Side 193 ff. oversat af Hans Christophersen, Oversættelsens 1. udgave. VII Radiofoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 193 ff. oversat af Hans Christophersen, 2011. Oversættelsens 1. udgave. VII Radiofoni"

Transkript

1 Uddrag af: TELEFON Mikrofon og radiofon. Særligt med hensyn til anvendelse i praksis bearbejdet af Theodor Schwartze, ingeniør. Med 119 illustrationer. Wien, Pest, Leipzig 1882 A. Hartlebens Forlag Side 193 ff. oversat af Hans Christophersen, Oversættelsens 1. udgave. VII Radiofoni Ved radiofoni forstås overførsel og gengivelse af lydbølger ad telefonisk vej ved hjælp af lysstråler. Denne virkemåde er baseret på, at selens elektriske ledeevne ændrer sig, når lyspåvirkningen skifter intensitet. Det var den 27. august 1880, at professor Graham Bell ved American Association for the Advancement of Science's møde i Boston holdt et foredrag om resultaterne af de forsøg, som han og hans ven Summer Tainter havde udført vedrørende anvendelse af selén i telefoni. Det væsentligste af, hvad Bell meddelte, var: Det havde længe været kendt, at smeltet og hurtigt nedkølet selen ikke leder elektrisk strøm, og det er i denne tilstand glasagtigt og mørkebrunt. Men nedkøles selenet efter smeltningen meget langsomt, får det et mat blåligt metallisk udseende og en krystallinsk struktur; det er da ugennemsigtigt og ved almindelig temperatur en elektrisk leder. Modstanden mod den elektriske strøm bliver løbende større under overgangen fra fast til flydende tilstand, og når selenet udsættes for sollys, går det hurtigt over fra at være leder til at være ikke-leder. Forskellige forskere nåede ved yderligere undersøgelser frem til, at selens modstand mod elektrisk strøm var meget forskellig ved forskellige belysningsintensiteter, og især opdagede Werner Siemens, at særlig følsomme selensorter under indflydelse af lys og varme opfører sig modsat over for den elektriske strøm; og ved mange selenstykker androg modstanden under belysning undertiden kun en femtedel af modstanden i mørke. I stedet for kun at bruge et galvanometer til selenforsøgene, som andre havde gjort, anvendte Bell en telefon, hvorved han kunne gøre fænomenerne hørbare efter de samme love, som gør sig gældende ved induktion. Ved en hurtig følge af skift mellem lys og mørke sker der et tilsvarende skift af den elektriske ledningsevne i selen, og ved hjælp af telefonen kunne antallet af disse skift i en tidsenhed tilpasses antallet af svingninger i hørbare musikalske toner. I denne forbindelse havde Bell lagt mærke til det gunstige, at også de elektriske strømme, der er så svage, at de ikke fører til nogen hørbar tone ved simpel åbning eller lukning af strømkredsløbet i telefonen, får tydeligt hørbare toner til at opstå ved en hurtig følge af afbrydelser, og denne virkning tager til med tonens højde. Bell eksperimenterede nu på den måde, at han telefonerede ved hjælp af et bundt parallelle 1

2 lysstråler. Til dette formål fremstillede han et apparat, der kan påvirkes af stemmen på en måde, så der i lysstrålebundtet opstår intensitetsvariationer, der svarer til de lydbølger, der er frembragt af stemmen. Først måtte Bell og Tainter gå i gang med at fremstille følsomme selenstykker, såkaldte selenceller eller selenbatterier, for at kunne udnytte de ovenfor anførte ejendommeligheder ved selen til de ønskede formål. Det var forbundet med vanskeligheder, eftersom selenet yder en meget stor modstand mod strømgennemgang. For at nedsætte denne modstand så meget som muligt kan man kun anvende selen i form af yderst tynde blade eller film, for virkningen af telefonen, der er forbundet med det fotofoniske apparat, forstyrres ved for stærke strømme. I hvert fald var det nødvendigt, at modstanden i selencellen, der er størst i mørke, ikke overstiger 300 ohm. Efterfølgende falder modstanden til omkring halvdelen ved intensiv belysning. De første forsøg, man foretog for at løse den opgave at anbringe en tynd selenfilm mellem to platin- eller jernplader for at gøre dem egnet til at lede den elektriske strøm, var med dårligt resultat, fordi selenet ikke kom i tilstrækkeligt god kontakt med metalfladerne. Endelig opdagede Bell og Tainter, at messing er et glimrende egnet materiale hertil, selv om det går i kemisk forbindelse med selen under dannelsen af selenkobber, for ved netop denne kemiske indvirkning tilføres den ønskede tætte kontakt. En selencelle fremstilles nu på følgende måde: Man samler en søjle af små messingskiver med nogle noget mindre glimmerskiver imellem, således at der rundt om messingskiverne står en ganske snæver ringformet spalte fri. Så gnides en selenstav på en varm glasplade, således at glaspladen bliver overtrukket med en selenfilm. Nu opvarmes søjlen af messing og glimmer og rulles hen over selenfilmen, således at smeltet selen trænger ind i den smalle ringformede spalte. Cylinderen bliver afkølet langsomt og afdrejet på overfladen, og messingskiverne bliver skiftesvis forbundet med tråde til telefontrådene. Den således fremstillede selencelle er vist i længdesnit på figur 102. De skraverede dele er tværsnittet af messingskiverne; de lyse striber indimellem er de isolerende glimmerskiver, og de sorte steder er selenet. Derudover har Bell og Tainter fremstillet et fladt selenlegeme til en cylindrisk lysstråle på følgende måde: Af to kobberskiver er den ene forsynet med et antal tappe, der rager ud, og den anden med tilsvarende huller, således at tappene går ned i hullerne, men ikke fylder dem helt ud. De to skiver holdes sammen med skruer. De er isoleret fra hinanden med et mellemlæg af glimmer på nær en smal kant, som udfyldes med selen på samme måde som nævnt ved søjlen ovenfor. Idet skiverne er lidt tykkere ved kanten end ind mod midten, opnås, at det selenlag, der kommer imellem, er tyndest ved skivernes kant og derfor yder mindst modstand mod den elektriske strøm. En anden udformning af selenelementet blev opfundet af Mercadier; dette er vist i tværsnit i formindsket størrelse på figur 103. Fremstillingen er let og billig. 2

3 Der anvendes to messingstrimler a og b af ca. 1 mm tykkelse og 1 cm bredde. De er rullet sammen på den viste måde og holdes adskilt fra hinanden af to strimler pergamentpapir, der er lagt imellem. For at lette figurens overskuelighed er den ene messingstrimmel tegnet med fuldt optrukket streg og den anden med stiplet streg. Den således tilvirkede blok lægges mellem to messingplader c og d, som er forbundet med enderne af de to messingstrimler ved a' og b', og dette holdes i spænd mellem to brætter af hårdt træ, der holdes sammen af skrueboltene n og n. Elementet er koblet ind i strømkredsen ved hjælp af to skrueklemmer A og B, som står i metallisk forbindelse med pladerne c og d. Når dette er sket, og det med galvanometeret er eftervist, at der ikke er nogen som helst metallisk forbindelse mellem de to messingstrimler, bliver den polerede flade på messingstrimlerne overtrukket med selen på følgende måde: Apparatet opvarmes i et sandbad eller på en kobberplade med en bunsenbrænder under, indtil en selenstift, der er lagt ovenpå, begynder at smelte. Dernæst føres selenstiften hen over messingrullens sideflader, så der påføres et lag selen, der er så tyndt som muligt. Når temperaturen holdes på det rigtige punkt, antager selenet den skiferagtige farve, der er karakteristisk for dets største lysfølsomhed. Når overtrækslaget er påført og apparatet kølet af, kan det tages i anvendelse. For at beskytte overfladen mod slitage og beskadigelse dækkes den med marieglas eller et let anstrøg med shellakfernis, der påføres varm. Hvis apparatet er blevet beskadiget, må fladen påny affiles, poleres og igen overtrækkes med selen på den beskrevne måde. Disse elementers modstand varierer meget efter deres dimensioner, selenets beskaffenhed, fremstillingsmåde og forskellige tilfældigheder. Det således fremstillede selenelement er egnet til såvel alle radiofoniske og fotofoniske apparater som til talrige forsøg, ved hjælp af hvilke dette endnu lidet studerede metals ejendommelige elektriske egenskaber kan eftervises. For at opnå gode resultater forbindes omkring ti Leclanché-elementer til spænding til telefoner med stor modstand, dvs. med fin tråd i mange vindinger viklet om den jernkerne, der skal magnetiseres. Ved gennemførelse af radiofoniske eller fotofoniske forsøg kunne man benytte polariseret lys og påvirke det elektrisk eller magnetisk som illustreret på figur

4 Mikrofonen M, der fungerer som sender, sidder i strømkreds med et batteri B og en elektromagnet P. Lyset fra en lyskilde F kastes gennem en linse L på et Nicol'sk prisme F og går derfra videre til analysøren R1. Den del af strålerne, der ligger mellem R og R1 omslutter polerne på elektromagneten P. Når mikrofonen M, mens der tales, påfører variationer i strømstyrken i B, drejes polarisationsfladen mere eller mindre, og følgelig forsvinder mere eller mindre stråler R1, hvilket kan mærkes i selencellen, så det kan overføres til en telefon, så der opstår lyd. Det bedste og enkleste er, at man bruger et planspejl af bøjeligt materiale, f.eks. forsølvet glimmer eller tyndt glas, og lader den talendes stemme virke mod spejlets bagside for derved at sætte det lys, spejlet tilbagekaster, i svingninger, der stemmer overens med diafragmas (membranens) svingninger. Vil man gentage lydene i nogen afstand, kan man benytte en kraftig lyskilde. Bell og Tainter eksperimenterede især med sollys, som de koncentrerede gennem linser på diafragmaspejlet, og ved hjælp af andre linser gjorde de igen strålerne parallelle og opfangede det på modtagestedet i et parabolspejl, i hvis brændpunkter den selencelle var opstillet, der var sluttet i strømkreds til en telefon og et galvanisk batteri. Figur 105 illustrerer dette apparat, som Bell betegnede som fotofon. Lysstrålerne bliver opfanget af planspejlet M, der reflekterer dem til linse L1, der kondenserer dem på spejldiafragma D, efter at de er blevet sendt gennem en opløsning af svovlsur lerjord, der befinder sig i et lille glaskar C, for at få absorberet de ikke lysende varmestråler. Spejlet D er forsynet med mundstykket O, gennem hvilket der tales ind mod bagsiden, så spejlet sættes i vibrationer, der fremkalder tilsvarende svingninger i det lys, som spejlet reflekterer. Disse påvirkede lysstråler kastes af spejlet D gennem spredelinsen L2 ind i parabolspejl P, i 4

5 hvis fokus selencellen befinder sig, der omsætter oscillationerne i lysintensiteten til svingninger i sluttekredsens strømstyrke og således reproducerer de fremkaldende lydbølger i telefonen T. Med dette apparat eksperimenterede Bell og Tainter mellem to huse i Washington med en afstand på 213 meter. De fandt ud af, at gengivelse af tale er muligt også med knaldluftlys og endog ved lyset fra en petroleumslampe. De mest hørbare virkninger opnåede de ved hurtige afbrydelser af lyset ved hjælp af en gennemhullet skive, der roterer lydløst og derved får musikalske toner til at opstå i telefonen, medens der ikke frembringes nogen tone i senderen (ved D på figur 105). Vil man imidlertid fremkalde virkninger langvejs fra, opstiller man foran den roterende skive en uigennemsigtig skærm, der ved hjælp af en arm kan svinges ind i og ud af lysstrålen. Ved at bevæge denne skærm med hånden kan man derpå frembringe musikalske tegn i det fjerne, svarende til stregerne og prikkerne fra et telegrafisk morseapparat. Selv med en skærm af hårdgummi kan man imidlertid ikke undertrykke tonerne helt, men det kan lade sig gøre, hvis man holder hånden imellem og således opfanger de usynlige stråler. Denne telegrafiske fremgangsmåde betegnes teleradiofoni. Figur 106 viser et større apparat med en noget modificeret indretning og er angivet med de samme bogstaver som de tilsvarende dele på den forrige figur. I retning af strålebundet P skal man forestille sig parabolspejlet med selencelle og telefon. Af interesse er de forsøg, der blev udført af Graham Bell i august Han iagttog nemlig, at tynde skiver eller diafragmaer af forskellige materialer gav lyd fra sig, når man udsatte dem for virkningen af en intermitterende, dvs. undulerende solstråle. Dette fænomen forsøgte Bell at forklare ved, at der indtrådte molekylare forstyrrelser i de substanser, der dannede diafragmerne, og at de fremkaldte tonerne. Noget senere underkastede Lord Raleigh denne genstand en matematisk undersøgelse og kom til den slutning, at de hørbare virkninger opstod, når pladerne blev bøjet på grund af uens opvarmning. Denne forklaring 5

6 er nylig blevet anfægtet af Preece, der mener, at selv om der måtte opstå vibrationer i pladerne grundet den intermitterende lysstråle, så er disse vibrationer ikke årsagen til lydvirkningerne. Ifølge ham genereres tonerne af de luftundulationer, der opstår, når luften opvarmes pulserende som følge af diafragma. Preece blev foranlediget til at forkaste denne teori, eftersom forsøgene, der skulle efterprøve den Raleigh'ske teori, var slået fejl, og han måtte nu søge i anden retning for at finde forklaringen på årsagen til de observerede mærkværdige fænomener. Herigennem blev han ført til den ovennævnte sindrige hypotese. Men de forsøg, der var mislykkedes for Preece, blev gentaget af Bell med stor succes, så rigtigheden af den Raleigh'ske hypotese kunne konstateres. I et foredrag for the American Association for Advancemment of Science den 27. august 1880 efterviste Bell understøttet af sine forsøgsresultater, at de hørbare lydbølger er resultatet af udvidelse og sammentrækning af det materiale, der er udsat for lysstråleindvirkning; og at der virkelig indtræder frem- og tilbagegående bevægelser i diafragma, som er i stand til af fremkalde lydeffekter. Grunden til, at Preeces eksperimenter slog fejl, lå deri, at han forsøgte at konstatere lydbølgerne ved hjælp af en Hughes'sk, meget følsom mikrofon (figur 107), og at den vibrerende flade var indskrænket til midtpunktet af diafragma. Under sådanne omstændigheder kunne det let ske, at ophængningen A, B til kulstangen i mikrofonen berørte nogle dele af diafragma, som befandt sig så godt som i stilstand. Det var af interesse for Bell at finde ud af, om den nævnte lokalisering af vibrationer, som han havde forudsat, virkelig indtrådte. Eftervisningen lykkedes for ham med det apparat, der er afbilledet på figurerne 108 og 109. Det afbildede instrument er en modifikation af den mikrofon, som Wheatstone havde opfundet allerede i 1827, og består i det væsentlige af en diafragma B af metal (figur 108). I Wheatstones oprindelige anordning blev diafragmet holdt direkte op til øret, og trådens frie ender blev bragt i berøring med 6

7 lydgiveren, f.eks. et ur. I den nuværende anordning er diafragmet spændt fast mellem periferierne af to udhulede plader ligesom et telefondiafragma (membran), og lydbølgerne ledes op til øret gennem et bøjeligt rør, i hvis frie ende lydtragten c sidder. Tråden A er ført gennem det rørformede håndtag D, og trådenden rager ud af dette håndtag. Hvis trådenden A blev holdt i midten af et diafragma påvirket af en intermitterende lysstråle, ville man kunne fornemme en klar musikalsk tone, når man lagde øret til lydtragten c. Den påvirkede diafragmaflade blev så på denne måde undersøgt yderligere med trådenden A og viste sig at være tonegivende på begge sider i alle belyste områder. Uden for diafragmets belyste dele blev tonerne stadig svagere, indtil de endelig i en vis afstand fra midtpunktet forsvandt. På de steder, hvor bærestykkerne til den Hughes'ske mikrofon (figur 107) var fastgjort, forholdt diafragmet sig naturligvis helt lydløst. Hermed turde rigtigheden af ovennævnte Raleigh'ske teori med hensyn til radiofoniske lydbølgevirkninger uden tvivl være eftervist. På de følgende figurer er vist nogle flere termofoniske apparater, der også hører til radiofoniens område. Fig. 110 og 111 viser termofoner. På fig. 110 er A overbringeren eller senderen, der består af et godt poleret tinspejl, der ligner Bells fotofonsender; B' er en hul jernkugle, der danner polen af magneten D. Denne kugle skal være meget tyndvægget og overtrukket med lampesod, så den hurtigt absorberer og igen udstråler de varmestråler, der rammer den. C er en isoleret spiral af kobbertråd, der ligger uden om magnetens virksomme pol, og som er koblet i strømkreds med en telefon E. Lydbølger af enhver art, der frembringes af senderen A, bevirker, at de reflekterede varme- og lysstråler undulerer unisono med lydbølgerne. Disse undulerende varme- og lysstråler rammer mod magnetpol B' og frembringer tilsvarende variationer i den magnetiske krafts styrke, hvorved der induceres magnetelektriske strømme i trådspolen C. Disse magnetelektriske strømme svarer i varighed 7

8 og styrke til de lydbølger, der er frembragt foran senderen A og reproducerer ved hjælp af telefonen E en hvilken som helst tone eller lyd, der er lydt foran senderen. Virkemåden af instrumentet på fig. 111 er meget lig det ovenfor beskrevne; forskellen ligger alene i anordningen af senderen, der består af et manometrisk flammeapparat af sædvanlig konstruktion, der genererer elektriske strømme i termosøjlen B2, og disse frembringer hørbare virkninger i telefonen E. Med hensyn til det manometriske flammeapparat skal bemærkes, at dette består af en resonanskasse A, der får tilført bygas gennem røret F, mens den regulérbare brænder B er anbragt på en lille kasse foran hulspejlet M. De øvrige bogstaver betegner de samme dele som på figur 110. Mercadier har videreudviklet det netop beskrevne system for teleradiofoni til en multiplextelegrafi for samtidigt at kunne sende et større antal af telegrammer på den samme tråd, og det både fra A til B og fra B til A. Til dette formål lader man flere lysstrålebundter falde på selencellen, og man gør hvert bundt intermitterende med en særlig skive, så at de telefontoner, der er frembragt af de enkelte skiver, har forskellig højde. Anbringer man dernæst på station B så mange telefoner, som der er lysbundter og roterende skiver til rådighed på station A, så vil der, når samtlige skiver i A arbejder samtidig, blive frembragt den samme sammensatte tone i alle telefonerne på station B. Tonens bestanddele er de toner, der svarer til de enkelte skiver. Mercadier forsyner nu alle telefoner med en resonator, der er afstemt efter den tone, der svarer til en bestemt skive i A, så at der af den sammensatte tones bestanddele kun forstærkes den tone, der svarer til resonatorens afstemning. Man vil derefter på den enkelte telefon tydeligt kunne høre de tegn, der kommer fra en bestemt skive, således at en skive og en telefon arbejder sammen som sammenhørende apparater uafhængigt af de andre apparater. Man kan således overføre lige så mange telegrammer samtidigt på den samme tråd, som der er antal drejeskiver i A og telefoner i B. Hvis man forsyner begge stationer med begge slags apparater, kan man samtidigt sende telegrammer begge veje. Denne slags telegrafi er interessant, men foreløbig uden praktisk værdi. 8

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Bølgeegenskaber vha. simuleringsprogram... 2 Forsøg med lys gennem glas... 3 Lysets brydning i et tresidet prisme... 4 Forsøg med lysets farvespredning... 5 Forsøg med lys gennem linser... 6 Langsynet

Læs mere

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Brombærsolcellens Fysik

Brombærsolcellens Fysik Brombærsolcellens Fysik Søren Petersen En brombærsolcelle er, ligesom en almindelig solcelle, en teknologi som udnytter sollysets energi til at lave elektricitet. I brombærsolcellen bliver brombærfarvestof

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

Fig. 1. De elektromagnetiske svingningers anvendelse. Det synlige lys udgør kun en meget ringe del af svingningernes anvendelse.

Fig. 1. De elektromagnetiske svingningers anvendelse. Det synlige lys udgør kun en meget ringe del af svingningernes anvendelse. Lys og planter. Elektromagnetiske svingninger. Uden at beskrive teorien bag de elektromagnetiske svingninger kender vi alle til fænomenets udnyttelse i form af f.eks. radiobølger, radar, varme, lys, og

Læs mere

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Maskiner og robotter til bevægelse og styring Hjulet blev opfundet for at mindske gnidningsmodstanden. Derved fik menneskene nye muligheder for at transportere sig selv og andet over længere afstande på landjorden. Lige siden hjulet har mennesker

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

1. Varme og termisk energi

1. Varme og termisk energi 1 H1 1. Varme og termisk energi Den termiske energi - eller indre energi - af et stof afhænger af hvordan stoffets enkelte molekyler holdes sammen (løst eller fast eller slet ikke), og af hvordan de bevæger

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

introduktion TIL LÆREREN

introduktion TIL LÆREREN Lyd, larm & løjer 1 lyd, larm & løjer Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Lyd, larm og løjer, som er en formidlingsaktivitet om lyd. Den er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse I dette hæfte kan du læse baggrunden for udviklingen af brombærsolcellen og hvordan solcellen fungerer. I

Læs mere

1. Permanente magneter

1. Permanente magneter E4 1. Permanente magneter På sin rejse til Kina i 1270-erne fik Marco Polo forevist en såkaldt "sydviser". Det var en figur, der var let drejelig om en lodret akse. I den udstrakte højre arme var en tynd

Læs mere

Printet defineres I Eagle, og eksporteres med følgende Layers Valgt:

Printet defineres I Eagle, og eksporteres med følgende Layers Valgt: Printfremstilling. Beskrivelse af metode til fremstilling af enkeltside print. Printet defineres I Eagle, og eksporteres med følgende Layers Valgt: Hvis du arbejder med et Tru hole, hvor undersidens kobber

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole ENERGIOPSAMLER ) Vores produkt består af: - Rapport, 23 sider - 3D printet vandmølle - En Energiopsamler - Poster NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole Energiopsamler

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

HALSE WÜRTZ SPEKTRUM FYSIK C Energiregnskab som matematisk model

HALSE WÜRTZ SPEKTRUM FYSIK C Energiregnskab som matematisk model HALSE WÜRTZ SPEKTRUM FYSIK C Energiregnskab som matematisk model Energiregnskab som matematisk model side 2 Løsning af kalorimeterligningen side 3 Artiklen her knytter sig til kapitel 3, Energi GYLDENDAL

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Datablad 3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Produktbeskrivelse: 3M Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade, serie 9100, er baseret på en helt ny teknologi med en patenteret

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Aishakenza fortæller: Mange tak for jeres interesse i min lille Bamse Rangle. Her er endelig opskriften. Som sædvanlig må du ikke sælge dette mønster. Du må

Læs mere

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner Den lille ABC om fyldte praliner en lille ABC om fyldte praliner Lækre opskrifter på søde lækkerier Lækre, hjemmelavede fyldte praliner. Med gode ingredienser, det rigtige tilbehør og lidt øvelse, kan

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Maskiner og robotter til fart og bevægelse

Maskiner og robotter til fart og bevægelse Lige siden hjulet blev opfundet, har mennesker brugt maskiner til transport til fart og bevægelse. I starten blev energien til disse simple maskiner hentet fra mennesker og/eller dyr. Trækvogne, oksekærrer

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese Portfolio Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk Klik på teksterne herunder, for automatisk at springe til den aktuelle opgave: 1 Hypotesedannelse Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese 2

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Projekt 2.1: Parabolantenner og parabelsyning

Projekt 2.1: Parabolantenner og parabelsyning Projekter: Kapitel Projekt.1: Parabolantenner og parabelsyning En af de vigtigste egenskaber ved en parabel er dens brændpunkt og en af parablens vigtigste anvendelser er som profilen for en parabolantenne,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VEJLEDNING TIL RØRKLOKKESPIL

VEJLEDNING TIL RØRKLOKKESPIL inn Stubsgaard 8585 lesborg VJLNIN TIL RØRKLOKKSPIL Tidligere trykt som artikel i Tidsskriftet ysik Kemi, udgivet af anmarks ysik- og Kemilærerforening, Julen 1996, 22 årgang nr 5. Revideret i forbindelse

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere