Side 193 ff. oversat af Hans Christophersen, Oversættelsens 1. udgave. VII Radiofoni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 193 ff. oversat af Hans Christophersen, 2011. Oversættelsens 1. udgave. VII Radiofoni"

Transkript

1 Uddrag af: TELEFON Mikrofon og radiofon. Særligt med hensyn til anvendelse i praksis bearbejdet af Theodor Schwartze, ingeniør. Med 119 illustrationer. Wien, Pest, Leipzig 1882 A. Hartlebens Forlag Side 193 ff. oversat af Hans Christophersen, Oversættelsens 1. udgave. VII Radiofoni Ved radiofoni forstås overførsel og gengivelse af lydbølger ad telefonisk vej ved hjælp af lysstråler. Denne virkemåde er baseret på, at selens elektriske ledeevne ændrer sig, når lyspåvirkningen skifter intensitet. Det var den 27. august 1880, at professor Graham Bell ved American Association for the Advancement of Science's møde i Boston holdt et foredrag om resultaterne af de forsøg, som han og hans ven Summer Tainter havde udført vedrørende anvendelse af selén i telefoni. Det væsentligste af, hvad Bell meddelte, var: Det havde længe været kendt, at smeltet og hurtigt nedkølet selen ikke leder elektrisk strøm, og det er i denne tilstand glasagtigt og mørkebrunt. Men nedkøles selenet efter smeltningen meget langsomt, får det et mat blåligt metallisk udseende og en krystallinsk struktur; det er da ugennemsigtigt og ved almindelig temperatur en elektrisk leder. Modstanden mod den elektriske strøm bliver løbende større under overgangen fra fast til flydende tilstand, og når selenet udsættes for sollys, går det hurtigt over fra at være leder til at være ikke-leder. Forskellige forskere nåede ved yderligere undersøgelser frem til, at selens modstand mod elektrisk strøm var meget forskellig ved forskellige belysningsintensiteter, og især opdagede Werner Siemens, at særlig følsomme selensorter under indflydelse af lys og varme opfører sig modsat over for den elektriske strøm; og ved mange selenstykker androg modstanden under belysning undertiden kun en femtedel af modstanden i mørke. I stedet for kun at bruge et galvanometer til selenforsøgene, som andre havde gjort, anvendte Bell en telefon, hvorved han kunne gøre fænomenerne hørbare efter de samme love, som gør sig gældende ved induktion. Ved en hurtig følge af skift mellem lys og mørke sker der et tilsvarende skift af den elektriske ledningsevne i selen, og ved hjælp af telefonen kunne antallet af disse skift i en tidsenhed tilpasses antallet af svingninger i hørbare musikalske toner. I denne forbindelse havde Bell lagt mærke til det gunstige, at også de elektriske strømme, der er så svage, at de ikke fører til nogen hørbar tone ved simpel åbning eller lukning af strømkredsløbet i telefonen, får tydeligt hørbare toner til at opstå ved en hurtig følge af afbrydelser, og denne virkning tager til med tonens højde. Bell eksperimenterede nu på den måde, at han telefonerede ved hjælp af et bundt parallelle 1

2 lysstråler. Til dette formål fremstillede han et apparat, der kan påvirkes af stemmen på en måde, så der i lysstrålebundtet opstår intensitetsvariationer, der svarer til de lydbølger, der er frembragt af stemmen. Først måtte Bell og Tainter gå i gang med at fremstille følsomme selenstykker, såkaldte selenceller eller selenbatterier, for at kunne udnytte de ovenfor anførte ejendommeligheder ved selen til de ønskede formål. Det var forbundet med vanskeligheder, eftersom selenet yder en meget stor modstand mod strømgennemgang. For at nedsætte denne modstand så meget som muligt kan man kun anvende selen i form af yderst tynde blade eller film, for virkningen af telefonen, der er forbundet med det fotofoniske apparat, forstyrres ved for stærke strømme. I hvert fald var det nødvendigt, at modstanden i selencellen, der er størst i mørke, ikke overstiger 300 ohm. Efterfølgende falder modstanden til omkring halvdelen ved intensiv belysning. De første forsøg, man foretog for at løse den opgave at anbringe en tynd selenfilm mellem to platin- eller jernplader for at gøre dem egnet til at lede den elektriske strøm, var med dårligt resultat, fordi selenet ikke kom i tilstrækkeligt god kontakt med metalfladerne. Endelig opdagede Bell og Tainter, at messing er et glimrende egnet materiale hertil, selv om det går i kemisk forbindelse med selen under dannelsen af selenkobber, for ved netop denne kemiske indvirkning tilføres den ønskede tætte kontakt. En selencelle fremstilles nu på følgende måde: Man samler en søjle af små messingskiver med nogle noget mindre glimmerskiver imellem, således at der rundt om messingskiverne står en ganske snæver ringformet spalte fri. Så gnides en selenstav på en varm glasplade, således at glaspladen bliver overtrukket med en selenfilm. Nu opvarmes søjlen af messing og glimmer og rulles hen over selenfilmen, således at smeltet selen trænger ind i den smalle ringformede spalte. Cylinderen bliver afkølet langsomt og afdrejet på overfladen, og messingskiverne bliver skiftesvis forbundet med tråde til telefontrådene. Den således fremstillede selencelle er vist i længdesnit på figur 102. De skraverede dele er tværsnittet af messingskiverne; de lyse striber indimellem er de isolerende glimmerskiver, og de sorte steder er selenet. Derudover har Bell og Tainter fremstillet et fladt selenlegeme til en cylindrisk lysstråle på følgende måde: Af to kobberskiver er den ene forsynet med et antal tappe, der rager ud, og den anden med tilsvarende huller, således at tappene går ned i hullerne, men ikke fylder dem helt ud. De to skiver holdes sammen med skruer. De er isoleret fra hinanden med et mellemlæg af glimmer på nær en smal kant, som udfyldes med selen på samme måde som nævnt ved søjlen ovenfor. Idet skiverne er lidt tykkere ved kanten end ind mod midten, opnås, at det selenlag, der kommer imellem, er tyndest ved skivernes kant og derfor yder mindst modstand mod den elektriske strøm. En anden udformning af selenelementet blev opfundet af Mercadier; dette er vist i tværsnit i formindsket størrelse på figur 103. Fremstillingen er let og billig. 2

3 Der anvendes to messingstrimler a og b af ca. 1 mm tykkelse og 1 cm bredde. De er rullet sammen på den viste måde og holdes adskilt fra hinanden af to strimler pergamentpapir, der er lagt imellem. For at lette figurens overskuelighed er den ene messingstrimmel tegnet med fuldt optrukket streg og den anden med stiplet streg. Den således tilvirkede blok lægges mellem to messingplader c og d, som er forbundet med enderne af de to messingstrimler ved a' og b', og dette holdes i spænd mellem to brætter af hårdt træ, der holdes sammen af skrueboltene n og n. Elementet er koblet ind i strømkredsen ved hjælp af to skrueklemmer A og B, som står i metallisk forbindelse med pladerne c og d. Når dette er sket, og det med galvanometeret er eftervist, at der ikke er nogen som helst metallisk forbindelse mellem de to messingstrimler, bliver den polerede flade på messingstrimlerne overtrukket med selen på følgende måde: Apparatet opvarmes i et sandbad eller på en kobberplade med en bunsenbrænder under, indtil en selenstift, der er lagt ovenpå, begynder at smelte. Dernæst føres selenstiften hen over messingrullens sideflader, så der påføres et lag selen, der er så tyndt som muligt. Når temperaturen holdes på det rigtige punkt, antager selenet den skiferagtige farve, der er karakteristisk for dets største lysfølsomhed. Når overtrækslaget er påført og apparatet kølet af, kan det tages i anvendelse. For at beskytte overfladen mod slitage og beskadigelse dækkes den med marieglas eller et let anstrøg med shellakfernis, der påføres varm. Hvis apparatet er blevet beskadiget, må fladen påny affiles, poleres og igen overtrækkes med selen på den beskrevne måde. Disse elementers modstand varierer meget efter deres dimensioner, selenets beskaffenhed, fremstillingsmåde og forskellige tilfældigheder. Det således fremstillede selenelement er egnet til såvel alle radiofoniske og fotofoniske apparater som til talrige forsøg, ved hjælp af hvilke dette endnu lidet studerede metals ejendommelige elektriske egenskaber kan eftervises. For at opnå gode resultater forbindes omkring ti Leclanché-elementer til spænding til telefoner med stor modstand, dvs. med fin tråd i mange vindinger viklet om den jernkerne, der skal magnetiseres. Ved gennemførelse af radiofoniske eller fotofoniske forsøg kunne man benytte polariseret lys og påvirke det elektrisk eller magnetisk som illustreret på figur

4 Mikrofonen M, der fungerer som sender, sidder i strømkreds med et batteri B og en elektromagnet P. Lyset fra en lyskilde F kastes gennem en linse L på et Nicol'sk prisme F og går derfra videre til analysøren R1. Den del af strålerne, der ligger mellem R og R1 omslutter polerne på elektromagneten P. Når mikrofonen M, mens der tales, påfører variationer i strømstyrken i B, drejes polarisationsfladen mere eller mindre, og følgelig forsvinder mere eller mindre stråler R1, hvilket kan mærkes i selencellen, så det kan overføres til en telefon, så der opstår lyd. Det bedste og enkleste er, at man bruger et planspejl af bøjeligt materiale, f.eks. forsølvet glimmer eller tyndt glas, og lader den talendes stemme virke mod spejlets bagside for derved at sætte det lys, spejlet tilbagekaster, i svingninger, der stemmer overens med diafragmas (membranens) svingninger. Vil man gentage lydene i nogen afstand, kan man benytte en kraftig lyskilde. Bell og Tainter eksperimenterede især med sollys, som de koncentrerede gennem linser på diafragmaspejlet, og ved hjælp af andre linser gjorde de igen strålerne parallelle og opfangede det på modtagestedet i et parabolspejl, i hvis brændpunkter den selencelle var opstillet, der var sluttet i strømkreds til en telefon og et galvanisk batteri. Figur 105 illustrerer dette apparat, som Bell betegnede som fotofon. Lysstrålerne bliver opfanget af planspejlet M, der reflekterer dem til linse L1, der kondenserer dem på spejldiafragma D, efter at de er blevet sendt gennem en opløsning af svovlsur lerjord, der befinder sig i et lille glaskar C, for at få absorberet de ikke lysende varmestråler. Spejlet D er forsynet med mundstykket O, gennem hvilket der tales ind mod bagsiden, så spejlet sættes i vibrationer, der fremkalder tilsvarende svingninger i det lys, som spejlet reflekterer. Disse påvirkede lysstråler kastes af spejlet D gennem spredelinsen L2 ind i parabolspejl P, i 4

5 hvis fokus selencellen befinder sig, der omsætter oscillationerne i lysintensiteten til svingninger i sluttekredsens strømstyrke og således reproducerer de fremkaldende lydbølger i telefonen T. Med dette apparat eksperimenterede Bell og Tainter mellem to huse i Washington med en afstand på 213 meter. De fandt ud af, at gengivelse af tale er muligt også med knaldluftlys og endog ved lyset fra en petroleumslampe. De mest hørbare virkninger opnåede de ved hurtige afbrydelser af lyset ved hjælp af en gennemhullet skive, der roterer lydløst og derved får musikalske toner til at opstå i telefonen, medens der ikke frembringes nogen tone i senderen (ved D på figur 105). Vil man imidlertid fremkalde virkninger langvejs fra, opstiller man foran den roterende skive en uigennemsigtig skærm, der ved hjælp af en arm kan svinges ind i og ud af lysstrålen. Ved at bevæge denne skærm med hånden kan man derpå frembringe musikalske tegn i det fjerne, svarende til stregerne og prikkerne fra et telegrafisk morseapparat. Selv med en skærm af hårdgummi kan man imidlertid ikke undertrykke tonerne helt, men det kan lade sig gøre, hvis man holder hånden imellem og således opfanger de usynlige stråler. Denne telegrafiske fremgangsmåde betegnes teleradiofoni. Figur 106 viser et større apparat med en noget modificeret indretning og er angivet med de samme bogstaver som de tilsvarende dele på den forrige figur. I retning af strålebundet P skal man forestille sig parabolspejlet med selencelle og telefon. Af interesse er de forsøg, der blev udført af Graham Bell i august Han iagttog nemlig, at tynde skiver eller diafragmaer af forskellige materialer gav lyd fra sig, når man udsatte dem for virkningen af en intermitterende, dvs. undulerende solstråle. Dette fænomen forsøgte Bell at forklare ved, at der indtrådte molekylare forstyrrelser i de substanser, der dannede diafragmerne, og at de fremkaldte tonerne. Noget senere underkastede Lord Raleigh denne genstand en matematisk undersøgelse og kom til den slutning, at de hørbare virkninger opstod, når pladerne blev bøjet på grund af uens opvarmning. Denne forklaring 5

6 er nylig blevet anfægtet af Preece, der mener, at selv om der måtte opstå vibrationer i pladerne grundet den intermitterende lysstråle, så er disse vibrationer ikke årsagen til lydvirkningerne. Ifølge ham genereres tonerne af de luftundulationer, der opstår, når luften opvarmes pulserende som følge af diafragma. Preece blev foranlediget til at forkaste denne teori, eftersom forsøgene, der skulle efterprøve den Raleigh'ske teori, var slået fejl, og han måtte nu søge i anden retning for at finde forklaringen på årsagen til de observerede mærkværdige fænomener. Herigennem blev han ført til den ovennævnte sindrige hypotese. Men de forsøg, der var mislykkedes for Preece, blev gentaget af Bell med stor succes, så rigtigheden af den Raleigh'ske hypotese kunne konstateres. I et foredrag for the American Association for Advancemment of Science den 27. august 1880 efterviste Bell understøttet af sine forsøgsresultater, at de hørbare lydbølger er resultatet af udvidelse og sammentrækning af det materiale, der er udsat for lysstråleindvirkning; og at der virkelig indtræder frem- og tilbagegående bevægelser i diafragma, som er i stand til af fremkalde lydeffekter. Grunden til, at Preeces eksperimenter slog fejl, lå deri, at han forsøgte at konstatere lydbølgerne ved hjælp af en Hughes'sk, meget følsom mikrofon (figur 107), og at den vibrerende flade var indskrænket til midtpunktet af diafragma. Under sådanne omstændigheder kunne det let ske, at ophængningen A, B til kulstangen i mikrofonen berørte nogle dele af diafragma, som befandt sig så godt som i stilstand. Det var af interesse for Bell at finde ud af, om den nævnte lokalisering af vibrationer, som han havde forudsat, virkelig indtrådte. Eftervisningen lykkedes for ham med det apparat, der er afbilledet på figurerne 108 og 109. Det afbildede instrument er en modifikation af den mikrofon, som Wheatstone havde opfundet allerede i 1827, og består i det væsentlige af en diafragma B af metal (figur 108). I Wheatstones oprindelige anordning blev diafragmet holdt direkte op til øret, og trådens frie ender blev bragt i berøring med 6

7 lydgiveren, f.eks. et ur. I den nuværende anordning er diafragmet spændt fast mellem periferierne af to udhulede plader ligesom et telefondiafragma (membran), og lydbølgerne ledes op til øret gennem et bøjeligt rør, i hvis frie ende lydtragten c sidder. Tråden A er ført gennem det rørformede håndtag D, og trådenden rager ud af dette håndtag. Hvis trådenden A blev holdt i midten af et diafragma påvirket af en intermitterende lysstråle, ville man kunne fornemme en klar musikalsk tone, når man lagde øret til lydtragten c. Den påvirkede diafragmaflade blev så på denne måde undersøgt yderligere med trådenden A og viste sig at være tonegivende på begge sider i alle belyste områder. Uden for diafragmets belyste dele blev tonerne stadig svagere, indtil de endelig i en vis afstand fra midtpunktet forsvandt. På de steder, hvor bærestykkerne til den Hughes'ske mikrofon (figur 107) var fastgjort, forholdt diafragmet sig naturligvis helt lydløst. Hermed turde rigtigheden af ovennævnte Raleigh'ske teori med hensyn til radiofoniske lydbølgevirkninger uden tvivl være eftervist. På de følgende figurer er vist nogle flere termofoniske apparater, der også hører til radiofoniens område. Fig. 110 og 111 viser termofoner. På fig. 110 er A overbringeren eller senderen, der består af et godt poleret tinspejl, der ligner Bells fotofonsender; B' er en hul jernkugle, der danner polen af magneten D. Denne kugle skal være meget tyndvægget og overtrukket med lampesod, så den hurtigt absorberer og igen udstråler de varmestråler, der rammer den. C er en isoleret spiral af kobbertråd, der ligger uden om magnetens virksomme pol, og som er koblet i strømkreds med en telefon E. Lydbølger af enhver art, der frembringes af senderen A, bevirker, at de reflekterede varme- og lysstråler undulerer unisono med lydbølgerne. Disse undulerende varme- og lysstråler rammer mod magnetpol B' og frembringer tilsvarende variationer i den magnetiske krafts styrke, hvorved der induceres magnetelektriske strømme i trådspolen C. Disse magnetelektriske strømme svarer i varighed 7

8 og styrke til de lydbølger, der er frembragt foran senderen A og reproducerer ved hjælp af telefonen E en hvilken som helst tone eller lyd, der er lydt foran senderen. Virkemåden af instrumentet på fig. 111 er meget lig det ovenfor beskrevne; forskellen ligger alene i anordningen af senderen, der består af et manometrisk flammeapparat af sædvanlig konstruktion, der genererer elektriske strømme i termosøjlen B2, og disse frembringer hørbare virkninger i telefonen E. Med hensyn til det manometriske flammeapparat skal bemærkes, at dette består af en resonanskasse A, der får tilført bygas gennem røret F, mens den regulérbare brænder B er anbragt på en lille kasse foran hulspejlet M. De øvrige bogstaver betegner de samme dele som på figur 110. Mercadier har videreudviklet det netop beskrevne system for teleradiofoni til en multiplextelegrafi for samtidigt at kunne sende et større antal af telegrammer på den samme tråd, og det både fra A til B og fra B til A. Til dette formål lader man flere lysstrålebundter falde på selencellen, og man gør hvert bundt intermitterende med en særlig skive, så at de telefontoner, der er frembragt af de enkelte skiver, har forskellig højde. Anbringer man dernæst på station B så mange telefoner, som der er lysbundter og roterende skiver til rådighed på station A, så vil der, når samtlige skiver i A arbejder samtidig, blive frembragt den samme sammensatte tone i alle telefonerne på station B. Tonens bestanddele er de toner, der svarer til de enkelte skiver. Mercadier forsyner nu alle telefoner med en resonator, der er afstemt efter den tone, der svarer til en bestemt skive i A, så at der af den sammensatte tones bestanddele kun forstærkes den tone, der svarer til resonatorens afstemning. Man vil derefter på den enkelte telefon tydeligt kunne høre de tegn, der kommer fra en bestemt skive, således at en skive og en telefon arbejder sammen som sammenhørende apparater uafhængigt af de andre apparater. Man kan således overføre lige så mange telegrammer samtidigt på den samme tråd, som der er antal drejeskiver i A og telefoner i B. Hvis man forsyner begge stationer med begge slags apparater, kan man samtidigt sende telegrammer begge veje. Denne slags telegrafi er interessant, men foreløbig uden praktisk værdi. 8

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til Jordens magnetfelt Jorderens magnetfelt beskytter jorden fra kosmiske strålinger fra solen. Magnetfeltet kommer ved at i jorderens kerne/ indre er der flydende jern og nikkel, dette jern og nikkel rotere

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Bølgeegenskaber vha. simuleringsprogram... 2 Forsøg med lys gennem glas... 3 Lysets brydning i et tresidet prisme... 4 Forsøg med lysets farvespredning... 5 Forsøg med lys gennem linser... 6 Langsynet

Læs mere

Fremstil en elektromagnet

Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet, og find dens poler. 3.1 5.6 -Femtommersøm - Isoleret kobbertråd, 0,5 mm -2 krokodillenæb - Magnetnål - Afbryder - Clips Fremstil en elektromagnet, der

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Elevforsøg i 10. klasse Lys Farver Optik

Elevforsøg i 10. klasse Lys Farver Optik Fysik-kemi Viborg Private Realskole 2016-17 Elevforsøg i 10. klasse Lys Farver Optik Lysets bølgeegenskaber. Lyskasse 1. Lys kan gå gennem hinanden. Materialer: Lyskasse Lav en opstilling og tegn. Brug

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1

Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1 Forsøgsoversigt Magnetisme Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1 Hvordan gøres en savklinge magnetisk? 5.5 + 5.5.note Hvordan bestemmes og testes polerne på savklingen? 5.5 + 5.5.note Hvordan fjernes

Læs mere

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?:

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: Angiv de variable: Check din forventning ved at hælde lige store mængder vand i to glas med henholdsvis store og små kugler. Hvor

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

Magnetens tiltrækning

Magnetens tiltrækning Magnetens tiltrækning Undersøg en magnets tiltrækning. 3.1 5.1 - Stangmagnet - Materialekasse - Stativ - Sytråd - Clips Hvilke materialer kan en magnet tiltrække? Byg forsøgsopstillingen med den svævende

Læs mere

1 Martin Knudsen s erfaringer med cigarrygning Røgringe forsøg:

1 Martin Knudsen s erfaringer med cigarrygning Røgringe forsøg: 1 Martin Knudsen s erfaringer med cigarrygning Røgringe forsøg: Martin Knudsen s erfaringer med cigarrygning fra Røgringe til kuglelyn: Vi har en centrifuge. Den centrifugerer vasketøj, så vandet i det

Læs mere

Er superledning fremtiden for fusion?

Er superledning fremtiden for fusion? Er superledning fremtiden for fusion? Drømmen om fusionsenergi er ikke nem at nå. I kampen for at fremtidens fusionskraftværker nogensinde skal blive en realitet, står videnskabsmænd over for et stort

Læs mere

Kunstig solnedgang Forsøg nr.: Formål: Resume: Nøgleord: Beskrivelse:

Kunstig solnedgang Forsøg nr.: Formål: Resume: Nøgleord: Beskrivelse: Lysforsøg Kunstig solnedgang... 2 Mål tykkelsen af et hår... 5 Hvorfor blinker stjernerne?... 7 Polarisering af lys... 9 Beregning af lysets bølgelængde... 10 Side 1 af 10 Kunstig solnedgang Forsøg nr.:

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

Billund Bygger Musik: Lærervejledning

Billund Bygger Musik: Lærervejledning Billund Bygger Musik: Lærervejledning Science of Sound og Music Velkommen til Billund Builds Music! Vi er så glade og taknemmelige for, at så mange skoler og lærere i Billund er villige til at arbejde

Læs mere

Elevforsøg i 10. klasse Lyd

Elevforsøg i 10. klasse Lyd Fysik/kemi Viborg private Realskole Elevforsøg i 10. klasse Lyd Lydbølger og interferens SIDE 2 1062 At påvise fænomenet interferens At demonstrere interferens med to højttalere Teori Interferens: Det

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Wellness lys til genbrug af stearinlys

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Wellness lys til genbrug af stearinlys Schmelzfeuer Wellness lys til genbrug af stearinlys Betjeningsvejledning for DENK-Schmelzfeuer INDOOR Læs venligst denne betjeningsvejledning før anvendelse. Den forklarer dig hvordan du tænder op første

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Havefaklen til genbrug af stearinlys

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Havefaklen til genbrug af stearinlys Schmelzfeuer Havefaklen til genbrug af stearinlys Betjeningsvejledning for DENK-Schmelzfeuer OUTDOOR Læs venligst denne betjeningsvejledning før anvendelse. Den forklarer dig hvordan du tænder op første

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

En harmonisk bølge tilbagekastes i modfase fra en fast afslutning.

En harmonisk bølge tilbagekastes i modfase fra en fast afslutning. Page 1 of 5 Kapitel 3: Resonans Øvelse: En spiralfjeder holdes udspændt. Sendes en bugt på fjeder hen langs spiral-fjederen (blå linie på figur 3.1), så vil den når den rammer hånden som holder fjederen,

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Byggevejledning. Baggrund lærer

Byggevejledning. Baggrund lærer HÅNDVÆRK & DESIGN Baggrund lærer Musikinstrumenter kan bygges på de mest utrolige måder. Der er ikke nogen begrænsninger...og dog. Fysikkens grundregler og materialernes egenskaber skal tages med i betragtning.

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar!

Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar! Duelunds hifi4all (DCA 2.0) højttaler Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar! Først den skæreplan han lavede. Alt er i mdf, og hvis det

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere

Opgave 1. (a) Bestem de to kapacitorers kapacitanser C 1 og C 2.

Opgave 1. (a) Bestem de to kapacitorers kapacitanser C 1 og C 2. 2 Opgave 1 I første del af denne opgave skal kapacitansen af to kapacitorer bestemmes. Den ene kapacitor er konstrueret af to tynde koaksiale cylinderskaller af metal. Den inderste skal har radius r a

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT B: FLYDENDE KRYSTALLER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT B: FLYDENDE KRYSTALLER Navn: Dato:.. STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT B: FLYDENDE KRYSTALLER MÅL: - Forstå selv-samlingskonceptet. - Forstå måden et materiale opfører sig på, på makroskala, er afhængig af dets struktur

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

REFLEKTION eller GLANS standarder

REFLEKTION eller GLANS standarder Flensbjerg 8 Fax: + 3943 7768 DK-49 Holeby, Lolland Phone : + 3943 7767 export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK288323 REFLEKTION eller GLANS standarder Der findes ikke en let måde, at matematisk beregne eller

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Teknologi & kommunikation

Teknologi & kommunikation Grundlæggende Side af NV Elektrotekniske grundbegreber Version.0 Spænding, strøm og modstand Elektricitet: dannet af det græske ord elektron, hvilket betyder rav, idet man tidligere iagttog gnidningselektricitet

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg

Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg Materialliste: Strengebræt Saks eller kniv Strengvinkel Skruetvinger til fastgørelse

Læs mere

Kapitel 3: Lys og skygge 1

Kapitel 3: Lys og skygge 1 Kapitel 3: Lys og skygge 1 3 Lys og skygge Egetlys, defineret/specifik lyskilde, reflekteret lys/ambient light, reflekslys I den "virkelige verden" er vi omgivet af lys af flere arter: Der er lyskilderne,

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

FRA KRYSTALOVERFLADE R

FRA KRYSTALOVERFLADE R Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Matematisk-fysiske Meddelelser. I, 2. FORDAMPNIN G FRA KRYSTALOVERFLADE R A F MARTIN KNUDSEN KØBENHAVN HOVRDKOMMISFIONIER : ANDR. FRED. HØST & SØN, KGL. HOF-ROGIIANDEL

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Brombærsolcellens Fysik

Brombærsolcellens Fysik Brombærsolcellens Fysik Søren Petersen En brombærsolcelle er, ligesom en almindelig solcelle, en teknologi som udnytter sollysets energi til at lave elektricitet. I brombærsolcellen bliver brombærfarvestof

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal studere fænomenet interferens og senere bruge denne viden til at sige noget om hvad der sker, når man sender monokromatisk lys, altså lys med én bestemt bølgelængde,

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

DET 4. NORDISKE RADIOØKOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR - 1. MARTS 1985 GOL, NORGE INIS-mf 10461 ABEN MULTI-GM TÆLLER FOR MALING AF LAVENERGETISKE BETAPRØVER

DET 4. NORDISKE RADIOØKOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR - 1. MARTS 1985 GOL, NORGE INIS-mf 10461 ABEN MULTI-GM TÆLLER FOR MALING AF LAVENERGETISKE BETAPRØVER DET 4. NORDISKE RADIOØKOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR - 1. MARTS 1985 GOL, NORGE INIS-mf 10461 ABEN MULTI-GM TÆLLER FOR MALING AF LAVENERGETISKE BETAPRØVER L. Bøtter-Jensen*), R. Hedvall**), E. Holm**) og U.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Udsmykning til Niels Bohr Bygningen Kunstspot P.S under jagtvej Pernille With Madsen

Udsmykning til Niels Bohr Bygningen Kunstspot P.S under jagtvej Pernille With Madsen Udsmykning til Niels Bohr Bygningen Kunstspot P.S under jagtvej Pernille With Madsen Fremtræden og praktiske omstændigheder Udsmykningen vil koncentrere sig om den væg der går langs med cykel og gangstien

Læs mere

Øvelsens formål: Forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere skubbekræfter og trækkræfter.

Øvelsens formål: Forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere skubbekræfter og trækkræfter. 1 Magnetiske poler Øvelsens formål: Forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere skubbekræfter og trækkræfter. 1. Angiv fem genstande, som en magnet tiltrækker. En hvilken som helst

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Opdrift i vand og luft

Opdrift i vand og luft Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Opdrift i vand og luft Formål I denne øvelse skal vi studere begrebet opdrift, som har en version i både en væske og i en gas. Vi skal lave et lille forsøg,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Magnetens tiltrækning

Magnetens tiltrækning Magnetens tiltrækning Undersøg en magnets tiltrækning. 3.1 5.1 - Stangmagnet - Materialekasse - Stativ - Sytråd - Clips Hvilke materialer kan en magnet tiltrække? Byg forsøgsopstillingen med den svævende

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

En f- dag om matematik i toner og instrumenter

En f- dag om matematik i toner og instrumenter En f- dag om matematik i toner og instrumenter Læringsmål med relation til naturfagene og matematik Eleverne har viden om absolut- og relativ vækst, og kan bruge denne viden til at undersøge og producerer

Læs mere

Eksperimenter om gyroer og flyvning. Lav en cykelhjulsgyro EKSPERIMENTER FOR 7. - 10. KLASSE. Mere om Lav en cykelhjulsgyro

Eksperimenter om gyroer og flyvning. Lav en cykelhjulsgyro EKSPERIMENTER FOR 7. - 10. KLASSE. Mere om Lav en cykelhjulsgyro EKSPERIMENTER FOR 7. - 10. KLASSE Eksperimenter om gyroer og flyvning Lav en cykelhjulsgyro Du kan fremstille en gyro af et gammelt cykelhjul: Montér håndtag på begge sider af et cykelhjul. Sæt dig i en

Læs mere

Kapitel 8. Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. 1 Wb = 1 Tesla = 10.000 Gauss m 2 1 µt (mikrotesla) = 10 mg (miligauss)

Kapitel 8. Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. 1 Wb = 1 Tesla = 10.000 Gauss m 2 1 µt (mikrotesla) = 10 mg (miligauss) Kapitel 8 Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. Natur Enhver leder hvori der løber en strøm vil omgives af et magnetfelt. Størrelsen af magnetfeltet er afhængig af strømmen, der løber i lederen og

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning 49 6 Plasmadiagnostik Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af plasmaers parametre og egenskaber. I fusionseksperimenter er der behov for

Læs mere

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk Information og nyhedsbrev fra Skramloteket Lyt til lyset! Skramloteket på Banen

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Længdebølger og tværbølger... 2 Forsøg med frembringelse af lyd... 3 Resonans... 4 Ørets følsomhed over for lydfrekvenser.... 5 Stående tværbølger på en snor.... 6 Stående lydbølger i resonansrør.

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Længdebølger og tværbølger... 2 Forsøg med frembringelse af lyd... 3 Måling af lydens hastighed... 4 Resonans... 5 Ørets følsomhed over for lydfrekvenser.... 6 Stående tværbølger på en snor....

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Det Naturvidenskabelige Fakultet Augusteksamen OPGAVESTILLER: Allan H. Sørensen

AARHUS UNIVERSITET. Det Naturvidenskabelige Fakultet Augusteksamen OPGAVESTILLER: Allan H. Sørensen AARHUS UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Fakultet Augusteksamen 2006 FAG: Elektromagnetisme OPGAVESTILLER: Allan H. Sørensen Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Eksamensdag: fredag dato: 11.

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted. Vejledning til fremstilling af vindmølle:

INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted. Vejledning til fremstilling af vindmølle: INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted I dette værksted skal I bygge en vindmølle med en dynamo, som kan give strøm nok til at en el-pære kan lyse Vejledning til fremstilling af vindmølle: Tag skabelonen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Version 1.01. Formular: Ophæv magi.

Version 1.01. Formular: Ophæv magi. Magiker magi Magiker formularer skal kastes ved at sige formularen og derefter effekten. Eks. Magisk pil 1 i skade. Men man kan ikke kaste en ny formular før ens energi har rettet sig selv op. Det tager

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar!

Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar! Duelunds hifi4all (DCA 2.0) højttaler Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar! Først den skæreplan han lavede. Alt er i mdf, og hvis det

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Indretningsdesign højhus

Indretningsdesign højhus Indretningsdesign højhus Anchelika V. Skjødt Og Lasse B. Troelsen Design C 1/8 Indhold Introduktion... 3 Planlægning... 3 Produktet... 4 Kvaliteter... 5 Fordele og ulemper... 5 Andre designs... 6 Overvejelser...

Læs mere

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse Maskiner til krig og ødelæggelse har desværre været kendt og brugt i mere end 2.300 år. De første udgaver af kastemaskiner stammer således fra Asien cirka år 300-500 f.kr. Romerne var de første i Europa,

Læs mere

DETTE OPGAVESÆT INDEHOLDER 5 OPGAVER MED IALT 11 SPØRGSMÅL. VED BEDØMMELSEN VÆGTES DE ENKELTE

DETTE OPGAVESÆT INDEHOLDER 5 OPGAVER MED IALT 11 SPØRGSMÅL. VED BEDØMMELSEN VÆGTES DE ENKELTE DETTE OPGAVESÆT INDEHOLDER 5 OPGAVER MED IALT 11 SPØRGSMÅL. VED BEDØMMELSEN VÆGTES DE ENKELTE SPØRGSMÅL ENS. SPØRGSMÅLENE I DE ENKELTE OPGAVER KAN LØSES UAFHÆNGIGT AF HINANDEN. 1 Opgave 1 En massiv metalkugle

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX GUDENAACENTRALEN vand - elektricitet - energi Opgaver for gymnasiet, HF og HTX ELMUSEET Forord Det følgende er en opgave om Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Værket ligger ved Tange

Læs mere

1. Varme og termisk energi

1. Varme og termisk energi 1 H1 1. Varme og termisk energi Den termiske energi - eller indre energi - af et stof afhænger af hvordan stoffets enkelte molekyler holdes sammen (løst eller fast eller slet ikke), og af hvordan de bevæger

Læs mere