PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING"

Transkript

1 PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING Udvikling af nye miljøvenlige produktionsformer i landbruget presser sig på: i den industrialiserede verden står landbrugsproduktionen for godt 20% af den samlede udledning af drivhusgasser, og erhvervet må nødvendigvis bidrage til løsningen af de aktuelle klimaproblemer. I Pig City sammentænkes globale klimaforandringer og lokale miljøproblemer med en bæredygtig fødevareproduktion. Projektet fremsætter en lang række løsningsforslag for det industrialiserede landbrug hvad angår globalt miljø, lokalt miljø, arkitektur, dyrevelfærd og arbejdsmiljø. Ren luft Ren luft Foder Varme Uren luft Gylle Gødning + Elektricitet Biogas Gylleseparering Idé og koncept: Nee Rentz-Petersen, Arkitekt Maa og Gottlieb Paludan Arkitekter Projektet er videreudviklet i samarbejde med fødevareproducent Søren Hansen

2 GLOBALT MILJØ Anlægget sikrer en fødevareproduktion med markant reduceret CO2 udledning. Svinestaldens spildprodukter som næringsstoffer, CO2 og kropsvarme anvendes direkte i gartneriet, som forvandles fra at være en energitung produktionsform, til at være en energimæssig 0-løsning. Et biogasanlæg behandler gylle, slagteriaffald og biomasse fra gartneriet, og leverer energi til produktionen i både gartneri og svinestald. LOKALT MILJØ Bedriftens nærmiljø vil opleve en lugtfri svineproduktion, idet gylleudbringning slet ikke finder sted fra bedriften. Luften fra svinestalden renses i en to trins-rensning, og er således fri for ammoiak og andre miljøbelastende stoffer inden den ledes ud. I den første renseproces fjernes cirka 75 % af lugt og ammoniak i en scrubber. Herefter renses luften yderligere i et lag lecanødder under vækstmediet, inden den ledes op i gartneriet. ARKITEKTUR Trods anlæggets størrelse fremstår det koncentreret, forenklet og endda åbent for offentligheden. Arkitekturen er bevidst industriel i sit udtryk og er et klart opgør med tidligere tiders Morten Korch-idyl - en æra der sluttede for mere end 50 år siden. Projektets nyfortolkning af gårdspladsen, ankomstarealet på gartnerietagen, er et offentligt tilgængeligt rum med blandt andet besøgsfaciliteter og skolestue. Her får publikum mulighed for at komme helt tæt på en forbilledlig fødevareproduktion. DYREVELFÆRD Dyrevelfærden er optimeret på en række områder, og adskiller sig dermed markant fra en konventionel svineproduktion: Anlæggets FTS-princip (Fødsel-Til-Slagtning) sikrer at dyrene ikke flyttes mellem forskellige stalde under deres opvækst. Da anlægget også rummer et slagteri undgås også den sidste transport af dyrene - og produktet sikres en høj kvalitet. Den enkelte sti er dimensioneret til grise mellem 85 og 110 kilo, hvilket giver 0-85-kilos grisene betydeligt mere plads end foreskrevet. Søerne som udgangspunkt ikke fikserede, og de tildeles rigeligt halm i perioden op til faring. ARBEJDSMILJØ Gulvudsugning i svinestalden sikrer at støv om ammoniak ikke hvirvles unødigt rundt i staldene, og skaber problemer for både dyr og menneskers helbred. Et ovenlys placeret over gangzonen forsyner staldene med dagslys, og giver samtidig mulighed for et kig til gartneriet ovenpå. I gartneriet er alle arbejdsgange optimerede - tomatplanterne bindes løbende ned for at sikre en god plukkehøjde, og der anvendes intelligente plukkevogne for at spare medarbejderne for manuelle håndteringer af kasser fyldt med tomater. Bygherre gartneri: Gartneriet Alfred Pedersen & Søn Bygherre svineproduktion: Fødevareproducent Søren Hansen Tomatproduktion, Tons / år: Slagtesvin, stk. / år:

3 REN LUFT CO2 SVINEPRODUKTION UREN LUFT VARME GARTNERI TOMATER SLAGTESVIN VAND GYLLE EL + VARME BIOMASSE EL + VARME GØDNING VANDING SLAGTERI AFFALD BIOGASANLÆG GASKEDEL + ELPRODUKTION GYLLESEPARERING TØR FRAKTION VÅD FRAKTION FLYDENDE GØDNING FØDEVARER PELLETERING VANDRENSNING VANDLAGER GØDNINGSLAGER OVERSKUD TIL DISTRIBUTION REGNVAND + VANDBORING Fordeling af varmeproduktion Energiforbrug til opvarmning og tørring Næringsstofbalancer MWh / år Andel MWh / år Andel af forbrug Kvælstof, kg / år Fosfor, kg / år Kalium, kg / år Ventilationsluft, svinestald % Biogasanlæg % Afbrænding af gylletørstof % Gartneri % Svinestald % Tørring af gylletørstof % Svineproduktion Tomatproduktion Overskud

4

5 SYMBIOSE DANMARKS FØRSTE JORDLØSE SVINEPRODUKTION Pig City er et kombineret jordløst økologisk tomatgartneri og svineproduktion. Anlægget er dimensioneret til 950 dyreenheder, og vil blive den første jordløse svineproduktion i Danmark. Anlægget udgør m2 pr. etage, hertil kommer et miljøanlæg med bl.a. biogasanlæg, separationsanlæg og vandrensningsanlæg. Byggeriet skal opføres ved Galten nær Århus. 218m TVÆRSNIT LÆNGDESNIT Produktionsanlægget ligger højt i det bølgende landskab omkring Århus ådal. Den mere end 200 meter lange bygning danner kontrast til landskabets bevægelser, og set fra afstand er det mest drivhusets takkede glastage der dominerer. Delingen af produktionen i to niveauer, er det funktionelle træk som tydeligst karakteriserer anlægget: Niveau 0 er svineproduktionen med siloer, lade, biogasanlæg, slagteri og stalde, som frem for alt er synlig fra grusgraven bag bygningen. Svinestalden ligger under gartneriet som en stor solid base. På niveau 1 ligger gartneriet og ankomstområdet til personalefaciliteter, skolestue og besøgsfaciliteter. Passende steder i gartneriet er der mulighed for at se tomatproduktionen og samtidigt kigge til dyrene i svinestalden. Projektets nyskabende karakter til trods, benyttes der et stort antal eksisterende, velafprøvede industrielle produkter i byggeriet. 120m 120m FODERLADE HALMLADE SLAGTERI FODERLADE HALMLADE SERVICEHAL FTS STALDE LØBE- DRÆGTIGHEDSSTALDE FTS STALDE PLANDIAGRAM SVINEPRODUKTION 218m 218 meter GARTNERI GARTNERI GARTNERI 120 meter GÅRDSPLADS PLANDIAGRAM GARTNERI FACADEUDSNIT VED ANKOMSTPLADS FACADEUDSNIT VESTFACADE FACADEUDSNIT SYDFACADE Arkitekt: Gottlieb Paludan Arkitekter A/S og Nee Rentz-Petersen, Arkitekt Maa Ingeniør: COWI A/S

6 Ingeniør væksthus: Thomas Larssen Ltd. Miljørådgivning: AgroTech A/S Slagteri: DMRI

7 Myndighedsbehandling: COWI A/S Bygherrerådgiver: Bente Søgaard, Bygningskontoret Nord A/S

8 FRA IDÉ TIL FÆRDIG GÅRD Realdanias idékonkurrence, Fremtidens landbrugsbyggeri, sætter fokus på hvordan landbrugsbyggeriet fremover i højere grad kan tage hensyn til både arkitektur, landskab og dyrevelfærd, samtidig med at det er økonomisk rentabelt. Seks udvalgte landmænd har stillet deres bedrifter til rådighed for idékonkurrencen. GLOBALT MILJØ Dansk Landbrug gennemgår i disse år forandringer af historiske dimensioner. De har stor indflydelse på byggeriet, på oplevelsen af det åbne land og på relationerne til byerne. I dag findes der ca. en halv mio. avls- og driftsbygninger i Danmark. Det svarer til godt 100 mio m2 eller parcelhuse á 150 m2. Langt over halvdelen af alt eksisterende landbrugsbyggeri er i dag ikke tidssvarende. Selv om krav til produktionen ændrer sig, følger bygningerne ikke altid med. Meget af det nye landbrugsbyggeri er stort og ufleksibelt, og det pynter ikke i landskabet. Samtidig koncentreres landbrugsproduktionen på færre og større bedrifter. Realdania ønsker med Fremtidens Landbrugsbyggeri - visioner, planer og idéer for et landskab i forandring at være med til at præge udviklingen i en positiv retning. VEJLING SØNDERSKOVGÅRD FRYDENDAL PIG CITY Realdania støtter realiseringen af de 6 vinderprojekter. VEJLSKOVGÅRD HULEHØJGÅRD VEJLING Svineproduktion Udvidelse af bedrift Ny stald m2 Arkitekt: Pluskontoret Forventet byggestart: Marts 2010 SØNDERSKOVGÅRD Svineproduktion Udvidelse af bedrift Ny stald m2 Arkitekt: BK Nord A/S Indviet april 2009 VEJLSKOVGÅRD Malkekvæg Udvidelse af bedrift Ny stald m2 Arkitekt: Link Signatur Afventer miljøtilladelse FRYDENDAL Malkekvæg Udvidelse af bedrift Ny stald m2 Arkitekt: BSAA Afventer tilladelser PIG CITY Svineproduktion + Gartneri Ny bedrift: m2 Arkitekter: Gottlieb Paludan Arkitekter A/S og Nee Rentz-Petersen I konkretiseringsfase HULEHØJGÅRD Planteavl Ny lade m2 Arkitekt: Karlsson Arkitekter Indviet oktober 2009

Spar energi og ressourcer

Spar energi og ressourcer Samfundsansvar i landbruget Spar energi og ressourcer Sådan gør du din bedrift mere klimavenlig og energibesparende til gavn for både samfundet og din egen bundlinje. Spar energi og ressourcer Spar energi

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Holdning og ansvar på din bedrift

Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 EUDP støtter danske

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

PROJEKT FOR BIOENERGI ANLÆG PÅ NYHAVEVEJ I FREDERICIA - AUGUST 2012. A1- Offshore Aps

PROJEKT FOR BIOENERGI ANLÆG PÅ NYHAVEVEJ I FREDERICIA - AUGUST 2012. A1- Offshore Aps PROJEKT FOR BIOENERGI ANLÆG PÅ NYHAVEVEJ I FREDERICIA - AUGUST 2012 A1- Offshore Aps INTRODUKTION Tom Ø. Nielsen har erhvervet Projekt ejendommen som tidligere har huset Ny Nitrogen, beliggende Nyhavevej

Læs mere

Er Danmark blevet for lille?

Er Danmark blevet for lille? Nr. 289 maj 2015 Prioritering af fremtidens arealanvendelse Er Danmark blevet for lille? 140 procent! Det er facit, hvis man lægger alle parters, krav og forventninger om anvendelsen af Danmarks areal

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse,

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse, 7. årgang Nummer 31 Marts 2010 Forskning i Bioenergi DONG Energy satser på forgasning 4 Billigere og bedre kedelanlæg 6 Algeforskningen får sit eget center 7 Eksperter i forbrænding og forgasning 8 Bioenergi

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Case-samling fra Kloge m 2 Prisen 2009

Case-samling fra Kloge m 2 Prisen 2009 Case-samling fra Kloge m 2 Prisen 2009 Kloge tanker om CO 2 n Bjerg arkitektur a/s n Ringsted Varmeforsyning n Wakeup Copenhagen n Danish Crown Amba n Nordjysk Elhandel A/S n Biokraft A/S n Rhederi M.

Læs mere

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes?

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes? UDFORDRINGERNE ELECTROLUX MÅLGRUPPEN: De 18-25 årige førstegangskøbere. UDFORDRINGEN: Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for

Læs mere