Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.hod.dk Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet"

Transkript

1 Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet

2 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE RISKS. MARITIME READINESS IS ONE OF THEM. Denmark s commitment to national and global maritime security demands the most reliable multi-role helicopter. One that s operationally proven at sea and around the world. With advanced mission systems for complete situational awareness. That employs network-enabled data links for information sharing and instant decision making among allies. A helicopter that s in full production, globally supported and whose costs are based on fact. MH-60R. The real solution. Ready to Launch Now.

3 Leder nr. 02/ Massive frustrationer Med fuld kraft frem implementerer forsvaret det nye forlig. Vi fokuserer alle på besparelser og evt. lukning/sammenlægning af etablissementer. Vigtigere er, at forsvaret står over for en række paradigmeskift, som vil forandre forsvaret for altid. Og uden sikkerhed for succes! For det første er der lagt op til en decentralisering på personaleområdet. Opgaver skubbes ud af Forsvarskommandoen og Forsvarets Personeltjeneste til bl.a. de operative kommandoer og de funktionelle tjenester. Om opgaverne skubbes videre til de lokale chefer på kaserner, flådeog flyvestationer, skoler m.fl., er endnu uvist. Dog står det klart, at den lokale chef får ansvaret for at sætte sit hold. Forhåbentlig gives samme chef også ansvaret for at sætte sin organisation, altså at fastlægge stillingsniveau og -antal inden for den givne lønsum. Ligeledes er det håbet, at den lokale chef også får råderum over sin tildelte lønsum. Det vil give helt andre muligheder i relation til den lokale opgaveløsning. Imidlertid må der ikke herske tvivl om, at denne decentralisering har til formål dels at styrke den effektive opgaveløsning, dels at skabe rum for effektiviseringsgevinster til gavn for hele forsvaret. For det andet er egen lykkes smed et udtryk for, at service i form af udstikkere fjernes helt. Chefen skal fremover være den enkeltes vejleder i relation til tjeneste- og karriereplanlægning, søgning af videreuddannelse etc. Om chefen kan løfte den opgave, vil tiden vise. Ingen ved det, og hvis ikke hvad så? Ansøgningssystemet er en essentiel del heraf, om end det langsomt, men sikkert ser ud til at blive udhulet. Så er der snarere tale om stillingstilkendegivelsessystem? For det tredje ændres personelstrukturen. Tjenestemandsbegrebet afskaffes, og officersuddannelser ændres radikalt. Ingen højeste pensionsalder, ingen beordringsret. En med sikkerhed større vandring mod det civile, idet bindingerne til forsvaret forsvinder sammen med tjenestemandssystemet. Det vil få konsekvenser for korpsånd, loyalitet og andre bløde værdier. Begreber, som ikke kan måles, men som er uvurderlige for den operative opgaveløsning. Ja, spørgsmålene hober sig op, men svarene får vi først, når det nye forsvar er løbet i gang. Der mangler nemlig en grundlæggende analyse for disse områder. Forsvarets situation er alvorlig. Besparelsen på 2,7 milliarder er ikke i sig selv et problem. Organisationen løser pålagte opgaver uanset, hvor håbløse, vanskelige eller udfordrende de er. Jeg betvivler ikke et sekund, at besparelsen bliver hentet, men ikke nødvendigvis præcis på de i forliget anviste områder. Papir er som Det er svært at spå... især om fremtiden... bekendt mere taknemmeligt end virkeligheden. Håbet er selvsagt, at de operative kapaciteter friholdes. Uagtet, at forsvaret opretholder de nuværende operative kapaciteter, vil de tre paradigmeskift give et helt andet forsvar end det, vi kender i dag. Et forsvar, som forhåbentlig er lige så effektivt, men vi ved det ikke. Storm P. Herfra er der flere gange udtrykt en positiv holdning til bestræbelserne på at bevare flest mulige operative kapaciteter. Efter forligets indgåelse har informationsniveauet nået det sædvanlige høje niveau i forsvaret. Den militære ledelse er åben og klar til at drøfte alle problemstillinger i relation til forsvaret og HR-strategien. Tak for det. I kølvandet på de flere end 100 direktiver, der dels skal tilvejebringe besparelser, dels skal implementere flere paradigmeskift på personelområdet, følger frustrationer. Somme steder voldsomme frustrationer. Disse bliver ikke mindre af, at forsvaret denne gang ikke kan udarbejde en masterplan og derfor gennemfører implementeringen i en fortløbende proces, hvor de enkelte myndigheder får ansvaret for at udmønte direktiverne inden for egen myndighed. Derfor har kun få det fulde overblik over konsekvenserne. Myndighedsinddragelsen udfordrer også den enkelte myndighed til nøje at overveje afledte konsekvenser for andre myndigheder. Et helhedssyn er ikke bare ønskværdigt, men en nødvendighed, som myndighedscheferne må vænne sig til. Frustrationerne kan også kædes sammen med selve processen, hvor lukkethed har været den fremherskende præmis. Den tillidsskabende foranstaltning, at medinddrage medarbejderne og deres chefer, har ikke fundet sted. En sær kontrast til Regeringens principper om åbenhed og legitimitet i forhold til den aktivistiske udenrigspolitik. Så er det vel ikke underligt, at medarbejderne og desværre også mange chefer grundet manglende tillid til ledelsen er frustrerede og afviser medejerskab. Derfor er opgaven, ud over at implementere besparelserne, at genoprette tilliden for at få medarbejdere og chefer til at fokusere på mulighederne i de paradigmeskift, der ligger foran os. Se muligheder og ikke alene begrænsninger! Hilsen Bent Fabricius Officerernes Fagblad Nr , 22. årgang ISSN Udgivet af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) Olof Palmes Gade København Ø. Tlf Fax: m.hod.dk Fb: Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Redaktionens adresse: Redaktion: Henning Lahrmann, Djfb. (sygemeldt) Mobil: Privat tlf.: Alice Binns, Djfb. (vikar) Kommandør Bent Fabricius (ansv.h.) Mobil: Privat tlf.: Grafisk design: Woer+Gregorius Tryk: Zeuner Grafisk A/S, Odder Annoncer: Kontaktansvarlig: Ocean Media G.A. Hagemannsvej 29A 3070 Snekkersten Telefon: Annoncechef: Casper Aistrup Annoncepriser: 1/1 side: kr /2 side: kr /4 side: kr /8 side: kr Priserne er inkl. 4 farver. Redaktionen forbeholder sig at kunne afvise annoncer, der strider mod bladets tone og ånd. Abonnement: 497,- kr. pr. år. Deadline for indlæg og annoncer: Blad nr. 3/2013: 22. april Som udkommer 22. maj Blad nr. 4/2013: 29. juli Som udkommer: 21. august Blad nr. 5/2013: 23. september Som udkommer: 16. oktober Blad nr. 6/2013: 18. november Som udkommer: 11. december Dette blad er afleveret til postekspedition den 26. marts. Kontrolleret oplag: i perioden 1. juli juni 08 Danske Officerer er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen, fordi vi tænker på miljøet. Svanen er en garanti for, at fagbladet er produceret under miljøkontrollerede forhold, og at der kun er anvendt materialer, som lever op til skrappe miljøkrav. HOD yder ikke økonomisk støtte til politiske partier eller partipolitiske formål.

4 4 nr. 02/2013 Vores HOD Policy for debatindlæg i fagbladet Danske Officerer, HOD s hjemmeside og HOD s profil på Facebook m.m. 1) God presseskik HOD s formand tegner organisationen. Han er ansvarshavende redaktør for alle HOD s medier. HOD s medier og officielle talerør omfatter fagbladet Danske Officerer, hjemmesiden mobilsitet m.hod.dk, det elektroniske nyhedsbrev HOD-News samt HOD s profil på Facebook. Som ansvarshavende redaktør skal formanden sikre, at indholdet i HOD s medier er i overensstemmelse med god presseskik, jfr. medieansvarsloven. Generelt omfatter god presseskik, at der er ytringsfrihed, hvor der bl.a. skal tages hensyn til den enkeltes krav på respekt for den personlige integritet og privatlivets fred og til behovet for beskyttelse mod ubeføjet krænkelse. 2) HOD s medlemmer HOD s medlemmer har adgang til at få debatindlæg optaget i fagbladet. Redaktionen ønsker ikke at censurere debatindlæg fra medlemmer, der er kritiske over for HOD s aktiviteter, organisation, sekretariatet, tillidsrepræsentanter, hoved- og lokalafdelingsbestyrelser eller medlemmer af disse. Nyt våben mod vildt på afveje Fighter Wing Skrydstrup øger flysikkerheden Sådan spotter kameraet med infrarød stråling alt levende både nat og dag. Foto: Fototjenesten Skrydstrup Redaktionen forbeholder sig ret til at tilbyde/opfordre andre debattører, herunder HOD s formand, værnsformænd og HOD s konsulenter, til at svare i bladet, hvor det vurderes, at det kan fremme debatten/afklaringen af en sag. Debatindlæg til fagbladet og på HOD s profil på Facebook skal indeholde fulde navn og . Redaktionen forbeholder sig ret til at fjerne et indlæg, hvis det er lovstridigt (f.eks. ærekrænkende/injurierende/racistisk, overtræder ophavsretsloven m.v.). 3) HB-medlemmer Medlemmer af hovedbestyrelsen har ret til personligt at ytre sig i fagbladet. Her gælder et loyalitetskrav over for hovedbestyrelsens vedtagne politiker, Perspektivplanen, Handlingsplanen og øvrige beslutninger. Indlæg/kommentarer fra HB-medlemmer på HOD s profil på Facebook skal være i overensstemmelse med HOD s officielle holdning. Hvis et HB-medlem ønsker at publicere en kommentar på HOD s profil på Facebook, skal det af signaturen fremgå, hvorvidt indlægget bringes personligt eller som HB-medlem. I konkrete sager kan formanden af forhandlingsfortrolige og kommercielle hensyn pålægge hovedbestyrelsens medlemmer tavshedspligt. I meget gamle dage blev der snildt nedlagt harer under haretramp på flyfeltet på Flyvestation Skrydstrup. Nu om stunder er det, som jægerne får på tasken, snarere en tiendedel efter traveturen frem og tilbage. Men harerne er der. Det viser et nyt våben, Fighter Wing Skrydstrup har taget i brug i form af et kamera, der opererer med infrarød stråling altså varme, som kameraet opfanger fra alt levende. Efter to timers jagt med brug af termokameraet lå der 20 harer til parade, hvor man i foråret var tre måneder om at få skudt blot fire harer. FLIR hedder systemet, som langt hen ad vejen er identisk med det, redningshelikopterne og Fennec-helikopterne anvender for at lokalisere mennesker i nød til lands eller søværts. Når systemet rykker ind i brandmandens patruljevogn på flyvestationen, er det, fordi han også er mågejæger med ansvar for at holde fuglevildt borte fra startbanen, så vidt det lader sig gøre. Og råvildt tillige, som kan være en alvorlig trussel for en F16-jager på vej op eller ned. Og da ikke mindst om natten. Indførelsen af det nye system hænger da også sammen med et par uheldige episoder med råvildt på banen under F16-takeoff. - Især hvis vi skal have F16-afvisningsberedskabet på vingerne om natten, er det vigtigt at kunne afsøge hele banen i en fart, fortæller brandmand Tonny Andersen på FTK`s hjemmeside. Skrydstrup er den første flyvestation herhjemme, hvor det nye system er indført. -lon

5 Vores HOD nr. 02/ Tørskoet passage At den pansrede mandskabsvogn og alle andre køretøjer kommer over Markstrøm uden at få våde larvefødder, skyldes en professionel og hurtig indsats af 2. Mekaniserede Panseringeniørkompagni. Kompagniet slog bro over vandvejen gennem øvelsesterrænet i Oksbøl under 2. Brigades store feltøvelse sidste efterår. Forsvaret råder over en halv snes broslagningsvogne, som er specialbyggede Leopard 1A5-kampvogne, der i løbet af ingen tid kan slå den 20 meter lange bro over et vandløb. -lon Foto: Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion Rørdal Kaserne er væltet Færdigt arbejde næsten. Værkstedsområde Rørdals absolut største bygning på kvadratmeter er på vej ned. En epoke er slut. Foto: FBE I en tid med politisk polemik om kasernelukninger væltede en kaserne med et gevaldigt brag i det nordjyske. Den store hovedbygning på Rørdal Kaserne ved Aalborg var nu langt fra at være med i den aktuelle kaserne-reduktion. Den blev nedrivningstruet allerede for små fem år siden, da Værkstedsområde Rørdal blev taget ud af drift. Tyskerne byggede den enorme bygning som hangar under krigen på Flugplatz Aalborg Ost. Siden rykkede flygtninge ind, inden forsvaret tog over i 1968 og inddrog Rørdal i Nordjyske Parkområde under HMAK. Frem for at sprænge bygningskomplekset blev det svækket ved, at nedbrydningsfirmaet savede i de kraftige bærende træsøjler. Efter at skråstiverne var nappet med en vis forsigtighed, kunne to gravemaskiner med meget lange arme give et sidste alvorligt ment skub, som fik den oprindelige hangar til at opgive ævred og falde sammen helt efter beregningerne i en enorm støvsky og et stort brag, som blev overværet af bl.a. tidligere medarbejdere inviteret til seancen. Efter en miljørigtig oprydning overdrages området igen til F.L. Smidth, som forsvaret havde lejet arealerne af. - Kun forurenede materialer bliver til affald. Resten går til genbrug. Med nedrivningen markerede vi afslutningen på en epoke, siger projektleder ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Børge Hansen på FBE`s hjemmeside. -lon Luft under vingerne Princippet er sådan set enkelt. Man lægger et antal flade luftmadrasser oven på hinanden, pumper luft i - og vupti er den genstand, man ønsker i højden, på plads. F.eks. et jagerfly eller en Hercules. I princippet i hvert fald. Tættest på med anvendelse af dette tyske løftegrej var man i Karup, da en russisk Antonov 124 rullede af banen og skulle flyttes tilbage. - Men så fandt man en anden løsning, erindrer flyverspecialist S.V. Nielsen, som også er specialisten på luftmadrasserne, som flyvestationen og Flyservice har haft siden 2006, uden at de har været i brug for alvor. De ligger dog klar på en lastbilanhænger til udrykning i påkomne tilfælde til en hvilken som helst flyvestation herhjemme. På Flyvestation Karup blev løftepuderne luftet og demonstreret for ledere af brand- og redningstjenesten på de jyske militære flyvestationer. Grejet beviste sin formåen, og en til lejligheden rekvireret Draken-jager fik for første gang i årevis igen luft under vingerne. - Løftepuderne har et utroligt anvendelsespotentiale, siger S.V. Nielsen. De stiller ikke krav til undergrunden og er skånsomme under en flytning, fordi trykket fordeles over så stort et areal. -lon Operationen lykkedes. I november fik Drakenjageren igen luft under vingerne. Foto: Frank Larsen, Helicopter Wing Karup

6 6 nr. 01/2013 Forsvarsforliget READ MORE AT: SAAB THE MOVIE WITH A MISSION TO MAKE PEOPLE SAFE FOR MORE THAN 75 YEARS, Saab has pushed the boundaries of technology to stay ahead of developments and to anticipate what is likely to come next. And in terms of technology, inventing it if necessary. Through this approach, we constantly develop, adopt and improve new technology to meet changing customer needs and demands. Today, we supply the global market of governments, authorities and corporations with products, services and solutions for military defence, commercial aviation and civil security. Based on leading military technology, we have developed a broad range of solutions for civil use to mirror the safety needs of today and tomorrow. By looking beyond the horizon we strive to anticipate tomorrow. Saab is a long-term partner to the Danish Armed Forces and the Saab Group has been established in Denmark for many years.

7 Internationale missioner nr. 02/ En kedelig dag er en god dag Major Jens Jakobsen tager ikke på international mission for spændingens skyld. Tværtimod foretrækker han de kedelige dage, for de betyder, at ingen mennesker er kommet til skade. For tiden er han en del af FN s mission i Sydsudan. Før den har han været på seks internationale missioner Af journalist Ingrid Pedersen Fotos: Private Da Jens Jakobsen i 1998 for tredje gang var på en mission i Bosnien, var der en tydelig forskel fra første gang i Den første gang var han forbindelsesofficer til UNHCR og skulle monitorere konvojer med nødhjælp. Han blev blandt andet sendt op til Maglaj-tunnelen, hvor nødhjælpsarbejdere, chauffører og ubevæbnede militære observatører blev beskudt. - Jeg troede, jeg var en hård nyser, men jeg kunne bestemt ikke lide at blive skudt på, siger han i dag, næsten 20 år og yderlige seks missioner senere. På den første mission var det ikke nemt at købe mad, så de udsendte fik ikke meget at spise, og dette kombineret med stress gjorde, at han tabte sig 8-10 kilo. - Jeg kan ikke huske, at jeg har været bange, men jeg har været irriteret, siger han. I alle hans udsendelser har jobbet drejet sig om samarbejde med og støtte til lokalbefolkningen, og han nævner, at hvis han alligevel ikke taler samme sprog som de lokale, prøver han at tale dansk til folk. Man ved jo aldrig, hvad der sker, og hvordan folk reagerer. - Og måske virker det at tale dansk. Jeg er jo da ikke blevet skudt endnu, konstaterer han. Tricket er også brugt, når han bliver tilbageholdt af diverse myndigheder. Det er han blevet mange gange. Hvis det er muligt at tale sammen, handler det om at finde en fornuftig indgangsvinkel til en samtale. Det kan ofte være om fodbold, og tit har navnene Schmeichel eller Laudrup været med til at få en samtale i gang. Lene blev gravid Nogle år efter, at han var færdig på officersskolen, bad han om at blive udsendt bare for at prøve det. Han ville gerne til Cypern, men så blev hans kone, Lene, gravid, og udsendelsen blev ikke til noget. Men i 1993 kom han på sin første mission til Bosnien. Her var han i otte måneder som stabsofficer ved Bosnia Herzegovina Command hovedkvarteret i Kiseljak. - Men som enhver kan se i dag, havde FN et alt for svagt mandat, siger han. Efter tre dage hjemme kom han af sted igen til Bosnien og Kroatien som observatør i et halvt år. Denne gang til et teamsite i Visoko ganske tæt ved Kiseljak. Her var ordnede forhold. Han boede i et lejet hus blandt civilbefolkningen sammen med de øvrige teammedlemmer. - Der var en ordentlig debriefing. Vi både lo og græd, og ingen kom derfra med sår på sjælen. Ingen normale mennesker kan opleve krigens rædsler uden at blive påvirket. Det gælder især som i Bosnien og Kroatien, hvor man så Projektoverdragelse i Afghanistan. civilbefolkningen lide overlast hvis man er ude af stand til at gribe ind, siger han. Hans primære opgave som observatør var at tale med folk i isolerede landsbyer og registrere effekten af krigen mangel på mad, strøm og vand. Efter 14 måneder havde han fået nok. - Det var hårdt hele tiden at risikere at blive beskudt af snigskytter, siger han. Psykologer var det sværeste Dengang syntes han, at noget af det sværeste var at skulle tale med en psykolog. Det var spild af tid. - Det var tifold vigtigere at snakke tingene igennem med kollegerne. Ingen normale mennesker, der ikke har set det, kan forstå den ondskab, vi oplevede, siger han. - Men psykologerne i dag er blevet meget, meget bedre, og hvis alle havde fået så gode psykologsamtaler, som man får i dag, tror jeg, vi havde undgået mange problemer og traumer hos tidligere udsendte. To minutter om måneden Dengang var kommunikationen hjem dårlig. eksisterede ikke, så Jens og Lene havde to minutters satellitsamtale om måneden. - Jeg sagde til Lene, at her var stille og roligt. Men hun fulgte jo med i medierne og vidste godt, at det ikke var sandt, fortæller han. - Jeg stolede jo på, når Jens sagde, at alt var OK, og håbede på, at pressen overdrev, siger Lene Jakobsen og understreger, at det betyder meget, at han nu kan ringe hjem og fortælle, at han har det godt, selvom pressen fortæller om dramatiske begivenheder. Til gengæld betyder SMS, fortsættes /////

8 8 nr. 02/2013 Internationale missioner ///// Skype og internet, at familien kan blive bekymret, hvis den ikke hører noget. Før i tiden kunne man vente et par dage til situationen var faldet lidt til ro -, før man ringede hjem. I dag lukkes kommunikationsvejene somme tider, så oplysninger ikke kommer til familien på en forkert måde. I sommeren 1993 fløj Lene og de to døtre til Split i Kroatien, så familien kunne holde ferie samlet der. - Det var en god oplevelse. Det gav børnene tryghed, samtidig med at de kunne forstå alvoren i Jens arbejde, siger Lene Jakobsen. En af døtrene erklærede engang, da hun var fem år, at hun ville ønske, at hendes far var postbud. - Somme tider forstår jeg hende godt, siger Lene, der også erklærer, at hun gennem årene har vænnet sig til at styre hjemmet et nedlagt landbrug uden for Hobro. Hun har også selv et godt og spændende arbejde som sosuhjælper. - Så det er ikke sådan, at jeg kun lever, når Jens er hjemme, understreger hun. Jens Jakobsen nævner, at forsvaret er blevet meget bedre til at tænke på familierne, mens en mor eller far er udsendt. Mange flere soldater har været udsendt, og forsvaret har fået mere erfaring også på det område. Normalt samfund I 1998 var han igen i Bosnien. Denne gang som stabsofficer i SFOR. - Der var stadig konflikter, men det var dejligt at se, at Bosnien var på vej tilbage til at blive et normalt samfund. Folk havde fået livsgnisten tilbage. De pløjede jorden, gravede haven Og jeg tænkte, at det var godt, at NATO greb ind i 1994, for FN-mandatet var for svagt og duede ikke, siger han. Hans næste arbejdsopgave var i Polen, hvor han også arbejdede med civilt-militært samarbejde, CIMIC. Her var familien med, og mellem missionerne har han arbejdet med at uddanne andre både i Danmark og i udlandet til samarbejde mellem militæret og civile institutioner. Da Jens kom tilbage fra Polen, fik han ansvaret for internationale CIMIC-kurser, som de nordiske lande samarbejder om. Han har været med i uddannelsen af dansk CIMIC-personel til udsendelse i internationale missioner siden 2002 kun afbrudt af udsendelserne i Irak og Afghanistan. Bedre end pigtråd I 2003 var han et halvt år i Irak, hvor arbejdet bl.a. var at have forbindelse til de humanitære organisationer. - Med civilt-militært samarbejde kan man med få midler opnå meget, siger han. CIMIC-folk kan løse opgaver, som ikke er militære, eksempelvis støtte retablering af en sundhedsklinik, et community-center eller et rådhus. - Jeg har også oplevet at kunne skaffe en pakning til en vandpumpe, så mennesker igen kunne få rent vand, siger han. Ofte bestod arbejdet i at sikre renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner eller eskortere transporter med gas og brændstof for at sikre, at det ikke blev smuglet over grænsen og solgt. Den næste mission var i Afghanistan, hvor der var brug for en CIMIC-officer, og selv om Lene ikke var så begejstret for, at Jens skulle dertil, drømte hun ikke om at sige nej. - Han brænder for sit arbejde. Det har jeg accepteret, og jeg har besluttet, at jeg ikke vil være bange uanset hvor han er, siger hun. Jens Jakobsen forstår godt, at opgaverne set fra Danmark kan se farlige ud. - Engang jeg var hjemme på leave fra Irak, havde tv et indslag om ballade i Irak. Billederne viste demonstrationer uden for CIMIC s hovedkvarter. Men de var 10 dage gamle, og situationen havde ikke virket specielt faretruende, mens jeg var der. Også her drejede arbejdet sig om at være med til at sikre civilbefolkningen rent drikkevand og støtte de organisationer, der laver vandprojekter. - Det er vigtigt at sikre lokalt ejerskab til projekterne, så de også kan fungere, når der ikke er internationale organisationer til stede, understreger han. Han var i et område omkring Feiyzabad, hvor der var næsten fri bevægelighed. - Vi var helt derude, hvor kvinder og børn flygtede, når de så os. De lokale mænd stimlede sammen. Vi snakkede med dem om, hvordan det gik, og om, hvad vi kunne gøre for at hjælpe dem, siger den 55-årige major. Et enkelt sted havde et jordskred ødelagt vandforsyningen. Det kunne løses med nogle poser cement og lidt forhandlinger. Vi leverede cementen, de leverede arbejdskraften og så havde området vand igen, fortæller han. De mange små og store projekter, der indgår i CIMIC, er en støtte til hele operationen i Afghanistan, og han nævner, at han har hørt en general sige, at CIMIC har givet mere force-protection end kilometervis af pigtråd. Omvendt har han også hørt humanitære organisationer tage afstand fra sammenblandingen af humanitære og militære opgaver. Ud igen Efter treethalvt år hjemme på Varde Kaserne ringede han til sin udstikker. Han ville gerne ud igen. Denne gang blev det Monrovia i Liberia, hvor danske Ellen Margrethe Løj var chef for FN-missionen. Her var han med til at forberede transitionsprocessen, hvor FN skal aflevere alle opgaver tilbage til de liberianske sikkerhedsorganisationer. Der var tre danske stabsofficerer og to observatører i Liberia på det tidspunkt. - Lige nu er jeg i Sydsudan. Her er opgaven også at sikre støtte til lokalsamfundet. For mit vedkommende kan der være tale om at sikre en dæmning over en flodseng, så børn kan komme i skole, og syge kan komme til lægen. Sidste år døde seks mennesker af slangebid, når de vadede over floden. Overordnet set er FN s opgave her at støtte landets opbygning som ny selvstændig nation, og CIMIC er bare et lille bidrag til det. De fleste men ikke alle hans udsendelser har været i FN-regi, og Jens Jakobsen glæder sig over, at udviklingen går i retning af at styrke FN s mandat. - Det kan godt være frustrerende, at vi ikke har så man-

9 Internationale missioner nr. 02/ Major Jens Jakobsen foran et af Saddam Hussains paladser i Basra. ge handlemuligheder. I NATO er beslutningerne meget hurtigere, siger han. - Min helt private holdning til missioner i Afrika er, at de i højere grad skal over i African Union-regi, og at vores bidrag ikke skal bestå af militære styrker, men af uddannelse og kapacitetsopbygning, så de afrikanske lande selv kan bidrage mere til missionerne og selv have glæde af de erfaringer, de får fra dem, siger han. Gennem årene har Lene vænnet sig til selv at styre hjemmet, et nedlagt landbrug uden for Hobro. - Men jeg forstod godt vores datter, da hun engang sagde, at hun ville ønske, at hendes far var postbud, siger hun. High pressure, time sensitive, mission critical. It s all in a day s work. 20% rabat på alle vore advokatydelser Da vi gennem en del år har udført advokatarbejde for HOD, har vi nu indgået aftale med HOD om rabat til medlemmer. Du kan således med fordel både få berigtiget din ejendomshandel hos os, udarbejdet dit testamente eller en ægtepagt, blive rådgivet vedrørende papirløst samliv eller opløsning af parforhold - med andre ord, alt hvad du har brug for. Claus Rehl Advokat See how FieldFox measures up watch the video. Scan the code or visit Agilent Technologies, Inc Your team depends on you for mission-critical accuracy. And you can depend on the compact Agilent FieldFox spectrum analyzer. At only 6.6 lbs., it ensures peak accuracy without warm-up time and its precise measurements agree with trusted benchtop results. Which means, you ll always be ready to accelerate your team s success. Phone: FieldFox Spectrum Analyzers Four models up to 26.5 GHz MIL-PRF-28800F Class 2 rugged Agrees with benchtop measurements ± 0.5 db amplitude accuracy (full band) Learn about interference analysis and more with our application note series Ring på og hør om dine muligheder. HUSK - et godt råd er ganske gratis. Thykier & Rahbek Advokataktieselskab Greve Strandvej Greve Tlf./fax: / Peter Thykier Advokat FieldFox Spectrum AnalyzerA4-Altoo.indd 1 3/8/2013 9:41:11 AM

10 10 nr. 01/2013 Forsvarsforliget Mercuri Urval Danmark er et markedsledende konsulenthus, der med afsæt i kundernes behov leverer en bred palet af HR-løsninger. Det er vores ambition at hjælpe vores kunder med at omsætte deres strategi og mål til handling og målbare resultater. Det gør vi ved at arbejde med nationale og internationale opgaver inden for rekruttering af direktører, ledere og specialister, individuelle lederudviklingsprogrammer, ledergruppeudvikling, outplacement m.v. I det hele taget sikrer vi, at der er overensstemmelse mellem virksomhedens strategi og dens ressourcer. Vi har de senere år intensiveret samarbejdet med danske virksomheder både regionalt i Europa og globalt i USA, Østeuropa og Asien. Vi arbejder i den forbindelse sammen med vores søsterselskaber med over 70 kontorer i 24 lande og har løst opgaver for vores kunder i over 60 lande på fem kontinenter. Globalt er vi ca. 800 dedikerede kolleger, og i Danmark er vi 130 ansatte på fire kontorer. Til vores kontorer i Kolding og Aarhus søger vi nu nye kolleger. Mercuri Urval konsulent Ambitiøs linjeofficer er du klar til et karriereskift? Bliv en del af vores succes Vi har travlt på vores kontorer og søger dygtige og højt motiverede kolleger til at bidrage til den yderligere vækst. Du bliver en del af et team af konsulenter, som arbejder med en bred vifte af opgaver inden for alle dele af vores konsulentydelser. Du vil efter en grundig introduktion og oplæring i vores testværktøjer og koncepter indgå i samarbejdet i teamet om levering af opgaver til vores eksisterende kunder, sideløbende med at du opsøger og udvikler dine egne kunder. Linjeofficer med stærk lederprofil Du er linjeofficer og har erhvervet stærke taktiske og organisatoriske kompetencer samt opbygget en solid ledererfaring fra tjeneste i ind- og udland. Du har formentlig afsluttet din VUT-I, og ideelt set har du herefter haft en god periode som underafdelingschef. Nu synes du, at tiden er kommet til at sætte din egen udvikling i fokus med et jobskifte til det private erhvervsliv. Du er analytisk stærk i kontakten og den relationsskabende rådgivning og har mod på at udvikle og sælge konsulentydelser til topledere og ledergrupper i dansk erhvervsliv. Du kan begå dig ubesværet på engelsk i skrift og tale, og du har lysten og viljen til at arbejde som managementkonsulent. Fordi mennesker betyder alt Mercuri Urval tilbyder et spændende og udfordrende arbejdsliv, hvor du er tæt på erhvervslivets beslutningstagere og medvirker til at skabe konkrete resultater og værdi for kunderne og for de ledere og specialister, som du er med til at ansætte og udvikle. Du vil opleve en markant udvikling af dine kompetencer, og du vil få et sjældent indblik i dansk erhvervsliv i takt med de opgaver, som du løser. Du vil få en solid grunduddannelse i vores værktøjer og koncepter via Mercuri Urval Business School samt løbende træning og uddannelse i nye koncepter for at opretholde et højt kompetenceniveau. Vi tilbyder velordnende ansættelsesforhold i et moderne kontormiljø, hvor vi i dagligdagen lægger vægt på en stor grad af indflydelse og frihed i forhold til egne opgaver, udvikling og trivsel. Du vil få en travl hverdag blandt højt motiverede og stolte kolleger og mulighed for at arbejde med såvel nationale som internationale kunder. Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK ). Angiv venligst, om du er interesseret i jobbet i Kolding eller i Aarhus. Har du spørgsmål vedrørende jobbet i Kolding, kan du kontakte Anders Holmgaard på tlf Har du spørgsmål vedrørende jobbet i Aarhus, kan du kontakte Søren Eckhardt på tlf

11 Forsvarsforliget nr. 02/ Fyrede officerer er i høj kurs Forsvaret skal spare 2,7 milliarder kroner og kan ikke undgå fyringer blandt officerer. Fordi officerer i høj grad binder deres identitet op på jobbet, risikerer de fritstillede at få en krise, men der er jobmuligheder uden for forsvaret, for officerer har særlige kompetencer Tekst og foto: journalist Morten Thomsen Risikoen for fyringer af officerer er massiv. På grænsen til det sikre. Sådan betragter Mikkel Vedby Rasmussen forsvarets spareplaner. Han er forsker på Center for Militære Studier, og mens partierne forhandler om at spænde forsvarets livrem et hak ind, bakkes han op af Berlingske, som har erfaret, at der er planer om at nedlægge stillinger. Der er dog ikke sat faggrupper på. - Halvdelen af forsvarets budget går til lønninger, så der må være fyringer i det her. Ser man i økonomiredegørelsen, så skal man have smartere arbejdsgange og frigøre ressourcer andre steder. Men den måde, man for alvor sparer penge på, er ved at fyre mennesker. Mange af de opgaver, man ser på i dag, bliver typisk varetaget af majorer, og det taler for besparelser i officerskorpset, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Forskeren peger på, at en hel eller delvis afskaffelse af værnepligten vil gøre strukturen fladere og dermed også ramme officerskorpset. - Så man kommer ikke uden om officersfyringer. Man kan diskutere størrelsen, men der vil være nogle. En fyring betyder ikke, at arbejdslivet slutter. Officerer har fået kompetencer i forsvaret, som gør, at de fyrede officerer er eftertragtede. Men virksomhederne har ikke umiddelbart et ledigt skrivebord klar til den første officer, som banker på døren, for det kræver en omstilling at gå fra forsvaret og ind i et civilt job. Fyring kræver omstilling Den første tid vil være svær. Officerer binder meget af deres identitet op på jobbet og deres rang, og derfor vil overgangen være hårdere for officerer end andre faggrupper. Ikke mindst, fordi de ofte ser jobbet som officer som eneste jobmulighed. Det mener Akademikernes A-kasse, som er A-kasse for HOD s medlemmer, og karrierekonsulent Anne Simonsen forklarer, at mennesker bliver ramt på deres identitet, hvis de bliver fyret: - Man bliver mærket af fyringen, selvom der er forskel på chokket, man får, hvis man bliver fyret. I den første tid vil officeren gennemgå en personlig proces. Han skal pludselig se andre veje og måske omdefinere hele sit forhold til, hvad han skal lave og står for. - Der skal en masse personligt på plads, inden man skal ud og søge nyt job. Jo mere, man identificerer sig med sit arbejde, jo sværere er det, at arbejdet forsvinder, og man skal tænke i nye baner. Officerer har dog en fordel frem for andre, der bliver fyret som følge af stillingsnedlæggelse: Som tjenestemænd får de tre års løn, og det giver tid til at håndtere krisen og komme videre, før de skal tænke på økonomien. Og bagef- ter venter tjenestemandspensionen, hvis de stadig ikke har fået job. Forudsætningen er, at tjenestemanden har mindst 10 års pensionsalder inklusive perioden på rådighedsløn. Det kan hjælpe på omstillingen at snakke med eksempelvis en coach, hvor officeren fortæller, hvad der er vigtigt for ham/hende, hvilke kvalifikationer han/hun har, og hvilke job man kan tænke sig. - Man skal komme frem til at sige, at der er nye spændende muligheder andre steder, og det kræver, at man er meget bevidst om, hvad man har at tilbyde: Hvad er der brug for? Og hvad kan man byde ind med? Kompetencerne skal vendes om og tilpasses, forklarer Anne Simonsen. Det er især vigtigt på et marked, hvor der er mange flere ledige danskere, end der er jobannoncer. - Finanskrisen spiller meget ind. Det er arbejdsgivers marked i øjeblikket, og de kan vælge og vrage. De fokuserer mere på, hvad de vil have og plejer at få, så det kræver et større arbejde. Man skal være meget mere skarp på, hvad man kan tilbyde, end man skulle for tre-fire år siden, siger Anne Simonsen. Mulighederne ligger i det civile Officerer har unikke kompetencer, påpeger Mikkel Vedby Rasmussen: - Der er stor respekt for officerer og de kompetencer, de har. Og har man felterfaring fra Afghanistan, piratjagt og lignende, er der også en samfundsmæssig respekt. Det er desværre nok ikke sådan længere, at forsvarets lederuddannelser er omgærdet af særlig mystik og er det eneste sted, man kan få den slags. Officerer har unikke kompetencer, men deres ledelseskompetencer er nok ikke rigtig unikke længere, siger han. Hos Jobzonen nikker man genkendende til, at officerer har kompetencer, som virksomheder efterspørger. Malene Langkilde er marketingchef, og hun fremhæver, at fyrede officerer ikke vil blive stamkunder i jobcentret. - Jeg tror absolut, at officerer er i høj kurs. For virksomhederne ved, at der kommer et menneske med disciplin og arbejdsmoral. Det er et stempel at være officer, ligesom det er at tage eksempelvis en HD. Men det vil altid være afvejning af kompetencer og kemi, hvad virksomheden mangler, og hvad virksomheden vil investere i, siger hun. For hvis officeren mangler værktøjer, skal virksomheden omskole ham til det konkrete job. Og her kan det være lettere at vælge en anden kandidat til jobbet. Derfor kan den fritstillede officer gøre sig selv en tjeneste ved at få de konkrete værktøjer. Først handler det dog om at finde ud af, hvilken retning man ønsker at arbejde indenfor. - Det er vigtigt, at man starter med at blive afklaret om, hvad man vil i fremtiden. Vi ser ofte, at denne fase bliver fortsættes /////

12 12 nr. 02/2013 Forsvarsforliget ///// sprunget over. Det er helt naturligt, at man går i panik, når man bliver fyret, for dels er det et chok, og dels er den første reaktion for mange, at der skal handles, fortæller Malene Langkilde. - Men nogle knækker på det, fordi de egentlig ikke har forberedt, i hvilken retning de skal ud og søge, og så bliver det et hårdt slag at få afslag efter afslag. Men afslagene kan mindskes, hvis man har indkredset sine kompetencer i forhold til de job, man søger. Derfor er det vigtigt at give sig selv tid til at overveje, hvor man ser sine forcer. Officerens styrker er ud over disciplin og arbejdsmoral, at han har erfaring i ledelse samt planlægning og eksekvering. Derfor ser både Malene Langkilde og Anne Simonsen, at officerers oplagte mulighed er inden for ledelse. Eksempelvis en HR-afdeling med personaleledelse. Og der er mange muligheder, også selv om der er finanskrise. - Officerer er gode til at eksekvere. Og det er nøgleord lige nu, for virksomhederne skal eksekvere for at være i vækst. Men det er ikke nok at have ledelseskompetencerne, man skal også have kompetencerne til at forstå forretningen og hvilke parametre, der skal i spil for at vinde over konkurrenterne. Det kræver indsigt i forretningsstrategi og markedsforståelse. Der er dog mange uddannelsesmuligheder for at tilegne sig disse kompetencer, siger Malene Langkilde og fortsætter: - Der er virkelig kamp om specialisterne derude, og hvis officerer tillærer sig værktøjer, vil de bestemt opgradere sig. Hvilke økonomiske konsekvenser har en fyring? Officerer er tjenestemænd, og derfor gælder der særlige regler, hvis man bliver fyret. Her er et lille overblik, men tag kontakt til A-kassen og HOD for at få at vide, hvad en fyring betyder for netop dig. Ved afsked som følge af stillingsnedlæggelse får man rådighedsløn i tre år. Efter de tre år kan man melde sig ledig. Der er flg. krav til at modtage dagpenge: - Medlemskab af A-kasse i et år timers arbejde i de seneste tre år - Aktivt jobsøgende Har du tjenestemandspension, vil der ske en modregning i dagpengene. Modregningen afhænger af, hvor megen pension du har optjent, og er afhængig af, hvor lang tid du har været på arbejdsmarkedet. Hvis en tjenestemand får kr. om året i tjenestemandspension, vil vedkommende kunne få kr. om året i dagpenge. Er tjenestemandspensionen kr., kan vedkommende få kr. om året. Selvom kun en lille del af din indkomst er dagpenge, er reglerne de samme: Du skal søge job og være til rådighed for arbejdsmarkedet. Står du til efterløn, vil tjenestemandspensionen også blive modregnet med den. Du kan vælge at droppe dagpengene og have eksempelvis et deltidsjob ved siden af tjenestemandspensionen. Hvis du har et deltidsjob ved siden af dagpengene, vil der blive modregnet én times dagpenge for hver arbejdstime. - Alle, der bliver fyret, vil få en personlig krise, påpeger Anne Simonsen fra Akademikernes A-kasse. Foto: Morten Thomsen - Man kan ikke komme uden om at fyre officerer, når der skal spares 2,7 milliarder kroner, forklarer forsker Mikkel Vedby Rasmussen. Men ingen ved endnu hvor mange. Malene Langkilde fra Jobzonen forklarer, at virksomheder efterspørger de kompetencer, som officerer har. Foto: Morten Thomsen

13 Internationalt nr. 02/ USA s nye forsvarsminister var gruppefører i Vietnam Chuck Hagels oplevelse af krig på tæt hold har gjort ham mere påpasselig med at involvere amerikansk militær uden for landets grænser Af Martin Burcharth, New York I starten af marts fik USA den første forsvarsminister, der har kæmpet som soldat i en krig. Nyudnævnte forsvarsminister Chuck Hagel var gruppefører i Vietnam i 1968 det mest blodige år for USA. Oplevelsen af krig på tæt hold har haft stor betydning for udformningen af Hagels syn på USA s militære engagement i verden. I de første 30 år efter tjenesten i Vietnam forblev han en tro tilhænger af krigen. Men efter hans valg til republikansk senator i 1997 og især efter præsident George W. Bushs invasion af Irak i 2003 begyndte en tvivl at vokse i Hagel. - Hagel har udviklet et meget underdrejet og afdæmpet syn på anvendelsen af USA s globale militære magt, siger journalist James Traub fra Foreign Policy Magazine, der interviewede Hagel i 2009 og Han anser det for indlysende, at USA er mindre i stand til at forme verden, end amerikanerne går rundt og bilder sig ind. Kritisk over for Afghanistan Hagel står vicepræsident Joe Biden og nyudnævnte udenrigsminister John Kerry meget nær. De tre politikere har i årevis i USA s senat samarbejdet om forsvars- og udenrigspolitiske anliggender, og de nærer alle en sund skepsis over for militære eventyr som dem i Vietnam og i Irak. - Måske endnu vigtigere, siger James Traub der jævnligt har haft kontakt med John Kerry er, at de tre mænd var imod præsident Barack Obamas beslutning i 2009 om at udvide USA s militære tilstedeværelse i Afghanistan med yderligere soldater. Under flere besøg i Det Hvide Hus i 2009 frarådede Hagel præsidenten på det kraftigste at optrappe den militære indsats i en krig, som han anså for at være umulig at vinde. Som forsvarsminister vil én af Hagels hovedopgaver blive at stå i spidsen for en tilbagetrækning af næsten alle amerikanske styrker i Afghanistan. Set med europæiske øjne kan Hagels meninger formentlig virke fornuftige og tilforladelige. Sådan bliver de dog ikke opfattet i Washington, D.C. Det er grunden til, at Hagel kun med nød og næppe blev godkendt til posten af Senatet, hvor alle hans gamle partikammerater på nær fire stemte imod. - Selv nogle demokratiske senatorer anser Hagel for at ligge uden for mainstream, påpeger Traub. Listen over Hagels angivelige synder er lang. I sit sidste år som senator i 2008 stemte han imod en stramning af de økonomiske sanktioner mod Iran og opfordrede Bush-regeringen til at åbne en ambassade i Teheran. Han har udtrykt massiv modstand mod et luftangreb på landet, hvis det udvikler en atombombe. I 2003 kritiserede han Bush-regeringens planer om at isolere Nordkorea med nye sanktioner. Indtil oprøret og borgerkrigen i Syrien støttede Hagel en dialog med Bashar al- Assads styre, men i dag er han ligesom Obama modstander af en væbnet amerikansk intervention i Syrien. Hagel har udtalt støtte til, at USA fører direkte samtaler med Hamas i Gaza og Hizbollah i Libanon, hvilket ville være et brud med tidligere præsidenters pro-israelske linje, herunder Obamas. Som forsvarsminister vil Chuck Hagel stå i spidsen for en tilbagetrækning af næsten alle amerikanske styrker i Afghanistan. Foto: Carolyn Kaster/Polfoto Ligesom Obama tilhører Hagel den realistiske skole i amerikansk udenrigspolitik. Det betyder, at begge politikere mener, at USA s udenrigspolitik bør være uideologisk og primært baseret på landets nationale sikkerhedsinteresser. Også på budgetfronten er den nye forsvarsministers indstilling usædvanlig. I et interview for halvandet år siden kaldte han forsvarsbudgettet for opsvulmet og gjorde sig til talsmand for nedskæringer af dyre og overflødige våbenprogrammer. Nogle få dage efter Hagels tiltrædelse trådte planlagte automatiske besparelser på forbundsbudgettet, der vil ramme Forsvarsministeriet særlig hårdt, i kraft. Hans forgænger, Leon Panetta, beklagede nedskæringerne og kritiserede Kongressen for at bruge en økse. Men Hagel afstod fra at tage afstand fra besparelserne. Smæk for skillingen - En del af mit ansvar som forsvarsminister vil være at tale ministeriets sag over for offentligheden, men det betyder ikke, at jeg kan fralægge mig et ansvar for at bruge skatteydernes penge så effektivt som muligt, sagde Hagel under en høring i Senatet. - Jeg er ikke overbevist om, at Hagel har erfaring og viden til at udfylde den rolle, siger Gordon Adams, professor ved American University og ansvarlig for planlægning af forsvarsbudgettet i Det Hvide Hus under præsident Bill Clinton. Efter Adams mening bliver Hagels vigtigste opgave at holde de galoperende forsvarsudgifter i stramme tøjler. - Efter 11. september har vi ikke haft budgetdisciplin. Forsvarsministeriet og politikerne har bevilget penge uden at tænke på strategi. Panetta var ikke en god leder, og jeg er ikke sikker på, at Hagel har dyb nok indsigt i budgettet og i militære operationer til at gøre det nødvendige. Gordon Adams konkluderer: - At han har været soldat i en krig er fra et moralsk synspunkt relevant, men det er ikke relevant for hans udfordringer som minister.

14 14 nr. 02/2013 Internationalt Verdens mest magtfulde officerer Præsentation af de officerer, der står i spidsen for de gigantiske militære styrker i de fem permanente medlemslande i FN s sikkerhedsråd Af journalist Morten Thomsen FN s sikkerhedsråd er verdens mest magtfulde politiske organ. Det består i øjeblikket af 15 lande, hvoraf de fem er permanente. Landenes repræsentanter i rådet er FNambassadørerne, men i påkrævede situationer kan de respektive medlemslande også vælge at lade sig repræsentere af sin regering, typisk udenrigsministeren. Rådets medlemmer bestemmer, hvornår det er lovligt for lande at føre krig, og hvornår andre nationer må blande sig for at sikre verdensfreden. Rådets fem permanente medlemmer råder over nogle af verdens stærkeste militære styrker: USA, Storbritannien, Frankrig, Rusland og Kina. Udover rådet er nedsat en The Military Staff Committee, hvor kun officerer fra de fem lande er repræsenteret. Tallene for landenes militære kapaciteter er fra hjemmesiden globalfirepower.com. De er hovedsageligt fra 2011, så der skal tages forbehold for, at tallene kan være ændrede. USA: General Raymond T. Odierno Raymond T. Odierno går altid rundt med et guldur og en schweizerkniv. Det var hans farfar, der gav Odierno uret. Han havde det med over Atlanterhavet, da han emigrerede fra Italien til USA. Schweizerkniven fik Odierno af sin far, da han blev færdig på West Point som officer. Den 58-årige amerikanske forsvarschef tiltrådte i 2011, da general Petraeus blev udnævnt til leder af CIA, og med sine 196 cm tårner Odierno sig over de fleste. Han siges at være en hård officer, men hans direkte stil har ført til forfremmelse på forfremmelse, indtil han nu er den militære øverstbefalende for hele det amerikanske forsvar. Det skyldes også, at han aldrig har været bange for at være i kamphandlinger. Odierno har haft kommandoen over en bataljon under operation Ørkenstorm og været 56 måneder i kamp i Irak, og som militærrådgiver for sikkerhedsrådgiver Condoleezza Rice var han manden, som fremlagde en plan i 2006, der skulle øge antallet af soldater i Irak for at øge sikkerheden i det ustabile land, hvor de fleste politikere ønskede at få amerikanske soldater ud så hurtigt som muligt. Hans strategi virkede. Odiernos opgave som forsvarschef er ikke let. Han skal skære hårdt i forsvarsbudgettet, samtidig med at han skal implementere en ny overordnet strategi, der skifter fokus mod Stillehavet for at imødekomme Kinas ekspansion. Han skal også afslutte to krige, uden at de lokale regeringer vil miste kontrollen med deres lande. Storbritannien: General Sir Peter Anthony Wall Den britiske øverstkommanderende for forsvaret, Sir Peter Anthony Wall, har en bemærkelsesværdig karriere i forhold til sine fire kolleger. Han er uddannet officer fra Royal Military Academy Sandhurst, men studerede herefter til ingeniør på Cambridge Universitet. Det påfaldende ved den 57-årige generals karriere er, at selvom han er steget hurtigt i graderne, har han stort set ikke været i en krigszone, før han i 2003 som generalmajor fik kommandoen over en panserdivision i Irak. Og herfra gik det slag i slag med forfremmelser og vigtige poster. I september 2010 endte han i sin nuværende post som Chief of the general staff, men allerede året efter kom han i uføre, da han offentligt kritiserede premiereminister David Camerons håndtering af konflikten i Afghanistan. Samme år blev forsvaret reorganiseret, og Anthony Wall mistede sin plads i det magtfulde organ the Defensive Board, hvor de afgørende politiske beslutninger om militæret bliver truffet. Walls udfordringer består hovedsagelig i at skære dybt i forsvarsbudgettet, samtidig med at han skal afslutte krigen i Afghanistan og efterlade landet i stand til at forsvare sig selv. Frankrig: Admiral Édouard Guillaud Édouard Guillauds første opgave som officer fandt sted i 1978, hvor han fra sin patruljebåd overværede atomprøvesprængninger i Stillehavet. Både havet og atomvåben kom til at fylde meget i hans karriere. I dag er han admiral og er blevet chef for forsvarsstaben og dermed øverstkommanderende. Igennem sin karriere har Guillaud specialiseret sig i atomteknik, mens han sideløbende fik kommandoen over stadig mere slagkraftige skibe som minebåd, destroyer og et hangarskib, der sejlede ud for konfliktområder som Iran, Libanon og Irak. Han gjorde sig dog først for alvor bemærket, da han fik ansvaret for at designe Charles de Gaulle Frankrigs eneste atomhangarskib. Han fik senere kommandoen over skibet. Fra 2002 fik han i stigende grad politiske roller som rådgiver eller chef for dele af forsvaret, før han endelig blev forsvarschef Derfor var det ham, der havde kommandoen over de franske styrker, da de håndhævede Libyens ikke-flyve-zone, som bragte Ghadaffi til fald. Ligesom sine vestlige allierede er én af Guillauds opgaver at tilpasse forsvaret mindre budgetter. Rusland: General Valerij Gerasimov Det kan gå hurtigt i toppen af russisk politik. Det må Valerij Gerasimov sande, efter han 9. november 2012 blev udpeget

15 Internationalt nr. 02/ Fra venstre mod højre: General Raymond T. Odierno, General Sir Peter Anthony Wall, Admiral Édouard Guillaud, General Valerij Gerasimov, General Chen Bingde som ny forsvarschef. Hans udpegning følger i kølvandet på, at Rusland har fået ny forsvarsminister, Sergei Shoigu, da den gamle måtte gå på grund af en korruptionsskandale, og Shoigu ville sætte sit eget team. Offentligheden ved endnu ikke meget om Gerasimov ud over, at han havde kommandoen over den 58. russiske hærenhed, der blev kastet ind i krigen i Tjetjenien i Og i 2000 gik han aktivt ind for arrestationen af en russisk officer, der kidnappede, voldtog og dræbte en tjetjensk 18-årig kvinde. En kontroversiel beslutning, men rost af vestlige iagttagere. Valerij Gerasimov har to store opgaver: Den ene er at modernisere hele det russiske forsvar. Her har han fået en check på over milliarder kroner til formålet, men analytikere tvivler på, at pengene vil blive udbetalt. Og moderniseringen må ikke gå for hurtigt, for hans anden opgave er at forbedre forholdet til den russiske forsvarsindustri, som var meget anstrengt under den tidligere forsvarsminister. Industrien er nemlig ikke fulgt med teknologisk og kan derfor ikke levere de nyeste våben, som skal til for at modernisere forsvaret. Kina: General Chen Bingde Stormagten Kina er den nation, hvis militær er i størst vækst. Budgettet vokser med tocifrede procentpoint hvert år, mens de moderniserer deres styrker. I spidsen for den store opgave står den ældste af forsvarscheferne i FN s sikkerhedsråd 71-årige Chen Bingde. Han har været i hæren, siden han var 19 år, men gjorde sig først bemærket i 1980 erne i det kinesiske militær, da han steg hurtigt i graderne i Nankingregionen. Regionen er en af landets strategisk vigtigste, da den ligger ud for Taiwan, hvor resterne af nationalisterne flygtede til i 1950, efter at de havde tabt Kinas borgerkrig. Bingde har siden hen også stået for Kinas rumprogram og andre vigtige strategiske områder. I 2008 blev Kinas militære chefer skiftet ud i hemmelighed, og de nye topofficerer, som overtog de ledige stole, har alle været involveret i at håndtere Taiwan. Det blev set som et stærkt signal over for Taiwan. Bingde blev sat for enden af bordet, og under ham har Kina fået sit første hangarskib og stealth-fly. Selvom han har besøgt USA for at tø båndene mellem stormagterne op, ved befolkningen ikke meget om Bingde ud over hans officielle CV. The Military Staff Committee De fem permanente lande i FN s sikkerhedsråd har ikke kun hver deres militære slagkraftige styrker. De har også en samlet styrke i FN, der koordineres af The Military Staff Committee, hvor kun officerer fra de fem lande er repræsenteret. Komitéen skal planlægge FN s militære operationer, men på grund af Den Kolde Krig har komitéen ikke fået den magt, den var tiltænkt fra starten af. I komitéen sidder: Generalløjtnant Terry A. Wolff fra USA, generalmajor Buster Howes fra Storbritannien, brigadegeneral Jean-Luc Friedling fra Frankrig, oberst Jevgenij V. Prokopenko fra Rusland og generalmajor Zhang Juanguo fra Kina. Sikkerhedsrådets permanente medlemmers militære kapaciteter: Land USA Storbritannien Frankrig Rusland Kina Militære medarbejdere Landbaserede våben Flådefartøjer Fly Budget (i dollar) 692 mia 73,7 mia 62,7 mia 56 mia 100 mia

16 16 nr. 02/2013 Kompetenceudvikling Tør du tage ansvar for udvikling? Orlogskaptajn (MA) Peter Gandrup, ledelsesog udviklingskonsulent på Forsvarsakademiet, opfordrer medarbejdere, ledere og chefer til at tage ansvar for en større forankring af uddannelsesaktiviteter i organisationen Er vi som ledere og chefer klar til den nye HR strategi med et chefvirke med øget ansvar for kompetenceudvikling af medarbejderne og på samme tid at forøge effektiviteten i organisationen? Svaret er mere komplekst end som så, og jeg vil afholde mig fra et enten/eller-svar. I stedet vil jeg give et bud på, hvordan en strategisk planlægning af opgaveløsningen i ledelsesvirket kan kombinere kompetenceudvikling af både medarbejdere og udvikling af organisationen på samme tid. Jeg vil anvende mit eget kompetenceudviklingsforløb med uddannelse ved Aalborg Universitet, Master i Organisatorisk Coaching (MOC) som eksempel og dermed inspirere til udmøntning af den nye HR-strategi hos den enkelte leder. Master i Organisatorisk Coaching MOC har fokus på forandringsprocesser på alle niveauer i organisationen og behandler en række teoretiske og praktiske redskaber til at udvikle læringskulturer, som sætter kursisten i stand til at igangsætte og fuldføre organisatoriske forandringsprocesser, hvor læring og viden adresseres og forankres på flere niveauer i organisationen på samme tid. Forberedelse og aftale om studium Mit ønske med et kompetenceløft var at udvikle min teoretiske viden i ledelsesvirket. Først overvejede jeg mine fremtidige jobønsker, som jeg sammenholdt med mine kompetencer, for at finde ud af, om det kunne forenes med studievalget. Endvidere gjorde jeg mig klart, hvilke vilkår jeg fandt vigtige at få opfyldt, både m.h.t. min familie og arbejdsplads, før jeg kunne påbegynde et deltidsstudium parallelt med mit fuldtidsarbejde. Herefter overvejede jeg, hvordan og hvad min chef og forsvaret kunne opnå med en uddannelsesaftale med mig, hvilket jeg fulgte op med samtaler med min forrige og senere med min nuværende chef. Gennem samtalerne med min chef blev det klart, at mine overvejelser og mit ønske om et kompetenceløft var realistisk. Min chef delte min antagelse om, at uddannelsen kunne tilføre forsvaret og mit aktuelle ansvarsområde værdi sideløbende med mit kompetenceløft. Han var villig til at justere på mine ansvarsområder, så studiets uddannelsesfokus i størst muligt omfang kunne integreres og transformeres tilbage i de daglige arbejds- og udviklingsopgaver, som organisationen stod over for at skulle løse. Metoden til udvikling af organisationen parallelt med mit studium var altså at stille målene for organisationens udviklingsområder op over for min uddannelses fokusområder og derefter formulere en opgave, der i størst muligt omfang opfyldte både uddannelsens krav og samtidig bidrog til udvikling af organisationen og ikke udelukkende til opgaveløsningen. En fælles vision Med dette udgangspunkt drøftede vi de arbejdsrelaterede udfordringer, f.eks. økonomi, arbejdsopgaver, arbejdstid m.v., så vilkårene for min deltagelse på uddannelsen var aftalt før uddannelsesstart. Med andre ord blev der skabt en fælles forståelse en fælles vision for, hvilket mål der skulle stræbes efter, og hvordan mit kompetenceløft kunne forløbe sammen med opgaveløsningen og udvikling af organisationen. Med baggrund i forventningsafstemningen aftalte vi, at jeg i 2011 startede på MOC, og vi forpligtede os til løbende at drøfte, hvordan de enkelte semestres uddannelsesfokus kunne inddrages i den daglige opgaveløsning. To eksempler på studiets integration med min daglige arbejdspraksis: Ved studiestart skiftede jeg stilling fra Forsvarets Personeltjeneste til Forsvarsakademiet, Institut for Ledelse og Organisation, hvor jeg blev uddannelsesansvarlig for instituttets uddannelser på Stabskursus (Master i Militære Studier, som er forsvarets uddannelse på masterniveau). Min nye chef valgte at fortsætte uddannelsesaftalen uden væsentlige ændringer, og vi kunne derfor hurtigt fastsætte mål for, hvordan første semester på min uddannelse, som havde fokus på interpersonel læring, kunne adresseres i min nye funktion. Målet blev at tilpasse leder- og ledelsesudviklingsuddannelsen på Stabskursus mod en mere refleksiv læringskultur, som kursisterne efter masteruddannelsen kunne bringe retur til deres fremtidige job. Formålet med justeringen af uddannelsen var at udvikle kursistens kompetencer til at lede og styre processer. Fokus var på at udvikle en læringskultur, hvor det var naturligt at overveje spørgsmålene: gør vi det rigtige, og gør vi det rigtigt? Fjerde semester på mit studium var masterafhandlingen. Her blev jeg bedt om at behandle uddannelsesudvikling. Målet blev at lede en proces, som skulle skabe grundlaget og et fælles udgangspunkt for udvikling af Stabskursus fra et fuldtidsstudium til et deltidsstudium i lighed med øvrige masteruddannelser. Samtidig skulle resultatet opfylde et krav om mulighed for fleksibilitet i uddannelsestilrettelæggelsen for kursisterne. Resultatet af processen blev dels en kortlægning af områder, der måtte arbejdes yderligere med i mindre grupper, og dels en overordnet foreløbig uddannelsesmodel, som kunne danne grundlag for det videre arbejde med omlægningen af uddannelsen i de enkelte institutter, der bidrager til Stabskursus. Det væsentligste resultat var et fælles strategisk mål for udviklingen af Stabskursus, som gjorde det muligt at ressourceoptimere organisationens kræfter i en fælles retning.

17 Kompetenceudvikling nr. 02/ Peter Gandrup er Master i læreprocesser med speciale i organisatorisk coaching. Dialog om samstemning af organisation og uddannelsesmål med kommandørkaptajn Alan Damm og major Claes Visby- Carlsen, der er henholdsvis chef og sektionschef i ILO. Dette blev opnået gennem et fokus på at gøre deltagerne bevidste om, hvor de var enige og uenige i de forskellige Strategisk udvikling med succés - et perspektiv fra Peter Gandrup Forsvarets medarbejdere, ledere og chefer løser opgaver på strategisk, operativt og taktisk niveau i operativ og administrativ tjeneste. Jeg mener, at vi må udvikle os og blive endnu tydeligere i kommunikationen mellem niveauerne. Her tænker jeg specielt på anvendelse af personellet til integrationen af niveauerne. For det første mener jeg, at kompetencerne blandt ledere og medarbejdere har yderligere potentiale. Det må vi benytte os af. Det kræver procesledelse, hvor medarbejdere og ledere opnår en reflekteret forståelse af sig selv som leder og medarbejder, og hvad de kan bidrage med også uden for den formelle forventning til opgaveløsningen. Der er behov for fokus på de interpersonelle relationer. For det andet bør vi oftere anvende grupper/teams i vores opgaveløsning, hvor det er muligt. Medarbejdere og ledere kan udvikle, supplere og nyttiggøre hinandens kompetencer i sådanne arbejdsfællesskaber. Det kræver tillid og støtte. Gode arbejdsfællesskaber må fremhæves, og grupper/teams skal tillades at udvikle arbejdsprocesser, hvor de udnytter et reelt råderum og kan anvende og udvikle arbejdsrelationer inden for en anvist retning og ramme. For det tredje må ovenstående altid relateres til organisationens udvikling. Det kræver mod. Her må strategiske mål kommunikeres gentagne gange. Det må tillades, at plejer-mentaliteten sættes til side, så der bliver plads til at ændre på praksis (f.eks. kommunikation, ledelse m.v.), så medarbejderne gennem handling får mulighed for at ændre praksis. Herved skabes mulighed for nytænkning, der er knyttet til de strategiske mål og har baggrund i de samlede kompetencer, der er til rådighed i organisationen. Lad os derfor fokusere på, hvad vi gør med vores ledelse. Fokusér på ledelse gennem hensigten frem for ledelse gennem instruks, så vi kan få udnyttet kompetencerne på alle niveauer i organisationen. temaer. Fokus var på, at alle opnåede forståelse for hinandens argumenter i temaerne. Gennem denne proces blev de individuelle holdninger samstemt til et fælles mål og retning for udviklingen af Stabskursus. Min uddannelses fokus på læringskultur på flere niveauer i organisationen blev på denne måde udnyttet optimalt i organisationen både på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Effekter af den strategiske planlægning Den strategiske tilgang til en uddannelsesaftale, hvor organisationens mål sammen med et individuelt kompetenceudviklingsforløb kobles til konkrete opgaver og udviklingsområder i organisationen, medførte i dette eksempel, at viden og metode fra universitetet blev bragt reflekteret ind i organisationen via medarbejderen. Jeg vil fremhæve, at også kolleger og medarbejdere blev inspireret af forløbet til at se på opgaver og organisationen i et fornyet perspektiv, hvor udvikling af processer og læringskulturer samt nedbrydning af selvfølgeligheder m.v. blev til virkelighed. De konkrete resultater af uddannelsesaftalen medførte gode resultater både for mig og organisationen. Min masterafhandling blev bedømt til 12, men særligt blev organisationen i højere grad bevidst om de strategiske mål på udvalgte områder både for enkeltmand, grupper/teams og som organisation i sin helhed. Med dette eksempel til inspiration vil jeg opfordre kolleger til at spørge sig selv, om I oplever jer selv og jeres organisation klar til at tage fat på udfordringerne for forsvaret? Hvis du vil vide mere om uddannelsen Master i Organisatorisk Coaching ved Aalborg Universitet: Link: Peter Gandrups masterafhandling Diskursiv metode i uddannelsesudvikling og artikel Diskursiv opmærksomhed, et perspektiv med diskursiv opmærksomhed som ledelsesværktøj, kan findes på link: fak.dk/portal/da/persons/peter-gandrup(570c b0-48d9-8a95-a601a29861f8).html

18 18 nr. 02/2013 Kompetenceudvikling Opfordring til at søge en VUT-II/L Den danske officer, Nicolai Schat-Eppers fortæller om de muligheder, der er ved at tage en udenlandsk VUT-II/L. Uddannelsen i USA er helt uden for normen af den klassiske VUT-II/L, siger han Af journalist Alice Binns - Kompleksiteten i nutidige konfliktområder fordrer alle soldater, menige som officerer, til at tænke mere kreativt og mere kritisk både før, under og efter opgaveløsning. Spørgsmålet er, om vi uddanner soldaterne til at kunne skabe værdifuld mening i sådan komplekse behændighedsbaner? Det er den danske major Nicolai Schat-Eppers, der fortæller om sin baggrund for at blive optaget på et akademisk udfordrende kursus, Local Dynamics of Warfare (LDW), på Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas. Han er den første internationale officer på det amerikanske VUT-II/L - Kurset har kun eksisteret siden 2012 og er en af de tre retninger, der findes på stabskursets overbygningsdel, der ligger efter grundkurset, Common Core. De to øvrige retninger er Art of War (AOW) og Advanced Operations Course (AOC), sidstnævnte er den obligatoriske retning for alle på VUT/II-L, fortæller Nicolai Schat-Eppers. Integration af den akademiske videnskab Major Schat-Eppers forklarer, at kurset er på forkant med den militære praksis om at integrere flerfaglig civil, akademisk videnskab i den militære opgaveplanlægning og indsættelse. - Formålet er at skabe forståelse for, hvorledes mangeartede faktorer påvirker og har indflydelse på tolkningen af og intervention i det operative miljø. Denne forståelse skabes ved at inddrage den akademiske verdens mangeartede tolkningsmuligheder med henblik på at berige den militære professions forståelse af det operative miljø. Integrationen sker løbende som en naturlig del af Operational Art og Design. (Red.: Disse to begreber kan studeres nærmere i artiklen Kunst på det operative niveau, Hans Henrik Møller, Militært Tidsskrift nr. 4, december 2012 eller i artiklen Dansk officer på prestigefuldt amerikansk kursus, Danske Officerer s. 18, nr. 10/2012). - LDW udsprang fra et ønske om at udvikle officerer, der på alle niveauer var bedre i stand til at rådgive førere og støtte stabe med at indsætte midler for at opnå en mere effektiv påvirkning af miljøet i retning af en bedre tilstand. Sekundært skulle uddannelsen støtte op om amerikanernes filosofi og ånd bag Mission Command, hvor kreativ og kritisk tækning ses som fundamental for evnen til at kunne tilpasse sig forandring (Adaptablity). De mangeartede faktorer kursets indhold - LDW er seks måneder langt og opbygget af 15 moduler, der omhandler emner som akademisk videnskabsteori, magt og dens anvendelse, økonomi, kultur, politik, institutionalisering, religion, identitet, etik, udvikling, regeringsførelse, sociale-politiske skel, kompleksitet og strategisk indgriben. I forløbet afholdes der tre øvelser af en uges varighed, hvor eleverne bringer deres nyvundne viden i spil over for en given problemstilling, fortæller Nicolai Schat- Eppers. - Sideløbende udarbejder eleverne et Master-projekt eller et akademisk skrift omhandlende et emne fra et virkeligt problemfelt i det militære spektrum på tværs af niveauer, f.eks. vigtigheden i at tilegne strategisk prioritet til lokal institutionsdannelse. Det forventes, at disse værker publiceres i enten et anerkendt militært eller akademisk tidsskrift. Såfremt der udarbejdes et publiceret Master-projekt, tildeles der en Master of Arts (MA) i militær videnskab. LDW gennemføres to gange om året. Der er kun plads til otte deltagere, og disse udtages blandt elever fra den amerikanske hær, flyvevåben, søværn, marinekorps, national garde, statslige ministerier og institutioner samt blandt de internationale officerer. På nuværende hold er der seks amerikanske hærofficerer, alle med en MA fra enten West Point eller et civilt universitet, én fra Defense Intelligence Agency og så en dansker, siger major Schat-Eppers, som understreger, at alle elever gennemgår en krævende udvælgelsesproces. - Den består af en personudtalelse fra officerens nærmeste foresatte, en sproglig test, et essay omhandlende et tildelt emne, en motiveret ansøgning og sluttelig et interview. Samtlige kandidater bliver udvalgt af skolens næstkommanderende, der har rang af generalmajor.

19 Kompetenceudvikling nr. 02/ i udlandet Master-projekt om dansk sikkerhedspolitik Major Nicolai Schat-Eppers er udstationeret i USA sammen med hustruen Malene og deres døtre, Rebecca og Ronja. Nicolai Schat-Eppers har tidligere gjort tjeneste som delingsfører, næstkommanderende og kompagnichef ved Den Kongelige Livgarde. Han var senest udsendt som kompagnichef for det mekaniserede infanterikompagni på ISAF 8, Afghanistan. Før VUT I/L gjorde Nicolai Schat-Eppers tjeneste på Hærens Kampskole som lærer på reserveofficersuddannelsen og faglærer i infanteriuddannelse. Forud for tjenesten i USA gjorde han tjeneste på Hærens Officersskole som lærer i taktik og periodevis i ledelse. Under gennemgang af VUT-II/L I USA blev Schat-Eppers udvalgt blandt 250 ansøgere til at gennemgå kurset i Local Dynamics of Warfare. I forbindelse med kurset udarbejder Schat-Eppers et Master-projekt i strategi, omhandlende hvorledes en fuldstædigt dansk sikkerhedspolitisk strategi kunne formuleres. Majoren påregner at returnere til Danmark efter endt uddannelse med håb om at bringe de nye kvalifikationer i spil. We operate where our enemies, indigenous populations, culture, politics and religion intersect and where the fog and friction of war persists. General Martin Dempsey, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, USA SEIZE THE LIMITED OPPORTUNITY TO SAVE 10,182* ON a new volvo. AND YOU THOUGHT TIMES WERE ALL BAD. Take advantage of Volvo s new outstanding offer. We will spice up your 15% diplomatic bonus, worth 5,347, with a free trim level and five premium extras for only 1 each. This adds another 4,835 to your savings. See us now or visit our website to get detailed information about this limited offer. Enhedens Battlespace Agility Nicolai Schat-Eppers fremhæver, at efter endt uddannelse er anvendelsesmulighederne mangfoldige, og officeren kan arbejde på tværs af såvel det strategiske som de operationelle organisatoriske niveauer. - Officeren kendetegnes ved at kunne bidrage med en dybere forståelse for en given problemstilling ved at søge alternative kilder og integrere ekspertviden med henblik på at styrke forklaringskraften, intellektuelle vaner og i særdeleshed enhedens Battlespace Agility. (Red.: For uddybende forklaring: Se artiklen Operationalizing Battlespace Agility, Dr. William Mitchell, Militært Tidsskrift nr. 4, december 2012.). *Based on tax exempted price in Belgium. Volvo XC70 D5 AWD with Momentum trim level including leather upholstery, Dual Xenon head lights, Park Assist rear and more. Extras selection includes: Driver and passenger power seats, metallic/pearlescent paint, Blind Spot Information System (BLIS) and High Performance Audio. Savings may vary depending on market and model (not valid for Volvo S60 and Volvo XC60). European specifi cation, left hand drive. VOLVO CARS DIPLOMAT SALES. PRIVILEGED TO SERVE YOU. diplomat.volvocars.com Volvo for life Kurt Søderberg Nærum Hovedgade Office Sales Executive Tourist 2850 Nærum Office/Dir & Diplomat Sales bilia.dk

20 20 nr. 02/2013 Min arbejdsuge Premierløjtnant Kristoffer Dahl Jensens arbejdsliv kan være fyldt med dramatik. Han er helikopterpilot i Eskadrille 722, der redder folk op af vandet, når de er faldet over bord, og flyver alvorligt syge, underafkølede eller forbrændte mennesker til hospitalet. Denne arbejdsuge var dog usædvanligt fredelig Vi er bare en slags taxichauffører Af journalist Ingrid Pedersen Foto: Peter Eilertsen Torsdag Jeg mødte ind i Karup tidligt på dagen. Jeg bor i Aarhus, så det passer godt, at SAR-vagterne altid møder i Karup, og sammen med fartøjschefen, 1. teknikeren og MSO en (systemoperatøren) fløj vi til Roskilde, hvor jeg har vagt i de kommende seks dage. Og jeg kan godt allerede nu afsløre, at det blev en meget, meget usædvanlig vagt. Der er tale om en dobbeltvagt, normalt er man kun på vagt tre døgn ad gangen. I løbet af de seks dage blev vi kun kaldt ud én eneste gang. I gennemsnit bliver vi kaldt ud næsten en gang i døgnet. De tre helikoptere bliver sendt ud cirka 900 gange i løbet af et år. Det er selvfølgelig godt, at ingen mennesker har været syge og i livsfare under denne vagt. Men det er klart, at det er mere tilfredsstillende, når vi rent faktisk er ude at hjælpe folk. SAR-vagterne, search-and-rescue, er placeret tre forskellige steder i landet Aalborg, Skrydstrup og Roskilde. Vi kan alle få vagter alle tre steder, men som sagt er mødestedet for os alle Flyvestation Karup. Tre af flyvevåbnets 14 EH101-helikoptere er konstant i brug for redningstjenesten, og de er altid bemandet og klar. Når det drejer sig om redninger på vand, er det altid os, der tager os af det, mens de almindelige små lægehelikoptere i nogle tilfælde træder til, når der for eksempel er tale om færdselsuheld og folk med blodpropper og lignende, der hurtigt skal til et af de store hospitaler. I Roskilde bliver hele besætningen samlet. Den består af seks personer: to piloter, to teknikere, hvoraf den ene også fungerer som redder, og MSO en, Missions System Operatør, der også fungerer som reserveredder. Jeg er 2. pilot, og det skal man være i 5-15 år, før man bliver fartøjschef. Det er meget individuelt, hvor hurtigt det går med at få rollen som fartøjschef. Desuden har vi en læge med. Han passer normalt andet arbejde på flyvestationerne og kommer kørende, når klokken lyder. Vi hører, hvordan den foregående vagt var gået, og inden det hold, vi afløser, tager hjem, køber vi ind til hele vagten. Vi laver selv mad, men når vi er på vagt, må vi ikke forlade stedet, så alle madindkøb skal være foretaget, inden de andre tager hjem. Fredag Vagterne kan være virkelig forskellige. Denne er jo en af de helt usædvanligt stilfærdige, men det er ikke så længe siden, at vi afløste et hold, der havde været ude alle tre nætter under deres vagt. Det tærer på kræfterne, blandt andet fordi vi har tungt udstyr på vores hjelm, når vi flyver om natten. Den giver os natsyn, men også en slags kikkertsyn, så vi hele tiden skal dreje hovedet. Det trætter, så de var klar til at blive afløst. Som sagt ringede den røde klokke heller ikke i dag, så vi lavede en øvelse. Vi skal jo have 10 timers flyvning på to måneder og 160 timer om året, så vi fløj ud for at øve sammen med marinehjemmeværnet og søværnet, der var i gang med farvandsovervågning. Når der er tale om searchand-rescue, skal vi tit samarbejde med dem, så vi trænede i at flyve hen til skibet og holde stille over det. Her kan man også lave forskellige øvelser som for eksempel at sende en redder ned over dækket. Hvis ikke det kan lade sig gøre at lande på et skibs dæk, kan vi sende en lille gummibåd ned, hægte den på skibet og sænke redderen ned i den. Det gør vi tit. I nogle tilfælde sænker vi redderen ned med et såkaldt sling. Derved kan vi have den person, vi samler op af vandet, hængende vandret ofte sammen med redderen. Hvis de er hypotermiske, kan det være for stor en belastning for kroppen at hænge lodret, og så må vi have en båre ned til dem. Det er sådanne procedurer, der er vigtige at have på rygraden, når det virkelig gælder, så derfor øver vi dem konstant. Alle i Danmark kender jo til Præstø-ulykken for to år siden. Blandt min kolleger er der flere, der var med den dag, og i vores fællesrum her i Roskilde har vi et stort billede af alle de unge mennesker sammen med dem, der reddede dem. Ulykken skete, netop som der var vagtskifte her i Roskilde. Det betød, at vi kunne sende to helikoptere, som var hurtigt fremme. Siden kom dem fra Aalborg og Skrydstrup. Nogle af de unge blev fløjet til Aalborg, der har udviklet en metode til at behandle folk, der er underafkølede. Det siges, at hvis ulykken var sket for 5-10 år siden, havde man ikke kunnet redde dem. Det er forskelligt, hvilket hospital vi flyver folk til. Det afhænger af, om der er tale om hjertestop, brandsår eller underafkøling. Hospitalerne har forskellige specialer. Lørdag Som det fremgår, er der ikke så meget arbejde på denne vagt, så jeg har noget læsestof med for at udfylde tiden på vagterne med noget fornuftigt. Jeg er i gang med at læse HD i ledelse og organisation. Jeg har selvfølgelig en lederuddannelse fra forsvaret, men jeg udøver ikke ledelse. Tværtimod er jeg som 2. pilot i mange tilfælde den laveste i hierarkiet her på jobbet grundet min relativt begrænsede erfaring. I andre job i forsvaret ville en person på min alder have op til personer under sig. Der er andre sideopgaver forbundet med at være pilot. Eksempelvis er en af disse at følge med udviklingen inden for FON, flyvnings- og nødudstyr. Andre har opgaver med at få puslespillet med flyvetimer og vagtskemaer til at gå op. I dag var min maddag. Det er klart, at vi går rimelig me-

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Fra Jægersoldat til bestyrelsesformand Virksomhedsaccelerator. Med fokus på HR og ledelse

Fra Jægersoldat til bestyrelsesformand Virksomhedsaccelerator. Med fokus på HR og ledelse Fra Jægersoldat til bestyrelsesformand Virksomhedsaccelerator. Med fokus på HR og ledelse HR og ledelsesdagen 22. maj 2013 Bjarne Lyngsø www.blyngso.dk bly1@c.dk Mobile: +45 2620 2620 Agenda Intro af Bjarne

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Her er den største risiko lige nu

Her er den største risiko lige nu Han styrer investeringer for 300 mia kr: Her er den største risiko lige nu Fredrik Skoglund har netop overtaget jobbet som investeringsdirektør og har fået til opgave at få 300 mia. kr. til at vokse. Lige

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden Facebook på jobbet Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år Samtale, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. år 0 0 0 0 Indledende kontekstafklaring jf. metode. Patrick: Hvilke ord vil du bruge om Danske Bank? Z: Det var et rigtig godt

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere