Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.hod.dk Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet"

Transkript

1 Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet

2 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE RISKS. MARITIME READINESS IS ONE OF THEM. Denmark s commitment to national and global maritime security demands the most reliable multi-role helicopter. One that s operationally proven at sea and around the world. With advanced mission systems for complete situational awareness. That employs network-enabled data links for information sharing and instant decision making among allies. A helicopter that s in full production, globally supported and whose costs are based on fact. MH-60R. The real solution. Ready to Launch Now.

3 Leder nr. 02/ Massive frustrationer Med fuld kraft frem implementerer forsvaret det nye forlig. Vi fokuserer alle på besparelser og evt. lukning/sammenlægning af etablissementer. Vigtigere er, at forsvaret står over for en række paradigmeskift, som vil forandre forsvaret for altid. Og uden sikkerhed for succes! For det første er der lagt op til en decentralisering på personaleområdet. Opgaver skubbes ud af Forsvarskommandoen og Forsvarets Personeltjeneste til bl.a. de operative kommandoer og de funktionelle tjenester. Om opgaverne skubbes videre til de lokale chefer på kaserner, flådeog flyvestationer, skoler m.fl., er endnu uvist. Dog står det klart, at den lokale chef får ansvaret for at sætte sit hold. Forhåbentlig gives samme chef også ansvaret for at sætte sin organisation, altså at fastlægge stillingsniveau og -antal inden for den givne lønsum. Ligeledes er det håbet, at den lokale chef også får råderum over sin tildelte lønsum. Det vil give helt andre muligheder i relation til den lokale opgaveløsning. Imidlertid må der ikke herske tvivl om, at denne decentralisering har til formål dels at styrke den effektive opgaveløsning, dels at skabe rum for effektiviseringsgevinster til gavn for hele forsvaret. For det andet er egen lykkes smed et udtryk for, at service i form af udstikkere fjernes helt. Chefen skal fremover være den enkeltes vejleder i relation til tjeneste- og karriereplanlægning, søgning af videreuddannelse etc. Om chefen kan løfte den opgave, vil tiden vise. Ingen ved det, og hvis ikke hvad så? Ansøgningssystemet er en essentiel del heraf, om end det langsomt, men sikkert ser ud til at blive udhulet. Så er der snarere tale om stillingstilkendegivelsessystem? For det tredje ændres personelstrukturen. Tjenestemandsbegrebet afskaffes, og officersuddannelser ændres radikalt. Ingen højeste pensionsalder, ingen beordringsret. En med sikkerhed større vandring mod det civile, idet bindingerne til forsvaret forsvinder sammen med tjenestemandssystemet. Det vil få konsekvenser for korpsånd, loyalitet og andre bløde værdier. Begreber, som ikke kan måles, men som er uvurderlige for den operative opgaveløsning. Ja, spørgsmålene hober sig op, men svarene får vi først, når det nye forsvar er løbet i gang. Der mangler nemlig en grundlæggende analyse for disse områder. Forsvarets situation er alvorlig. Besparelsen på 2,7 milliarder er ikke i sig selv et problem. Organisationen løser pålagte opgaver uanset, hvor håbløse, vanskelige eller udfordrende de er. Jeg betvivler ikke et sekund, at besparelsen bliver hentet, men ikke nødvendigvis præcis på de i forliget anviste områder. Papir er som Det er svært at spå... især om fremtiden... bekendt mere taknemmeligt end virkeligheden. Håbet er selvsagt, at de operative kapaciteter friholdes. Uagtet, at forsvaret opretholder de nuværende operative kapaciteter, vil de tre paradigmeskift give et helt andet forsvar end det, vi kender i dag. Et forsvar, som forhåbentlig er lige så effektivt, men vi ved det ikke. Storm P. Herfra er der flere gange udtrykt en positiv holdning til bestræbelserne på at bevare flest mulige operative kapaciteter. Efter forligets indgåelse har informationsniveauet nået det sædvanlige høje niveau i forsvaret. Den militære ledelse er åben og klar til at drøfte alle problemstillinger i relation til forsvaret og HR-strategien. Tak for det. I kølvandet på de flere end 100 direktiver, der dels skal tilvejebringe besparelser, dels skal implementere flere paradigmeskift på personelområdet, følger frustrationer. Somme steder voldsomme frustrationer. Disse bliver ikke mindre af, at forsvaret denne gang ikke kan udarbejde en masterplan og derfor gennemfører implementeringen i en fortløbende proces, hvor de enkelte myndigheder får ansvaret for at udmønte direktiverne inden for egen myndighed. Derfor har kun få det fulde overblik over konsekvenserne. Myndighedsinddragelsen udfordrer også den enkelte myndighed til nøje at overveje afledte konsekvenser for andre myndigheder. Et helhedssyn er ikke bare ønskværdigt, men en nødvendighed, som myndighedscheferne må vænne sig til. Frustrationerne kan også kædes sammen med selve processen, hvor lukkethed har været den fremherskende præmis. Den tillidsskabende foranstaltning, at medinddrage medarbejderne og deres chefer, har ikke fundet sted. En sær kontrast til Regeringens principper om åbenhed og legitimitet i forhold til den aktivistiske udenrigspolitik. Så er det vel ikke underligt, at medarbejderne og desværre også mange chefer grundet manglende tillid til ledelsen er frustrerede og afviser medejerskab. Derfor er opgaven, ud over at implementere besparelserne, at genoprette tilliden for at få medarbejdere og chefer til at fokusere på mulighederne i de paradigmeskift, der ligger foran os. Se muligheder og ikke alene begrænsninger! Hilsen Bent Fabricius Officerernes Fagblad Nr , 22. årgang ISSN Udgivet af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) Olof Palmes Gade København Ø. Tlf Fax: m.hod.dk Fb: Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Redaktionens adresse: Redaktion: Henning Lahrmann, Djfb. (sygemeldt) Mobil: Privat tlf.: Alice Binns, Djfb. (vikar) Kommandør Bent Fabricius (ansv.h.) Mobil: Privat tlf.: Grafisk design: Woer+Gregorius Tryk: Zeuner Grafisk A/S, Odder Annoncer: Kontaktansvarlig: Ocean Media G.A. Hagemannsvej 29A 3070 Snekkersten Telefon: Annoncechef: Casper Aistrup Annoncepriser: 1/1 side: kr /2 side: kr /4 side: kr /8 side: kr Priserne er inkl. 4 farver. Redaktionen forbeholder sig at kunne afvise annoncer, der strider mod bladets tone og ånd. Abonnement: 497,- kr. pr. år. Deadline for indlæg og annoncer: Blad nr. 3/2013: 22. april Som udkommer 22. maj Blad nr. 4/2013: 29. juli Som udkommer: 21. august Blad nr. 5/2013: 23. september Som udkommer: 16. oktober Blad nr. 6/2013: 18. november Som udkommer: 11. december Dette blad er afleveret til postekspedition den 26. marts. Kontrolleret oplag: i perioden 1. juli juni 08 Danske Officerer er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen, fordi vi tænker på miljøet. Svanen er en garanti for, at fagbladet er produceret under miljøkontrollerede forhold, og at der kun er anvendt materialer, som lever op til skrappe miljøkrav. HOD yder ikke økonomisk støtte til politiske partier eller partipolitiske formål.

4 4 nr. 02/2013 Vores HOD Policy for debatindlæg i fagbladet Danske Officerer, HOD s hjemmeside og HOD s profil på Facebook m.m. 1) God presseskik HOD s formand tegner organisationen. Han er ansvarshavende redaktør for alle HOD s medier. HOD s medier og officielle talerør omfatter fagbladet Danske Officerer, hjemmesiden mobilsitet m.hod.dk, det elektroniske nyhedsbrev HOD-News samt HOD s profil på Facebook. Som ansvarshavende redaktør skal formanden sikre, at indholdet i HOD s medier er i overensstemmelse med god presseskik, jfr. medieansvarsloven. Generelt omfatter god presseskik, at der er ytringsfrihed, hvor der bl.a. skal tages hensyn til den enkeltes krav på respekt for den personlige integritet og privatlivets fred og til behovet for beskyttelse mod ubeføjet krænkelse. 2) HOD s medlemmer HOD s medlemmer har adgang til at få debatindlæg optaget i fagbladet. Redaktionen ønsker ikke at censurere debatindlæg fra medlemmer, der er kritiske over for HOD s aktiviteter, organisation, sekretariatet, tillidsrepræsentanter, hoved- og lokalafdelingsbestyrelser eller medlemmer af disse. Nyt våben mod vildt på afveje Fighter Wing Skrydstrup øger flysikkerheden Sådan spotter kameraet med infrarød stråling alt levende både nat og dag. Foto: Fototjenesten Skrydstrup Redaktionen forbeholder sig ret til at tilbyde/opfordre andre debattører, herunder HOD s formand, værnsformænd og HOD s konsulenter, til at svare i bladet, hvor det vurderes, at det kan fremme debatten/afklaringen af en sag. Debatindlæg til fagbladet og på HOD s profil på Facebook skal indeholde fulde navn og . Redaktionen forbeholder sig ret til at fjerne et indlæg, hvis det er lovstridigt (f.eks. ærekrænkende/injurierende/racistisk, overtræder ophavsretsloven m.v.). 3) HB-medlemmer Medlemmer af hovedbestyrelsen har ret til personligt at ytre sig i fagbladet. Her gælder et loyalitetskrav over for hovedbestyrelsens vedtagne politiker, Perspektivplanen, Handlingsplanen og øvrige beslutninger. Indlæg/kommentarer fra HB-medlemmer på HOD s profil på Facebook skal være i overensstemmelse med HOD s officielle holdning. Hvis et HB-medlem ønsker at publicere en kommentar på HOD s profil på Facebook, skal det af signaturen fremgå, hvorvidt indlægget bringes personligt eller som HB-medlem. I konkrete sager kan formanden af forhandlingsfortrolige og kommercielle hensyn pålægge hovedbestyrelsens medlemmer tavshedspligt. I meget gamle dage blev der snildt nedlagt harer under haretramp på flyfeltet på Flyvestation Skrydstrup. Nu om stunder er det, som jægerne får på tasken, snarere en tiendedel efter traveturen frem og tilbage. Men harerne er der. Det viser et nyt våben, Fighter Wing Skrydstrup har taget i brug i form af et kamera, der opererer med infrarød stråling altså varme, som kameraet opfanger fra alt levende. Efter to timers jagt med brug af termokameraet lå der 20 harer til parade, hvor man i foråret var tre måneder om at få skudt blot fire harer. FLIR hedder systemet, som langt hen ad vejen er identisk med det, redningshelikopterne og Fennec-helikopterne anvender for at lokalisere mennesker i nød til lands eller søværts. Når systemet rykker ind i brandmandens patruljevogn på flyvestationen, er det, fordi han også er mågejæger med ansvar for at holde fuglevildt borte fra startbanen, så vidt det lader sig gøre. Og råvildt tillige, som kan være en alvorlig trussel for en F16-jager på vej op eller ned. Og da ikke mindst om natten. Indførelsen af det nye system hænger da også sammen med et par uheldige episoder med råvildt på banen under F16-takeoff. - Især hvis vi skal have F16-afvisningsberedskabet på vingerne om natten, er det vigtigt at kunne afsøge hele banen i en fart, fortæller brandmand Tonny Andersen på FTK`s hjemmeside. Skrydstrup er den første flyvestation herhjemme, hvor det nye system er indført. -lon

5 Vores HOD nr. 02/ Tørskoet passage At den pansrede mandskabsvogn og alle andre køretøjer kommer over Markstrøm uden at få våde larvefødder, skyldes en professionel og hurtig indsats af 2. Mekaniserede Panseringeniørkompagni. Kompagniet slog bro over vandvejen gennem øvelsesterrænet i Oksbøl under 2. Brigades store feltøvelse sidste efterår. Forsvaret råder over en halv snes broslagningsvogne, som er specialbyggede Leopard 1A5-kampvogne, der i løbet af ingen tid kan slå den 20 meter lange bro over et vandløb. -lon Foto: Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion Rørdal Kaserne er væltet Færdigt arbejde næsten. Værkstedsområde Rørdals absolut største bygning på kvadratmeter er på vej ned. En epoke er slut. Foto: FBE I en tid med politisk polemik om kasernelukninger væltede en kaserne med et gevaldigt brag i det nordjyske. Den store hovedbygning på Rørdal Kaserne ved Aalborg var nu langt fra at være med i den aktuelle kaserne-reduktion. Den blev nedrivningstruet allerede for små fem år siden, da Værkstedsområde Rørdal blev taget ud af drift. Tyskerne byggede den enorme bygning som hangar under krigen på Flugplatz Aalborg Ost. Siden rykkede flygtninge ind, inden forsvaret tog over i 1968 og inddrog Rørdal i Nordjyske Parkområde under HMAK. Frem for at sprænge bygningskomplekset blev det svækket ved, at nedbrydningsfirmaet savede i de kraftige bærende træsøjler. Efter at skråstiverne var nappet med en vis forsigtighed, kunne to gravemaskiner med meget lange arme give et sidste alvorligt ment skub, som fik den oprindelige hangar til at opgive ævred og falde sammen helt efter beregningerne i en enorm støvsky og et stort brag, som blev overværet af bl.a. tidligere medarbejdere inviteret til seancen. Efter en miljørigtig oprydning overdrages området igen til F.L. Smidth, som forsvaret havde lejet arealerne af. - Kun forurenede materialer bliver til affald. Resten går til genbrug. Med nedrivningen markerede vi afslutningen på en epoke, siger projektleder ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Børge Hansen på FBE`s hjemmeside. -lon Luft under vingerne Princippet er sådan set enkelt. Man lægger et antal flade luftmadrasser oven på hinanden, pumper luft i - og vupti er den genstand, man ønsker i højden, på plads. F.eks. et jagerfly eller en Hercules. I princippet i hvert fald. Tættest på med anvendelse af dette tyske løftegrej var man i Karup, da en russisk Antonov 124 rullede af banen og skulle flyttes tilbage. - Men så fandt man en anden løsning, erindrer flyverspecialist S.V. Nielsen, som også er specialisten på luftmadrasserne, som flyvestationen og Flyservice har haft siden 2006, uden at de har været i brug for alvor. De ligger dog klar på en lastbilanhænger til udrykning i påkomne tilfælde til en hvilken som helst flyvestation herhjemme. På Flyvestation Karup blev løftepuderne luftet og demonstreret for ledere af brand- og redningstjenesten på de jyske militære flyvestationer. Grejet beviste sin formåen, og en til lejligheden rekvireret Draken-jager fik for første gang i årevis igen luft under vingerne. - Løftepuderne har et utroligt anvendelsespotentiale, siger S.V. Nielsen. De stiller ikke krav til undergrunden og er skånsomme under en flytning, fordi trykket fordeles over så stort et areal. -lon Operationen lykkedes. I november fik Drakenjageren igen luft under vingerne. Foto: Frank Larsen, Helicopter Wing Karup

6 6 nr. 01/2013 Forsvarsforliget READ MORE AT: SAAB THE MOVIE WITH A MISSION TO MAKE PEOPLE SAFE FOR MORE THAN 75 YEARS, Saab has pushed the boundaries of technology to stay ahead of developments and to anticipate what is likely to come next. And in terms of technology, inventing it if necessary. Through this approach, we constantly develop, adopt and improve new technology to meet changing customer needs and demands. Today, we supply the global market of governments, authorities and corporations with products, services and solutions for military defence, commercial aviation and civil security. Based on leading military technology, we have developed a broad range of solutions for civil use to mirror the safety needs of today and tomorrow. By looking beyond the horizon we strive to anticipate tomorrow. Saab is a long-term partner to the Danish Armed Forces and the Saab Group has been established in Denmark for many years.

7 Internationale missioner nr. 02/ En kedelig dag er en god dag Major Jens Jakobsen tager ikke på international mission for spændingens skyld. Tværtimod foretrækker han de kedelige dage, for de betyder, at ingen mennesker er kommet til skade. For tiden er han en del af FN s mission i Sydsudan. Før den har han været på seks internationale missioner Af journalist Ingrid Pedersen Fotos: Private Da Jens Jakobsen i 1998 for tredje gang var på en mission i Bosnien, var der en tydelig forskel fra første gang i Den første gang var han forbindelsesofficer til UNHCR og skulle monitorere konvojer med nødhjælp. Han blev blandt andet sendt op til Maglaj-tunnelen, hvor nødhjælpsarbejdere, chauffører og ubevæbnede militære observatører blev beskudt. - Jeg troede, jeg var en hård nyser, men jeg kunne bestemt ikke lide at blive skudt på, siger han i dag, næsten 20 år og yderlige seks missioner senere. På den første mission var det ikke nemt at købe mad, så de udsendte fik ikke meget at spise, og dette kombineret med stress gjorde, at han tabte sig 8-10 kilo. - Jeg kan ikke huske, at jeg har været bange, men jeg har været irriteret, siger han. I alle hans udsendelser har jobbet drejet sig om samarbejde med og støtte til lokalbefolkningen, og han nævner, at hvis han alligevel ikke taler samme sprog som de lokale, prøver han at tale dansk til folk. Man ved jo aldrig, hvad der sker, og hvordan folk reagerer. - Og måske virker det at tale dansk. Jeg er jo da ikke blevet skudt endnu, konstaterer han. Tricket er også brugt, når han bliver tilbageholdt af diverse myndigheder. Det er han blevet mange gange. Hvis det er muligt at tale sammen, handler det om at finde en fornuftig indgangsvinkel til en samtale. Det kan ofte være om fodbold, og tit har navnene Schmeichel eller Laudrup været med til at få en samtale i gang. Lene blev gravid Nogle år efter, at han var færdig på officersskolen, bad han om at blive udsendt bare for at prøve det. Han ville gerne til Cypern, men så blev hans kone, Lene, gravid, og udsendelsen blev ikke til noget. Men i 1993 kom han på sin første mission til Bosnien. Her var han i otte måneder som stabsofficer ved Bosnia Herzegovina Command hovedkvarteret i Kiseljak. - Men som enhver kan se i dag, havde FN et alt for svagt mandat, siger han. Efter tre dage hjemme kom han af sted igen til Bosnien og Kroatien som observatør i et halvt år. Denne gang til et teamsite i Visoko ganske tæt ved Kiseljak. Her var ordnede forhold. Han boede i et lejet hus blandt civilbefolkningen sammen med de øvrige teammedlemmer. - Der var en ordentlig debriefing. Vi både lo og græd, og ingen kom derfra med sår på sjælen. Ingen normale mennesker kan opleve krigens rædsler uden at blive påvirket. Det gælder især som i Bosnien og Kroatien, hvor man så Projektoverdragelse i Afghanistan. civilbefolkningen lide overlast hvis man er ude af stand til at gribe ind, siger han. Hans primære opgave som observatør var at tale med folk i isolerede landsbyer og registrere effekten af krigen mangel på mad, strøm og vand. Efter 14 måneder havde han fået nok. - Det var hårdt hele tiden at risikere at blive beskudt af snigskytter, siger han. Psykologer var det sværeste Dengang syntes han, at noget af det sværeste var at skulle tale med en psykolog. Det var spild af tid. - Det var tifold vigtigere at snakke tingene igennem med kollegerne. Ingen normale mennesker, der ikke har set det, kan forstå den ondskab, vi oplevede, siger han. - Men psykologerne i dag er blevet meget, meget bedre, og hvis alle havde fået så gode psykologsamtaler, som man får i dag, tror jeg, vi havde undgået mange problemer og traumer hos tidligere udsendte. To minutter om måneden Dengang var kommunikationen hjem dårlig. eksisterede ikke, så Jens og Lene havde to minutters satellitsamtale om måneden. - Jeg sagde til Lene, at her var stille og roligt. Men hun fulgte jo med i medierne og vidste godt, at det ikke var sandt, fortæller han. - Jeg stolede jo på, når Jens sagde, at alt var OK, og håbede på, at pressen overdrev, siger Lene Jakobsen og understreger, at det betyder meget, at han nu kan ringe hjem og fortælle, at han har det godt, selvom pressen fortæller om dramatiske begivenheder. Til gengæld betyder SMS, fortsættes /////

8 8 nr. 02/2013 Internationale missioner ///// Skype og internet, at familien kan blive bekymret, hvis den ikke hører noget. Før i tiden kunne man vente et par dage til situationen var faldet lidt til ro -, før man ringede hjem. I dag lukkes kommunikationsvejene somme tider, så oplysninger ikke kommer til familien på en forkert måde. I sommeren 1993 fløj Lene og de to døtre til Split i Kroatien, så familien kunne holde ferie samlet der. - Det var en god oplevelse. Det gav børnene tryghed, samtidig med at de kunne forstå alvoren i Jens arbejde, siger Lene Jakobsen. En af døtrene erklærede engang, da hun var fem år, at hun ville ønske, at hendes far var postbud. - Somme tider forstår jeg hende godt, siger Lene, der også erklærer, at hun gennem årene har vænnet sig til at styre hjemmet et nedlagt landbrug uden for Hobro. Hun har også selv et godt og spændende arbejde som sosuhjælper. - Så det er ikke sådan, at jeg kun lever, når Jens er hjemme, understreger hun. Jens Jakobsen nævner, at forsvaret er blevet meget bedre til at tænke på familierne, mens en mor eller far er udsendt. Mange flere soldater har været udsendt, og forsvaret har fået mere erfaring også på det område. Normalt samfund I 1998 var han igen i Bosnien. Denne gang som stabsofficer i SFOR. - Der var stadig konflikter, men det var dejligt at se, at Bosnien var på vej tilbage til at blive et normalt samfund. Folk havde fået livsgnisten tilbage. De pløjede jorden, gravede haven Og jeg tænkte, at det var godt, at NATO greb ind i 1994, for FN-mandatet var for svagt og duede ikke, siger han. Hans næste arbejdsopgave var i Polen, hvor han også arbejdede med civilt-militært samarbejde, CIMIC. Her var familien med, og mellem missionerne har han arbejdet med at uddanne andre både i Danmark og i udlandet til samarbejde mellem militæret og civile institutioner. Da Jens kom tilbage fra Polen, fik han ansvaret for internationale CIMIC-kurser, som de nordiske lande samarbejder om. Han har været med i uddannelsen af dansk CIMIC-personel til udsendelse i internationale missioner siden 2002 kun afbrudt af udsendelserne i Irak og Afghanistan. Bedre end pigtråd I 2003 var han et halvt år i Irak, hvor arbejdet bl.a. var at have forbindelse til de humanitære organisationer. - Med civilt-militært samarbejde kan man med få midler opnå meget, siger han. CIMIC-folk kan løse opgaver, som ikke er militære, eksempelvis støtte retablering af en sundhedsklinik, et community-center eller et rådhus. - Jeg har også oplevet at kunne skaffe en pakning til en vandpumpe, så mennesker igen kunne få rent vand, siger han. Ofte bestod arbejdet i at sikre renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner eller eskortere transporter med gas og brændstof for at sikre, at det ikke blev smuglet over grænsen og solgt. Den næste mission var i Afghanistan, hvor der var brug for en CIMIC-officer, og selv om Lene ikke var så begejstret for, at Jens skulle dertil, drømte hun ikke om at sige nej. - Han brænder for sit arbejde. Det har jeg accepteret, og jeg har besluttet, at jeg ikke vil være bange uanset hvor han er, siger hun. Jens Jakobsen forstår godt, at opgaverne set fra Danmark kan se farlige ud. - Engang jeg var hjemme på leave fra Irak, havde tv et indslag om ballade i Irak. Billederne viste demonstrationer uden for CIMIC s hovedkvarter. Men de var 10 dage gamle, og situationen havde ikke virket specielt faretruende, mens jeg var der. Også her drejede arbejdet sig om at være med til at sikre civilbefolkningen rent drikkevand og støtte de organisationer, der laver vandprojekter. - Det er vigtigt at sikre lokalt ejerskab til projekterne, så de også kan fungere, når der ikke er internationale organisationer til stede, understreger han. Han var i et område omkring Feiyzabad, hvor der var næsten fri bevægelighed. - Vi var helt derude, hvor kvinder og børn flygtede, når de så os. De lokale mænd stimlede sammen. Vi snakkede med dem om, hvordan det gik, og om, hvad vi kunne gøre for at hjælpe dem, siger den 55-årige major. Et enkelt sted havde et jordskred ødelagt vandforsyningen. Det kunne løses med nogle poser cement og lidt forhandlinger. Vi leverede cementen, de leverede arbejdskraften og så havde området vand igen, fortæller han. De mange små og store projekter, der indgår i CIMIC, er en støtte til hele operationen i Afghanistan, og han nævner, at han har hørt en general sige, at CIMIC har givet mere force-protection end kilometervis af pigtråd. Omvendt har han også hørt humanitære organisationer tage afstand fra sammenblandingen af humanitære og militære opgaver. Ud igen Efter treethalvt år hjemme på Varde Kaserne ringede han til sin udstikker. Han ville gerne ud igen. Denne gang blev det Monrovia i Liberia, hvor danske Ellen Margrethe Løj var chef for FN-missionen. Her var han med til at forberede transitionsprocessen, hvor FN skal aflevere alle opgaver tilbage til de liberianske sikkerhedsorganisationer. Der var tre danske stabsofficerer og to observatører i Liberia på det tidspunkt. - Lige nu er jeg i Sydsudan. Her er opgaven også at sikre støtte til lokalsamfundet. For mit vedkommende kan der være tale om at sikre en dæmning over en flodseng, så børn kan komme i skole, og syge kan komme til lægen. Sidste år døde seks mennesker af slangebid, når de vadede over floden. Overordnet set er FN s opgave her at støtte landets opbygning som ny selvstændig nation, og CIMIC er bare et lille bidrag til det. De fleste men ikke alle hans udsendelser har været i FN-regi, og Jens Jakobsen glæder sig over, at udviklingen går i retning af at styrke FN s mandat. - Det kan godt være frustrerende, at vi ikke har så man-

9 Internationale missioner nr. 02/ Major Jens Jakobsen foran et af Saddam Hussains paladser i Basra. ge handlemuligheder. I NATO er beslutningerne meget hurtigere, siger han. - Min helt private holdning til missioner i Afrika er, at de i højere grad skal over i African Union-regi, og at vores bidrag ikke skal bestå af militære styrker, men af uddannelse og kapacitetsopbygning, så de afrikanske lande selv kan bidrage mere til missionerne og selv have glæde af de erfaringer, de får fra dem, siger han. Gennem årene har Lene vænnet sig til selv at styre hjemmet, et nedlagt landbrug uden for Hobro. - Men jeg forstod godt vores datter, da hun engang sagde, at hun ville ønske, at hendes far var postbud, siger hun. High pressure, time sensitive, mission critical. It s all in a day s work. 20% rabat på alle vore advokatydelser Da vi gennem en del år har udført advokatarbejde for HOD, har vi nu indgået aftale med HOD om rabat til medlemmer. Du kan således med fordel både få berigtiget din ejendomshandel hos os, udarbejdet dit testamente eller en ægtepagt, blive rådgivet vedrørende papirløst samliv eller opløsning af parforhold - med andre ord, alt hvad du har brug for. Claus Rehl Advokat See how FieldFox measures up watch the video. Scan the code or visit Agilent Technologies, Inc Your team depends on you for mission-critical accuracy. And you can depend on the compact Agilent FieldFox spectrum analyzer. At only 6.6 lbs., it ensures peak accuracy without warm-up time and its precise measurements agree with trusted benchtop results. Which means, you ll always be ready to accelerate your team s success. Phone: FieldFox Spectrum Analyzers Four models up to 26.5 GHz MIL-PRF-28800F Class 2 rugged Agrees with benchtop measurements ± 0.5 db amplitude accuracy (full band) Learn about interference analysis and more with our application note series Ring på og hør om dine muligheder. HUSK - et godt råd er ganske gratis. Thykier & Rahbek Advokataktieselskab Greve Strandvej Greve Tlf./fax: / Peter Thykier Advokat FieldFox Spectrum AnalyzerA4-Altoo.indd 1 3/8/2013 9:41:11 AM

10 10 nr. 01/2013 Forsvarsforliget Mercuri Urval Danmark er et markedsledende konsulenthus, der med afsæt i kundernes behov leverer en bred palet af HR-løsninger. Det er vores ambition at hjælpe vores kunder med at omsætte deres strategi og mål til handling og målbare resultater. Det gør vi ved at arbejde med nationale og internationale opgaver inden for rekruttering af direktører, ledere og specialister, individuelle lederudviklingsprogrammer, ledergruppeudvikling, outplacement m.v. I det hele taget sikrer vi, at der er overensstemmelse mellem virksomhedens strategi og dens ressourcer. Vi har de senere år intensiveret samarbejdet med danske virksomheder både regionalt i Europa og globalt i USA, Østeuropa og Asien. Vi arbejder i den forbindelse sammen med vores søsterselskaber med over 70 kontorer i 24 lande og har løst opgaver for vores kunder i over 60 lande på fem kontinenter. Globalt er vi ca. 800 dedikerede kolleger, og i Danmark er vi 130 ansatte på fire kontorer. Til vores kontorer i Kolding og Aarhus søger vi nu nye kolleger. Mercuri Urval konsulent Ambitiøs linjeofficer er du klar til et karriereskift? Bliv en del af vores succes Vi har travlt på vores kontorer og søger dygtige og højt motiverede kolleger til at bidrage til den yderligere vækst. Du bliver en del af et team af konsulenter, som arbejder med en bred vifte af opgaver inden for alle dele af vores konsulentydelser. Du vil efter en grundig introduktion og oplæring i vores testværktøjer og koncepter indgå i samarbejdet i teamet om levering af opgaver til vores eksisterende kunder, sideløbende med at du opsøger og udvikler dine egne kunder. Linjeofficer med stærk lederprofil Du er linjeofficer og har erhvervet stærke taktiske og organisatoriske kompetencer samt opbygget en solid ledererfaring fra tjeneste i ind- og udland. Du har formentlig afsluttet din VUT-I, og ideelt set har du herefter haft en god periode som underafdelingschef. Nu synes du, at tiden er kommet til at sætte din egen udvikling i fokus med et jobskifte til det private erhvervsliv. Du er analytisk stærk i kontakten og den relationsskabende rådgivning og har mod på at udvikle og sælge konsulentydelser til topledere og ledergrupper i dansk erhvervsliv. Du kan begå dig ubesværet på engelsk i skrift og tale, og du har lysten og viljen til at arbejde som managementkonsulent. Fordi mennesker betyder alt Mercuri Urval tilbyder et spændende og udfordrende arbejdsliv, hvor du er tæt på erhvervslivets beslutningstagere og medvirker til at skabe konkrete resultater og værdi for kunderne og for de ledere og specialister, som du er med til at ansætte og udvikle. Du vil opleve en markant udvikling af dine kompetencer, og du vil få et sjældent indblik i dansk erhvervsliv i takt med de opgaver, som du løser. Du vil få en solid grunduddannelse i vores værktøjer og koncepter via Mercuri Urval Business School samt løbende træning og uddannelse i nye koncepter for at opretholde et højt kompetenceniveau. Vi tilbyder velordnende ansættelsesforhold i et moderne kontormiljø, hvor vi i dagligdagen lægger vægt på en stor grad af indflydelse og frihed i forhold til egne opgaver, udvikling og trivsel. Du vil få en travl hverdag blandt højt motiverede og stolte kolleger og mulighed for at arbejde med såvel nationale som internationale kunder. Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK ). Angiv venligst, om du er interesseret i jobbet i Kolding eller i Aarhus. Har du spørgsmål vedrørende jobbet i Kolding, kan du kontakte Anders Holmgaard på tlf Har du spørgsmål vedrørende jobbet i Aarhus, kan du kontakte Søren Eckhardt på tlf

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 01 Februar 2013 Udstikkerens arbejdsuge Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE

Læs mere

OFFICERER. Danske. Hun lærer gidsler at overleve. Repræsentantskabsmøde og Formandsseminar Lukning af Camp Bastion

OFFICERER. Danske. Hun lærer gidsler at overleve. Repræsentantskabsmøde og Formandsseminar Lukning af Camp Bastion Danske OFFICERER OFFICERERNES FAGBLAD / 03 / JULI 2014 Hun lærer gidsler at overleve Repræsentantskabsmøde og Formandsseminar Lukning af Camp Bastion Nr. 3-2014 1 www.hod.dk ERFARING FRA MISSIONER I VBCIAFGHANISTAN

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 06 december 2013 Debatkulturen i forsvaret Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... 2 nr. 05/2012 Leder Brug af militære billeder betyder

Læs mere

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem Styr på økonomien årsrapport: Efter en årrække med hård kritik fra Rigsrevisionen har forsvaret fået bedre styr på økonomien. Årsrapport 2012 viser, at forsvaret for tredje år i træk bruger færre penge,

Læs mere

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS Fra front til front MALI: Det danske Hercules transportfly i Mali følger med frontlinjerne, som de flytter sig. - Opgaven i Mali er meget anderledes, end den vi løser i Afghanistan. Det føles mere operativt

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

Side 8-10. Femte gang i Baltikum

Side 8-10. Femte gang i Baltikum Ondt i nakken VIDEN: En nyligt fremlagt ph.d.-afhandling dokumenterer et velkendt problem med nakkesmerter blandt jagerpiloter. Som noget nyt påviser den også, at ændringer i træningsøvelser kan reducere

Læs mere

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem Mod det ukendte ETABLISSEMENTER: Der er truffet politisk beslutning om, hvilke kaserner og etablissementer der skal afhændes. En beslutning, der kommer til at berøre mange af forsvarets ansatte. Forsvarsavisen

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF SØVÆRNET 3-2011 Printvenlig PDF LEDER Cirklen er sluttet I januar 2005 kunne vi hejse kommando på det nye støtteskib ABSALON. Begivenheden blev starten på en markant ændring af den danske flåde. En ændring,

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

Søfartens Ledere. asiater. Prøv lykken ude i verden. Derfor siger. aldrig no. dig før, under. Kultur forståelse: NYT MEDLEMSTILBUD:

Søfartens Ledere. asiater. Prøv lykken ude i verden. Derfor siger. aldrig no. dig før, under. Kultur forståelse: NYT MEDLEMSTILBUD: Søfartens Ledere nr. 3 2015 ONSHORE: Dennis Hansen har lederjob i LiON City: Prøv lykken ude i verden NYT MEDLEMSTILBUD: Danes Worldwide rådgiver dig før, under og efter dit udlandsophold Kultur forståelse:

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

DE GODE IDEER FORSVARSAVISEN 08 KORT NYT OM FORSVARET. Tal pænt

DE GODE IDEER FORSVARSAVISEN 08 KORT NYT OM FORSVARET. Tal pænt Tal pænt Travlt år Forskellighed Videre sammen HØFLIGHED: Det betød en del, at man skiftede fra De til du, og at kvinderne kom ind i Forsvaret. Men det er Danmarks engagementer ude i verden, der har haft

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere