Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci: Enighed om definitionerne side 16 Analyse: Danmark er i eliten inden for farma og biotek side 20 Publiceringspresset er øget på universiteterne side 24 Takt og tone for internationalt samarbejde Fald ikke i kulturkløften Side 04

2 Leder Mere frihed mindre tvang Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Foto: Colourbox Rapporten fra Carsten Koch-udvalget, som skal komme med anbefalinger til, hvordan flere forsikrede ledige kommer i job, har været ventet med spænding. Både A-kassernes og i høj grad også de kommunale jobcentres indsats er nemlig ofte blevet kritiseret for bl.a. at være uden kontakt til arbejdsmarkedet. De færreste vil være uenige i, at der er behov for nytænkning. Mødet med systemet udløser ikke sjældent frustration hos de ledige, for mange oplever, at de i en svær situation ikke får værktøjer og hjælp, men snarere fastlagte rutiner og kontrol. Systemet synes i særlig grad at være udfordret, når det handler om højtuddannede ledige, og spørgsmålet er, om især det kommunale beskæftigelsessystem er tilstrækkeligt gearet til at håndtere de specielle udfordringer, som det indebærer at tilbyde relevante beskæftigelsesforanstaltninger til denne meget sammensatte gruppe. På den baggrund er det velkomment, at rapporten overordnet set lægger op til et system med mere frihed og mindre tvang. Vejledning og opkvalificering skal fremover kun være et tilbud, ikke en pligt. Og den ledige skal i højere grad selv tilrettelægge og have indflydelse på kontakten med jobcentre og a- kasser. Det indebærer også, at kravet til a-kasser og jobcentre om løbende at indkalde til samtaler skal afskaffes. Det vil de færreste nok begræde. Al erfaring tilsiger, at afgangen fra ledighed til beskæftigelse er størst i de første måneder, efter at man er blevet ledig. Derfor er der grundlæggende fornuft i, at beskæftigelsessystemet ikke bruger den lediges tid på alskens aktiveringsforanstaltninger i de første måneder, men alene hjælper og støtter selve jobsøgningen. Udvalget foreslår også, at lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse skal omlægges. Ledige har fortsat ret til uddannelsestilbud, men tilbuddet skal rimeligt nok have et konkret jobsigte. Det stiller så til gengæld krav til beskæftigelsessystemet om at sikre, at det bliver muligt at udbyde reelle, jobrettede kurser, som bringer ledige tættere på beskæftigelse for vores medlemmers vedkommende lige nu opkvalificering inden for fx gmp eller lægemiddelregistrering. Løntilskudsordningen, hvor ledige kan få ansættelse i op til et år i det offentlige, skal ifølge rapporten ændres markant. Ordningen er blevet kritiseret for ikke at få ledige i reel beskæftigelse, men derimod fungere som gratis arbejdskraft. Bekymringen er generelt formentlig velbegrundet, men det ændrer ikke på, at ganske mange af vores medlemmer faktisk er endt med at blive fastansat, især på hospitaler. Rapporten anbefaler, at den første kontakt, man har som ledig, skal være til det kommunale jobcenter. Den ændring giver mindre mening for en del akademikergrupper. Vil et kommunalt jobcenter overhovedet have indsigt i, hvad en lægemiddelakademiker kan, og hvor deres faglige profil bruges? Kan man med rimelighed forvente, at det kommunale jobcenter i fx Slagelse kan have en rimelig velfunderet og opdateret indsigt i beskæftigelsesmulighederne for en molekylær biomediciner? Men uanset denne og andre skønhedsfejl må man håbe, at rapporten ikke kommer til at dele skæbne med andre ekspertrapporter, som hurtigt er blevet fejet af bordet. De ledige fortjener, at politikerne leverer den fornyelse af jobformidlingssystemet, der gør det til en aktiv medspiller både for dem, der søger arbejde, og dem, der søger arbejdskraft. Man må håbe, at rapporten ikke kommer til at dele skæbne med andre ekspertrapporter, som hurtigt er blevet fejet af bordet. Antje Marquardsen Formand 2 pharma februar 2014

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci: Enighed om definitionerne side 16 Analyse: Danmark er i eliten inden for farma og biotek side 20 Publiceringspresset er øget på universiteterne side 24 Takt og tone for internationalt samarbejde Side 04 Indhold 04 Når takt og tone krydser grænser 08 Validering og optimering af ny metode til scanning af sjældne celler i blod 10 Kort om 12 LEO på vej med medico-lancering 16 Slut med begrebs forvirring inden for klinisk farmaci 18 Kort om 20 Dansk farma og biotek er i toppen af EU-eliten 24 Publish or perish når der skal resultater på bordet 26 Forslag i ny rapport er ikke løsningen 28 Nyt fagligt netværk på vej 29 Til kamp mod medicinerings - problemerne 30 Fornem pris til ung humanbiolog 32 Teknologien er langt fra at overtage patientbehandling Dansk farma og biotek er i toppen af EU-eliten s Dansk medicin historien om de danske medicinfabrikker 36 Pharma in English 38 Kort om 40 Meddelelser s.04 s.12 s.34 Februar 2014 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2014 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2014 Fald ikke i kulturkløften Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Kenneth Toustrup Journalist Anne Cathrine Schjøtt Journalist Peter Arends (Korrektør) Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline Marts: marts April: april Maj: februar pharma februar

4 Internationalt Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Colourbox Når takt og tone krydser landegrænser Ledelse, overarbejde, mødekultur og relationspleje foregår på vidt forskellige måder verden over og er eksempler på potentielle kulturkløfter, der kan opstå, når man samarbejder internationalt. Her følger en introduktion og nogle gode råd til takt og tone på tværs af grænserne. Hvordan overrækker man et visitkort på japansk, leder et team i Rusland eller plejer en kontakt i USA? Selvom man er kollegaer i samme internationale virksomhed og derved fælles om forretningsmål og mission, kan der opstå kulturkløfter, når man arbejder sammen på tværs af landegrænserne. Tilsyneladende enkle opgaver og hverdagssituationer, som at afholde en telefonkonference, kan give signalforvirring, hvis man ikke kender til de kulturelle forudsætninger hos deltagerne. Det beretter Torben Krogh, Senior Global Account Manager, Aperian Global, en konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i at rådgive internationale virksomheder om samarbejde på tværs.»danskerne er generelt meget opgavefokuserede, og det kan give kommunikationsudfordringer. Fx på det ugentlige conference call med kollegaer fra hele verden. Her vil den danske tilgang ofte være at indlede mødet med en kort agenda og så gå lige på opgaveløsningen. Andre steder, fx i Østen, vil man derimod typisk indlede med relationer ved at fortælle lidt om weekenden, familien eller noget andet personligt og tage en runde for lige at høre, hvordan alle deltagerne har det. Den danske form kan derfor godt virke uvenlig og grov, også selvom det ikke er hensigten,«fortæller Torben Krogh. Forskellige opfattelser af hierarki Den direkte tilgang hos danskerne kan som sagt give misforståelser, men har danskeren samtidig en lederrolle, kan det skabe yderligere afstand.»modsat den direkte tilgang hos os er de landekulturer, hvor man naturligt er mere indirekte og har en anderledes orientering omkring hierarkier. Igen er Østen er godt eksempel: Ringer chefen og spørger, om projektet når deadline, så kan det være meget svært at sige nej. At sige nej, kan mange steder være et nederlag, og derfor må man lære at forstå signalerne. Vi kan godt nå det, men det bliver måske udfordrende, betyder nej,«siger Torben Krogh. Han forklarer videre, at det kan være svært for danskere at arbejde i statusorienterede kulturer. For mange danskere falder det naturligt at blive udfordret og udfordre både kollegaer og chefen, og det er langt fra naturligt alle steder, slet ikke når andre hører på det.»som manager har man globalt en anden status. For en dansk leder er det naturligt at inddrage sine medarbejdere i beslutningerne og få sparring den vej, men hvis du gør det samme i fx Rusland, hvor vi 4 pharma februar 2014

5 Japanere er også ekstremt grundige og detaljeorienterede i en grad, der kan virke overraskende. lige har haft et konkret eksempel, risikerer du at gå galt i byen. Her vil medarbejderne ofte helst have en direkte besked fra chefen, og hvis man inddrager sine medarbejdere i beslutningerne, bliver det nemt opfattet som et tegn på svaghed. Danskere er generelt meget uafhængige, flytter gerne projekter og rykker rundt på opgaver uden at inddrage nogen, og man løser det på sin egen måde. På andre markeder vil man inddrage gruppen i den type beslutninger, og derfor skal man være bevidst om, hvilken tilgang man vælger, alt efter hvor i verden man befinder sig«siger Torben Krogh. Find din style switching Torben Krogh fortæller, at man med fordel kan øve sig på relationer og på at sætte sig ind i, hvad der rører sig hos den enkelte kollega. Kender man sin egen profil og de åbenlyse forskelle i samarbejdsrelationerne, kan man opdyrke forskellige tilgange til forskellige situationer.»som udgangspunkt skal man indse, at den kulturelle profil, man nu engang har, ikke fejler noget. Den er skabt af kulturen og omstændighederne og er hverken mere eller mindre værd end andre profiler. Selve kulturtræningen handler om at forstå sin egen profil og dernæst kollegaens. Målet er at lære sig at "style switche" at finde den effektive stil, der kan anvendes til den enkelte situation. Skal man tale med en kineser er det noget andet end at tale med en dansker,«siger Torben Krogh. Han understreger, at hvis man er bevidst om sin egen tilgang i forhold til den kultur, man arbejder i, og tilpasser sin tilgang derefter, kan man forebygge de fleste misforståelser, fx når det gælder humor.»i Danmark bruger vi ofte ironi, sarkasme og sort humor, og det fungerer sjældent særlig godt internationalt. Et godt råd er derfor: Pas på med humoren, når du rejser. Humoren rejser ikke med over særlig mange grænser. Jeg har en god kollega fra Indien, som jeg arbejder tæt sammen med, og hun trak mig en dag til side og sagde, at hun sjældent kunne finde ud af, om lavede sjov eller mente det, jeg sagde. Arbejder man sammen virtuelt, som man typisk gør, fungerer humoren endnu dårligere, fordi du ikke har øjenkontakt og kropssprog,«fortæller Torben Krogh. Lundbeck at samarbejde globalt Hos Lundbeck er samarbejdet på tværs af kulturer en fast del af hverdagen, fordi Lundbeck både arbejder i en global struktur og har flere globale partnerskaber, bl.a. gennem alliancerne med japanske Otsuka Pharmaceutical og Takeda Pharmaceutical. René Holm, medlem af Pharmadanmarks hovedbestyrelse og funktionschef hos Lundbeck A/S, har gennem alliancen et tæt samarbejde med forskere i både Ja- pharma februar

6 Internationalt pan og USA og er derfor vant til at pleje et samarbejde på tværs af kulturer.»generelt finder man hinanden efterhånden, når man arbejder sammen, og selvom vi sidder forskellige steder i verden, er vi kollegaer. Vi har møder og konferencer sammen, opbygger relationer, hører om hinandens familieforhold osv. Når det er sagt, så er der udtalte kulturelle forskelle, og i min hverdag er det som oftest mellem Danmark og Japan,«fortæller René Holm. Et konkret eksempel fra samarbejdet er ifølge René Holm udvekslingen af visitkort. Japanere udveksler ikke bare kort, men overdrager visitkortet med to hænder, og man skal forholde sig til kortet. Har man modtaget et visitkort fra en japaner, forventes det også, at man husker personen og titlen til næste gang. Japanere er også ekstremt grundige og detaljeorienterede i en grad, der kan virke overraskende, første gang man oplever det. Hvis de siger noget, så er det virkelig undersøgt til bunds, og man har et velgennemarbejdet input. Beslutningerne træffes mellem møderne Blandt de mange forskelligheder, René Holm fremhæver fra det daglige samarbejde, er der især en vigtig pointe man må aldrig gå glip af en middag med en japaner.»når man planlægger rejsen, er det en rigtig god idé at lægge en ekstra dag ind til at pleje relationen. Middagen på ture til Japan er særdeles vigtig, for det er her, man runder mødet af og endeligt tilkendegiver enigheden om de beslutninger, man er nået frem til. På møderne vil der typisk være en tolk, og der kan nemt opstå misforståelser, når man ikke taler direkte til personen. Igen er det vigtigt at prioritere frokost eller middag bagefter, for her får man som regel personen i tale direkte, og det viser sig ofte, at man alligevel godt kan tale sammen på engelsk og derved få en helt anden kontakt,«siger René Holm. Lene Heegaard, Associate Director, Strategic Alliances hos Lundbeck, oplever også, at de personlige relationer er vigtige for at skabe tillid i samarbejdet og dermed at kunne træffe de rigtige beslutninger. Hun har ansvaret for allian- Den danske form kan derfor godt virke uvenlig og grov, også selvom det ikke er hensigten. 6 pharma februar 2014

7 cen med Otsuka og skal få samarbejdet til at glide, sikre at der bliver truffet de nødvendige beslutninger og stå for kontakten generelt.»det er svært at forestille sig, at en beslutning bliver truffet på et fælles styremøde, uden at det er godt forberedt mellem møderne. Det er i høj grad mellem møderne, beslutninger modnes og i nogen grad træffes. I den japanske kultur skal man ikke konfrontere et komitémedlem med en beslutning. Danskerne har ofte en mere direkte tilgang, hvor teammedlemmer kommer med en anbefaling og forventer en diskussion og at kunne gå hjem med en ledelsesbeslutning,«siger Lene Heegaard. Et vigtigt element i det gode samarbejde er ifølge Lene Heegaard åbenhed. Hvis man sikrer sig, at samarbejdspartnere forstår baggrunden for beslutningerne, og man er indstillet på at pleje relationen, så har man et godt udgangspunkt for at etablere den gensidige respekt.»vi har som mål at opdyrke en alliancekultur, hvor vi arbejder mod fælles mål og bliver enige med partnerne om roller, ansvar og processer. Det kan være en udfordring at arbejde globalt og forholde sig til andre landes kulturer, men når man arbejder globalt i strategiske alliancer, er det ikke blot landekulturen, men i endnu højere grad virksomhedskulturen, man skal tage højde for og forstå for at få et godt samarbejde til at spille,«fortæller Lene Heegaard. Et værktøj til det internationale samarbejde Hos Aperian Global har man udviklet et værktøj, hvormed man kan forberede sig på at samarbejde med en relation fra et hvilket som helst land. Man angiver, hvilket land man kommer fra, og hvilket land man skal samarbejde med. På den baggrund får man en oversigt over forskelle og ligheder. Fx hvordan man vægter opgaven i forhold til relationen. Man tegner på baggrund af en række spørgsmål sin egen faglige profil og kan derefter sammenholde sin profil med gennemsnitlige profiler fra hele verden. pharma februar

8 Boksord de flytter sig Blå bog: Sarah Nejlund, 26 år 2012: Cand.scient.med i Medicin med Industriel Specialisering, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aalborg Universitet : Nordsjællands Hospital, Region Hovedstaden CytoTrack, biomediciner Af Christian K. Thorsted /Foto Harry Nielsen Validering og optimering af ny metode til scanning af sjældne celler i blod Hvorfor skifter du job? Jeg var ansat på Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor jeg i mit arbejde samarbejdede med medicovirksomheden CytoTrack om validering og optimering af dens nyudviklede blodcellescanner. Min ansættelse på hospitalet var tidsbegrænset, men CytoTrack ønskede at sikre min ansættelse på længere sigt, og derfor tilbød de mig en fast stilling som biomediciner i virksomheden. Det betyder, at jeg har fået ny arbejdsgiver, men at jeg faktisk skal lave det samme, som jeg har gjort hidtil. Nu skal jeg bare være i CytoTrack et par dage om ugen og de resterende dage på hospitalet. Hvad skal du lave? CytoTrack har udviklet en ny fluorescensscanner, som i begyndelsen var tænkt til at finde fosterceller i blodet hos gravide kvinder. Nu bliver den brugt til at finde tumorceller i blodet hos patienter med kræft. Cytotracks teknologi er meget ny, så den kræver fortsat meget udvikling og validering. Scanneren har nogle fordele i forhold til andre scannere, bl.a. har den en ekstremt høj scanningskapacitet og kan scanne en million blodceller i minuttet. Den har også en høj følsomhed og kan opdage selv det svageste fluorescerende signal fra en celle. Men scanneren er endnu ikke blevet brugt på så mange forskellige kræfttyper, så min opgave er at lave de indledende test af metoden på flere kræfttyper, før vi kommer til det kliniske og afprøver dem på patienter. Det er altså in vitro delen af udviklingen, jeg beskæftiger mig med. I afprøvningen bruger jeg en masse forskellige kræftcellelinjer, som vi dyrker i vores laboratorium. Jeg placerer et bestemt antal kræftceller på en skive i scanneren og finder så ud af, om vi kan bruge vores antistoffer på de forskellige kræftcellelinjer. Kan vi det, så ved vi, at de også burde kunne bruges på patienter. Du er uddannet cand.scient.med i Medicin med Industriel Specialisering hvordan passer den uddannelse ind i jobbet? I mit speciale skrev jeg netop om metodevalidering og metodeoptimering. Det var i den forbindelse, jeg fandt ud af, at det er spændende at udvikle metoder og at se på hele den proces, man går igennem med validering og optimering, før man har en færdigudviklet metode. Jeg har kunnet bruge rigtig meget af det, jeg lærte i min uddannelse, i mine job. Både her og i mit første job på Nordsjællands Hospital har jeg følt, at jeg har de rigtige kompetencer til at bestride jobbet. Selvfølgelig skulle jeg sætte mig ind i et nyt om- 8 pharma februar 2014

9 Job siden sidst Ane Johannesen Ferring Pharmaceuticals A/S Annie Lorenzen Region Sjælland, Sygehusapotek Bettina Fog Rosengaard Novo Nordisk A/S Camilla Hulst Novo Nordisk A/S, Gentofte Dorte Kastvig Abbas Amgros I/S Frida Beder Novo Nordisk A/S Gitte Tange Bakholm H. Lundbeck A/S Ida Nymann Petersen KU, Det Farmaceutiske Fakultet Ishak Cakmak Novo Nordisk A/S, Kalundborg Janne Baaring Jensen Vordingborg Apotek Jeppe Olsen Novozymes A/S Julie Hahn-Pedersen ALK Abello A/S Kirsten Sørensen FEF Chemicals A/S Lis Lønager Boesen Pharmaceutical econsulting A/S Louise Lykke Nisted Roche A/S Maj Britt Larsen Chr. Hansen A/S råde, tumorceller, og samtidig lære en helt ny teknologi, bruge den og forstå den. Men det laboratoriemæssige har jeg lavet før. I det hele taget vil jeg sige, at man med Medicin med Industriel Specialisering har skabt en uddannelse, som faktisk skaffer de færdige kandidater job. Hvordan er CytoTrack som arbejdsplads? CytoTrac er jo en lille arbejdsplads, og det har den fordel, at man får noget mere ansvar, fordi der ikke er så mange til at løse opgaverne. Det ser jeg som en fordel. Derudover er det en arbejdsplads, som er båret af optimisme og tro på, at vores scanner kan noget, som konkurrenternes ikke kan. Det gør det til et sjovt og inspirerende sted at arbejde. Malene Krag Kjeldsen Stanford University Marie Darting Novartis Healthcare A/S Merete Hedemark Vestergaard Novo Nordisk A/S, Gentofte Mette Hauge Rasmussen LEO Pharma Mia Nordal Nielsen Novo Nordisk A/S Naime Øzcan Taskiran Ferring Pharmaceuticals A/S Nanna Seldal H. Lundbeck A/S Pernelle Quist Pharmaceutical econsulting A/S Pernille Prip Beier Novo Nordisk A/S, Kalundborg Sanne Barsballe Jessen Center for Sund Aldring Sarah Nejlund CytoTrack ApS Steen Pedersen Contura International A/S Thaïs Arjona Mendez Reckitt Benckiser A/S Therese Juhlin Larsen Rigshospitalet, Centre of Inflammation Tina Sloth Arentzen Novo Nordisk A/S Vivi Rahbek Steenberg Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pharma februar

10 Kort om Kritik af Gøtzsche Flere og flere mener, at professor Peter Gøtzsche, leder af Det Nordiske Cochrane Center, er gået for langt i debatten om brugen af lægemidler, senest i et indlæg i Dagbladet Politiken om psykofarmaka. Direktør Morten Freil fra Danske Patienter siger:»først og fremmest er vi bekymrede for, om nogle patienter kan finde på at stoppe med deres medicin uden videre på baggrund af Peter Gøtzsches udtalelser i medierne.«direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, mener, at Peter Gøtzsche misbruger sin stilling til at føre kampagne.»jeg ser ham mere som en kampagneperson end som en uvildig videnskabsmand,«siger han. Peter Gøtzsche afviser i et debatindlæg i Altinget kritikken.»jeg skrev i Politiken, at vore borgere ville være langt bedre stillet, hvis vi fjernede alle psykofarmaka fra markedet, fordi lægerne ikke er i stand til at håndtere dem. Men jeg skrev også, at psykofarmaka kan være nyttige nogle gange for nogle patienter, især ved korttidsbehandling, i de akutte situationer, og at jeg naturligvis er ikke imod brug af lægemidler, hvis man vel at mærke har styr på, hvad man foretager sig, og kun bruger dem i situationer, hvor de gør større gavn end skade. Det er desværre ikke tilfældet for psykofarmaka.«han fortsætter:»hvis vi skal komme nogen vegne, er nogen nødt til at råbe højt. Denne gang må det ikke bare dø ud igen, der bør komme reformer. Fx bør der være en aftrapningsplan, hver gang man starter behandling med et psykofarmakon, og vi skal i fællesskab arbejde for, at forbruget af psykofarmaka falder mærkbart, gerne til langt under halvdelen af det nuværende forbrug. Der sælges fx så meget SSRI-medicin som desværre kaldes lykkepiller at hver eneste dansker kan være i behandling i seks år af sit liv. Det er sygt.«udsatte borgere har ikke råd til medicinen Arbejdsløse og førtidspensionister har ikke altid råd til at købe den medicin, lægen har ordineret. Næsten en tredjedel har måttet vente med at hente deres medicin, fordi de ikke havde pengene. Yderligere har hver tiende arbejdsløs og førtidspensionist helt undladt at tage sin receptmedicin, fordi de ikke havde råd til at købe den. Det viser en måling foretaget af MEGAFON for Danmarks Apotekerforening. Stabil lav ledighed Den nyeste ledighedsstatistik viser, at den generelle ledighed blandt lægemiddelakademikere fortsætter med at holde et meget lavt niveau, nemlig 2,5 procent. Det er præcist det samme tal som måneden før. Man skal tilbage til 2008 for at finde en tilsvarende lav generel ledighed. Dimittendernes ledighed er 30,2 procent 0,2 procent lavere end måneden før. Dette tal er stadig højere, end man kunne ønske sig, men er dog lavere end for mange andre akademikergrupper. I reelle tal svarer ledigheden til, at cirka 45 dimittender står uden job - sidste år på samme tid var tallet dobbelt så stort. 10 pharma februar 2014

11 Kunstige lunger skal give bedre medicin Medicin, der skal inhaleres, testes ikke for, om den påvirker den væskefilm, der sidder på indersiden af lungerne. Højteknologifonden investerer nu i et nyt medicinsk forskningsprojekt, som skal teste, om forskellige stoffer har konsekvenser for lungerne, når de inhaleres.»med denne metode kan medicin, som er i et tidligt udviklingsstadium, omformuleres i stedet for, som det sker i dag, at blive forkastet, hvis den viser sig at påvirke lungerne negativt. Metoden kan reducere behovet for brug af forsøgsdyr i medicinudviklingen og vil ultimativt føre til udvikling af forbedrede farmaceutiske formuleringer, der kan give lungepatienter en bedre livskvalitet,«forklarer Jorid Birkelund Sørli, der skal udvikle metoden i samarbejde med AstraZeneca og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De forskellige stoffer afprøves i to instrumenter, som hver især simulerer lungesurfaktant funktionen i to vigtige dele af lungen. Lungesurfakanten kommer fra slagtesvin, og fysiologisk minder den meget om lungesurfaktant fra mennesker. Stofferne testes for forskellige egenskaber såsom partikelstørrelse, overfladebehandling og interaktion mellem de forskellige stoffer. Analysen vil finde frem til den mest effektive formulering og kombination af aktiv- og hjælpestoffer i nye lægemidler. Statiner frem for æbler Hvad giver mest sundhed for raske over 50 år: At tage kolesterolsænkende statiner eller at spise et æble om dagen? Det spørgsmål stillede et hold forskere fra Oxford Universitet i England. De satte sig for at beregne de sundhedsmæssige konsekvenser af begge scenarier. Ved hjælp af en matematisk beregningsmodel fandt de frem til, at dødsfald kunne undgås, hvis 17,6 millioner briter spiste et æble om dagen. Tog de i stedet en kolesterolsænkende pille hver dag, kunne briter forebygge hjertekarsygdom. Dermed kunne flere liv reddes ved at tage statiner frem for at spise et æble om dagen. De engelske forskere slår samtidig fast, at æbler ikke kan erstatte statinbehandling. Hvis man har fået ordineret statiner af sin læge, kan man ikke udskifte medicinen med et æble om dagen.»i over 50 år har Hjerteforeningen opfordret danskerne til at spise frugt og grønt hver dag. Det gør vi stadig, da frugt og grønt holder hjertet sundt. De nye beregninger viser, at statinbehandling er lidt mere effektiv og kan redde flere liv. Dem, der tager kolesterolsænkende medicin, skal selvfølgelig blive ved med det,«siger professor og overlæge Gorm B. Jensen, Hjerteforeningens forskningschef. pharma februar

12 Fokusområde Medico Det begyndte med en patient, og patienter er fortsat omdrejningspunktet for medicosatsningen 12 pharma februar 2014

13 Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Camilla Utke Schiøler LEO på vej med medicolancering Det hele begyndte med en overraskende patienthistorie på et seminar, der førte til et helt ny fokus på medico. Medicosatsningen er i dag en realitet, etableret og klar til udrulning, og LEO Pharma har den første devicelancering på programmet først i Det blev et skelsættende øjeblik for deltagerne på patientmødet. En psoriasispatient fortalte om sit liv med sygdommen og skulle vise tilhørerne, hvordan hun brugte medicinen, en salve. Hun lagde tuben på et stykke bagepapir på gulvet, trådte på den og skrabede derefter salven op fra papiret og smurte den på. Hun kunne ganske enkelt ikke få salven ud af tuben med hænderne alene. Det hører med til historien, at en typisk følgevirkning af psoriasis, er psoriasisgigt. Teamet fra LEO Pharma skyndte sig herefter hjem for at dele den skelsættende oplevelse med produktionen, men de blev langt fra overraskede de havde nemlig også svært ved at få salven ind i tuben.»patienthistorien blev starten på noget helt nyt, og vi har nu gennem de sidste to-tre år arbejdet målrettet på at etablere det nye device-område i virksomheden. Vi har som en traditionel farmaceutisk virksomhed altid haft fokus på effekt og sikkerhed, men som patienthistorien viser, at der mere forbundet med lægemidlet end at sælge det. Udvikling, klinisk afprøvning og et farmaceutisk produkt, der er klar til brug, giver ingen garanti for adherence. Det nye område drejer sig derfor om patienterne og brugen af lægemidlet,«fortæller Behzad Ghorbani, medlem af Pharmadanmarks hovedbestyrelse og Director, Pharmaceutical Product Support, LEO Pharma. LEO Pharma har gennem de sidste to-tre år arbejdet målrettet på at etablere et nyt område for medicinsk udstyr i virksomheden. Patienten som medspiller Det begyndte med en patient, og patienter er fortsat omdrejningspunktet for medicosatsningen. Det fortæller Agneta Wal- pharma februar

14 Fokusområde Medico hagen, Executive Director, Pharmaceutical Technologies, LEO Pharma. Hun er leder af den nye afdeling, der har devices som hovedområde, og som baserer en stor del af produktudviklingen på input fra patienterne.»vi har et tæt samarbejde med den amerikanske psoriasisforening, med universiteter og selvsagt med patienter. Helt konkret interviewer vi patienterne og trækker på deres erfaringer. Herefter ligger der en opgave i at foretage en kritisk gennemgang af input, analysere, prioritere og dokumentere. Generelt får vi en masse ny viden gennem samarbejdet med patienterne, og det skal valideres. Derudover har vi været ude og researche, bl.a. i kosmetikbranchen og på apotekerne. Der findes mange muligheder, når det gælder devices, og bl.a. spray, bandager og plastre med film er spændende i forhold til vores produkter,«siger Agneta Walhagen, selvom hun ikke kan løfte sløret for de kommende devices på vej fra virksmheden. Hun uddyber, at processen for afdelingen er at udarbejde et produktkatalog med mulige løsninger og derudfra vælge den rigtige business case.»der er sket meget på området, og i dag betyder udseendet af et produkt også meget. Tidligere havde vi noget god medicin, puttede det i en tube, og så var det o.k., men patienterne er kritiske forbrugere, og det skal vi forholde os til i langt højere grad end tidligere,«fortæller Agneta Walhagen. Når pharma møder medico Ifølge Behzad Ghorbani kræver etableringen af medicoområdet i virksomheden at få nye folk med de rigtige kompetencer og at bane vejen for integrationen af en ny faggruppe. Indtil videre har satsningen indebåret en helt ny afdeling, som Agneta Walhagen leder, og en ny sektion i afdelingen for life circle management, som Behzad Ghorbani er leder af.»vi skal have et velfungerende system og de rigtige folk, der er gearet til produktudviklingen, og vi skal flytte os fra at have fokus på lægemidlet alene til også at tænke devices. Rekrutteringen har også bragt en ny udfordring at finde de rigtige folk. Vores tilgang har været at definere opgaverne præcist, bruge vores kontakter og så finde de rigtige ledere, der kan bringe deres egne netværk i spil i rekrutteringen. Vi har fundet en sammensætning af ingeniører civilingeniører og designere med erfaring fra medicoområdet, og der har bestemt været en opgave i at integrere den ny faggruppe i en lægemiddelvirksomhed. Vi er gode til drugs, men vi skal også kunne linke til devices. Det gælder både nye og gamle medarbejdere, og det går begge veje mellem faggrupperne,«siger Behzad Ghorbani. Et helt nyt gear Udover rekrutteringen og opbygningen af området, vil de kommende lanceringer af devices til psoriasisbehandlingen også skrue op for tempoet i hele virksomheden. Hele organisationen skal ikke alene forholde sig til et langt højere antal lanceringer, men også tillære sig et nyt mindset.»vi kommer til at se en langt højere frekvens af lanceringer, og det kræver et nyt perspektiv. Fx skal marketing være klar til at skifte gear og følge den nye frekvens, og det samme skal produktionen. Normalt har vi produktlancering, måske hvert femte eller tiende år, men nu er forventningen til deviceområdet helt op til en lancering om året,«fortæller Agneta Walhagen. Hun forklarer videre, at det økonomiske perspektiv i satsningen også er interessant.»patienterne er også kunder, og LEO Pharma kan med denne satsning drive væksten. Ikke mindst fordi psoriasis som flere andre sygdomme er underbehandlet, fx bliver kun halvdelen af alle psoriasispatienter diagnosticeret, og op mod hver tredje psoriasispatient har psoriasisgigt. Potentialet for både at hjælpe patienterne og udvikle forretningen ved at koble ny teknologi på produkterne er derfor stort. Det gælder helt nye produkter med nye devices og nye devices koblet til eksisterende produkter. Potentialet for både at hjælpe patienterne og udvikle forretningen ved at koble ny teknologi på produkterne er stort for LEO Pharma. 14 pharma februar 2014

15 Vi er gode til drugs, men vi skal også kunne linke til devices. pharma februar

16 Farma Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Slut med begrebsforvirring inden for klinisk farmaci Der er nu skabt en national referenceramme for begreberne inden for patientspecifik klinisk farmaci. Dermed bliver det nu forhåbentligt helt klart, hvad de forskellige definitioner af fx en medicingennemgang er og indeholder. De tidligere forskellige definitioner af klinisk farmaci-ydelser har skabt kommunikationsproblemer på hospitalerne. Hvad ligger der i begreber som medicinanamnese, medicinafstemning, medicingennemgang og ordinationsgennemgang? Hidtil har der hersket forskellige opfattelser af begreberne, og det har ført til kommunikationsproblemer inden for den kliniske farmaci. Nu er der imidlertid udarbejdet helt klare definitioner.»baggrunden for arbejdet er, at vi i SAFE (Sygehusapotekernes og Amgros' Forskningsog udviklingsenhed) på vores rundtur til regionerne kunne konstatere, at der var at ønske hos praktikerne om klare definitioner af begreberne inden for patientspecifik klinisk farmaci. De oplever nemlig, at det både internt og eksternt kan skabe irritation og forvirring, at begreberne bruges inkonsekvent. Fx har det nogle steder skabt forvirring blandt de kliniske farmaceuter og farmakonomer, at dele af ydelsen medicinservice har været betegnet som medicingennemgang. Medicinservice sikrer, at de nødvendige lægemidler er til rådighed, og medvirker til optimal økonomisk anvendelse samt lagerstyring af afdelingens lægemidler, men er ikke en systematisk og kritisk gennemgang af patientens lægemiddelbehandling, som en medicingennemgang er,«siger Lene Juel Kjeldsen, forsker i klinisk farmaci, SAFE. Målet med at skabe en national referenceramme for begreberne er således ikke mindst, at kliniske farmaceuter og farmakonomer bedre kan kommunikere med hinanden om ydelser og opgaver i det daglige arbejde på hospitalsapotekerne. Samtidig skulle afklaringen af begreberne også bidrage til at fremme kommunikationen med fx læger og dermed undgå misforståelser, forklarer Lene Juel Kjeldsen. En projektgruppe med repræsentanter fra alle fem regioner samt SAFE har stået for arbejdet, som bl.a. har omfattet undersøgelse af eksisterende litteratur og indhentning af kommentarer fra 20 kliniske farmaceuter og fra eksterne aktører, herunder Apotekerforeningen og Pharmakon. De endelige definitioner er fremkommet efter konsensus opnået blandt alle medlemmer i projektgruppen. Primær- og sekundærsektoren Lene Juel Kjeldsen hæfter sig ved, at det er lykkedes at definere begreberne således, at de kan dække både primær- og sekundærsektoren.»det har været vigtigt for os at opnå, ikke mindst i lyset af problematikkerne i forbindelse med patienternes sektorovergange. Der er brug for definitioner, som kan dække både primær- og sekundærsektoren, ikke mindst når ydelserne skal kommunikeres ud eksternt,«siger Lene Juel Kjeldsen. Hanne Herborg, udviklingschef på Pharmakon, har medvirket til at sikre, at definitionerne også kan dække den kliniske farmaci, som foregår i primærsektoren.»overordnet vil vi jo det samme i primærog sekundærsektoren, nemlig at medvirke til at øge sikkerheden og kvaliteten i patienternes medicinering. Men det er vigtigt at gøre sig klart, at der i primærsektoren er mange forskellige modeller for at levere ydelsen medicingennemgang. Det, vi har taget højde for i definitionerne, er, at de ikke er i modstrid med disse modeller«siger hun. Lene Juel Kjeldsen og Hanne Herborg lægger vægt på vigtigheden af, at definitionerne bliver formidlet ud til praktikerne, så definitionerne bliver brugt over alt i sekundærsektoren og kendt i primærsektoren. Der er derfor bl.a. blevet udarbejdet en artikel til Ugeskrift for Læger. 16 pharma februar 2014

17 Definitioner på ofte anvendte begreber inden for patientspecifik klinisk farmaci i den sekundære sektor Medicinanamnese Definition: En proces, hvor der indhentes oplysninger om patientens lægemiddelbehandling med henblik på at udarbejde en aktuel medicinliste på baggrund af kildeafstemning. Supplerende oplysninger: En kildeafstemning er en sammenholdning af forskellige relevante kilder om patientens medicin i forbindelse med optagelse af medicinanamnesen. Kilder inkluderer fx patientens medbragte medicin, oplysninger fra patienten, pårørende, praktiserende læge, hjemmeplejen, plejehjem, apotek, PEM, FMK eller tidligere indlæggelser. Det dokumenteres, hvilke kilder der er anvendt. Medicinlisten bør omfatte al lægemiddelbehandling inkl. håndkøbslægemidler, naturlægemidler, kosttilskud, stærke vitaminer og mineraler. Præparater, som er pauserede eller nyligt seponerede, kan indgå. Medicinafstemning Definition: En struktureret proces, hvor medicinanamnesen og ændringer i lægemiddelordinationer ved ambulatoriebesøg, indlæggelse, overflytninger og udskrivelse afstemmes med patientens aktuelle lægemiddelordinationer. Supplerende oplysninger: Medicinafstemning omfatter ikke en kritisk stillingtagen til, hvilke lægemidler patienter bør have. Hvis der er foretaget ændringer i lægemiddelbehandlingen, skal det dokumenteres. Medicingennemgang Definition: En systematisk og kritisk gennemgang af patientens lægemiddelbehandling med det formål at optimere denne ud fra en patientorienteret og rationel farmakoterapeutisk vurdering. Supplerende oplysninger: Patientorienteret tilgang indikerer, at patientens aktuelle situation tages i betragtning. Rationel farmakoterapi er den lægemiddelbehandling, som giver størst virkning, med de mindst alvorlige og færreste mulige bivirkninger til den lavest mulige behandlingspris (jf. IRF). Ordinationsgennemgang Definition: En teknisk gennemgang af de enkelte lægemiddelordinationer med henblik på ordination og dispensering inden for sortiment. Supplerende oplysninger: Det er patientens lægemiddelordinationer, der er grundlaget for ordinationsgennemgangen. En teknisk gennemgang omfatter fx stillingtagen til, hvorvidt lægemidlet er i sortiment, om lægemidlets styrke stemmer overens med den ordinerede dosis etc. Sortiment kan fx være standardsortiment, rekommandationsliste og/eller basisliste. I praksis leveres ydelsen ofte i kombination med ydelser inden for specifikke fokusområder. pharma februar

18 Kort om Bedre logistik til sygehusapoteker Sundhedsministeriet har fremsat et lovforslag, som forbedrer sygehusapotekernes mulighed for indbyrdes at handle med råvarer til lægemiddelfremstilling. Baggrunden for lovforslaget er, at det enkelte sygehusapotek i forbindelse med fremstilling af lægemidler i dag alene kan indkøbe aktive stoffer til eget brug. Efterhånden er det blevet sværere for det enkelte sygehusapotek at indkøbe råvarer i tilstrækkelig kvalitet i mængder, der modsvarer behovet på sygehusapoteket. Råvarerne skal, hvis de skal leve op til kravene til kvalitet og pris, købes ind i meget store mængder, mængder som det enkelte sygehusapotek ofte ikke har behov for. Forslaget giver hjemmel til, at sygehusapotekerne kan sælge udportionerede råvarer (aktive stoffer, hjælpestoffer og emballage) til hinanden. Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har kritiseret lovforslaget og betegnet det som konkurrenceforvridende. Sygehusapoteker Lars Nielsen, Region Hovedstadens Apotek, understreger dog, at lovændringen alene vil give apotekerne bedre logistiske muligheder og reducere spildet og ikke vil virke konkurrenceforvridende i forhold til private lægemiddelvirksomheder.»sygehusapotekerne kommer ikke til at producere mere medicin på grund af lovændringen. Den vil alene betyde bedre koordinering af indkøbene. Med ændringen kan vi handle ind fælles, og det er både logisk og bedst udnyttelse af skattekronerne,«siger Lars Nielsen. Samtidig vil der kunne opnås besparelse på sygehusapotekernes udgifter til råvarekontrol. Lars Nielsen understreger, at sygehusapotekerne kun i meget begrænset omfang er i konkurrence med lægemiddelindustrien. Sygehusapotekerne producerer især lægemidler, der er brug for på hospitalerne, men som er for små i omsætning til, at private virksomheder ønsker at markedsføre dem. I sit høringssvar om lovforslaget skriver Pharmadanmark i øvrigt, at foreningen tilslutter sig, at der gives udvidet hjemmel til sygehusapotekerne til at fremstille lægemidler. Forslag om medicin gennemgang til ledige Apotekerforeningen har udsendt tre forslag, som skal skabe større social lighed i medicinanvendelsen, herunder et forslag om medicingennemgang til ledige, der er tilknyttet et jobcenter. Et både sympatisk og fornuftigt forslag, mener Pharmadanmark, som til gengæld ærgrer sig over, at regionernes formand Bent Hansen har givet udtryk for, at det er læger og ikke farmaceuter, som skal stå for medicingennemgangene.»realiteten er, at de praktiserende læger har så travlt i hverdagen, at det vil være forkert at give dem yderligere opgaver specielt når det er noget så kompleks som at lave en grundig gennemgang af patienternes samlede medicinering. Mange læger har slet heller ikke den nødvendige lægemiddelfaglige indsigt til at kunne lave en medicingennemgang deres styrker ligger inden for behandling og diagnosticering,«siger Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark. Hun kan heller ikke lade være med at bemærke, at de store eksisterende problemer med dårlig kvalitet i lægemiddelbehandlingen ikke mindst skyldes, at lægerne ikke i dag formår at løfte opgaven tilfredsstillende.»men Bent Hansen ønsker tilsyneladende at give lægerne en ekstrabetaling for at løse en opgave, som de faktisk burde løse i forvejen.«antje Marquardsen fortsætter:»hvorfor ikke generelt lade de faggrupper i sundhedsvæsenet løse de opgaver, som de er bedst til og udannet til? I dette tilfælde apoteksfarmaceuterne, som har en lægemiddelfaglig uddannelse, og som mange steder allerede i dag medvirker til at lave medicingennemgang på fx plejehjem.«18 pharma februar 2014

19 Som studerende og medlem af Pharmadanmark Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr kan du få Danmarks bedste studiekonto. Med en masse medlemsfordele, som du ikke finder nogen andre steder. Sådan får du Danmarks bedste studiekonto 1. Book et møde på eller på studiekonto.dk og husk at fortælle, at du er medlem af Pharmadanmark, så du kan få alle fordelene. 2. Tag dit NemID og pas eller kørekort med til mødet. 3. Efter mødet klarer din personlige rådgiver alt det praktiske med at skifte fra din nuværende bank. Til din studiekonto kan du vælge en kassekredit på op til kr. Debitorrenten er 5,09 %, det svarer til ÅOP på 5,09 %. (ÅOP er beregnet på samlet kreditbeløb kr., 100% udnyttelse og løbetid på 5 år). Du skal blot samle hele din privatøkonomi hos os og være medlem af Pharmadanmark. Du får Studiekontoen på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Alle rentesatser er variable og gældende pr. 1. august Studiekonto ganske kort 2,5% i rente på de første kr. derefter 0,25% Kassekredit på op til kr. Kun 5% i rente Gratis Visa/Dankort og MasterCard samme pinkode StudieOpsparing 0,5% på HELE opsparingen Hæv med Visa/Dankort i alle automater i Danmark uden gebyr Valutaveksling helt gratis Få en bedre studiekonto! Ring på eller gå på studiekonto.dk pharma februar

20 Analyse Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Colourbox Dansk farma og biotek er i toppen af EU-eliten Danmark er det mest forskningsintensive EU-land, når det handler om farma og biotek, viser beregninger, som Pharma har foretaget. Lægemiddelområdet er så konkurrencepræget, at skarpt fokus og store investeringer i forskning er altafgørende, lyder forklaringen fra bl.a. Novo Nordisk. Dansk farma ligger på en solid førsteplads i forsknings- og udviklingskapløbet blandt EU s 1000 mest forsknings- og udviklingstunge virksomheder. Målt på indbyggertal har Danmark nemlig klart førertrøjen på, når farma og biotek isoleres. Det viser Pharmas beregninger på baggrund af EU-kommissionens top 1000-tal for I Lægemiddelindustriforeningen (Lif) glæder viceadm. direktør Henrik Vestergaard sig over den flotte placering efter Pharma's beregning en placering, der understreger det fokus på forskning, som medlemsvirksomhederne i Lif har.»når der tages højde for indbyggertallet, er den danske lægemiddelindustri den næststørste i verden, og blandt OECD-landene er vi det land, hvor der relativt set udstedes tredjeflest patenter. Lægemiddelindustriens investeringer i forskning er med til at gøre sundhedsområdet til Danmarks største private forskningsområde, og det er med til at sikre den danske farmasektor så høj en placering,«siger han. 20 pharma februar 2014

Hvor er lægemidlerne blevet af?

Hvor er lægemidlerne blevet af? Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Efter fusionen mellem LMS og SST: Hvor er lægemidlerne blevet af? Side 04 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmarks Nationale Biobank er i verdenseliten

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri Medlemsblad for Pharmadanmark April 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 7,5 pct. flere akademikere var ansat i lægemiddelindustrien i 2013 end i 2012. 263 kr. er timelønnen i gennemsnit

Læs mere

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Hvor meget må man pynte på sit cv? side 8 Fra patent til patient:

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober 2013 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8 Medlemsblad for Pharmadanmark. December 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes Side 8 Læs også Side 4 Årets

Læs mere

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ny lønstatistik er pæn læsning side 4 Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Klumme: Håb om forandring

Læs mere

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Glæder og masser af udfordringer som udsendt til Tanzania side 28

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet 6.000 medlemmer, de 4.000 er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige

Læs mere

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr.

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. Novo Nordisk Fonden ejer gennem Novo A/S 25% af aktierne i Novo Nordisk. I 2013 betød det, at ca. 2,5 mia. kr. blev kanaliseret fra Novo Nordisk A/S til Novo

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE BIOTEKNOLOGI Februar 2008 Her går det godt. Send flere penge En kombination af gode projekter, kompetente bestyrelser og velanbragt venturekapital

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET EFTERÅRET 2013 WWW.PENGE.DK Karrieremagasin i samarbejde med 6 GENVEJE TIL ET FEDERE JOB Sådan bliver du headhuntet Markedsfør dig selv på nettet Løft karrieren med en MBA Slå døren ind til din nye stilling

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere