Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci: Enighed om definitionerne side 16 Analyse: Danmark er i eliten inden for farma og biotek side 20 Publiceringspresset er øget på universiteterne side 24 Takt og tone for internationalt samarbejde Fald ikke i kulturkløften Side 04

2 Leder Mere frihed mindre tvang Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Foto: Colourbox Rapporten fra Carsten Koch-udvalget, som skal komme med anbefalinger til, hvordan flere forsikrede ledige kommer i job, har været ventet med spænding. Både A-kassernes og i høj grad også de kommunale jobcentres indsats er nemlig ofte blevet kritiseret for bl.a. at være uden kontakt til arbejdsmarkedet. De færreste vil være uenige i, at der er behov for nytænkning. Mødet med systemet udløser ikke sjældent frustration hos de ledige, for mange oplever, at de i en svær situation ikke får værktøjer og hjælp, men snarere fastlagte rutiner og kontrol. Systemet synes i særlig grad at være udfordret, når det handler om højtuddannede ledige, og spørgsmålet er, om især det kommunale beskæftigelsessystem er tilstrækkeligt gearet til at håndtere de specielle udfordringer, som det indebærer at tilbyde relevante beskæftigelsesforanstaltninger til denne meget sammensatte gruppe. På den baggrund er det velkomment, at rapporten overordnet set lægger op til et system med mere frihed og mindre tvang. Vejledning og opkvalificering skal fremover kun være et tilbud, ikke en pligt. Og den ledige skal i højere grad selv tilrettelægge og have indflydelse på kontakten med jobcentre og a- kasser. Det indebærer også, at kravet til a-kasser og jobcentre om løbende at indkalde til samtaler skal afskaffes. Det vil de færreste nok begræde. Al erfaring tilsiger, at afgangen fra ledighed til beskæftigelse er størst i de første måneder, efter at man er blevet ledig. Derfor er der grundlæggende fornuft i, at beskæftigelsessystemet ikke bruger den lediges tid på alskens aktiveringsforanstaltninger i de første måneder, men alene hjælper og støtter selve jobsøgningen. Udvalget foreslår også, at lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse skal omlægges. Ledige har fortsat ret til uddannelsestilbud, men tilbuddet skal rimeligt nok have et konkret jobsigte. Det stiller så til gengæld krav til beskæftigelsessystemet om at sikre, at det bliver muligt at udbyde reelle, jobrettede kurser, som bringer ledige tættere på beskæftigelse for vores medlemmers vedkommende lige nu opkvalificering inden for fx gmp eller lægemiddelregistrering. Løntilskudsordningen, hvor ledige kan få ansættelse i op til et år i det offentlige, skal ifølge rapporten ændres markant. Ordningen er blevet kritiseret for ikke at få ledige i reel beskæftigelse, men derimod fungere som gratis arbejdskraft. Bekymringen er generelt formentlig velbegrundet, men det ændrer ikke på, at ganske mange af vores medlemmer faktisk er endt med at blive fastansat, især på hospitaler. Rapporten anbefaler, at den første kontakt, man har som ledig, skal være til det kommunale jobcenter. Den ændring giver mindre mening for en del akademikergrupper. Vil et kommunalt jobcenter overhovedet have indsigt i, hvad en lægemiddelakademiker kan, og hvor deres faglige profil bruges? Kan man med rimelighed forvente, at det kommunale jobcenter i fx Slagelse kan have en rimelig velfunderet og opdateret indsigt i beskæftigelsesmulighederne for en molekylær biomediciner? Men uanset denne og andre skønhedsfejl må man håbe, at rapporten ikke kommer til at dele skæbne med andre ekspertrapporter, som hurtigt er blevet fejet af bordet. De ledige fortjener, at politikerne leverer den fornyelse af jobformidlingssystemet, der gør det til en aktiv medspiller både for dem, der søger arbejde, og dem, der søger arbejdskraft. Man må håbe, at rapporten ikke kommer til at dele skæbne med andre ekspertrapporter, som hurtigt er blevet fejet af bordet. Antje Marquardsen Formand 2 pharma februar 2014

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci: Enighed om definitionerne side 16 Analyse: Danmark er i eliten inden for farma og biotek side 20 Publiceringspresset er øget på universiteterne side 24 Takt og tone for internationalt samarbejde Side 04 Indhold 04 Når takt og tone krydser grænser 08 Validering og optimering af ny metode til scanning af sjældne celler i blod 10 Kort om 12 LEO på vej med medico-lancering 16 Slut med begrebs forvirring inden for klinisk farmaci 18 Kort om 20 Dansk farma og biotek er i toppen af EU-eliten 24 Publish or perish når der skal resultater på bordet 26 Forslag i ny rapport er ikke løsningen 28 Nyt fagligt netværk på vej 29 Til kamp mod medicinerings - problemerne 30 Fornem pris til ung humanbiolog 32 Teknologien er langt fra at overtage patientbehandling Dansk farma og biotek er i toppen af EU-eliten s Dansk medicin historien om de danske medicinfabrikker 36 Pharma in English 38 Kort om 40 Meddelelser s.04 s.12 s.34 Februar 2014 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2014 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2014 Fald ikke i kulturkløften Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Kenneth Toustrup Journalist Anne Cathrine Schjøtt Journalist Peter Arends (Korrektør) Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline Marts: marts April: april Maj: februar pharma februar

4 Internationalt Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Colourbox Når takt og tone krydser landegrænser Ledelse, overarbejde, mødekultur og relationspleje foregår på vidt forskellige måder verden over og er eksempler på potentielle kulturkløfter, der kan opstå, når man samarbejder internationalt. Her følger en introduktion og nogle gode råd til takt og tone på tværs af grænserne. Hvordan overrækker man et visitkort på japansk, leder et team i Rusland eller plejer en kontakt i USA? Selvom man er kollegaer i samme internationale virksomhed og derved fælles om forretningsmål og mission, kan der opstå kulturkløfter, når man arbejder sammen på tværs af landegrænserne. Tilsyneladende enkle opgaver og hverdagssituationer, som at afholde en telefonkonference, kan give signalforvirring, hvis man ikke kender til de kulturelle forudsætninger hos deltagerne. Det beretter Torben Krogh, Senior Global Account Manager, Aperian Global, en konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i at rådgive internationale virksomheder om samarbejde på tværs.»danskerne er generelt meget opgavefokuserede, og det kan give kommunikationsudfordringer. Fx på det ugentlige conference call med kollegaer fra hele verden. Her vil den danske tilgang ofte være at indlede mødet med en kort agenda og så gå lige på opgaveløsningen. Andre steder, fx i Østen, vil man derimod typisk indlede med relationer ved at fortælle lidt om weekenden, familien eller noget andet personligt og tage en runde for lige at høre, hvordan alle deltagerne har det. Den danske form kan derfor godt virke uvenlig og grov, også selvom det ikke er hensigten,«fortæller Torben Krogh. Forskellige opfattelser af hierarki Den direkte tilgang hos danskerne kan som sagt give misforståelser, men har danskeren samtidig en lederrolle, kan det skabe yderligere afstand.»modsat den direkte tilgang hos os er de landekulturer, hvor man naturligt er mere indirekte og har en anderledes orientering omkring hierarkier. Igen er Østen er godt eksempel: Ringer chefen og spørger, om projektet når deadline, så kan det være meget svært at sige nej. At sige nej, kan mange steder være et nederlag, og derfor må man lære at forstå signalerne. Vi kan godt nå det, men det bliver måske udfordrende, betyder nej,«siger Torben Krogh. Han forklarer videre, at det kan være svært for danskere at arbejde i statusorienterede kulturer. For mange danskere falder det naturligt at blive udfordret og udfordre både kollegaer og chefen, og det er langt fra naturligt alle steder, slet ikke når andre hører på det.»som manager har man globalt en anden status. For en dansk leder er det naturligt at inddrage sine medarbejdere i beslutningerne og få sparring den vej, men hvis du gør det samme i fx Rusland, hvor vi 4 pharma februar 2014

5 Japanere er også ekstremt grundige og detaljeorienterede i en grad, der kan virke overraskende. lige har haft et konkret eksempel, risikerer du at gå galt i byen. Her vil medarbejderne ofte helst have en direkte besked fra chefen, og hvis man inddrager sine medarbejdere i beslutningerne, bliver det nemt opfattet som et tegn på svaghed. Danskere er generelt meget uafhængige, flytter gerne projekter og rykker rundt på opgaver uden at inddrage nogen, og man løser det på sin egen måde. På andre markeder vil man inddrage gruppen i den type beslutninger, og derfor skal man være bevidst om, hvilken tilgang man vælger, alt efter hvor i verden man befinder sig«siger Torben Krogh. Find din style switching Torben Krogh fortæller, at man med fordel kan øve sig på relationer og på at sætte sig ind i, hvad der rører sig hos den enkelte kollega. Kender man sin egen profil og de åbenlyse forskelle i samarbejdsrelationerne, kan man opdyrke forskellige tilgange til forskellige situationer.»som udgangspunkt skal man indse, at den kulturelle profil, man nu engang har, ikke fejler noget. Den er skabt af kulturen og omstændighederne og er hverken mere eller mindre værd end andre profiler. Selve kulturtræningen handler om at forstå sin egen profil og dernæst kollegaens. Målet er at lære sig at "style switche" at finde den effektive stil, der kan anvendes til den enkelte situation. Skal man tale med en kineser er det noget andet end at tale med en dansker,«siger Torben Krogh. Han understreger, at hvis man er bevidst om sin egen tilgang i forhold til den kultur, man arbejder i, og tilpasser sin tilgang derefter, kan man forebygge de fleste misforståelser, fx når det gælder humor.»i Danmark bruger vi ofte ironi, sarkasme og sort humor, og det fungerer sjældent særlig godt internationalt. Et godt råd er derfor: Pas på med humoren, når du rejser. Humoren rejser ikke med over særlig mange grænser. Jeg har en god kollega fra Indien, som jeg arbejder tæt sammen med, og hun trak mig en dag til side og sagde, at hun sjældent kunne finde ud af, om lavede sjov eller mente det, jeg sagde. Arbejder man sammen virtuelt, som man typisk gør, fungerer humoren endnu dårligere, fordi du ikke har øjenkontakt og kropssprog,«fortæller Torben Krogh. Lundbeck at samarbejde globalt Hos Lundbeck er samarbejdet på tværs af kulturer en fast del af hverdagen, fordi Lundbeck både arbejder i en global struktur og har flere globale partnerskaber, bl.a. gennem alliancerne med japanske Otsuka Pharmaceutical og Takeda Pharmaceutical. René Holm, medlem af Pharmadanmarks hovedbestyrelse og funktionschef hos Lundbeck A/S, har gennem alliancen et tæt samarbejde med forskere i både Ja- pharma februar

6 Internationalt pan og USA og er derfor vant til at pleje et samarbejde på tværs af kulturer.»generelt finder man hinanden efterhånden, når man arbejder sammen, og selvom vi sidder forskellige steder i verden, er vi kollegaer. Vi har møder og konferencer sammen, opbygger relationer, hører om hinandens familieforhold osv. Når det er sagt, så er der udtalte kulturelle forskelle, og i min hverdag er det som oftest mellem Danmark og Japan,«fortæller René Holm. Et konkret eksempel fra samarbejdet er ifølge René Holm udvekslingen af visitkort. Japanere udveksler ikke bare kort, men overdrager visitkortet med to hænder, og man skal forholde sig til kortet. Har man modtaget et visitkort fra en japaner, forventes det også, at man husker personen og titlen til næste gang. Japanere er også ekstremt grundige og detaljeorienterede i en grad, der kan virke overraskende, første gang man oplever det. Hvis de siger noget, så er det virkelig undersøgt til bunds, og man har et velgennemarbejdet input. Beslutningerne træffes mellem møderne Blandt de mange forskelligheder, René Holm fremhæver fra det daglige samarbejde, er der især en vigtig pointe man må aldrig gå glip af en middag med en japaner.»når man planlægger rejsen, er det en rigtig god idé at lægge en ekstra dag ind til at pleje relationen. Middagen på ture til Japan er særdeles vigtig, for det er her, man runder mødet af og endeligt tilkendegiver enigheden om de beslutninger, man er nået frem til. På møderne vil der typisk være en tolk, og der kan nemt opstå misforståelser, når man ikke taler direkte til personen. Igen er det vigtigt at prioritere frokost eller middag bagefter, for her får man som regel personen i tale direkte, og det viser sig ofte, at man alligevel godt kan tale sammen på engelsk og derved få en helt anden kontakt,«siger René Holm. Lene Heegaard, Associate Director, Strategic Alliances hos Lundbeck, oplever også, at de personlige relationer er vigtige for at skabe tillid i samarbejdet og dermed at kunne træffe de rigtige beslutninger. Hun har ansvaret for allian- Den danske form kan derfor godt virke uvenlig og grov, også selvom det ikke er hensigten. 6 pharma februar 2014

7 cen med Otsuka og skal få samarbejdet til at glide, sikre at der bliver truffet de nødvendige beslutninger og stå for kontakten generelt.»det er svært at forestille sig, at en beslutning bliver truffet på et fælles styremøde, uden at det er godt forberedt mellem møderne. Det er i høj grad mellem møderne, beslutninger modnes og i nogen grad træffes. I den japanske kultur skal man ikke konfrontere et komitémedlem med en beslutning. Danskerne har ofte en mere direkte tilgang, hvor teammedlemmer kommer med en anbefaling og forventer en diskussion og at kunne gå hjem med en ledelsesbeslutning,«siger Lene Heegaard. Et vigtigt element i det gode samarbejde er ifølge Lene Heegaard åbenhed. Hvis man sikrer sig, at samarbejdspartnere forstår baggrunden for beslutningerne, og man er indstillet på at pleje relationen, så har man et godt udgangspunkt for at etablere den gensidige respekt.»vi har som mål at opdyrke en alliancekultur, hvor vi arbejder mod fælles mål og bliver enige med partnerne om roller, ansvar og processer. Det kan være en udfordring at arbejde globalt og forholde sig til andre landes kulturer, men når man arbejder globalt i strategiske alliancer, er det ikke blot landekulturen, men i endnu højere grad virksomhedskulturen, man skal tage højde for og forstå for at få et godt samarbejde til at spille,«fortæller Lene Heegaard. Et værktøj til det internationale samarbejde Hos Aperian Global har man udviklet et værktøj, hvormed man kan forberede sig på at samarbejde med en relation fra et hvilket som helst land. Man angiver, hvilket land man kommer fra, og hvilket land man skal samarbejde med. På den baggrund får man en oversigt over forskelle og ligheder. Fx hvordan man vægter opgaven i forhold til relationen. Man tegner på baggrund af en række spørgsmål sin egen faglige profil og kan derefter sammenholde sin profil med gennemsnitlige profiler fra hele verden. pharma februar

8 Boksord de flytter sig Blå bog: Sarah Nejlund, 26 år 2012: Cand.scient.med i Medicin med Industriel Specialisering, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aalborg Universitet : Nordsjællands Hospital, Region Hovedstaden CytoTrack, biomediciner Af Christian K. Thorsted /Foto Harry Nielsen Validering og optimering af ny metode til scanning af sjældne celler i blod Hvorfor skifter du job? Jeg var ansat på Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor jeg i mit arbejde samarbejdede med medicovirksomheden CytoTrack om validering og optimering af dens nyudviklede blodcellescanner. Min ansættelse på hospitalet var tidsbegrænset, men CytoTrack ønskede at sikre min ansættelse på længere sigt, og derfor tilbød de mig en fast stilling som biomediciner i virksomheden. Det betyder, at jeg har fået ny arbejdsgiver, men at jeg faktisk skal lave det samme, som jeg har gjort hidtil. Nu skal jeg bare være i CytoTrack et par dage om ugen og de resterende dage på hospitalet. Hvad skal du lave? CytoTrack har udviklet en ny fluorescensscanner, som i begyndelsen var tænkt til at finde fosterceller i blodet hos gravide kvinder. Nu bliver den brugt til at finde tumorceller i blodet hos patienter med kræft. Cytotracks teknologi er meget ny, så den kræver fortsat meget udvikling og validering. Scanneren har nogle fordele i forhold til andre scannere, bl.a. har den en ekstremt høj scanningskapacitet og kan scanne en million blodceller i minuttet. Den har også en høj følsomhed og kan opdage selv det svageste fluorescerende signal fra en celle. Men scanneren er endnu ikke blevet brugt på så mange forskellige kræfttyper, så min opgave er at lave de indledende test af metoden på flere kræfttyper, før vi kommer til det kliniske og afprøver dem på patienter. Det er altså in vitro delen af udviklingen, jeg beskæftiger mig med. I afprøvningen bruger jeg en masse forskellige kræftcellelinjer, som vi dyrker i vores laboratorium. Jeg placerer et bestemt antal kræftceller på en skive i scanneren og finder så ud af, om vi kan bruge vores antistoffer på de forskellige kræftcellelinjer. Kan vi det, så ved vi, at de også burde kunne bruges på patienter. Du er uddannet cand.scient.med i Medicin med Industriel Specialisering hvordan passer den uddannelse ind i jobbet? I mit speciale skrev jeg netop om metodevalidering og metodeoptimering. Det var i den forbindelse, jeg fandt ud af, at det er spændende at udvikle metoder og at se på hele den proces, man går igennem med validering og optimering, før man har en færdigudviklet metode. Jeg har kunnet bruge rigtig meget af det, jeg lærte i min uddannelse, i mine job. Både her og i mit første job på Nordsjællands Hospital har jeg følt, at jeg har de rigtige kompetencer til at bestride jobbet. Selvfølgelig skulle jeg sætte mig ind i et nyt om- 8 pharma februar 2014

9 Job siden sidst Ane Johannesen Ferring Pharmaceuticals A/S Annie Lorenzen Region Sjælland, Sygehusapotek Bettina Fog Rosengaard Novo Nordisk A/S Camilla Hulst Novo Nordisk A/S, Gentofte Dorte Kastvig Abbas Amgros I/S Frida Beder Novo Nordisk A/S Gitte Tange Bakholm H. Lundbeck A/S Ida Nymann Petersen KU, Det Farmaceutiske Fakultet Ishak Cakmak Novo Nordisk A/S, Kalundborg Janne Baaring Jensen Vordingborg Apotek Jeppe Olsen Novozymes A/S Julie Hahn-Pedersen ALK Abello A/S Kirsten Sørensen FEF Chemicals A/S Lis Lønager Boesen Pharmaceutical econsulting A/S Louise Lykke Nisted Roche A/S Maj Britt Larsen Chr. Hansen A/S råde, tumorceller, og samtidig lære en helt ny teknologi, bruge den og forstå den. Men det laboratoriemæssige har jeg lavet før. I det hele taget vil jeg sige, at man med Medicin med Industriel Specialisering har skabt en uddannelse, som faktisk skaffer de færdige kandidater job. Hvordan er CytoTrack som arbejdsplads? CytoTrac er jo en lille arbejdsplads, og det har den fordel, at man får noget mere ansvar, fordi der ikke er så mange til at løse opgaverne. Det ser jeg som en fordel. Derudover er det en arbejdsplads, som er båret af optimisme og tro på, at vores scanner kan noget, som konkurrenternes ikke kan. Det gør det til et sjovt og inspirerende sted at arbejde. Malene Krag Kjeldsen Stanford University Marie Darting Novartis Healthcare A/S Merete Hedemark Vestergaard Novo Nordisk A/S, Gentofte Mette Hauge Rasmussen LEO Pharma Mia Nordal Nielsen Novo Nordisk A/S Naime Øzcan Taskiran Ferring Pharmaceuticals A/S Nanna Seldal H. Lundbeck A/S Pernelle Quist Pharmaceutical econsulting A/S Pernille Prip Beier Novo Nordisk A/S, Kalundborg Sanne Barsballe Jessen Center for Sund Aldring Sarah Nejlund CytoTrack ApS Steen Pedersen Contura International A/S Thaïs Arjona Mendez Reckitt Benckiser A/S Therese Juhlin Larsen Rigshospitalet, Centre of Inflammation Tina Sloth Arentzen Novo Nordisk A/S Vivi Rahbek Steenberg Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pharma februar

10 Kort om Kritik af Gøtzsche Flere og flere mener, at professor Peter Gøtzsche, leder af Det Nordiske Cochrane Center, er gået for langt i debatten om brugen af lægemidler, senest i et indlæg i Dagbladet Politiken om psykofarmaka. Direktør Morten Freil fra Danske Patienter siger:»først og fremmest er vi bekymrede for, om nogle patienter kan finde på at stoppe med deres medicin uden videre på baggrund af Peter Gøtzsches udtalelser i medierne.«direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, mener, at Peter Gøtzsche misbruger sin stilling til at føre kampagne.»jeg ser ham mere som en kampagneperson end som en uvildig videnskabsmand,«siger han. Peter Gøtzsche afviser i et debatindlæg i Altinget kritikken.»jeg skrev i Politiken, at vore borgere ville være langt bedre stillet, hvis vi fjernede alle psykofarmaka fra markedet, fordi lægerne ikke er i stand til at håndtere dem. Men jeg skrev også, at psykofarmaka kan være nyttige nogle gange for nogle patienter, især ved korttidsbehandling, i de akutte situationer, og at jeg naturligvis er ikke imod brug af lægemidler, hvis man vel at mærke har styr på, hvad man foretager sig, og kun bruger dem i situationer, hvor de gør større gavn end skade. Det er desværre ikke tilfældet for psykofarmaka.«han fortsætter:»hvis vi skal komme nogen vegne, er nogen nødt til at råbe højt. Denne gang må det ikke bare dø ud igen, der bør komme reformer. Fx bør der være en aftrapningsplan, hver gang man starter behandling med et psykofarmakon, og vi skal i fællesskab arbejde for, at forbruget af psykofarmaka falder mærkbart, gerne til langt under halvdelen af det nuværende forbrug. Der sælges fx så meget SSRI-medicin som desværre kaldes lykkepiller at hver eneste dansker kan være i behandling i seks år af sit liv. Det er sygt.«udsatte borgere har ikke råd til medicinen Arbejdsløse og førtidspensionister har ikke altid råd til at købe den medicin, lægen har ordineret. Næsten en tredjedel har måttet vente med at hente deres medicin, fordi de ikke havde pengene. Yderligere har hver tiende arbejdsløs og førtidspensionist helt undladt at tage sin receptmedicin, fordi de ikke havde råd til at købe den. Det viser en måling foretaget af MEGAFON for Danmarks Apotekerforening. Stabil lav ledighed Den nyeste ledighedsstatistik viser, at den generelle ledighed blandt lægemiddelakademikere fortsætter med at holde et meget lavt niveau, nemlig 2,5 procent. Det er præcist det samme tal som måneden før. Man skal tilbage til 2008 for at finde en tilsvarende lav generel ledighed. Dimittendernes ledighed er 30,2 procent 0,2 procent lavere end måneden før. Dette tal er stadig højere, end man kunne ønske sig, men er dog lavere end for mange andre akademikergrupper. I reelle tal svarer ledigheden til, at cirka 45 dimittender står uden job - sidste år på samme tid var tallet dobbelt så stort. 10 pharma februar 2014

11 Kunstige lunger skal give bedre medicin Medicin, der skal inhaleres, testes ikke for, om den påvirker den væskefilm, der sidder på indersiden af lungerne. Højteknologifonden investerer nu i et nyt medicinsk forskningsprojekt, som skal teste, om forskellige stoffer har konsekvenser for lungerne, når de inhaleres.»med denne metode kan medicin, som er i et tidligt udviklingsstadium, omformuleres i stedet for, som det sker i dag, at blive forkastet, hvis den viser sig at påvirke lungerne negativt. Metoden kan reducere behovet for brug af forsøgsdyr i medicinudviklingen og vil ultimativt føre til udvikling af forbedrede farmaceutiske formuleringer, der kan give lungepatienter en bedre livskvalitet,«forklarer Jorid Birkelund Sørli, der skal udvikle metoden i samarbejde med AstraZeneca og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De forskellige stoffer afprøves i to instrumenter, som hver især simulerer lungesurfaktant funktionen i to vigtige dele af lungen. Lungesurfakanten kommer fra slagtesvin, og fysiologisk minder den meget om lungesurfaktant fra mennesker. Stofferne testes for forskellige egenskaber såsom partikelstørrelse, overfladebehandling og interaktion mellem de forskellige stoffer. Analysen vil finde frem til den mest effektive formulering og kombination af aktiv- og hjælpestoffer i nye lægemidler. Statiner frem for æbler Hvad giver mest sundhed for raske over 50 år: At tage kolesterolsænkende statiner eller at spise et æble om dagen? Det spørgsmål stillede et hold forskere fra Oxford Universitet i England. De satte sig for at beregne de sundhedsmæssige konsekvenser af begge scenarier. Ved hjælp af en matematisk beregningsmodel fandt de frem til, at dødsfald kunne undgås, hvis 17,6 millioner briter spiste et æble om dagen. Tog de i stedet en kolesterolsænkende pille hver dag, kunne briter forebygge hjertekarsygdom. Dermed kunne flere liv reddes ved at tage statiner frem for at spise et æble om dagen. De engelske forskere slår samtidig fast, at æbler ikke kan erstatte statinbehandling. Hvis man har fået ordineret statiner af sin læge, kan man ikke udskifte medicinen med et æble om dagen.»i over 50 år har Hjerteforeningen opfordret danskerne til at spise frugt og grønt hver dag. Det gør vi stadig, da frugt og grønt holder hjertet sundt. De nye beregninger viser, at statinbehandling er lidt mere effektiv og kan redde flere liv. Dem, der tager kolesterolsænkende medicin, skal selvfølgelig blive ved med det,«siger professor og overlæge Gorm B. Jensen, Hjerteforeningens forskningschef. pharma februar

12 Fokusområde Medico Det begyndte med en patient, og patienter er fortsat omdrejningspunktet for medicosatsningen 12 pharma februar 2014

13 Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Camilla Utke Schiøler LEO på vej med medicolancering Det hele begyndte med en overraskende patienthistorie på et seminar, der førte til et helt ny fokus på medico. Medicosatsningen er i dag en realitet, etableret og klar til udrulning, og LEO Pharma har den første devicelancering på programmet først i Det blev et skelsættende øjeblik for deltagerne på patientmødet. En psoriasispatient fortalte om sit liv med sygdommen og skulle vise tilhørerne, hvordan hun brugte medicinen, en salve. Hun lagde tuben på et stykke bagepapir på gulvet, trådte på den og skrabede derefter salven op fra papiret og smurte den på. Hun kunne ganske enkelt ikke få salven ud af tuben med hænderne alene. Det hører med til historien, at en typisk følgevirkning af psoriasis, er psoriasisgigt. Teamet fra LEO Pharma skyndte sig herefter hjem for at dele den skelsættende oplevelse med produktionen, men de blev langt fra overraskede de havde nemlig også svært ved at få salven ind i tuben.»patienthistorien blev starten på noget helt nyt, og vi har nu gennem de sidste to-tre år arbejdet målrettet på at etablere det nye device-område i virksomheden. Vi har som en traditionel farmaceutisk virksomhed altid haft fokus på effekt og sikkerhed, men som patienthistorien viser, at der mere forbundet med lægemidlet end at sælge det. Udvikling, klinisk afprøvning og et farmaceutisk produkt, der er klar til brug, giver ingen garanti for adherence. Det nye område drejer sig derfor om patienterne og brugen af lægemidlet,«fortæller Behzad Ghorbani, medlem af Pharmadanmarks hovedbestyrelse og Director, Pharmaceutical Product Support, LEO Pharma. LEO Pharma har gennem de sidste to-tre år arbejdet målrettet på at etablere et nyt område for medicinsk udstyr i virksomheden. Patienten som medspiller Det begyndte med en patient, og patienter er fortsat omdrejningspunktet for medicosatsningen. Det fortæller Agneta Wal- pharma februar

14 Fokusområde Medico hagen, Executive Director, Pharmaceutical Technologies, LEO Pharma. Hun er leder af den nye afdeling, der har devices som hovedområde, og som baserer en stor del af produktudviklingen på input fra patienterne.»vi har et tæt samarbejde med den amerikanske psoriasisforening, med universiteter og selvsagt med patienter. Helt konkret interviewer vi patienterne og trækker på deres erfaringer. Herefter ligger der en opgave i at foretage en kritisk gennemgang af input, analysere, prioritere og dokumentere. Generelt får vi en masse ny viden gennem samarbejdet med patienterne, og det skal valideres. Derudover har vi været ude og researche, bl.a. i kosmetikbranchen og på apotekerne. Der findes mange muligheder, når det gælder devices, og bl.a. spray, bandager og plastre med film er spændende i forhold til vores produkter,«siger Agneta Walhagen, selvom hun ikke kan løfte sløret for de kommende devices på vej fra virksmheden. Hun uddyber, at processen for afdelingen er at udarbejde et produktkatalog med mulige løsninger og derudfra vælge den rigtige business case.»der er sket meget på området, og i dag betyder udseendet af et produkt også meget. Tidligere havde vi noget god medicin, puttede det i en tube, og så var det o.k., men patienterne er kritiske forbrugere, og det skal vi forholde os til i langt højere grad end tidligere,«fortæller Agneta Walhagen. Når pharma møder medico Ifølge Behzad Ghorbani kræver etableringen af medicoområdet i virksomheden at få nye folk med de rigtige kompetencer og at bane vejen for integrationen af en ny faggruppe. Indtil videre har satsningen indebåret en helt ny afdeling, som Agneta Walhagen leder, og en ny sektion i afdelingen for life circle management, som Behzad Ghorbani er leder af.»vi skal have et velfungerende system og de rigtige folk, der er gearet til produktudviklingen, og vi skal flytte os fra at have fokus på lægemidlet alene til også at tænke devices. Rekrutteringen har også bragt en ny udfordring at finde de rigtige folk. Vores tilgang har været at definere opgaverne præcist, bruge vores kontakter og så finde de rigtige ledere, der kan bringe deres egne netværk i spil i rekrutteringen. Vi har fundet en sammensætning af ingeniører civilingeniører og designere med erfaring fra medicoområdet, og der har bestemt været en opgave i at integrere den ny faggruppe i en lægemiddelvirksomhed. Vi er gode til drugs, men vi skal også kunne linke til devices. Det gælder både nye og gamle medarbejdere, og det går begge veje mellem faggrupperne,«siger Behzad Ghorbani. Et helt nyt gear Udover rekrutteringen og opbygningen af området, vil de kommende lanceringer af devices til psoriasisbehandlingen også skrue op for tempoet i hele virksomheden. Hele organisationen skal ikke alene forholde sig til et langt højere antal lanceringer, men også tillære sig et nyt mindset.»vi kommer til at se en langt højere frekvens af lanceringer, og det kræver et nyt perspektiv. Fx skal marketing være klar til at skifte gear og følge den nye frekvens, og det samme skal produktionen. Normalt har vi produktlancering, måske hvert femte eller tiende år, men nu er forventningen til deviceområdet helt op til en lancering om året,«fortæller Agneta Walhagen. Hun forklarer videre, at det økonomiske perspektiv i satsningen også er interessant.»patienterne er også kunder, og LEO Pharma kan med denne satsning drive væksten. Ikke mindst fordi psoriasis som flere andre sygdomme er underbehandlet, fx bliver kun halvdelen af alle psoriasispatienter diagnosticeret, og op mod hver tredje psoriasispatient har psoriasisgigt. Potentialet for både at hjælpe patienterne og udvikle forretningen ved at koble ny teknologi på produkterne er derfor stort. Det gælder helt nye produkter med nye devices og nye devices koblet til eksisterende produkter. Potentialet for både at hjælpe patienterne og udvikle forretningen ved at koble ny teknologi på produkterne er stort for LEO Pharma. 14 pharma februar 2014

15 Vi er gode til drugs, men vi skal også kunne linke til devices. pharma februar

16 Farma Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Slut med begrebsforvirring inden for klinisk farmaci Der er nu skabt en national referenceramme for begreberne inden for patientspecifik klinisk farmaci. Dermed bliver det nu forhåbentligt helt klart, hvad de forskellige definitioner af fx en medicingennemgang er og indeholder. De tidligere forskellige definitioner af klinisk farmaci-ydelser har skabt kommunikationsproblemer på hospitalerne. Hvad ligger der i begreber som medicinanamnese, medicinafstemning, medicingennemgang og ordinationsgennemgang? Hidtil har der hersket forskellige opfattelser af begreberne, og det har ført til kommunikationsproblemer inden for den kliniske farmaci. Nu er der imidlertid udarbejdet helt klare definitioner.»baggrunden for arbejdet er, at vi i SAFE (Sygehusapotekernes og Amgros' Forskningsog udviklingsenhed) på vores rundtur til regionerne kunne konstatere, at der var at ønske hos praktikerne om klare definitioner af begreberne inden for patientspecifik klinisk farmaci. De oplever nemlig, at det både internt og eksternt kan skabe irritation og forvirring, at begreberne bruges inkonsekvent. Fx har det nogle steder skabt forvirring blandt de kliniske farmaceuter og farmakonomer, at dele af ydelsen medicinservice har været betegnet som medicingennemgang. Medicinservice sikrer, at de nødvendige lægemidler er til rådighed, og medvirker til optimal økonomisk anvendelse samt lagerstyring af afdelingens lægemidler, men er ikke en systematisk og kritisk gennemgang af patientens lægemiddelbehandling, som en medicingennemgang er,«siger Lene Juel Kjeldsen, forsker i klinisk farmaci, SAFE. Målet med at skabe en national referenceramme for begreberne er således ikke mindst, at kliniske farmaceuter og farmakonomer bedre kan kommunikere med hinanden om ydelser og opgaver i det daglige arbejde på hospitalsapotekerne. Samtidig skulle afklaringen af begreberne også bidrage til at fremme kommunikationen med fx læger og dermed undgå misforståelser, forklarer Lene Juel Kjeldsen. En projektgruppe med repræsentanter fra alle fem regioner samt SAFE har stået for arbejdet, som bl.a. har omfattet undersøgelse af eksisterende litteratur og indhentning af kommentarer fra 20 kliniske farmaceuter og fra eksterne aktører, herunder Apotekerforeningen og Pharmakon. De endelige definitioner er fremkommet efter konsensus opnået blandt alle medlemmer i projektgruppen. Primær- og sekundærsektoren Lene Juel Kjeldsen hæfter sig ved, at det er lykkedes at definere begreberne således, at de kan dække både primær- og sekundærsektoren.»det har været vigtigt for os at opnå, ikke mindst i lyset af problematikkerne i forbindelse med patienternes sektorovergange. Der er brug for definitioner, som kan dække både primær- og sekundærsektoren, ikke mindst når ydelserne skal kommunikeres ud eksternt,«siger Lene Juel Kjeldsen. Hanne Herborg, udviklingschef på Pharmakon, har medvirket til at sikre, at definitionerne også kan dække den kliniske farmaci, som foregår i primærsektoren.»overordnet vil vi jo det samme i primærog sekundærsektoren, nemlig at medvirke til at øge sikkerheden og kvaliteten i patienternes medicinering. Men det er vigtigt at gøre sig klart, at der i primærsektoren er mange forskellige modeller for at levere ydelsen medicingennemgang. Det, vi har taget højde for i definitionerne, er, at de ikke er i modstrid med disse modeller«siger hun. Lene Juel Kjeldsen og Hanne Herborg lægger vægt på vigtigheden af, at definitionerne bliver formidlet ud til praktikerne, så definitionerne bliver brugt over alt i sekundærsektoren og kendt i primærsektoren. Der er derfor bl.a. blevet udarbejdet en artikel til Ugeskrift for Læger. 16 pharma februar 2014

17 Definitioner på ofte anvendte begreber inden for patientspecifik klinisk farmaci i den sekundære sektor Medicinanamnese Definition: En proces, hvor der indhentes oplysninger om patientens lægemiddelbehandling med henblik på at udarbejde en aktuel medicinliste på baggrund af kildeafstemning. Supplerende oplysninger: En kildeafstemning er en sammenholdning af forskellige relevante kilder om patientens medicin i forbindelse med optagelse af medicinanamnesen. Kilder inkluderer fx patientens medbragte medicin, oplysninger fra patienten, pårørende, praktiserende læge, hjemmeplejen, plejehjem, apotek, PEM, FMK eller tidligere indlæggelser. Det dokumenteres, hvilke kilder der er anvendt. Medicinlisten bør omfatte al lægemiddelbehandling inkl. håndkøbslægemidler, naturlægemidler, kosttilskud, stærke vitaminer og mineraler. Præparater, som er pauserede eller nyligt seponerede, kan indgå. Medicinafstemning Definition: En struktureret proces, hvor medicinanamnesen og ændringer i lægemiddelordinationer ved ambulatoriebesøg, indlæggelse, overflytninger og udskrivelse afstemmes med patientens aktuelle lægemiddelordinationer. Supplerende oplysninger: Medicinafstemning omfatter ikke en kritisk stillingtagen til, hvilke lægemidler patienter bør have. Hvis der er foretaget ændringer i lægemiddelbehandlingen, skal det dokumenteres. Medicingennemgang Definition: En systematisk og kritisk gennemgang af patientens lægemiddelbehandling med det formål at optimere denne ud fra en patientorienteret og rationel farmakoterapeutisk vurdering. Supplerende oplysninger: Patientorienteret tilgang indikerer, at patientens aktuelle situation tages i betragtning. Rationel farmakoterapi er den lægemiddelbehandling, som giver størst virkning, med de mindst alvorlige og færreste mulige bivirkninger til den lavest mulige behandlingspris (jf. IRF). Ordinationsgennemgang Definition: En teknisk gennemgang af de enkelte lægemiddelordinationer med henblik på ordination og dispensering inden for sortiment. Supplerende oplysninger: Det er patientens lægemiddelordinationer, der er grundlaget for ordinationsgennemgangen. En teknisk gennemgang omfatter fx stillingtagen til, hvorvidt lægemidlet er i sortiment, om lægemidlets styrke stemmer overens med den ordinerede dosis etc. Sortiment kan fx være standardsortiment, rekommandationsliste og/eller basisliste. I praksis leveres ydelsen ofte i kombination med ydelser inden for specifikke fokusområder. pharma februar

18 Kort om Bedre logistik til sygehusapoteker Sundhedsministeriet har fremsat et lovforslag, som forbedrer sygehusapotekernes mulighed for indbyrdes at handle med råvarer til lægemiddelfremstilling. Baggrunden for lovforslaget er, at det enkelte sygehusapotek i forbindelse med fremstilling af lægemidler i dag alene kan indkøbe aktive stoffer til eget brug. Efterhånden er det blevet sværere for det enkelte sygehusapotek at indkøbe råvarer i tilstrækkelig kvalitet i mængder, der modsvarer behovet på sygehusapoteket. Råvarerne skal, hvis de skal leve op til kravene til kvalitet og pris, købes ind i meget store mængder, mængder som det enkelte sygehusapotek ofte ikke har behov for. Forslaget giver hjemmel til, at sygehusapotekerne kan sælge udportionerede råvarer (aktive stoffer, hjælpestoffer og emballage) til hinanden. Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har kritiseret lovforslaget og betegnet det som konkurrenceforvridende. Sygehusapoteker Lars Nielsen, Region Hovedstadens Apotek, understreger dog, at lovændringen alene vil give apotekerne bedre logistiske muligheder og reducere spildet og ikke vil virke konkurrenceforvridende i forhold til private lægemiddelvirksomheder.»sygehusapotekerne kommer ikke til at producere mere medicin på grund af lovændringen. Den vil alene betyde bedre koordinering af indkøbene. Med ændringen kan vi handle ind fælles, og det er både logisk og bedst udnyttelse af skattekronerne,«siger Lars Nielsen. Samtidig vil der kunne opnås besparelse på sygehusapotekernes udgifter til råvarekontrol. Lars Nielsen understreger, at sygehusapotekerne kun i meget begrænset omfang er i konkurrence med lægemiddelindustrien. Sygehusapotekerne producerer især lægemidler, der er brug for på hospitalerne, men som er for små i omsætning til, at private virksomheder ønsker at markedsføre dem. I sit høringssvar om lovforslaget skriver Pharmadanmark i øvrigt, at foreningen tilslutter sig, at der gives udvidet hjemmel til sygehusapotekerne til at fremstille lægemidler. Forslag om medicin gennemgang til ledige Apotekerforeningen har udsendt tre forslag, som skal skabe større social lighed i medicinanvendelsen, herunder et forslag om medicingennemgang til ledige, der er tilknyttet et jobcenter. Et både sympatisk og fornuftigt forslag, mener Pharmadanmark, som til gengæld ærgrer sig over, at regionernes formand Bent Hansen har givet udtryk for, at det er læger og ikke farmaceuter, som skal stå for medicingennemgangene.»realiteten er, at de praktiserende læger har så travlt i hverdagen, at det vil være forkert at give dem yderligere opgaver specielt når det er noget så kompleks som at lave en grundig gennemgang af patienternes samlede medicinering. Mange læger har slet heller ikke den nødvendige lægemiddelfaglige indsigt til at kunne lave en medicingennemgang deres styrker ligger inden for behandling og diagnosticering,«siger Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark. Hun kan heller ikke lade være med at bemærke, at de store eksisterende problemer med dårlig kvalitet i lægemiddelbehandlingen ikke mindst skyldes, at lægerne ikke i dag formår at løfte opgaven tilfredsstillende.»men Bent Hansen ønsker tilsyneladende at give lægerne en ekstrabetaling for at løse en opgave, som de faktisk burde løse i forvejen.«antje Marquardsen fortsætter:»hvorfor ikke generelt lade de faggrupper i sundhedsvæsenet løse de opgaver, som de er bedst til og udannet til? I dette tilfælde apoteksfarmaceuterne, som har en lægemiddelfaglig uddannelse, og som mange steder allerede i dag medvirker til at lave medicingennemgang på fx plejehjem.«18 pharma februar 2014

19 Som studerende og medlem af Pharmadanmark Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr kan du få Danmarks bedste studiekonto. Med en masse medlemsfordele, som du ikke finder nogen andre steder. Sådan får du Danmarks bedste studiekonto 1. Book et møde på eller på studiekonto.dk og husk at fortælle, at du er medlem af Pharmadanmark, så du kan få alle fordelene. 2. Tag dit NemID og pas eller kørekort med til mødet. 3. Efter mødet klarer din personlige rådgiver alt det praktiske med at skifte fra din nuværende bank. Til din studiekonto kan du vælge en kassekredit på op til kr. Debitorrenten er 5,09 %, det svarer til ÅOP på 5,09 %. (ÅOP er beregnet på samlet kreditbeløb kr., 100% udnyttelse og løbetid på 5 år). Du skal blot samle hele din privatøkonomi hos os og være medlem af Pharmadanmark. Du får Studiekontoen på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Alle rentesatser er variable og gældende pr. 1. august Studiekonto ganske kort 2,5% i rente på de første kr. derefter 0,25% Kassekredit på op til kr. Kun 5% i rente Gratis Visa/Dankort og MasterCard samme pinkode StudieOpsparing 0,5% på HELE opsparingen Hæv med Visa/Dankort i alle automater i Danmark uden gebyr Valutaveksling helt gratis Få en bedre studiekonto! Ring på eller gå på studiekonto.dk pharma februar

20 Analyse Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Colourbox Dansk farma og biotek er i toppen af EU-eliten Danmark er det mest forskningsintensive EU-land, når det handler om farma og biotek, viser beregninger, som Pharma har foretaget. Lægemiddelområdet er så konkurrencepræget, at skarpt fokus og store investeringer i forskning er altafgørende, lyder forklaringen fra bl.a. Novo Nordisk. Dansk farma ligger på en solid førsteplads i forsknings- og udviklingskapløbet blandt EU s 1000 mest forsknings- og udviklingstunge virksomheder. Målt på indbyggertal har Danmark nemlig klart førertrøjen på, når farma og biotek isoleres. Det viser Pharmas beregninger på baggrund af EU-kommissionens top 1000-tal for I Lægemiddelindustriforeningen (Lif) glæder viceadm. direktør Henrik Vestergaard sig over den flotte placering efter Pharma's beregning en placering, der understreger det fokus på forskning, som medlemsvirksomhederne i Lif har.»når der tages højde for indbyggertallet, er den danske lægemiddelindustri den næststørste i verden, og blandt OECD-landene er vi det land, hvor der relativt set udstedes tredjeflest patenter. Lægemiddelindustriens investeringer i forskning er med til at gøre sundhedsområdet til Danmarks største private forskningsområde, og det er med til at sikre den danske farmasektor så høj en placering,«siger han. 20 pharma februar 2014

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Regionale Innovations Grupper

Regionale Innovations Grupper Regionale Innovations Grupper Demografiske udvikling - dilemma for sundheds- og plejesektoren Færre hænder til opsporing, udredning, behandling, opfølgning og pleje Færre borgere i den arbejdsduelige alder

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 ID-nr 42222 Sorteret Magasinpost (SMP) Årsberetning 2012-2013 pharma oktober 2013 43 2 pharma oktober 2013 Arbejdsmarkedet er

Læs mere

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning Af Anne Cathrine Schjøtt Personlighedstest: Lær dig selv at kende Personlighedstests er kommet for at blive. Derfor kan man lige så godt åbne sindet og blive gode venner med de skriftlige tests, lyder

Læs mere