Ny særlov på tvivlsomt grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny særlov på tvivlsomt grundlag"

Transkript

1 15. FEBRUAR ARBEJDSMILJØ Meget diskutabelt politisk udpegning, lyder kommentarerne fra to eksperter i arbejdsmiljø til et lovudkast, der peger på de ni brancher, der har et særligt dårligt arbejdsmiljø. Ministeriet afviser at udlevere dokumentationen. Ny særlov på tvivlsomt grundlag Arbejdsministeren har ifølge ekspert kun et tvivlsomt grundlag for sin nye lov, der udpeger ni brancher med et særligt dårligt arbejdsmiljø. At dømme efter lovudkastet, der netop har været til høring, vil loven ligne tidligere særlove ved at udpege en bestemt gruppe, som loven gælder for. Men den håndfaste udpegning hviler ikke på lige så håndfast dokumentation for, at de udpegede brancher har et særligt dårligt arbejdsmiljø. Virksomhederne inden for de ni brancher skal betale Arbejdstilsynet for at føre et skærpet tilsyn med virksomhedens arbejdsmiljø. Men professor Tage Søndergaard Kristensen fra Arbejdsmiljøinstituttet betegner udpegningsmetoden som meget diskutabel og delvist baseret på mistanker. I hans øjne er det ikke ganske betryggende, at et nyt afgiftssystem hviler på et sådant grundlag. Arbejdsministeriet forventer, at det nye tilsyn vil koste de godt berørte virksomheder i alt 65 mill. kr. F A K T A Lovudkast nævner ni brancher Arbejdsministeren fremsætter i næste uge et nyt lovforslag, der skal udpege ni branchegrupper, der har det dårligste arbejdsmiljø. Ifølge det lovudkast, der har været til høring, bliver følgende brancher eller branchegrupper udpeget: Metal-, stålværker og støberier; fremstilling af transportmidler; skibsværfter; jord, beton og belægning; brandvæsen og redningskorps; træ- og møbelindustri; sten, ler og glas; fjerkræslagterier, fiskeog foderfabrikker; konserves og drikkevarer mv. Dokumentation holdes tilbage De ni brancher er udpeget ud fra seks kriterier, som samtlige 49 offentlige og private branchegrupper er vurderet ud fra. Kriterierne siger noget om branchernes dødsulykker, høreskader, indeklima, psykisk arbejdsmiljø, kræft, hjerneskader mv. (se boks og figur på Det fremgår af lovudkastet, at udpegningen er sket ud fra disse kriterier, og at hvert af dem bliver vægtet lige meget i den samlede vurdering. Ministeriet vil imidlertid ikke offentliggøre dokumentationen for den konkrete udpegning og henviser til, at materialet fra et lovforberedende arbejde ikke er omfattet af offentlighedsloven og muligheden for aktindsigt. Få kilder styrer udpegningen Ifølge flere arbejdsmiljøeksperter eksisterer der imidlertid ikke dækkende og pålidelige data til at belyse alle seks kriterier. Arbejdstilsynet, der har foretaget vurderingen for ministeriet, oplyser, at der er to hovedkilder bag udpegningen: Arbejdsskaderegistret og Arbejdsmiljøinstituttets lønmodtagerundersøgelse tilbage fra De to kilder er så kombineret med Arbejdstilsynets specifikke branchekendskab, oplyser Jakob Lauesen, der er fuldmægtig samme sted. Andre kilder er, ifølge Arbejdstilsynet, bevidst fravalgt, fordi de ikke kun beskriver arbejdsmiljøet, men også er påvirket af personernes livsstil. Med den begrundelse er der fx ikke taget hensyn til, hvilke brancher der udløser meget sygefravær LIGESTILLING Dyrt, dumt og dårligt at løndiskriminere, skriver Jørn Neergaard Larsen. Side 3 INTEGRATION Den skjulte reserve af højtuddannede indvandrere mangler kvalifikationer. Side 4-5 MARGINALISERING Kommunerne forvalter socialloven med vekslende held, viser Finansministeriet. Side 6

2 15. FEBRUAR 2001 SIDE 2 eller sender mange på førtidspension, to faktorer der formentlig ville udpege flere offentlige brancher som storsynderne. Mange huller i eksisterende viden De anvendte kilder er imidlertid kun gode til at påvise bestemte sider af arbejdsmiljøet, mens de er mindre meddelsomme og pålidelige på andre punkter. Der er ikke slinger i dokumentationen af dødsulykker i arbejdstiden. De kan ikke diskuteres. Men ser man på udbredelsen af høreskader, der umiddelbart ligner en konkret og let målelig størrelse, så er de skader, man ser i dag, som regel konsekvensen af påvirkninger, der startede år tilbage. Det fastslog Arbejdstilsynet i en undersøgelse sidste år. Tilsvarende tager det ofte mange år, før kræftsygdomme og hjerneskader dukker op, og det er tvivlsomt, om et kræfttilfælde, der konstateres i dag, siger meget om dagens arbejdsmiljø og er upåvirket af års livsstil, rygning osv. Ikke her-og-nu-billede I Arbejdstilsynet, der har foretaget den konkrete udpegning, mener vicedirektør Lis Gamborg, at der er lagt lige vægt på alle seks kriterier. Hun er dog enig i, at der er forskel på, hvor sikre data der findes på de forskellige områder. Jeg mener, at det er lykkedes at foretage en rimelig udpegning. Vi har peget på de brancher med dårligst arbejdsmiljø ifølge vores kilder, siger hun, men medgiver også, at få dele af datagrundlaget kan afspejle forhold, der ikke gælder på dagens arbejdsmarked i samme omfang som tidligere: Jeg mener ikke, at man kan finde kilder, der kan give et her-og-nu-billede af hele arbejdsmarkedet, siger hun og påpeger, at Arbejdstilsynets øvrige indsats dækker andre risiko-brancher. AMI-professor: Meget diskutabelt Professor Tage Søndergaard Kristensen fra Arbejdsmiljøinstituttet siger til ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda, at brancherne er udvalgt gennem en procedure, der F A K T A Kriterier og problemer: De seks kriterier, der lægges vægt på i brancheudpegningen, er: dødsulykker og andre alvorlige ulykker, høreskader, indeklima, psykosocialt arbejdsmiljø, kemi (kræft og hjerneskader) og ergonomi (tunge løft og ensidigt gentaget arbejde. Ifølge DA s arbejdsmiljøafdeling findes der ikke dækkende data om branchernes indeklima, psykosociale arbejdsmiljø og risikoen for kræft og hjerneskader. Når det gælder høreskader, kræft, hjerneskader og til dels tunge løft, er det desuden et problem, at de data, der findes i form af nye skadesanmeldelser, ofte vil vise tilbage til forhold, der ligger mange år tilbage i tiden. Det gælder fx høreskader, hvor der ifølge Arbejdstilsynet går op til 40 år, inden en skade anmeldes. Et udførligt skema over dataproblemer for de seks kriterier findes på under Analyser, rapporter mv. er meget diskutabel, da den bl.a. bygger på antallet af anmeldte arbejdsskader. De har, mener han, kun meget lidt at gøre med de reelle arbejdsbetingede helbredsproblemer. At lade et afgiftssystem hvile på mistanker og visioner er ikke ganske betryggende, og listen over belastede brancher viser sig da også at være stærkt domineret af brancher med meget traditionelle arbejdsmiljøproblemer. Derimod indeholder den ikke områder, der er kendt for at have høj sygelighed og dødelighed, siger Tage Søndergaard Kristensen, der især undrer sig over, hvorfor slagterierne ikke er blevet udpeget. Politisk udpegning Professor i arbejdsmedicin Finn Gyntelberg fra Bispebjerg Hospital er ikke overrasket over fremgangsmåden i udpegningen: Selvfølgelig er det en særlov, og selvfølgelig er udpegningen politisk. Det er et eksempel på, at politik og videnskab støder sammen, og at faglige og politiske hensyn blandes. Men sådan er det altid, når det handler om arbejdsmiljø. Det er altid politisk, siger han. fla

3 15. FEBRUAR 2001 SIDE 3 EU Fælles EU-mål for uddannelsespolitikken skal medvirke til, at EU kan blive den mest konkurrencedygtige og vidensbaserede økonomi i verden. ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende: Kommunikationschef Svend Bie Redaktør: Flemming Andersen Journalist: Anders Lau Studentermedhjælper: Agnete Thomassen Administration: Birgit Rasmussen Internet: (under gruppen Presse ) Årsabonnement på trykt udgave: 450 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles på Oplag: ISSN: Første fælles uddannelsesmål i EU EU-landene har for første gang nogensinde vedtaget fælles uddannelsespolitiske mål, som alle landene skal arbejde for. På et ministerrådsmøde har EU s undervisningsministre netop vedtaget en rapport, der fastlægger tre overordnede målsætninger: Øget kvalitet og effektivitet i uddannelsessystemet, lettere adgang til uddannelse i alle faser af livet og et mere åbent uddannelsessystem, der skal samarbejde mere med lokalområdet, erhvervslivet og udlandet. Mere konkret vil det bl.a. betyde, at lærere skal have mere IT-uddannelse, at der skal rekrutteres flere elever til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, og at undervisningen i fremmedsprog skal forbedres. Det vil fortsat være et nationalt anliggende, hvordan landenes uddannelsessystemer skal indrettes. Når EU er begyndt at samordne uddannelsespolitikken, er Dyrt, dumt og dårligt L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening Løndiskrimination er ikke alene ulovligt. Det er også dyrt, dumt og dårligt. Det er dyrt for virksomheden, hvis det er sandt, det er dumt ikke at give lige løn for lige arbejde eller arbejde af samme værdi, og det er dårligt, hvis man vil tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere. Så enkelt er det, og derfor er ingen arbejdsgiver tjent med beskyldninger om diskrimination. I anledning af ligelønslovens 25 års jubilæum har den statistiske forskel været i fokus. Blandt andet med store annoncer betalt af det offentlige med det budskab, at kvinder tjener mellem 12 og 18 procent mindre end mænd. Fejlagtigt misvisende eller bevidst manipulerende, så har annoncernes budskaber kun lidt med virkeligheden at gøre. Bag løngabet skjuler sig en lang række faktorer, som statistikken ikke har taget højde for. Virksomhederne betaler den løn, der på forskellig vis er aftalt. I det omfang, der ikke gives lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi, så skal der rejses en sag, såfremt man ikke kan løse det på anden vis. Over de sidste 25 år er der rejst cirka én sag om året. Det til trods for, at de faglige organi- det, ifølge direktør i Undervisningsministeriet, Torben Kornbech Rasmussen, fordi EU-landene står over for en række fælles problemer, bl.a. ældreboomet og de faldende ungdomsårgange. Samtidig kræver videnssamfundet, at befolkningens IT-kompetencer forbedres - udfordringer, der skal overvindes for at undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet. De nye uddannelsespolitiske mål skal være med til at realisere visionen fra Lissabon-topmødet, om at EU senest i år 2010 skal blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i verden. Ifølge Torben Kornbech Rasmussen vil EU-målsætningerne ikke umiddelbart betyde store omvæltninger i det danske uddannelsessystem. Rapporten er undervisningsministrenes bidrag til topmødet i Stockholm i marts. ant sationer med hjælp fra deres tillidsrepræsentanter har alle muligheder for at rejse sager om ligeløn. At der er forskel mellem medarbejderes lønninger er hverken ulovligt eller udtryk for diskrimination, hvis forskellen er begrundet. En fuldstændig åbenhed om lønninger giver derfor ingen mening. Hvis medarbejdernes løn bliver hængt op til skue på opslagstavlen i kantinen, mindsker det ikke forskellen, da den skyldes forskellige jobfunktioner eller prioriteringer i lønmodtagerens familie. Indtægtsforhold er et personligt anliggende, som en tredje part - uden samtykke fra den enkelte ikke bare bør have adgang til. Men tillidsrepræsentanten kan naturligvis spørge sine kolleger eller omvendt - om lønforhold, hvis der er mistanke om løndiskrimination. Det er demagogi at påstå, at der er en lønforskel begrundet på køn på mellem 12 og 18 procent, når forskellen fremkommer ved at sammenligne gennemsnitslønnen for en halv million mænd og en halv million kvinder uden hensyn til, at der er forskel på en lærerløn og en IT-specialist.

4 15. FEBRUAR 2001 SIDE 4 INTEGRATION ingeniører og teknikere med indvandrerbaggrund står angiveligt uden for arbejdsmarkedet, men de er næppe parate til at udfylde et job her. Den skjulte reserve er ikke kvalificeret Mange indvandrere med en længere teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse fra deres hjemland er ikke umiddelbart kvalificerede til et job på højt niveau her i Danmark. I mange tilfælde vil det kræve bedre sprogkundskaber og et eller flere år ekstra på et dansk universitet, før de pågældende er kvalificerede til at arbejde her som fx ingeniører. Sådan lyder vurderingen fra flere af de institutioner, der vurderer indvandreres uddannelseskvalifikationer og tilbyder supplerende uddannelse - dels det nye Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser, dels Aalborg Universitet, der har specialiseret sig i at tilbyde ekstra uddannelse til udenlandske ingeniører. Begge steder vil man se det, før man tror det, at der skulle være en stor uudnyttet arbejdskraftreserve af højtuddannede indvandrere inden for natur og teknik, der er uden for arbejdsmarkedet eller ikke bruger deres uddannelse uden for arbejdsstyrken At en sådan reserve på mindst højtuddannede indvandrere skulle findes uden for arbejdsstyrken, er tidligere beskrevet i Ingeniøren ud fra en undersøgelse, som bladet fik foretaget sammen med IDA, Ingeniørforeningen i Danmark, og som også fik statsministeren til at kommentere sagen. Undersøgelsen viste, at herboende udlændinge har en højere teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, og at af disse var uden for arbejdsstyrken. Andre 464 var arbejdsløse, 361 var selvstændige - og de resterende var lønmodtagere. At dømme efter deres a- kasse-medlemskab arbejdede mange dog inden for andre fagområder - og kun 352 var medlemmer af ingeniørernes a-kasse. Meget anderledes uddannelsestraditioner og manglende sprogkundskaber gør det tvivlsomt, om eksempelvis en ingeniør fra Mellemøsten umiddelbart er kompetent nok til, at vedkommende reelt kan konkurrere om jobbet med en ingeniør uddannet i Danmark. F A K T A CVUU s første år Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser havde sidste år i alt 787 henvendelser fra herboende borgere, der ville have deres uddannelse vurderet. Langt de fleste 657 spurgte med henblik på at søge job eller videreuddanne sig. 94 sager drejede sig om overenskomstmæssig indplacering af personer, der allerede var i arbejde. 36 sager drejede sig om danske statsborgere, der ville have deres udenlandske uddannelse vurderet med henblik på optagelse i en a-kasse. En tredjedel af forespørgslerne var inden for natur-teknik, en tredjedel inden for humaniora og pædagogiske fag, mens hver tiende sag vedrørte en erhvervsuddannelse. CVUU s centerchef, Helle Otte, tvivler stærkt på, at der er en stor skjult reserve blandt de knap ingeniører og teknikere uden for arbejdsmarkedet. Hun tror heller ikke, at særlig mange indvandrere eller flygtninge med en længerevarende teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse arbejder på betydeligt lavere niveauer, end deres uddannelse berettiger dem til. Mange lande har en helt anden uddannelseskultur. Hvad angår de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, vil mange her være at betragte som teknikere på et lavere niveau, selv om der på eksamenspapiret fra hjemlandet står ingeniør, siger Helle Otte. Hun mener ikke, at hun har grundlag for at vurdere, hvor stor den reelle arbejdskraftreserve er blandt udenlandske ingeniører og teknikere, men sidste år vurderede CVUU cirka 250 sager vedrørende en teknisk eller naturvidenskabelig udenlandsk uddannelse. Kun tre henvendelser Også på Aalborg Universitet (AAU) er erfaringen, at mange indvandreres reelle uddannelsesniveau er betydeligt lavere, ligesom interessen for at få uddannelsen ajourført med henblik på at komme i arbejde er yderst begrænset. For halvandet år siden iværksatte AAU

5 15. FEBRUAR 2001 SIDE 5 med støtte fra Undervisningsministeriet en stor hvervekampagne blandt herboende udlændinge. Universitetet havde den klare opfattelse, at der var et stort uudnyttet potentiale af højtuddannede indvandrere. AAU s kampagne bestod blandt andet i kontakt til mere end 150 jyske kommuner, sprogcentre eller sprogskoler, AF-kontorer, indvandrerorganisationer mv., hvor man gjorde opmærksom på de muligheder, AAU tilbyder udenlandske ingeniører og teknikere på et vist niveau. De kunne læse videre, få deres uddannelse ført ajour, ligesom flygtninge uden eksamenspapirer kunne komme til en niveauprøve for at opnå merit. Noget, der ellers kræver behørig eksamensdokumentation. Afhængigt af niveauet kunne man så springe et vist antal semestre over. I alt fik AAU tre henvendelser. Endda til trods for, at man på Aalborg Universitets ingeniør-retninger kan få undervisning på engelsk efter bachelor-niveauet. Manglende danske sprogkundskaber var dermed ikke nogen hindring for at komme videre med sin uddannelse. Vores erfaring er, at bachelor-ingeniører fra visse lande ikke rækker til det danske arbejdsmarked eller som afsæt til at læse videre til civilingeniør. Det faglige indhold er ikke tilstrækkeligt, siger akademisk sekretær Birte Hornemann, som var ansvarlig for kampagnen. Hun mener, at de højtuddannede indvandrere har svært ved at få job, når de har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode eller ikke har fået arbejde efter endt uddannelse. Det er det, vi ser i mange tilfælde blandt udenlandske ingeniører, der kommer hertil som flygtninge eller indvandrere, siger Birte Hornemann. Hun understreger, at AAU har mange erfaringer med udenlandske studerende. Mere end halvdelen af de civilingeniørkandidater inden for elektronik og informationsteknologi, der bliver færdige nu til sommer, er udlændinge, der har læst mellem halvandet og to år på AAU, siger Birte Hornemann, som heller ikke vil give noget bud på, hvor stor den reelle skjulte arbejdskraftreserve af udenlandske ingeniører og teknikere er. Ingen vurdering af indhold Danmarks Statistik (DS) spurgte sidste år i alt indvandrere i Danmark om deres medbragte uddannelse. På den baggrund fik Ingeniørforeningen foretaget særkørslen om det tekniske og naturvidenskabelige fagområde. Metoden i undersøgelsen bestod bl.a. i at spørge personerne, hvor mange års uddannelse de havde fået efter en endt studentereksamen, og sammenholde oplysningerne med personens alder og indvandringstidspunkt. Svarprocenten var 49,7. Henrik Mørkeberg fra DS, der var ansvarlig for undersøgelsen, understreger, at man ikke ud fra statistikken kan se, i hvilket omfang de pågældende personer er parate til det danske arbejdsmarked: Der ligger ingen indholdsmæssig vurdering af uddannelserne. Vi har bevidst undladt at spørge, hvorvidt en person har titel af ingeniør eller ej, for en ingeniør er ikke altid en ingeniør, siger han. stj/fla IDA ser gerne uddannelse: Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) ser meget gerne, at der gøres mere for at få et reelt overblik over, hvor mange indvandrere, der har en længerevarende teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, men ikke bruger den: Jeg er sikker på, at der er mange. Vi skal have fat i dem og have vurderet deres kompetence, så de kan komme i arbejde. De er nok ikke klar til et job, men det kan efteruddannelse hjælpe dem med, siger formanden for IDA, Per Ole Front. Han har ikke nogen idé om, hvor stor den skjulte ressource er. Uddannelse er en god investering, og mange kunne formentlig komme i gang efter en beskeden efteruddannelse, siger IDA s formand og henviser til et projekt i IDA. Blandt 25 bosniske ingeniører m.fl., der havde været ledige i mellem 6 og 10 år, kom 22 i arbejde efter et længerevarende IT-kursus.

6 15. FEBRUAR 2001 SIDE 6 MARGINALISERING Kommunerne må på banen for at ændre kulturen og værdierne i sagsbehandlingen, siger Socialministeriet. Kommuner svigter svage ledige Det er den samme sociallov, der gælder i alle kommuner, men nogle er markant bedre end andre til at hjælpe langvarigt ledige fra kontanthjælp ud på arbejdsmarkedet. Det fremgår af Finansministeriets Budgetredegørelse 2000/2001, der har foretaget den hidtil mest grundige undersøgelse af praksisforskellene fra kommune til kommune. Kommunernes forskellige vilkår med hensyn til befolkningens sammensætning, antal indvandrere og aldersfordelingen gør normalt sammeligninger vanskelige, men ministeriets nye beregningsmetoder glatter de kommunale skævheder ud, så man bedre kan sammenligne kommunernes indsats og resultater. Især kommuner i den nordlige del af hovedstadsområdet og i Nord- og Vestjylland klarer sig godt, mens en række kommuner på Lolland, Østjylland og Vestsjælland har mindre held med at få svage ledige i job. Ujævn fordeling af svage Gruppen af langvarigt svage ledige, som Finansministeriet har døbt socialgruppen, dækker over personer på kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, aktivering eller uddannelsesorlov i mindst 80 pct. af tiden de seneste tre år. Socialgruppen er ujævnt fordelt på Danmarks-kortet. En tredjedel er bosat i landets fire største kommuner, København, Århus, Odense og Ålborg. Men selv når man tager højde for denne ujævne fordeling, varierer de konkrete resultater. Budgetredegørelsen peger på, at de gode resultater især bliver opnået, når kommunerne ofte bruger aktivering, privat jobtræning og individuel jobtræning i deres indsats og har en tæt virksomhedskontakt. Kulturen gør en forskel Herning kommune hører til de kommuner, der er bedst til at få de svage ledige ud på arbejdsmarkedet. Ifølge Carsten F A K T A Her er kommunerne Finansministeriet har foretaget to benchmarkinganalyser, der tilsammen viser, at der er stor forskel på kommunernes indsats over for svage kontanthjælpsmodtagere. Analyserne har hver især fordele og ulemper, men nogle kommuner går igen i begge analyser. Tre kommuner skiller sig ud som de bedste, uanset om man benytter den ene eller den anden metode. Det drejer sig om henholdsvis Farum, Herning og Græsted Gilleleje kommuner. Omvendt er der 14 kommuner, der optræder i begge analyser med de svageste resultater. Det drejer sig om Brøndby, Højreby, Kolding, Munkebo, Nakskov, Nexø, Nyborg, Ravnsborg, Rudbjerg, Rødby, Slagelse, Vejle, Vordingborg og Århus kommuner. Lagoni, der er leder af Herning kommunes arbejdsmarkedsafdeling, skyldes succesen ikke mindst en særlig kultur og de værdier og holdninger i kommunen, som det har taget år at udvikle. Det, der er bærende for kommunens indsats, er holdninger og værdier. Vi bruger selvfølgelig alle de værktøjer, der er tilgængelige, men det er ikke dem, der gør forskellen. I Herning har vi igennem en årrække udviklet en særlig kultur og et særligt samarbejde mellem kommune og virksomheder. Vi har bevaret en helhedsbetragtning i Herning, der betyder, at vores jobkonsulenter ikke udelukkende fokuserer på de stærke ledige. Hos os er der en fælles forståelse for, at virksomhederne skal have løst nogle opgaver, og at kommunen på den anden side skal have løst nogle problemer. Vi har en utrolig god virksomhedskontakt. Og virksomhederne ved godt, at vores konsulenter ikke kommer med tasken fuld af gymnasieelever, siger Carsten Lagoni. For meget sagsbehandling Kolding kommune placerer sig i den gruppe på 14 kommuner, der ifølge Finansministeriets beregninger får færrest i job. Jørgen Rau Hansen, konstitueret afdelingschef i Kolding kommune, siger:

7 15. FEBRUAR 2001 SIDE 7 Jeg oplever egentlig ikke, at vi klarer os specielt dårligere end andre kommuner. Men det kan godt være, at der er gået for meget sagsbehandling i den. Jeg tror blandt andet, at vi skal være bedre til at ændre den kultur, der handler om, at man gør, som man plejer. Det gælder både internt i kommunen og i forhold til mødet med de ledige. Jørgen Rau Hansen kan godt genkende billedet af, at kulturen i kommunernes sagsbehandling kan have betydning for resultaterne. Der er ingen tvivl om, at kulturen betyder noget i forhold til det arbejde, der foregår på gulvet. Det handler fx om at være mere offensiv, når vi møder klienterne. Derfor er vi også begyndt at udvikle flere aktive tiltag, der er med til at ændre de eksisterende normer og værdier, siger Jørgen Rau Hansen. enkel forklaring på kommunernes forskellige resultater. Hun er dog grundlæggende enig i, at kulturen er vigtig for et godt resultat: I forbindelse med forhandlingerne om førtidspensionsaftalen afsatte man midler til at uddanne kommunernes sagsbehandlere. Det er et godt eksempel på, at man fra centralt hold tager et initiativ, der skal være med til at vende skuden i kommunerne, siger hun. Kultur og værdier er ikke noget, man ændrer ved at trykke på en knap i Socialministeriet. Her må kommunerne selv på banen, og i den forbindelse giver Finansministeriets budgetredegørelse kommunerne en anledning til selv at tage fat, slutter Eva Pedersen. anl Kommunerne skal på banen Eva Pedersen, der er kontorchef i Socialministeriet, mener ikke, at der er nogen

8 15. FEBRUAR 2001 SIDE 8 NOTA BENE Gravide vil ikke male Malerfaget har problemer med at fastholde gravide medarbejdere. I de sidste par år har mere end hver anden gravid malersvend, med en lægeerklæring i hånden, meldt sig fraværende fra arbejde allerede i løbet af de første tre måneder af graviditeten. Meget fravær skyldes ifølge Danske Malermestre lægers uvidenhed om malerfaget. Malerfaget bruger yderst sjældent organiske opløsningsmidler, der kan være farlige for gravide, og alle malervirksomheder kan få bedriftssundhedstjenesten til at kontrollere, om deres virksomhed anvender skadelige produkter, oplyser Danske Malermestre. Danmark EU s duks Danmark er et af de medlemslande, der har gennemført alle EU-direktiver på beskæftigelses- og socialområdet, viser en ny beretning fra EU-kommissionen. Generelt er Danmark det mest pligtopfyldende land, når det gælder om at gennemføre EU-direktiver til tiden: I slutningen af 1999 havde Danmark gennemført 98 pct. af direktiverne, mens gennemsnittet lå på under 96 pct. Danmark havde det laveste antal sager om overskridelse af tidsgrænsen, nemlig 40, mens Frankrig lå i top med 236 sager. Færre ledige søger aktivt Færre af landets ledige søger aktivt efter et job. Fra sidst i 1999 til midt i 2000 steg antallet af ledige, der ikke søger aktivt efter et job, med knap 5 pct. Det viser en specialkørsel, som Danmarks Statistik har foretaget for DA. Jobsøgningsaktiviteten faldt stort set lige meget hos dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Statistikken viser også, at tre ud af ti ledige ikke står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet. For at stå reelt til rådighed for arbejdsmarkedet skal den ledige opfylde tre rådighedskrav: Ønske at arbejde, have søgt aktivt efter et arbejde inden for de sidste fire uger og være parat til at begynde på nyt arbejde inden for to uger. LO: Barselsorlov til mænd LO foreslår, at fædre får ret til 14 ugers barselsorlov. De 14 uger skal erstatte de to ugers orlov, som fædre i dag har ret til 24 uger efter barnets fødsel. Kun 16 pct. af fædrene tager disse to ugers orlov, viser en undersøgelse, LO har foretaget. Derfor ønsker LO fuld løn under barselsog fædreorlov i den private sektor, så det bliver lige så attraktivt for privat ansatte som for offentligt ansatte at gå på orlov. Nordens IT-taber: Danmark Både Sverige, Norge og Finland er bedre end Danmark til at drage nytte af informationsteknologi. Det viser en undersøgelse foretaget af det internationale ITanalyseselskab, IDC. IDC har analyseret de 51 lande, som står for 99 pct. af alle penge forbrugt på IT. Danmark ligger dog som nr. 5, mens USA ligger på fjerdepladsen, og Sverige har førertrøjen. Lille mobilitet mellem privat og offentlig sektor Offentligt ansatte har ikke de færdigheder og den erhvervserfaring, der kan give dem et mere vellønnet job i den private sektor. Det er ifølge en ny rapport fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut årsagen til, at der på trods af store lønforskelle ikke er større mobilitet mellem den offentlige og den private sektor. Under én pct. af de offentlige ansatte med over 15 års anciennitet skifter til job i den private sektor, viser rapporten. Flere vælger erhvervsuddannelse Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, er blevet større. I 1994 valgte 32,5 pct. af en ungdomsårgang at tage en erhvervsfaglig uddannelse, i 1998 var andelen vokset til 37 pct., viser tal fra Undervisningsministeriet. Det skyldes især, at der er færre unge, der slet ikke får en uddannelse efter grundskolen. - ant

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

Kommuner lever ikke op til integrationsloven

Kommuner lever ikke op til integrationsloven 16. OKTOBER 3 16 For mange kommuner er landets love og regler tilsyneladende ikke det, de indretter deres integration af indvandrere efter, viser analyse. Kommuner lever ikke op til integrationsloven En

Læs mere

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør Lederskab: Afrikas kvinder er for alvor på vej ind i den politiske elite. Lønkommissionen: Det handler om retfærdighed. Myte: Kvinder er dårlige til at forhandle løn. Nummer 2. Årgang 126. April 2010 Den

Læs mere

Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked

Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked 25. OKTOBER 2001 16 EU Danmark er et af de dårligste lande i EU, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft fra andre lande. Utroligt, at der ikke er sket mere siger EU-ekspert. Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Bedre at investere i aktier end at tippe

Bedre at investere i aktier end at tippe N y h e d s b rev t i l L O s amt e r o g se k t io n er # 2 / ma rt s 2 00 0 Lokale partnerskaber kan sikre fastholdelse........ 2 Forsøg i 33 kommuner dokumenterer, at sygemeldte og sygdomstruede kan

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Kontanthjælpsmodtageres forhold

Kontanthjælpsmodtageres forhold Kontanthjælpsmodtageres forhold - aktivering og arbejdsudbud Ivan Harsløf & Henning Bjerregård Bach Arbejdsmarkedspolitik 5:2001 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of

Læs mere

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling 3F og bekæmpelse af forskelsbehandling Analyse af integration og evne til at håndtere forskelsbehandling November 2006 Forfatter: JLP Sidst gemt: 23-11-2006 16:39 Sidst udskrevet: 24-11-2006 16:34 Q:\Projekt\0182-05

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Hvidbog om ulighed 2009

Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark Foto: Polfoto Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr. 4105 ISBN: 978-87-7735-955-2 ISBN-online: 978-87-7735-956-9

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

300-timersreglen foreløbig en succes

300-timersreglen foreløbig en succes AF LARS FRIIS, JOURNALIST DE 5 SKARPE 300-timersreglen foreløbig en succes Politikerne er vildt uenige om, hvordan 300-timersreglen har virket. En rapport fra Ankestyrelsen viste for nylig, at to procent

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34 FORORD/ 3 hvad med sundheden? En stærk fødselar indhold/ Debat/ forebyggelse/04 Meget mere end kampagner it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 Nej, der er ikke en læge til stede etik/22

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST 11 12. august 2010 SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST DS SÆTTER FINGERAFTRYK VIGTIG INDFLYDELSE PÅ BARNETS REFORM 6 AKADEMIKERE VINDER FREM SOCIALRÅDGIVERE KVALIFICERER PRAKSIS 16 LEDERE ER TILFREDSE MEN HAR STADIG

Læs mere