Forord. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien"

Transkript

1 Forord I 2006 bliver der udviklet et nyt kursus inden for processtyring det får titlen Styring, regulering og overvågning SRO og undervisningen vil foregå på et helt nyt procesanlæg, hvor SRO foretages på forskellige parametre. Kvalitet fra gård til mejeri blev udviklet i den forgangne kursussæson og langt over 300 deltagere har allerede gennemført kurset. Kurset Kvalitet i mælkeindsamling, der udbydes fra efteråret 2006, tænkes anvendt som en opfølgningsdag efter kurset Kvalitet fra gård til mejeri. I sidste kursussæson blev CIP inden for mejeriindustrien ligeledes udviklet og det har vist sig at være et meget efterspurgt kursus. Der skal gøres opmærksom på fordelen ved, at flere medarbejdere fra samme driftssted deltager på det samme kursus. Det kan samtidig anbefales, at flere medarbejdere fra vedligeholdelsesafdelingerne deltager på kurserne, da det giver en langt større forståelse og bedre dialog mellem medarbejdergrupperne. I slutningen af kursussæsonen 2006/2007 vil der blive udviklet en række kurser af en dags varighed med følgende temaer Ost hjælpestoffer, Ost produktionen, Ost klargøring, Mælk og Mælkepulverteknologi. Udvalgets sekretariat imødeser gerne ideer og input til nuværende eller nye kurser, så det sikres, at AMU-kurserne for mejeriindustriens medarbejdere til stadighed har det rigtige indhold. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 1

2 Indholdsfortegnelse Kursus Emne Side Uddannelsesdiagram Almene kurser 1.1 Mejeriindustriens produktionsforhold 6 (Introduktion til mejeriindustrien) 1.2 Mejerihygiejne og egenkontrol CIP inden for mejeriindustrien Osteproduktion (Fremstilling af ost) Osteteknologi- og lagring (Fremstilling af ost 2) Fremstilling af pulver Syrningskulturer og -teknologi Membranfiltrering Sensoriske undersøgelser Kvalitetsbevidsthed Mejerimaskiner Driftskontrol i mejerier Styring, regulering og overvågning SRO 30 (Processtyring i mejerier) 1.14 Kvalitetsstyring i mejerier Pakning og emballering af mejeriprodukter 34 (Introduktion til pakning og emballering) 1.16 Kvalitet fra gård til mejeri 36 (Mælkeindsamling, leverandørbetjening og kvalitet) 1.17 Kvalitet i mælkeindsamling SPC/SPS (IT og produktionsgrundlag) 40 2 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

3 Kursus Emne Side 2.0 Meritgivende kurser 2.1 Rengøring og fremstilling af ost 42 (Mejerigrunduddannelse, trin 1) 2.2 Fremstilling af smør, konsummælk og pulver 44 (Mejerigrunduddannelse, trin 2) 2.6 Praktiske oplysninger 46 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 3

4 Uddannelsesdiagram 1 GRUPPE Almene kurser 2 GRUPPE GRUPPE GRUPPE GRUPPE GRUPPE Ovenstående kurser giver merit til mejeristuddannelsens grundforløb. GRUPPE Meritgivende kurser 4 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

5 Side Mejeriindustriens produktionsforhold (Introduktion til mejeriindustrien) Mejerihygiejne og egenkontrol CIP inden for mejeriindustrien Osteproduktion (Fremstilling af ost) Osteteknologi- og lagring (Fremstilling af ost 2) Fremstilling af pulver Syrningskulturer og -teknologi Membranfiltrering Sensoriske undersøgelser Kvalitetsbevidsthed Mejerimaskiner Driftskontrol i mejerier Styring, regulering og overvågning SRO (Processtyring i mejerier) Kvalitetsstyring i mejerier Pakning og emballering af mejeriprodukter (Introduktion til pakning og emballering) Kvalitet fra gård til mejeri (Mælkeindsamling, leverandørbetjening og kvalitet) Kvalitet i mælkeindsamling SPC/SPS (IT og produktionsgrundlag) Rengøring og fremstilling af ost (Mejerigrunduddannelse, trin 1) Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) dag 3 dage 4 dage 5 dage 10 dage Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 5

6 1.1 Mejeriindustriens produktionsforhold (Introduktion til mejeriindustrien) Undervisningens indhold: Brancheorientering Produktion af mejeriprodukter Produktkendskab Mejerikemi og -bakteriologi Hygiejne, rengøring og desinfektion Mejerimaskiner 6 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

7 Mål Uddannelsen tilsigter at give deltagerne en grundlæggende indføring i mejeriindustriens produktionsforhold og et praktisk kendskab til mejeribrugets forskellige områder, således at deltagerne vil være i stand til at udføre arbejdsfunktioner af mere generel karakter. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er fordelt over maksimalt 5 dage. Den gennemføres på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Uddannelsens indhold og varighed tilpasses deltagernes behov. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen afvikles efter behov. Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 7

8 1.2 Mejerihygiejne og egenkontrol Undervisningens indhold: Mikrobiologi generelt: Der redegøres for mikroorganismers livsbetingelser/- krav. Desuden orienteres der om bakterier, cellens opbygning, formering, lejringsformer samt sporedannelse. Rengøringskontrol: Der redegøres for de analyser, der er relevante i forhold til den bakteriologiske driftskontrol. Teorien suppleres med praktiske øvelser. Rengøringsprocessen og desinfektion: Der redegøres for de grundlæggende principper i rengøring. Desuden orienteres om, hvad snavs/forurening består af, samt om hvordan den fjernes/opløses. Der laves beregninger og kontroller på rensevæskekoncentrationer. Rengørings- og desinfektionsmidler: Der redegøres for opbygningen af rengørings- og desinfektionsmidler samt for sikkerheden omkring disse midler. Desuden orienteres om datablade for de mest anvendte eller aktuelle midler. Der vises eksempler på leverandørernes brugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger samt på klassificering af kemiske stoffer og produkter. Hygiejne: Der redegøres for den personlige hygiejne samt for de regler og normer, der ifølge levnedsmiddelloven findes, for at færdes på en levnedsmiddelsvirksomhed. Skadelige og farlige bakterier: Der orienteres om de mest udbredte eksempler på uønskede bakterier herunder også eksempler på forskellige sygdomsbakterier. HACCP og egenkontrol: Der orienteres om egenkontrol og HACCP. Desuden orienteres om kontrolsystemernes opbygning og deres formål. 8 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

9 Mål Efter endt uddannelse har deltagerne fået et sammenhængende kendskab til og forståelse for personlig hygiejne, produktionshygiejne, herunder specielt rengøringsprocesser, -midler og -kontrol samt begrebet egenkontrol. Uddannelsen lever op til de uddannelseskrav som Fødevare- og Veterinærdirektoratet stiller til medarbejdere, der er beskæftiget inden for mejeriindustrien. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 18. september september 2006 (uge 38) 2. oktober - 4. oktober 2006 (uge 40) 6. november - 8. november 2006 (uge 45) 20. november november 2006 (uge 47) 11. december december 2006 (uge 50) 15. januar januar 2007 (uge 3) 5. februar - 7. februar 2007 (uge 6) 12. marts marts 2007 (uge 11) 23. april april 2007 (uge 17) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 9

10 1.3 CIP inden for mejeriindustrien Undervisningens indhold: Introduktion og baggrund: Der redegøres for formålet med konceptrengøring, herunder at opbygge et højt kendskab inden for teknologi og knowhow i forbindelse med rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Øge niveauet og kvaliteten af den eksisterende rengøring samt reducere påvirkningen af miljøet. Rengøring og desinfektion: Visuelt rent lugtfrit, mikrobiologiske grænseværdier samt levnedsmiddelloven. Anlægsforståelse: Generelt om CIP og parametre, anlægsopbygning, VTL, tanke, rør, pumper, dyser og vedligeholdelse. Kontrol af anlæg: Kontrol og overvågning, bestemmelse af rengøringsmidler, metoder for bestemmelse, titreringsfaktor (TF), titreringsforeskrift, rengøringskontrol og validering. Biofilm: Livsbetingelser, formeringshastighed, næringskrav mm., råvarekvalitet, mellemrengøring, mikrofiltrering mv. Case Story: Fokus på vand, spildevand og proteiner. 10 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

11 Mål Hensigten med kurset er at give deltagerne viden, indsigt og forståelse for følgende områder: Kvaliteten af rengøringsprocessen i produktionen er en kernekompetence Konceptrengøring og CIP-diagnostik skal forankres på operatørniveau for at sikre det optimale ressourceforbrug, medarbejderinvolvering og motivation Løbende og fuldstændig kontrol over data omkring omkostninger (vand, energi og kemi), hygiejnekvalitet og miljø. Herudover at give deltagerne en sådan viden, at de er i stand til at reducere det samlede omkostningsforbrug ved en rengøringsproces. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Det er en fordel, hvis der deltager medarbejdere (produktionsmedarbejdere og mejerister såvel som vedligeholdelsesteknikere) fra samme driftssted på samme kursus. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet, i laboratorielokaler samt i teorilokaler. Undervisningen bygger i høj grad på aktiv deltagelse, idet der skal anvendes eksempler fra eget driftssted. Afviklingsperioder Uddannelsen afvikles efter behov. Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 11

12 1.4 Osteproduktion (tidligere Fremstilling af ost) Undervisningens indhold: Ostemælken kvalitet, behandling og tilsætninger: Der redegøres for ostemælkens kvalitetsegenskaber, herunder indhold af smørsyre, bakterier, celletal mm. Der er også en gennemgang af mælkens rensning, pasteurisering, homogenisering og bactofugering. Ligeledes vil de forskellige tilsætninger til ostemælken blive omtalt. Osteteknologi: Under dette emne behandles hovedprincipperne i teori og praksis, da forskellige teorier afprøves i træningsmejeriet og laboratorier. Der tages udgangspunkt i de forskellige styringsmekanismer til regulering af ostens ph og vandindhold. Da kurset er et splitkursus giver det mulighed for at se det færdige resultat efter ca. 5 uger. Ostens formning og saltning: Her vil forskellige formnings og saltningsmetoder blive gennemgået, samt deres betydning for ostens udseende, skorpe, smag og holdbarhed. Lagring og klargøring: Gennemgang af forskellige lagringsmetoder for de enkelte ostesorter. Hvad sker der med de forskellige oste under nedbrydning af proteinet? Hvorledes kan smagen påvirkes? Hvilken betydning har specielt ph og vandindhold på, f.eks. en gul ost eller en skimmelost? Bakteriologi samt syrevækkeren: Et område der er altafgørende for processen i alle oste. De forskellige bakteriers indflydelse på det færdige resultat omtales, sammensætningen af syrevækkerens indflydelse på ostens smag, modning, konsistens, hulsætning mm. Ostefejl: Her omtales forskellige ostefejl, samt årsagen hertil. Bedømmelse: Udgangspunktet er de, af kursisterne fremstillede oste fra 1. uge, ligesom der vil være et bredt udsnit af oste indkøbt til formålet. Dette for at give deltagerne et bredt kendskab til forskellige oste. Der vil forud være mulighed for at foretage forskellige analyser på ostene, for på denne måde at drage sammenligninger til bedømmelsesresultaterne. 12 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

13 Mål Hensigten med uddannelsen er at sikre medarbejdere, der beskæftiger sig med fremstilling af ost et grundlæggende og en sammenhængende viden om procesog arbejdsgang ved fremstilling af ost. Målgruppe Mejerist, uddannelsesbevis fra Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 10 dage fordelt som splitkursus over 2 x 5 dage. Den gennemføres på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 6. november november 2006 (uge 45) samt 11. december december 2006 (uge 50) Bemærkning Uddannelsen afvikles over to perioder (splitkursus). Der udstedes alene uddannelsesbevis efter deltagelse i begge moduler. Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 13

14 1.5 Osteteknologi og -lagring (tidligere Fremstilling af ost 2) Undervisningens indhold: Ostemælkens behandling: Betydningen af processer som pasteurisering, mikrofiltrering, ultrafiltrering og baktofugering. Ostningsteknologi: Forskellige ostefremstillingsmåder. Vægt på rette vandindhold og ph. De forskellige produktionsmetoder sættes i relation til det bestående osteriudstyr, som også gennemgås. Saltlage: Der undervises i, hvordan man fremstiller og passer en saltlage. Lagring: Lagring er ofte en upåagtet del af ostefremstillingen, men denne proces har stor betydning for ostens kvalitetsegenskaber. Der vil blive undervist i luftfugtighed og temperatur i relation til ostens udvikling. 14 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

15 Mål Deltagerne vil efter uddannelsen kunne vælge mælkebehandlingsmetode under hensyn til udbytte og kvalitet. Deltageren vil endvidere være i stand til at vælge den rette fremstillingsteknik i relation til mejeriets udstyr samt fremstille og passe saltlagen og styre lagerbehandlingen. Målgruppe Mejerist eller uddannelsesbevis fra Osteproduktion (Fremstilling af ost) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 19. marts marts 2007 (uge 12) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 15

16 1.6 Fremstilling af pulver Undervisningens indhold: Krav til mælken som råvaren: Der redegøres for de almindelige bakteriologiske og kemiske krav til råvaren samt bedømmelses- og analysemetoder af mælkekonserves. Fundamental tørringsteori: Der redegøres for den grundlæggende teori omkring inddampning og tørring, herunder fysiske begreber som fortætning, fordampning, kogepunkt og tryk. Enheders operation: Der undervises i princippet i et kondenseringsanlægs forskellige enheders operation f.eks. koncentrering, tørring og emballering. Kombinationen teori anlægstyper: Der undervises i forskellige kondenseringsmetoder. Produkter - emballeringsformer: Der orienteres om de forskellige emballagetyper og kravene til disse samt deres anvendelse og mærkning. Krav til ingredienser, disses sammensætning og funktion: Deltagerne orienteres om ingredienser, deres sammensætning og funktion, der anvendes til fremstilling af forskellige mælkekonservesprodukter. Fremstilling af mælkekonserves: Der redegøres teoretisk og praktisk for fremstillingen af mælkekonserves. Under produktionen foretages analyser på koncentrat og pulver, og resultaterne sammenlignes med teorien og produktionskravene. Andre produktmuligheder: Der orienteres om den variation af produktmuligheder, der findes inden for mælkekonserves. Driftanalyser og andre analyser: Deltagerne prøver at foretage analyser så som: vandbestemmelse, sediment (eller brændte partikler), wettability (befugtningsevne), disperbility (udspredning på vandoverflade) samt vægtfyldebestemmelse. Funktionalitet: Der orienteres om forskellige anvendelsesmuligheder for mælkekonserves. 16 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

17 Mål At deltagerne får et grundlæggende kendskab til produktionsområdet, samt får et grundlæggende kendskab til arbejdsgangene i forbindelse med produktion af mælkekonserves. Målgruppe Uddannelsesbevis fra Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 8. januar januar 2007 (uge 2) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 17

18 1.7 Syrningskulturer og -teknologi Undervisningens indhold: Mælkesyrebakterier: Der redegøres for mælkesyrebakteriernes inddeling, vækstbetingelser og stofomsætning. Syrningskulturer: Der redegøres for udvalgte syrevækkerformers egenskaber herunder infektionsrisici, aktivitet og stabilitet samt de forskellige procesparametre og disses betydning ved fremstilling af brugssyre. Syrningsteknologi: Der redegøres for syrningstemperatur, -tid og podeprocentens betydning for kvaliteten af ost, surmælksprodukter og smør. Syrningsfejl: Der redegøres for syrningsfejl opstået ved forkert fremstillingsteknik, mangel på vækstfremmende stoffer og forekomst af væksthæmmende stoffer (bakteriofager, antibiotika og desinfektionsmidler). Kontrolmetoder: Der redegøres for hvordan og med hvilke analysemetoder syrningsforløbet kan kontrolleres med henblik på justerende handlinger. Projekt: Der gennemføres projekter, hvor de gennemgåede faglige emner omsættes til praksis. 18 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

19 Mål Hensigten med uddannelsen er, at deltagerne skal kunne styre et syrningsforløb gennem viden og færdigheder i: at fremstille forskellige brugssyrer, der opfylder kravet til en optimal syrningsproces at regulere procesparametre med betydning for syrningen af ost, surmælksprodukter og smør at anvende relevante kontrolmetoder. Målgruppe Mejerist eller uddannelsesbevis fra Osteproduktion (Fremstilling af ost) eller tilsvarende kvalifikationer. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 26. februar - 2. marts 2007 (uge 9) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 19

20 1.8 Membranfiltrering Undervisningens indhold: Opbygning og principper for membranfiltrering: Der findes forskellige metoder til filtrering af mælk (hyperfiltrering, nanofiltrering, ultrafiltrering og mikrofiltrering). Principperne for filtrering af mælk og valle samt en nærmere beskrivelse af de forskellige filtreringsprincipper bliver gennemgået. Membranfiltreringsmuligheder inden for osteproduktion: Ved fremstilling af ost er et af grundprincipperne koncentrering af mælkens tørstofbestanddele. Set ud fra denne betragtning burde det være ganske enkelt at fremstille ost ved hjælp af ultrafiltrering, men det er ikke så enkelt endda. Hør hvorfor. Hør endvidere, hvilke muligheder mikrofiltrering giver i forbindelse med osteproduktion. Membranfiltreringsmuligheder inden for konsummælksproduktion: Der er nøje sammenhæng mellem kvalitet og tørstofindhold hos mange syrnede konsummælksprodukter, og netop ultrafiltrering er den metode, der giver det bedste resultat. Hør hvorfor. Membranfiltrering anvendt på valle: Valle er biproduktet ved ostefremstilling, men der er uanede muligheder for at udnytte valle til forskellige formål. En betingelse er dog at kunne adskille vallen i dens forskellige komponenter. Her lærer du, hvordan det kan gøres. Permeatets anvendelse: Ved filtrering deles væsken op i retentat og permeat. Retentatets anvendelse bliver omtalt i forbindelse med ost og konsummælk, men hvad med permeatet? Anlæggets drift og vedligehold: For at få optimal drift af anlægget og det størst mulige udbytte ved processen, er det nødvendigt at betjene og vedligeholde anlægget på den rigtige måde. Det bliver omtalt her. 20 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

21 Mål Deltageren vil efter endt uddannelse være i stand til selvstændigt at køre med et membranfiltreringsanlæg. Målgruppe Uddannelsesbevis fra Rengøring og fremstilling af ost (Mejerigrunduddannelse, trin 1) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioderne: 22. januar januar 2007 (uge 4) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 21

22 1.9 Sensoriske undersøgelser Undervisningens indhold: Smags- og sanseteorier: Der redegøres for de fire grundsmage: salt, sødt, surt og bittert. Der forklares endvidere, hvor på tungen de forskellige smagscentre findes placeret. Vidste du i den forbindelse, at lugtesansen normalt er ca gange bedre end smagssansen? Bedømmelsesmetoder: Der er flere forskellige metoder, der kan anvendes ved bedømmelse af produkter. Metoder som: parvis sammenligning, triangel-test, duo-trio-test, rangorden-test og pointmetode vil blive gennemgået. Det vil blive forklaret, i hvilke tilfælde de forskellige metoder bedst kan anvendes. Fastlæggelse af tærskelværdier: Her er indlagt en praktisk øvelse, der i al sin enkelhed går ud på, at deltagerne skal smage på opløsninger af forskellig styrke, for netop at få fastlagt tærskelværdi for de forskellige grundsmage. Endvidere prøver man også at fastlægge genkendelsesværdien. Krav til prøver, lokaler og dommere: For at kunne lave den mest korrekte bedømmelse er det vigtigt, at de ydre forhold så som lokaler, temperatur, lys samt prøver er i orden, men også dommernes gøren og laden før bedømmelsen er vigtig. Eksempelvis vil det ikke være en god idé at ryge i timerne op til en bedømmelse. Blindtest (smag): Vidste du hvor meget synet betyder, når du smager på et produkt? Hvis ikke, kan du glæde dig til denne del af kurset, hvor du får lejlighed til, med bind for øjnene at smage på en række dagligdags fødevarer. Produktfejl: Ved enhver bedømmelse er det vigtigt at vide noget om produkternes kvalitet og især om de fejl, de kunne have. En bedømmelse er en vejledning til producenten, og det er derfor vigtigt, at dommeren er i stand til at give den rette vejledning. Produktbedømmelse/brug af karakterskalaen: Du har sikkert ved en eller anden udstilling set produkterne få karakter. Her kan du lære, hvilken vurdering af produktet, der ligger til grund for den afgivne karakter. Endvidere lærer du om, hvad der sker hvis dommerholdet ikke er helt enige i forbindelse med karaktergivningen. Produktbedømmelse: Som kronen på værket får du med din nyerhvervede viden lejlighed til at føre teori ud i praksis. Der er en række mejeriprodukter, der skal bedømmes, og du vil få lejlighed til at være den, der afgiver bedømmelsen og bagefter får du mulighed for at diskutere resultatet med dine meddommere. 22 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

23 Mål Uddannelsen sigter mod at give deltagerne viden om den teknik og psykologi, der ligger til grund for at kunne bedømme et produkts kvalitet relateret til smag, konsistens, lugt, udseende og farve. Endvidere er det hensigten, at deltagerne skal kunne udføre enkle sensoriske undersøgelser samt videregive resultaterne som led i den løbende kvalitetskontrol. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i laboratorier samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 5. marts - 7. marts 2007 (uge 10) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 23

24 1.10 Kvalitetsbevidsthed Undervisningens indhold: Bevidsthed omkring kvalitet: Der redegøres for, hvad kvalitet er, og hvordan den opnås. Desuden orienteres om, hvordan et produkt kan opfylde kundens forventninger. Problemløsningsteknik: Gennem forskellige problemløsningsteknikker trænes deltagerne i, hvordan operatørens viden og erfaring kan medvirke til mindre fejl og spild på virksomheden. Samarbejdsteknik: Der arbejdes med kommunikation, information, aktiv lytning samt rollespil i uformelle grupper. Operatørkontrol: Der arbejdes med at motivere operatører til at påtage sig ansvaret for eget arbejde samt deltage i beslutninger, der vedrører afdelingen. Procedure til kvalitetshåndbog: Der redegøres for hvad en organisation er samt for hvordan målene, der arbejdes for, opstår. Der trænes desuden i procedurebeskrivelse, og der orienteres om kvalitetshåndbogens opbygning. Kvalitetsstyringssystemer: Der er en kort orientering om ISO 9000-serien, TQM og HACCP. 24 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

25 Mål At deltagerne bliver i stand til at vurdere eget arbejde i forhold til egne kvalitetskrav og ud fra disse opbygge en kvalitetsstyringsmodel, som øger forståelsen for den faglige kvalitetsbedømmelse (operatørkontrol). Fokus er derfor på holdninger og bedømmelse ud fra en kvalitetsmæssig synsvinkel. Endvidere arbejdes der med totalkvalitetssikring, ISO 9000, HACCP og kvalitetsstyringscertifikat, problemløsning og samarbejde. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i IT-lokaler og teorilokaler. Undervisningen gennemføres med én instruktør, der for det meste fungerer som vejleder og konsulent, således at deltagernes egne ideer fremhæves. En stor del af uddannelsen gennemføres som gruppearbejde. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 22. januar januar 2007 (uge 4) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 25

26 1.11 Mejerimaskiner Undervisningens indhold: Sekundære anlæg: Der redegøres for opbygning og betjening af følgende maskiner/anlæg: kølemaskiner, kompressorer, vandbehandlingsanlæg samt kedelanlæg. Mælkebehandlingslinier: Der redegøres for betjening, vedligeholdelse og rengøring af pumper, separatorer, homogenisatorer, pasteuriseringsanlæg, membranfiltreringsanlæg samt CIP-anlæg. Produktionsanlæg: Der redegøres for produktionsanlæg (ost, smør, konsummælk og mælkekonserves) således, at deltagerne kan assistere montører og elektrikere ved betjening/vedligeholdelse. Emballeringsudstyr: Der orienteres om emballeringsanlæg så deltagerne efter kurset er i stand til at tilkalde fornøden assistance så driftsstop kan minimeres. Ekskursion: Der aflægges besøg på maskinfabrikker, der fremstiller produktionsanlæg til mejeriindustrien. 26 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

27 Mål Der tilstræbes en generel forståelse for de specielle forhold, der gør sig gældende for mejerimaskinernes opbygning, funktion, rengøring samt pasning. Det forventes, at deltagerne efter endt uddannelse har fået en sådan forståelse for den daglige arbejdsgang vedrørende mejeriets maskiner, at de under vejledning kan stå for mejerimaskinernes pasning samt daglige renholdelse. Målgruppe Mejerist, uddannelsesbevis fra Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 29. januar - 2. februar 2007 (uge 5) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 27

FORORD. Vi håber, du finder det nye kursusudbud interessant og spændende. Vi ser frem til at modtage din tilmelding.

FORORD. Vi håber, du finder det nye kursusudbud interessant og spændende. Vi ser frem til at modtage din tilmelding. FORORD I dette kursuskatalog finder du alle mejerikurser udbudt af Kold College i samarbejde med Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg for sæsonen 2016-2017. Kursusemner og udbuddet er delt op

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere.

Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere. Bilag 1 Hygiejneuddannelse. Afløsere. Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere. En afløser i produktionen er typisk studerende. Træder til

Læs mere

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 91 Processer ved fremstilling af non-food produkter 911 Beskæftigelsesudsigter af produktionen og flytning af en del af produktionen til udlandet senere år

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist BEK nr 453 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.54T.541 Senere ændringer til

Læs mere

TERMORESISTENTE BAKTERIER

TERMORESISTENTE BAKTERIER TERMORESISTENTE BAKTERIER TERMORESISTENTE BAKTERIER er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T +45 8740 5000 W seges.dk Forfatter Helge Kromann, SEGES Review Per Justesen Layout og produktion

Læs mere

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Markedsstyret udvikling Langsigtede kunderelationer Sammen med kunder og andre partnere arbejder vi konstant på at udvikle forbedrede membrantyper,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Gymnasiet HTX - Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Proces, levnedsmiddel

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker 4.1 1. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 16. januar 2008 kl. 10.00. i sekretariatet. Udvalget var fuldtalligt

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 16. januar 2008 kl. 10.00. i sekretariatet. Udvalget var fuldtalligt Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 16. januar 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Udvalget var fuldtalligt Mødets dagsorden var følgende: 1. Referat af mødet

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter. Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH

Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter. Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH Disposition Overordnet præsentation af projektets dele Præsentation af PLS-forløb og besøg på Arla, Rødkærsbro

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg onsdag den 5. september 2012 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg onsdag den 5. september 2012 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg onsdag den 5. september 2012 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi (procesteknolog AK) Fællesdel August 2009

Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi (procesteknolog AK) Fællesdel August 2009 Indledning Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi (procesteknolog AK) Fællesdel August 2009 Indledning Indhold Indledning... 4 Deltagende institutioner

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode - valgfag - i kokkeuddannelsen (3. niveau) 27. juli 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursusmodul til 2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursustitel: Kursustype: Adgangsniveau: Kvalitetsstyring i seafood-produktion Kursus i kvalitetsstyring

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

NIR online analyse. - kun merværdi hvis gjort rigtigt

NIR online analyse. - kun merværdi hvis gjort rigtigt NIR online analyse - kun merværdi hvis gjort rigtigt Agenda Præsentation NIR online Installation Analyser fra processen Drift af NIR online Merværdi eller ej? Konklusion Q-Interline A/S FT-NIR Atline FT-NIR

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

KURSUS I KONCEPTRENGØRING PÅ DALUM UDDANNELSESCENTER

KURSUS I KONCEPTRENGØRING PÅ DALUM UDDANNELSESCENTER KURSUS I KONCEPTRENGØRING PÅ DALUM UDDANNELSESCENTER Formål med Projekt konceptrengøring Formålet med projekt konceptrengøring er at opbygge et højt kendskab indenfor teknologi og knowhow af rengøringsmidler

Læs mere

Varespecifikation for DANABLU

Varespecifikation for DANABLU Varespecifikation for DANABLU BGB 1. Navn Danablu 50+ eller Danablu 60+ (afhængig af fedtindholdet) 2. Beskrivelse af DANABLU Skimmelost, fuldfed eller ekstra fuldfed, halvfast til blød, blåskimmelmodnet,

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Præsentation v. det uformelle fødevarenetværksmøde 9. oktober i Slagelse/Jannie Vestergaard

Præsentation v. det uformelle fødevarenetværksmøde 9. oktober i Slagelse/Jannie Vestergaard Skræddersyede sensoriske løsninger til småskalaproducenter Jannie, phd Institut for Fødevarevidenskab Sensorisk Videnskab Tlf. 3533 3199 E-mail: jve@life.ku.dk ID-NORFOOD hjemmeside: www.id-norfood.life.ku.dk

Læs mere

JUICER RETAIL. En uddannelse med omtanke for nye kundeoplevelser og madspild. zbc.dk. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8. Tlf

JUICER RETAIL. En uddannelse med omtanke for nye kundeoplevelser og madspild. zbc.dk. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8. Tlf JUICER RETAIL En uddannelse med omtanke for nye kundeoplevelser og madspild ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 1 Roskilde zbc.dk Tlf. 4634 6200 2 zbc.dk Tendensen går mere i retning af convenience, sundhed

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg tirsdag den 20. april 2010 på Kold college I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Niels Lange Jørgensen

Læs mere

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet 1 Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 6. april 1994 om uddannelsen som kvalitetstekniker

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 6. april 1994 om uddannelsen som kvalitetstekniker Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 6. april 1994 om uddannelsen som kvalitetstekniker I medfør af 1, stk. 2, i landstingsforordning nr. 16 af 28. oktober 1993 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2. Undervisningens

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00 på Kold College I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Lars Kaae Lis

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Affaldshåndtering og -sortering

Affaldshåndtering og -sortering Affaldshåndtering og -sortering Undervisningsministeriet. 16-01-2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Kursuskatalog. Eurofins Steins Consultancy

Kursuskatalog. Eurofins Steins Consultancy Eurofins Steins Consultancy Kursuskatalog Eurofins Steins Consultancy tilbyder såvel generiske som virksomhedsspecifikke kurser indenfor fødevareproduktion, lovgivning og egenkontrol. Untitled-5 1 31-10-2016

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist 30. april 2004. 2123 Nr. 305. Bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, j f. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes: Kapitel l Uddannelsen

Læs mere

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri Referat af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 30. marts 2016 kl. 10.00 på Thise Mejeri Tilstede var: Finn Ladegaard Lars Espersen Lars Gram Niels Lange Jørgensen Søren Jensen Lars Kaae Maria-Christina

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Med udgangspunkt i nr. 43996 er kurset tilrettelagt med hovedvægten på at udfordre og bearbejde kursisternes holdning til at arbejde

Læs mere

Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder

Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder inspire food, Seminar om procesvand 11. juni 2014 Lotte Bjerrum, Teknologisk Institut (lbfh@dti.dk) Bjørn Malmgren Hansen (bmh@dti.dk), Christian

Læs mere

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Et rent grundlag Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Generelle rengøringsfakta Hvordan udføres rengøring (faser) Rengøringsmidler Desinfektion og desinfektionsmidler Rengøringskontrol Rengøringsprocedurens

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00 i udvalgets sekretariat Der forelå afbud fra: Lars Kaae I mødet deltog endvidere Pernille

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen

Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen Navn: Opstartsdato: Husk - ved afslutning af hvert praktikophold udfyldes skemaerne - ved første praktikophold afkrydses alle arbejdsfunktioner - at de efterfølgende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 40940 Udviklet af: Helle Jessen Helle Kloth Social og sundhedsskolen syd Social og sundhedsskolen syd Bjerggade 4 M Bjerggade 4 M 6200 Aabenraa 6200 Aabenraa Tlf.:

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Indledning. Indhold. Med mere end 300 medarbejdere kræves en stærk organisationsstruktur og klart definerede retningslinjer

Indledning. Indhold. Med mere end 300 medarbejdere kræves en stærk organisationsstruktur og klart definerede retningslinjer Organisation Indledning Med mere end 300 medarbejdere kræves en stærk organisationsstruktur og klart definerede retningslinjer Sort til Hvidt er en service- og rengøringsvirksomhed, som er baseret på sunde

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen

Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen Milepæle i IP2 Milepæl 4.1 - afsluttet Hygiejnisk design milepæl 4.2

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere