Forord. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien"

Transkript

1 Forord I 2006 bliver der udviklet et nyt kursus inden for processtyring det får titlen Styring, regulering og overvågning SRO og undervisningen vil foregå på et helt nyt procesanlæg, hvor SRO foretages på forskellige parametre. Kvalitet fra gård til mejeri blev udviklet i den forgangne kursussæson og langt over 300 deltagere har allerede gennemført kurset. Kurset Kvalitet i mælkeindsamling, der udbydes fra efteråret 2006, tænkes anvendt som en opfølgningsdag efter kurset Kvalitet fra gård til mejeri. I sidste kursussæson blev CIP inden for mejeriindustrien ligeledes udviklet og det har vist sig at være et meget efterspurgt kursus. Der skal gøres opmærksom på fordelen ved, at flere medarbejdere fra samme driftssted deltager på det samme kursus. Det kan samtidig anbefales, at flere medarbejdere fra vedligeholdelsesafdelingerne deltager på kurserne, da det giver en langt større forståelse og bedre dialog mellem medarbejdergrupperne. I slutningen af kursussæsonen 2006/2007 vil der blive udviklet en række kurser af en dags varighed med følgende temaer Ost hjælpestoffer, Ost produktionen, Ost klargøring, Mælk og Mælkepulverteknologi. Udvalgets sekretariat imødeser gerne ideer og input til nuværende eller nye kurser, så det sikres, at AMU-kurserne for mejeriindustriens medarbejdere til stadighed har det rigtige indhold. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 1

2 Indholdsfortegnelse Kursus Emne Side Uddannelsesdiagram Almene kurser 1.1 Mejeriindustriens produktionsforhold 6 (Introduktion til mejeriindustrien) 1.2 Mejerihygiejne og egenkontrol CIP inden for mejeriindustrien Osteproduktion (Fremstilling af ost) Osteteknologi- og lagring (Fremstilling af ost 2) Fremstilling af pulver Syrningskulturer og -teknologi Membranfiltrering Sensoriske undersøgelser Kvalitetsbevidsthed Mejerimaskiner Driftskontrol i mejerier Styring, regulering og overvågning SRO 30 (Processtyring i mejerier) 1.14 Kvalitetsstyring i mejerier Pakning og emballering af mejeriprodukter 34 (Introduktion til pakning og emballering) 1.16 Kvalitet fra gård til mejeri 36 (Mælkeindsamling, leverandørbetjening og kvalitet) 1.17 Kvalitet i mælkeindsamling SPC/SPS (IT og produktionsgrundlag) 40 2 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

3 Kursus Emne Side 2.0 Meritgivende kurser 2.1 Rengøring og fremstilling af ost 42 (Mejerigrunduddannelse, trin 1) 2.2 Fremstilling af smør, konsummælk og pulver 44 (Mejerigrunduddannelse, trin 2) 2.6 Praktiske oplysninger 46 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 3

4 Uddannelsesdiagram 1 GRUPPE Almene kurser 2 GRUPPE GRUPPE GRUPPE GRUPPE GRUPPE Ovenstående kurser giver merit til mejeristuddannelsens grundforløb. GRUPPE Meritgivende kurser 4 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

5 Side Mejeriindustriens produktionsforhold (Introduktion til mejeriindustrien) Mejerihygiejne og egenkontrol CIP inden for mejeriindustrien Osteproduktion (Fremstilling af ost) Osteteknologi- og lagring (Fremstilling af ost 2) Fremstilling af pulver Syrningskulturer og -teknologi Membranfiltrering Sensoriske undersøgelser Kvalitetsbevidsthed Mejerimaskiner Driftskontrol i mejerier Styring, regulering og overvågning SRO (Processtyring i mejerier) Kvalitetsstyring i mejerier Pakning og emballering af mejeriprodukter (Introduktion til pakning og emballering) Kvalitet fra gård til mejeri (Mælkeindsamling, leverandørbetjening og kvalitet) Kvalitet i mælkeindsamling SPC/SPS (IT og produktionsgrundlag) Rengøring og fremstilling af ost (Mejerigrunduddannelse, trin 1) Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) dag 3 dage 4 dage 5 dage 10 dage Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 5

6 1.1 Mejeriindustriens produktionsforhold (Introduktion til mejeriindustrien) Undervisningens indhold: Brancheorientering Produktion af mejeriprodukter Produktkendskab Mejerikemi og -bakteriologi Hygiejne, rengøring og desinfektion Mejerimaskiner 6 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

7 Mål Uddannelsen tilsigter at give deltagerne en grundlæggende indføring i mejeriindustriens produktionsforhold og et praktisk kendskab til mejeribrugets forskellige områder, således at deltagerne vil være i stand til at udføre arbejdsfunktioner af mere generel karakter. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er fordelt over maksimalt 5 dage. Den gennemføres på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Uddannelsens indhold og varighed tilpasses deltagernes behov. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen afvikles efter behov. Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 7

8 1.2 Mejerihygiejne og egenkontrol Undervisningens indhold: Mikrobiologi generelt: Der redegøres for mikroorganismers livsbetingelser/- krav. Desuden orienteres der om bakterier, cellens opbygning, formering, lejringsformer samt sporedannelse. Rengøringskontrol: Der redegøres for de analyser, der er relevante i forhold til den bakteriologiske driftskontrol. Teorien suppleres med praktiske øvelser. Rengøringsprocessen og desinfektion: Der redegøres for de grundlæggende principper i rengøring. Desuden orienteres om, hvad snavs/forurening består af, samt om hvordan den fjernes/opløses. Der laves beregninger og kontroller på rensevæskekoncentrationer. Rengørings- og desinfektionsmidler: Der redegøres for opbygningen af rengørings- og desinfektionsmidler samt for sikkerheden omkring disse midler. Desuden orienteres om datablade for de mest anvendte eller aktuelle midler. Der vises eksempler på leverandørernes brugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger samt på klassificering af kemiske stoffer og produkter. Hygiejne: Der redegøres for den personlige hygiejne samt for de regler og normer, der ifølge levnedsmiddelloven findes, for at færdes på en levnedsmiddelsvirksomhed. Skadelige og farlige bakterier: Der orienteres om de mest udbredte eksempler på uønskede bakterier herunder også eksempler på forskellige sygdomsbakterier. HACCP og egenkontrol: Der orienteres om egenkontrol og HACCP. Desuden orienteres om kontrolsystemernes opbygning og deres formål. 8 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

9 Mål Efter endt uddannelse har deltagerne fået et sammenhængende kendskab til og forståelse for personlig hygiejne, produktionshygiejne, herunder specielt rengøringsprocesser, -midler og -kontrol samt begrebet egenkontrol. Uddannelsen lever op til de uddannelseskrav som Fødevare- og Veterinærdirektoratet stiller til medarbejdere, der er beskæftiget inden for mejeriindustrien. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 18. september september 2006 (uge 38) 2. oktober - 4. oktober 2006 (uge 40) 6. november - 8. november 2006 (uge 45) 20. november november 2006 (uge 47) 11. december december 2006 (uge 50) 15. januar januar 2007 (uge 3) 5. februar - 7. februar 2007 (uge 6) 12. marts marts 2007 (uge 11) 23. april april 2007 (uge 17) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 9

10 1.3 CIP inden for mejeriindustrien Undervisningens indhold: Introduktion og baggrund: Der redegøres for formålet med konceptrengøring, herunder at opbygge et højt kendskab inden for teknologi og knowhow i forbindelse med rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Øge niveauet og kvaliteten af den eksisterende rengøring samt reducere påvirkningen af miljøet. Rengøring og desinfektion: Visuelt rent lugtfrit, mikrobiologiske grænseværdier samt levnedsmiddelloven. Anlægsforståelse: Generelt om CIP og parametre, anlægsopbygning, VTL, tanke, rør, pumper, dyser og vedligeholdelse. Kontrol af anlæg: Kontrol og overvågning, bestemmelse af rengøringsmidler, metoder for bestemmelse, titreringsfaktor (TF), titreringsforeskrift, rengøringskontrol og validering. Biofilm: Livsbetingelser, formeringshastighed, næringskrav mm., råvarekvalitet, mellemrengøring, mikrofiltrering mv. Case Story: Fokus på vand, spildevand og proteiner. 10 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

11 Mål Hensigten med kurset er at give deltagerne viden, indsigt og forståelse for følgende områder: Kvaliteten af rengøringsprocessen i produktionen er en kernekompetence Konceptrengøring og CIP-diagnostik skal forankres på operatørniveau for at sikre det optimale ressourceforbrug, medarbejderinvolvering og motivation Løbende og fuldstændig kontrol over data omkring omkostninger (vand, energi og kemi), hygiejnekvalitet og miljø. Herudover at give deltagerne en sådan viden, at de er i stand til at reducere det samlede omkostningsforbrug ved en rengøringsproces. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Det er en fordel, hvis der deltager medarbejdere (produktionsmedarbejdere og mejerister såvel som vedligeholdelsesteknikere) fra samme driftssted på samme kursus. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet, i laboratorielokaler samt i teorilokaler. Undervisningen bygger i høj grad på aktiv deltagelse, idet der skal anvendes eksempler fra eget driftssted. Afviklingsperioder Uddannelsen afvikles efter behov. Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 11

12 1.4 Osteproduktion (tidligere Fremstilling af ost) Undervisningens indhold: Ostemælken kvalitet, behandling og tilsætninger: Der redegøres for ostemælkens kvalitetsegenskaber, herunder indhold af smørsyre, bakterier, celletal mm. Der er også en gennemgang af mælkens rensning, pasteurisering, homogenisering og bactofugering. Ligeledes vil de forskellige tilsætninger til ostemælken blive omtalt. Osteteknologi: Under dette emne behandles hovedprincipperne i teori og praksis, da forskellige teorier afprøves i træningsmejeriet og laboratorier. Der tages udgangspunkt i de forskellige styringsmekanismer til regulering af ostens ph og vandindhold. Da kurset er et splitkursus giver det mulighed for at se det færdige resultat efter ca. 5 uger. Ostens formning og saltning: Her vil forskellige formnings og saltningsmetoder blive gennemgået, samt deres betydning for ostens udseende, skorpe, smag og holdbarhed. Lagring og klargøring: Gennemgang af forskellige lagringsmetoder for de enkelte ostesorter. Hvad sker der med de forskellige oste under nedbrydning af proteinet? Hvorledes kan smagen påvirkes? Hvilken betydning har specielt ph og vandindhold på, f.eks. en gul ost eller en skimmelost? Bakteriologi samt syrevækkeren: Et område der er altafgørende for processen i alle oste. De forskellige bakteriers indflydelse på det færdige resultat omtales, sammensætningen af syrevækkerens indflydelse på ostens smag, modning, konsistens, hulsætning mm. Ostefejl: Her omtales forskellige ostefejl, samt årsagen hertil. Bedømmelse: Udgangspunktet er de, af kursisterne fremstillede oste fra 1. uge, ligesom der vil være et bredt udsnit af oste indkøbt til formålet. Dette for at give deltagerne et bredt kendskab til forskellige oste. Der vil forud være mulighed for at foretage forskellige analyser på ostene, for på denne måde at drage sammenligninger til bedømmelsesresultaterne. 12 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

13 Mål Hensigten med uddannelsen er at sikre medarbejdere, der beskæftiger sig med fremstilling af ost et grundlæggende og en sammenhængende viden om procesog arbejdsgang ved fremstilling af ost. Målgruppe Mejerist, uddannelsesbevis fra Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 10 dage fordelt som splitkursus over 2 x 5 dage. Den gennemføres på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 6. november november 2006 (uge 45) samt 11. december december 2006 (uge 50) Bemærkning Uddannelsen afvikles over to perioder (splitkursus). Der udstedes alene uddannelsesbevis efter deltagelse i begge moduler. Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 13

14 1.5 Osteteknologi og -lagring (tidligere Fremstilling af ost 2) Undervisningens indhold: Ostemælkens behandling: Betydningen af processer som pasteurisering, mikrofiltrering, ultrafiltrering og baktofugering. Ostningsteknologi: Forskellige ostefremstillingsmåder. Vægt på rette vandindhold og ph. De forskellige produktionsmetoder sættes i relation til det bestående osteriudstyr, som også gennemgås. Saltlage: Der undervises i, hvordan man fremstiller og passer en saltlage. Lagring: Lagring er ofte en upåagtet del af ostefremstillingen, men denne proces har stor betydning for ostens kvalitetsegenskaber. Der vil blive undervist i luftfugtighed og temperatur i relation til ostens udvikling. 14 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

15 Mål Deltagerne vil efter uddannelsen kunne vælge mælkebehandlingsmetode under hensyn til udbytte og kvalitet. Deltageren vil endvidere være i stand til at vælge den rette fremstillingsteknik i relation til mejeriets udstyr samt fremstille og passe saltlagen og styre lagerbehandlingen. Målgruppe Mejerist eller uddannelsesbevis fra Osteproduktion (Fremstilling af ost) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 19. marts marts 2007 (uge 12) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 15

16 1.6 Fremstilling af pulver Undervisningens indhold: Krav til mælken som råvaren: Der redegøres for de almindelige bakteriologiske og kemiske krav til råvaren samt bedømmelses- og analysemetoder af mælkekonserves. Fundamental tørringsteori: Der redegøres for den grundlæggende teori omkring inddampning og tørring, herunder fysiske begreber som fortætning, fordampning, kogepunkt og tryk. Enheders operation: Der undervises i princippet i et kondenseringsanlægs forskellige enheders operation f.eks. koncentrering, tørring og emballering. Kombinationen teori anlægstyper: Der undervises i forskellige kondenseringsmetoder. Produkter - emballeringsformer: Der orienteres om de forskellige emballagetyper og kravene til disse samt deres anvendelse og mærkning. Krav til ingredienser, disses sammensætning og funktion: Deltagerne orienteres om ingredienser, deres sammensætning og funktion, der anvendes til fremstilling af forskellige mælkekonservesprodukter. Fremstilling af mælkekonserves: Der redegøres teoretisk og praktisk for fremstillingen af mælkekonserves. Under produktionen foretages analyser på koncentrat og pulver, og resultaterne sammenlignes med teorien og produktionskravene. Andre produktmuligheder: Der orienteres om den variation af produktmuligheder, der findes inden for mælkekonserves. Driftanalyser og andre analyser: Deltagerne prøver at foretage analyser så som: vandbestemmelse, sediment (eller brændte partikler), wettability (befugtningsevne), disperbility (udspredning på vandoverflade) samt vægtfyldebestemmelse. Funktionalitet: Der orienteres om forskellige anvendelsesmuligheder for mælkekonserves. 16 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

17 Mål At deltagerne får et grundlæggende kendskab til produktionsområdet, samt får et grundlæggende kendskab til arbejdsgangene i forbindelse med produktion af mælkekonserves. Målgruppe Uddannelsesbevis fra Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 8. januar januar 2007 (uge 2) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 17

18 1.7 Syrningskulturer og -teknologi Undervisningens indhold: Mælkesyrebakterier: Der redegøres for mælkesyrebakteriernes inddeling, vækstbetingelser og stofomsætning. Syrningskulturer: Der redegøres for udvalgte syrevækkerformers egenskaber herunder infektionsrisici, aktivitet og stabilitet samt de forskellige procesparametre og disses betydning ved fremstilling af brugssyre. Syrningsteknologi: Der redegøres for syrningstemperatur, -tid og podeprocentens betydning for kvaliteten af ost, surmælksprodukter og smør. Syrningsfejl: Der redegøres for syrningsfejl opstået ved forkert fremstillingsteknik, mangel på vækstfremmende stoffer og forekomst af væksthæmmende stoffer (bakteriofager, antibiotika og desinfektionsmidler). Kontrolmetoder: Der redegøres for hvordan og med hvilke analysemetoder syrningsforløbet kan kontrolleres med henblik på justerende handlinger. Projekt: Der gennemføres projekter, hvor de gennemgåede faglige emner omsættes til praksis. 18 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

19 Mål Hensigten med uddannelsen er, at deltagerne skal kunne styre et syrningsforløb gennem viden og færdigheder i: at fremstille forskellige brugssyrer, der opfylder kravet til en optimal syrningsproces at regulere procesparametre med betydning for syrningen af ost, surmælksprodukter og smør at anvende relevante kontrolmetoder. Målgruppe Mejerist eller uddannelsesbevis fra Osteproduktion (Fremstilling af ost) eller tilsvarende kvalifikationer. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 26. februar - 2. marts 2007 (uge 9) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 19

20 1.8 Membranfiltrering Undervisningens indhold: Opbygning og principper for membranfiltrering: Der findes forskellige metoder til filtrering af mælk (hyperfiltrering, nanofiltrering, ultrafiltrering og mikrofiltrering). Principperne for filtrering af mælk og valle samt en nærmere beskrivelse af de forskellige filtreringsprincipper bliver gennemgået. Membranfiltreringsmuligheder inden for osteproduktion: Ved fremstilling af ost er et af grundprincipperne koncentrering af mælkens tørstofbestanddele. Set ud fra denne betragtning burde det være ganske enkelt at fremstille ost ved hjælp af ultrafiltrering, men det er ikke så enkelt endda. Hør hvorfor. Hør endvidere, hvilke muligheder mikrofiltrering giver i forbindelse med osteproduktion. Membranfiltreringsmuligheder inden for konsummælksproduktion: Der er nøje sammenhæng mellem kvalitet og tørstofindhold hos mange syrnede konsummælksprodukter, og netop ultrafiltrering er den metode, der giver det bedste resultat. Hør hvorfor. Membranfiltrering anvendt på valle: Valle er biproduktet ved ostefremstilling, men der er uanede muligheder for at udnytte valle til forskellige formål. En betingelse er dog at kunne adskille vallen i dens forskellige komponenter. Her lærer du, hvordan det kan gøres. Permeatets anvendelse: Ved filtrering deles væsken op i retentat og permeat. Retentatets anvendelse bliver omtalt i forbindelse med ost og konsummælk, men hvad med permeatet? Anlæggets drift og vedligehold: For at få optimal drift af anlægget og det størst mulige udbytte ved processen, er det nødvendigt at betjene og vedligeholde anlægget på den rigtige måde. Det bliver omtalt her. 20 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

21 Mål Deltageren vil efter endt uddannelse være i stand til selvstændigt at køre med et membranfiltreringsanlæg. Målgruppe Uddannelsesbevis fra Rengøring og fremstilling af ost (Mejerigrunduddannelse, trin 1) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioderne: 22. januar januar 2007 (uge 4) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 21

22 1.9 Sensoriske undersøgelser Undervisningens indhold: Smags- og sanseteorier: Der redegøres for de fire grundsmage: salt, sødt, surt og bittert. Der forklares endvidere, hvor på tungen de forskellige smagscentre findes placeret. Vidste du i den forbindelse, at lugtesansen normalt er ca gange bedre end smagssansen? Bedømmelsesmetoder: Der er flere forskellige metoder, der kan anvendes ved bedømmelse af produkter. Metoder som: parvis sammenligning, triangel-test, duo-trio-test, rangorden-test og pointmetode vil blive gennemgået. Det vil blive forklaret, i hvilke tilfælde de forskellige metoder bedst kan anvendes. Fastlæggelse af tærskelværdier: Her er indlagt en praktisk øvelse, der i al sin enkelhed går ud på, at deltagerne skal smage på opløsninger af forskellig styrke, for netop at få fastlagt tærskelværdi for de forskellige grundsmage. Endvidere prøver man også at fastlægge genkendelsesværdien. Krav til prøver, lokaler og dommere: For at kunne lave den mest korrekte bedømmelse er det vigtigt, at de ydre forhold så som lokaler, temperatur, lys samt prøver er i orden, men også dommernes gøren og laden før bedømmelsen er vigtig. Eksempelvis vil det ikke være en god idé at ryge i timerne op til en bedømmelse. Blindtest (smag): Vidste du hvor meget synet betyder, når du smager på et produkt? Hvis ikke, kan du glæde dig til denne del af kurset, hvor du får lejlighed til, med bind for øjnene at smage på en række dagligdags fødevarer. Produktfejl: Ved enhver bedømmelse er det vigtigt at vide noget om produkternes kvalitet og især om de fejl, de kunne have. En bedømmelse er en vejledning til producenten, og det er derfor vigtigt, at dommeren er i stand til at give den rette vejledning. Produktbedømmelse/brug af karakterskalaen: Du har sikkert ved en eller anden udstilling set produkterne få karakter. Her kan du lære, hvilken vurdering af produktet, der ligger til grund for den afgivne karakter. Endvidere lærer du om, hvad der sker hvis dommerholdet ikke er helt enige i forbindelse med karaktergivningen. Produktbedømmelse: Som kronen på værket får du med din nyerhvervede viden lejlighed til at føre teori ud i praksis. Der er en række mejeriprodukter, der skal bedømmes, og du vil få lejlighed til at være den, der afgiver bedømmelsen og bagefter får du mulighed for at diskutere resultatet med dine meddommere. 22 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

23 Mål Uddannelsen sigter mod at give deltagerne viden om den teknik og psykologi, der ligger til grund for at kunne bedømme et produkts kvalitet relateret til smag, konsistens, lugt, udseende og farve. Endvidere er det hensigten, at deltagerne skal kunne udføre enkle sensoriske undersøgelser samt videregive resultaterne som led i den løbende kvalitetskontrol. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i laboratorier samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 5. marts - 7. marts 2007 (uge 10) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 23

24 1.10 Kvalitetsbevidsthed Undervisningens indhold: Bevidsthed omkring kvalitet: Der redegøres for, hvad kvalitet er, og hvordan den opnås. Desuden orienteres om, hvordan et produkt kan opfylde kundens forventninger. Problemløsningsteknik: Gennem forskellige problemløsningsteknikker trænes deltagerne i, hvordan operatørens viden og erfaring kan medvirke til mindre fejl og spild på virksomheden. Samarbejdsteknik: Der arbejdes med kommunikation, information, aktiv lytning samt rollespil i uformelle grupper. Operatørkontrol: Der arbejdes med at motivere operatører til at påtage sig ansvaret for eget arbejde samt deltage i beslutninger, der vedrører afdelingen. Procedure til kvalitetshåndbog: Der redegøres for hvad en organisation er samt for hvordan målene, der arbejdes for, opstår. Der trænes desuden i procedurebeskrivelse, og der orienteres om kvalitetshåndbogens opbygning. Kvalitetsstyringssystemer: Der er en kort orientering om ISO 9000-serien, TQM og HACCP. 24 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

25 Mål At deltagerne bliver i stand til at vurdere eget arbejde i forhold til egne kvalitetskrav og ud fra disse opbygge en kvalitetsstyringsmodel, som øger forståelsen for den faglige kvalitetsbedømmelse (operatørkontrol). Fokus er derfor på holdninger og bedømmelse ud fra en kvalitetsmæssig synsvinkel. Endvidere arbejdes der med totalkvalitetssikring, ISO 9000, HACCP og kvalitetsstyringscertifikat, problemløsning og samarbejde. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i IT-lokaler og teorilokaler. Undervisningen gennemføres med én instruktør, der for det meste fungerer som vejleder og konsulent, således at deltagernes egne ideer fremhæves. En stor del af uddannelsen gennemføres som gruppearbejde. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 22. januar januar 2007 (uge 4) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 25

26 1.11 Mejerimaskiner Undervisningens indhold: Sekundære anlæg: Der redegøres for opbygning og betjening af følgende maskiner/anlæg: kølemaskiner, kompressorer, vandbehandlingsanlæg samt kedelanlæg. Mælkebehandlingslinier: Der redegøres for betjening, vedligeholdelse og rengøring af pumper, separatorer, homogenisatorer, pasteuriseringsanlæg, membranfiltreringsanlæg samt CIP-anlæg. Produktionsanlæg: Der redegøres for produktionsanlæg (ost, smør, konsummælk og mælkekonserves) således, at deltagerne kan assistere montører og elektrikere ved betjening/vedligeholdelse. Emballeringsudstyr: Der orienteres om emballeringsanlæg så deltagerne efter kurset er i stand til at tilkalde fornøden assistance så driftsstop kan minimeres. Ekskursion: Der aflægges besøg på maskinfabrikker, der fremstiller produktionsanlæg til mejeriindustrien. 26 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

27 Mål Der tilstræbes en generel forståelse for de specielle forhold, der gør sig gældende for mejerimaskinernes opbygning, funktion, rengøring samt pasning. Det forventes, at deltagerne efter endt uddannelse har fået en sådan forståelse for den daglige arbejdsgang vedrørende mejeriets maskiner, at de under vejledning kan stå for mejerimaskinernes pasning samt daglige renholdelse. Målgruppe Mejerist, uddannelsesbevis fra Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 29. januar - 2. februar 2007 (uge 5) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 27

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Gymnasiet HTX - Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Proces, levnedsmiddel

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

NIR online analyse. - kun merværdi hvis gjort rigtigt

NIR online analyse. - kun merværdi hvis gjort rigtigt NIR online analyse - kun merværdi hvis gjort rigtigt Agenda Præsentation NIR online Installation Analyser fra processen Drift af NIR online Merværdi eller ej? Konklusion Q-Interline A/S FT-NIR Atline FT-NIR

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker 1 store udfordringer kræver stærke løsninger Dagens friske råmælk ankommer til mejeriet. Den kontrolleres

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00 i udvalgets sekretariat Der forelå afbud fra: Lars Kaae I mødet deltog endvidere Pernille

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet 1 Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

Varespecifikation for Danbo

Varespecifikation for Danbo Varespecifikation for Danbo 1. Navn Danbo 2. Beskrivelse af Danbo Modnet fast ost, tilvirket af mælk af bovin oprindelse. Mælk og mælkeprodukter af anden animalsk oprindelse er ikke tilladt. 2.1 Sammensætning

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30 i udvalgets sekretariat I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Lars Gram Vagn Henriksen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Grundskole. Livets kemi. Viden

Grundskole. Livets kemi. Viden Livets kemi Lærervejledning Baggrund: Ost menes at stamme fra Europa og kan dateres helt tilbage til 8000 år F.Kr. Måske fik vi idéen til at fremstille ost fra slagtede kalves løbemaver, som indeholdt

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Referat af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Vagn Henriksen Lars Gram Nils Lange Jørgensen Jens Ingvardsen

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SLAGTEHUSNYT april 2012-2

SLAGTEHUSNYT april 2012-2 SLAGTEHUSNYT april 2012-2 Indhold BSE aftale Kursus HACCP/egenkontrol Honorarlønnede dyrlæger Printeropsætning, slagteriweb Videnkuponer BSE aftale På grund af konkurrencemæssige hensyn har Eurofins meddelt,

Læs mere

- bliv kilden til et bedre miljø!

- bliv kilden til et bedre miljø! Spildevandsoperatør på Ferskvandscentret - bliv kilden til et bedre miljø! 2 Indhold Forord...3 Uddannelse til spildevandsoperatør på Ferskvandscentret...4 Grundkursus i spildevandsrensning (inkl. introduktionsforløb)...6

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet.

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Ølsommelieruddannelsen KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Slip dig løs som ølsommelier Øl har en stadig stigende popularitet. I 2014 blev der for første gang i historien uddelt en Michelin

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Dairy Management System

Dairy Management System Dairy Management System Oplæg til systembeskrivelse Indholdsfortegnelse Indledning...1 Overordnet systembeskrivelse...1 Systemudvikling og implementering...3 Forudsætninger, afklaringer og begrænsninger...5

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Ostningsprocessen. Den udfældede ostemasse har en lidt grynet og kaldes Kvark (Knapost), Skørost og Rygeost.

Ostningsprocessen. Den udfældede ostemasse har en lidt grynet og kaldes Kvark (Knapost), Skørost og Rygeost. Ostningsprocessen Ost kan fremstilles på to principielt forskellige måder som surmælksost eller som løbeost. En tredje ostetype fremstilles af restproduktet, vallen. Valleoste er rige på nemt omsættelige

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere