Forord. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien"

Transkript

1 Forord I 2006 bliver der udviklet et nyt kursus inden for processtyring det får titlen Styring, regulering og overvågning SRO og undervisningen vil foregå på et helt nyt procesanlæg, hvor SRO foretages på forskellige parametre. Kvalitet fra gård til mejeri blev udviklet i den forgangne kursussæson og langt over 300 deltagere har allerede gennemført kurset. Kurset Kvalitet i mælkeindsamling, der udbydes fra efteråret 2006, tænkes anvendt som en opfølgningsdag efter kurset Kvalitet fra gård til mejeri. I sidste kursussæson blev CIP inden for mejeriindustrien ligeledes udviklet og det har vist sig at være et meget efterspurgt kursus. Der skal gøres opmærksom på fordelen ved, at flere medarbejdere fra samme driftssted deltager på det samme kursus. Det kan samtidig anbefales, at flere medarbejdere fra vedligeholdelsesafdelingerne deltager på kurserne, da det giver en langt større forståelse og bedre dialog mellem medarbejdergrupperne. I slutningen af kursussæsonen 2006/2007 vil der blive udviklet en række kurser af en dags varighed med følgende temaer Ost hjælpestoffer, Ost produktionen, Ost klargøring, Mælk og Mælkepulverteknologi. Udvalgets sekretariat imødeser gerne ideer og input til nuværende eller nye kurser, så det sikres, at AMU-kurserne for mejeriindustriens medarbejdere til stadighed har det rigtige indhold. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 1

2 Indholdsfortegnelse Kursus Emne Side Uddannelsesdiagram Almene kurser 1.1 Mejeriindustriens produktionsforhold 6 (Introduktion til mejeriindustrien) 1.2 Mejerihygiejne og egenkontrol CIP inden for mejeriindustrien Osteproduktion (Fremstilling af ost) Osteteknologi- og lagring (Fremstilling af ost 2) Fremstilling af pulver Syrningskulturer og -teknologi Membranfiltrering Sensoriske undersøgelser Kvalitetsbevidsthed Mejerimaskiner Driftskontrol i mejerier Styring, regulering og overvågning SRO 30 (Processtyring i mejerier) 1.14 Kvalitetsstyring i mejerier Pakning og emballering af mejeriprodukter 34 (Introduktion til pakning og emballering) 1.16 Kvalitet fra gård til mejeri 36 (Mælkeindsamling, leverandørbetjening og kvalitet) 1.17 Kvalitet i mælkeindsamling SPC/SPS (IT og produktionsgrundlag) 40 2 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

3 Kursus Emne Side 2.0 Meritgivende kurser 2.1 Rengøring og fremstilling af ost 42 (Mejerigrunduddannelse, trin 1) 2.2 Fremstilling af smør, konsummælk og pulver 44 (Mejerigrunduddannelse, trin 2) 2.6 Praktiske oplysninger 46 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 3

4 Uddannelsesdiagram 1 GRUPPE Almene kurser 2 GRUPPE GRUPPE GRUPPE GRUPPE GRUPPE Ovenstående kurser giver merit til mejeristuddannelsens grundforløb. GRUPPE Meritgivende kurser 4 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

5 Side Mejeriindustriens produktionsforhold (Introduktion til mejeriindustrien) Mejerihygiejne og egenkontrol CIP inden for mejeriindustrien Osteproduktion (Fremstilling af ost) Osteteknologi- og lagring (Fremstilling af ost 2) Fremstilling af pulver Syrningskulturer og -teknologi Membranfiltrering Sensoriske undersøgelser Kvalitetsbevidsthed Mejerimaskiner Driftskontrol i mejerier Styring, regulering og overvågning SRO (Processtyring i mejerier) Kvalitetsstyring i mejerier Pakning og emballering af mejeriprodukter (Introduktion til pakning og emballering) Kvalitet fra gård til mejeri (Mælkeindsamling, leverandørbetjening og kvalitet) Kvalitet i mælkeindsamling SPC/SPS (IT og produktionsgrundlag) Rengøring og fremstilling af ost (Mejerigrunduddannelse, trin 1) Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) dag 3 dage 4 dage 5 dage 10 dage Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 5

6 1.1 Mejeriindustriens produktionsforhold (Introduktion til mejeriindustrien) Undervisningens indhold: Brancheorientering Produktion af mejeriprodukter Produktkendskab Mejerikemi og -bakteriologi Hygiejne, rengøring og desinfektion Mejerimaskiner 6 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

7 Mål Uddannelsen tilsigter at give deltagerne en grundlæggende indføring i mejeriindustriens produktionsforhold og et praktisk kendskab til mejeribrugets forskellige områder, således at deltagerne vil være i stand til at udføre arbejdsfunktioner af mere generel karakter. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er fordelt over maksimalt 5 dage. Den gennemføres på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Uddannelsens indhold og varighed tilpasses deltagernes behov. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen afvikles efter behov. Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 7

8 1.2 Mejerihygiejne og egenkontrol Undervisningens indhold: Mikrobiologi generelt: Der redegøres for mikroorganismers livsbetingelser/- krav. Desuden orienteres der om bakterier, cellens opbygning, formering, lejringsformer samt sporedannelse. Rengøringskontrol: Der redegøres for de analyser, der er relevante i forhold til den bakteriologiske driftskontrol. Teorien suppleres med praktiske øvelser. Rengøringsprocessen og desinfektion: Der redegøres for de grundlæggende principper i rengøring. Desuden orienteres om, hvad snavs/forurening består af, samt om hvordan den fjernes/opløses. Der laves beregninger og kontroller på rensevæskekoncentrationer. Rengørings- og desinfektionsmidler: Der redegøres for opbygningen af rengørings- og desinfektionsmidler samt for sikkerheden omkring disse midler. Desuden orienteres om datablade for de mest anvendte eller aktuelle midler. Der vises eksempler på leverandørernes brugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger samt på klassificering af kemiske stoffer og produkter. Hygiejne: Der redegøres for den personlige hygiejne samt for de regler og normer, der ifølge levnedsmiddelloven findes, for at færdes på en levnedsmiddelsvirksomhed. Skadelige og farlige bakterier: Der orienteres om de mest udbredte eksempler på uønskede bakterier herunder også eksempler på forskellige sygdomsbakterier. HACCP og egenkontrol: Der orienteres om egenkontrol og HACCP. Desuden orienteres om kontrolsystemernes opbygning og deres formål. 8 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

9 Mål Efter endt uddannelse har deltagerne fået et sammenhængende kendskab til og forståelse for personlig hygiejne, produktionshygiejne, herunder specielt rengøringsprocesser, -midler og -kontrol samt begrebet egenkontrol. Uddannelsen lever op til de uddannelseskrav som Fødevare- og Veterinærdirektoratet stiller til medarbejdere, der er beskæftiget inden for mejeriindustrien. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 18. september september 2006 (uge 38) 2. oktober - 4. oktober 2006 (uge 40) 6. november - 8. november 2006 (uge 45) 20. november november 2006 (uge 47) 11. december december 2006 (uge 50) 15. januar januar 2007 (uge 3) 5. februar - 7. februar 2007 (uge 6) 12. marts marts 2007 (uge 11) 23. april april 2007 (uge 17) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 9

10 1.3 CIP inden for mejeriindustrien Undervisningens indhold: Introduktion og baggrund: Der redegøres for formålet med konceptrengøring, herunder at opbygge et højt kendskab inden for teknologi og knowhow i forbindelse med rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Øge niveauet og kvaliteten af den eksisterende rengøring samt reducere påvirkningen af miljøet. Rengøring og desinfektion: Visuelt rent lugtfrit, mikrobiologiske grænseværdier samt levnedsmiddelloven. Anlægsforståelse: Generelt om CIP og parametre, anlægsopbygning, VTL, tanke, rør, pumper, dyser og vedligeholdelse. Kontrol af anlæg: Kontrol og overvågning, bestemmelse af rengøringsmidler, metoder for bestemmelse, titreringsfaktor (TF), titreringsforeskrift, rengøringskontrol og validering. Biofilm: Livsbetingelser, formeringshastighed, næringskrav mm., råvarekvalitet, mellemrengøring, mikrofiltrering mv. Case Story: Fokus på vand, spildevand og proteiner. 10 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

11 Mål Hensigten med kurset er at give deltagerne viden, indsigt og forståelse for følgende områder: Kvaliteten af rengøringsprocessen i produktionen er en kernekompetence Konceptrengøring og CIP-diagnostik skal forankres på operatørniveau for at sikre det optimale ressourceforbrug, medarbejderinvolvering og motivation Løbende og fuldstændig kontrol over data omkring omkostninger (vand, energi og kemi), hygiejnekvalitet og miljø. Herudover at give deltagerne en sådan viden, at de er i stand til at reducere det samlede omkostningsforbrug ved en rengøringsproces. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Det er en fordel, hvis der deltager medarbejdere (produktionsmedarbejdere og mejerister såvel som vedligeholdelsesteknikere) fra samme driftssted på samme kursus. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet, i laboratorielokaler samt i teorilokaler. Undervisningen bygger i høj grad på aktiv deltagelse, idet der skal anvendes eksempler fra eget driftssted. Afviklingsperioder Uddannelsen afvikles efter behov. Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 11

12 1.4 Osteproduktion (tidligere Fremstilling af ost) Undervisningens indhold: Ostemælken kvalitet, behandling og tilsætninger: Der redegøres for ostemælkens kvalitetsegenskaber, herunder indhold af smørsyre, bakterier, celletal mm. Der er også en gennemgang af mælkens rensning, pasteurisering, homogenisering og bactofugering. Ligeledes vil de forskellige tilsætninger til ostemælken blive omtalt. Osteteknologi: Under dette emne behandles hovedprincipperne i teori og praksis, da forskellige teorier afprøves i træningsmejeriet og laboratorier. Der tages udgangspunkt i de forskellige styringsmekanismer til regulering af ostens ph og vandindhold. Da kurset er et splitkursus giver det mulighed for at se det færdige resultat efter ca. 5 uger. Ostens formning og saltning: Her vil forskellige formnings og saltningsmetoder blive gennemgået, samt deres betydning for ostens udseende, skorpe, smag og holdbarhed. Lagring og klargøring: Gennemgang af forskellige lagringsmetoder for de enkelte ostesorter. Hvad sker der med de forskellige oste under nedbrydning af proteinet? Hvorledes kan smagen påvirkes? Hvilken betydning har specielt ph og vandindhold på, f.eks. en gul ost eller en skimmelost? Bakteriologi samt syrevækkeren: Et område der er altafgørende for processen i alle oste. De forskellige bakteriers indflydelse på det færdige resultat omtales, sammensætningen af syrevækkerens indflydelse på ostens smag, modning, konsistens, hulsætning mm. Ostefejl: Her omtales forskellige ostefejl, samt årsagen hertil. Bedømmelse: Udgangspunktet er de, af kursisterne fremstillede oste fra 1. uge, ligesom der vil være et bredt udsnit af oste indkøbt til formålet. Dette for at give deltagerne et bredt kendskab til forskellige oste. Der vil forud være mulighed for at foretage forskellige analyser på ostene, for på denne måde at drage sammenligninger til bedømmelsesresultaterne. 12 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

13 Mål Hensigten med uddannelsen er at sikre medarbejdere, der beskæftiger sig med fremstilling af ost et grundlæggende og en sammenhængende viden om procesog arbejdsgang ved fremstilling af ost. Målgruppe Mejerist, uddannelsesbevis fra Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 10 dage fordelt som splitkursus over 2 x 5 dage. Den gennemføres på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 6. november november 2006 (uge 45) samt 11. december december 2006 (uge 50) Bemærkning Uddannelsen afvikles over to perioder (splitkursus). Der udstedes alene uddannelsesbevis efter deltagelse i begge moduler. Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 13

14 1.5 Osteteknologi og -lagring (tidligere Fremstilling af ost 2) Undervisningens indhold: Ostemælkens behandling: Betydningen af processer som pasteurisering, mikrofiltrering, ultrafiltrering og baktofugering. Ostningsteknologi: Forskellige ostefremstillingsmåder. Vægt på rette vandindhold og ph. De forskellige produktionsmetoder sættes i relation til det bestående osteriudstyr, som også gennemgås. Saltlage: Der undervises i, hvordan man fremstiller og passer en saltlage. Lagring: Lagring er ofte en upåagtet del af ostefremstillingen, men denne proces har stor betydning for ostens kvalitetsegenskaber. Der vil blive undervist i luftfugtighed og temperatur i relation til ostens udvikling. 14 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

15 Mål Deltagerne vil efter uddannelsen kunne vælge mælkebehandlingsmetode under hensyn til udbytte og kvalitet. Deltageren vil endvidere være i stand til at vælge den rette fremstillingsteknik i relation til mejeriets udstyr samt fremstille og passe saltlagen og styre lagerbehandlingen. Målgruppe Mejerist eller uddannelsesbevis fra Osteproduktion (Fremstilling af ost) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 19. marts marts 2007 (uge 12) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 15

16 1.6 Fremstilling af pulver Undervisningens indhold: Krav til mælken som råvaren: Der redegøres for de almindelige bakteriologiske og kemiske krav til råvaren samt bedømmelses- og analysemetoder af mælkekonserves. Fundamental tørringsteori: Der redegøres for den grundlæggende teori omkring inddampning og tørring, herunder fysiske begreber som fortætning, fordampning, kogepunkt og tryk. Enheders operation: Der undervises i princippet i et kondenseringsanlægs forskellige enheders operation f.eks. koncentrering, tørring og emballering. Kombinationen teori anlægstyper: Der undervises i forskellige kondenseringsmetoder. Produkter - emballeringsformer: Der orienteres om de forskellige emballagetyper og kravene til disse samt deres anvendelse og mærkning. Krav til ingredienser, disses sammensætning og funktion: Deltagerne orienteres om ingredienser, deres sammensætning og funktion, der anvendes til fremstilling af forskellige mælkekonservesprodukter. Fremstilling af mælkekonserves: Der redegøres teoretisk og praktisk for fremstillingen af mælkekonserves. Under produktionen foretages analyser på koncentrat og pulver, og resultaterne sammenlignes med teorien og produktionskravene. Andre produktmuligheder: Der orienteres om den variation af produktmuligheder, der findes inden for mælkekonserves. Driftanalyser og andre analyser: Deltagerne prøver at foretage analyser så som: vandbestemmelse, sediment (eller brændte partikler), wettability (befugtningsevne), disperbility (udspredning på vandoverflade) samt vægtfyldebestemmelse. Funktionalitet: Der orienteres om forskellige anvendelsesmuligheder for mælkekonserves. 16 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

17 Mål At deltagerne får et grundlæggende kendskab til produktionsområdet, samt får et grundlæggende kendskab til arbejdsgangene i forbindelse med produktion af mælkekonserves. Målgruppe Uddannelsesbevis fra Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 8. januar januar 2007 (uge 2) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 17

18 1.7 Syrningskulturer og -teknologi Undervisningens indhold: Mælkesyrebakterier: Der redegøres for mælkesyrebakteriernes inddeling, vækstbetingelser og stofomsætning. Syrningskulturer: Der redegøres for udvalgte syrevækkerformers egenskaber herunder infektionsrisici, aktivitet og stabilitet samt de forskellige procesparametre og disses betydning ved fremstilling af brugssyre. Syrningsteknologi: Der redegøres for syrningstemperatur, -tid og podeprocentens betydning for kvaliteten af ost, surmælksprodukter og smør. Syrningsfejl: Der redegøres for syrningsfejl opstået ved forkert fremstillingsteknik, mangel på vækstfremmende stoffer og forekomst af væksthæmmende stoffer (bakteriofager, antibiotika og desinfektionsmidler). Kontrolmetoder: Der redegøres for hvordan og med hvilke analysemetoder syrningsforløbet kan kontrolleres med henblik på justerende handlinger. Projekt: Der gennemføres projekter, hvor de gennemgåede faglige emner omsættes til praksis. 18 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

19 Mål Hensigten med uddannelsen er, at deltagerne skal kunne styre et syrningsforløb gennem viden og færdigheder i: at fremstille forskellige brugssyrer, der opfylder kravet til en optimal syrningsproces at regulere procesparametre med betydning for syrningen af ost, surmælksprodukter og smør at anvende relevante kontrolmetoder. Målgruppe Mejerist eller uddannelsesbevis fra Osteproduktion (Fremstilling af ost) eller tilsvarende kvalifikationer. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 26. februar - 2. marts 2007 (uge 9) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 19

20 1.8 Membranfiltrering Undervisningens indhold: Opbygning og principper for membranfiltrering: Der findes forskellige metoder til filtrering af mælk (hyperfiltrering, nanofiltrering, ultrafiltrering og mikrofiltrering). Principperne for filtrering af mælk og valle samt en nærmere beskrivelse af de forskellige filtreringsprincipper bliver gennemgået. Membranfiltreringsmuligheder inden for osteproduktion: Ved fremstilling af ost er et af grundprincipperne koncentrering af mælkens tørstofbestanddele. Set ud fra denne betragtning burde det være ganske enkelt at fremstille ost ved hjælp af ultrafiltrering, men det er ikke så enkelt endda. Hør hvorfor. Hør endvidere, hvilke muligheder mikrofiltrering giver i forbindelse med osteproduktion. Membranfiltreringsmuligheder inden for konsummælksproduktion: Der er nøje sammenhæng mellem kvalitet og tørstofindhold hos mange syrnede konsummælksprodukter, og netop ultrafiltrering er den metode, der giver det bedste resultat. Hør hvorfor. Membranfiltrering anvendt på valle: Valle er biproduktet ved ostefremstilling, men der er uanede muligheder for at udnytte valle til forskellige formål. En betingelse er dog at kunne adskille vallen i dens forskellige komponenter. Her lærer du, hvordan det kan gøres. Permeatets anvendelse: Ved filtrering deles væsken op i retentat og permeat. Retentatets anvendelse bliver omtalt i forbindelse med ost og konsummælk, men hvad med permeatet? Anlæggets drift og vedligehold: For at få optimal drift af anlægget og det størst mulige udbytte ved processen, er det nødvendigt at betjene og vedligeholde anlægget på den rigtige måde. Det bliver omtalt her. 20 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

21 Mål Deltageren vil efter endt uddannelse være i stand til selvstændigt at køre med et membranfiltreringsanlæg. Målgruppe Uddannelsesbevis fra Rengøring og fremstilling af ost (Mejerigrunduddannelse, trin 1) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioderne: 22. januar januar 2007 (uge 4) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 21

22 1.9 Sensoriske undersøgelser Undervisningens indhold: Smags- og sanseteorier: Der redegøres for de fire grundsmage: salt, sødt, surt og bittert. Der forklares endvidere, hvor på tungen de forskellige smagscentre findes placeret. Vidste du i den forbindelse, at lugtesansen normalt er ca gange bedre end smagssansen? Bedømmelsesmetoder: Der er flere forskellige metoder, der kan anvendes ved bedømmelse af produkter. Metoder som: parvis sammenligning, triangel-test, duo-trio-test, rangorden-test og pointmetode vil blive gennemgået. Det vil blive forklaret, i hvilke tilfælde de forskellige metoder bedst kan anvendes. Fastlæggelse af tærskelværdier: Her er indlagt en praktisk øvelse, der i al sin enkelhed går ud på, at deltagerne skal smage på opløsninger af forskellig styrke, for netop at få fastlagt tærskelværdi for de forskellige grundsmage. Endvidere prøver man også at fastlægge genkendelsesværdien. Krav til prøver, lokaler og dommere: For at kunne lave den mest korrekte bedømmelse er det vigtigt, at de ydre forhold så som lokaler, temperatur, lys samt prøver er i orden, men også dommernes gøren og laden før bedømmelsen er vigtig. Eksempelvis vil det ikke være en god idé at ryge i timerne op til en bedømmelse. Blindtest (smag): Vidste du hvor meget synet betyder, når du smager på et produkt? Hvis ikke, kan du glæde dig til denne del af kurset, hvor du får lejlighed til, med bind for øjnene at smage på en række dagligdags fødevarer. Produktfejl: Ved enhver bedømmelse er det vigtigt at vide noget om produkternes kvalitet og især om de fejl, de kunne have. En bedømmelse er en vejledning til producenten, og det er derfor vigtigt, at dommeren er i stand til at give den rette vejledning. Produktbedømmelse/brug af karakterskalaen: Du har sikkert ved en eller anden udstilling set produkterne få karakter. Her kan du lære, hvilken vurdering af produktet, der ligger til grund for den afgivne karakter. Endvidere lærer du om, hvad der sker hvis dommerholdet ikke er helt enige i forbindelse med karaktergivningen. Produktbedømmelse: Som kronen på værket får du med din nyerhvervede viden lejlighed til at føre teori ud i praksis. Der er en række mejeriprodukter, der skal bedømmes, og du vil få lejlighed til at være den, der afgiver bedømmelsen og bagefter får du mulighed for at diskutere resultatet med dine meddommere. 22 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

23 Mål Uddannelsen sigter mod at give deltagerne viden om den teknik og psykologi, der ligger til grund for at kunne bedømme et produkts kvalitet relateret til smag, konsistens, lugt, udseende og farve. Endvidere er det hensigten, at deltagerne skal kunne udføre enkle sensoriske undersøgelser samt videregive resultaterne som led i den løbende kvalitetskontrol. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 3 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i laboratorier samt i teorilokaler. Afviklingsperioder Uddannelsen er planlagt i perioderne: 5. marts - 7. marts 2007 (uge 10) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 23

24 1.10 Kvalitetsbevidsthed Undervisningens indhold: Bevidsthed omkring kvalitet: Der redegøres for, hvad kvalitet er, og hvordan den opnås. Desuden orienteres om, hvordan et produkt kan opfylde kundens forventninger. Problemløsningsteknik: Gennem forskellige problemløsningsteknikker trænes deltagerne i, hvordan operatørens viden og erfaring kan medvirke til mindre fejl og spild på virksomheden. Samarbejdsteknik: Der arbejdes med kommunikation, information, aktiv lytning samt rollespil i uformelle grupper. Operatørkontrol: Der arbejdes med at motivere operatører til at påtage sig ansvaret for eget arbejde samt deltage i beslutninger, der vedrører afdelingen. Procedure til kvalitetshåndbog: Der redegøres for hvad en organisation er samt for hvordan målene, der arbejdes for, opstår. Der trænes desuden i procedurebeskrivelse, og der orienteres om kvalitetshåndbogens opbygning. Kvalitetsstyringssystemer: Der er en kort orientering om ISO 9000-serien, TQM og HACCP. 24 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

25 Mål At deltagerne bliver i stand til at vurdere eget arbejde i forhold til egne kvalitetskrav og ud fra disse opbygge en kvalitetsstyringsmodel, som øger forståelsen for den faglige kvalitetsbedømmelse (operatørkontrol). Fokus er derfor på holdninger og bedømmelse ud fra en kvalitetsmæssig synsvinkel. Endvidere arbejdes der med totalkvalitetssikring, ISO 9000, HACCP og kvalitetsstyringscertifikat, problemløsning og samarbejde. Målgruppe Uddannelsen står åben for alle, som har eller søger beskæftigelse inden for mejeriindustriens forskellige områder. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum Uddannelses- Center, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i IT-lokaler og teorilokaler. Undervisningen gennemføres med én instruktør, der for det meste fungerer som vejleder og konsulent, således at deltagernes egne ideer fremhæves. En stor del af uddannelsen gennemføres som gruppearbejde. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 22. januar januar 2007 (uge 4) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 25

26 1.11 Mejerimaskiner Undervisningens indhold: Sekundære anlæg: Der redegøres for opbygning og betjening af følgende maskiner/anlæg: kølemaskiner, kompressorer, vandbehandlingsanlæg samt kedelanlæg. Mælkebehandlingslinier: Der redegøres for betjening, vedligeholdelse og rengøring af pumper, separatorer, homogenisatorer, pasteuriseringsanlæg, membranfiltreringsanlæg samt CIP-anlæg. Produktionsanlæg: Der redegøres for produktionsanlæg (ost, smør, konsummælk og mælkekonserves) således, at deltagerne kan assistere montører og elektrikere ved betjening/vedligeholdelse. Emballeringsudstyr: Der orienteres om emballeringsanlæg så deltagerne efter kurset er i stand til at tilkalde fornøden assistance så driftsstop kan minimeres. Ekskursion: Der aflægges besøg på maskinfabrikker, der fremstiller produktionsanlæg til mejeriindustrien. 26 Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

27 Mål Der tilstræbes en generel forståelse for de specielle forhold, der gør sig gældende for mejerimaskinernes opbygning, funktion, rengøring samt pasning. Det forventes, at deltagerne efter endt uddannelse har fået en sådan forståelse for den daglige arbejdsgang vedrørende mejeriets maskiner, at de under vejledning kan stå for mejerimaskinernes pasning samt daglige renholdelse. Målgruppe Mejerist, uddannelsesbevis fra Fremstilling af smør, konsummælk og pulver (Mejerigrunduddannelse, trin 2) eller tilsvarende forudsætninger. Undervisningens varighed og placering Uddannelsens varighed er 5 dage. Den gennemføres på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Udstedelse af uddannelsesbevis Uddannelsesbevis udstedes til alle, som har gennemført uddannelsen og nået uddannelsens mål på tilfredsstillende vis. Undervisningens form Undervisningen finder sted i træningsmejeriet samt i teorilokaler. Afviklingsperiode Uddannelsen er planlagt i perioden: 29. januar - 2. februar 2007 (uge 5) Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien 27

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Foto: Peter Prik Larsen Foto: Peter Prik Larsen Projekt gennemført med tilskud fra Svineafgiftsfonden December 2013 Indhold Introduktion... 4 Kapitel 1 Analyse

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 10 ARBEJDSMILJØ 11 VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere