Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner"

Transkript

1 Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

2 Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

3

4 Forord I fremtiden bliver det afgørende for danske virksomheder og forskningsinstitutioner, at de kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft også fra udlandet. Det bliver det dels på grund af globaliseringen det er nødvendigt for danske virksomheder og forskningsinstitutioner at have medarbejdere med internationale kompetencer dels på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Denne udvikling gør sig gældende i mange lande, og danske virksomheder og forskningsinstitutioner vil derfor opleve en stigende konkurrence om kompetent arbejdskraft. Rekruttering og ansættelse af højtuddannede fra udlandet er altså et led i virksomheder og forskningsinstitutioners overordnede strategi. Meget tyder imidlertid på, at danske virksomheder og forskningsinstitutioner er tilbageholdende med at rekruttere og ansætte højtuddannede fra udlandet. Det bunder blandt andet i forestillinger om, at det er meget kompliceret at rekruttere fra udlandet. På den baggrund har Erhvervs- og Boligstyrelsen fået udarbejdet en analyse, hvis overordnede formål er at bidrage til danske virksomheder og forskningsinstitutioners muligheder for at ansætte denne arbejdskraft. Oxford Research A/S har gennemført analysen, der bygger på gode erfaringer fra 15 danske cases, henholdsvis 10 virksomheder og 5 forskningsinstitutioner af forskellig størrelse og fra forskellige brancher. De 15 cases har i forskelligt omfang gode erfaringer med initiativer og metoder i relation til de enkelte faser, der indgår i ansættelsesforløbet med en højtuddannet fra udlandet: Rekruttering Ansættelse Før ankomst Ankomst og introduktion Jobforløbet Hjemrejse/forlængelse af ophold. Analysen viser, at rekruttering og ansættelse af udenlandske medarbejdere ikke adskiller sig væsentligt fra rekruttering og ansættelse af dansk arbejdskraft. Procedurer og værktøjer er stort set de samme. Forskellene ligger i, at der er visse faser og elementer i rekrutterings- og ansættelsesforløbet, som er særligt vigtige, og som derfor kræver ekstra opmærksomhed i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Et eksempel er, at udenlandske medarbejdere, der ikke kender til danske arbejdspladser i Højtuddannede rekrutteret i udlandet 5

5 forvejen, skal introduceres på en anden måde end danske medarbejdere. Analysen peger på, hvor i rekrutterings- og ansættelsesforløbet, man skal være særligt behjælpelig og opmærksom, når man har med medarbejdere fra udlandet at gøre. Rapporten henvender sig især til virksomheder og forskningsinstitutioner, der ikke har bred erfaring med rekruttering i udlandet herunder ikke mindst mindre og mellemstore virksomheder. Rapporten indeholder en række konkrete eksempler, forslag og gode råd, informationer samt en tjekliste, der kan fungere som inspiration til at komme i gang eller udvikle indsatsen. Samtidig skal man være opmærksom på, at regler og særordninger på dette område udvikler sig, og at det derfor er en god idé at holde sig opdateret. Der skal rettes en varm tak til de medarbejdere, HR-ansvarlige og ledere fra de deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner samt øvrige ressourcepersoner, der har bidraget til rapportens tilblivelse med gode erfaringer, inspiration og metoder samt stor imødekommenhed og interesse. Erhvervs- og Boligstyrelsen november Højtuddannede rekrutteret i udlandet

6 Indhold Indledning Højtuddannede fra udlandet kort fortalt Hvorfor ansætte højtuddannede fra udlandet? Hvor og hvor mange? Rekruttering Rekrutteringsmetoder Godt råd om rekruttering Ansættelse Interviewfaser Screening af ansøgninger Dybdegående interview Interview i Danmark Kontrakt Gode råd til ansættelsesprocessen Før ankomst Arbejds- og opholdstilladelse Forberedelse af den udenlandske medarbejder Forberedelse af medfølgende ægtefælle og familie Boligsøgning Forberedelse af afdelingens ansatte Gode råd til forberedelse inden ankomst Ankomst og introduktion Velkomst og introduktion til bolig Registrering ved offentlige myndigheder og øvrig introduktion Introduktion til lokalområdet Introduktion til arbejdspladsen Gode råd ved ankomst og introduktion Jobforløbet Sprogundervisning Den fortsatte integration på arbejdet Særlige sociale initiativer Støtte til ægtefælle og børn Gode råd om jobforløbet Højtuddannede rekrutteret i udlandet 7

7 7. Hjemrejse / forlængelse af ophold Forlængelse af ophold Praktisk hjælp ved hjemrejse Evaluering og fortsat kontakt Gode råd ved ansættelsesperiodens ophør Tjekliste Links og referencer De 15 cases Højtuddannede rekrutteret i udlandet

8 Indledning Denne rapport er baseret på konkrete erfaringer fra casestudier af udvalgte danske virksomheder og forskningsinstitutioner. Casestudierne viser, at procedurerne i forbindelse med rekruttering og ansættelse af udenlandsk arbejdskraft ikke er meget anderledes end dem, der anvendes i forbindelse med rekruttering og ansættelse af dansk arbejdskraft. Studierne peger imidlertid på en række initiativer, som virksomheder og forskningsinstitutioner kan iværksætte for at få det bedste ansættelsesforløb med højtuddannede fra udlandet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at rekruttering i udlandet er dyrere end rekruttering i Danmark. Og hvis den udenlandske medarbejder ikke falder til og beslutter sig for at rejse hjem, er mange penge gået tabt. Det kan derfor betale sig at gøre en ekstra indsats for at få medarbejderen og eventuel familie til at falde til. De forskellige initiativer, som kan iværksættes under ansættelses- og jobforløbet for en højtuddannet fra udlandet, omfatter både indsatser, der er ressourcekrævende og indsatser, som kan gennemføres for ganske få midler. De indsatser, som af udenlandske medarbejdere opleves som mest værdifulde, er ofte baseret på imødekommenhed, omtanke og information. Gør brug af erfaringer og netværk. Når der ansættes en udenlandsk medarbejder, er der nogle forhold, som må overvejes særligt, da han/hun og måske hele familien skal flytte til Danmark. Men der er dele af ansættelsesprocessen, som kan tage udgangspunkt i erfaringerne med at ansætte danske medarbejdere. Ansættelsessamtalerne og den faglige og sociale vurdering af kandidaten behøver ikke at være meget anderledes end ved ansættelse af en dansk medarbejder. Samtidig er det en god idé at kontakte andre virksomheder eller forskningsinstitutioners HRmedarbejdere, som har erfaring med at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Nogle virksomheder og forskningsinstitutioner organiserer sig i netværk og deler herigennem erfaringer løbende. Netværk mellem virksomhed og universitet Det behøver ikke at være svært for små danske virksomheder, som ikke har stærke internationale eller forskningsmæssige netværk, at opsøge og rekruttere udenlandske specialister. fortsættes... Højtuddannede rekrutteret i udlandet 9

9 PBI Dansensor har indgået et samarbejde med Roskilde Universitetscenter om at rekruttere en udenlandsk Ph.d. studerende under den såkaldte Erhvervs Ph.d. Ordning. RUCs internationale forskernetværk blev brugt til at finde den relevante kandidat, som nu arbejder på halv tid i PBI Dansensor og halv tid på RUC. Kilde: Interview ved PBI Dansensor, Kommunikation er altafgørende. Grundig og åben kommunikation med den udenlandske medarbejder har stor betydning i alle faser af rekrutterings-, ansættelses- og jobforløbet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at intet er underforstået eller en selvfølge for en udlænding i Danmark. Derfor er det af stor betydning i al kommunikation at udtrykke sig klart, eksplicit og helst efterfølgende at sikre sig, at den udenlandske medarbejder også har forstået dét, som var budskabet. Det gælder fra den allerførste kontakt med den potentielle kandidat til en stilling og videre gennem hele jobforløbet. Ægtefælle og børn medfører særlige behov. Casestudierne viser, at udenlandske medarbejdere med ægtefælle og eventuelle børn har særlige behov. Et tilbud om ansættelse skal ikke blot appellere til den udenlandske medarbejder hele familien skal føle sig overbevist om, at beslutningen er den rette. Hvis ansættelsen skal være en succes, er det afgørende, at hele familien har lyst til at blive, og der kræves ofte særlige indsatser for at sikre, at hele familien falder til. Den konkrete indsats afhænger naturligvis af de specifikke ønsker og muligheder, som den enkelte virksomhed eller forskningsinstitution har, samt ikke mindst den enkelte udlændings behov og forudsætninger. Casestudierne danner grundlag for at give en række gode råd. 10 gode råd Analysen viser, at der er visse faser og elementer i rekrutterings- og ansættelsesforløbet, som kræver særlig opmærksomhed, når man skal ansætte arbejdskraft fra udlandet. Resultaterne af analysen er sammenfattet i 10 gode råd. Rådene er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge de er alle vigtige inden for de enkelte faser i rekrutteringen og ansættelsen af højtuddannede fra udlandet. Rådene følger i et vist omfang de seks faser i ansættelsesforløbet. 10 Højtuddannede rekrutteret i udlandet

10 1. Brug målrettede rekrutteringskanaler: Annoncering og rekruttering målrettes på baggrund af strategiske overvejelser om behov, marked og ressourcer: Hvilken job- og personprofil søger vi? Hvilke ressourcer har vi til rådighed til denne ansættelse? Hvor stor er konkurrencen internationalt for denne type ekspert? Eksisterende faglige netværk kan benyttes med fordel. En anderledes rekrutteringsstrategi På Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse har man gode erfaringer med at bruge faglige diskussionsgrupper på internettet til at formidle stillingsannoncer. Denne form for internet-fora udvikler sig til at blive den primære kanal til at holde kontakt med specifikke forskningsfelter og er dermed også en god eksponeringskanal for forskningsinstitutioner og virksomheder, som ønsker at screene egnede kandidater til stillinger på instituttet. Kilde: Interview ved GEUS, Husk både faglig og social vurdering af kandidaten: Det er lige så vigtigt at vurdere en ansøgers sociale kompetencer og omstillingsparathed som de faglige kvalifikationer. Det er derfor en god ide at lade kandidatens fremtidige kolleger være med til at afgøre, om kandidaten er egnet til at indgå i det faglige og sociale arbejdsmiljø. For eksempel kan afdelingen arrangere en middag for kandidaten og kollegerne eller et andet socialt arrangement i forbindelse med interviewet i Danmark. Kollegerne kan inddrages i den faglige vurdering, hvis den udenlandske kandidat for eksempel præsenterer et oplæg eller indgår i en konkret opgave i forbindelse med interviewet i Danmark. 3. Afstem forventninger i ansættelsesfasen: Både kandidaten og arbejdspladsen skal have et godt grundlag for at vurdere, om en eventuel ansættelse bliver en succes. Begge parter skal i ansættelsessamtalen have mulighed for at udtrykke, hvad de forventer af hinanden. Den udenlandske medarbejder skal for eksempel vide, hvad han/hun forventes at producere, og hvor længe ansættelsesforløbet forventes at vare. Virksomheden eller forskningsinstitutionen skal vide, hvad den udenlandske medarbejder forventer af faglige udfordringer, arbejdsmiljø, løn, tekniske faciliteter m.v. 4. Vælg en kontaktperson før ankomst: En personlig kontakt, som er behjælpelig med praktiske spørgsmål om Danmark, virksomheden, stillingen m.v., er af stor værdi for en udenlandsk ansøger. Uanset om virksomheden eller forskningsinstitutionen vælger at udpege én eller flere kontaktpersoner, er det vigtigt, at den Højtuddannede rekrutteret i udlandet 11

11 udenlandske medarbejder har et sted at henvende sig med diverse spørgsmål, inden han eller hun ankommer til Danmark. Det kræver tid at tage sig af en udenlandsk medarbejder. Derfor skal arbejdspladsen være opmærksom på at sikre, at kontaktpersonen får tid og ressourcer til at udfylde den rolle. 5. Videregiv informationsmateriale under ansættelsesprocessen: En udenlandsk ansøger har behov for det bedst mulige beslutningsgrundlag forud for en endelig accept af stillingen. Informationsmateriale i form af links, referencer, materiale om dansk kultur, samfundsforhold, sundhedssystem, levestandard, skat, transport og miljø er relevant. Materiale, som fremsendes før kandidatens ankomst til Danmark, er mest anvendeligt, hvis det er opdelt i specifikke emner, som vedrører denne person og hans/hendes familie. Hvis medarbejderen har børn med, kan materialet for eksempel indeholde information om det danske skolesystem eller internationale skoler, fritidsordning, fritidsaktiviteter/klubber, børnepenge. 6. Tag hånd om de praktiske forhold: Det er en god investering for virksomheden eller forskningsinstitutionen at lade en dansktalende kollega, sekretær eller anden kontaktperson være behjælpelig med kontakt til offentlige myndigheder og diverse forhold som bolig, opholds-/arbejdstilladelse, CPR-registrering, bankkonto etc. Hvad kan man få for sin løn i Danmark? Store virksomheder som Borealis A/S med mange ressourcer afsat til rekruttering har mulighed for at købe data fra konsulentfirmaer, som halvårligt udregner købekraft i Danmark. På den baggrund kan de forhandle løn med en kandidat fra udlandet. Men det behøver ikke at være dyrt at beregne, hvad en udenlandsk medarbejder har råd til for en given løn. Rohde & Schwarz Technology Center brugte to af virksomhedens mandlige bachelorers forbrug som grundlag for at beregne, hvad deres nye udenlandske medarbejder skulle stå tilbage med i nettoløn for at kunne opretholde den ønskede levestandard. Kilde: Interview ved Rohde & Schwarz Technology Center og Borealis A/S, Højtuddannede rekrutteret i udlandet

12 7. Udarbejd en plan for introduktionsforløbet: Det er en god idé at lave en plan for introduktionsforløbet på forhånd, så den udenlandske medarbejder og dennes nye kolleger ved, hvad der skal ske, og hvem der er ansvarlig for hvad. Det giver en fornemmelse af, at den nye udenlandske medarbejder er værdsat og velkommen på arbejdspladsen. Planen kan indeholde skema for diverse samtaler og møder med kolleger i de første uger, introduktion til intranet, faciliteter, organisationsstruktur og sociale arrangementer. 8. Sørg for sprogundervisning: Det er vigtigt at afdække, hvor stort arbejdspladsens og den udenlandske medarbejders behov er, for at vedkommende lærer dansk. Det bør overvejes nøje, hvordan behovet bedst dækkes: Hvor hurtigt skal det gå? Skal undervisningen foregå i arbejdstiden eller i fritiden? Skal det være særlig jobrelateret dansk? Skal undervisningen købes hos private udbydere, eller kan de kommunale tilbud anvendes? Generelt er det en god idé at sætte et forløb med danskundervisning i gang så hurtigt som muligt. Der kan også være et behov for undervisning til ægtefælle og børn. 9. Støt ægtefælles jobmuligheder eller uddannelse: Ægtefællens muligheder for job eller videre uddannelse i Danmark vil ofte være afgørende for, om den udenlandske medarbejder kan blive i stillingen i en længere periode. Det kan derfor være en strategisk vigtig indsats for virksomheden eller forskningsinstitutionen at hjælpe ægtefællen. Hjælpen kan være i form af danskundervisning eller henvisninger til relevante instanser om uddannelsesmuligheder, men det kan også være brug af netværk til at skaffe job eller praktikplads. Arbejdspladsens rekrutteringsansvarlige kan desuden være en god rådgiver om relevante medier til jobsøgning og udarbejdelse af ansøgning og CV. Familien kommer i første række Hvis familien ikke har det godt i Danmark, er det den vigtigste grund til, at et ophold ikke bliver en succes. Det er næsten ubetinget afgørende, at ægtefællen får et job i Danmark, hvis han eller hun ønsker det. Ellers fungerer familielivet ikke. Arbejdspladsen bør gøre alt for at finde et job, allerede inden man kommer til Danmark. Kilde: Interview med udenlandske medarbejdere og ægtefæller i casevirksomheder og forskningsinstitutioner, Højtuddannede rekrutteret i udlandet 13

13 10. Evaluer forløbet: Løbende evaluering af ansættelsesforløbet og tidlige overvejelser om forlængelse af ansættelsen giver den udenlandske medarbejder bedre muligheder for at træffe langsigtede dispositioner, og organisationen undgår måske at miste en værdifuld medarbejder. Samtalerne kan desuden give inspiration til konkrete forbedringer. 14 Højtuddannede rekrutteret i udlandet

14 1. Højtuddannede fra udlandet kort fortalt Virksomheder og forskningsinstitutioner af forskellig størrelse og inden for forskellige brancher har forskellige motiver for at rekruttere højtuddannede fra udlandet. En gennemgående begrundelse er behovet for specialistkompetencer, som ikke findes i Danmark. Men ansættelse af højtuddannede fra udlandet kan også være et led i en virksomheds generelle personalepolitik, prioritering af interkulturelle kompetencer m.v. Dette afsnit indeholder: En kort præsentation af virksomhederne og forskningsinstitutionernes bevæggrunde for at rekruttere og ansætte højtuddannede fra udlandet Faktuelle oplysninger om højtuddannede fra udlandet i Danmark, herunder konklusioner fra en spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og forskningsinstitutioner Hvorfor ansætte højtuddannede fra udlandet? Der er flere årsager til, at danske virksomheder eller forskningsinstitutioner vælger at rekruttere og ansætte højtuddannet arbejdskraft fra udlandet: Behov for specialistviden: En række af de 15 virksomheder og forskningsinstitutioner, der har medvirket i denne best practice undersøgelse, har haft behov for specialistviden og -kompetencer, som ikke kunne rekrutteres i Danmark. Interkulturelle kompetencer: I nogle virksomheder betragtes det desuden som nødvendigt at have udenlandske medarbejdere. Det gælder for eksempel virksomheder, der opererer på det internationale marked, og som derfor prioriterer mangfoldighed og medarbejdere med interkulturelle kompetencer. Bredere rekrutteringsgrundlag: Nogle virksomheder og forskningsinstitutioner slår stillinger op internationalt for at sikre et større udvalg af kvalificerede kandidater til en given stilling. Rokering af medarbejdere i global virksomhed: En række koncerner med datterselskaber rundt omkring i verden rokerer medarbejdere som et led i virksomhedens personale- og uddannelsespolitik. Højtuddannede rekrutteret i udlandet 15

15 Profileringsstrategi: Desuden kan ansættelse af udenlandske trainees, Ph.d. ere eller turnuskandidater være et element i en virksomhed eller forskningsinstitutions generelle rekrutterings- eller profileringsstrategi Hvor og hvor mange? Der findes ingen eksakte opgørelser over, hvor mange udenlandske højtuddannede, der i dag er ansat i danske virksomheder og forskningsinstitutioner. Men tal fra Udlændingestyrelsen indikerer omfanget. Således gav Udlændingestyrelsen i 2002 opholdstilladelse til i alt 805 udenlandske forskere og specialister. Desuden er der i de første 8 måneder af 2003 givet 422 opholdstilladelser, inklusiv tilladelser under den særlige jobkort-ordning (se tekstboks). Jobkort-ordning I sommeren 2002 indførtes den såkaldte jobkort-ordning for at gøre det enklere for danske virksomheder at ansætte højtuddannede fra udlandet inden for en række beskæftigelsesområder, hvor der er mangel på særlig kvalificeret arbejdskraft. Ordningen indebærer hurtig og enkel sagsbehandling af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Aktuelt gælder ordningen for forskellige typer ingeniører og højtuddannede inden for naturvidenskab og teknologi samt læger og sygeplejersker. Disse tal omfatter dog ikke alle højtuddannede fra udlandet, da for eksempel nordiske statsborgere og personer omfattet af EF-reglerne om fri bevægelighed ikke behøver opholds- og arbejdstilladelse for at tage beskæftigelse her i landet 1. De højtuddannede fra udlandet er ansat inden for mange forskellige brancher og fagområder. En spørgeskemaundersøgelse til et udsnit af danske virksomheder tyder dog på, at flertallet er ansat inden for industrien eller sundheds- og velfærdsinstitutioner Udlændingestyrelsen, 2. Oxford Research, Spørgeskemaundersøgelse til danske virksomheder og forskningsinstitutioner i forbindelse med nærværende undersøgelse. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 111 virksomheder, hvoraf 27 havde ansat højtuddannede fra udlandet samt besvarelser fra 15 forskningsinstitutioner, hvoraf 12 havde ansat højtuddannede fra udlandet 16 Højtuddannede rekrutteret i udlandet

16 Samme spørgeskemaundersøgelse indikerer desuden følgende: Et flertal af virksomheder og forskningsinstitutioner med højtuddannede fra udlandet har ikke en fast strategi eller procedure for rekrutteringen af den type medarbejdere. Den konkrete indsats afhænger af de konkrete behov. De fleste virksomheder, som har ansat højtuddannede udlændinge, har ansat 3 eller færre. I forskningsinstitutioner er det typisk flere (6 ud af de 12 forskningsinstitutioner med højtuddannede fra udlandet havde flere end 10 ansat). De fleste højtuddannede fra udlandet er ansat for mere end 2 år (I flere end to ud af tre virksomheder og forskningsinstitutioner). Det er primært store virksomheder, der har ansat højtuddannet udenlandsk arbejdskraft (22 af de 27 virksomheder med udenlandske højtuddannede havde over 200 ansatte). Og det er især de store virksomheder med over 200 ansatte, der har særlige initiativer for at lette de højtuddannede fra udlandets integration på arbejdspladsen. I forskningsinstitutioner er billedet mindre éntydigt. En af de mest udbredte indsatser er en kontaktperson eller en føl - ordning for den nye udenlandske medarbejder. (10 ud af 27 virksomheder og 6 ud af 12 forskningsinstitutioner). Kun få steder findes initiativer rettet mod den udenlandske medarbejders ægtefælle (4 ud af 27 virksomheder og 1 af 12 forskningsinstitutioner). Undersøgelsen tyder således på, at mange virksomheder kun har begrænsede erfaringer med højtuddannede medarbejdere fra udlandet, og at de ikke har en fast strategi til at rekruttere disse. Undersøgelsens resultater kan desuden være udtryk for, at der er et behov for inspiration til at lette ansættelsesforløbet for højtuddannede fra udlandet. Særligt set i lyset af, at flertallet af de nuværende højtuddannede fra udlandet er ansat for en to års periode eller mere. Hvordan den enkelte virksomhed eller forskningsinstitution griber rekrutteringen og ansættelsen af højtuddannede fra udlandet an, må naturligvis afhænge af, hvilke ønsker, ressourcer og muligheder den konkrete arbejdsplads har samt den enkelte udlændings behov og forudsætninger. Højtuddannede rekrutteret i udlandet 17

17 De gode råd i denne rapport er formuleret på baggrund af konkrete erfaringer i de 15 casevirksomheder og forskningsinstitutioner, der har medvirket i undersøgelsen. De 15 cases præsenteres i bilaget. En vigtig konklusion fra caseundersøgelsen er blandt andet, at også virksomheder og forskningsinstitutioner, der er forholdsvis små eller har begrænsede ressourcer, kan have gode erfaringer med at rekruttere og ansætte udenlandske specialister eller forskere. 18 Højtuddannede rekrutteret i udlandet

18 2 Rekruttering Valg af rekrutteringsmetode afhænger blandt andet af, hvorvidt virksomheden eller forskningsinstitutionen i forvejen har et godt internationalt renommé, om der er adgang til faglige/forskningsbaserede netværk samt, hvor stor konkurrencen på markedet i øvrigt er. Det er væsentligt at bruge målrettede kanaler til annoncering og rekruttering efter højtuddannet arbejdskraft fra udlandet. I dette afsnit belyses forskellige rekrutteringsmetoder Rekrutteringsmetoder For at sikre et optimalt udbytte af forløbet med rekruttering og ansættelse af en højtuddannet fra udlandet kan virksomheden indledningsvist gøre sig klart, hvilken job- og personprofil der søges, hvordan markedet er for den pågældende specialisttype, og hvilke ressourcer der er til rådighed i rekrutteringen. Sådanne praktiske og strategiske overvejelser adskiller sig ikke væsentligt fra de betragtninger, der gøres i forbindelse med ansættelse af dansk arbejdskraft. Men da rekruttering og ansættelse af højtuddannede fra udlandet typisk er forbundet med relativt flere omkostninger, kan der være større behov for at overveje muligheder, barrierer og ressourcer. Hvilke fordele har virksomheden (og Danmark) at tilbyde den udenlandske arbejdskraft? Hvilken viden har/mangler virksomheden, når det gælder ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, for eksempel i forhold til lovgivning og skatteregler m.v.? Forskellige virksomheder eller forskningsinstitutioner har forskellige udgangspunkter for at rekruttere af primært to årsager: 1) Nogle har i forvejen et stærkt internationalt renommé, som betyder, at det i princippet kan være nok med et opslag på egen hjemmeside eller en søgning blandt tidligere uopfordrede ansøgninger. Mange har også i forvejen et fagligt netværk, som vil kunne bruges i rekrutteringen. For langt de fleste vil det dog være nødvendigt at komme længere ud med stillingsopslaget for at nå et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere. Højtuddannede rekrutteret i udlandet 19

19 2) Det er meget forskelligt, hvor stor konkurrencen er på markedet for den specifikke fagprofil, der søges. Afhængigt af branche og/eller stillingstype kan markedet være mere eller mindre konkurrencepræget både nationalt og globalt. På baggrund af de praktiske og strategiske overvejelser kan forskellige metoder og kanaler benyttes i forbindelse med rekrutteringen: Annoncering på egen hjemmeside (på engelsk) Annoncering i internationale fagblade og tidsskrifter Mailinglister og internetbaserede diskussionsgrupper for fagspecialister Faglige netværk samarbejdspartnere og konferencer Jobdatabaser på internettet Danske eller udenlandske rekrutteringsfirmaer. Jo mere målrettet og fokuseret annonceringskanalen er, des bedre og mere effektiv bliver rekrutteringen. Jobdatabaser kan således give en meget blandet respons med mange CV er og henvendelser, og det kan let blive uoverskueligt. Fagspecifikke diskussionsgrupper er derimod en lille men meget specifik målgruppe. Rekruttering via mailinglister og faglige netværk Når Danmarks Jordbrugsforskning supplerer almindelige stillingsopslag med opslag via mailinglister og internetbaserede diskussionsgrupper for fagspecialister, kommer ca. 90% af alle henvendelser herfra. ErhvervsPh.d.-ordningen indebærer, at virksomheden via samarbejde med en uddannelsesinstitution som kan være et udenlandsk universitet ansætter en kandidat til forskning i de tre år, uddannelsen varer. Kandidaten kan ligeledes være fra Danmark eller udlandet. ErhvervsPh.d.-projekter kan opnå tilskud fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Mere information kan fås på internettet, (se tekstboks). 20 Højtuddannede rekrutteret i udlandet

20 Ansættelse under ErhvervsPh.d.-ordningen PBI-Dansensor har i samarbejde med Roskilde Universitetscenter (RUC) ansat en højt specialiseret udlænding i 3 år under den såkaldte ErhvervsPh.d.-ordning, som giver et tilskud til ansættelsen. PBI fremhæver især følgende argumenter for at benytte ordningen: Tempo: Meget fleksibel ordning, der gør det muligt at sætte langsigtede udviklingsprojekter i gang hurtigere, end hvis man skulle hente finansiering et andet sted. Fagligt kvantespring: Muligt at hente specialister ind, der har et højt specialiseringsniveau, og som også har et fagligt bagland på universitetet, de kan trække på. Administrativ overkommelighed: Samarbejdet med RUC gør de administrative opgaver overkommelige, idet byrden deles mellem virksomheden og universitetet. Økonomisk tilskud: ErhvervsPh.d.-ordningen giver et månedligt tilskud på kr. til virksomheden. Kilde: Interview ved PBI Dansensor og RUC 2.2. Godt råd om rekruttering I relation til rekrutteringsfasen giver caseanalysen især anledning til følgende anbefaling: Brug målrettede kanaler til annoncering og rekruttering, og benyt gerne faglige netværk i det omfang, sådanne eksisterer. Højtuddannede rekrutteret i udlandet 21

21 22 Højtuddannede rekrutteret i udlandet

22 3. Ansættelse Det er omkostningstungt at ansætte og flytte en udenlandsk medarbejder til Danmark. Derfor er det vigtigt, at virksomheden eller forskningsinstitutionen tilvejebringer et godt grundlag for at kunne vurdere, om en kandidat er egnet. Ellers kan organisationen risikere at miste den udenlandske medarbejder efter relativt kort tid. Det afgørende i en ansættelsessituation er åbenhed og ærlighed om både fordele og ulemper ved at flytte til et nyt land og arbejdsplads. Det er nødvendigt, at forventninger til hele forløbet både fagligt, socialt og privat stemmer overens mellem den udenlandske medarbejder, hans/hendes familie, kolleger og ledelse. I dette kapitel gennemgås ansættelsesprocessens interviewfaser og den endelige kontraktudformning: Interviewfaser Screening af ansøgninger Dybdegående interview Interview i Danmark Kontrakt Gode råd til ansættelsesprocessen Interviewfaser Beslutningen om, hvorvidt en kandidat er egnet, skal selvfølgelig hvile på de faglige kvalifikationer, men kandidatens sociale kompetencer er også særdeles vigtige. Er han/hun tilstrækkeligt omstillingsparat til at kunne trives på en dansk arbejdsplads? Er han/hun reelt indstillet på at flytte til Danmark og er en eventuel familie villig til at flytte med? Det vigtigt at give den udenlandske kandidat et godt grundlag for at vurdere, om han/hun vil rykke sine og muligvis hele familiens rødder op. Virksomheden eller forskningsinstitutionen skal sørge for at give kandidaten så meget information som muligt helt fra begyndelsen. Der kan være stor forskel på, hvor mange ressourcer en virksomhed eller forskningsinstitution ønsker at bruge i ansættelsesprocessen. Hvis kandidaten er enlig og ung, vil der ikke være behov for så mange ressourcer, som hvis kandidaten har ægtefælle og børn. Desuden gælder det typisk, at jo højere alder og jo mere erfaring en kandidat har, desto flere krav vil kandidaten have til en kontrakt og til, hvilke elementer der skal indgå i ansættelsesforløbet. Højtuddannede rekrutteret i udlandet 23

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Relocation Service Hjælp til boligsøgning

Relocation Service Hjælp til boligsøgning July, 2013 Relocation Service Hjælp til boligsøgning Strategy TATION 1 Tankerne bag Relocation Service Baggrund Ønske om at tiltrække og fastholde stærke internationale forskere Som led i den forsatte

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere

Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere Overordnet planlægning HR afdelingens overordnede opgave er at sikre, at rekrutteringsproceduren foregår indenfor rammerne af virksomhedens personalepolitik, de

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå ind på jobnet.dk og log ind ved at klikke på linket 'Opret jobannonce' i feltet Arbejdsgiver. På siden Opret annonce kan

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere