Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2009"

Transkript

1 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2009 Beretning 2008 Page 1

2 Indhold: 1. Året der gik Generalsekretæren Bestyrelsen Medlemsforeningerne Skolefaciliteterne FIU til KFIU Folkeoplysningsudvalget / FOU Gladsaxe Løbet Priser og hæder Idræts- og lederprisen Nordea s priser DIF Du Gør en Forskel FIGs Talentpris FIG Legatet Idrætsfaciliteter Kunstgræs Gladsaxe Skøjtehal Gyngemosehallen / Gladsaxe Sportshal Bagsværd Stadion Bagsværd Ny Skole Fremtiden. Visioner og ønsker Kommunal fritids- og idrætspolitik Håndbold Beretning 2008 Page 2

3 5.3. Fodbold Kraftcentre / Eliten Styrketrænings-faciliteter Breddeidræt Afsluttende bemærkninger Beretning 2008 Page 3

4 1. Året der gik 1.1. Generalsekretæren Efter 8 år på posten som FIG s forretningsfører / generalsekretær / Mr. FIG besluttede Arne Fogt i efteråret, at det var tiden at trække sig og gå på pension. Der skal fra mig som formand og fra hele FIG s bestyrelse lyde en varm tak for indsatsen til Arne. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Arne, og vi fornemmer, at foreningerne og Gladsaxe kommunes forvaltning har været glade for den indsats, Arne har ydet. Altid rolig, afbalanceret, imødekommende, hjælpsom - også, når bølgerne har gået lidt højt. Arne tak for indsatsen og god fornøjelse med den 3. alder. Tak for initiativet og indsatsen med at gennemføre Gladsaxe Games. Tak for initiativet til Gladsaxe Løbet. Velkommen til Ulrich Engmark som efterfølgeren. Ulrich er, lige som Arne, atletikmand, men Ulrich har vi hentet i nabokommunen Ballerup, og vi har da forventninger til (og har allerede oplevet), at Ulrich ser lidt anderledes på, hvordan ting kan gøres. Vi glæder os til mange års samarbejde Bestyrelsen Der var ved repræsentantskabsmødet i 2009 genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, så vi har været de samme personer i bestyrelsen de seneste to år. Som formand vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskammerater for det engagement, de har vist i det forløbne år. Jeg ser frem til et fortsat positivt samarbejde i Medlemsforeningerne Med udgangen af 2009 havde FIG 97 medlemsforeninger med i alt medlemmer, heraf under 25 år. Vi siger velkommen til BK Gyngemosen og TEC FIGs opgave som interesseorganisation for idrætsforeningerne i Gladsaxe Kommune er at varetage medlemmernes interesse over for kommunens politikere og forvaltning, og i øvrigt være den hjælpende hånd, når en forening eller idrætsleder har brug for et godt råd eller skal have løst en opgave stor eller lille. FIGs sekretariat er den faste daglige hjælp, når der er brug for det og bestyrelsen er også altid parat til at støtte og give gode råd. Til såvel den store forening med flere hundrede medlemmer som den lille med ganske få. Ingen opgave er hverken for stor eller for lille for FIG. Beretning 2008 Page 4

5 Vi tilbyder os, men så forventer vi også, at vore medlemsforeninger informerer og kommunikerer med os om aktiviteter og tiltag ud over den daglige drift Skolefaciliteterne Gladsaxe Kommune og Vadgård skole fik i 2009 prisen som Danmarks Mest Klamme Skole. FIG har i flere år påpeget, at forholdene omkring gymnastiksalene og de tilhørende toiletter og omklædningsrum på kommunens skoler er langt fra den standard, man kan forvente. Flere af kommunens skoler er bygget i 50 erne og 60 erne og flere endnu tidligere, og der er i de forløbne år ikke gjort meget for at opgradere eller vedligeholde disse faciliteter til en 21 ende århundred standard. Det har ikke alene betydning for skolebørnene, der flygter væk fra idrætstimerne på skolen, men også for de mange, der bruger disse faciliteter til foreningernes og aftenskolernes udbud af idræt, motion og bevægelse. Mange foreningshold er blandede kvinder/mænd hold, som må leve med, at der kun er et omklædnings- og baderum, som oven i købet bærer tydelig præg af, at de har været i brug siden de tidlige morgentimer. FIG glæder sig over, at der nu er et projekt i gang på Vadgård skole, men vi vil fortsætte med at presse på for at få løftet niveauet på alle kommunens skoler. Til gavn for skolerne og for fritidsbrugerne. Vi har også noteret os, at gartner-afdelingen har fået pålagt at se ekstra efter de udendørs boldbaner på skolerne. Det er her fodboldklubberne skal tage imod de nye, unge spillere, og det er også her mange senior- og oldboysspillere skal dyrke deres idræt. Det kan derfor ikke være rigtigt, at banerne ofte mere ligner en pløjemark end en græsplæne. Vi ved godt, at skolebanerne bliver brugt intensivt. Af skolerne og SFO erne. Af foreningerne og af kvarterets unge. Men vi er overbeviste om, at meget kan gøres med små midler og lidt omhu. Til glæde for de mange FIU til KFIU Efter valget i efteråret til den nye Byråd er Kulturudvalget igen slået sammen med Fritids- og Idrætsudvalget til et Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg (KFIU). FIG s bestyrelse ser frem til et godt samarbejde med det nye udvalg og den nye udvalgsformand Katrine Skov. Vi vil gøre vores til, at der kommer en god og positivt kommunikation mellem KFIU og FIG til gavn og glæde for idrætten i Gladsaxe Kommune Folkeoplysningsudvalget / FOU Det nye Byråd har besluttet at ændre på FOU, så der fremover kun er 3 politikere udpeget af byrådet og 6 medlemmer udpeget af brugerne. Der er ikke længere en repræsentant for handikap-foreningerne i udvalget, idet man mener, at Handikaprådet skal varetage de Beretning 2008 Page 5

6 handikappedes generelle interesser, og at FIG vil varetage de handikappedes idrætsinteresser. Det er vel OK. Man har derudover i Gladsaxe besluttet at tolke Ligestillingsloven i den mere stramme fortolkning, således at der skulle indstilles et lige antal kvinder og mænd som brugerrepræsentanter. I betragtning af, at disse ikke indstilles af de organisationer, de senere betragtes som repræsentanter for - for idrættens vedkommende FIG - men af de enkelte foreninger, så forudsatte dette krav om lige indstilling en høj grad af koordination mellem foreningerne forud for valget til FOU her i februar. For idrættens repræsentation betyder det, at det for første gang ikke er 2 FIG bestyrelsesmedlemmer, der er idrættens repræsentanter i FOU, idet Inger Hammeken (Bagsværd Atletik Club) er valgt som den kvindelige repræsentant, og FIG s formand Ole Lindskov (Bagsværd Roklub) er valgt som den mandlige repræsentant. Hvor intentionerne med det mindre og forhåbentlig mere operationelle FOU er gode, er det straks mere uforståeligt, at Byrådet har vedtaget, at FOU ikke, som det er gældende i alle andre udvalg, selv udpeger sin formand. Den post vil Byrådets partier sikre, at de kan placere, og formandsposten i FOU er nu en af de poster, der fordeles som en del af konstitueringsaftalen efter valget. En beslutning, som på trods af højlydte protester fra de tidligere brugerrepræsentanter, er fastholdt. 2. Gladsaxe Løbet I 2009 blev Gladsaxe Løbet gennemført for anden gang og til vores store glæde med en fordobling af antal deltagere. Det tager vi i FIG s bestyrelse som et udtryk for, at løbet er vel arrangeret, og at vi i samarbejde med Gladsaxe Bladet og Nordea tilbyder et arrangement, som mange borgere i kommunen vil støtte op omkring. Vi er glade for at se den spredning, der er i deltagerskaren. Her er alle aldersklasser fra 1 til 89 år repræsenteret. Vi ser familier med 3 generationer. Fantastisk. Vi har efterfølgende aftalt med Nordea og Gladsaxe Bladet, at der igen i 2010 skal afholdes et Gladsaxe Løb. Så får vi jo se, om vi kan fordoble deltagerantallet en gang til, når startskuddet lyder den 13. juni kl. 10 fra Aktivcentret på Telefonvej. 3. Priser og hæder 3.1. Idræts- og lederprisen Igen i år var Gladsaxe Byråds Idrætsmodtagelse særdeles vel besøgt. Over 130 idrætsledere og idrætsudøvere var mødt op på Gladsaxe Rådhus til det traditionelle arrangement. Det var også lejligheden, hvor Gladsaxe Kommune s idrætspriser bliver overrakt af borgmesteren. Idrætsprisen for aktive fik Camilla Søemod, Gladsaxe Bueskytteklub, for hendes Beretning 2008 Page 6

7 1. plads ved World Cup og andre topresultater nationalt og internationalt. Årets idrætslederpris gik til Inger Hammeken, Bagsværd Atletik Club, for hendes mangeårige arbejde med ungdommen i BAC Nordea s priser Igen i 2009 har NORDEA Danmark Fonden uddelt sine generøse priser. Udendørsprisen til Anna Baker Mikkelsen, BAC og lederprisen til Anni Sylvan, Gladsaxe Håndbold. Begge priser er på kr. En varm tak til Nordea og et stor tillykke til modtagerne 3.3. DIF Du Gør en Forskel Efter indstilling fra FIG fik Gladsaxe Gangsport s formand Ivar Maibom tildelt DIF s Du Gør En Forskel pris. Ivar Maibom fik prisen for sit mangeårige og utrættelige arbejde for Gladsaxe Gangsport. Tillykke med prisen og tak for din indsats og engagement FIGs Talentpris På FIGs repræsentantskabsmøde i 2009 blev FIGs Talentpris tildelt for 20. gang til en talentfuld idrætsudøver fra en Gladsaxe forening. Denne gang gik prisen på kr og et årskrus til Anders Blume fra Gladsaxe IF Svømning. Han fik prisen i hård konkurrence med flere andre talenter fra idrætsforeningerne i Gladsaxe FIG Legatet Med økonomisk baggrund i FIG s provision ved salg af Landbrugslotteriet, renteindtægter og eventuelle overskud på regnskabet udloddes midler efter ansøgning til materialer, kurser, stævner og andre opgaver, som FIG s foreninger ellers ikke kan få tilskud til. I året 2009 blev 10 foreninger betænkt med et økonomisk tilskud, der alle blev overrakt på årets repræsentantskabsmøde. 4. Idrætsfaciliteter 4.1. Kunstgræs Vinteren 2008 / 2009 blev første sæson med kunstgræs-fodboldbaner i Gladsaxe. Helt som forventet måtter det forhandles lidt om fordelingen af banerne, men i det store og hele blev banerne fordelt så sol og vind blev rimeligt fordelt, og det gik da også rimeligt, at få banerne for sæson 2009 / 2010 fordelt. Beretning 2008 Page 7

8 Der er ingen tvivl om, at de nye baner er til stor glæde og gavn for fodbolden, og vi må håbe, at der snarest kommer kunstgræs også på kommunens anlæg i Bagsværd og Skovbrynet Gladsaxe Skøjtehal Efter aftale med skøjte-foreningerne blev arbejdet med at renovere tag m.v. på skøjtehallen påbegyndt i foråret Målsætningen var, at arbejdet skulle være afsluttet så betids, at sæson 2009 / 2010 kunne komme i gang uden væsentlige forsinkelser. Det viste sig at være en drøm, eller rettere et mareridt for foreningerne, hvor den ene forsinkelse efter den anden blev annonceret. Faktisk var meldingerne på et tidspunkt, at det ville blive ind i 2010, inden hallen ville blive klar til brug. Så galt gik det heldigvis ikke, men det blev da efterårsferie, inden der var is på banen, og træningen kunne begynde. Men stadig uden, at mange faciliteter var på plads, hvilket har betydet store tab for ishockeyklubben, der forpagter kiosken. For at føje spot til skade, så blev kælderen med materialerum oversvømmet under et kraftigt uvejr, hvorved meget af det materiel og udstyr, Gladsaxe Ishockey og Gladsaxe Kunstløb efter anvisning havde opmagasineret, blev ødelagt. De to foreninger har fået en sum som erstatning for tabte indtægter ved den sene sæsonstart, men der er stadig diskussioner om, hvem der har erstatningsansvaret for det ødelagte udstyr Gyngemosehallen / Gladsaxe Sportshal 2 Naturfredningsnævnet har netop afgivet sin endelige kendelse, så arbejdet med at opføre Gyngemosehallen endelig kan påbegyndes på det areal, der tidligere var rensningsanlæg, og som efterfølgende blev brugt til genbrugsmarkedet og til Miljø Centret. Det lykkelige udfald af kendelsen falder så sammen med, at Byrådet på sit februar-møde besluttede at bevilge 2,5 mio. kr. til projekteringen, som nu er sat i gang og vil kunne fortsætte direkte ind i selve byggeprojektet. Det er et meget spændende projekt, hvor Enghavegård skole, Fritidsklubben og gymnastikforeningen skal samarbejde om brugen af den nye hal. I projektet er det også tænkt, at hallen skal kunne anvendes som base for selvorganiseret idræt - en ambition, som vil stille udfordringer til administrationen af hallen og til anlæg af områderne omkring hallen. Gladsaxe IF Gymnastik har længe ventet på, at projektet skulle kommer i gang, så foreningen kunne få en afløsning til faciliteterne i Blågård Seminarium, hvor GIF Gymnastik får mindre og mindre tid til deres aktiviteter. Gymnasterne og øvrige brugere kan nu forvente, at de kan starte i den nye Gyngemosehallen omkring årsskiftet 2011 / 12. Forsinkelsen af Gyngemosehallen betyder, at sæson 2010 / 11 vil være uden mulighed for at dyrke især spring- og rytmegymnastik på det niveau og med den kapacitet, som GIF Gymnastik gerne vil, og derfor har foreningen tilbudt Gladsaxe Kommune selv at etablere og finansiere en springgrav i Gladsaxe Sportshal 2 Beretning 2008 Page 8

9 Dette arbejde vil blive gennemført hen over sommeren 2010, så springgraven vil være klar til anvendelse ved sæsonstart 2010 / 11. Da kommunen har sparet driftsudgifter til Gyngemosehallen i to år, havde FIG gerne set, at kommunen havde bidraget økonomisk til etableringsudgifterne til springgraven. Beløbet på ca. 1 mio. kr. er rigtig mange penge for en amatørforening Bagsværd Stadion Det har været dejligt at se, at det er lykkedes at få ny belægning på løbebanerne, så vi også fremover har et godt og velfungerende atletik-stadion i kommunen Bagsværd Ny Skole Det er lovet, at der i forbindelse med etableringen af Bagsværd Ny Skole vil blive anlagt en kunstgræsbane. Det er der mange, der ser frem til. Ikke alene vil det lette presset på kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion, det vil også være af stor værdi for Bagsværd Boldklub for slet ikke at nævne, hvad det vil betyde for elevernes idræt på den nye skole. I det hele taget håber vi meget på, at der ved projekteringen af Bagsværd Ny Skole vil blive taget et væsentligt hensyn til behovet for nogle tidssvarende idrætsfaciliteter i denne del af kommunen. Vi håber meget på, at der ikke bare bliver et par små gymnastiksale med et enkelt bade- og omklædningsrum til hver sal. Det må og skal være muligt for rimelige midler at tænke funktionelle idrætsfaciliteter ind i projektet og at sikre, at der er mulighed for adskilte mænd / kvinder bade- og omklædnings-faciliteter. 5. Fremtiden. Visioner og ønsker 5.1. Kommunal fritids- og idrætspolitik Generelt må vi konstatere, at krisen kradser og også i Gladsaxe. I de næste mange år kan vi ikke regne med de store nye anlæg og faciliteter ud over dem, der allerede er vedtaget i Byrådet. Her er Gyngemosehallen den helt store anlægsopgave. Vi håber dog ikke, at den økonomiske situation vil ramme så hårdt, at der ikke bliver råd til at vedligeholde og modernisere vore nuværende anlæg. I lighed med skolerne trænger mange til en kærlig hånd. Hvis intentionen om at få stadig flere til at dyrke motion og bevægelse, så skal faciliteterne være up-to-date, imødekommende og sikre. I 2009 / 2010 er det intentionen, at der skal arbejdes med: Kulturel mangfoldighed og integration Nye organisationsformer Sundt miljø Udvikling af aktivitetshuse og idrætsanlæg Beretning 2008 Page 9

10 Ang. punktet Nye Organisationsformer vil FIG invitere foreningerne til en dialog om, hvad det kan betyde for foreningerne, og hvordan foreningerne kan bidrage til dette punkt. Debatten har indtil videre fokuseret på enkeltstående aktiviteter, hvorimod FIG s bestyrelse er af den opfattelse, at det først har en påvirkning, når foreningerne aktivt inddrages i en debat om idrættens fremtidige organisation. De nuværende overordnede krav til en idrætsforenings organisation er ganske rigide. Vi fornemmer, at der er en opblødning til, hvordan idrætsforeningerne fremover kan tilbyde deres idræt til borgerne. Ang. Sundt Miljø, så er der ved at blive gennemført regler for udbuddet fra kiosker og caféer på idrætsanlæggene. Der skal være et udbud af, hvad der bliver betragtet som sund mad. Det vil sige, at pommes frites og lignende er bandlyst. Foreløbig er det implementeret i Gladsaxe Sportscenter og på Bagsværd Stadion og Svømmehal. Tilbage står at se hvilke konsekvenser, det får for forpagterne af caféer og kiosker. Vil det markant forringe omsætningen og indtjeningen på de enkelte steder? Det er med beklagelse, at vi må konstatere, at af forvaltningen og politikerne har udskudt området Eliteidræt til Det skal blive interessant at se det kommunale udspil Håndbold Vi må konstatere, at samarbejdet mellem kommunens håndboldklubber er stoppet. Efter fire år var ikke lykkedes at få samarbejdet til at fungere på tværs af traditioner, indstilling til opgavernes fordeling m.v. Ærgerligt, men det kan jo vise sig, at det trods alt har givet et skub til de involverede foreninger, så de hver for sig kommer styrket ud af projektet Fodbold Det var med glæde, at vi midt i efteråret 2009 så AB i toppen af 1. division. En oprykning til Superligaen syntes at ligge lige for, selv om det var et år eller to tidligere end AB s vision. Nu er situationen ændret, så AB ligger midt i divisionen, og udviklingen kan gå hver sin vej. Lad os håbe, at det bliver den rigtige med topkampe på Gladsaxe Stadion. Det vil være dejligt. Det er også dejligt at se, at flere andre hold i kommunens fodboldklubber er rykket op, og at de klarer sig godt i de nye rækker. Der er ingen tvivl om, at der i Gladsaxe er en masse talenter, og at der er et stort antal dygtige og entusiastiske trænere. I samarbejde med kommunen har FIG forsøgt at arrangere Gladsaxe Fodbold-træf for ledere, trænere og andre interessenter i kommunens mange fodboldklubber. Desværre uden held.! Idéen var bl.a. at skabe et fodboldens netværk, hvor trænere og ledere kunne finde sammen omkring træneruddannelse, træningskampe, ungdomsrekruttering m.v., men interessen var desværre minimal, så initiativet er skrinlagt. Ærgerligt for fodboldens fremtid i Gladsaxe Kraftcentre / Eliten Visionsplanen for Fritid og Idræt siger, at der også skal arbejdes for eliten i Gladsaxe. I FIGs bestyrelse mener vi, at den støtte, der gives til kraftcentrene for kano og kajak og for roning er Beretning 2008 Page 10

11 gode eksempler på, hvordan relativ få kommunale kroner kan skabe ikke bare sportslige resultater, men også miljøer, der tiltrækker nye talenter. Begge kraftcentre har i de forløbne år vist stigende sportslige resultater og en stigning i antallet idrætsudøvere tilknyttet kraftcentrene. At være vært for et kraftcenter kræver en velfunderet forening med en ledelse, der kan håndtere det øgede aktivitetsniveau, den udvidede økonomi, samarbejdet med andre foreninger og samtidig sikre, at foreningen som forening ikke forsvinder. Der skal være en identitet, som kan tiltrække nye medlemmer, børn og voksne, og som kan fastholde medlemmerne i foreningen. Det er et vigtigt arbejde, der er sat i gang med kraftcentre for de 2 idrætsgrene ved søen forsætter, og det er da helt klart et koncept, vi vil arbejde på at udbrede til også at omfatte andre idrætsgrene. Uden at have talt med foreningerne, så vil FIG da godt pege på, at atletik, svømning og gymnastik vil være idrætsgrene, der ligger lige for at arbejde med. Og selv om krisen kradser, så må nye tiltag ikke finansieres ved at overføre midler fra de etablerede projekter Styrketrænings-faciliteter Når talen er på elite eller bare konkurrenceidræt på turneringsniveau, så må vi konstatere, at det i dag er et must, at alle idrætsudøvere - svømmere, boldspillere, gymnaster, atletikfolk m.v. - har mulighed for adgang til styrketræningsfaciliteter. Der er et center i Gladsaxe Sportshal, der kan tilbyde styrketræning, men reglerne for, hvem der kan komme, og tidsrammerne for, hvornår der er adgang, er alt for stramme og begrænsede. FIG har derfor i flere år arbejdet på at få etableret et styrketræninglokale i Gladsaxe Sportscenter, hvor idrætsforeningerne kan sende deres udøvere på tider, der passer bedre ind i foreningernes træningstider. Vi er i løbende kontakt med den kommunale forvaltning om dette og har et vist håb om, at der vil være styrketræningsfaciliteter i Gladsaxe Sportscenter ved denne tid til næste år Breddeidræt Der er mange, der sætter breddeidræt lig med selvorganiseret idræt og mener, at idrætten i idrætsforeningerne ikke er breddeidræt. Det, mener vi i FIG, er en forkert opfattelse. Langt den overvejende del af den idræt, der tilbydes i idrætsforeningerne, er breddeidræt. Det er idræt for hr. og fru Hansen. Det er motion på et niveau, der er tilpasset den enkelte. De fleste idrætsgrene har turneringer og stævner for ikke-eliten med hundredvis af deltagere. Hvor der bliver ydet en indsats. Der bliver kæmpet. Selv om det er konkurrence, så er det milevidt fra det, FIG forstår som elite-idræt. Eliteidræt er i vores øjne idræt, der dyrkes på et plan, hvor målet er danske eller internationale mesterskaber. I FIG er vi lidt forundrede over den meget skarpe fokusering, der er i det politiske system på forskellene mellem elite (læs: idræt med konkurrencer) og bredde (læs: idræt uden for Beretning 2008 Page 11

12 idrætsforeningerne). Hovedparten af idrætsforeningernes medlemmer dyrker idræt som en motion i et socialt miljø, og når man etablerer lokaliteter og faciliteter for idræt, så vil det være til glæde for de mange både bredde / motionister og de få, der har en drøm om at blive verdensmester, og som derfor træner på et højt og intensivt niveau. FIG er glad for, at der nu kommer en hal indrettet til gymnastik, og vi er spændt på hvordan samspillet mellem idrætten, fritidsklubben og skolen vil udvikle sig. Selv om hallen kommer til at ligge i kommunens absolutte yderkant, så håber vi da, at den vil udvikle sig til at være udgangspunktet for mange borgeres idræts- og motions-aktiviteter. Men det kommer ikke af sig selv. Der må gøres en indsats, så det bliver alment kendt, at der er denne facilitet, og der må gøres tiltag, så det bliver attraktivt at bruge hallen som base. Hvis Gyngemosehallen skal være udgangspunkt for løbere, cyklister og andre motionister, skal der være et system af stier og veje, der er afmærkede. Det kunne være stier der har forbindelse til området ved Høje Gladsaxe bebyggelsen. Det kunne være stier der fører ud til områderne i Fedt- og Smørmosen. Det kunne være stier der er har markerings oplysning, så de kan anvendes hele året. 6. Afsluttende bemærkninger Der skal her lyde et stort til lykke til alle idrætsudøvere - og foreningerne bag dem - med de flotte resultater, der er opnået i det forløbne år. Selv om Gladsaxe Kommune har fornuftige, men ikke de store, forkromede idrætsfaciliteter, så forstår foreninger og medlemmer at få tilkæmpet sig opmærksomhed og resultater, der rækker ud over kommunegrænsen. Det er primært de individuelle idrætsgrene og søens folk, som slår igennem, hvorimod vi desværre må se i øjnene, at holdidrætterne har svære tider. Som afslutning på årets beretning vil FIGs bestyrelse gerne takke alle samarbejdspartnere for den gode vilje og ånd, som løsning af opgaver og forhandlinger har været ført i. Tak til Gladsaxe Kommunes forvaltninger, til politikere, foreningsledere og organisationer. Og tak til Nordea og Gladsaxe Bladet for støtten. Bestyrelse og generalsekretær vil altid forsøge at leve op til interesseorganisationens navn Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe / FIG hvor ordet idrætsråd er møntet på hjælp og støtte for vore medlemsforeninger om alt i den daglige drift, og så sandelig også - og ikke mindst - er møntet på hjælp og støtte til kommunens embedsmænd og kvinder, politikere m.fl. om alt i forbindelse med nyanlæg samt drift og vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne. Bestyrelsen håber også at få etableret et meget tættere samarbejde med de nyvalgte brugerbestyrelser på kommunens to store idrætsanlæg. I svære økonomiske tider er det vigtigt Beretning 2008 Page 12

13 at samarbejde og trække i samme retning til glæde for vore fælles brugere idrætsforeningerne og deres medlemmer. FIGs bestyrelse og generalsekretær tilbyder sin positive medvirken til alt, der berører fritids- og idrætsområdet for kommunens borgere. Tak for året 2009 og vi er glade for og parate til at tage fat i opgaverne i Bestyrelsen Beretning 2008 Page 13

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07)

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) Medlemmer: HSI medlemstal er ved udgangen af foreningsåret steget til i alt 44 medlemsforeninger, der omfatter

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)

Læs mere

Især fodbold, håndbold og gymnastik har haft markante fremgange i antallet af aktive medlemmer.

Især fodbold, håndbold og gymnastik har haft markante fremgange i antallet af aktive medlemmer. HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2010 Foreningsåret 2009 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2010 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal 2. Uddannelsesfond 3. De fysiske rammer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Især floorball, gymnastik og vægtløftning har haft markante fremgange i antallet af aktive medlemmer.

Især floorball, gymnastik og vægtløftning har haft markante fremgange i antallet af aktive medlemmer. HG s repræsentantskabsmøde 28.02.2011 Foreningsåret 2010 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 28.02.2011 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal 2. De fysiske rammer trange tider i

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne mod nye oplevelser. I denne folder fortæller vi om nogle af de fordele, man kan opnå som medlem af DGI. www.dgi.dk/bornholm

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Referat fra mødet den kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen, Poul Hvass Hansen, Steffen Kjær

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Beretning 2008 Page 1 Indhold: Idrætsrådet... 3 Medlemmer... 3 Sekretariatet... 3 Bestyrelsen... 3 Kommunale Anlæg... 4 Kunstgræsbaner... 4 Gyngemosehallen...

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt GADEIDRÆT Et stigende antal børn og unge efterspørger i dag en løsere organisering og et mindre elitært fællesskab at dyrke idræt i. De unge ønsker

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen

Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen Formandens beretning 2012 I det forløbne år siden sidste repræsentantskabsmøde er der idrætsligt sket flere gode ting i FIF: Medlemsmæssigt går det godt i

Læs mere

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU Forord 9 Vil du være med til at gøre Frederiksbergs kultur- og fritidsliv endnu bedre? Og har du brug for støtte til et

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015

AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015 AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015 25. November 2015 1. En forening i fortsat udvikling 2. Årets aktiviteter 3. Sådan kommunikerer vi 4. Hvor skal vi hen 5. Tak til vore mange frivillige 1. En

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Copenhagen Inline Clubs ordinære generalforsamling d. 28. april 2004. Formandens beretning. Så har Copenhagen Inline Club snart fødselsdag igen, og vi fylder 3 år den 1. maj 2004. Det betyder, at det også

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 26.02.2014 Foreningsåret 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 26.02.2014

HG s repræsentantskabsmøde 26.02.2014 Foreningsåret 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 26.02.2014 HG s repræsentantskabsmøde 26.02.2014 Foreningsåret 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 26.02.2014 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal 2. Endnu et godt år for HG 3. Herlufsholm

Læs mere

DAGSORDEN. for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Møde nr. 1

DAGSORDEN. for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Møde nr. 1 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 17. januar 2007 DAGSORDEN for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Møde nr. 1 Onsdag den 24. januar 2007 på Rådhuset, Gladsaxe-værelset, lokale 2608 (direkte tlf. 39 57

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner Stevnsgade blev stiftet den 5. maj 1958 af lærere og elever på Stevnsgade Skole i hjertet af Nørrebro. Klubben holdt indtil 1972 til på Stevnsgade

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC.

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Fremmødte politikere: Ellen Thomsen, Hans Nydam Buch, John

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Velkommen til eliteidrætsklasserne! Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm Vi sætter øen i bevægelse www.dgi.dk/bornholm 2 Velkommen til DGI Bornholm Vi er en af DGI s 14 landsdelsforeninger. Vi har i øjeblikket 71 medlemsforeninger

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe F I G. Repræsentantskabsmøde mandag den 23. april 2012 kl Sportscafeen på Bagsværd Stadion.

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe F I G. Repræsentantskabsmøde mandag den 23. april 2012 kl Sportscafeen på Bagsværd Stadion. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe F I G Repræsentantskabsmøde mandag den 23. april 2012 kl. 18.00 Sportscafeen på Bagsværd Stadion Referat Mødet startede med spisning - 29 personer deltog. NORDEA FONDEN`s

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge Fritidsnyt 2016 Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015 Kære foreninger Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet og i den kommunale verden. Og atter i år har foreninger

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Ny ishal et generationsskifte for klubben

Ny ishal et generationsskifte for klubben Ny ishal et generationsskifte for klubben Formandens beretning til generalforsamlingen den 12. marts 2012 - sæsonen 2011/2012. Stephanie Halse, Formand Sæson 2011/2012 har været en meget vigtig sæson for

Læs mere

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar Gedser Idræts og Kulturhus Workshop 1 Torsdag d. 09. februar Brugerinddragelse 1. workshop 9. februar 2. workshop 18. april kl. 17.00 19.30 Gennemgang af teammøder. 3. workshop 09. maj kl. 17.00 19.00

Læs mere

BAC forældreinfo. for nye og gamle atletikforældre. November 2015 Ungdomsudvalget

BAC forældreinfo. for nye og gamle atletikforældre. November 2015 Ungdomsudvalget BAC forældreinfo for nye og gamle atletikforældre November 2015 Ungdomsudvalget Indhold: 1. Introduktion 2. Lidt om BAC Ungdom 3. Tøj og sko 4. Klubtøj 5. Årets gang sommer, vinter atletikmærker og diplomfest

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Viborg Gymnastik-Forening

Generalforsamling i Viborg Gymnastik-Forening Generalforsamling i Viborg Gymnastik-Forening mandag 14. marts 2011 kl. 20.00 Sted VGF -centret Referat 1. Valg af dirigent - Flemming Pedersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Vi forventer følgende af kommende rektor: Vi ønsker os en rektor, der respekterer skolens helt særlige karakter og er enig i skolens værdigrundlag. Rektor skal

Læs mere

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Indledning Gladsaxe Ishockeys (GI) ungdomsudvalg (UU) blev dannet på GIs første ordinære generalforsamling i marts 2003. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart.

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart. Kære foreninger. Så er vi her igen På Idrætsområdet er vi godt i gang. Træningen i hallerne, på kunstgræsbanerne, i skøjte arenaen, tennishallen og Islevbadet kører på sit højeste. Siden sidst har vi indviet

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro

Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro Sport 2100 August 2010 Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro Østerbro vokser. Der bygges til boliger og erhverv. Om få år begynder byggerierne i Nordhavnen. Det betyder, at vi bliver flere på Østerbro.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

- et varmt og rart sted

- et varmt og rart sted - et varmt og rart sted KOSTSKOLEN I SØNDERJYLLAND Kostskolen er et dejligt sted, hvor alle mennesker kan være. Lærerne er gode til at lære os nye ting. Man får mange venner her nede og alle er næsten

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning Haderslev Svømmeklub Generalforsamling 19.2. 2013 Formandens beretning Året generelt Sidste år handlede beretningen bl.a. om Bo Sechers afsked som HSK formand igennem 6 år og hans syn på fremtiden for

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2. marts 2016 kl. 19:30 på Sydgården

Referat fra generalforsamlingen 2. marts 2016 kl. 19:30 på Sydgården Referat fra generalforsamlingen 2. marts 2016 kl. 19:30 på Sydgården Dagsorden iflg. Vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg. Gandrup, den 25. januar 2016

Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg. Gandrup, den 25. januar 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Holtet Idrætsforening Aalborgvej 212 9362 Gandrup CVR-nr: 27076610 post@holtetif.dk www.holtetif.dk Gandrup, den 25. januar 2016 Ansøgning

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU - Generalforsamling - 7. februar 2016 Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Idrætssamvirket Aarhus Tlf. 86 14 52 52 Idrættens Hus Vest Fax. 86 14 52 88

Idrætssamvirket Aarhus Tlf. 86 14 52 52 Idrættens Hus Vest Fax. 86 14 52 88 MUNDTLIG BERETNING Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde 2011 på Idrætshøjskolen i Aarhus Velkommen til alle fremmødte foreninger. Formandens mundtlige beretning har i mange år været suppleret af Idrætssamvirkets

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK.

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK. 6920 VIDEBÆK. Formandens beretning ved generalforsamlingen i Videbæk Svømme Club d. 25. september 2014 Videbæk svømme Club besøg af EM svømme maskot, december 2013 Vi har i Videbæk Svømme Club afsluttet

Læs mere

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om idrætsfaciliteter En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog

Læs mere

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar.

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar. Til de forskellige valg er forskellige valgregler. Fælles for alle gælder at de gives 1300 tegns opstillingsgrundlag i dette hæfte med billede og 2 minutters opstillingstale på Årsmødet. Til valg af formand

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Fredericia d. 21. februar 2013 SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Jeg vil gerne på forretningsudvalgets vegne byde velkommen til repræsentantskabsmødet her i TreFor Loungen. - Velkommen til: -

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Succes gennem samarbejde

Succes gennem samarbejde Gulddysse Kulturgård Succes gennem samarbejde Som politiker er man nødt til at nå sine mål gennem andre mennesker men det kræver, at man tør give rum for nytænkende initiativer. Det turde man i Gundsø,

Læs mere

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår.

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

Din rolle som forælder

Din rolle som forælder For mig er dét at kombinere rollen som mentalcoach og forældrerollen rigtigt svært, netop på grund af de mange følelser som vi vækker, når vi opererer i det mentale univers. Samtidig føler jeg egentlig

Læs mere