NR SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING. Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.3-2001 SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING. Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder"

Transkript

1 NR N Y T F R A SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder

2 Den Sociale Ambassadørordning er startet! Som det altid har været planen markerer dette nummer afslutningen på kampagnen Sjov & Alvor. Det har også altid været planen, at Den Sociale Ambassadørordning tager over fra nu af. 12 virksomheder har sagt ja til at starte ordningen op, og de bliver alle sammen præsenteret hver for sig senere i dette nummer. Kernen i denne ordning er historiefortælling fra virksomhed til virksomhed med den ønskede effekt, at virksomhedernes sociale ansvar bliver gjort prestigefyldt. Alle virksomheder i ordningen har sagt ja til at tage imod besøgende fra andre virksomheder, der gerne vil høre noget om, hvordan det er gået, og hvordan det går, med at tage et socialt ansvar. Herudover har nogle af virksomhederne endvidere sagt ja til at komme ud og holde oplæg om deres erfaringer. Hvem det er, fremgår af den samlede oversigt på side 44. Ordningen havde premiere på Obtec-konferencen den 17. maj Her fortalte to af virksomhederne - Svendborg Teknisk Skole og Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S - om deres erfaringer med job på særlige vilkår. I den pjece, der sendes ud sammen med dette nummer kan man læse lidt mere om Den Sociale Ambassadørordning. Man kan komme i kontakt til virksomhederne på to måder. Enten direkte (se oversigten side 44). Eller ved at kontakte: Sisyfos Att. Hans Lassen Niels Juels Vej Svendborg telefon fax SJOV & ALVOR

3 I N D H O L D Leder: Tak 4 Fleksjob på Sydfyn vokser meget stærkere end på landsplan 6 Hvordan er det gået med Jørgen Henningsens vision? 7 Først i mål uden at hvile på laurbærrene 8 Varme hjerter & Åbenhed & Tro på en fremtid for alle 11 Presseklip 18 Den Sociale Ambassadørordning 20 Dagli Brugsen i Gudbjerg 20 De Danske Spritfabrikker A/S 22 Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S 24 Nybolig Erhverv 26 Obtec A/S 28 Produktionshøjskolen i Svendborg 30 Produktudviklingscentret 32 Scan Vibro A/S 34 SIMAC 36 Skanska A/S 38 Svendborg Tekniske Skole 40 Trælasten Byggecenter og Drive In 42 Oversigt over de 12 Ambassadørvirksomheder 44 UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår 45 Vi anbefaler Sjov & Alvor 48

4 LEDER Tak Jeg vil først og fremmest benytte denne leder til at sige tak til alle dem, der har været med at bakke op omkring Sjov & Alvor: Virksomheder, borgmestre og politikere, jobkonsulenter og andre ansatte i kommunerne samt ikke mindst Sydfyns Erhvervsråd og Det sociale Koordinationsudvalg. Uden denne opbakning havde det ikke været muligt for kampagnen at nå sine markante resultater. nemt ved at være social overfor dem, man kender det vil sige dem, der er ansat i forvejen hvorimod det skulle knibe med et socialt ansvar i forhold til dem, de ikke kender. Men her har Sjov & Alvor vist, at en utraditionel kampagne omvendt kan gøre det meget nemt at få virksomhederne til at åbne op overfor mennesker, de ikke har noget kendskab til. Sjov & Alvor havde to projektnære succeskriterier. For det første: Den skulle få 2o virksomheder til at styrke deres sociale indsats, enten ved at gå i gang med at etablere job på særlige vilkår, eller ved at styrke en allerede igangværende indsats på området. Dernæst: Den skulle skaffe 10 ambassadører fra de sydfynske virksomheder, der efter kampagnens afslutning var parat til at oplyse om vigtigheden af, at virksomheder tager det sociale ansvar alvorligt. Det første succeskriterie blev hurtigt realiseret efter kampagnens start med Wienerballet den 4. januar Den utraditionelle måde at starte kampagnen på viste sig hurtigt at være meget effektfuldt. Den skabte en situation, hvor det var meget let at få virksomhederne til at bestille enten ét eller flere skåne- og fleksjob. Der er værd at bemærke, at disse bestillinger stort set alle handlede om arbejdsintegration. Det vil sige, at de rettede sig mod mennesker, som virksomhederne ikke kendte, og som var på en eller anden form for overførselsindkomst. Man hører tit i debatten, at virksomheden har Det andet succeskriterie er også blevet realiseret, endda i en styrket udgave. I løbet af kampagnen blev det klart, at der var meget mere perspektiv i at forankre Den Sociale Ambassadørordning i virksomheder fremfor enkeltpersoner. Og med dette perspektiv har 12 virksomheder forpligtet sig på at starte ambassadørordningen op: Dagli Brugsen i Gudbjerg De Danske Spritfabrikker A/S Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S Nybolig Obtec A/S Produktionshøjskolen i Svendborg Produktudviklingscentret Scan-Vibro A/S SIMAC Skanska A/S Svendborg Tekniske Skole Trælasten Byggecenter og Drive in Disse virksomheder har alle sagt ja til at stille sig rådighed med det formål at gøre det sociale ansvar prestige- NYT FRA SJOV OG ALVOR 4 NR

5 fyldt. Opgaven er at fortælle inspirerende og lærerige historier om det sociale ansvar. Direkte med udgangspunkt i virkeligheden på sydfynske virksomheder og ikke mindst via mund-til-mund-metoden, fra virksomhed til virksomhed. Men hvis vi kigger udover de projektnære succeskriterie, viser det sig, at har kampagnen haft en sådan dynamik, at den har nået nogle markante resultater i et videre perspektiv i to henseender. For det første: Den har været den direkte anledning til at den første sideproduktion på Sydfyn med mennesker med nedsat arbejdsevne er blevet etableret. Det er sket på bremsekomponentvirksomheden Obtec A/S, der med stor succes har formået at etablere sideproduktionen som en del af den almindelige virksomhedsdrift. At det netop er sket på Obtec, har haft stor betydning for kampagnen, fordi Obtec har en meget stærk erhvervsmæssig placering på Sydfyn som en af de største industrivirksomheder, der samtidig er noteret på børsen. Virksomheden er således et erhvervsmæssigt fyrtårn, som nu også er blevet et socialt fyrtårn, der står og blinker som en lysende inspirationskilde for andre erhvervsvirksomheder på Sydfyn. Og for det andet: Den har endvidere været med til at få Sydfyn på Danmarkskortet. Kampagnen har haft en gennemslagskraft, der har rakt langt videre end til de tre sydfynske kommuner. Den fik fra første færd en stor mediemæssig bevågenhed med masser af spaltemilimeterplads. Den har beslaglagt hele forsider og været udsat for grundig journalistisk omtale i så centrale landsdækkende tidsskrifter som Danske Kommuner og Socialrådgiveren. Den indgår endvidere som et fast punkt i undervisningsprogrammet på den projektlederuddannelse om det rummelige arbejdsmarked, som UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår startede i Sydfyn har i 2000 oplevet en meget positiv udvikling indenfor det rummelige arbejdsmarked. Som det fremgår senere i dette magasin, har væksten i antallet af fleksjob og i målopfyldelsen det vil sige hvor stor en andel af regeringens målsætning om skåne- og fleksjob, der er skaffet ligget markant over væksten på landsplan. Det er klart, at den udvikling langt fra alene kan tilskrives kampagnen Sjov & Alvor. Omvendt er det vel rimeligt at antage, at kampagnen med sin effektive opfyldelse af sine projektnære succeskriterier og sin store gennemslagskraft i det hele taget har været en medvirkende årsag hertil. Den Sociale Ambassadørordning, tager over fra nu af. Jeg håber, at den vil vise sig som et blivende indslag i bestræbelserne på at styrke virksomhedernes sociale ansvar. Hans Lassen Kampagneleder NYT FRA SJOV OG ALVOR 5 NR

6 STATISTIK Fleksjob på Sydfyn vokser meget stærkere end på landsplan I debatten om virksomhedernes sociale ansvar og det rummelige arbejdsmarked er der en klar tendens til først og fremmest at fokusere på fleksjob. Det skyldes blandt andet den kommende førtidsreform, der betyder, at der skal skaffes mange flere fleksjob end tidligere. I den tabel 1 kan man se, hvordan det er gået med at skaffe fleksjob i de tre sydfynske kommuner fra det tidspunkt, hvor Sjov & Alvor startede. Tabel 1. Udviklingen i antallet af fleksjob i de tre sydfynske kommuner Vækst Svendborg Kommune % Gudme Kommune % Egebjerg Kommune % I alt % Kilde: Tabellen bygger på de tre kommuners egne oplysninger. Som man kan se, har der i alle kommuner i perioden fra den 1. januar 2000 til den 1. september 2001 været en meget stærk vækst i antallet af fleksjob i alle de tre sydfynske kommuner med Svendborg Kommune på en markant 1. plads. Hvis vi sammenligner udviklingen i antallet af fleksjob i de tre sydfynske kommuner under ét med udviklingen på landsplan, kan man ikke få helt så aktuelle tal. I stedet må vi nøjes med alene at se på år 2000, som er det sidste hele år, hvor der foreligger officielle tal fra Danmarks Statistik. Resultatet kan man se i tabel 2. Tabel 2. Udviklingen i antallet af fleksjob i 2000, De tre sydfynske kommuner under ét sammenlignet med hele landet Vækst De tre sydfynske kommuner % Hele landet % Kilde: Danmarks Statistik: Som det fremgår, har der i hele landet i 2000 været en markant vækst i antallet af fleksjob. Dog ligger den sydfynske vækst væsenligt over landsgennemsnittet. Forskellen til landsgennemsnittet bliver ekstra markant, hvis man kun tager Svendborg Kommune, som i 2000 oplevede en vækst i antallet af fleksjob på intet mindre end 86%. Det vil sige hele 34% over landsgennemsnittet. NYT FRA SJOV OG ALVOR 6 NR

7 STATISTIK Hvordan er det gået med Jørgen Henningsens vision? Til Wienerballet den 4. januar 2000 fremsatte borgmester Jørgen Henningsen den vision, at Sydfyn bliver det sted i landet, hvor man først kommer i mål, det vil sige først skaffer sin andel af de skåne- og fleksjob, som regeringen tidligere har meldt ud som målsætning for området. I tabel 3 kan man se, hvordan det er gået. I parenteserne kan man læse det konkrete antal job. Parenteserne udenfor de enkelte kommuner i den første spalte angiver, hvor mange af de job på særlige vilkår, som de forskellige kommuner skal skaffe. Måltallene er fundet ved at fordele de på alle landets kommuner i forhold til hvor mange arbejdspladser, de forskellige kommuner har i forvejen. Princippet i fordelingen er meget enkel: hvis kommunerne har mange ordinære arbejdspladser, ja så skal de forholdsmæssigt også skaffe tilsvarende mange arbejdspladser på særlige vilkår. De øvrige parenteser i anden og tredje spalte angiver hvor mange skåne- og fleksjob, som kommunerne har skaffet på de forskellige tidspunkter. Tabel 3. Udviklingen i målopfyldelsen (fleks- og skånejob) i de tre sydfynske kommuner Vækst i målopfyldelse Egebjerg Kommune (36) 86% (31) 131% (47) 45% Gudme Kommune (32) 28% (9) 59% (19) 31% Svendborg Kommune (284) 42%(118) 70% (200) 28% I alt (352) 45% (158) 76% (266) 31 % Kilde: Tallene bygger på de tre kommuners egne oplysninger. Måltallene for de enkelte kommuner er egne beregninger på grund af den opgjorte dagbefolkning i Danmarks Statistik:»Geografisk fordelt beskæftigelses- og pendlingsstatistik«, pr. den 1. januar 1998 og udgivet maj Som man kan se, er der i alle tre kommuner sket en markant vækst i målopfyldelsen. Det vil sige, at man er rykket betydelig nærmere det punkt, hvor man har skaffet sin andel af de skåne- og fleksjob. For de tre sydfynske kommuner under ét startede man med en målopfyldelse under halvdelen (45%), og man slutter med en målopfyldelse på 76%. Under ét er Sydfyn ikke endnu kommet i mål, hvorimod Egebjerg Kommune forlængst har passeret målstregen. Kommunen lå allerede den med en stor målopfyldelse på 86%. Ikke bare har kommunen været i stand til at holde denne 1. plads, men de indtager også 1. pladsen, hvad angår vækst i målopfyldelsen i selve perioden, og slutter med en målopfyldelse på 131%. På de efterfølgende side bliver der gået lidt mere i dybden med disse markante erfaringer fra Egebjerg Kommune. Igen, hvis man skal sammenligne med hele landet, kan man ikke få helt de samme aktuelle tal. Hvis vi igen tager året 2000 kan man se resultatet i tabel 4: Tabel 4. Udviklingen i målopfyldelsen (fleks- og skånejob) i De tre sydfynske kommuner under ét sammenlignet med hele landet Vækst i målopfyldelse De tre sydfynske kommuner (352) 44% (155) 61 % (213) 17% Hele landet (40.000) 28%(11.010) 38% (15.311) 10% Kilde: Danmarks Statistik: Tabellen peger meget klart på, at der på Sydfyn i 2000 har været en markant højere vækst i målopfyldelse, 17% mod 10% i hele landet. Og hvis man alene ser på Svendborg Kommune, har der været en vækst i målopfyldelsen på hele 20%, det vil sige en dobbelt så stor vækst som i hele landet. NYT FRA SJOV OG ALVOR 7 NR

8 EGEBJERG KOMMUNE Først i mål uden at hvile på laurbærrene HISTORIEN OM EN STILLE SUCCES På denne sensommerdag i september har jeg en meget nærliggende anledning til at besøge Egebjerg Kommune. Kommunen har allerede opfyldt sin andel af regeringens målsætning om de skåne- og fleksjob. Allerede da Sjov & Alvor startede, lå kommunen med en målopfyldelse på 86%. Og den 1. september 2001 har kommunen etableret 47 job på særlige vilkår, fordelt med 39 fleksjob og 8 skånejob. Det giver en målopfyldelse på 131%. Det er et imponerende resultat, der under alle omstændigheder er en artikel værd. Og jeg har besluttet mig for at finde ud af, hvad årsagerne til dette resultat er. Og hvem er mere nærliggende at snakke med det om end Flemming Kehler, mangeårig socialchef i kommunen. Han er født og opvokset i det, der i dag kaldes for Egebjerg Kommune. Alderen er 54 år, og han har haft hele sit arbejdsliv i kommunen, først i det daværende Stenstrup Kommune, hvor han startede som HK-elev, og siden hen har han fra 1978 været socialchef i Egebjerg Kommune. Med den baggrund må han da vide, hvorfor det går så godt med job på særlige vilkår i Egebjerg Kommune. Man kan ikke ligefrem sige, at Flemming Kehler er i stand til hurtigt at levere præcise svar på dette spørgsmål. Men måske ligger der heri på en særlig finurlig og indirekte måde et svar på spørgsmålet. Det virker som om, at det sociale ansvar er en udiskutabel del af ånden i Egebjerg Kommune. Det er ikke noget, man tænker så meget over. Det er bare noget, man gør. Og har gjort gennem mange år. Men efterhånden som vi får snakket os varm på spørgsmålet, tegner der sig nogle mulige forklaringer på succesen. NYT FRA SJOV OG ALVOR 8 NR

9 Socialchefen i Egebjerg kommune Flemming Kehler på løbetur i den sydfynske natur. Et positiv samspil mellem politikere og ansatte Hvis vi ser tilbage til tiden før snakken om fleksjob, virksomhedernes sociale ansvar og det rummelige arbejdsmarked, så har vi altid i kommunen været meget opmærksomme og engageret i de muligheder, der lå i beskyttede stillinger, siger Flemming Kehler. Og han tilføjer: En anden ting er, at der altid har været en utrolig positiv holdning til fleksjobordningen blandt politikerne i kommunen. Så der har i hvert fald været en positiv samspil mellem os ansatte i kommunen, der har arbejdet med de her ting, og så politikernes velvilje. Dette samspil kan være en af forklaringerne på vores gode resultater. God kontakt til virksomhederne Flemming Kehler kommer også ind på forholdet til virksomhederne: Vi har også gennem årene haft et utrolig godt samarbejde med virksomhederne i kommunen. Det gælder også indenfor hele aktiveringsområdet. Og her tror jeg, at det spiller ind, at kommunen har mange små virksomheder, mange gange kun med 2-3 ansatte. Man må sige, at det er lykkedes for os at oparbejde nogle stabile kontakter til virksomhederne. Det skyldes ikke mindst, at vores beskæftigelseskonsulent Anne Lise Harboe har været ansat hos os i mange år. Og da fleksjobordningen blev indført, havde vi allerede via hendes solide arbejde etableret gode kontakter til virksomhederne. Vi kendte dem i forvejen, og de kendte os. Hurtig opfølgning på sygedagpengeforløb En tredje forklaring på de gode resultater i kommunen kan ligge i den måde, som der bliver fulgt op på mennesker, der er af den ene eller den anden grund kommer på sygedagpenge. NYT FRA SJOV OG ALVOR 9 NR

10 EGEBJERG KOMMUNE Her har vi altid sørget for at følge hurtig op. Og her har vi også som en lille kommune nogle særlige muligheder, fordi vi i forvaltningen er tæt på hinanden. Det muliggør en opgaveløsning, der kan give nogle hurtige resultater. På den måde undgår vi, at sagerne trækker ud på grund af administrative procedurer, der forsinker sagsbehandlingen. matche den enkelte fleksjobber med de behov, som virksomhederne har. Og denne opgave løses bedst regionalt, måske i form af nogle særlige fleksjobformidlingsenheder, således som Socialministeriet har lagt op til. Og det vil vi meget gerne bidrage til med vores engagement og erfaringer. Ønsker ikke at hvile på laurbærrene På spørgsmålet om, hvorvidt Egebjerg Kommune ønsker at hvile på laurbærrene, kommer der hurtigt et meget klart svar fra Flemming Kehler: Nej, selvfølgelig ikke. Lige i øjeblikket er han på besøg hos de 10 største virksomheder i Egebjerg Kommune for at undersøge, om der er muligheder for at udarbejde det, man kalder for sociale partnerskabsaftaler, det vil sige at kommunen og den enkelte virksomheder aftaler nogle mere forpligtende rammer for et samarbejde omkring det sociale ansvar. Samtidig er kommunen ved at lægge sidste hånd på en aftale om socialt partnerskab med LO på Sydfyn, hvis formål er at forhindre, at fagforeningernes medlemmer bliver udstødt fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Endvidere er der taget hul på dialogmøder med det lokale Erhvervsråd i kommunen, hvis formål er at skabe øget forståelse for virksomhedernes sociale ansvar. En ting er sikkert: Med den nye førtidspensionsreform, som betyder, at der skaffes mange flere fleksjob fremover, bliver der brug for en betydelig styrket indsats i forhold til fleksjobområdet. På mange måder er vi først lige begyndt, slutter Flemming Kehler. Den stille succes Jeg er på vej hjem efter samtalen med Flemming Kehler. Jeg synes, at vi efterhånden fik os snakket frem til nogle mulige forklaringer på de imponerende resultater, som Egebjerg Kommune har nået. En af de bedste forklaringer er måske det umisforståelige engagement, som Flemming Kehler uden tøven viste, da vi snakkede om de fremtidige opgaver. Det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale ansvar er simpelthen en del af ånden i kommunen, såvel blandt politikerne, hos virksomhederne som de ansatte på rådhuset. Det er ikke noget, man gør sig til på. Det er på en måde en tavs viden og indsigt, man deler i fællesskab. Derfor er den mest rammende betegnelse, man kan give kommunens imponerende resultater: Den stille succes. Og jeg tror også meget på samarbejdet i Det Sociale Koordinationsudvalg for de tre sydfynske kommuner, siger Flemming Kehler. Det, der er brug for fremover er mere end noget andet at skabe nogle bedre virksomhedskontakter i hele det sydfynske område og arbejde mere professionelt med at Hans Lassen NYT FRA SJOV OG ALVOR 10 NR

11 KONFERENCE PÅ OBTEC Varme hjerter & Åbenhed & Tro på en fremtid for alle Den 17. maj 2001 blev en ikke hel almindelig dag på Obtec A/S. Spisekantinen, som til daglig bespiser de mange medarbejdere, havde totalt ændret udseende. Alle bordene, skifterammerne på væggene m.v. var blevet fjernet. Tilbage var kun stolene i en skov af japanske kirsebærtræer! De sidste var lige sprunget ud. Og de fyldte rummet som en væsentlig del af den udsmykning, som Leo Sommer lederen af deokrationslinjen på Svendborg Handelsskole havde ansvaret for. Det tilstødende show-room var ligeledes blev tømt for computer, borde, stole m.v. I stedet havde Hotel Svendborg gjort klar til en stående buffet. Og der var også blevet plads til wienerklassiske toner, fremført af den lokale gruppe Trio Odino med Lasse Tajmer i spidsen. Anledningen til disse store forandringer var en konference om virksomhedernes sociale ansvar. Den bestod af 2 halvlege. Den første og den største halvleg handlede om de positive erfaringer, som Obtec selv har indhøstet med sin sideproduktion, der udelukkende består af fleksjobbere (erfaringerne er udførligt beskrevet i Nyt Fra Sjov & Alvor, nr. 2). Og den anden halvleg var en premiere på Den Sociale Ambassadørordning, hvor to af de virksomheder, der er med i ordningen Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S og Svendborg Tekniske Skole fortalte konkrete historier om det sociale ansvar. De blev suppleret med Ib Kruse, der er handicapkonsulent ved AF-Fyn, og som fortalte om de muligheder, der ligger i ordningen med personlig assistance (det er den ordningen, der med stor succes er blevet brugt på Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S). Deltagerne på konferencen var repræsentanter for de sydfynske erhvervsvirksomheder, det sociale koordinationsudvalg, kommunernes socialforvaltninger m.v. og borgmester Jørgen Henningsen, der for en gang skyld ikke var på talelisten. De var alle sammen i invitationen blevet bedt om at medbringe varme hjerter, åbenhed og tro på en fremtid for alle. NYT FRA SJOV OG ALVOR 11 NR

12 KONFERENCE PÅ OBTEC FRA 1. HALVLEG Erfaringerne fra Obtec Kampagneleder Hans Lassen, Sisyfos, byder velkommen. Mogens Thorseng, administrerende direktør: Hvad et Wienerbal kan føre med sig»man kan spørge:»hvorfor er vi så gået ind i dette projekt?«personligt kendte jeg ikke ret meget til virksomhedernes sociale ansvar, selv om jeg selvfølgelig havde fulgt debatten i pressen, men der dumpede så en dag en indbydelse ind til et Wienerbal, og jeg kan sige ærligt, jeg kan huske, at den rørte papirkurven. Det med forretningsmiddage, det har jeg rigeligt af, og ikke behov for mere af, men heldigvis så slog jeg lige kort op på side 3, og der så jeg så, at det var ikke bare en middag, det var altså også en masse interessante indlæg. Det gjorde så, at jeg tog den med hjem til min kone og spurgte hende, om det var noget. Det blev vi enige om, at det var og satte et kryds i kalenderen. Den aften blev jeg meget klogere.«nyt FRA SJOV OG ALVOR 12 NR

13 KONFERENCE PÅ OBTEC Torben Madsen, produktionschef: Utrolig gode erfaringer med fleksjobberne»vores erfaringerne har været positive. Der en helt utrolig høj grad af loyalitet og arbejdsglæde hos fleksjobberne. Og det er lidt misvisende at bruge ordet nedsat arbejdsevne om dem. Der er måske brug for lidt mere hjælp, men i realiteten udfører de et utroligt godt stykke arbejde. Og myten om, at fleksjobberne skulle havde mere fravær og flere sygemeldinger end ordinært ansatte, er også gjort til skamme. Der er ikke større fravær i denne gruppe end blandt alle andre medarbejdere.«ole Augustinus, SID-tillidsrepræsentant: Det offentlige bureaukrati»det er meget godt med al det engagement, som det offentlige udviser med hensyn til at få folk ansat på særlige vilkår. Men det er en stor fare for, at man taber målet. Simpelthen fordi der er al for megen usikkerhed omkring, hvordan de mennesker, der er ansat på særlige vilkår, skal forholde sig i den situation, de befinder sig i. Der er for lidt hjælp at hente, og der er oplysninger, som ikke passer eller direkte er misvisende. Dette skyldes primært, at det kommunale system er meget bureaukratisk, også for meget, det er så meget, at der er en fare for, at det blive dræbende for den gode idé.«nyt FRA SJOV OG ALVOR 13 NR

14 KONFERENCE PÅ OBTEC Anne Marie Stjerneborg, fleksjobber: Vi må lære af vores erfaringer»jeg hedder Anne Marie og er 48 år. Jeg kom på arbejdsmarkedet, da jeg var 15. Det var som ung pige i huset, og siden da har jeg arbejdet på fjerkræslagterier og i køkkenet på kroer og de sidste 20 år som tjener i Svendborg. Jeg har været enlig mor til 3 dejlige børn i mange år, så der skulle tjenes penge ind, så de kunne få en ordentlig tilværelse. For 2 år siden var det slut med tjenerjobbet. Jeg gik psykisk ned med flaget på grund af dårligt arbejdsmiljø og fik epilepsi. Jeg føler ikke, at jeg er færdig med at arbejde endnu, så jeg håber og tror, at fleksjobbet er et springbræt til at arbejde op til et normalt job igen. Vi, der er ansat i fleksjob her på Obtec, er alle glade for arbejdet. Vi er blevet godt modtaget. Alle var venlige og rare i begyndelsen, men på et tidspunkt begyndte nogle af af medarbejderne at se skævt til os og småhviske i krogene. Vi fik på fornemmelsen, at de mente, at vi var løntrykkere og ville tage arbejdet fra dem. Fornemmelsen var rigtig, men forholdet til dem er blevet bedre nu, hvor de har lært os at kende. En ting er sikkert: vi er ikke kommet for at ødelægge noget for nogle, vi er kun ude på at arbejde dét, vi kan. Problemet var, sådan som vi ser det, at de øvrige medarbejdere ikke havde fået nok at vide om, at vi fleksjobbere hverken er løntrykkere eller ude på at tage arbejdet fra dem. Derfor tror vi, at det har været svært for dem at tackle os, og omvendt. Men min opfattelse er, at det er blevet bedre efter, at de har lært os at kende, og for mit eget vedkommende føler jeg, at de har glemt, at jeg er fleksjobber. Men der er en anden ting, der også har været svært for os. Og det er at tackle de forskellige regler på grund af fejlinformation eller forskellige råd fra kommunen, både med sygedagpenge, ferie og A-kasse. Det, vi har manglet, har været én, der var helt inde i reglerne. Vi har mødt for megen uvidenhed, og det har gjort os forvirrede, sure og frustrerede. Vi følte på et tidspunkt, at vi stod i et ingenmandsland, hvor ingen vidste noget om os, og vi vidste heller ikke noget selv, men det er der heldigvis ved at blive en ordning på, har kommunen nu lovet os. Til sidst vil jeg gerne sige noget om, hvad man så kan lære af vores erfaringer. For det første: Det er utrolig vigtigt, at kollegaerne får en god og ordentlig information fra ledelse, værkførere og tillidsrepræsentanter, der sikrer, at der ikke er nogen, der tror, at vi kommer for at trykke lønnen eller tage arbejdet fra nogen andre. For det andet: Det er afgørende, at vi får en fast kontaktperson i kommunen, der er 100% inde i reglerne, således at vi ved, hvor vi står, og hvor vi ikke NYT FRA SJOV OG ALVOR 14 NR

15 står, f.eks. med hensyn til feriepenge, sygedagpenge og A-kasse. Vi tror på, at en sådan kontaktperson kan være med til at give os fleksjobbere den helt nødvendige tryghed. Og for det tredje: Vi har lært, at det er vigtigt, at vi fleksjobbere også selv tager ansvaret ved ikke at være bange for at sige vores mening. På den måde kan der ske forbedringer, både i forhold til kollegaerne og kommunen. Vi er alle pisket til at lære af vores erfaringer, og hvis vi gør det, er vi sikker på, at fleksjob bliver en rigtig god idé.«dorthe Bang og Niels Peter Nielsen. konsulenter fra Koordinationsudvalget i Gudme, Egebjerg og Svendborg Kommuner: En masse brugbar viden»projektet på Obtec har givet os en masse brugbar viden. Det har lært os en del om, hvad man skal og ikke mindst ikke skal gøre, når man skal virkeliggøre visionen om det rummelige arbejdsmarked. Vi har lært, hvor vigtig det er at sikre en hurtig sagsbehandling, der kan afklare mennesker til fleksjob. Vi har også lært, hvor afgørende det er, at virksomheden kun har en kontaktperson i kommunen. Og så har vi lært, at det er nødvendigt at samle kompetencen vedrørende de administrative aspekter, der berører den enkelte fleksjobbers rettigheder og pligter hos én og kun en person i kommunen. Og det skal være en person, som det i øvrigt skal være nemt for den enkelte fleksjobber at få fat i.«nyt FRA SJOV OG ALVOR 15 NR

16 KONFERENCE PÅ OBTEC FRA 2. HALVLEG Premiere på den Sociale Ambassadørordning. Jørn Olsen, fuldmægtig Svendborg Tekniske Skole: Måske har vi nået en grænse?»vores arbejde med at etablere fleksjob er sket uden de store forkromede overvejelser. Det er noget, der stille og roligt er vokset frem. Vi har som sagt tidligere ansat medarbejdere på forskellige tilskudsordninger, som så senere er endt i permanente job. Vores grundfilosofi, og det at vi er vant til have med unge mennesker at gøre, gør måske, at vi ser perspektiverne i denne udvikling tydeligere. Vi ved, at folk kan komme i gang, de kan udvikle sig, blot de får de rette vækstmuligheder. Vi er åbne for at ansætte flere i fleksjob fremover, men vi skal også tage hensyn til de medarbejdere, vi har i forvejen, og der er nok nogen steder, hvor der er nået en grænse. Men det kan jo også tænkes, at der hen ad vejen vil opstå nye opgaver, hvor man tænker: Det kan løses af en fleksjobber eller en skånejobber. «Ib Kruse, handicapkonsulent ved AF- Fyn: Hvad er det i grunden, man skiller sig af med, når man skiller sig af med en medarbejder?»det, at man har pådraget sig et handicap, betyder jo ikke, at man ikke kan arbejde. Det betyder, at der er nogen konkrete arbejdsfunktioner, som man måske ikke mere kan udføre. Jeg oplever ved mine ca. 100 virksomhedsbesøg årligt, at der ikke er nogen virksomheder, som ønsker at skille sig af med en medarbejder, som er blevet ramt uforskyldt af et handicap. Fordi hvad er det, man skiller sig af med, når man skiller sig af med en medarbejder? Det er den viden, som medarbejderen har, og som jo i 99% af tilfældene stadigvæk er i behold. Det er en virkelig dejlig oplevelse at møde denne holdning, når man kommer ud og skal finde løsninger for disse personer og deres virksomheder.«nyt FRA SJOV OG ALVOR 16 NR

17 KONFERENCE PÅ OBTEC Flemming Ejde Nielsen, administrende direktør, Ejde Nielsens Værktøjsfabrik: Personlig assistance er en rigtig god ordning. der er meget lidt bureaukrati i den. Så vi vil varmt anbefale den til andre virksomheder«publikums sidste klapsalve og konferencen er slut.»vi har kun gode erfaringer med ordningen med personlig assistance. Vi har to under denne ordning. Den første var en»ung«mand på 50 år, som henvendte sig og gerne ville havde et job. Han var i en lille virksomhed i forvejen, og det kneb for ham at have sine 37 timer om ugen. Han havde en fodfejl, der gjorde, at han havde problemer med at stå. Hans arbejdsgiver var ikke interesseret i at gå ind i ordningen. Men det sagde vi ja til. Det gjorde vi også, da en af vores voksenlærlinge, tre måneder før han var udlært, kom ud for en sportsdykkerulykke, der betød, at han fik problemer med det ene ben, der ikke fungerer optimalt, der er ligesom champagne i det. Så nu har vi to under ordningen. Og det gode ved den er, at NYT FRA SJOV OG ALVOR 17 NR

18 P R E S S E K L I P Billederne på denne side er af Flemming Kjeldsen, afdelingsleder, og Anne Marie Stjerneborg, fleksjobber, begge fra Obtec, taget fra TV-Danmark, den 25. maj Højreside: Obtec-konferencen - Pressecollage med de 3 avisartikler fra Fyns Amts Avis + 1 artikel fra Fyens Stiftstidende NYT FRA SJOV OG ALVOR 18 NR

19 NYT FRA SJOV OG ALVOR 19 NR P R E S S E K L I P

20 DSA VIRKSOMHED Hvis jeg havde været et andet menneske, havde jeg nok ikke gjort det Denne udtalelse falder prompte, da uddeler Flemming Jørgensen bliver spurgt om, hvad grunden egentlig er til, at han som leder af Dagli Brugsen i Gudbjerg har ansat Hassan, en tidligere Kovosoalbaner, i et 37 timers fleksjob den 1. december 2000 efter et år i arbejdsprøvning Dagli Brugsen i Gudbjerg Teglværksvej Gudbjerg Tlf Fax i Gudbjerg Historie: Går helt tilbage til 1912, hvor Gudbjerg og Omegns Brugsforening blev startet. Og fra 1992 har den heddet Dagli Brugsen i Gudbjerg i daglig tale og markedsføring. Kerneydelse: Formidle salg af de daglige varer til husholdninger i nærområdet, det vil sig i en radius på ca. 3 km fra Gudbjerg. Omsætning: 30 mio kr., incl. benzin, med 16 ansatte. Job på særlige vilkår: 1 fleksjob (servicemedarbejder). Det handler om menneskesyn det her. Uden mit humane menneskesyn var vi aldrig gået ind i det. Glæden ved at gøre noget godt for mennesker, der har det svært i det danske samfund, er hovedgevinsten. Men jeg har så senere erfaret, at der er en sidegevinst ved det sociale ansvar. Og det er, at Dagli Brugsens omdømme bliver forbedret, og vi bliver kendt for det. Og det tager vi da gerne med, siger Flemming Jørgensen med et glimt i øjet. Det med det humane menneskesyn understreger han ved at fortælle, at han har to faderskaber, ét i Bangla Desh og ét i Nepal, der i alt koster ham kr. om året. Han peger også på Albert Schweitzer som en person, han sætter stor pris på som følge af hans uegennyttige arbejde med at bygge hospitaler i Afrika. Flemming Jørgensens humane menneskesyn kom også til udtryk, da han stort set samtidig med, at han tiltrådte stillingen som uddeler i Gudbjerg i 1982, tog en narkoman ind, der kom fra København, og som var ansat i butikken i 2 år. Gode erfaringer Erfaringerne med fleksjobbet er gode. Hassan er Dagli Brugsens servicemand over en bred front. Han holder det OK-benzinanlæg rent, der er lige udenfor indgangen til butikken. Han ordner flasker og kører ud med varer. Og han tager sig af det, man kunne kalde for pedelfunktionen, det vil sige småreparationer, skifte pærer ud m.v. Mens Flemming Jørgensen er ved at fortælle om Hassans arbejdsopgaver, ringer telefonen. Et menneske i den anden ende af røret bestiller 3 liter sød, 1 youghurt med jordbær, 2 pakker gær samt en hel del mere. Flemming Jørgensen skriver det hele ned og slutter samtalen med:»det klarer Arne i morgen«. Vi vender tilbage til erfaringerne med Hassan: NYT FRA SJOV OG ALVOR 20 NR

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

NR.1-2000 SJOV & ALVOR

NR.1-2000 SJOV & ALVOR NR.1-2000 N Y T F R A SJOV & ALVOR K O L O F O N Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 1, 2000. Redaktion: Lorentz H. Jessen, tidl. erhvervschef i Svendborg Kommune, og Hans Lassen, Sisyfos. Redaktion afsluttet primo

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

NR.2-2001 SJOV & ALVOR. Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar

NR.2-2001 SJOV & ALVOR. Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar NR.2-2001 N Y T F R A SJOV & ALVOR Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar K O L O F O N Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 2, 2001. Redaktion, idé og tekst: Hans Lassen, Sisyfos. Design og lay-out:

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr. 103-0012 Samrådsspørgsmål : Ministeren bedes redegøre for opdelingen af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen 1. Selve ansættelsen 2. Forbered modtagelsen 3. Den første dag 4. De første 3 måneder Drejebog for ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere Yes! Sådan tænker

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Virksomhedsnetværket

Virksomhedsnetværket Virksomhedsnetværket - udsatte unges vej til et godt arbejdsliv headspace er anderledes. De unge, der kommer her, kommer med en anden tilgang. De kommer, fordi de har brug for det, fordi de gerne vil gøre

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL Hvad drømmer du om? Hvad vil du gerne opnå? DIT MÅL Hvor vil du placere dit mål på en skala fra 1-10? SKALA SKALA FORSKEL FORSKEL Hvorfor er du ikke allerede i mål? HVORFOR Skal dine overbevisninger ændres?

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt.

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt. 1 SERVICESTRATEGI. Indsatsområde: Det rummelige arbejdsmarked: Indledning: Egebjerg Kommunalbestyrelse har valgt det rummelige arbejdsmarked som et af sine indsatsområder i 2003 bl.a. fordi der er et stærk

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Personlige mål. Vil du gerne have mere gennemslagskraft? Vil du gerne gennemføre bedre møder? Vil du gerne have tydeligere succeskriterier på jobbet?

Personlige mål. Vil du gerne have mere gennemslagskraft? Vil du gerne gennemføre bedre møder? Vil du gerne have tydeligere succeskriterier på jobbet? Personlige mål Vil du tabe dig 8 kg? Vil du løbe en maraton? Vil du gerne have mere gennemslagskraft? Vil du gerne være projektleder? Vil du gerne gennemføre bedre møder? Vil du gerne have tydeligere succeskriterier

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever.

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever. SKÆV INTEGRATION Kortlægning: I over halvdelen af landets kommuner er der ikke én eneste IGU-elev Af Allan Christensen @journallan Research: Morten Madsen Fredag den 10. februar 2017 Del: Danmarkskortet

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Alena Strelow, det danske mindretal i Sydslesvig

Alena Strelow, det danske mindretal i Sydslesvig 22. februar 2017 Kære Folketingspolitiker fra V, K, LA og DF Vi, Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, har som de fleste andre, læst vedtagelsesteksten danskere bør ikke være i mindretal i boligområder

Læs mere