NR SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING. Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.3-2001 SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING. Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder"

Transkript

1 NR N Y T F R A SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder

2 Den Sociale Ambassadørordning er startet! Som det altid har været planen markerer dette nummer afslutningen på kampagnen Sjov & Alvor. Det har også altid været planen, at Den Sociale Ambassadørordning tager over fra nu af. 12 virksomheder har sagt ja til at starte ordningen op, og de bliver alle sammen præsenteret hver for sig senere i dette nummer. Kernen i denne ordning er historiefortælling fra virksomhed til virksomhed med den ønskede effekt, at virksomhedernes sociale ansvar bliver gjort prestigefyldt. Alle virksomheder i ordningen har sagt ja til at tage imod besøgende fra andre virksomheder, der gerne vil høre noget om, hvordan det er gået, og hvordan det går, med at tage et socialt ansvar. Herudover har nogle af virksomhederne endvidere sagt ja til at komme ud og holde oplæg om deres erfaringer. Hvem det er, fremgår af den samlede oversigt på side 44. Ordningen havde premiere på Obtec-konferencen den 17. maj Her fortalte to af virksomhederne - Svendborg Teknisk Skole og Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S - om deres erfaringer med job på særlige vilkår. I den pjece, der sendes ud sammen med dette nummer kan man læse lidt mere om Den Sociale Ambassadørordning. Man kan komme i kontakt til virksomhederne på to måder. Enten direkte (se oversigten side 44). Eller ved at kontakte: Sisyfos Att. Hans Lassen Niels Juels Vej Svendborg telefon fax SJOV & ALVOR

3 I N D H O L D Leder: Tak 4 Fleksjob på Sydfyn vokser meget stærkere end på landsplan 6 Hvordan er det gået med Jørgen Henningsens vision? 7 Først i mål uden at hvile på laurbærrene 8 Varme hjerter & Åbenhed & Tro på en fremtid for alle 11 Presseklip 18 Den Sociale Ambassadørordning 20 Dagli Brugsen i Gudbjerg 20 De Danske Spritfabrikker A/S 22 Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S 24 Nybolig Erhverv 26 Obtec A/S 28 Produktionshøjskolen i Svendborg 30 Produktudviklingscentret 32 Scan Vibro A/S 34 SIMAC 36 Skanska A/S 38 Svendborg Tekniske Skole 40 Trælasten Byggecenter og Drive In 42 Oversigt over de 12 Ambassadørvirksomheder 44 UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår 45 Vi anbefaler Sjov & Alvor 48

4 LEDER Tak Jeg vil først og fremmest benytte denne leder til at sige tak til alle dem, der har været med at bakke op omkring Sjov & Alvor: Virksomheder, borgmestre og politikere, jobkonsulenter og andre ansatte i kommunerne samt ikke mindst Sydfyns Erhvervsråd og Det sociale Koordinationsudvalg. Uden denne opbakning havde det ikke været muligt for kampagnen at nå sine markante resultater. nemt ved at være social overfor dem, man kender det vil sige dem, der er ansat i forvejen hvorimod det skulle knibe med et socialt ansvar i forhold til dem, de ikke kender. Men her har Sjov & Alvor vist, at en utraditionel kampagne omvendt kan gøre det meget nemt at få virksomhederne til at åbne op overfor mennesker, de ikke har noget kendskab til. Sjov & Alvor havde to projektnære succeskriterier. For det første: Den skulle få 2o virksomheder til at styrke deres sociale indsats, enten ved at gå i gang med at etablere job på særlige vilkår, eller ved at styrke en allerede igangværende indsats på området. Dernæst: Den skulle skaffe 10 ambassadører fra de sydfynske virksomheder, der efter kampagnens afslutning var parat til at oplyse om vigtigheden af, at virksomheder tager det sociale ansvar alvorligt. Det første succeskriterie blev hurtigt realiseret efter kampagnens start med Wienerballet den 4. januar Den utraditionelle måde at starte kampagnen på viste sig hurtigt at være meget effektfuldt. Den skabte en situation, hvor det var meget let at få virksomhederne til at bestille enten ét eller flere skåne- og fleksjob. Der er værd at bemærke, at disse bestillinger stort set alle handlede om arbejdsintegration. Det vil sige, at de rettede sig mod mennesker, som virksomhederne ikke kendte, og som var på en eller anden form for overførselsindkomst. Man hører tit i debatten, at virksomheden har Det andet succeskriterie er også blevet realiseret, endda i en styrket udgave. I løbet af kampagnen blev det klart, at der var meget mere perspektiv i at forankre Den Sociale Ambassadørordning i virksomheder fremfor enkeltpersoner. Og med dette perspektiv har 12 virksomheder forpligtet sig på at starte ambassadørordningen op: Dagli Brugsen i Gudbjerg De Danske Spritfabrikker A/S Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S Nybolig Obtec A/S Produktionshøjskolen i Svendborg Produktudviklingscentret Scan-Vibro A/S SIMAC Skanska A/S Svendborg Tekniske Skole Trælasten Byggecenter og Drive in Disse virksomheder har alle sagt ja til at stille sig rådighed med det formål at gøre det sociale ansvar prestige- NYT FRA SJOV OG ALVOR 4 NR

5 fyldt. Opgaven er at fortælle inspirerende og lærerige historier om det sociale ansvar. Direkte med udgangspunkt i virkeligheden på sydfynske virksomheder og ikke mindst via mund-til-mund-metoden, fra virksomhed til virksomhed. Men hvis vi kigger udover de projektnære succeskriterie, viser det sig, at har kampagnen haft en sådan dynamik, at den har nået nogle markante resultater i et videre perspektiv i to henseender. For det første: Den har været den direkte anledning til at den første sideproduktion på Sydfyn med mennesker med nedsat arbejdsevne er blevet etableret. Det er sket på bremsekomponentvirksomheden Obtec A/S, der med stor succes har formået at etablere sideproduktionen som en del af den almindelige virksomhedsdrift. At det netop er sket på Obtec, har haft stor betydning for kampagnen, fordi Obtec har en meget stærk erhvervsmæssig placering på Sydfyn som en af de største industrivirksomheder, der samtidig er noteret på børsen. Virksomheden er således et erhvervsmæssigt fyrtårn, som nu også er blevet et socialt fyrtårn, der står og blinker som en lysende inspirationskilde for andre erhvervsvirksomheder på Sydfyn. Og for det andet: Den har endvidere været med til at få Sydfyn på Danmarkskortet. Kampagnen har haft en gennemslagskraft, der har rakt langt videre end til de tre sydfynske kommuner. Den fik fra første færd en stor mediemæssig bevågenhed med masser af spaltemilimeterplads. Den har beslaglagt hele forsider og været udsat for grundig journalistisk omtale i så centrale landsdækkende tidsskrifter som Danske Kommuner og Socialrådgiveren. Den indgår endvidere som et fast punkt i undervisningsprogrammet på den projektlederuddannelse om det rummelige arbejdsmarked, som UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår startede i Sydfyn har i 2000 oplevet en meget positiv udvikling indenfor det rummelige arbejdsmarked. Som det fremgår senere i dette magasin, har væksten i antallet af fleksjob og i målopfyldelsen det vil sige hvor stor en andel af regeringens målsætning om skåne- og fleksjob, der er skaffet ligget markant over væksten på landsplan. Det er klart, at den udvikling langt fra alene kan tilskrives kampagnen Sjov & Alvor. Omvendt er det vel rimeligt at antage, at kampagnen med sin effektive opfyldelse af sine projektnære succeskriterier og sin store gennemslagskraft i det hele taget har været en medvirkende årsag hertil. Den Sociale Ambassadørordning, tager over fra nu af. Jeg håber, at den vil vise sig som et blivende indslag i bestræbelserne på at styrke virksomhedernes sociale ansvar. Hans Lassen Kampagneleder NYT FRA SJOV OG ALVOR 5 NR

6 STATISTIK Fleksjob på Sydfyn vokser meget stærkere end på landsplan I debatten om virksomhedernes sociale ansvar og det rummelige arbejdsmarked er der en klar tendens til først og fremmest at fokusere på fleksjob. Det skyldes blandt andet den kommende førtidsreform, der betyder, at der skal skaffes mange flere fleksjob end tidligere. I den tabel 1 kan man se, hvordan det er gået med at skaffe fleksjob i de tre sydfynske kommuner fra det tidspunkt, hvor Sjov & Alvor startede. Tabel 1. Udviklingen i antallet af fleksjob i de tre sydfynske kommuner Vækst Svendborg Kommune % Gudme Kommune % Egebjerg Kommune % I alt % Kilde: Tabellen bygger på de tre kommuners egne oplysninger. Som man kan se, har der i alle kommuner i perioden fra den 1. januar 2000 til den 1. september 2001 været en meget stærk vækst i antallet af fleksjob i alle de tre sydfynske kommuner med Svendborg Kommune på en markant 1. plads. Hvis vi sammenligner udviklingen i antallet af fleksjob i de tre sydfynske kommuner under ét med udviklingen på landsplan, kan man ikke få helt så aktuelle tal. I stedet må vi nøjes med alene at se på år 2000, som er det sidste hele år, hvor der foreligger officielle tal fra Danmarks Statistik. Resultatet kan man se i tabel 2. Tabel 2. Udviklingen i antallet af fleksjob i 2000, De tre sydfynske kommuner under ét sammenlignet med hele landet Vækst De tre sydfynske kommuner % Hele landet % Kilde: Danmarks Statistik: Som det fremgår, har der i hele landet i 2000 været en markant vækst i antallet af fleksjob. Dog ligger den sydfynske vækst væsenligt over landsgennemsnittet. Forskellen til landsgennemsnittet bliver ekstra markant, hvis man kun tager Svendborg Kommune, som i 2000 oplevede en vækst i antallet af fleksjob på intet mindre end 86%. Det vil sige hele 34% over landsgennemsnittet. NYT FRA SJOV OG ALVOR 6 NR

7 STATISTIK Hvordan er det gået med Jørgen Henningsens vision? Til Wienerballet den 4. januar 2000 fremsatte borgmester Jørgen Henningsen den vision, at Sydfyn bliver det sted i landet, hvor man først kommer i mål, det vil sige først skaffer sin andel af de skåne- og fleksjob, som regeringen tidligere har meldt ud som målsætning for området. I tabel 3 kan man se, hvordan det er gået. I parenteserne kan man læse det konkrete antal job. Parenteserne udenfor de enkelte kommuner i den første spalte angiver, hvor mange af de job på særlige vilkår, som de forskellige kommuner skal skaffe. Måltallene er fundet ved at fordele de på alle landets kommuner i forhold til hvor mange arbejdspladser, de forskellige kommuner har i forvejen. Princippet i fordelingen er meget enkel: hvis kommunerne har mange ordinære arbejdspladser, ja så skal de forholdsmæssigt også skaffe tilsvarende mange arbejdspladser på særlige vilkår. De øvrige parenteser i anden og tredje spalte angiver hvor mange skåne- og fleksjob, som kommunerne har skaffet på de forskellige tidspunkter. Tabel 3. Udviklingen i målopfyldelsen (fleks- og skånejob) i de tre sydfynske kommuner Vækst i målopfyldelse Egebjerg Kommune (36) 86% (31) 131% (47) 45% Gudme Kommune (32) 28% (9) 59% (19) 31% Svendborg Kommune (284) 42%(118) 70% (200) 28% I alt (352) 45% (158) 76% (266) 31 % Kilde: Tallene bygger på de tre kommuners egne oplysninger. Måltallene for de enkelte kommuner er egne beregninger på grund af den opgjorte dagbefolkning i Danmarks Statistik:»Geografisk fordelt beskæftigelses- og pendlingsstatistik«, pr. den 1. januar 1998 og udgivet maj Som man kan se, er der i alle tre kommuner sket en markant vækst i målopfyldelsen. Det vil sige, at man er rykket betydelig nærmere det punkt, hvor man har skaffet sin andel af de skåne- og fleksjob. For de tre sydfynske kommuner under ét startede man med en målopfyldelse under halvdelen (45%), og man slutter med en målopfyldelse på 76%. Under ét er Sydfyn ikke endnu kommet i mål, hvorimod Egebjerg Kommune forlængst har passeret målstregen. Kommunen lå allerede den med en stor målopfyldelse på 86%. Ikke bare har kommunen været i stand til at holde denne 1. plads, men de indtager også 1. pladsen, hvad angår vækst i målopfyldelsen i selve perioden, og slutter med en målopfyldelse på 131%. På de efterfølgende side bliver der gået lidt mere i dybden med disse markante erfaringer fra Egebjerg Kommune. Igen, hvis man skal sammenligne med hele landet, kan man ikke få helt de samme aktuelle tal. Hvis vi igen tager året 2000 kan man se resultatet i tabel 4: Tabel 4. Udviklingen i målopfyldelsen (fleks- og skånejob) i De tre sydfynske kommuner under ét sammenlignet med hele landet Vækst i målopfyldelse De tre sydfynske kommuner (352) 44% (155) 61 % (213) 17% Hele landet (40.000) 28%(11.010) 38% (15.311) 10% Kilde: Danmarks Statistik: Tabellen peger meget klart på, at der på Sydfyn i 2000 har været en markant højere vækst i målopfyldelse, 17% mod 10% i hele landet. Og hvis man alene ser på Svendborg Kommune, har der været en vækst i målopfyldelsen på hele 20%, det vil sige en dobbelt så stor vækst som i hele landet. NYT FRA SJOV OG ALVOR 7 NR

8 EGEBJERG KOMMUNE Først i mål uden at hvile på laurbærrene HISTORIEN OM EN STILLE SUCCES På denne sensommerdag i september har jeg en meget nærliggende anledning til at besøge Egebjerg Kommune. Kommunen har allerede opfyldt sin andel af regeringens målsætning om de skåne- og fleksjob. Allerede da Sjov & Alvor startede, lå kommunen med en målopfyldelse på 86%. Og den 1. september 2001 har kommunen etableret 47 job på særlige vilkår, fordelt med 39 fleksjob og 8 skånejob. Det giver en målopfyldelse på 131%. Det er et imponerende resultat, der under alle omstændigheder er en artikel værd. Og jeg har besluttet mig for at finde ud af, hvad årsagerne til dette resultat er. Og hvem er mere nærliggende at snakke med det om end Flemming Kehler, mangeårig socialchef i kommunen. Han er født og opvokset i det, der i dag kaldes for Egebjerg Kommune. Alderen er 54 år, og han har haft hele sit arbejdsliv i kommunen, først i det daværende Stenstrup Kommune, hvor han startede som HK-elev, og siden hen har han fra 1978 været socialchef i Egebjerg Kommune. Med den baggrund må han da vide, hvorfor det går så godt med job på særlige vilkår i Egebjerg Kommune. Man kan ikke ligefrem sige, at Flemming Kehler er i stand til hurtigt at levere præcise svar på dette spørgsmål. Men måske ligger der heri på en særlig finurlig og indirekte måde et svar på spørgsmålet. Det virker som om, at det sociale ansvar er en udiskutabel del af ånden i Egebjerg Kommune. Det er ikke noget, man tænker så meget over. Det er bare noget, man gør. Og har gjort gennem mange år. Men efterhånden som vi får snakket os varm på spørgsmålet, tegner der sig nogle mulige forklaringer på succesen. NYT FRA SJOV OG ALVOR 8 NR

9 Socialchefen i Egebjerg kommune Flemming Kehler på løbetur i den sydfynske natur. Et positiv samspil mellem politikere og ansatte Hvis vi ser tilbage til tiden før snakken om fleksjob, virksomhedernes sociale ansvar og det rummelige arbejdsmarked, så har vi altid i kommunen været meget opmærksomme og engageret i de muligheder, der lå i beskyttede stillinger, siger Flemming Kehler. Og han tilføjer: En anden ting er, at der altid har været en utrolig positiv holdning til fleksjobordningen blandt politikerne i kommunen. Så der har i hvert fald været en positiv samspil mellem os ansatte i kommunen, der har arbejdet med de her ting, og så politikernes velvilje. Dette samspil kan være en af forklaringerne på vores gode resultater. God kontakt til virksomhederne Flemming Kehler kommer også ind på forholdet til virksomhederne: Vi har også gennem årene haft et utrolig godt samarbejde med virksomhederne i kommunen. Det gælder også indenfor hele aktiveringsområdet. Og her tror jeg, at det spiller ind, at kommunen har mange små virksomheder, mange gange kun med 2-3 ansatte. Man må sige, at det er lykkedes for os at oparbejde nogle stabile kontakter til virksomhederne. Det skyldes ikke mindst, at vores beskæftigelseskonsulent Anne Lise Harboe har været ansat hos os i mange år. Og da fleksjobordningen blev indført, havde vi allerede via hendes solide arbejde etableret gode kontakter til virksomhederne. Vi kendte dem i forvejen, og de kendte os. Hurtig opfølgning på sygedagpengeforløb En tredje forklaring på de gode resultater i kommunen kan ligge i den måde, som der bliver fulgt op på mennesker, der er af den ene eller den anden grund kommer på sygedagpenge. NYT FRA SJOV OG ALVOR 9 NR

10 EGEBJERG KOMMUNE Her har vi altid sørget for at følge hurtig op. Og her har vi også som en lille kommune nogle særlige muligheder, fordi vi i forvaltningen er tæt på hinanden. Det muliggør en opgaveløsning, der kan give nogle hurtige resultater. På den måde undgår vi, at sagerne trækker ud på grund af administrative procedurer, der forsinker sagsbehandlingen. matche den enkelte fleksjobber med de behov, som virksomhederne har. Og denne opgave løses bedst regionalt, måske i form af nogle særlige fleksjobformidlingsenheder, således som Socialministeriet har lagt op til. Og det vil vi meget gerne bidrage til med vores engagement og erfaringer. Ønsker ikke at hvile på laurbærrene På spørgsmålet om, hvorvidt Egebjerg Kommune ønsker at hvile på laurbærrene, kommer der hurtigt et meget klart svar fra Flemming Kehler: Nej, selvfølgelig ikke. Lige i øjeblikket er han på besøg hos de 10 største virksomheder i Egebjerg Kommune for at undersøge, om der er muligheder for at udarbejde det, man kalder for sociale partnerskabsaftaler, det vil sige at kommunen og den enkelte virksomheder aftaler nogle mere forpligtende rammer for et samarbejde omkring det sociale ansvar. Samtidig er kommunen ved at lægge sidste hånd på en aftale om socialt partnerskab med LO på Sydfyn, hvis formål er at forhindre, at fagforeningernes medlemmer bliver udstødt fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Endvidere er der taget hul på dialogmøder med det lokale Erhvervsråd i kommunen, hvis formål er at skabe øget forståelse for virksomhedernes sociale ansvar. En ting er sikkert: Med den nye førtidspensionsreform, som betyder, at der skaffes mange flere fleksjob fremover, bliver der brug for en betydelig styrket indsats i forhold til fleksjobområdet. På mange måder er vi først lige begyndt, slutter Flemming Kehler. Den stille succes Jeg er på vej hjem efter samtalen med Flemming Kehler. Jeg synes, at vi efterhånden fik os snakket frem til nogle mulige forklaringer på de imponerende resultater, som Egebjerg Kommune har nået. En af de bedste forklaringer er måske det umisforståelige engagement, som Flemming Kehler uden tøven viste, da vi snakkede om de fremtidige opgaver. Det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale ansvar er simpelthen en del af ånden i kommunen, såvel blandt politikerne, hos virksomhederne som de ansatte på rådhuset. Det er ikke noget, man gør sig til på. Det er på en måde en tavs viden og indsigt, man deler i fællesskab. Derfor er den mest rammende betegnelse, man kan give kommunens imponerende resultater: Den stille succes. Og jeg tror også meget på samarbejdet i Det Sociale Koordinationsudvalg for de tre sydfynske kommuner, siger Flemming Kehler. Det, der er brug for fremover er mere end noget andet at skabe nogle bedre virksomhedskontakter i hele det sydfynske område og arbejde mere professionelt med at Hans Lassen NYT FRA SJOV OG ALVOR 10 NR

11 KONFERENCE PÅ OBTEC Varme hjerter & Åbenhed & Tro på en fremtid for alle Den 17. maj 2001 blev en ikke hel almindelig dag på Obtec A/S. Spisekantinen, som til daglig bespiser de mange medarbejdere, havde totalt ændret udseende. Alle bordene, skifterammerne på væggene m.v. var blevet fjernet. Tilbage var kun stolene i en skov af japanske kirsebærtræer! De sidste var lige sprunget ud. Og de fyldte rummet som en væsentlig del af den udsmykning, som Leo Sommer lederen af deokrationslinjen på Svendborg Handelsskole havde ansvaret for. Det tilstødende show-room var ligeledes blev tømt for computer, borde, stole m.v. I stedet havde Hotel Svendborg gjort klar til en stående buffet. Og der var også blevet plads til wienerklassiske toner, fremført af den lokale gruppe Trio Odino med Lasse Tajmer i spidsen. Anledningen til disse store forandringer var en konference om virksomhedernes sociale ansvar. Den bestod af 2 halvlege. Den første og den største halvleg handlede om de positive erfaringer, som Obtec selv har indhøstet med sin sideproduktion, der udelukkende består af fleksjobbere (erfaringerne er udførligt beskrevet i Nyt Fra Sjov & Alvor, nr. 2). Og den anden halvleg var en premiere på Den Sociale Ambassadørordning, hvor to af de virksomheder, der er med i ordningen Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S og Svendborg Tekniske Skole fortalte konkrete historier om det sociale ansvar. De blev suppleret med Ib Kruse, der er handicapkonsulent ved AF-Fyn, og som fortalte om de muligheder, der ligger i ordningen med personlig assistance (det er den ordningen, der med stor succes er blevet brugt på Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S). Deltagerne på konferencen var repræsentanter for de sydfynske erhvervsvirksomheder, det sociale koordinationsudvalg, kommunernes socialforvaltninger m.v. og borgmester Jørgen Henningsen, der for en gang skyld ikke var på talelisten. De var alle sammen i invitationen blevet bedt om at medbringe varme hjerter, åbenhed og tro på en fremtid for alle. NYT FRA SJOV OG ALVOR 11 NR

12 KONFERENCE PÅ OBTEC FRA 1. HALVLEG Erfaringerne fra Obtec Kampagneleder Hans Lassen, Sisyfos, byder velkommen. Mogens Thorseng, administrerende direktør: Hvad et Wienerbal kan føre med sig»man kan spørge:»hvorfor er vi så gået ind i dette projekt?«personligt kendte jeg ikke ret meget til virksomhedernes sociale ansvar, selv om jeg selvfølgelig havde fulgt debatten i pressen, men der dumpede så en dag en indbydelse ind til et Wienerbal, og jeg kan sige ærligt, jeg kan huske, at den rørte papirkurven. Det med forretningsmiddage, det har jeg rigeligt af, og ikke behov for mere af, men heldigvis så slog jeg lige kort op på side 3, og der så jeg så, at det var ikke bare en middag, det var altså også en masse interessante indlæg. Det gjorde så, at jeg tog den med hjem til min kone og spurgte hende, om det var noget. Det blev vi enige om, at det var og satte et kryds i kalenderen. Den aften blev jeg meget klogere.«nyt FRA SJOV OG ALVOR 12 NR

13 KONFERENCE PÅ OBTEC Torben Madsen, produktionschef: Utrolig gode erfaringer med fleksjobberne»vores erfaringerne har været positive. Der en helt utrolig høj grad af loyalitet og arbejdsglæde hos fleksjobberne. Og det er lidt misvisende at bruge ordet nedsat arbejdsevne om dem. Der er måske brug for lidt mere hjælp, men i realiteten udfører de et utroligt godt stykke arbejde. Og myten om, at fleksjobberne skulle havde mere fravær og flere sygemeldinger end ordinært ansatte, er også gjort til skamme. Der er ikke større fravær i denne gruppe end blandt alle andre medarbejdere.«ole Augustinus, SID-tillidsrepræsentant: Det offentlige bureaukrati»det er meget godt med al det engagement, som det offentlige udviser med hensyn til at få folk ansat på særlige vilkår. Men det er en stor fare for, at man taber målet. Simpelthen fordi der er al for megen usikkerhed omkring, hvordan de mennesker, der er ansat på særlige vilkår, skal forholde sig i den situation, de befinder sig i. Der er for lidt hjælp at hente, og der er oplysninger, som ikke passer eller direkte er misvisende. Dette skyldes primært, at det kommunale system er meget bureaukratisk, også for meget, det er så meget, at der er en fare for, at det blive dræbende for den gode idé.«nyt FRA SJOV OG ALVOR 13 NR

14 KONFERENCE PÅ OBTEC Anne Marie Stjerneborg, fleksjobber: Vi må lære af vores erfaringer»jeg hedder Anne Marie og er 48 år. Jeg kom på arbejdsmarkedet, da jeg var 15. Det var som ung pige i huset, og siden da har jeg arbejdet på fjerkræslagterier og i køkkenet på kroer og de sidste 20 år som tjener i Svendborg. Jeg har været enlig mor til 3 dejlige børn i mange år, så der skulle tjenes penge ind, så de kunne få en ordentlig tilværelse. For 2 år siden var det slut med tjenerjobbet. Jeg gik psykisk ned med flaget på grund af dårligt arbejdsmiljø og fik epilepsi. Jeg føler ikke, at jeg er færdig med at arbejde endnu, så jeg håber og tror, at fleksjobbet er et springbræt til at arbejde op til et normalt job igen. Vi, der er ansat i fleksjob her på Obtec, er alle glade for arbejdet. Vi er blevet godt modtaget. Alle var venlige og rare i begyndelsen, men på et tidspunkt begyndte nogle af af medarbejderne at se skævt til os og småhviske i krogene. Vi fik på fornemmelsen, at de mente, at vi var løntrykkere og ville tage arbejdet fra dem. Fornemmelsen var rigtig, men forholdet til dem er blevet bedre nu, hvor de har lært os at kende. En ting er sikkert: vi er ikke kommet for at ødelægge noget for nogle, vi er kun ude på at arbejde dét, vi kan. Problemet var, sådan som vi ser det, at de øvrige medarbejdere ikke havde fået nok at vide om, at vi fleksjobbere hverken er løntrykkere eller ude på at tage arbejdet fra dem. Derfor tror vi, at det har været svært for dem at tackle os, og omvendt. Men min opfattelse er, at det er blevet bedre efter, at de har lært os at kende, og for mit eget vedkommende føler jeg, at de har glemt, at jeg er fleksjobber. Men der er en anden ting, der også har været svært for os. Og det er at tackle de forskellige regler på grund af fejlinformation eller forskellige råd fra kommunen, både med sygedagpenge, ferie og A-kasse. Det, vi har manglet, har været én, der var helt inde i reglerne. Vi har mødt for megen uvidenhed, og det har gjort os forvirrede, sure og frustrerede. Vi følte på et tidspunkt, at vi stod i et ingenmandsland, hvor ingen vidste noget om os, og vi vidste heller ikke noget selv, men det er der heldigvis ved at blive en ordning på, har kommunen nu lovet os. Til sidst vil jeg gerne sige noget om, hvad man så kan lære af vores erfaringer. For det første: Det er utrolig vigtigt, at kollegaerne får en god og ordentlig information fra ledelse, værkførere og tillidsrepræsentanter, der sikrer, at der ikke er nogen, der tror, at vi kommer for at trykke lønnen eller tage arbejdet fra nogen andre. For det andet: Det er afgørende, at vi får en fast kontaktperson i kommunen, der er 100% inde i reglerne, således at vi ved, hvor vi står, og hvor vi ikke NYT FRA SJOV OG ALVOR 14 NR

15 står, f.eks. med hensyn til feriepenge, sygedagpenge og A-kasse. Vi tror på, at en sådan kontaktperson kan være med til at give os fleksjobbere den helt nødvendige tryghed. Og for det tredje: Vi har lært, at det er vigtigt, at vi fleksjobbere også selv tager ansvaret ved ikke at være bange for at sige vores mening. På den måde kan der ske forbedringer, både i forhold til kollegaerne og kommunen. Vi er alle pisket til at lære af vores erfaringer, og hvis vi gør det, er vi sikker på, at fleksjob bliver en rigtig god idé.«dorthe Bang og Niels Peter Nielsen. konsulenter fra Koordinationsudvalget i Gudme, Egebjerg og Svendborg Kommuner: En masse brugbar viden»projektet på Obtec har givet os en masse brugbar viden. Det har lært os en del om, hvad man skal og ikke mindst ikke skal gøre, når man skal virkeliggøre visionen om det rummelige arbejdsmarked. Vi har lært, hvor vigtig det er at sikre en hurtig sagsbehandling, der kan afklare mennesker til fleksjob. Vi har også lært, hvor afgørende det er, at virksomheden kun har en kontaktperson i kommunen. Og så har vi lært, at det er nødvendigt at samle kompetencen vedrørende de administrative aspekter, der berører den enkelte fleksjobbers rettigheder og pligter hos én og kun en person i kommunen. Og det skal være en person, som det i øvrigt skal være nemt for den enkelte fleksjobber at få fat i.«nyt FRA SJOV OG ALVOR 15 NR

16 KONFERENCE PÅ OBTEC FRA 2. HALVLEG Premiere på den Sociale Ambassadørordning. Jørn Olsen, fuldmægtig Svendborg Tekniske Skole: Måske har vi nået en grænse?»vores arbejde med at etablere fleksjob er sket uden de store forkromede overvejelser. Det er noget, der stille og roligt er vokset frem. Vi har som sagt tidligere ansat medarbejdere på forskellige tilskudsordninger, som så senere er endt i permanente job. Vores grundfilosofi, og det at vi er vant til have med unge mennesker at gøre, gør måske, at vi ser perspektiverne i denne udvikling tydeligere. Vi ved, at folk kan komme i gang, de kan udvikle sig, blot de får de rette vækstmuligheder. Vi er åbne for at ansætte flere i fleksjob fremover, men vi skal også tage hensyn til de medarbejdere, vi har i forvejen, og der er nok nogen steder, hvor der er nået en grænse. Men det kan jo også tænkes, at der hen ad vejen vil opstå nye opgaver, hvor man tænker: Det kan løses af en fleksjobber eller en skånejobber. «Ib Kruse, handicapkonsulent ved AF- Fyn: Hvad er det i grunden, man skiller sig af med, når man skiller sig af med en medarbejder?»det, at man har pådraget sig et handicap, betyder jo ikke, at man ikke kan arbejde. Det betyder, at der er nogen konkrete arbejdsfunktioner, som man måske ikke mere kan udføre. Jeg oplever ved mine ca. 100 virksomhedsbesøg årligt, at der ikke er nogen virksomheder, som ønsker at skille sig af med en medarbejder, som er blevet ramt uforskyldt af et handicap. Fordi hvad er det, man skiller sig af med, når man skiller sig af med en medarbejder? Det er den viden, som medarbejderen har, og som jo i 99% af tilfældene stadigvæk er i behold. Det er en virkelig dejlig oplevelse at møde denne holdning, når man kommer ud og skal finde løsninger for disse personer og deres virksomheder.«nyt FRA SJOV OG ALVOR 16 NR

17 KONFERENCE PÅ OBTEC Flemming Ejde Nielsen, administrende direktør, Ejde Nielsens Værktøjsfabrik: Personlig assistance er en rigtig god ordning. der er meget lidt bureaukrati i den. Så vi vil varmt anbefale den til andre virksomheder«publikums sidste klapsalve og konferencen er slut.»vi har kun gode erfaringer med ordningen med personlig assistance. Vi har to under denne ordning. Den første var en»ung«mand på 50 år, som henvendte sig og gerne ville havde et job. Han var i en lille virksomhed i forvejen, og det kneb for ham at have sine 37 timer om ugen. Han havde en fodfejl, der gjorde, at han havde problemer med at stå. Hans arbejdsgiver var ikke interesseret i at gå ind i ordningen. Men det sagde vi ja til. Det gjorde vi også, da en af vores voksenlærlinge, tre måneder før han var udlært, kom ud for en sportsdykkerulykke, der betød, at han fik problemer med det ene ben, der ikke fungerer optimalt, der er ligesom champagne i det. Så nu har vi to under ordningen. Og det gode ved den er, at NYT FRA SJOV OG ALVOR 17 NR

18 P R E S S E K L I P Billederne på denne side er af Flemming Kjeldsen, afdelingsleder, og Anne Marie Stjerneborg, fleksjobber, begge fra Obtec, taget fra TV-Danmark, den 25. maj Højreside: Obtec-konferencen - Pressecollage med de 3 avisartikler fra Fyns Amts Avis + 1 artikel fra Fyens Stiftstidende NYT FRA SJOV OG ALVOR 18 NR

19 NYT FRA SJOV OG ALVOR 19 NR P R E S S E K L I P

20 DSA VIRKSOMHED Hvis jeg havde været et andet menneske, havde jeg nok ikke gjort det Denne udtalelse falder prompte, da uddeler Flemming Jørgensen bliver spurgt om, hvad grunden egentlig er til, at han som leder af Dagli Brugsen i Gudbjerg har ansat Hassan, en tidligere Kovosoalbaner, i et 37 timers fleksjob den 1. december 2000 efter et år i arbejdsprøvning Dagli Brugsen i Gudbjerg Teglværksvej Gudbjerg Tlf Fax i Gudbjerg Historie: Går helt tilbage til 1912, hvor Gudbjerg og Omegns Brugsforening blev startet. Og fra 1992 har den heddet Dagli Brugsen i Gudbjerg i daglig tale og markedsføring. Kerneydelse: Formidle salg af de daglige varer til husholdninger i nærområdet, det vil sig i en radius på ca. 3 km fra Gudbjerg. Omsætning: 30 mio kr., incl. benzin, med 16 ansatte. Job på særlige vilkår: 1 fleksjob (servicemedarbejder). Det handler om menneskesyn det her. Uden mit humane menneskesyn var vi aldrig gået ind i det. Glæden ved at gøre noget godt for mennesker, der har det svært i det danske samfund, er hovedgevinsten. Men jeg har så senere erfaret, at der er en sidegevinst ved det sociale ansvar. Og det er, at Dagli Brugsens omdømme bliver forbedret, og vi bliver kendt for det. Og det tager vi da gerne med, siger Flemming Jørgensen med et glimt i øjet. Det med det humane menneskesyn understreger han ved at fortælle, at han har to faderskaber, ét i Bangla Desh og ét i Nepal, der i alt koster ham kr. om året. Han peger også på Albert Schweitzer som en person, han sætter stor pris på som følge af hans uegennyttige arbejde med at bygge hospitaler i Afrika. Flemming Jørgensens humane menneskesyn kom også til udtryk, da han stort set samtidig med, at han tiltrådte stillingen som uddeler i Gudbjerg i 1982, tog en narkoman ind, der kom fra København, og som var ansat i butikken i 2 år. Gode erfaringer Erfaringerne med fleksjobbet er gode. Hassan er Dagli Brugsens servicemand over en bred front. Han holder det OK-benzinanlæg rent, der er lige udenfor indgangen til butikken. Han ordner flasker og kører ud med varer. Og han tager sig af det, man kunne kalde for pedelfunktionen, det vil sige småreparationer, skifte pærer ud m.v. Mens Flemming Jørgensen er ved at fortælle om Hassans arbejdsopgaver, ringer telefonen. Et menneske i den anden ende af røret bestiller 3 liter sød, 1 youghurt med jordbær, 2 pakker gær samt en hel del mere. Flemming Jørgensen skriver det hele ned og slutter samtalen med:»det klarer Arne i morgen«. Vi vender tilbage til erfaringerne med Hassan: NYT FRA SJOV OG ALVOR 20 NR

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

NR.2-2001 SJOV & ALVOR. Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar

NR.2-2001 SJOV & ALVOR. Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar NR.2-2001 N Y T F R A SJOV & ALVOR Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar K O L O F O N Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 2, 2001. Redaktion, idé og tekst: Hans Lassen, Sisyfos. Design og lay-out:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk Personlige data CV Navn: Preben Kihlgast Adresse: Gefionsvej 6, Skibbild Telefon: 97 13 70 06-29 85 03 53 E-mail: preben@kihlgast.dk Hjemmeside: www.kihlgast.dk Fødselsdato: 1.oktober 1963 Civilstand:

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere