KUNSTSTRATEGI. Aarhus Universitetshospital i Skejby, Tillæg til KUNSTSTRATEGI for DNU i Aarhus (2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTSTRATEGI. Aarhus Universitetshospital i Skejby, 2014. Tillæg til KUNSTSTRATEGI for DNU i Aarhus (2010)"

Transkript

1 KUNSTSTRATEGI Nyt Psykiatrisk Center Aarhus Universitetshospital i Skejby, 2014 Tillæg til KUNSTSTRATEGI for DNU i Aarhus (2010)

2 Forord Med Region Midtjyllands psykiatriplan fra 2008 er det besluttet, at psykiatrien i Risskov skal flytte til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Projektet har til formål at flytte behandlingen af psykiatriske patienter fra utidssvarende fysiske rammer i Risskov til nye moderne forhold i Skejby. Med denne kunststrategi der fungerer som et tillæg til den allerede eksisterende Kunststrategi for DNU i Aarhus (2010) rettes fokus mod det kommende Nyt Psykiatrisk Centers æstetiske kvaliteter. Mere specifikt den kunst, som skal bidrage til at skabe veldesignede, trygge og positivt stemte omgivelser for patienter, personale og pårørende. Kunststrategien skal udstikke rammerne for arbejdet med kunsten; den skal definere temaer, udpege mulige placeringer for ny, integreret kunst samt disponere den eksisterende samling fra Risskov. Vi ser frem til at præsentere kunststrategiens indhold og ikke mindst til at virkeliggøre dens visioner. Gert Pilgaard Christensen Direktør, AUH Risskov 2

3 Indhold Om Nyt Psykiatrisk Center 5 Arkitekturen 5 Integreret kunst i Nyt Psykiatrisk Center 7 Vision og rammer 7 Temaer for kunsten 9 Mulige placeringer for kunst 12 Almen PsyKIATRI 12 Gårdrum 12 Sengeafsnittene 12 Retspsykiatrien 15 Gårdmiljø facadepartier 15 Gangareal tværgående bygning 15 Den eksisterende samling 18 Processen 20 Valg af kunstnere 20 Økonomi og fundraising 20 organisering 21 3

4 Nyt Psykiatrisk Center hovedindgang. Visualisering: Arkitema, Team KPC 4

5 Om Nyt Psykiatrisk Center Det 150 år gamle hospital i Risskov kan ikke længere tilgodese de krav, som en moderne psykiatrisk behandling kræver. Derfor bygges nu Nyt Psykiatrisk Center som en del af Aarhus Universitetshospital (AUH) i Skejby. Psykiatrien vil bestå af Voksenpsykiatri, Børne- og Ungepsykiatri samt Retspsykiatri. Centeret realiseres som et OPPprojekt det hidtil største i landet og konkurrencen om udbuddet blev i sommeren 2014 vundet af Team KPC i et konsortium bestående af: KPC Herning A/S Pensionskassernes Administration (PKA) Lærernes Pension Ejendomsselskab Med følgende underrådgivere: Arkitema K/S Grontmij A/S Wicotec Kirkebjerg Team KPC skal sammen bygge det center, der i 2019 skal erstatte det gamle psykiatriske hospital i Risskov. OPP-aftalen indeholder både et salg af arealerne i Risskov samt opførelsen af det nye center ved AUH i Skejby. Udformningen af Nyt Psykiatrisk Center skal matche de krav, der stilles til fremtidens psykiatriske behandling. Det er endvidere stillet som et krav, at det kommende center rent arkitektonisk forbinder sig med somatikken ved Aarhus Universitetshospital. Dette gælder også visionerne for kunsten, hvorfor denne strategi ligger i direkte forlængelse af og skal opfattes som et tillæg til Kunststrategi for DNU i Aarhus (2010). Arkitekturen I Nyt Psykiatrisk Center er det bærende, arkitektoniske koncept den glidende overgang til somatikken. Dog er retspsykiatrien placeret i afstand fra det øvrige byggeri og afviger med sin amorfe karréstruktur fra den øvrige hospitalsby. Visionen er, at bygningerne skal øge trivsel og skabe tryghed og bedst mulig sikkerhed for patienter og personale. Kommunikation og socialt samvær skal have optimale vilkår, da dette er afgørende for kvalitet og effektivitet i behandlingen. Bygningerne skal endvidere indrettes, så de virker angstdæmpende og mindsker risikoen for konflikter. I Almen Psykiatri er bebyggelsen disponeret i forhold til offentlige, halvoffentlige og private funktioner. Ambulatorier og fællesfunktioner er organiseret omkring hovedindgangen og Strøget, mens sengestuerne er placeret i mere rolige omgivelser. Retspsykiatriens karrébygning, omkranser et stort, åbent uderum. Fra hovedindgangen er der adgang til sengeafsnittene via logistikkerner og sluser, samt via det centrale Fælleshus, der samtidigt deler det store gårdrum i to. Natur Udearealerne omkring AUH i Skejby er det første, som møder patienter, pårørende og personale. Hospitalet er omkranset af naturen, og dens nærhed og tilstedeværelse bringer det ellers store bygningsanlæg ned i menneskelig skala. Dette indtryk ønskes forlænget i Nyt Psykiatriske Center med kig og direkte adgang til åbne gårdhaver og grønne lommer. Nære, daglige aktiviteter vil i mange tilfælde foregå i gårdrum, der knytter sig til selve sengeafsnittene, mens mere pladskrævende aktiviteter kan foregå i de grønne rum, der ligger mellem sengeafsnittene og langs AUHs omkransende stisystem. Dagslys Dagslys har dokumenterede helbreds- og arbejdsmiljømæssige gevinster. Derfor er lyset et omdrejningspunkt i byggerierne. Der er mange steder udkig og adgang til udeområder og den omkringliggende natur, således at patienter og personale 5

6 kan fornemme vejrliget og dermed følge dagens og årets rytme. Endvidere er sengestuerne udstyret med store vinduespartier, der både sikrer gode udsynsmuligheder samt et dagslys, der føres langt ind i rummet. Wayfinding Både Almen Psykiatri og Retspsykiatrien er organiseret omkring et enkelt og overskueligt gangforløb, der giver adgang til alle funktioner. Den visuelle kontakt til de karakteristiske uderum fungerer som element i wayfinding og vil medvirke til, at gangarealerne opleves som trygge, åbne og overskuelige. Farvesætning fx gennemført som et samarbejdsprojekt mellem kunstner og arkitekter kan endvidere understøtte wayfinding. Dette skal i så fald fastlægges i de kommende projektfaser i samarbejde med brugerne og ud fra de principper, der er angivet i hhv. Designmanual og Wayfinding-strategi. Visualisering: Arkitema, Team KPC 6

7 Integreret kunst i Nyt Psykiatrisk Center Prioriteringen af integreret kunst i Nyt Psykiatrisk Center er dels afledt af det overordnede fokus på Helende Arkitektur 1, dels den kunststrategi, der blev udarbejdet til Det Nye Universitetshospital (DNU) i Det er målet at indtænke kunsten i Nyt Psykiatrisk Center på et professionelt og højt kvalificeret niveau, så resultatet i 2019 står mål med de nuværende ambitioner. Ud over den eksiste rende samling, hvoraf en del værker forventes integreret i Nyt Psykiatrisk Center, er kunsten i byggebudgettet prioriteret med 6 mio. kr. til nye, integrerede projekter. Det er målet at øge budgettet med 50% gennem fundraising. Vision og rammer Den oprindelige Kunststrategi for DNU i Aarhus er bred og overordnet med mange nuancer, mål og delmål. De væsentligste fokusområder er: Kunsten skal fremme helbredelsen (jf. Helende Arkitektur) Kunsten skal skabe identitet i en omfattende bygnings- og hospitalsstruktur Kunsten skal skabe rum til alle Kunsten skal implementeres gennem bæredygtige, nyskabende og tværfaglige strategier og metoder Udfoldet i denne aktuelle kontekst vil det sige, at kunsten på Nyt Psykiatrisk Center skal understøtte de helende rammer, dag som nat, ved at øge trivsel og velbefindende under patienters ophold, pårørendes besøg og personalets hverdag. Kunsten skal favne mangfoldigheden de forskellige afdelinger, typer af patienter og forløb. Fra det umiddelbart sanseappellerende til intellektuelt stimulerende fra stille fordybelse til forstyrrelser. Den må gerne være eksperimenterende og samtidig i øjenhøjde, fx ved at invitere til fysisk deltagelse, ligesom kunsten kan benytte tværfaglige strategier oplagt i samarbejdet mellem kunstner og arkitekter. De nye projekter søges i udgangspunktet så vidt muligt integreret i byggeriet for således at skabe synergi og helhed. Det psykiatriske behandlingsmiljø stiller herud over særlige krav til omgivelserne i form af en række specifikke hensyn: Lokalerne skal være rummelige og lyse, da det virker aggressions- og angstdæmpende Stemningen skal overordnet være rolig og harmonisk Der vil til særligt sensitive patienter være behov for rene rum, hvor sanseindtrykkene er minimeret Attraktive fællesarealer kan modvirke, at patienter isolerer sig Omgivelserne skal sikres mod mulighed for selvskade 1 Frandsen, Anne Kathrine og Michael Mullins (et. l.), Helende arkitektur, Aalborg Universitet, Tallant Sally og Thiis, Lars Juel (red.). Kunststrategi for DNU i Aarhus, DNU,

8 1. Ane Mette Ruge, skitse til Psykiatrien, Sygehus Sønderjylland, Ane Mette Ruge, detalje 3. Bruce Monro, Arrow Spring, Longwood Gardens, USA 4. Rikke Ravn Sørensen, stjerneskulptur, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Tove Storch, installation, Die Raum, Olafur Eliasson, Rum til stjerneskud, integreret i gulv, Middelfart Sparekasse,

9 Temaer for kunsten I forlængelse af de overordnede retningslinjer fra Kunststrategi for DNU samt de specifikke hensyn i regi af Nyt Psykiatrisk Center sammenfattes arbejdet med den integrerede kunst under følgende temaer: Lyset Lys som gennemgående tema er oplagt og vil fungere i samspil med den særlige kontekst. Udover at fungere visuelt i forhold til rum, arkitektur og funktion, er lyset som fænomen direkte koblet til den helende arkitektur og det fokus på naturen, som er dominerende i konceptet for byggeriet. Lyset henleder opmærksomheden på noget foranderligt, positivt og livsbekræftende, noget cyklisk døgnet, året og livet. Kunsten kan enten virke med, forvalte, fange eller reflektere dagslys. Fra konkret lyskunst (lyskilder) over filtrering af det naturlige lys (på vinduer og glaspartier) til et mere abstrakt begreb, som kunstnerne kan arbejde ud fra. Sammenhæng Kunsten skal bidrage til skabelsen af helhed en visuel ledetråd, der giver oplevelse af et sammen- hængende Nyt Psykiatrisk Center. Kunsten kan her også fungere som bindeled mellem gammelt og nyt fortid og nutid og således aktualisere det 150 år gamle AUH Risskovs historie og rammer. Sammenhængen skal endvidere skabes på tværs af kunstprojekter samt i relationen til rum og arkitektur. Samtidig bør kunstens unikke evne til at skabe særkende holdes for øje. Herunder som visuelle orienteringspunkter i wayfinding, der kan skabe ro og overblik i ofte kaotiske og stressfyldte situationer. Kunst med kant Kunsten må gerne stimulere og udfordre sanser og intellekt, dog under hensyntagen til konteksten og naturligvis uden at virke decideret anstødelig eller provokerende. Blandt de psykiatriske patienter skal man generelt ikke være tilbageholdende med at inddrage kunst, der udfordrer og giver stof til eftertanke. Værket skal møde beskueren, og han/ hun skal kunne spejle sig i den. Kunsten må derfor gerne hæve sig over ren feel-good. Kunsten kan fx overraske, udfordre og invitere til deltagelse ved at befinde sig i et krydsfelt mellem kunst, objekt, design, inventar og redskab til brug i behandling. Den kan udmærke sig gennem sanselige, taktile eller funktionelle kvaliteter. Fx i form af siddefunk- tioner eller elementer, som på anden vis interagerer med omgivelserne og gør værket foranderligt. Kunst med kant vil i særdeleshed være relevant i de offentlige arealer, mens den i patientnære rum, som fx sengeafsnit, bør nedtones i både form og indhold. Kvalitet Nyt Psykiatrisk Center er et universitetshospital og skal signalere høj professionalisme og troværdighed. Dette skal også afspejles i kunsten, hvorfor det er en præmis, at kunsten udføres af professionelle, toneangivende kunstnere, der kan overraske publikum og tilføre centeret en dimension ud over det sædvanlige. Kunsten skal i forlængelse heraf også være robust af hensyn til slid og vedligehold. Det sociale rum Kunsten skal medvirke til at gøre fællesområder og opholdsarealer attraktive. Dette bl.a. for at modvirke, at patienterne isolerer sig. Kunstens dybde og mange muligheder for tilgange vil desuden bidrage til det sociale rum for patienter, personale og pårørende som afsæt for dialog og fælles fortælling. Dette aspekt kan imødekommes i processer, hvor nedsatte brugergrupper kan 9

10 komme med input til det inspirationsmateriale, som kunstnerne arbejder ud fra. Det er således intensionen at tilbyde og facilitere møder mellem de involverede kunstnere og brugerne i forbindelse med hvert enkelt projekt. Det grønne rum Arkitekturen spiller sammen med og giver adgang til naturen omkring AUH i Skejby. Kunsten skal underbygge dette. Dels ved at bidrage til de grønne rum gennem interventioner med dette, herunder placering af skulpturer fra den eksisterende samling. Dels ved at bruge naturens elementer lys, lyd, vand aktivt i form og/eller indhold. 10

11 1. Julie Nord, vægtegning på børne- og ungdomsklinik, Akershus Universitetssygehus, Oslo, Norge, Daan Rozengaarde, interaktiv lyskunst, Youth Therapy Center, Breda, Holland 3. Erik Steffensen, A Winter s Tale, tapet og foto, Ernst & Young, København 4. Jeppe Hein, Modified Social Bench, Christina Malbek, landskab integreret i beton, Institut for Idræt, Aarhus Universitet, Daan Rozengaarde, detalje

12 Mulige placeringer for kunst Der er udpeget en række placeringer, som vurderes egnet samt med særligt behov for integration af ny kunst. Placeringerne gennemgås herunder i forhold til fysisk beskaffenhed, funktion samt en indkredsning af, hvilken rolle og udfoldelsesmuligheder kunsten kan have på stedet. Almen Psykiatri Strøget Det første møde med Nyt Psykiatrisk Center efter ankomstsituationen, er Strøget. Den centrale trafikåre etableres som en forsættelse af hovedfærdselsvejen i somatikken. Strøget er den livlige og aktive gågade i bebyggelsen, der fordeler brugerne ud på ambulatorier og sengeafsnit, og herudover kan anvendes til gåture og adspredelse i hverdagen for de indlagte patienter, der kan færdes frit og deres pårørende. Her findes fællesfunktioner som reception, ventearealer, kiosk/cafe, multihal, seminar- og grupperum. Den arkitektoniske signifikans ligger bl.a. i kigget fra indgangen frem mod glaspartiet, der afskærmer multihallen i bunden af Strøget. Rummet vil derfor være domineret af et markant lysindfald. Det vil i kunsten derfor være oplagt at tage afsæt i lys-temaet (i al dets mangfoldighed) eller Strøg-temaet og det urbane at dette er en gade med trafik, ophold og mange forskellige aktiviteter. Fx i form af inventar bearbejdning af siddefunktioner og belysning. Kunsten bør tænkes i form af et hovedgreb et samlet projekt, der tager imod og kan være med til at sammenbinde området og skabe identitet. Med markante nedslag i udvalgte områder kan projektet endvidere bidrage med identifikationsog stedmarkører, og det kan med fordel strække sig ud i det tværgående gangparti (nord/syd), der leder mod sengeafsnittene. Med den aktuelle tidshorisont vil der være mulighed for at integrere kunsten i rumstrukturen eller delvist i rummet, fx gulve, vægge og lofter. Et kunstprojekt på de mange glasflader (multihal og seminarrum) kan også løse udfordringer med uønsket transparens. Gårdrum De mange gårdrum og grønne lommer i Nyt Psykiatrisk Center skaber særkende og er væsentlige elementer det arkitektoniske koncept. Enkelte af disse rum skiller sig ud med særlige udfordring- er, som kan løses gennem kunstnerisk intervention. Det gælder for det første de to gårdrum, der ligger i forbindelse med Strøget (mod nord) uden direkte sollys. Integreret kunst vil opgradere rummene og øge deres appel, så de ikke ender som døde zoner. For det andet drejer det sig om den grønne lomme i forbindelse med børne-unge-psykiatrien. Her tænkes en kunstnerisk bearbejdning af et aktivitet- og legemiljø som et opkvalificerende alternativ til standardudstyr til målgruppen. Endvidere er det til overvejelse at tilføre de øvrige gårdrum en kunstnerisk dimension. Det kunne fx ske gennem en bearbejdning af de planlagte vandprojekter. Det bør holdes for øje, at disse gårdrum ligger i tæt forbindelse til sengeafsnittene, hvorfor kunsten ikke bør være for markant og udfordrende for de særligt sårbare brugere. Sengeafsnittene Gangarealer og fællesarealer i sengeafsnittene er også oplagte placeringer for kunst. Kunsten kan her bidrage til oplevelsen af identitet og kvalitet i et miljø, som bl.a. er hverdagsrammer for de langtidsindlagte. Der kan fx arbejdes med farvesætning, hvis dette muliggøres af konceptet for Dynamiske Belysning, som pt. er under udvikling. Evt. i kombination med ophængning af værker fra den eksisterende samling. 12

13 Vente- og opholdszone, Strøget. Visualisering: Arkitema, Team KPC 13

14 Indre gård, sengeafsnit 2. AUH Skejby Nyt Psykiatrisk Center med forbindelse til Somatikken 3. Sengeafsnit 3 Visualisering: Arkitema, Team KPC 14

15 Retspsykiatrien Gårdmiljø facadepartier Retspsykiatriens indre gårdrum bør prioriteres som placering for kunst. Dette ikke mindst, fordi integreret kunst kan være med til at opbløde de dominerende sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Facadepartierne udvikles under strenge krav til sikkerhed. Bl.a. er muligheden for transparens og visuel kontakt gårdrummene imellem begrænset, ligesom der naturligvis heller ikke må kunne klatres på fladerne. Disse hensyn skal medtænkes i kunstprojektet. Gangareal tværgående bygning Ud over gårdmiljøet er den centrale bygning, Fælleshuset, der skærer på tværs af karréen, en oplagt placering. Som alternativ til et nyt kunstprojekt kan der udvælges værker fra den eksisterende samling til installering på oplagte vægpartier. Gerne præsenteret på en ny og overraskende måde fx Salonophængning. De udvalgte placeringer skal som det næste skridt prioriteres i henhold til økonomi og tidsplan. Nogle projekter skal igangsættes øjeblikkeligt, andre på et senere tidspunkt. Dette vil først og fremmest afhænge af den ønskede grad af bygnings integration. 15

16 Gårdmiljø i Retspsykiatrien. Visualisering: Arkitema, Team KPC 16

17 1. Inges Idee, Institut for Biokemi, Leipzig Universitet, 2005 (skitse) 2. Inges Idee, detalje 3. Eva Schlegel, glasprojekt, Ernst & Young, København, Inges Idee, Parcour, folkeskole i Eschen, Liechtenstein, Gunilla Klingberg, integreret gulvprojekt, Akershus Universitetssygehus, Norge 5. Nina Saunders, element fra legeplads, Østre Anlæg, København, Tomás Saraceno, Flying Garden,

18 Den eksisterende samling På AUH Risskov har der gennem mange årtier været tradition for at bruge kunsten aktivt i behandlingsmiljøet både som et æstetisk tilskud i de fysiske rammer og som et terapeutisk greb i behandlingen. Psykiatrien i Risskov huser derfor en større samling af kunst, placeret i parken omkring bygningerne og i de indendørs rum. Samlingen består primært af professionelle kunstneres værker. Samtidig har der været tradition for kunst, skabt af de psykiatriske patienter. Denne praksis er i dag tæt knyttet til Museum Ovar taci, der ligger i tilknytning til AUH Risskov og drives af Region Midtjylland. Museet består af tre afdelinger: dels kunstmuseet med værker af psykiatriske patienter, her med Louis Marcussen (Ovartaci) som omdrejningspunkt, dels Psykiatrisk Historisk Museum og sidst, men ikke mindst, et åbent atelier og kreative værksteder, som stilles til rådighed for udøvende psykiatribrugere. præsentation skal dels ske med øje for Psykiatriens historik, dels for samspillet i tematik og niveau med den nye kunst. Det er oplagt at integrere et udvalg af de udendørs skulpturer i centerets mange gårdrum og grønne lommer. Det vil være med til at understrege koblingen til naturen og samtidig tilføre uderummene en ekstra dimension, som kan øge deres appel. Indendørs kan præsentationen af maleri, tegning og grafik evt. iscenesættes indenfor særlige rammer (evt. indgå som en del af et kunstprojekt). Dette for at skabe et nutidigt og overraskende blik på det historiske materiale i al dets mangfoldighed. En handlingsplan for disponeringen af den eksisterende samling vil blive udarbejdet primo Den eksisterende samling udgør en væsentlig del af AUH Risskovs historie og identitet, og derfor skal udvalgte værker genplaceres i Nyt Psykiatrisk Center. En del af samlingen består af nagelfaste værker, heraf primært skulpturer, der pt. er placeret i parken i Risskov. Udvælgelse, placering og 18

19 1 Værker fra den eksisterende samling AUH Risskov 2 1. Mads Amdsen, Gængeren 2. Foersom Hegndal, Ode til en græsk vase 3. Torkild Junggreen Have, Del af et større insekt 4. Hanne Warming, Mor med børn 5. Ovartaci-friser 6. Annette Damgaard, Cumulus

20 Processen Da den nye kunst ønskes så integreret i miljø og arkitektur som muligt, er det ambitionen at tilvejebringe skitserede projekter inden projektfasens afslutning således, at kunsten kan beskrives i projektforslaget. På de projekter, der involverer mest økonomi, planlægges det, at der gennemføres konkurrencer med 2-3 udvalgte kunstnere. Efter vinderskitsen er valgt, indledes et tæt samarbejde mellem arkitekt og kunstner omkring tilpasning og integrering af skitsen. Øvrige projekter kan evt. realiseres som bestillingsopgaver. Parallelt med iværksættelse af skitsekonkurrencer og/eller -faser (primo 2015) indledes endvidere fundraisingarbejdet. Handlingsplan for fundraising udarbejdes særskilt. Valg af kunstnere Prioriteringen af integreret kunst, der har patienten og den givne kontekst som omdrejningspunkt, skal være afgørende i udvælgelsen af kunstner til de enkelte delprojekter. Fokus skal derfor rettes mod kunstnere, der har format til og erfaring med større integrerede kunstprojekter. Der kan under udvælgelsen af kunstnere opereres med to tilgange: bestillingsopgaven, hvor en udvalgt kunstner bliver bedt om at udarbejde et skitseforslag, eller skitsekonkurrencen, hvor man beder flere kunstnere komme med et bud på løsning af opgaven. Sidstnævnte er en oplagt model til de mest centrale placeringer (fx Strøget). I det tilfælde, at en eventuel medfinansierende part betinger sin støtte med involvering i det udviklingsmæssige arbejde herunder fx valg af kunstner inkorporeres dette i handlingsplanen for det konkrete projekt. Økonomi og fundraising Der er afsat 6 mio. kr. til ny kunst i Nyt Psykiatrisk Center. Dette beløb skal via fundraising forsøges øget med ca. 50% til omkring 9. mio. kr. Forskellige grupper af fonde kan motiveres til at medfinansiere den nye kunst i Nyt Psykiatrisk Center. Der kan for det første ansøges fonde, som støtter kunstudsmykning og samtidskunst. For det andet fonde med et sundhedsfaglige perspektiv i deres fundats. For det tredje fonde, som retter sig mod børne/unge-området. Endelig er der også mulighed for at søge private virksomheder, som har relevans pga. deres afsæt i psykiatri og medicinalindustri. Fondene er enten med fra opstart med rådgivning og indflydelse på proces og kunstnervalg, hvilket gælder for fx Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfondet. Alternativt involveres de efter, en skitse er godkendt. En prioritering af placeringerne, et budget for hver placering samt en fordeling af de midler, der er til rådighed pt., skitseres i handlingsplanen for fundraising. 20

21 Organisering Kunststrategien for Nyt Psykiatrisk Center er udviklet af et kunstudvalg, sammensat af parter fra hhv. AUH Risskov, Projektafdelingen for det Nye Universitetshospital/Region Midt, KPC, Arkitema og IN SITU. Det samlede udvalg skal fremadrettet fungere som inspirations- og sparringspart, der kan klæde arbejdsgruppen, bestående af Arkitema, IN SITU og KPC, på til at træffe beslutninger om endelige placeringer samt kunstnervalg. Prioriteringerne indstilles efterfølgende til godkendelse i udvalget. Udvalget består af følgende personer: AUH Risskov: Gert Pilgaard Christensen, direktør, formand Mia Lejsted Bonde, Museumsleder, Museum Ovartaci Sørn Strand Jensen, bruger-/patientrepræsentant Inge Voldsgaard, Ledelsesrepræsentant, Oversygeplejerske afd. P Anne Nemec, Ledelsesrepræsentant, Afd. sygeplejerske BUC Kitte Hay Jørgensen, Medarbejderrepræsentant, afd. R Birthe Marie Andersen, Medarbejderrepræsentant, afsnit U BUC PROJEKTAFDELINGEN FOR DET NYE UNIVERSITETESHOSPITAL / REGION MIDT: Lene Laigaard Andersen, Kunstkurator Lene Stadil, Projektleder KPC: Peter Christophersen, Direktør Arkitema: Anna Kathrine Bisgaard, Arkitekt maa, kreativ leder, Arkitema IN SITU: Trine Møller Madsen, Kunstrådgiver og partner Illustrationer: Visualiseringer af Nyt Psykiatrisk Center stammer fra det tilbudte løsningsforslag vedrørende design, projektering, anlæg og opførelse, udarbejdet af Team KPC, Opdateret projektmateriale vil være grundlag ifm. iværksættelse af de særskilte kunstprojekter. Ved mangelfuld kreditering kontakt venligst Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital: 21

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7846 98888 www.dnu.rm.dk Konkurrenceprogram INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Nyt Psykiatrisk

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING Vedr. skitsekonkurrence Integreret kunst i Strøget og tværgående gangparti

DOMMERBETÆNKNING Vedr. skitsekonkurrence Integreret kunst i Strøget og tværgående gangparti Nyt Psykiatrisk Center Aarhus Universitetshospital Skejby DOMMERBETÆNKNING Vedr. skitsekonkurrence Integreret kunst i Strøget og tværgående gangparti Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG SAMMENFATNING...

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus HVAD OG HVORFOR - i forhold til patientoplevelsen - Kunst på Det Nye Universitetshospital - Trygfondens Familiehus - Kort om DNU

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse. Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016

Psykiatrisygehuset i Slagelse. Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016 Psykiatrisygehuset i Slagelse Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016 Hospitals byggerier i Danmark Kvalitetsfondsbyggerierne består af 16 projekter som delvis er regionsfinansieret (40%) og statsfinansieret

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Projekt Lys i Psykiatrien

Projekt Lys i Psykiatrien Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatriens Anlægssekretariat Journal nr.: 12/27220 Dato: 2. januar 2013 Udarbejdet af: Anne Sigh E-mail: Anne.Sigh@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631712 Notat

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn 1 Randers den 01.11.15 Donationsansøgning Opvågningsafsnittet på Regionshospitalet Randers ansøger hermed Randers Storcenters velgørenhedspulje

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC Aktører Fonde: Opførelsen af huset: Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, VILLUM FONDEN Projektets udvikling og gennemførelse: Realdania, Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden Bygherre: Danske

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Arkitektur. Af Henning Due, journalist Foto af Ty Stange

Arkitektur. Af Henning Due, journalist Foto af Ty Stange Af Henning Due, journalist Foto af Ty Stange Såkaldt helende arkitektur spiller en central rolle i byggeriet af det første nyopførte psykiatrisygehus i Danmark i 100 år. På psykiatrisygehus Slagelse er

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006.

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice Den 24.april 2006 Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum 1. Resume ARoS-Aarhus Kunstmuseum har via fonden Realdania skaffet finansiering

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE UDARBEJDET AF TT+ LANDSKABSARKITEKTER ApS JUNI 2015 1 INTRODUKTION FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE Børn og unge anvender mere og mere tid i institution og skole,

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Bogen er skrevet af tidligere klinikchef på Rigshospitalets intensivafd. nu seniorforsker Lars Heslet og arkitekt Kim Dirkink-Holmfelt.

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

Etablering af sansehave i Krumtappens Dagtilbud

Etablering af sansehave i Krumtappens Dagtilbud Etablering af sansehave i Krumtappens Dagtilbud Som mennesker er vi en del af naturen. Vi fornemmer alle en ro og en livsstimulerende glæde ved naturoplevelser. Lyde, dufte, vind og sol aktiverer vores

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til anderledes og styrket samarbejde mellem forældre, børn og sundhedspersonale

Projektbeskrivelse. Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til anderledes og styrket samarbejde mellem forældre, børn og sundhedspersonale Hospitalsenheden Vest Herning Børneafdelingen Gl. Landevej DK-7400 Herning Tel. +45 7843 3600 www.vest.rm.dk 21. september 2012 Projektbeskrivelse Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

SKOLER PÅ NYE MÅDER LÆRINGSMILJØER FIRE BUD PÅ FREMTIDENS

SKOLER PÅ NYE MÅDER LÆRINGSMILJØER FIRE BUD PÅ FREMTIDENS SKOLER PÅ NYE MÅDER FIRE BUD PÅ FREMTIDENS LÆRINGSMILJØER FIRE BUD PÅ FREMTIDENS LÆRINGSMILJØER Man lærer bedst, når man er inspireret. Men kan man blive inspireret i en nedslidt skole med ensformige

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Innovation og samarbejde i bygge- og ejendomsbranchen

Innovation og samarbejde i bygge- og ejendomsbranchen Innovation og samarbejde i bygge- og ejendomsbranchen Tirsdag den 17. november kl. 09.00-13.00 INDLÆGSHOLDERE Christian Listov-Saabye, Administrerende direktør, MOE A/S Christian Listov-Saabye har siden

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Notat. Baggrund: Idegrundlag: Ny daginstitution i Nexø - projektbeskrivelse. Modtagere: Børne- og Skoleudvalget. 26. august 2013

Notat. Baggrund: Idegrundlag: Ny daginstitution i Nexø - projektbeskrivelse. Modtagere: Børne- og Skoleudvalget. 26. august 2013 BØRNE- OG SKOLESEKRETARIATET Helsevej 4, 1. Sal 3700 Rønne Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 00 01 E-mail: boernogskole@brk.dk Notat Ny daginstitution i Nexø - projektbeskrivelse CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk

Læs mere

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f tag ved Birgitta Bælum, B Chefkonsulent Nyborg 28. august 2013 Disposition for oplæg Lidt om Effektiviseringskravet

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Kunst og arkitektur i nye erhvervsområder i Guldborgsund Kommune

Kunst og arkitektur i nye erhvervsområder i Guldborgsund Kommune Kunst og arkitektur i nye erhvervsområder i Guldborgsund Kommune Kunst og arkitektur i nye erhvervsområder i Guldborgsund Kommune Erhvervscenter Femern Park Ved Eskilstup, afkørsel 44 Logistikvirksomhed

Læs mere

Overordnet pædagogisk grundlag

Overordnet pædagogisk grundlag BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2016 Overordnet pædagogisk grundlag For nybygning og modernisering af daginstitutioner til børn i alderen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 Rådgivende Arkitekter & Ingeniører Bygningskontoret NORD A/S Hobrovej 431, 9200 Aalborg SV Tlf.: 96 34 52 50

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. oktober 2015 Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstillingen omhandler igangsætning af tekniskøkonomisk analyse

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Skolens funktion og det pædagogiske indhold

Skolens funktion og det pædagogiske indhold R I N G S T E D K O M M U N E A S G Å R D / B E N L Ø S E S K O L E Skolens funktion og det pædagogiske indhold Januar 2012 1 Skolens pædagogiske indhold...2 1.1 De overordnede værdier for skolen...2 1.2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Helende arkitektur Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Tegning stammer fra»mentale Rum arkitektur i psykiatrien aarhus arkitekterne«fa K TA OM H U S E T O G BYG G E PRO CE S April 2010 - Regionsrådet

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Ansøgningen skrives ind i dette skema. Ansøgningsskemaet sendes til Center for Børn og Undervisning i papirudgave med de ønskede underskrifter og i elektronisk

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet Koncept for idrætsskoler i 0. - 6. klasse Svendborg projektet Baggrund Svendborg Kommune er Team Danmark Elitekommune, og et af indsatsområderne er at etablere idrætsskoler. I 2008 oprettede Svendborg

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / 1. 2. 3. ETAGE AF ERIK STEFFENSEN BAGGRUND ØNSKET OM AT INTEGRERE KUNSTNERISK UDSMYKNING HAR SAT MARKANT PRÆG PÅ PANUMBYGNINGEN GENNEM TIDEN. DEN SENESTE

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y PARTNERSKABET BAG BYOMDANNELSESPROJEKTET FRA GADE TIL BY ER NU SÅ LANGT I PLANLÆGNINGEN AF BYGGEPROCESSEN, AT

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces

Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces Fra hver for sig til Helhed og sammenhæng i de 3-13 åriges børneliv i Hem Med fokus på Læring i bevægelse Hem Børnehave og Skole Har 45 børnehavebørn

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn 1. VÆRDIGRUNDLAG Vuggestuen Lærkebo er en afdeling i Skejby Vorrevang Dagtilbud, og Lærkebos og dagtilbuddets værdigrundlag bygger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

1.0 Projektbeskrivelse

1.0 Projektbeskrivelse Åben Vand i Rønde Forord Den selvejende institution Åben vand blev stiftet i 1996, med det formål at tilføre kunstværker af høj kvalitet til borgerne i den daværende Rønde kommune (nu Syddjurs Kommune),

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere