1 Generelt Tilkoblingsmuligheder Normal tilkobling Hurtig tilkobling Tilkobling med udkobling af grupper...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper..."

Transkript

1 Brugermanual

2 Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt Tilkoblingsmuligheder Normal tilkobling Hurtig tilkobling Tilkobling med udkobling af grupper Frakobling Dørklokke-funktion Hændelseslog / alarmhukommelse Slette hændelseslog Ændre brugerkoder Brugerkode 7 til styring af udgang Ændre tekster Ændre displaybelysning Systemtest Gangtest Tillad ekstern programmering Side Atlas 8 PLUS brugermanual.doc / RF Alarm System A/S 1999 Dato: Rev.:

3 Brugermanual Side 3 1 Generelt Atlas 8 PLUS er kernen i Deres nye alarmsystem. Atlas 8 PLUS består af en tyverialarmcentral og ét eller flere (maksimalt 3) eksterne betjeningspaneler. Udover disse centrale ting kan Deres alarmsystem bestå af et større eller mindre antal detektionsenheder, såsom rumfølere (typisk PIR-detektorer), magnetkontakter og glasbrudsdetektorer. Disse er opdelt på maksimalt otte forskellige grupper. Bemærk, at der også kan tilsluttes branddetektorer (røgdetektorer) til Deres alarmsystem. Dette er en ekstra facilitet, der kan give Dem supplerende sikkerhed, men aldrig kan erstatte et egentligt brandalarmeringsanlæg. Atlas 8 PLUS har flere avancerede faciliteter, blandt andet den indbyggede digitale telefonsender. Telefonsenderen kan kommunikere med en kontrolcentral, men kan også fungere som ind- og udgang for PCprogrammering af Atlas 8 PLUS. Atlas 8 PLUS kan således serviceres og eventuelt omkonfigureres af Deres installatør uden behov for teknikerbesøg i Deres hjem. Deres alarmsystem kan betjenes ved hjælp af tre forskellige adgangsniveauer. Alarmsystemets 7 brugerkoder er derfor fordelt således: Brugerkode 1: Brugerkode 2: Masterkode, som har fuld adgang til alle alarmsystemets daglige faciliteter, inklusive oprettelse, ændring og slettelse af brugerkoder. Superbrugerkode med samme rettigheder som masterkoden dog kan superbrugerkoden ikke ændre masterkoden. Brugerkode 3 til 7: Almindelige brugerkoder, som kan til- og frakoble systemet, samt kigge i hukommelsen (loggen). Det er kun masterkoden og superbrugerkoden der er programmeret fra fabrikken. Fabriksværdierne er: Masterkode: 1234 Superbrugerkode: 5678 Bemærk: Det anbefales hurtigst mulig, eventuelt i samråd med Deres installatør, at ændre disse fabriksværdier til unikke koder, som kun De kender!

4 Side 4 Atlas 8 PLUS 2 Tilkoblingsmuligheder Atlas 8 PLUS har fire forskellige tilkoblingsmuligheder, som hver især kan tilpasses netop Deres behov. Deres installatør foretager programmeringen. Tilkoblingsmulighederne benævnes i det følgende: A-Tilkobling, B-Tilkobling, C-Tilkobling og D-Tilkobling. 2.1 Normal tilkobling For at tilkoble Deres alarmsystem gøres følgende: 2. Betjeningspanelets display vil nu vise: TILKOBLING 3. Tast for at acceptere og dermed starte tilkoblingsproceduren. 4. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet f.eks. viser: B-TILKOBLING. 5. Tast for at acceptere. 6. Tast nu Deres 4-cifrede brugerkode og alarmsystemets udgangstid vil begynde. Dette vil blive indikeret ved en række bip-toner fra alarmsystemet. 7. Forlad nu bygningen ad adgangsvejen. Når udgangstiden er afsluttet, vil Deres alarmsystem tilkoble. 2.2 Hurtig tilkobling Hvis De er velkendt med alarmsystemets funktioner, kan De vælge at hurtig tilkoble Deres alarmsystem. Der er ingen forskel på normal tilkobling og hurtig tilkobling udover selve tilkoblingsproceduren. Hurtig tilkobling udføres således: Deres 4-cifrede brugerkode efterfulgt af én af knapperne A, B, C eller D svarende til den tilkobling der ønskes.

5 Brugermanual Side Tilkobling med udkobling af grupper Deres alarmsystem kan maksimalt være opdelt i 8 forskellige grupper alt efter antallet af detektionsenheder (rumfølere, magnetkontakter etc.). Hvis De ønsker at tilkoble alarmsystemet uden én eller flere af systemets grupper, kan dette gøres på følgende måde: 2. Betjeningspanelets display vil nu vise: TILKOBLING 3. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet viser: TILKOBLING M. UDK.. 4. Tast for at acceptere. 5. Betjeningspanelets display vil nu vise: A-TILKOBLING 6. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet f.eks. viser: C-TILKOBLING. 7. Tast for at acceptere. 8. Tast nu Deres 4-cifrede brugerkode. 9. Betjeningspanelets display vil nu vise: Udkoble grupper Udkobling af grupper kan gøres på to forskellige måder: Tryk på en numerisk tast ( eller ) svarende til den gruppe, der ønskes udkoblet. Gruppens tekst vil nu blive vist i displayet og næste gruppe kan tastes. Når alle grupper, der skal udkobles, er indtastede, kan udkoblingen accepteres ved at trykke på. eller.. Benyt og knapperne til at bladre op og ned mellem de enkelte grupper. Grupper der ønskes udkoblet vælges ved at trykke på knappen, mens gruppens tekst vises i displayet. Herefter vil udgangstiden starte, og De kan nu forlade bygningen ad adgangsvejen. Når udgangstiden er afsluttet, vil Deres alarmsystem tilkoble.

6 Side 6 Atlas 8 PLUS 3 Frakobling Normal frakobling: Start med at gå ind i bygningen ad den aftalte adgangsvej. Ved aktivering af ind- og udgangsgruppen (f.eks. magnetkontakt på hoveddøren eller en forbikobler) vil alarmsystemets indgangstid starte. For at frakoble alarmsystemet skal De, inden indgangstiden udløber, gøre følgende: Tast Deres 4-cifrede brugerkode. Alarmsystemet er nu frakoblet (i dagstilling). Frakobling efter alarm: Start med at gå ind i bygningen ad den aftalte adgangsvej. For at frakoble alarmsystemet efter en alarm skal De gøre følgende: Tast Deres 4-cifrede brugerkode. Tast igen Deres 4-cifrede brugerkode. Herved afstilles alarmen og alarmsystemet er nu frakoblet (i dagstilling). 4 Dørklokke-funktion Deres alarmsystem har mulighed for at signalere med sin interne lydgiver (i betjeningspanelet), hvis nogen aktiverer en ind- og udgangsgruppe mens alarmsystemet er i dagstilling (frakoblet). Dette kaldes en dørklokke-funktion og svarer til den ding-dong tone man ofte hører, når man komme ind i en butik. For at slå dørklokke-funktionen til og fra i Deres alarmsystem gøres følgende: displayet viser: Dørklokke-funktion. 4. Betjeningspanelets display vil nu vise: Dørklokke til # Dørklokke fra$ 5. Benyt knappen for at slå dørklokke-funktionen til og knappen til at slå dørklokke-funktionen fra.

7 Brugermanual Side 7 5 Hændelseslog / alarmhukommelse Deres alarmsystem registrerer automatisk de seneste hændelser i sin hukommelse. Denne alarmhukommelse kaldes en hændelseslog. Hændelsesloggen kan blive vist i displayet på følgende måde: displayet viser: Vis log. 4. Betjeningspanelets display vil nu vise alarmsystemets seneste hændelse, f.eks.: Frakobling af bruger 3 5. Benyt og knapperne til at bladre mellem alarmsystemets hændelser. 6. Tast for at forlade visning af hændelsesloggen. 5.1 Slette hændelseslog Det er kun muligt at slette alarmsystemets hændelseslog, hvis Deres installatør har programmeret denne funktion. For at slette hændelsesloggen gøres følgende: displayet viser: SLET LOG. Hvis funktionen er programmeret, vil der lyde en dobbelt tone og displayet vil vise LOG SLETTET. Er funktionen ikke programmeret, vil displayet vise INGEN ADGANG.

8 Side 8 Atlas 8 PLUS 6 Ændre brugerkoder For at ændre brugerkoder gøres følgende: 2. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet viser: Ændre koder. 4. Betjeningspanelets display vil nu vise: INDTAST MASTER 5. Tast enten masterkoden eller superbrugerkoden. (bemærk, superbrugerkoden kan ikke ændre masterkoden). 6. Betjeningspanelets display vil nu vise: VÆLG BRUGER Indtast et nummer mellem 1 og 7 idet numrene betyder: 1 = Masterkode (kan kun ændres med masterkoden) 2 = Superbrugerkode (kan kun ændres med master- eller superbrugerkoden) 3, 4, 5, 6 eller 7 = Brugerkoder (kan kun ændres med master- eller superbrugerkoden) 8. For at slette en kode benyttes knappen (bemærk, at masterkoden ikke kan slettes). 9. Displayet vil nu vise: INDTAST NY KODE. 10. Tast den nye 4-cifrede kode. En dobbelt tone vil lyde som accept og displayet vil nu vise GENTAG KODE. Tast nu den samme kode en gang til for at bekræfte, at det er den nye kode, som skal benyttes. 11. Stemmer seneste indtastning overens med den første indtastning, vil der lyde en dobbelt tone som accept og alarmsystemet vil returnere til dagstilling. 12. Hvis seneste indtastning ikke stemmer overens med den første indtastning, vil der lyde en enkelt fejl-tone og displayet vil vise: FORKERT KODE. 6.1 Brugerkode 7 til styring af udgang Teknikeren kan programmere Deres alarmsystem således, at brugerkode 7 vil skifte status på én af alarmsystemets udgange (bemærk, at hvis denne funktion er programmeret, kan brugerkode 7 ikke benyttes til at til- og frakoble Deres alarmsystem).

9 Brugermanual Side 9 7 Ændre tekster Deres alarmsystem er forsynet med et LCD display i betjeningspanelet. Alarmsystemet kan således beskrive en lang række af dets funktioner ved hjælp af klare, danske tekster. Nogle af disse tekster kan De selv ændre, så det passer til lige netop Deres installation. Typisk vil der være tale om at ændre: Brugerkoderne 1 til 7: For eksempel navnet på den person som har koden. Gruppeteksten på hver af de otte grupper Deres alarmsystem kan være fordelt på. For at ændre disse tekster gøres følgende: displayet viser: ÆNDRE TEKST. 4. Bruger 1 vil nu blive vist i displayet. Benyt og knapperne til bladre mellem de forskellige tekster, som kan ændres. 5. Når den ønskede tekst vises, kan den ændres ved at benytte de numeriske taster, som hver er markeret med tre forskellige bogstaver. Tryk på tasten flere gange for at vælge mellem tastens bogstaver. 6. Benyt og knapperne til bladre mellem de forskellige bogstaver i selve teksten. For at indsætte et blanktegn (mellemrum) trykkes der to gange på. 7. Tast for at gemme teksten. 8 Ændre displaybelysning displayet viser: JUST. DISPLAYLYS. 4. Benyt og knapperne til at vælge bagbelysningens styrke. 5. Når den ønskede styrke er indstillet, tastes for at gemme indstillingen.

10 Side 10 Atlas 8 PLUS 9 Systemtest Som en del af den periodiske test af Deres alarmsystem bør De regelmæssigt udføre en systemtest af Deres alarmsystem for at sikre, at anlægget fungerer korrekt. En systemtest af alarmsystemet kan udføres på følgende måde: 2. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet viser: CENTRALTEST. 4. Benyt knappen til at bladre mellem de forskellige muligheder for systemtest: Test af display. Test af strobe / blitz udgang (hvis Deres alarmsystem er forsynet med en visuel signalgiver). Test af klokke / sirene udgangen. Test af lydgivere, såsom betjeningspanelets højttaler samt eventuelle ekstra højttalere. Systemtesten afsluttes automatisk efter sidste test. 9.1 Gangtest Som en del af den periodiske test af Deres alarmsystem bør de regelmæssigt udføre en gangtest af Deres alarmsystem for at sikre, at anlægget fungerer korrekt. En gangtest af alarmsystemet kan udføres på følgende måde: displayet viser: GANGTEST. 4. Benyt knappen til at bladre ned gennem de forskellige menuvalg indtil displayet f.eks. viser: B-TILKOBLING. 5. Tast for at acceptere. 6. Betjeningspanelets display vil nu vise: INDTAST KODE 7. Tast masterkoden.

11 Brugermanual Side Gangtest nu alarmsystemet ved at gå rundt i bygningen og forsøge at aktivere så mange detektionsenheder (rumfølere, magnetkontakter etc.) som muligt. 9. Returnér til betjeningspanelet og tast masterkoden. Alarmsystemet vil nu forlade gangtesten. 10 Tillad ekstern programmering Én af Atlas 8 PLUS stærke sider er muligheden for at PC-programmere alarmsystemet. PC-programmeringen kan enten foregå lokalt af en tekniker på stedet eller eksternt ved hjælp af den indbyggede digitale telefonsender. Herved kan De helt undgå at skulle have besøg af en tekniker, hvis Deres alarmsystem skal ændres. For at acceptere ekstern programmering gøres følgende: displayet viser: MODTAG OPKALD. 4. En dobbelt tone vil nu lyde som accept på, at Atlas 8 PLUS nu vil forsøge at ringe installatørens PC. Displayet vil vise dette med teksten: 1TIME AKTIVERET. Hvis teknikeren har programmeret funktionen, vil alarmsystemet nu ringe op til det forud programmerede telefonnummer og etablere kontakt med en ekstern PC. Hermed kan teknikeren ændre Deres alarmsystems indstillinger. Bemærk: Atlas 8 PLUS kan kun ringe til det i forvejen programmerede telefonnummer (installatørens nummer). Teknikeren kan dog programmere hvorvidt der skal kunne ringes til Deres alarmsystem. Atlas 8 PLUS kan altså programmeres så installatøren ikke uden Deres accept kan ringe ind og ændre indstillingerne. Atlas 8 PLUS vil forsøge at få forbindelse med installatørens PC i 1 time efter at ovenstående fremgangsmåde er benyttet.

12 Gruppeinddeling (displaytekster) Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Gruppe 5: Gruppe 6: Gruppe 7: Gruppe 8: Installatør

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere