LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning"

Transkript

1 LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning

2

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri... 7 Sådan klargøres mobiltelefonen til anvendelse... 7 LightOn basens funktioner... 8 Sådan bruges LightOn basen Lyspaneler Nulstilling af lyspanel Batteriniveau (selvtest) Batteristatusindikator Driftsmiljø Tilslutning til Puzzle alarmsystemet (tilbehør) Tilslutning af vibrator (tilbehør) Ofte stillede spørgsmål Fejlsøgning Test og godkendelser Garanti... 19

4 Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger LightOn basen må ikke tilsluttes en elektrisk kilde! LightOn er batteridrevet og må ikke tilsluttes den eksterne vekselstrømsforsyning eller et vægstik. Anvend ikke basen på bevægelige overflader (f.eks. tørretumblere, vaskemaskiner osv.). LightOn bør kun anbringes på flade, ubevægelige overflader f.eks. borde, hylder og lignende. LightOn må ikke anvendes i nærheden af vand. Enheden er ikke vandtæt. Anbring ikke LightOn i nærheden af varmekilder, da dette kan beskadige enheden. 4

5 Om LightOn LightOn er en løsning, der via et lyssignal giver dig besked om indkommende telefonopkald, sms-beskeder, stemmeeller videoopkald, og informerer dig om, at nogen prøver at komme i kontakt med dig. Når en mobiltelefon anbringes i LightOn basen, vil alle indkommende sms-beskeder og telefonopkald udløse et klart blinkende hvidt lys. Lyspanelet bliver ved med at blinke, indtil enheden nulstilles, så du kan se, at der er lagt en besked, eller at der har været et telefonopkald. Hvis LightOn ikke nulstilles manuelt efter 3 timer, stopper det blinkende lys automatisk for at spare batteriet. LightOn basen er designet til tegnsprogbrug via mobiltelefon. Basens vinkel gør det muligt at anbringe telefonen således, at det er nemt at benytte begge hænder til at kommunikere med (f.eks. ved at bruge tegnsprog). LightOn kan nemt tilsluttes Phonic Ears Puzzle alarmsystem, hvilket sikrer dig, at du ikke mister sms-beskeder eller telefonopkald, uanset hvor du befinder dig i hjemmet. 5

6 DK Brugervejledning Sms- og opkaldsdetektor Pakkens indhold Pakken indeholder følgende: LightOn Rev. A 0613 LightOn basen Batterier (3 stk.) Brugervejledning Jack-jack-kabel Adapterstik (2 stk.) Tilbehør (købes separat): 6 Vibrator Puzzle alarmsystem Kabel til Detect alarmsender

7 Sådan kommer du i gang Isætning af batteri 1. Tryk batteriskuffens låg ned på mærket 2. Isæt tre AA-batterier i henhold til + og - symbolerne i batteriskuffen. 3. Luk batteriskuffens låg med et klik. Sådan klargøres mobiltelefonen til anvendelse Sådan anvendes LightOn basen: 1. Indstil mobiltelefonen til at vibrere. Hvis telefonen har mere end en indstilling, skal den indstilling, der har de kraftigste og længste vibrationer anvendes. 2. Anbring forsigtigt telefonen i basen. Bemærk: Hvis telefonen ikke isættes forsigtigt, kan bevægelsen registreres som en vibration og forårsage, at LightOn lyser. Hvis dette er tilfældet, skal Nulstil-knappen trykkes ind. 7

8 LightOn basens funktioner Lyspanel Batteristatusindikator Nulstil-knap Kabel- og stikforbindelse Baggrundsbelyst panel Batteriskuffe 8

9 LightOn basens funktioner Element Batteriskuffe Funktion Kapacitet til tre AA-batterier. Batteristatusindikator Batterierne skal udskiftes, hvis den røde lampe blinker. Nulstil-knap Nulstil lyspanelet efter et opkald eller en sms. Lyspanel Blinker, når telefonen modtager et opkald eller en sms. Baggrundsbelyst panel Blinker, når telefonen modtager et opkald eller en sms. Kabel- og stikforbindelse Forbinder LightOn til Puzzle alarmsystemet. 9

10 Sådan bruges LightOn basen Lyspaneler Når mobiltelefonen i LightOn basen modtager en sms eller et telefonopkald, begynder det hvide lyspanel at blinke på både fronten og bagsiden. Lampen blinker hurtigt i de første to minutter efter et opkald eller en modtaget sms. Derefter sænkes blinkets hastighed for at spare på batteriet, indtil det ophører efter 3 timer. Nulstilling af lyspanel Efter at have modtaget et opkald eller en sms skal du nulstille lyspanelet, så du får at vide, når der er et nyt opkald eller sms. Nulstil lyspanelet ved at trykke på Nulstil-knappen på fronten af basen. Enheden er nu nulstillet. Batteriniveau (selvtest) Brug Selvtest for at teste, at LightOn er aktiveret, og at batterierne fungerer korrekt: Når LightOn ikke er i brug, tryk da på Nulstil-knappen. LightOn blinker to gange for at vise, at enheden fungerer. 10

11 Sådan bruges LightOn basen Batteristatusindikator Et konstant blinkende rødt lys betyder, at batterierne er ved at være flade. Bliver batterierne for flade, vil LightOn slukke automatisk. Batterierne skal udskiftes, hvis batteristatusindikatoren blinker hurtigt, idet LightOn ellers ikke vil fungere korrekt. Driftsmiljø LightOn basen bør anbringes på en plan, ubevægelig overflade. LightOn basens teknologi er baseret på vibrationssensorer og er dermed designet til at blive mindst muligt forstyrret af radiofrekvenssignaler eller andre mobiltelefoner, der befinder sig i nærheden. 11

12 Tilslutning til Puzzle alarmsystemet (tilbehør) LightOn kan tilsluttes Phonic Ears Puzzle alarmsystem, hvilket sikrer dig, at du ikke mister sms-beskeder eller opkald, uanset hvor du befinder dig i hjemmet. Klip stereo-jack-stikket af i den ene ende af det medfølgende kabel. To af lederne er forbundet til henholdsvis skærmen og spidsen af stereo-jack-stikket. Forbind disse ledere til den grønne skrueterminal på Puzzle Detect. Polariteten er ikke vigtig. Forbind stereo-jack-stikket i kablets modsatte ende til stikket på højre side af LightOn basen. Alternativt kan kabel til Detect alarmsender anvendes. Flash lysgiver eller PocketVib vibrator 12 LightOn base Detect alarmsender

13 Tilslutning af vibrator (tilbehør) Hvis du bruger din mobiltelefon som vækkeur eller har brug for at høre mobiltelefonen, når du sover, kan der tilsluttes en vibrator til LightOn. Du vil således blive vækket via vibrationer, når vækkeuret eller mobiltelefonen ringer. Tilslut vibratorledningens stik til stikket på højre side af LightOn basen. LightOn base Vibrator 13

14 Ofte stillede spørgsmål Spørgsmål: Understøtter LightOn min mobiltelefon? Svar: LightOn understøtter alle mobiltelefoner, der kan vibrere, og dermed alle nyere mobiltelefoner. LightOn understøtter f.eks. iphone, Blackberry, HTC Smartphones, Samsung og LG Smartphones, Androidenheder, telefoner fra Nokia og Motorola og mange andre. Spørgsmål: Hvor lang levetid har LightOns batterier? Svar: Baseret på et gennemsnitligt forbrug bør LightOn basens batterier holde i mere end 6 måneder. Spørgsmål: Kan jeg tilslutte LightOn til en ekstern strømkilde? Svar: Nej! LightOn må aldrig tilsluttes en strømkilde af nogen som helst slags. LightOn er designet til at være trådløs og er derfor batteridrevet. Du kan nemt tage LightOn med dig, når du rejser! Spørgsmål: Oplader LightOn batterierne? Svar: Nej. LightOn må ikke tilsluttes til el-forsyningen og kan således ikke oplade de 3 batterier. 14

15 Ofte stillede spørgsmål Spørgsmål: Kan LightOn oplade min mobiltelefon? Svar: Nej. LightOn kan ikke oplade mobiltelefonen, men du kan oplade din mobiltelefon, mens den er anbragt i LightOn basen telefonens opladerledning skal da forbindes til netforsyningen. Spørgsmål: Hvor kan jeg købe et Puzzle alarmsystem eller en vibrator? Svar: Hos Phonic Ear. Se information på bagsiden af brugervejledningen. 15

16 Fejlsøgning Lyset aktiveres ikke af sms-besked eller telefonopkald: Tjek, at batterierne er korrekt isatte, og at de ikke skal udskiftes. Tjek, at telefonen er indstillet til de kraftigste og længste vibrationer. Gældende for Android-telefoner: Download Vibrate Tools appen fra Google Play, så du kan indstille til stærkere og længere vibrationer. Mobiltelefonen skal sidde midt for i basen, så tæt op mod LightOn basens bagside, så der er så meget kontakt som muligt mellem telefonen og basens sensor. Lampen blinker, selv om der ikke har været et opkald: Basen er anbragt på en ujævn eller bevægelig overflade (f.eks. ved siden af et tastatur). Basen er anbragt tæt på et stærkt RF-system. Tryk på Nulstil-knappen og genanbring mobiltelefonen. Mobiltelefonen blev ikke anbragt forsigtigt i basen tryk på Nulstil-knappen. Den røde lysindikator blinker konstant: Udskift batterierne. LightOn giver ikke besked via Puzzle alarmsystemet: Sørg for, at kablet og/eller stik er korrekt isatte begge steder. Fortsætter problemet, bør du kontakte din forhandler. 16

17 Test og godkendelser Phonic Ear A/S, Kongebakken 9, 2765 Smørum, Danmark FORSIGTIG!! Der er fare for eksplosion, hvis batteriet ikke sættes korrekt i. Brug udelukkende batterier af samme eller tilsvarende type. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder. 17

18 Test og godkendelser Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder. 18

19 Garanti Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt. Garantiperiode Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt. Hvad dækker garantien Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt. Hvad dækker garantien ikke 1 Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld. 2 Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen. 3 Alkaline batterier (hvis disse anvendes). 4 Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren. 5 Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti. 19

20 Garanti 6 Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren. Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor. Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information. Hvad gør du, hvis du har brug for service Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning. 20

21

22

23

24 Din lokale forhandler: 2015 Phonic Ear A/S Kongebakken Smørum Tlf.: Fax: Rev. A 0115

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere