Installations- og brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og brugsanvisning"

Transkript

1 CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel , Fax Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0) , Fax +46 (0) Uponor Wirsbo Norge Tel , Fax Uponor Wirsbo Finland Tel +358 (0) , Fax +358 (0)

2 INDHOLD 1. SYSTEMETS ANVENDELSE FUNKTION BASISENHEDEN TERMOSTAT ANTENNE MONTAGE BASISENHED PLACERING AF TERMOSTATERNE: BETJENING INSTALLATION AF TELESTATER INSTALLATION AF BASISENHED PRE-INSTALLATION INSTALLATION AF TERMOSTATER INDSTILLING AF RUMTEMPERATUR LÅSNING AF MIN/MAX TEMPERATUR INDSTILLING AF NATSÆNKNING AF-INSTALLATION AT TERMOSTATER SPECIALFUNKTIONER MASTER RESET TRANSMISSIONSTEST TERMOSTAT TEST MODE TELESTAT UDGANGSTEST ALARM FUNKTION TELESTATBESKYTTELSE NO/NC TELESTAT MULIGHED COOLING MODE OMSTILLING TIL KEDELSTYRING OG PUMPEUDGANG TEKNISKE DATA... 9 ILLUSTRATION AF SYSTEMET Side 2

3 1. Systemets anvendelse Denne specifikation beskriver Wirsbo CoSy Radio systemets funktion og tekniske data. Wirsbo CoSy Radio er et komplet enkeltrumsreguleringssystem til gulvvarmeanlæg i boliger, kontorer, institutioner, erhvervsbygninger osv. Wirsbo CoSy Radio systemet er baseret på dataoverførsel via radiosignal, og er derfor meget nemt og hurtigt at installere. Systemet er udviklet med henblik på, at imødekomme de krav, der stilles med hensyn til komfort, varmeøkonomi, fleksibilitet, samt brugervenlig betjening. 2. Funktion Wirsbo CoSy Radio består af i alt 2 enheder: Basisenhed og termostat Basisenheden tilsluttes 230 volt forsyningsnettet, og styrer via 8 udgange de ventiler, der regulerer mængden af fremført varmt vand til de enkelte rum i boligen. Wirsbo CoSy Radio kan endvidere styre cirkulationspumpe og kedel, styre individuel køling af boligens rum, samt anvendes med såvel N/O telestater som N/C telestater (se specialfunktioner). Basisenheden er centralt placeret ved fordelerrøret i boligen. 2.1 Basisenheden Basisenheden udgør brugerfladen til Wirsbo CoSy Radio. Basisenheden består af et betjeningspanel, radiomodtager og en alarmgiver Opstår der fejl i den trådløse dataoverførsel, giver betjeningsenheden alarm for at tilkalde sig brugerens opmærksomhed. Alarmen vil således gøre brugeren opmærksom på, når et batteri skal skiftes i en af termostaterne. Radiomodtageren skanner kontinuerligt det modtagne radiosignal for data fra de installerede termostater. Basisenheden monteres normalt ca. halvanden meter over gulvet for at gøre betjeningen let tilgængelig. En placering i øjenhøjde vil endvidere være gavnlig for systemets radiomæssige rækkevidde. 2.2 Termostat Der kan tilsluttes op til 8 termostater til anlægget. En termostat kan udmærket styre flere telestater. Termostaten placeres på et passende sted i det rum der ønskes varmereguleret. Termostaten er forsynet med en drejeknap, hvor den ønskede temperatur kan indstilles, samt en funktionsomskifter, hvor man vælger et af 3 programmer (dagstilling, tidsstyring og natstilling). Termostaten indeholder et lille batteri, der leverer strøm til et elektronisk temperaturmålekredsløb med tilhørende radiosender. Med passende tidsintervaller overføres den målte temperatur som et radiosignal til radiomodtageren i betjeningsenheden. Termostaten er således helt uden eksterne ledningsforbindelser. Hver enkelt termostat er udstyret med et unikt identifikationsnummer (ID-nummer), der medsendes ved hver radiotransmission. Ved hjælp af dette ID-nummer kan basisenheden skelne mellem de enkelte termostater. Det er derfor nødvendigt at registrere en termostat i basisenheden, før denne er i stand til at modtage data fra termostaten. Under denne registrering overfører termostaten sit ID-nummer til basisenheden. ID-nummeret forhindrer ligeledes, at der modtages fra termostater tilhørende et nabosystem, eller andre systemer baseret på radio teknologi. Da systemet er baseret på radiotransmission fra termostater, der kan være fordelt over et stor areal, undgår man kabelforbindelser mellem disse og basisenheden. Wirsbo CoSy Radio er derfor velegnet til såvel installation i nybyggeri som til efter-installation i eksisterende bygninger. Termostaterne er batteridrevne og derfor fuldt mobile, hvilket gør det nemt at omkonfigurere anlægget, hvis et sådan behov opstår. Termostaten leveres med batteriet monteret. Den befinder sig i en dvaletilstand før ibrugtagningen, og begynder derfor først at måle temperatur er og sende data, efter den for første gang er registreret i basisenheden. Formålet med denne tilstand er dels at minimere energiforbruget under lagerperioden, dels at undgå formålsløse radiotransmissioner. Side 3

4 Wirsbo CoSy Radio er CE mærket og godkendt til brug i EU og alle tidligere EFTA-lande. Ved første installation går termostaten automatisk i testtilstand, således at transmissionen øjeblikkelig kan kontrolleres. Batteriets levetid er af fabrikanten garanteret til 5 år. Et komplet Wirsbo CoSy Radio system er skitseret på figur 1. Fig. 1 CoSy Radio System - Basisenhed, termostat og eventuelt ekstern antenne. 2.3 Antenne Radiomodtageren i basisenheden benytter normalt en intern antenne. Placeringen af basisenheden spiller derfor en vigtig rolle for rækkevidden. Der er mulighed for at sætte en ekstern antenne på basisenheden for at forøge dækningsarealet. Den eksterne antenne skal altid anvendes, hvis basisenheden placeres i et metalskab. 3. Montage der skal være nem adgang både til betjeningspanel, tilslutningerne af telestater samt til afmontering af Basisenhedens låg. Kontrolenheden fastgøres til væggen med to skruer. Der skal være en 230 V stikdåse tæt ved kontrolenhedens montagested. Betjeningsenheden kan monteres enten direkte på væggen vha. to skruer. Anvendes der et fordelerskab af metal, bør basisenhedens antenne, af hensyn til radiokommunikationen, placeres uden for dette. Anvendes der en ekstern antenne placeret uden for metalskabet, kan selve basisenheden dog udmærket monteres inden i metalskabet. Basisenheden må ikke udsættes for direkte vandstænk. 3.2 Placering af Termostaterne: En termostat må ikke placeres på en ydermur, eller i nærheden af varmekilder, f.eks. fjernsyn, stereoanlæg, brændeovn eller lignende. En god placering er tæt på steder, hvor man normalt opholder sig, og i en højde på ca. en til to meter over gulvet. Normalt bør termostaten ikke placeres, så den udsættes for direkte sollys. I rum med megen fugt og damp, f.eks. badeværelser, bør termostaten placeres så langt væk fra den fugtafgivende kilde som muligt. Fig. 2 Rumtermostatens placering Ca. 1,5m Montering og installation af Wirsbo CoSy Radio bør udføres af en autoriseret VVS-installatør i den nedenfor beskrevne rækkefølge. 3.1 Basisenhed Basisenheden monteres først. Basisenheden monteres umiddelbart over fordelerrørene, enten frit på væggen eller i et fordelerskab af træ eller metal. Basisenheden skal monteres vandret, og Side 4

5 4. Betjening 4.1 Installation af telestater 1. Det sikres at der ingen forsyningsspænding er på basisenheden (træk stikket ud) 2. Basisenhedens låg vippes op, efter at frontskruerne er løsnet. 3. Den interne antenne afmonteres. 4. De blå telestat-klemmer løftes af printet. 5. Telestatledningerne fastgøres. 6. Telestatklemmerne placeres i tilordnet rækkefølge på printet. 7. Trækaflastning placeres, se fig. 3 og 4 8. Intern antenne sættes på plads 9. Basisenheden lukkes. senhedens forsyningsstik i 230 V stikdåsen, og der tændes for strømmen. Den Grønne diode i power lyser Fig. 5 Betjeningspanel 4.3 Pre-Installation Termostaterne placeres først i de enkelte rum efter at de er registreret i basisenheden. Det er vigtigt at skrive/markere bag på termostaterne ved registreringen, hvilke rum de hører hjemme i. Derefter registreres termostaterne efter tur. Det skal derfor på forhånd være fastlagt, hvilke kanaler der er forbundet til hvilke rum. Termostaterne kan fastgøres med skruer eller lign. på væggen. Fig. 3 Trækaflastning placeres 4.4 Installation af termostater Hold TOGGLE og knapperne nede i tre sek., slip derefter TOGGLE, og sluttelig. Nu er systemet i Installationsmode. Tryk på termostatens transmissionsknap, vælg derefter hvilken kanal termostaten skal tilordnes vha. TOGGLE knappen, tryk i tre sekunder. Termostaten er nu installeret. Gentag for hver termostat. T ry k T ry k 3 sek. Fig. 4 Trækaflastning placeres 4.2 Installation af Basisenhed Når Basisenheden er monteret på væggen, samt alle Wirsbo telestater og evt. kontakten til styring af pumpen er forbundet, kan registreringen af termostaterne begynde. Først sættes Basi- Slip først Fig. 6 Installationsmode Slip dernæst Side 5

6 Efter alle termostater er installeret, trykkes på TOGGLE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal mode Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening 4.5 Indstilling af rumtemperatur Temperaturen indstilles ved at dreje knappen på termostaten til den ønskede temperatur. Lange streger - højere temperatur Korte streger - lavere temperatur Lang tynd streg ca. 21 C 4.6 Låsning af min/max temperatur Løft drejeknappen Pres og drej det højre ben for indstilling af min. temperatur Pres og drej det venstre ben for indstilling af max. temperatur Udgangspunkt er 21 C (vises som 0 på skalaen). Ønskes f.eks. 14 C som min. temperatur drejes højre ben til position -7 (21 C - 7 C). Ønskes f.eks. 26 C som max. temperatur drejes venstre ben til position 5 (21 C + 5 C) Min./ Max. indstilling 4.8 Af-installation at termostater: Hold TOGGLE og knapperne nede i 3 sek., slip derefter, og sluttelig TOGGLE. Nu er systemet i af-installationsmode. Se nedenstående figur. Vælg hvilken kanal termostaten skal fjernes fra vha. TOGGLE knappen, pres i tre sekunder. Termostaten er nu fjernet fra kanalen. Gentag for hver termostat der ønskes fjernet Når det ønskede antal termostater er fjernet, trykkes på TOGGLE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal mode. Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening Fig. 8 Af-installationsmode T r y k Slip dernæst 3 sek. T r y k Slip først 5. Specialfunktioner Fig. 7 Indstilling af min./ max temperatur 4.7 Indstilling af natsænkning Manuelt Position sol => normal => ingen temperatur sænkning Position måne => natsænkning => 4 C ved 20 C Position ur => tidsstyret natsænkning 5.1 Master reset Denne funktion sletter alle indkodede data, og stiller systemet tilbage til fabriksindstilling Sluk for forsyningsspændingen, tryk og TOGGLE ned samtidig (hold dem nede), tilslut forsyningsspændingen. Ledindikatorene vil nu blive tændt en efter en, fra 1 til 8, sluttelig vil alle otte LED s blinke. Slip herefter og TOGGLE. Systemet er nu indstillet som fra producenten. Side 6

7 5.2 Transmissionstest Anvendes for at teste og identificere alle monterede termostater. Tryk på knappen i 3 sekunder (alle LED s blinker). Alle kanaler med tilordnet termostat vil lyse i ledpanelet. Når en kanal har modtaget signal fra en termostat, vil denne blinke 2 gange, og LED s slukkes. Modtages herefter fra samme termostat, vil dette signal fremstå som to blink på kanalens led indikator. Denne test slutter automatisk hvis alle kanaler har modtaget signal fra deres tilordnede termostat. Hvis der ikke er modtaget signal, fra en eller flere termostater, vil disse manglende signaler fremstå som konstant lysende diode i led panelet. Når det ønskede antal termostater er kontrolleret, trykkes på TOGGLE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal mode Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode femten minutter efter sidste tastaturbetjening 5.3 Termostat test mode Denne test anvendes for at konstatere manglende transmission Transmissionsknappen på bagsiden af termostaten pressen ind (med spidsen af en kuglepen, m.m.) i 3 sek. Dette tvinger termostaten til at sende et signal hvert 7. sekund i 5-6 minutter. Derefter kan på basisenheden konstateres om der optræder signal fra termostaten med 7 sekunders interval (kan observeres ved at dioden for tilegnet kanal blinker. Testen afbrydes hvis transmissionsknappen på termostaten presses ind. Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening 5.4 Telestat udgangstest Anvendes for at teste og identificere alle telestat-udgange fungerer Tryk på TOGGLE knappen i 3 sekunder (alle LED s blinker). Den første led kanal begynder at blinke på en speciel måde Tryk for at teste første kanal, led indikatoren lyser nu 1 2 sekund hurtigt og 1 2 sekund slukket, (et lille klik kan høres efter ca.5 sekunder) udgangen er nu aktiveret. Tryk igen for at deaktivere udgangen. TOGGLE trykkes for at vælge næste ugang for test. Derefter gentages ovenstående. Trykkes på TOGGLE knappen i tre sekunder, afsluttes denne test Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode ti minutter efter sidste tastaturbetjening 5.5 Alarm funktion Denne funktion træder automatisk i kraft ved manglende kommunikation Hvis basisenheden ikke modtager signal fra en tilordne termostat indenfor 2 timer, vil den respektive led diode begynde at blinke. Samtidig vil telestatudgangen være aktiveret i syv minutter og lukket i 14 minutter (kontinuerligt). Hvis basisenheden efter yderligere 8 timer ikke har modtaget signal fra termostaten, starter et akustisk signal ( buzzer ), dette signal kan slås fra ved at sætte omskifteren på alarm OFF i basisenheden (se fig.9). Side 7 Fig. 9 Omskifter

8 Alarmen slukkes hvis der aktiveres en knap på betjeningspanelet eller basisenheden modtager signal fra termostaten (se fig. 9 ) 5.6 Telestatbeskyttelse Denne funktion forhindrer at telestaterne gror fast på ventilerne Denne funktion aktiveres én gang dagligt. Først bliver alle tilordnede udgange aktiveret i 5 min, derefter bliver pumpeudgangen aktiveret i 5 min. (kun hvis pumpeudgang er aktiveret). Denne funktion kan slås fra ved at sætte omskifteren på OFF (se fig. 9). Fig. 10 Omstilling til kedelstyring/ pumpeudgang 5.7 NO/NC telestat mulighed Denne funktion giver mulighed for at kunne bruge Normally Closed ( N/C ) eller Normally Open ( N/O ) telestater. Dette vælges på omskifteren (se fig. 9). 5.8 Cooling Mode Ved at vælge denne mode kan signalerne fra termostaterne inverteres. Dette bevirker at udgangene åbnes hvis der ikke er krav om varmetilførsel, og omvendt. Selve kølekilden kræver et udbygget system. Kontakt Wirsbo for yderligere informationer. 6. Omstilling til Kedelstyring og Pumpeudgang Udgang 7 og 8 er som standard sat op til at styre telestater. Udgang 7 har endvidere funktionsmulighed for styring af kedel, med et ON/ OFF signal. Udgang 8 har som funktionsmulighed, styring af en tilsluttet pumpe. Fig. 11 Omstilling til kedelstyring/ pumpeudgang Ønskes systemet sat op til kedelstyring hhv.pumpestyring, konfigureres systemet som vist på fig. 10 og 11. Bemærk: Hvis der ikke er installeret telestater på udgang 7 eller 8 gælder følgende: - Dioderne i feltet 7 og 8 lyser hvis der er varmebehov på en hvilken som helst anden kanal. Udgang 8 har en efterløbstid på 10 min, dvs. vil være tændt i 10 min. efter den har været aktiveret. Side 8

9 7. Tekniske Data Basisenhed: Netspænding primær: 230V Netspænding sekundær: 24V Udgang 1-6: 24V, max 1A, relæstyret Udgang 7-8: 24V, max 2 A, relæstyret, vekselbar til strømløs udgang Efteraktivering på Udgang 8: 0 min. Telestataktivering 1 gang daglig Indstilling efter strømudfald: Brugerindstillinger bibeholdes Max. antal termostater: 8 stk. Max antal telestater: 12 stk. Max. antal telestater pr. udgang 2 stk. Beskyttelsesklasse IP20 Omgivelsestemperatur: 0-50 C Fugtighed: Mindre end 85 % Termostat: Temperaturskala 6-30 C. +/- 2K Hysterese: +/- 0,5 C Skalanøjagtighed: +/-2 C Natsænkning: C Frekvens: 433,70 MHZ Batteri levetid: Min. 5 år Batteritype: 3,6V litiumbatteri, 2000mAh, størrelse AA Transmissionsrækkevidde: 30m, (kugleform) Transmissionsinterval: 2-30 min. Omgivelsestemperatur: 0-50 C Fugtighed: Mindre end 90 % Side 9

10 Fig. 12 Rumtermostaten a) forfra, b) fra siden og c) bagside Transmissionsknap Fig. 13 Basisenheden. Mål: 310 x 110 x 55 Side 10

11 Udgang Ur Rum Varmekreds / 8/ Køkken/ alrum 1, 2 2 Bad 1 3 Side 11

12 e nn e WIRSBO WIRSBO A nt

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer HOMEtronic Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer Indholdsfortegnelse: side Gulvvarmeregulator...3 Rumenhed...3 Opdeling i temperaturzoner

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM Uponor Radio 24V, Room Controls DEM D K I N S TA L L AT I O N O G B E TJ E N I N G S VEJLEDNING 05 2013 SE PT NO NL IT FR FI ES DK DE DK Indhold 1 Copyright og ansvarsfralæggelse...3 2 Forord...4 2.1 Sikkerhedsforskrifter...4

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere