Installations- og brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og brugsanvisning"

Transkript

1 CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel , Fax Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0) , Fax +46 (0) Uponor Wirsbo Norge Tel , Fax Uponor Wirsbo Finland Tel +358 (0) , Fax +358 (0)

2 INDHOLD 1. SYSTEMETS ANVENDELSE FUNKTION BASISENHEDEN TERMOSTAT ANTENNE MONTAGE BASISENHED PLACERING AF TERMOSTATERNE: BETJENING INSTALLATION AF TELESTATER INSTALLATION AF BASISENHED PRE-INSTALLATION INSTALLATION AF TERMOSTATER INDSTILLING AF RUMTEMPERATUR LÅSNING AF MIN/MAX TEMPERATUR INDSTILLING AF NATSÆNKNING AF-INSTALLATION AT TERMOSTATER SPECIALFUNKTIONER MASTER RESET TRANSMISSIONSTEST TERMOSTAT TEST MODE TELESTAT UDGANGSTEST ALARM FUNKTION TELESTATBESKYTTELSE NO/NC TELESTAT MULIGHED COOLING MODE OMSTILLING TIL KEDELSTYRING OG PUMPEUDGANG TEKNISKE DATA... 9 ILLUSTRATION AF SYSTEMET Side 2

3 1. Systemets anvendelse Denne specifikation beskriver Wirsbo CoSy Radio systemets funktion og tekniske data. Wirsbo CoSy Radio er et komplet enkeltrumsreguleringssystem til gulvvarmeanlæg i boliger, kontorer, institutioner, erhvervsbygninger osv. Wirsbo CoSy Radio systemet er baseret på dataoverførsel via radiosignal, og er derfor meget nemt og hurtigt at installere. Systemet er udviklet med henblik på, at imødekomme de krav, der stilles med hensyn til komfort, varmeøkonomi, fleksibilitet, samt brugervenlig betjening. 2. Funktion Wirsbo CoSy Radio består af i alt 2 enheder: Basisenhed og termostat Basisenheden tilsluttes 230 volt forsyningsnettet, og styrer via 8 udgange de ventiler, der regulerer mængden af fremført varmt vand til de enkelte rum i boligen. Wirsbo CoSy Radio kan endvidere styre cirkulationspumpe og kedel, styre individuel køling af boligens rum, samt anvendes med såvel N/O telestater som N/C telestater (se specialfunktioner). Basisenheden er centralt placeret ved fordelerrøret i boligen. 2.1 Basisenheden Basisenheden udgør brugerfladen til Wirsbo CoSy Radio. Basisenheden består af et betjeningspanel, radiomodtager og en alarmgiver Opstår der fejl i den trådløse dataoverførsel, giver betjeningsenheden alarm for at tilkalde sig brugerens opmærksomhed. Alarmen vil således gøre brugeren opmærksom på, når et batteri skal skiftes i en af termostaterne. Radiomodtageren skanner kontinuerligt det modtagne radiosignal for data fra de installerede termostater. Basisenheden monteres normalt ca. halvanden meter over gulvet for at gøre betjeningen let tilgængelig. En placering i øjenhøjde vil endvidere være gavnlig for systemets radiomæssige rækkevidde. 2.2 Termostat Der kan tilsluttes op til 8 termostater til anlægget. En termostat kan udmærket styre flere telestater. Termostaten placeres på et passende sted i det rum der ønskes varmereguleret. Termostaten er forsynet med en drejeknap, hvor den ønskede temperatur kan indstilles, samt en funktionsomskifter, hvor man vælger et af 3 programmer (dagstilling, tidsstyring og natstilling). Termostaten indeholder et lille batteri, der leverer strøm til et elektronisk temperaturmålekredsløb med tilhørende radiosender. Med passende tidsintervaller overføres den målte temperatur som et radiosignal til radiomodtageren i betjeningsenheden. Termostaten er således helt uden eksterne ledningsforbindelser. Hver enkelt termostat er udstyret med et unikt identifikationsnummer (ID-nummer), der medsendes ved hver radiotransmission. Ved hjælp af dette ID-nummer kan basisenheden skelne mellem de enkelte termostater. Det er derfor nødvendigt at registrere en termostat i basisenheden, før denne er i stand til at modtage data fra termostaten. Under denne registrering overfører termostaten sit ID-nummer til basisenheden. ID-nummeret forhindrer ligeledes, at der modtages fra termostater tilhørende et nabosystem, eller andre systemer baseret på radio teknologi. Da systemet er baseret på radiotransmission fra termostater, der kan være fordelt over et stor areal, undgår man kabelforbindelser mellem disse og basisenheden. Wirsbo CoSy Radio er derfor velegnet til såvel installation i nybyggeri som til efter-installation i eksisterende bygninger. Termostaterne er batteridrevne og derfor fuldt mobile, hvilket gør det nemt at omkonfigurere anlægget, hvis et sådan behov opstår. Termostaten leveres med batteriet monteret. Den befinder sig i en dvaletilstand før ibrugtagningen, og begynder derfor først at måle temperatur er og sende data, efter den for første gang er registreret i basisenheden. Formålet med denne tilstand er dels at minimere energiforbruget under lagerperioden, dels at undgå formålsløse radiotransmissioner. Side 3

4 Wirsbo CoSy Radio er CE mærket og godkendt til brug i EU og alle tidligere EFTA-lande. Ved første installation går termostaten automatisk i testtilstand, således at transmissionen øjeblikkelig kan kontrolleres. Batteriets levetid er af fabrikanten garanteret til 5 år. Et komplet Wirsbo CoSy Radio system er skitseret på figur 1. Fig. 1 CoSy Radio System - Basisenhed, termostat og eventuelt ekstern antenne. 2.3 Antenne Radiomodtageren i basisenheden benytter normalt en intern antenne. Placeringen af basisenheden spiller derfor en vigtig rolle for rækkevidden. Der er mulighed for at sætte en ekstern antenne på basisenheden for at forøge dækningsarealet. Den eksterne antenne skal altid anvendes, hvis basisenheden placeres i et metalskab. 3. Montage der skal være nem adgang både til betjeningspanel, tilslutningerne af telestater samt til afmontering af Basisenhedens låg. Kontrolenheden fastgøres til væggen med to skruer. Der skal være en 230 V stikdåse tæt ved kontrolenhedens montagested. Betjeningsenheden kan monteres enten direkte på væggen vha. to skruer. Anvendes der et fordelerskab af metal, bør basisenhedens antenne, af hensyn til radiokommunikationen, placeres uden for dette. Anvendes der en ekstern antenne placeret uden for metalskabet, kan selve basisenheden dog udmærket monteres inden i metalskabet. Basisenheden må ikke udsættes for direkte vandstænk. 3.2 Placering af Termostaterne: En termostat må ikke placeres på en ydermur, eller i nærheden af varmekilder, f.eks. fjernsyn, stereoanlæg, brændeovn eller lignende. En god placering er tæt på steder, hvor man normalt opholder sig, og i en højde på ca. en til to meter over gulvet. Normalt bør termostaten ikke placeres, så den udsættes for direkte sollys. I rum med megen fugt og damp, f.eks. badeværelser, bør termostaten placeres så langt væk fra den fugtafgivende kilde som muligt. Fig. 2 Rumtermostatens placering Ca. 1,5m Montering og installation af Wirsbo CoSy Radio bør udføres af en autoriseret VVS-installatør i den nedenfor beskrevne rækkefølge. 3.1 Basisenhed Basisenheden monteres først. Basisenheden monteres umiddelbart over fordelerrørene, enten frit på væggen eller i et fordelerskab af træ eller metal. Basisenheden skal monteres vandret, og Side 4

5 4. Betjening 4.1 Installation af telestater 1. Det sikres at der ingen forsyningsspænding er på basisenheden (træk stikket ud) 2. Basisenhedens låg vippes op, efter at frontskruerne er løsnet. 3. Den interne antenne afmonteres. 4. De blå telestat-klemmer løftes af printet. 5. Telestatledningerne fastgøres. 6. Telestatklemmerne placeres i tilordnet rækkefølge på printet. 7. Trækaflastning placeres, se fig. 3 og 4 8. Intern antenne sættes på plads 9. Basisenheden lukkes. senhedens forsyningsstik i 230 V stikdåsen, og der tændes for strømmen. Den Grønne diode i power lyser Fig. 5 Betjeningspanel 4.3 Pre-Installation Termostaterne placeres først i de enkelte rum efter at de er registreret i basisenheden. Det er vigtigt at skrive/markere bag på termostaterne ved registreringen, hvilke rum de hører hjemme i. Derefter registreres termostaterne efter tur. Det skal derfor på forhånd være fastlagt, hvilke kanaler der er forbundet til hvilke rum. Termostaterne kan fastgøres med skruer eller lign. på væggen. Fig. 3 Trækaflastning placeres 4.4 Installation af termostater Hold TOGGLE og knapperne nede i tre sek., slip derefter TOGGLE, og sluttelig. Nu er systemet i Installationsmode. Tryk på termostatens transmissionsknap, vælg derefter hvilken kanal termostaten skal tilordnes vha. TOGGLE knappen, tryk i tre sekunder. Termostaten er nu installeret. Gentag for hver termostat. T ry k T ry k 3 sek. Fig. 4 Trækaflastning placeres 4.2 Installation af Basisenhed Når Basisenheden er monteret på væggen, samt alle Wirsbo telestater og evt. kontakten til styring af pumpen er forbundet, kan registreringen af termostaterne begynde. Først sættes Basi- Slip først Fig. 6 Installationsmode Slip dernæst Side 5

6 Efter alle termostater er installeret, trykkes på TOGGLE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal mode Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening 4.5 Indstilling af rumtemperatur Temperaturen indstilles ved at dreje knappen på termostaten til den ønskede temperatur. Lange streger - højere temperatur Korte streger - lavere temperatur Lang tynd streg ca. 21 C 4.6 Låsning af min/max temperatur Løft drejeknappen Pres og drej det højre ben for indstilling af min. temperatur Pres og drej det venstre ben for indstilling af max. temperatur Udgangspunkt er 21 C (vises som 0 på skalaen). Ønskes f.eks. 14 C som min. temperatur drejes højre ben til position -7 (21 C - 7 C). Ønskes f.eks. 26 C som max. temperatur drejes venstre ben til position 5 (21 C + 5 C) Min./ Max. indstilling 4.8 Af-installation at termostater: Hold TOGGLE og knapperne nede i 3 sek., slip derefter, og sluttelig TOGGLE. Nu er systemet i af-installationsmode. Se nedenstående figur. Vælg hvilken kanal termostaten skal fjernes fra vha. TOGGLE knappen, pres i tre sekunder. Termostaten er nu fjernet fra kanalen. Gentag for hver termostat der ønskes fjernet Når det ønskede antal termostater er fjernet, trykkes på TOGGLE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal mode. Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening Fig. 8 Af-installationsmode T r y k Slip dernæst 3 sek. T r y k Slip først 5. Specialfunktioner Fig. 7 Indstilling af min./ max temperatur 4.7 Indstilling af natsænkning Manuelt Position sol => normal => ingen temperatur sænkning Position måne => natsænkning => 4 C ved 20 C Position ur => tidsstyret natsænkning 5.1 Master reset Denne funktion sletter alle indkodede data, og stiller systemet tilbage til fabriksindstilling Sluk for forsyningsspændingen, tryk og TOGGLE ned samtidig (hold dem nede), tilslut forsyningsspændingen. Ledindikatorene vil nu blive tændt en efter en, fra 1 til 8, sluttelig vil alle otte LED s blinke. Slip herefter og TOGGLE. Systemet er nu indstillet som fra producenten. Side 6

7 5.2 Transmissionstest Anvendes for at teste og identificere alle monterede termostater. Tryk på knappen i 3 sekunder (alle LED s blinker). Alle kanaler med tilordnet termostat vil lyse i ledpanelet. Når en kanal har modtaget signal fra en termostat, vil denne blinke 2 gange, og LED s slukkes. Modtages herefter fra samme termostat, vil dette signal fremstå som to blink på kanalens led indikator. Denne test slutter automatisk hvis alle kanaler har modtaget signal fra deres tilordnede termostat. Hvis der ikke er modtaget signal, fra en eller flere termostater, vil disse manglende signaler fremstå som konstant lysende diode i led panelet. Når det ønskede antal termostater er kontrolleret, trykkes på TOGGLE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal mode Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode femten minutter efter sidste tastaturbetjening 5.3 Termostat test mode Denne test anvendes for at konstatere manglende transmission Transmissionsknappen på bagsiden af termostaten pressen ind (med spidsen af en kuglepen, m.m.) i 3 sek. Dette tvinger termostaten til at sende et signal hvert 7. sekund i 5-6 minutter. Derefter kan på basisenheden konstateres om der optræder signal fra termostaten med 7 sekunders interval (kan observeres ved at dioden for tilegnet kanal blinker. Testen afbrydes hvis transmissionsknappen på termostaten presses ind. Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening 5.4 Telestat udgangstest Anvendes for at teste og identificere alle telestat-udgange fungerer Tryk på TOGGLE knappen i 3 sekunder (alle LED s blinker). Den første led kanal begynder at blinke på en speciel måde Tryk for at teste første kanal, led indikatoren lyser nu 1 2 sekund hurtigt og 1 2 sekund slukket, (et lille klik kan høres efter ca.5 sekunder) udgangen er nu aktiveret. Tryk igen for at deaktivere udgangen. TOGGLE trykkes for at vælge næste ugang for test. Derefter gentages ovenstående. Trykkes på TOGGLE knappen i tre sekunder, afsluttes denne test Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode ti minutter efter sidste tastaturbetjening 5.5 Alarm funktion Denne funktion træder automatisk i kraft ved manglende kommunikation Hvis basisenheden ikke modtager signal fra en tilordne termostat indenfor 2 timer, vil den respektive led diode begynde at blinke. Samtidig vil telestatudgangen være aktiveret i syv minutter og lukket i 14 minutter (kontinuerligt). Hvis basisenheden efter yderligere 8 timer ikke har modtaget signal fra termostaten, starter et akustisk signal ( buzzer ), dette signal kan slås fra ved at sætte omskifteren på alarm OFF i basisenheden (se fig.9). Side 7 Fig. 9 Omskifter

8 Alarmen slukkes hvis der aktiveres en knap på betjeningspanelet eller basisenheden modtager signal fra termostaten (se fig. 9 ) 5.6 Telestatbeskyttelse Denne funktion forhindrer at telestaterne gror fast på ventilerne Denne funktion aktiveres én gang dagligt. Først bliver alle tilordnede udgange aktiveret i 5 min, derefter bliver pumpeudgangen aktiveret i 5 min. (kun hvis pumpeudgang er aktiveret). Denne funktion kan slås fra ved at sætte omskifteren på OFF (se fig. 9). Fig. 10 Omstilling til kedelstyring/ pumpeudgang 5.7 NO/NC telestat mulighed Denne funktion giver mulighed for at kunne bruge Normally Closed ( N/C ) eller Normally Open ( N/O ) telestater. Dette vælges på omskifteren (se fig. 9). 5.8 Cooling Mode Ved at vælge denne mode kan signalerne fra termostaterne inverteres. Dette bevirker at udgangene åbnes hvis der ikke er krav om varmetilførsel, og omvendt. Selve kølekilden kræver et udbygget system. Kontakt Wirsbo for yderligere informationer. 6. Omstilling til Kedelstyring og Pumpeudgang Udgang 7 og 8 er som standard sat op til at styre telestater. Udgang 7 har endvidere funktionsmulighed for styring af kedel, med et ON/ OFF signal. Udgang 8 har som funktionsmulighed, styring af en tilsluttet pumpe. Fig. 11 Omstilling til kedelstyring/ pumpeudgang Ønskes systemet sat op til kedelstyring hhv.pumpestyring, konfigureres systemet som vist på fig. 10 og 11. Bemærk: Hvis der ikke er installeret telestater på udgang 7 eller 8 gælder følgende: - Dioderne i feltet 7 og 8 lyser hvis der er varmebehov på en hvilken som helst anden kanal. Udgang 8 har en efterløbstid på 10 min, dvs. vil være tændt i 10 min. efter den har været aktiveret. Side 8

9 7. Tekniske Data Basisenhed: Netspænding primær: 230V Netspænding sekundær: 24V Udgang 1-6: 24V, max 1A, relæstyret Udgang 7-8: 24V, max 2 A, relæstyret, vekselbar til strømløs udgang Efteraktivering på Udgang 8: 0 min. Telestataktivering 1 gang daglig Indstilling efter strømudfald: Brugerindstillinger bibeholdes Max. antal termostater: 8 stk. Max antal telestater: 12 stk. Max. antal telestater pr. udgang 2 stk. Beskyttelsesklasse IP20 Omgivelsestemperatur: 0-50 C Fugtighed: Mindre end 85 % Termostat: Temperaturskala 6-30 C. +/- 2K Hysterese: +/- 0,5 C Skalanøjagtighed: +/-2 C Natsænkning: C Frekvens: 433,70 MHZ Batteri levetid: Min. 5 år Batteritype: 3,6V litiumbatteri, 2000mAh, størrelse AA Transmissionsrækkevidde: 30m, (kugleform) Transmissionsinterval: 2-30 min. Omgivelsestemperatur: 0-50 C Fugtighed: Mindre end 90 % Side 9

10 Fig. 12 Rumtermostaten a) forfra, b) fra siden og c) bagside Transmissionsknap Fig. 13 Basisenheden. Mål: 310 x 110 x 55 Side 10

11 Udgang Ur Rum Varmekreds / 8/ Køkken/ alrum 1, 2 2 Bad 1 3 Side 11

12 e nn e WIRSBO WIRSBO A nt

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Intelligent Alarm System Brugermanual

Intelligent Alarm System Brugermanual Intelligent Alarm System Brugermanual Indholdsfortegnelse Basisfunktioner 2 Grundlæggende funktioner 3 Konfiguration 3 Strømadapter 3 Fjernbetjening 4 Trådløs, magnetisk dørdetektor 4 Trådløs PIR (infrarød)

Læs mere