Installations- og brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og brugsanvisning"

Transkript

1 CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel , Fax Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0) , Fax +46 (0) Uponor Wirsbo Norge Tel , Fax Uponor Wirsbo Finland Tel +358 (0) , Fax +358 (0)

2 INDHOLD 1. SYSTEMETS ANVENDELSE FUNKTION BASISENHEDEN TERMOSTAT ANTENNE MONTAGE BASISENHED PLACERING AF TERMOSTATERNE: BETJENING INSTALLATION AF TELESTATER INSTALLATION AF BASISENHED PRE-INSTALLATION INSTALLATION AF TERMOSTATER INDSTILLING AF RUMTEMPERATUR LÅSNING AF MIN/MAX TEMPERATUR INDSTILLING AF NATSÆNKNING AF-INSTALLATION AT TERMOSTATER SPECIALFUNKTIONER MASTER RESET TRANSMISSIONSTEST TERMOSTAT TEST MODE TELESTAT UDGANGSTEST ALARM FUNKTION TELESTATBESKYTTELSE NO/NC TELESTAT MULIGHED COOLING MODE OMSTILLING TIL KEDELSTYRING OG PUMPEUDGANG TEKNISKE DATA... 9 ILLUSTRATION AF SYSTEMET Side 2

3 1. Systemets anvendelse Denne specifikation beskriver Wirsbo CoSy Radio systemets funktion og tekniske data. Wirsbo CoSy Radio er et komplet enkeltrumsreguleringssystem til gulvvarmeanlæg i boliger, kontorer, institutioner, erhvervsbygninger osv. Wirsbo CoSy Radio systemet er baseret på dataoverførsel via radiosignal, og er derfor meget nemt og hurtigt at installere. Systemet er udviklet med henblik på, at imødekomme de krav, der stilles med hensyn til komfort, varmeøkonomi, fleksibilitet, samt brugervenlig betjening. 2. Funktion Wirsbo CoSy Radio består af i alt 2 enheder: Basisenhed og termostat Basisenheden tilsluttes 230 volt forsyningsnettet, og styrer via 8 udgange de ventiler, der regulerer mængden af fremført varmt vand til de enkelte rum i boligen. Wirsbo CoSy Radio kan endvidere styre cirkulationspumpe og kedel, styre individuel køling af boligens rum, samt anvendes med såvel N/O telestater som N/C telestater (se specialfunktioner). Basisenheden er centralt placeret ved fordelerrøret i boligen. 2.1 Basisenheden Basisenheden udgør brugerfladen til Wirsbo CoSy Radio. Basisenheden består af et betjeningspanel, radiomodtager og en alarmgiver Opstår der fejl i den trådløse dataoverførsel, giver betjeningsenheden alarm for at tilkalde sig brugerens opmærksomhed. Alarmen vil således gøre brugeren opmærksom på, når et batteri skal skiftes i en af termostaterne. Radiomodtageren skanner kontinuerligt det modtagne radiosignal for data fra de installerede termostater. Basisenheden monteres normalt ca. halvanden meter over gulvet for at gøre betjeningen let tilgængelig. En placering i øjenhøjde vil endvidere være gavnlig for systemets radiomæssige rækkevidde. 2.2 Termostat Der kan tilsluttes op til 8 termostater til anlægget. En termostat kan udmærket styre flere telestater. Termostaten placeres på et passende sted i det rum der ønskes varmereguleret. Termostaten er forsynet med en drejeknap, hvor den ønskede temperatur kan indstilles, samt en funktionsomskifter, hvor man vælger et af 3 programmer (dagstilling, tidsstyring og natstilling). Termostaten indeholder et lille batteri, der leverer strøm til et elektronisk temperaturmålekredsløb med tilhørende radiosender. Med passende tidsintervaller overføres den målte temperatur som et radiosignal til radiomodtageren i betjeningsenheden. Termostaten er således helt uden eksterne ledningsforbindelser. Hver enkelt termostat er udstyret med et unikt identifikationsnummer (ID-nummer), der medsendes ved hver radiotransmission. Ved hjælp af dette ID-nummer kan basisenheden skelne mellem de enkelte termostater. Det er derfor nødvendigt at registrere en termostat i basisenheden, før denne er i stand til at modtage data fra termostaten. Under denne registrering overfører termostaten sit ID-nummer til basisenheden. ID-nummeret forhindrer ligeledes, at der modtages fra termostater tilhørende et nabosystem, eller andre systemer baseret på radio teknologi. Da systemet er baseret på radiotransmission fra termostater, der kan være fordelt over et stor areal, undgår man kabelforbindelser mellem disse og basisenheden. Wirsbo CoSy Radio er derfor velegnet til såvel installation i nybyggeri som til efter-installation i eksisterende bygninger. Termostaterne er batteridrevne og derfor fuldt mobile, hvilket gør det nemt at omkonfigurere anlægget, hvis et sådan behov opstår. Termostaten leveres med batteriet monteret. Den befinder sig i en dvaletilstand før ibrugtagningen, og begynder derfor først at måle temperatur er og sende data, efter den for første gang er registreret i basisenheden. Formålet med denne tilstand er dels at minimere energiforbruget under lagerperioden, dels at undgå formålsløse radiotransmissioner. Side 3

4 Wirsbo CoSy Radio er CE mærket og godkendt til brug i EU og alle tidligere EFTA-lande. Ved første installation går termostaten automatisk i testtilstand, således at transmissionen øjeblikkelig kan kontrolleres. Batteriets levetid er af fabrikanten garanteret til 5 år. Et komplet Wirsbo CoSy Radio system er skitseret på figur 1. Fig. 1 CoSy Radio System - Basisenhed, termostat og eventuelt ekstern antenne. 2.3 Antenne Radiomodtageren i basisenheden benytter normalt en intern antenne. Placeringen af basisenheden spiller derfor en vigtig rolle for rækkevidden. Der er mulighed for at sætte en ekstern antenne på basisenheden for at forøge dækningsarealet. Den eksterne antenne skal altid anvendes, hvis basisenheden placeres i et metalskab. 3. Montage der skal være nem adgang både til betjeningspanel, tilslutningerne af telestater samt til afmontering af Basisenhedens låg. Kontrolenheden fastgøres til væggen med to skruer. Der skal være en 230 V stikdåse tæt ved kontrolenhedens montagested. Betjeningsenheden kan monteres enten direkte på væggen vha. to skruer. Anvendes der et fordelerskab af metal, bør basisenhedens antenne, af hensyn til radiokommunikationen, placeres uden for dette. Anvendes der en ekstern antenne placeret uden for metalskabet, kan selve basisenheden dog udmærket monteres inden i metalskabet. Basisenheden må ikke udsættes for direkte vandstænk. 3.2 Placering af Termostaterne: En termostat må ikke placeres på en ydermur, eller i nærheden af varmekilder, f.eks. fjernsyn, stereoanlæg, brændeovn eller lignende. En god placering er tæt på steder, hvor man normalt opholder sig, og i en højde på ca. en til to meter over gulvet. Normalt bør termostaten ikke placeres, så den udsættes for direkte sollys. I rum med megen fugt og damp, f.eks. badeværelser, bør termostaten placeres så langt væk fra den fugtafgivende kilde som muligt. Fig. 2 Rumtermostatens placering Ca. 1,5m Montering og installation af Wirsbo CoSy Radio bør udføres af en autoriseret VVS-installatør i den nedenfor beskrevne rækkefølge. 3.1 Basisenhed Basisenheden monteres først. Basisenheden monteres umiddelbart over fordelerrørene, enten frit på væggen eller i et fordelerskab af træ eller metal. Basisenheden skal monteres vandret, og Side 4

5 4. Betjening 4.1 Installation af telestater 1. Det sikres at der ingen forsyningsspænding er på basisenheden (træk stikket ud) 2. Basisenhedens låg vippes op, efter at frontskruerne er løsnet. 3. Den interne antenne afmonteres. 4. De blå telestat-klemmer løftes af printet. 5. Telestatledningerne fastgøres. 6. Telestatklemmerne placeres i tilordnet rækkefølge på printet. 7. Trækaflastning placeres, se fig. 3 og 4 8. Intern antenne sættes på plads 9. Basisenheden lukkes. senhedens forsyningsstik i 230 V stikdåsen, og der tændes for strømmen. Den Grønne diode i power lyser Fig. 5 Betjeningspanel 4.3 Pre-Installation Termostaterne placeres først i de enkelte rum efter at de er registreret i basisenheden. Det er vigtigt at skrive/markere bag på termostaterne ved registreringen, hvilke rum de hører hjemme i. Derefter registreres termostaterne efter tur. Det skal derfor på forhånd være fastlagt, hvilke kanaler der er forbundet til hvilke rum. Termostaterne kan fastgøres med skruer eller lign. på væggen. Fig. 3 Trækaflastning placeres 4.4 Installation af termostater Hold TOGGLE og knapperne nede i tre sek., slip derefter TOGGLE, og sluttelig. Nu er systemet i Installationsmode. Tryk på termostatens transmissionsknap, vælg derefter hvilken kanal termostaten skal tilordnes vha. TOGGLE knappen, tryk i tre sekunder. Termostaten er nu installeret. Gentag for hver termostat. T ry k T ry k 3 sek. Fig. 4 Trækaflastning placeres 4.2 Installation af Basisenhed Når Basisenheden er monteret på væggen, samt alle Wirsbo telestater og evt. kontakten til styring af pumpen er forbundet, kan registreringen af termostaterne begynde. Først sættes Basi- Slip først Fig. 6 Installationsmode Slip dernæst Side 5

6 Efter alle termostater er installeret, trykkes på TOGGLE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal mode Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening 4.5 Indstilling af rumtemperatur Temperaturen indstilles ved at dreje knappen på termostaten til den ønskede temperatur. Lange streger - højere temperatur Korte streger - lavere temperatur Lang tynd streg ca. 21 C 4.6 Låsning af min/max temperatur Løft drejeknappen Pres og drej det højre ben for indstilling af min. temperatur Pres og drej det venstre ben for indstilling af max. temperatur Udgangspunkt er 21 C (vises som 0 på skalaen). Ønskes f.eks. 14 C som min. temperatur drejes højre ben til position -7 (21 C - 7 C). Ønskes f.eks. 26 C som max. temperatur drejes venstre ben til position 5 (21 C + 5 C) Min./ Max. indstilling 4.8 Af-installation at termostater: Hold TOGGLE og knapperne nede i 3 sek., slip derefter, og sluttelig TOGGLE. Nu er systemet i af-installationsmode. Se nedenstående figur. Vælg hvilken kanal termostaten skal fjernes fra vha. TOGGLE knappen, pres i tre sekunder. Termostaten er nu fjernet fra kanalen. Gentag for hver termostat der ønskes fjernet Når det ønskede antal termostater er fjernet, trykkes på TOGGLE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal mode. Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening Fig. 8 Af-installationsmode T r y k Slip dernæst 3 sek. T r y k Slip først 5. Specialfunktioner Fig. 7 Indstilling af min./ max temperatur 4.7 Indstilling af natsænkning Manuelt Position sol => normal => ingen temperatur sænkning Position måne => natsænkning => 4 C ved 20 C Position ur => tidsstyret natsænkning 5.1 Master reset Denne funktion sletter alle indkodede data, og stiller systemet tilbage til fabriksindstilling Sluk for forsyningsspændingen, tryk og TOGGLE ned samtidig (hold dem nede), tilslut forsyningsspændingen. Ledindikatorene vil nu blive tændt en efter en, fra 1 til 8, sluttelig vil alle otte LED s blinke. Slip herefter og TOGGLE. Systemet er nu indstillet som fra producenten. Side 6

7 5.2 Transmissionstest Anvendes for at teste og identificere alle monterede termostater. Tryk på knappen i 3 sekunder (alle LED s blinker). Alle kanaler med tilordnet termostat vil lyse i ledpanelet. Når en kanal har modtaget signal fra en termostat, vil denne blinke 2 gange, og LED s slukkes. Modtages herefter fra samme termostat, vil dette signal fremstå som to blink på kanalens led indikator. Denne test slutter automatisk hvis alle kanaler har modtaget signal fra deres tilordnede termostat. Hvis der ikke er modtaget signal, fra en eller flere termostater, vil disse manglende signaler fremstå som konstant lysende diode i led panelet. Når det ønskede antal termostater er kontrolleret, trykkes på TOGGLE knappen i 3 sekunder, systemet er nu i Normal mode Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode femten minutter efter sidste tastaturbetjening 5.3 Termostat test mode Denne test anvendes for at konstatere manglende transmission Transmissionsknappen på bagsiden af termostaten pressen ind (med spidsen af en kuglepen, m.m.) i 3 sek. Dette tvinger termostaten til at sende et signal hvert 7. sekund i 5-6 minutter. Derefter kan på basisenheden konstateres om der optræder signal fra termostaten med 7 sekunders interval (kan observeres ved at dioden for tilegnet kanal blinker. Testen afbrydes hvis transmissionsknappen på termostaten presses ind. Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode fem minutter efter sidste tastaturbetjening 5.4 Telestat udgangstest Anvendes for at teste og identificere alle telestat-udgange fungerer Tryk på TOGGLE knappen i 3 sekunder (alle LED s blinker). Den første led kanal begynder at blinke på en speciel måde Tryk for at teste første kanal, led indikatoren lyser nu 1 2 sekund hurtigt og 1 2 sekund slukket, (et lille klik kan høres efter ca.5 sekunder) udgangen er nu aktiveret. Tryk igen for at deaktivere udgangen. TOGGLE trykkes for at vælge næste ugang for test. Derefter gentages ovenstående. Trykkes på TOGGLE knappen i tre sekunder, afsluttes denne test Bemærk: Systemet stilles automatisk tilbage til Normal Mode ti minutter efter sidste tastaturbetjening 5.5 Alarm funktion Denne funktion træder automatisk i kraft ved manglende kommunikation Hvis basisenheden ikke modtager signal fra en tilordne termostat indenfor 2 timer, vil den respektive led diode begynde at blinke. Samtidig vil telestatudgangen være aktiveret i syv minutter og lukket i 14 minutter (kontinuerligt). Hvis basisenheden efter yderligere 8 timer ikke har modtaget signal fra termostaten, starter et akustisk signal ( buzzer ), dette signal kan slås fra ved at sætte omskifteren på alarm OFF i basisenheden (se fig.9). Side 7 Fig. 9 Omskifter

8 Alarmen slukkes hvis der aktiveres en knap på betjeningspanelet eller basisenheden modtager signal fra termostaten (se fig. 9 ) 5.6 Telestatbeskyttelse Denne funktion forhindrer at telestaterne gror fast på ventilerne Denne funktion aktiveres én gang dagligt. Først bliver alle tilordnede udgange aktiveret i 5 min, derefter bliver pumpeudgangen aktiveret i 5 min. (kun hvis pumpeudgang er aktiveret). Denne funktion kan slås fra ved at sætte omskifteren på OFF (se fig. 9). Fig. 10 Omstilling til kedelstyring/ pumpeudgang 5.7 NO/NC telestat mulighed Denne funktion giver mulighed for at kunne bruge Normally Closed ( N/C ) eller Normally Open ( N/O ) telestater. Dette vælges på omskifteren (se fig. 9). 5.8 Cooling Mode Ved at vælge denne mode kan signalerne fra termostaterne inverteres. Dette bevirker at udgangene åbnes hvis der ikke er krav om varmetilførsel, og omvendt. Selve kølekilden kræver et udbygget system. Kontakt Wirsbo for yderligere informationer. 6. Omstilling til Kedelstyring og Pumpeudgang Udgang 7 og 8 er som standard sat op til at styre telestater. Udgang 7 har endvidere funktionsmulighed for styring af kedel, med et ON/ OFF signal. Udgang 8 har som funktionsmulighed, styring af en tilsluttet pumpe. Fig. 11 Omstilling til kedelstyring/ pumpeudgang Ønskes systemet sat op til kedelstyring hhv.pumpestyring, konfigureres systemet som vist på fig. 10 og 11. Bemærk: Hvis der ikke er installeret telestater på udgang 7 eller 8 gælder følgende: - Dioderne i feltet 7 og 8 lyser hvis der er varmebehov på en hvilken som helst anden kanal. Udgang 8 har en efterløbstid på 10 min, dvs. vil være tændt i 10 min. efter den har været aktiveret. Side 8

9 7. Tekniske Data Basisenhed: Netspænding primær: 230V Netspænding sekundær: 24V Udgang 1-6: 24V, max 1A, relæstyret Udgang 7-8: 24V, max 2 A, relæstyret, vekselbar til strømløs udgang Efteraktivering på Udgang 8: 0 min. Telestataktivering 1 gang daglig Indstilling efter strømudfald: Brugerindstillinger bibeholdes Max. antal termostater: 8 stk. Max antal telestater: 12 stk. Max. antal telestater pr. udgang 2 stk. Beskyttelsesklasse IP20 Omgivelsestemperatur: 0-50 C Fugtighed: Mindre end 85 % Termostat: Temperaturskala 6-30 C. +/- 2K Hysterese: +/- 0,5 C Skalanøjagtighed: +/-2 C Natsænkning: C Frekvens: 433,70 MHZ Batteri levetid: Min. 5 år Batteritype: 3,6V litiumbatteri, 2000mAh, størrelse AA Transmissionsrækkevidde: 30m, (kugleform) Transmissionsinterval: 2-30 min. Omgivelsestemperatur: 0-50 C Fugtighed: Mindre end 90 % Side 9

10 Fig. 12 Rumtermostaten a) forfra, b) fra siden og c) bagside Transmissionsknap Fig. 13 Basisenheden. Mål: 310 x 110 x 55 Side 10

11 Udgang Ur Rum Varmekreds / 8/ Køkken/ alrum 1, 2 2 Bad 1 3 Side 11

12 e nn e WIRSBO WIRSBO A nt

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

DANEiK V\/Si IMPCIFIT A'Isi. Brugervejledning

DANEiK V\/Si IMPCIFIT A'Isi. Brugervejledning DANEiK V\/Si IMPCIFIT A'Isi Brugervejledning Tridlss Gulwarmeregulering, 24V 4 og 8 kanals basisenhed Tridlss Gutwarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Gotlandsvej 9 o 8700 Horsens Telf. 75 64 48 33.

Læs mere

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display 088U0214 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ601 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme 9.00 Gulvvarme FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Selvvirkende styring af blandekreds.......... 9.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds....... 9.02 Fortrådet gulvvarmestyring................ 9.03-9.04 Trådløs

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: - 1 - www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af LAK900

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Dynamic Energy Management Øget komfort med mindre energiforbrug

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Dynamic Energy Management Øget komfort med mindre energiforbrug UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Dynamic Energy Management Øget komfort med mindre energiforbrug 5070 06 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management Uponor Control System

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

HOMEtronic. Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere.

HOMEtronic. Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere. HOMEtronic Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere. OVERBLIK... 3 HOMETRONIC-SYSTEMET... 3 ZONEREGULATOR... 3 RUMFØLER... 4 FREMGANGSMÅDE VED INSTALLATION... 4 SÅDAN ANVENDES DEN

Læs mere

ALRE termostater. Trådløst termostatprogram fra tysk producent ALRE

ALRE termostater. Trådløst termostatprogram fra tysk producent ALRE ALRE termostater Trådløst termostatprogram fra tysk producent ALRE Anvendelse i bolig, kontorer og hotelværelser. ALRE har gjort temperaturstyringen nem og overskueligt, kan opfylde næsten alle ønsker

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold 088U0213 GB Instruction CF-RF Room Thermostat with Infrared Floor Sensor D Instruktion CF-RF Raumthermostat mit Infrarot-Bodensensor DK Vejledning CF-RF Rumtermostat med infrarød gulvsensor F Instruction

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL. R2I Ready to install

UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL. R2I Ready to install UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL R2I Ready to install 10 2008 1030 R2I Ready To Install - Skræddersyede løsninger til ethvert behov I samarbejde med vores kunder har Uponor udviklet et koncept, som bidrager

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Fig. 1: Trådløs 8-kanals basisenhed, type DLP 841 M

Fig. 1: Trådløs 8-kanals basisenhed, type DLP 841 M DANSK VVS IMPORT A/S DLP 84 M. TRÅDLØS BASISENHED 2009.09 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 wireless system NW Fig. : Trådløs 8-kanals basisenhed, type DLP 84 M Fig. 2: Basisenhedens printkort, med div.klemmer, sikring,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer HOMEtronic Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer Indholdsfortegnelse: side Gulvvarmeregulator...3 Rumenhed...3 Opdeling i temperaturzoner

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brugermanual Living full of energy 1/7 Tillykke med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app for Android og ios giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline gulvvarmesystem

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Ekstraudstyr...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere