BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL"

Transkript

1 ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5... side 5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE... side 6 UDKOBLING AF ZONER... side 6 HVAD GØRES VED EN ALARM ELLER FEJL... side 7 ÅBEN ZONE VED TILKOBLING... side 7 FUNKTIONER... side 8 BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE FUNKTIONER... side 8 F1 AKTIVERING AF RESET UDGANG... side 9 F2 DØRKLOKKE TIL/FRA... side 9 F3 INDSTILLING AF DATO... side 10 F4 INDSTILLING AF TID... side 10 F5 LAMPETEST... side 10 F6 PROGRAMMERING AF BRUGERKODER... side 10 F8 START UP/DOWN LOADING... side 13 F9 TEST AF UDGANGE / SIRENETEST... side 13 F10 VIS HISTORISK LOG VIA BETJENINGSPANEL... side 13 F11 UDPRINTNING AF HISTORISK LOG-TILSLUTTET PRINTER. side 14 F12 TÆND FOR LOG-PRINTER... side 14 F13 SLUK FOR LOG-PRINTER... side 14 F14 PRINT OVERSIGT OVER BRUGERKODER... side 15 F17 TEST AF CENTRALENS AKKUMULATOR... side 15 1

3 BETJENING For at til-og frakoble alarmcentralen, skal man bruge et betjeningspanel og/eller en nøglekontakt. På betjeningspanelets display vises informationer om alarmcentralen. tasten = Funktion tasten = Pil-op-tast tasten = Pil-ned-tast tasten = Udkobling Alphavision LCD tastatur tasten = Funktion tasten = Pil-op-tast tasten = Pil-ned-tast tasten = Udkobling Henvisning til tasterne på betjeningspanelet i denne vejledning, er vist med dette symbol omkring <>, f.eks. tast <1>. På betjeningspanelet findes tasterne <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9> og <0>. Disse kan f.eks. bruges til at indtaste brugerkoder for til- og frakobling. Udover disse forefindes tasten < > (stjerne), <> (firkant), <Funktion>, < >, < > og <Udkoble> tasterne. Alphavision LCD tastatur med proximity læser 2

4 Der findes et betjeningspanel med indbygget proximity læser der minder meget om AlphaVision LCD tastatur. Læser er placeret bag det blå VisAccess logo, imellem 230V og tlf. lysdioden. Prox. brikken kan erstatte brugerkoden. De programmerede brugerkoder kan benyttes med en prox. brik eller ved indtastning af brugerkode. Brug af prox-brikken Prox. brikken aflæses ved en afstand fra 0 til 3 cm. fra logoet. Hvis der ikke er nogen reaktion fra betjeningspanelet, tast " * " og prøv igen. Alphavision LED tastatur Alphavision LED tastaturet kan bruges både som forbikobler og som til- og frakobling, afhængig af installationen. TIL/FRAKOBLING. Systemet tilkobles på det indendørs betjeningspanel. Udgangs-buzzeren giver nu lyd. Luk døren. Herefter: Indtast brugerkoden igen på forbikobleren. Alle udgangstider, som kørte, vil slukke øjeblikkeligt. Dette kan høres på udgangs-buzzeren, som også vil blive tavs. Hvis der tastes forkert på forbikobleren, kan det indtastede slettes ved tryk på " " Hvis man kommer til den sikrede bygning: Indtast da brugerkoden på det udendørs tastatur. Alle indgangsforsinkede zoner, som tilhører området, hvor den indtastede kode gælder, vil starte deres indgangstid. Dette kan høres på indgangs-buzzeren. Gå nu ind i bygningen og frakobl området på betjeningspanelet. Brugerkoden kan bestå af 4, 5 eller 6 cifre. Der er mulighed for at tildele en brugerkode et bestemt niveau. Niveau 1 er det laveste og niveau 5 det højeste. De forskellige muligheder for kode-niveauer nedenstående skema side 4. 3

5 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 Kan kun tilkoble de tildelte områder. Områderne er sammenkoblet, d.v.s. når områderne A, B, og C er tildelt, kan disse kun tilkobles samtidigt. Var f.eks. område C allerede tilkoblet, bliver områderne A og B også tilkoblet. Kan til- og frakoble de tildelte områder. Områderne er sammenkoblet, d.v.s. når områderne A, B og C er tildelte, kan disse områder kun til-og frakobles samtidigt. Kan til/frakoble de tildelte områder. Her kan man vælge, hvilke af områderne der skal til/eller frakobles. Kan til/frakoble de tildelte områder. Her kan man vælge, hvilke af områderne der skal til/eller frakobles. Kan ligeledes udføre et antal funktioner, og udkoble zoner. Masterbruger (hovedbruger). Kan alt fra niveau 1 til 4 og samtidigt nogle ekstra funktioner. Brugerkoderne/prox. brikkerne er tilknyttet bestemte områder. Alarmcentralen kan være inddelt i områder af alarminstallatøren. F.eks. er det muligt at til/frakoble separat i stuen og på første sal i en bygning. I erhvervsbygninger er det muligt at til/frakoble flere kontorer separat. TILKOBLING NIVEAU 1 Når centralen er frakoblet, og der indtastes en kode/prox. brik niveau 1, vises følgende tekst i displayet: (som eksempel kode , område A og B. Område: AB... <> = TIL Tastes nu <> tilkobles områderne A og B, hvis dette er muligt. Var område A allerede tilkoblet, tilkobles kun B. Tilkobling på AlphaVision LED tastatur Indtast kode. Tryk på <>, og de tildelte områder tilkobles. Zonelamperne A til H vil indikere hvilke områder koden giver adgang til, og hvilke områder der er tilkoblet. Hvis lamperne er tændt er det pågældende område tilkoblet, og ved blink giver koden ikke adgang. 4

6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2 Er brugerkoden niveau 2, vises der efter indtastning af denne kode/prox. brik følgende på displayet: Område: AB... < >=FRA <>=TIL Brugeren af denne brugerkode kan ved at taste < > frakoble begge områder eller ved <> tilkoble begge områder. Til- og frakobling på AlphaVision LED tastatur Indtast koden. Tryk på < > for at tilkoble, eller <> for at frakoble de tildelte områder. Zonelamperne A til H vil indikere hvilke områder koden giver adgang til, og hvilke områder der er tilkoblet. Hvis lamperne er tændt er det pågældende område tilkoblet, og ved blink giver koden ikke adgang. TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5 Er brugerkoden/prox. brik niveau 3, 4 eller 5 og område A er tilkoblet, og område B er frakoblet, kommer følgende tekst på displayet efter indtastning af kode: TIL: A... FRA:.Bcdefgh NB!: De små bogstaver cdefgh viser, at man med den indtastede kode/prox. brik ikke kan til eller frakoble disse områder. Taster man nu <1> flytter A sig til den nederste linie. Tastes der igen på <1> vender A tilbage til den øverste linie. På samme måde flytter <2> område B. Tilkoblingen sker først, når man taster <>. Det indtastede kan slettes ved at taste < >. Til- og frakobling på AlphaVision LED tastatur Indtast koden. Vælg med tasterne 1 til 8 hvilke områder der skal til- eller frakobles, og afslut med <> for at til- eller frakoble. Zonelamperne A til H vil indikere hvilke områder koden giver adgang til, og hvilke områder der er tilkoblet. Hvis lamperne er tændt er det pågældende område tilkoblet, og ved blink giver koden ikke adgang. 5

7 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE Tilkobling med 2 cifret kode er identisk med andre brugerkoder på niveau 1. Efter indtastning af den 2 cifret kode, vises følgende tekst: Område: AB... <> = TIL UDKOBLING AF ZONER Det er muligt med CP-508LCD alarmcentral at udkoble zoner. Med dette menes at en detektor sættes ud af funktion. Dette er kun nødvendigt i meget specielle tilfælde f.eks. hvis en detektor er defekt. I sådan en situation vil det ikke være muligt at tilkoble alarmcentralen, fordi zonen er åbnet af den defekte detektor. For at muliggøre tilkoblingen skal den pågældende zone udkobles. Zoner udkobles ved at taste <UDKOBLE> efterfulgt af zonenummer med 1 eller 2 cifre, efterfulgt af <> samt brugerkode/prox. brik på niveau 4 eller 5. Herefter viser displayet: Zone udkoblet Zone navn Ukoblingen af en zone bliver ophævet, når ovenstående bliver gentaget. Udkoblingen bliver automatisk ophævet når et område, hvor zonen hører til, har været tilkoblet og herefter bliver frakoblet. Det er muligt at alarminstallatøren har programmeret alarmcentralen således at meget vigtige zoner ikke kan udkobles. I dette tilfælde vil displayet vise følgende: Udkobl. af zone ikke tilladt Hvis en kode bliver indtastet/prox. brik for at til- eller frakoble alarmcentralen og der på det tidspunkt er en eller flere zoner udkoblet, vil displayet vise: Zoner udkoblet! () Hvis intet bliver foretaget inden 5 sekunder, vil buzzeren på betjeningspanelet afgive et advarsels-signal. Tast <> for at acceptere at den nuværende advarsel er læst af brugeren. Efter at have tastet <>, vil alarmcentralen fortsætte som normalt. 6

8 HVAD GØRES VED EN ALARM ELLER FEJL Ved alarm vil displayet vise: *** ALARM **** *** TILSTAND *** Hvis denne tekst vises i displayet, tast da en brugerkode/prox. brik for at frakoble alarmcentralen. Hvis denne allerede er frakoblet, skal der frakobles endnu engang. Efter at have frakoblet alarmcentralen, vil displayet vise i hvilken zone alarmen er opstået. Lydgivere vil standse ved frakobling. Ved fejl i systemet, vil displayet vise: *** SYSTEM **** *** FEJL **** Hvis denne tekst vises i displayet, tast da en brugerkode/prox. brik for at frakoble alarmcentralen. Hvis denne allerede er frakoblet, skal der frakobles endnu engang. Efter at have frakoblet alarmcentralen, vil displayet vise hvilken slags systemfejl der er opstået. Ved netfejl (230V) opstår, check sikringer i den gruppe hvor alarmcentralen er tilkoblet. Ved beskeden akkumulatorfejl kontakt da installationsfirmaet. Så længe der er en systemfejl, kan områder frakobles, men ikke tilkobles! Ved sabotage alarm, vil displayet vise: *** SABOTAGE *** *** TILSTAND *** Ved sabotage alarm, kan områder frakobles af brugeren, men ingen områder kan tilkobles! Sabotage tilstanden kan kun nulstilles af installationsfirmaet, så tilkald dem straks. ÅBEN ZONE VED TILKOBLING Hvis en alarmzone er åben mens der tilkobles, vil alarmcentralen ikke tilkoble og samtidigt vil displayet vise: Kan ej tilkobles åben zone Efter få sekunder vil zonenavnet blive vist og betjeningspanelets buzzer vil starte et advarsel signal. Check nu pågældende zoner om disse er lukkede (døre, vinduer), prøv herefter igen at tilkoble alarmcentralen. 7

9 FUNKTIONER Beskrivelse af de forskellige funktioner Hver af CP-508LCD's funktioner bliver udført ved at taste på <FUNKTION> tasten, efterfulgt af <1 eller 2 cifre>, efterfulgt af <>. Når dette er tastet, vises der på den nederste linie af displayet en forklaring af den valgte funktion. Herefter skal en brugerkode indtastes eller en prox. brik vises. Denne kode skal have et rimeligt højt niveau for at kunne udføre denne funktion (Se tabel side 4). Indtastes der f.eks. en kode fra niveau 1 (det laveste niveau), vender centralen tilbage til hviletilstand. Følgende oversigt viser, hvilket niveau der er nødvendigt for at udføre en funktion: F1 Aktivering af RESET udgangen niveau 1 eller F2 Dørklokke til/frakobles niveau 4 eller F3 Indstilling af dato niveau 4 eller F4 Indstilling af tid niveau 4 eller F5 Lampetest niveau 5 F6 Programmering af brugerkoder niveau 5 F7 Denne funktion bruges kun af alarminstallatøren F8 Start up/down loading niveau 5 F9 Test af udgange niveau 5 F10 F11 F12 F13 Vis historisk LOG via betjeningspanel Udprintning af historisk LOG via tilsluttet printer Tænd for LOG-printer Sluk for LOG-printer niveau 4 eller niveau 4 eller niveau 4 eller niveau 4 eller 8

10 F14 F15 F16 Print oversigt af brugerkoder via tilsluttet printer niveau 5 Denne funktion bruges kun af alarminstallatøren Denne funktion bruges kun af alarminstallatøren F17 F18 Test af centralens akkumulator Denne funktion bruges kun af alarminstallatøren niveau 4 eller F1 AKTIVERING AF RESET UDGANG RESET udgangen kan bruges til reset af forskellige typer detektorer. Hvis denne funktion kan bruges på alarmcentralen, vil installatøren forklare hvordan denne fungerer. Hvis funktionen aktiveres ved et alarmsystem, hvor denne udgang ikke benyttes, sker der intet ved dette. Aktivering af denne funktion indebære at udgangen, programmeret af installatøren, vil aktiveres kortvarigt. Tast: <?> <1> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik (Alle niveauer). Displayet viser følgende i få sekunder: RESET udgang er aktiveret nu F2 DØRKLOKKE TIL/FRA CP-508LCD kan installeres med en dørklokke funktion. Er der installeret en dørklokke af installatøren, kan denne til/frakobles med funktion 2. Tast: <?> <2> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Dørklokke funktion. < > = FRA <> = TIL 9

11 F3 INDSTILLING AF DATO Alarmcentralen indeholder sit eget ur incl. dato. For at indstille dato bruges funktion 3. Tast: <?> <3> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Ændre dato i DDMMÅÅ Indtast korrekt dato: 2 cifre for dag, 2 cifre for måned og 2 cifre for år. F.eks for datoen 28. april Afslut med <> tasten. F4 INDSTILLING AF TID For at indstille uret, bruges funktion 4. Tast: <?> <4> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Ændre tid i 00:00 --> TT:MM Indtast tid: 2 cifre for time (00 til 23) og 2 cifre for antal minutter (00 til 59). Afslut med <> tasten. F5 LAMPETEST Start lampetest ved at indtaste <?> <5> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 5. Efter at have indtastet dette, vil alle lysdioder på betjeningspanelet tændes og alle karaktérfelterne på LCD displayet blive sorte. Efter få sekunder standser denne test automatisk. F6 PROGRAMMERING AF BRUGERKODER Alle brugerkoder (PIN-koder) er enten 4, 5 eller 6 cifrene. Alle koder skal have samme antal cifre. Det er muligt at programmere i alt 98 brugerkoder. Kode nr. 98 er masterkoden. BEMÆRK: Koder der ender med 99 kan ikke bruges på den udvendige forbikobler ( kun for LX-tastaturer). Programmering og/eller ændring af brugerkoden sker på følgende måde: 10

12 Tast: <?> <6> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 5. På displayet vises nu: "tast nummer på brugerkode:--". Indtast nu nummeret på den brugerkode som skal ændres (01-98) eller tast <> for at ændre den første kode direkte. Der vises f.eks. på LCD displayet: 01: niv 0 abcdefgh smtotfl Alle oplysninger som har tilknytning til brugerkode 01, kan aflæses på displayet. På den øverste linie af displayet betyder 01, at det er brugerkode nr. 1. Koden har cifrene Dette betyder at koden ikke er gyldig. Herefter vises at niv 0 er brugerkodens niveau. Bogstaverne abcdefgh viser at så snart koden er programmeret, er denne gyldig for områderne A-H. smtotfl betyder til sidst, at brugerkoden, når den er programmeret, er gyldig fra søndag til lørdag. NB! I dette øjeblik står koden, niveauet og områderne gengivet med små bogstaver i displayet. Indtastes herefter <B>( ) vises oplysninger fra den næste kode (i dette eksempel fra brugerkode 02). Indtastes herefter <A>( ) vises oplysninger om den forrige kode. På denne måde er det muligt at bladre hurtigt igennem alle programmerede koder. Der kan ikke bladres, mens man programmerer koder. Når koden programmeres, skal programmeringen være afsluttet før der kan bladres. Indtast <> for ændring af brugerkoden, LCD displayet viser: 01: niv 0 abcdefgh smtotfl Indtast nu cifrene for brugerkoden (f.eks ) efterfulgt af <>. Hvis der benyttes proximity skal en prox. brik præsenteres for betjeningspanelet. Når en prox. er læst, vil en 6 cifret kode blive vist i displayet (f.eks ). Det er prox. brikkens kode, tryk derefter <>. LCD displayet viser følgende tekst: 01: niv - abcdefgh smtotfl Indtast nu det ønskede niveau på brugerkoden (1,2,3,4 eller 5) f.eks. 4 efterfulgt af <>. 11

13 NB!: Herefter vises områder som STORE bogstaver. 01: niv 4 ABCDEFGH smtotfl Når ABCDEFGH vises som store bogstaver, betyder det at disse nu kan ændres. Tastes der <1> ændres ABCDEFGH til.bcdefgh. A er blevet erstattet med et punktum. Tastes der igen på <1> bliver punktummet igen til A. Tasterne <2> til <8> ændrer bogstaverne B til H. Bogstaverne som bliver synlige korresponderer med de områder, brugerkoden er autoriseret til. I dette eksempel går vi ud fra at brugerkoden 01 er autoriseret til områderne A og B. Tast <>, når de rigtige områder vises på displayet. 01: niv 4 ab... SMTOTFL Nu vises områderne med små bogstaver, mens dagene vises med store bogstaver. Nu kan dagene ændres. Det forudsættes, at bruger 01 ikke må betjene anlægget på lørdag og søndag, indtast <1> og det første S (søndag) ændres til et punktum, indtast <7> og L (lørdag) ændres til et punktum. LCD displayet vil vise følgende: 01: niv 4 ab....mtotf. Indtast nu <> og de store bogstaver MTOTF bliver igen små. 01: niv 4 ab....mtotf. Nu er programmering af brugerkode 01 færdig, og der kan bladres videre til kode 02 ved at taste <B> ( ). NB!: Dagene bliver altid gengivet som: søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, idet en uge altid starter med en søndag og ender på lørdag. NB!: Når der skal programmeres 2 cifrede koder, skal de første to cifre altid efterfølges af Ønsker man f.eks. kode 99 skal den programmeres som Ved 5 cifrede brugerkoder programmeres den som 99000, og som 4 cifrede brugerkoder Ved brug af en 2 cifret kode skal niveauet altid være 1. Skal en brugerkode slettes, skal koden altid ændres til

14 F8 START UP/DOWN LOADING Installatøren bruger denne funktion til at programmere alarmcentralen. Brug IKKE denne funktion medmindre installatøren har bedt Dem om det. F9 TEST AF UDGANGE / SIRENETEST Start test af udgange ved at taste <Funktion> <9> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik i niveau 5. Efter indtastning af denne, vil displayet vise: Test udgang nummer: - Tast nu nummeret på den pågældende udgang, der skal testes (1-9) eller tast < > for at forlade denne funktion. Hvis f.eks. <1> er tastet, vil displayet vise: Test udgang nummer: 1 TÆNDT og udgang 1 er tændt. Tast < > for at slukke udgang 1 igen eller for at indtaste et andet udgangsnummer der skal testes. Installationsfirmaet hjælper gerne med at definere, hvilke udgange der er aktuelle på Deres alarmsystem. F10 VIS HISTORISK LOG VIA BETJENINGSPANEL Alle hændelser i alarmcentralen er registreret i en historisk LOG bog. Indholdet af denne LOG bog kan blive vist på displayet. De sidste 100 hændelser er gemt i denne LOG bog. Tast: <?> <1> <0> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Historisk LOG Oversigt: <A>( )/<B> ( ) Tasten < > (A) betyder "gå tilbage". Tasten < > (B) betyder "gå frem". For at afslutte visningen af historisk LOG, tastes < >. 13

15 F11 UDPRINTNING AF HISTORISK LOG VIA TILSLUTTET PRINTER Alle hændelser i alarmcentralen er registreret i en historisk LOG bog. Indholdet af denne LOG bog kan blive udprintet, hvis alarmcentralen er tilsluttet en printer. Tast: <?> <1> <1> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller5. Hi. LOG oversigt bliver printet F12 TÆND FOR LOG-PRINTER Hvis alarmcentralen er tilsluttet en printer, kan denne printer fungere som en LOG-printer. Dette betyder at hver hændelse i alarmcentralen vil blive udprintet med dato og tid. For at tænde for denne LOG-printer skal funktion 12 benyttes. Tast: <?> <1> <2> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Log printer er tændt. For at teste om LOG-printeren fungerer tilfredsstillende, printes en hovedoverskrift der viser at printeren er tændt. F13 SLUK FOR LOG-PRINTER For at slukke for LOG-printer, benyttes funktion 13. Før en anden oversigt bliver printet, anbefales det at slukke for LOG-printer. Husk at tænde for LOG printer igen, når oversigtsundprintningen er færdig. Tast: <?> <1> <3> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Log printer er slukket. 14

16 F14 PRINT OVERSIGT OVER BRUGERKODER Kun hovedbrugeren med masterkode 98 kan udprinte denne oversigt over alle indprogrammerede brugerkoder, hvis en printer er tilsluttet. Tast: <?> <1> <4> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Kode oversigt bliver printet F17 TEST AF CENTRALENS AKKUMULATOR Alarmcentralen og nogle udvidelseskort er forsynet med akkumulatorer. Dette for at sikre at systemet også fungerer ved 220 Volt strømsvigt. Akkumulatoren kan fungere i mange år. Akkumulatoren testes automatisk, men det er også muligt at teste denne/disse manuelt med funktion 17. Tast: <?> <1> <7> <> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Akkumulator bliver testet Denne besked vises i nogle få sekunder. Hvis akkumulatorerne er OK, forsvinder teksten. Hvis akkumulatorerne ikke fungere vil følgende vises i displayet: Akkumulator fejl 15

17 Rettelser: Koder -99 forbikobler side General opdatering ang. Proximity Ændring fra funktion til? (kunde krav) 16

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere