Armatec trykekspansion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Armatec trykekspansion"

Transkript

1 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale liter 10 Tank ºC Stål Bælg C EPDM Trykholdeenhed C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg, der samtidig håndterer udvidelse og sammentrækning af væsken ved varierende anlægstemperaturer. Systemet består af en eller flere beholdere med en tilsluttet trykholdeenhed. I beholderen findes en gummibælg, som fuldstændig adskiller væsken i bælgen fra den omgivende komprimerede luft på bælgens yderside. Trykholdeenheden består af en kompressor, en magnetventil, en sikkerhedsventil samt en tryktransmitter. Regulatoren på toppen registrerer og regulerer et konstant driftstryk i anlægget ved varierende temperaturer. Styringen tillader, at trykket falder til 0,2 bar under det indstillede driftstryk inden kompressoren starter, og bringer trykket tilbage til det indstillede driftstryk. Det indstillede driftstryk bør indstilles til anlæggets statiske højde +0,6 bar for at sikre et overtryk i anlæggets øverste del. Med en stigende temperatur i anlægget opstår et overtryk, som ved max 0,2 bar over driftstrykket får magnetventilen til at åbne, indtil trykket er faldet til det indstillede driftstryk. Driftstrykket kan hele tiden aflæses på regulatorens display. Den varierende væskemængde i beholderens bælg vejes af beholderens vejefod. Resultatet kan løbende aflæses som en procent af beholderens maksimale indhold på regulatorens display. Normalt indhold i beholderen bør ligge mellem 30% og 80 % over året. Mærkning På beholderen er placeret et mærkeskilt, som indeholder vigtige data. Kontroller, at disse stemmer overens med det foreskrevne og at det foreskrevne passer til anlægget. På trykholdeenheden er ligeledes placeret et mærkeskilt med de nødvendige data. Disse tal kontrolleres på samme måde, så tingene passer sammen. AT 8300C Risikovurdering Beholderen indeholder trykluft med et overtryk på op til 10 bar. Det er derfor vigtigt, at luftsikkerhedsventilen, som er placeret på trykholdeenheden, kontrolleres med jævne mellemrum. Inden nogen form for servicearbejde på beholderen foretages, må der ske en fuldstændig trykaflastning af denne. Dette gøres mest sikkert ved at vælge Funktionstest i regulatorens menu, og derunder finde Test magnetventil : Ventilen holdes åben ved at trykke på Pil-op eller Pil-ned tasten. Helt trykaflastet er beholderen, når trykket viser nul i displayet og luftstrømmen er fuldstændig ophørt. Ved større servicearbejder, som indebærer indvendig undersøgelse af beholderen, skal også al væske aftappes. Trykholdeenheden indeholder elektriske komponenter, som kompressor, magnetventil og regulator, som er tilsluttet driftsspænding på 1 x 230Vac 50Hz. Inden der foretages service eller indgreb i nogle af de elektriske dele skal strømmen afbrydes. Enten ved at trække stikproppen ud eller ved at afbryde strømmen med de indbyggede sikkerhedsafbrydere. Vigtigt for sikkerheden er at de normerede kontroller udføres i.h.t. arbejdstilsynets retningslinjer for trykbærende anlæg samt trykregulativet. Dette kan ske gennem akkrediteret organ, f.eks. Force instituttet. TRYCKHÅLLNINGSENHET MED KOMPRESSOR AT Tillverkningsår PS Spänning: 230 V, 50 Hz Ström: 10A IP 22 Dataskilt for trykholdeenhed bar Dataskilt for beholder Side 1 (10)

2 B 1 2 Modtagekontrol Kontroller straks at udstyret svarer til det bestilte og at samtlige komponenter er skadefri. Kontroller, at den rette brugsanvisning medfølger. Specielt er det vigtigt, at kontrollere at beholderen er uden skader og deformering, der vil kunne påvirke beholderens styrke. Ved fejl og skader kontaktes transportøren og Armatec omgående. F 5 Håndtering Håndtering af udstyret skal ske med stor forsigtighed. Dette gælder specielt, når der anvendes løftegrej. For at lette håndtering, er beholderne forsynet med løfteøjer. På et af beholderens ben er monteret en vejefod og de øvrige ben er justerbare. Det er derfor meget vigtigt ikke at skubbe beholderen sidelæns på de sårbare fødder, da de derved kan beskadiges. Trykholdeenhed bør opbevares i emballagen, indtil den er på montagestedet. Emballagen er forsynet med håndtag. 4 Komponentbeskrivelse D C E 3 Beholder i stål EN , inkl. tilslutningsslange, afspærrings- og aftapningsventil. Overfladebehandling: Grønmalet RAL Gummibælg i EPDM, Adskiller væsken i bælgen fra den komprimerede luft på bælgens yderside. 2 Trykholdeenhed med 1 standard kompressor for et driftstryk på op til 6 bar. Magnetventil og luftsikkerhedsventil med 10 bar åbningstryk. Strømtilslutning: 1 x 230 Vac/50Hz, effekt 0,3kW mærkestrøm 2,9A (Kan leveres med større kompressor for driftstryk op til 10 bar 3 Strømtilslutning: 1 x 230 Vac/50Hz, effekt 0,9kW mærkestrøm 6,2A) Regulator med display der viser tryk og indhold i beholder. Forberedt for regulering og registrering af automatisk vandpåfyldning over Armatec påfyldningsenhed type 4 AT 8300PS15 5 Vejefod med tilslutningskabel og stik for tilkobling af regulator. Ved indhold på 1000 og 1400 liter parallelkobles 2 lige store beholdere ( eller ) som tilsluttes én trykholdeenhed. De 2 beholdere sammenkobles og regulering sker på basis af én vejefod på en af beholderne. Mål og vægt Indhold liter A mm B mm C mm D mm E mm F rg G 1 G 1 G 1 G 1 Vægt for trykekspansionsenhed AT kg Vægt for trykekspansionsenhed AT kg Vægt for beholder kg Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 2 (10)

3 Montage Inden montage skal det sikres, at det leverede udstyr er i overensstemmelse med projekt- og driftsforholdene. Anlægget opstilles i et opvarmet ventileret teknikrum med en rumtemperatur mellem 5 C og 40 C. Anlægget opstilles så der er rimelige arbejdsforhold omkring udstyret, så fremtidig vedligeholdelse og service forenkles. Udstyret må ikke dækkes med isolering. Den bedste funktion opnås ved at tilslutte anlægget til systemets returledning på cirkulationspumpens sugeside. Placer beholder og trykholdeenheden på et stabilt, plant og vandret underlag. Beholderen opstilles således, at vejefoden placeres så tæt på trykholdeenheden som muligt. Det betyder, at vejefoden almindeligvis er placeret således, at den vender ud mod rummet. Indstil beholderens ben således, at den står fuldstændig lodret. Kontroller med et vaterpas. Dette er vigtigt, da det forudsættes, at præcis 1/3 af vægten registreres gennem vejefoden. Er der flere sammenkoblede beholdere er det mindre vigtigt, at beholderne uden vejefod står helt lodret. Trykholdeenheden har også stilbare fødder for stabil og vandret montage. Beholder og trykholdeenheden sammenkobles med den medfølgende luftslange. Monter den drejelige vinkelkobling i toppen af beholderen. Tryk den ene ende af trykslangen i koblingen, som findes på bagsiden af trykholdeenheden. Den anden ende af slangen trykkes ind i vinkelkoblingen på toppen af beholderen. Sæt slangen fast på siden af beholderen ved hjælp af de medleverede selvklæbende klemmer. Kablet på bagsiden af vejefoden løsnes og stikket sættes i det modsvarende stik bag på trykholdeenheden. Hvis der anvendes mere end en beholder i systemet, anvendes T-koblingen (leveres med ekstrabeholderen), på Side 3 (10)

4 hovedbeholderen, og vinkelkoblingen fra hovedbeholderen monteres på ekstrabeholderen. Brug en saks eller en skarp kniv til at tilpasse længden på trykslangerne om nødvendigt. Undgå at save eller anvende andre rivende værktøjer, da plastspåner kan skade funktionen i magnetventilen og andre vitale dele af anlægget. Tilslut beholderen til anlægget ved hjælp af det medfølgende tilslutningsstykke og slange. Den fleksible slanges vinkelkobling skrues på beholderen, og den lige kobling skrues på T-røret. Afspærringsventilen skal vende mod anlægget (væk fra beholderen) og aftapningshanen monteres på T-røret med rørniplen. Ekstrabeholdere tilsluttes anlægget parallelt på samme måde, med de tilhørende tilslutningssæt. Luk afspærringsventilen. Kontroller, at den manuelle udluftningsventil på toppen af beholderen er lukket. Kontroller også, at kondensvandsventilen i bunden af beholderen er lukket. Påfyldning af væske på køle- eller varmeanlægget foregår bedst med afspærringsventilen lukket, da det er nemmere at starte trykekspansionsanlægget op med en tom beholder. Strømtilslutning A1 Netspænding, 230 Vac Klemme Tilslut 1 Fase 2 3 Nul Jord Jord A2 Relæer A4-A3 ind Klemme Tilslut Komponent Relæ 1 Fase Kompressor RE1 2 Nul Kompressor 3 Fase Magnetventil RE2 4 Nul Magnetventil 5 Fase Magnetventil til vandpåfyldning RE3 6 Nul Magnetventil til vandpåfyldning 7 Fase Reserve RE4 8 Nul Reserve 9 Alarm 1 Potentialfri 230 V 10A RE5 10 Alarm 1 11 Alarm 2 Potentialfri 230 V 10A RE6 12 Alarm 2 Klemme Tilslut Komponent Farve VDC Vejefod TG2 Brun 2 3 GND Vejefod TG2 Hvid VDC Tryktransmitter TG1 Brun 5 6 GND Tryktransmitter TG1 Hvid Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 4 (10)

5 A5 ud Klemme Tilslut Spænding Signal 1 Analog ud mA Tryk 2 GND 3 Analog ud mA Indhold 4 GND Aktivt signal (ikke galvanisk adskildt) A6 vandmåler Klemme Tilslut Farve 1 + Dig in 12VDC puls Hvid 2 - Dig in 12VDC puls Brun 3 Opstart og idriftsætning Efter at anlægget er tilsluttet kan enheden tændes med afbryderen til højre på panelet. I 5 sekunder vises regulatorens epromversion og varenummer AT8300. Efter opstart vil 1. linie i displayet vise driftstryk og 2. linie vise beholderens indhold i %. Displayets baggrundsbelysning vil normalt være slukket, men ved et tryk på hvilken som helst knap, vil det lyse op, og forblive tændt i 5 minutter. Ved alarm blinker baggrundsbelysningen. For at ændre indstillinger anvendes SET-knappen. Når ændringerne er foretaget, trykkes igen på SET-knappen, og ændringerne er gemt. Redigering kan afsluttes fra alle menuer. Redigering afsluttes automatisk efter 5 minutter, hvis ingen taster røres. Dette gælder dog ikke i opstarts menuen, altså inden anlægget er sat i drift. Ændring i driftsdata sker med pil-op eller pil-ned, ændring af menuvalg sker med pil-venstre og pil-højre. Der findes 7 skjulte menuer. Disse menuer vises under redigering ved at holde pil-venstre og pil-højre ned samtidig i 5 sekunder (se menu oversigt). Ved første opstart af anlægget vises menuen: SPRÅK (sprog) SE DK UK. Svensk er fabriksindstillingen. Ændring af sprogvalg sker med pil-højre og pil-venstre. Når valget bekræftes med SET, går menuen automatisk til næste punkt: STANDARD- BEHOLDER, INDHOLD 0L. Angiv beholderstørrelsen (se beholderens dataskilt) ved at trykke pil-op til den rette størrelse står på indholdslinien. Trykholdeenheden kan anvendes sammen med specielle størrelser af beholdere. Ved at holde pil-venstre eller pil-højre ned i 5 sekunder kan beholdertypen ændres fra STAND- ARDBEHOLDER til SPECIALBEHOLDER. Med pil-op vælges den ønskede størrelse i trin med 50 liter. OBS VIGTIGT! For korrekt indholdsvisning for en STANDARDBEHOLDER kræves ikke en nulkalibrering. Visningen i % i displayet er altid korrekt, selvom beholderen ikke er tom ved opstart. Ved anvendelse af SPECIALBEHOLDER må denne være tom ved opstart, for at anlægget kan nulkalibreres. Side 5 (10)

6 Menuer og alarm Menu: FUNKTIONSTEST anvendes til at afprøve udgangene. Der findes 5 undermenuer: Test Alarm 1, Test Alarm 2, Test Fyldning, Test Kompressor og Test Magnetventil. For at se denne menu holdes pil-venstre og pil-ned samtidig nede i 5 sekunder. Stående i de menuer kan de enkelte funktioner aktiveres. Så snart man forlader en menu, ophører afprøvningen automatisk. For fyldning, kompressor og magnetventil afbrydes funktionen som en ekstra sikkerhed automatisk efter 20 sekunder. Menu: KOMPRESSOR START Fabriksindstilling: KOMPRESSOR STOP -0,1 bar. Kompressoren starter når trykket er faldet med 0,1 bar. Indstillingen kan ændres i området -0,1 til -0,6 bar. Menu: MAGNETVENTIL ÅBNE Fabriksindstilling: KOMPRESSOR STOP +0,1 bar. Magnetventilen åbner når trykket er øget med 0,1 bar. Indstillingen kan ændres i området 0,1 til 0,6 bar. Menu: ALARM LAVT TRYK Fabriksindstilling: KOMPRESSOR START 0,4 bar. Alarmen går i gang hvis trykket falder under denne værdi. Alarmrelæ 2 aktiveres og displayet viser: ALARM LAVT TRYK samtidig med at baggrundsbelysningen Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 6 (10)

7 blinker. For at alarmen skal gå i gang skal trykket være for lavt i mere end 3 minutter. Alarmen ophører automatisk når indstillingen for KOMPRESSOR STOP er nået. Indstillingen for KOMPRESSOR START kan sættes fra -0,3 til -0,1 bar, således at alarmen først udløses ved et lavere tryk. Hvis trykket ikke opnås i løbet af 60 minutter stopper kompressoren. Menu: ALARM HØJT TRYK Fabriksindstilling: MAGNETVENTIL ÅBNE +0,7 bar. Alarmen går i gang hvis trykket overstiger denne værdi. Alarmrelæ 2 aktiveres og displayet viser: ALARM HØJT TRYK samtidig med at baggrundsbelysningen blinker. For at alarmen skal gå i gang skal trykket være for højt i mere end 3 minutter. Alarmen ophører automatisk når trykket er faldet til indstillingen for KOM- PRESSOR STOP. Indstillingen for MAGNETVENTIL ÅBNE kan sættes fra +0,3 til +0,1 bar, således at alarmen først udløses ved et højere tryk. Hvis indholdet i beholderen synker til under 10% aktiveres alarmrelæ 1 og displayet viser: ALARM MIN INDHOLD samtidig med at baggrundsbelysningen blinker. Alarmen ophører automatisk når indholdet er steget til 15%. Hvis indholdet i beholderen overstiger 90% aktiveres alarmrelæ 1 og displayet viser: ALARM MAX INDHOLD samtidig med at baggrundsbelysningen blinker. Alarmen ophører automatisk når indholdet er faldet til 85%. Menu: ALARMRELÆ Fabriksindstilling: SLUTTENDE. Er normalt en skjult menu, men bliver synlig ved at holde pil-venstre og pil-højre nede samtidig i 5 sekunder. Med pil-op ændres fra SLUTTENDE til BRYDENDE. Fejlfinding og afhjælpning Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at det lovpligtige tilsyn med beholderne foretages. Det gælder både ved opstartskontrol og efterfølgende kontrol. Tilsynet skal udføres af arbejdstilsynet eller akkrediteret personel/virksomhed f.eks. Armatec Driftsproblemer udløser for det meste en alarm, som tidligere beskrevet i denne brugsanvisning. Derudover kan tænkes en række andre driftsproblemer nærmere beskrevet herunder: Kompressoren starter ofte og med korte intervaller Beholderen er fuld af væske. Bælgen fylder næsten hele beholderen ud og der er ikke plads til luft omkring bælgen. Tap vand af beholderen til ca. 60%. Under aftapningen starter kompressoren med længere og længere interval, hvilket er helt normalt. Der kommer hverken luft eller vand ud af kondenshanen Beholderen indeholder meget væske hvilket kan bevirke, at bælgen har lagt sig over afgangen til kondenshanen og virker som en tætning. Dette er ikke en fejl. Vent med denne kontrol til beholderen er knap så fuld af væske. Trykket i anlægget stemmer ikke overens med trykvisningen i displayet Beholderen er helt fuld af væske. Luftslangen på toppen af beholderen er tilstoppet på grund af at bælgen presser sig mod tilslutningen. Det betyder, at udstyret ikke kommunikerer med køle/varmeanlægget. Tap vand af beholderen til ca. 60% og bælgen synker sammen og åbner dermed for forbindelse mellem beholder og trykekspansionsenheden. Tryk i anlæg og display vil nu være det samme. Ved aftapning af kondensvand på luftsiden fortsætter væsken stadig med at løbe ud efter flere minutter. Gummibælgen er beskadiget og dermed utæt, så der er trængt anlægsvæske ud i beholderens luftside. Som den første foranstaltning: aftap beholderen ned til under 40%. Udstyret kan ofte fungere i en kortere tid, men beholderen må snarest skiftes. Trykholdeenheden er formodentlig ubeskadiget og kan beholdes. Det er altid nødvendigt at skifte beholderen. Kontakt Armatec for rådgivning og evt. hjælp med en udskiftning. Trykholdeenheden har en demonterbar kappe som let kan fjernes for service og evt. udskiftning af reservedele. Spænderne nederst på kappens sider løsnes og den løftes lodret op. Side 7 (10)

8 Reservedele AT varenummer Beskrivelse 8300KOMP Kompressor til AT Trykholdeenhed 8300KOMP10 Kompressor til AT Trykholdeenhed 8300BLOCK Komplet ventilblok til AT og AT MV Magnetventil til AT 8300BLOCK ventilblok 8300BV Kontraventil til AT 8300BLOCK ventilblok 8300STYR-MP Komplet styring til AT og AT TRYK-10A Tryktransmitter til AT og AT VOLG Vejefod til AT8300D200-D700 ekspansionsbeholder 8300KS Komplet slangesæt til AT8300D200-D AK25 Komplet tilslutningssæt til AT8300D200-D700 Overenstemmelseserklæring Erklæringer om overenstemmelse for produkterne i forhold til gældende EU direktiv: Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 8 (10)

9 Side 9 (10)

10 Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 10 (10)

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere