Armatec trykekspansion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Armatec trykekspansion"

Transkript

1 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale liter 10 Tank ºC Stål Bælg C EPDM Trykholdeenhed C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg, der samtidig håndterer udvidelse og sammentrækning af væsken ved varierende anlægstemperaturer. Systemet består af en eller flere beholdere med en tilsluttet trykholdeenhed. I beholderen findes en gummibælg, som fuldstændig adskiller væsken i bælgen fra den omgivende komprimerede luft på bælgens yderside. Trykholdeenheden består af en kompressor, en magnetventil, en sikkerhedsventil samt en tryktransmitter. Regulatoren på toppen registrerer og regulerer et konstant driftstryk i anlægget ved varierende temperaturer. Styringen tillader, at trykket falder til 0,2 bar under det indstillede driftstryk inden kompressoren starter, og bringer trykket tilbage til det indstillede driftstryk. Det indstillede driftstryk bør indstilles til anlæggets statiske højde +0,6 bar for at sikre et overtryk i anlæggets øverste del. Med en stigende temperatur i anlægget opstår et overtryk, som ved max 0,2 bar over driftstrykket får magnetventilen til at åbne, indtil trykket er faldet til det indstillede driftstryk. Driftstrykket kan hele tiden aflæses på regulatorens display. Den varierende væskemængde i beholderens bælg vejes af beholderens vejefod. Resultatet kan løbende aflæses som en procent af beholderens maksimale indhold på regulatorens display. Normalt indhold i beholderen bør ligge mellem 30% og 80 % over året. Mærkning På beholderen er placeret et mærkeskilt, som indeholder vigtige data. Kontroller, at disse stemmer overens med det foreskrevne og at det foreskrevne passer til anlægget. På trykholdeenheden er ligeledes placeret et mærkeskilt med de nødvendige data. Disse tal kontrolleres på samme måde, så tingene passer sammen. AT 8300C Risikovurdering Beholderen indeholder trykluft med et overtryk på op til 10 bar. Det er derfor vigtigt, at luftsikkerhedsventilen, som er placeret på trykholdeenheden, kontrolleres med jævne mellemrum. Inden nogen form for servicearbejde på beholderen foretages, må der ske en fuldstændig trykaflastning af denne. Dette gøres mest sikkert ved at vælge Funktionstest i regulatorens menu, og derunder finde Test magnetventil : Ventilen holdes åben ved at trykke på Pil-op eller Pil-ned tasten. Helt trykaflastet er beholderen, når trykket viser nul i displayet og luftstrømmen er fuldstændig ophørt. Ved større servicearbejder, som indebærer indvendig undersøgelse af beholderen, skal også al væske aftappes. Trykholdeenheden indeholder elektriske komponenter, som kompressor, magnetventil og regulator, som er tilsluttet driftsspænding på 1 x 230Vac 50Hz. Inden der foretages service eller indgreb i nogle af de elektriske dele skal strømmen afbrydes. Enten ved at trække stikproppen ud eller ved at afbryde strømmen med de indbyggede sikkerhedsafbrydere. Vigtigt for sikkerheden er at de normerede kontroller udføres i.h.t. arbejdstilsynets retningslinjer for trykbærende anlæg samt trykregulativet. Dette kan ske gennem akkrediteret organ, f.eks. Force instituttet. TRYCKHÅLLNINGSENHET MED KOMPRESSOR AT Tillverkningsår PS Spänning: 230 V, 50 Hz Ström: 10A IP 22 Dataskilt for trykholdeenhed bar Dataskilt for beholder Side 1 (10)

2 B 1 2 Modtagekontrol Kontroller straks at udstyret svarer til det bestilte og at samtlige komponenter er skadefri. Kontroller, at den rette brugsanvisning medfølger. Specielt er det vigtigt, at kontrollere at beholderen er uden skader og deformering, der vil kunne påvirke beholderens styrke. Ved fejl og skader kontaktes transportøren og Armatec omgående. F 5 Håndtering Håndtering af udstyret skal ske med stor forsigtighed. Dette gælder specielt, når der anvendes løftegrej. For at lette håndtering, er beholderne forsynet med løfteøjer. På et af beholderens ben er monteret en vejefod og de øvrige ben er justerbare. Det er derfor meget vigtigt ikke at skubbe beholderen sidelæns på de sårbare fødder, da de derved kan beskadiges. Trykholdeenhed bør opbevares i emballagen, indtil den er på montagestedet. Emballagen er forsynet med håndtag. 4 Komponentbeskrivelse D C E 3 Beholder i stål EN , inkl. tilslutningsslange, afspærrings- og aftapningsventil. Overfladebehandling: Grønmalet RAL Gummibælg i EPDM, Adskiller væsken i bælgen fra den komprimerede luft på bælgens yderside. 2 Trykholdeenhed med 1 standard kompressor for et driftstryk på op til 6 bar. Magnetventil og luftsikkerhedsventil med 10 bar åbningstryk. Strømtilslutning: 1 x 230 Vac/50Hz, effekt 0,3kW mærkestrøm 2,9A (Kan leveres med større kompressor for driftstryk op til 10 bar 3 Strømtilslutning: 1 x 230 Vac/50Hz, effekt 0,9kW mærkestrøm 6,2A) Regulator med display der viser tryk og indhold i beholder. Forberedt for regulering og registrering af automatisk vandpåfyldning over Armatec påfyldningsenhed type 4 AT 8300PS15 5 Vejefod med tilslutningskabel og stik for tilkobling af regulator. Ved indhold på 1000 og 1400 liter parallelkobles 2 lige store beholdere ( eller ) som tilsluttes én trykholdeenhed. De 2 beholdere sammenkobles og regulering sker på basis af én vejefod på en af beholderne. Mål og vægt Indhold liter A mm B mm C mm D mm E mm F rg G 1 G 1 G 1 G 1 Vægt for trykekspansionsenhed AT kg Vægt for trykekspansionsenhed AT kg Vægt for beholder kg Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 2 (10)

3 Montage Inden montage skal det sikres, at det leverede udstyr er i overensstemmelse med projekt- og driftsforholdene. Anlægget opstilles i et opvarmet ventileret teknikrum med en rumtemperatur mellem 5 C og 40 C. Anlægget opstilles så der er rimelige arbejdsforhold omkring udstyret, så fremtidig vedligeholdelse og service forenkles. Udstyret må ikke dækkes med isolering. Den bedste funktion opnås ved at tilslutte anlægget til systemets returledning på cirkulationspumpens sugeside. Placer beholder og trykholdeenheden på et stabilt, plant og vandret underlag. Beholderen opstilles således, at vejefoden placeres så tæt på trykholdeenheden som muligt. Det betyder, at vejefoden almindeligvis er placeret således, at den vender ud mod rummet. Indstil beholderens ben således, at den står fuldstændig lodret. Kontroller med et vaterpas. Dette er vigtigt, da det forudsættes, at præcis 1/3 af vægten registreres gennem vejefoden. Er der flere sammenkoblede beholdere er det mindre vigtigt, at beholderne uden vejefod står helt lodret. Trykholdeenheden har også stilbare fødder for stabil og vandret montage. Beholder og trykholdeenheden sammenkobles med den medfølgende luftslange. Monter den drejelige vinkelkobling i toppen af beholderen. Tryk den ene ende af trykslangen i koblingen, som findes på bagsiden af trykholdeenheden. Den anden ende af slangen trykkes ind i vinkelkoblingen på toppen af beholderen. Sæt slangen fast på siden af beholderen ved hjælp af de medleverede selvklæbende klemmer. Kablet på bagsiden af vejefoden løsnes og stikket sættes i det modsvarende stik bag på trykholdeenheden. Hvis der anvendes mere end en beholder i systemet, anvendes T-koblingen (leveres med ekstrabeholderen), på Side 3 (10)

4 hovedbeholderen, og vinkelkoblingen fra hovedbeholderen monteres på ekstrabeholderen. Brug en saks eller en skarp kniv til at tilpasse længden på trykslangerne om nødvendigt. Undgå at save eller anvende andre rivende værktøjer, da plastspåner kan skade funktionen i magnetventilen og andre vitale dele af anlægget. Tilslut beholderen til anlægget ved hjælp af det medfølgende tilslutningsstykke og slange. Den fleksible slanges vinkelkobling skrues på beholderen, og den lige kobling skrues på T-røret. Afspærringsventilen skal vende mod anlægget (væk fra beholderen) og aftapningshanen monteres på T-røret med rørniplen. Ekstrabeholdere tilsluttes anlægget parallelt på samme måde, med de tilhørende tilslutningssæt. Luk afspærringsventilen. Kontroller, at den manuelle udluftningsventil på toppen af beholderen er lukket. Kontroller også, at kondensvandsventilen i bunden af beholderen er lukket. Påfyldning af væske på køle- eller varmeanlægget foregår bedst med afspærringsventilen lukket, da det er nemmere at starte trykekspansionsanlægget op med en tom beholder. Strømtilslutning A1 Netspænding, 230 Vac Klemme Tilslut 1 Fase 2 3 Nul Jord Jord A2 Relæer A4-A3 ind Klemme Tilslut Komponent Relæ 1 Fase Kompressor RE1 2 Nul Kompressor 3 Fase Magnetventil RE2 4 Nul Magnetventil 5 Fase Magnetventil til vandpåfyldning RE3 6 Nul Magnetventil til vandpåfyldning 7 Fase Reserve RE4 8 Nul Reserve 9 Alarm 1 Potentialfri 230 V 10A RE5 10 Alarm 1 11 Alarm 2 Potentialfri 230 V 10A RE6 12 Alarm 2 Klemme Tilslut Komponent Farve VDC Vejefod TG2 Brun 2 3 GND Vejefod TG2 Hvid VDC Tryktransmitter TG1 Brun 5 6 GND Tryktransmitter TG1 Hvid Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 4 (10)

5 A5 ud Klemme Tilslut Spænding Signal 1 Analog ud mA Tryk 2 GND 3 Analog ud mA Indhold 4 GND Aktivt signal (ikke galvanisk adskildt) A6 vandmåler Klemme Tilslut Farve 1 + Dig in 12VDC puls Hvid 2 - Dig in 12VDC puls Brun 3 Opstart og idriftsætning Efter at anlægget er tilsluttet kan enheden tændes med afbryderen til højre på panelet. I 5 sekunder vises regulatorens epromversion og varenummer AT8300. Efter opstart vil 1. linie i displayet vise driftstryk og 2. linie vise beholderens indhold i %. Displayets baggrundsbelysning vil normalt være slukket, men ved et tryk på hvilken som helst knap, vil det lyse op, og forblive tændt i 5 minutter. Ved alarm blinker baggrundsbelysningen. For at ændre indstillinger anvendes SET-knappen. Når ændringerne er foretaget, trykkes igen på SET-knappen, og ændringerne er gemt. Redigering kan afsluttes fra alle menuer. Redigering afsluttes automatisk efter 5 minutter, hvis ingen taster røres. Dette gælder dog ikke i opstarts menuen, altså inden anlægget er sat i drift. Ændring i driftsdata sker med pil-op eller pil-ned, ændring af menuvalg sker med pil-venstre og pil-højre. Der findes 7 skjulte menuer. Disse menuer vises under redigering ved at holde pil-venstre og pil-højre ned samtidig i 5 sekunder (se menu oversigt). Ved første opstart af anlægget vises menuen: SPRÅK (sprog) SE DK UK. Svensk er fabriksindstillingen. Ændring af sprogvalg sker med pil-højre og pil-venstre. Når valget bekræftes med SET, går menuen automatisk til næste punkt: STANDARD- BEHOLDER, INDHOLD 0L. Angiv beholderstørrelsen (se beholderens dataskilt) ved at trykke pil-op til den rette størrelse står på indholdslinien. Trykholdeenheden kan anvendes sammen med specielle størrelser af beholdere. Ved at holde pil-venstre eller pil-højre ned i 5 sekunder kan beholdertypen ændres fra STAND- ARDBEHOLDER til SPECIALBEHOLDER. Med pil-op vælges den ønskede størrelse i trin med 50 liter. OBS VIGTIGT! For korrekt indholdsvisning for en STANDARDBEHOLDER kræves ikke en nulkalibrering. Visningen i % i displayet er altid korrekt, selvom beholderen ikke er tom ved opstart. Ved anvendelse af SPECIALBEHOLDER må denne være tom ved opstart, for at anlægget kan nulkalibreres. Side 5 (10)

6 Menuer og alarm Menu: FUNKTIONSTEST anvendes til at afprøve udgangene. Der findes 5 undermenuer: Test Alarm 1, Test Alarm 2, Test Fyldning, Test Kompressor og Test Magnetventil. For at se denne menu holdes pil-venstre og pil-ned samtidig nede i 5 sekunder. Stående i de menuer kan de enkelte funktioner aktiveres. Så snart man forlader en menu, ophører afprøvningen automatisk. For fyldning, kompressor og magnetventil afbrydes funktionen som en ekstra sikkerhed automatisk efter 20 sekunder. Menu: KOMPRESSOR START Fabriksindstilling: KOMPRESSOR STOP -0,1 bar. Kompressoren starter når trykket er faldet med 0,1 bar. Indstillingen kan ændres i området -0,1 til -0,6 bar. Menu: MAGNETVENTIL ÅBNE Fabriksindstilling: KOMPRESSOR STOP +0,1 bar. Magnetventilen åbner når trykket er øget med 0,1 bar. Indstillingen kan ændres i området 0,1 til 0,6 bar. Menu: ALARM LAVT TRYK Fabriksindstilling: KOMPRESSOR START 0,4 bar. Alarmen går i gang hvis trykket falder under denne værdi. Alarmrelæ 2 aktiveres og displayet viser: ALARM LAVT TRYK samtidig med at baggrundsbelysningen Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 6 (10)

7 blinker. For at alarmen skal gå i gang skal trykket være for lavt i mere end 3 minutter. Alarmen ophører automatisk når indstillingen for KOMPRESSOR STOP er nået. Indstillingen for KOMPRESSOR START kan sættes fra -0,3 til -0,1 bar, således at alarmen først udløses ved et lavere tryk. Hvis trykket ikke opnås i løbet af 60 minutter stopper kompressoren. Menu: ALARM HØJT TRYK Fabriksindstilling: MAGNETVENTIL ÅBNE +0,7 bar. Alarmen går i gang hvis trykket overstiger denne værdi. Alarmrelæ 2 aktiveres og displayet viser: ALARM HØJT TRYK samtidig med at baggrundsbelysningen blinker. For at alarmen skal gå i gang skal trykket være for højt i mere end 3 minutter. Alarmen ophører automatisk når trykket er faldet til indstillingen for KOM- PRESSOR STOP. Indstillingen for MAGNETVENTIL ÅBNE kan sættes fra +0,3 til +0,1 bar, således at alarmen først udløses ved et højere tryk. Hvis indholdet i beholderen synker til under 10% aktiveres alarmrelæ 1 og displayet viser: ALARM MIN INDHOLD samtidig med at baggrundsbelysningen blinker. Alarmen ophører automatisk når indholdet er steget til 15%. Hvis indholdet i beholderen overstiger 90% aktiveres alarmrelæ 1 og displayet viser: ALARM MAX INDHOLD samtidig med at baggrundsbelysningen blinker. Alarmen ophører automatisk når indholdet er faldet til 85%. Menu: ALARMRELÆ Fabriksindstilling: SLUTTENDE. Er normalt en skjult menu, men bliver synlig ved at holde pil-venstre og pil-højre nede samtidig i 5 sekunder. Med pil-op ændres fra SLUTTENDE til BRYDENDE. Fejlfinding og afhjælpning Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at det lovpligtige tilsyn med beholderne foretages. Det gælder både ved opstartskontrol og efterfølgende kontrol. Tilsynet skal udføres af arbejdstilsynet eller akkrediteret personel/virksomhed f.eks. Armatec Driftsproblemer udløser for det meste en alarm, som tidligere beskrevet i denne brugsanvisning. Derudover kan tænkes en række andre driftsproblemer nærmere beskrevet herunder: Kompressoren starter ofte og med korte intervaller Beholderen er fuld af væske. Bælgen fylder næsten hele beholderen ud og der er ikke plads til luft omkring bælgen. Tap vand af beholderen til ca. 60%. Under aftapningen starter kompressoren med længere og længere interval, hvilket er helt normalt. Der kommer hverken luft eller vand ud af kondenshanen Beholderen indeholder meget væske hvilket kan bevirke, at bælgen har lagt sig over afgangen til kondenshanen og virker som en tætning. Dette er ikke en fejl. Vent med denne kontrol til beholderen er knap så fuld af væske. Trykket i anlægget stemmer ikke overens med trykvisningen i displayet Beholderen er helt fuld af væske. Luftslangen på toppen af beholderen er tilstoppet på grund af at bælgen presser sig mod tilslutningen. Det betyder, at udstyret ikke kommunikerer med køle/varmeanlægget. Tap vand af beholderen til ca. 60% og bælgen synker sammen og åbner dermed for forbindelse mellem beholder og trykekspansionsenheden. Tryk i anlæg og display vil nu være det samme. Ved aftapning af kondensvand på luftsiden fortsætter væsken stadig med at løbe ud efter flere minutter. Gummibælgen er beskadiget og dermed utæt, så der er trængt anlægsvæske ud i beholderens luftside. Som den første foranstaltning: aftap beholderen ned til under 40%. Udstyret kan ofte fungere i en kortere tid, men beholderen må snarest skiftes. Trykholdeenheden er formodentlig ubeskadiget og kan beholdes. Det er altid nødvendigt at skifte beholderen. Kontakt Armatec for rådgivning og evt. hjælp med en udskiftning. Trykholdeenheden har en demonterbar kappe som let kan fjernes for service og evt. udskiftning af reservedele. Spænderne nederst på kappens sider løsnes og den løftes lodret op. Side 7 (10)

8 Reservedele AT varenummer Beskrivelse 8300KOMP Kompressor til AT Trykholdeenhed 8300KOMP10 Kompressor til AT Trykholdeenhed 8300BLOCK Komplet ventilblok til AT og AT MV Magnetventil til AT 8300BLOCK ventilblok 8300BV Kontraventil til AT 8300BLOCK ventilblok 8300STYR-MP Komplet styring til AT og AT TRYK-10A Tryktransmitter til AT og AT VOLG Vejefod til AT8300D200-D700 ekspansionsbeholder 8300KS Komplet slangesæt til AT8300D200-D AK25 Komplet tilslutningssæt til AT8300D200-D700 Overenstemmelseserklæring Erklæringer om overenstemmelse for produkterne i forhold til gældende EU direktiv: Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 8 (10)

9 Side 9 (10)

10 Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 10 (10)

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere