Armatec trykekspansion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Armatec trykekspansion"

Transkript

1 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale liter 10 Tank ºC Stål Bælg C EPDM Trykholdeenhed C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg, der samtidig håndterer udvidelse og sammentrækning af væsken ved varierende anlægstemperaturer. Systemet består af en eller flere beholdere med en tilsluttet trykholdeenhed. I beholderen findes en gummibælg, som fuldstændig adskiller væsken i bælgen fra den omgivende komprimerede luft på bælgens yderside. Trykholdeenheden består af en kompressor, en magnetventil, en sikkerhedsventil samt en tryktransmitter. Regulatoren på toppen registrerer og regulerer et konstant driftstryk i anlægget ved varierende temperaturer. Styringen tillader, at trykket falder til 0,2 bar under det indstillede driftstryk inden kompressoren starter, og bringer trykket tilbage til det indstillede driftstryk. Det indstillede driftstryk bør indstilles til anlæggets statiske højde +0,6 bar for at sikre et overtryk i anlæggets øverste del. Med en stigende temperatur i anlægget opstår et overtryk, som ved max 0,2 bar over driftstrykket får magnetventilen til at åbne, indtil trykket er faldet til det indstillede driftstryk. Driftstrykket kan hele tiden aflæses på regulatorens display. Den varierende væskemængde i beholderens bælg vejes af beholderens vejefod. Resultatet kan løbende aflæses som en procent af beholderens maksimale indhold på regulatorens display. Normalt indhold i beholderen bør ligge mellem 30% og 80 % over året. Mærkning På beholderen er placeret et mærkeskilt, som indeholder vigtige data. Kontroller, at disse stemmer overens med det foreskrevne og at det foreskrevne passer til anlægget. På trykholdeenheden er ligeledes placeret et mærkeskilt med de nødvendige data. Disse tal kontrolleres på samme måde, så tingene passer sammen. AT 8300C Risikovurdering Beholderen indeholder trykluft med et overtryk på op til 10 bar. Det er derfor vigtigt, at luftsikkerhedsventilen, som er placeret på trykholdeenheden, kontrolleres med jævne mellemrum. Inden nogen form for servicearbejde på beholderen foretages, må der ske en fuldstændig trykaflastning af denne. Dette gøres mest sikkert ved at vælge Funktionstest i regulatorens menu, og derunder finde Test magnetventil : Ventilen holdes åben ved at trykke på Pil-op eller Pil-ned tasten. Helt trykaflastet er beholderen, når trykket viser nul i displayet og luftstrømmen er fuldstændig ophørt. Ved større servicearbejder, som indebærer indvendig undersøgelse af beholderen, skal også al væske aftappes. Trykholdeenheden indeholder elektriske komponenter, som kompressor, magnetventil og regulator, som er tilsluttet driftsspænding på 1 x 230Vac 50Hz. Inden der foretages service eller indgreb i nogle af de elektriske dele skal strømmen afbrydes. Enten ved at trække stikproppen ud eller ved at afbryde strømmen med de indbyggede sikkerhedsafbrydere. Vigtigt for sikkerheden er at de normerede kontroller udføres i.h.t. arbejdstilsynets retningslinjer for trykbærende anlæg samt trykregulativet. Dette kan ske gennem akkrediteret organ, f.eks. Force instituttet. TRYCKHÅLLNINGSENHET MED KOMPRESSOR AT Tillverkningsår PS Spänning: 230 V, 50 Hz Ström: 10A IP 22 Dataskilt for trykholdeenhed bar Dataskilt for beholder Side 1 (10)

2 B 1 2 Modtagekontrol Kontroller straks at udstyret svarer til det bestilte og at samtlige komponenter er skadefri. Kontroller, at den rette brugsanvisning medfølger. Specielt er det vigtigt, at kontrollere at beholderen er uden skader og deformering, der vil kunne påvirke beholderens styrke. Ved fejl og skader kontaktes transportøren og Armatec omgående. F 5 Håndtering Håndtering af udstyret skal ske med stor forsigtighed. Dette gælder specielt, når der anvendes løftegrej. For at lette håndtering, er beholderne forsynet med løfteøjer. På et af beholderens ben er monteret en vejefod og de øvrige ben er justerbare. Det er derfor meget vigtigt ikke at skubbe beholderen sidelæns på de sårbare fødder, da de derved kan beskadiges. Trykholdeenhed bør opbevares i emballagen, indtil den er på montagestedet. Emballagen er forsynet med håndtag. 4 Komponentbeskrivelse D C E 3 Beholder i stål EN , inkl. tilslutningsslange, afspærrings- og aftapningsventil. Overfladebehandling: Grønmalet RAL Gummibælg i EPDM, Adskiller væsken i bælgen fra den komprimerede luft på bælgens yderside. 2 Trykholdeenhed med 1 standard kompressor for et driftstryk på op til 6 bar. Magnetventil og luftsikkerhedsventil med 10 bar åbningstryk. Strømtilslutning: 1 x 230 Vac/50Hz, effekt 0,3kW mærkestrøm 2,9A (Kan leveres med større kompressor for driftstryk op til 10 bar 3 Strømtilslutning: 1 x 230 Vac/50Hz, effekt 0,9kW mærkestrøm 6,2A) Regulator med display der viser tryk og indhold i beholder. Forberedt for regulering og registrering af automatisk vandpåfyldning over Armatec påfyldningsenhed type 4 AT 8300PS15 5 Vejefod med tilslutningskabel og stik for tilkobling af regulator. Ved indhold på 1000 og 1400 liter parallelkobles 2 lige store beholdere ( eller ) som tilsluttes én trykholdeenhed. De 2 beholdere sammenkobles og regulering sker på basis af én vejefod på en af beholderne. Mål og vægt Indhold liter A mm B mm C mm D mm E mm F rg G 1 G 1 G 1 G 1 Vægt for trykekspansionsenhed AT kg Vægt for trykekspansionsenhed AT kg Vægt for beholder kg Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 2 (10)

3 Montage Inden montage skal det sikres, at det leverede udstyr er i overensstemmelse med projekt- og driftsforholdene. Anlægget opstilles i et opvarmet ventileret teknikrum med en rumtemperatur mellem 5 C og 40 C. Anlægget opstilles så der er rimelige arbejdsforhold omkring udstyret, så fremtidig vedligeholdelse og service forenkles. Udstyret må ikke dækkes med isolering. Den bedste funktion opnås ved at tilslutte anlægget til systemets returledning på cirkulationspumpens sugeside. Placer beholder og trykholdeenheden på et stabilt, plant og vandret underlag. Beholderen opstilles således, at vejefoden placeres så tæt på trykholdeenheden som muligt. Det betyder, at vejefoden almindeligvis er placeret således, at den vender ud mod rummet. Indstil beholderens ben således, at den står fuldstændig lodret. Kontroller med et vaterpas. Dette er vigtigt, da det forudsættes, at præcis 1/3 af vægten registreres gennem vejefoden. Er der flere sammenkoblede beholdere er det mindre vigtigt, at beholderne uden vejefod står helt lodret. Trykholdeenheden har også stilbare fødder for stabil og vandret montage. Beholder og trykholdeenheden sammenkobles med den medfølgende luftslange. Monter den drejelige vinkelkobling i toppen af beholderen. Tryk den ene ende af trykslangen i koblingen, som findes på bagsiden af trykholdeenheden. Den anden ende af slangen trykkes ind i vinkelkoblingen på toppen af beholderen. Sæt slangen fast på siden af beholderen ved hjælp af de medleverede selvklæbende klemmer. Kablet på bagsiden af vejefoden løsnes og stikket sættes i det modsvarende stik bag på trykholdeenheden. Hvis der anvendes mere end en beholder i systemet, anvendes T-koblingen (leveres med ekstrabeholderen), på Side 3 (10)

4 hovedbeholderen, og vinkelkoblingen fra hovedbeholderen monteres på ekstrabeholderen. Brug en saks eller en skarp kniv til at tilpasse længden på trykslangerne om nødvendigt. Undgå at save eller anvende andre rivende værktøjer, da plastspåner kan skade funktionen i magnetventilen og andre vitale dele af anlægget. Tilslut beholderen til anlægget ved hjælp af det medfølgende tilslutningsstykke og slange. Den fleksible slanges vinkelkobling skrues på beholderen, og den lige kobling skrues på T-røret. Afspærringsventilen skal vende mod anlægget (væk fra beholderen) og aftapningshanen monteres på T-røret med rørniplen. Ekstrabeholdere tilsluttes anlægget parallelt på samme måde, med de tilhørende tilslutningssæt. Luk afspærringsventilen. Kontroller, at den manuelle udluftningsventil på toppen af beholderen er lukket. Kontroller også, at kondensvandsventilen i bunden af beholderen er lukket. Påfyldning af væske på køle- eller varmeanlægget foregår bedst med afspærringsventilen lukket, da det er nemmere at starte trykekspansionsanlægget op med en tom beholder. Strømtilslutning A1 Netspænding, 230 Vac Klemme Tilslut 1 Fase 2 3 Nul Jord Jord A2 Relæer A4-A3 ind Klemme Tilslut Komponent Relæ 1 Fase Kompressor RE1 2 Nul Kompressor 3 Fase Magnetventil RE2 4 Nul Magnetventil 5 Fase Magnetventil til vandpåfyldning RE3 6 Nul Magnetventil til vandpåfyldning 7 Fase Reserve RE4 8 Nul Reserve 9 Alarm 1 Potentialfri 230 V 10A RE5 10 Alarm 1 11 Alarm 2 Potentialfri 230 V 10A RE6 12 Alarm 2 Klemme Tilslut Komponent Farve VDC Vejefod TG2 Brun 2 3 GND Vejefod TG2 Hvid VDC Tryktransmitter TG1 Brun 5 6 GND Tryktransmitter TG1 Hvid Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 4 (10)

5 A5 ud Klemme Tilslut Spænding Signal 1 Analog ud mA Tryk 2 GND 3 Analog ud mA Indhold 4 GND Aktivt signal (ikke galvanisk adskildt) A6 vandmåler Klemme Tilslut Farve 1 + Dig in 12VDC puls Hvid 2 - Dig in 12VDC puls Brun 3 Opstart og idriftsætning Efter at anlægget er tilsluttet kan enheden tændes med afbryderen til højre på panelet. I 5 sekunder vises regulatorens epromversion og varenummer AT8300. Efter opstart vil 1. linie i displayet vise driftstryk og 2. linie vise beholderens indhold i %. Displayets baggrundsbelysning vil normalt være slukket, men ved et tryk på hvilken som helst knap, vil det lyse op, og forblive tændt i 5 minutter. Ved alarm blinker baggrundsbelysningen. For at ændre indstillinger anvendes SET-knappen. Når ændringerne er foretaget, trykkes igen på SET-knappen, og ændringerne er gemt. Redigering kan afsluttes fra alle menuer. Redigering afsluttes automatisk efter 5 minutter, hvis ingen taster røres. Dette gælder dog ikke i opstarts menuen, altså inden anlægget er sat i drift. Ændring i driftsdata sker med pil-op eller pil-ned, ændring af menuvalg sker med pil-venstre og pil-højre. Der findes 7 skjulte menuer. Disse menuer vises under redigering ved at holde pil-venstre og pil-højre ned samtidig i 5 sekunder (se menu oversigt). Ved første opstart af anlægget vises menuen: SPRÅK (sprog) SE DK UK. Svensk er fabriksindstillingen. Ændring af sprogvalg sker med pil-højre og pil-venstre. Når valget bekræftes med SET, går menuen automatisk til næste punkt: STANDARD- BEHOLDER, INDHOLD 0L. Angiv beholderstørrelsen (se beholderens dataskilt) ved at trykke pil-op til den rette størrelse står på indholdslinien. Trykholdeenheden kan anvendes sammen med specielle størrelser af beholdere. Ved at holde pil-venstre eller pil-højre ned i 5 sekunder kan beholdertypen ændres fra STAND- ARDBEHOLDER til SPECIALBEHOLDER. Med pil-op vælges den ønskede størrelse i trin med 50 liter. OBS VIGTIGT! For korrekt indholdsvisning for en STANDARDBEHOLDER kræves ikke en nulkalibrering. Visningen i % i displayet er altid korrekt, selvom beholderen ikke er tom ved opstart. Ved anvendelse af SPECIALBEHOLDER må denne være tom ved opstart, for at anlægget kan nulkalibreres. Side 5 (10)

6 Menuer og alarm Menu: FUNKTIONSTEST anvendes til at afprøve udgangene. Der findes 5 undermenuer: Test Alarm 1, Test Alarm 2, Test Fyldning, Test Kompressor og Test Magnetventil. For at se denne menu holdes pil-venstre og pil-ned samtidig nede i 5 sekunder. Stående i de menuer kan de enkelte funktioner aktiveres. Så snart man forlader en menu, ophører afprøvningen automatisk. For fyldning, kompressor og magnetventil afbrydes funktionen som en ekstra sikkerhed automatisk efter 20 sekunder. Menu: KOMPRESSOR START Fabriksindstilling: KOMPRESSOR STOP -0,1 bar. Kompressoren starter når trykket er faldet med 0,1 bar. Indstillingen kan ændres i området -0,1 til -0,6 bar. Menu: MAGNETVENTIL ÅBNE Fabriksindstilling: KOMPRESSOR STOP +0,1 bar. Magnetventilen åbner når trykket er øget med 0,1 bar. Indstillingen kan ændres i området 0,1 til 0,6 bar. Menu: ALARM LAVT TRYK Fabriksindstilling: KOMPRESSOR START 0,4 bar. Alarmen går i gang hvis trykket falder under denne værdi. Alarmrelæ 2 aktiveres og displayet viser: ALARM LAVT TRYK samtidig med at baggrundsbelysningen Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 6 (10)

7 blinker. For at alarmen skal gå i gang skal trykket være for lavt i mere end 3 minutter. Alarmen ophører automatisk når indstillingen for KOMPRESSOR STOP er nået. Indstillingen for KOMPRESSOR START kan sættes fra -0,3 til -0,1 bar, således at alarmen først udløses ved et lavere tryk. Hvis trykket ikke opnås i løbet af 60 minutter stopper kompressoren. Menu: ALARM HØJT TRYK Fabriksindstilling: MAGNETVENTIL ÅBNE +0,7 bar. Alarmen går i gang hvis trykket overstiger denne værdi. Alarmrelæ 2 aktiveres og displayet viser: ALARM HØJT TRYK samtidig med at baggrundsbelysningen blinker. For at alarmen skal gå i gang skal trykket være for højt i mere end 3 minutter. Alarmen ophører automatisk når trykket er faldet til indstillingen for KOM- PRESSOR STOP. Indstillingen for MAGNETVENTIL ÅBNE kan sættes fra +0,3 til +0,1 bar, således at alarmen først udløses ved et højere tryk. Hvis indholdet i beholderen synker til under 10% aktiveres alarmrelæ 1 og displayet viser: ALARM MIN INDHOLD samtidig med at baggrundsbelysningen blinker. Alarmen ophører automatisk når indholdet er steget til 15%. Hvis indholdet i beholderen overstiger 90% aktiveres alarmrelæ 1 og displayet viser: ALARM MAX INDHOLD samtidig med at baggrundsbelysningen blinker. Alarmen ophører automatisk når indholdet er faldet til 85%. Menu: ALARMRELÆ Fabriksindstilling: SLUTTENDE. Er normalt en skjult menu, men bliver synlig ved at holde pil-venstre og pil-højre nede samtidig i 5 sekunder. Med pil-op ændres fra SLUTTENDE til BRYDENDE. Fejlfinding og afhjælpning Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at det lovpligtige tilsyn med beholderne foretages. Det gælder både ved opstartskontrol og efterfølgende kontrol. Tilsynet skal udføres af arbejdstilsynet eller akkrediteret personel/virksomhed f.eks. Armatec Driftsproblemer udløser for det meste en alarm, som tidligere beskrevet i denne brugsanvisning. Derudover kan tænkes en række andre driftsproblemer nærmere beskrevet herunder: Kompressoren starter ofte og med korte intervaller Beholderen er fuld af væske. Bælgen fylder næsten hele beholderen ud og der er ikke plads til luft omkring bælgen. Tap vand af beholderen til ca. 60%. Under aftapningen starter kompressoren med længere og længere interval, hvilket er helt normalt. Der kommer hverken luft eller vand ud af kondenshanen Beholderen indeholder meget væske hvilket kan bevirke, at bælgen har lagt sig over afgangen til kondenshanen og virker som en tætning. Dette er ikke en fejl. Vent med denne kontrol til beholderen er knap så fuld af væske. Trykket i anlægget stemmer ikke overens med trykvisningen i displayet Beholderen er helt fuld af væske. Luftslangen på toppen af beholderen er tilstoppet på grund af at bælgen presser sig mod tilslutningen. Det betyder, at udstyret ikke kommunikerer med køle/varmeanlægget. Tap vand af beholderen til ca. 60% og bælgen synker sammen og åbner dermed for forbindelse mellem beholder og trykekspansionsenheden. Tryk i anlæg og display vil nu være det samme. Ved aftapning af kondensvand på luftsiden fortsætter væsken stadig med at løbe ud efter flere minutter. Gummibælgen er beskadiget og dermed utæt, så der er trængt anlægsvæske ud i beholderens luftside. Som den første foranstaltning: aftap beholderen ned til under 40%. Udstyret kan ofte fungere i en kortere tid, men beholderen må snarest skiftes. Trykholdeenheden er formodentlig ubeskadiget og kan beholdes. Det er altid nødvendigt at skifte beholderen. Kontakt Armatec for rådgivning og evt. hjælp med en udskiftning. Trykholdeenheden har en demonterbar kappe som let kan fjernes for service og evt. udskiftning af reservedele. Spænderne nederst på kappens sider løsnes og den løftes lodret op. Side 7 (10)

8 Reservedele AT varenummer Beskrivelse 8300KOMP Kompressor til AT Trykholdeenhed 8300KOMP10 Kompressor til AT Trykholdeenhed 8300BLOCK Komplet ventilblok til AT og AT MV Magnetventil til AT 8300BLOCK ventilblok 8300BV Kontraventil til AT 8300BLOCK ventilblok 8300STYR-MP Komplet styring til AT og AT TRYK-10A Tryktransmitter til AT og AT VOLG Vejefod til AT8300D200-D700 ekspansionsbeholder 8300KS Komplet slangesæt til AT8300D200-D AK25 Komplet tilslutningssæt til AT8300D200-D700 Overenstemmelseserklæring Erklæringer om overenstemmelse for produkterne i forhold til gældende EU direktiv: Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 8 (10)

9 Side 9 (10)

10 Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. Side 10 (10)

Armatec trykhold Pneumatex

Armatec trykhold Pneumatex Effekt kw Beholderstørrelse PN Temperaturområde Material 300-10000 200-5000 2 Tank -10 - +120 ºC Stål Bælg +5 - +70 C Butylgummi 8-16 Pumpeenhed Anvendelse Optager de ændringer i vandmængden i varme og

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Hurtig og sikker tømning af siloer og procesanlæg Lavt energiforbrug Lydsvag Høj sikkerhed Effektiv tømning og rensning

Hurtig og sikker tømning af siloer og procesanlæg Lavt energiforbrug Lydsvag Høj sikkerhed Effektiv tømning og rensning Hurtig og sikker tømning af siloer og procesanlæg Lavt energiforbrug Lydsvag Høj sikkerhed Effektiv tømning og rensning 1 Anvendelse VSR BLASTER en er effektiv til opbrydning af materialer ved opbygning

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9 Elektronik Møntautomat - Type MMC - MED og UDE display Møntautomat type MMC for mønter eller poletter programmerbar som følger: Program 0: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Efter indkast startes/stoppes

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere