Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1."

Transkript

1 interview v1.8c1 Innovative Business Software A/S d. 22/3-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Nyheder og forbedringer Ny alarmlograpport Det er nu muligt at udskrive alle hændelser per installation, inkl. log-only alarmer. Forbedret forholdsordrerapport Forholdsordrerapporten indeholder nu flere informationer om installationen. Ny rapportparameter De fleste rapporter understøtter nu kundegruppe som udvalgskriterium. Kodeord til tops Via kontrolcentret kan nu angives at kodeordsfanen skal vises i stedet for tekstfanen øverst til højre i alarmbehandlingen. Temporære noter Indtil nu har dato-perioden på noter ikke været anvendt af systemet. Det bliver den nu, således at udløbne noter ikke længere vises i alarmbehandlingen. Nyt notetypeflag Via et nyt flag på notetyper kan det nu angives at en note er speciel vigtig for alarmbehandlingen. Dette signaleres på skærmen ved at notetitlen gøres rød. Oprettelse af note fra alarmbehandlingen Fra alarmbehandlingen kan nu oprettes en (evt. temporær) note. Det er IKKE muligt at rette i noten fra alarmbehandlingen når den først er gemt. Ny underfane på paneler Det er nu muligt at indtaste panelkoder på en dertil indrettet ny fane. For hver kode kan angives type og kommentar, og desuden om koden er global (relevant hvis panelet er delt). Ny pickliste til panelkodetyper er kommet på menuen.

2 Forbedret søgning Løbenummer er nu indført som søgenøgle. Når der søges på en unik nøgle såsom installationsnummer eller kundenummer vil systemet nu altid inkludere passive installationer i søgningen. Dog ikke hvis der anvendes mønstersøgning (f.eks. % ) På første fane vises nu altid installationsnavn/adresse, også når det er en alternativ kundeadresse der matcher søgningen. Søgelogikken er blevet optimeret så søgninger generelt er blevet hurtigere. Hurtigere visning af alarmlog Alarmlogfanen vises nu væsentligt hurtigere på installationer med mange (tusindvis) af logninger. Dette er opnået ved dynamisk at generere og gemme summeringer for lukkede måneder per installation. BEMÆRK: Da de summerede data genereres første gang de skal bruges vil hastighedsændringen først vise sig ANDEN gang alarmlogfanen vises på en given installation. Ændring af zonevisning i alarmbehandlingen Selvom et panel er delt mellem flere installationer vises nu ALLE zoner i alarmbehandlingen. Zoner hørende til andre installationer vises dog i kursiv. Paneler med zoner i køen angives nu med blå hardwareid på fanehovedet. Køfiltre med delay Det er nu muligt at bruge alarmers alder som kriterium i et køfilter. Herved vises alarmer først når de er X sekunder gamle. Alderen regnes fra sidst alarmen blev rød. Interface til NIC talemaskine Ved alarm kan der nu automatisk sendes data til NICs talemaskine. Manglende kvittering fra radio resulterer i fejlalarm. Backupserver Den automatiske kopiering af databasen til en backupserver undgår nu at kopiere/indlæse database-dumps der er for gamle i forhold til det definerede backupinterval. Totale database-dumps indlæses nu kun hvis indlæsning af ændrings-dump fejler. Herved minimeres den tid hvor backup-serveren ikke er umiddelbar til rådighed på grund af indlæsning. En ny stop-option gør det muligt nemt at stoppe backupprogrammet midlertidigt på backupserveren uden at status ændres. Tjekket for tilstrækkelig fri plads før et dump startes er blevet forbedret. Default zone til manuelle alarmer Det er nu muligt i kontrolcentret at definere en default zone til generering af manuelle alarmer.

3 Rettede fejl m.m. Hurtigere sæt-i-test Sæt-i-test funktionen i alarmprogrammet er blevet optimeret. Det kunne i nogle tilfælde tage over 10 sekunder at sætte en kunde i test. Ændringen indebærer også en generel svartidsforbedring i travle perioder. Ny TAPI parameter i kontrolcentret Det har vist sig at systemets tapiinterface kunne give problemer i enkelte tilfælde. Problemet viste sig ved at alarmprogrammet hang i det afsluttende tapikald til Windows efter et overstået opkald. En ny parameter i kontrolcentret kan nu bruges til at undgå dette afsluttende kald. Parameteren bør KUN anvendes hvis ovenstående problem observeres. Alarmer med zonedelay Når en alarm var holdt tilbage på grund af zonedelay og den tilhørende instruks i mellemtiden kom i kø, så blev den forsinkede alarm ALTID genereret uafhængigt af restore status. (Rettet i 1.8b Fix-2.) Restore på delay-zone blev behandlet lidt inkonsekvent, reglen er nu således: Restore på zone med ventende alarm er ALTID logonly. Uden ventende alarm behandles restore som om zonen ikke har delay. (Rettet i 1.8b Fix-5.) OPS/SMS parameterunderstøttelse Den i 1.8b indførte parameterunderstøttelse inkluderede det forkerte navn/adresse. (Rettet i 1.8b Fix-4.) Manglende telefonnummer i log Ved tilkald af globale enheder blev telefonnummeret ikke gemt i alarmloggen. Logning af kontakt/kundeopkald udenfor alarmforløb Det er nu muligt at logge opringning til kunde/kontakt selvom et alarmforløb ikke er i gang. Instrukssortering For at undgå fejl i instruksudførslen er det nu ikke længere muligt at ændre på sorteringen af instrukslinjerne i alarmbehandlingen. Panelkopiering Styringsfanen blev ved en fejl ikke kopieret ved panel-kopiering. Automatiske styringer til korrekt koncentrator Systemet sender nu automatiske styringer via primær koncentrator angivet i kontrolcentret. Før blev koncentrator 1 altid brugt. Koncentrator kommunikationsproblem To samtidigt aktive koncentratorer kunne forårsage periodiske kommunikationsproblemer.

4 AT-beskrivelse fra AlarmNettet vises nu på kunden Når en AT-beskrivelse modtages fra AlarmNettet vises den nu på kunden selv i stedet for på systemkunden. Meddelelsen indeholder nu også oplysning om hvilket telefonnummer alarmterminalen er tilsluttet. Bedre operatør-svartider ved mange signaler Ved modtagelse af mange alarmsignaler i en kort periode blev svartiderne uforholdsmæssigt store. Loginproblem for rapporter Rapporter fejlede ved password-ændring.

5 interview v1.8b Innovative Business Software A/S d. 16/1-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8a. til 1.8b. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Nyheder. Remoten kan nu minimeres Remoten kan nu minimeres og lukkes med standard windows knapper. Zonedelay Det er nu muligt at angive et delay per zone. Det bevirker, at alarmer holdes tilbage i det angivne antal sekunder og desuden slet ikke genereres, hvis der indenfor tidsintervallet er kommet en restore eller evt. et signal på en angiven cancel-zone. Zonetypeflag Et nyt flag på zonetyper bruges til angive at en alarm kun skal i kø hvis instruksen allerede er i køen. Dette kan f.eks. bruges til afstillet-med-kode alarmer, som kun er interessante hvis en alarm allerede er modtaget. Instruks navn Når der skal tilknyttes en instruks til en zone, vises nu både nummer, navn og beskrivelse i pick-listen (F12). Alarmlog Det felt der indeholder TerminalID indeholder nu også OperatørID. Ved zoom på en linie er det kommet tre nye felter: Delay er markeret hvis alarmen er blevet holdt tilbage på grund af et zonedelay.

6 Logårsag indeholder en værdi der forklarer nærmere om hvorfor en alarm er blevet undertrykt: 1 Kalender tilknyttet til zonen 2 Kalender tilknyttet til instruksen 3 Zone type der kun genereres, hvis kunden allerede er i køen 4 Zone delay er angivet 5 System opsætning, der bevirker at restore ikke vises i køen. 6 Alarm født som log-only 7 Forventet test/open/close 8 Log-only zone eller monitoring status Forsinkelse indeholder det antal sekunder en alarm er forsinket fra den blev afleveret fra koncentratoren og til den er indsat i kø/log. Ved manglende test/åbne/lukke alarmer angiver feltet hvor lang tid efter sidste frist at alarmen blev genereret. Koncentrator timeout I KontrolCenteret kan koncentrator timeout-interval nu angives, ligesom et 4- tegns hardwareid prefix på koncentratorkunden skal angives, typisk ZREC, så timeout alarmer kan genereres på den korrekte hardware ID (ZREC -> ZRECnn00, hvor nn er koncentratornummeret). Baggrundsopdatering af forventede åbne/lukke signaler. Den natlige generering af forventede åbne/lukke signaler er blevet opdelt i mindre portioner og flyttet til en baggrundstask i alarmkernen for at minimere påvirkningen af systemets ydeevne. To nye kontrolcenter-værdier kan anvendes til at finjustere dette. I forbindelse med beregningerne af fremtidige åbne/lukke tidspunkter, vil interview generere en alarm på Zsys0001 zone 5, hvis der er fejl i et er flere skemaer. Det vil fremgå af alarmloggen hvilke kunder/skemaer, der er berørt af problemerne. Baggrundsgenerering af manglende test/åbne/lukke signaler Generering af manglende test/åbne/lukke signaler er blevet ændret. Tjekket hvert minut er blevet flyttet til en baggrundstask i alarmkernen, og præcisionen er blevet forbedret. Hvor et timeout før var forsinket mellem 90 og 150 sekunder er det nu kun forsinket 20 sekunder. Denne forsinkelse kan justeres via kontrolcentret. En anden ny parameter i kontrolcentret definerer hvor lang tid interview maksimalt går tilbage i tiden når manglende signaler findes. Denne værdi har specielt betydning når interview genstartes efter en pause eller uret stilles fremad under drift såsom ved start af sommertid. Defaultværdien for den nye parameter er 70 minutter. Hvis systemet kommer længere bagud end denne værdi justeres tjek-tidspunktet automatisk, og der genereres en alarm på Zsys0001 zone 6 med information om hvor mange minutter tjek-rutinen har oversprunget. Systemalarm ved ændring af tiden Hvis tiden ændres mere end 2 sekunder på applikationsserveren, vil interview nu generere en alarm på Zsys0001 zone 7, med oplysning om hvor meget uret er stillet frem/tilbage.

7 Sletning af alarmlog På ny option i KontrolCenteret kan der angives hvor mange måneders log interview skal gemme. Logninger ældre end denne grænse vil automatisk blive slettet. Værdien 0 betyder at log normalt ikke slettes. Samtidigt er logikken i forbindelse med database-fuld alarmer blevet ændret: Når grænsen nås generes som før en alarm, men når kapaciteten når under 50 % af grænsen vil interview automatisk begynde at slette alarmlog, uafhængig af alderskriteriet. Sletning af log fortsætter løbende så længe 50% grænsen er overskredet. Panel/Paneltype Der er kommet et nyt flag på paneltype, der kan anvendes hvis restore signaler skal ignoreres helt. Online opdatering af log only signaler i alarmloggen Nu er alarmloggen også blevet levende i forbindelse med modtagelse af logonly signaler. Det gælder dog kun i selve alarmbehandlingen, og ikke i kundeopdateringen, her anvendes funktionen Genlæs kunde. Font kan nu sættes i KontrolCenteret En ny parameter i KontrolCenteret kan anvendes til at angive en default font på tekstsider. OPS, SMS og Infocall Understøttelse af disse 3 protokoller kan nu ske samtidigt, og kan også udføres pr. automatik. Parametersubstitution kan nu anvendes i data-definitioner, følgende parametre er understøttet: %1! Hardware Id, %2! Navn, %3! Gade, %4! Zone tekst, Dumps til backup server Hvis den automatiske dump-load kopiering af data til backup server er sat til at udføre et komplet dump med hele døgns mellemrum (f.eks. hver 24. eller 48. time), vil systemet nu tilstræbe at udføre de løbende dumps i løbet af natten (ca. kl. 02:00). Ved genstart af systemet ventes nu 5 minutter før det første dump startes. Før et database dump udføres, tjekker systemet nu om der er plads nok på disken. Hvis dette ikke er tilfældet, genereres en alarm på Zsys0001 zone 4, og dumpet udføres ikke. Rettede fejl m.m. Fejl ved ny-installation af ver.1.8 Der var en fejl i forbindelse med nyinstallation til version 1.8, dette er nu rettet. Sletning af rapporter Rapport output filer genbruges cyklisk. Før en rapport genereres sletter systemet nu en eventuelt tidligere genereret outputfil for at hindre utilsigtet adgang til denne.

8 Kalenderstyret instruks Til version 1.8 blev der mulighed for at anvende kalenderstyrede instrukser, således at systemet kunne præsentere en instruks indenfor åbningstid, og en anden instruks udenfor åbningstid. Imidlertid præsenterede interview altid den alternative instruks, dette er nu rettet. Kalenderstyret styring Styrings signaler afsendt på baggrund af et åbne/lukke skema fortsatte selv om en kunde blev sat passiv. Koncentrator alive timeout Det nye alive-signal fra koncentratoren bliver nu også nul-stillet ved alarm, tidligere var der kun selve poll-signalet der nul-stillede, hvilket kunne medføre alarm i travle perioder! Alarmbehandling Menufunktioner der ikke kan anvendes, medmindre man har taget alarmen til behandling, er nu delaktiveret i menuen så længe man ikke har en alarm til behandling. Alarmkø Et internt relækøfilter kunne fejlagtigt hindre alarmer i at vise sig i en backup kø. Ved anvendelse af Alt+F1 F3, F5,F7 i alarmkøen genererede interview en fejl. Manuel alarm Ved manuel generering af en log-only alarm, blev X (kryds) i manuel kolonnen ikke sat. Alarmlog Den automatiske sidegenerering i alarmlogvisningen fejlede når loggen kunne splittes i præcis én side per år. Kun det seneste år med logninger blev vist. Testinterval Når test interval = 0 og tolerancen = xx, vil det nu medføre, at interview forventer et testsignal hvert xx. minut. Dette er også beskrevet til modnotes version 1.8, med det viste sig, at der var en fejl. Tidligere ville en manuel genereret alarm eller en systemalarm nulstille timeout værdien for forventet panel-test, det gør de ikke mere. Dial dialog Teksten fra dial dialogen blev ikke altid registreret i loggen ved at taste OK, der skulle dobbeltklikkes på selve nummeret. Ved opkald til kundens adresse fra menuen blev kunden navn nogle gange vist mere end een gang i menuen. Link af kunde Link af kunde kunne tidligere give en SQL-fejl, det er nu rettet Index error Picklisten Enheder i kundeprogrammet kunne give en Out of bounds index error, dette er nu rettet.

9 Åbne/lukke Hvis der i åbne/lukke var defineret, at der forventedes en tilkobling kl (nat) og tidspunktet blev ændret fra alarmbehandlingen til kl (- 2 timer), så gav dette en fejl. Hvis interview modtager et til eller frakoblingssignal og den skemaberegnede tid af samme type ikke eksisterer enten som den senest overskredne tid eller som den næste forventede tid, så vil signalet nu blive opfattet som en Tidlig frakobling eller Sen tilkobling. Tidligere var dette ikke konsekvent.

10 interview v1.8a Innovative Business Software A/S d. 22/11-00 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8. til 1.8a. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Kerneprogrammer venter nu på Sybase Hvis kerneprogrammerne blev startet, før Sybase var klar til at modtage klientanmodniger, kunne det ske, at de fejlede. Dette er blevet rettet. Rapportkernen ventede slet ikke på serveren, det gør den nu. Utilsigtet adgang til rette-tilstand fjernet. Under specielle omstændigheder kunne alarmbehandlingen sættes i en slags rette-tilstand (dog uden at data kunne gemmes). Det kunne også lade sig gøre at gå i rette-tilstand i kundeprogrammet uden først at have hentet en kunde.

11 interview v1.8 Innovative Business Software A/S d. 20/11-00 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.7. til 1.8. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Generelt Genvej til Avanceret søgning Der er kommet en ny funktion, der giver mulighed for at definere en genvej direkte til Avanceret søgning. Sortering af data Sortering ved klik på overskriften i en kolonne. Det vil sige, at fx. zoner kan sorteres efter ZoneId eller Zone Type i faldende eller stigende orden. Valg fra pickliste ved indtastning af tegn Ved valg af fx. zonertyper kan man nu positionere markøren i picklisten ved at indtaste et eller flere tegn. Udvælgelsen fra picklisten ved indtastning af flere tegn skal ske indenfor relativ kort tid(sekunder) Backup klient Backup-server kontrol, som vi har valgt ar kalde programmet, kan nu aktiveres direkte fra menuen under daglige rutiner. Funktionen skal dog aktiveres fra Kontrolcenteret, og der kræves endvidere autorisationsrettigheder som systemadministrator. Hvis denne funktion ikke aktiveres, så kan programmet Backup Klient ikke længere startes op fra en klient, men kun fra selve serveren. Alarmbehandling Hastigheden på alarmbehandlingen er speedet op. Nu opdateres klientprogrammerne kun med ændringer, hvilket kan være afgørende i belastede perioder. Vi har forbedret systemets overvågning af sig selv, hvilket betyder, at hvis ikke databasen har haft kommunikation med koncentratoren i 45 sekunder, så genereres en alarm på modtagerkunden for Koncentratoren på fx. HardwareId: Zrec0100 Zone: 1

12 Alarmkø # vises nu ikke længere ved røde alarmer, men som det hele tiden har været hensigten, ved flere signaler. Sortering af alarmkøen Sorteringen af alarmkøen er udvidet med sortering på Navn. Default sortering kan sættes op i KontrolCenteret. Toplinie Nye felter i toplinien på alarmbehandlingsskærmbilledet i øverste højre hjørne: 1 er instruksnr. til den aktuelle alarm. LV er initialer på den operatør der arbejder på alarmbehandlingen. # er rød og indikerer at der i øjeblikket er flere alarmforløb i køen vedr. den aktuelle installation/kunde er løbenr. på det aktuelle alarmforløb. Print Print af forholdsordre kan ske direkte fra alarmbehandlingen Dial-dialog I forbindelse med at dial-dialogen er på skærmen er der nu mulighed for samtidig at udføre andre funktioner i alarmbehandlingen fx vælge alarmlogfanen. Tidligere skulle denne dialog afsluttes. Kalenderstyret instruks (Kræver moduler Åbne/lukke) Kalendermodulet understøtter nu en kalenderstyret instruks. Det vil i praksis sige, at der nu kan defineres en instruks inden for åbningstid og en anden instruks uden for åbningstid. Der er således kommet to nye felter Kalender nr. og Alternativ instruks på instruksen.

13 Sumlog: Ny fane på alle kunder sumlog. Sumloggen kan konfigureres, og kan indeholde op til 10 forskellige tider: Sumloggen viser en linie pr. alarmforløb, og det er så muligt at zoome ind på det enkelte alarmforløb, hvor nedenstående skærmbillede præsenteres: Sumloggen vil dog kun vise op til 300 linier/hændelser per alarmforløb. AMUX og TS TS-zone kan nu oprettes og vil fungere på samme måde som AMUX-zonen. Det betyder også, at feltet i avanceret navnesøgning, der tidligere hed Amux, nu hedder Amux/TS. Når dette felt er markeret, begrænses søgningen til de kunder, der p.t. ikke er forbindelse til pga. Amux/TS- udfald.

14 Service-tilstand Der er muligt at generere en service-kø-indgang, uden at der er angivet nogle zoner i service, systemet kommer nu med en advarsel. Der er kommet et nyt felt under panelfanen, der angiver hvilke zoner der er i test, det vises som en X-markering i kolonnen S. Anlægsoplysninger Nye felter i stamoplysninger Der er kommet to nye felter: Ændret og Ændret af. Ændret indeholder dato og klokkeslæt for sidste ændring af kundeoplysningerne, og Ændret af indeholder ID for den operatør, der har foretaget ændringen. Link af kontaktperson Ved link af en kontaktperson, kan der ved indtastning af et telefonnummer vælges en kontaktperson ud fra en pickliste. Standardiserede instruksbeskrivelser I stedet for at indtaste individuelle instruksbeskrivelser kan foruddefinerede beskrivelser nu vælges vha. et nyt pickliste-felt på instruksen. Nye felter på panel-definition Værdier for kalde-service, kodningstype og alle-signaler-regnes-som-i-live-signal kan nu angives direkte på panelet, såfremt standardværdierne fra picklisten Paneltyper ønskes overskrevet. Som noget nyt kan testsignaler nu godt defineres med et interval på 0 timer, så længe tolerancen er større end nul, f.eks. 10. Dette medfører at systemet forventer et testsignal hvert 10. minut. Individuel titel på tekst/grafiksider Det er nu muligt at indtaste en titel på tekstsider/grafiksider, der i så fald overskriver typen som titel på fanebladet. Delte tekstsider Ved at referere til en navngivet tekstside (ny pickliste) kan flere installationer dele samme tekstside(r). Sådanne delte tekstsider kan IKKE rettes via kundeajourføring, kun via den ny pickliste Tekst-bibliotek Font på tekstsider Font på tekstsider kan nu vælges default fra KontrolCenteret, og der kan skrives med variabel font på i teksten. Ved højreklik fremkommer : Sæt font og derefter følgende dialog:

15 Kopiering af paneler eller zoner Der er nu kommet en funktion, der giver mulighed for kopiering af paneler eller zoner. Funktionen aktiveres fra Anlægsoplysningerne under menupunktet Ret. Grafik På grafiksider er der kommet mulighed for at indsætte en markering af fx placering af alarmskabet. Åbne/lukke Åbne lukke kalenderen kan nu deles af flere kunder. Man har nu mulighed for at navngive en kalender, som der så kan linkes til fra flere kunder. Der er endvidere mulighed for på delte kalendere at lave tilpasninger til den enkelte kunde ved at markere i feltet Lokal på individuelle perioder, specialdage og/eller specialdatoer. Bemærk: En kunde med Åbne lukke kalender kan ikke kopieres!

16 Det er nu også tilladt at definere en Fra tid uden en Til tid og omvendt, dvs. et åbne lukke par kan defineres på hver sin linje, eller man kan overvåge manglende lukning uden at bekymre sig om åbne-tiden. Picklister Under Stamkartotek1, Anlæg er der kommet to nye picklister. Instruks beskrivelse og Tekst-bibliotek. Under Stamkartotek 4, System- er der kommet 2 nye picklister. Genvejstaster og labels og Sumlog tidsgruppe.

17 Hændelseskoder I picklisten Hændelseskoder er det kommet et felt Ikke i menu, ved at sætte i dette felt, vil denne hændelseskode ikke længere være tilgængelig fra menu linien i alarmbehandlingen. Paneltyper Picklisten paneltype har fået et nyt felt Dok. reference. Dette felt kan anvendes som hyperlink til et dokument eller WEB-adresse. Under punktet Hjælp på menubjælken vil der så være mulighed for at slå op på Panel hjælp, når der er angivet en hyperlink. Interface Alarmnettet Ved udførsel af en eksterne test med værdien 0 til et panel der anvender kodningstypen AT8, vil en kvittering for ekstern test medføre, at zone status opdateres. interview vil generere alarm på de zoner der afviger i forhold til resultatet af den Eksterne test, og samtidig generere en alarm på zone 10 med teksten: Ekstern test problem og angivelse af gammel og ny zonestatus. RC4000 Interface til RC4000 har tidligere genereret systemalarmer på zone 9,10, Disse system zoner genereres nu som følger: 25=L=Low battery, 28=W=testmessage. 27=M=testmessage, 26=p=powerfail Interface til Zodiac radio: Zonetyper der skal overføres til zodiac radiosystem, skal defineres i KontrolCenteret. Programmet ZodiacCli.exe skal aktiveres fra PC med seriel port hvortil Zodiac radiosystem skal tilsluttes. Relæ aktivering Relæ port kan nu sættes op serielt, - boks fra NicTechNic OPS, SMS og Infocall Understøttelse af disse 3 protokoller kan nu ske samtidigt.

18 Rettede fejl m.m. Fejlmeddelelser I forbindelse med fejlmeddelelser genereret af serveren vises nu som regel et fejlnummer. Det er vigtigt at oplyse dette ved rapportering af fejlen. Rapportgenerering Der er foretaget en generel optimering af rapportgenerering. Kundesøgning Der har været problemer med korrekt søgning i fornavn og efternavn, samt vejnavn og husnummer, - det er nu OK! Instruksen er væk! Splitter ved instruks. En flytbar vandret/lodret opdeling af et skærmbillede er en splitter. Bl.a. på instruksbilledet kan det lade sig gøre, at klappe skærmbilledet sammen ved at tage fat i splitteren med musen, og det har så efterfølgende været næsten umuligt at få fat i den igen. Det har givet anledning til fejlmeldinger om, at instruksen nu var væk. Hvis en sådan situation skulle opstå, da kan man stoppe og starte interview på den aktuelle klient, og splitteren vil få en position på skærmen, hvor man igen kan få fat i den. Tekstsider Ved indtastning af ændringer på tekstsider og på teksten på instruksfanen, der forsvandt teksten, hvis man skiftede fane inden teksten var gemt, dette er nu rettet. Ny instruks I forbindelse med indsættelse af en ny instruks, var denne dialog ikke i rette tilstand før der blev valgt et andet felt, - dette er nu rettet. Rapportdialog m.m. Rapport dialog forbliver nu på skærmen, indtil den aktivt lukkes ned. Det betyder at man ikke skal starte forfra med gentagne rapport parametre. Højreklik ved valg af zonertyper osv. i rapportdialogen virkede ikke. Hændelseskoder I forbindelse med definition af hændelseskoder af typen Disposition, kunne Lang tekst ikke aktiveres. Det virker nu. Alarmbehandling - diverse Rød alarm tilhørende en operatør kan ikke længere overtages af en anden operatør uden advarsel. Søgningen i forbindelse med restorekrav er optimeret. Styringer der sendes på baggrund af kalendersystemet, bliver nu logget på kunden. Generering af Manglende test, når zonen ikke er defineret, bliver nu genereret på kunden, og ikke på Zsys0001

19 Kundegrupper I forbindelse med Servicekøen kiggede interview ikke på kundegrupper, det er nu OK! KontrolCenteret Det er nu muligt at oversætte teksten på fanerne i KontrolCenteret I version 1.7 blev kundedata på skærmen efter afmelding af alarmen, det var der ikke begejstring for hos alle, så derfor er det nu en opsætnings parameter i KontrolCenteret. Ved ændring i KontrolCenteret blev ændringen kun gemt når der blev tastet Enter - det er ikke længere nødvendigt. Sletninger Der har været nogle problemer i forbindelse med sletning af adresser, telefonnumre, instrukser, åbne lukke kalendere og paneler, det har nogle gange medført nogle spøgelses records. Det problem er nu løst, og disse spøgelses records vil blive fjernet i forbindelse med opdateringen. Det har heller ikke været muligt at slette det sidste panel tilhørende en installation, det kan lade sig gøre nu. Specialtilretninger Næstved: Radiopult kan nu igen kaldes med Ctrl + P, eller hvad der defineres i picklisten Genvejstaster og labels. Lufthavnen: Der kan nu indsættes en rød prik på grafik til indikering af brandskabets placering. NOVO: CTS-printer program bevirkede at backup kø funktionen blev sat ud af drift, da dette program altid kiggede på alle kundegrupper. Cerberus: Dansikring interface.

1. interview, hurtigt og nemt... 1-3. 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3. 2. Sites (kunder)... 2-5

1. interview, hurtigt og nemt... 1-3. 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3. 2. Sites (kunder)... 2-5 Indhold 1. interview, hurtigt og nemt... 1-3 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3 2. Sites (kunder)... 2-5 2.1. Installationsdata...2-6 2.2. Adresseoplysninger...2-7 2.3. Faner...2-9 2.3.1. Kontaktpersoner...2-9

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview 2. oktober 2015 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview+web ("Montøradgang") 2. oktober 2015 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1

Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1 Indhold 1. Konfiguration af interview s Kontrolcenter... 1-3 1.1. System... 1-4 1.2. Skift kodeord på Sybase administrator... 1-9 1.3. Installer og Afinstaller BackupNuc... 1-10 2. Start interview Remote...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Fremtidige ønsker til DANSDASTV

Fremtidige ønsker til DANSDASTV Fremtidige ønsker til DANSDASTV - ALT viser gemte bemærkninger (Disse 10 bem. Gemmes i egen fil) (Alfa. sortering) (Højreklik på Bemærkningsboksen og vælg tilføj/sortering m.m.) - ALT+F1..F9 = Flere genvejstaster

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere