Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1."

Transkript

1 interview v1.8c1 Innovative Business Software A/S d. 22/3-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Nyheder og forbedringer Ny alarmlograpport Det er nu muligt at udskrive alle hændelser per installation, inkl. log-only alarmer. Forbedret forholdsordrerapport Forholdsordrerapporten indeholder nu flere informationer om installationen. Ny rapportparameter De fleste rapporter understøtter nu kundegruppe som udvalgskriterium. Kodeord til tops Via kontrolcentret kan nu angives at kodeordsfanen skal vises i stedet for tekstfanen øverst til højre i alarmbehandlingen. Temporære noter Indtil nu har dato-perioden på noter ikke været anvendt af systemet. Det bliver den nu, således at udløbne noter ikke længere vises i alarmbehandlingen. Nyt notetypeflag Via et nyt flag på notetyper kan det nu angives at en note er speciel vigtig for alarmbehandlingen. Dette signaleres på skærmen ved at notetitlen gøres rød. Oprettelse af note fra alarmbehandlingen Fra alarmbehandlingen kan nu oprettes en (evt. temporær) note. Det er IKKE muligt at rette i noten fra alarmbehandlingen når den først er gemt. Ny underfane på paneler Det er nu muligt at indtaste panelkoder på en dertil indrettet ny fane. For hver kode kan angives type og kommentar, og desuden om koden er global (relevant hvis panelet er delt). Ny pickliste til panelkodetyper er kommet på menuen.

2 Forbedret søgning Løbenummer er nu indført som søgenøgle. Når der søges på en unik nøgle såsom installationsnummer eller kundenummer vil systemet nu altid inkludere passive installationer i søgningen. Dog ikke hvis der anvendes mønstersøgning (f.eks. % ) På første fane vises nu altid installationsnavn/adresse, også når det er en alternativ kundeadresse der matcher søgningen. Søgelogikken er blevet optimeret så søgninger generelt er blevet hurtigere. Hurtigere visning af alarmlog Alarmlogfanen vises nu væsentligt hurtigere på installationer med mange (tusindvis) af logninger. Dette er opnået ved dynamisk at generere og gemme summeringer for lukkede måneder per installation. BEMÆRK: Da de summerede data genereres første gang de skal bruges vil hastighedsændringen først vise sig ANDEN gang alarmlogfanen vises på en given installation. Ændring af zonevisning i alarmbehandlingen Selvom et panel er delt mellem flere installationer vises nu ALLE zoner i alarmbehandlingen. Zoner hørende til andre installationer vises dog i kursiv. Paneler med zoner i køen angives nu med blå hardwareid på fanehovedet. Køfiltre med delay Det er nu muligt at bruge alarmers alder som kriterium i et køfilter. Herved vises alarmer først når de er X sekunder gamle. Alderen regnes fra sidst alarmen blev rød. Interface til NIC talemaskine Ved alarm kan der nu automatisk sendes data til NICs talemaskine. Manglende kvittering fra radio resulterer i fejlalarm. Backupserver Den automatiske kopiering af databasen til en backupserver undgår nu at kopiere/indlæse database-dumps der er for gamle i forhold til det definerede backupinterval. Totale database-dumps indlæses nu kun hvis indlæsning af ændrings-dump fejler. Herved minimeres den tid hvor backup-serveren ikke er umiddelbar til rådighed på grund af indlæsning. En ny stop-option gør det muligt nemt at stoppe backupprogrammet midlertidigt på backupserveren uden at status ændres. Tjekket for tilstrækkelig fri plads før et dump startes er blevet forbedret. Default zone til manuelle alarmer Det er nu muligt i kontrolcentret at definere en default zone til generering af manuelle alarmer.

3 Rettede fejl m.m. Hurtigere sæt-i-test Sæt-i-test funktionen i alarmprogrammet er blevet optimeret. Det kunne i nogle tilfælde tage over 10 sekunder at sætte en kunde i test. Ændringen indebærer også en generel svartidsforbedring i travle perioder. Ny TAPI parameter i kontrolcentret Det har vist sig at systemets tapiinterface kunne give problemer i enkelte tilfælde. Problemet viste sig ved at alarmprogrammet hang i det afsluttende tapikald til Windows efter et overstået opkald. En ny parameter i kontrolcentret kan nu bruges til at undgå dette afsluttende kald. Parameteren bør KUN anvendes hvis ovenstående problem observeres. Alarmer med zonedelay Når en alarm var holdt tilbage på grund af zonedelay og den tilhørende instruks i mellemtiden kom i kø, så blev den forsinkede alarm ALTID genereret uafhængigt af restore status. (Rettet i 1.8b Fix-2.) Restore på delay-zone blev behandlet lidt inkonsekvent, reglen er nu således: Restore på zone med ventende alarm er ALTID logonly. Uden ventende alarm behandles restore som om zonen ikke har delay. (Rettet i 1.8b Fix-5.) OPS/SMS parameterunderstøttelse Den i 1.8b indførte parameterunderstøttelse inkluderede det forkerte navn/adresse. (Rettet i 1.8b Fix-4.) Manglende telefonnummer i log Ved tilkald af globale enheder blev telefonnummeret ikke gemt i alarmloggen. Logning af kontakt/kundeopkald udenfor alarmforløb Det er nu muligt at logge opringning til kunde/kontakt selvom et alarmforløb ikke er i gang. Instrukssortering For at undgå fejl i instruksudførslen er det nu ikke længere muligt at ændre på sorteringen af instrukslinjerne i alarmbehandlingen. Panelkopiering Styringsfanen blev ved en fejl ikke kopieret ved panel-kopiering. Automatiske styringer til korrekt koncentrator Systemet sender nu automatiske styringer via primær koncentrator angivet i kontrolcentret. Før blev koncentrator 1 altid brugt. Koncentrator kommunikationsproblem To samtidigt aktive koncentratorer kunne forårsage periodiske kommunikationsproblemer.

4 AT-beskrivelse fra AlarmNettet vises nu på kunden Når en AT-beskrivelse modtages fra AlarmNettet vises den nu på kunden selv i stedet for på systemkunden. Meddelelsen indeholder nu også oplysning om hvilket telefonnummer alarmterminalen er tilsluttet. Bedre operatør-svartider ved mange signaler Ved modtagelse af mange alarmsignaler i en kort periode blev svartiderne uforholdsmæssigt store. Loginproblem for rapporter Rapporter fejlede ved password-ændring.

5 interview v1.8b Innovative Business Software A/S d. 16/1-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8a. til 1.8b. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Nyheder. Remoten kan nu minimeres Remoten kan nu minimeres og lukkes med standard windows knapper. Zonedelay Det er nu muligt at angive et delay per zone. Det bevirker, at alarmer holdes tilbage i det angivne antal sekunder og desuden slet ikke genereres, hvis der indenfor tidsintervallet er kommet en restore eller evt. et signal på en angiven cancel-zone. Zonetypeflag Et nyt flag på zonetyper bruges til angive at en alarm kun skal i kø hvis instruksen allerede er i køen. Dette kan f.eks. bruges til afstillet-med-kode alarmer, som kun er interessante hvis en alarm allerede er modtaget. Instruks navn Når der skal tilknyttes en instruks til en zone, vises nu både nummer, navn og beskrivelse i pick-listen (F12). Alarmlog Det felt der indeholder TerminalID indeholder nu også OperatørID. Ved zoom på en linie er det kommet tre nye felter: Delay er markeret hvis alarmen er blevet holdt tilbage på grund af et zonedelay.

6 Logårsag indeholder en værdi der forklarer nærmere om hvorfor en alarm er blevet undertrykt: 1 Kalender tilknyttet til zonen 2 Kalender tilknyttet til instruksen 3 Zone type der kun genereres, hvis kunden allerede er i køen 4 Zone delay er angivet 5 System opsætning, der bevirker at restore ikke vises i køen. 6 Alarm født som log-only 7 Forventet test/open/close 8 Log-only zone eller monitoring status Forsinkelse indeholder det antal sekunder en alarm er forsinket fra den blev afleveret fra koncentratoren og til den er indsat i kø/log. Ved manglende test/åbne/lukke alarmer angiver feltet hvor lang tid efter sidste frist at alarmen blev genereret. Koncentrator timeout I KontrolCenteret kan koncentrator timeout-interval nu angives, ligesom et 4- tegns hardwareid prefix på koncentratorkunden skal angives, typisk ZREC, så timeout alarmer kan genereres på den korrekte hardware ID (ZREC -> ZRECnn00, hvor nn er koncentratornummeret). Baggrundsopdatering af forventede åbne/lukke signaler. Den natlige generering af forventede åbne/lukke signaler er blevet opdelt i mindre portioner og flyttet til en baggrundstask i alarmkernen for at minimere påvirkningen af systemets ydeevne. To nye kontrolcenter-værdier kan anvendes til at finjustere dette. I forbindelse med beregningerne af fremtidige åbne/lukke tidspunkter, vil interview generere en alarm på Zsys0001 zone 5, hvis der er fejl i et er flere skemaer. Det vil fremgå af alarmloggen hvilke kunder/skemaer, der er berørt af problemerne. Baggrundsgenerering af manglende test/åbne/lukke signaler Generering af manglende test/åbne/lukke signaler er blevet ændret. Tjekket hvert minut er blevet flyttet til en baggrundstask i alarmkernen, og præcisionen er blevet forbedret. Hvor et timeout før var forsinket mellem 90 og 150 sekunder er det nu kun forsinket 20 sekunder. Denne forsinkelse kan justeres via kontrolcentret. En anden ny parameter i kontrolcentret definerer hvor lang tid interview maksimalt går tilbage i tiden når manglende signaler findes. Denne værdi har specielt betydning når interview genstartes efter en pause eller uret stilles fremad under drift såsom ved start af sommertid. Defaultværdien for den nye parameter er 70 minutter. Hvis systemet kommer længere bagud end denne værdi justeres tjek-tidspunktet automatisk, og der genereres en alarm på Zsys0001 zone 6 med information om hvor mange minutter tjek-rutinen har oversprunget. Systemalarm ved ændring af tiden Hvis tiden ændres mere end 2 sekunder på applikationsserveren, vil interview nu generere en alarm på Zsys0001 zone 7, med oplysning om hvor meget uret er stillet frem/tilbage.

7 Sletning af alarmlog På ny option i KontrolCenteret kan der angives hvor mange måneders log interview skal gemme. Logninger ældre end denne grænse vil automatisk blive slettet. Værdien 0 betyder at log normalt ikke slettes. Samtidigt er logikken i forbindelse med database-fuld alarmer blevet ændret: Når grænsen nås generes som før en alarm, men når kapaciteten når under 50 % af grænsen vil interview automatisk begynde at slette alarmlog, uafhængig af alderskriteriet. Sletning af log fortsætter løbende så længe 50% grænsen er overskredet. Panel/Paneltype Der er kommet et nyt flag på paneltype, der kan anvendes hvis restore signaler skal ignoreres helt. Online opdatering af log only signaler i alarmloggen Nu er alarmloggen også blevet levende i forbindelse med modtagelse af logonly signaler. Det gælder dog kun i selve alarmbehandlingen, og ikke i kundeopdateringen, her anvendes funktionen Genlæs kunde. Font kan nu sættes i KontrolCenteret En ny parameter i KontrolCenteret kan anvendes til at angive en default font på tekstsider. OPS, SMS og Infocall Understøttelse af disse 3 protokoller kan nu ske samtidigt, og kan også udføres pr. automatik. Parametersubstitution kan nu anvendes i data-definitioner, følgende parametre er understøttet: %1! Hardware Id, %2! Navn, %3! Gade, %4! Zone tekst, Dumps til backup server Hvis den automatiske dump-load kopiering af data til backup server er sat til at udføre et komplet dump med hele døgns mellemrum (f.eks. hver 24. eller 48. time), vil systemet nu tilstræbe at udføre de løbende dumps i løbet af natten (ca. kl. 02:00). Ved genstart af systemet ventes nu 5 minutter før det første dump startes. Før et database dump udføres, tjekker systemet nu om der er plads nok på disken. Hvis dette ikke er tilfældet, genereres en alarm på Zsys0001 zone 4, og dumpet udføres ikke. Rettede fejl m.m. Fejl ved ny-installation af ver.1.8 Der var en fejl i forbindelse med nyinstallation til version 1.8, dette er nu rettet. Sletning af rapporter Rapport output filer genbruges cyklisk. Før en rapport genereres sletter systemet nu en eventuelt tidligere genereret outputfil for at hindre utilsigtet adgang til denne.

8 Kalenderstyret instruks Til version 1.8 blev der mulighed for at anvende kalenderstyrede instrukser, således at systemet kunne præsentere en instruks indenfor åbningstid, og en anden instruks udenfor åbningstid. Imidlertid præsenterede interview altid den alternative instruks, dette er nu rettet. Kalenderstyret styring Styrings signaler afsendt på baggrund af et åbne/lukke skema fortsatte selv om en kunde blev sat passiv. Koncentrator alive timeout Det nye alive-signal fra koncentratoren bliver nu også nul-stillet ved alarm, tidligere var der kun selve poll-signalet der nul-stillede, hvilket kunne medføre alarm i travle perioder! Alarmbehandling Menufunktioner der ikke kan anvendes, medmindre man har taget alarmen til behandling, er nu delaktiveret i menuen så længe man ikke har en alarm til behandling. Alarmkø Et internt relækøfilter kunne fejlagtigt hindre alarmer i at vise sig i en backup kø. Ved anvendelse af Alt+F1 F3, F5,F7 i alarmkøen genererede interview en fejl. Manuel alarm Ved manuel generering af en log-only alarm, blev X (kryds) i manuel kolonnen ikke sat. Alarmlog Den automatiske sidegenerering i alarmlogvisningen fejlede når loggen kunne splittes i præcis én side per år. Kun det seneste år med logninger blev vist. Testinterval Når test interval = 0 og tolerancen = xx, vil det nu medføre, at interview forventer et testsignal hvert xx. minut. Dette er også beskrevet til modnotes version 1.8, med det viste sig, at der var en fejl. Tidligere ville en manuel genereret alarm eller en systemalarm nulstille timeout værdien for forventet panel-test, det gør de ikke mere. Dial dialog Teksten fra dial dialogen blev ikke altid registreret i loggen ved at taste OK, der skulle dobbeltklikkes på selve nummeret. Ved opkald til kundens adresse fra menuen blev kunden navn nogle gange vist mere end een gang i menuen. Link af kunde Link af kunde kunne tidligere give en SQL-fejl, det er nu rettet Index error Picklisten Enheder i kundeprogrammet kunne give en Out of bounds index error, dette er nu rettet.

9 Åbne/lukke Hvis der i åbne/lukke var defineret, at der forventedes en tilkobling kl (nat) og tidspunktet blev ændret fra alarmbehandlingen til kl (- 2 timer), så gav dette en fejl. Hvis interview modtager et til eller frakoblingssignal og den skemaberegnede tid af samme type ikke eksisterer enten som den senest overskredne tid eller som den næste forventede tid, så vil signalet nu blive opfattet som en Tidlig frakobling eller Sen tilkobling. Tidligere var dette ikke konsekvent.

10 interview v1.8a Innovative Business Software A/S d. 22/11-00 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8. til 1.8a. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Kerneprogrammer venter nu på Sybase Hvis kerneprogrammerne blev startet, før Sybase var klar til at modtage klientanmodniger, kunne det ske, at de fejlede. Dette er blevet rettet. Rapportkernen ventede slet ikke på serveren, det gør den nu. Utilsigtet adgang til rette-tilstand fjernet. Under specielle omstændigheder kunne alarmbehandlingen sættes i en slags rette-tilstand (dog uden at data kunne gemmes). Det kunne også lade sig gøre at gå i rette-tilstand i kundeprogrammet uden først at have hentet en kunde.

11 interview v1.8 Innovative Business Software A/S d. 20/11-00 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.7. til 1.8. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Generelt Genvej til Avanceret søgning Der er kommet en ny funktion, der giver mulighed for at definere en genvej direkte til Avanceret søgning. Sortering af data Sortering ved klik på overskriften i en kolonne. Det vil sige, at fx. zoner kan sorteres efter ZoneId eller Zone Type i faldende eller stigende orden. Valg fra pickliste ved indtastning af tegn Ved valg af fx. zonertyper kan man nu positionere markøren i picklisten ved at indtaste et eller flere tegn. Udvælgelsen fra picklisten ved indtastning af flere tegn skal ske indenfor relativ kort tid(sekunder) Backup klient Backup-server kontrol, som vi har valgt ar kalde programmet, kan nu aktiveres direkte fra menuen under daglige rutiner. Funktionen skal dog aktiveres fra Kontrolcenteret, og der kræves endvidere autorisationsrettigheder som systemadministrator. Hvis denne funktion ikke aktiveres, så kan programmet Backup Klient ikke længere startes op fra en klient, men kun fra selve serveren. Alarmbehandling Hastigheden på alarmbehandlingen er speedet op. Nu opdateres klientprogrammerne kun med ændringer, hvilket kan være afgørende i belastede perioder. Vi har forbedret systemets overvågning af sig selv, hvilket betyder, at hvis ikke databasen har haft kommunikation med koncentratoren i 45 sekunder, så genereres en alarm på modtagerkunden for Koncentratoren på fx. HardwareId: Zrec0100 Zone: 1

12 Alarmkø # vises nu ikke længere ved røde alarmer, men som det hele tiden har været hensigten, ved flere signaler. Sortering af alarmkøen Sorteringen af alarmkøen er udvidet med sortering på Navn. Default sortering kan sættes op i KontrolCenteret. Toplinie Nye felter i toplinien på alarmbehandlingsskærmbilledet i øverste højre hjørne: 1 er instruksnr. til den aktuelle alarm. LV er initialer på den operatør der arbejder på alarmbehandlingen. # er rød og indikerer at der i øjeblikket er flere alarmforløb i køen vedr. den aktuelle installation/kunde er løbenr. på det aktuelle alarmforløb. Print Print af forholdsordre kan ske direkte fra alarmbehandlingen Dial-dialog I forbindelse med at dial-dialogen er på skærmen er der nu mulighed for samtidig at udføre andre funktioner i alarmbehandlingen fx vælge alarmlogfanen. Tidligere skulle denne dialog afsluttes. Kalenderstyret instruks (Kræver moduler Åbne/lukke) Kalendermodulet understøtter nu en kalenderstyret instruks. Det vil i praksis sige, at der nu kan defineres en instruks inden for åbningstid og en anden instruks uden for åbningstid. Der er således kommet to nye felter Kalender nr. og Alternativ instruks på instruksen.

13 Sumlog: Ny fane på alle kunder sumlog. Sumloggen kan konfigureres, og kan indeholde op til 10 forskellige tider: Sumloggen viser en linie pr. alarmforløb, og det er så muligt at zoome ind på det enkelte alarmforløb, hvor nedenstående skærmbillede præsenteres: Sumloggen vil dog kun vise op til 300 linier/hændelser per alarmforløb. AMUX og TS TS-zone kan nu oprettes og vil fungere på samme måde som AMUX-zonen. Det betyder også, at feltet i avanceret navnesøgning, der tidligere hed Amux, nu hedder Amux/TS. Når dette felt er markeret, begrænses søgningen til de kunder, der p.t. ikke er forbindelse til pga. Amux/TS- udfald.

14 Service-tilstand Der er muligt at generere en service-kø-indgang, uden at der er angivet nogle zoner i service, systemet kommer nu med en advarsel. Der er kommet et nyt felt under panelfanen, der angiver hvilke zoner der er i test, det vises som en X-markering i kolonnen S. Anlægsoplysninger Nye felter i stamoplysninger Der er kommet to nye felter: Ændret og Ændret af. Ændret indeholder dato og klokkeslæt for sidste ændring af kundeoplysningerne, og Ændret af indeholder ID for den operatør, der har foretaget ændringen. Link af kontaktperson Ved link af en kontaktperson, kan der ved indtastning af et telefonnummer vælges en kontaktperson ud fra en pickliste. Standardiserede instruksbeskrivelser I stedet for at indtaste individuelle instruksbeskrivelser kan foruddefinerede beskrivelser nu vælges vha. et nyt pickliste-felt på instruksen. Nye felter på panel-definition Værdier for kalde-service, kodningstype og alle-signaler-regnes-som-i-live-signal kan nu angives direkte på panelet, såfremt standardværdierne fra picklisten Paneltyper ønskes overskrevet. Som noget nyt kan testsignaler nu godt defineres med et interval på 0 timer, så længe tolerancen er større end nul, f.eks. 10. Dette medfører at systemet forventer et testsignal hvert 10. minut. Individuel titel på tekst/grafiksider Det er nu muligt at indtaste en titel på tekstsider/grafiksider, der i så fald overskriver typen som titel på fanebladet. Delte tekstsider Ved at referere til en navngivet tekstside (ny pickliste) kan flere installationer dele samme tekstside(r). Sådanne delte tekstsider kan IKKE rettes via kundeajourføring, kun via den ny pickliste Tekst-bibliotek Font på tekstsider Font på tekstsider kan nu vælges default fra KontrolCenteret, og der kan skrives med variabel font på i teksten. Ved højreklik fremkommer : Sæt font og derefter følgende dialog:

15 Kopiering af paneler eller zoner Der er nu kommet en funktion, der giver mulighed for kopiering af paneler eller zoner. Funktionen aktiveres fra Anlægsoplysningerne under menupunktet Ret. Grafik På grafiksider er der kommet mulighed for at indsætte en markering af fx placering af alarmskabet. Åbne/lukke Åbne lukke kalenderen kan nu deles af flere kunder. Man har nu mulighed for at navngive en kalender, som der så kan linkes til fra flere kunder. Der er endvidere mulighed for på delte kalendere at lave tilpasninger til den enkelte kunde ved at markere i feltet Lokal på individuelle perioder, specialdage og/eller specialdatoer. Bemærk: En kunde med Åbne lukke kalender kan ikke kopieres!

16 Det er nu også tilladt at definere en Fra tid uden en Til tid og omvendt, dvs. et åbne lukke par kan defineres på hver sin linje, eller man kan overvåge manglende lukning uden at bekymre sig om åbne-tiden. Picklister Under Stamkartotek1, Anlæg er der kommet to nye picklister. Instruks beskrivelse og Tekst-bibliotek. Under Stamkartotek 4, System- er der kommet 2 nye picklister. Genvejstaster og labels og Sumlog tidsgruppe.

17 Hændelseskoder I picklisten Hændelseskoder er det kommet et felt Ikke i menu, ved at sætte i dette felt, vil denne hændelseskode ikke længere være tilgængelig fra menu linien i alarmbehandlingen. Paneltyper Picklisten paneltype har fået et nyt felt Dok. reference. Dette felt kan anvendes som hyperlink til et dokument eller WEB-adresse. Under punktet Hjælp på menubjælken vil der så være mulighed for at slå op på Panel hjælp, når der er angivet en hyperlink. Interface Alarmnettet Ved udførsel af en eksterne test med værdien 0 til et panel der anvender kodningstypen AT8, vil en kvittering for ekstern test medføre, at zone status opdateres. interview vil generere alarm på de zoner der afviger i forhold til resultatet af den Eksterne test, og samtidig generere en alarm på zone 10 med teksten: Ekstern test problem og angivelse af gammel og ny zonestatus. RC4000 Interface til RC4000 har tidligere genereret systemalarmer på zone 9,10, Disse system zoner genereres nu som følger: 25=L=Low battery, 28=W=testmessage. 27=M=testmessage, 26=p=powerfail Interface til Zodiac radio: Zonetyper der skal overføres til zodiac radiosystem, skal defineres i KontrolCenteret. Programmet ZodiacCli.exe skal aktiveres fra PC med seriel port hvortil Zodiac radiosystem skal tilsluttes. Relæ aktivering Relæ port kan nu sættes op serielt, - boks fra NicTechNic OPS, SMS og Infocall Understøttelse af disse 3 protokoller kan nu ske samtidigt.

18 Rettede fejl m.m. Fejlmeddelelser I forbindelse med fejlmeddelelser genereret af serveren vises nu som regel et fejlnummer. Det er vigtigt at oplyse dette ved rapportering af fejlen. Rapportgenerering Der er foretaget en generel optimering af rapportgenerering. Kundesøgning Der har været problemer med korrekt søgning i fornavn og efternavn, samt vejnavn og husnummer, - det er nu OK! Instruksen er væk! Splitter ved instruks. En flytbar vandret/lodret opdeling af et skærmbillede er en splitter. Bl.a. på instruksbilledet kan det lade sig gøre, at klappe skærmbilledet sammen ved at tage fat i splitteren med musen, og det har så efterfølgende været næsten umuligt at få fat i den igen. Det har givet anledning til fejlmeldinger om, at instruksen nu var væk. Hvis en sådan situation skulle opstå, da kan man stoppe og starte interview på den aktuelle klient, og splitteren vil få en position på skærmen, hvor man igen kan få fat i den. Tekstsider Ved indtastning af ændringer på tekstsider og på teksten på instruksfanen, der forsvandt teksten, hvis man skiftede fane inden teksten var gemt, dette er nu rettet. Ny instruks I forbindelse med indsættelse af en ny instruks, var denne dialog ikke i rette tilstand før der blev valgt et andet felt, - dette er nu rettet. Rapportdialog m.m. Rapport dialog forbliver nu på skærmen, indtil den aktivt lukkes ned. Det betyder at man ikke skal starte forfra med gentagne rapport parametre. Højreklik ved valg af zonertyper osv. i rapportdialogen virkede ikke. Hændelseskoder I forbindelse med definition af hændelseskoder af typen Disposition, kunne Lang tekst ikke aktiveres. Det virker nu. Alarmbehandling - diverse Rød alarm tilhørende en operatør kan ikke længere overtages af en anden operatør uden advarsel. Søgningen i forbindelse med restorekrav er optimeret. Styringer der sendes på baggrund af kalendersystemet, bliver nu logget på kunden. Generering af Manglende test, når zonen ikke er defineret, bliver nu genereret på kunden, og ikke på Zsys0001

19 Kundegrupper I forbindelse med Servicekøen kiggede interview ikke på kundegrupper, det er nu OK! KontrolCenteret Det er nu muligt at oversætte teksten på fanerne i KontrolCenteret I version 1.7 blev kundedata på skærmen efter afmelding af alarmen, det var der ikke begejstring for hos alle, så derfor er det nu en opsætnings parameter i KontrolCenteret. Ved ændring i KontrolCenteret blev ændringen kun gemt når der blev tastet Enter - det er ikke længere nødvendigt. Sletninger Der har været nogle problemer i forbindelse med sletning af adresser, telefonnumre, instrukser, åbne lukke kalendere og paneler, det har nogle gange medført nogle spøgelses records. Det problem er nu løst, og disse spøgelses records vil blive fjernet i forbindelse med opdateringen. Det har heller ikke været muligt at slette det sidste panel tilhørende en installation, det kan lade sig gøre nu. Specialtilretninger Næstved: Radiopult kan nu igen kaldes med Ctrl + P, eller hvad der defineres i picklisten Genvejstaster og labels. Lufthavnen: Der kan nu indsættes en rød prik på grafik til indikering af brandskabets placering. NOVO: CTS-printer program bevirkede at backup kø funktionen blev sat ud af drift, da dette program altid kiggede på alle kundegrupper. Cerberus: Dansikring interface.

interview v1.9 Til kunder og forhandlere! Nyheder og forbedringer Nye hardwarekrav Udvidelser i alarmloggen Windows registreringsdatabase

interview v1.9 Til kunder og forhandlere! Nyheder og forbedringer Nye hardwarekrav Udvidelser i alarmloggen Windows registreringsdatabase interview v1.9 Innovative Business Software A/S januar-02 Til kunder og forhandlere! Nu er interview version1.9 klar til frigivelse. Vi har forsøgt at give en kort beskrivelse af de ændringer og tilføjelser,

Læs mere

1. interview, hurtigt og nemt... 1-3. 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3. 2. Sites (kunder)... 2-5

1. interview, hurtigt og nemt... 1-3. 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3. 2. Sites (kunder)... 2-5 Indhold 1. interview, hurtigt og nemt... 1-3 1.1. Login...1-3 1.2. Remote Control...1-3 2. Sites (kunder)... 2-5 2.1. Installationsdata...2-6 2.2. Adresseoplysninger...2-7 2.3. Faner...2-9 2.3.1. Kontaktpersoner...2-9

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Kalendermodulet 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview 2. oktober 2015 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview+web ("Montøradgang") 2. oktober 2015 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Læs mere

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) ASPEC4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, =Opgave, =Releaseønske) 00001289 Dags dato som standardværdi Standardværdierne for datofelter i en rekvisition kan sættes til dynamiske datoer, således at rekvisitionsfeltet

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Innovative Business Software A/S. Rapporter. interview

Innovative Business Software A/S. Rapporter. interview Innovative Business Software A/S Rapporter interview 27. oktober 2015 MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK / 21.06.2017 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Indhold Link & Guides... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 6 Login... 7 Tilpas knapperne... 8 Kampregistrering... 9 Holdopstilling inden

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kom godt i gang. telenor. Redigering. Søgeplan Selvbetjening. Oprettelse. Redigering. - gør det selv

Kom godt i gang. telenor. Redigering. Søgeplan Selvbetjening. Oprettelse. Redigering. - gør det selv Redigering Oprettelse Vælg Tom profil og klik på Stamoplysninger (se næste side). Redigering Vælg en profil, fx Helpdesk, og klik på Søg for at få en liste over de medarbejdere, der er med i søgeplanen.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Fremtidige ønsker til DANSDASTV

Fremtidige ønsker til DANSDASTV Fremtidige ønsker til DANSDASTV - ALT viser gemte bemærkninger (Disse 10 bem. Gemmes i egen fil) (Alfa. sortering) (Højreklik på Bemærkningsboksen og vælg tilføj/sortering m.m.) - ALT+F1..F9 = Flere genvejstaster

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Import / Eksport. Vejledning

Import / Eksport. Vejledning Import / Eksport Med Import / Eksport funktionen kan du f.eks. importere en Excel fil (Microsoft Excelsemikolonsepareret fil) indeholdende virksomhedens telefonliste. Dvs. at du ved at importere en allerede

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Ændringer og forbedringer i version 4.0.20 Lettere at logge på kassen efter afmelding Når man har afmeldt ekspedienten, vender NewPOS ikke længere tilbage til hovedmenuen,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Brugermanual interview-video 16. oktober 2013 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2013 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1

Indhold. interview Systemopsætning September 2005, Version 2.1 Indhold 1. Konfiguration af interview s Kontrolcenter... 1-3 1.1. System... 1-4 1.2. Skift kodeord på Sybase administrator... 1-9 1.3. Installer og Afinstaller BackupNuc... 1-10 2. Start interview Remote...

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere