Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1."

Transkript

1 interview v1.8c1 Innovative Business Software A/S d. 22/3-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Nyheder og forbedringer Ny alarmlograpport Det er nu muligt at udskrive alle hændelser per installation, inkl. log-only alarmer. Forbedret forholdsordrerapport Forholdsordrerapporten indeholder nu flere informationer om installationen. Ny rapportparameter De fleste rapporter understøtter nu kundegruppe som udvalgskriterium. Kodeord til tops Via kontrolcentret kan nu angives at kodeordsfanen skal vises i stedet for tekstfanen øverst til højre i alarmbehandlingen. Temporære noter Indtil nu har dato-perioden på noter ikke været anvendt af systemet. Det bliver den nu, således at udløbne noter ikke længere vises i alarmbehandlingen. Nyt notetypeflag Via et nyt flag på notetyper kan det nu angives at en note er speciel vigtig for alarmbehandlingen. Dette signaleres på skærmen ved at notetitlen gøres rød. Oprettelse af note fra alarmbehandlingen Fra alarmbehandlingen kan nu oprettes en (evt. temporær) note. Det er IKKE muligt at rette i noten fra alarmbehandlingen når den først er gemt. Ny underfane på paneler Det er nu muligt at indtaste panelkoder på en dertil indrettet ny fane. For hver kode kan angives type og kommentar, og desuden om koden er global (relevant hvis panelet er delt). Ny pickliste til panelkodetyper er kommet på menuen.

2 Forbedret søgning Løbenummer er nu indført som søgenøgle. Når der søges på en unik nøgle såsom installationsnummer eller kundenummer vil systemet nu altid inkludere passive installationer i søgningen. Dog ikke hvis der anvendes mønstersøgning (f.eks. % ) På første fane vises nu altid installationsnavn/adresse, også når det er en alternativ kundeadresse der matcher søgningen. Søgelogikken er blevet optimeret så søgninger generelt er blevet hurtigere. Hurtigere visning af alarmlog Alarmlogfanen vises nu væsentligt hurtigere på installationer med mange (tusindvis) af logninger. Dette er opnået ved dynamisk at generere og gemme summeringer for lukkede måneder per installation. BEMÆRK: Da de summerede data genereres første gang de skal bruges vil hastighedsændringen først vise sig ANDEN gang alarmlogfanen vises på en given installation. Ændring af zonevisning i alarmbehandlingen Selvom et panel er delt mellem flere installationer vises nu ALLE zoner i alarmbehandlingen. Zoner hørende til andre installationer vises dog i kursiv. Paneler med zoner i køen angives nu med blå hardwareid på fanehovedet. Køfiltre med delay Det er nu muligt at bruge alarmers alder som kriterium i et køfilter. Herved vises alarmer først når de er X sekunder gamle. Alderen regnes fra sidst alarmen blev rød. Interface til NIC talemaskine Ved alarm kan der nu automatisk sendes data til NICs talemaskine. Manglende kvittering fra radio resulterer i fejlalarm. Backupserver Den automatiske kopiering af databasen til en backupserver undgår nu at kopiere/indlæse database-dumps der er for gamle i forhold til det definerede backupinterval. Totale database-dumps indlæses nu kun hvis indlæsning af ændrings-dump fejler. Herved minimeres den tid hvor backup-serveren ikke er umiddelbar til rådighed på grund af indlæsning. En ny stop-option gør det muligt nemt at stoppe backupprogrammet midlertidigt på backupserveren uden at status ændres. Tjekket for tilstrækkelig fri plads før et dump startes er blevet forbedret. Default zone til manuelle alarmer Det er nu muligt i kontrolcentret at definere en default zone til generering af manuelle alarmer.

3 Rettede fejl m.m. Hurtigere sæt-i-test Sæt-i-test funktionen i alarmprogrammet er blevet optimeret. Det kunne i nogle tilfælde tage over 10 sekunder at sætte en kunde i test. Ændringen indebærer også en generel svartidsforbedring i travle perioder. Ny TAPI parameter i kontrolcentret Det har vist sig at systemets tapiinterface kunne give problemer i enkelte tilfælde. Problemet viste sig ved at alarmprogrammet hang i det afsluttende tapikald til Windows efter et overstået opkald. En ny parameter i kontrolcentret kan nu bruges til at undgå dette afsluttende kald. Parameteren bør KUN anvendes hvis ovenstående problem observeres. Alarmer med zonedelay Når en alarm var holdt tilbage på grund af zonedelay og den tilhørende instruks i mellemtiden kom i kø, så blev den forsinkede alarm ALTID genereret uafhængigt af restore status. (Rettet i 1.8b Fix-2.) Restore på delay-zone blev behandlet lidt inkonsekvent, reglen er nu således: Restore på zone med ventende alarm er ALTID logonly. Uden ventende alarm behandles restore som om zonen ikke har delay. (Rettet i 1.8b Fix-5.) OPS/SMS parameterunderstøttelse Den i 1.8b indførte parameterunderstøttelse inkluderede det forkerte navn/adresse. (Rettet i 1.8b Fix-4.) Manglende telefonnummer i log Ved tilkald af globale enheder blev telefonnummeret ikke gemt i alarmloggen. Logning af kontakt/kundeopkald udenfor alarmforløb Det er nu muligt at logge opringning til kunde/kontakt selvom et alarmforløb ikke er i gang. Instrukssortering For at undgå fejl i instruksudførslen er det nu ikke længere muligt at ændre på sorteringen af instrukslinjerne i alarmbehandlingen. Panelkopiering Styringsfanen blev ved en fejl ikke kopieret ved panel-kopiering. Automatiske styringer til korrekt koncentrator Systemet sender nu automatiske styringer via primær koncentrator angivet i kontrolcentret. Før blev koncentrator 1 altid brugt. Koncentrator kommunikationsproblem To samtidigt aktive koncentratorer kunne forårsage periodiske kommunikationsproblemer.

4 AT-beskrivelse fra AlarmNettet vises nu på kunden Når en AT-beskrivelse modtages fra AlarmNettet vises den nu på kunden selv i stedet for på systemkunden. Meddelelsen indeholder nu også oplysning om hvilket telefonnummer alarmterminalen er tilsluttet. Bedre operatør-svartider ved mange signaler Ved modtagelse af mange alarmsignaler i en kort periode blev svartiderne uforholdsmæssigt store. Loginproblem for rapporter Rapporter fejlede ved password-ændring.

5 interview v1.8b Innovative Business Software A/S d. 16/1-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8a. til 1.8b. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Nyheder. Remoten kan nu minimeres Remoten kan nu minimeres og lukkes med standard windows knapper. Zonedelay Det er nu muligt at angive et delay per zone. Det bevirker, at alarmer holdes tilbage i det angivne antal sekunder og desuden slet ikke genereres, hvis der indenfor tidsintervallet er kommet en restore eller evt. et signal på en angiven cancel-zone. Zonetypeflag Et nyt flag på zonetyper bruges til angive at en alarm kun skal i kø hvis instruksen allerede er i køen. Dette kan f.eks. bruges til afstillet-med-kode alarmer, som kun er interessante hvis en alarm allerede er modtaget. Instruks navn Når der skal tilknyttes en instruks til en zone, vises nu både nummer, navn og beskrivelse i pick-listen (F12). Alarmlog Det felt der indeholder TerminalID indeholder nu også OperatørID. Ved zoom på en linie er det kommet tre nye felter: Delay er markeret hvis alarmen er blevet holdt tilbage på grund af et zonedelay.

6 Logårsag indeholder en værdi der forklarer nærmere om hvorfor en alarm er blevet undertrykt: 1 Kalender tilknyttet til zonen 2 Kalender tilknyttet til instruksen 3 Zone type der kun genereres, hvis kunden allerede er i køen 4 Zone delay er angivet 5 System opsætning, der bevirker at restore ikke vises i køen. 6 Alarm født som log-only 7 Forventet test/open/close 8 Log-only zone eller monitoring status Forsinkelse indeholder det antal sekunder en alarm er forsinket fra den blev afleveret fra koncentratoren og til den er indsat i kø/log. Ved manglende test/åbne/lukke alarmer angiver feltet hvor lang tid efter sidste frist at alarmen blev genereret. Koncentrator timeout I KontrolCenteret kan koncentrator timeout-interval nu angives, ligesom et 4- tegns hardwareid prefix på koncentratorkunden skal angives, typisk ZREC, så timeout alarmer kan genereres på den korrekte hardware ID (ZREC -> ZRECnn00, hvor nn er koncentratornummeret). Baggrundsopdatering af forventede åbne/lukke signaler. Den natlige generering af forventede åbne/lukke signaler er blevet opdelt i mindre portioner og flyttet til en baggrundstask i alarmkernen for at minimere påvirkningen af systemets ydeevne. To nye kontrolcenter-værdier kan anvendes til at finjustere dette. I forbindelse med beregningerne af fremtidige åbne/lukke tidspunkter, vil interview generere en alarm på Zsys0001 zone 5, hvis der er fejl i et er flere skemaer. Det vil fremgå af alarmloggen hvilke kunder/skemaer, der er berørt af problemerne. Baggrundsgenerering af manglende test/åbne/lukke signaler Generering af manglende test/åbne/lukke signaler er blevet ændret. Tjekket hvert minut er blevet flyttet til en baggrundstask i alarmkernen, og præcisionen er blevet forbedret. Hvor et timeout før var forsinket mellem 90 og 150 sekunder er det nu kun forsinket 20 sekunder. Denne forsinkelse kan justeres via kontrolcentret. En anden ny parameter i kontrolcentret definerer hvor lang tid interview maksimalt går tilbage i tiden når manglende signaler findes. Denne værdi har specielt betydning når interview genstartes efter en pause eller uret stilles fremad under drift såsom ved start af sommertid. Defaultværdien for den nye parameter er 70 minutter. Hvis systemet kommer længere bagud end denne værdi justeres tjek-tidspunktet automatisk, og der genereres en alarm på Zsys0001 zone 6 med information om hvor mange minutter tjek-rutinen har oversprunget. Systemalarm ved ændring af tiden Hvis tiden ændres mere end 2 sekunder på applikationsserveren, vil interview nu generere en alarm på Zsys0001 zone 7, med oplysning om hvor meget uret er stillet frem/tilbage.

7 Sletning af alarmlog På ny option i KontrolCenteret kan der angives hvor mange måneders log interview skal gemme. Logninger ældre end denne grænse vil automatisk blive slettet. Værdien 0 betyder at log normalt ikke slettes. Samtidigt er logikken i forbindelse med database-fuld alarmer blevet ændret: Når grænsen nås generes som før en alarm, men når kapaciteten når under 50 % af grænsen vil interview automatisk begynde at slette alarmlog, uafhængig af alderskriteriet. Sletning af log fortsætter løbende så længe 50% grænsen er overskredet. Panel/Paneltype Der er kommet et nyt flag på paneltype, der kan anvendes hvis restore signaler skal ignoreres helt. Online opdatering af log only signaler i alarmloggen Nu er alarmloggen også blevet levende i forbindelse med modtagelse af logonly signaler. Det gælder dog kun i selve alarmbehandlingen, og ikke i kundeopdateringen, her anvendes funktionen Genlæs kunde. Font kan nu sættes i KontrolCenteret En ny parameter i KontrolCenteret kan anvendes til at angive en default font på tekstsider. OPS, SMS og Infocall Understøttelse af disse 3 protokoller kan nu ske samtidigt, og kan også udføres pr. automatik. Parametersubstitution kan nu anvendes i data-definitioner, følgende parametre er understøttet: %1! Hardware Id, %2! Navn, %3! Gade, %4! Zone tekst, Dumps til backup server Hvis den automatiske dump-load kopiering af data til backup server er sat til at udføre et komplet dump med hele døgns mellemrum (f.eks. hver 24. eller 48. time), vil systemet nu tilstræbe at udføre de løbende dumps i løbet af natten (ca. kl. 02:00). Ved genstart af systemet ventes nu 5 minutter før det første dump startes. Før et database dump udføres, tjekker systemet nu om der er plads nok på disken. Hvis dette ikke er tilfældet, genereres en alarm på Zsys0001 zone 4, og dumpet udføres ikke. Rettede fejl m.m. Fejl ved ny-installation af ver.1.8 Der var en fejl i forbindelse med nyinstallation til version 1.8, dette er nu rettet. Sletning af rapporter Rapport output filer genbruges cyklisk. Før en rapport genereres sletter systemet nu en eventuelt tidligere genereret outputfil for at hindre utilsigtet adgang til denne.

8 Kalenderstyret instruks Til version 1.8 blev der mulighed for at anvende kalenderstyrede instrukser, således at systemet kunne præsentere en instruks indenfor åbningstid, og en anden instruks udenfor åbningstid. Imidlertid præsenterede interview altid den alternative instruks, dette er nu rettet. Kalenderstyret styring Styrings signaler afsendt på baggrund af et åbne/lukke skema fortsatte selv om en kunde blev sat passiv. Koncentrator alive timeout Det nye alive-signal fra koncentratoren bliver nu også nul-stillet ved alarm, tidligere var der kun selve poll-signalet der nul-stillede, hvilket kunne medføre alarm i travle perioder! Alarmbehandling Menufunktioner der ikke kan anvendes, medmindre man har taget alarmen til behandling, er nu delaktiveret i menuen så længe man ikke har en alarm til behandling. Alarmkø Et internt relækøfilter kunne fejlagtigt hindre alarmer i at vise sig i en backup kø. Ved anvendelse af Alt+F1 F3, F5,F7 i alarmkøen genererede interview en fejl. Manuel alarm Ved manuel generering af en log-only alarm, blev X (kryds) i manuel kolonnen ikke sat. Alarmlog Den automatiske sidegenerering i alarmlogvisningen fejlede når loggen kunne splittes i præcis én side per år. Kun det seneste år med logninger blev vist. Testinterval Når test interval = 0 og tolerancen = xx, vil det nu medføre, at interview forventer et testsignal hvert xx. minut. Dette er også beskrevet til modnotes version 1.8, med det viste sig, at der var en fejl. Tidligere ville en manuel genereret alarm eller en systemalarm nulstille timeout værdien for forventet panel-test, det gør de ikke mere. Dial dialog Teksten fra dial dialogen blev ikke altid registreret i loggen ved at taste OK, der skulle dobbeltklikkes på selve nummeret. Ved opkald til kundens adresse fra menuen blev kunden navn nogle gange vist mere end een gang i menuen. Link af kunde Link af kunde kunne tidligere give en SQL-fejl, det er nu rettet Index error Picklisten Enheder i kundeprogrammet kunne give en Out of bounds index error, dette er nu rettet.

9 Åbne/lukke Hvis der i åbne/lukke var defineret, at der forventedes en tilkobling kl (nat) og tidspunktet blev ændret fra alarmbehandlingen til kl (- 2 timer), så gav dette en fejl. Hvis interview modtager et til eller frakoblingssignal og den skemaberegnede tid af samme type ikke eksisterer enten som den senest overskredne tid eller som den næste forventede tid, så vil signalet nu blive opfattet som en Tidlig frakobling eller Sen tilkobling. Tidligere var dette ikke konsekvent.

10 interview v1.8a Innovative Business Software A/S d. 22/11-00 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8. til 1.8a. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Kerneprogrammer venter nu på Sybase Hvis kerneprogrammerne blev startet, før Sybase var klar til at modtage klientanmodniger, kunne det ske, at de fejlede. Dette er blevet rettet. Rapportkernen ventede slet ikke på serveren, det gør den nu. Utilsigtet adgang til rette-tilstand fjernet. Under specielle omstændigheder kunne alarmbehandlingen sættes i en slags rette-tilstand (dog uden at data kunne gemmes). Det kunne også lade sig gøre at gå i rette-tilstand i kundeprogrammet uden først at have hentet en kunde.

11 interview v1.8 Innovative Business Software A/S d. 20/11-00 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.7. til 1.8. Bemærk: Hvis der opdateres fra en version 1.5b eller tidligere, så vil opdateringen medføre, at alarmkøen bliver slettet. Generelt Genvej til Avanceret søgning Der er kommet en ny funktion, der giver mulighed for at definere en genvej direkte til Avanceret søgning. Sortering af data Sortering ved klik på overskriften i en kolonne. Det vil sige, at fx. zoner kan sorteres efter ZoneId eller Zone Type i faldende eller stigende orden. Valg fra pickliste ved indtastning af tegn Ved valg af fx. zonertyper kan man nu positionere markøren i picklisten ved at indtaste et eller flere tegn. Udvælgelsen fra picklisten ved indtastning af flere tegn skal ske indenfor relativ kort tid(sekunder) Backup klient Backup-server kontrol, som vi har valgt ar kalde programmet, kan nu aktiveres direkte fra menuen under daglige rutiner. Funktionen skal dog aktiveres fra Kontrolcenteret, og der kræves endvidere autorisationsrettigheder som systemadministrator. Hvis denne funktion ikke aktiveres, så kan programmet Backup Klient ikke længere startes op fra en klient, men kun fra selve serveren. Alarmbehandling Hastigheden på alarmbehandlingen er speedet op. Nu opdateres klientprogrammerne kun med ændringer, hvilket kan være afgørende i belastede perioder. Vi har forbedret systemets overvågning af sig selv, hvilket betyder, at hvis ikke databasen har haft kommunikation med koncentratoren i 45 sekunder, så genereres en alarm på modtagerkunden for Koncentratoren på fx. HardwareId: Zrec0100 Zone: 1

12 Alarmkø # vises nu ikke længere ved røde alarmer, men som det hele tiden har været hensigten, ved flere signaler. Sortering af alarmkøen Sorteringen af alarmkøen er udvidet med sortering på Navn. Default sortering kan sættes op i KontrolCenteret. Toplinie Nye felter i toplinien på alarmbehandlingsskærmbilledet i øverste højre hjørne: 1 er instruksnr. til den aktuelle alarm. LV er initialer på den operatør der arbejder på alarmbehandlingen. # er rød og indikerer at der i øjeblikket er flere alarmforløb i køen vedr. den aktuelle installation/kunde er løbenr. på det aktuelle alarmforløb. Print Print af forholdsordre kan ske direkte fra alarmbehandlingen Dial-dialog I forbindelse med at dial-dialogen er på skærmen er der nu mulighed for samtidig at udføre andre funktioner i alarmbehandlingen fx vælge alarmlogfanen. Tidligere skulle denne dialog afsluttes. Kalenderstyret instruks (Kræver moduler Åbne/lukke) Kalendermodulet understøtter nu en kalenderstyret instruks. Det vil i praksis sige, at der nu kan defineres en instruks inden for åbningstid og en anden instruks uden for åbningstid. Der er således kommet to nye felter Kalender nr. og Alternativ instruks på instruksen.

13 Sumlog: Ny fane på alle kunder sumlog. Sumloggen kan konfigureres, og kan indeholde op til 10 forskellige tider: Sumloggen viser en linie pr. alarmforløb, og det er så muligt at zoome ind på det enkelte alarmforløb, hvor nedenstående skærmbillede præsenteres: Sumloggen vil dog kun vise op til 300 linier/hændelser per alarmforløb. AMUX og TS TS-zone kan nu oprettes og vil fungere på samme måde som AMUX-zonen. Det betyder også, at feltet i avanceret navnesøgning, der tidligere hed Amux, nu hedder Amux/TS. Når dette felt er markeret, begrænses søgningen til de kunder, der p.t. ikke er forbindelse til pga. Amux/TS- udfald.

14 Service-tilstand Der er muligt at generere en service-kø-indgang, uden at der er angivet nogle zoner i service, systemet kommer nu med en advarsel. Der er kommet et nyt felt under panelfanen, der angiver hvilke zoner der er i test, det vises som en X-markering i kolonnen S. Anlægsoplysninger Nye felter i stamoplysninger Der er kommet to nye felter: Ændret og Ændret af. Ændret indeholder dato og klokkeslæt for sidste ændring af kundeoplysningerne, og Ændret af indeholder ID for den operatør, der har foretaget ændringen. Link af kontaktperson Ved link af en kontaktperson, kan der ved indtastning af et telefonnummer vælges en kontaktperson ud fra en pickliste. Standardiserede instruksbeskrivelser I stedet for at indtaste individuelle instruksbeskrivelser kan foruddefinerede beskrivelser nu vælges vha. et nyt pickliste-felt på instruksen. Nye felter på panel-definition Værdier for kalde-service, kodningstype og alle-signaler-regnes-som-i-live-signal kan nu angives direkte på panelet, såfremt standardværdierne fra picklisten Paneltyper ønskes overskrevet. Som noget nyt kan testsignaler nu godt defineres med et interval på 0 timer, så længe tolerancen er større end nul, f.eks. 10. Dette medfører at systemet forventer et testsignal hvert 10. minut. Individuel titel på tekst/grafiksider Det er nu muligt at indtaste en titel på tekstsider/grafiksider, der i så fald overskriver typen som titel på fanebladet. Delte tekstsider Ved at referere til en navngivet tekstside (ny pickliste) kan flere installationer dele samme tekstside(r). Sådanne delte tekstsider kan IKKE rettes via kundeajourføring, kun via den ny pickliste Tekst-bibliotek Font på tekstsider Font på tekstsider kan nu vælges default fra KontrolCenteret, og der kan skrives med variabel font på i teksten. Ved højreklik fremkommer : Sæt font og derefter følgende dialog:

15 Kopiering af paneler eller zoner Der er nu kommet en funktion, der giver mulighed for kopiering af paneler eller zoner. Funktionen aktiveres fra Anlægsoplysningerne under menupunktet Ret. Grafik På grafiksider er der kommet mulighed for at indsætte en markering af fx placering af alarmskabet. Åbne/lukke Åbne lukke kalenderen kan nu deles af flere kunder. Man har nu mulighed for at navngive en kalender, som der så kan linkes til fra flere kunder. Der er endvidere mulighed for på delte kalendere at lave tilpasninger til den enkelte kunde ved at markere i feltet Lokal på individuelle perioder, specialdage og/eller specialdatoer. Bemærk: En kunde med Åbne lukke kalender kan ikke kopieres!

16 Det er nu også tilladt at definere en Fra tid uden en Til tid og omvendt, dvs. et åbne lukke par kan defineres på hver sin linje, eller man kan overvåge manglende lukning uden at bekymre sig om åbne-tiden. Picklister Under Stamkartotek1, Anlæg er der kommet to nye picklister. Instruks beskrivelse og Tekst-bibliotek. Under Stamkartotek 4, System- er der kommet 2 nye picklister. Genvejstaster og labels og Sumlog tidsgruppe.

17 Hændelseskoder I picklisten Hændelseskoder er det kommet et felt Ikke i menu, ved at sætte i dette felt, vil denne hændelseskode ikke længere være tilgængelig fra menu linien i alarmbehandlingen. Paneltyper Picklisten paneltype har fået et nyt felt Dok. reference. Dette felt kan anvendes som hyperlink til et dokument eller WEB-adresse. Under punktet Hjælp på menubjælken vil der så være mulighed for at slå op på Panel hjælp, når der er angivet en hyperlink. Interface Alarmnettet Ved udførsel af en eksterne test med værdien 0 til et panel der anvender kodningstypen AT8, vil en kvittering for ekstern test medføre, at zone status opdateres. interview vil generere alarm på de zoner der afviger i forhold til resultatet af den Eksterne test, og samtidig generere en alarm på zone 10 med teksten: Ekstern test problem og angivelse af gammel og ny zonestatus. RC4000 Interface til RC4000 har tidligere genereret systemalarmer på zone 9,10, Disse system zoner genereres nu som følger: 25=L=Low battery, 28=W=testmessage. 27=M=testmessage, 26=p=powerfail Interface til Zodiac radio: Zonetyper der skal overføres til zodiac radiosystem, skal defineres i KontrolCenteret. Programmet ZodiacCli.exe skal aktiveres fra PC med seriel port hvortil Zodiac radiosystem skal tilsluttes. Relæ aktivering Relæ port kan nu sættes op serielt, - boks fra NicTechNic OPS, SMS og Infocall Understøttelse af disse 3 protokoller kan nu ske samtidigt.

18 Rettede fejl m.m. Fejlmeddelelser I forbindelse med fejlmeddelelser genereret af serveren vises nu som regel et fejlnummer. Det er vigtigt at oplyse dette ved rapportering af fejlen. Rapportgenerering Der er foretaget en generel optimering af rapportgenerering. Kundesøgning Der har været problemer med korrekt søgning i fornavn og efternavn, samt vejnavn og husnummer, - det er nu OK! Instruksen er væk! Splitter ved instruks. En flytbar vandret/lodret opdeling af et skærmbillede er en splitter. Bl.a. på instruksbilledet kan det lade sig gøre, at klappe skærmbilledet sammen ved at tage fat i splitteren med musen, og det har så efterfølgende været næsten umuligt at få fat i den igen. Det har givet anledning til fejlmeldinger om, at instruksen nu var væk. Hvis en sådan situation skulle opstå, da kan man stoppe og starte interview på den aktuelle klient, og splitteren vil få en position på skærmen, hvor man igen kan få fat i den. Tekstsider Ved indtastning af ændringer på tekstsider og på teksten på instruksfanen, der forsvandt teksten, hvis man skiftede fane inden teksten var gemt, dette er nu rettet. Ny instruks I forbindelse med indsættelse af en ny instruks, var denne dialog ikke i rette tilstand før der blev valgt et andet felt, - dette er nu rettet. Rapportdialog m.m. Rapport dialog forbliver nu på skærmen, indtil den aktivt lukkes ned. Det betyder at man ikke skal starte forfra med gentagne rapport parametre. Højreklik ved valg af zonertyper osv. i rapportdialogen virkede ikke. Hændelseskoder I forbindelse med definition af hændelseskoder af typen Disposition, kunne Lang tekst ikke aktiveres. Det virker nu. Alarmbehandling - diverse Rød alarm tilhørende en operatør kan ikke længere overtages af en anden operatør uden advarsel. Søgningen i forbindelse med restorekrav er optimeret. Styringer der sendes på baggrund af kalendersystemet, bliver nu logget på kunden. Generering af Manglende test, når zonen ikke er defineret, bliver nu genereret på kunden, og ikke på Zsys0001

19 Kundegrupper I forbindelse med Servicekøen kiggede interview ikke på kundegrupper, det er nu OK! KontrolCenteret Det er nu muligt at oversætte teksten på fanerne i KontrolCenteret I version 1.7 blev kundedata på skærmen efter afmelding af alarmen, det var der ikke begejstring for hos alle, så derfor er det nu en opsætnings parameter i KontrolCenteret. Ved ændring i KontrolCenteret blev ændringen kun gemt når der blev tastet Enter - det er ikke længere nødvendigt. Sletninger Der har været nogle problemer i forbindelse med sletning af adresser, telefonnumre, instrukser, åbne lukke kalendere og paneler, det har nogle gange medført nogle spøgelses records. Det problem er nu løst, og disse spøgelses records vil blive fjernet i forbindelse med opdateringen. Det har heller ikke været muligt at slette det sidste panel tilhørende en installation, det kan lade sig gøre nu. Specialtilretninger Næstved: Radiopult kan nu igen kaldes med Ctrl + P, eller hvad der defineres i picklisten Genvejstaster og labels. Lufthavnen: Der kan nu indsættes en rød prik på grafik til indikering af brandskabets placering. NOVO: CTS-printer program bevirkede at backup kø funktionen blev sat ud af drift, da dette program altid kiggede på alle kundegrupper. Cerberus: Dansikring interface.

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

EBI Brukermanual Honeywell / HL

EBI Brukermanual Honeywell / HL EBI Brukermanual Honeywell / HL REV15-05-2006 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Start af stationprogrammet og tilmelding. 1. Programmet startes fra computerens Start menu. Start Programmer

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S

Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten 25 5220 Odense Tlf. 64 73 14 07 Support 72 17 07 24 www.buanco.dk BUANCO@ BUANCO.dk Indholdsfortegnelse Vejledningshensigt...................

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

WebMon Visual MANUAL. Manual WebMon Visual

WebMon Visual MANUAL. Manual WebMon Visual Dansk Manual WebMon Visual WebMon Visual MANUAL Manual WebMon Visual version 1.0 QB 10.1439/27.01.2009 Copyright Brunata a/s 1 Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Introduktion...3 Forudsætning...3

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere