Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY :23 Side 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51"

Transkript

1

2 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi. Vær alligevel opmærksom på, at en elektronisk babyalarm ikke erstatter forældrenes tilsyn med barnet; men er et praktisk hjælpemiddel, som gør hverdagen tryggere. Venligst læs denne brugsanvisning nøje igennem, og opbevar den for senere brug. Hurtig start Apparaterne er klargjort fra fabrikken sådan, at de fungerer sammen. Gør ikke forandringer på indstillingerne, før du har læst brugsanvisningen. 1. Monter batteripakken (12) i babyenheden (Baby Unit) og forældreenheden (Parent Unit). Stik adapter (15) ind i ladestativerne (14), og sæt apparaterne til opladning i 12 timer første gang. Påse at lysindikator (13) lyser rødt. Sættet kan benyttes, mens det står til opladning; men bør da oplades i 24 timer første gang. 2. Placer babyenheden og ledning til adapter udenfor barnets rækkevidde. Fronten skal vende mod barnet. 3. Tænd for begge apparaterne ved at trykke på Til/Fra knappen (A4 og B4). Displayet (A1,B1) vil nu vises, og snart vil temperaturen vises i babyenheden. Det tager lidt længere tid, før den vises i forældreenheden. Test kommunikationen imellem babyenheden og forældreenheden ved at fløjte mod babyenheden. Hvis der opstår en høj pipelyd, kan du øge afstanden til babyenheden, eller trykke flere gange på knappen på forældreenheden. 4. Placer apparaterne stående. Sus under sending kan forekomme. Dette skyldes lokale forhold, fysiske hindringer imellem apparaterne, o.l. 5. Batteripakkerne (12) bør tages ud af apparaterne, når disse ikke bruges i længere tid. Dersom dette ikke gøres, kan de blive dyb-udladet og ødelagte, alternativt kræve mange timers opladning, mens apparaterne er slukkede. Batterierne skal ikke ligge udladet over lang tid, de bør oplades mindst en gang månedlig. 6. Hvis apparaterne ikke opnår kontakt med hinanden, kan de tilbagestilles til fabriksindstillingen, ved at trykke og holde reset knappen inde, samtidig med at apparatet tændes. Du mærker et lille klik, idet du trykker reset knappen ind. Reset knappen nåes ved, at stikke en tynd genstand vinkelret igennem hullet(9)på bagsiden. 7. Ved at trykke på OK knappen, kan du bladre dig igennem og se værdien af alle indstillingerne, for at kontrollere, at de er ens på begge apparater. 8. Ved et eventuelt problem, læs fejlsøgningsskemaet nøje, før du kontakter din forhandler. Dette giver svar på de fleste spørgsmål. Tegnforklaring Babyenhed A1 LCD display viser al information om apparatets tilstand A2 OK knap knap for at bekræfte programmering eller kontrollere indstillinger A3 knap programmeringsfunktion A4 Til/Fra knap slår strømtilførselen til/fra A5 Mikrofon skal vende mod barnet A6 knap programmeringsfunktion A7 M knap knap for at åbne menu og valg af programmering A8 Temperaturføler..... måler temperaturen omkring babyenheden 51

3 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 52 Forældreenheden B1 LCD display viser al information om apparatets tilstand B2 OK knap knap for at bekræfte programmering eller kontrollere indstillinger B3 knap knap for højere volumen og programmeringsfunktion B4 Til/Fra knap slår strømtilførselen til/fra B5 Højtaler B6 knap knap for lavere volumen og programmeringsfunktion B7 M knap knap for at åbne menu og valg af programmering B8 Knap for vibrator slår vibratorfunktionen til/fra 9 Hul til reset knap (se hurtig start punkt 6) 10 Bæltefastgørelse 11 Låseknap for batteri..... skrues op for at tage batteripakken ud. 12 Batteripakke NiMH genopladelig batteripakke 13 Ladeindikator Lyser rødt under opladning og skifter til grønt når opladning er færdig (se detaljeret brugsanvisning) 14 Ladestativ 15 Adapter LCD symboler Babyenhed Kanal A eller B DSIP(digital) kode Vises kontinuerlig under normal drift Vises sammen med kode 1 til 16 ved programmering SIP kanalkode Vises kontinuerlig under normal drift Vises sammen med kanalkode 1 til 8 ved programmering Forældreenhed Temperatur i rummet Symbol for mikrofonfølsomhed (5 niveauer) Symbol for sending Vises kun når babyenheden er aktiveret af lyd Indikator for batteriniveau Blinker ved tomt batteri samtidig med svagt lydvarsel Kanal A eller B DSIP (digital) kode Vises når gyldig DSIP kode modtages (normalt ved aktivering) Vises sammen med kode 1 til 16 ved programmering SIP kanalkode Vises et kort øjeblik som indikation på at rækkeviddekontrollen er aktiv. Vises sammen med kanalkode 1 til 8 ved programmering. Hvis den vises kontinuerlig under normal drift og DSIP ikke vises, er der en anden SuperNOVA på kanalen! Skift da kanal A/B Temperatur i barneværelset Vises først en stund efter, at apparatet er tændt Vises sammen med High eller Low ved indstilling af varsel for temperatur Hvis High eller Low blinker og der høres et lydvarsel, er temperaturen højere eller lavere, end det indstilede område. Sluk for lyden ved at trykke OK; men symbolet vil blinke, indtil temperaturen er indenfor det indstillede område 52

4 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 53 Timer Vises hvis timer er aktiveret Vises sammen med antal minutter (0-99) ved programmering Blinker sammen med lydvarsel, når tiden er passeret Sluk for alarmen ved at trykke OK knappen Symbol for højtalervolumen Volumen indstilles med knapperne og. Der er 3 tryk imellem hver streg Når der vises et kryds over højtaler, er volumen skruet helt ned Status indikator Barnet sover Blinkende symbol = udenfor rækkevidde eller babyenhed er slukket Vekslende symboler = lyde fra barnet Indikator for batteriniveau Blinker ved tomt batteri samtidig med lydvarsel Varsel for tomt batteri i babyenhed. Blinker samtidig med lydvarsel IIndikator for signalstyrke Alle lydvarsler i apparaterne er kombineret med et blinkende symbol i displayet, som viser årsagen til alarmen. Displayet i forældreenheden bliver også belyst ved aktivering af babyenheden, lydvarsel, og hvis en knap trykkes ned. Når man er udenfor babyenhedens rækkevidde, vil forældreenheden varsle med lydvarsel og blinker. Dette sker af sikkerhedsmæssige grunde, fordi vægge, særlig betongvægge og tag, kan føre til væsentlig reduktion af rækkevidden. Metalplader (bil, campingvogn) kan forhindre modtagelse af signal. At sætte babyenheden og/eller forældreenheden et andet sted kan hjælpe, fordi radiosignaler reflekteres fra genstande, mennesker, o.l. Der vil derfor være områder, hvor kommunikation ikke er mulig, selv ved korte afstande. Detaljeret brugsanvisning Begge apparater har to sæt menuer: daglig menu og power on menu. Daglig menuen har funktioner, som bruges ofte, mens i power on menuen har du kodning og funktioner, som sjældent forandres. SuperNOVA er udstyret med et dobbelt kodesystem: SIP (Selectable Interference Protection) og DSIP (Digital Selectable Interference Protection). SIP kanalkode kan indstilles fra 1 til 8, og bruges til at overføre systeminformation, og til at beskytte mod forstyrrelser. DSIP koden er en digital kode, som kan indstilles fra 1 til 16. Denne fungerer, som en yderligere beskyttelse mod forstyrrelser fra anden babyalarm. Begge disse koder skal være ens på begge apparater, for at de skal overføre lyd! Hvis SIP kanalkoden er ens, og DSIP koden er forskellig, vil du ikke høre lyde fra barnet; men apparaterne vil indikere, at de har kontakt med hinanden, og er indenfor rækkevidde! Babyenhed - Daglig menu 1. Indstille kanal Tryk M knappen ind en gang, CH A eller B blinker. Indstil ønsket kanal A eller B med knappene og. Tryk så OK knappen. Apparatet går nu tilbage til normal drift. 53

5 SUPER NOVA 2006NY :23 Side Indstille følsomhed for lyd Tryk M knappen ind 2 gange, symbolet blinker. Indstil ønsket følsomhed med knappene og. Flere buer efter øret indikerer højere følsomhed. Tryk så OK knappen for at afslutte. Du kan altid ændre flere indstillinger samtidig, før du bekræfter ved at trykke OK knappen. M knappen skifter fra funktion til funktion, og OK lagrer og afslutter. NB! Apparaterne går ikke tilbage til normal drift, før OK knappen bliver trykket ind. Forældreenhed - Daglig menu 1. Indstille timer Tryk M knappen ind en gang, tallet og symbolet blinker. Hvert enkelt minut indstilles ved at trykke på knappen, og hvert 10. minut indstilles ved at trykke på knappen. Værdierne øges med et interval, hver gang du trykker. Dersom du har passeret værdien du ønsker, må du trykke op til 9, for så at begynde fra 0. Når indstilling er færdig, tryk på OK knappen. Apparatet går nu tilbage til normal drift. Alarmen stopper du ved at trykke på OK knappen. Timeren kobles ud, ved at stille den på 0 min. 2. Indstille kanal Tryk M knappen ind 2 gange, CH A eller B blinker. Indstil ønsket kanal A eller B med knapperne eller. Tryk så OK knappen. Apparatet går nu tilbage til normal drift. Babyenhed Power on menu 1. Indstille DSIP kode Apparatet skal være slukket, før denne procedyre kan gøres. Tryk og slip Til/Fra knappen (A4). Indstil ønsket tal med knapperne og. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. 2. Indstille SIP kanalkode Tryk og slip Til/Fra knappen (A4). Tryk M knappen en gang og symbolet blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Indstil ønsket tal med knappene og. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. Forældreenhed Power on menu 1. Indstille DSIP kode Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). Indstil ønsket tal med knapperne og. NB! Dette tal skal være ens for babyenhed og forældreenhed. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. 2. Indstille SIP kanalkode Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). 54

6 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 55 Tryk M knappen en gang og symbolet blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Indstil ønsket tal med knapperne og. NB! Dette tal skal være ens for babyenhed og forældreenhed. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. 3. Indstille varsel for høj temperatur Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). Tryk M knappen 2 gange og symbolet HIGH blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Værdien kan indstilles fra 0 til 45 C. NB! Det er muligt at indstille værdier op til 49 C; men ved værdi over 45 C er alarmen udkoblet. Hver enkel grad indstilles, ved at trykke på knappen + og hver 10. grad indstilles ved at trykke på knappen. Værdierne øges med et interval hver gang knappen trykkes. Hvis du har passeret værdien, du ønsker, må du trykke op til 9, for hver enkel grad, og op til 4 for hver 10. grad. Værdien begynder da på 0 igen. Når indstilling er færdig tryk på OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. Lydvarslet stopper du ved at trykke OK knappen. Tallet vil imidlertid blinke, til temperaturen er indenfor det indstillede område. 4. Indstille varsel for lav temperatur Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). Slip så M knappen. symbolet blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Tryk M knappen 3 gange og symbolet LOW blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Værdien kan indstilles fra 0 til 45 C. NB! Apparatet viser temperaturer ned til -5 C; men varslet kan ikke indstilles lavere end 0 C. Hvis temperaturen går under 0 C vil alarmen udløses. Du stopper alarmen ved at trykke på OK knappen. Hver enkel grad indstilles, ved at trykke på knappen, og hver 10. grad indstilles ved at trykke på knappen. Værdierne øges med et interval, hver gang knappen trykkes. Dersom du har passeret værdien, du ønsker, må du trykke op til 9, for hver enkel grad, og op til 4 for hver 10. grad. Værdien begynder da på 0 igen. Når indstilling er færdig tryk på OK knappen, og apparatet går tilbage til normal drift. Lydvarselet stopper du ved at trykke OK knappen. Tallet vil imidlertid blinke, til temperaturen er indenfor det indstillede område. Brug af ladestativ og batterier Begge apparater kan benyttes, når de står til opladning. Ladestativerne kobles til lysnettet med de medfølgende adaptere (15). Kun disse adaptere skal benyttes. Placer babyenhed og forældreenhed i ladestativ (14), batterierne bliver nu opladet. Lysindikator (13) på ladestativet lyser rødt under opladning, og skifter til grønt, når batterierne har fået fuld spænding (efter ca. 4-6 timer); men de bør stå nogen timer ekstra, for at få fuld opladning. Når grønt lys er tændt, har ladestativet skiftet til vedligeholdsopladning. Batterierne tager derfor ingen skade, selv om de står til opladning i lang tid. Batterierne kan oplades/sættes i ladestativet optil 1000 gange. Dette forudsætter rigtig brug, se afsnit Hurtig start, punkt 5. Bemærk: Genopladelige batterier er en forbrugsvare, de bliver gradvis dårligere under brug. Ekstra batteripakker kan købes hos din forhandler. Læs fejlsøgningsskema ved eventuelt problem. 55

7 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 56 Tekniske spesifikationer (forbehold for ændringer) * 2 sæt miljøvenlige batteripakker 3,6V NiMH 750mAh * Sendefrekvens: 2 kanaler i området MHz. * Arbejdstemperatur: -5 C til +40 C. Lagringstemperatur: -20 C til +40 C. * Udgangseffekt babyenhed < 10mW. Generelt Elektroniske babyalarmer er af myndighederne kun tildelt et begrænset antal frekvenser, og en meget begrænset sendeeffekt. Der kan derfor opstå forstyrrelser fra andre babyalarmer(trafikal forstyrrelse) samtidig med, at din babyenhed er aktiveret af lyde fra dit barn. Dette kendetegnes ofte ved skurren og/eller pipelyde i højtaleren. Prøv da at skifte kanal, og sæt babyenheden i lavere følsomhed, for at undgå, at den aktiveres på grund af svage lyde/bevægelse fra dit barn. Hjælper dette ikke, er der desværre ikke noget, som kan gøres; men der har trods alt været lyde fra dit barn, som først har aktiveret din forældreenhed, så du er ikke blevet varslet i utide! Forstyrrelser under sending kan derfor forventes, fordi apparater indenfor et område normalt kan benytte samme frekvens. Når din SuperNOVA står i standby, kan du i modsætning til andre babyalarmer ikke blive forstyrret, med mindre en anden SuperNOVA er sat i identiske koder og kanal. Vær endvidere opmærksom på at radiosignaler kan blokkeres i områder, hvor der forekommer radiostøj eller fysiske hindringer. Babyalarmer arbejder i et frekvensområde hvor forstyrrelser kan indtræffe, og de kan svigte fra tid til anden, uden at der er nogen fejl ved apparaterne. Dette gælder specielt, hvor der er flere babyalarmer indenfor rækkevidde af hinanden, hvis en fremmed babyenhed befinder sig imellem dine apparater, eller i nærheden af din forældreenhed. Rækkevidden bliver betydelig reduceret, når batterierne bliver svagere. Garanti Garantien bortfalder, hvis forseglingen på apparaterne er brudt! Garantien omfatter ikke batterierne, som er en forbrugsvare. Hvis du skal reklamere på produktet, skal kopi af kvittering vedlægges. Garantitiden er 2 år fra købsdato. Begge enhederne skal sendes til reparation, og de vil blive vurderet repareret, alternativt byttet. Det er meget vigtigt, at skrive en så detaljeret fejlbeskrivelse som mulig. Undgå fejlbeskrivelser som «virker ikke», «virker bare af og til» og lignende. Alle reklamationer bliver som hovedregel repareret; men hvis fejlbeskrivelsen er uklar eller ufuldstændig, er der stor chanse for, at reparatøren ikke vil kunne lokalisere fejlen. En fuldstændig fejlbeskrivelse vil derimod kunne fortælle fagmanden, hvad som skal repareres selv om fejlen ikke lader sig rekonstruere på værkstedet. Husk at opgive: * Afstand imellem apparaterne. * Batteri og/eller netdrift. * Om babyenheden viser sendesymbol. * Opstår fejlen efter, at apparatet har været tændt en stund hvor længe? * Eventuel periodisk fejl hvor ofte? Med en fuldstændig fejlbeskrivelse er du sikret faglig service, og du bliver lige så fornøjet med NOVA kvalitetsprodukt, som tusindvis af andre i Europa. 56

8 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 57 Fejlsøgningsskema Problem Displayet (A1,B1) vises ikke. Displayet slukker kort tid efter at enheden er tændt, eller enheden kan ikke tændes. Lade indikatoren (13) på ladestativet lyser ikke, eller blinker rødt. Batterierne bliver ikke opladet (se også punktet ovenover). Lade indikatoren (13) på ladestativet lyser; men skifter ikke fra rødt til grønt, selv efter to døgn. Ingen lyd i forældreenhed. Ingen kontakt imellem babyenhed og forældreenhed. Forældreenhed varsler, at række-vidden er overskredet. Skurren under sending. Høj pipelyd. Kort rækkevidde. Forældreenhed varsler ikke at rækkevidden er overskredet selv om babyenhed er slukket. Temperaturen vises ikke eller viser fejl. Mulig årsag Enheden er ikke tændt. Batterierne er udladede. Dårlig kontakt imellem batteripakke og enhed. Adapteren er ikke koblet til ladestativet. Adapteren er sat til stikkontakt, som ikke virker. Batterierne er dyb-udladede. Batterierne er opbrugt/ødelagt. NB! Dækkes ikke af garantien! Lydstyrken er skruet helt ned. Apparaterne er stillet på forskellig DSIP kode. Apparaterne er indstillet på forskellig DSIP kode, SIP kanalkode og/eller kanal. Babyenhed er ikke tændt. Babyenhed og forældreenhed er indstillet på forskellig kanal. Babyenhed og forældreenhed er indstillet på forskellig SIP kanalkode. Rækkevidden er overskredet. For lang afstand imellem enhederne. Lokale forhold/forstyrrelser. Enhederne er for nær hinanden. Lydstyrken skruet for højt op. Ødelagte eller opbrugte batterier. Lokale forhold. Der er en anden SuperNOVA indstillet på samme kanal og SIP kanalkode i nærheden. Temperturinformation må modtages to gange med samme værdi før den vises/forandres. Ved hurtige temperaturforandringer kan det tage lang tid før temperaturen i babyenhed er stabil nok til at blive vist i forældreenhed. Løsning Tryk på Til/Fra knappen (A4,B4). Lad batterierne op, mens enhederne er slukkede. Tag batteriet ud i 30 sek. før enheden tændes. Rens og bøj batterifjederne ud inde i batterirummet. Rens kontakterne på batteripakken. Sæt adapteren i stikkontakt og til ladestativet. Dersom stikkontakten er udstyret med Til/Fra knap, skal denne være tændt. Oplad batterierne i to døgn med enheden slukket. Køb nye batteripakker hos forhandler. Juster lydstyrken op. Indstil samme DSIP kode på begge apparater. Indstil samme koder og/eller kanal på begge enheder. Tænd babyenhed. Tjek at de viser samme bogstav, A eller B. Tryk OK knap til SIP symbol vises og tjek at tallet er ens i begge apparater. Reducer rækkevidden. Lokale forhold kan give meget kort rækkevidde. Prøv at bytte kanal. Lad batterierne i min. 12 timer. Reducer afstanden. Flyt lidt på apparaterne. Lokale forhold er der lidt at gøre ved. Prøv evt. at slukke for lys dæmpere eller andre elektriske støjkilder. Der er sjældent nogen fejl ved apparaterne. Øg afstanden. Juster lydstyrken ned. Tjek batterierne. Andre babyalarmer i nærheden kan reducere rækkevidden drastisk. Prøv at skifte kanal, evt. flytte lidt på babyenhed og/eller forældreenhed. Dette kan aldrig skyldes nogen fejl! Skift kanal og SIP kanalkode. Dette vil løse problemet! Hvis to SuperNOVA ligger på samme kanal og har ens SIP kanalkode kan det også forstyrre temperatur-informationen for hinanden. Skift kanal og/eller SIP kanalkode. Nøjagtigheden er ± 2 C. 57

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter

ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter Tak fordi du valgte vores 938 babyalarm. Dit apparat er blevet fremstillet og afprøvet med den størst mulige kvalitetskontrol for at sikre, at hver eneste enhed forlader fabrikken i perfekt stand. Hvis

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1)

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1) SCD498 2 3 1 DANSK 15 Introduktion Philips/Avent sætter en ære i at producere pålidelige produkter der kan give forældre den tryghed de har brug for. Denne Philips/Avent-babyalarm hjælper dig døgnet rundt

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING: Digital Green Babyalarm

BETJENINGSVEJLEDNING: Digital Green Babyalarm Tak for at I valgte vores Digital Green Babyalarm. Vi opfordrer jer til omhyggeligt at læse denne brugsanvisning igennem. Herved kan alarmens ydeevne og levetid maksimeres. Skulle I alligevel støde på

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGSANVISNING DANSK

BRUGSANVISNING DANSK BRUGSANVISNING DANSK 1. FUNKTION Apparaturet er beregnet som hjælpemiddel til lokalisering af en hund. Funktionen er baseret på radiopejling, der foregår med en af Tracker Oy patenteret modtager, der er

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Shake Awake Jumbo 901

Shake Awake Jumbo 901 Brugervejledning Shake Awake Jumbo 901 Vibratovækkeur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit vibratorvækkeur ShakeAwake Jumbo 901. Vågn

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning

GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning GN9120: Der er ingen lyd i mit headset (Fejlfindingsguide) Marc Schmidt Teknisk Salg Supporter Jeg har svært ved at høre folk Folk har svært ved at høre mig

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C Produktoplysninger Mus A B C D E 2 3 4 Holder/receiver F G J I 5 6 7 Tastatur 8 K L M N O P Q R S T U V 9 0 X Y Z DK W Mus Tastatur Holder/receiver A: Højre tast B: Rullehjul Knap Indikator C: Venstre

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DH10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Receiver DH10 4 Sådan kommer du i gang

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

TNS Gallup. Radio-meterpanel brugerhåndbog

TNS Gallup. Radio-meterpanel brugerhåndbog TNS Gallup Radio-meterpanel brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår oplader du radio-meteret? Ekstra oplader Radiolytning

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning

Comfort Digisystem Brugsanvisning Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Comfort Digisystem Programmer DT05 Dansk Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner Programmer DT05 - programmeringsværktøj

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere