Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY :23 Side 51

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51"

Transkript

1

2 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi. Vær alligevel opmærksom på, at en elektronisk babyalarm ikke erstatter forældrenes tilsyn med barnet; men er et praktisk hjælpemiddel, som gør hverdagen tryggere. Venligst læs denne brugsanvisning nøje igennem, og opbevar den for senere brug. Hurtig start Apparaterne er klargjort fra fabrikken sådan, at de fungerer sammen. Gør ikke forandringer på indstillingerne, før du har læst brugsanvisningen. 1. Monter batteripakken (12) i babyenheden (Baby Unit) og forældreenheden (Parent Unit). Stik adapter (15) ind i ladestativerne (14), og sæt apparaterne til opladning i 12 timer første gang. Påse at lysindikator (13) lyser rødt. Sættet kan benyttes, mens det står til opladning; men bør da oplades i 24 timer første gang. 2. Placer babyenheden og ledning til adapter udenfor barnets rækkevidde. Fronten skal vende mod barnet. 3. Tænd for begge apparaterne ved at trykke på Til/Fra knappen (A4 og B4). Displayet (A1,B1) vil nu vises, og snart vil temperaturen vises i babyenheden. Det tager lidt længere tid, før den vises i forældreenheden. Test kommunikationen imellem babyenheden og forældreenheden ved at fløjte mod babyenheden. Hvis der opstår en høj pipelyd, kan du øge afstanden til babyenheden, eller trykke flere gange på knappen på forældreenheden. 4. Placer apparaterne stående. Sus under sending kan forekomme. Dette skyldes lokale forhold, fysiske hindringer imellem apparaterne, o.l. 5. Batteripakkerne (12) bør tages ud af apparaterne, når disse ikke bruges i længere tid. Dersom dette ikke gøres, kan de blive dyb-udladet og ødelagte, alternativt kræve mange timers opladning, mens apparaterne er slukkede. Batterierne skal ikke ligge udladet over lang tid, de bør oplades mindst en gang månedlig. 6. Hvis apparaterne ikke opnår kontakt med hinanden, kan de tilbagestilles til fabriksindstillingen, ved at trykke og holde reset knappen inde, samtidig med at apparatet tændes. Du mærker et lille klik, idet du trykker reset knappen ind. Reset knappen nåes ved, at stikke en tynd genstand vinkelret igennem hullet(9)på bagsiden. 7. Ved at trykke på OK knappen, kan du bladre dig igennem og se værdien af alle indstillingerne, for at kontrollere, at de er ens på begge apparater. 8. Ved et eventuelt problem, læs fejlsøgningsskemaet nøje, før du kontakter din forhandler. Dette giver svar på de fleste spørgsmål. Tegnforklaring Babyenhed A1 LCD display viser al information om apparatets tilstand A2 OK knap knap for at bekræfte programmering eller kontrollere indstillinger A3 knap programmeringsfunktion A4 Til/Fra knap slår strømtilførselen til/fra A5 Mikrofon skal vende mod barnet A6 knap programmeringsfunktion A7 M knap knap for at åbne menu og valg af programmering A8 Temperaturføler..... måler temperaturen omkring babyenheden 51

3 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 52 Forældreenheden B1 LCD display viser al information om apparatets tilstand B2 OK knap knap for at bekræfte programmering eller kontrollere indstillinger B3 knap knap for højere volumen og programmeringsfunktion B4 Til/Fra knap slår strømtilførselen til/fra B5 Højtaler B6 knap knap for lavere volumen og programmeringsfunktion B7 M knap knap for at åbne menu og valg af programmering B8 Knap for vibrator slår vibratorfunktionen til/fra 9 Hul til reset knap (se hurtig start punkt 6) 10 Bæltefastgørelse 11 Låseknap for batteri..... skrues op for at tage batteripakken ud. 12 Batteripakke NiMH genopladelig batteripakke 13 Ladeindikator Lyser rødt under opladning og skifter til grønt når opladning er færdig (se detaljeret brugsanvisning) 14 Ladestativ 15 Adapter LCD symboler Babyenhed Kanal A eller B DSIP(digital) kode Vises kontinuerlig under normal drift Vises sammen med kode 1 til 16 ved programmering SIP kanalkode Vises kontinuerlig under normal drift Vises sammen med kanalkode 1 til 8 ved programmering Forældreenhed Temperatur i rummet Symbol for mikrofonfølsomhed (5 niveauer) Symbol for sending Vises kun når babyenheden er aktiveret af lyd Indikator for batteriniveau Blinker ved tomt batteri samtidig med svagt lydvarsel Kanal A eller B DSIP (digital) kode Vises når gyldig DSIP kode modtages (normalt ved aktivering) Vises sammen med kode 1 til 16 ved programmering SIP kanalkode Vises et kort øjeblik som indikation på at rækkeviddekontrollen er aktiv. Vises sammen med kanalkode 1 til 8 ved programmering. Hvis den vises kontinuerlig under normal drift og DSIP ikke vises, er der en anden SuperNOVA på kanalen! Skift da kanal A/B Temperatur i barneværelset Vises først en stund efter, at apparatet er tændt Vises sammen med High eller Low ved indstilling af varsel for temperatur Hvis High eller Low blinker og der høres et lydvarsel, er temperaturen højere eller lavere, end det indstilede område. Sluk for lyden ved at trykke OK; men symbolet vil blinke, indtil temperaturen er indenfor det indstillede område 52

4 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 53 Timer Vises hvis timer er aktiveret Vises sammen med antal minutter (0-99) ved programmering Blinker sammen med lydvarsel, når tiden er passeret Sluk for alarmen ved at trykke OK knappen Symbol for højtalervolumen Volumen indstilles med knapperne og. Der er 3 tryk imellem hver streg Når der vises et kryds over højtaler, er volumen skruet helt ned Status indikator Barnet sover Blinkende symbol = udenfor rækkevidde eller babyenhed er slukket Vekslende symboler = lyde fra barnet Indikator for batteriniveau Blinker ved tomt batteri samtidig med lydvarsel Varsel for tomt batteri i babyenhed. Blinker samtidig med lydvarsel IIndikator for signalstyrke Alle lydvarsler i apparaterne er kombineret med et blinkende symbol i displayet, som viser årsagen til alarmen. Displayet i forældreenheden bliver også belyst ved aktivering af babyenheden, lydvarsel, og hvis en knap trykkes ned. Når man er udenfor babyenhedens rækkevidde, vil forældreenheden varsle med lydvarsel og blinker. Dette sker af sikkerhedsmæssige grunde, fordi vægge, særlig betongvægge og tag, kan føre til væsentlig reduktion af rækkevidden. Metalplader (bil, campingvogn) kan forhindre modtagelse af signal. At sætte babyenheden og/eller forældreenheden et andet sted kan hjælpe, fordi radiosignaler reflekteres fra genstande, mennesker, o.l. Der vil derfor være områder, hvor kommunikation ikke er mulig, selv ved korte afstande. Detaljeret brugsanvisning Begge apparater har to sæt menuer: daglig menu og power on menu. Daglig menuen har funktioner, som bruges ofte, mens i power on menuen har du kodning og funktioner, som sjældent forandres. SuperNOVA er udstyret med et dobbelt kodesystem: SIP (Selectable Interference Protection) og DSIP (Digital Selectable Interference Protection). SIP kanalkode kan indstilles fra 1 til 8, og bruges til at overføre systeminformation, og til at beskytte mod forstyrrelser. DSIP koden er en digital kode, som kan indstilles fra 1 til 16. Denne fungerer, som en yderligere beskyttelse mod forstyrrelser fra anden babyalarm. Begge disse koder skal være ens på begge apparater, for at de skal overføre lyd! Hvis SIP kanalkoden er ens, og DSIP koden er forskellig, vil du ikke høre lyde fra barnet; men apparaterne vil indikere, at de har kontakt med hinanden, og er indenfor rækkevidde! Babyenhed - Daglig menu 1. Indstille kanal Tryk M knappen ind en gang, CH A eller B blinker. Indstil ønsket kanal A eller B med knappene og. Tryk så OK knappen. Apparatet går nu tilbage til normal drift. 53

5 SUPER NOVA 2006NY :23 Side Indstille følsomhed for lyd Tryk M knappen ind 2 gange, symbolet blinker. Indstil ønsket følsomhed med knappene og. Flere buer efter øret indikerer højere følsomhed. Tryk så OK knappen for at afslutte. Du kan altid ændre flere indstillinger samtidig, før du bekræfter ved at trykke OK knappen. M knappen skifter fra funktion til funktion, og OK lagrer og afslutter. NB! Apparaterne går ikke tilbage til normal drift, før OK knappen bliver trykket ind. Forældreenhed - Daglig menu 1. Indstille timer Tryk M knappen ind en gang, tallet og symbolet blinker. Hvert enkelt minut indstilles ved at trykke på knappen, og hvert 10. minut indstilles ved at trykke på knappen. Værdierne øges med et interval, hver gang du trykker. Dersom du har passeret værdien du ønsker, må du trykke op til 9, for så at begynde fra 0. Når indstilling er færdig, tryk på OK knappen. Apparatet går nu tilbage til normal drift. Alarmen stopper du ved at trykke på OK knappen. Timeren kobles ud, ved at stille den på 0 min. 2. Indstille kanal Tryk M knappen ind 2 gange, CH A eller B blinker. Indstil ønsket kanal A eller B med knapperne eller. Tryk så OK knappen. Apparatet går nu tilbage til normal drift. Babyenhed Power on menu 1. Indstille DSIP kode Apparatet skal være slukket, før denne procedyre kan gøres. Tryk og slip Til/Fra knappen (A4). Indstil ønsket tal med knapperne og. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. 2. Indstille SIP kanalkode Tryk og slip Til/Fra knappen (A4). Tryk M knappen en gang og symbolet blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Indstil ønsket tal med knappene og. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. Forældreenhed Power on menu 1. Indstille DSIP kode Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). Indstil ønsket tal med knapperne og. NB! Dette tal skal være ens for babyenhed og forældreenhed. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. 2. Indstille SIP kanalkode Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). 54

6 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 55 Tryk M knappen en gang og symbolet blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Indstil ønsket tal med knapperne og. NB! Dette tal skal være ens for babyenhed og forældreenhed. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. 3. Indstille varsel for høj temperatur Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). Tryk M knappen 2 gange og symbolet HIGH blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Værdien kan indstilles fra 0 til 45 C. NB! Det er muligt at indstille værdier op til 49 C; men ved værdi over 45 C er alarmen udkoblet. Hver enkel grad indstilles, ved at trykke på knappen + og hver 10. grad indstilles ved at trykke på knappen. Værdierne øges med et interval hver gang knappen trykkes. Hvis du har passeret værdien, du ønsker, må du trykke op til 9, for hver enkel grad, og op til 4 for hver 10. grad. Værdien begynder da på 0 igen. Når indstilling er færdig tryk på OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. Lydvarslet stopper du ved at trykke OK knappen. Tallet vil imidlertid blinke, til temperaturen er indenfor det indstillede område. 4. Indstille varsel for lav temperatur Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). Slip så M knappen. symbolet blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Tryk M knappen 3 gange og symbolet LOW blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Værdien kan indstilles fra 0 til 45 C. NB! Apparatet viser temperaturer ned til -5 C; men varslet kan ikke indstilles lavere end 0 C. Hvis temperaturen går under 0 C vil alarmen udløses. Du stopper alarmen ved at trykke på OK knappen. Hver enkel grad indstilles, ved at trykke på knappen, og hver 10. grad indstilles ved at trykke på knappen. Værdierne øges med et interval, hver gang knappen trykkes. Dersom du har passeret værdien, du ønsker, må du trykke op til 9, for hver enkel grad, og op til 4 for hver 10. grad. Værdien begynder da på 0 igen. Når indstilling er færdig tryk på OK knappen, og apparatet går tilbage til normal drift. Lydvarselet stopper du ved at trykke OK knappen. Tallet vil imidlertid blinke, til temperaturen er indenfor det indstillede område. Brug af ladestativ og batterier Begge apparater kan benyttes, når de står til opladning. Ladestativerne kobles til lysnettet med de medfølgende adaptere (15). Kun disse adaptere skal benyttes. Placer babyenhed og forældreenhed i ladestativ (14), batterierne bliver nu opladet. Lysindikator (13) på ladestativet lyser rødt under opladning, og skifter til grønt, når batterierne har fået fuld spænding (efter ca. 4-6 timer); men de bør stå nogen timer ekstra, for at få fuld opladning. Når grønt lys er tændt, har ladestativet skiftet til vedligeholdsopladning. Batterierne tager derfor ingen skade, selv om de står til opladning i lang tid. Batterierne kan oplades/sættes i ladestativet optil 1000 gange. Dette forudsætter rigtig brug, se afsnit Hurtig start, punkt 5. Bemærk: Genopladelige batterier er en forbrugsvare, de bliver gradvis dårligere under brug. Ekstra batteripakker kan købes hos din forhandler. Læs fejlsøgningsskema ved eventuelt problem. 55

7 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 56 Tekniske spesifikationer (forbehold for ændringer) * 2 sæt miljøvenlige batteripakker 3,6V NiMH 750mAh * Sendefrekvens: 2 kanaler i området MHz. * Arbejdstemperatur: -5 C til +40 C. Lagringstemperatur: -20 C til +40 C. * Udgangseffekt babyenhed < 10mW. Generelt Elektroniske babyalarmer er af myndighederne kun tildelt et begrænset antal frekvenser, og en meget begrænset sendeeffekt. Der kan derfor opstå forstyrrelser fra andre babyalarmer(trafikal forstyrrelse) samtidig med, at din babyenhed er aktiveret af lyde fra dit barn. Dette kendetegnes ofte ved skurren og/eller pipelyde i højtaleren. Prøv da at skifte kanal, og sæt babyenheden i lavere følsomhed, for at undgå, at den aktiveres på grund af svage lyde/bevægelse fra dit barn. Hjælper dette ikke, er der desværre ikke noget, som kan gøres; men der har trods alt været lyde fra dit barn, som først har aktiveret din forældreenhed, så du er ikke blevet varslet i utide! Forstyrrelser under sending kan derfor forventes, fordi apparater indenfor et område normalt kan benytte samme frekvens. Når din SuperNOVA står i standby, kan du i modsætning til andre babyalarmer ikke blive forstyrret, med mindre en anden SuperNOVA er sat i identiske koder og kanal. Vær endvidere opmærksom på at radiosignaler kan blokkeres i områder, hvor der forekommer radiostøj eller fysiske hindringer. Babyalarmer arbejder i et frekvensområde hvor forstyrrelser kan indtræffe, og de kan svigte fra tid til anden, uden at der er nogen fejl ved apparaterne. Dette gælder specielt, hvor der er flere babyalarmer indenfor rækkevidde af hinanden, hvis en fremmed babyenhed befinder sig imellem dine apparater, eller i nærheden af din forældreenhed. Rækkevidden bliver betydelig reduceret, når batterierne bliver svagere. Garanti Garantien bortfalder, hvis forseglingen på apparaterne er brudt! Garantien omfatter ikke batterierne, som er en forbrugsvare. Hvis du skal reklamere på produktet, skal kopi af kvittering vedlægges. Garantitiden er 2 år fra købsdato. Begge enhederne skal sendes til reparation, og de vil blive vurderet repareret, alternativt byttet. Det er meget vigtigt, at skrive en så detaljeret fejlbeskrivelse som mulig. Undgå fejlbeskrivelser som «virker ikke», «virker bare af og til» og lignende. Alle reklamationer bliver som hovedregel repareret; men hvis fejlbeskrivelsen er uklar eller ufuldstændig, er der stor chanse for, at reparatøren ikke vil kunne lokalisere fejlen. En fuldstændig fejlbeskrivelse vil derimod kunne fortælle fagmanden, hvad som skal repareres selv om fejlen ikke lader sig rekonstruere på værkstedet. Husk at opgive: * Afstand imellem apparaterne. * Batteri og/eller netdrift. * Om babyenheden viser sendesymbol. * Opstår fejlen efter, at apparatet har været tændt en stund hvor længe? * Eventuel periodisk fejl hvor ofte? Med en fuldstændig fejlbeskrivelse er du sikret faglig service, og du bliver lige så fornøjet med NOVA kvalitetsprodukt, som tusindvis af andre i Europa. 56

8 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 57 Fejlsøgningsskema Problem Displayet (A1,B1) vises ikke. Displayet slukker kort tid efter at enheden er tændt, eller enheden kan ikke tændes. Lade indikatoren (13) på ladestativet lyser ikke, eller blinker rødt. Batterierne bliver ikke opladet (se også punktet ovenover). Lade indikatoren (13) på ladestativet lyser; men skifter ikke fra rødt til grønt, selv efter to døgn. Ingen lyd i forældreenhed. Ingen kontakt imellem babyenhed og forældreenhed. Forældreenhed varsler, at række-vidden er overskredet. Skurren under sending. Høj pipelyd. Kort rækkevidde. Forældreenhed varsler ikke at rækkevidden er overskredet selv om babyenhed er slukket. Temperaturen vises ikke eller viser fejl. Mulig årsag Enheden er ikke tændt. Batterierne er udladede. Dårlig kontakt imellem batteripakke og enhed. Adapteren er ikke koblet til ladestativet. Adapteren er sat til stikkontakt, som ikke virker. Batterierne er dyb-udladede. Batterierne er opbrugt/ødelagt. NB! Dækkes ikke af garantien! Lydstyrken er skruet helt ned. Apparaterne er stillet på forskellig DSIP kode. Apparaterne er indstillet på forskellig DSIP kode, SIP kanalkode og/eller kanal. Babyenhed er ikke tændt. Babyenhed og forældreenhed er indstillet på forskellig kanal. Babyenhed og forældreenhed er indstillet på forskellig SIP kanalkode. Rækkevidden er overskredet. For lang afstand imellem enhederne. Lokale forhold/forstyrrelser. Enhederne er for nær hinanden. Lydstyrken skruet for højt op. Ødelagte eller opbrugte batterier. Lokale forhold. Der er en anden SuperNOVA indstillet på samme kanal og SIP kanalkode i nærheden. Temperturinformation må modtages to gange med samme værdi før den vises/forandres. Ved hurtige temperaturforandringer kan det tage lang tid før temperaturen i babyenhed er stabil nok til at blive vist i forældreenhed. Løsning Tryk på Til/Fra knappen (A4,B4). Lad batterierne op, mens enhederne er slukkede. Tag batteriet ud i 30 sek. før enheden tændes. Rens og bøj batterifjederne ud inde i batterirummet. Rens kontakterne på batteripakken. Sæt adapteren i stikkontakt og til ladestativet. Dersom stikkontakten er udstyret med Til/Fra knap, skal denne være tændt. Oplad batterierne i to døgn med enheden slukket. Køb nye batteripakker hos forhandler. Juster lydstyrken op. Indstil samme DSIP kode på begge apparater. Indstil samme koder og/eller kanal på begge enheder. Tænd babyenhed. Tjek at de viser samme bogstav, A eller B. Tryk OK knap til SIP symbol vises og tjek at tallet er ens i begge apparater. Reducer rækkevidden. Lokale forhold kan give meget kort rækkevidde. Prøv at bytte kanal. Lad batterierne i min. 12 timer. Reducer afstanden. Flyt lidt på apparaterne. Lokale forhold er der lidt at gøre ved. Prøv evt. at slukke for lys dæmpere eller andre elektriske støjkilder. Der er sjældent nogen fejl ved apparaterne. Øg afstanden. Juster lydstyrken ned. Tjek batterierne. Andre babyalarmer i nærheden kan reducere rækkevidden drastisk. Prøv at skifte kanal, evt. flytte lidt på babyenhed og/eller forældreenhed. Dette kan aldrig skyldes nogen fejl! Skift kanal og SIP kanalkode. Dette vil løse problemet! Hvis to SuperNOVA ligger på samme kanal og har ens SIP kanalkode kan det også forstyrre temperatur-informationen for hinanden. Skift kanal og/eller SIP kanalkode. Nøjagtigheden er ± 2 C. 57

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere