Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY :23 Side 51

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51"

Transkript

1

2 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi. Vær alligevel opmærksom på, at en elektronisk babyalarm ikke erstatter forældrenes tilsyn med barnet; men er et praktisk hjælpemiddel, som gør hverdagen tryggere. Venligst læs denne brugsanvisning nøje igennem, og opbevar den for senere brug. Hurtig start Apparaterne er klargjort fra fabrikken sådan, at de fungerer sammen. Gør ikke forandringer på indstillingerne, før du har læst brugsanvisningen. 1. Monter batteripakken (12) i babyenheden (Baby Unit) og forældreenheden (Parent Unit). Stik adapter (15) ind i ladestativerne (14), og sæt apparaterne til opladning i 12 timer første gang. Påse at lysindikator (13) lyser rødt. Sættet kan benyttes, mens det står til opladning; men bør da oplades i 24 timer første gang. 2. Placer babyenheden og ledning til adapter udenfor barnets rækkevidde. Fronten skal vende mod barnet. 3. Tænd for begge apparaterne ved at trykke på Til/Fra knappen (A4 og B4). Displayet (A1,B1) vil nu vises, og snart vil temperaturen vises i babyenheden. Det tager lidt længere tid, før den vises i forældreenheden. Test kommunikationen imellem babyenheden og forældreenheden ved at fløjte mod babyenheden. Hvis der opstår en høj pipelyd, kan du øge afstanden til babyenheden, eller trykke flere gange på knappen på forældreenheden. 4. Placer apparaterne stående. Sus under sending kan forekomme. Dette skyldes lokale forhold, fysiske hindringer imellem apparaterne, o.l. 5. Batteripakkerne (12) bør tages ud af apparaterne, når disse ikke bruges i længere tid. Dersom dette ikke gøres, kan de blive dyb-udladet og ødelagte, alternativt kræve mange timers opladning, mens apparaterne er slukkede. Batterierne skal ikke ligge udladet over lang tid, de bør oplades mindst en gang månedlig. 6. Hvis apparaterne ikke opnår kontakt med hinanden, kan de tilbagestilles til fabriksindstillingen, ved at trykke og holde reset knappen inde, samtidig med at apparatet tændes. Du mærker et lille klik, idet du trykker reset knappen ind. Reset knappen nåes ved, at stikke en tynd genstand vinkelret igennem hullet(9)på bagsiden. 7. Ved at trykke på OK knappen, kan du bladre dig igennem og se værdien af alle indstillingerne, for at kontrollere, at de er ens på begge apparater. 8. Ved et eventuelt problem, læs fejlsøgningsskemaet nøje, før du kontakter din forhandler. Dette giver svar på de fleste spørgsmål. Tegnforklaring Babyenhed A1 LCD display viser al information om apparatets tilstand A2 OK knap knap for at bekræfte programmering eller kontrollere indstillinger A3 knap programmeringsfunktion A4 Til/Fra knap slår strømtilførselen til/fra A5 Mikrofon skal vende mod barnet A6 knap programmeringsfunktion A7 M knap knap for at åbne menu og valg af programmering A8 Temperaturføler..... måler temperaturen omkring babyenheden 51

3 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 52 Forældreenheden B1 LCD display viser al information om apparatets tilstand B2 OK knap knap for at bekræfte programmering eller kontrollere indstillinger B3 knap knap for højere volumen og programmeringsfunktion B4 Til/Fra knap slår strømtilførselen til/fra B5 Højtaler B6 knap knap for lavere volumen og programmeringsfunktion B7 M knap knap for at åbne menu og valg af programmering B8 Knap for vibrator slår vibratorfunktionen til/fra 9 Hul til reset knap (se hurtig start punkt 6) 10 Bæltefastgørelse 11 Låseknap for batteri..... skrues op for at tage batteripakken ud. 12 Batteripakke NiMH genopladelig batteripakke 13 Ladeindikator Lyser rødt under opladning og skifter til grønt når opladning er færdig (se detaljeret brugsanvisning) 14 Ladestativ 15 Adapter LCD symboler Babyenhed Kanal A eller B DSIP(digital) kode Vises kontinuerlig under normal drift Vises sammen med kode 1 til 16 ved programmering SIP kanalkode Vises kontinuerlig under normal drift Vises sammen med kanalkode 1 til 8 ved programmering Forældreenhed Temperatur i rummet Symbol for mikrofonfølsomhed (5 niveauer) Symbol for sending Vises kun når babyenheden er aktiveret af lyd Indikator for batteriniveau Blinker ved tomt batteri samtidig med svagt lydvarsel Kanal A eller B DSIP (digital) kode Vises når gyldig DSIP kode modtages (normalt ved aktivering) Vises sammen med kode 1 til 16 ved programmering SIP kanalkode Vises et kort øjeblik som indikation på at rækkeviddekontrollen er aktiv. Vises sammen med kanalkode 1 til 8 ved programmering. Hvis den vises kontinuerlig under normal drift og DSIP ikke vises, er der en anden SuperNOVA på kanalen! Skift da kanal A/B Temperatur i barneværelset Vises først en stund efter, at apparatet er tændt Vises sammen med High eller Low ved indstilling af varsel for temperatur Hvis High eller Low blinker og der høres et lydvarsel, er temperaturen højere eller lavere, end det indstilede område. Sluk for lyden ved at trykke OK; men symbolet vil blinke, indtil temperaturen er indenfor det indstillede område 52

4 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 53 Timer Vises hvis timer er aktiveret Vises sammen med antal minutter (0-99) ved programmering Blinker sammen med lydvarsel, når tiden er passeret Sluk for alarmen ved at trykke OK knappen Symbol for højtalervolumen Volumen indstilles med knapperne og. Der er 3 tryk imellem hver streg Når der vises et kryds over højtaler, er volumen skruet helt ned Status indikator Barnet sover Blinkende symbol = udenfor rækkevidde eller babyenhed er slukket Vekslende symboler = lyde fra barnet Indikator for batteriniveau Blinker ved tomt batteri samtidig med lydvarsel Varsel for tomt batteri i babyenhed. Blinker samtidig med lydvarsel IIndikator for signalstyrke Alle lydvarsler i apparaterne er kombineret med et blinkende symbol i displayet, som viser årsagen til alarmen. Displayet i forældreenheden bliver også belyst ved aktivering af babyenheden, lydvarsel, og hvis en knap trykkes ned. Når man er udenfor babyenhedens rækkevidde, vil forældreenheden varsle med lydvarsel og blinker. Dette sker af sikkerhedsmæssige grunde, fordi vægge, særlig betongvægge og tag, kan føre til væsentlig reduktion af rækkevidden. Metalplader (bil, campingvogn) kan forhindre modtagelse af signal. At sætte babyenheden og/eller forældreenheden et andet sted kan hjælpe, fordi radiosignaler reflekteres fra genstande, mennesker, o.l. Der vil derfor være områder, hvor kommunikation ikke er mulig, selv ved korte afstande. Detaljeret brugsanvisning Begge apparater har to sæt menuer: daglig menu og power on menu. Daglig menuen har funktioner, som bruges ofte, mens i power on menuen har du kodning og funktioner, som sjældent forandres. SuperNOVA er udstyret med et dobbelt kodesystem: SIP (Selectable Interference Protection) og DSIP (Digital Selectable Interference Protection). SIP kanalkode kan indstilles fra 1 til 8, og bruges til at overføre systeminformation, og til at beskytte mod forstyrrelser. DSIP koden er en digital kode, som kan indstilles fra 1 til 16. Denne fungerer, som en yderligere beskyttelse mod forstyrrelser fra anden babyalarm. Begge disse koder skal være ens på begge apparater, for at de skal overføre lyd! Hvis SIP kanalkoden er ens, og DSIP koden er forskellig, vil du ikke høre lyde fra barnet; men apparaterne vil indikere, at de har kontakt med hinanden, og er indenfor rækkevidde! Babyenhed - Daglig menu 1. Indstille kanal Tryk M knappen ind en gang, CH A eller B blinker. Indstil ønsket kanal A eller B med knappene og. Tryk så OK knappen. Apparatet går nu tilbage til normal drift. 53

5 SUPER NOVA 2006NY :23 Side Indstille følsomhed for lyd Tryk M knappen ind 2 gange, symbolet blinker. Indstil ønsket følsomhed med knappene og. Flere buer efter øret indikerer højere følsomhed. Tryk så OK knappen for at afslutte. Du kan altid ændre flere indstillinger samtidig, før du bekræfter ved at trykke OK knappen. M knappen skifter fra funktion til funktion, og OK lagrer og afslutter. NB! Apparaterne går ikke tilbage til normal drift, før OK knappen bliver trykket ind. Forældreenhed - Daglig menu 1. Indstille timer Tryk M knappen ind en gang, tallet og symbolet blinker. Hvert enkelt minut indstilles ved at trykke på knappen, og hvert 10. minut indstilles ved at trykke på knappen. Værdierne øges med et interval, hver gang du trykker. Dersom du har passeret værdien du ønsker, må du trykke op til 9, for så at begynde fra 0. Når indstilling er færdig, tryk på OK knappen. Apparatet går nu tilbage til normal drift. Alarmen stopper du ved at trykke på OK knappen. Timeren kobles ud, ved at stille den på 0 min. 2. Indstille kanal Tryk M knappen ind 2 gange, CH A eller B blinker. Indstil ønsket kanal A eller B med knapperne eller. Tryk så OK knappen. Apparatet går nu tilbage til normal drift. Babyenhed Power on menu 1. Indstille DSIP kode Apparatet skal være slukket, før denne procedyre kan gøres. Tryk og slip Til/Fra knappen (A4). Indstil ønsket tal med knapperne og. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. 2. Indstille SIP kanalkode Tryk og slip Til/Fra knappen (A4). Tryk M knappen en gang og symbolet blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Indstil ønsket tal med knappene og. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. Forældreenhed Power on menu 1. Indstille DSIP kode Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). Indstil ønsket tal med knapperne og. NB! Dette tal skal være ens for babyenhed og forældreenhed. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. 2. Indstille SIP kanalkode Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). 54

6 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 55 Tryk M knappen en gang og symbolet blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Indstil ønsket tal med knapperne og. NB! Dette tal skal være ens for babyenhed og forældreenhed. Tryk så OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. 3. Indstille varsel for høj temperatur Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). Tryk M knappen 2 gange og symbolet HIGH blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Værdien kan indstilles fra 0 til 45 C. NB! Det er muligt at indstille værdier op til 49 C; men ved værdi over 45 C er alarmen udkoblet. Hver enkel grad indstilles, ved at trykke på knappen + og hver 10. grad indstilles ved at trykke på knappen. Værdierne øges med et interval hver gang knappen trykkes. Hvis du har passeret værdien, du ønsker, må du trykke op til 9, for hver enkel grad, og op til 4 for hver 10. grad. Værdien begynder da på 0 igen. Når indstilling er færdig tryk på OK knappen og apparatet går tilbage til normal drift. Lydvarslet stopper du ved at trykke OK knappen. Tallet vil imidlertid blinke, til temperaturen er indenfor det indstillede område. 4. Indstille varsel for lav temperatur Tryk og slip Til/Fra knappen (B4). Slip så M knappen. symbolet blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Tryk M knappen 3 gange og symbolet LOW blinker nu sammen med tallet, som er indstillet. Værdien kan indstilles fra 0 til 45 C. NB! Apparatet viser temperaturer ned til -5 C; men varslet kan ikke indstilles lavere end 0 C. Hvis temperaturen går under 0 C vil alarmen udløses. Du stopper alarmen ved at trykke på OK knappen. Hver enkel grad indstilles, ved at trykke på knappen, og hver 10. grad indstilles ved at trykke på knappen. Værdierne øges med et interval, hver gang knappen trykkes. Dersom du har passeret værdien, du ønsker, må du trykke op til 9, for hver enkel grad, og op til 4 for hver 10. grad. Værdien begynder da på 0 igen. Når indstilling er færdig tryk på OK knappen, og apparatet går tilbage til normal drift. Lydvarselet stopper du ved at trykke OK knappen. Tallet vil imidlertid blinke, til temperaturen er indenfor det indstillede område. Brug af ladestativ og batterier Begge apparater kan benyttes, når de står til opladning. Ladestativerne kobles til lysnettet med de medfølgende adaptere (15). Kun disse adaptere skal benyttes. Placer babyenhed og forældreenhed i ladestativ (14), batterierne bliver nu opladet. Lysindikator (13) på ladestativet lyser rødt under opladning, og skifter til grønt, når batterierne har fået fuld spænding (efter ca. 4-6 timer); men de bør stå nogen timer ekstra, for at få fuld opladning. Når grønt lys er tændt, har ladestativet skiftet til vedligeholdsopladning. Batterierne tager derfor ingen skade, selv om de står til opladning i lang tid. Batterierne kan oplades/sættes i ladestativet optil 1000 gange. Dette forudsætter rigtig brug, se afsnit Hurtig start, punkt 5. Bemærk: Genopladelige batterier er en forbrugsvare, de bliver gradvis dårligere under brug. Ekstra batteripakker kan købes hos din forhandler. Læs fejlsøgningsskema ved eventuelt problem. 55

7 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 56 Tekniske spesifikationer (forbehold for ændringer) * 2 sæt miljøvenlige batteripakker 3,6V NiMH 750mAh * Sendefrekvens: 2 kanaler i området MHz. * Arbejdstemperatur: -5 C til +40 C. Lagringstemperatur: -20 C til +40 C. * Udgangseffekt babyenhed < 10mW. Generelt Elektroniske babyalarmer er af myndighederne kun tildelt et begrænset antal frekvenser, og en meget begrænset sendeeffekt. Der kan derfor opstå forstyrrelser fra andre babyalarmer(trafikal forstyrrelse) samtidig med, at din babyenhed er aktiveret af lyde fra dit barn. Dette kendetegnes ofte ved skurren og/eller pipelyde i højtaleren. Prøv da at skifte kanal, og sæt babyenheden i lavere følsomhed, for at undgå, at den aktiveres på grund af svage lyde/bevægelse fra dit barn. Hjælper dette ikke, er der desværre ikke noget, som kan gøres; men der har trods alt været lyde fra dit barn, som først har aktiveret din forældreenhed, så du er ikke blevet varslet i utide! Forstyrrelser under sending kan derfor forventes, fordi apparater indenfor et område normalt kan benytte samme frekvens. Når din SuperNOVA står i standby, kan du i modsætning til andre babyalarmer ikke blive forstyrret, med mindre en anden SuperNOVA er sat i identiske koder og kanal. Vær endvidere opmærksom på at radiosignaler kan blokkeres i områder, hvor der forekommer radiostøj eller fysiske hindringer. Babyalarmer arbejder i et frekvensområde hvor forstyrrelser kan indtræffe, og de kan svigte fra tid til anden, uden at der er nogen fejl ved apparaterne. Dette gælder specielt, hvor der er flere babyalarmer indenfor rækkevidde af hinanden, hvis en fremmed babyenhed befinder sig imellem dine apparater, eller i nærheden af din forældreenhed. Rækkevidden bliver betydelig reduceret, når batterierne bliver svagere. Garanti Garantien bortfalder, hvis forseglingen på apparaterne er brudt! Garantien omfatter ikke batterierne, som er en forbrugsvare. Hvis du skal reklamere på produktet, skal kopi af kvittering vedlægges. Garantitiden er 2 år fra købsdato. Begge enhederne skal sendes til reparation, og de vil blive vurderet repareret, alternativt byttet. Det er meget vigtigt, at skrive en så detaljeret fejlbeskrivelse som mulig. Undgå fejlbeskrivelser som «virker ikke», «virker bare af og til» og lignende. Alle reklamationer bliver som hovedregel repareret; men hvis fejlbeskrivelsen er uklar eller ufuldstændig, er der stor chanse for, at reparatøren ikke vil kunne lokalisere fejlen. En fuldstændig fejlbeskrivelse vil derimod kunne fortælle fagmanden, hvad som skal repareres selv om fejlen ikke lader sig rekonstruere på værkstedet. Husk at opgive: * Afstand imellem apparaterne. * Batteri og/eller netdrift. * Om babyenheden viser sendesymbol. * Opstår fejlen efter, at apparatet har været tændt en stund hvor længe? * Eventuel periodisk fejl hvor ofte? Med en fuldstændig fejlbeskrivelse er du sikret faglig service, og du bliver lige så fornøjet med NOVA kvalitetsprodukt, som tusindvis af andre i Europa. 56

8 SUPER NOVA 2006NY :23 Side 57 Fejlsøgningsskema Problem Displayet (A1,B1) vises ikke. Displayet slukker kort tid efter at enheden er tændt, eller enheden kan ikke tændes. Lade indikatoren (13) på ladestativet lyser ikke, eller blinker rødt. Batterierne bliver ikke opladet (se også punktet ovenover). Lade indikatoren (13) på ladestativet lyser; men skifter ikke fra rødt til grønt, selv efter to døgn. Ingen lyd i forældreenhed. Ingen kontakt imellem babyenhed og forældreenhed. Forældreenhed varsler, at række-vidden er overskredet. Skurren under sending. Høj pipelyd. Kort rækkevidde. Forældreenhed varsler ikke at rækkevidden er overskredet selv om babyenhed er slukket. Temperaturen vises ikke eller viser fejl. Mulig årsag Enheden er ikke tændt. Batterierne er udladede. Dårlig kontakt imellem batteripakke og enhed. Adapteren er ikke koblet til ladestativet. Adapteren er sat til stikkontakt, som ikke virker. Batterierne er dyb-udladede. Batterierne er opbrugt/ødelagt. NB! Dækkes ikke af garantien! Lydstyrken er skruet helt ned. Apparaterne er stillet på forskellig DSIP kode. Apparaterne er indstillet på forskellig DSIP kode, SIP kanalkode og/eller kanal. Babyenhed er ikke tændt. Babyenhed og forældreenhed er indstillet på forskellig kanal. Babyenhed og forældreenhed er indstillet på forskellig SIP kanalkode. Rækkevidden er overskredet. For lang afstand imellem enhederne. Lokale forhold/forstyrrelser. Enhederne er for nær hinanden. Lydstyrken skruet for højt op. Ødelagte eller opbrugte batterier. Lokale forhold. Der er en anden SuperNOVA indstillet på samme kanal og SIP kanalkode i nærheden. Temperturinformation må modtages to gange med samme værdi før den vises/forandres. Ved hurtige temperaturforandringer kan det tage lang tid før temperaturen i babyenhed er stabil nok til at blive vist i forældreenhed. Løsning Tryk på Til/Fra knappen (A4,B4). Lad batterierne op, mens enhederne er slukkede. Tag batteriet ud i 30 sek. før enheden tændes. Rens og bøj batterifjederne ud inde i batterirummet. Rens kontakterne på batteripakken. Sæt adapteren i stikkontakt og til ladestativet. Dersom stikkontakten er udstyret med Til/Fra knap, skal denne være tændt. Oplad batterierne i to døgn med enheden slukket. Køb nye batteripakker hos forhandler. Juster lydstyrken op. Indstil samme DSIP kode på begge apparater. Indstil samme koder og/eller kanal på begge enheder. Tænd babyenhed. Tjek at de viser samme bogstav, A eller B. Tryk OK knap til SIP symbol vises og tjek at tallet er ens i begge apparater. Reducer rækkevidden. Lokale forhold kan give meget kort rækkevidde. Prøv at bytte kanal. Lad batterierne i min. 12 timer. Reducer afstanden. Flyt lidt på apparaterne. Lokale forhold er der lidt at gøre ved. Prøv evt. at slukke for lys dæmpere eller andre elektriske støjkilder. Der er sjældent nogen fejl ved apparaterne. Øg afstanden. Juster lydstyrken ned. Tjek batterierne. Andre babyalarmer i nærheden kan reducere rækkevidden drastisk. Prøv at skifte kanal, evt. flytte lidt på babyenhed og/eller forældreenhed. Dette kan aldrig skyldes nogen fejl! Skift kanal og SIP kanalkode. Dette vil løse problemet! Hvis to SuperNOVA ligger på samme kanal og har ens SIP kanalkode kan det også forstyrre temperatur-informationen for hinanden. Skift kanal og/eller SIP kanalkode. Nøjagtigheden er ± 2 C. 57

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Microphone DM20 Dansk

Microphone DM20 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM20 3 Funktioner Microphone DM20 4 Sådan kommer

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Automatisk programmerbar hegnsåbner

Automatisk programmerbar hegnsåbner Automatisk programmerbar hegnsåbner Dansk brugervejledning 2013 Indhold side Funktioner og produktbeskrivelse 3 Indstilling og opsætning 5 Tænd og sluk 5 Manuel åbning & test 5 Indstilling af ugedag og

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere