Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet."

Transkript

1 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har anvendt en anden type apparat, er det vigtigt at læse brugermanualen grundigt igennem, inden du går i gang. For at kunne bruge apparatet korrekt og sikkert skal du have indgående kendskab til, hvordan det fungerer, hvad de forskellige displaymeddelelser betyder, og hvad de enkelte funktioner skal bruges til. Du har måske allerede kendskab til meget af det, der står i denne brugermanual, men den indeholder også mange informationer, der vil være nye for dig. Kontakt venligst vores kunde- og servicecenter, hvis du har spørgsmål. Der er en adresseliste bagest i denne brugermanual.

2 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 2 Accu-Chek Aviva Dit nye Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat er en del af det målesystem, der måler mængden af sukker i dit blod og gør det nemmere for dig og din diabetesbehandler at regulere din diabetes. Målesystemet omfatter: Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat med batteri Accu-Chek Aviva teststrimler og kodechip Accu-Chek Aviva kontrolvæsker Hvorfor er det vigtigt at måle sit blodsukker regelmæssigt? Regelmæssig blodsukkermåling vil gøre det meget lettere for dig at regulere dit blodsukker i hverdagen. Vi har gjort blodsukkermåling så enkelt som muligt. Har du brug for hjælp? Så ring til Roche a/s, Diagnostics, på Udfyld og indsend garantikortet, så du kan få glæde af Accu-Cheks kundeservice og modtage informationer om produktnyheder. Vigtige informationer om Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva er udviklet og godkendt til måling af blodsukker på frisk, kapillært fuldblod (f.eks. blod fra fingerspids eller underarm). Apparatet er udelukkende beregnet til udvendig brug (in vitro). Det må ikke anvendes til at diagnosticere diabetes. Der må udelukkende anvendes Accu-Chek Aviva teststrimler til dette apparat. Andre strimler vil give ukorrekte måleresultater. Blodsukkerapparatet leveres med forudindstillet dato og klokkeslæt. Det kan dog være nødvendigt at ændre indstillingerne pga. forskellige tidszoner. Kontakt din diabetesbehandler, hvis du har symptomer, der ikke svarer til dine måleresultater, eller hvis du har spørgsmål til din behandling. 2 3

3 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 4 Indhold Kapitel 1: Om Accu-Chek Aviva...6 Accu-Chek Aviva blodsukkerapparatet...6 Kodning af apparatet...8 Indstilling af klokkeslæt og dato - før ibrugtagning...10 Sådan anvendes Accu-Chek Aviva...12 Kapitel 2: Blodsukkermåling...13 Udførelse af måling...13 Markering af måleresultater...16 Måling fra alternative områder (AST)...17 Fortolkning af måleresultaterne...21 Kapitel 3: Hukommelse, Setup og overførsel af data...24 Hukommelse...24 Setup...26 Indstilling af klokkeslæt og dato...27 Til-/frakobling af lydsignal...30 Indstilling af alarmfunktion...33 Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm...37 Overførsel af resultater til computer eller PDA...40 Kapitel 4: Kvalitetskontrol...41 Hvorfor er kvalitetskontrol nødvendig?...41 Om kontrolvæsker...41 Udførelse af kvalitetskontrol...42 Fortolkning af kontrolresultaterne...46 Kapitel 5: Vedligeholdelse og fejlfinding...48 Udskiftning af batteri...48 Rengøring af apparatet...49 Vedligeholdelse og fejlfinding...50 Displaymeddelelser og fejlfinding...51 Kapitel 6: Tekniske data...56 Produktbegrænsninger...56 Specifikationer...56 Oplysninger om produktsikkerhed...58 Garanti...59 Tilbehør...59 Informationer til sundhedspersonale...60 Litteratur...61 Stikordsregister...62 Indhold 4 Indhold 5

4 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 6 Kapitel 1: Om Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva blodsukkerapparatet Display Viser måleresultaterne, meddelelser og resultater lagret i hukommelsen. Højre- og venstrepil Tryk her for at få adgang til hukommelsen, justere indstillinger og gennemse resultaterne Teststrimmelindgang Indfør teststrimlen her. Infrarødt øje Anvendes til overførsel af data fra apparatet til computerprogram eller PDA. (Se kapitel 3.) Tænd/sluk/SET-knap Tryk på knappen for at tænde og slukke apparatet og bekræfte valgte indstillinger. Batteridæksel Batteridækslet åbnes ved at skubbe i pilens retning. Indgang til kodechip Sæt kodechippen i denne indgang. Guldfarvet elektrode Indfør denne ende af teststrimlen i apparatet. Gult vindue Lad bloddråben eller kontrolvæsken berøre kanten af dette felt. Teststrimmel Tænd/sluk/SETknap Set ovenfra Infrarødt øje 237 Teststrimmelbeholder Kodechip (eksempel) Flaske med kontrolvæske Batteri Isættes med + siden opad. 6 7

5 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 8 Kodning af apparatet 1. Sørg for, at apparatet er slukket. 2. Vend apparatet med bagsiden opad. 3. Tag den gamle kodechip ud (hvis der er en i apparatet), og kassér den. 4. Hold kodechippen, så koden vender væk fra dig, og skub den derefter ind i apparatet, til den stopper. 5. Lad kodechippen sidde i apparatet, indtil du åbner en ny pakning teststrimler.! Husk at skifte kodechip, hver gang en ny pakning med teststrimler tages i brug! NB: Du må ikke tvinge kodechippen ind i indgangen den er konstrueret, så den kun kan isættes på én måde. Hvis du ser koden på displayet, isættes en kodechip. Kapitel 1 8 Kapitel 1 9

6 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 10 Indstilling af klokkeslæt og dato - før ibrugtagning Det er vigtigt, at dato og klokkeslæt er korrekt indstillet, hvis man ønsker at bruge hukommelsen eller overføre måleresultaterne til et computerprogram. NB: Når du har isat et nyt batteri, beder apparatet dig automatisk kontrollere klokkeslæt og dato, når du tænder. lavere højere lavere højere 1. Tryk på for at tænde apparatet. Klokkeslæt og dato fremkommer i displayet. Ordet set og timerne blinker. 2. Tryk på for at tælle ned, og tryk på for at tælle op. 3. Tryk på for at bekræfte den aktuelle timeindstilling. Herefter blinker minutterne. 4. Tryk på eller for at indstille minutterne. Tryk på for at bekræfte den aktuelle minutindstilling. 5. Gentag for at indstille dag, måned og år. 6. Når året er indstillet, holdes nede, indtil der fremkommer en blinkende teststrimmel. Klokkeslæt og dato er nu indstillet. 7. Se kapitel 3, Setup vedrørende andre indstillingsmuligheder. Kapitel 1 10 Kapitel 1 11

7 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 12 Sådan anvendes Accu-Chek Aviva Der må udelukkende anvendes Accu-Chek Aviva teststrimler. Skift kodechippen, hver gang du åbner en ny pakning med teststrimler. Opbevar teststrimlerne i den originale beholder. Luk beholderen tæt til igen, så snart du har taget en teststrimmel ud, så strimlerne holdes tørre. Anvend teststrimlen umiddelbart efter, at den er taget ud af beholderen. Husk at kontrollere udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen. Anvend aldrig teststrimlerne efter denne dato. Opbevar teststrimmelbeholderen og blodsukkerapparatet på et tørt sted, f.eks. i soveværelset. Teststrimlerne må ikke opbevares i køleskab. Påfør ikke blod eller kontrolvæske, før teststrimlen er sat i apparatet. Kapitel 2: Blodsukkermåling Udførelse af måling: Inden du udfører den første blodsukkermåling med Accu-Chek Aviva, foretages Setup. Du skal bruge blodsukkerapparatet, en teststrimmel, en fingerprikker og en lancet.! Teststrimlerne må ikke opbevares i meget varme og fugtige rum (badeværelse, køkken, vaskerum)! Høj varme og fugt kan beskadige teststrimlerne. 1. Gør fingerprikkeren klar. 2. Vask og tør hænderne. 3. Sæt en teststrimmel i apparatet med pilen først. Apparatet tændes automatisk. 4. Kontrollér, at koden på displayet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Hvis du ikke når at se koden, kan du tage strimlen ud af apparatet og sætte den ind igen. Kapitel 1 12 Chapter 13

8 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 14 Udførelse af måling (fortsat) NB: Apparatet slukker selv fem sekunder efter, at teststrimlen er taget ud. 5. Der fremkommer en teststrimmel og et blinkende bloddråbesymbol på displayet. 6. Lav et prik i fingeren med fingerprikkeren. 7. Klem forsigtigt på fingeren for at øge blodtilførslen. Dette hjælper dig med at få en bloddråbe frem. 8. Lad bloddråben berøre teststrimlens kant ved det gule vindue. Der skal ikke lægges blod oven på teststrimlen. Når blinker, er der blod nok i teststrimlen. Hvis ikke blinker, kan der påføres mere blod inden for fem sekunder. 9. Dit måleresultat vises i displayet. Hvis du ønsker at markere måleresultatet, skal teststrimlen blive siddende i apparatet. (Se næste afsnit). I modsat fald kasseres den brugte teststrimmel og lancetten i en sikker beholder. Kapitel 2 14 Kapitel 2 15

9 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 16 Markering af måleresultater Denne funktion giver dig mulighed for at markere et måleresultat, som er specielt, med en asterisk ( ). Det kunne f.eks. være en AST-måling (se nedenfor). Når du gennemser resultaterne i hukommelsen, vil markeringen hjælpe dig med at huske, hvad der var særligt ved dette resultat. Sådan markerer du et resultat: 1. Udfør en måling. 2. Når måleresultatet fremkommer i displayet, trykkes én gang på eller, mens strimlen STADIG SIDDER I APPARATET. Der vises nu en lige neden under datoen. 3. Teststrimlen tages ud og kasseres. Kapitel 2 16 markering Måling fra alternative områder (AST) Det er muligt at måle på blod udtaget fra andre områder på kroppen end fingerspidsen, f.eks. håndflade, underarm, overarm, lår eller læg. Dette kaldes Alternative Site Testing eller AST. Mens blod fra fingerspidsen kan anvendes til måling af blodsukker på et hvilket som helst tidspunkt af dagen, er visse tidspunkter uegnede til måling fra alternative områder, nemlig når blodsukkeret stiger eller falder hurtigt. Du bør læse nedenstående afsnit, inden du forsøger måling fra alternative områder. VIGTIGT Tal med din diabetesbehandler, før du anvender AST.! Du bør aldrig ændre din behandling på grundlag af et enkelt måleresultat. Du må ALDRIG ignorere symptomer på højt eller lavt blodsukker. Hvis dine blodsukkerværdier ikke stemmer overens med, hvordan du har det, udføres en måling på blod fra fingerspidsen for at bekræfte resultatet. Hvis dette stadig ikke stemmer overens med, hvordan du har det, bør du kontakte din diabetesbehandler. Kapitel 2 17 Du kan foretage AST-måling: umiddelbart før et måltid når du er fastende omkring sengetid Foretag aldrig AST-måling: inden for to timer efter et måltid efter, du har dyrket motion hvis du er syg hvis du har en mistanke om, at dit blodsukker er lavt hvis du normalt har svært ved at mærke, at dit blodsukker er lavt når basis-insulinen topper inden for to timer efter injektion af hurtigtvirkende insulin

10 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 18 Måling fra alternative områder (AST) (fortsat) Du skal bruge blodsukkerapparatet, en teststrimmel, en fingerprikker beregnet til AST og en lancet. 1. Gør fingerprikkeren klar. 2. Sæt en teststrimmel i blodsukkerapparatet med pilen først. Apparatet tændes automatisk. 3. Kontrollér, at koden på displayet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Hvis du ikke når at se koden, kan du tage strimlen ud af apparatet og sætte den ind igen. 4. Der fremkommer en teststrimmel og et blinkende bloddråbesymbol på displayet. 5. Tryk og hold fingerprikkeren imod et kødrigt område på det alternative målested. Bevæg fingerprikkeren op og ned i en langsom, pumpende bevægelse for at øge blodtilførslen. 6. Tryk på udløserknappen, og fortsæt med at presse mod området. Tryk en ekstra gang med fingerprikkeren for at øge blodtilførslen. Kapitel 2 18 Kapitel 2 19

11 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 20 Måling fra alternative områder (AST) (fortsat) Fortolkning af måleresultaterne Normalt blodsukkerområde Normalområdet for faste blodsukker for en person, der ikke har diabetes, er mellem 3,9 og 6,1 mmol/l. 1 To timer efter et måltid bør det normale blodsukkerniveau være under 7,8 mmol/l. 2 For personer med diabetes: Din diabetesbehandler vil sammen med dig fastlægge et passende område for dine blodsukkerværdier. 7. Lad bloddråben berøre teststrimlens kant ved det gule vindue. Når blinker, er der blod nok i teststrimlen. Hvis ikke blinker, kan der påføres mere blod inden for fem sekunder. Kassér den brugte teststrimmel og lancetten i en sikker beholder. Kapitel 2 20 Kapitel 2 21

12 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 22 Unormale måleresultater Hvis dine måleresultater ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du gøre følgende: Fejlfinding 1. Kontrollér udløbsdatoen på teststrimlerne. 2. Kontrollér, at låget på teststrimmelbeholderen er lukket forsvarligt. 3. Kontrollér, om teststrimlen har været ude af beholderen i længere tid. 4. Kontrollér, om teststrimlerne blev opbevaret på et køligt og tørt sted. 5. Kontrollér, at fremgangsmåden for kvalitetskontrol blev fulgt. 6. Kontrollér, at koden på blodsukkerapparatet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Gør følgende Hvis udløbsdatoen er overskredet, kasseres teststrimlerne. Hvis du tror, teststrimlerne har været uden låg i længere tid, udskiftes de. Gentag målingen med en ny teststrimmel. Gentag målingen med korrekt opbevarede teststrimler. Læs kapitel 2, Blodsukkermåling, og udfør ny måling. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer. Hvis de ikke svarer til hinanden, isættes den korrekte kodechip i apparatet, og der udføres ny måling. Symptomer på højt eller lavt blodsukker Hvis du er opmærksom på symptomerne på højt eller lavt blodsukker, vil du lettere kunne forstå måleresultaterne og beslutte, hvad du vil gøre, hvis de er unormale. Her er de mest almindelige symptomer: Højt blodsukker (hyperglykæmi): Træthed, forøget appetit eller tørst, hyppig vandladning, synsforstyrrelser, hovedpine eller generel ømhed. Lavt blodsukker (hypoglykæmi): Sveden, rysten, synsforstyrrelser, hjertebanken, prikken eller følelsesløshed omkring munden eller fingerspidserne.! Hvis du oplever et af disse symptomer, skal du måle dit blodsukker. Kontakt straks din diabetesbehandler, hvis dine blodsukkerværdier vises som LO (lave) eller HI (høje). 7. Føler du dig stadig usikker Gentag målingen med en ny teststrimmel. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer. Kapitel 2 22 Kapitel 2 23

13 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 24 Kapitel 3: Hukommelse, Setup og overførsel af data Hukommelse Lagring af måleresultater Apparatet lagrer automatisk op til 500 måleresultater med angivelse af klokkeslæt og dato, og du kan når som helst gennemse disse. Måleresultaterne er lagret i rækkefølge fra det nyeste til det ældste, og det er således vigtigt, at klokkeslæt og dato er korrekt indstillet. Gennemsyn af måleresultater Tryk på enten eller for at få adgang til hukommelsen. Det seneste resultat vises. Tryk nu på for at se tidligere resultater i rækkefølge. ELLER tryk på for at se gennemsnitsværdierne for hhv. 7, 14 eller 30 dage i nævnte rækkefølge. NB: Du bør aldrig ændre behandling på grundlag af et enkelt resultat i hukommelsen. De gemte resultater mistes ikke, når der skiftes batteri, men du skal huske at kontrollere, at klokkeslæt og dato er korrekt, når apparatet tændes igen. Se kapitel 1, Indstilling af klokkeslæt og dato. Når hukommelsen indeholder 500 resultater, vil det ældste resultat blive slettet, hver gang der tilføjes et nyt. Hold eller nede for hurtigt at bladre gennem resultaterne. Resultaterne af en kvalitetskontrol gemmes ikke i hukommelsen og er ikke indeholdt i gennemsnitsværdierne for 7, 14 og 30 dage. Chapter 3 24 Kapitel 3 25

14 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 26 Setup Sådan bruges Setup en Ved hjælp af Setup en kan du indstille apparatet, så det passer lige netop til dig. Her er de funktioner, du selv kan indstille. Klokkeslæt og dato indstil klokkeslæt og dato Lydsignal vælg til- eller frakobling Alarm indstil 0-4 alamer om dagen for at blive mindet om, at det er tid til at foretage måling. Hypo-alarm vælg til- eller frakobling. Hvis du vælger at tilkoble hypo-alarmen, skal du bagefter vælge alarmniveau. Det er let at indstille Setup en. Få adgang til Setup en ved at trykke på displayet. Tryk på har her tre forskellige funktioner. for at bekræfte den funktion, du har valgt. Du kan når som helst forlade Setup en ved at trykke på sekunder, indtil det blinkende teststrimmelsymbol vises. og holde den nede, indtil ordet set blinker i og holde den nede i ca. fire Du er her KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) Indstilling af klokkeslæt og dato 1. Tryk på for at tænde apparatet. Det blinkende teststrimmelsymbol vises. 2. Gå ind i Setup en (tryk på, og hold den nede i ca. 4 sekunder). Ordet set og timerne blinker i displayet. lavere HYPO-ALARM (til, fra, niveau) højere 3. Tryk på eller for at tælle hhv. ned og op. Kapitel 3 26 Kapitel 3 27

15 Kapitel Gentag for indstilling af dag, måned og år. 7. Hvis du ønsker at foretage flere indstillinger, trykkes på. Hvis du vil forlade Setup en, holdes nede, indtil der fremkommer en blinkende teststrimmel. Kapitel Tryk på for at bekræfte den aktuelle timeindstilling. Herefter blinker minutterne. 5. Tryk på eller for indstilling af minutterne. Tryk på for at bekræfte den aktuelle minutindstilling. Indstilling af klokkeslæt og dato (fortsat) NB: Du kan få tallene til at skifte hurtigere ved at holde eller nede. lavere højere Danish 7/6/04 4:00 PM Page 28

16 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 30 Du er her KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) HYPO-ALARM (til, fra, niveau) Til-/frakobling af lydsignal Accu-Chek Aviva leveres med lydsignalet tilkoblet,men det kan frakobles, hvis du foretrækker det det har ingen indflydelse på måleresultaterne. Lydsignalet kan være en stor hjælp, fordi det minder dig om: hvornår du skal påføre teststrimlen blod eller kontrolvæske når der er suget nok blod eller kontrolvæske ind i teststrimlen når målingen er færdig når der trykkes på en knap når det er tid til at foretage en blodsukkermåling (hvis alarmen er tilkoblet) hvis der er sket en fejl i forbindelse med målingen (apparatet vil bippe i tilfælde af fejl, selv om lydsignalet er frakoblet). 1. Tryk på for at tænde apparatet. Der fremkommer et blinkende teststrimmelsymbol. 2. Gå ind i Setup en (tryk på og hold den nede i ca. fire sekunder). Set blinker i displayet. 3. Tryk gentagne gange på, indtil displayet viser et blinkende lydsymbol og On. Kapitel 3 30 Kapitel 3 31

17 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 32 Til-/frakobling af lydsignal (fortsat) KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) Indstilling af alarmfunktion Du er her ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) HYPO-ALARM (til, fra, niveau) Alarmfunktionen minder dig om, at det er tid til at måle blodsukker. Der kan indstilles fra 0 til 4 alarmer om dagen. Apparatet bipper hver andet minut op til tre gange, på det tidspunkt alarmen er indstillet til. Alarmen afbrydes ved at isætte en teststrimmel eller trykke på en af knapperne. Alarmen virker kun, hvis lydsignalet er tilkoblet. Apparatet er forudindstillet med alarmen frakoblet. Den skal tilkobles, inden du kan bruge denne funktion. 4. Tryk på eller for hhv. at tilkoble ( On ) eller frakoble ( OFF ) lydsignalet. Kapitel Hvis du ønsker at foretage flere indstillinger, trykkes på. Hvis du vil forlade Setup en, holdes nede, indtil der fremkommer en blinkende teststrimmel. Hvis du aktiverer A-1, A-2, A-3 og A-4, er følgende tidspunkter forudindstillet.tidspunkterne kan justeres, så de passer til dine behov. A-1 8:00 A-2 12:00 A-3 18:00 A-4 22:00 NB: Hvis du har udført en måling inden for en halv time før alarmtidspunktet, bipper alarmen ikke. Hvis apparatet er tændt på alarmtidspunktet, bipper alarmen ikke. Kapitel 3 33

18 Kapitel Tryk på eller for hhv. at tilkoble ( On ) eller frakoble ( OFF ) alarmen. Tryk på for at bekræfte valget. 5. Hvis du vælger at tilkoble alarmen, blinker timerne. A-1 og lydsymbolet vises stadig på displayet. 6. Tryk på eller for at indstille timerne. Tryk på for at bekræfte den aktuelle timeindstilling. Kapitel 3 34 Indstilling af alarmfunktion (fortsat) Når du indstiller alarmtidspunkterne, vises lydsymbolet på displayet, og set blinker hele tiden. 1. Tryk på for at tænde apparatet. Det blinkende teststrimmelsymbol vises. 2. Gå ind i Setup en (tryk på og hold den nede i ca. 4 sekunder). Ordet set blinker i displayet. 3. Tryk gentagne gange på, indtil lydsymbolet og OFF fremkommer i displayet, og set og A-1 blinker Danish 7/6/04 4:00 PM Page 34

19 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 36 Indstilling af alarmfunktion (fortsat) KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) Du er her HYPO-ALARM (til, fra, niveau) Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm 7. Herefter blinker minutterne. Tryk på eller for at vælge 00, 15, 30, eller 45. Der er ikke andre valgmuligheder. 8. Tryk på for at bekræfte den aktuelle minutindstilling. 9. Den næste alarm, A-2, og set blinker nu på displayet. Samtidig vises OFF og lydsymbolet. Du kan enten indstille alarmnummer to eller holde nede,indtil det blinkende teststrimmelsymbol vises, for at forlade Setup en. Apparatet kan indstilles, så det giver dig besked, når dine blodsukkerværdier er for lave. Du kan selv definere blodsukkerniveauet for denne alarm (3,3 4,4 mmol/l). Inden du indstiller hypo-alarmen, bør du få din diabetesbehandler til at hjælpe dig med at fastsætte dit hypoglykæmiske niveau. Apparatet er forudindstillet med hypo-alarmen frakoblet. Hvis du vil tilkoble den, skal du gøre følgende: 1. Tryk på for at tænde apparatet. Det blinkende teststrimmelsymbol vises. Kapitel 3 36 Kapitel 3 37

20 Kapitel Hvis du vælger at tilkoble hypo-alarmen, blinker set og hypo?. Displayet viser nu 3,9 mmol/l. 6. Tryk på eller for at vælge det ønskede niveau. Tryk på for at bekræfte den aktuelle indstilling. 7. Tryk på, og hold den nede, indtil det blinkende teststrimmelsymbol vises, for at forlade Setup en. Kapitel Gå ind i Setup en (tryk på, og hold den nede i ca. 4 sekunder.) Ordet set blinker i displayet. 3. Tryk gentagne gange på,indtil displayet viser OFF, og set og hypo? blinker. 4. Tryk på eller for at vælge tilkobling ( On ) eller frakobling ( OFF ). Tryk på for at bekræfte valget. Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm (fortsat) Danish 7/6/04 4:00 PM Page 38

21 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 40 Overførsel af måleresultater til computer eller PDA Accu-Chek Aviva giver dig mulighed for at overføre alle de data, der er lagret i hukommelsen, til en computer, så informationerne kan udskrives. Overførslen kan ske på to måder: Direkte til en computer ved hjælp af Accu-Chek software og det infrarøde øje. Direkte til en PDA ved hjælp af Accu-Chek software og det infrarøde øje. Kontakt Roche Diagnostics, hvis du ønsker yderligere oplysninger herom. Kapitel 3 40 Infrarødt øje Kapitel 4: Kvalitetskontrol Hvorfor er kvalitetskontrol nødvendig? Ved at udføre kvalitetskontrol sikrer du dig, at apparatet og teststrimlerne fungerer, som de skal, og giver pålidelige resultater. Der skal udføres en kvalitetskontrol, når du åbner en ny pakning med teststrimler du har glemt at sætte låget på teststrimmelbeholderen du har tabt apparatet du ønsker at kontrollere apparatet og teststrimlerne Om kontrolvæsker Der må udelukkende anvendes Accu-Chek Aviva kontrolvæsker. Apparatet genkender automatisk kontrolvæsken. Brug aldrig en kontrolvæske, hvis udløbsdato er overskredet. Væsken kan give pletter på tøjet. Vask tøjet med vand og sæbe, hvis du spilder. 41 teststrimlerne har været opbevaret ved for høje eller for lave temperaturer de målte værdier ikke stemmer overens med, hvordan du har det du ønsker at kontrollere, om du udfører målingerne korrekt Opbevar flasken ved stuetemperatur (under 32 C). Den må ikke fryses. Skru låget stramt til efter brug. Skriv datoen for åbning af flasken på etiketten. Væsken kan holde sig i tre måneder fra denne dato eller indtil udløbsdatoen på flaskens etiket, alt efter hvilken dato der kommer først.

22 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 42 Udførelse af kvalitetskontrol Du skal bruge apparatet, en teststrimmel og kontrolvæske niveau 1 eller niveau 2. Niveauet er trykt på flaskens etiket. Need photo of wiping the tip of the control solution bottle. eller 1. Sæt en teststrimmel i apparatet med pilen først. Apparatet tændes automatisk. 2. Kontrollér, at koden på displayet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Hvis du ikke når at se koden, kan du tage strimlen ud af apparatet og sætte den ind igen. 3. Vælg den kontrolvæske, du ønsker at måle. Husk at vælge niveau 1 eller 2 under punkt Læg apparatet på en lige overflade, f.eks. et bord. 5. Tag hætten af flasken med kontrolvæske og tør flaskens spids af med en serviet. Kapitel 4 42 Kapitel 4 43

23 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 44 Udførelse af kvalitetskontrol (fortsat) 6. Klem på flasken, til der dannes en lille dråbe på spidsen. Lad dråben berøre teststrimlens kant ved det gule vindue. Når blinker, er der nok kontrolvæske på teststrimlen. 7. Der fremkommer nu et resultat på displayet sammen med et kontrolflaskesymbol og et blinkende L.. Teststrimlen må ikke tages ud endnu. Tryk én gang på for at vælge niveau 1 og to gange for niveau Tryk på for at bekræfte det valgte niveau. 9. I displayet vises på skift OK og kontrolresultatet, hvis dette ligger inden for det område, der er trykt på teststrimmelbeholderens etiket. Hvis resultatet ikke ligger inden for dette område, vises skiftevis Err og kontrolresultatet. Teststrimlen tages ud og kasseres. Kapitel 4 44 Kapitel 4 45

24 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 46 Fortolkning af kontrolresultaterne 237 Område (mmol/l) Niveau 1 1,4 3,1 Niveau 2 14,2 19,1 Eksempel Etiketten på teststrimmelbeholderen angiver det acceptable område for både niveau 1- og niveau 2-kontrolvæsker. Det resultat, du får, skal ligge inden for dette område. Det er vigtigt, at resultatet sammenlignes med det rigtige kontrolniveau. Kapitel 4 46 Når kontrolresultatet ligger inden for det område, der er angivet på teststrimmelbeholderen, fungerer teststrimlerne og blodsukkerapparatet korrekt. Hvis kontrolresultatet ikke ligger inden for det acceptable område, kan du gøre følgende for at løse problemet: Fejlfinding: 1. Kontrollér udløbsdatoen på teststrimlerne og kontrolvæsken. 2. Kontrollér, at spidsen på flasken med kontrolvæske er tørret af inden brug. 3. Kontrollér, at låget på teststrimmelbeholderen og flasken med kontrolvæske er lukket forsvarligt. 4. Kontrollér, om teststrimlen har været ude af beholderen i længere tid. 5. Kontrollér, om teststrimlerne og kontrolvæsken blev opbevaret på et køligt og tørt sted. 6. Kontrollér, at fremgangsmåden for kvalitetskontrol blev fulgt. 7. Kontrollér, at du valgte det rigtige kontrolvæskeniveau, enten 1 eller 2, da du udførte kvalitetskontrollen. 8. Kontrollér, at koden på blodsukkerapparatet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. 9. Føler du dig stadig usikker Kapitel 4 47 Gør følgende Hvis udløbsdatoen på en af delene er overskredet, kasseres denne. Hvis det er mere end tre måneder siden, kontrolvæsken blev åbnet, kasseres den. Tør spidsen af flasken af med en serviet, og gentag kvalitetskontrollen med en ny teststrimmel og en frisk dråbe kontrolvæske. Hvis du tror, en af delene har været uden låg i længere tid, udskiftes denne. Gentag kvalitetskontrollen med en ny teststrimmel. Gentag kvalitetskontrollen med korrekt opbevarede teststrimler eller kontrolvæske. Læs kapitel 4, Kvalitetskontrol, og udfør ny måling. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer. Hvis du har valgt det forkerte kontrolvæskeniveau, kan du alligevel godt sammenligne kontrolresultatet med det område, der er trykt på teststrimmelbeholderen. Hvis de ikke svarer til hinanden, isættes den korrekte kodechip i apparatet, og der udføres ny kvalitetskontrol. Gentag kvalitetskontrollen med en ny teststrimmel. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer.

25 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 48 Kapitel 5: Vedligeholdelse og fejlfinding Rengøring af apparatet Udskiftning af batteri 1. Åbn batteridækslet på apparatets bagside ved at skubbe i pilens retning og åbne. Det gamle batteri tages ud. 2. Isæt det nye batteri med + siden opad. 3. Sæt batteridækslet på igen, og tryk det i med et klik. NB: Apparatet anvender et 3 V lithiumbatteri af typen CR Denne type batteri kan købes i mange forretninger. Det er en god ide at have et reservebatteri. Sørg for at installere batteriet med + siden opad. Efter udskiftning af batteriet vil apparatet bede dig bekræfte klokkeslætog datoindstillingen. Se kapitel 1, Indstilling af klokkeslæt og dato. Alle måleresultater er stadig gemt i hukommelsen. Det er let at vedligeholde et Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat det skal blot holdes fri for støv. Hvis der er brug for yderligere rengøring, følges nedenstående retningslinier omhyggeligt, så du opnår det bedste resultat. Sådan gør du: Kontrollér, at apparatet er slukket. Tør forsigtigt apparatets overflade med en blød klud, der er fugtet let med en af følgende rengøringsopløsninger: 70% alkohol eller et andet egnet desinfektionsmiddel Vand med mildt opvaskemiddel Husholdningsblegemiddel og vand i forholdet 1:9 (1 del blegemiddel og 9 dele vand), blandet samme dag. Pas på at der ikke kommer fugt ind i indgangen til kodechippen eller i teststrimmelindgangen ikke at sprøjte rengøringsmiddel direkte på apparatet ikke at komme apparatet i vand eller anden væske ikke at hælde væske ind i apparatet Chapter 48 Kapitel 5 49

26 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 50 Vedligeholdelse og fejlfinding Ved normal brug kræver apparatet ingen eller kun ringe vedligeholdelse. Systemet udfører automatisk en selvtest, hver gang du tænder apparatet, og giver dig besked, hvis der er noget galt. (Se kapitel 5 om Displaymeddelelser, og hvad du skal gøre). Hvis du taber apparatet eller ikke synes, det giver nøjagtige resultater, skal du ringe til Roche a/s, Diagnostics, på For at sikre at displayet fungerer korrekt, skal du slukke apparatet og derefter holde nede for at se hele displayet. Alle delene skal være tydelige og se ud nøjagtigt som på billedet nedenfor. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ringe til Roche a/s, Diagnostics, på Displaymeddelelser og fejlfinding! Der bør aldrig træffes beslutning vedrørende behandling på basis af en fejlmeddelelse. Kontakt Roche a/s, Diagnostics, på i tilfælde af tvivl. Apparatet kan ikke tændes, eller displayet er tomt. Batteriet er opbrugt Sæt nyt batteri i. Batteriet er ved at være opbrugt. Batteriet skal snart skiftes. Se kapitel 5, Udskiftning af batteri. Displayet er beskadiget Ring til Roche a/s, Diagnostics, på Apparatet er defekt Ring til a/s Roche, Diagnostics, på Det er for varmt eller for koldt Flyt apparatet til et sted, hvor temperaturen ligger inden for det anbefalede område. Du er inde i Setup en, og du skal ændre eller bekræfte en indstilling. Se kapitel 3 Setup. Kapitel 5 50 Kapitel 5 51

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 50874 V7/1 06410219001(02) Black Proof Print Number 209 Roche USA 50874 V7/2 06410219001(02) Cyan Proof Print

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning DA 1 Microlife WatchBP Home S er verdens førende digitale blodtryksmåler til tidlig opdagelse af atrieflimmer

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere