Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet."

Transkript

1 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har anvendt en anden type apparat, er det vigtigt at læse brugermanualen grundigt igennem, inden du går i gang. For at kunne bruge apparatet korrekt og sikkert skal du have indgående kendskab til, hvordan det fungerer, hvad de forskellige displaymeddelelser betyder, og hvad de enkelte funktioner skal bruges til. Du har måske allerede kendskab til meget af det, der står i denne brugermanual, men den indeholder også mange informationer, der vil være nye for dig. Kontakt venligst vores kunde- og servicecenter, hvis du har spørgsmål. Der er en adresseliste bagest i denne brugermanual.

2 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 2 Accu-Chek Aviva Dit nye Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat er en del af det målesystem, der måler mængden af sukker i dit blod og gør det nemmere for dig og din diabetesbehandler at regulere din diabetes. Målesystemet omfatter: Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat med batteri Accu-Chek Aviva teststrimler og kodechip Accu-Chek Aviva kontrolvæsker Hvorfor er det vigtigt at måle sit blodsukker regelmæssigt? Regelmæssig blodsukkermåling vil gøre det meget lettere for dig at regulere dit blodsukker i hverdagen. Vi har gjort blodsukkermåling så enkelt som muligt. Har du brug for hjælp? Så ring til Roche a/s, Diagnostics, på Udfyld og indsend garantikortet, så du kan få glæde af Accu-Cheks kundeservice og modtage informationer om produktnyheder. Vigtige informationer om Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva er udviklet og godkendt til måling af blodsukker på frisk, kapillært fuldblod (f.eks. blod fra fingerspids eller underarm). Apparatet er udelukkende beregnet til udvendig brug (in vitro). Det må ikke anvendes til at diagnosticere diabetes. Der må udelukkende anvendes Accu-Chek Aviva teststrimler til dette apparat. Andre strimler vil give ukorrekte måleresultater. Blodsukkerapparatet leveres med forudindstillet dato og klokkeslæt. Det kan dog være nødvendigt at ændre indstillingerne pga. forskellige tidszoner. Kontakt din diabetesbehandler, hvis du har symptomer, der ikke svarer til dine måleresultater, eller hvis du har spørgsmål til din behandling. 2 3

3 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 4 Indhold Kapitel 1: Om Accu-Chek Aviva...6 Accu-Chek Aviva blodsukkerapparatet...6 Kodning af apparatet...8 Indstilling af klokkeslæt og dato - før ibrugtagning...10 Sådan anvendes Accu-Chek Aviva...12 Kapitel 2: Blodsukkermåling...13 Udførelse af måling...13 Markering af måleresultater...16 Måling fra alternative områder (AST)...17 Fortolkning af måleresultaterne...21 Kapitel 3: Hukommelse, Setup og overførsel af data...24 Hukommelse...24 Setup...26 Indstilling af klokkeslæt og dato...27 Til-/frakobling af lydsignal...30 Indstilling af alarmfunktion...33 Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm...37 Overførsel af resultater til computer eller PDA...40 Kapitel 4: Kvalitetskontrol...41 Hvorfor er kvalitetskontrol nødvendig?...41 Om kontrolvæsker...41 Udførelse af kvalitetskontrol...42 Fortolkning af kontrolresultaterne...46 Kapitel 5: Vedligeholdelse og fejlfinding...48 Udskiftning af batteri...48 Rengøring af apparatet...49 Vedligeholdelse og fejlfinding...50 Displaymeddelelser og fejlfinding...51 Kapitel 6: Tekniske data...56 Produktbegrænsninger...56 Specifikationer...56 Oplysninger om produktsikkerhed...58 Garanti...59 Tilbehør...59 Informationer til sundhedspersonale...60 Litteratur...61 Stikordsregister...62 Indhold 4 Indhold 5

4 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 6 Kapitel 1: Om Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva blodsukkerapparatet Display Viser måleresultaterne, meddelelser og resultater lagret i hukommelsen. Højre- og venstrepil Tryk her for at få adgang til hukommelsen, justere indstillinger og gennemse resultaterne Teststrimmelindgang Indfør teststrimlen her. Infrarødt øje Anvendes til overførsel af data fra apparatet til computerprogram eller PDA. (Se kapitel 3.) Tænd/sluk/SET-knap Tryk på knappen for at tænde og slukke apparatet og bekræfte valgte indstillinger. Batteridæksel Batteridækslet åbnes ved at skubbe i pilens retning. Indgang til kodechip Sæt kodechippen i denne indgang. Guldfarvet elektrode Indfør denne ende af teststrimlen i apparatet. Gult vindue Lad bloddråben eller kontrolvæsken berøre kanten af dette felt. Teststrimmel Tænd/sluk/SETknap Set ovenfra Infrarødt øje 237 Teststrimmelbeholder Kodechip (eksempel) Flaske med kontrolvæske Batteri Isættes med + siden opad. 6 7

5 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 8 Kodning af apparatet 1. Sørg for, at apparatet er slukket. 2. Vend apparatet med bagsiden opad. 3. Tag den gamle kodechip ud (hvis der er en i apparatet), og kassér den. 4. Hold kodechippen, så koden vender væk fra dig, og skub den derefter ind i apparatet, til den stopper. 5. Lad kodechippen sidde i apparatet, indtil du åbner en ny pakning teststrimler.! Husk at skifte kodechip, hver gang en ny pakning med teststrimler tages i brug! NB: Du må ikke tvinge kodechippen ind i indgangen den er konstrueret, så den kun kan isættes på én måde. Hvis du ser koden på displayet, isættes en kodechip. Kapitel 1 8 Kapitel 1 9

6 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 10 Indstilling af klokkeslæt og dato - før ibrugtagning Det er vigtigt, at dato og klokkeslæt er korrekt indstillet, hvis man ønsker at bruge hukommelsen eller overføre måleresultaterne til et computerprogram. NB: Når du har isat et nyt batteri, beder apparatet dig automatisk kontrollere klokkeslæt og dato, når du tænder. lavere højere lavere højere 1. Tryk på for at tænde apparatet. Klokkeslæt og dato fremkommer i displayet. Ordet set og timerne blinker. 2. Tryk på for at tælle ned, og tryk på for at tælle op. 3. Tryk på for at bekræfte den aktuelle timeindstilling. Herefter blinker minutterne. 4. Tryk på eller for at indstille minutterne. Tryk på for at bekræfte den aktuelle minutindstilling. 5. Gentag for at indstille dag, måned og år. 6. Når året er indstillet, holdes nede, indtil der fremkommer en blinkende teststrimmel. Klokkeslæt og dato er nu indstillet. 7. Se kapitel 3, Setup vedrørende andre indstillingsmuligheder. Kapitel 1 10 Kapitel 1 11

7 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 12 Sådan anvendes Accu-Chek Aviva Der må udelukkende anvendes Accu-Chek Aviva teststrimler. Skift kodechippen, hver gang du åbner en ny pakning med teststrimler. Opbevar teststrimlerne i den originale beholder. Luk beholderen tæt til igen, så snart du har taget en teststrimmel ud, så strimlerne holdes tørre. Anvend teststrimlen umiddelbart efter, at den er taget ud af beholderen. Husk at kontrollere udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen. Anvend aldrig teststrimlerne efter denne dato. Opbevar teststrimmelbeholderen og blodsukkerapparatet på et tørt sted, f.eks. i soveværelset. Teststrimlerne må ikke opbevares i køleskab. Påfør ikke blod eller kontrolvæske, før teststrimlen er sat i apparatet. Kapitel 2: Blodsukkermåling Udførelse af måling: Inden du udfører den første blodsukkermåling med Accu-Chek Aviva, foretages Setup. Du skal bruge blodsukkerapparatet, en teststrimmel, en fingerprikker og en lancet.! Teststrimlerne må ikke opbevares i meget varme og fugtige rum (badeværelse, køkken, vaskerum)! Høj varme og fugt kan beskadige teststrimlerne. 1. Gør fingerprikkeren klar. 2. Vask og tør hænderne. 3. Sæt en teststrimmel i apparatet med pilen først. Apparatet tændes automatisk. 4. Kontrollér, at koden på displayet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Hvis du ikke når at se koden, kan du tage strimlen ud af apparatet og sætte den ind igen. Kapitel 1 12 Chapter 13

8 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 14 Udførelse af måling (fortsat) NB: Apparatet slukker selv fem sekunder efter, at teststrimlen er taget ud. 5. Der fremkommer en teststrimmel og et blinkende bloddråbesymbol på displayet. 6. Lav et prik i fingeren med fingerprikkeren. 7. Klem forsigtigt på fingeren for at øge blodtilførslen. Dette hjælper dig med at få en bloddråbe frem. 8. Lad bloddråben berøre teststrimlens kant ved det gule vindue. Der skal ikke lægges blod oven på teststrimlen. Når blinker, er der blod nok i teststrimlen. Hvis ikke blinker, kan der påføres mere blod inden for fem sekunder. 9. Dit måleresultat vises i displayet. Hvis du ønsker at markere måleresultatet, skal teststrimlen blive siddende i apparatet. (Se næste afsnit). I modsat fald kasseres den brugte teststrimmel og lancetten i en sikker beholder. Kapitel 2 14 Kapitel 2 15

9 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 16 Markering af måleresultater Denne funktion giver dig mulighed for at markere et måleresultat, som er specielt, med en asterisk ( ). Det kunne f.eks. være en AST-måling (se nedenfor). Når du gennemser resultaterne i hukommelsen, vil markeringen hjælpe dig med at huske, hvad der var særligt ved dette resultat. Sådan markerer du et resultat: 1. Udfør en måling. 2. Når måleresultatet fremkommer i displayet, trykkes én gang på eller, mens strimlen STADIG SIDDER I APPARATET. Der vises nu en lige neden under datoen. 3. Teststrimlen tages ud og kasseres. Kapitel 2 16 markering Måling fra alternative områder (AST) Det er muligt at måle på blod udtaget fra andre områder på kroppen end fingerspidsen, f.eks. håndflade, underarm, overarm, lår eller læg. Dette kaldes Alternative Site Testing eller AST. Mens blod fra fingerspidsen kan anvendes til måling af blodsukker på et hvilket som helst tidspunkt af dagen, er visse tidspunkter uegnede til måling fra alternative områder, nemlig når blodsukkeret stiger eller falder hurtigt. Du bør læse nedenstående afsnit, inden du forsøger måling fra alternative områder. VIGTIGT Tal med din diabetesbehandler, før du anvender AST.! Du bør aldrig ændre din behandling på grundlag af et enkelt måleresultat. Du må ALDRIG ignorere symptomer på højt eller lavt blodsukker. Hvis dine blodsukkerværdier ikke stemmer overens med, hvordan du har det, udføres en måling på blod fra fingerspidsen for at bekræfte resultatet. Hvis dette stadig ikke stemmer overens med, hvordan du har det, bør du kontakte din diabetesbehandler. Kapitel 2 17 Du kan foretage AST-måling: umiddelbart før et måltid når du er fastende omkring sengetid Foretag aldrig AST-måling: inden for to timer efter et måltid efter, du har dyrket motion hvis du er syg hvis du har en mistanke om, at dit blodsukker er lavt hvis du normalt har svært ved at mærke, at dit blodsukker er lavt når basis-insulinen topper inden for to timer efter injektion af hurtigtvirkende insulin

10 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 18 Måling fra alternative områder (AST) (fortsat) Du skal bruge blodsukkerapparatet, en teststrimmel, en fingerprikker beregnet til AST og en lancet. 1. Gør fingerprikkeren klar. 2. Sæt en teststrimmel i blodsukkerapparatet med pilen først. Apparatet tændes automatisk. 3. Kontrollér, at koden på displayet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Hvis du ikke når at se koden, kan du tage strimlen ud af apparatet og sætte den ind igen. 4. Der fremkommer en teststrimmel og et blinkende bloddråbesymbol på displayet. 5. Tryk og hold fingerprikkeren imod et kødrigt område på det alternative målested. Bevæg fingerprikkeren op og ned i en langsom, pumpende bevægelse for at øge blodtilførslen. 6. Tryk på udløserknappen, og fortsæt med at presse mod området. Tryk en ekstra gang med fingerprikkeren for at øge blodtilførslen. Kapitel 2 18 Kapitel 2 19

11 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 20 Måling fra alternative områder (AST) (fortsat) Fortolkning af måleresultaterne Normalt blodsukkerområde Normalområdet for faste blodsukker for en person, der ikke har diabetes, er mellem 3,9 og 6,1 mmol/l. 1 To timer efter et måltid bør det normale blodsukkerniveau være under 7,8 mmol/l. 2 For personer med diabetes: Din diabetesbehandler vil sammen med dig fastlægge et passende område for dine blodsukkerværdier. 7. Lad bloddråben berøre teststrimlens kant ved det gule vindue. Når blinker, er der blod nok i teststrimlen. Hvis ikke blinker, kan der påføres mere blod inden for fem sekunder. Kassér den brugte teststrimmel og lancetten i en sikker beholder. Kapitel 2 20 Kapitel 2 21

12 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 22 Unormale måleresultater Hvis dine måleresultater ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du gøre følgende: Fejlfinding 1. Kontrollér udløbsdatoen på teststrimlerne. 2. Kontrollér, at låget på teststrimmelbeholderen er lukket forsvarligt. 3. Kontrollér, om teststrimlen har været ude af beholderen i længere tid. 4. Kontrollér, om teststrimlerne blev opbevaret på et køligt og tørt sted. 5. Kontrollér, at fremgangsmåden for kvalitetskontrol blev fulgt. 6. Kontrollér, at koden på blodsukkerapparatet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Gør følgende Hvis udløbsdatoen er overskredet, kasseres teststrimlerne. Hvis du tror, teststrimlerne har været uden låg i længere tid, udskiftes de. Gentag målingen med en ny teststrimmel. Gentag målingen med korrekt opbevarede teststrimler. Læs kapitel 2, Blodsukkermåling, og udfør ny måling. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer. Hvis de ikke svarer til hinanden, isættes den korrekte kodechip i apparatet, og der udføres ny måling. Symptomer på højt eller lavt blodsukker Hvis du er opmærksom på symptomerne på højt eller lavt blodsukker, vil du lettere kunne forstå måleresultaterne og beslutte, hvad du vil gøre, hvis de er unormale. Her er de mest almindelige symptomer: Højt blodsukker (hyperglykæmi): Træthed, forøget appetit eller tørst, hyppig vandladning, synsforstyrrelser, hovedpine eller generel ømhed. Lavt blodsukker (hypoglykæmi): Sveden, rysten, synsforstyrrelser, hjertebanken, prikken eller følelsesløshed omkring munden eller fingerspidserne.! Hvis du oplever et af disse symptomer, skal du måle dit blodsukker. Kontakt straks din diabetesbehandler, hvis dine blodsukkerværdier vises som LO (lave) eller HI (høje). 7. Føler du dig stadig usikker Gentag målingen med en ny teststrimmel. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer. Kapitel 2 22 Kapitel 2 23

13 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 24 Kapitel 3: Hukommelse, Setup og overførsel af data Hukommelse Lagring af måleresultater Apparatet lagrer automatisk op til 500 måleresultater med angivelse af klokkeslæt og dato, og du kan når som helst gennemse disse. Måleresultaterne er lagret i rækkefølge fra det nyeste til det ældste, og det er således vigtigt, at klokkeslæt og dato er korrekt indstillet. Gennemsyn af måleresultater Tryk på enten eller for at få adgang til hukommelsen. Det seneste resultat vises. Tryk nu på for at se tidligere resultater i rækkefølge. ELLER tryk på for at se gennemsnitsværdierne for hhv. 7, 14 eller 30 dage i nævnte rækkefølge. NB: Du bør aldrig ændre behandling på grundlag af et enkelt resultat i hukommelsen. De gemte resultater mistes ikke, når der skiftes batteri, men du skal huske at kontrollere, at klokkeslæt og dato er korrekt, når apparatet tændes igen. Se kapitel 1, Indstilling af klokkeslæt og dato. Når hukommelsen indeholder 500 resultater, vil det ældste resultat blive slettet, hver gang der tilføjes et nyt. Hold eller nede for hurtigt at bladre gennem resultaterne. Resultaterne af en kvalitetskontrol gemmes ikke i hukommelsen og er ikke indeholdt i gennemsnitsværdierne for 7, 14 og 30 dage. Chapter 3 24 Kapitel 3 25

14 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 26 Setup Sådan bruges Setup en Ved hjælp af Setup en kan du indstille apparatet, så det passer lige netop til dig. Her er de funktioner, du selv kan indstille. Klokkeslæt og dato indstil klokkeslæt og dato Lydsignal vælg til- eller frakobling Alarm indstil 0-4 alamer om dagen for at blive mindet om, at det er tid til at foretage måling. Hypo-alarm vælg til- eller frakobling. Hvis du vælger at tilkoble hypo-alarmen, skal du bagefter vælge alarmniveau. Det er let at indstille Setup en. Få adgang til Setup en ved at trykke på displayet. Tryk på har her tre forskellige funktioner. for at bekræfte den funktion, du har valgt. Du kan når som helst forlade Setup en ved at trykke på sekunder, indtil det blinkende teststrimmelsymbol vises. og holde den nede, indtil ordet set blinker i og holde den nede i ca. fire Du er her KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) Indstilling af klokkeslæt og dato 1. Tryk på for at tænde apparatet. Det blinkende teststrimmelsymbol vises. 2. Gå ind i Setup en (tryk på, og hold den nede i ca. 4 sekunder). Ordet set og timerne blinker i displayet. lavere HYPO-ALARM (til, fra, niveau) højere 3. Tryk på eller for at tælle hhv. ned og op. Kapitel 3 26 Kapitel 3 27

15 Kapitel Gentag for indstilling af dag, måned og år. 7. Hvis du ønsker at foretage flere indstillinger, trykkes på. Hvis du vil forlade Setup en, holdes nede, indtil der fremkommer en blinkende teststrimmel. Kapitel Tryk på for at bekræfte den aktuelle timeindstilling. Herefter blinker minutterne. 5. Tryk på eller for indstilling af minutterne. Tryk på for at bekræfte den aktuelle minutindstilling. Indstilling af klokkeslæt og dato (fortsat) NB: Du kan få tallene til at skifte hurtigere ved at holde eller nede. lavere højere Danish 7/6/04 4:00 PM Page 28

16 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 30 Du er her KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) HYPO-ALARM (til, fra, niveau) Til-/frakobling af lydsignal Accu-Chek Aviva leveres med lydsignalet tilkoblet,men det kan frakobles, hvis du foretrækker det det har ingen indflydelse på måleresultaterne. Lydsignalet kan være en stor hjælp, fordi det minder dig om: hvornår du skal påføre teststrimlen blod eller kontrolvæske når der er suget nok blod eller kontrolvæske ind i teststrimlen når målingen er færdig når der trykkes på en knap når det er tid til at foretage en blodsukkermåling (hvis alarmen er tilkoblet) hvis der er sket en fejl i forbindelse med målingen (apparatet vil bippe i tilfælde af fejl, selv om lydsignalet er frakoblet). 1. Tryk på for at tænde apparatet. Der fremkommer et blinkende teststrimmelsymbol. 2. Gå ind i Setup en (tryk på og hold den nede i ca. fire sekunder). Set blinker i displayet. 3. Tryk gentagne gange på, indtil displayet viser et blinkende lydsymbol og On. Kapitel 3 30 Kapitel 3 31

17 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 32 Til-/frakobling af lydsignal (fortsat) KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) Indstilling af alarmfunktion Du er her ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) HYPO-ALARM (til, fra, niveau) Alarmfunktionen minder dig om, at det er tid til at måle blodsukker. Der kan indstilles fra 0 til 4 alarmer om dagen. Apparatet bipper hver andet minut op til tre gange, på det tidspunkt alarmen er indstillet til. Alarmen afbrydes ved at isætte en teststrimmel eller trykke på en af knapperne. Alarmen virker kun, hvis lydsignalet er tilkoblet. Apparatet er forudindstillet med alarmen frakoblet. Den skal tilkobles, inden du kan bruge denne funktion. 4. Tryk på eller for hhv. at tilkoble ( On ) eller frakoble ( OFF ) lydsignalet. Kapitel Hvis du ønsker at foretage flere indstillinger, trykkes på. Hvis du vil forlade Setup en, holdes nede, indtil der fremkommer en blinkende teststrimmel. Hvis du aktiverer A-1, A-2, A-3 og A-4, er følgende tidspunkter forudindstillet.tidspunkterne kan justeres, så de passer til dine behov. A-1 8:00 A-2 12:00 A-3 18:00 A-4 22:00 NB: Hvis du har udført en måling inden for en halv time før alarmtidspunktet, bipper alarmen ikke. Hvis apparatet er tændt på alarmtidspunktet, bipper alarmen ikke. Kapitel 3 33

18 Kapitel Tryk på eller for hhv. at tilkoble ( On ) eller frakoble ( OFF ) alarmen. Tryk på for at bekræfte valget. 5. Hvis du vælger at tilkoble alarmen, blinker timerne. A-1 og lydsymbolet vises stadig på displayet. 6. Tryk på eller for at indstille timerne. Tryk på for at bekræfte den aktuelle timeindstilling. Kapitel 3 34 Indstilling af alarmfunktion (fortsat) Når du indstiller alarmtidspunkterne, vises lydsymbolet på displayet, og set blinker hele tiden. 1. Tryk på for at tænde apparatet. Det blinkende teststrimmelsymbol vises. 2. Gå ind i Setup en (tryk på og hold den nede i ca. 4 sekunder). Ordet set blinker i displayet. 3. Tryk gentagne gange på, indtil lydsymbolet og OFF fremkommer i displayet, og set og A-1 blinker Danish 7/6/04 4:00 PM Page 34

19 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 36 Indstilling af alarmfunktion (fortsat) KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) Du er her HYPO-ALARM (til, fra, niveau) Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm 7. Herefter blinker minutterne. Tryk på eller for at vælge 00, 15, 30, eller 45. Der er ikke andre valgmuligheder. 8. Tryk på for at bekræfte den aktuelle minutindstilling. 9. Den næste alarm, A-2, og set blinker nu på displayet. Samtidig vises OFF og lydsymbolet. Du kan enten indstille alarmnummer to eller holde nede,indtil det blinkende teststrimmelsymbol vises, for at forlade Setup en. Apparatet kan indstilles, så det giver dig besked, når dine blodsukkerværdier er for lave. Du kan selv definere blodsukkerniveauet for denne alarm (3,3 4,4 mmol/l). Inden du indstiller hypo-alarmen, bør du få din diabetesbehandler til at hjælpe dig med at fastsætte dit hypoglykæmiske niveau. Apparatet er forudindstillet med hypo-alarmen frakoblet. Hvis du vil tilkoble den, skal du gøre følgende: 1. Tryk på for at tænde apparatet. Det blinkende teststrimmelsymbol vises. Kapitel 3 36 Kapitel 3 37

20 Kapitel Hvis du vælger at tilkoble hypo-alarmen, blinker set og hypo?. Displayet viser nu 3,9 mmol/l. 6. Tryk på eller for at vælge det ønskede niveau. Tryk på for at bekræfte den aktuelle indstilling. 7. Tryk på, og hold den nede, indtil det blinkende teststrimmelsymbol vises, for at forlade Setup en. Kapitel Gå ind i Setup en (tryk på, og hold den nede i ca. 4 sekunder.) Ordet set blinker i displayet. 3. Tryk gentagne gange på,indtil displayet viser OFF, og set og hypo? blinker. 4. Tryk på eller for at vælge tilkobling ( On ) eller frakobling ( OFF ). Tryk på for at bekræfte valget. Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm (fortsat) Danish 7/6/04 4:00 PM Page 38

21 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 40 Overførsel af måleresultater til computer eller PDA Accu-Chek Aviva giver dig mulighed for at overføre alle de data, der er lagret i hukommelsen, til en computer, så informationerne kan udskrives. Overførslen kan ske på to måder: Direkte til en computer ved hjælp af Accu-Chek software og det infrarøde øje. Direkte til en PDA ved hjælp af Accu-Chek software og det infrarøde øje. Kontakt Roche Diagnostics, hvis du ønsker yderligere oplysninger herom. Kapitel 3 40 Infrarødt øje Kapitel 4: Kvalitetskontrol Hvorfor er kvalitetskontrol nødvendig? Ved at udføre kvalitetskontrol sikrer du dig, at apparatet og teststrimlerne fungerer, som de skal, og giver pålidelige resultater. Der skal udføres en kvalitetskontrol, når du åbner en ny pakning med teststrimler du har glemt at sætte låget på teststrimmelbeholderen du har tabt apparatet du ønsker at kontrollere apparatet og teststrimlerne Om kontrolvæsker Der må udelukkende anvendes Accu-Chek Aviva kontrolvæsker. Apparatet genkender automatisk kontrolvæsken. Brug aldrig en kontrolvæske, hvis udløbsdato er overskredet. Væsken kan give pletter på tøjet. Vask tøjet med vand og sæbe, hvis du spilder. 41 teststrimlerne har været opbevaret ved for høje eller for lave temperaturer de målte værdier ikke stemmer overens med, hvordan du har det du ønsker at kontrollere, om du udfører målingerne korrekt Opbevar flasken ved stuetemperatur (under 32 C). Den må ikke fryses. Skru låget stramt til efter brug. Skriv datoen for åbning af flasken på etiketten. Væsken kan holde sig i tre måneder fra denne dato eller indtil udløbsdatoen på flaskens etiket, alt efter hvilken dato der kommer først.

22 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 42 Udførelse af kvalitetskontrol Du skal bruge apparatet, en teststrimmel og kontrolvæske niveau 1 eller niveau 2. Niveauet er trykt på flaskens etiket. Need photo of wiping the tip of the control solution bottle. eller 1. Sæt en teststrimmel i apparatet med pilen først. Apparatet tændes automatisk. 2. Kontrollér, at koden på displayet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Hvis du ikke når at se koden, kan du tage strimlen ud af apparatet og sætte den ind igen. 3. Vælg den kontrolvæske, du ønsker at måle. Husk at vælge niveau 1 eller 2 under punkt Læg apparatet på en lige overflade, f.eks. et bord. 5. Tag hætten af flasken med kontrolvæske og tør flaskens spids af med en serviet. Kapitel 4 42 Kapitel 4 43

23 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 44 Udførelse af kvalitetskontrol (fortsat) 6. Klem på flasken, til der dannes en lille dråbe på spidsen. Lad dråben berøre teststrimlens kant ved det gule vindue. Når blinker, er der nok kontrolvæske på teststrimlen. 7. Der fremkommer nu et resultat på displayet sammen med et kontrolflaskesymbol og et blinkende L.. Teststrimlen må ikke tages ud endnu. Tryk én gang på for at vælge niveau 1 og to gange for niveau Tryk på for at bekræfte det valgte niveau. 9. I displayet vises på skift OK og kontrolresultatet, hvis dette ligger inden for det område, der er trykt på teststrimmelbeholderens etiket. Hvis resultatet ikke ligger inden for dette område, vises skiftevis Err og kontrolresultatet. Teststrimlen tages ud og kasseres. Kapitel 4 44 Kapitel 4 45

24 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 46 Fortolkning af kontrolresultaterne 237 Område (mmol/l) Niveau 1 1,4 3,1 Niveau 2 14,2 19,1 Eksempel Etiketten på teststrimmelbeholderen angiver det acceptable område for både niveau 1- og niveau 2-kontrolvæsker. Det resultat, du får, skal ligge inden for dette område. Det er vigtigt, at resultatet sammenlignes med det rigtige kontrolniveau. Kapitel 4 46 Når kontrolresultatet ligger inden for det område, der er angivet på teststrimmelbeholderen, fungerer teststrimlerne og blodsukkerapparatet korrekt. Hvis kontrolresultatet ikke ligger inden for det acceptable område, kan du gøre følgende for at løse problemet: Fejlfinding: 1. Kontrollér udløbsdatoen på teststrimlerne og kontrolvæsken. 2. Kontrollér, at spidsen på flasken med kontrolvæske er tørret af inden brug. 3. Kontrollér, at låget på teststrimmelbeholderen og flasken med kontrolvæske er lukket forsvarligt. 4. Kontrollér, om teststrimlen har været ude af beholderen i længere tid. 5. Kontrollér, om teststrimlerne og kontrolvæsken blev opbevaret på et køligt og tørt sted. 6. Kontrollér, at fremgangsmåden for kvalitetskontrol blev fulgt. 7. Kontrollér, at du valgte det rigtige kontrolvæskeniveau, enten 1 eller 2, da du udførte kvalitetskontrollen. 8. Kontrollér, at koden på blodsukkerapparatet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. 9. Føler du dig stadig usikker Kapitel 4 47 Gør følgende Hvis udløbsdatoen på en af delene er overskredet, kasseres denne. Hvis det er mere end tre måneder siden, kontrolvæsken blev åbnet, kasseres den. Tør spidsen af flasken af med en serviet, og gentag kvalitetskontrollen med en ny teststrimmel og en frisk dråbe kontrolvæske. Hvis du tror, en af delene har været uden låg i længere tid, udskiftes denne. Gentag kvalitetskontrollen med en ny teststrimmel. Gentag kvalitetskontrollen med korrekt opbevarede teststrimler eller kontrolvæske. Læs kapitel 4, Kvalitetskontrol, og udfør ny måling. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer. Hvis du har valgt det forkerte kontrolvæskeniveau, kan du alligevel godt sammenligne kontrolresultatet med det område, der er trykt på teststrimmelbeholderen. Hvis de ikke svarer til hinanden, isættes den korrekte kodechip i apparatet, og der udføres ny kvalitetskontrol. Gentag kvalitetskontrollen med en ny teststrimmel. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer.

25 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 48 Kapitel 5: Vedligeholdelse og fejlfinding Rengøring af apparatet Udskiftning af batteri 1. Åbn batteridækslet på apparatets bagside ved at skubbe i pilens retning og åbne. Det gamle batteri tages ud. 2. Isæt det nye batteri med + siden opad. 3. Sæt batteridækslet på igen, og tryk det i med et klik. NB: Apparatet anvender et 3 V lithiumbatteri af typen CR Denne type batteri kan købes i mange forretninger. Det er en god ide at have et reservebatteri. Sørg for at installere batteriet med + siden opad. Efter udskiftning af batteriet vil apparatet bede dig bekræfte klokkeslætog datoindstillingen. Se kapitel 1, Indstilling af klokkeslæt og dato. Alle måleresultater er stadig gemt i hukommelsen. Det er let at vedligeholde et Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat det skal blot holdes fri for støv. Hvis der er brug for yderligere rengøring, følges nedenstående retningslinier omhyggeligt, så du opnår det bedste resultat. Sådan gør du: Kontrollér, at apparatet er slukket. Tør forsigtigt apparatets overflade med en blød klud, der er fugtet let med en af følgende rengøringsopløsninger: 70% alkohol eller et andet egnet desinfektionsmiddel Vand med mildt opvaskemiddel Husholdningsblegemiddel og vand i forholdet 1:9 (1 del blegemiddel og 9 dele vand), blandet samme dag. Pas på at der ikke kommer fugt ind i indgangen til kodechippen eller i teststrimmelindgangen ikke at sprøjte rengøringsmiddel direkte på apparatet ikke at komme apparatet i vand eller anden væske ikke at hælde væske ind i apparatet Chapter 48 Kapitel 5 49

26 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 50 Vedligeholdelse og fejlfinding Ved normal brug kræver apparatet ingen eller kun ringe vedligeholdelse. Systemet udfører automatisk en selvtest, hver gang du tænder apparatet, og giver dig besked, hvis der er noget galt. (Se kapitel 5 om Displaymeddelelser, og hvad du skal gøre). Hvis du taber apparatet eller ikke synes, det giver nøjagtige resultater, skal du ringe til Roche a/s, Diagnostics, på For at sikre at displayet fungerer korrekt, skal du slukke apparatet og derefter holde nede for at se hele displayet. Alle delene skal være tydelige og se ud nøjagtigt som på billedet nedenfor. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ringe til Roche a/s, Diagnostics, på Displaymeddelelser og fejlfinding! Der bør aldrig træffes beslutning vedrørende behandling på basis af en fejlmeddelelse. Kontakt Roche a/s, Diagnostics, på i tilfælde af tvivl. Apparatet kan ikke tændes, eller displayet er tomt. Batteriet er opbrugt Sæt nyt batteri i. Batteriet er ved at være opbrugt. Batteriet skal snart skiftes. Se kapitel 5, Udskiftning af batteri. Displayet er beskadiget Ring til Roche a/s, Diagnostics, på Apparatet er defekt Ring til a/s Roche, Diagnostics, på Det er for varmt eller for koldt Flyt apparatet til et sted, hvor temperaturen ligger inden for det anbefalede område. Du er inde i Setup en, og du skal ændre eller bekræfte en indstilling. Se kapitel 3 Setup. Kapitel 5 50 Kapitel 5 51

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 0088 ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. Roche Diagnostics GmbH D-68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com 0 4573153001(01)

Læs mere

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW 06647502A Revisionsdato: 11/2010 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual ACCU-CHEK _CP_LCM_Manual_DA final.indd 1 Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 20.6.2007 17:56:48 På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes følgende symboler,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play.

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. System til måling af blodsukker Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. Anvender kun CONTOUR NEXT-blodsukkerteststrimler. BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Brugsanvisning Blodsukkerapparat

Brugsanvisning Blodsukkerapparat Brugsanvisning Blodsukkerapparat Indhold Indledning...3 Kapitel 1: Dit nye system...5 Kapitel 2: Blodsukkermålinger...13 Kapitel 3: Kontrolmålinger...25 Kapitel 4: Apparatindstillinger...31 Kapitel 5:

Læs mere

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning ONR 2261 Hagedorn 21223 V5/1 man_06456260001_02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_06456260001_02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_06456260001_02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_06456260001_02_darow_154x127mm

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER 1 5 2 3 4 NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP

Læs mere

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning System til blodsukkermåling Apparat og elektronisk logbog i ét Brugervejledning UltraSmart System til blodsukkermåling Brugervejledning i Symboler: SN Serienummer LOT IVD Lot-nummer In Vitro diagnostisk

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre.

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. S blodtryk og din puls Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. Blodtryk kan måles både siddende og stående. A al med din sundhedsfaglige,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 50874 V7/1 06410219001(02) Black Proof Print Number 209 Roche USA 50874 V7/2 06410219001(02) Cyan Proof Print

Læs mere

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker.

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker. er undervist i måling og tolkning af Side 1 af 6 Hvilke patienter skal / må der måles blodsukker på er undervist i måling og tolkning af blodsukker Der skal være et klart formål med at måle Du skal overveje

Læs mere

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2 Blodsukkerapparater/fingerprikkere/tilbehør MediSense Precision X-tra blodsukkerapparat, hvidt med blåt display. Avanceret system til måling af blodglukose. Bruger kun,5 µl blod og 5 µl til blodketonstrimlen.

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT Version 1.0HCT HaemoMedtec ApS Granlyvej 4 6920 Videbæk Tlf. 53 50 15 16 Fax 31 73 29 21 info@haemomedtec.dk www.haemomedtec.dk HSC, marts 2014 Indhold Tænd Lactate Scout+ Side 5 Sluk Lactate Scout+ Side

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE Erstatter brugervejledningen AW 06640701A Rev. dato: 05/2009 Indhold: Sådan indstiller du blodsukkerapparatet 1 Sådan tester du dit blodsukker 5 Sådan føjer du måltids-

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W En forkert udført blodsukkermåling kan føre til forkerte måleresultater; herved er der risiko for, at der træffes forkerte beslutninger vedrørende behandlingen,

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Standardbrugervejledning

Standardbrugervejledning Roche USA 52186 Aviva V6/1 00048009706/C Black Roche USA 52186 Aviva V6/2 00048009706/C Cyan Roche USA 52186 Aviva V6/3 00048009706/C Magenta 2013 Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner Brugervejledning Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner ART20309_Rev-B.indd 1 Symboldefinition Disse symboler bruges på måleren. CE-mærke Batchkode EU-direktivet om batterier kræver, at brugte batterier

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580 Brugervejledning MEMOmini Varenr : 402580 Indhold Introduktion... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Hørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 3 Ind- og udgange... 4

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING GLUKI PLUS DK. Blodsukkermåler med dansk tale. HMI-nr. 37750

BRUGSVEJLEDNING GLUKI PLUS DK. Blodsukkermåler med dansk tale. HMI-nr. 37750 BRUGSVEJLEDNING GLUKI PLUS DK Blodsukkermåler med dansk tale. HMI-nr. 37750 Importør: HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt 9750 Østervrå Tlf. 98954244 hfh@synsnerven.dk www.synsnerven.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052611 Dæktrykssensor (til motorcykel og ATV) Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dæktrykssensor - Varenr. 9052611 Beskrivelse: Tyredog

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere