Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet."

Transkript

1 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har anvendt en anden type apparat, er det vigtigt at læse brugermanualen grundigt igennem, inden du går i gang. For at kunne bruge apparatet korrekt og sikkert skal du have indgående kendskab til, hvordan det fungerer, hvad de forskellige displaymeddelelser betyder, og hvad de enkelte funktioner skal bruges til. Du har måske allerede kendskab til meget af det, der står i denne brugermanual, men den indeholder også mange informationer, der vil være nye for dig. Kontakt venligst vores kunde- og servicecenter, hvis du har spørgsmål. Der er en adresseliste bagest i denne brugermanual.

2 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 2 Accu-Chek Aviva Dit nye Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat er en del af det målesystem, der måler mængden af sukker i dit blod og gør det nemmere for dig og din diabetesbehandler at regulere din diabetes. Målesystemet omfatter: Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat med batteri Accu-Chek Aviva teststrimler og kodechip Accu-Chek Aviva kontrolvæsker Hvorfor er det vigtigt at måle sit blodsukker regelmæssigt? Regelmæssig blodsukkermåling vil gøre det meget lettere for dig at regulere dit blodsukker i hverdagen. Vi har gjort blodsukkermåling så enkelt som muligt. Har du brug for hjælp? Så ring til Roche a/s, Diagnostics, på Udfyld og indsend garantikortet, så du kan få glæde af Accu-Cheks kundeservice og modtage informationer om produktnyheder. Vigtige informationer om Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva er udviklet og godkendt til måling af blodsukker på frisk, kapillært fuldblod (f.eks. blod fra fingerspids eller underarm). Apparatet er udelukkende beregnet til udvendig brug (in vitro). Det må ikke anvendes til at diagnosticere diabetes. Der må udelukkende anvendes Accu-Chek Aviva teststrimler til dette apparat. Andre strimler vil give ukorrekte måleresultater. Blodsukkerapparatet leveres med forudindstillet dato og klokkeslæt. Det kan dog være nødvendigt at ændre indstillingerne pga. forskellige tidszoner. Kontakt din diabetesbehandler, hvis du har symptomer, der ikke svarer til dine måleresultater, eller hvis du har spørgsmål til din behandling. 2 3

3 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 4 Indhold Kapitel 1: Om Accu-Chek Aviva...6 Accu-Chek Aviva blodsukkerapparatet...6 Kodning af apparatet...8 Indstilling af klokkeslæt og dato - før ibrugtagning...10 Sådan anvendes Accu-Chek Aviva...12 Kapitel 2: Blodsukkermåling...13 Udførelse af måling...13 Markering af måleresultater...16 Måling fra alternative områder (AST)...17 Fortolkning af måleresultaterne...21 Kapitel 3: Hukommelse, Setup og overførsel af data...24 Hukommelse...24 Setup...26 Indstilling af klokkeslæt og dato...27 Til-/frakobling af lydsignal...30 Indstilling af alarmfunktion...33 Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm...37 Overførsel af resultater til computer eller PDA...40 Kapitel 4: Kvalitetskontrol...41 Hvorfor er kvalitetskontrol nødvendig?...41 Om kontrolvæsker...41 Udførelse af kvalitetskontrol...42 Fortolkning af kontrolresultaterne...46 Kapitel 5: Vedligeholdelse og fejlfinding...48 Udskiftning af batteri...48 Rengøring af apparatet...49 Vedligeholdelse og fejlfinding...50 Displaymeddelelser og fejlfinding...51 Kapitel 6: Tekniske data...56 Produktbegrænsninger...56 Specifikationer...56 Oplysninger om produktsikkerhed...58 Garanti...59 Tilbehør...59 Informationer til sundhedspersonale...60 Litteratur...61 Stikordsregister...62 Indhold 4 Indhold 5

4 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 6 Kapitel 1: Om Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva blodsukkerapparatet Display Viser måleresultaterne, meddelelser og resultater lagret i hukommelsen. Højre- og venstrepil Tryk her for at få adgang til hukommelsen, justere indstillinger og gennemse resultaterne Teststrimmelindgang Indfør teststrimlen her. Infrarødt øje Anvendes til overførsel af data fra apparatet til computerprogram eller PDA. (Se kapitel 3.) Tænd/sluk/SET-knap Tryk på knappen for at tænde og slukke apparatet og bekræfte valgte indstillinger. Batteridæksel Batteridækslet åbnes ved at skubbe i pilens retning. Indgang til kodechip Sæt kodechippen i denne indgang. Guldfarvet elektrode Indfør denne ende af teststrimlen i apparatet. Gult vindue Lad bloddråben eller kontrolvæsken berøre kanten af dette felt. Teststrimmel Tænd/sluk/SETknap Set ovenfra Infrarødt øje 237 Teststrimmelbeholder Kodechip (eksempel) Flaske med kontrolvæske Batteri Isættes med + siden opad. 6 7

5 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 8 Kodning af apparatet 1. Sørg for, at apparatet er slukket. 2. Vend apparatet med bagsiden opad. 3. Tag den gamle kodechip ud (hvis der er en i apparatet), og kassér den. 4. Hold kodechippen, så koden vender væk fra dig, og skub den derefter ind i apparatet, til den stopper. 5. Lad kodechippen sidde i apparatet, indtil du åbner en ny pakning teststrimler.! Husk at skifte kodechip, hver gang en ny pakning med teststrimler tages i brug! NB: Du må ikke tvinge kodechippen ind i indgangen den er konstrueret, så den kun kan isættes på én måde. Hvis du ser koden på displayet, isættes en kodechip. Kapitel 1 8 Kapitel 1 9

6 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 10 Indstilling af klokkeslæt og dato - før ibrugtagning Det er vigtigt, at dato og klokkeslæt er korrekt indstillet, hvis man ønsker at bruge hukommelsen eller overføre måleresultaterne til et computerprogram. NB: Når du har isat et nyt batteri, beder apparatet dig automatisk kontrollere klokkeslæt og dato, når du tænder. lavere højere lavere højere 1. Tryk på for at tænde apparatet. Klokkeslæt og dato fremkommer i displayet. Ordet set og timerne blinker. 2. Tryk på for at tælle ned, og tryk på for at tælle op. 3. Tryk på for at bekræfte den aktuelle timeindstilling. Herefter blinker minutterne. 4. Tryk på eller for at indstille minutterne. Tryk på for at bekræfte den aktuelle minutindstilling. 5. Gentag for at indstille dag, måned og år. 6. Når året er indstillet, holdes nede, indtil der fremkommer en blinkende teststrimmel. Klokkeslæt og dato er nu indstillet. 7. Se kapitel 3, Setup vedrørende andre indstillingsmuligheder. Kapitel 1 10 Kapitel 1 11

7 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 12 Sådan anvendes Accu-Chek Aviva Der må udelukkende anvendes Accu-Chek Aviva teststrimler. Skift kodechippen, hver gang du åbner en ny pakning med teststrimler. Opbevar teststrimlerne i den originale beholder. Luk beholderen tæt til igen, så snart du har taget en teststrimmel ud, så strimlerne holdes tørre. Anvend teststrimlen umiddelbart efter, at den er taget ud af beholderen. Husk at kontrollere udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen. Anvend aldrig teststrimlerne efter denne dato. Opbevar teststrimmelbeholderen og blodsukkerapparatet på et tørt sted, f.eks. i soveværelset. Teststrimlerne må ikke opbevares i køleskab. Påfør ikke blod eller kontrolvæske, før teststrimlen er sat i apparatet. Kapitel 2: Blodsukkermåling Udførelse af måling: Inden du udfører den første blodsukkermåling med Accu-Chek Aviva, foretages Setup. Du skal bruge blodsukkerapparatet, en teststrimmel, en fingerprikker og en lancet.! Teststrimlerne må ikke opbevares i meget varme og fugtige rum (badeværelse, køkken, vaskerum)! Høj varme og fugt kan beskadige teststrimlerne. 1. Gør fingerprikkeren klar. 2. Vask og tør hænderne. 3. Sæt en teststrimmel i apparatet med pilen først. Apparatet tændes automatisk. 4. Kontrollér, at koden på displayet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Hvis du ikke når at se koden, kan du tage strimlen ud af apparatet og sætte den ind igen. Kapitel 1 12 Chapter 13

8 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 14 Udførelse af måling (fortsat) NB: Apparatet slukker selv fem sekunder efter, at teststrimlen er taget ud. 5. Der fremkommer en teststrimmel og et blinkende bloddråbesymbol på displayet. 6. Lav et prik i fingeren med fingerprikkeren. 7. Klem forsigtigt på fingeren for at øge blodtilførslen. Dette hjælper dig med at få en bloddråbe frem. 8. Lad bloddråben berøre teststrimlens kant ved det gule vindue. Der skal ikke lægges blod oven på teststrimlen. Når blinker, er der blod nok i teststrimlen. Hvis ikke blinker, kan der påføres mere blod inden for fem sekunder. 9. Dit måleresultat vises i displayet. Hvis du ønsker at markere måleresultatet, skal teststrimlen blive siddende i apparatet. (Se næste afsnit). I modsat fald kasseres den brugte teststrimmel og lancetten i en sikker beholder. Kapitel 2 14 Kapitel 2 15

9 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 16 Markering af måleresultater Denne funktion giver dig mulighed for at markere et måleresultat, som er specielt, med en asterisk ( ). Det kunne f.eks. være en AST-måling (se nedenfor). Når du gennemser resultaterne i hukommelsen, vil markeringen hjælpe dig med at huske, hvad der var særligt ved dette resultat. Sådan markerer du et resultat: 1. Udfør en måling. 2. Når måleresultatet fremkommer i displayet, trykkes én gang på eller, mens strimlen STADIG SIDDER I APPARATET. Der vises nu en lige neden under datoen. 3. Teststrimlen tages ud og kasseres. Kapitel 2 16 markering Måling fra alternative områder (AST) Det er muligt at måle på blod udtaget fra andre områder på kroppen end fingerspidsen, f.eks. håndflade, underarm, overarm, lår eller læg. Dette kaldes Alternative Site Testing eller AST. Mens blod fra fingerspidsen kan anvendes til måling af blodsukker på et hvilket som helst tidspunkt af dagen, er visse tidspunkter uegnede til måling fra alternative områder, nemlig når blodsukkeret stiger eller falder hurtigt. Du bør læse nedenstående afsnit, inden du forsøger måling fra alternative områder. VIGTIGT Tal med din diabetesbehandler, før du anvender AST.! Du bør aldrig ændre din behandling på grundlag af et enkelt måleresultat. Du må ALDRIG ignorere symptomer på højt eller lavt blodsukker. Hvis dine blodsukkerværdier ikke stemmer overens med, hvordan du har det, udføres en måling på blod fra fingerspidsen for at bekræfte resultatet. Hvis dette stadig ikke stemmer overens med, hvordan du har det, bør du kontakte din diabetesbehandler. Kapitel 2 17 Du kan foretage AST-måling: umiddelbart før et måltid når du er fastende omkring sengetid Foretag aldrig AST-måling: inden for to timer efter et måltid efter, du har dyrket motion hvis du er syg hvis du har en mistanke om, at dit blodsukker er lavt hvis du normalt har svært ved at mærke, at dit blodsukker er lavt når basis-insulinen topper inden for to timer efter injektion af hurtigtvirkende insulin

10 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 18 Måling fra alternative områder (AST) (fortsat) Du skal bruge blodsukkerapparatet, en teststrimmel, en fingerprikker beregnet til AST og en lancet. 1. Gør fingerprikkeren klar. 2. Sæt en teststrimmel i blodsukkerapparatet med pilen først. Apparatet tændes automatisk. 3. Kontrollér, at koden på displayet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Hvis du ikke når at se koden, kan du tage strimlen ud af apparatet og sætte den ind igen. 4. Der fremkommer en teststrimmel og et blinkende bloddråbesymbol på displayet. 5. Tryk og hold fingerprikkeren imod et kødrigt område på det alternative målested. Bevæg fingerprikkeren op og ned i en langsom, pumpende bevægelse for at øge blodtilførslen. 6. Tryk på udløserknappen, og fortsæt med at presse mod området. Tryk en ekstra gang med fingerprikkeren for at øge blodtilførslen. Kapitel 2 18 Kapitel 2 19

11 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 20 Måling fra alternative områder (AST) (fortsat) Fortolkning af måleresultaterne Normalt blodsukkerområde Normalområdet for faste blodsukker for en person, der ikke har diabetes, er mellem 3,9 og 6,1 mmol/l. 1 To timer efter et måltid bør det normale blodsukkerniveau være under 7,8 mmol/l. 2 For personer med diabetes: Din diabetesbehandler vil sammen med dig fastlægge et passende område for dine blodsukkerværdier. 7. Lad bloddråben berøre teststrimlens kant ved det gule vindue. Når blinker, er der blod nok i teststrimlen. Hvis ikke blinker, kan der påføres mere blod inden for fem sekunder. Kassér den brugte teststrimmel og lancetten i en sikker beholder. Kapitel 2 20 Kapitel 2 21

12 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 22 Unormale måleresultater Hvis dine måleresultater ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du gøre følgende: Fejlfinding 1. Kontrollér udløbsdatoen på teststrimlerne. 2. Kontrollér, at låget på teststrimmelbeholderen er lukket forsvarligt. 3. Kontrollér, om teststrimlen har været ude af beholderen i længere tid. 4. Kontrollér, om teststrimlerne blev opbevaret på et køligt og tørt sted. 5. Kontrollér, at fremgangsmåden for kvalitetskontrol blev fulgt. 6. Kontrollér, at koden på blodsukkerapparatet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Gør følgende Hvis udløbsdatoen er overskredet, kasseres teststrimlerne. Hvis du tror, teststrimlerne har været uden låg i længere tid, udskiftes de. Gentag målingen med en ny teststrimmel. Gentag målingen med korrekt opbevarede teststrimler. Læs kapitel 2, Blodsukkermåling, og udfør ny måling. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer. Hvis de ikke svarer til hinanden, isættes den korrekte kodechip i apparatet, og der udføres ny måling. Symptomer på højt eller lavt blodsukker Hvis du er opmærksom på symptomerne på højt eller lavt blodsukker, vil du lettere kunne forstå måleresultaterne og beslutte, hvad du vil gøre, hvis de er unormale. Her er de mest almindelige symptomer: Højt blodsukker (hyperglykæmi): Træthed, forøget appetit eller tørst, hyppig vandladning, synsforstyrrelser, hovedpine eller generel ømhed. Lavt blodsukker (hypoglykæmi): Sveden, rysten, synsforstyrrelser, hjertebanken, prikken eller følelsesløshed omkring munden eller fingerspidserne.! Hvis du oplever et af disse symptomer, skal du måle dit blodsukker. Kontakt straks din diabetesbehandler, hvis dine blodsukkerværdier vises som LO (lave) eller HI (høje). 7. Føler du dig stadig usikker Gentag målingen med en ny teststrimmel. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer. Kapitel 2 22 Kapitel 2 23

13 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 24 Kapitel 3: Hukommelse, Setup og overførsel af data Hukommelse Lagring af måleresultater Apparatet lagrer automatisk op til 500 måleresultater med angivelse af klokkeslæt og dato, og du kan når som helst gennemse disse. Måleresultaterne er lagret i rækkefølge fra det nyeste til det ældste, og det er således vigtigt, at klokkeslæt og dato er korrekt indstillet. Gennemsyn af måleresultater Tryk på enten eller for at få adgang til hukommelsen. Det seneste resultat vises. Tryk nu på for at se tidligere resultater i rækkefølge. ELLER tryk på for at se gennemsnitsværdierne for hhv. 7, 14 eller 30 dage i nævnte rækkefølge. NB: Du bør aldrig ændre behandling på grundlag af et enkelt resultat i hukommelsen. De gemte resultater mistes ikke, når der skiftes batteri, men du skal huske at kontrollere, at klokkeslæt og dato er korrekt, når apparatet tændes igen. Se kapitel 1, Indstilling af klokkeslæt og dato. Når hukommelsen indeholder 500 resultater, vil det ældste resultat blive slettet, hver gang der tilføjes et nyt. Hold eller nede for hurtigt at bladre gennem resultaterne. Resultaterne af en kvalitetskontrol gemmes ikke i hukommelsen og er ikke indeholdt i gennemsnitsværdierne for 7, 14 og 30 dage. Chapter 3 24 Kapitel 3 25

14 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 26 Setup Sådan bruges Setup en Ved hjælp af Setup en kan du indstille apparatet, så det passer lige netop til dig. Her er de funktioner, du selv kan indstille. Klokkeslæt og dato indstil klokkeslæt og dato Lydsignal vælg til- eller frakobling Alarm indstil 0-4 alamer om dagen for at blive mindet om, at det er tid til at foretage måling. Hypo-alarm vælg til- eller frakobling. Hvis du vælger at tilkoble hypo-alarmen, skal du bagefter vælge alarmniveau. Det er let at indstille Setup en. Få adgang til Setup en ved at trykke på displayet. Tryk på har her tre forskellige funktioner. for at bekræfte den funktion, du har valgt. Du kan når som helst forlade Setup en ved at trykke på sekunder, indtil det blinkende teststrimmelsymbol vises. og holde den nede, indtil ordet set blinker i og holde den nede i ca. fire Du er her KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) Indstilling af klokkeslæt og dato 1. Tryk på for at tænde apparatet. Det blinkende teststrimmelsymbol vises. 2. Gå ind i Setup en (tryk på, og hold den nede i ca. 4 sekunder). Ordet set og timerne blinker i displayet. lavere HYPO-ALARM (til, fra, niveau) højere 3. Tryk på eller for at tælle hhv. ned og op. Kapitel 3 26 Kapitel 3 27

15 Kapitel Gentag for indstilling af dag, måned og år. 7. Hvis du ønsker at foretage flere indstillinger, trykkes på. Hvis du vil forlade Setup en, holdes nede, indtil der fremkommer en blinkende teststrimmel. Kapitel Tryk på for at bekræfte den aktuelle timeindstilling. Herefter blinker minutterne. 5. Tryk på eller for indstilling af minutterne. Tryk på for at bekræfte den aktuelle minutindstilling. Indstilling af klokkeslæt og dato (fortsat) NB: Du kan få tallene til at skifte hurtigere ved at holde eller nede. lavere højere Danish 7/6/04 4:00 PM Page 28

16 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 30 Du er her KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) HYPO-ALARM (til, fra, niveau) Til-/frakobling af lydsignal Accu-Chek Aviva leveres med lydsignalet tilkoblet,men det kan frakobles, hvis du foretrækker det det har ingen indflydelse på måleresultaterne. Lydsignalet kan være en stor hjælp, fordi det minder dig om: hvornår du skal påføre teststrimlen blod eller kontrolvæske når der er suget nok blod eller kontrolvæske ind i teststrimlen når målingen er færdig når der trykkes på en knap når det er tid til at foretage en blodsukkermåling (hvis alarmen er tilkoblet) hvis der er sket en fejl i forbindelse med målingen (apparatet vil bippe i tilfælde af fejl, selv om lydsignalet er frakoblet). 1. Tryk på for at tænde apparatet. Der fremkommer et blinkende teststrimmelsymbol. 2. Gå ind i Setup en (tryk på og hold den nede i ca. fire sekunder). Set blinker i displayet. 3. Tryk gentagne gange på, indtil displayet viser et blinkende lydsymbol og On. Kapitel 3 30 Kapitel 3 31

17 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 32 Til-/frakobling af lydsignal (fortsat) KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) Indstilling af alarmfunktion Du er her ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) HYPO-ALARM (til, fra, niveau) Alarmfunktionen minder dig om, at det er tid til at måle blodsukker. Der kan indstilles fra 0 til 4 alarmer om dagen. Apparatet bipper hver andet minut op til tre gange, på det tidspunkt alarmen er indstillet til. Alarmen afbrydes ved at isætte en teststrimmel eller trykke på en af knapperne. Alarmen virker kun, hvis lydsignalet er tilkoblet. Apparatet er forudindstillet med alarmen frakoblet. Den skal tilkobles, inden du kan bruge denne funktion. 4. Tryk på eller for hhv. at tilkoble ( On ) eller frakoble ( OFF ) lydsignalet. Kapitel Hvis du ønsker at foretage flere indstillinger, trykkes på. Hvis du vil forlade Setup en, holdes nede, indtil der fremkommer en blinkende teststrimmel. Hvis du aktiverer A-1, A-2, A-3 og A-4, er følgende tidspunkter forudindstillet.tidspunkterne kan justeres, så de passer til dine behov. A-1 8:00 A-2 12:00 A-3 18:00 A-4 22:00 NB: Hvis du har udført en måling inden for en halv time før alarmtidspunktet, bipper alarmen ikke. Hvis apparatet er tændt på alarmtidspunktet, bipper alarmen ikke. Kapitel 3 33

18 Kapitel Tryk på eller for hhv. at tilkoble ( On ) eller frakoble ( OFF ) alarmen. Tryk på for at bekræfte valget. 5. Hvis du vælger at tilkoble alarmen, blinker timerne. A-1 og lydsymbolet vises stadig på displayet. 6. Tryk på eller for at indstille timerne. Tryk på for at bekræfte den aktuelle timeindstilling. Kapitel 3 34 Indstilling af alarmfunktion (fortsat) Når du indstiller alarmtidspunkterne, vises lydsymbolet på displayet, og set blinker hele tiden. 1. Tryk på for at tænde apparatet. Det blinkende teststrimmelsymbol vises. 2. Gå ind i Setup en (tryk på og hold den nede i ca. 4 sekunder). Ordet set blinker i displayet. 3. Tryk gentagne gange på, indtil lydsymbolet og OFF fremkommer i displayet, og set og A-1 blinker Danish 7/6/04 4:00 PM Page 34

19 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 36 Indstilling af alarmfunktion (fortsat) KLOKKESLÆT/DATO (timer, min., dag, måned, år) LYDSIGNAL (til/fra) ALARM (A-1, A-2, A-3, A-4) Du er her HYPO-ALARM (til, fra, niveau) Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm 7. Herefter blinker minutterne. Tryk på eller for at vælge 00, 15, 30, eller 45. Der er ikke andre valgmuligheder. 8. Tryk på for at bekræfte den aktuelle minutindstilling. 9. Den næste alarm, A-2, og set blinker nu på displayet. Samtidig vises OFF og lydsymbolet. Du kan enten indstille alarmnummer to eller holde nede,indtil det blinkende teststrimmelsymbol vises, for at forlade Setup en. Apparatet kan indstilles, så det giver dig besked, når dine blodsukkerværdier er for lave. Du kan selv definere blodsukkerniveauet for denne alarm (3,3 4,4 mmol/l). Inden du indstiller hypo-alarmen, bør du få din diabetesbehandler til at hjælpe dig med at fastsætte dit hypoglykæmiske niveau. Apparatet er forudindstillet med hypo-alarmen frakoblet. Hvis du vil tilkoble den, skal du gøre følgende: 1. Tryk på for at tænde apparatet. Det blinkende teststrimmelsymbol vises. Kapitel 3 36 Kapitel 3 37

20 Kapitel Hvis du vælger at tilkoble hypo-alarmen, blinker set og hypo?. Displayet viser nu 3,9 mmol/l. 6. Tryk på eller for at vælge det ønskede niveau. Tryk på for at bekræfte den aktuelle indstilling. 7. Tryk på, og hold den nede, indtil det blinkende teststrimmelsymbol vises, for at forlade Setup en. Kapitel Gå ind i Setup en (tryk på, og hold den nede i ca. 4 sekunder.) Ordet set blinker i displayet. 3. Tryk gentagne gange på,indtil displayet viser OFF, og set og hypo? blinker. 4. Tryk på eller for at vælge tilkobling ( On ) eller frakobling ( OFF ). Tryk på for at bekræfte valget. Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm (fortsat) Danish 7/6/04 4:00 PM Page 38

21 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 40 Overførsel af måleresultater til computer eller PDA Accu-Chek Aviva giver dig mulighed for at overføre alle de data, der er lagret i hukommelsen, til en computer, så informationerne kan udskrives. Overførslen kan ske på to måder: Direkte til en computer ved hjælp af Accu-Chek software og det infrarøde øje. Direkte til en PDA ved hjælp af Accu-Chek software og det infrarøde øje. Kontakt Roche Diagnostics, hvis du ønsker yderligere oplysninger herom. Kapitel 3 40 Infrarødt øje Kapitel 4: Kvalitetskontrol Hvorfor er kvalitetskontrol nødvendig? Ved at udføre kvalitetskontrol sikrer du dig, at apparatet og teststrimlerne fungerer, som de skal, og giver pålidelige resultater. Der skal udføres en kvalitetskontrol, når du åbner en ny pakning med teststrimler du har glemt at sætte låget på teststrimmelbeholderen du har tabt apparatet du ønsker at kontrollere apparatet og teststrimlerne Om kontrolvæsker Der må udelukkende anvendes Accu-Chek Aviva kontrolvæsker. Apparatet genkender automatisk kontrolvæsken. Brug aldrig en kontrolvæske, hvis udløbsdato er overskredet. Væsken kan give pletter på tøjet. Vask tøjet med vand og sæbe, hvis du spilder. 41 teststrimlerne har været opbevaret ved for høje eller for lave temperaturer de målte værdier ikke stemmer overens med, hvordan du har det du ønsker at kontrollere, om du udfører målingerne korrekt Opbevar flasken ved stuetemperatur (under 32 C). Den må ikke fryses. Skru låget stramt til efter brug. Skriv datoen for åbning af flasken på etiketten. Væsken kan holde sig i tre måneder fra denne dato eller indtil udløbsdatoen på flaskens etiket, alt efter hvilken dato der kommer først.

22 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 42 Udførelse af kvalitetskontrol Du skal bruge apparatet, en teststrimmel og kontrolvæske niveau 1 eller niveau 2. Niveauet er trykt på flaskens etiket. Need photo of wiping the tip of the control solution bottle. eller 1. Sæt en teststrimmel i apparatet med pilen først. Apparatet tændes automatisk. 2. Kontrollér, at koden på displayet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. Hvis du ikke når at se koden, kan du tage strimlen ud af apparatet og sætte den ind igen. 3. Vælg den kontrolvæske, du ønsker at måle. Husk at vælge niveau 1 eller 2 under punkt Læg apparatet på en lige overflade, f.eks. et bord. 5. Tag hætten af flasken med kontrolvæske og tør flaskens spids af med en serviet. Kapitel 4 42 Kapitel 4 43

23 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 44 Udførelse af kvalitetskontrol (fortsat) 6. Klem på flasken, til der dannes en lille dråbe på spidsen. Lad dråben berøre teststrimlens kant ved det gule vindue. Når blinker, er der nok kontrolvæske på teststrimlen. 7. Der fremkommer nu et resultat på displayet sammen med et kontrolflaskesymbol og et blinkende L.. Teststrimlen må ikke tages ud endnu. Tryk én gang på for at vælge niveau 1 og to gange for niveau Tryk på for at bekræfte det valgte niveau. 9. I displayet vises på skift OK og kontrolresultatet, hvis dette ligger inden for det område, der er trykt på teststrimmelbeholderens etiket. Hvis resultatet ikke ligger inden for dette område, vises skiftevis Err og kontrolresultatet. Teststrimlen tages ud og kasseres. Kapitel 4 44 Kapitel 4 45

24 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 46 Fortolkning af kontrolresultaterne 237 Område (mmol/l) Niveau 1 1,4 3,1 Niveau 2 14,2 19,1 Eksempel Etiketten på teststrimmelbeholderen angiver det acceptable område for både niveau 1- og niveau 2-kontrolvæsker. Det resultat, du får, skal ligge inden for dette område. Det er vigtigt, at resultatet sammenlignes med det rigtige kontrolniveau. Kapitel 4 46 Når kontrolresultatet ligger inden for det område, der er angivet på teststrimmelbeholderen, fungerer teststrimlerne og blodsukkerapparatet korrekt. Hvis kontrolresultatet ikke ligger inden for det acceptable område, kan du gøre følgende for at løse problemet: Fejlfinding: 1. Kontrollér udløbsdatoen på teststrimlerne og kontrolvæsken. 2. Kontrollér, at spidsen på flasken med kontrolvæske er tørret af inden brug. 3. Kontrollér, at låget på teststrimmelbeholderen og flasken med kontrolvæske er lukket forsvarligt. 4. Kontrollér, om teststrimlen har været ude af beholderen i længere tid. 5. Kontrollér, om teststrimlerne og kontrolvæsken blev opbevaret på et køligt og tørt sted. 6. Kontrollér, at fremgangsmåden for kvalitetskontrol blev fulgt. 7. Kontrollér, at du valgte det rigtige kontrolvæskeniveau, enten 1 eller 2, da du udførte kvalitetskontrollen. 8. Kontrollér, at koden på blodsukkerapparatet svarer til koden på teststrimmelbeholderen. 9. Føler du dig stadig usikker Kapitel 4 47 Gør følgende Hvis udløbsdatoen på en af delene er overskredet, kasseres denne. Hvis det er mere end tre måneder siden, kontrolvæsken blev åbnet, kasseres den. Tør spidsen af flasken af med en serviet, og gentag kvalitetskontrollen med en ny teststrimmel og en frisk dråbe kontrolvæske. Hvis du tror, en af delene har været uden låg i længere tid, udskiftes denne. Gentag kvalitetskontrollen med en ny teststrimmel. Gentag kvalitetskontrollen med korrekt opbevarede teststrimler eller kontrolvæske. Læs kapitel 4, Kvalitetskontrol, og udfør ny måling. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer. Hvis du har valgt det forkerte kontrolvæskeniveau, kan du alligevel godt sammenligne kontrolresultatet med det område, der er trykt på teststrimmelbeholderen. Hvis de ikke svarer til hinanden, isættes den korrekte kodechip i apparatet, og der udføres ny kvalitetskontrol. Gentag kvalitetskontrollen med en ny teststrimmel. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på , hvis du stadig har problemer.

25 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 48 Kapitel 5: Vedligeholdelse og fejlfinding Rengøring af apparatet Udskiftning af batteri 1. Åbn batteridækslet på apparatets bagside ved at skubbe i pilens retning og åbne. Det gamle batteri tages ud. 2. Isæt det nye batteri med + siden opad. 3. Sæt batteridækslet på igen, og tryk det i med et klik. NB: Apparatet anvender et 3 V lithiumbatteri af typen CR Denne type batteri kan købes i mange forretninger. Det er en god ide at have et reservebatteri. Sørg for at installere batteriet med + siden opad. Efter udskiftning af batteriet vil apparatet bede dig bekræfte klokkeslætog datoindstillingen. Se kapitel 1, Indstilling af klokkeslæt og dato. Alle måleresultater er stadig gemt i hukommelsen. Det er let at vedligeholde et Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat det skal blot holdes fri for støv. Hvis der er brug for yderligere rengøring, følges nedenstående retningslinier omhyggeligt, så du opnår det bedste resultat. Sådan gør du: Kontrollér, at apparatet er slukket. Tør forsigtigt apparatets overflade med en blød klud, der er fugtet let med en af følgende rengøringsopløsninger: 70% alkohol eller et andet egnet desinfektionsmiddel Vand med mildt opvaskemiddel Husholdningsblegemiddel og vand i forholdet 1:9 (1 del blegemiddel og 9 dele vand), blandet samme dag. Pas på at der ikke kommer fugt ind i indgangen til kodechippen eller i teststrimmelindgangen ikke at sprøjte rengøringsmiddel direkte på apparatet ikke at komme apparatet i vand eller anden væske ikke at hælde væske ind i apparatet Chapter 48 Kapitel 5 49

26 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 50 Vedligeholdelse og fejlfinding Ved normal brug kræver apparatet ingen eller kun ringe vedligeholdelse. Systemet udfører automatisk en selvtest, hver gang du tænder apparatet, og giver dig besked, hvis der er noget galt. (Se kapitel 5 om Displaymeddelelser, og hvad du skal gøre). Hvis du taber apparatet eller ikke synes, det giver nøjagtige resultater, skal du ringe til Roche a/s, Diagnostics, på For at sikre at displayet fungerer korrekt, skal du slukke apparatet og derefter holde nede for at se hele displayet. Alle delene skal være tydelige og se ud nøjagtigt som på billedet nedenfor. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ringe til Roche a/s, Diagnostics, på Displaymeddelelser og fejlfinding! Der bør aldrig træffes beslutning vedrørende behandling på basis af en fejlmeddelelse. Kontakt Roche a/s, Diagnostics, på i tilfælde af tvivl. Apparatet kan ikke tændes, eller displayet er tomt. Batteriet er opbrugt Sæt nyt batteri i. Batteriet er ved at være opbrugt. Batteriet skal snart skiftes. Se kapitel 5, Udskiftning af batteri. Displayet er beskadiget Ring til Roche a/s, Diagnostics, på Apparatet er defekt Ring til a/s Roche, Diagnostics, på Det er for varmt eller for koldt Flyt apparatet til et sted, hvor temperaturen ligger inden for det anbefalede område. Du er inde i Setup en, og du skal ændre eller bekræfte en indstilling. Se kapitel 3 Setup. Kapitel 5 50 Kapitel 5 51

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 50874 V7/1 06410219001(02) Black Proof Print Number 209 Roche USA 50874 V7/2 06410219001(02) Cyan Proof Print

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Vi skriver til dig efter aftale med Frank Gottlieb fra Diabetesnetværket. Tak fordi du vil prøve OneTouch Verio Pro apparatet og deltage i vores undersøgelse.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere