BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOGBALLE A/S. Hvem er vi?"

Transkript

1 L-line

2

3 BOGBALLE A/S. Hvem er vi? I 1934 startede BOGBALLEs grundlægger, Anders Peter Laursen, produktion af inventar til fjerkræavl i landsbyen Bøgballe. Tiderne skiftede og i starten af 1950 erne blev fokus flyttet til produktion af vores velkendte, blå gødningsspredere. I dag ejes BOGBALLE A/S af 4. generation, der ufortrødent fortsætter med at føre de stolte traditioner videre. Design, optimal funktionalitet og betjeningsvenlighed er skabt på baggrund af årelange praktiske erfaringer, gjort i samarbejde med landmænd verden over. Vi råder over et højteknologisk produktionsapparat med tilhørende faciliteter for udvikling og afprøvning, samt en af Europas største og mest avancerede testhaller. 2: Fabrikken 3: Testhal - Programmering af robot - Pulverlakering 3

4

5 L-line. Til mange formål. L-line er den perfekte mellemklassespreder til små og mellemstore landbrug. Uanset hvilket behov, der skal dækkes, klarer sprederen opgaven. L-line sprederne har beholderbredder på hhv. 120 og 210 cm og indeholder fra liter. Vi pulverlakerer med den robuste Flexi Coat, efter en grundig 7-trins rengøring af hvert komponent. Spredesystemet samt beholderbunden er udført i rustfrit stål. Doseringen fjernbetjenes enten via hydraulik, kabel eller med CALIBRATOR ICON. Integreret normal- og kantspredning er standard på alle modeller. Spredevinger i højstyrke manganstål. Vedligeholdelsesfri og vandtæt overbelastningskobling. Trinløs reguleringsviser placeret synligt fra traktorens førersæde. Integrerede solde. Flexi Coat pulverlak, der slidmæssigt er 30 gange stærkere end traditionel vådlak. Rustfri beholderbund, spredeskiver og afskærmning. Vedligeholdelsesfri transmission med reversibel omløbsretning. Ét sæt spredeskiver anvendes ved alle spredebredder. 4: L2W plus 1600 liter 5: L2 plus 1600 liter- L1 plus 1150 liter - L1 base 500 liter 5

6

7 Enkel indstilling. Hurtigt og nemt. På spredere med kabel eller hydraulisk fjernbetjening indstilles doseringen hurtigt og nemt med den medleverede S-indicator. Efter en 30 sekunders test af gødningens flow med S-indicatoren, danner en enkel beregning med udgangspunkt i den målte mængde grundlag for den korrekte indstilling. Resultatet af beregningen (flow factoren) anvendes direkte på sprederens skala. Eksempel: 250 Kg/Ha x 18 M x 11,4 Km/h x G = Flow Factor 2010 Metoden er særdeles fleksibel, da hastighed og dosering frit kan vælges. Det giver således mulighed for hurtigt at ændre dosering eller hastighed blot ved at foretage en ny beregning. Den medleverede lommeregner med indbygget stopur anvendes til tidtagning og beregning. Proceduren gennemføres på under 2 minutter. 6: S-indicator 7: Vejning af mængde - Lommeregner - Flow factor

8

9 Normal- og kantspredning. To rotationsretninger. Trend spredesystemet benytter det bedste fra in- og off-center rotationsretningerne. In-center anvender vi til normalspredning; spredeskiverne roterer mod hinanden og tildeler gødningen af 4 gange. Herved opnår vi den 4 dobbelte overlapning, der resulterer i et perfekt spredebillede. Off-center benytter vi til kantspredning; spredeskiverne roterer væk fra hinanden og tildeler gødningen i to individuelle spredebilleder til hhv. højre og venstre side. Systemet sikrer en perfekt tildeling af gødningen både ud til skel og ind i marken. Ved behov for at sprede fra skel og ind i marken tilbyder vi et ekstraudstyr, der kan lukke for den ene side af sprederen. Systemet er velegnet ved spredning i græsfolde samt langs åer og vandløb. (Standard på L1) Spredesystemet opfylder naturligvis den europæiske miljønorm EN : Normalspredning 9: Kantspredning fra skel - Trend principskitse - Kantspredning til skel 9

10

11 Nyttige funktioner. Til gavn for alle. Indstil spredebredden vha. den integrerede kipviser. Denne metode er ganske enkelt den bedste og mest præcise måde at indstille spredebredden på, idet der ikke kræves yderligere indstillinger. Vores omrører roterer med excentriske bevægelser fra omdr./min afhængig af gødningens vægtfylde og flowegenskaber. Ved lette og porøse gødninger roterer omrøreren automatisk langsommere, og behandler dermed materialet mere skånsomt. Den integrerede aflastningskegle opretholder et ensartet materialeflow til udløbene og forebygger beskadigelse af gødningskornene, idet omrøreren beskyttes imod direkte tryk. Det centralt styrede reguleringssystem justerer automatisk gødningens nedfaldspunkt på spredeskiven. Sprederen er monteret med dobbelte reguleringsskod, der åbner med forskellig hastighed. På den måde fastholder reguleringssystemet det perfekte nedfaldspunkt, uanset dosering og kørehastighed. Til spredning af sneglekorn, raps mv., kan der som ekstraudstyr monteres et reduktionsudløb i reguleringssystemet. 10: Omrører med excentriske bevægelser 11: Indstilling af spredebredde - Dobbelt reguleringsskod - Aflastningskegle 11

12

13 L-Trail og BXL Løft mere. L-Trail giver mulighed for, at også en mindre traktor kan køre med en stor spreder. Sporbredden er variabel fra mm. Sprederen kan naturligvis også bruges i 3-punktsophænget ved f.eks. sengødskning. Vores storsækløfter BXL 1300 monteres i sprederens 3-punktsophæng. Placer storsække på marken, hvor de skal bruges, og opnå en kapacitetsforøgelse på 3-5 ha i timen. Den fleksible udskyderarm løfter sækkene direkte fra jorden eller fra en vogn. Storsækløfteren kan med fuldt udskudt arm løfte kg. Løftecylindrene er forsynet med slangebrudsventiler for optimal sikkerhed under arbejdet. Storsækløfteren passer til L-line spredere med kapacitet op til liter. 12: L2W plus liter med BXL : L2W plus liter med BXL L2-Trail - L2-Trail med L2 plus liter 13

14

15

16

17 CALIBRATOR ICON. Intelligent. Skal spredearbejdet foregå effektivt og fleksibelt er CALIBRATOR ICON den rette løsning til styring af doseringen. 100% kørselsafhængighed giver øget effektivitet, da hastigheden kan tilpasses markens beskaffenhed. Inden spredearbejdet begynder gennemføres en hurtig og enkel indsåning på blot 30 sekunder. Alternativt indtastes en indsåningsværdi direkte fra spredetabellen. Ved at trykke på +/- tasterne, mens der spredes, regulerer sprederen procentvis op eller ned i dosering i step af 5%. Ved hjælp af en PC kan markdata fra de forskellige arealer udlæses og importeres til Excel. Der registrereres kg/ha, areal/ha samt kg/total spredt pr. mark. Ved ekstarordinære behov anbefaler vi CALIBRATOR ZURF, der har USB kommunikation med tilhørende PC program til planlægning og dokumentation af spredearbejdet, indbygget triptæller, registrering af beholderindhold mv. Yderligere information findes i CALIBRATOR brochure. Skift mellem normal- og kantspredning fra førersædet (ekstraudstyr). Indbygget kontrol og alarmsystem mod fejlbetjening af spreder. Mulighed for softwareopdatering fra internettet. Graduering af dosering via ± tasterne i step af 5%. Kommunikation med GPS og gradueringssystemer via seriel kommunikation. Betjeningsvenlig menustruktur med letforståelige ikoner. Registrering af data fra 99 marker. 16: CALIBRATOR ICON 17: Indtastning af indsåningsværdi fra spredetabel - Dosering via ± tasterne i step af 5% - Udlæsning af data via RS232 17

18

19 Vejeteknik. En let beslutning. Skal den korrekte dosering opnås, kræver det konstant tjek af gødningens flow. I 1988 lancerede vi, som de første, en spreder med vejeteknik. Det var første skridt i den rigtige retning til overvågning og kontrol af flow et. I dag kan vi med vejeteknikken registrere ændringer i flow et, og ud fra disse informationer fuldautomatisk styre doseringen korrekt. Til at overvåge vejeteknikken bruger vi CALIBRATOR ZURF, vores super intelligente elektronik. CALIBRATOR ZURF og vores parallelophængte vejesystem foretager konstant intelligente målinger under kørslen og indstiller automatisk reguleringsskoddene. Den intelligente software arbejder non-stop med at behandle vejesignalerne, herunder beholderens indhold, og gennemfører på baggrund heraf fuldautomatiske indsåninger under kørsel. Selv på kuperet terræn er vi i stand til at veje beholderens indhold korrekt det er med til at sikre den høje grad af præcision. Forbruget af gødning er derfor under fuld kontrol hele tiden, og dermed også omkostningerne. Alle spredere med vejeteknik kan alternativt leveres med en ISOBUS controller, der opfylder ISO norm ISOBUS controlleren er forsynet med et stik til let sammenkobling med traktorens ISOBUS netværk/terminal. 18: Fuldautomatisk dosering (W) tilkoblet 19: Vejecelle - Bladfjedre - ISOBUS controller 19

20

21 CALIBRATOR ZURF. Super intelligent. Skal spredearbejdet foregå effektivt, fleksibelt og intelligent er CALIBRATOR ZURF den rette løsning til styring af doseringen. 100% kørselsafhængighed giver øget effektivitet, da hastigheden kan tilpasses markens beskaffenhed. Derudover følger en række andre muligheder. Planlæg f.eks. hele spredearbejdet hjemmefra med ZURFcom programmet og gem informationerne på USB nøglen. ZURFcom giver bl.a. mulighed for at downloade spredetabeller direkte fra vores online gødningsdatabase til CALIBRATOR ZURF. Efter endt markarbejde kan sprededataene gemmes på USB nøglen for senere dokumentation. Inden spredearbejdet begynder gennemføres en hurtig og enkel indsåning på blot 30 sekunder. Alternativt indtastes en indsåningsværdi direkte fra spredetabellen. Ved at trykke på +/- tasterne, mens der spredes, regulerer sprederen procentvis op eller ned i mængde. Yderligere information findes i vores CALIBRATOR brochure. Skift mellem normal- og kantspredning fra førersædet (standard på W-modeller). Indbygget kontrol og alarmsystem mod fejlbetjening af spreder. Indbygget instruktionsbog. Mulighed for softwareopdatering fra internettet via USB nøgle. Graduering af dosering via ± tasterne i step fra 1-25%. Fuldautomatisk dosering (M2W og M3W). Kommunikation med GPS og gradueringssystemer via seriel kommunikation. Betjeningsvenlig menustruktur med hovedmenuer og underliggende rullemenuer. Registrering af data fra ubegrænset antal marker. 20: CALIBRATOR ZURF 21: USB nøgle - USB kommunikation - Indtastning af indsåningsværdi 21

22

23 Grønne områder. Slidstærk vedligeholdelse. Boldbaner og parker udsættes for konstant slidtage. Det stiller krav til gødskningen. L-line er ideel til at foretage mange tildelinger med små mængder gødning og høj præcision. De mange delgødskninger opretholder en jævn og balanceret vækst i græsset. Ydermere kan sprederen anvendes til eftersåning af græs eksempelvis på særligt udsatte steder, samt til spredning af sneglebekæmpelsesmiddel. 22: Spredning på golfbane 23: Golfbane - Park - Fodboldbane 23

24

25 2-rækkeudstyr. En smal sag. L1 sprederen kan monteres med et rækkeudstyr udført i rustfrit stål til brug i vin-, frugt- og bærproduktion. Ved smalle rækkeafstande kan sprederen forsynes med en beholder med en bredde på kun 125 cm. Rækkeudstyret placerer gødningen i bånd på cm omkring planterne, hvorved udnyttelsen af næringsstofferne optimeres. Rækkeafstanden justeres trinløst via klappen på hver side og kan indstilles mellem 1,5 og 5 meter. Udstyret på- og afmonteres nemt og hurtigt vha. et enkelt håndtag. Uden rækkeudstyr er sprederens arbejdsbredde fra meter. 24: L1 base 775 liter 25: Indstilling af arbejdsbredde - Spredning - Afmontering af rækkeudstyr 25

26

27 Testhal. Specialistviden. Siden 1984 har vi i vores testhal arbejdet året rundt med at analysere gødningers spredeegenskaber og udarbejde spredetabeller. Testhallen er en af Europas største og mest avancerede, med f.eks. fuldautomatisk vejning af testbakkerne. Resultaterne registreres direkte i en database, der samtidig er grundlaget for spredetabeller og et udvalg af andre online serviceværktøjer. Alle spredetabeller er frit tilgængelige og derudover er der mulighed for at benytte den gratis service gødningsanalyse, der bruges til at finde spredetabeller på gødninger, som vi ikke har testet i testhallen. Med et testsæt, der består af en kornstyrketester og en boks til sortering efter kornstørrelse, er det muligt at analysere gødningens fysiske egenskaber. Resultaterne fra testen indtastes direkte på bogballe.com, hvorefter databasen øjeblikkeligt foreslår en egnet spredetabel. Derudover er det muligt at finde en specifik indstilling til spredere med hydraulisk eller kabel fjernbetjening via individuel skalaindstilling, som er et fleksibelt værktøj, der angiver indstillinger netop til den hastighed, dosering og spredebredde, der passer dine behov. 26: Testhal 27: Testsæt - Online gødningsanalyse - Online individuel skala indstilling 27

28

29 Ekstraudstyr. Nyttigt. CALIBRATOR ZURF CALIBRATOR ICON Trafiklygter Presenning Hydr. betjening af presenning Transporthjul Stige Ekstra brede skærme Reduktionsgear Hydraulisk drivsystem Flow kontrol Reflekser Friløbskobling Sengødskningskonsol (L2W) Sengødskningstappe (L2) Omrører til græsfrø S-indicator Indsåningsudstyr (L2) Indsåningsudstyr (L1) Testsæt Reduktionsindsats Lifttappe kat I 2-rækket udstyr Modul 29

30 120 x 210 cm L2Wplus 120 x 210 cm L2plus L / Maks kg L / Maks kg L / kg L / kg L / kg L / kg 700 L / 770 kg 700 L / 770 kg 83 cm 101 cm 119 cm 138 cm 83 cm 101 cm 119 cm 138 cm 64 cm 64 cm L1plus L1base 120 x 210 cm 120 x 125 cm L / Maks kg L / kg 700 L / 770 kg L / kg 775 L / 850 kg 500 L / 550 kg 86 cm 104 cm 123 cm 87 cm 105 cm 124 cm 44 cm 44 cm L2-Trail BXL cm 30 cm 95 cm 272 cm 20 cm 192 cm 80 cm Min. 160 cm Maks. 220 cm 68 cm 240 cm 149 cm 465 cm 195 cm 25 cm 20 cm

31 Specifikationer L2W plus L2W plus L2 plus L1 plus L1 base Egenvægt (kg) 330/362/394/ /369/401/ /300/332/ /242/ /222/246 Arbejdsbredde (M) Fuldautomatisk vejesystem Styreenhed CALIBRATOR ZURF ISOBUS Udstyr Manuel betjening af kantspredning til skel Manuel betjening af kantspredning fra skel Pto Vandtæt overbelastningskobling Sold Kipviser Stænklapper Sikkerhedsbøjle, opfylder EN14017 CALIBRATOR ZURF inkl. testsæt til gødningsanalyse ISOBUS Controller inkl. testsæt til gødningsanalyse CALIBRATOR ICON inkl. testsæt til gødningsanalyse Hydraulisk fjernbetjening (inkl. S-indicator) Kabelfjernbetjening (inkl. S-indicator) Trafiklygter Presenning, klapbar Hydraulisk fjernbetjening af presenning Transporthjul Stige, klapbar Ekstra brede skærme Reduktionsindsats Reduktionsgear 1000/540 og 540/540 inkl. transporthjul Hydraulisk drivsystem Flow kontrol, regulering af oliemængde / omdrejninger Reflekser Friløbskobling Pilotventil, modvirker returløb af olie på hydraulisk fjernbetjening Sengødskningskonsol / -tappe Omrører til græsfrø S-indicator til indstilling af dosering Indsåningsudstyr 2-rækket udstyr (1,5-5 meter) Lifttappeforlængersæt 100 mm kat I og II (maks kg) Lifttappesæt kat I Testsæt til gødningsanalyse Modul plus 450 liter Modul base 275 liter Muligheder for betjening af kantspredning Elek. fjernbetj. til skel via CALIBRATOR ZURF / ICON & ISOBUS Elek. fjernbetj. fra skel via CALIBRATOR ZURF / ICON & ISOBUS Elek. fjernbetj. til/fra skel via CALIBRATOR ZURF & ISOBUS Elek. fjernbetj. til skel og manuel til/fra skel for CALIBRATOR ICON Elek. fjernbetj. til skel og kabel til/fra skel for CALIBRATOR ICON Kabelfjenbetj. til skel Kabelfjenbetj. fra skel - Kabelfjenbetj. til/fra skel Manuel betj. til skel Manuel betj. fra skel Manuel betj. til/fra skel Standardudstyr Ekstraudstyr Ikke tilgængeligt BOGBALLEs udviklingsarbejde betyder, at der løbende udvikles nyt udstyr. Listen er derfor ikke nødvendigvis fyldestgørende. 31

32 Forhandler: V5

Genial og enkel helt enkelt genialt! Arbejdsbredde 12 50 m

Genial og enkel helt enkelt genialt! Arbejdsbredde 12 50 m Genial og enkel helt enkelt genialt! Arbejdsbredde 12 50 m AXIS fremtidens gødningsspredere Med enestående kapacitet sætter AXIS gødningsspredere nye standarder for gødningsspredere til professionel anvendelse:

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF SALG AF MASKINER I MERE END 75 år PRODUKT KATALOG Stenderup 2014 STENDERUP INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Velkommen til Stenderup... 3 Service & Reservedele... 4 Trioliet & TFM.... 6 Trioliet

Læs mere

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING CASE IH MAGASINET 3/2013 QUADTRAC 620 DET NYE FLAGSKIB AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING AFS SYSTEMET I AKTION NOW THAT S WHAT WE CALL CONTROLLED TRAFFIC HVIS CTF RIGTIG SKAL GIVE MENING: 12,5 METER VARI-CUT

Læs mere

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520 Høj ydeevne i alle afgrøder 2 De nye Kverneland pressere - udviklet til krævende forhold Fordele 2,2 m pickup med lille diameter for maksimal kapacitet. SuperCut-14

Læs mere

Fendt 300 Vario 310 311 312 313

Fendt 300 Vario 310 311 312 313 2015 Fendt 300 Vario 310 311 312 313 2 En model til flere generationer. 3 Den nye Fendt 300 Vario. Ja. 300 serien har forenet generationers erfaring med kravene om den højeste kvalitet og ydeevne. Uanset

Læs mere

GA rotorriver med en rotor

GA rotorriver med en rotor Rotorriver rotorriver med en rotor www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 300 M 3201 G 3201 GM 3801 GM 4121 GM 4321 GM 4521 GM 4521 GTH ROTORRIVER I HØJ KVALITET FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENT SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013 2 / 2013 FARM FORUMCase IH Magasinet Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 1 Vi sætter standarden for Efficient Power, de andre har

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision...

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision... Såkombination MSC Accord Stor kapacitet høj præcision... Den mest moderne teknologi fra specialisten inden for pneumatiske såmaskiner Med såkombinationen MSC præsenterer Kverneland Accord den slagkraftige

Læs mere

2014 Trimble Agriculture. Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer

2014 Trimble Agriculture. Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer 2014 Trimble Agriculture Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer Gør en forskel for landmænd over hele verden Hos Trimble forstår vi nødvendigheden

Læs mere

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 CASE IH MAGASINET 2/2014 AXIAL-FLOW 240 TOP SERIEN FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 AFS CONNECT TM 2.0 NYT TELEMATICS SYSTEM Puma Platinum version uden beregning, værdi 41.000,-* jeppe reklame-vejen

Læs mere

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Vector Automatisk fodringssystem Fleksibel fodring med friskt foder www.lely.com innovators in agriculture Vi vil gerne gøre din bedrift mere bæredygtig og fornøjelig for dig og for fremtidige generationer

Læs mere

7. Præcisionslandbrug

7. Præcisionslandbrug 7. Præcisionslandbrug Simon Blackmore, Hans-Werner Griepentrog og Lene Krøl Christensen Nuværende tendenser viser fremtidens retning Forudsigelser af, hvad der vil ske i fremtiden, er notorisk svære at

Læs mere

Jasopels. Katalog 2014

Jasopels. Katalog 2014 Jasopels Katalog 2014 Indhold 24 30 46 48 56 62 65 68 70 3 Markedets stærkeste produktprogram 4 Tråd 6 Redekasser 9 Beslag, fittings og clips 12 Minkhaller 19 Stålkonsoller 21 Udmugningssystemer 22 Hjemmeside

Læs mere

Produktprogram Indlagringsteknik

Produktprogram Indlagringsteknik KARTOFFELTEKNIK ROETEKNIK GRØNTSAGSTEKNIK Produktprogram Indlagringsteknik Skånsom lagring høst succes! Kun produkter, der indlageres sundt og frisk, kan leveres sunde og friske! Innovative ideer og et

Læs mere

8030 serie traktorer fra 225 til 330 hk (97/68/EC)

8030 serie traktorer fra 225 til 330 hk (97/68/EC) 8030 serie traktorer fra 225 til 330 hk (97/68/EC) En uovertruffen succes I mere end et årti har 8000 seriens stortraktorer bevist, at serien er en uovertruffen succes. Den nye 8030 serie fortsætter i

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Produktkatalog. Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer

Produktkatalog. Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer Produktkatalog 2012 Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer Trimble til landbrug. Linjen, som alle følger. 2012 OVERSIGT OVER LANDBRUGSPRODUKTER

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Siloer Transportudstyr Westfield snegle Mobile tørrerier Planlagre tømmesystemer Omrøresystem Dan-Corn stålsilo Dan-Corn kvalitetssilo Diametre

Læs mere

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6 insight 3 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin AS Interface gateway Side 4 DME Ny afstandsmåler DME5000 Side 6 CLV CAN-bus netværk for stregkodelæsere Side 20 02 Indhold Leder Leder.........................2

Læs mere