Læs her og hør det i kirken til jul! Nr. 1 December Januar -februar - marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs her og hør det i kirken til jul! Nr. 1 December 2012 - Januar -februar - marts 2013"

Transkript

1 Nr. 1 December Januar -februar - marts 2013 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og... Læs her og hør det i kirken til jul! Illustration: Juleevangeliet på frimærker (julemærke fra Bibelselskabet)

2 2 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE Siden sidst I kirkerne har der været samlet ind til Folkekirkens Kirkehjælp: Udbyneder Kirke pinsedag kr. 400,- Havndal Kirke kr. 50,- Høstindsamling Udbyneder Kirke kr. 485,- hertil v. salg af høstgaver kr. 472,- Havndal Kirke kr. 891,50 Pengene er fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær Kastbjerg Kirke kr. 600,- hertil v. salg af høstgaver kr. 641,- Fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Den Blå Paraply i Randers. På modtagernes vegne TAK til alle, der har bidraget til indsamlingsresultatet! Valg til menighedsrådet Torsdag den 6. september og tirsdag den 11. september blev der afholdt kombineret menighedsmøde og orienterende møde i henholdsvis Graverhuset i Kastbjerg og Konfirmandstuen i Udbyneder. Ved begge møder kunne deltagerne opstille et tilstrækkeligt antal kandidater til en liste. Da der ikke inden fristens udløb indkom andre lister, er følgende personer valgt til det nye fælles menighedsråd for Udbyneder og Kastbjerg Sogne: For Kastbjerg Sogn: Karen-Marie la Cour, Trudsholm Stedfortrædere: Birte Bækgaard, Kastbjerg Else Marie Pedersen, Kastbjerg For Udbyneder Sogn: Kai Oluf Nielsen, Udbyover, Line Nørgaard Larsen, Udbnyneder Frode Sandager Rasmussen, Mads Dige, Kirsten Fuglsang-Damgaard, Havndal, Berit Nygaard Sørensen, Havndal, Lise Rohde, Udbyneder, Stedfortrædere: Inger Lis Andreassen, Havndal, Susanne Kjærgaard, Havndal. Det nye menighedsråds konstituering, dvs. fordeling af opgaver, finder sted på det første menighedsrådsmøde, så rådet er klar til at gå i gang med opgaverne fra 1. søndag i advent Menighedsrådets konstituering vil fremgå af det næste Kirke- og Sogneblad. Vi stiller julekrybben op 4. søndag i advent (lillejuleaften) i Havndal Kirke Alle er hjertelig velkomne til Havndal Kirkes festlige juleoptakt, hvor børnene møder juleevangeliet i øjenhøjde. Juniorkonfirmanderne og andre børn vil hjælpe med at sætte julekrybben op, og vi hører de fortællinger fra biblen, der hører til, og synger julesalmer. Koret fra Havndal Skole, ledet af Lene Johnsen, medvirker med julesalmer og sange og bidrager til feststemningen. BHH BHH Juleevangeliet i træfigurer. (kan købes i museumsbutikken)

3 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE Hellig 3 Konger den 6. januar er fra gammel tid julens afslutning. Evangelisten Matthæus beretter, at»nogle vismænd«så en lysende stjerne, tegnet på jødernes nyfødte konge. Fortællingen udviklede sig, så vismændene blev tre konger; de havde jo tre forskellige gaver med, guld, røgelse og myrra. Senere blev traditionen endnu mere farverig: de tre konger fik navne, Kaspar, Melchior og Balthasar, og den ene af dem var efter traditionen sort. I nogle tyske og østrigske byer er der Hellig 3 Kongersoptog, hvor udklædte børn går fra hus til hus og synger en Hellig 3 Kongerssalme og får frugt eller slik som belønning. Når den stjerne lys og blid sig lod se ved midnatstid, var det sagn fra gamle dage, at en konge uden mage skulle fødes på vor jord. Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand for den konge at oplede, for den konge at tilbede, som var født i samme stund. (vers 3 og 4 fra Dejlig er den himmel blå, nr. 136 i salmebogen) BHH I Norden fejredes Hellig 3 Konger som en festaften med særlig mad og skikke som at tænde tre lys og se på, at de brænder ned: Da er julen helt forbi. Eller lave de specielle lys, hvor tre lys tvindes sammen til ét; hvor lysene mødtes, var der sat lidt krudt ind i stearinen. Når den spruttede i en lille eksplosion, var julen forbi! Danmission og museumsbutikkerne forhandler de særlige Hellig 3 Konger lys; de kan bl.a. købes i konfirmandstuens lysudsalg. Af sikkerhedsgrunde er lysene selvslukkende og der er ikke sat krudt ind i dem! I år falder Hellig 3 Kongers søndag på selve Hellig 3 Kongers dag og vil blive fejret med højmesse i Udbyneder Kirke kl Vi skal naturligvis bl.a. synge Grundtvigs skønne Hellig 3 Kongerssalme, Dejlig er den himmel blå hvor Grundtvig digter videre på de gamle traditioner om stjernen og vismændene: 3

4 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE 4 Den gamle kirkesanger med de mange yndlingssalmer. Aage Nielsen har så mange yndlingssalmer, at det slet ikke kan nytte at begynde at regne dem op. Her i sognene er vi så heldige, at vi har en fast kirkesangervikar. Aage Nielsen synger stadig til gudstjenester og kirkelige handlinger, når der er brug for det; både hos os og i Falslev, Vindblæs og Assens kirker er han fast vikar. Men engang var Aage Nielsen fast kirkesanger. I 1963 ønskede daværende lærer Hedegaard-Jepsen at holde som kirkesanger i Udbyneder Kirke, og provst Mortensen forhørte sig, om Aage Nielsen kunne tænke sig at blive kirkesanger ved siden af sit arbejde som post.»jeg skulle skam prøvesynge«, fortæller Aage»og jeg var da lidt nervøs.«provstinden, fru Mortensen spillede klaver til, og Aage skulle så prøvesynge for provst Mortensen eller måske snarere for fru Mortensen! Aage gjorde naturligvis sit bedste i den højtidelige anledning, men der var også noget, der brød alvoren i situationen, for provstens yngste søn var også til stede. Aage smiler ved tanken om det: Hverken provsten eller provstinden så vist, hvordan sønnen bidrog til at løsne situationens alvor. Ansat blev han i al fald, først ved Udbyneder Kirke, hvor købmand Pilgaard Christiansen (Søren Christiansens far) var organist, siden også ved Havndal Kirke, hvor fru Fuglsang-Damgaard var organist. Det hændte også, at Aage blev bedt om at synge i Kastbjerg Kirke, men det var kun ved begravelser på hverdage. Om søndagen sang jo»fru Fuglsangs piger«, pigekoret ved Kastbjerg Kirke. Senere blev organist Jørgen Hjuleraa fra Dalbyneder organist i Udbyneder Kirke og siden ved alle tre kirker. De, der kan huske Udbyneder Kirkes gamle orgel, ved, at der ofte var problemer med det. Nogle gange satte det ud og ville overhovedet ikke spille. Det oplevede Aage flere gange, særlig husker han en juleaften:»men netop den aften var det nu ikke noget problem,«fortæller Aage,»for kirken var stopfuld det var den altid dengang til juleaften. Og folk kendte alle salmerne, så når jeg satte i, sang de med af fuld hals.«aage har sine erfaringer med at synge uden orgel, for i 1965, hvor Udbyneder Kirke blev restaureret, blev der afholdt gudstjenester i skolestuen nedenfor. Og der stod ikke noget instrument. Så var det godt at komme op i kirken igen, nu hvor den fremstod smukt nymalet, selvom det gamle orgel klaprede, hver gang man rørte tangenterne. Særligt generede det Aage de par gange, hvor han selv blev nødt til at spille på orglet. Men det gjorde jeg heller ikke ret gerne. Det skete kun af nød og fordi provst Mortensen pressede på.«det var i de gamle dage, hvor provstens ord var lov i sognet. Kort tid efter sin debut blev Aage Nielsen også kirkesanger i Havndal. Der var orglet heller ikke noget at råbe hurra for! Faktisk var der slet ikke noget orgel, kun et lille harmonium, der stod oppe på pulpituret. Organist fru Fuglsang-Damgaard spillede altså deroppefra, mens kirkesangeren stod nedenfor på gulvet. De kunne ikke se hinanden; det var bare om at lytte godt efter. Aage Nielsen, kirkesanger i Udbyneder Kirke (foto Henning Jespersen)

5 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE I Udbyneder Kirke var Aage vant til at give tegn til organisten ved sidste vers, så salmen blev rigtigt afsluttet. De fleste organister er ret afhængige af det lille tegn. Fru Fuglsang klarede sig dog uden. Hun kunne godt følge med i salmebogen, mens hun spillede! Men det var nu skønt, da der i 1965 endelig var mulighed for at købe et rigtigt orgel, der over flere år blev betalt gennem de midler, der blev samlet ind ved Havndals julebasarer. Det lille 4-stemmers orgel fra Orgelbyggeriet I. Starup & Søn fungerer stadig upåklageligt som støtte for salmesangen i Havndal Kirke. I 1979 holdt Aage Nielsen op som kirkesanger, nu blev han fast afløser. Aages kendskab til Den danske Salmebog er så stort, at han også kan springe ind med kort varsel uden at have fået salmerne på forhånd. Den nuværende sognepræst har en gang forsøgt at finde en salme, som Aage Nielsen ikke kunne. Det var ikke let! Da der udkom en ny salmebog med en del nye salmer, satte Aage sig ved klaveret derhjemme og spillede alle de nye melodier igennem, så han kunne dem alle sammen og var på forkant med enhver situation. I nogle år sang Aage Nielsen også med i et lille kor, Panis-koret (opkaldt efter det kendte værk af César Franck Panis Angelicus, Englenes brød). Koret var ledet af Marie Daugaard og medvirkede oprindeligt til gudstjenester i Svenstrup Kirke; senere medvirkede det ved gudstjenester og julekoncerter i forskellige kirker heromkring. Aage Nielsen sang i en periode også med i vore egne sognes kor Voko. Med aftaler i 2 kor var det ikke altid let at få det til at gå op i en højere enhed! På en 1. søndag i advent for et par år siden medvirkede Aage først i Marie Daugaards Paniskor ved højmessen i Havndal Kirke. Om eftermiddagen sang han sammen med Paniskoret til en julekoncert i Skjellerup Kirke. Og endelig om aftenen sang Aage med i Voko, som var på besøg i Baptistkirken i Randers, hvor der blev fejret adventsfest. I Baptistkirken blev der sunget et helt andet program, bl.a. nogle gospelsange. Det kræver en god stemme at klare 3 arrangementer på én dag og det går også kun, når man holder af musikken. Det gør Aage! Og nu kommer minderne om den skønne advents- og julemusik frem. Paniskoret sang bl.a. en udgave af Blomstre som en rosengård, hvor satsen skiftede for hvert vers, og ind i mellem sang menigheden også med på melodien. Det er en usædvanlig smuk udgave af Grundtvigs salme.»indimellem går jeg stadig og nynner på den«siger Aage. Så det er vist akkurat én af den gamle kirkesangers mange yndlingssalmer! Derfor slutter vi med det første vers af Grundtvigs salme: Blomstre som en rosengård skal de øde vange, blomstre i et gyldenår under fuglesange! Mødes skal i stråledans Libanons og Karmels glans Sarons yndigheder. BHH Aage synger med til julekoncerten i Kastbjerg Kirke

6 Den skønne lange juletid Karen Henriksen, der i mange år har boet i Assens, har gæstfrit budt indenfor, fundet det gamle fotoalbum frem og fortæller om sin barndoms jul på Martha og Svend Hansens gård, Ved Kirken 1 i Kastbjerg.»Julen begyndte, når slagteren kom,»fortæller Karen Henriksen.»Den dag fik vi to halve grise ind på køkkenbordet, så der var mad til julen og vinteren. Mor parterede, kogte, lavede sylte og pakkede ind i fedtpapir. Der kom små sedler på, og det hele kom i fryseren nede i frysehuset, som Petra Velling stod for.«på gårdene var de nærmest selvforsynende dengang med svinekød, med mælk, æg og høns og med grøntsager, bær og kartofler. Der var ikke mange penge blandt folk, og (det lille) overskud kom ved, at husmoderen var økonomisk, og gården var selvforsynende. Den arbejdstid, der gik til det, blev ikke regnet med, og alle hjalp jo hinanden.»så kom julebagningen med alle de småkager, der hørte LIVET I SOGNENE til. Jødekager, finskbrød, vaniljekranse, brunekager. Alt det fine og lækre. Brugsen i Kastbjerg havde også juleudstilling. Der blev sat brunt papir på vinduet, mens de lavede den, så vi ikke kunne kigge. Når den så strålede ud på gaden med lys og figurer, stod vi med næsen trykket flad ind mod ruden for at få det hele med. Vi var også inde i Randers og se den store juleudsmykning. Så startede far bilen, og vi var med alle sammen. Der skulle jo også købes lidt julegaver. Det var en stor dag. Den så vi frem til,«fortæller Karen Henriksen og smiler lidt ved mindet om julegaverne. De er blevet større i mellemtiden. Der var jo ikke mange penge dengang. Søndagsskolen holder julehygge i den store stue på Martha og Svend Hansens gård. 6

7 »Lige op til jul lavede vi konfekt. Mor købte marcipanmasse, men hun kogte også selv noget sammen og blandede sukker og mandelessens i for at strække på den dyre marcipan. Og vi børn hjalp til og trillede havregrynskugler. Det hele blev stillet op i den øverste stue, som vi kaldte»bedstefars og bedstemors stue«, for der stod det køligt.«hele huset skulle naturligvis gøres rent til jul. Særligt husker hun ferniseringen af køkkengulvet, der blev foretaget om aftenen. Det skulle jo nå at tørre godt, og børnene måtte ikke komme i køkkenet den næste morgen, så alle spiste morgenmad sammen i dagligstuen den morgen. Det var noget helt særligt og meget, meget hyggeligt.»og så blev der julepyntet, men ikke med nisser! Der var slet ingen nisser i vores hjem, da jeg var barn.«det viser sig, at de listige nisser i de senere år alligevel fandt en smutvej ind på LIVET I SOGNENE gården! Et noget senere familiebillede viser Karens far, Svend Hansen, med to børnebørn på skødet og bedstefar har nissehue på. Ja, tider skifter og sæder mildnes også for nisserne!»men juledekorationer stod der over alt, og over familiebillederne blev der stukket en lille grangren med en sølvklokke, og far satte guirlander op i stuerne af rødt crepepapir.«vi sidder lidt og snakker om den gamle skik med guirlanderne af crepepapir. Det har været et kæmpearbejde at sætte dem op, så de forløb smukt fra hjørnerne og ind mod stuens midte. Det er vist en juletradition, der er gået helt ud nu. Crepepapir er sjældent at se i vore dage. De mange juledage: Jul indtil Hellig 3 Konger»Juleaftensdag var en travl dag for vores mor. Hun pyntede juletræet og lavede mad, så det Fortsættes side 10 7

8 KALENDER December Pensionistforeningens julefrokost på Aldershvile, Tilmelding til Lone tlf senest d søndag i advent: Advents- og julekoncert Udbyneder Kirke med Ommersysselkoret søndag i advent: Vi stiller julekrybben op i Havndal Kirke. Juniorkonfirmanderne og Havndal Skoles Kor medvirker 24. Juleaften: Gudstjenester i Udbyneder Kirke. kl. 14, i Kastbjerg Kirke kl og i Havndal Kirke kl Juledag. Højmesse i Udbyneder Kirke. Januar Nytårsdag: Gudstjeneste i Udbyneder Kirke Pensionistforeningen: Bankospil Nørkleklubben på Aldershvile. Alle er velkomne Aktivitetesudvalget. Generalforsamling på Aldershvile. Besøg af formanden for ældrerådet i Randers Kommune Anna Margrethe Nielsen Nørkleklubben på Aldershvile. Alle er velkomne. Vi hjælper med: - at ledsage ved besøg hos f.eks. læge, tandlæge, sygehus eller andre behov. - at være behjælpelig med hjemmebesøg ved hjemsendelse/udskrivning fra sygehus. - at give støtte, omsorg og nærvær. - at formidle kontakt til hjemmeplejen og myndigheder. Husk; vi er frivillige, det er gratis og vi har tavshedspligt. Kontakt: Anne Thorsen Sigrid Justesen Lisbeth Kusk Vita Sommer Inna Møller

9 Februar KALENDER HAT. Dilettant i Estraden, Generalprøve HAT. Dilettant, pensionistforestilling i Estraden Festforestilling i Estraden kl. 18, forestilling kl Pensionistforeningen. Aldershvile, generalforsamling Pensionistforeningen. Generalforsamling og banko Nørkleklubben: Aldershvile. Alle er velkomne Pensionistforeningen: Bowling. Tilmelding Villy Thomsen Marts 10. Sogneindsamling For Folkekirkens Nødhjælp Aftensgudstjeneste. Havndal Kirke Nørkleklubben: Aldershvile. Alle er velkomne Pensionistforeningen: Bowling. Tilmelding Villy Thomsen Kirke- og Sognebladet ønsker sine læsere en glædelig jul! Deadline for næste nummer af kirke- og sognebladet er den 4. februar Redaktionen Efterløns- og Pensionistforeningen: Hver mandag: Datastue på Havndal Skole. Hver tirsdag: Kortspil og samvær. Hver onsdag: Aktiviteter og hygge Hver onsdag: Knipling på Aldershvile. Hver torsdag: Aktiviteter og hygge. Spejderne Hver onsdag: Spejdermøde i Spøksen på festpladsen ved Estraden Kontaktperson: Tlf Johnny Pedersen 9

10 var kun vores far og os børn, der var i kirke til juleaftensgudstjenesten, men før julemiddagen læste far juleevangeliet ved bordet. Vi fik ikke and, men flæskesteg og medisterpølse og ris a la mande. Og juletræet blev tændt, mens vi børn stod og ventede i mørket i dagligstuen. Så blev døren åbnet: Og der stod juletræet, stort og strålende smukt.«karen Henriksens forældre, Martha og Svend Hansen, havde overtaget Marthas barndomshjem, så deres gård var gennem alle årene samlingssted for hele familien.»allerede juleaften kom moster Anne og onkel Alfred med Ruth og Jens til kaffe. Det var altid hyggeligt. Moster Anna var så sød mod os børn og dejlig lattermild.«de boede på naboejendommen (Ved Kirken 3), så det var jo blot at gå de få skridt ned ad vejen.»i julehelligdagene var vi så i kirke alle sammen, og mellem jul og nytår var huset fuldt af den store familie; der var travlhed for mor i køkkenet med al den gode julemad, der skulle ind på bordet. Og julen varede længe! Vi havde juletræ indtil Hellig 3 Konger.«Søndagsskolens juletræ Den store fælles julebegivenhed i Kastbjerg var juletræet i Forsamlingshuset. Det stod»søndagsskolen«for; Karens far og moster Anna (Anna Skals) var ledere af Søndagsskolen, som alle børn i Kastbjerg var med i dengang. Der var meget, der skulle forberedes til juletræsfesten, men de havde hjælp til det. Med særlig glæde mindes Karen, at Signe Skjødt kom og hjalp hendes mor med at lave pynten til det store juletræ og forberede de mange godteposer, der skulle ligge parat. Juletræet i Forsamlingshuset var pyntet på traditionsrig vis med hjemmelavede creperoser og fehår. Signe Skjødt boede i Udbyneder, men kom ofte til Kastbjerg, for her stammede hun fra. Hun hørte nærmest til i familien og blev lidt af en tante for familiens børn; hun var enestående til at tage sig af dem og finde på ting, de kunne være med til.»hun var helt fantastisk til papirklip«fortæller Karen.»Hun kunne klippe i et ark papir, og når hun så foldede det ud, dansede små figurer hen ad bordet! Det skulle vi børn jo så også prøve!«den fingernemme Signe var altså også ferm til at få juletræet i Forsamlingshuset fint pyntet. Til Forsamlingshusets juletræsfest knyttede der sig helt særlige traditioner. Mens træet blev tændt, stod børnene og ventede i den lille sal. Da så dørene gik op, og træet lyste imod dem, stemte børnene i med den gamle salme af Brorson: Her kommer, Jesus, dine små, til dig i Betlehem at gå. Oplys enhver i sjæl og sind at finde vejen til dig ind. Vi løber dig med sang imod og kysser støvet for din fod; o salig stund, o klare nat, da du blev født, vor sjæleskat. Så var det jul for små og store i Kastbjerg. BHH Martha og Svend Hansen fotograferet i anledning af deres krondiamantbryllup i

11 NYT FRA FORENINGER OG INSTITUTIONER Her kan I læse om stort og småt fra foreninger og institutioner i Havndal og omegn. Redaktionen siger tak for indlæg til denne rubrik. PL Borgerforening for Havndal og Omegn Borgerforeningen har holdt generalforsamling den 30. oktober. Den ny bestyrelse ser således ud: Kennet Andersen Anna Marie Egsdal Finn Frederiksen Heidi Albrektsen Ellen Aagaard Nielsen Asger Brorson Niels Jørgen Thomsen Ole Wind Kim Ankerstjerne Thorsen Suppleanter Thomas L. Hansen Henrik Thorup Havndal Amatør Teaterforening (HAT) HAT havde generalforsamling den 7. november. Den forløb godt, og der var stor tak til Maybrith Thorup og Kim Thomsen for de år og den energi, de har lagt i HAT. Nye kræfter blev budt velkommen, og konstitueringen kom derefter til at se således ud: Formand: Lise Andersen Næstformand: Jette Modeweg Kasserer: Rene Vassard Revisor: Søren Errebo Referent: Lise Andersen Bestyrelsesmedlem: Tom Platz Bestyrelsesmedlem: Dorthe Errebo Bestyrelsesmedlem: Mette Hougaard Suppleanter: Kai Oluf Nielsen og Tina Tangen Jespersen Lise Andersen, formand Juleevangeliet som julekort (fra Bibelselskabet) teksten til juleevangeliet kan skimtes bagved billedet Michael Madsen udtrådte af bestyrelsen. Der var tak til Michael for det arbejde, han har ydet og også tak, fordi han fortsat vil hjælpe i forbindelse med børnefesten. Det er stadig Anna Marie Egsdal, der står for udlejning af Estraden på mobil nummer Bestyrelsen har besluttet at droppe årets julefrokost, som var programsat til 24. november. Årsagen er den faldende interesse i de to sidste år. Og en rundspørge har vist, at der heller ikke i år er grundlag for en julefrokost. Finn Frederiksen Formand, Borgerforeningen for Havndal og Omegn 11

12 NYT FRA FORENINGER OG INSTITUTIONER Danske Kirkedage 2013: Sæt kryds i kalenderen maj! Omkring 5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i Aalborg til stor kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement Danske Kirkedage byder velkommen under temaet Menneske, hvor er du? Der er et bredt program for alle aldersgrupper, så tag hele familien med. Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Læs mere på og på facebook.com/kirkedage Med venlig hilsen, Christian Roar Pedersen - Danske Kirkedage Telefon: Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling vil i 2013 finde sted søndag den 10. marts (2. søndag i marts). Sæt gerne kryds ved datoen, hvis du er morgenfrisk og kan lide at bruge en formiddag på at gøre noget godt for andre! Sidste år samlede vore indsamlere mellem 11 og kr. ind! Vi var så heldige, at der var rigeligt med indsamlere, så nogle kunne stå med indsamlingsbøssen ved Brugsen og Havndal Bageri og der var stor imødekommenhed i sognene. Der vil komme mere information om sogneindsamlingen, når datoen nærmer sig! BHH 12

13 Sognepræsten: Bodil Hindsholm Hansen Udbyneder Præstegård, 8970 Havndal Tlf Menighedsrådsformand og kirkeværger afventer det nye menighedsråds konstituering Graver ved Udbyneder Kirke: Birgitte Hede Tlf Graver ved Kastbjerg Kirke: Dorit Vestager Tlf Graver ved Havndal Kirke: Heidi Reiffenstein Behrmann Tlf KIRKERNES ADRESSER Organist: Karen Dusgaard Nielsen Tlf Regnskabsfører for begge kirkekasser: Lene Smidt v/kvist Jensen Hadsund A/S Tlf: / Kirkebladsudvalg: Bodil Hindsholm Hansen (ansv. red.) Tlf Preben Laursen (Lokalstof) Tlf Kai Oluf Nielsen Tlf Knud Sørensen (Annoncer) Tlf Se også Du fattige spurv, flyv ned fra tag, med... solsorten til julegilde. 13

14 HER FINDER DU... Autoreparation og -service Dans Auto Ø.Kondrupvej 36, Ø. Kondrup, Havndal Tlf Fax Mobil Havndal Auto v/svend Haarup Vesterbro 24, Havndal Tlf Fax H.J. Auto v/henrik Johansen Trudsholmvej 35, Havndal Tlf Mobil Bager Havndal Bageri Østerbro 18, Havndal Tlf Bank og Sparekasse Østjydsk Bank Vesterbro 8 B, Havndal Tlf Fax Sparekassen Kronjylland Vesterbro 4, Havndal Tlf Fax Bedemand Kronjyllands Begravelsesforretning Østerbro 13, Havndal Tlf Cafeteriet Havndal-Hallens Cafeteria Ellen Aagaard Søringen 6, Havndal Tlf Dagligvarer Dagli Brugsen Østerbro 17, Havndal Tlf El-installatør El-Firma Jørgen Fisker Håndværkervænget 6, Havndal Tlf Fax Mobil Oles El Karl Poulsensvej 9, Havndal Tlf Fax Mobil Entreprenør/kloakmester H.H. Brath ApS Stenkildevej 6, Udbyneder Havndal Tlf Mobil Fedtfri pander Pot og pande v/maja V. Thomassen Madsdige 4, Havndal Tlf Fax Frisør Byens Frisør v/charlotte Svendsen Østerbro 21, Havndal Tlf Salon Pippi v/pia Møller Østerbro 3, Havndal Tlf Galleri Galleri Krøyer v/mogens Lønstrup Hjorthsvej 7, Havndal Tlf Læge Leif Larsen Østerbro 43, Havndal Tlf Fax Lars Bo Larsen Østerbro 43 Havndal Tlf Murermester Murerfirma Jan H. Thorsen ApS Vesterskovmark 17, Havndal Tlf Mobil Rengøringsartikler NCÅ-Verodan A/S, Aalborg v/leon Juncher Birkebakken 8, Havndal Revisor Kvist & Jensen Hadsund A/S Ved Stranden 1, 9560 Hadsund Tlf Fax Slagter Havndal Slagterforretning v/maybrith Thorup Østerbro 12, Havndal Tlf Smed Smeden i Kastbjerg Bygaden 23, Kastbjerg Tlf Mobil Tandlæge Bente Steen Jensen Østerbro 43 A, Havndal Tlf Tømrer- og snedkermester Tøm ren v/svend Henrik Svendsen Fynsvej 1, Havndal Tlf Fax Mobil Vin Udbyneder Købmandsgaard Søren Pilgaard Christensen Udbynedervej 23, Udbyneder Havndal Tlf Åben efter aftale 14

15 FORENINGER OG INSTITUTIONER Aktivitetsudvalget, Aldershvile. Formand Knud Sørensen, Østerbro 45, Havndal Tlf Borgerforeningen for Havndal og Omegn Formand Finn Frederiksen Granvænget 7, Havndal Tlf Borgerforeningen for Udbyneder og Omegn Formand Frits Thomsen Marsvej 7, Havndal Tlf Brandbjerg Netværket Et anstændigt Danmark Kontakt: Bodil Hindsholm Hansen Tlf Danmission Kontaktperson Kurt Hoppenworth Udbyneder præstegård Tlf Den selvejende institution Lyshøj mølle c/o Ove Knudsen Kronjydevej 3, Havndal Tlf Hadsund Frimærkeklub v/sekretær Kurt Hoppenworth Udbynedervej 16, Havndal Tlf Havndal Amatør Teaterforening (HAT) Formand Lise Andersen Kløvervænget 6, Havndal Tlf Havndal Børnehave Rolighedsvej 24, Havndal Tlf Havndal Egnsarkiv Vesterbro 1, Havndal Formand Inger Knudsen Tlf i åbningstiden Tlf uf. åbningstid Åben torsdag Havndal Egnens Rideklub Formand Lene Hein Tlf Havndal Fitness Søringen 6, Kld. Havndal Tlf Formand Ernst Reimer Tlf Havndal Fjernvarme Laursensvej 4, Havndal telf Formand Birgitte Steffensen Tlf Havndal Hallen Søringen 6, Havndal Halinspektør Michael Madsen Tlf Formand Leif Ebbesen Landevejen 10, Vindblæs, Havndal Tlf Havndal Pensionistforening Formand Lone Pedersen Vesterbro 43, Havndal Tlf Havndal Skole Skolebestyrelsesformand Frode Rasmussen Skoleleder Annette Nejmann-Laursen Søringen 3, Havndal Tlf Havndal Udbyneder Idrætsforening (HUI) Formand Finn Egsdal Marsvej 8, Havndal Tlf KFUM-spejderne i Havndal Formand Lene Rasmussen Madsdige 6, Havndal Tlf Støtteforeningen Gryden Formand Erna Thomsen Marsvej 4, Havndal Tlf Støtteforeningen Lyshøj Mølles Venner Formand Poul Erikstrup Bjerrevej 7, Bjerre, Havndal Tlf Udbyneder Tennisklub Formand Allan Lauritsen Stjernevej 8, Havndal Tlf Ældrecentret Aldershvile Tlf Centerleder: Tina Kempel Jensen Tlf Ældrerådet Carl Lundø-Nielsen Øster Alle 3, Havndal Tlf Ældre Sagen Ole Haugaard Jensen Lærkebakken 3, Havndal Tlf Bisidder Inna Møller Tlf Her er der plads til DIN forretning eller forening 15

16 GUDSTJENESTER UDBYNEDER KASTBJERG HAVNDAL DECEMBER ecember søndag i advent 19 Julekoncert Søndag i advent Julekrybben 24. Juleaftensdag Juledag juledag 9 v/peder Svejgaard 30. Gudstjeneste JANUAR 01. Nytårsdag Hellig 3 konger sø.ef.helllig 3 konger Si.sø.i Hellig 3 konger Søndag septuagesima FEBRUAR 03. Søndag seksagesima Fastelavnssøndag søndag i fasten 9 Helle Myken søndag i fasten MARTS søndag i fasten Midfaste Mariæ Beb. søndag Stender & Holmriis Gudstjenester på Aldershvile: 28. december, 25. januar, 22. februar, 22. marts kl Embedet passes af: Sognepræsten holder ferie fra 11/2 til 17/2. Helle Myken passer embedet tlf / Assens kirkekontor HUSK: Morgenandagten fra Domkirken i København findes stadig! Mange savner morgenandagten, der tidligere kom ind efter radioavisen kl. 8 alle hverdage på P1, siden hen på P2. Nu sendes den på DAB-radio, men de fleste vil kunne høre den på TV på DR2 kl Nyd morgensalmen, bibellæsning, korsang, Fader Vor og velsignelse og få en god start på dagen! BHH

Ingenting eller en stjerne. Nr. 1-37. årgang December 2014 - Januar - Februar - Marts 2015. af Tine Illum

Ingenting eller en stjerne. Nr. 1-37. årgang December 2014 - Januar - Februar - Marts 2015. af Tine Illum Nr. 1-37. årgang December 2014 - Januar - Februar - Marts 2015 Ingenting eller en stjerne af Tine Illum Der flettes julestjerner på kreativ eftermiddag. Den smukkeste julepynt tager tid. Jeg kan huske,

Læs mere

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nr. 3-36. årgang Juni - Juli - August 2014 Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nu kom vor pinseliljetid synger vi i Grundtvigs skønne pinsesalme, selvom de rigtige pinseliljer er afblomstret, når pinsen

Læs mere

Nu falmer skoven trindt om land

Nu falmer skoven trindt om land Nr. 4-36. årgang September - Oktober - November 2014 Nu falmer skoven trindt om land Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Hvor

Læs mere

Påske hos os og verden rundt

Påske hos os og verden rundt Nr. 1-36. årgang December - Januar - Februar - Marts Påske hos os og verden rundt Når vi fejrer påsken med alle dens traditioner, påskeæg, påskegudstjenester, påskelam og anden påskemad, er vi en del af

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet...

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Todbjerg-Mejlby Sogneblad 1 SOGNE BLADET FOR TODBJERG OG MEJLBY NR. 11. NOVEMBER 2014. 39. ÅRGANG MEJLBY HÅRUP TODBJERG LINDÅ BALLE BENDSTRUP GRØTTRUP Læs inde i bladet... Adventskoncerter i Todbjerg og

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

H E L E E Nr 1 - januar 2015

H E L E E Nr 1 - januar 2015 H E L E E Nr 1 - januar 2015 HELENENYT Nr. 1 (januar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere