Læs her og hør det i kirken til jul! Nr. 1 December Januar -februar - marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs her og hør det i kirken til jul! Nr. 1 December 2012 - Januar -februar - marts 2013"

Transkript

1 Nr. 1 December Januar -februar - marts 2013 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og... Læs her og hør det i kirken til jul! Illustration: Juleevangeliet på frimærker (julemærke fra Bibelselskabet)

2 2 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE Siden sidst I kirkerne har der været samlet ind til Folkekirkens Kirkehjælp: Udbyneder Kirke pinsedag kr. 400,- Havndal Kirke kr. 50,- Høstindsamling Udbyneder Kirke kr. 485,- hertil v. salg af høstgaver kr. 472,- Havndal Kirke kr. 891,50 Pengene er fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær Kastbjerg Kirke kr. 600,- hertil v. salg af høstgaver kr. 641,- Fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Den Blå Paraply i Randers. På modtagernes vegne TAK til alle, der har bidraget til indsamlingsresultatet! Valg til menighedsrådet Torsdag den 6. september og tirsdag den 11. september blev der afholdt kombineret menighedsmøde og orienterende møde i henholdsvis Graverhuset i Kastbjerg og Konfirmandstuen i Udbyneder. Ved begge møder kunne deltagerne opstille et tilstrækkeligt antal kandidater til en liste. Da der ikke inden fristens udløb indkom andre lister, er følgende personer valgt til det nye fælles menighedsråd for Udbyneder og Kastbjerg Sogne: For Kastbjerg Sogn: Karen-Marie la Cour, Trudsholm Stedfortrædere: Birte Bækgaard, Kastbjerg Else Marie Pedersen, Kastbjerg For Udbyneder Sogn: Kai Oluf Nielsen, Udbyover, Line Nørgaard Larsen, Udbnyneder Frode Sandager Rasmussen, Mads Dige, Kirsten Fuglsang-Damgaard, Havndal, Berit Nygaard Sørensen, Havndal, Lise Rohde, Udbyneder, Stedfortrædere: Inger Lis Andreassen, Havndal, Susanne Kjærgaard, Havndal. Det nye menighedsråds konstituering, dvs. fordeling af opgaver, finder sted på det første menighedsrådsmøde, så rådet er klar til at gå i gang med opgaverne fra 1. søndag i advent Menighedsrådets konstituering vil fremgå af det næste Kirke- og Sogneblad. Vi stiller julekrybben op 4. søndag i advent (lillejuleaften) i Havndal Kirke Alle er hjertelig velkomne til Havndal Kirkes festlige juleoptakt, hvor børnene møder juleevangeliet i øjenhøjde. Juniorkonfirmanderne og andre børn vil hjælpe med at sætte julekrybben op, og vi hører de fortællinger fra biblen, der hører til, og synger julesalmer. Koret fra Havndal Skole, ledet af Lene Johnsen, medvirker med julesalmer og sange og bidrager til feststemningen. BHH BHH Juleevangeliet i træfigurer. (kan købes i museumsbutikken)

3 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE Hellig 3 Konger den 6. januar er fra gammel tid julens afslutning. Evangelisten Matthæus beretter, at»nogle vismænd«så en lysende stjerne, tegnet på jødernes nyfødte konge. Fortællingen udviklede sig, så vismændene blev tre konger; de havde jo tre forskellige gaver med, guld, røgelse og myrra. Senere blev traditionen endnu mere farverig: de tre konger fik navne, Kaspar, Melchior og Balthasar, og den ene af dem var efter traditionen sort. I nogle tyske og østrigske byer er der Hellig 3 Kongersoptog, hvor udklædte børn går fra hus til hus og synger en Hellig 3 Kongerssalme og får frugt eller slik som belønning. Når den stjerne lys og blid sig lod se ved midnatstid, var det sagn fra gamle dage, at en konge uden mage skulle fødes på vor jord. Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand for den konge at oplede, for den konge at tilbede, som var født i samme stund. (vers 3 og 4 fra Dejlig er den himmel blå, nr. 136 i salmebogen) BHH I Norden fejredes Hellig 3 Konger som en festaften med særlig mad og skikke som at tænde tre lys og se på, at de brænder ned: Da er julen helt forbi. Eller lave de specielle lys, hvor tre lys tvindes sammen til ét; hvor lysene mødtes, var der sat lidt krudt ind i stearinen. Når den spruttede i en lille eksplosion, var julen forbi! Danmission og museumsbutikkerne forhandler de særlige Hellig 3 Konger lys; de kan bl.a. købes i konfirmandstuens lysudsalg. Af sikkerhedsgrunde er lysene selvslukkende og der er ikke sat krudt ind i dem! I år falder Hellig 3 Kongers søndag på selve Hellig 3 Kongers dag og vil blive fejret med højmesse i Udbyneder Kirke kl Vi skal naturligvis bl.a. synge Grundtvigs skønne Hellig 3 Kongerssalme, Dejlig er den himmel blå hvor Grundtvig digter videre på de gamle traditioner om stjernen og vismændene: 3

4 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE 4 Den gamle kirkesanger med de mange yndlingssalmer. Aage Nielsen har så mange yndlingssalmer, at det slet ikke kan nytte at begynde at regne dem op. Her i sognene er vi så heldige, at vi har en fast kirkesangervikar. Aage Nielsen synger stadig til gudstjenester og kirkelige handlinger, når der er brug for det; både hos os og i Falslev, Vindblæs og Assens kirker er han fast vikar. Men engang var Aage Nielsen fast kirkesanger. I 1963 ønskede daværende lærer Hedegaard-Jepsen at holde som kirkesanger i Udbyneder Kirke, og provst Mortensen forhørte sig, om Aage Nielsen kunne tænke sig at blive kirkesanger ved siden af sit arbejde som post.»jeg skulle skam prøvesynge«, fortæller Aage»og jeg var da lidt nervøs.«provstinden, fru Mortensen spillede klaver til, og Aage skulle så prøvesynge for provst Mortensen eller måske snarere for fru Mortensen! Aage gjorde naturligvis sit bedste i den højtidelige anledning, men der var også noget, der brød alvoren i situationen, for provstens yngste søn var også til stede. Aage smiler ved tanken om det: Hverken provsten eller provstinden så vist, hvordan sønnen bidrog til at løsne situationens alvor. Ansat blev han i al fald, først ved Udbyneder Kirke, hvor købmand Pilgaard Christiansen (Søren Christiansens far) var organist, siden også ved Havndal Kirke, hvor fru Fuglsang-Damgaard var organist. Det hændte også, at Aage blev bedt om at synge i Kastbjerg Kirke, men det var kun ved begravelser på hverdage. Om søndagen sang jo»fru Fuglsangs piger«, pigekoret ved Kastbjerg Kirke. Senere blev organist Jørgen Hjuleraa fra Dalbyneder organist i Udbyneder Kirke og siden ved alle tre kirker. De, der kan huske Udbyneder Kirkes gamle orgel, ved, at der ofte var problemer med det. Nogle gange satte det ud og ville overhovedet ikke spille. Det oplevede Aage flere gange, særlig husker han en juleaften:»men netop den aften var det nu ikke noget problem,«fortæller Aage,»for kirken var stopfuld det var den altid dengang til juleaften. Og folk kendte alle salmerne, så når jeg satte i, sang de med af fuld hals.«aage har sine erfaringer med at synge uden orgel, for i 1965, hvor Udbyneder Kirke blev restaureret, blev der afholdt gudstjenester i skolestuen nedenfor. Og der stod ikke noget instrument. Så var det godt at komme op i kirken igen, nu hvor den fremstod smukt nymalet, selvom det gamle orgel klaprede, hver gang man rørte tangenterne. Særligt generede det Aage de par gange, hvor han selv blev nødt til at spille på orglet. Men det gjorde jeg heller ikke ret gerne. Det skete kun af nød og fordi provst Mortensen pressede på.«det var i de gamle dage, hvor provstens ord var lov i sognet. Kort tid efter sin debut blev Aage Nielsen også kirkesanger i Havndal. Der var orglet heller ikke noget at råbe hurra for! Faktisk var der slet ikke noget orgel, kun et lille harmonium, der stod oppe på pulpituret. Organist fru Fuglsang-Damgaard spillede altså deroppefra, mens kirkesangeren stod nedenfor på gulvet. De kunne ikke se hinanden; det var bare om at lytte godt efter. Aage Nielsen, kirkesanger i Udbyneder Kirke (foto Henning Jespersen)

5 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE I Udbyneder Kirke var Aage vant til at give tegn til organisten ved sidste vers, så salmen blev rigtigt afsluttet. De fleste organister er ret afhængige af det lille tegn. Fru Fuglsang klarede sig dog uden. Hun kunne godt følge med i salmebogen, mens hun spillede! Men det var nu skønt, da der i 1965 endelig var mulighed for at købe et rigtigt orgel, der over flere år blev betalt gennem de midler, der blev samlet ind ved Havndals julebasarer. Det lille 4-stemmers orgel fra Orgelbyggeriet I. Starup & Søn fungerer stadig upåklageligt som støtte for salmesangen i Havndal Kirke. I 1979 holdt Aage Nielsen op som kirkesanger, nu blev han fast afløser. Aages kendskab til Den danske Salmebog er så stort, at han også kan springe ind med kort varsel uden at have fået salmerne på forhånd. Den nuværende sognepræst har en gang forsøgt at finde en salme, som Aage Nielsen ikke kunne. Det var ikke let! Da der udkom en ny salmebog med en del nye salmer, satte Aage sig ved klaveret derhjemme og spillede alle de nye melodier igennem, så han kunne dem alle sammen og var på forkant med enhver situation. I nogle år sang Aage Nielsen også med i et lille kor, Panis-koret (opkaldt efter det kendte værk af César Franck Panis Angelicus, Englenes brød). Koret var ledet af Marie Daugaard og medvirkede oprindeligt til gudstjenester i Svenstrup Kirke; senere medvirkede det ved gudstjenester og julekoncerter i forskellige kirker heromkring. Aage Nielsen sang i en periode også med i vore egne sognes kor Voko. Med aftaler i 2 kor var det ikke altid let at få det til at gå op i en højere enhed! På en 1. søndag i advent for et par år siden medvirkede Aage først i Marie Daugaards Paniskor ved højmessen i Havndal Kirke. Om eftermiddagen sang han sammen med Paniskoret til en julekoncert i Skjellerup Kirke. Og endelig om aftenen sang Aage med i Voko, som var på besøg i Baptistkirken i Randers, hvor der blev fejret adventsfest. I Baptistkirken blev der sunget et helt andet program, bl.a. nogle gospelsange. Det kræver en god stemme at klare 3 arrangementer på én dag og det går også kun, når man holder af musikken. Det gør Aage! Og nu kommer minderne om den skønne advents- og julemusik frem. Paniskoret sang bl.a. en udgave af Blomstre som en rosengård, hvor satsen skiftede for hvert vers, og ind i mellem sang menigheden også med på melodien. Det er en usædvanlig smuk udgave af Grundtvigs salme.»indimellem går jeg stadig og nynner på den«siger Aage. Så det er vist akkurat én af den gamle kirkesangers mange yndlingssalmer! Derfor slutter vi med det første vers af Grundtvigs salme: Blomstre som en rosengård skal de øde vange, blomstre i et gyldenår under fuglesange! Mødes skal i stråledans Libanons og Karmels glans Sarons yndigheder. BHH Aage synger med til julekoncerten i Kastbjerg Kirke

6 Den skønne lange juletid Karen Henriksen, der i mange år har boet i Assens, har gæstfrit budt indenfor, fundet det gamle fotoalbum frem og fortæller om sin barndoms jul på Martha og Svend Hansens gård, Ved Kirken 1 i Kastbjerg.»Julen begyndte, når slagteren kom,»fortæller Karen Henriksen.»Den dag fik vi to halve grise ind på køkkenbordet, så der var mad til julen og vinteren. Mor parterede, kogte, lavede sylte og pakkede ind i fedtpapir. Der kom små sedler på, og det hele kom i fryseren nede i frysehuset, som Petra Velling stod for.«på gårdene var de nærmest selvforsynende dengang med svinekød, med mælk, æg og høns og med grøntsager, bær og kartofler. Der var ikke mange penge blandt folk, og (det lille) overskud kom ved, at husmoderen var økonomisk, og gården var selvforsynende. Den arbejdstid, der gik til det, blev ikke regnet med, og alle hjalp jo hinanden.»så kom julebagningen med alle de småkager, der hørte LIVET I SOGNENE til. Jødekager, finskbrød, vaniljekranse, brunekager. Alt det fine og lækre. Brugsen i Kastbjerg havde også juleudstilling. Der blev sat brunt papir på vinduet, mens de lavede den, så vi ikke kunne kigge. Når den så strålede ud på gaden med lys og figurer, stod vi med næsen trykket flad ind mod ruden for at få det hele med. Vi var også inde i Randers og se den store juleudsmykning. Så startede far bilen, og vi var med alle sammen. Der skulle jo også købes lidt julegaver. Det var en stor dag. Den så vi frem til,«fortæller Karen Henriksen og smiler lidt ved mindet om julegaverne. De er blevet større i mellemtiden. Der var jo ikke mange penge dengang. Søndagsskolen holder julehygge i den store stue på Martha og Svend Hansens gård. 6

7 »Lige op til jul lavede vi konfekt. Mor købte marcipanmasse, men hun kogte også selv noget sammen og blandede sukker og mandelessens i for at strække på den dyre marcipan. Og vi børn hjalp til og trillede havregrynskugler. Det hele blev stillet op i den øverste stue, som vi kaldte»bedstefars og bedstemors stue«, for der stod det køligt.«hele huset skulle naturligvis gøres rent til jul. Særligt husker hun ferniseringen af køkkengulvet, der blev foretaget om aftenen. Det skulle jo nå at tørre godt, og børnene måtte ikke komme i køkkenet den næste morgen, så alle spiste morgenmad sammen i dagligstuen den morgen. Det var noget helt særligt og meget, meget hyggeligt.»og så blev der julepyntet, men ikke med nisser! Der var slet ingen nisser i vores hjem, da jeg var barn.«det viser sig, at de listige nisser i de senere år alligevel fandt en smutvej ind på LIVET I SOGNENE gården! Et noget senere familiebillede viser Karens far, Svend Hansen, med to børnebørn på skødet og bedstefar har nissehue på. Ja, tider skifter og sæder mildnes også for nisserne!»men juledekorationer stod der over alt, og over familiebillederne blev der stukket en lille grangren med en sølvklokke, og far satte guirlander op i stuerne af rødt crepepapir.«vi sidder lidt og snakker om den gamle skik med guirlanderne af crepepapir. Det har været et kæmpearbejde at sætte dem op, så de forløb smukt fra hjørnerne og ind mod stuens midte. Det er vist en juletradition, der er gået helt ud nu. Crepepapir er sjældent at se i vore dage. De mange juledage: Jul indtil Hellig 3 Konger»Juleaftensdag var en travl dag for vores mor. Hun pyntede juletræet og lavede mad, så det Fortsættes side 10 7

8 KALENDER December Pensionistforeningens julefrokost på Aldershvile, Tilmelding til Lone tlf senest d søndag i advent: Advents- og julekoncert Udbyneder Kirke med Ommersysselkoret søndag i advent: Vi stiller julekrybben op i Havndal Kirke. Juniorkonfirmanderne og Havndal Skoles Kor medvirker 24. Juleaften: Gudstjenester i Udbyneder Kirke. kl. 14, i Kastbjerg Kirke kl og i Havndal Kirke kl Juledag. Højmesse i Udbyneder Kirke. Januar Nytårsdag: Gudstjeneste i Udbyneder Kirke Pensionistforeningen: Bankospil Nørkleklubben på Aldershvile. Alle er velkomne Aktivitetesudvalget. Generalforsamling på Aldershvile. Besøg af formanden for ældrerådet i Randers Kommune Anna Margrethe Nielsen Nørkleklubben på Aldershvile. Alle er velkomne. Vi hjælper med: - at ledsage ved besøg hos f.eks. læge, tandlæge, sygehus eller andre behov. - at være behjælpelig med hjemmebesøg ved hjemsendelse/udskrivning fra sygehus. - at give støtte, omsorg og nærvær. - at formidle kontakt til hjemmeplejen og myndigheder. Husk; vi er frivillige, det er gratis og vi har tavshedspligt. Kontakt: Anne Thorsen Sigrid Justesen Lisbeth Kusk Vita Sommer Inna Møller

9 Februar KALENDER HAT. Dilettant i Estraden, Generalprøve HAT. Dilettant, pensionistforestilling i Estraden Festforestilling i Estraden kl. 18, forestilling kl Pensionistforeningen. Aldershvile, generalforsamling Pensionistforeningen. Generalforsamling og banko Nørkleklubben: Aldershvile. Alle er velkomne Pensionistforeningen: Bowling. Tilmelding Villy Thomsen Marts 10. Sogneindsamling For Folkekirkens Nødhjælp Aftensgudstjeneste. Havndal Kirke Nørkleklubben: Aldershvile. Alle er velkomne Pensionistforeningen: Bowling. Tilmelding Villy Thomsen Kirke- og Sognebladet ønsker sine læsere en glædelig jul! Deadline for næste nummer af kirke- og sognebladet er den 4. februar Redaktionen Efterløns- og Pensionistforeningen: Hver mandag: Datastue på Havndal Skole. Hver tirsdag: Kortspil og samvær. Hver onsdag: Aktiviteter og hygge Hver onsdag: Knipling på Aldershvile. Hver torsdag: Aktiviteter og hygge. Spejderne Hver onsdag: Spejdermøde i Spøksen på festpladsen ved Estraden Kontaktperson: Tlf Johnny Pedersen 9

10 var kun vores far og os børn, der var i kirke til juleaftensgudstjenesten, men før julemiddagen læste far juleevangeliet ved bordet. Vi fik ikke and, men flæskesteg og medisterpølse og ris a la mande. Og juletræet blev tændt, mens vi børn stod og ventede i mørket i dagligstuen. Så blev døren åbnet: Og der stod juletræet, stort og strålende smukt.«karen Henriksens forældre, Martha og Svend Hansen, havde overtaget Marthas barndomshjem, så deres gård var gennem alle årene samlingssted for hele familien.»allerede juleaften kom moster Anne og onkel Alfred med Ruth og Jens til kaffe. Det var altid hyggeligt. Moster Anna var så sød mod os børn og dejlig lattermild.«de boede på naboejendommen (Ved Kirken 3), så det var jo blot at gå de få skridt ned ad vejen.»i julehelligdagene var vi så i kirke alle sammen, og mellem jul og nytår var huset fuldt af den store familie; der var travlhed for mor i køkkenet med al den gode julemad, der skulle ind på bordet. Og julen varede længe! Vi havde juletræ indtil Hellig 3 Konger.«Søndagsskolens juletræ Den store fælles julebegivenhed i Kastbjerg var juletræet i Forsamlingshuset. Det stod»søndagsskolen«for; Karens far og moster Anna (Anna Skals) var ledere af Søndagsskolen, som alle børn i Kastbjerg var med i dengang. Der var meget, der skulle forberedes til juletræsfesten, men de havde hjælp til det. Med særlig glæde mindes Karen, at Signe Skjødt kom og hjalp hendes mor med at lave pynten til det store juletræ og forberede de mange godteposer, der skulle ligge parat. Juletræet i Forsamlingshuset var pyntet på traditionsrig vis med hjemmelavede creperoser og fehår. Signe Skjødt boede i Udbyneder, men kom ofte til Kastbjerg, for her stammede hun fra. Hun hørte nærmest til i familien og blev lidt af en tante for familiens børn; hun var enestående til at tage sig af dem og finde på ting, de kunne være med til.»hun var helt fantastisk til papirklip«fortæller Karen.»Hun kunne klippe i et ark papir, og når hun så foldede det ud, dansede små figurer hen ad bordet! Det skulle vi børn jo så også prøve!«den fingernemme Signe var altså også ferm til at få juletræet i Forsamlingshuset fint pyntet. Til Forsamlingshusets juletræsfest knyttede der sig helt særlige traditioner. Mens træet blev tændt, stod børnene og ventede i den lille sal. Da så dørene gik op, og træet lyste imod dem, stemte børnene i med den gamle salme af Brorson: Her kommer, Jesus, dine små, til dig i Betlehem at gå. Oplys enhver i sjæl og sind at finde vejen til dig ind. Vi løber dig med sang imod og kysser støvet for din fod; o salig stund, o klare nat, da du blev født, vor sjæleskat. Så var det jul for små og store i Kastbjerg. BHH Martha og Svend Hansen fotograferet i anledning af deres krondiamantbryllup i

11 NYT FRA FORENINGER OG INSTITUTIONER Her kan I læse om stort og småt fra foreninger og institutioner i Havndal og omegn. Redaktionen siger tak for indlæg til denne rubrik. PL Borgerforening for Havndal og Omegn Borgerforeningen har holdt generalforsamling den 30. oktober. Den ny bestyrelse ser således ud: Kennet Andersen Anna Marie Egsdal Finn Frederiksen Heidi Albrektsen Ellen Aagaard Nielsen Asger Brorson Niels Jørgen Thomsen Ole Wind Kim Ankerstjerne Thorsen Suppleanter Thomas L. Hansen Henrik Thorup Havndal Amatør Teaterforening (HAT) HAT havde generalforsamling den 7. november. Den forløb godt, og der var stor tak til Maybrith Thorup og Kim Thomsen for de år og den energi, de har lagt i HAT. Nye kræfter blev budt velkommen, og konstitueringen kom derefter til at se således ud: Formand: Lise Andersen Næstformand: Jette Modeweg Kasserer: Rene Vassard Revisor: Søren Errebo Referent: Lise Andersen Bestyrelsesmedlem: Tom Platz Bestyrelsesmedlem: Dorthe Errebo Bestyrelsesmedlem: Mette Hougaard Suppleanter: Kai Oluf Nielsen og Tina Tangen Jespersen Lise Andersen, formand Juleevangeliet som julekort (fra Bibelselskabet) teksten til juleevangeliet kan skimtes bagved billedet Michael Madsen udtrådte af bestyrelsen. Der var tak til Michael for det arbejde, han har ydet og også tak, fordi han fortsat vil hjælpe i forbindelse med børnefesten. Det er stadig Anna Marie Egsdal, der står for udlejning af Estraden på mobil nummer Bestyrelsen har besluttet at droppe årets julefrokost, som var programsat til 24. november. Årsagen er den faldende interesse i de to sidste år. Og en rundspørge har vist, at der heller ikke i år er grundlag for en julefrokost. Finn Frederiksen Formand, Borgerforeningen for Havndal og Omegn 11

12 NYT FRA FORENINGER OG INSTITUTIONER Danske Kirkedage 2013: Sæt kryds i kalenderen maj! Omkring 5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i Aalborg til stor kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement Danske Kirkedage byder velkommen under temaet Menneske, hvor er du? Der er et bredt program for alle aldersgrupper, så tag hele familien med. Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Læs mere på og på facebook.com/kirkedage Med venlig hilsen, Christian Roar Pedersen - Danske Kirkedage Telefon: Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling vil i 2013 finde sted søndag den 10. marts (2. søndag i marts). Sæt gerne kryds ved datoen, hvis du er morgenfrisk og kan lide at bruge en formiddag på at gøre noget godt for andre! Sidste år samlede vore indsamlere mellem 11 og kr. ind! Vi var så heldige, at der var rigeligt med indsamlere, så nogle kunne stå med indsamlingsbøssen ved Brugsen og Havndal Bageri og der var stor imødekommenhed i sognene. Der vil komme mere information om sogneindsamlingen, når datoen nærmer sig! BHH 12

13 Sognepræsten: Bodil Hindsholm Hansen Udbyneder Præstegård, 8970 Havndal Tlf Menighedsrådsformand og kirkeværger afventer det nye menighedsråds konstituering Graver ved Udbyneder Kirke: Birgitte Hede Tlf Graver ved Kastbjerg Kirke: Dorit Vestager Tlf Graver ved Havndal Kirke: Heidi Reiffenstein Behrmann Tlf KIRKERNES ADRESSER Organist: Karen Dusgaard Nielsen Tlf Regnskabsfører for begge kirkekasser: Lene Smidt v/kvist Jensen Hadsund A/S Tlf: / Kirkebladsudvalg: Bodil Hindsholm Hansen (ansv. red.) Tlf Preben Laursen (Lokalstof) Tlf Kai Oluf Nielsen Tlf Knud Sørensen (Annoncer) Tlf Se også Du fattige spurv, flyv ned fra tag, med... solsorten til julegilde. 13

14 HER FINDER DU... Autoreparation og -service Dans Auto Ø.Kondrupvej 36, Ø. Kondrup, Havndal Tlf Fax Mobil Havndal Auto v/svend Haarup Vesterbro 24, Havndal Tlf Fax H.J. Auto v/henrik Johansen Trudsholmvej 35, Havndal Tlf Mobil Bager Havndal Bageri Østerbro 18, Havndal Tlf Bank og Sparekasse Østjydsk Bank Vesterbro 8 B, Havndal Tlf Fax Sparekassen Kronjylland Vesterbro 4, Havndal Tlf Fax Bedemand Kronjyllands Begravelsesforretning Østerbro 13, Havndal Tlf Cafeteriet Havndal-Hallens Cafeteria Ellen Aagaard Søringen 6, Havndal Tlf Dagligvarer Dagli Brugsen Østerbro 17, Havndal Tlf El-installatør El-Firma Jørgen Fisker Håndværkervænget 6, Havndal Tlf Fax Mobil Oles El Karl Poulsensvej 9, Havndal Tlf Fax Mobil Entreprenør/kloakmester H.H. Brath ApS Stenkildevej 6, Udbyneder Havndal Tlf Mobil Fedtfri pander Pot og pande v/maja V. Thomassen Madsdige 4, Havndal Tlf Fax Frisør Byens Frisør v/charlotte Svendsen Østerbro 21, Havndal Tlf Salon Pippi v/pia Møller Østerbro 3, Havndal Tlf Galleri Galleri Krøyer v/mogens Lønstrup Hjorthsvej 7, Havndal Tlf Læge Leif Larsen Østerbro 43, Havndal Tlf Fax Lars Bo Larsen Østerbro 43 Havndal Tlf Murermester Murerfirma Jan H. Thorsen ApS Vesterskovmark 17, Havndal Tlf Mobil Rengøringsartikler NCÅ-Verodan A/S, Aalborg v/leon Juncher Birkebakken 8, Havndal Revisor Kvist & Jensen Hadsund A/S Ved Stranden 1, 9560 Hadsund Tlf Fax Slagter Havndal Slagterforretning v/maybrith Thorup Østerbro 12, Havndal Tlf Smed Smeden i Kastbjerg Bygaden 23, Kastbjerg Tlf Mobil Tandlæge Bente Steen Jensen Østerbro 43 A, Havndal Tlf Tømrer- og snedkermester Tøm ren v/svend Henrik Svendsen Fynsvej 1, Havndal Tlf Fax Mobil Vin Udbyneder Købmandsgaard Søren Pilgaard Christensen Udbynedervej 23, Udbyneder Havndal Tlf Åben efter aftale 14

15 FORENINGER OG INSTITUTIONER Aktivitetsudvalget, Aldershvile. Formand Knud Sørensen, Østerbro 45, Havndal Tlf Borgerforeningen for Havndal og Omegn Formand Finn Frederiksen Granvænget 7, Havndal Tlf Borgerforeningen for Udbyneder og Omegn Formand Frits Thomsen Marsvej 7, Havndal Tlf Brandbjerg Netværket Et anstændigt Danmark Kontakt: Bodil Hindsholm Hansen Tlf Danmission Kontaktperson Kurt Hoppenworth Udbyneder præstegård Tlf Den selvejende institution Lyshøj mølle c/o Ove Knudsen Kronjydevej 3, Havndal Tlf Hadsund Frimærkeklub v/sekretær Kurt Hoppenworth Udbynedervej 16, Havndal Tlf Havndal Amatør Teaterforening (HAT) Formand Lise Andersen Kløvervænget 6, Havndal Tlf Havndal Børnehave Rolighedsvej 24, Havndal Tlf Havndal Egnsarkiv Vesterbro 1, Havndal Formand Inger Knudsen Tlf i åbningstiden Tlf uf. åbningstid Åben torsdag Havndal Egnens Rideklub Formand Lene Hein Tlf Havndal Fitness Søringen 6, Kld. Havndal Tlf Formand Ernst Reimer Tlf Havndal Fjernvarme Laursensvej 4, Havndal telf Formand Birgitte Steffensen Tlf Havndal Hallen Søringen 6, Havndal Halinspektør Michael Madsen Tlf Formand Leif Ebbesen Landevejen 10, Vindblæs, Havndal Tlf Havndal Pensionistforening Formand Lone Pedersen Vesterbro 43, Havndal Tlf Havndal Skole Skolebestyrelsesformand Frode Rasmussen Skoleleder Annette Nejmann-Laursen Søringen 3, Havndal Tlf Havndal Udbyneder Idrætsforening (HUI) Formand Finn Egsdal Marsvej 8, Havndal Tlf KFUM-spejderne i Havndal Formand Lene Rasmussen Madsdige 6, Havndal Tlf Støtteforeningen Gryden Formand Erna Thomsen Marsvej 4, Havndal Tlf Støtteforeningen Lyshøj Mølles Venner Formand Poul Erikstrup Bjerrevej 7, Bjerre, Havndal Tlf Udbyneder Tennisklub Formand Allan Lauritsen Stjernevej 8, Havndal Tlf Ældrecentret Aldershvile Tlf Centerleder: Tina Kempel Jensen Tlf Ældrerådet Carl Lundø-Nielsen Øster Alle 3, Havndal Tlf Ældre Sagen Ole Haugaard Jensen Lærkebakken 3, Havndal Tlf Bisidder Inna Møller Tlf Her er der plads til DIN forretning eller forening 15

16 GUDSTJENESTER UDBYNEDER KASTBJERG HAVNDAL DECEMBER ecember søndag i advent 19 Julekoncert Søndag i advent Julekrybben 24. Juleaftensdag Juledag juledag 9 v/peder Svejgaard 30. Gudstjeneste JANUAR 01. Nytårsdag Hellig 3 konger sø.ef.helllig 3 konger Si.sø.i Hellig 3 konger Søndag septuagesima FEBRUAR 03. Søndag seksagesima Fastelavnssøndag søndag i fasten 9 Helle Myken søndag i fasten MARTS søndag i fasten Midfaste Mariæ Beb. søndag Stender & Holmriis Gudstjenester på Aldershvile: 28. december, 25. januar, 22. februar, 22. marts kl Embedet passes af: Sognepræsten holder ferie fra 11/2 til 17/2. Helle Myken passer embedet tlf / Assens kirkekontor HUSK: Morgenandagten fra Domkirken i København findes stadig! Mange savner morgenandagten, der tidligere kom ind efter radioavisen kl. 8 alle hverdage på P1, siden hen på P2. Nu sendes den på DAB-radio, men de fleste vil kunne høre den på TV på DR2 kl Nyd morgensalmen, bibellæsning, korsang, Fader Vor og velsignelse og få en god start på dagen! BHH

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nr. 3-36. årgang Juni - Juli - August 2014 Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nu kom vor pinseliljetid synger vi i Grundtvigs skønne pinsesalme, selvom de rigtige pinseliljer er afblomstret, når pinsen

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 6 December 2007 Januar 2008 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Havbakken......................3 Vidstrup Borgerforening............4

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDEBLADET Nr. 70 marts 2015 24. årgang Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDE BOLDKLUB Formand Flemming Olsen 58 14 00 23/ 28 89 26

Læs mere

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (5)... 7 Planter på Jungshoved (9)... 7 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening... 10 Jungshoved Idrætsforening... 12 Jungshoved

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere