Læs her og hør det i kirken til jul! Nr. 1 December Januar -februar - marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs her og hør det i kirken til jul! Nr. 1 December 2012 - Januar -februar - marts 2013"

Transkript

1 Nr. 1 December Januar -februar - marts 2013 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og... Læs her og hør det i kirken til jul! Illustration: Juleevangeliet på frimærker (julemærke fra Bibelselskabet)

2 2 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE Siden sidst I kirkerne har der været samlet ind til Folkekirkens Kirkehjælp: Udbyneder Kirke pinsedag kr. 400,- Havndal Kirke kr. 50,- Høstindsamling Udbyneder Kirke kr. 485,- hertil v. salg af høstgaver kr. 472,- Havndal Kirke kr. 891,50 Pengene er fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær Kastbjerg Kirke kr. 600,- hertil v. salg af høstgaver kr. 641,- Fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Den Blå Paraply i Randers. På modtagernes vegne TAK til alle, der har bidraget til indsamlingsresultatet! Valg til menighedsrådet Torsdag den 6. september og tirsdag den 11. september blev der afholdt kombineret menighedsmøde og orienterende møde i henholdsvis Graverhuset i Kastbjerg og Konfirmandstuen i Udbyneder. Ved begge møder kunne deltagerne opstille et tilstrækkeligt antal kandidater til en liste. Da der ikke inden fristens udløb indkom andre lister, er følgende personer valgt til det nye fælles menighedsråd for Udbyneder og Kastbjerg Sogne: For Kastbjerg Sogn: Karen-Marie la Cour, Trudsholm Stedfortrædere: Birte Bækgaard, Kastbjerg Else Marie Pedersen, Kastbjerg For Udbyneder Sogn: Kai Oluf Nielsen, Udbyover, Line Nørgaard Larsen, Udbnyneder Frode Sandager Rasmussen, Mads Dige, Kirsten Fuglsang-Damgaard, Havndal, Berit Nygaard Sørensen, Havndal, Lise Rohde, Udbyneder, Stedfortrædere: Inger Lis Andreassen, Havndal, Susanne Kjærgaard, Havndal. Det nye menighedsråds konstituering, dvs. fordeling af opgaver, finder sted på det første menighedsrådsmøde, så rådet er klar til at gå i gang med opgaverne fra 1. søndag i advent Menighedsrådets konstituering vil fremgå af det næste Kirke- og Sogneblad. Vi stiller julekrybben op 4. søndag i advent (lillejuleaften) i Havndal Kirke Alle er hjertelig velkomne til Havndal Kirkes festlige juleoptakt, hvor børnene møder juleevangeliet i øjenhøjde. Juniorkonfirmanderne og andre børn vil hjælpe med at sætte julekrybben op, og vi hører de fortællinger fra biblen, der hører til, og synger julesalmer. Koret fra Havndal Skole, ledet af Lene Johnsen, medvirker med julesalmer og sange og bidrager til feststemningen. BHH BHH Juleevangeliet i træfigurer. (kan købes i museumsbutikken)

3 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE Hellig 3 Konger den 6. januar er fra gammel tid julens afslutning. Evangelisten Matthæus beretter, at»nogle vismænd«så en lysende stjerne, tegnet på jødernes nyfødte konge. Fortællingen udviklede sig, så vismændene blev tre konger; de havde jo tre forskellige gaver med, guld, røgelse og myrra. Senere blev traditionen endnu mere farverig: de tre konger fik navne, Kaspar, Melchior og Balthasar, og den ene af dem var efter traditionen sort. I nogle tyske og østrigske byer er der Hellig 3 Kongersoptog, hvor udklædte børn går fra hus til hus og synger en Hellig 3 Kongerssalme og får frugt eller slik som belønning. Når den stjerne lys og blid sig lod se ved midnatstid, var det sagn fra gamle dage, at en konge uden mage skulle fødes på vor jord. Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand for den konge at oplede, for den konge at tilbede, som var født i samme stund. (vers 3 og 4 fra Dejlig er den himmel blå, nr. 136 i salmebogen) BHH I Norden fejredes Hellig 3 Konger som en festaften med særlig mad og skikke som at tænde tre lys og se på, at de brænder ned: Da er julen helt forbi. Eller lave de specielle lys, hvor tre lys tvindes sammen til ét; hvor lysene mødtes, var der sat lidt krudt ind i stearinen. Når den spruttede i en lille eksplosion, var julen forbi! Danmission og museumsbutikkerne forhandler de særlige Hellig 3 Konger lys; de kan bl.a. købes i konfirmandstuens lysudsalg. Af sikkerhedsgrunde er lysene selvslukkende og der er ikke sat krudt ind i dem! I år falder Hellig 3 Kongers søndag på selve Hellig 3 Kongers dag og vil blive fejret med højmesse i Udbyneder Kirke kl Vi skal naturligvis bl.a. synge Grundtvigs skønne Hellig 3 Kongerssalme, Dejlig er den himmel blå hvor Grundtvig digter videre på de gamle traditioner om stjernen og vismændene: 3

4 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE 4 Den gamle kirkesanger med de mange yndlingssalmer. Aage Nielsen har så mange yndlingssalmer, at det slet ikke kan nytte at begynde at regne dem op. Her i sognene er vi så heldige, at vi har en fast kirkesangervikar. Aage Nielsen synger stadig til gudstjenester og kirkelige handlinger, når der er brug for det; både hos os og i Falslev, Vindblæs og Assens kirker er han fast vikar. Men engang var Aage Nielsen fast kirkesanger. I 1963 ønskede daværende lærer Hedegaard-Jepsen at holde som kirkesanger i Udbyneder Kirke, og provst Mortensen forhørte sig, om Aage Nielsen kunne tænke sig at blive kirkesanger ved siden af sit arbejde som post.»jeg skulle skam prøvesynge«, fortæller Aage»og jeg var da lidt nervøs.«provstinden, fru Mortensen spillede klaver til, og Aage skulle så prøvesynge for provst Mortensen eller måske snarere for fru Mortensen! Aage gjorde naturligvis sit bedste i den højtidelige anledning, men der var også noget, der brød alvoren i situationen, for provstens yngste søn var også til stede. Aage smiler ved tanken om det: Hverken provsten eller provstinden så vist, hvordan sønnen bidrog til at løsne situationens alvor. Ansat blev han i al fald, først ved Udbyneder Kirke, hvor købmand Pilgaard Christiansen (Søren Christiansens far) var organist, siden også ved Havndal Kirke, hvor fru Fuglsang-Damgaard var organist. Det hændte også, at Aage blev bedt om at synge i Kastbjerg Kirke, men det var kun ved begravelser på hverdage. Om søndagen sang jo»fru Fuglsangs piger«, pigekoret ved Kastbjerg Kirke. Senere blev organist Jørgen Hjuleraa fra Dalbyneder organist i Udbyneder Kirke og siden ved alle tre kirker. De, der kan huske Udbyneder Kirkes gamle orgel, ved, at der ofte var problemer med det. Nogle gange satte det ud og ville overhovedet ikke spille. Det oplevede Aage flere gange, særlig husker han en juleaften:»men netop den aften var det nu ikke noget problem,«fortæller Aage,»for kirken var stopfuld det var den altid dengang til juleaften. Og folk kendte alle salmerne, så når jeg satte i, sang de med af fuld hals.«aage har sine erfaringer med at synge uden orgel, for i 1965, hvor Udbyneder Kirke blev restaureret, blev der afholdt gudstjenester i skolestuen nedenfor. Og der stod ikke noget instrument. Så var det godt at komme op i kirken igen, nu hvor den fremstod smukt nymalet, selvom det gamle orgel klaprede, hver gang man rørte tangenterne. Særligt generede det Aage de par gange, hvor han selv blev nødt til at spille på orglet. Men det gjorde jeg heller ikke ret gerne. Det skete kun af nød og fordi provst Mortensen pressede på.«det var i de gamle dage, hvor provstens ord var lov i sognet. Kort tid efter sin debut blev Aage Nielsen også kirkesanger i Havndal. Der var orglet heller ikke noget at råbe hurra for! Faktisk var der slet ikke noget orgel, kun et lille harmonium, der stod oppe på pulpituret. Organist fru Fuglsang-Damgaard spillede altså deroppefra, mens kirkesangeren stod nedenfor på gulvet. De kunne ikke se hinanden; det var bare om at lytte godt efter. Aage Nielsen, kirkesanger i Udbyneder Kirke (foto Henning Jespersen)

5 I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE I Udbyneder Kirke var Aage vant til at give tegn til organisten ved sidste vers, så salmen blev rigtigt afsluttet. De fleste organister er ret afhængige af det lille tegn. Fru Fuglsang klarede sig dog uden. Hun kunne godt følge med i salmebogen, mens hun spillede! Men det var nu skønt, da der i 1965 endelig var mulighed for at købe et rigtigt orgel, der over flere år blev betalt gennem de midler, der blev samlet ind ved Havndals julebasarer. Det lille 4-stemmers orgel fra Orgelbyggeriet I. Starup & Søn fungerer stadig upåklageligt som støtte for salmesangen i Havndal Kirke. I 1979 holdt Aage Nielsen op som kirkesanger, nu blev han fast afløser. Aages kendskab til Den danske Salmebog er så stort, at han også kan springe ind med kort varsel uden at have fået salmerne på forhånd. Den nuværende sognepræst har en gang forsøgt at finde en salme, som Aage Nielsen ikke kunne. Det var ikke let! Da der udkom en ny salmebog med en del nye salmer, satte Aage sig ved klaveret derhjemme og spillede alle de nye melodier igennem, så han kunne dem alle sammen og var på forkant med enhver situation. I nogle år sang Aage Nielsen også med i et lille kor, Panis-koret (opkaldt efter det kendte værk af César Franck Panis Angelicus, Englenes brød). Koret var ledet af Marie Daugaard og medvirkede oprindeligt til gudstjenester i Svenstrup Kirke; senere medvirkede det ved gudstjenester og julekoncerter i forskellige kirker heromkring. Aage Nielsen sang i en periode også med i vore egne sognes kor Voko. Med aftaler i 2 kor var det ikke altid let at få det til at gå op i en højere enhed! På en 1. søndag i advent for et par år siden medvirkede Aage først i Marie Daugaards Paniskor ved højmessen i Havndal Kirke. Om eftermiddagen sang han sammen med Paniskoret til en julekoncert i Skjellerup Kirke. Og endelig om aftenen sang Aage med i Voko, som var på besøg i Baptistkirken i Randers, hvor der blev fejret adventsfest. I Baptistkirken blev der sunget et helt andet program, bl.a. nogle gospelsange. Det kræver en god stemme at klare 3 arrangementer på én dag og det går også kun, når man holder af musikken. Det gør Aage! Og nu kommer minderne om den skønne advents- og julemusik frem. Paniskoret sang bl.a. en udgave af Blomstre som en rosengård, hvor satsen skiftede for hvert vers, og ind i mellem sang menigheden også med på melodien. Det er en usædvanlig smuk udgave af Grundtvigs salme.»indimellem går jeg stadig og nynner på den«siger Aage. Så det er vist akkurat én af den gamle kirkesangers mange yndlingssalmer! Derfor slutter vi med det første vers af Grundtvigs salme: Blomstre som en rosengård skal de øde vange, blomstre i et gyldenår under fuglesange! Mødes skal i stråledans Libanons og Karmels glans Sarons yndigheder. BHH Aage synger med til julekoncerten i Kastbjerg Kirke

6 Den skønne lange juletid Karen Henriksen, der i mange år har boet i Assens, har gæstfrit budt indenfor, fundet det gamle fotoalbum frem og fortæller om sin barndoms jul på Martha og Svend Hansens gård, Ved Kirken 1 i Kastbjerg.»Julen begyndte, når slagteren kom,»fortæller Karen Henriksen.»Den dag fik vi to halve grise ind på køkkenbordet, så der var mad til julen og vinteren. Mor parterede, kogte, lavede sylte og pakkede ind i fedtpapir. Der kom små sedler på, og det hele kom i fryseren nede i frysehuset, som Petra Velling stod for.«på gårdene var de nærmest selvforsynende dengang med svinekød, med mælk, æg og høns og med grøntsager, bær og kartofler. Der var ikke mange penge blandt folk, og (det lille) overskud kom ved, at husmoderen var økonomisk, og gården var selvforsynende. Den arbejdstid, der gik til det, blev ikke regnet med, og alle hjalp jo hinanden.»så kom julebagningen med alle de småkager, der hørte LIVET I SOGNENE til. Jødekager, finskbrød, vaniljekranse, brunekager. Alt det fine og lækre. Brugsen i Kastbjerg havde også juleudstilling. Der blev sat brunt papir på vinduet, mens de lavede den, så vi ikke kunne kigge. Når den så strålede ud på gaden med lys og figurer, stod vi med næsen trykket flad ind mod ruden for at få det hele med. Vi var også inde i Randers og se den store juleudsmykning. Så startede far bilen, og vi var med alle sammen. Der skulle jo også købes lidt julegaver. Det var en stor dag. Den så vi frem til,«fortæller Karen Henriksen og smiler lidt ved mindet om julegaverne. De er blevet større i mellemtiden. Der var jo ikke mange penge dengang. Søndagsskolen holder julehygge i den store stue på Martha og Svend Hansens gård. 6

7 »Lige op til jul lavede vi konfekt. Mor købte marcipanmasse, men hun kogte også selv noget sammen og blandede sukker og mandelessens i for at strække på den dyre marcipan. Og vi børn hjalp til og trillede havregrynskugler. Det hele blev stillet op i den øverste stue, som vi kaldte»bedstefars og bedstemors stue«, for der stod det køligt.«hele huset skulle naturligvis gøres rent til jul. Særligt husker hun ferniseringen af køkkengulvet, der blev foretaget om aftenen. Det skulle jo nå at tørre godt, og børnene måtte ikke komme i køkkenet den næste morgen, så alle spiste morgenmad sammen i dagligstuen den morgen. Det var noget helt særligt og meget, meget hyggeligt.»og så blev der julepyntet, men ikke med nisser! Der var slet ingen nisser i vores hjem, da jeg var barn.«det viser sig, at de listige nisser i de senere år alligevel fandt en smutvej ind på LIVET I SOGNENE gården! Et noget senere familiebillede viser Karens far, Svend Hansen, med to børnebørn på skødet og bedstefar har nissehue på. Ja, tider skifter og sæder mildnes også for nisserne!»men juledekorationer stod der over alt, og over familiebillederne blev der stukket en lille grangren med en sølvklokke, og far satte guirlander op i stuerne af rødt crepepapir.«vi sidder lidt og snakker om den gamle skik med guirlanderne af crepepapir. Det har været et kæmpearbejde at sætte dem op, så de forløb smukt fra hjørnerne og ind mod stuens midte. Det er vist en juletradition, der er gået helt ud nu. Crepepapir er sjældent at se i vore dage. De mange juledage: Jul indtil Hellig 3 Konger»Juleaftensdag var en travl dag for vores mor. Hun pyntede juletræet og lavede mad, så det Fortsættes side 10 7

8 KALENDER December Pensionistforeningens julefrokost på Aldershvile, Tilmelding til Lone tlf senest d søndag i advent: Advents- og julekoncert Udbyneder Kirke med Ommersysselkoret søndag i advent: Vi stiller julekrybben op i Havndal Kirke. Juniorkonfirmanderne og Havndal Skoles Kor medvirker 24. Juleaften: Gudstjenester i Udbyneder Kirke. kl. 14, i Kastbjerg Kirke kl og i Havndal Kirke kl Juledag. Højmesse i Udbyneder Kirke. Januar Nytårsdag: Gudstjeneste i Udbyneder Kirke Pensionistforeningen: Bankospil Nørkleklubben på Aldershvile. Alle er velkomne Aktivitetesudvalget. Generalforsamling på Aldershvile. Besøg af formanden for ældrerådet i Randers Kommune Anna Margrethe Nielsen Nørkleklubben på Aldershvile. Alle er velkomne. Vi hjælper med: - at ledsage ved besøg hos f.eks. læge, tandlæge, sygehus eller andre behov. - at være behjælpelig med hjemmebesøg ved hjemsendelse/udskrivning fra sygehus. - at give støtte, omsorg og nærvær. - at formidle kontakt til hjemmeplejen og myndigheder. Husk; vi er frivillige, det er gratis og vi har tavshedspligt. Kontakt: Anne Thorsen Sigrid Justesen Lisbeth Kusk Vita Sommer Inna Møller

9 Februar KALENDER HAT. Dilettant i Estraden, Generalprøve HAT. Dilettant, pensionistforestilling i Estraden Festforestilling i Estraden kl. 18, forestilling kl Pensionistforeningen. Aldershvile, generalforsamling Pensionistforeningen. Generalforsamling og banko Nørkleklubben: Aldershvile. Alle er velkomne Pensionistforeningen: Bowling. Tilmelding Villy Thomsen Marts 10. Sogneindsamling For Folkekirkens Nødhjælp Aftensgudstjeneste. Havndal Kirke Nørkleklubben: Aldershvile. Alle er velkomne Pensionistforeningen: Bowling. Tilmelding Villy Thomsen Kirke- og Sognebladet ønsker sine læsere en glædelig jul! Deadline for næste nummer af kirke- og sognebladet er den 4. februar Redaktionen Efterløns- og Pensionistforeningen: Hver mandag: Datastue på Havndal Skole. Hver tirsdag: Kortspil og samvær. Hver onsdag: Aktiviteter og hygge Hver onsdag: Knipling på Aldershvile. Hver torsdag: Aktiviteter og hygge. Spejderne Hver onsdag: Spejdermøde i Spøksen på festpladsen ved Estraden Kontaktperson: Tlf Johnny Pedersen 9

10 var kun vores far og os børn, der var i kirke til juleaftensgudstjenesten, men før julemiddagen læste far juleevangeliet ved bordet. Vi fik ikke and, men flæskesteg og medisterpølse og ris a la mande. Og juletræet blev tændt, mens vi børn stod og ventede i mørket i dagligstuen. Så blev døren åbnet: Og der stod juletræet, stort og strålende smukt.«karen Henriksens forældre, Martha og Svend Hansen, havde overtaget Marthas barndomshjem, så deres gård var gennem alle årene samlingssted for hele familien.»allerede juleaften kom moster Anne og onkel Alfred med Ruth og Jens til kaffe. Det var altid hyggeligt. Moster Anna var så sød mod os børn og dejlig lattermild.«de boede på naboejendommen (Ved Kirken 3), så det var jo blot at gå de få skridt ned ad vejen.»i julehelligdagene var vi så i kirke alle sammen, og mellem jul og nytår var huset fuldt af den store familie; der var travlhed for mor i køkkenet med al den gode julemad, der skulle ind på bordet. Og julen varede længe! Vi havde juletræ indtil Hellig 3 Konger.«Søndagsskolens juletræ Den store fælles julebegivenhed i Kastbjerg var juletræet i Forsamlingshuset. Det stod»søndagsskolen«for; Karens far og moster Anna (Anna Skals) var ledere af Søndagsskolen, som alle børn i Kastbjerg var med i dengang. Der var meget, der skulle forberedes til juletræsfesten, men de havde hjælp til det. Med særlig glæde mindes Karen, at Signe Skjødt kom og hjalp hendes mor med at lave pynten til det store juletræ og forberede de mange godteposer, der skulle ligge parat. Juletræet i Forsamlingshuset var pyntet på traditionsrig vis med hjemmelavede creperoser og fehår. Signe Skjødt boede i Udbyneder, men kom ofte til Kastbjerg, for her stammede hun fra. Hun hørte nærmest til i familien og blev lidt af en tante for familiens børn; hun var enestående til at tage sig af dem og finde på ting, de kunne være med til.»hun var helt fantastisk til papirklip«fortæller Karen.»Hun kunne klippe i et ark papir, og når hun så foldede det ud, dansede små figurer hen ad bordet! Det skulle vi børn jo så også prøve!«den fingernemme Signe var altså også ferm til at få juletræet i Forsamlingshuset fint pyntet. Til Forsamlingshusets juletræsfest knyttede der sig helt særlige traditioner. Mens træet blev tændt, stod børnene og ventede i den lille sal. Da så dørene gik op, og træet lyste imod dem, stemte børnene i med den gamle salme af Brorson: Her kommer, Jesus, dine små, til dig i Betlehem at gå. Oplys enhver i sjæl og sind at finde vejen til dig ind. Vi løber dig med sang imod og kysser støvet for din fod; o salig stund, o klare nat, da du blev født, vor sjæleskat. Så var det jul for små og store i Kastbjerg. BHH Martha og Svend Hansen fotograferet i anledning af deres krondiamantbryllup i

11 NYT FRA FORENINGER OG INSTITUTIONER Her kan I læse om stort og småt fra foreninger og institutioner i Havndal og omegn. Redaktionen siger tak for indlæg til denne rubrik. PL Borgerforening for Havndal og Omegn Borgerforeningen har holdt generalforsamling den 30. oktober. Den ny bestyrelse ser således ud: Kennet Andersen Anna Marie Egsdal Finn Frederiksen Heidi Albrektsen Ellen Aagaard Nielsen Asger Brorson Niels Jørgen Thomsen Ole Wind Kim Ankerstjerne Thorsen Suppleanter Thomas L. Hansen Henrik Thorup Havndal Amatør Teaterforening (HAT) HAT havde generalforsamling den 7. november. Den forløb godt, og der var stor tak til Maybrith Thorup og Kim Thomsen for de år og den energi, de har lagt i HAT. Nye kræfter blev budt velkommen, og konstitueringen kom derefter til at se således ud: Formand: Lise Andersen Næstformand: Jette Modeweg Kasserer: Rene Vassard Revisor: Søren Errebo Referent: Lise Andersen Bestyrelsesmedlem: Tom Platz Bestyrelsesmedlem: Dorthe Errebo Bestyrelsesmedlem: Mette Hougaard Suppleanter: Kai Oluf Nielsen og Tina Tangen Jespersen Lise Andersen, formand Juleevangeliet som julekort (fra Bibelselskabet) teksten til juleevangeliet kan skimtes bagved billedet Michael Madsen udtrådte af bestyrelsen. Der var tak til Michael for det arbejde, han har ydet og også tak, fordi han fortsat vil hjælpe i forbindelse med børnefesten. Det er stadig Anna Marie Egsdal, der står for udlejning af Estraden på mobil nummer Bestyrelsen har besluttet at droppe årets julefrokost, som var programsat til 24. november. Årsagen er den faldende interesse i de to sidste år. Og en rundspørge har vist, at der heller ikke i år er grundlag for en julefrokost. Finn Frederiksen Formand, Borgerforeningen for Havndal og Omegn 11

12 NYT FRA FORENINGER OG INSTITUTIONER Danske Kirkedage 2013: Sæt kryds i kalenderen maj! Omkring 5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i Aalborg til stor kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement Danske Kirkedage byder velkommen under temaet Menneske, hvor er du? Der er et bredt program for alle aldersgrupper, så tag hele familien med. Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Læs mere på og på facebook.com/kirkedage Med venlig hilsen, Christian Roar Pedersen - Danske Kirkedage Telefon: Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling vil i 2013 finde sted søndag den 10. marts (2. søndag i marts). Sæt gerne kryds ved datoen, hvis du er morgenfrisk og kan lide at bruge en formiddag på at gøre noget godt for andre! Sidste år samlede vore indsamlere mellem 11 og kr. ind! Vi var så heldige, at der var rigeligt med indsamlere, så nogle kunne stå med indsamlingsbøssen ved Brugsen og Havndal Bageri og der var stor imødekommenhed i sognene. Der vil komme mere information om sogneindsamlingen, når datoen nærmer sig! BHH 12

13 Sognepræsten: Bodil Hindsholm Hansen Udbyneder Præstegård, 8970 Havndal Tlf Menighedsrådsformand og kirkeværger afventer det nye menighedsråds konstituering Graver ved Udbyneder Kirke: Birgitte Hede Tlf Graver ved Kastbjerg Kirke: Dorit Vestager Tlf Graver ved Havndal Kirke: Heidi Reiffenstein Behrmann Tlf KIRKERNES ADRESSER Organist: Karen Dusgaard Nielsen Tlf Regnskabsfører for begge kirkekasser: Lene Smidt v/kvist Jensen Hadsund A/S Tlf: / Kirkebladsudvalg: Bodil Hindsholm Hansen (ansv. red.) Tlf Preben Laursen (Lokalstof) Tlf Kai Oluf Nielsen Tlf Knud Sørensen (Annoncer) Tlf Se også Du fattige spurv, flyv ned fra tag, med... solsorten til julegilde. 13

14 HER FINDER DU... Autoreparation og -service Dans Auto Ø.Kondrupvej 36, Ø. Kondrup, Havndal Tlf Fax Mobil Havndal Auto v/svend Haarup Vesterbro 24, Havndal Tlf Fax H.J. Auto v/henrik Johansen Trudsholmvej 35, Havndal Tlf Mobil Bager Havndal Bageri Østerbro 18, Havndal Tlf Bank og Sparekasse Østjydsk Bank Vesterbro 8 B, Havndal Tlf Fax Sparekassen Kronjylland Vesterbro 4, Havndal Tlf Fax Bedemand Kronjyllands Begravelsesforretning Østerbro 13, Havndal Tlf Cafeteriet Havndal-Hallens Cafeteria Ellen Aagaard Søringen 6, Havndal Tlf Dagligvarer Dagli Brugsen Østerbro 17, Havndal Tlf El-installatør El-Firma Jørgen Fisker Håndværkervænget 6, Havndal Tlf Fax Mobil Oles El Karl Poulsensvej 9, Havndal Tlf Fax Mobil Entreprenør/kloakmester H.H. Brath ApS Stenkildevej 6, Udbyneder Havndal Tlf Mobil Fedtfri pander Pot og pande v/maja V. Thomassen Madsdige 4, Havndal Tlf Fax Frisør Byens Frisør v/charlotte Svendsen Østerbro 21, Havndal Tlf Salon Pippi v/pia Møller Østerbro 3, Havndal Tlf Galleri Galleri Krøyer v/mogens Lønstrup Hjorthsvej 7, Havndal Tlf Læge Leif Larsen Østerbro 43, Havndal Tlf Fax Lars Bo Larsen Østerbro 43 Havndal Tlf Murermester Murerfirma Jan H. Thorsen ApS Vesterskovmark 17, Havndal Tlf Mobil Rengøringsartikler NCÅ-Verodan A/S, Aalborg v/leon Juncher Birkebakken 8, Havndal Revisor Kvist & Jensen Hadsund A/S Ved Stranden 1, 9560 Hadsund Tlf Fax Slagter Havndal Slagterforretning v/maybrith Thorup Østerbro 12, Havndal Tlf Smed Smeden i Kastbjerg Bygaden 23, Kastbjerg Tlf Mobil Tandlæge Bente Steen Jensen Østerbro 43 A, Havndal Tlf Tømrer- og snedkermester Tøm ren v/svend Henrik Svendsen Fynsvej 1, Havndal Tlf Fax Mobil Vin Udbyneder Købmandsgaard Søren Pilgaard Christensen Udbynedervej 23, Udbyneder Havndal Tlf Åben efter aftale 14

15 FORENINGER OG INSTITUTIONER Aktivitetsudvalget, Aldershvile. Formand Knud Sørensen, Østerbro 45, Havndal Tlf Borgerforeningen for Havndal og Omegn Formand Finn Frederiksen Granvænget 7, Havndal Tlf Borgerforeningen for Udbyneder og Omegn Formand Frits Thomsen Marsvej 7, Havndal Tlf Brandbjerg Netværket Et anstændigt Danmark Kontakt: Bodil Hindsholm Hansen Tlf Danmission Kontaktperson Kurt Hoppenworth Udbyneder præstegård Tlf Den selvejende institution Lyshøj mølle c/o Ove Knudsen Kronjydevej 3, Havndal Tlf Hadsund Frimærkeklub v/sekretær Kurt Hoppenworth Udbynedervej 16, Havndal Tlf Havndal Amatør Teaterforening (HAT) Formand Lise Andersen Kløvervænget 6, Havndal Tlf Havndal Børnehave Rolighedsvej 24, Havndal Tlf Havndal Egnsarkiv Vesterbro 1, Havndal Formand Inger Knudsen Tlf i åbningstiden Tlf uf. åbningstid Åben torsdag Havndal Egnens Rideklub Formand Lene Hein Tlf Havndal Fitness Søringen 6, Kld. Havndal Tlf Formand Ernst Reimer Tlf Havndal Fjernvarme Laursensvej 4, Havndal telf Formand Birgitte Steffensen Tlf Havndal Hallen Søringen 6, Havndal Halinspektør Michael Madsen Tlf Formand Leif Ebbesen Landevejen 10, Vindblæs, Havndal Tlf Havndal Pensionistforening Formand Lone Pedersen Vesterbro 43, Havndal Tlf Havndal Skole Skolebestyrelsesformand Frode Rasmussen Skoleleder Annette Nejmann-Laursen Søringen 3, Havndal Tlf Havndal Udbyneder Idrætsforening (HUI) Formand Finn Egsdal Marsvej 8, Havndal Tlf KFUM-spejderne i Havndal Formand Lene Rasmussen Madsdige 6, Havndal Tlf Støtteforeningen Gryden Formand Erna Thomsen Marsvej 4, Havndal Tlf Støtteforeningen Lyshøj Mølles Venner Formand Poul Erikstrup Bjerrevej 7, Bjerre, Havndal Tlf Udbyneder Tennisklub Formand Allan Lauritsen Stjernevej 8, Havndal Tlf Ældrecentret Aldershvile Tlf Centerleder: Tina Kempel Jensen Tlf Ældrerådet Carl Lundø-Nielsen Øster Alle 3, Havndal Tlf Ældre Sagen Ole Haugaard Jensen Lærkebakken 3, Havndal Tlf Bisidder Inna Møller Tlf Her er der plads til DIN forretning eller forening 15

16 GUDSTJENESTER UDBYNEDER KASTBJERG HAVNDAL DECEMBER ecember søndag i advent 19 Julekoncert Søndag i advent Julekrybben 24. Juleaftensdag Juledag juledag 9 v/peder Svejgaard 30. Gudstjeneste JANUAR 01. Nytårsdag Hellig 3 konger sø.ef.helllig 3 konger Si.sø.i Hellig 3 konger Søndag septuagesima FEBRUAR 03. Søndag seksagesima Fastelavnssøndag søndag i fasten 9 Helle Myken søndag i fasten MARTS søndag i fasten Midfaste Mariæ Beb. søndag Stender & Holmriis Gudstjenester på Aldershvile: 28. december, 25. januar, 22. februar, 22. marts kl Embedet passes af: Sognepræsten holder ferie fra 11/2 til 17/2. Helle Myken passer embedet tlf / Assens kirkekontor HUSK: Morgenandagten fra Domkirken i København findes stadig! Mange savner morgenandagten, der tidligere kom ind efter radioavisen kl. 8 alle hverdage på P1, siden hen på P2. Nu sendes den på DAB-radio, men de fleste vil kunne høre den på TV på DR2 kl Nyd morgensalmen, bibellæsning, korsang, Fader Vor og velsignelse og få en god start på dagen! BHH

Ingenting eller en stjerne. Nr. 1-37. årgang December 2014 - Januar - Februar - Marts 2015. af Tine Illum

Ingenting eller en stjerne. Nr. 1-37. årgang December 2014 - Januar - Februar - Marts 2015. af Tine Illum Nr. 1-37. årgang December 2014 - Januar - Februar - Marts 2015 Ingenting eller en stjerne af Tine Illum Der flettes julestjerner på kreativ eftermiddag. Den smukkeste julepynt tager tid. Jeg kan huske,

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria

Undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria Nr. 1-36. årgang December - Januar - Februar - Marts Undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria Ikon afbirthe Raundahl Ikonen er centrum for den ortodokse kirkes åndelige og kirkelige liv. Kirkefesterne

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Den 8. blev der holdt julebanko, som var årets sidste bankospil. Der var stort fremmøde, og som altid havde Bodil sørget for fine præmier.

Den 8. blev der holdt julebanko, som var årets sidste bankospil. Der var stort fremmøde, og som altid havde Bodil sørget for fine præmier. Den 1. december blev julemåneden sat i gang med gudstjeneste om formiddagen, og om eftermiddagen tog vi hul på vores julekalender Matador, som vi skulle se et afsnit af hver dag i december. Med Matador

Læs mere

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nr. 3-36. årgang Juni - Juli - August 2014 Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nu kom vor pinseliljetid synger vi i Grundtvigs skønne pinsesalme, selvom de rigtige pinseliljer er afblomstret, når pinsen

Læs mere

Nr. 1-38. årgang Januar - Februar - Marts 2016

Nr. 1-38. årgang Januar - Februar - Marts 2016 Nr. 1-38. årgang Januar - Februar - Marts 2016 Julekrybbe med faste figurer, købt i Mariager Boghandel Tag jeres julekrybbe med på udstilling! Søndag den 3. januar, som er Hellig 3 Kongers søndag, bliver

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 INDHOLD Side 3-4 Side 5-6 - 7 Side 8-9 - 10 Side 11 Leder v/ Alice Møberg, 9. klasse Julemarked Lucia-optog og krybbespil Juledigte Til alle jer fra alle os her

Læs mere

Nu falmer skoven trindt om land

Nu falmer skoven trindt om land Nr. 4-36. årgang September - Oktober - November 2014 Nu falmer skoven trindt om land Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Hvor

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Kastbjerg Kirkes smukke døbefont i barokstil med dåbskande i messing

Kastbjerg Kirkes smukke døbefont i barokstil med dåbskande i messing Nr. 2-37. årgang April - Maj - Juni 2015 Kastbjerg Kirkes smukke døbefont i barokstil med dåbskande i messing Udbyneder Kirke ønsker sig en dåbskande i stil med den i Kastbjerg. Teksten på kanten af dåbshimlen

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke!

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke! Vi havde en rigtig dejlig julepyntedag med helt overvældende opbakning. Det er bare en vældig god tradition, hvor vi får pyntet hjemmet op, samtidig med at snakken går på kryds og tværs. Jens Krøyer spillede

Læs mere

I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE

I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE Høsttid og høstgudstjenester Efteråret er tid for både høst og høstgudstjenester. Festlige og farverige gudstjenester, hvor høstfarverne kommer med ind i kirken gennem blomster,

Læs mere

Påske hos os og verden rundt

Påske hos os og verden rundt Nr. 1-36. årgang December - Januar - Februar - Marts Påske hos os og verden rundt Når vi fejrer påsken med alle dens traditioner, påskeæg, påskegudstjenester, påskelam og anden påskemad, er vi en del af

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Kløverbladet December 2006

Kløverbladet December 2006 Kløverbladet December 2006 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Ledergruppen og Administrationen Side 4: Huset i december Side 5: Huset i december Side 6: Tillykke Side 7: Tillykke Side 8: Dødsfald -Velkommen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere. 3. Preben Rosenkjær 6. Otto Jepsen 30.

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere. 3. Preben Rosenkjær 6. Otto Jepsen 30. 1. sal: 4. årgang 8. udgave 1. Januar 2014 3. Preben Rosenkjær 6. Otto Jepsen 30. Matilde Jensen 2. sal: 6. Vita Hansen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 4. sal: 9. Selma A. Nørhede Hansen Dagcenteret: 3.

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 1 DECEMBER 2014 - MARTS 2015 Saml på livets stjernestunder! Der var engang en mand. Han boede i et lille hyggeligt hus. Rundt om hele huset var der et stakit.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Juleaften 2015, Hurup Lukas 2, 1-20

Juleaften 2015, Hurup Lukas 2, 1-20 Juleaften 2015, Hurup Lukas 2, 1-20 I vores spisestue hænger der en tallerkenrække. Der er tallerkener og fine små kopper, som vi bruger igen og igen. På en af kopperne står der: Verdens bedste mormor.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Tine Olesen. Decemberhistorier. Af samme forfatter: Mor - sidste udkald. 24 afsnit. Til højtlæsning for børn. Forlaget Peregrina

Tine Olesen. Decemberhistorier. Af samme forfatter: Mor - sidste udkald. 24 afsnit. Til højtlæsning for børn. Forlaget Peregrina Decemberhistorier Tine Olesen Af samme forfatter: Mor - sidste udkald Decemberhistorier 24 afsnit Til højtlæsning for børn Forlaget Peregrina Decemberhistorier 24 afsnit Til højtlæsning for børn Forlaget

Læs mere

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.:

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.: Aktivitetsposten Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09 Aktivitetscenteret Baunehøj Februar Marts 2017 Mærkedage Fødselsdag: Februar: Jytte Dinesen, Preben Jensen, Magna Jørgensen, Valborg Lorentsen, Herdis

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 Til samtlige husstande i Dover sogn Dover Sogn 17. årgang nr. 2 Marts 2015 Tekst: Britta Andersen, Hinnerup. TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 I min barndom var Pastor

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer:

2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer: Af Viggo Kaspersen. Foto: Henning Olsen 2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer: Gudstjeneste i Andst kirke med efterfølgende kaffe i konfirmandstuen. Julefrokost på Linie Fem

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Det dufter lysegrønt af græs

Det dufter lysegrønt af græs Nr. 3-37. årgang Juni - Juli - August - September 2015 Det dufter lysegrønt af græs Kirke- og Sognebladet ønsker alle en god sommer I KIRKER OG KONFIRMANDSTUE Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling gav

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Smid det ikke ud. Kirkebladet på besøg på Havndal Egnsarkiv. Nr. 4-37. årgang September - Oktober - November 2015

Smid det ikke ud. Kirkebladet på besøg på Havndal Egnsarkiv. Nr. 4-37. årgang September - Oktober - November 2015 Nr. 4-37. årgang September - Oktober - November 2015 Smid det ikke ud Kirkebladet på besøg på Havndal Egnsarkiv Margrethe Andreasen, gift med Marius Jensen, med deres børn. Foto ca. 1930. Hvor fint et

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

Bøgen. Nr. 25 Marts Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 25 Marts Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 25 Marts 2018. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-14 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle Brændstrup Side 15 Arrangementer i

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Find ud af, hvor meget af din egen jul, der går helt tilbage til dengang Jesus blev født. Antikmuseet Aarhus universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C Se vores hjemmeside for

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Orø Kirkeblad December 2008 Februar 2009 17. årg.

Orø Kirkeblad December 2008 Februar 2009 17. årg. Orø Kirkeblad Nr. 5 December 2008 Februar 2009 17. årg. Nu nærmer Julen sig. Nu nærmer Julen sig igen og hvert år, synes man, at det bliver tidligere og tidligere, når vi ser alle forretningerne, der har

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere