Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem"

Transkript

1 Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001

2 Forord Nærværende rapport omhandler projektet "Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem". Denne rapport er en sammenfatning af undersøgelserne foretaget i projektet. For en mere detaljeret beskrivelse af hver ovnkammerprøvning henvises til følgende prøvningsrapporter: - Prøvningsrapport DZ med prøvningsdato (ovnkammerprøvning nr. 1). - Prøvningsrapport DZ med prøvningsdato (ovnkammerprøvning nr. 2). Yderligere er der i denne rapport henvist til følgende prøvningsrapport: - Prøvningsrapport DZ med prøvningsdato Projektet er udført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i perioden 1. februar til 31. juli 2001, og det er finansieret af Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. Baggrunden for projektet var resultaterne fra projektet "Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer" (rapport dateret september 2000). Den primære konklusion, der blev draget i forbindelse med det projekt, var, at hvis der ikke foretages foranstaltninger, der hindrer nedfald af isoleringsmateriale, så er brandmodstandsbidraget fra isoleringsmaterialerne yderst begrænset. Det blev derfor besluttet at foretage nogle tilsvarende undersøgelser, hvor isoleringsmaterialerne blev søgt fastholdt under prøvningen. Projektet beskrevet i denne rapport omfattede brandteknisk undersøgelse af 8 pladefelter med alternative isoleringsmaterialer med forskellige fastholdelsessystemer. Valget af fastholdelsessystemer blev aftalt med producenterne af isoleringsmaterialerne. Projektet omfattede prøvning af celluloseuld med forskellige tilsætningsstoffer. Disse produkter blev prøvet dels som løsuld, dels i pladeform. Yderligere omfattede prøvningerne pladefelter med høruld i pladeform. Det skal understreges, at undersøgelserne refereret i denne rapport er af orienterende karakter og således ikke i sig selv giver værdier for brandmodstandsbidrag, som kan anvendes i anden sammenhæng. De anførte resultater er udelukkende en indikation af størrelsen af brandmodstandsbidraget fra hvert af de anvendte isoleringsmaterialer, når de er indbygget med det beskrevne fastholdelsessystem. Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Isoleringsmaterialer og fastholdelsessystemer Side 3-4 Prøvningsprocedure Side 5-6 Prøvningsresultater Side 7 Konklusion Side 7-8 Bilag Tabel 3 og tegningerne nr

3 Indledning Et centralt element i den brandtekniske planlægning af et byggeri er den brandtekniske klassifikation af bygningsdelene. En bygningsdels brandtekniske klassifikation er angivelsen af det tidsrum, indenfor hvilket bygningsdelen opfylder kravene til isolation, integritet og bæreevne. For en adskillende, ikke-bærende bygningsdel er kravene relateret til isolation og integritet. Til sikring af isolation foreskrives maksimale temperaturstigninger på den ikke-eksponerede side af bygningsdelen, medens integriteten sikrer, at der ikke findes revner eller åbninger i bygningsdelen, hvorigennem flammer eller varme gasser kan passere. Prøvningerne beskrevet i denne rapport er foretaget i overensstemmelse med DS , og vurderingen af brandmodstandsbidraget er udført i overensstemmelse med DS Kravene til isolation og integritet er i henhold til DS følgende: Isolation a) Middeltemperaturen på prøveemnets ikke-eksponerede overflade må ikke stige mere end 140 C over temperaturen ved prøvningens start. b) Den maksimale temperaturstigning på prøveemnets ikke-eksponerede overflade må ikke overstige 180 C i noget punkt. Integritet I prøveemnet må der ikke findes eller opstå revner eller åbninger, hvorigennem flammer eller varme gasser kan passere. Ved anvendelse af bygningsdele, hvori der indgår alternative isoleringsmaterialer, er det derfor nyttigt med viden om, i hvilket omfang disse materialer bidrager til bygningsdelenes brandmodstandsevne. I dette projekt blev der foretaget brandteknisk prøvning af 8 pladefelter, hvor temperaturen blev målt mellem samtlige materialelag i pladefeltet og på pladefeltets ikkeeksponerede overflade. Udgangspunktet for projektet var at undersøge, hvorledes disse materialer kan forventes at bidrage til brandmodstandsevnen for bygningsdelen, når materialerne appliceres således, at der foretages foranstaltninger for fastholdelse af isoleringsmaterialerne. Isoleringsmaterialer og fastholdelsessystemer I tabel 1 (på side 4) er givet en oversigt over de isoleringsmaterialer og fastholdelsessystemer, der indgik i prøvningsprogrammet. For hvert isoleringsmateriale er angivet densiteten. Densiteten er fremkommet ved måling af vægten af pladefelterne før og efter applicering af isoleringsmaterialerne i pladefelterne. Til identifikation af de prøvede materialer er ligeledes angivet tilsætningsstoffer, samt om materialet findes i pladeform eller som løsuld. Isoleringsmaterialerne som løsuld blev appliceret ved hjælp af et indblæsningsapparat. Indblæsningen blev foretaget af producenterne. Isoleringsmaterialerne i pladeform blev monteret med overmål på ca. 5 %, og monteringen blev foretaget af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 3

4 Isoleringsmateriale Form Tilsætningsstoffer Densitet [kg/m 3 ] Fastholdelse Ovnkammerprøvning nr. 1 Celluloseuld Plade 6 % bor- og 9 % aluminiumsalte 53.8 Ståltråd Celluloseuld Plade 18 % borsalte 61.7 Lim Høruld Plade 8 % ammoniumsulfat 35.7 Ståltråd Høruld Plade 8 % ammoniumsulfat 32.9 Klammer Ovnkammerprøvning nr. 2 Celluloseuld Løsuld 6 % bor- og 9 % aluminiumsalte Celluloseuld Løsuld 6 % bor- og 9 % aluminiumsalte 65.7 Spredt Forskalling 65.1 Stålnet Celluloseuld Løsuld 18 % borsalte 64.0 Spredt Forskalling Celluloseuld Løsuld 18 % borsalte 67.0 Stålnet Tabel 1 Oversigt over de kombinationer af isoleringsmaterialer og fastholdelsessystemer, der indgik i prøvningerne. For hvert materiale er angivet plade/løsuld, tilsætningsstoffer og densitet. I pladefeltet med celluloseuld i pladeform med 6 % borsalte og 9 % aluminiumsalte og i det ene af pladefelterne med høruld i pladeform med 8 % ammoniumsulfat blev monteret ståltråd med tykkelsen 2 mm for hver 300 mm. Ståltråden blev fastgjort til lægterne med stålklammer med målene 1,6x50 mm. Ståltråd blev monteret på såvel eksponerede som ikke eksponerede side. I pladefeltet med celluloseuld i pladeform med 18 % borsalte blev påført lim mellem kanterne af isoleringsmaterialet og lægterne. I det andet pladefelt med høruld i pladeform med 8 % ammoniumsulfat blev isoleringsmaterialet fastgjort til lægterne med stålklammer for hver 300 mm på eksponeret side. Stålklammerne havde længden 30 mm og bredden 10 mm. I det ene af pladefelterne med celluloseuld som løsuld med 6 % borsalte og 9 % aluminiumsalte og i det ene af pladefelterne med celluloseuld som løsuld med 18 % borsalte blev monteret 19x100 mm forskallingsbrædder med 300 mm fra midte til midte. Forskallingsbrædderne blev fastgjort til lægterne med 60 mm lange søm på såvel eksponerede som ikke eksponerede side. I det andet pladefelt med celluloseuld som løsuld med 6 % borsalte og 9 % aluminiumsalte og i det andet pladefelt med celluloseuld som løsuld med 18 % borsalte blev monteret et stålnet med godstykkelse 2 mm og maskevidde 85 mm. Stålnettene blev fastgjort til lægterne med stålklammer med målene 1,6x50 mm for hver 300 mm. Stålnettene blev monteret på såvel eksponerede som ikke eksponerede side. 4

5 Figur 1 Pladefelt med celluloseuld i pladeform med ståltråd. Figur 2 Pladefelt med høruld i pladeform med klammer. Prøvningsprocedure Hvert pladefelt bestod af 2 stk. 12 mm spånplade fastgjort til et træskelet af 50x100 mm fyrretræ. Spånpladernes gennemsnitlige densitet blev målt til 694 kg/m 3. Den totale bredde af hvert pladefelt var 650 mm og højden var 2975 mm. Spånpladerne blev fastgjort til træskelettet med 60 mm lange søm for hver 150 mm. I pladefelternes hulrum var appliceret isoleringsmateriale i henhold til oversigten i tabel 1, side 4. I alle pladefelter, undtaget pladefelter med spredt forskalling, var således appliceret 100 mm isoleringsmateriale, medens der i pladefelter med spredt forskallling var appliceret 138 mm isoleringsmateriale. Til hver ovnkammerprøvning blev 4 pladefelter monteret i en betonramme med lysningsmål på ca. 3000x3000 mm. Mellem pladefelterne blev anbragt 80 mm hård stenuld. På eksponerede sider var stenulden og pladefelternes lodrette kanter (inklusive lægterne) dækket af ubrændbare plader. Pladefelterne blev fastgjort til betonrammen med vinkelbeslag monteret på ikke-eksponeret side. I toppen mellem betonramme og pladefelter blev der tætnet med ca. 25 mm stenuld. Betonrammen med 4 pladefelter udgjorde forsiden af ovnen. På figur 3 er vist et lodret og et vandret snit gennem pladefelterne monteret i betonrammen (ovnkammerprøvning nr. 1). Under prøvningen bestemtes temperaturforløbet mellem samtlige materialelag i pladefelterne og på pladefelternes ikke-eksponerede overflader. Disse måleområder blev benævnt henholdsvis snit 0, snit 1 og snit 2. Placeringen af disse måleområder er for et pladefelt vist på figur 4. I hvert snit var monteret 5 termoelementer. Ovntemperaturen styredes således, at den fulgte standardbrandkurven. 5

6 Temperaturforløbet for de 2 ovnkammerprøvninger samt standardbrandkurven er vist i bilag på tegning nr. 1. Ovnkammerprøvningerne blev afsluttet, når der var sket gennembrænding i alle de prøvede pladefelter. Der var derfor nødvendigt med afdækning af pladefelterne i takt med, at disse brændte igennem. Gennembrænding i et pladefelt er vist på figur 5. Figur 3 Lodret og vandret snit i pladefelter monteret i betonramme (ovnkammerprøvning nr. 1). Figur 4 Placering af måleområder i et pladefelt. Figur 5 Gennembrænding i pladefelt. 6

7 Prøvningsresultater Temperaturforløbet for måleområderne for hvert pladefelt er vist i bilag på tegning nr. 2 til tegning nr. 9. I bilag tabel 3 er angivet tid efter prøvningens start for svigt af isolation for hvert måleområde. Antal minutter angiver det minuttal, for hvilket kravene til isolation stadig er opfyldt. I tabellen er ligeledes angivet tid efter prøvningens start for svigt af integritet. Under prøvningerne blev der foretaget observationer fra såvel eksponerede som ikke-eksponerede sider af pladefelterne. For begge ovnkammerprøvninger gjorde det sig gældende, at der - efter nedfaldet af spånpladen på den eksponerede side - var isoleringsmateriale synligt i alle pladefelter, og der blev under prøvningerne ikke konstateret nedfald af isoleringsmateriale fra nogle pladefelter. Der blev ligeledes gjort observationer fra eksponerede sider efter at prøvningerne var afsluttet. For alle de prøvede pladefelter blev det konstateret, at der stadig var forkullet isoleringsmateriale i pladefelterne. Det blev ligeledes konstateret, at stålnet og ståltråd stadig var fastgjort til lægterne efter at prøvningerne var afsluttet. Konklusion Formålet med dette projekt har primært været at undersøge, om de valgte fastholdelsessystemer i kombination med de valgte isoleringsmaterialer var i stand til at fastholde isoleringsmaterialerne under prøvningerne, og efterfølgende at vurdere, hvor mange minutter isoleringsmaterialerne har bidraget til pladefelternes brandmodstandsevne. For alle de prøvede pladefelter var der - efter nedfaldet af spånpladen på den eksponerede side - isoleringsmateriale synligt i pladefelterne, og der blev under prøvningerne ikke konstateret nedfald af isoleringsmateriale fra nogle pladefelter. Det kan derfor konstateres, at isoleringsmaterialerne var fastholdt under hele prøvningsforløbet for de undersøgte kombinationer af isoleringsmaterialer og fastholdelsessystemer. For alle de prøvede pladefelter gælder, at der skete svigt af integritet inden der skete svigt af isolation på ikke-eksponerede side. Brandmodstandsevnen for pladefelterne er derfor lig med tiden fra prøvningernes start til svigt af integritet. For at bestemme isoleringsmaterialernes bidrag til pladefelternes brandmodstandsevne inddrages her de brandtekniske undersøgelser, der tidligere er refereret i prøvningsrapport DZ med prøvningsdato Disse undersøgelser involverede bestemmelse af brandmodstandsevnen for pladefelter uden isoleringsmaterialer. Disse undersøgelser viste, at brandmodstandsevnen for pladefelterne uden isoleringsmaterialer var 26 minutter. Brandmodstandsbidraget fra isoleringsmaterialerne med tilhørende fastholdelsessystemer defineres her som de prøvede pladefelters brandmodstandsevne minus de 26 minutter, der er fremkommet ved prøvning af pladefelter uden isoleringsmaterialer. Brandmodstandsbidraget fra isoleringsmaterialerne med tilhørende fastholdelsessystem er angivet i tabel 2. Generelt viser resultaterne angivet i tabel 2, at brandmodstandsbidraget fra isoleringsmaterialerne som løsuld er større end fra isoleringsmaterialerne i pladeform. For celluloseuld med 6 % bor- og 9 % aluminiumsalte og celluloseuld med 18 % borsalte som løsuld opnås et større brandmodstandsbidrag når isoleringsmaterialerne er fastholdt med stålnet end når isoleringsmaterialerne er fastholdt med spredt forskalling. Resultaterne for høruld (i pladeform) med 8 % ammoniumsulfat viser, at brandmodstandsbidraget er størst i det tilfælde, hvor hørulden er fastholdt med klammer fremfor med ståltråd.

8 Isoleringsmateriale Brandmodstandsbidrag Celluloseuld i pladeform med 6 % bor- og 9 % aluminiumsalte. Pladefelt med ståltråd. Celluloseuld i pladeform med 18 % borsalte. Pladefelt med lim. Høruld i pladeform med 8 % amoniumsulfat. Pladefelt med ståltråd. Høruld i pladeform med 8 % amoniumsulfat. Pladefelt med klammer. Celluloseuld som løsuld med 6 % bor- og 9 % aluminiumsalte. Pladefelt med spredt forskalling*. Celluloseuld som løsuld med 6 % bor- og 9 % aluminiumsalte. Pladefelt med stålnet. Celluloseuld som løsuld med 18 % borsalte. Pladefelt med spredt forskalling*. Celluloseuld som løsuld med 18 % borsalte. Pladefelt med stålnet. 11 minutter 20 minutter 7 minutter 15 minutter 37 minutter 41 minutter 15 minutter 26 minutter Tabel 2 Brandmodstandsbidrag fra isoleringsmaterialerne. * Tykkelsen af isoleringsmaterialet er i disse pladefelter lig med 138 mm. NB: Disse værdier er kun en indikation af størrelsen af brandmodstandsbidraget fra isoleringsmaterialerne med tilhørende fastholdelsessystem.

9 Bilag

10 Isoleringsmateriale Måleområde Isolation Integritet Ovnkammerprøvning nr. 1 Celluloseuld i pladeform med Snit 2 12 minutter 6 % bor- og 9 % aluminiumsalte. Snit 1 44 minutter Pladefelt med ståltråd. Snit 0 Ikke målt 37 minutter Celluloseuld i pladeform med Snit 2 12 minutter 18 % borsalte. Snit 1 42 minutter Pladefelt med lim. Snit 0 Ikke målt 46 minutter Høruld i pladeform med Snit 2 12 minutter 8 % amoniumsulfat. Snit 1 24 minutter Pladefelt med ståltråd. Snit 0 Ikke målt 33 minutter Høruld i pladeform med Snit 2 12 minutter 8 % amoniumsulfat. Snit 1 30 minutter Pladefelt med klammer. Snit 0 Ikke målt 41 minutter Ovnkammerprøvning nr. 2 Celluloseuld som løsuld med Snit 2 12 minutter 6 % bor- og 9 % aluminiumsalte. Snit 1 66 minutter Pladefelt med spredt forskalling. Snit 0 Ikke målt 63 minutter Celluloseuld som løsuld med Snit 2 12 minutter 6 % bor- og 9 % aluminiumsalte. Snit 1 48 minutter Pladefelt med stålnet. Snit 0 Ikke målt 67 minutter Celluloseuld som løsuld med Snit 2 12 minutter 18 % borsalte. Snit 1 58 minutter Pladefelt med spredt forskalling. Snit 0 Ikke målt 41 minutter Celluloseuld som løsuld med 18 % borsalte. Pladefelt med stålnet. Snit 2 Snit 1 Snit 0 12 minutter 46 minutter 60 minutter 52 minutter Tabel 3 Angivelse af tidspunkter for svigt af isolation og svigt af integritet.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Organiske isoleringsmaterialer, brandmodstandsbidrag.

Organiske isoleringsmaterialer, brandmodstandsbidrag. Organiske isoleringsmaterialer, brandmodstandsbidrag. September 2001 Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens Udviklingsprogram for Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. Af: K. Stokbæk, ingeniør HD,

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri ~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 HVORFOR ISOLERE STÅL 4 STÅLETS

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 2

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 2 Martin Ankjer Pauner Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut November 22 FORORD Nærværende rapport omhandler fase 2 af projektet

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 3

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 3 Martin Ankjer Pauner Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut December 22 Sag. nr. DZ6685 December 22 Side 2 af 9 FORORD

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund

Læs mere

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Speciel akustisk vægbeklædning til biografer og andre underholdningslokaler, hvor der kræves fremragende lyddiffusion. Diskret,

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1675

Godkendelse MK 6.10/1675 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af kabel- rørgennemføringer. Betegnelse: Conlit Brandskot GODKENDELSESINDEHAVER: ROCKWOOL A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Telefon 46 56 16 16 Telefax 46 56

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -00 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -00 PROMATECT -00 er en ubrændbar plade til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø. PROMATECT -00 er en kalciumsilikatplade

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Carlo F. Christensen A/S Brandforsøg Sepatec

Carlo F. Christensen A/S Brandforsøg Sepatec Carlo F. Christensen A/S Brandforsøg Sepatec Dato : 01.07.2016 Version: : 1 Projektnummer : RE31376-001 Udarbejdet af : BVJ DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.:

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Clips on. Komplettering / Let adgang til installationer. Nem montage. MK-godkendt konstruktion. Kan leveres i andre farver og i rustfrit stål.

Clips on. Komplettering / Let adgang til installationer. Nem montage. MK-godkendt konstruktion. Kan leveres i andre farver og i rustfrit stål. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Komplettering / Clips on Clips on har en hvidlakeret stålplade som låge. Lågen ligger uden på den konstruktion, som inspektionslem men indbygges i. Let adgang til installationer.

Læs mere

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede installationer er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørinstallationer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og

Læs mere

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 Forsøgsrapport Sag nr: PE10002 Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K Resultaterne gælder kun de beskrevne forsøg. Forsøgsrapporten må kun gengives

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2012 3 26 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere , 2 ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre 3 ProDeck Komposit ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

CLA. Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT

CLA. Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Lav konstruktionshøjde Fremragende lyddæmpning Stenuld dækket med særligt polyestervæv Tæthedsklasse D Lavt trykfald Typegodkendt brandteknisk klasse

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af: Landsforeningen Økologisk Byggeri, Faggruppen

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

Standardiseringsarbejde mv.

Standardiseringsarbejde mv. Standardiseringsarbejde mv. Et projekt udført med tilskud fra Energistyrelsens Program for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. Rapporten er udarbejdet for, Landsforeningen Økologisk Byggeri faggruppen

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg PETER OLUFSEN

Brandsikring af ventilationsanlæg PETER OLUFSEN Brandsikring af ventilationsanlæg PETER OLUFSEN SBI-ANVISNING 159 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1988 SBI-anvisninger er egne eller andres forskningsresultater bearbejdet til praktiske vejledninger til

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

Forord. Hillerød, marts 2016 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, marts 2016 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

Teknisk brandisolering. Ventilationskanaler. Kompendium

Teknisk brandisolering. Ventilationskanaler. Kompendium Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Teknisk brandisolering Ventilationskanaler Kompendium Undervisningsministeriet, marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

AFPRØVNING AF BRANDIMPRÆGNEREDE MUSEUMS GENSTANDE

AFPRØVNING AF BRANDIMPRÆGNEREDE MUSEUMS GENSTANDE AUGUST 2014 MOESGAARD MUSEUM AFPRØVNING AF BRANDIMPRÆGNEREDE MUSEUMS GENSTANDE VEJLEDENDE TESTRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 INDHOLD Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat EI 30 AluCoat, 60 mm. Cirkulære og ovale kanaler... 4 PAROC

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Facadeløsning med polystyren og puds

Facadeløsning med polystyren og puds APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Notat Fugt i træfacader II Facadeelement Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Tabel 1. Beskrivelse af element udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Mock-up til verifikation af temperaturberegning i betonkonstruktioner

Mock-up til verifikation af temperaturberegning i betonkonstruktioner Mock-up til verifikation af temperaturberegning i betonkonstruktioner Tine Aarre, Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark Jens Ole Frederiksen, Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

Brydningsindeks af vand

Brydningsindeks af vand Brydningsindeks af vand Øvelsesvejledning til brug i Nanoteket Udarbejdet i Nanoteket, Institut for Fysik, DTU Rettelser sendes til Ole.Trinhammer@fysik.dtu.dk 15. marts 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Formål

Læs mere

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt.

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt. PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING Detaljetegninger Lineær fuge i etagedæk... side 2 Lineær fuge i væg... side 2 Kabler i etagedæk... sides 2-3 i etagedæk... sides 3-4 i etagedæk... sides 5-6 i etagedæk...

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Side 0 Ajourført 20021010 : Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Dette anneks har samme status som SBC 23. This anneks forms an integral part of SBC 23. Forord Kriterier for visuel bedømmelse

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

Teknisk datablad WH45 WH45 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH45 WH45 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH45 WH45 Brandspjæld www.air2trust.com Indeks OVERSIGT 4 Primære egenskaber 5 Udførte tests 6 Komponentliste 7 Versioner og tilbehør 8 Aktuator & tilbehør 9 Motortilslutningsdiagrammer

Læs mere

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen Middel temperaturstigning i ovn (Celsius) Tid (minutter) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1000 900 SP-3 800 700 600 500 400 300 SP-1 200 SP-2 100 0 BEF Bulletin no. 4 Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Deskriptorer: Udgave: 1 Dato: Oktober 1992 Sideantal: 5 / Bilag: 0 Udarbejdet

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus TEKNISK DATABLAD - 1 - Hårde plader til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Hårdplade Plus er en plade som kan bruges til blandt andet brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Pladerne består

Læs mere