I har givet inspirations til andre! Hvordan virker det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I har givet inspirations til andre! Hvordan virker det?"

Transkript

1 I har givet inspirations til andre! Hvordan virker det? Partnerskabsgruppe Randers Kommune Syddjurs Kommune Holstebro Kommune Herning Kommune Specialområde Socialpsykiatri Voksne, RM Sønderparken Tangkær Sct. Mikkel Blåkærgaard Socialpsykiatrien Sundhed i balance

2 Lighed i sundhed Fokus på muligheder for at komme sig og have en almindelig hverdag Forebygge somatisk sygdom Sammenhæng i indsatsen Sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser lokalt tilbud Målrettede og tilpassede tilbud Sundhedspædagogiske kompetencer og redskaber til at fremme sunde rammer og valg Frivillige foreninger

3 Sundhed integreret del af recovery-orienteret praksis Den socialpædagogiske tilgang til enhver borger er kendetegnet ved, at alle forhold, der har indflydelse på borgerens trivsel og udvikling, er væsentlige for arbejdet. Dermed er helbred og sundhed centrale fokuspunkter og i høj grad en den af den socialpædagogiske kerneopgave. Sundhed er helt afgørende for trivsel og dermed afgørende for styrkelse af borgerens egen situation. Tore Kargo, socialfaglig konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

4 Resultater 245 sundere rammer der støtter sunde valg i hverdagen 11 levende politikker og overordnede strategier 80 implementerede rammer 36 brugte regler 100 igangværende aktiviteter

5 Oversigt over implementerede sundhedsindsatser Politikker og overordnede strategier Ydelsespakker (Randers Kommune) Overordnet Sundhedspolitik (Skovlyset, Herning Kommune) Lokal sundhedspolitik (Randers Kommune) Kostpolitik udarbejdet (Welschsvej, Holstebro Kommune; Sct Mikkel og Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Revideret kostpolitik (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Rygepolitik (Tangkær, Sønderparken, Sct Mikkel og Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Rammer Bevægelse og fysisk aktivitet Etablering af Livsstilshus (Skovlyset, Herning Kommune) Etablering af livsstilscafe (Aktivitetstilbud, Randers kommune) Indkøb af motionsredskaber (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Indkøb af trampolin (Sportsvej, Holstebro Kommune) Indkøb af personalecykel (Strandgårdshøj, Syddjurs Kommune; Skiftesporet Herning Kommune) Etablering af kolonihave (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Frivillige motionsvenner og idrætsmentorer (Skovlyset, Herning Kommune) Strukturering af dagens aktiviteter (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Overblik over motionstilbud lokalt (Matrikkelløs Randers Kommune, Strandgårdshøj Syddjurs Kommune) Opstart af løbegruppe i samarbejde med lokal løbeklub (Aktivitetstilbud, Randers Kommune) Indkøb af aktivitetsskab v DFI (Sønderparken og Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Etablering af spinningsrum (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Etablering af udendørs motionsbane (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland Udvikling af mere bevægelsesvenligt uderum (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midt) Bemandet motionsrum (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Indkøb af bosteds cykler (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Gratis træning i lokalt motionscenter (Dag- og døgnområdet Holstebro Kommune, Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Nudging til brug af trappen i hverdagen i stedet for elevatoren(sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Ansættelse af fysioterapeut 30 timer om ugen (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Omlægning af individuelle kontakttider om støtte til fysisk aktivitet 2 timer dagligt (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Der ydes tilskud til borgernes motion (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Støttecenterets køkken bliver tænkt ind som et træningskøkken (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Fysioterapeut 1 gang ugentligt og en gå-instruktør (Skovlyset, Herning Kommune) Brobygning til idrætsforeningen for sindslidende (Støttecenter Vesterbro, Randers Kommune) Støtte til træning i DGI-huset (Skiftesporet, Herning Kommune)

6 Mad og sunde måltider Synlig menuplan (Nyboder, Herning Kommune) Synliggøre kostpyramide og spejle fællesmåltider ift. den (Strandgårdshøj, Syddjurs Kommune) Frisk frugt tilgængeligt (Nyboder, Herning Kommune) Portionsanretninger (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Sund mad på alle botilbud (Randers Kommune) Kostprogram til mennesker med diabetes og mennesker der er undervægtige (Randers Kommune) Beriget suppe til Misbrugscentret (Skovlyset/Misbrugscentret, Herning Kommune) Sunde mellemmåltider (Knudshave, Holstebro Kommune, Nyboder Herning Kommune) Etablering af indbydende køkken og spisestue (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Fælles morgenmad (Welschsvej, Holstebro Kommune) Samarbejde med de lokale Sundhedscenter om oplæg om sund mad på socialpsykiatriske tilbud (Strandgårdshøj Syddjurs Kommune, Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Y-tallerkner (Welschsvej Holstebro Kommune) Brain-food (Welschsvej Holstebro Kommune, Paderuphus Randers Kommune) Synliggøre sunde madopskrifter i fællesrummet (Nyboder Herning Kommune) Etablering af køkkenhave og drivhus (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Faste maddage for beboere og personale (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Støtte til indkøb og madlavning (Welschsvej, Holstebro Kommune) I samarbejde med Café-Bøg og andre tilbud i Psykiatri, Misbrug og Udsatte, etableres et tilbud om sunde madkasser, kasser af madvarer, opskrifter til afhentning eller levering (Skovlyset, Herning Kommune) Udarbejdet bog/vejledning om hvad kost kan gøre ved krop og psyke, som er tilgængelig fra alle centre (Støttecentre, Randers Kommune) Sunde mellemmåltider (Knudshave Holstebro Kommune, Nyboder, Herning Kommune) Rygebegrænsning Nyt udendørs rygeområde (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Røgfrie rammer (Tangkær, Sønderparken, Sct Mikkel og Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Tilbud om rygestop (Tangkær, Sønderparken, Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, Strandgårdshøj Syddjurs Kommune) Medicinpædagogik Anvendelse af Medicindagbøger (Nyboder, Herning Kommune) Andre tiltag Vidensbank med beskrivelse af motionstilbud, madopskrifter, tilbud i Randers Sundhedscenter, spørgeskemaer, artikler (Matrikkelløs, Randers Kommune) Fokus på aktivitet og kost i handleplan (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, holstebro kommune???) Støtte fra personale til sundhedstjek (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Årligt og udvidet sundhedstjek (Welschsvej Holstebro Kommune) Etableret sundhedsgruppe på tværs af forvaltningsområder og sektorer (Holstebro kommune) Dannelse af små hyggenicher, træningskøkken, cafémiljø og indbydende uderum (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Nedsættelse af styregruppe som mødes 1 gang om måneden (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Beboermøder hver anden torsdag, hvor beboere og personale planlægger de næste 14 dages aktiviteter (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Støtte fra personale til sundhedstjek samt opfølgende samtaler og udarbejdelse af sundhedsmål. Derudover tilbydes de som ønsker det, at få lov til at komme i særlige gruppeforløb i bostøtte eller kommunalt tilbud (Randers Kommune) Etablering af sundhedsguideteam der medvirker til afholdelse af arrangementer med sundhedstema og videregiver personlige erfaringer omkring forandring af sundhedsvaner (Midtpunktet, Syddjurs Kommune)

7 Regler Bevægelse og fysisk aktivitet Omlægning af individuelle kontakttider til tilbud om støtte til fysisk aktivitet 2 timer dagligt (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Tilbud om træning i motionscenter med støtte af lokal fysioterapeut/personale (Welschsvej Holstebro Kommune, Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, Nyboder Herning Kommune) Medarbejdere skal hjælpe alle borgere med at lave en sundhedsbog (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Gennem social støtte til den enkelte borger, ønskes det at øge muligheden for at gøre brug af almindelige sundhedsfremmende tilbud i nærmiljøet (Skovlyset, Herning Kommune) Brugerne går fra de store bussers P-plads ved ankomst og i forbindelse med turen hjem (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Mad og sunde måltider Indkøb af Nøglehulsmærkede fødevarer (Skivevej Holstebro Kommune, Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Gratis frugt og drikkevare efter fysiske aktiviteter (Skivevej, Holstebro Kommune) Indarbejde sunde retter i forbindelse med planlægning af ugens madplan. (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Sund mad i unge-version beboere og medarbejdere samarbejde (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Hygiejnekursus til nøglepersoner (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Buffetanretning af mad (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Medarbejderne støtter beboerne i at tilberede fedtreduceret mad (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Der er forskel på hverdagsmad og mærkedage (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Brugerinddragelse i udarbejdelse af madplaner (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Personale forpligter sig på at motivere til almindelig nærende og sund kost (Holstebro Kommune) Personalet skal være rollemodeller i deres adfærd og holdninger ift. fysisk aktivitet og kostpolitik (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Medarbejdere i caféen er ansvarlige for at servere grov brød, frugt og sundere kager i samarbejde med borgerne (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Andet Der skrives sundhedmål i individuelle handleplaner (Skovlyset, Herning Kommune) Personale opfordres til ikke at ryge på Midtpunktets område. Og skal stå som eksempler på, at vi ønsker en kultur hvor der ikke ryges (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Personalet skal også have fokus på, at anerkendelse og humor er en del af de sundhedsfremmende initiativer (Matrikkelløs, Randers Kommune)

8 Aktiviteter Bevægelse og fysisk aktivitet Daglige/ugentlige gåture (Welschsvej, Sportsvej og Knudshave Holstebro Kommune; Matrikkelløs Randers Kommune; Sct Mikkel, Blåkærgård og Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, Skiftesporet, Herning Kommune; Støttecenter Vesterbro, Randers Kommune) Motionsaktiviteter fodbold og hockey (Skivevej, Holstebro Kommune) Afholdelse af motionsdag (Skivevej Holstebro Kommune) Morgengymnastik (Sct Mikkel og Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, Matrikkelløs Randers Kommune) Sjov frokost gymnastik og pauseelastik to gange om ugen (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Aktiviteter med brug af skridttællere (Randers Kommune) Deltagelse på lokalt cykelhold (Nyboder, Herning Kommune) Gruppeforløb Krop og bevægelse i samarbejde med Sundhedscentret (Socialområdet Holstebro Kommune), Gruppeforløb om aktivitet og bevægelse (Nyboder, Herning Kommune; Bostøtten Herning Kommune) Dagcenteraktivitet: gruppeforløb over 3 måneder (Skiftesporet, Herning Kommune) Fysisk aktivitet i boenheden (Skiftesporet, Herning Kommune) Sjov frokost fitness (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Sjov pauseelastik (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Løbegrupper (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, Skovlyset, Herning Kommune) Gågrupper (Skovlyset, Herning Kommune) Deltagelse i forskellige bevægelsesaktiviteter i lokalområdet (Aktivitetstilbud, Randers Kommune) Anvendelse af have og drivhus for at give ejerfornemmelse over ingredienser i madlavning Motionsrum der er åbnet og bemandet 3x om ugen af 2 timers varighed (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Spinningshold dagligt (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Tilbud om svømning, ridsning én gang om uden, men en i forvejen kendt medarbejder (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland)

9 Fitnesshold et par gange om ugen i lokalt fitnesscenter (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Svømning og etablering af løbegruppe (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Afholdelse af arrangementet Tour de Hornsyld (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Fælles motionsdag 1 gang om måneden (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Etablering af små netværksgrupper af gå-/løbe-/motionsvenner der mødes min. 2 gange om ugen (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland ) Deltagelse i landsdækkende skridttæller konkurrence (Skovlyset, Herning Kommune) Benytter sig af FIFS(forening idræt for sundhed), mange tilbud (Skovlyset, Herning Kommune) Motionsvenner og idrætsmentorer (Skovlyset, Herning Kommune) Undervisning i relevante øvelser for beboerne (Nyboder Herning Kommune) Pause gymnastik (Støttecenter Vesterbro, Randers Kommune) Kortere kurser i Livsstilshuset (slankekurser, motvationskurser, yoga, medicinpædagogik, styr livet, rygekurser, stresshåndtering mm) (Skovlyset Randers Kommune) Mad og sunde måltider Cafeaftner med fælles madlavning og spisning (Sociale tilbud Holstebro Kommune) Udvidet cafe-åbent fredag formiddag til grovkøkken (Sociale tilbud Holstebro Kommune) Dagcenteraktivitet gruppeforløb over 3 måneder fokus på mad (Skiftesporet herning Kommune) Kursusforløb om sund mad for borgere (Tangkær og Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Undervisning i ernæring for alle medarbejdere (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Køkkengruppe (Aktivitetstilbud, Randers Kommune) Madlavning med beboere (Paderuphus Randers Kommune; Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Fedtfattigt grøn mad (Aktivitetstilbud Randers Kommune) Daglige indkøb medarbejder og beboer sammen (Nyboder Herning Kommune) Gruppeforløb forskellige tilbud om sund mad (Bostøtten Herning Kommune) Beboerne tildeles en maddag (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Fællespisning husene imellem (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Undervisning i Y-tallerken og brainfood (Welschvej Hus 17 Holstebro Kommune) SST s kostråd indarbejdes i daglige måltider (Sportsvej, Holstebro Kommune) Fællesspisning 1 gang ugentligt (Udvidet bostøtte, Skivevej, Holstebro Kommune) Medarbejder madlavningskursus (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Gratis grovbolle hver dag (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Madgruppe (Nyboder, Herning Kommune) Tilbud om grød til morgenmad (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Kursus i ernæring for alle medarbejdere (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Livsstilsgrupper med undervisning i mad, sundere mellemmåltider og indkøb (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Mulighed for at spise med de andre bostøttecentre 6xugentligt (Støttecentre, Randers Kommune) Mulighed for at deltage i madlavning og indkøb (Støttecentre Randers Kommune) Gruppeforløb om sund mad (Nyboder Herning Kommune) Gruppe forløb med Små skridt (Støttecenter Vesterbro, Randers Kommune) Synliggøre/levendegøre kostpolitik (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Medicinpædagogik Tjek af medicindosispakke beboer og medarbejder (Nyboder, Herning Kommune) Gruppepsykoedukation (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland)

10 Andre tiltag Organiserede udflugter (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Gruppeaktiviteter med fokus på samvær og fællesskab (Team Skivevej Holstebro) Sundhedscafe (Team Sportsvej, Holstebro)??? Sundhedsskema til alle brugere ( Midtpunktet Syddjurs Kommune)??? Sundhedsguider (gruppe af borgere og medarbejdere) arbejder med at etablere arrangementer med et sundhedsindhold og videregiver egne erfaringer om sundhed og trivsel (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Sundhedsbank med medarbejdere og beboere, der har kompetencer indenfor sundhedsfremme (Randers Kommune) Gruppeforløb Kvindegruppe, Mandegruppe, Mindfulness (Socialområdet Holstebro Kommune) Gruppeforløb Kulturkanon (Bostøtten, Herning Kommune) Fastholde gruppeforløb Små skridt med tilbud om vejning og løbende snak om hvordan det går med at tabe sig og spise sundt (Aktivitetstilbud, Randers Kommune) Samtale med projektsygeplejerske m screening og måling af vægt mm både beboere og personale (Paderuphus, Randers Kommune) Motiverende samtale for at beboerne deltager i sundhedstjek (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midt) Møder med fokus på livskvalitet og det brede sundhedsbegreb (Sportsvej, Holstebro Kommune) Rygestopkurser (Sct Mikkel og Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midt) NADA café 4 gange ugentligt (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midt) Livsstilshuset afholder kortere kurser af hensyn til beboernes behov. F.eks. slankekurser, motivationskurser, yoga, medicinpædagogik, styr livet, rygekurser osv (Team Skovlyset, Herning) Tre måneders gruppeforløb med fokus på kommunikation (Skiftesporet, Herning Kommune) Tre måneders gruppeforløb med fokus på mad (Skiftesporet, Herning Kommune) Oplæg fra sundhedskonsulent og tandlæge samt foredrag på Randers psykiatriske hospital(strandgårdshøj, Syddjurs Kommune) Udvidet hygiejne kursus (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midt) Samtale med projektsygeplejerske med screening og måling af vægt m.m. både beboere og personale (Paderupshus, Randers Kommune)

11 Inspirationskatalog med konkrete ideer til sundhedsfremmende indsatser

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Socialpsykiatrien Sundhed i balance Følgeforskning Vi er påbegyndt 2 forskningsprojekter Effekt og imødekommelse af psykiatribrugeres behov Organisationens betydning for livsstilsændring

30 Socialpsykiatrien Sundhed i balance Psykiatribrugeres behov Undersøge 500 pædagogiske handleplaner Har borgerne sat mål for sundhed og trivsel? Mere fysisk aktiv? Sove bedre? Deltage i flere aktiviteter? Være mere sammen med andre? Data indsamles i foråret 2015 Interview med 15 borgere At arbejde med sin sundhed og trivsel Hvordan opleves sundhedsindsatser? 3 interview over 6-8 måneder i løbet af 2015

31 Kontekstens betydning i forhold til at implementere sundhedsindsatser i socialpsykiatrien 1. Organisatoriske karakteristika og SLIPS (intern kontekst) 2. Omverdenens betydning for aktiviteter (ekstern kontekst) 3. Fastholdelse af indsatser om sundhed og trivsel hvad betinger at det sker?

32 Formidling og spredning Dagens konference Film Sundhed i balance marts-april 2015 Inspirationskatalog februar 2015 Struktur på sundheden SST april 2014 Livsstilscafe Materialesamling januar 2013 Livsstilscafe Metodebog oktober 2013

33 Socialpsykiatrien Sundhed i balance Status 224 sundhedsfremmende og forebyggende tiltag implementeret Borgerne er blevet mere fysisk aktive og Mange erfaringer med at sunde madvaner nu er normalen.

34 Socialpsykiatrien Sundhed i balance Status Rygebegrænsninger har medført, at flere har nedsat deres forbrug, og nogle er holdt med at ryge. Styrkede sociale fællesskaber. Sundhed i hverdagen: daglige snakke og større opmærksomhed på at gøre sunde valg lette. Der er sket en udvikling af beboernes vurdering af tilfredshed med deres helbred og søvn, 40 pct. angiver større tilfredse med deres helbred, 70 pct. ditto i forhold til søvn. (Sct Mikkel, Viborg SIP-data).

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

Skridt for skridt. Sundere liv i socialpsykiatrien Marts 2014

Skridt for skridt. Sundere liv i socialpsykiatrien Marts 2014 Så er vi parat med det 5. nummer af Skridt for Skridt. Igen er der gode historier, om indsatser der medvirker til at styrke sundhed og trivsel i socialpsykiatrien. Der er også information om de kommende

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere