I har givet inspirations til andre! Hvordan virker det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I har givet inspirations til andre! Hvordan virker det?"

Transkript

1 I har givet inspirations til andre! Hvordan virker det? Partnerskabsgruppe Randers Kommune Syddjurs Kommune Holstebro Kommune Herning Kommune Specialområde Socialpsykiatri Voksne, RM Sønderparken Tangkær Sct. Mikkel Blåkærgaard Socialpsykiatrien Sundhed i balance

2 Lighed i sundhed Fokus på muligheder for at komme sig og have en almindelig hverdag Forebygge somatisk sygdom Sammenhæng i indsatsen Sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser lokalt tilbud Målrettede og tilpassede tilbud Sundhedspædagogiske kompetencer og redskaber til at fremme sunde rammer og valg Frivillige foreninger

3 Sundhed integreret del af recovery-orienteret praksis Den socialpædagogiske tilgang til enhver borger er kendetegnet ved, at alle forhold, der har indflydelse på borgerens trivsel og udvikling, er væsentlige for arbejdet. Dermed er helbred og sundhed centrale fokuspunkter og i høj grad en den af den socialpædagogiske kerneopgave. Sundhed er helt afgørende for trivsel og dermed afgørende for styrkelse af borgerens egen situation. Tore Kargo, socialfaglig konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

4 Resultater 245 sundere rammer der støtter sunde valg i hverdagen 11 levende politikker og overordnede strategier 80 implementerede rammer 36 brugte regler 100 igangværende aktiviteter

5 Oversigt over implementerede sundhedsindsatser Politikker og overordnede strategier Ydelsespakker (Randers Kommune) Overordnet Sundhedspolitik (Skovlyset, Herning Kommune) Lokal sundhedspolitik (Randers Kommune) Kostpolitik udarbejdet (Welschsvej, Holstebro Kommune; Sct Mikkel og Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Revideret kostpolitik (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Rygepolitik (Tangkær, Sønderparken, Sct Mikkel og Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Rammer Bevægelse og fysisk aktivitet Etablering af Livsstilshus (Skovlyset, Herning Kommune) Etablering af livsstilscafe (Aktivitetstilbud, Randers kommune) Indkøb af motionsredskaber (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Indkøb af trampolin (Sportsvej, Holstebro Kommune) Indkøb af personalecykel (Strandgårdshøj, Syddjurs Kommune; Skiftesporet Herning Kommune) Etablering af kolonihave (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Frivillige motionsvenner og idrætsmentorer (Skovlyset, Herning Kommune) Strukturering af dagens aktiviteter (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Overblik over motionstilbud lokalt (Matrikkelløs Randers Kommune, Strandgårdshøj Syddjurs Kommune) Opstart af løbegruppe i samarbejde med lokal løbeklub (Aktivitetstilbud, Randers Kommune) Indkøb af aktivitetsskab v DFI (Sønderparken og Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Etablering af spinningsrum (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Etablering af udendørs motionsbane (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland Udvikling af mere bevægelsesvenligt uderum (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midt) Bemandet motionsrum (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Indkøb af bosteds cykler (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Gratis træning i lokalt motionscenter (Dag- og døgnområdet Holstebro Kommune, Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Nudging til brug af trappen i hverdagen i stedet for elevatoren(sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Ansættelse af fysioterapeut 30 timer om ugen (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Omlægning af individuelle kontakttider om støtte til fysisk aktivitet 2 timer dagligt (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Der ydes tilskud til borgernes motion (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Støttecenterets køkken bliver tænkt ind som et træningskøkken (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Fysioterapeut 1 gang ugentligt og en gå-instruktør (Skovlyset, Herning Kommune) Brobygning til idrætsforeningen for sindslidende (Støttecenter Vesterbro, Randers Kommune) Støtte til træning i DGI-huset (Skiftesporet, Herning Kommune)

6 Mad og sunde måltider Synlig menuplan (Nyboder, Herning Kommune) Synliggøre kostpyramide og spejle fællesmåltider ift. den (Strandgårdshøj, Syddjurs Kommune) Frisk frugt tilgængeligt (Nyboder, Herning Kommune) Portionsanretninger (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Sund mad på alle botilbud (Randers Kommune) Kostprogram til mennesker med diabetes og mennesker der er undervægtige (Randers Kommune) Beriget suppe til Misbrugscentret (Skovlyset/Misbrugscentret, Herning Kommune) Sunde mellemmåltider (Knudshave, Holstebro Kommune, Nyboder Herning Kommune) Etablering af indbydende køkken og spisestue (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Fælles morgenmad (Welschsvej, Holstebro Kommune) Samarbejde med de lokale Sundhedscenter om oplæg om sund mad på socialpsykiatriske tilbud (Strandgårdshøj Syddjurs Kommune, Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Y-tallerkner (Welschsvej Holstebro Kommune) Brain-food (Welschsvej Holstebro Kommune, Paderuphus Randers Kommune) Synliggøre sunde madopskrifter i fællesrummet (Nyboder Herning Kommune) Etablering af køkkenhave og drivhus (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Faste maddage for beboere og personale (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Støtte til indkøb og madlavning (Welschsvej, Holstebro Kommune) I samarbejde med Café-Bøg og andre tilbud i Psykiatri, Misbrug og Udsatte, etableres et tilbud om sunde madkasser, kasser af madvarer, opskrifter til afhentning eller levering (Skovlyset, Herning Kommune) Udarbejdet bog/vejledning om hvad kost kan gøre ved krop og psyke, som er tilgængelig fra alle centre (Støttecentre, Randers Kommune) Sunde mellemmåltider (Knudshave Holstebro Kommune, Nyboder, Herning Kommune) Rygebegrænsning Nyt udendørs rygeområde (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Røgfrie rammer (Tangkær, Sønderparken, Sct Mikkel og Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Tilbud om rygestop (Tangkær, Sønderparken, Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, Strandgårdshøj Syddjurs Kommune) Medicinpædagogik Anvendelse af Medicindagbøger (Nyboder, Herning Kommune) Andre tiltag Vidensbank med beskrivelse af motionstilbud, madopskrifter, tilbud i Randers Sundhedscenter, spørgeskemaer, artikler (Matrikkelløs, Randers Kommune) Fokus på aktivitet og kost i handleplan (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, holstebro kommune???) Støtte fra personale til sundhedstjek (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Årligt og udvidet sundhedstjek (Welschsvej Holstebro Kommune) Etableret sundhedsgruppe på tværs af forvaltningsområder og sektorer (Holstebro kommune) Dannelse af små hyggenicher, træningskøkken, cafémiljø og indbydende uderum (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Nedsættelse af styregruppe som mødes 1 gang om måneden (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Beboermøder hver anden torsdag, hvor beboere og personale planlægger de næste 14 dages aktiviteter (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Støtte fra personale til sundhedstjek samt opfølgende samtaler og udarbejdelse af sundhedsmål. Derudover tilbydes de som ønsker det, at få lov til at komme i særlige gruppeforløb i bostøtte eller kommunalt tilbud (Randers Kommune) Etablering af sundhedsguideteam der medvirker til afholdelse af arrangementer med sundhedstema og videregiver personlige erfaringer omkring forandring af sundhedsvaner (Midtpunktet, Syddjurs Kommune)

7 Regler Bevægelse og fysisk aktivitet Omlægning af individuelle kontakttider til tilbud om støtte til fysisk aktivitet 2 timer dagligt (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Tilbud om træning i motionscenter med støtte af lokal fysioterapeut/personale (Welschsvej Holstebro Kommune, Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, Nyboder Herning Kommune) Medarbejdere skal hjælpe alle borgere med at lave en sundhedsbog (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Gennem social støtte til den enkelte borger, ønskes det at øge muligheden for at gøre brug af almindelige sundhedsfremmende tilbud i nærmiljøet (Skovlyset, Herning Kommune) Brugerne går fra de store bussers P-plads ved ankomst og i forbindelse med turen hjem (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Mad og sunde måltider Indkøb af Nøglehulsmærkede fødevarer (Skivevej Holstebro Kommune, Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Gratis frugt og drikkevare efter fysiske aktiviteter (Skivevej, Holstebro Kommune) Indarbejde sunde retter i forbindelse med planlægning af ugens madplan. (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Sund mad i unge-version beboere og medarbejdere samarbejde (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Hygiejnekursus til nøglepersoner (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Buffetanretning af mad (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Medarbejderne støtter beboerne i at tilberede fedtreduceret mad (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Der er forskel på hverdagsmad og mærkedage (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Brugerinddragelse i udarbejdelse af madplaner (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Personale forpligter sig på at motivere til almindelig nærende og sund kost (Holstebro Kommune) Personalet skal være rollemodeller i deres adfærd og holdninger ift. fysisk aktivitet og kostpolitik (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Medarbejdere i caféen er ansvarlige for at servere grov brød, frugt og sundere kager i samarbejde med borgerne (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Andet Der skrives sundhedmål i individuelle handleplaner (Skovlyset, Herning Kommune) Personale opfordres til ikke at ryge på Midtpunktets område. Og skal stå som eksempler på, at vi ønsker en kultur hvor der ikke ryges (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Personalet skal også have fokus på, at anerkendelse og humor er en del af de sundhedsfremmende initiativer (Matrikkelløs, Randers Kommune)

8 Aktiviteter Bevægelse og fysisk aktivitet Daglige/ugentlige gåture (Welschsvej, Sportsvej og Knudshave Holstebro Kommune; Matrikkelløs Randers Kommune; Sct Mikkel, Blåkærgård og Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, Skiftesporet, Herning Kommune; Støttecenter Vesterbro, Randers Kommune) Motionsaktiviteter fodbold og hockey (Skivevej, Holstebro Kommune) Afholdelse af motionsdag (Skivevej Holstebro Kommune) Morgengymnastik (Sct Mikkel og Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, Matrikkelløs Randers Kommune) Sjov frokost gymnastik og pauseelastik to gange om ugen (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Aktiviteter med brug af skridttællere (Randers Kommune) Deltagelse på lokalt cykelhold (Nyboder, Herning Kommune) Gruppeforløb Krop og bevægelse i samarbejde med Sundhedscentret (Socialområdet Holstebro Kommune), Gruppeforløb om aktivitet og bevægelse (Nyboder, Herning Kommune; Bostøtten Herning Kommune) Dagcenteraktivitet: gruppeforløb over 3 måneder (Skiftesporet, Herning Kommune) Fysisk aktivitet i boenheden (Skiftesporet, Herning Kommune) Sjov frokost fitness (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Sjov pauseelastik (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Løbegrupper (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland, Skovlyset, Herning Kommune) Gågrupper (Skovlyset, Herning Kommune) Deltagelse i forskellige bevægelsesaktiviteter i lokalområdet (Aktivitetstilbud, Randers Kommune) Anvendelse af have og drivhus for at give ejerfornemmelse over ingredienser i madlavning Motionsrum der er åbnet og bemandet 3x om ugen af 2 timers varighed (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Spinningshold dagligt (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Tilbud om svømning, ridsning én gang om uden, men en i forvejen kendt medarbejder (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland)

9 Fitnesshold et par gange om ugen i lokalt fitnesscenter (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Svømning og etablering af løbegruppe (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Afholdelse af arrangementet Tour de Hornsyld (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Fælles motionsdag 1 gang om måneden (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Etablering af små netværksgrupper af gå-/løbe-/motionsvenner der mødes min. 2 gange om ugen (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland ) Deltagelse i landsdækkende skridttæller konkurrence (Skovlyset, Herning Kommune) Benytter sig af FIFS(forening idræt for sundhed), mange tilbud (Skovlyset, Herning Kommune) Motionsvenner og idrætsmentorer (Skovlyset, Herning Kommune) Undervisning i relevante øvelser for beboerne (Nyboder Herning Kommune) Pause gymnastik (Støttecenter Vesterbro, Randers Kommune) Kortere kurser i Livsstilshuset (slankekurser, motvationskurser, yoga, medicinpædagogik, styr livet, rygekurser, stresshåndtering mm) (Skovlyset Randers Kommune) Mad og sunde måltider Cafeaftner med fælles madlavning og spisning (Sociale tilbud Holstebro Kommune) Udvidet cafe-åbent fredag formiddag til grovkøkken (Sociale tilbud Holstebro Kommune) Dagcenteraktivitet gruppeforløb over 3 måneder fokus på mad (Skiftesporet herning Kommune) Kursusforløb om sund mad for borgere (Tangkær og Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Undervisning i ernæring for alle medarbejdere (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Køkkengruppe (Aktivitetstilbud, Randers Kommune) Madlavning med beboere (Paderuphus Randers Kommune; Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Fedtfattigt grøn mad (Aktivitetstilbud Randers Kommune) Daglige indkøb medarbejder og beboer sammen (Nyboder Herning Kommune) Gruppeforløb forskellige tilbud om sund mad (Bostøtten Herning Kommune) Beboerne tildeles en maddag (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Fællespisning husene imellem (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Undervisning i Y-tallerken og brainfood (Welschvej Hus 17 Holstebro Kommune) SST s kostråd indarbejdes i daglige måltider (Sportsvej, Holstebro Kommune) Fællesspisning 1 gang ugentligt (Udvidet bostøtte, Skivevej, Holstebro Kommune) Medarbejder madlavningskursus (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Gratis grovbolle hver dag (Sct Mikkel, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Madgruppe (Nyboder, Herning Kommune) Tilbud om grød til morgenmad (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Kursus i ernæring for alle medarbejdere (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Livsstilsgrupper med undervisning i mad, sundere mellemmåltider og indkøb (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Mulighed for at spise med de andre bostøttecentre 6xugentligt (Støttecentre, Randers Kommune) Mulighed for at deltage i madlavning og indkøb (Støttecentre Randers Kommune) Gruppeforløb om sund mad (Nyboder Herning Kommune) Gruppe forløb med Små skridt (Støttecenter Vesterbro, Randers Kommune) Synliggøre/levendegøre kostpolitik (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland) Medicinpædagogik Tjek af medicindosispakke beboer og medarbejder (Nyboder, Herning Kommune) Gruppepsykoedukation (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midtjylland)

10 Andre tiltag Organiserede udflugter (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Gruppeaktiviteter med fokus på samvær og fællesskab (Team Skivevej Holstebro) Sundhedscafe (Team Sportsvej, Holstebro)??? Sundhedsskema til alle brugere ( Midtpunktet Syddjurs Kommune)??? Sundhedsguider (gruppe af borgere og medarbejdere) arbejder med at etablere arrangementer med et sundhedsindhold og videregiver egne erfaringer om sundhed og trivsel (Midtpunktet, Syddjurs Kommune) Sundhedsbank med medarbejdere og beboere, der har kompetencer indenfor sundhedsfremme (Randers Kommune) Gruppeforløb Kvindegruppe, Mandegruppe, Mindfulness (Socialområdet Holstebro Kommune) Gruppeforløb Kulturkanon (Bostøtten, Herning Kommune) Fastholde gruppeforløb Små skridt med tilbud om vejning og løbende snak om hvordan det går med at tabe sig og spise sundt (Aktivitetstilbud, Randers Kommune) Samtale med projektsygeplejerske m screening og måling af vægt mm både beboere og personale (Paderuphus, Randers Kommune) Motiverende samtale for at beboerne deltager i sundhedstjek (Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midt) Møder med fokus på livskvalitet og det brede sundhedsbegreb (Sportsvej, Holstebro Kommune) Rygestopkurser (Sct Mikkel og Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midt) NADA café 4 gange ugentligt (Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midt) Livsstilshuset afholder kortere kurser af hensyn til beboernes behov. F.eks. slankekurser, motivationskurser, yoga, medicinpædagogik, styr livet, rygekurser osv (Team Skovlyset, Herning) Tre måneders gruppeforløb med fokus på kommunikation (Skiftesporet, Herning Kommune) Tre måneders gruppeforløb med fokus på mad (Skiftesporet, Herning Kommune) Oplæg fra sundhedskonsulent og tandlæge samt foredrag på Randers psykiatriske hospital(strandgårdshøj, Syddjurs Kommune) Udvidet hygiejne kursus (Tangkær, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Region Midt) Samtale med projektsygeplejerske med screening og måling af vægt m.m. både beboere og personale (Paderupshus, Randers Kommune)

11 Inspirationskatalog med konkrete ideer til sundhedsfremmende indsatser

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Socialpsykiatrien Sundhed i balance Følgeforskning Vi er påbegyndt 2 forskningsprojekter Effekt og imødekommelse af psykiatribrugeres behov Organisationens betydning for livsstilsændring

30 Socialpsykiatrien Sundhed i balance Psykiatribrugeres behov Undersøge 500 pædagogiske handleplaner Har borgerne sat mål for sundhed og trivsel? Mere fysisk aktiv? Sove bedre? Deltage i flere aktiviteter? Være mere sammen med andre? Data indsamles i foråret 2015 Interview med 15 borgere At arbejde med sin sundhed og trivsel Hvordan opleves sundhedsindsatser? 3 interview over 6-8 måneder i løbet af 2015

31 Kontekstens betydning i forhold til at implementere sundhedsindsatser i socialpsykiatrien 1. Organisatoriske karakteristika og SLIPS (intern kontekst) 2. Omverdenens betydning for aktiviteter (ekstern kontekst) 3. Fastholdelse af indsatser om sundhed og trivsel hvad betinger at det sker?

32 Formidling og spredning Dagens konference Film Sundhed i balance marts-april 2015 Inspirationskatalog februar 2015 Struktur på sundheden SST april 2014 Livsstilscafe Materialesamling januar 2013 Livsstilscafe Metodebog oktober 2013

33 Socialpsykiatrien Sundhed i balance Status 224 sundhedsfremmende og forebyggende tiltag implementeret Borgerne er blevet mere fysisk aktive og Mange erfaringer med at sunde madvaner nu er normalen.

34 Socialpsykiatrien Sundhed i balance Status Rygebegrænsninger har medført, at flere har nedsat deres forbrug, og nogle er holdt med at ryge. Styrkede sociale fællesskaber. Sundhed i hverdagen: daglige snakke og større opmærksomhed på at gøre sunde valg lette. Der er sket en udvikling af beboernes vurdering af tilfredshed med deres helbred og søvn, 40 pct. angiver større tilfredse med deres helbred, 70 pct. ditto i forhold til søvn. (Sct Mikkel, Viborg SIP-data).

Sundere rammer og valg i socialpsykiatrien. - et inspirationskatalog

Sundere rammer og valg i socialpsykiatrien. - et inspirationskatalog Sundere rammer og valg i socialpsykiatrien - et inspirationskatalog Sundere rammer og valg i socialpsykiatrien - et inspirationskatalog Sundere rammer og valg i socialpsykiatrien - et inspirationskatalog

Læs mere

Alle team er blevet bedt om at beskrive de 3 mest succesfulde sundhedsfremmende tiltag på et Top 3 skema.

Alle team er blevet bedt om at beskrive de 3 mest succesfulde sundhedsfremmende tiltag på et Top 3 skema. Så er vi parat med et nyt nummer af Skridt for Skridt med gode historier om indsatser, der medvirker til at styrke sundhed og trivsel i socialpsykiatrien. Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel

Læs mere

Skridt for skridt. Sundere liv i socialpsykiatrien Marts 2014

Skridt for skridt. Sundere liv i socialpsykiatrien Marts 2014 Så er vi parat med det 5. nummer af Skridt for Skridt. Igen er der gode historier, om indsatser der medvirker til at styrke sundhed og trivsel i socialpsykiatrien. Der er også information om de kommende

Læs mere

Tilbud om livsstilsændringer for psykisk sårbare personer i Herning kommune

Tilbud om livsstilsændringer for psykisk sårbare personer i Herning kommune Tilbud om livsstilsændringer for psykisk sårbare personer i Herning kommune VINTER/FORÅR 2013/2014 Velkommen til Livsstils Huset! Livsstils Huset er et nystartet tilbud for psykisk sårbare i Herning Kommune,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Tilbud om livsstilsændringer for psykisk sårbare personer i Herning kommune

Tilbud om livsstilsændringer for psykisk sårbare personer i Herning kommune Tilbud om livsstilsændringer for psykisk sårbare personer i Herning kommune AUGUST - DECEMBER 2015 Velkommen til Livsstils Huset! Livsstils Huset er et nystartet tilbud for psykisk sårbare i Herning Kommune,

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED Sundhedsguider Indflydelse på egen sundhed Tekst: Cathrine Hørdum Foto: Tobias Lybech Bojesen Layout: Lotte Jørgensen Redaktør: René Buch Nielsen Tryk: Grafisk Service CFK Folkesundhed

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Elevernes nuværende sundhedstilstand

Elevernes nuværende sundhedstilstand Elevernes sundhedstilstand I dette års selvevaluering har vi valgt at fokusere på elevernes sundhed. Til hjælp med dette, har vi haft 3 studerende fra VIA university college til at lave nogle observationer

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Pædagogisk dag Ordrup Skole

Pædagogisk dag Ordrup Skole Pædagogisk dag Ordrup Skole Lørdag den 22. januar 2011 Værksted: Sundhed FOREBYGGELSE OG SUN DHEDS FREMME Program for værkstedet Sundhed Kl. 11.30. 12.30 Oplæg fra Forebyggelse og Sundhedsfremme Hvorfor

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne Udviklingsplan for Specialområde Socialpsykiatri Voksne 2016 1 Specialområde Socialpsykiatri Voksne Them Administrationen Pilevej 2, Salten DK-8653 Them Tel. +45 7847 7080 svo@ps.rm.dk www.svo.rm.d Fakta

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet

Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet 1 Voksnhandicap og Socialpsykiatri Revideret 6. juli 2010 Pakker som bevillingsramme Tildeling af støtte til hjemmeboende brugere med udviklingshæmning,

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8.

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. november 2013 Projektleder Christine Wex Projektleder Anja Kammacher, Glostrup Hospital

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere

Sundhedsfremmekoordinator på Århus Social og Sundhedsskole

Sundhedsfremmekoordinator på Århus Social og Sundhedsskole Sundhedsfremmekoordinator på Århus Social og Sundhedsskole PLAN Min baggrund Hvorfor sundhedsfremme? De tre indsatsområder Trivsel Kost motion Hvordan får vi flere med? Krydret med lidt øvelser til klasserummet

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Skræddersyede sundhedsforløb

Skræddersyede sundhedsforløb Skræddersyede sundhedsforløb til jeres virksomhed Skal jeres virksomhed også være en sund virksomhed? Optimering af din virksomhed En lang række undersøgelser viser, at øget fokus på sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik 2014 Idræts og naturbørnehuset Tingvej 3 6535 Branderup J 13-01-2014 2 Mad- og Måltidspolitik 1. Derfor er det vigtigt at vi har en mad- og måltidspolitik. Hvad og hvorfor: - Idræts-

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Kursuskatalog 1.. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund

Kursuskatalog 1.. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund Kursuskatalog 1.. semester 2015 201 Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund tilbyder hensyntagende undervisning til borgere i den socialpsykiatriske

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere