4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum"

Transkript

1 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende fase af branden, således at kun et minimum af udstyr i teknikrum bliver ødelagt. Herved sikres at en teknikrumsbrand ikke medfører lukning af et tunnelrør i længere tid Omfang Arbejdet omfatter dimensionering, projektering, levering og montering og førstegangseftersyn af et komplet ARS-anlæg til hvert af de to teknikrum placeret nedgravet ved hver ende af tunnellen. Herunder: Dimensionering af anlæg, inkl. trykaflastningsspjæld Projektering af pladskrav og udarbejdelse af planer for placering af anlæg Branddetekteringssystem Udløsertryk Paneler for signaludveksling med ABA Alarmgivere Cylindere med inert gas Distributionssystem (rørsystem, manifold, fordelerventiler, pressostater) Elektriske installationer Trykaflastningsspjæld Håndbrandslukker for hvert teknikrum DBI-godkendelse af anlæg Vedligeholdelse i garanti perioden Udførsel af driftinstruktion Instruktion af driftspersonale Anlæggene udføres som selvstændige anlæg placeret i de dækkende rum. ARS skal opbygges som decentrale anlæg med eget ARS kontrolpanel efter DBI-forskrift 253. Alternativt: ARS anlæggene kan udføres som en integreret del af ABA. Hvis denne udførselstype vælges, påhviler det entreprenøren at udføre koordinerende projektering og design med leverandøren af ABA-centralen, og sikre, at alle DBI-forskrifter overholdes Grænseflader Nedenstående liste over grænseflader er en oversigt over de væsentligste grænseflader for inergent brandslukningsanlæg af teknikrum: El-arbejder. Styr og overvågning herunder ABA anlæg

2 2 af 7 Fremtidigt SCADA-system UPS anlæg Ventilationsanlæg for teknikrum Betonarbejder Projekteringsgrundlag Teknikrum er normalt ubemandet. El-udstyr placeret i teknikrum. Ventilationsudstyr placeret i teknikrum Normer og standarder Bygningsreglementet DBI-forskrift 253 ISO DS/EN A1:2007 Håndildslukkere - Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder 4.2. Materialer ARS-anlæg udføres iht. DBI-forskrift 253 Alle materialer skal have en levetid i det aktuelle miljø på 20 år. Hver cylinder skal forsynes med overvågningsanordning for trykfald Håndbrandslukkere skal være 6 kg CO2 slukkere. Brandslukkere skal monteres på væg inde i teknikrum ved siden af dør 4.3. Funktionskrav Inergent brandsluknings anlæg: Der skal udføres nødvendig trykaflastning i form af trykaflastningsspjæld for at hindre skader på udstyr samt bygningsdele Der skal placeres et styk udløsertryk ved udgang af rum. Der skal etableres alarmgivere efter DBI forskrift Håndbrandslukkere: Montagebeslag til brandslukkere skal være forsynet med kontakt, der giver alarm til fremtidigt SCADA-system når brandslukker fjernes Kommunikation med fremtidigt SCADA-system: Fejlalarmer skal afgives, såfremt udstyr eller følere ikke er funktionsdygtige. Fejlalarmer skal afgives, hvis en følervisning ikke holdes inden for de af leverandøren fastsatte grænser. Alarm skal afgives hvis håndbrandslukkere fjernes fra montage beslag

3 3 af Udførelse Ledninger og kabler udføres som brandsikre kabler. ARS-kontrolpanel placeres i det dækkende rum og fungerer som DBI-godkendt udløserkontrolpanel for rumslukningssystemet. Der kan alternativt vælges at integrere alle funktioner i ABA-central, som beskrevet i afsnit "Omfang". Kontrolpanelet skal som minimum indeholde følgende informationer: Brand og forvarsel Kortslutning eller ledningsbrud for pressostater, magnetventiler, alarmgiver og detekteringssystem Indikering af netspænding og batteritilstand Kontrolpanelet skal min. indeholde følgende funktioner: Mulighed for udkobling af detekteringsgruppe Mulighed for tidsforsinket alarmbehandling Kvittering af hændelser Tilbagestilling af systemet Følgende signal skal overføres til ABA-central fra hvert ARS kontrolpanel: Anlæg aktiveret ved udløsertryk Alarm for fejl på anlæg Anlæg aktiveret automatisk Følgende signaler fra ABA-central skal overføres til hvert ARS kontrolpanel: Alarm fra detektor-gruppe Cylindre med inert gas: Cylindre placeres i racks der fastgøres op af betonvæg i de rum, de skal dække, efter reglerne iht. DBI Forskrift 253. Hver cylinder skal forsynes med overvågningsanordning for trykfald. Rumslukningsanlægget skal baseres på slukning med inert gas. Slukningsområdets designkoncentration skal beregnes i henhold til ISO Trykaflastningsspjæld: Der skal udføres nødvendig trykaflastning i form af trykaflastningsspjæld for at hindre skader på udstyr og bygningsdele. Udløsetryk: Der placeres et styk udløsertryk ved udgang af rummene. Alarmgivere: Der etableres alarmgivere efter DBI forskrift Kontrol Der skal fremlægges dokumentation for alle komponenter

4 4.5.1 Krav til certificering, attester og myndighedsgodkendelser: SIDE 4 af 7 Der skal udstedes testcertifikater for alle produkter, der indgår i ARS-anlægget. Der skal opnås DBI-godkendelse af anlæg Krav til test og idriftsættelse: SAT (Site Acceptance Test) SAT-test skal omfatte: Tryktest af rørsystem Test af kommunikation med fremtidigt SCADA-system. Hele kontrol systemet skal testes for at kontrollere funktioner iht. designet det inklusiv: o Automatisk aktivering o Manual aktivering o Afbrydelse af ventilation og elforsyning, samt lukning af ventilationsspjæld o Alarmsystem o Manual overstyring af afbrydelses funktioner o Styring af spjæld o Overvågning af tryk i gascylindre o Overvågning for el-system, inklusiv AC- and batteriforsyning.

5 5 af 7 Ventilation af teknikrum 5. Ventilation af teknikrum 5.1. Alment Beskrivelse Formålet med ventilation af teknikrum er at: Fjerne overskudsvarme fra el-udstyr i rummet, for at opretholde acceptable forhold for el-udstyr Fjerne eksplosionsfarlige dampe fra UPS-rum Omfang Arbejdet omfatter dimensionering, projektering, levering og montering af et komplet ventilationssystem til teknikrum placeret nedgravet ved hver ende af tunnellen. Herunder: Ventilation af teknikrum for el og UPS Detekteringssystem til detektering af eksplosionsfarlige dampe Vedligeholdelse i garanti perioden Udførsel af driftinstruktion Instruktion af driftspersonale Grænseflader Nedenstående liste over grænseflader er en oversigt over de væsentligste grænseflader for ventilation af teknikrum: El-arbejder. Styr og overvågning Fremtidigt SCADA-system UPS anlæg Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) Betonarbejder Projekteringsgrundlag Teknikrum er normalt ubemandet. Dampe fra UPS anlæg kan indeholde brint Ved beregning af teknikrummenes kølebehov, skal der tages hensyn indre og ydre varmetransmission fra. f.eks. elektrisk udstyr, jord, sol etc Normer og standarder Bygningsreglementet. Bips B2.430: Basisbeskrivelse ventilation. DS 648: Automatiske reguleringssystemer til VVS-tekniske anlæg. DS 447: Norm for mekaniske ventilationsanlæg.

6 6 af 7 DS452: Termisk isolering af tekniske installationer. DS/EN Elektriske apparater til eksplosive atmosfærer. Del 10: Klassifikation af farlige områder. DS/EN Maskinsikkerhed, afsnit 16.4 Mærkning. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 tabel 4. DS 428: Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Materialer Alle materialer skal have en levetid i det aktuelle miljø på 20 år. Motorer skal være 3x400V Med virkningsgrad iht. EIC , klasse EFF1 som modsvarer 400 V Motorens kuglelejer skal være dimensionerede for at klare intermitterende drift min h (nominel livstid, L10h, i følge ISO 281). Alle kanaler med kondensrisiko skal kondensisoleres udvendigt. Friskluftskanaler skal have drænhuller i lavpunkt - Drænhuller skal forbindes til dræn Funktionskrav Ventilationsanlæg: Skal kunne opretholde temperaturer mellem +5 og +35 C i de tekniske rum. Anlæg skal være redundant, så at en ventilatorfejl ikke medfører forhøjede temperaturer for el-udstyr Skal kunne fjerne eksplosionsfarlige dampe afgivet af UPS anlæg. Sikring af minimumstemperatur kan evt. gøres med el-radiatorer. Luft, der stammer fra UPS, må ikke recirkuleres. Friskluftindtag skal forsynes med og forfilter G3 og efterfilter F7. Filtre skal forsynes med filtervagt. Luftindtag og afkast skal forsynes med lyddæmpere, så at Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 tabel 4 overholdes. Der skal tages hensyn til, at rum brandbeskyttes med inergent brandslukningsanlæg: Dvs. at motorspjæld i ventilationssystem, skal kunne lukke ved modtagelse af potentialfrit signal ved brandalarm/udløsealarm fra automatisk rumslukningsanlæg (ARSanlæg). Ligeledes skal ventilatorer stoppes Detekteringssystem for eksplosionsfarlige dampe Skal kunne detektere om koncentrationen af eksplosionsfarlige dampe i teknikrum er under grænseværdien Kommunikation med fremtidigt SCADA-system: Fejlalarmer skal afgives, såfremt udstyr eller følere ikke er funktionsdygtige. Fejlalarmer skal afgives, hvis en følervisning ikke holdes inden for de af leverandøren fastsatte grænser. Ventilatorer skal stoppes og spjæld lukkes ved brandalarm, som angivet i punkt

7 7 af Udførelse Friskluftindtag skal placeres således at indsugning af forurenet luft fra overdækning eller vej undgås. Automatik til spjæld skal følge DS Kontrol Der skal fremlægges dokumentation for alle komponenter Krav til certificering, attester og myndighedsgodkendelser: Der skal udstedes testcertifikater for alle produkter, der indgår i ventilationsanlæg Krav til test og idriftsættelse: Ud over deltest af de forskellige komponenter, skal der udføres en samlet funktionstest af ventilationsanlæggene FAT (Factory Acceptance Test) FAT-test skal udføres for: Ventilatorer SAT (Site Acceptance Test) SAT-test skal omfatte: Test af kommunikation med fremtidigt SCADA-system Totalafprøvning Der skal udføres fuldskalatest for derved at eftervise anlæggets funktionalitet samt opfyldelse af de stillede funktions- og kapacitetskrav f.eks. ved brandalarm.

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15 GR-B-4 5 Skorstene og aftrækssystemer 07-09-2010 1 af 15 5. AFTRÆKSSYSTEMER 5.1. Terminologi 5.1.1. Miljø og emissioner Listevirksomhed Virksomhed, som er nævnt i bilag 1 eller 2 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup 28. januar 2011 Udbudsmateriale Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup Bygherre: Ballerup Kommune Rådgiver: ALECTIA A/S Navn Vej og Park Adresse Teknikerbyen 34 Adresse Energivej 50

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruks-Installationer SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Limfjordstunnelen Side: 1 Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 November 2007 Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 Dansk udgave, oversat af DBI på vegne af Forsikring & Pension DBI retningslinie

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere