Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01"

Transkript

1 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1

2 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode Side 5 - Indstilling af tid Side 5 - Indstilling af dato Side 5 - Indkodning af telefonnumre Side 5 - Indstilling af indgangs tid Side 6 - Indstilling af udgangs tid Side 6 - Indstil Sirene tid Side 7 - Zone Indstilling Side 8 - Tilføj Sensor Side 8 - Alarm Log Side 8 - Bruger Log Side 9 - Funktion og instruktion Side 9 - Hvordan alarmen tilsluttes/afbrydes Side 10 - Optagefunktion Side 10 - Afspil funktion Side 10 - Opkaldsliste Side 10 - Batteri backup i alarmcentralen Side 11 - Tilbehør Side 13 - Garanti Side 13 - Eventuelle problemer og løsninger Forord: Tak for deres køb og valg af vores trådløse alarmsystem. Dette trådløse alarmsystem er et højteknologisk alarm produkt, som har mange anvendelsesmuligheder og kan dermed være med til at sikre dig og din familie. For at kunne anvende og betjene alarmsystemet bedst muligt i dagligdagen bedes de læse brugsanvisningen grundigt igennem. Erklæring: Produktet er et afprøvet og testet alarmsystem, men skader eller lignende kan have indflydelse på den normale anvendelse/virkning. Derfor er det meget vigtigt at alarmen opsættes efter forskrifterne. Alarmbixen ApS erstatter ikke køberens tab pga. tyveri, brand og lignende. 2

3 Alarm oversigt: 3

4 Opstart af alarmen: 1. Alarmcentralen skal anbringes et passende sted. 2. Derefter monteres den med følgende antenne til alarmen. 3. Anbring SIM kortet i skuffen, mærket SIM slot. Findes bag på centralen. 4. Bemærk af PIN koden skal være deaktiveret på kortet. Dette gøres i en mobil telefon. 5. Tilslut strømforsyningsstikket i DC Findes bag på centralen. 6. Der efter tilkobles det interne batteri. Knappen sættes på on. Findes bag på centralen. 7. Tryk for at se om der er GSM signal på alarmen. 8. Her vil der stå OK hvis der er signal nok. 9. Hvis der står NO prøv at placere alarmen et andet sted. Der kan gå op til et par minutter inden den finder GSM signalet. 10. Dioden for Power/signal vil så begynde at blinke. 11. Blinker dioden ikke, sluk så helt for alarmen og tænd derefter igen. Programmering: Indtastning af kode: 1. Tryk SET Alarmcentralen viser Indtast kode 2. Indtast og tryk derefter ENT -tasten 3. I displayet vises der NY KODE. 4. Indtast de 6 tal som skal anvendes i den nye kode og tryk ENT. Displayet viser Bekraft Kode og den valgte kode indtastes igen. 5. Efter indtastning af den nye kode tryk ENT og displayet vil vende tilbage til normal tilstand Note: Den nye kode, der er indtastet to gange skal være nøjagtigt det samme, ellers vil alarmcentralen ikke godkende koden. Note: Alarmen er leveret med en standart kode

5 Indstilling af tid: 1. Tryk SET Alarmcentralen viser INDTAST KODE. Indtast den nye kode og tryk ENT, displayet viser INDSTIL TID, INDSTIL DATO 2. Tryk for at vælge INDSTIL TID og tryk ENT, displayet vil vise INDSTIL TID 3. Tryk for to at ændre modify og slette and tallene delete og the indtast exis tiden i rækkefølgen time, minut, sekund (ved hver indtastes der 2 tal). Tryk derefter ENT. Indstilling af dato: 1. Tryk ENT når markøren peger på INDSTIL DATO. 2. Tryk for to at ændre/slette modify and de eksisterende delete the tal exis og indtast 7 tal i rækkefølgen år, måned, dag, uge (to tal til år, måned, dag og 1 tal for ugedag, hvor 0 er søndag). Tryk derefter ENT for at bekræfte indtastningen. Indkodning af telefonnumre: 1. Tryk ENT når markøren peger på INDSTIL TLF NR. 2. Tryk ENT displayet vil vise 3. 1 Telefon Nr. 4. Indtast telefon nr. (max. 12 tal). 5. Tryk ENT displayet vil vise Telefon alarm, SMS alarm 6. Her vælges om du vil modtage alarmopkaldet som telefon opkald eller som SMS besked. 7. En telefon alarm består af en tale besked. Som du selv indtaler. 8. En SMS alarm, vil fortælle hvilken sensor der er blevet påvirket. 9. Tryk ENT for at bekræfte og displayet vender tilbage til punkt 3, hvorefter tlf. nr. 2 indtastes osv. 10. Tryk ENT for at bekræfte når det 5. telefonnummer er indkodet. 11. Hvis du ikke ønsker 5 nummer lagt ind, trykke du blot ENT i stedet for at ligge et nummer ind. Indstil Indgangs tid: 1. Tryk ENT når markøren peger på INDGANGSTID. 2. Tryk ENT displayet viser INDGANGSTID. 3. Tryk for to at slette modify de eksisterende and delete tal, the indtast exis den ønskede forsinkelse i sekunder og tryk ENT for at bekræfte. Note: INDGANGSTID er den tid der går fra en sensor bliver påvirket til alarmen går i gang. For at dette virker, skal Zonen sættes til indgangszone. Dette gøres under Zone indstillinger. 5

6 Indstil Udgangs tid: 1. Tryk ENT når markøren peger på UDGANGSTID. 2. Tryk ENT og displayet viser UDGANGSTID 3. Tryk for to at slette modify de eksisterende and delete tal, the indtast exis den ønskede forsinkelse i sekunder og tryk ENT for at bekræfte. Note: UDGANGSTID er den tid der går fra alarmen tilkobles til den er aktiv. Indstil Sirene tid: 1. Tryk ENT når markøren peger på SIRENE TID 2. Displayet viser Panik tid 3. Trykkes der ENT skifter den imellem panik tid & Del tid & Fuld tid 4. Her vælges sirene tiden for de overnævnte alarmer. 5. Med to modify and delete the exis slette tiden og den nye tid indtastes. 6. Tastes 1 lyder sirenen 1 minut, taster 5 lyder sirenen i 5 min. 7. Vi gør opmærksom på at, ifølge Dansk lovgivning er 3 min max. 6

7 Zone indstilling: 1. Tryk ENT når markøren peger på ZONE INDST. 2. Displayet viser ZONE NR. 3. Tryk for to at slette modify de eksisterende and delete tal, the indtast exis derefter det ønskede zone nr. 4. Her kan vælges mellem Tryk ENT for at bekræfte. 6. Displayet viser Zone Type. 7. Der kan herefter vælges om det skal være type 0,1 eller = Altid alarm 1= Del alarm 2= Fuld alarm 9. Brug piletaster til at ændre valg og tryk derefter ENT 10. Displayet viser Alarm type. 11. Her vælges den tekst som man ønsker til de pågældende sensor. Tryk for to at slette modify de eksisterende and delete tal, the indtast exis derefter det ønskede nr. 12. Tryk ENT for at bekræfte. Kode Sensor Navn Tryk 0 Tryk 1 Gas Brand Dor Vindue Glas Udendørs pir Code Sensor navn Bevægelse 1 Bevægelse 2 Bevægelse 3 Bevægelse Pri & rader Område 1 Område 2 Område 3 Ring klokke 13. Displayet viser Bypass?. Der kan herefter vælges om det skal være Ja eller Nej. Ja = Zonen deaktiveret Nej = Zonen Aktiv. 14. Tryk ENT for at bekræfte. 15. Displayet viser Inddors. Ja = Her er Indgangstid aktiv. Nej = Her er indgangstiden ikke aktiv. 16. Tryk ENT for at bekræfte. 7

8 Tilføj sensor: 1. Tryk ENT når markøren peger på Tilfoj sensor 2. Displayet viser ZONE NR. 3. Tryk for to at slette modify de eksisterende and delete tal, the indtast exis derefter det ønskede zone nr. 4. Her vælges mellem Zone 0 1 = Er til Fjernbetjeninger Zone 2 10 = Sensorer som altid er aktive (Brand/gasalarmer) Zone = Sensorer som er aktive ved både DEL-ALARM og FULD- ALARM (eks. Dør / vinduesmagnet) Zone = Sensorer som kun er aktive ved FULD-ALARM (eks. bevægelsessensor). 6. Tryk ENT for at bekræfte. 7. Displayet viser SENSOR NR. 8. Tryk for to at slette modify de eksisterende and delete tal, the indtast exis det ønskede sensor nr. Der er muligt at have 4 sensor i hver zone. (0,1,2,3) 9. Tryk ENT for at bekræfte. 10. Displayet viser TILFØJ eller SLET 11. Tryk eller for at vælge og bekræft med ENT Ved valg af TILFØJ viser displayet TILFØJER, hvorefter den nye sensor aktiveres 2 gange i træk Ved valg af SLET viser displayet SLETTER, hvorefter en evt. aktiveret sensor slettes Ved gennemførelse af TILFØJ / SLET viser displayet OK. Note: Det anbefales kun at tilføje en sensor pr. zone for overskueligheden under alarm log. Note: Når alarmer er i normal stilling (ikke del eller fuldalarm), kan sensorerne testes ved at påvirke dem, og så vil zone nr. + tekst stå på LCD displayet i ca. 5 sek. Alarm Log: 1. Tryk ENT markøren peger på ALARM LOG. 2. Tryk eller for at gennemse alarm log. 3. Her kan ses hvilken type sensor der har startet alarmer. Bruger Log: 1. Tryk ENT og markøren peger på Bruger Log. 2. Tryk eller for at gennemse bruger log 3. Her kan ses hvornår alarmer er til/fra koblet. 8

9 Funktion og instruktion Tilslut/afbryd alarm: 1. Tilkoble alarmen: der findes to måder at tilkoble alarmen på, den en er Fuld alarm og en anden er Del alarm. 1. Fuld alarm: Alarmen er aktiveret og alle sensorer kan igangsætte alarmen. 2. Del alarm: Alarmen er aktiveret, men kun de sensorer der er lagt ind under del-alarm kan igangsætte alarmen. 2. Hvordan alarmen tilsluttes/afbrydes: 3 muligheder 1. Tilslut/afbryd alarmen med keyboardet, med den valgte kode.. 2. Tilslut/afbryd med fjernbetjening. 3. Den kan til/fra kobles med SMS besked 2.1. Tilslut/afbryd alarmen via keyboardet Tryk displayet viser Indtast kode Indtast kode og displayet viser FULD ALARM/DEL ALARM Tryk eller for at vælge alarm indstilling Tryk ENT for at bekræfte og afslutte tilslutning/afbrydelsen af alarmen Press the LCD display shows Enter Password Tilslutning/afbrydelse af alarmen med fjernbetjeningen Tryk på knappen med den ønskede alarm-indstilling, alarmcentralen tikker en gang ved tilkobling. alarmcentralen tikker to gange ved frakobling Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS Send en SMS med teksten ( kode BF) for at tilkoble alarmen Send en SMS med teksten ( kode CF) for at frakoble alarmen Centralen sender en status melding tilbage om alarmens status Eks. Tilkoblet OK eller Frakoblet OK NOTE - kode i sms er din personlige 6 ciffer kode til alarmen. De bogstaver i SMS skal skrives med stort. 9

10 Indspilning af talebesked. 1. Tryk knappen bag på alarmcentralen REC 2. Og hold den inde mens der indtales besked på max 12 sekunder. Afspil talebesked. Tryk på knappen PLAY og alarmcentralen vil afspille den indtalte besked. Opkalds cyklus. Ved alarm vil alarmcentralen automatisk ringe til alle de indkodede numre i rækkefølge. Hvis den første telefon er optaget ringes der videre til det næste nummer. Listen ringes igennem 3 gange. Ved besvarelse af telefonopkaldet bekræftes modtagelse af opkaldet ved at trykke * hvorved opkaldet afsluttes og centralen ringer ikke videre til næste nummer. Batteri back-up i alarmcentralen Denne funktion sikrer, at alarmcentralen fungerer normalt ved strømsvigt. Flyt knappen bag på alarmen til ON og batteri back-up er tilsluttet. Note: Ved strømsvigt vil alarmcentralen tikke hvert 8. sekund indtil strømforsyningen genoprettes. 10

11 Tilbehør: AB-50 Trådløs fjernbetjening Fuld Away alarm Afstil Disarm alarm 1. Tilslut/afbryd alarm. 2. Overfaldsalarm (panikknap). 3. Hvis rækkeevnen formindskes udskiftes batteri (1 stk. 27A, 12V). 4. En af knapperne skal påvirkes 2 gange efter hinanden, når ekstra fjernbetjening skal tilføjes se side 10. Del alarm Home Emergency Panikknap AB-60 Trådløs dørmagnet 1. Ved gentagne gule blink fra indikatorlampen skal batteriet udskiftes (1 stk. 23A, 12V). 2. Max tasteafstand mellem magnet og sensor: 15 mm. 3. De skal placere i dørens/ vindues åbnings side. 4. Magneten påvirkes 2 gange efter hinanden (ved at skille magnet fra sensor), når ekstra dørmagnet skal tilføjes se side 10. AB-60 Trådløs Sirene 1. Blinker i dioder og hyler ved alarm. 2. Placeres i stikkontakt indendørs. 3. Tilkobles alarmen ved at trykke knappen ind på siden, så alle dioder tændes. 4. Her efter startes alarmen ved at trykke Press to modify and hængelås the delete LCD the åben display exis og koden shows ind og afslutte Enter med Password og derefter ENT 5. Alle indtastninger skal ske på alarm panelet. 11

12 AB-55 Trådløs bevægelsessensor 1. Ved gentagne gule blink fra indikatorlampen skal batteriet udskiftes (1 stk. 9V). 2. Overvågnings område m*10m 2,2 m m Pin J2: Gentagelsestid *Sluttet 1-2 = 5 sek. (kort levetid for batteri) Sluttet 1-3 = 5 min. (lang levetid for batteri) * = standard S1: Testknap/tilslutningsknap. Denne påvirkes 2 gange efter hinanden, når ekstra bevægelsessensor skal tilføjes se side 10. Diode for Working Light påvirkning. D Linse Lens On / Off Omskifter ON-OFF Low-Votage Light D3 Omskifter ON-OFF Nede - OFF Power Switch Down/Off Up/On Oppe - ON Learning Emitting Switch Test kanp S! Pin J2 batteri forbrug Jump Line Sensorerne placeres i en ca. højde af 2 2,2 meter over gulvet. Fix the PIR by pushing it downwards Install the bracket Keep the switch "on" Det anbefales at placere dem således at de ikke får direkte sollys, lige ind på linsen. Wall Wall Wall 12

13 Garanti Garanti Alarmbixen ApS yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, meddeles Alarmbixen ApS. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. Eventuelle problemer og løsninger Problem Årsag Løsning Alarmcentralen tikker 1. Ingen strøm 1. Tilslut strømforsyning. Ingen lys i displayet 1. Ingen strøm 1. Tilslut strømforsyning 2. Hvis knappen til 2. Flyt knappen til batteriforsyning. Er batteriforsyningen til slukket DC ON. Fjernbetjening virker ikke eller Lav energi på batteriet Skift batteriet dårlig rækkevidde. Sensor tikker /blinker eller Lav energi på batteriet Skift batteriet dårlig rækkevidde Alarmer ringer ikke ud. Ingen forbindelse til SIM kortet. Fjern pinkoden fra kortet. Sluk for alt strøm til alarmen og lad den starte op på ny. 13

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere