Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her."

Transkript

1 DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder for at få adgang til apparatets hukommelse ( 5.1), eller længere (4 sekunder) for at gå ind i indstillingerne, når du ikke er i gang med testningen ( 6). OP/NED ( / ) KNAPPERNE Tryk eller for at bladre igennem forskellige alternativer og/eller værdier. BAGSIDE UDLØSERKNAP NFC ANTENNE Brugerhåndbog Tak fordi, du har valgt måleren GlucoMen areo. Vi har udviklet denne kompakte blodsukkermåler for hurtigere og enklere testning af blodsukkeret, og vi håber det vil være til god hjælp for overvågningen af din sukkersyge. Denne håndbog forklarer, hvordan du bruger den nye måler. Før testning skal du læse denne brugsanvisning og de medfølgende indstiksseddeler grundigt igennem: GlucoMen areo Sensor og GlucoMen areo kontrol. Vær specielt opmærksom på listen over advarsler og forsigtighedsregler. Opbevar denne brugsanvisning som fremtidig reference. Hvis du har spørgsmål, tag kontakt med A. Menarini Diagnostics for assistance (referencerne findes bagerst i denne håndbog). 1. Beregnet brug Din GlucoMen areo blodsukkermåler og GlucoMen areo Sensor er in-vitro diagnostisk medicinsk udstyr, til kvantitativ måling af blodsukkerniveauet i kapillært fuldblod. De er beregnet til selvtestning til at overvåge og kontrollere blodsukkerniveauet hos personer med diabetes mellitus, og de kan også bruges i kliniske miljøer af sundhedspersonale. De er ikke beregnet til diagnosestillelse eller til screening for diabetes, eller til neonatal brug. Ændr ikke din behandling på grundlag af testresultaterne fra denne måler, uden først at have rådført dig med din læge eller med andet sundhedspersonale. DATAOVERFØRINGS- PORT BATTERIHOLDER UDLØSERKNAP Tryk på denne knap for at fjerne den brugte teststrimmel. BATTERIHOLDER Holder to CR2032 3V litium cellebatterier. DATAOVERFØRINGSPORTEN Tilkoblingsport for PC-kabel og Bluetooth-enhed fra A. Menarini Diagnostics. HUKOMMELSESIKON UR/ALARMIKON CTRL-IKON NFC-IKON LAVT BATTERI-IKON FORKERT TEMPERATUR IKON: MÅLERSKÆRM MARKØRIKO- NER HYPO-/HYPERIKONER DRÅBEIKON HOVEDDISPLAYETS OMRÅDE MÅLEENHED KLOKKESLÆT GENNEMSNIT DATO HUKOMMELSESIKON: indikerer at du bruger hukommelsen ( 5). UR/ALARMIKON: "uret" vises mens man indstiller klokkeslættet ( 6.1); "alarm" vises, mens man indstiller lydsignalet for påmindelse(r), og den vil blive vist, hvis en alarm er aktiveret ( 6.2). HYPO-/HYPERIKONER: vises mens man indstiller hypoglykemiskog hyperglykemiske tærskler, og hvis testresultaterne er under eller over disse værdier ( 6.4). 1

2 DRÅBEIKON: HOVEDDISPLAYETS OMRÅDE: MÅLEENHED: KLOKKESLÆT: GENNEMSNIT: DATO: MARKØRIKONER: blinker for at indikere at apparatet er klart til blod eller kontrolløsning ( 4.2, 4.3). viser testresultaterne, gemte testværdier, resultaternes gennemsnit og meddelelser. viser måleenheden for din blodsukkermåler (mg/dl eller mmol/l, kan ikke ændres). viser klokkeslættet (TT:MM 12 T am/pm eller 24 T-format) viser perioden, som er knyttet til de viste gennemsnit (1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dage - 5.2) viser datoen (DD-MM-format) vises mens man markerer testresultatet ( 4.4) eller gennemgår et markeret resultat. Før-måltid-markør Efter-måltid-markør Træningsmarkør Tjekmarkør FORKERT TEMPERATUR IKON: vises under testning udenfor det tilladte temperaturområde. LAVT BATTERI-IKON: vises når batteriet skal skiftes ud ( 7.3). NFC-IKON: vises mens man indstiller NFC (Near Field Communication)-funktionen ( 6.5), og når denne funktion er aktiveret; det vil blinke når data overføres via NFC ( 5.3.1) CTRL-IKON: indikerer en kontrolopløsningstest ( 4.3). 2.2 TESTSTRIMMEL INDSÆT DENNE ENDE I MÅLEREN 3. Før testning KONTROLVINDUE OVERFØR BLODDRÅBEN/ KONTROLOPLØSNINGEN HER 3.1 Vær forsigtig, når du bruger måleren Tid og dato er forhåndsindstillet på måleren. Sørg for at tids- og datoindstillinger er rigtige før første gangs brug. Juster dem, om nødvendigt. Tjek altid indstillingerne efter at have skiftet batteriet ( 7.3). For nøjagtige testresultater bør man lade måleren tilpasse sig omgivelserne i 15 til 20 minutter, før man tester blodsukkerniveauet: - Temperatur: 5 til 45 C (41 til 113 F); - Luftfugtighed: 20 til 90 % RH (relativ luftfugtighed). Brug eller opbevar ikke måleren hvor: - der er kraftige temperatursvingninger; - luftfugtigheden er høj og fører til kondens (bad, tørrerum, køkken, osv.); - der er et stærkt elektromagnetisk felt (nær mikrobølgeovne, mobiltelefon, osv.). Brug ikke apparatet, hvis det er blevet tabt i væske, eller hvis væske er trængt ind, også selvom det er blevet tørret. Undgå direkte kontakt med teststrimmelporten på måleren. En varmesensor er placeret på indersiden af apparatet for at minimere eventuelle fejl. Kobl ikke dataledningen for dataoverføringsporten til ved testning. Måleren kan blive skadet og kan derfor føre til unøjagtige testresultater. Påfør ikke blod direkte til teststrimmelporten på måleren. Del ikke måleren med andre for at undgå infektion. 3.2 Vær forsigtig, når du bruger teststrimlerne For testning med GlucoMen areo måler, skal man kun bruge GlucoMen areo sensor. Brug ikke andre teststrimler, idet dette giver unøjagtige testresultater. Brug ikke teststrimlerne efter udløbsdatoen. Udløbsdatoen står skrevet på teststrimlernes hætteglas ved siden af -symbolet. For at få nøjagtige testresultater skal man lade teststrimlerne tilpasse sig omgivelserne i mindst 30 minutter, før man tester blodsukkerniveauet: - Temperatur: 5 til 45 C (41 til 113 F); - Luftfugtighed: 20 til 90 % RH (relativ luftfugtighed). Brug ikke teststrimlerne efter 6 måneder eller mere fra den første åbning af hætteglasset. Teststrimlerne er beregnet til engangsbrug. Brug ikke teststrimler som allerede har absorberet blod eller kontrolopløsning. Opbevar alle de ubrugte strimler i det oprindelige hætteglas og når man har taget en ud, skal man umiddelbart lukke hætten ordentligt, for at bevare kvaliteten. Overfør dem ikke til en anden beholder. 4. Måling af blodsukkerniveauet 4.1 Blodprøvetagning For information om hvordan du bruger stikkeinstrumentet, læs den tilhørende brugsanvisning. Vask stikstedet med sæbe og vand, og tør området grundigt før blodprøvetagningen. Del ikke lancetten eller stikkeinstrumentet med andre for at undgå infektioner. Brug altid en ny lancet. Lancetterne er beregnet til engangsbrug. Brug ikke en lancet, som allerede er blevet brugt Alternative stikkesteder (AST) Denne måler kan teste blodsukkeret i blod fra fingerspidsen, håndfladen og underarmen. Dog kan testresultaterne fra andre steder end fingerspidserne afvige fra målingerne fra fingerspidserne. Rådfør dig med din læge eller andet sundhedspersonale, før du tester blod fra håndfladen eller underarmen. Brug blod fra: Fingerspids, håndflade, Underarm Fingerspids Hvis du skal teste: Før måltid To timer eller mere efter måltiderne To timer eller mere efter træning Når det er muligt, at blodsukkerniveauet ændrer sig hurtigt (for eksempel efter måltider eller træning) Når der opstår symptomer såsom hypoglykæmi, som sved, koldsved, svævende fornemmelse eller rysten Når umiddelbar testning er nødvendig pga. mistanke om hypoglykæmi Når man er i dårlig fysisk form, for eksempel forkølet osv. 4.2 Måling af blodsukkeret 1. Indsæt en ny strimmel i teststrimmelporten. Dråbeikonet begynder at blinke på skærmen. Hvis ingenting vises på skærmen, fjern teststrimmelen og indsæt den igen i teststrimmelporten, vent derefter på at dråbeikonet begynder at blinke. 2. Påfør bloddråben på enden af teststrimmelen indtil kontrolvinduet er fyldt. Et lydsignal høres (hvis aktiveret), og der startes en nedtælling på skærmen. 2

3 For nøjagtige testresultater, påfør bloddråben på enden af teststrimmelen inden 20 sekunder efter stikket. Test ikke blod, som løber eller breder sig ud fra stikkestedet. Smør ikke blodet udover teststrimmelen. Klem ikke teststrimmelen kraftigt mod stikkestedet. Rør ikke teststrimmelen, når måleren har startet nedtællingen. 3. Læsning af testresultatet. Du vil høre et bip, når testresultatet vises på skærmen. FORSIGTIG Hvis "LO" eller "HI" bliver vist på skærmen: Gentag testen. Hvis "LO" eller "HI" stadig vises, skal du kontakte din læge eller andet sundhedspersonale. "LO" vises, hvis måleresultatet er lavere end 1.1 mmol/l. "HI" vises, hvis testresultatet er højere end 33.3 mmol/l. Ikonet "hypo" eller "hyper" kan forekomme, afhængig af den grænseværdi du har indstillet ( 6.4). Hvis testresultatene ikke passer til, hvordan du føler dig: Kontroller at testen er blevet udført korrekt, som forklaret i 4.2. Udfør derefter en kontrolmåling for at tjekke, om systemet fungerer, som det skal ( 4.3). Gentag målingen med en blodprøve fra fingerspidsen (brug ikke et alternativt blodprøvested). Hvis testresultatet fortsat ikke passer med, hvordan du føler dig, tag kontakt med din læge eller andet sundhedspersonale. Ignorer ikke testresultaterne. Ændr ikke din blodsukkerforvaltning eller behandling, uden først at rådføre dig med din læge eller andet sundhedspersonale. 4. Tryk på udløserknappen for at fjerne teststrimmelen. Måleren slukkes. FORSIGTIG! Når du trykker den brugte teststrimmel ud, lad måleren pege nedad og bort fra andre personer. Bortskaffelse af biologisk farligt affald Brugte teststrimler og lancetter er biologisk farligt affald. De skal derfor bortskaffes i henhold til de lokale regler om biologisk farligt affald. 4.3 Kontroltest Gennemfør en kontrolmåling hvis: du har mistanke om, at måleren eller teststrimlerne ikke fungerer som de skal; måleren er faldet på gulvet; måleren er skadet; testresultaterne ikke er i overenstemmelse med, hvordan du føler dig: du ønsker at tjekke målerens og teststrimmelernes præstation, når du bruger dem for første gang, eller når som helst når du ønsker at tjekke, hvordan de fungerer før en blodsukkermåling. For at teste apparatet og teststrimlerne må man kun bruge GlucoMen areo kontrol (som leveres separat). Brug ikke kontrolopløsningen efter dens udløbsdato. Udløbsdatoen står skrevet på kontrolopløsningens hætteglas, ved siden af - symbolet. For nøjagtige testresultater bør man lade kontrolopløsningen tilpasse sig omgivelserne i mindst 30 minutter, før man udfører kontroltesten: - Temperatur: 5 til 45 C (41 til 113 F); - Luftfugtighed: 20 til 90 % RH. Brug ikke kontrolopløsningen, hvis der er gået 3 måneder eller mere siden første åbning af hætteglasset. Drik ikke kontrolopløsningen. Den er ikke beregnet til at indtages. Undgå kontakt mellem opløsningen og huden og øjnene, da dette kan føre til betændelse. For at udføre en kontrolopløsningstest, gør som følger: 1. Indsæt en ny strimmel i teststrimmelporten. Dråbeikonet begynder at blinke på skærmen. Hvis ingenting vises på skærmen, fjernes teststrimmelen, før man sætter den i teststrimmelporten igen, vent derefter på, at dråbeikonet begynder at blinke. 2. Vælg ctl testikonen ( 2.1). Hvis CTL-ikonet ikke er blevet valgt før du udfører kontrolopløsningstesten, vil resultatet blive lagret som en blodprøve, og bruges til at beregne gennemsnittet. 3. Ryst hætteglasset med kontrolopløsningen før testning. Lad den første dråbe gå tabt, før du bruger opløsningen. Pres en dråbe af kontrolopløsningen på en ren, hård, tør overflade. 4. Berør dråben med kontrolopløsningen med enden af teststrimmelen helt til kontrolvinduet er fyldt. Et lydsignal høres (hvis det er aktiveret), og nedtællingen starter på skærmen. Testen vil ikke starte, hvis du påfører kontrolopløsningen direkte i kontrolvinduet. Testen starter, når måleren registrerer kontrolopløsningen. Under testen, vil måleren tælle ned fra 5 til 1. Luk hætteglasset med kontrolopløsningen godt. Rør ikke teststrimmelen, efter at måleren er startet med nedtællingen. 5. Kontroller at målresultatet ligger indenfor det acceptable interval, det er angivet på etiketten til teststrimlernes hætteglas. Hvis det er udenfor det acceptable interval, gentag kontrolopløsningstesten. Hvis du fortsat har testresultater, som falder udenfor det acceptable interval, stop med at bruge systemet, og tag kontakt med A. Menarini Diagnostics kundeservice. 6. Tryk på udløserknappen for at fjerne teststrimmelen. Måleren slukkes. 4.4 Markering af testresultaterne Efter at en blodsukkertest med blod (ikke kontrolopløsning) er udført med et gyldigt resultat, kan du markere resultatet, som følger: 1. Start fra punkt 3 i blodsukkermålingsproceduren (resultatet vises på skærmen, 4.2) Tryk indtil markørikonerne begynder at blinke. Tryk eller for at bladre igennem ikonerne (tilbage og frem) efter følgende sekvens: Før-måltid-markør Efter-måltid-markør Træningsmarkør Kontrolmarkør. (Generel markør) Ugyldig. (Når bekræftet, fravælges enhver tidligere valgt markør) 2. Tryk for at bekræfte den markør, du har valgt. Du kan vælge flere markører (men kun én, når du indstiller eller )ved at gentage trin 1 og 2 3. Gå tilbage til punkt 4 i proceduren for blodsukkermålingen ( 4.2) 5. Administrering af dine testresultater 5.1. Gå de tidligere resultater igennem Du kan gå tidligere resultater igennem, som er lagret i hukommelsen. Måleren lagrer op til 730 testresultater med datoer, tider og markører. Sørg for at klokkeslættet og datoen er rigtige før første gangs brug, og juster dem, om nødvendigt ( 6.1). Hvis klokkeslættet og datoen ikke er korrekte, vil måleren lagre testresultaterne i en forkert rækkefølge. 3

4 1. Sørg for, at måleren er slukket (for at slukke måleren, hold inde i 3 sekunder, indtil skærmen slukkes). 2. Tryk ind i 2 sekunder for at slå apparatet til, og gå ind i hukommelsesmodus ("mem"-ikonet vises på skærmen). 3. Det sidste testresultat vises på skærmen. Skærmen viser også dato og tidspunkt for testen, samt de tilsvarende markører. 4. Tryk eller for at bladre igennem de lagrede dataer. 5. Tryk i 3 sekunder for at slukke apparatet. 6. Indstilling af måler i. Sørg for at apparatet er slukket (for at slukke apparatet, hold inde i 3 sekunder, indtil skærmen slukkes). ii. Tryk ind i 4 sekunder for at komme ind i indstillingsmenuen. iii. Tryk eller for at bladre indstillingsmenuen igennem (se billeder herunder), og tryk på for at gå ind i hver enkel menu Hvis der ikke er nogen lagrede resultater i hukommelsen, viser skærmen "ooo". Når man er færdig med at gå de enkelte testresultater igennem, vil skærmen vise "ooo". Hold eller nede for et hurtigt gennemsyn af resultaterne Se resultaternes gennemsnit Du kan se gennemsnittet af resultaterne i de indstillede intervaller (1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dage). 1. Følg trin 1 og 2 i Tryk på for at gå ind i gennemsnitsfunktionen ("AVG"-ikonet vises på skærmen). 3. Gennemsnittet for dag 1 vises på skærmen. 4. Tryk ind for at gennemgå gennemsnittene. 5. Efter at have gennemgået 90 dages gennemsnit, tryk på for at gå tilbage til hukommelsen (trin 3 i 5.1). 6. Hold inde i 3 sekunder for at slukke apparatet. Hvis der er mindre end 2 lagrede resultater i hukommelsen for gennemsnitsperioden, viser skærmen "ooo". Hvis der ikke er nogen resultater, viser skærmen "ooo". Gennemsnitsfunktionen udligner HI resultater til 33.3 mmol/l, og LO resultater til 1.1 mmol/l Dataoverføring Testresultater som er gemt i GlucoMen areo målerens hukommelse, kan også downloades til GlucoLog software, eller til apps, ved hjælp af enten NFC, en dedikeret ledning eller en Bluetooth-nøgle, distribueret af A. Menarini Diagnostics. GlucoLog software og apps, datakabel og Bluetooth-nøgler leveres separat. Se hver enkelt brugsanvisning for instruktioner om, hvordan du downloader data NFC-overføring For dataoverføring ved hjælp af NFC, skal NFC-funktionen være aktiveret på GlucoMen areo måleren ( 6.5), og på en NFC-udstyret enhed (for eksempel en smartphone) med GlucoLog apps. 1. Aktiver NFC-overføring på GlucoLog app for NFC-udstyret enhed. 2. Bring GlucoMen areo NFC antennen tæt (< 1 cm) til NFC- enhedens antenne. Data vil blive sendt, selv om måleren er slukket eller er i hukommelsestilstand. 3. Dataoverføringen vil starte automatisk ( areo måleren tændes, og det blinkende ikon vises på skærmen). 4. Når dataoverføringen er færdig, vil teksten "End" blive vist på GlucoMen areo -målerens skærm (sammen med -ikonet), og et lydsignal vil lyde én gang. 5. Tryk ind i 3 sekunder for at slukke apparatet. Dataoverføring via NFC kan formindske batteriernes levetid. Under indstilling kan du enten trykke på for at afslutte eller sætte en teststrimmel ind for at udføre en test. Ændringene indtil nu vil blive husket af måleren. 6.1 Indstilling af dato/klokkeslæt Brug eller for at vælge den rigtige værdi. Tryk for at bekræfte og gå videre til næste trin: år, måned, dag, tidsformat (12 T, 24 T), time, minutter. Efter at have bekræftet minutterne (ved at trykke på ), gå tilbage til indstillingsmenuen (trin iii 6). 6.2 Alarmindstilling Du kan indstille op til tre alarmer på GlucoMen areo -måleren. Når alarmen når den indstillede tid, vil måleralarmen lyde i 30 sekunder. Tryk på eller indsæt en teststrimmel for at stoppe lydalarmen på måleren (alarmen vil fortsat være indstillet). Før du indstiller alarmen, tjek at klokkeslættet er indstillet rigtigt. 1. Displayet viser alarm 1 status (standardindstillingen er OFF). Du kan slå den til ved at trykke på eller. Tryk på for at bekræfte valget, og gå videre til næste trin. 2. Tryk på eller for at vælge time. Tryk på for at bekræfte valget, og gå videre til næste trin. 3. Tryk på eller for at vælge minutter. Tryk på for at bekræfte valget, og gå videre til indstilling af alarm Indstil alarm 2 og 3 ved at følge trin 2 til 3. Efter, at du er færdig med at indstille alarmerne, tryk ind på for at gå tilbage til indstillingsmenuen (trin iii 6). Alarmen vil have samme format (12 T, 24 T) som klokkeslættet, det blev indstillet til. Alarmindstillingerne vil ikke blive slettet, når du skifter batterierne ud. 6.3 Lydsignalstatus Lydsignalet på GlucoMen areo måleren er forhåndsindstillet på ON. Du kan justere lydsignal-funktionen som følger. 1. Tryk på eller for at slå lydsignalet ON (TIL) eller OFF (FRA). 2. Tryk på for at bekræfte og gå tilbage til indstillingsmenun (trin iii 6). Hvis man slår lydsignalet fra, kan man gå glip af mange vigtige varsler fra måleren, som for eksempel bekræftelser eller fejlmeldinger. 4

5 6.4 Indstilling af hypo/hyper-alarmerne GlucoMen areo blodsukkermåler har en alarmfunktion, som tillader dig at indstille høj (hyperglykæmi) og lav (hypoglykæmi) blodsukkergrænseværdier. På baggrund af de indstillede værdier, vil skærmen vise "hypo" eller "hyper", afhængig af om blodsukkerresultatet er under din lave blodsukkergrænse eller over din høje blodsukkergrænseværdi. Rådfør dig med din læge eller andet sundhedspersonale, når du indstiller Hypo- og Hyper-værdierne. Ændr eller stop ikke din medicin baseret på denne funktion. Kontakt altid din læge eller andet sundhedspersonale, før du ændrer eller stopper din medicin. Alarmerne for hypo-/hyper-værdierne på GlucoMen areo måleren er forhåndsindstillet på OFF (FRA). Du kan indstille hypo- og hypergrænseværdierne på følgende måde: 1. Tryk på eller for at sætte hypo-alarmen på ON (TIL) eller OFF (FRA). 2. Tryk på for at indstille hypo-alarmværdien (hvis den er ON (TIL)). 3. Tryk på eller for at vælge den ønskede værdi. Tryk, og hold ind enten eller for at bladre hurtigt igennem tallene. 4. Tryk på for at bekræfte valget, og gå videre til indstillingen af hyperalarmen. 5. Tryk på eller for at slå hyper-alarmen ON (TIL) eller OFF (FRA). 6. Tryk på for at indstille hyper-alarmværdien (hvis den er ON (TIL). 7. Tryk på eller for at vælge den ønskede værdi. Tryk, og hold enten eller ind for at bladre hurtigt igennem tallene. 8. Tryk på for at bekræfte valget. 6.5 NFC-indstilling NFC-funktionen på din GlucoMen areo måler er forhåndsindstillet på OFF (FRA), men kan aktiveres på følgende måde: 1. Tryk på eller for at vælge ON (TIL) eller OFF (FRA). 2. Tryk på for at bekræfte og afslutte. 7. Måler opbevaring/vedligeholdelse 7.1 Opbevaring af din måler Efter brug skal man sætte låget på teststrimmelhætteglasset og kontrolopløsningsflasken, for at bevare kvaliteten. Pak måleren, teststrimlerne, kontrolopløsningerne og brugsanvisningerne i din bæretaske, og opbevar den i et tørt sted. Den korrekte opbevaringstemperatur er fra -20 til 50 C (-4 til 122 F) for måleren, og fra 4 til 30 C (39,2 til 86 F) for teststrimlerne og kontrolopløsningen. Må ikke fryses. Undgå varme, fugtighed og direkte sollys. For at opnå nøjagtige testresultater: Brug ikke teststrimler eller kontrolopløsninger, hvis flaskerne er skadet eller har stået åbne. Brug ikke teststrimlerne eller kontrolopløsningerne efter deres udløbsdato. 7.2 Rengøring af måleren Din måler behøver ikke sepciel rengøring. Hvis din måler bliver tilsmudset, tør den af med en blød klud fugtet med mildt rengøringsmiddel. For at desinficere din måler efter rengøringen, tør den af med en blød klud, fugtet med enten 75 % etanol eller fortyndet blegemiddel (10 % natriumhypochloritopløsning). 7.3 Udskiftning af batterier Når ikonet for lavt batteriniveau vises på skærmen, er batterierne ved at løbe ud. Skift batterierne ud, før du bruger din måler. Tidligere resultater bliver i hukommelsen, også selvom batterierne bliver skiftet ud. Din måler bruger to CR2032 3V litiumbatterier. Denne type batteri kan findes i mange butikker. Hav ekstra batterier parate til enhver tid. Du behøver ikke at indstille dato og klokkeslæt, hvis du skifter batterierne inden 2 minutter efter at have fjernet de gamle. 2. Fjern batteridækslet på bagsiden af måleren. 3. Tag batterierne ud. 4. Sæt de nye batterier i batteriholderen, med "+" polen vendt opad. 5. Luk batteriholderen. Hvis batterierne er indsat omvendt, vil måleren ikke fungere. Uret på måleren kan stoppe med at virke, hvis du rør metaldelene inde i måleren med hænderne eller med metalinstrumenter. Hvis du bytter batterierne ud efter mere end 2 minutter, og ikke indstiller uret vil alle påfølgende testresultater lagres med forkert dato og klokkeslæt. Bortskaf gamle batterier i overenstemmelse med lokal miljøregulering. 8. Problemløsning 8.1. HI og LO-meddelelser Hvis testresultatet ligger over (33.3 mmol/l) vil HI-ikonet vises på displayet. Hvis testresultatet ligger under (1.1 mmol/l), vil LO-ikonet vises på displayet. Hvis HI- eller LO-meddelelser vises, tag kontakt med din læge eller andet sundhedspersonale, før du begår ændringer i din behandling. Hvis HI- eller LO-ikonerne blive vist gentagne gange, selvom blodsukkerniveauet ikke burde være højt eller lavt i henhold til din læge, kontakt A. Menarini Diagnostics kundeservice Fejlmeldinger System Hardware Error. Fjern, og genindsæt batterierne for at genstarte måleren, og gentag testen med en ny teststrimmel. Hvis problemet vedvarer, kontakt A. Menarini Diagnostics kundeservice. Teststrimmelen er skadet eller brugt, eller blodprøven er blevet påført før ikonet "påfør prøven" begyndte at blinke. Fjern den gamle teststrimmel, og gentag testen med en ny en. Vent til dråbe-ikonet begynder at blinke, før du starter. Blodprøvefejl. Blodprøven fyldte ikke prøveområdet på teststrimmelen under målingen, fordi prøven ikke blev brugt korrekt eller mængden var utilstrækkelig. Gentag målingen med en ny teststrimmel efter korrekt prikning af din finger ( 4.1). Strimmelen blev fjernet eller forstyrret under nedtællingen. Gentag testen med en ny teststrimmel. Frakobling fra NFC under overføring. Gentag NFC-overføringen. Hvis problemet vedvarer, kontakt kundeservice. Skift batterierne ud på følgende måde: 1. Sørg for, at måleren er slukket. 5

6 Lavt batteriniveau. Skift batterierne ud i henhold til anvisningerne ( 7.3). Temperaturen var ikke indenfor det anbefalede område. Gentag målingen efter mindst 30 minutter, når driftstemperaturen er blevet genoprettet Uventede testresultater Hvis testresultatet er usædvanligt i forhold til dine tidligere testresultater: 1. Gentag målingen med en ny teststrimmel ( 4.2). 2. Udfør en kontrolmåling med GlucoMen areo kontrolopløsning ( 4.3). 3. Skift teststrimmelhætteglasset ud, og gentag målingen med en ny teststrimmel ( 4.2). 4. Hvis du stadig er usikker på testresultaterne, kontakt din læge eller andet sundhedspersonale. I tilfælde af uventet aflæsing, kontakt din læge eller sundhedspersonale før du foretager ændringer i din behandling. Hvis testresultaterne fortsætter med at være usædvanlige, kontakt A. Menarini Diagnostics kundeservice. 9. Tekniske specifikationer Produkt: GlucoMen areo Producent: A. Menarini Diagnostics srl Testet element: Blodsukkerniveau Måleenhed: mmol/l Testinterval/ mmol/l område: Hæmatokritinterval: % (hæmatokrit kompenseret) Teststrimmel: GlucoMen areo Sensor Teststrimmel Ikke behov for kodning kodning: Prøve: Friskt, kapillært fuldblod Prøvestørrelse: minimum 0,5 µl Testtid: 5 sekunder Analysemetode: Elektrokemisk, glucoseoxidase (GUD, Aspergillus Niger fremskaffet) baseret metode. Mediator: hexacyanoferrat (III) ion. Kalibrering og sporbarhed: Temperaturkompensation: Batterier: Batteriets levetid: Hukommelse: Databehandling: Resultaterne svarer til plasmaglucosekoncentrationen (refereret til kapillært plasma). GlucoMen areo systemet er kalibreret ved hjælp af kapillære plasmaværdier fastlagt af en Yellow Springs 2300 analysator (YSI). YSI-analysatoren er kalibreret (som sekundær referencemålingsprocedure) ved hjælp af en serie af YSI-standarder (primær-kalibratorer) som er hentet direkte fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA). Automatisk kompensation ved hjælp af en indbygget termosensor To 3,0 V Litiumbatterier (CR2032) Minimum 1000 test eller ca. 1 år (ca kørsler til 1 transmission/dag & 3 test/dag). 730 testresultater med markører, datoer og tider. Når hukommelsen er fuld, vil de nye resultater erstatte de ældste Før/efter måltider, træning, tjek tilgængelige markører. Alarmer: Dataoverføring: Gennemsnit: Automatisk slukning: Dimensioner: Vægt: Driftsbetingelser for måleren: Opbevaringsforhold for måleren: Opbevaringsforhold for teststrimlerne: Opbevaringstemperatur for kontrolopløsningen: Driftsmiljø: EU-direktiv / klassificering: Op til tre indstillelige akustiske alarmer. Via dedikeret datakabel, NFC, eller en Bluetoothenhed. Over 1, 7, 14, 30, 60, 90 dage. - Efter 50 sekunders inaktivitet før testen (sensorstrimmelen indsat i måleren, blinkende dråbeikon). - Efter 45 sekunders inaktivitet efter testen og Err2, Err3, Err4, HI og LO fejlmeddelelser. - Efter 5 sekunder med Err1 Err5 fejlmeddelelser, Temperaturikon og Batteriikon. 85,5 mm (L) x 56 mm (B) x 18,2 mm (H) 46 g (uden batterier) - Temperatur: 5-45 C ( F). - Relativ luftfugtighed: % (ingen kondensdannelse). - Temperatur: C ( F). - Relativ luftfugtighed: %. - Temperatur: 4-30 C ( F) (både for uåbnede hætteglas og efter åbning). - Relativ luftfugtighed: % (både for uåbnede hætteglas og efter åbning) C ( F) GlucoMen areo måleren overholder elektromagnetiske kompatibilitetsstandarder og er blevet testet for elektrostatisk udladning og elektromagnetiske felter i henhold til EN :2006 og EN : /79/EF/ bilag II, liste B Apparat-standard: EN ISO 15197:2003 6

7 10. Garanti Din GlucoMen areo måler er garanteret til at være fri for materiale- og fabrikationsfejl i 2 år fra købsdatoen (undtagen som angivet nedenfor). Hvis GlucoMen areo måleren på noget tidspunkt i løbet af de første 2 år ikke fungerer af en eller anden grund (undtagen som beskrevet nedenfor), vil den blive erstattet med en ny måler eller en tilsvarende, uden omkostninger. Hvis du ønsker at forlænge garantiperioden for apparatet, se garantikortet. Denne garanti er underlagt følgende undtagelser og begrænsninger: Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber; Denne garanti gælder ikke for udstyr, som fungerer dårligt eller er skadet på grund af indlysende manipulation, misbrug, ændring, uatoriseret vedligeholdelse i overenstemmelse med brugsanvisningen; Der er ingen anden udtrykkelig garanti for dette produkt. Muligheden for erstatning, som er beskrevet ovenfor, er garantigiverens eneste forpligtelse under denne garanti. Den oprindelige køber skal kontakte A. Menarini Diagnostics: Tel. +46-(0) A. Menarini Diagnostics er forpligtet til at bruge dine personlige informationer på en ansvarlig måde og i overenstemmelse med loven. Du har hermed vores løfte, om at vi ikke vil udlevere eller sælge dine personlige informationer til tredjeparter. De oplysninger du frivilligt giver, vil blive brugt til at hjælpe os med at betjene dig bedre i fremtiden. 11. Symboler og forkortelser Læs brugsanvisningen Advarsel, læs brugsanvisningerne før brug Temperaturgrænse Brug inden Producent Batchkode In-vitro diagnostisk medicinsk apparat In vitro apparat for selvtestning Serienummer Genanvendelig pakke Dette produkt opfylder kravene i direktivet 98/79/ EC om in vitro diagnostisk medicinsk udstyr Risiko for contamination på grund af brug af blodprøver Blodsukkermåler Væsentlige tilføjelser eller ændringer fra den tidligere brugsanvisning Jævnstrøm (spænding) Katalognummer 7

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW 06647502A Revisionsdato: 11/2010 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play.

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. System til måling af blodsukker Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. Anvender kun CONTOUR NEXT-blodsukkerteststrimler. BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER 1 5 2 3 4 NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning System til blodsukkermåling Apparat og elektronisk logbog i ét Brugervejledning UltraSmart System til blodsukkermåling Brugervejledning i Symboler: SN Serienummer LOT IVD Lot-nummer In Vitro diagnostisk

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Læser- og sensordemokit. Lommeguide

Læser- og sensordemokit. Lommeguide Læser- og sensordemokit Lommeguide Indhold Tilsigtet anvendelse... 1 Systemoversigt... 1 Læser.................................................... 3 Sensor...................................................

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

DK Blodsukkermåler. Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306

DK Blodsukkermåler. Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306 DK Blodsukkermåler Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306 0483 Et overblik over lucodock DK Brugsanvisning Beskrivelse af systemet... 1 DK 1 Tegnforklaring... 2 DK 2 Sikkerhedsanvisninge...

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE Erstatter brugervejledningen AW 06640701A Rev. dato: 05/2009 Indhold: Sådan indstiller du blodsukkerapparatet 1 Sådan tester du dit blodsukker 5 Sådan føjer du måltids-

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning ONR 2261 Hagedorn 21223 V5/1 man_06456260001_02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_06456260001_02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_06456260001_02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_06456260001_02_darow_154x127mm

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Vejrstation med clockradio og udvendig sensor Model WS 1403 Betjeningsvejledning 1 Mange tak, fordi du har købt dette produkt af høj kvalitet fra ADE. Du har købt en vejrstation med den højeste tekniske

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT Version 1.0HCT HaemoMedtec ApS Granlyvej 4 6920 Videbæk Tlf. 53 50 15 16 Fax 31 73 29 21 info@haemomedtec.dk www.haemomedtec.dk HSC, marts 2014 Indhold Tænd Lactate Scout+ Side 5 Sluk Lactate Scout+ Side

Læs mere

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner Brugervejledning Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner ART20309_Rev-B.indd 1 Symboldefinition Disse symboler bruges på måleren. CE-mærke Batchkode EU-direktivet om batterier kræver, at brugte batterier

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth.

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth. DANSK 1 (A.L.T.) Funktionstaster MODE = Funktion NE/RE/- = Næste/nulstil/minus ST/SP/+ = Start/stop/plus EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth Indhold Afsnit Side Funktioner... 3 Symboler... 3 Opsætning/app...

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Brugsanvisning Blodsukkerapparat

Brugsanvisning Blodsukkerapparat Brugsanvisning Blodsukkerapparat Indhold Indledning...3 Kapitel 1: Dit nye system...5 Kapitel 2: Blodsukkermålinger...13 Kapitel 3: Kontrolmålinger...25 Kapitel 4: Apparatindstillinger...31 Kapitel 5:

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052611 Dæktrykssensor (til motorcykel og ATV) Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dæktrykssensor - Varenr. 9052611 Beskrivelse: Tyredog

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt

Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt Denne vægt er en af mange i et bredt sortiment af hjemmeprodukter til din sundhed produceret af Tanita. Denne brugervejledning vil hjælpe dig til

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual ACCU-CHEK _CP_LCM_Manual_DA final.indd 1 Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 20.6.2007 17:56:48 På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes følgende symboler,

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

G TECTA 4G Multigasdetektor

G TECTA 4G Multigasdetektor G TECTA 4G Multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA 4G Startsekvens

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Vigtige advarsler Læs venligst følgende vigtige advarsler før du begynder. Undersøg altid spaen og lederhovedet før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 Kære CLEVER CHEK TD-4227 ejer: Du har valgt et af de bedste apparater til blodsukkermåling. Denne manual indeholder vigtige informationer som du bør kende om dit apparat,

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere