Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her."

Transkript

1 DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder for at få adgang til apparatets hukommelse ( 5.1), eller længere (4 sekunder) for at gå ind i indstillingerne, når du ikke er i gang med testningen ( 6). OP/NED ( / ) KNAPPERNE Tryk eller for at bladre igennem forskellige alternativer og/eller værdier. BAGSIDE UDLØSERKNAP NFC ANTENNE Brugerhåndbog Tak fordi, du har valgt måleren GlucoMen areo. Vi har udviklet denne kompakte blodsukkermåler for hurtigere og enklere testning af blodsukkeret, og vi håber det vil være til god hjælp for overvågningen af din sukkersyge. Denne håndbog forklarer, hvordan du bruger den nye måler. Før testning skal du læse denne brugsanvisning og de medfølgende indstiksseddeler grundigt igennem: GlucoMen areo Sensor og GlucoMen areo kontrol. Vær specielt opmærksom på listen over advarsler og forsigtighedsregler. Opbevar denne brugsanvisning som fremtidig reference. Hvis du har spørgsmål, tag kontakt med A. Menarini Diagnostics for assistance (referencerne findes bagerst i denne håndbog). 1. Beregnet brug Din GlucoMen areo blodsukkermåler og GlucoMen areo Sensor er in-vitro diagnostisk medicinsk udstyr, til kvantitativ måling af blodsukkerniveauet i kapillært fuldblod. De er beregnet til selvtestning til at overvåge og kontrollere blodsukkerniveauet hos personer med diabetes mellitus, og de kan også bruges i kliniske miljøer af sundhedspersonale. De er ikke beregnet til diagnosestillelse eller til screening for diabetes, eller til neonatal brug. Ændr ikke din behandling på grundlag af testresultaterne fra denne måler, uden først at have rådført dig med din læge eller med andet sundhedspersonale. DATAOVERFØRINGS- PORT BATTERIHOLDER UDLØSERKNAP Tryk på denne knap for at fjerne den brugte teststrimmel. BATTERIHOLDER Holder to CR2032 3V litium cellebatterier. DATAOVERFØRINGSPORTEN Tilkoblingsport for PC-kabel og Bluetooth-enhed fra A. Menarini Diagnostics. HUKOMMELSESIKON UR/ALARMIKON CTRL-IKON NFC-IKON LAVT BATTERI-IKON FORKERT TEMPERATUR IKON: MÅLERSKÆRM MARKØRIKO- NER HYPO-/HYPERIKONER DRÅBEIKON HOVEDDISPLAYETS OMRÅDE MÅLEENHED KLOKKESLÆT GENNEMSNIT DATO HUKOMMELSESIKON: indikerer at du bruger hukommelsen ( 5). UR/ALARMIKON: "uret" vises mens man indstiller klokkeslættet ( 6.1); "alarm" vises, mens man indstiller lydsignalet for påmindelse(r), og den vil blive vist, hvis en alarm er aktiveret ( 6.2). HYPO-/HYPERIKONER: vises mens man indstiller hypoglykemiskog hyperglykemiske tærskler, og hvis testresultaterne er under eller over disse værdier ( 6.4). 1

2 DRÅBEIKON: HOVEDDISPLAYETS OMRÅDE: MÅLEENHED: KLOKKESLÆT: GENNEMSNIT: DATO: MARKØRIKONER: blinker for at indikere at apparatet er klart til blod eller kontrolløsning ( 4.2, 4.3). viser testresultaterne, gemte testværdier, resultaternes gennemsnit og meddelelser. viser måleenheden for din blodsukkermåler (mg/dl eller mmol/l, kan ikke ændres). viser klokkeslættet (TT:MM 12 T am/pm eller 24 T-format) viser perioden, som er knyttet til de viste gennemsnit (1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dage - 5.2) viser datoen (DD-MM-format) vises mens man markerer testresultatet ( 4.4) eller gennemgår et markeret resultat. Før-måltid-markør Efter-måltid-markør Træningsmarkør Tjekmarkør FORKERT TEMPERATUR IKON: vises under testning udenfor det tilladte temperaturområde. LAVT BATTERI-IKON: vises når batteriet skal skiftes ud ( 7.3). NFC-IKON: vises mens man indstiller NFC (Near Field Communication)-funktionen ( 6.5), og når denne funktion er aktiveret; det vil blinke når data overføres via NFC ( 5.3.1) CTRL-IKON: indikerer en kontrolopløsningstest ( 4.3). 2.2 TESTSTRIMMEL INDSÆT DENNE ENDE I MÅLEREN 3. Før testning KONTROLVINDUE OVERFØR BLODDRÅBEN/ KONTROLOPLØSNINGEN HER 3.1 Vær forsigtig, når du bruger måleren Tid og dato er forhåndsindstillet på måleren. Sørg for at tids- og datoindstillinger er rigtige før første gangs brug. Juster dem, om nødvendigt. Tjek altid indstillingerne efter at have skiftet batteriet ( 7.3). For nøjagtige testresultater bør man lade måleren tilpasse sig omgivelserne i 15 til 20 minutter, før man tester blodsukkerniveauet: - Temperatur: 5 til 45 C (41 til 113 F); - Luftfugtighed: 20 til 90 % RH (relativ luftfugtighed). Brug eller opbevar ikke måleren hvor: - der er kraftige temperatursvingninger; - luftfugtigheden er høj og fører til kondens (bad, tørrerum, køkken, osv.); - der er et stærkt elektromagnetisk felt (nær mikrobølgeovne, mobiltelefon, osv.). Brug ikke apparatet, hvis det er blevet tabt i væske, eller hvis væske er trængt ind, også selvom det er blevet tørret. Undgå direkte kontakt med teststrimmelporten på måleren. En varmesensor er placeret på indersiden af apparatet for at minimere eventuelle fejl. Kobl ikke dataledningen for dataoverføringsporten til ved testning. Måleren kan blive skadet og kan derfor føre til unøjagtige testresultater. Påfør ikke blod direkte til teststrimmelporten på måleren. Del ikke måleren med andre for at undgå infektion. 3.2 Vær forsigtig, når du bruger teststrimlerne For testning med GlucoMen areo måler, skal man kun bruge GlucoMen areo sensor. Brug ikke andre teststrimler, idet dette giver unøjagtige testresultater. Brug ikke teststrimlerne efter udløbsdatoen. Udløbsdatoen står skrevet på teststrimlernes hætteglas ved siden af -symbolet. For at få nøjagtige testresultater skal man lade teststrimlerne tilpasse sig omgivelserne i mindst 30 minutter, før man tester blodsukkerniveauet: - Temperatur: 5 til 45 C (41 til 113 F); - Luftfugtighed: 20 til 90 % RH (relativ luftfugtighed). Brug ikke teststrimlerne efter 6 måneder eller mere fra den første åbning af hætteglasset. Teststrimlerne er beregnet til engangsbrug. Brug ikke teststrimler som allerede har absorberet blod eller kontrolopløsning. Opbevar alle de ubrugte strimler i det oprindelige hætteglas og når man har taget en ud, skal man umiddelbart lukke hætten ordentligt, for at bevare kvaliteten. Overfør dem ikke til en anden beholder. 4. Måling af blodsukkerniveauet 4.1 Blodprøvetagning For information om hvordan du bruger stikkeinstrumentet, læs den tilhørende brugsanvisning. Vask stikstedet med sæbe og vand, og tør området grundigt før blodprøvetagningen. Del ikke lancetten eller stikkeinstrumentet med andre for at undgå infektioner. Brug altid en ny lancet. Lancetterne er beregnet til engangsbrug. Brug ikke en lancet, som allerede er blevet brugt Alternative stikkesteder (AST) Denne måler kan teste blodsukkeret i blod fra fingerspidsen, håndfladen og underarmen. Dog kan testresultaterne fra andre steder end fingerspidserne afvige fra målingerne fra fingerspidserne. Rådfør dig med din læge eller andet sundhedspersonale, før du tester blod fra håndfladen eller underarmen. Brug blod fra: Fingerspids, håndflade, Underarm Fingerspids Hvis du skal teste: Før måltid To timer eller mere efter måltiderne To timer eller mere efter træning Når det er muligt, at blodsukkerniveauet ændrer sig hurtigt (for eksempel efter måltider eller træning) Når der opstår symptomer såsom hypoglykæmi, som sved, koldsved, svævende fornemmelse eller rysten Når umiddelbar testning er nødvendig pga. mistanke om hypoglykæmi Når man er i dårlig fysisk form, for eksempel forkølet osv. 4.2 Måling af blodsukkeret 1. Indsæt en ny strimmel i teststrimmelporten. Dråbeikonet begynder at blinke på skærmen. Hvis ingenting vises på skærmen, fjern teststrimmelen og indsæt den igen i teststrimmelporten, vent derefter på at dråbeikonet begynder at blinke. 2. Påfør bloddråben på enden af teststrimmelen indtil kontrolvinduet er fyldt. Et lydsignal høres (hvis aktiveret), og der startes en nedtælling på skærmen. 2

3 For nøjagtige testresultater, påfør bloddråben på enden af teststrimmelen inden 20 sekunder efter stikket. Test ikke blod, som løber eller breder sig ud fra stikkestedet. Smør ikke blodet udover teststrimmelen. Klem ikke teststrimmelen kraftigt mod stikkestedet. Rør ikke teststrimmelen, når måleren har startet nedtællingen. 3. Læsning af testresultatet. Du vil høre et bip, når testresultatet vises på skærmen. FORSIGTIG Hvis "LO" eller "HI" bliver vist på skærmen: Gentag testen. Hvis "LO" eller "HI" stadig vises, skal du kontakte din læge eller andet sundhedspersonale. "LO" vises, hvis måleresultatet er lavere end 1.1 mmol/l. "HI" vises, hvis testresultatet er højere end 33.3 mmol/l. Ikonet "hypo" eller "hyper" kan forekomme, afhængig af den grænseværdi du har indstillet ( 6.4). Hvis testresultatene ikke passer til, hvordan du føler dig: Kontroller at testen er blevet udført korrekt, som forklaret i 4.2. Udfør derefter en kontrolmåling for at tjekke, om systemet fungerer, som det skal ( 4.3). Gentag målingen med en blodprøve fra fingerspidsen (brug ikke et alternativt blodprøvested). Hvis testresultatet fortsat ikke passer med, hvordan du føler dig, tag kontakt med din læge eller andet sundhedspersonale. Ignorer ikke testresultaterne. Ændr ikke din blodsukkerforvaltning eller behandling, uden først at rådføre dig med din læge eller andet sundhedspersonale. 4. Tryk på udløserknappen for at fjerne teststrimmelen. Måleren slukkes. FORSIGTIG! Når du trykker den brugte teststrimmel ud, lad måleren pege nedad og bort fra andre personer. Bortskaffelse af biologisk farligt affald Brugte teststrimler og lancetter er biologisk farligt affald. De skal derfor bortskaffes i henhold til de lokale regler om biologisk farligt affald. 4.3 Kontroltest Gennemfør en kontrolmåling hvis: du har mistanke om, at måleren eller teststrimlerne ikke fungerer som de skal; måleren er faldet på gulvet; måleren er skadet; testresultaterne ikke er i overenstemmelse med, hvordan du føler dig: du ønsker at tjekke målerens og teststrimmelernes præstation, når du bruger dem for første gang, eller når som helst når du ønsker at tjekke, hvordan de fungerer før en blodsukkermåling. For at teste apparatet og teststrimlerne må man kun bruge GlucoMen areo kontrol (som leveres separat). Brug ikke kontrolopløsningen efter dens udløbsdato. Udløbsdatoen står skrevet på kontrolopløsningens hætteglas, ved siden af - symbolet. For nøjagtige testresultater bør man lade kontrolopløsningen tilpasse sig omgivelserne i mindst 30 minutter, før man udfører kontroltesten: - Temperatur: 5 til 45 C (41 til 113 F); - Luftfugtighed: 20 til 90 % RH. Brug ikke kontrolopløsningen, hvis der er gået 3 måneder eller mere siden første åbning af hætteglasset. Drik ikke kontrolopløsningen. Den er ikke beregnet til at indtages. Undgå kontakt mellem opløsningen og huden og øjnene, da dette kan føre til betændelse. For at udføre en kontrolopløsningstest, gør som følger: 1. Indsæt en ny strimmel i teststrimmelporten. Dråbeikonet begynder at blinke på skærmen. Hvis ingenting vises på skærmen, fjernes teststrimmelen, før man sætter den i teststrimmelporten igen, vent derefter på, at dråbeikonet begynder at blinke. 2. Vælg ctl testikonen ( 2.1). Hvis CTL-ikonet ikke er blevet valgt før du udfører kontrolopløsningstesten, vil resultatet blive lagret som en blodprøve, og bruges til at beregne gennemsnittet. 3. Ryst hætteglasset med kontrolopløsningen før testning. Lad den første dråbe gå tabt, før du bruger opløsningen. Pres en dråbe af kontrolopløsningen på en ren, hård, tør overflade. 4. Berør dråben med kontrolopløsningen med enden af teststrimmelen helt til kontrolvinduet er fyldt. Et lydsignal høres (hvis det er aktiveret), og nedtællingen starter på skærmen. Testen vil ikke starte, hvis du påfører kontrolopløsningen direkte i kontrolvinduet. Testen starter, når måleren registrerer kontrolopløsningen. Under testen, vil måleren tælle ned fra 5 til 1. Luk hætteglasset med kontrolopløsningen godt. Rør ikke teststrimmelen, efter at måleren er startet med nedtællingen. 5. Kontroller at målresultatet ligger indenfor det acceptable interval, det er angivet på etiketten til teststrimlernes hætteglas. Hvis det er udenfor det acceptable interval, gentag kontrolopløsningstesten. Hvis du fortsat har testresultater, som falder udenfor det acceptable interval, stop med at bruge systemet, og tag kontakt med A. Menarini Diagnostics kundeservice. 6. Tryk på udløserknappen for at fjerne teststrimmelen. Måleren slukkes. 4.4 Markering af testresultaterne Efter at en blodsukkertest med blod (ikke kontrolopløsning) er udført med et gyldigt resultat, kan du markere resultatet, som følger: 1. Start fra punkt 3 i blodsukkermålingsproceduren (resultatet vises på skærmen, 4.2) Tryk indtil markørikonerne begynder at blinke. Tryk eller for at bladre igennem ikonerne (tilbage og frem) efter følgende sekvens: Før-måltid-markør Efter-måltid-markør Træningsmarkør Kontrolmarkør. (Generel markør) Ugyldig. (Når bekræftet, fravælges enhver tidligere valgt markør) 2. Tryk for at bekræfte den markør, du har valgt. Du kan vælge flere markører (men kun én, når du indstiller eller )ved at gentage trin 1 og 2 3. Gå tilbage til punkt 4 i proceduren for blodsukkermålingen ( 4.2) 5. Administrering af dine testresultater 5.1. Gå de tidligere resultater igennem Du kan gå tidligere resultater igennem, som er lagret i hukommelsen. Måleren lagrer op til 730 testresultater med datoer, tider og markører. Sørg for at klokkeslættet og datoen er rigtige før første gangs brug, og juster dem, om nødvendigt ( 6.1). Hvis klokkeslættet og datoen ikke er korrekte, vil måleren lagre testresultaterne i en forkert rækkefølge. 3

4 1. Sørg for, at måleren er slukket (for at slukke måleren, hold inde i 3 sekunder, indtil skærmen slukkes). 2. Tryk ind i 2 sekunder for at slå apparatet til, og gå ind i hukommelsesmodus ("mem"-ikonet vises på skærmen). 3. Det sidste testresultat vises på skærmen. Skærmen viser også dato og tidspunkt for testen, samt de tilsvarende markører. 4. Tryk eller for at bladre igennem de lagrede dataer. 5. Tryk i 3 sekunder for at slukke apparatet. 6. Indstilling af måler i. Sørg for at apparatet er slukket (for at slukke apparatet, hold inde i 3 sekunder, indtil skærmen slukkes). ii. Tryk ind i 4 sekunder for at komme ind i indstillingsmenuen. iii. Tryk eller for at bladre indstillingsmenuen igennem (se billeder herunder), og tryk på for at gå ind i hver enkel menu Hvis der ikke er nogen lagrede resultater i hukommelsen, viser skærmen "ooo". Når man er færdig med at gå de enkelte testresultater igennem, vil skærmen vise "ooo". Hold eller nede for et hurtigt gennemsyn af resultaterne Se resultaternes gennemsnit Du kan se gennemsnittet af resultaterne i de indstillede intervaller (1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dage). 1. Følg trin 1 og 2 i Tryk på for at gå ind i gennemsnitsfunktionen ("AVG"-ikonet vises på skærmen). 3. Gennemsnittet for dag 1 vises på skærmen. 4. Tryk ind for at gennemgå gennemsnittene. 5. Efter at have gennemgået 90 dages gennemsnit, tryk på for at gå tilbage til hukommelsen (trin 3 i 5.1). 6. Hold inde i 3 sekunder for at slukke apparatet. Hvis der er mindre end 2 lagrede resultater i hukommelsen for gennemsnitsperioden, viser skærmen "ooo". Hvis der ikke er nogen resultater, viser skærmen "ooo". Gennemsnitsfunktionen udligner HI resultater til 33.3 mmol/l, og LO resultater til 1.1 mmol/l Dataoverføring Testresultater som er gemt i GlucoMen areo målerens hukommelse, kan også downloades til GlucoLog software, eller til apps, ved hjælp af enten NFC, en dedikeret ledning eller en Bluetooth-nøgle, distribueret af A. Menarini Diagnostics. GlucoLog software og apps, datakabel og Bluetooth-nøgler leveres separat. Se hver enkelt brugsanvisning for instruktioner om, hvordan du downloader data NFC-overføring For dataoverføring ved hjælp af NFC, skal NFC-funktionen være aktiveret på GlucoMen areo måleren ( 6.5), og på en NFC-udstyret enhed (for eksempel en smartphone) med GlucoLog apps. 1. Aktiver NFC-overføring på GlucoLog app for NFC-udstyret enhed. 2. Bring GlucoMen areo NFC antennen tæt (< 1 cm) til NFC- enhedens antenne. Data vil blive sendt, selv om måleren er slukket eller er i hukommelsestilstand. 3. Dataoverføringen vil starte automatisk ( areo måleren tændes, og det blinkende ikon vises på skærmen). 4. Når dataoverføringen er færdig, vil teksten "End" blive vist på GlucoMen areo -målerens skærm (sammen med -ikonet), og et lydsignal vil lyde én gang. 5. Tryk ind i 3 sekunder for at slukke apparatet. Dataoverføring via NFC kan formindske batteriernes levetid. Under indstilling kan du enten trykke på for at afslutte eller sætte en teststrimmel ind for at udføre en test. Ændringene indtil nu vil blive husket af måleren. 6.1 Indstilling af dato/klokkeslæt Brug eller for at vælge den rigtige værdi. Tryk for at bekræfte og gå videre til næste trin: år, måned, dag, tidsformat (12 T, 24 T), time, minutter. Efter at have bekræftet minutterne (ved at trykke på ), gå tilbage til indstillingsmenuen (trin iii 6). 6.2 Alarmindstilling Du kan indstille op til tre alarmer på GlucoMen areo -måleren. Når alarmen når den indstillede tid, vil måleralarmen lyde i 30 sekunder. Tryk på eller indsæt en teststrimmel for at stoppe lydalarmen på måleren (alarmen vil fortsat være indstillet). Før du indstiller alarmen, tjek at klokkeslættet er indstillet rigtigt. 1. Displayet viser alarm 1 status (standardindstillingen er OFF). Du kan slå den til ved at trykke på eller. Tryk på for at bekræfte valget, og gå videre til næste trin. 2. Tryk på eller for at vælge time. Tryk på for at bekræfte valget, og gå videre til næste trin. 3. Tryk på eller for at vælge minutter. Tryk på for at bekræfte valget, og gå videre til indstilling af alarm Indstil alarm 2 og 3 ved at følge trin 2 til 3. Efter, at du er færdig med at indstille alarmerne, tryk ind på for at gå tilbage til indstillingsmenuen (trin iii 6). Alarmen vil have samme format (12 T, 24 T) som klokkeslættet, det blev indstillet til. Alarmindstillingerne vil ikke blive slettet, når du skifter batterierne ud. 6.3 Lydsignalstatus Lydsignalet på GlucoMen areo måleren er forhåndsindstillet på ON. Du kan justere lydsignal-funktionen som følger. 1. Tryk på eller for at slå lydsignalet ON (TIL) eller OFF (FRA). 2. Tryk på for at bekræfte og gå tilbage til indstillingsmenun (trin iii 6). Hvis man slår lydsignalet fra, kan man gå glip af mange vigtige varsler fra måleren, som for eksempel bekræftelser eller fejlmeldinger. 4

5 6.4 Indstilling af hypo/hyper-alarmerne GlucoMen areo blodsukkermåler har en alarmfunktion, som tillader dig at indstille høj (hyperglykæmi) og lav (hypoglykæmi) blodsukkergrænseværdier. På baggrund af de indstillede værdier, vil skærmen vise "hypo" eller "hyper", afhængig af om blodsukkerresultatet er under din lave blodsukkergrænse eller over din høje blodsukkergrænseværdi. Rådfør dig med din læge eller andet sundhedspersonale, når du indstiller Hypo- og Hyper-værdierne. Ændr eller stop ikke din medicin baseret på denne funktion. Kontakt altid din læge eller andet sundhedspersonale, før du ændrer eller stopper din medicin. Alarmerne for hypo-/hyper-værdierne på GlucoMen areo måleren er forhåndsindstillet på OFF (FRA). Du kan indstille hypo- og hypergrænseværdierne på følgende måde: 1. Tryk på eller for at sætte hypo-alarmen på ON (TIL) eller OFF (FRA). 2. Tryk på for at indstille hypo-alarmværdien (hvis den er ON (TIL)). 3. Tryk på eller for at vælge den ønskede værdi. Tryk, og hold ind enten eller for at bladre hurtigt igennem tallene. 4. Tryk på for at bekræfte valget, og gå videre til indstillingen af hyperalarmen. 5. Tryk på eller for at slå hyper-alarmen ON (TIL) eller OFF (FRA). 6. Tryk på for at indstille hyper-alarmværdien (hvis den er ON (TIL). 7. Tryk på eller for at vælge den ønskede værdi. Tryk, og hold enten eller ind for at bladre hurtigt igennem tallene. 8. Tryk på for at bekræfte valget. 6.5 NFC-indstilling NFC-funktionen på din GlucoMen areo måler er forhåndsindstillet på OFF (FRA), men kan aktiveres på følgende måde: 1. Tryk på eller for at vælge ON (TIL) eller OFF (FRA). 2. Tryk på for at bekræfte og afslutte. 7. Måler opbevaring/vedligeholdelse 7.1 Opbevaring af din måler Efter brug skal man sætte låget på teststrimmelhætteglasset og kontrolopløsningsflasken, for at bevare kvaliteten. Pak måleren, teststrimlerne, kontrolopløsningerne og brugsanvisningerne i din bæretaske, og opbevar den i et tørt sted. Den korrekte opbevaringstemperatur er fra -20 til 50 C (-4 til 122 F) for måleren, og fra 4 til 30 C (39,2 til 86 F) for teststrimlerne og kontrolopløsningen. Må ikke fryses. Undgå varme, fugtighed og direkte sollys. For at opnå nøjagtige testresultater: Brug ikke teststrimler eller kontrolopløsninger, hvis flaskerne er skadet eller har stået åbne. Brug ikke teststrimlerne eller kontrolopløsningerne efter deres udløbsdato. 7.2 Rengøring af måleren Din måler behøver ikke sepciel rengøring. Hvis din måler bliver tilsmudset, tør den af med en blød klud fugtet med mildt rengøringsmiddel. For at desinficere din måler efter rengøringen, tør den af med en blød klud, fugtet med enten 75 % etanol eller fortyndet blegemiddel (10 % natriumhypochloritopløsning). 7.3 Udskiftning af batterier Når ikonet for lavt batteriniveau vises på skærmen, er batterierne ved at løbe ud. Skift batterierne ud, før du bruger din måler. Tidligere resultater bliver i hukommelsen, også selvom batterierne bliver skiftet ud. Din måler bruger to CR2032 3V litiumbatterier. Denne type batteri kan findes i mange butikker. Hav ekstra batterier parate til enhver tid. Du behøver ikke at indstille dato og klokkeslæt, hvis du skifter batterierne inden 2 minutter efter at have fjernet de gamle. 2. Fjern batteridækslet på bagsiden af måleren. 3. Tag batterierne ud. 4. Sæt de nye batterier i batteriholderen, med "+" polen vendt opad. 5. Luk batteriholderen. Hvis batterierne er indsat omvendt, vil måleren ikke fungere. Uret på måleren kan stoppe med at virke, hvis du rør metaldelene inde i måleren med hænderne eller med metalinstrumenter. Hvis du bytter batterierne ud efter mere end 2 minutter, og ikke indstiller uret vil alle påfølgende testresultater lagres med forkert dato og klokkeslæt. Bortskaf gamle batterier i overenstemmelse med lokal miljøregulering. 8. Problemløsning 8.1. HI og LO-meddelelser Hvis testresultatet ligger over (33.3 mmol/l) vil HI-ikonet vises på displayet. Hvis testresultatet ligger under (1.1 mmol/l), vil LO-ikonet vises på displayet. Hvis HI- eller LO-meddelelser vises, tag kontakt med din læge eller andet sundhedspersonale, før du begår ændringer i din behandling. Hvis HI- eller LO-ikonerne blive vist gentagne gange, selvom blodsukkerniveauet ikke burde være højt eller lavt i henhold til din læge, kontakt A. Menarini Diagnostics kundeservice Fejlmeldinger System Hardware Error. Fjern, og genindsæt batterierne for at genstarte måleren, og gentag testen med en ny teststrimmel. Hvis problemet vedvarer, kontakt A. Menarini Diagnostics kundeservice. Teststrimmelen er skadet eller brugt, eller blodprøven er blevet påført før ikonet "påfør prøven" begyndte at blinke. Fjern den gamle teststrimmel, og gentag testen med en ny en. Vent til dråbe-ikonet begynder at blinke, før du starter. Blodprøvefejl. Blodprøven fyldte ikke prøveområdet på teststrimmelen under målingen, fordi prøven ikke blev brugt korrekt eller mængden var utilstrækkelig. Gentag målingen med en ny teststrimmel efter korrekt prikning af din finger ( 4.1). Strimmelen blev fjernet eller forstyrret under nedtællingen. Gentag testen med en ny teststrimmel. Frakobling fra NFC under overføring. Gentag NFC-overføringen. Hvis problemet vedvarer, kontakt kundeservice. Skift batterierne ud på følgende måde: 1. Sørg for, at måleren er slukket. 5

6 Lavt batteriniveau. Skift batterierne ud i henhold til anvisningerne ( 7.3). Temperaturen var ikke indenfor det anbefalede område. Gentag målingen efter mindst 30 minutter, når driftstemperaturen er blevet genoprettet Uventede testresultater Hvis testresultatet er usædvanligt i forhold til dine tidligere testresultater: 1. Gentag målingen med en ny teststrimmel ( 4.2). 2. Udfør en kontrolmåling med GlucoMen areo kontrolopløsning ( 4.3). 3. Skift teststrimmelhætteglasset ud, og gentag målingen med en ny teststrimmel ( 4.2). 4. Hvis du stadig er usikker på testresultaterne, kontakt din læge eller andet sundhedspersonale. I tilfælde af uventet aflæsing, kontakt din læge eller sundhedspersonale før du foretager ændringer i din behandling. Hvis testresultaterne fortsætter med at være usædvanlige, kontakt A. Menarini Diagnostics kundeservice. 9. Tekniske specifikationer Produkt: GlucoMen areo Producent: A. Menarini Diagnostics srl Testet element: Blodsukkerniveau Måleenhed: mmol/l Testinterval/ mmol/l område: Hæmatokritinterval: % (hæmatokrit kompenseret) Teststrimmel: GlucoMen areo Sensor Teststrimmel Ikke behov for kodning kodning: Prøve: Friskt, kapillært fuldblod Prøvestørrelse: minimum 0,5 µl Testtid: 5 sekunder Analysemetode: Elektrokemisk, glucoseoxidase (GUD, Aspergillus Niger fremskaffet) baseret metode. Mediator: hexacyanoferrat (III) ion. Kalibrering og sporbarhed: Temperaturkompensation: Batterier: Batteriets levetid: Hukommelse: Databehandling: Resultaterne svarer til plasmaglucosekoncentrationen (refereret til kapillært plasma). GlucoMen areo systemet er kalibreret ved hjælp af kapillære plasmaværdier fastlagt af en Yellow Springs 2300 analysator (YSI). YSI-analysatoren er kalibreret (som sekundær referencemålingsprocedure) ved hjælp af en serie af YSI-standarder (primær-kalibratorer) som er hentet direkte fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA). Automatisk kompensation ved hjælp af en indbygget termosensor To 3,0 V Litiumbatterier (CR2032) Minimum 1000 test eller ca. 1 år (ca kørsler til 1 transmission/dag & 3 test/dag). 730 testresultater med markører, datoer og tider. Når hukommelsen er fuld, vil de nye resultater erstatte de ældste Før/efter måltider, træning, tjek tilgængelige markører. Alarmer: Dataoverføring: Gennemsnit: Automatisk slukning: Dimensioner: Vægt: Driftsbetingelser for måleren: Opbevaringsforhold for måleren: Opbevaringsforhold for teststrimlerne: Opbevaringstemperatur for kontrolopløsningen: Driftsmiljø: EU-direktiv / klassificering: Op til tre indstillelige akustiske alarmer. Via dedikeret datakabel, NFC, eller en Bluetoothenhed. Over 1, 7, 14, 30, 60, 90 dage. - Efter 50 sekunders inaktivitet før testen (sensorstrimmelen indsat i måleren, blinkende dråbeikon). - Efter 45 sekunders inaktivitet efter testen og Err2, Err3, Err4, HI og LO fejlmeddelelser. - Efter 5 sekunder med Err1 Err5 fejlmeddelelser, Temperaturikon og Batteriikon. 85,5 mm (L) x 56 mm (B) x 18,2 mm (H) 46 g (uden batterier) - Temperatur: 5-45 C ( F). - Relativ luftfugtighed: % (ingen kondensdannelse). - Temperatur: C ( F). - Relativ luftfugtighed: %. - Temperatur: 4-30 C ( F) (både for uåbnede hætteglas og efter åbning). - Relativ luftfugtighed: % (både for uåbnede hætteglas og efter åbning) C ( F) GlucoMen areo måleren overholder elektromagnetiske kompatibilitetsstandarder og er blevet testet for elektrostatisk udladning og elektromagnetiske felter i henhold til EN :2006 og EN : /79/EF/ bilag II, liste B Apparat-standard: EN ISO 15197:2003 6

7 10. Garanti Din GlucoMen areo måler er garanteret til at være fri for materiale- og fabrikationsfejl i 2 år fra købsdatoen (undtagen som angivet nedenfor). Hvis GlucoMen areo måleren på noget tidspunkt i løbet af de første 2 år ikke fungerer af en eller anden grund (undtagen som beskrevet nedenfor), vil den blive erstattet med en ny måler eller en tilsvarende, uden omkostninger. Hvis du ønsker at forlænge garantiperioden for apparatet, se garantikortet. Denne garanti er underlagt følgende undtagelser og begrænsninger: Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber; Denne garanti gælder ikke for udstyr, som fungerer dårligt eller er skadet på grund af indlysende manipulation, misbrug, ændring, uatoriseret vedligeholdelse i overenstemmelse med brugsanvisningen; Der er ingen anden udtrykkelig garanti for dette produkt. Muligheden for erstatning, som er beskrevet ovenfor, er garantigiverens eneste forpligtelse under denne garanti. Den oprindelige køber skal kontakte A. Menarini Diagnostics: Tel. +46-(0) A. Menarini Diagnostics er forpligtet til at bruge dine personlige informationer på en ansvarlig måde og i overenstemmelse med loven. Du har hermed vores løfte, om at vi ikke vil udlevere eller sælge dine personlige informationer til tredjeparter. De oplysninger du frivilligt giver, vil blive brugt til at hjælpe os med at betjene dig bedre i fremtiden. 11. Symboler og forkortelser Læs brugsanvisningen Advarsel, læs brugsanvisningerne før brug Temperaturgrænse Brug inden Producent Batchkode In-vitro diagnostisk medicinsk apparat In vitro apparat for selvtestning Serienummer Genanvendelig pakke Dette produkt opfylder kravene i direktivet 98/79/ EC om in vitro diagnostisk medicinsk udstyr Risiko for contamination på grund af brug af blodprøver Blodsukkermåler Væsentlige tilføjelser eller ændringer fra den tidligere brugsanvisning Jævnstrøm (spænding) Katalognummer 7

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

~ Side 1 ~ ThermoDock

~ Side 1 ~ ThermoDock ThermoDock 1 Forbindelse porten på din iphone / ipod touch / ipad _ 2 Forbindelse stik til dit ThermoDock modul 3 ThermoDock infrarød temperatur målings modul 4 Temperaturføler for berøringsfri temperatur

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE HOVEDKORT: Grønt kort: Det grønne kort har et stort grønt plus tegn på forsiden og bruges til at tilføje brugere til alarmen.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Dräger Alcotest 3000 Alkometer

Dräger Alcotest 3000 Alkometer Dräger Alcotest 3000 Alkometer Brugsanvisning ST-14138-2008_sw.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Anvendelsesformål.................................... 4 Hvad er hvad?........................................

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere