Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter"

Transkript

1 Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter August 2006 Udarbejdet med tilskud bevilget fra ELFOR af: EnergiMidt A/S Powerlynx A/S Embedit A/S ELFOR Tietgensvej Silkeborg Jyllandsgade Sønderborg Generatorvej 8A 2730 Herlev Sag: 2003/ J.nr.:

2 0. Indholdsfortegnelse 1. Formål Udviklingen af EnergiMetret Deltagere Forløb Fastlæggelse af funktioner/specifikationer/krav Design Produktet Display Software Alarmfunktion Kommunikationstype Datalogger Implementering Design Brugervenlighed Funktionalitet og forslag til forbedringer Værdisætning Udvikling i forbruget i testperioden Formidling Økonomi Fremtidsmuligheder Sammendrag og konklusion Bilag 1: Udklip fra Embedit nyhedsbrev Bilag 2: Brugervejledning Bilag 3: Printlayout...25 Side 2 af 32

3 1. Formål Projektet Informativt og regulerende EnergiMeter, der er delvist finansieret af PSO midler bevilget af ELFOR, har til formål at synliggøre øjebliksforbruget hos den enkelte energiforbruger ved at udvikle et display, der viser øjebliksforbruget af henholdsvis varme, vand og el (i det følgende vil disse forbrugstyper blive benævnt med fællesbetegnelsen energi ). Synliggørelsen skal gøre den enkelte forbruger bevidst om egetforbruget og give forbrugeren mulighed for at identificere unødvendige energiforbrug på installationerne. Der har i projektet været stort fokus på design af displayet samt på, hvordan oplysningerne bedst kommunikeres ud til forbrugeren. Disse forhold vurderes som afgørende for, hvor meget EnergiMetret vil blive brugt og dermed også for, hvor mange af de potentielle energibesparelser, der vil blive effektueret. Udviklingen af displayet er opdelt i følgende delmål: Etablering af et målesystem, der aflæser øjebliksforbrugene af el, vand og varme og trådløst overfører og viser disse på et display. Udvikling af et software, der kommunikerer informationerne letforståeligt til forbrugeren. For at sikre mulighed for udbredelse, vil der i udviklingsarbejdet blive lagt vægt på, at displayet dels skal være intuitivt at anvende og dels skal have et design, som muliggør opsætning et centralt og synligt sted i boligen/bygningen. Det har desuden været et ønske, at systemet skal kunne produceres til lav pris samt kunne installeres hurtigt og enkelt, således den samlede investering forbundet med etableringen kan minimeres. Endvidere har det indgået i kravspecifikationen for EnergiMetret, at dette skal indeholde en alarmfunktion, der kan advare mod fejl i bygningens energi-installationer. Dette kan f.eks. være en , der advarer om et stort tomgangsforbrug på f.eks. vandforsyningen, der kan skyldes en lækage. Gennem den øgede fokusering, som opnås ved opsætning af displayet, forventes det muligt at realisere 7-10 % besparelse på energiforbruget i en gennemsnitlig husstand, hvorved der formentlig kan opnås en simpel tilbagebetalingstid på installationen på under 2 år. Side 3 af 32

4 2. Udviklingen af EnergiMetret 2.1. Deltagere Projektet er gennemført med deltagelse af følgende virksomheder: EnergiMidt A/S Tietgensvej Silkeborg Kontaktperson: Kenn H. B. Frederiksen Powerlynx A/S Jyllandsgade Sønderborg Kontaktperson: Karsten Ries Embedit A/S Generatorvej 8A 2730 Herlev Kontaktperson: Peter Eberle EnergiMidt har fungeret som projektleder og bl.a. foretaget indholdslayout i display, fokusgruppeinterview samt opsat prototyper hos forbrugere i Midtjylland. PowerLynx har bl.a. foretaget indledende brugerundersøgelse samt stået for kravfastlæggelsen. Embedet har opsat tekniske specifikationer og udviklet prototyperne Forløb I hele udviklingsforløbet har der været særligt fokus mod det faktum, at displayet både skal kunne anvendes i en almindelig husstand samt en virksomhed og kunne forstås af alle. Dette betyder, at energiforbrug skal præsenteres på en sådan måde, at en forbruger uden særlige energitekniske forudsætninger, intuitivt skal forstår - og reagere - på det. Med udgangspunkt i disse præmisser blev der foretaget en brugerundersøgelse, under hvilken der blev opsat en række krav og ønsker til produktet. Disse blev efterfølgende sendt til Embedit, der fastsatte en række specifikationer på baggrund af kravene. Specifikationerne blev gennemgået og tilpasset inden fremstillingen af prototyper af produktet blev igangsat. Til styringen blev der i samme forbindelse udviklet et simpelt software. I figur Figur 1 - Energiovervågning med Energidisplay ses et eksempel på en installation, hvor både energimeter (EME), fangst af energidata (ECU), styring af én elektricitetsforbrugende lavprioritetsenheder (ELI) samt tilsluttet PC med mulighed for udvidede funktionalitet samt alarmering (UZW/EDG) er indeholdt. Side 4 af 32

5 Electricity Water Heating Energy Data Capture Unit (ECU) Z-Wave Energy Meter (EME) Z-Wave USB to Z-Wave (UZW) Windows PC, Enhanced Display and Data Gateway (EDG) Z-Wave 230V, 10A Energy Limiter (ELI) LAN/WAN access Figur 1 - Energiovervågning med Energidisplay Selve energimetret kan fungere i to forskellige tilstande: 1. Datavisning 2. Datavisning med alarm og styring Efter prototyperne var færdige, blev de opsat hos en række kunder i Midtjylland fordelt på private forbrugere hhv. offentlige institutioner, hvorefter der blev gennemført en praktisk test af 3 måneders varighed. EnergiMetret blev desuden præsenteret for en fokusgruppe, bestående af et udvalg af private forbrugere i EnergiMidts forsyningsområde. De erfaringer og kommentarer, der fremkom fra testen og fokusgruppeinterviewet, er registreret og taget til efterretning derved, at der er udarbejdet et dokument med forbedringsforslag til den endelige løsning. Forventede prisændringer som følge af forslagene er desuden identificeret, så prisen på den anbefalede løsning kunne udregnes Fastlæggelse af funktioner/specifikationer/krav Der blev som nævnt fastsat indledende krav til produktet gennem en indledende brugerundersøgelse, samt på baggrund af erfaringer fra et solcelledisplay, der blev udviklet i forbindelse med projekterne SOLBYEN og SOL-300. Herefter fik Embedit til opgave at foretage specifikationsfastlæggelsen, der skulle bruges til udviklingen af en prototype. Denne blev på flere møder gennemgået og tilpasset, så den levede op til alle krav. Det udarbejdede dokument er vedlagt i bilag. Side 5 af 32

6 2.4. Design Igennem forløbet blev flere design efterprøvet. Både med hensyn til udseendet af displayet samt de informationer, der præsenteres på skærmen. Den første version var baseret på et tidligere søjledisplay med dioder, der var udviklet specielt til at vise el-produktionen fra et solcelleanlæg. Denne type viser informationer i 3 søjler. Der var dog brug for bedre informationer end dem, der her kunne vises, hvorfor andre løsninger blev overvejet. Til den endelige løsning blev valgt et 160x128 fuldgrafisk pixel-display, der har følgende visninger: Øjebliksforbrug for op til 3 målere Det maksimale forbrug indenfor de sidste 24 timer De sidste 24 timers forbrug En graf, der viser de sidste 24 timers forbrug i 10 minutters interval Ur Designet er diskret udført i sort og hvidt, hvilket gør, at det vil kunne indpasse i de fleste boliger. Displayet er kun oplyst når det betjenes, hvilket gør, at den almindelige visning tillader aflæsning af informationerne ved almindelig rumbelysning uden at tiltrække unødig opmærksomhed. Side 6 af 32

7 3. Produktet Gennem projektet er udviklet et EnergiMeter, der lever op til de krav, der er opstillet i den udarbejdede kravspecifikation. Produktet er udviklet med fokus på design og simpel betjening, hvilket betyder, at det dels uproblematisk kan indpasses i de fleste boliger/bygninger og dels kan betjenes uden særlige tekniske forudsætninger. Der har gennem projektet været fokus på, at det skal være muligt at CE mærke EnergiMetret. Det forventes derfor, at produktet vil kunne opnå CE mærkning efter gennemførsel af de obligatoriske tests. EnergiMetret betjenes af en enkelt knap på siden af apparatet, som bruges til at skifte mellem de op til 3 tilsluttede målere. Er der tilsluttet færre end 3 målere, vil der være et sideantal på displayet, der modsvarer det faktiske antal målere. Opsætning og indstillinger foretages via den medfølgende software. Det er muligt at tænde eller slukke et relæ, hvis dette er tilsluttet det trådløse netværk. Relæer, der kan benyttes til systemet, findes som standardvare på markedet, hvilket sikrer en lav pris i forhold til, hvis dette skulle specialfremstilles. Både datalogger og display kan tilsluttes en almindelig stikkontakt. De har meget lave standbyforbrug på kun 3 W tilsammen. Dette øges dog, mens displayet betjenes, da der tændes ekstra baggrundsbelysning, når der trykkes på knappen Display Displayet præsenterer som udgangspunkt forbrugerens øjebliks-, maks. - og døgnforbrug for henholdsvis el, vand og varmeinstallationen. Der kan tilsluttes fra 1-3 apparater, som kan konfigureres efter type således, at det f.eks. også er muligt at tilslutte 3 el-målere. Derudover lagres informationerne i en begrænset periode som beskrevet under afsnittet 3.5 Datalogger. Displayvisningen udmærker sig ved, at den udover at sikre konstant opmærksom på det aktuelle forbrug, også kan bruges statistisk til at gennemse dagsforbruget og identificere højt standbyforbrug eller andet uhensigtsmæssigt forbrug Software Via bare 2 sider i den udviklede software, EnergiMidt IRE Konfiguration, kan man styre alle funktioner fra opsætning og oprettelse af netværk til indstilling af alarmer og datalogning. Tilslutning til pc er primært nødvendig under opsætningen og konfiguration af EnergiMetret. Derudover skal pc en være tilsluttet, hvis: Side 7 af 32

8 Der ønskes afsendt eller sms i forbindelse med alarmer Der skal ske aflæsning af data, som er ældre end ét døgn De registrerede data skal gemmes i mere end den måned, som dataloggeren har kapacitet til Alarmfunktion EnergiMetret har 3 indbyggede alarmer. En Forbrugsalarm, der advarer mod for højt forbrug i en periode, en Overforbrugsalarm, der advarer mod for højt belastning på et givent tidspunkt samt en Tomgangsalarm, der advarer, hvis der er for højt tomgangsniveau. Alarmerne er illustreret i nedenstående graf. Elforbrug: Illustrerer et eksempel på et elforbrug i løbet af et døgn. Overforbrugsalarm: Hvis effekten på et tidspunkt overstiger det fastsatte niveau, genereres en alarm. Tomgangsalarm: Hvis forbruget ikke ligger under den fastsatte grænse i en valgt periode, genereres en alarm. Denne funktion er særdeles nyttig til afsløring af høje tomgangsforbrug og lækager. Forbrugsalarm: Hvis forbruget i en defineret perioden overstiger en fastsat størrelse, genereres en alarm. Grænserne kan fastsættes hver time i løbet af en uge. Der er flere muligheder for at blive informeret om, at en af alarmerne er aktiveret. Først og fremmest vil displayet begynde at blinke, mens det kan ses på displayet hvilken alarm, der er aktiveret. Er EnergiMetret tilsluttet (trådløst) en pc er det desuden muligt at afsende en alarmmeddelelse via eller sms til en eller flere adresser f.eks. til en mobiltelefon. Derudover kan overforbrugsalarmen slå et trådløst relæ til eller fra, hvis den aktiveres. Denne funktion kan eksempelvis anvendes til at aktivere en ekstern alarm eller udkoblet et apparat i installationen. Side 8 af 32

9 3.4. Kommunikationstype Kommunikationen mellem enhederne foregår ved hjælp af Z-WAVE teknologien, der er udviklet til denne type apparater. Z-WAVE er en teknologi, der muliggør trådløs kommunikation i et område, der svarer til en almindelig husstand. Ønskes en længere rækkevidde kan der tilsluttes en eller flere repetere, der modtager signalet og sender det videre med fornyet styrke. I såvel display som datalogger er Z-WAVE kommunikationsenheden indsat i form af et lille print Datalogger Dataloggeren kommunikerer med de op til 3 tilknyttede forbrugsmålere via pulssignaler. Det er således en forudsætning for, at tilslutning af en given måler kan finde sted, at denne er udstyret (eller kan udstyres) med en pulsudgang, og at signalerne fra denne opfylder de i nedenstående tabel viste specifikationer. SO1 (DIN ) Maksimal spænding Maksimal strømstyrke Minimum strømstyrke Impuls længde Ophold mellem impulser Amplitude 27V 27mA 10mA 30 ms 30 ms 5 ms Tilslutningen til målere skal normalt foretages af en autoriseret installatør og inden dette finder sted, skal der indhentes tilladelse fra det forsyningsselskab, som er ejer af pågældende måler. Dataloggeren forsynes via en stikkontakt. Timeaflæsninger lagres for de sidste 30 dage i et EEPROM hukommelsesmodul på 4kbyte. Disse oplysninger kan hentes til en pc ved hjælp af det udviklede software og et USB-interface, som kan kommunikere trådløst med dataloggeren. Alternativt vises oplysninger for det sidste døgn på displayet som allerede beskrevet. I bilag 10 er vedhæftet printlayout over de enkelte komponenter i systemet. Side 9 af 32

10 4. Implementering Efter udviklingen af en løsning er denne testes hos brugerne. Der blev opsat et EnergiMeter hos flere institutioner og private husstande, primært i EnergiMidts forsyningsområde. Her blev de brugt i en periode på 3 måneder. I løbet af perioden nedskrev brugerne forskellige kommentarer til produktet og brugen af dette. Efter testens afslutning er hver enkelt bruger desuden blevet kontaktet telefonisk og interviewet med henblik på afdækning af en række centrale forhold vedrørende deres holdning omkring displayets design og anvendelsen af dette. Efterfølgende præsenteres essensen af disse interview og brugernes kommentarer Design Samtlige adspurgte har tilkendegivet, at EnergiMetret har et sådan design, at dette uproblematisk kan opsættes et centralt sted i boligen/bygningen. Dette er væsentligt, da sandsynligheden for hurtig identifikation af utilsigtede forbrug må formodes at være proportional med antallet af observationer Brugervenlighed Brugerne udtrykker tilfredshed med betjeningsmetoden af enheden, der bevidst er gjort så enkelt som muligt, idet denne udelukkende sker ved aktivering af ét tryk på siden af metret Funktionalitet og forslag til forbedringer Med hensyn til funktionaliteten af enheden er der fremkommet forskellige synspunkter og forslag til forbedringer. Generelt set er der tilfredshed med visningsprincippet, hvor meget markering betyder højt forbrug og afvigelser i kurvens udseende i forholdt til gennemsnittet indikerer, at der kan være utilsigtede forbrug. I denne forbindelse efterlyses flere brugere dog nogle funktionaliteter i EnergiMetrets display, som ville gøre identificering af uhensigtsmæssighederne lettere, eksempelvis ved angivelser af tidspunkter på metrets tidsakse. Herved ville det umiddelbart være muligt at fastslå tidspunkter for spidsbelastninger ved betragtning af EnergiMetrets kurver. Enkelte brugere efterspørger endvidere en mulighed for visning af historiske data, således en aktuel dagskurve kan sammenlignes med et gennemsnitsforbrug. I det nuværende system er dette kun muligt, ifald der indgår en pc i dette. Desuden foreslås det, at EnergiMetret udstyres med en selvindlæringsfunktion, således dette automatisk bliver i stand til at kalkulere bygningens/boligens standardforbrug og dermed fastlægge alarmgrænser. I den udgave, som er anvendt i testen, er alarmgrænser indlagt manuelt i forbindelse med opsætningen af EnergiMetret, og brugeren har ikke haft mulighed for brugeren efterfølgende at tilpasse disse Værdisætning Med henblik på at få en indikation af markedspotentialet og forretningsmuligheder, er de involverede testpersoner forespurgt, hvilken pris de vil være parat til at betale for et færdigudviklet display med mulighed for visning af samtlige bygningens energiarter. Side 10 af 32

11 Hovedparten af de herved fremkomne tilkendegivelser befinder sig i et interval fra kr. 500 til 1.000, og ifald EnergiMetret skal udbredes i større mængder vil det derfor være vigtigt, at produktions- og installationsprisen kan minimeres. Dette kan ske dels ved storskalaproduktion og dels ved sikring af, at installation af display og tilhørende komponenter kan ske så enkelt, at slutbrugeren i stor udstrækning kan foretage dette ved egen hjælp Udvikling i forbruget i testperioden Brugerne af displayet er forespurgt, hvorledes udviklingen i bygningens energiforbrug har været i testperioden, idet det er ønsket at få fastlagt, om opsætningen af EnergiMetret har medført energibesparelser. Besvarelserne inddeler sig i to antalsmæssigt lige store grupper: En gruppe, for hvem, det ikke har haft indflydelse på energiforbruget, at der har været adgang til EnergiMetret. Der er her typisk tale om personer, som i forvejen har stort fokus på bygningen energiforbrug, eksempelvis pedeller på institutioner. En gruppe, som angiver, at tilgængeligheden af de på EnergiMetret præsenterede data har betydet, at man i husstanden/institutionen har realiseret en energibesparelse. Da der har været tale om en relativ kort testperiode på 3 måneder, har det ikke været muligt nærmere at kvantificere de energibesparelser, der angives at være realiseret ved disse installationer. Stort set samtlige adspurgte tilkendegiver, at EnergiMetret tilskynder til fokusering på bygningens energiforbrug. Dette begrundes i, at brugerne meget hurtig kan se, om kurven forløb på et givent tidspunkt variere fra det sædvanlige. En af de involverede testpersoner har oplyst, at man i husstanden som følge af den synliggørelse af elforbruget, som EnergiMetret gav anledning til, udskiftede et ældre køleskab med et nyt med energimærke A+. Ligeledes er et af de EnergiMetre, som er installeret på en skole, blevet inddraget i undervisningen, idet nogle af skolens elever dagligt har aflæst EnergiMetret og efterfølgende har udarbejdet statistikker og diskuteret energibesparelse med udgangspunkt i de registrerede forbrug. Samlet ses understøtter de indkomne tilkendegivelser den primære tanke bag displayet, at dette skal fremme en holdningsbearbejdning i retning af en langsigtet og blivende fokusering på bygningens energiforbrug med henblik på at realisere de besparelsespotentialer, der måtte være til stede. Side 11 af 32

12 5. Formidling EnergiMetret er præsenteret gennem denne rapport, der er offentligt tilgængeligt. Oplysningerne i rapporten samt bilag kan frit benyttes med tydelig kildeangivelse. EnergiMetret er desuden præsenteret for EnergiMidt samarbejdspartnere via den kontakt, der er til disse gennem forskellig samarbejds- og projektaktivitet, ligesom det er nævnt i EnergiMidts kundeblad. Embedit har også haft info om EnergiMetret med i deres nyhedsbrev, se bilag 9 for udklip. EnergiMidt udformer gerne et F&U produktblad til brug for formidling af F&U projektets resultater. Materialet vil som allerede nævnt være offentligt tilgængeligt og vil kunne rekvireres via EnergiMidt hjemmeside på adressen Side 12 af 32

13 6. Økonomi Efter udviklingen af prototyperne er det undersøgt, hvor meget det vil koste at producere enheden i stk. samt, hvad enheden vil kunne sælges til på kommercielle vilkår. I nedenstående tabel er resultatet af denne undersøgelse præsenteret. Videreudvikling (250 ingeniørtimer á kr.) Kr Opstartomkostninger (værktøjer mv.) Kr Forventet produktionspris efter ønskede modifikationer for stk. Kr I alt Kr Forventet produktionspris pr. enhed Kr. 525 Forventet salgspris pr. enhed til adm., logistik, marketing, avancer mm. Kr. 900 Side 13 af 32

14 7. Fremtidsmuligheder Generelt set har de involverede testpersoner givet positive tilbagemeldinger fra deres test af EnergiMetret. Et vigtigt element i projektet har været at få identificeret forbedringspotentialer, og der er da også gennem testen og den efterfølgende evaluering blevet påvist nogle aspekter, hvor der vil være basis for videreudvikling. Det er således vurderet, at det vil være nødvendigt at gennemføre en produktudvikling på følgende områder, før en egentlig produktion kan påbegyndes: Design af skærm og kabinet forbedres. Displayvisningen påføres tidsakser. Herved bliver det eksempelvis enklere at identificere tidspunkter, hvor forbrugsmønstret udviser spidsbelastninger. Desforuden vil følgende punkter blive gennemført: Det undersøges, hvilke økonomiske og udviklingsmæssige konsekvenser det vil have, hvis det i EnergiMetrets display skal være muligt at gennemse historiske data. Produktionsprocessen gennemgås med henblik på at identificere optimeringsmuligheder, således den resulterende produktions- og salgspris om muligt kan reduceres. EnergiMidt vurderer, at produktet har et stort kommercielt potentiale, da det med fordel kan benyttes på næsten alle installationer i Danmark og, på sigt, i udlandet. Med udgangspunkt i dette vil EnergiMidt se på hvordan EnergiMetret kan indgå i den fremtidige produktportefølje. En billiggørelse af systemet kunne realiseres ved at udnytte synergien i, at stort set samtlige danske netselskaber aktuelt er i gang med eller undersøger muligheden for at udskiftet de nuværende elmålere til fjernaflæste målere. Hvis de nyopsatte elmåleren forsynes med kommunikationsudstyr til intern kommunikation i den bolig/bygning, hvori de opsættes, vil en betragtelige del af omkostningen til installation af EnergiMetret kunne spares. Hos EnergiMidt indgår dette således som et naturligt element i det udredningsarbejde, der i øjeblikket gennemføres i relation til etablering af fjernaflæsning af elmålerne ved selskabets ca netkunder. Afslutningsvis kan det nævnes, at der er truffet aftale om at overføre de indhentede erfaringer fra nærværende projekt, Informativt og regulerende EnergiMeter, til et nyligt igangsat ELFOR støttet PSO projekt Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler, som udføres med EnergiHorsens som projektleder. Herved undgås, at man fra EnergiHorsens side skal anvende ressourcer på at undersøge en række problemstillinger, idet disse allerede vil være afdækket i indeværende projekt. Side 14 af 32

15 8. Sammendrag og konklusion Projektet Informativt og regulerende EnergiMeter, der er gennemført med delvis finansiering via tilskudsmidler bevilget af ELFOR, har til formål at udvikle og teste et system, der tydeliggør øjebliksforbruget på en installation på en sådan måde, at forbrugeren får mulighed for og tilskyndes til at reagere på dette. I forbindelse med dette er der i projektperioden udviklet et komplet system med mulighed for løbende registrering af forbruget fra 3 målere inklusiv trådløs transmission af værdier til et display. Til displayet er udviklet software, der præsenterer øjebliksforbruget forståeligt, så det er muligt at bruge den præsenterede information til at mindske sit energiforbrug. Der er desuden udviklet forskellige alarmfunktioner, som advarer mod f.eks. et unormalt, højt forbrug, der kan skyldes fejl i installationer eller uhensigtsmæssig forbrug, f.eks. ved standby. Displayet er udført i et æstetisk neutralt design, som muliggør opsætning et centralt sted i en almindelig husstand eller et kontormiljø. Dette er vurderet som værende betydningsfuldt, da den faktiske realisering af mulige energibesparelser forventes at være proportional med aflæsningsfrekvensen af displayet og hurtig respons på de alarmer, der præsenteres via dette. Efter udviklingen af systemet og displayet, er dette testet på en række private og offentlige forbrugssteder i EnergiMidt forsyningsområde. Tilbagemeldingerne fra de involverede testinstallationer har overvejende været positive, men der er dog også, i god overensstemmelse med projektets formål, identificeret en række forbedringsmuligheder. Det angives således, at displayet er udført i et passende, neutralt og æstetisk design, og at dette generelt fremmer bevågenheden omkring bygningens energiforbrug som følge af synliggørelsen af øjebliksforbruget og det aktuelle døgns forbrugsprofil. Af forbedringsforslag fremhæves især det ønskelige i, at displayets akser blev udstyret med værdier samt at tidligere døgns forbrugsprofiler blev tilgængelige via displayet, da det herved ville være muligt at opnå en mere kvalificeret anvendelse af displayet. Det er vanskeligt at kvantificere de besparelser, der er opnået på installationerne, som her medvirket i denne test. Dette hænger delvist sammen med, at effekten af displayet først og fremmest vil komme til udtryk gennem en langsigtet holdningsmæssig bearbejdning med henblik på at forøge opmærksomhed omkring energianvendelse. Set i dette perspektiv er forsøgsperioden på 3 måneder for kort til at kunne give signifikante oplysninger omkring realiserede besparelser; men en enkelt testdeltager har dog nævnt, at man i husstanden har udskiftet et ældre køleskab til et nyt med energimærke A+, som følge af den øgede opmærksomhed omkring boligens el-forbrug, displayet gav anledning til. Side 15 af 32

16 9. Bilag 1: Udklip fra Embedit nyhedsbrev Når software-, hardware- og mekanikudvikling spiller sammen. Embedit tre kompetenceområder, software-, hardware- og mekanikudvikling, er alle sat i spil, når EnergiMidts nye informationsmedie, Energimetret, skal udvikles. Energimetret skal i fremtiden give offentlige institutioner, virksomheder og private mulighed for at følge elforbruget nøje og således holde de stigende energipriser i skak. Støttet af forskningsmidler fra Elfor Danske Eldistributionssamarbejde har det midtjyske energiselskab EnergiMidt valgt Embedit til at færdiggøre udviklingen af et såkaldt Energimeter. Synliggjort forbrug sparer penge Det nye Energimeter skal til enhver tid kunne vise boligens/institutionens/virksomhedens energiforbrug, og dermed sættes der fokus på forbrug, tomgangsforbrug og besparelsesmuligheder. Energimetret advarer brugeren, hvis forbruget overstiger det normale, f.eks. per , og ligeledes bliver det dyre og unødvendige standby-forbrug synliggjort. Og så kan der handles! Små og mellemstore virksomheder med et årligt elforbrug på MWh forventes med et Energimeter at kunne opnå besparelser på op mod 10%! Kodeordet for Energimetret er synliggørelse af elforbruget, og det er baggrunden for, at Energimetrets display vil blive udført i et moderne dansk design, der matcher såvel bolig som virksomhed. På den måde opfordres der til at give Energimetret en central og synlig placering. Overbevisende teknologikendskab EnergiMidt har tidligere deltaget i udviklingen af software- eller hardware udvikling, og ved derfor at det er vigtigt at finde de rette samarbejdspartnere med de rette kompetencer for at kunne sikre en succesfuld udvikling af Energimetret. Valget er faldet på Embedit, der skal stå for udvikling af Energimetret og det tilhørende udstyr til logning af data. Det er især Embedits kompetencer inden for trådløs teknologi, bl.a. med Z-Wave fra Zensys som også vil blive en af teknologierne bag Energimetret, der har kvalificeret Embedit til projektet. Projektleder Kenn H. B. Frederiksen fra EnergiMidt fortæller: - Det, der overbeviste mig om, at vi skulle vælge Embedit, er virksomhedens store kendskab til de teknologier, vi har behov for, heriblandt trådløs kommunikation og dataopsamling. Det har f.eks. betydet, at Embedit på forkant med projektets start kunne sætte sig helt ind i vores kravspecifikation og omdanne den til en færdig projektplan med de milepæle, vi skal nå. Én partner med mange kompetencer For EnergiMidt er det en stor fordel at have fundet en samarbejdspartner, der besidder de nødvendige kompetencer indenfor såvel software- som hardware- og mekanikudvikling. Ydermere styrkes projektets bæredygtighed af Embedits professionelle projektledelse, der sikrer kvalitet og succes i udviklingsprocessen fra A til Z. Side 16 af 32

17 - For os er det en fordel at have én udviklingspartner på projektet, der agerer seriøst og troværdig, og sådan opfatter vi Embedit. Ved at kunne indhente alle de nødvendige kompetencer ét sted kan vi få optimalt udbytte af den synergieffekt, det giver at have én partner frem for en underskov af leverandører. Embedit bidrager med kompetencer inden for såvel software som hardware og mekanik, og det betyder, at ansvaret kun er placeret ét sted. Der er kun en part, vi skal føre dialog med, og det resulterer i lettere procedurer og arbejdsgange. Ligeledes får vi en samarbejdspartner, der er kompetent og vidende om alle aspekter af produktudviklingen og projektet, siger Kenn H. B. Frederiksen. Lovende fremtidsperspektiv EnergiMidt tør endnu ikke sige, hvornår det nye Energimeter vil være tilgængeligt for forbrugerne. Det skal først afprøves i et pilotprojekt, der udgøres af 30 udvalgte EnergiMidt-kunder, der er en god blanding af private virksomheder, offentlige institutioner og helt almindelige familier. Offentlighedens reaktion på Energimetret må således lade vente på sig. Men fremtidsperspektivet er lovende, bl.a. fordi de stigende energipriser øger vores bevidsthed omkring energiforbruget, og da Energimetret netop synliggør og giver mulighed for store besparelser, kan vi forvente en stor udbredelse af Energimetret. Billede af LCD versionen af displayet EnergiMidt EnergiMidt er det lokale og kundeejede elselskab, der leverer el, energirådgivning og andre serviceydelser til kunder i det midtjyske område Billedtekst Embedit gør brug af samtlige af sine tre kompetenceområder (software-, hardware- og mekanikudvikling), når det lille smarte Energimeter skal udvikles. I fremtiden skal Energimetret give forbrugerne mulighed for nøje at følge og regulere elforbruget og således opnå store besparelser. Side 17 af 32

18 10. Bilag 2: Brugervejledning Brugsvejledning Energimeter Et indblik i virksomhedens forbrug Side 18 af 32

19 Kære forsøgsdeltager Forsøgsprojekt Tak fordi I vil deltage i dette forsøgsprojekt omhandlende et nyudviklet Energimeter, der viser jeres nuværende forbrug af el, vand og varme. Tydeliggørelsen af forbruget skal hjælpe jer med at opdage unødvendigt forbrug i virksomheden, så I får mulighed for at minimere dette. Vi forventer, at testperioden forløber over ca. 3 måneder, hvor meteret vil være fuldt fungerende. Meteret er opsat af EnergiMidt, og såfremt det skulle blive nødvendigt vil I under testperioden få yderligere besøg herfra efter aftale med jer. Energimeteret er udviklet i Danmark i et samarbejde mellem EnergiMidt og dansk industri, med støtte fra Elfor. Vi vil meget gerne have jeres mening om Energimeteret Vi er interesseret i alle kommentarer til produktet, samt brugen af dette ligesom vi meget gerne vil høre hvad I har brugt/kan bruge Energimeteret til. Sammen med Energimeteret har I modtaget en lille bog, som I er meget velkomne til at nedskrive alle kommentarer i, som I mener kan være relevante under og efter testperioden. Vi tager meget gerne imod såvel gode som dårlige kommentarer med Energimeteret, som alle vil blive gennemgået med henblik på forbedringer af produktet. Vedlagt er forskelligt sparemateriale i form af foldere med gode råd om energispareinitiativer, som I kan bruge som inspiration til optimering i jeres egen virksomhed. Vi håber I får glæde af Energimeteret. Med venlig hilsen EnergiMidt A/S Kenn H.B. Frederiksen, Tlf.: Side 19 af 32

20 Hvad kan det bruges til? Energimeteret er et trådløst informationsdisplay, der fortæller jer, hvordan jeres aktuelle forbrug af el, vand og varme er, samt hvordan forbruget har været i de sidste 24 timer. Derudover gemmes forbruget i et år. Energimeteret opsættes på et tydeligt sted i virksomheden, for at opnå den største effekt. Energimeteret giver jer et konstant overblik over jeres forbrug lige nu, samt i de sidste 24 timer Ved at placere Energimeteret et centralt sted i bygningen kan I altid holde øje med forbruget. I vil hurtigt få en idé om, hvordan jeres normale forbrug ser ud og derved kunne reagere, hvis I oplever udsving i forbruget. På samme måde vil I også, når I forlader bygningen, kunne se om alt er slukket eller om I har glemt at slukke for et eller flere apparater. I forbindelse med ferier kan Energimeteret hjælpe med at spare meget på energien, da man fra et centralt sted kan checke, at man har sat hele bygningen på standby og ikke har glemt apparater, der ellers vil stå og bruge energi hele ferien. Dermed får man mulighed for at opdage energislugere, ukendt forbrug, fejl i installationer mm. På baggrund af erfaringer fra tidligere, lignende produkter vil Energimeteret kunne nedsætte jeres el- vand- og varmeforbrug i en grad, der tydeligt vil kunne ses på forbrugsregningerne. Besparelsen forudsætter dog, at I udnytter det overblik, I får over jeres forbrug, til at identificere områder, hvor der kan spares. I takt med at I arbejder for at mindske regninger hjælper I også miljøet. I forbindelse med energiproduktionen på kraftværkerne rundt omkring i landet udledes der en masse stoffer, der er skadelige for naturen. Realiserer I de forventede besparelser, vil udledningen af mange skadelige stoffer undgås. Det eneste der kræves er, at I realiserer de sparemuligheder, som EnergiMeteret identificerer. Energimetret sikrer jer mod fejl og store udsving Energimeteret har indbygget en række alarmfunktioner, der advarer jer mod udsving i forbruget. I vælger selv, hvornår I vil advares, samt hvordan dette skal ske. F.eks. kan I modtage en , hvis el-forbruget overstiger Watt. En anden funktion Energimeteret har er at advare, hvis forbruget ikke når nul eller en anden fastsat grænse i løbet af et døgn. Dette kan f.eks. skyldes et hul i et vandrør, for mange produkter på standby eller en fejl i varmesystemet. Også her kan I vælge forskellige alarmfunktioner. Opsætningen af alarmer foregår via en almindelig pc. 3 Side 20 af 32

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Nu med AKTIV styring!

Nu med AKTIV styring! Introduktion til MinEnergi I/O Siden 1998 markedsleder inden for internetbaseret energistyring - spar op til 40 % på energiforbruget... med besparelsesgaranti! Nu med AKTIV styring! Sidste skud på stammen

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H.

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H. 1 2 Start jagten på strømtyvene på dit værelse Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden Nu sætter jagten på strømtyvene ind hjemme hos dig. Bevæbnet med et SparOmeter skal du nu opspore

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Brugervejledning Mit FH

Brugervejledning Mit FH Brugervejledning Mit FH En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. Version 4.0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Styring af elforbrug i private hjem Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Pervasive Computing - It i alt Computere i alt omkring os Usynlige Underbygger vores

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer

BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator Techem Beboer App - Forbrugsmål Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål Focus på ressourcer Forbrugsmål Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Administrator Log

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere fra dit lokale bibliotek SEAS-NVE Strømmen samarbejder med mange af bibliotekerne på Sjælland samt

Læs mere

En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge.

En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Logge på via internet

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således:

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således: Kend dit elforbrug Lærer vejledning Baggrund: I Klimahandlinger på dit værelse skal eleverne lære at måle apparaters elforbrug og finde ud af hvor stort et elforbrug de har på deres værelse. Formål: Målet

Læs mere

Brunata DriveBy. mobil fjernaflæsning af målere

Brunata DriveBy. mobil fjernaflæsning af målere Brunata DriveBy Pr netveint rsio A4 n Brunata DriveBy Til dem, der ikke vil bruge tiden på måleraflæsning Langt de fleste varmemålere aflæses i dag manuelt ved et besøg af en aflæser. Den metode kræver

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune.

På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune. DATO: 17-02-2006 TIL: JØRGEN, OLE, CHRISTIAN, JESPER OG ERIK CC: FRA: VEDR.: LEO HOLM ENERGISTYRING I ÆRØ KOMMUNE På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg

Læs mere

S O L B Y E N. Opfølgning Februar 2007

S O L B Y E N. Opfølgning Februar 2007 S O L B Y E N Opfølgning Februar 27 Hovedkontor: Skive afd.: Brædstrup afd.: Herning afd.: EnergiMidt A/S info@energimidt.dk Brårupvej 5 Søndergade 27 Dalgas Allé 3 Tietgensvej 2-4 www.energimidt.dk 78

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Tekniske installationer i Marienlystvangen

Tekniske installationer i Marienlystvangen Tekniske installationer i Marienlystvangen I denne lille folder har vi samlet vejledninger til de tekniske installationer Indhold Elmåler Teknikrum Eltavle og vandvarmer Solceller Vejledning til inverteren

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning Individuel forbrugsmåling Vejledning og sparetips Focus på ressourcer Individuel forbrugsmåling Techem udarbejder det årlige fordelingsregnskab og de tilhørende

Læs mere

I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide

I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide Statusnotat, august 2013 Baggrund: Som partner af Plan C har Ishøj Kommune gennemført et kortlægningsforsøg på Ishøj Idræts- & Fritidscenter.

Læs mere

SparOmeter-forløb. Opbygning af SparOmeter-forløb

SparOmeter-forløb. Opbygning af SparOmeter-forløb SparOmeter-forløb Opbygning af SparOmeter-forløb Introduktion til målinger Målinger apparatforbrug Målinger apparatforbrug Sparekampagne Elevundersøgelserne veksler mellem arbejde på skolen og målinger

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering.

Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering. Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering. Develco Products har fokuseret på at optimere el-forbruget i lejligheder i forbindelse med renovering af disse. Develco

Læs mere

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi Udfordringer for måling af elektrisk energi Henrik Weldingh Dansk Energi Baggrunden Ønsket om at reducere CO 2 udslippet Ved at anvende energien intelligent Ved at udnytte vedvarende energikilder Dette

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Brugervejledning Mit FH (ebutler)

Brugervejledning Mit FH (ebutler) Brugervejledning Mit FH (ebutler) Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Logge på via internet forbindelse... 3 Login via kundenummer... 3 Login via e-mail eller brugernavn... 4 Velkomstbillede...

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Tjek dit forbrug. El Vand Fjernvarme. Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd

Tjek dit forbrug. El Vand Fjernvarme. Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd Tjek dit forbrug El Vand Fjernvarme Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd Aflæs God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING CONNECT TO BETTER

WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING CONNECT TO BETTER WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING BRUG DIN TID FORNUFTIGT OG LAD OS KODE DINE KOMPONENTER WAVIN ALL INCLUSIVE Det hele er samlet og kodet på forhånd! T: +45 8696 2000 BRUG DIN TID FORNUFTIGT

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde Afregning - 2012 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 e-mail: kundeservice@fh.dk

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Inddrage børnene i at spare på forbrug Grønne

Læs mere

ESWA - et Smart Grid projekt

ESWA - et Smart Grid projekt ESWA - et Smart Grid projekt Status og resultater fra projektet, Dansk Vandkonference, 19. november 2013 Paul Kristian Thomsen Projektchef Århus Vand A/S E-mail: pkt@aarhusvand.dk Dir. +45 8947 1201 1

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

STYRINGER OG TILBEHØR

STYRINGER OG TILBEHØR WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN STYRINGER OG TILBEHØR WAVIN ALL INCLUSIVE LAD OS KODE DINE KOMPONENTER Når tiden er vigtig Wavin All inclusive er en service, vi tilbyder, der giver dig mulighed for at

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Den elektroniske husholderske flytter ind

Den elektroniske husholderske flytter ind Pressemeddelelse København september 2007 Den elektroniske husholderske flytter ind Hun er grøn, hun er underholdende, hun taler dansk og så elsker hun at slukke lyset efter dig. Mød boligens nyeste medlem

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Hvor meget el bruger din familie?

Hvor meget el bruger din familie? Opgave E.1 Hvor meget el bruger din familie? Ud fra resultatet i opgave H.1 skal eleverne regne deres forventede årsforbrug ud. Forbruget på forskellige dage kan svinge en del, så tallet giver kun en idé

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere