Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter"

Transkript

1 Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter August 2006 Udarbejdet med tilskud bevilget fra ELFOR af: EnergiMidt A/S Powerlynx A/S Embedit A/S ELFOR Tietgensvej Silkeborg Jyllandsgade Sønderborg Generatorvej 8A 2730 Herlev Sag: 2003/ J.nr.:

2 0. Indholdsfortegnelse 1. Formål Udviklingen af EnergiMetret Deltagere Forløb Fastlæggelse af funktioner/specifikationer/krav Design Produktet Display Software Alarmfunktion Kommunikationstype Datalogger Implementering Design Brugervenlighed Funktionalitet og forslag til forbedringer Værdisætning Udvikling i forbruget i testperioden Formidling Økonomi Fremtidsmuligheder Sammendrag og konklusion Bilag 1: Udklip fra Embedit nyhedsbrev Bilag 2: Brugervejledning Bilag 3: Printlayout...25 Side 2 af 32

3 1. Formål Projektet Informativt og regulerende EnergiMeter, der er delvist finansieret af PSO midler bevilget af ELFOR, har til formål at synliggøre øjebliksforbruget hos den enkelte energiforbruger ved at udvikle et display, der viser øjebliksforbruget af henholdsvis varme, vand og el (i det følgende vil disse forbrugstyper blive benævnt med fællesbetegnelsen energi ). Synliggørelsen skal gøre den enkelte forbruger bevidst om egetforbruget og give forbrugeren mulighed for at identificere unødvendige energiforbrug på installationerne. Der har i projektet været stort fokus på design af displayet samt på, hvordan oplysningerne bedst kommunikeres ud til forbrugeren. Disse forhold vurderes som afgørende for, hvor meget EnergiMetret vil blive brugt og dermed også for, hvor mange af de potentielle energibesparelser, der vil blive effektueret. Udviklingen af displayet er opdelt i følgende delmål: Etablering af et målesystem, der aflæser øjebliksforbrugene af el, vand og varme og trådløst overfører og viser disse på et display. Udvikling af et software, der kommunikerer informationerne letforståeligt til forbrugeren. For at sikre mulighed for udbredelse, vil der i udviklingsarbejdet blive lagt vægt på, at displayet dels skal være intuitivt at anvende og dels skal have et design, som muliggør opsætning et centralt og synligt sted i boligen/bygningen. Det har desuden været et ønske, at systemet skal kunne produceres til lav pris samt kunne installeres hurtigt og enkelt, således den samlede investering forbundet med etableringen kan minimeres. Endvidere har det indgået i kravspecifikationen for EnergiMetret, at dette skal indeholde en alarmfunktion, der kan advare mod fejl i bygningens energi-installationer. Dette kan f.eks. være en , der advarer om et stort tomgangsforbrug på f.eks. vandforsyningen, der kan skyldes en lækage. Gennem den øgede fokusering, som opnås ved opsætning af displayet, forventes det muligt at realisere 7-10 % besparelse på energiforbruget i en gennemsnitlig husstand, hvorved der formentlig kan opnås en simpel tilbagebetalingstid på installationen på under 2 år. Side 3 af 32

4 2. Udviklingen af EnergiMetret 2.1. Deltagere Projektet er gennemført med deltagelse af følgende virksomheder: EnergiMidt A/S Tietgensvej Silkeborg Kontaktperson: Kenn H. B. Frederiksen Powerlynx A/S Jyllandsgade Sønderborg Kontaktperson: Karsten Ries Embedit A/S Generatorvej 8A 2730 Herlev Kontaktperson: Peter Eberle EnergiMidt har fungeret som projektleder og bl.a. foretaget indholdslayout i display, fokusgruppeinterview samt opsat prototyper hos forbrugere i Midtjylland. PowerLynx har bl.a. foretaget indledende brugerundersøgelse samt stået for kravfastlæggelsen. Embedet har opsat tekniske specifikationer og udviklet prototyperne Forløb I hele udviklingsforløbet har der været særligt fokus mod det faktum, at displayet både skal kunne anvendes i en almindelig husstand samt en virksomhed og kunne forstås af alle. Dette betyder, at energiforbrug skal præsenteres på en sådan måde, at en forbruger uden særlige energitekniske forudsætninger, intuitivt skal forstår - og reagere - på det. Med udgangspunkt i disse præmisser blev der foretaget en brugerundersøgelse, under hvilken der blev opsat en række krav og ønsker til produktet. Disse blev efterfølgende sendt til Embedit, der fastsatte en række specifikationer på baggrund af kravene. Specifikationerne blev gennemgået og tilpasset inden fremstillingen af prototyper af produktet blev igangsat. Til styringen blev der i samme forbindelse udviklet et simpelt software. I figur Figur 1 - Energiovervågning med Energidisplay ses et eksempel på en installation, hvor både energimeter (EME), fangst af energidata (ECU), styring af én elektricitetsforbrugende lavprioritetsenheder (ELI) samt tilsluttet PC med mulighed for udvidede funktionalitet samt alarmering (UZW/EDG) er indeholdt. Side 4 af 32

5 Electricity Water Heating Energy Data Capture Unit (ECU) Z-Wave Energy Meter (EME) Z-Wave USB to Z-Wave (UZW) Windows PC, Enhanced Display and Data Gateway (EDG) Z-Wave 230V, 10A Energy Limiter (ELI) LAN/WAN access Figur 1 - Energiovervågning med Energidisplay Selve energimetret kan fungere i to forskellige tilstande: 1. Datavisning 2. Datavisning med alarm og styring Efter prototyperne var færdige, blev de opsat hos en række kunder i Midtjylland fordelt på private forbrugere hhv. offentlige institutioner, hvorefter der blev gennemført en praktisk test af 3 måneders varighed. EnergiMetret blev desuden præsenteret for en fokusgruppe, bestående af et udvalg af private forbrugere i EnergiMidts forsyningsområde. De erfaringer og kommentarer, der fremkom fra testen og fokusgruppeinterviewet, er registreret og taget til efterretning derved, at der er udarbejdet et dokument med forbedringsforslag til den endelige løsning. Forventede prisændringer som følge af forslagene er desuden identificeret, så prisen på den anbefalede løsning kunne udregnes Fastlæggelse af funktioner/specifikationer/krav Der blev som nævnt fastsat indledende krav til produktet gennem en indledende brugerundersøgelse, samt på baggrund af erfaringer fra et solcelledisplay, der blev udviklet i forbindelse med projekterne SOLBYEN og SOL-300. Herefter fik Embedit til opgave at foretage specifikationsfastlæggelsen, der skulle bruges til udviklingen af en prototype. Denne blev på flere møder gennemgået og tilpasset, så den levede op til alle krav. Det udarbejdede dokument er vedlagt i bilag. Side 5 af 32

6 2.4. Design Igennem forløbet blev flere design efterprøvet. Både med hensyn til udseendet af displayet samt de informationer, der præsenteres på skærmen. Den første version var baseret på et tidligere søjledisplay med dioder, der var udviklet specielt til at vise el-produktionen fra et solcelleanlæg. Denne type viser informationer i 3 søjler. Der var dog brug for bedre informationer end dem, der her kunne vises, hvorfor andre løsninger blev overvejet. Til den endelige løsning blev valgt et 160x128 fuldgrafisk pixel-display, der har følgende visninger: Øjebliksforbrug for op til 3 målere Det maksimale forbrug indenfor de sidste 24 timer De sidste 24 timers forbrug En graf, der viser de sidste 24 timers forbrug i 10 minutters interval Ur Designet er diskret udført i sort og hvidt, hvilket gør, at det vil kunne indpasse i de fleste boliger. Displayet er kun oplyst når det betjenes, hvilket gør, at den almindelige visning tillader aflæsning af informationerne ved almindelig rumbelysning uden at tiltrække unødig opmærksomhed. Side 6 af 32

7 3. Produktet Gennem projektet er udviklet et EnergiMeter, der lever op til de krav, der er opstillet i den udarbejdede kravspecifikation. Produktet er udviklet med fokus på design og simpel betjening, hvilket betyder, at det dels uproblematisk kan indpasses i de fleste boliger/bygninger og dels kan betjenes uden særlige tekniske forudsætninger. Der har gennem projektet været fokus på, at det skal være muligt at CE mærke EnergiMetret. Det forventes derfor, at produktet vil kunne opnå CE mærkning efter gennemførsel af de obligatoriske tests. EnergiMetret betjenes af en enkelt knap på siden af apparatet, som bruges til at skifte mellem de op til 3 tilsluttede målere. Er der tilsluttet færre end 3 målere, vil der være et sideantal på displayet, der modsvarer det faktiske antal målere. Opsætning og indstillinger foretages via den medfølgende software. Det er muligt at tænde eller slukke et relæ, hvis dette er tilsluttet det trådløse netværk. Relæer, der kan benyttes til systemet, findes som standardvare på markedet, hvilket sikrer en lav pris i forhold til, hvis dette skulle specialfremstilles. Både datalogger og display kan tilsluttes en almindelig stikkontakt. De har meget lave standbyforbrug på kun 3 W tilsammen. Dette øges dog, mens displayet betjenes, da der tændes ekstra baggrundsbelysning, når der trykkes på knappen Display Displayet præsenterer som udgangspunkt forbrugerens øjebliks-, maks. - og døgnforbrug for henholdsvis el, vand og varmeinstallationen. Der kan tilsluttes fra 1-3 apparater, som kan konfigureres efter type således, at det f.eks. også er muligt at tilslutte 3 el-målere. Derudover lagres informationerne i en begrænset periode som beskrevet under afsnittet 3.5 Datalogger. Displayvisningen udmærker sig ved, at den udover at sikre konstant opmærksom på det aktuelle forbrug, også kan bruges statistisk til at gennemse dagsforbruget og identificere højt standbyforbrug eller andet uhensigtsmæssigt forbrug Software Via bare 2 sider i den udviklede software, EnergiMidt IRE Konfiguration, kan man styre alle funktioner fra opsætning og oprettelse af netværk til indstilling af alarmer og datalogning. Tilslutning til pc er primært nødvendig under opsætningen og konfiguration af EnergiMetret. Derudover skal pc en være tilsluttet, hvis: Side 7 af 32

8 Der ønskes afsendt eller sms i forbindelse med alarmer Der skal ske aflæsning af data, som er ældre end ét døgn De registrerede data skal gemmes i mere end den måned, som dataloggeren har kapacitet til Alarmfunktion EnergiMetret har 3 indbyggede alarmer. En Forbrugsalarm, der advarer mod for højt forbrug i en periode, en Overforbrugsalarm, der advarer mod for højt belastning på et givent tidspunkt samt en Tomgangsalarm, der advarer, hvis der er for højt tomgangsniveau. Alarmerne er illustreret i nedenstående graf. Elforbrug: Illustrerer et eksempel på et elforbrug i løbet af et døgn. Overforbrugsalarm: Hvis effekten på et tidspunkt overstiger det fastsatte niveau, genereres en alarm. Tomgangsalarm: Hvis forbruget ikke ligger under den fastsatte grænse i en valgt periode, genereres en alarm. Denne funktion er særdeles nyttig til afsløring af høje tomgangsforbrug og lækager. Forbrugsalarm: Hvis forbruget i en defineret perioden overstiger en fastsat størrelse, genereres en alarm. Grænserne kan fastsættes hver time i løbet af en uge. Der er flere muligheder for at blive informeret om, at en af alarmerne er aktiveret. Først og fremmest vil displayet begynde at blinke, mens det kan ses på displayet hvilken alarm, der er aktiveret. Er EnergiMetret tilsluttet (trådløst) en pc er det desuden muligt at afsende en alarmmeddelelse via eller sms til en eller flere adresser f.eks. til en mobiltelefon. Derudover kan overforbrugsalarmen slå et trådløst relæ til eller fra, hvis den aktiveres. Denne funktion kan eksempelvis anvendes til at aktivere en ekstern alarm eller udkoblet et apparat i installationen. Side 8 af 32

9 3.4. Kommunikationstype Kommunikationen mellem enhederne foregår ved hjælp af Z-WAVE teknologien, der er udviklet til denne type apparater. Z-WAVE er en teknologi, der muliggør trådløs kommunikation i et område, der svarer til en almindelig husstand. Ønskes en længere rækkevidde kan der tilsluttes en eller flere repetere, der modtager signalet og sender det videre med fornyet styrke. I såvel display som datalogger er Z-WAVE kommunikationsenheden indsat i form af et lille print Datalogger Dataloggeren kommunikerer med de op til 3 tilknyttede forbrugsmålere via pulssignaler. Det er således en forudsætning for, at tilslutning af en given måler kan finde sted, at denne er udstyret (eller kan udstyres) med en pulsudgang, og at signalerne fra denne opfylder de i nedenstående tabel viste specifikationer. SO1 (DIN ) Maksimal spænding Maksimal strømstyrke Minimum strømstyrke Impuls længde Ophold mellem impulser Amplitude 27V 27mA 10mA 30 ms 30 ms 5 ms Tilslutningen til målere skal normalt foretages af en autoriseret installatør og inden dette finder sted, skal der indhentes tilladelse fra det forsyningsselskab, som er ejer af pågældende måler. Dataloggeren forsynes via en stikkontakt. Timeaflæsninger lagres for de sidste 30 dage i et EEPROM hukommelsesmodul på 4kbyte. Disse oplysninger kan hentes til en pc ved hjælp af det udviklede software og et USB-interface, som kan kommunikere trådløst med dataloggeren. Alternativt vises oplysninger for det sidste døgn på displayet som allerede beskrevet. I bilag 10 er vedhæftet printlayout over de enkelte komponenter i systemet. Side 9 af 32

10 4. Implementering Efter udviklingen af en løsning er denne testes hos brugerne. Der blev opsat et EnergiMeter hos flere institutioner og private husstande, primært i EnergiMidts forsyningsområde. Her blev de brugt i en periode på 3 måneder. I løbet af perioden nedskrev brugerne forskellige kommentarer til produktet og brugen af dette. Efter testens afslutning er hver enkelt bruger desuden blevet kontaktet telefonisk og interviewet med henblik på afdækning af en række centrale forhold vedrørende deres holdning omkring displayets design og anvendelsen af dette. Efterfølgende præsenteres essensen af disse interview og brugernes kommentarer Design Samtlige adspurgte har tilkendegivet, at EnergiMetret har et sådan design, at dette uproblematisk kan opsættes et centralt sted i boligen/bygningen. Dette er væsentligt, da sandsynligheden for hurtig identifikation af utilsigtede forbrug må formodes at være proportional med antallet af observationer Brugervenlighed Brugerne udtrykker tilfredshed med betjeningsmetoden af enheden, der bevidst er gjort så enkelt som muligt, idet denne udelukkende sker ved aktivering af ét tryk på siden af metret Funktionalitet og forslag til forbedringer Med hensyn til funktionaliteten af enheden er der fremkommet forskellige synspunkter og forslag til forbedringer. Generelt set er der tilfredshed med visningsprincippet, hvor meget markering betyder højt forbrug og afvigelser i kurvens udseende i forholdt til gennemsnittet indikerer, at der kan være utilsigtede forbrug. I denne forbindelse efterlyses flere brugere dog nogle funktionaliteter i EnergiMetrets display, som ville gøre identificering af uhensigtsmæssighederne lettere, eksempelvis ved angivelser af tidspunkter på metrets tidsakse. Herved ville det umiddelbart være muligt at fastslå tidspunkter for spidsbelastninger ved betragtning af EnergiMetrets kurver. Enkelte brugere efterspørger endvidere en mulighed for visning af historiske data, således en aktuel dagskurve kan sammenlignes med et gennemsnitsforbrug. I det nuværende system er dette kun muligt, ifald der indgår en pc i dette. Desuden foreslås det, at EnergiMetret udstyres med en selvindlæringsfunktion, således dette automatisk bliver i stand til at kalkulere bygningens/boligens standardforbrug og dermed fastlægge alarmgrænser. I den udgave, som er anvendt i testen, er alarmgrænser indlagt manuelt i forbindelse med opsætningen af EnergiMetret, og brugeren har ikke haft mulighed for brugeren efterfølgende at tilpasse disse Værdisætning Med henblik på at få en indikation af markedspotentialet og forretningsmuligheder, er de involverede testpersoner forespurgt, hvilken pris de vil være parat til at betale for et færdigudviklet display med mulighed for visning af samtlige bygningens energiarter. Side 10 af 32

11 Hovedparten af de herved fremkomne tilkendegivelser befinder sig i et interval fra kr. 500 til 1.000, og ifald EnergiMetret skal udbredes i større mængder vil det derfor være vigtigt, at produktions- og installationsprisen kan minimeres. Dette kan ske dels ved storskalaproduktion og dels ved sikring af, at installation af display og tilhørende komponenter kan ske så enkelt, at slutbrugeren i stor udstrækning kan foretage dette ved egen hjælp Udvikling i forbruget i testperioden Brugerne af displayet er forespurgt, hvorledes udviklingen i bygningens energiforbrug har været i testperioden, idet det er ønsket at få fastlagt, om opsætningen af EnergiMetret har medført energibesparelser. Besvarelserne inddeler sig i to antalsmæssigt lige store grupper: En gruppe, for hvem, det ikke har haft indflydelse på energiforbruget, at der har været adgang til EnergiMetret. Der er her typisk tale om personer, som i forvejen har stort fokus på bygningen energiforbrug, eksempelvis pedeller på institutioner. En gruppe, som angiver, at tilgængeligheden af de på EnergiMetret præsenterede data har betydet, at man i husstanden/institutionen har realiseret en energibesparelse. Da der har været tale om en relativ kort testperiode på 3 måneder, har det ikke været muligt nærmere at kvantificere de energibesparelser, der angives at være realiseret ved disse installationer. Stort set samtlige adspurgte tilkendegiver, at EnergiMetret tilskynder til fokusering på bygningens energiforbrug. Dette begrundes i, at brugerne meget hurtig kan se, om kurven forløb på et givent tidspunkt variere fra det sædvanlige. En af de involverede testpersoner har oplyst, at man i husstanden som følge af den synliggørelse af elforbruget, som EnergiMetret gav anledning til, udskiftede et ældre køleskab med et nyt med energimærke A+. Ligeledes er et af de EnergiMetre, som er installeret på en skole, blevet inddraget i undervisningen, idet nogle af skolens elever dagligt har aflæst EnergiMetret og efterfølgende har udarbejdet statistikker og diskuteret energibesparelse med udgangspunkt i de registrerede forbrug. Samlet ses understøtter de indkomne tilkendegivelser den primære tanke bag displayet, at dette skal fremme en holdningsbearbejdning i retning af en langsigtet og blivende fokusering på bygningens energiforbrug med henblik på at realisere de besparelsespotentialer, der måtte være til stede. Side 11 af 32

12 5. Formidling EnergiMetret er præsenteret gennem denne rapport, der er offentligt tilgængeligt. Oplysningerne i rapporten samt bilag kan frit benyttes med tydelig kildeangivelse. EnergiMetret er desuden præsenteret for EnergiMidt samarbejdspartnere via den kontakt, der er til disse gennem forskellig samarbejds- og projektaktivitet, ligesom det er nævnt i EnergiMidts kundeblad. Embedit har også haft info om EnergiMetret med i deres nyhedsbrev, se bilag 9 for udklip. EnergiMidt udformer gerne et F&U produktblad til brug for formidling af F&U projektets resultater. Materialet vil som allerede nævnt være offentligt tilgængeligt og vil kunne rekvireres via EnergiMidt hjemmeside på adressen Side 12 af 32

13 6. Økonomi Efter udviklingen af prototyperne er det undersøgt, hvor meget det vil koste at producere enheden i stk. samt, hvad enheden vil kunne sælges til på kommercielle vilkår. I nedenstående tabel er resultatet af denne undersøgelse præsenteret. Videreudvikling (250 ingeniørtimer á kr.) Kr Opstartomkostninger (værktøjer mv.) Kr Forventet produktionspris efter ønskede modifikationer for stk. Kr I alt Kr Forventet produktionspris pr. enhed Kr. 525 Forventet salgspris pr. enhed til adm., logistik, marketing, avancer mm. Kr. 900 Side 13 af 32

14 7. Fremtidsmuligheder Generelt set har de involverede testpersoner givet positive tilbagemeldinger fra deres test af EnergiMetret. Et vigtigt element i projektet har været at få identificeret forbedringspotentialer, og der er da også gennem testen og den efterfølgende evaluering blevet påvist nogle aspekter, hvor der vil være basis for videreudvikling. Det er således vurderet, at det vil være nødvendigt at gennemføre en produktudvikling på følgende områder, før en egentlig produktion kan påbegyndes: Design af skærm og kabinet forbedres. Displayvisningen påføres tidsakser. Herved bliver det eksempelvis enklere at identificere tidspunkter, hvor forbrugsmønstret udviser spidsbelastninger. Desforuden vil følgende punkter blive gennemført: Det undersøges, hvilke økonomiske og udviklingsmæssige konsekvenser det vil have, hvis det i EnergiMetrets display skal være muligt at gennemse historiske data. Produktionsprocessen gennemgås med henblik på at identificere optimeringsmuligheder, således den resulterende produktions- og salgspris om muligt kan reduceres. EnergiMidt vurderer, at produktet har et stort kommercielt potentiale, da det med fordel kan benyttes på næsten alle installationer i Danmark og, på sigt, i udlandet. Med udgangspunkt i dette vil EnergiMidt se på hvordan EnergiMetret kan indgå i den fremtidige produktportefølje. En billiggørelse af systemet kunne realiseres ved at udnytte synergien i, at stort set samtlige danske netselskaber aktuelt er i gang med eller undersøger muligheden for at udskiftet de nuværende elmålere til fjernaflæste målere. Hvis de nyopsatte elmåleren forsynes med kommunikationsudstyr til intern kommunikation i den bolig/bygning, hvori de opsættes, vil en betragtelige del af omkostningen til installation af EnergiMetret kunne spares. Hos EnergiMidt indgår dette således som et naturligt element i det udredningsarbejde, der i øjeblikket gennemføres i relation til etablering af fjernaflæsning af elmålerne ved selskabets ca netkunder. Afslutningsvis kan det nævnes, at der er truffet aftale om at overføre de indhentede erfaringer fra nærværende projekt, Informativt og regulerende EnergiMeter, til et nyligt igangsat ELFOR støttet PSO projekt Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler, som udføres med EnergiHorsens som projektleder. Herved undgås, at man fra EnergiHorsens side skal anvende ressourcer på at undersøge en række problemstillinger, idet disse allerede vil være afdækket i indeværende projekt. Side 14 af 32

15 8. Sammendrag og konklusion Projektet Informativt og regulerende EnergiMeter, der er gennemført med delvis finansiering via tilskudsmidler bevilget af ELFOR, har til formål at udvikle og teste et system, der tydeliggør øjebliksforbruget på en installation på en sådan måde, at forbrugeren får mulighed for og tilskyndes til at reagere på dette. I forbindelse med dette er der i projektperioden udviklet et komplet system med mulighed for løbende registrering af forbruget fra 3 målere inklusiv trådløs transmission af værdier til et display. Til displayet er udviklet software, der præsenterer øjebliksforbruget forståeligt, så det er muligt at bruge den præsenterede information til at mindske sit energiforbrug. Der er desuden udviklet forskellige alarmfunktioner, som advarer mod f.eks. et unormalt, højt forbrug, der kan skyldes fejl i installationer eller uhensigtsmæssig forbrug, f.eks. ved standby. Displayet er udført i et æstetisk neutralt design, som muliggør opsætning et centralt sted i en almindelig husstand eller et kontormiljø. Dette er vurderet som værende betydningsfuldt, da den faktiske realisering af mulige energibesparelser forventes at være proportional med aflæsningsfrekvensen af displayet og hurtig respons på de alarmer, der præsenteres via dette. Efter udviklingen af systemet og displayet, er dette testet på en række private og offentlige forbrugssteder i EnergiMidt forsyningsområde. Tilbagemeldingerne fra de involverede testinstallationer har overvejende været positive, men der er dog også, i god overensstemmelse med projektets formål, identificeret en række forbedringsmuligheder. Det angives således, at displayet er udført i et passende, neutralt og æstetisk design, og at dette generelt fremmer bevågenheden omkring bygningens energiforbrug som følge af synliggørelsen af øjebliksforbruget og det aktuelle døgns forbrugsprofil. Af forbedringsforslag fremhæves især det ønskelige i, at displayets akser blev udstyret med værdier samt at tidligere døgns forbrugsprofiler blev tilgængelige via displayet, da det herved ville være muligt at opnå en mere kvalificeret anvendelse af displayet. Det er vanskeligt at kvantificere de besparelser, der er opnået på installationerne, som her medvirket i denne test. Dette hænger delvist sammen med, at effekten af displayet først og fremmest vil komme til udtryk gennem en langsigtet holdningsmæssig bearbejdning med henblik på at forøge opmærksomhed omkring energianvendelse. Set i dette perspektiv er forsøgsperioden på 3 måneder for kort til at kunne give signifikante oplysninger omkring realiserede besparelser; men en enkelt testdeltager har dog nævnt, at man i husstanden har udskiftet et ældre køleskab til et nyt med energimærke A+, som følge af den øgede opmærksomhed omkring boligens el-forbrug, displayet gav anledning til. Side 15 af 32

16 9. Bilag 1: Udklip fra Embedit nyhedsbrev Når software-, hardware- og mekanikudvikling spiller sammen. Embedit tre kompetenceområder, software-, hardware- og mekanikudvikling, er alle sat i spil, når EnergiMidts nye informationsmedie, Energimetret, skal udvikles. Energimetret skal i fremtiden give offentlige institutioner, virksomheder og private mulighed for at følge elforbruget nøje og således holde de stigende energipriser i skak. Støttet af forskningsmidler fra Elfor Danske Eldistributionssamarbejde har det midtjyske energiselskab EnergiMidt valgt Embedit til at færdiggøre udviklingen af et såkaldt Energimeter. Synliggjort forbrug sparer penge Det nye Energimeter skal til enhver tid kunne vise boligens/institutionens/virksomhedens energiforbrug, og dermed sættes der fokus på forbrug, tomgangsforbrug og besparelsesmuligheder. Energimetret advarer brugeren, hvis forbruget overstiger det normale, f.eks. per , og ligeledes bliver det dyre og unødvendige standby-forbrug synliggjort. Og så kan der handles! Små og mellemstore virksomheder med et årligt elforbrug på MWh forventes med et Energimeter at kunne opnå besparelser på op mod 10%! Kodeordet for Energimetret er synliggørelse af elforbruget, og det er baggrunden for, at Energimetrets display vil blive udført i et moderne dansk design, der matcher såvel bolig som virksomhed. På den måde opfordres der til at give Energimetret en central og synlig placering. Overbevisende teknologikendskab EnergiMidt har tidligere deltaget i udviklingen af software- eller hardware udvikling, og ved derfor at det er vigtigt at finde de rette samarbejdspartnere med de rette kompetencer for at kunne sikre en succesfuld udvikling af Energimetret. Valget er faldet på Embedit, der skal stå for udvikling af Energimetret og det tilhørende udstyr til logning af data. Det er især Embedits kompetencer inden for trådløs teknologi, bl.a. med Z-Wave fra Zensys som også vil blive en af teknologierne bag Energimetret, der har kvalificeret Embedit til projektet. Projektleder Kenn H. B. Frederiksen fra EnergiMidt fortæller: - Det, der overbeviste mig om, at vi skulle vælge Embedit, er virksomhedens store kendskab til de teknologier, vi har behov for, heriblandt trådløs kommunikation og dataopsamling. Det har f.eks. betydet, at Embedit på forkant med projektets start kunne sætte sig helt ind i vores kravspecifikation og omdanne den til en færdig projektplan med de milepæle, vi skal nå. Én partner med mange kompetencer For EnergiMidt er det en stor fordel at have fundet en samarbejdspartner, der besidder de nødvendige kompetencer indenfor såvel software- som hardware- og mekanikudvikling. Ydermere styrkes projektets bæredygtighed af Embedits professionelle projektledelse, der sikrer kvalitet og succes i udviklingsprocessen fra A til Z. Side 16 af 32

17 - For os er det en fordel at have én udviklingspartner på projektet, der agerer seriøst og troværdig, og sådan opfatter vi Embedit. Ved at kunne indhente alle de nødvendige kompetencer ét sted kan vi få optimalt udbytte af den synergieffekt, det giver at have én partner frem for en underskov af leverandører. Embedit bidrager med kompetencer inden for såvel software som hardware og mekanik, og det betyder, at ansvaret kun er placeret ét sted. Der er kun en part, vi skal føre dialog med, og det resulterer i lettere procedurer og arbejdsgange. Ligeledes får vi en samarbejdspartner, der er kompetent og vidende om alle aspekter af produktudviklingen og projektet, siger Kenn H. B. Frederiksen. Lovende fremtidsperspektiv EnergiMidt tør endnu ikke sige, hvornår det nye Energimeter vil være tilgængeligt for forbrugerne. Det skal først afprøves i et pilotprojekt, der udgøres af 30 udvalgte EnergiMidt-kunder, der er en god blanding af private virksomheder, offentlige institutioner og helt almindelige familier. Offentlighedens reaktion på Energimetret må således lade vente på sig. Men fremtidsperspektivet er lovende, bl.a. fordi de stigende energipriser øger vores bevidsthed omkring energiforbruget, og da Energimetret netop synliggør og giver mulighed for store besparelser, kan vi forvente en stor udbredelse af Energimetret. Billede af LCD versionen af displayet EnergiMidt EnergiMidt er det lokale og kundeejede elselskab, der leverer el, energirådgivning og andre serviceydelser til kunder i det midtjyske område Billedtekst Embedit gør brug af samtlige af sine tre kompetenceområder (software-, hardware- og mekanikudvikling), når det lille smarte Energimeter skal udvikles. I fremtiden skal Energimetret give forbrugerne mulighed for nøje at følge og regulere elforbruget og således opnå store besparelser. Side 17 af 32

18 10. Bilag 2: Brugervejledning Brugsvejledning Energimeter Et indblik i virksomhedens forbrug Side 18 af 32

19 Kære forsøgsdeltager Forsøgsprojekt Tak fordi I vil deltage i dette forsøgsprojekt omhandlende et nyudviklet Energimeter, der viser jeres nuværende forbrug af el, vand og varme. Tydeliggørelsen af forbruget skal hjælpe jer med at opdage unødvendigt forbrug i virksomheden, så I får mulighed for at minimere dette. Vi forventer, at testperioden forløber over ca. 3 måneder, hvor meteret vil være fuldt fungerende. Meteret er opsat af EnergiMidt, og såfremt det skulle blive nødvendigt vil I under testperioden få yderligere besøg herfra efter aftale med jer. Energimeteret er udviklet i Danmark i et samarbejde mellem EnergiMidt og dansk industri, med støtte fra Elfor. Vi vil meget gerne have jeres mening om Energimeteret Vi er interesseret i alle kommentarer til produktet, samt brugen af dette ligesom vi meget gerne vil høre hvad I har brugt/kan bruge Energimeteret til. Sammen med Energimeteret har I modtaget en lille bog, som I er meget velkomne til at nedskrive alle kommentarer i, som I mener kan være relevante under og efter testperioden. Vi tager meget gerne imod såvel gode som dårlige kommentarer med Energimeteret, som alle vil blive gennemgået med henblik på forbedringer af produktet. Vedlagt er forskelligt sparemateriale i form af foldere med gode råd om energispareinitiativer, som I kan bruge som inspiration til optimering i jeres egen virksomhed. Vi håber I får glæde af Energimeteret. Med venlig hilsen EnergiMidt A/S Kenn H.B. Frederiksen, Tlf.: Side 19 af 32

20 Hvad kan det bruges til? Energimeteret er et trådløst informationsdisplay, der fortæller jer, hvordan jeres aktuelle forbrug af el, vand og varme er, samt hvordan forbruget har været i de sidste 24 timer. Derudover gemmes forbruget i et år. Energimeteret opsættes på et tydeligt sted i virksomheden, for at opnå den største effekt. Energimeteret giver jer et konstant overblik over jeres forbrug lige nu, samt i de sidste 24 timer Ved at placere Energimeteret et centralt sted i bygningen kan I altid holde øje med forbruget. I vil hurtigt få en idé om, hvordan jeres normale forbrug ser ud og derved kunne reagere, hvis I oplever udsving i forbruget. På samme måde vil I også, når I forlader bygningen, kunne se om alt er slukket eller om I har glemt at slukke for et eller flere apparater. I forbindelse med ferier kan Energimeteret hjælpe med at spare meget på energien, da man fra et centralt sted kan checke, at man har sat hele bygningen på standby og ikke har glemt apparater, der ellers vil stå og bruge energi hele ferien. Dermed får man mulighed for at opdage energislugere, ukendt forbrug, fejl i installationer mm. På baggrund af erfaringer fra tidligere, lignende produkter vil Energimeteret kunne nedsætte jeres el- vand- og varmeforbrug i en grad, der tydeligt vil kunne ses på forbrugsregningerne. Besparelsen forudsætter dog, at I udnytter det overblik, I får over jeres forbrug, til at identificere områder, hvor der kan spares. I takt med at I arbejder for at mindske regninger hjælper I også miljøet. I forbindelse med energiproduktionen på kraftværkerne rundt omkring i landet udledes der en masse stoffer, der er skadelige for naturen. Realiserer I de forventede besparelser, vil udledningen af mange skadelige stoffer undgås. Det eneste der kræves er, at I realiserer de sparemuligheder, som EnergiMeteret identificerer. Energimetret sikrer jer mod fejl og store udsving Energimeteret har indbygget en række alarmfunktioner, der advarer jer mod udsving i forbruget. I vælger selv, hvornår I vil advares, samt hvordan dette skal ske. F.eks. kan I modtage en , hvis el-forbruget overstiger Watt. En anden funktion Energimeteret har er at advare, hvis forbruget ikke når nul eller en anden fastsat grænse i løbet af et døgn. Dette kan f.eks. skyldes et hul i et vandrør, for mange produkter på standby eller en fejl i varmesystemet. Også her kan I vælge forskellige alarmfunktioner. Opsætningen af alarmer foregår via en almindelig pc. 3 Side 20 af 32

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune.

På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune. DATO: 17-02-2006 TIL: JØRGEN, OLE, CHRISTIAN, JESPER OG ERIK CC: FRA: VEDR.: LEO HOLM ENERGISTYRING I ÆRØ KOMMUNE På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering.

Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering. Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering. Develco Products har fokuseret på at optimere el-forbruget i lejligheder i forbindelse med renovering af disse. Develco

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Styring af elforbrug i private hjem Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Pervasive Computing - It i alt Computere i alt omkring os Usynlige Underbygger vores

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Sp.1) Fordelingen af besvarelser fra hhv. Tranehaven og Tranevænget

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 Applications and functions DK Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 DEVI Web Home gør det nemt og enkelt at styre og overvåge varmesystemet og øvrige installationer i huset. Klik på

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere