Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning"

Transkript

1 Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

2 Denne side skal være tom.

3 Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen 5 Leveringsform 5 Illustration og terminologi 6 Generelle advarsler 7 Generelle sikkerhedsregler 8 Kundeservice 8 Kapitel 2 - Brugsvejledning - Harmonic-anordninger 9 Opsætning 9 Funktioner på klar-skærmen 10 Betjening Advarsel 12 Kapitel 3 - Brugsvejledning - EnSeal-anordninger 13 Opsætning 13 Funktioner på klar-skærmen 14 Betjening Kapitel 4 - Fejlfinding og skærmvejledning 16 Generel fejlfinding 16 Harmonic-fejlfinding 17 EnSeal-fejlfinding 20 Skærmvejledning 21 Kapitel 5 - Rengøring, desinficering, forebyggende vedligeholdelse og reparation 28 Elektriske sikkerhedskontroller 28 Rengørings- og desinficeringsanvisninger 28 Vedligeholdelse og reparation 31 Bortskaffelse af Ethicon Endo-Surgery Generator G11 (beskyttelse af miljøet) 31 Kapitel 6 - Overholdelse af standarder 31 Appendiks 31 Systemspecifikationer 31 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 32 Symbolen 35 3 Generator G11

4 Denne side skal være tom.

5 Oversigt Læs al informationen grundigt. Det kan få alvorlige kirurgiske konsekvenser, hvis instruktionerne ikke følges nøje. Denne manual indeholder vigtige informationer om betjening af GEN11. Den bør gemmes på et sted, hvor den kan anvendes under brug, specielt med henblik på oversættelser af skærmbilleder. Udskriv eller kopiér sider til at have i nærheden efter behov. Vigtigt: Denne manual er udarbejdet som en brugsanvisning til Generator G11. Det er ikke en vejledning til kirurgiske teknikker. Gå til for at finde den nyeste version af denne manual. Harmonic og EnSeal varemærker, der tilhører Ethicon Endo-Surgery. Konventioner i manualen Afsnit med overskriften Forsigtig, Advarsel og Bemærk Oplysninger om, hvordan en opgave udføres på en sikkert og omhyggeligt, gives i form af afsnit med overskriften Forsigtig, Advarsel eller Bemærk. Disse afsnit findes i hele dokumentationen. Disse afsnit skal læses, før du går videre til næste trin i en procedure. Advarsel: Et Advarsels-afsnit angiver en betjenings- eller vedligeholdelsesprocedure, -praksis eller -betingelse, som hvis den ikke overholdes nøje, kan medføre personskade eller dødsfald. Forsigtig: Et Forsigtig-afsnit angiver en betjenings- eller vedligeholdelsesprocedure, -praksis eller -betingelse, som hvis den ikke overholdes nøje, kan medføre, at udstyret bliver beskadiget eller helt ødelagt. Bemærk: Et Bemærk-afsnit angiver et betjenings- eller vedligeholdelsesproblem, -praksis eller -betingelse, som er nødvendigt for at udføre en opgave effektivt. Kapitel 1 - Generelle oplysninger Indikationer Generator G11 leverer radiofrekvenseffekt til at drive EnSeal elektrokirurgiske instrumenter, som anvendes under åben eller laparoskopisk generel og gynækologisk kirurgi til at snitte og forsegle kar og snitte, gribe og dissekere væv. Desuden leverer generatoren energi til at drive Harmonic kirurgiske ultralydsinstrumenter, som er indiceret til bløddelsincisioner, når blødningskontrol og minimal termal læsion ønskes. Det er ikke påvist, at EnSeal- og Harmonic-instrumenter er effektive til steriliseringsprocedurer eller tubal koagulation, når de anvendes sammen med Generator G11. Instrumenterne må ikke anvendes til disse procedurer. Kontraindikationer Anvendelse af Generator G11 og de monterede instrumenter er kontraindiceret, når radiofrekvent eller ultralydskirurgi efter lægens skøn ikke er i patientens bedste interesse. Instrumenterne er ikke indiceret til incision i knogler. Beskrivelse af anordningen Generator G11 leverer energi til Harmonic og EnSeal kirurgiske instrumenter. Generatoren bruger et trykfølsomt skærminterface og har en unik modtagerport, som accepterer en Harmonic- eller en EnSeal-anordning. Der anvendes stik (HGA11 til Harmonic og EGA11 til EnSeal), så generatoren kan drive ældre anordninger. Leveringsform Generator G11 leveres i en næsten brugsklar tilstand. Forsendelseskassen indeholder Generator G11, elledning og brugsanvisning. Ethicon Endo-Surgery EnSeal- eller Harmonic-instrumenterne til engangsbrug indgår ikke i denne pakke og skal købes separat. Harmonicanordningsstikket (HGA11), EnSeal-anordningsstikket (EGA11), fodkontakten (FSW11) og rullebordet (CRT11) skal også købes separat. 5 Generator G11

6 Illustration og terminologi Generatorens frontpanel Figur 1 1 AFBRYDERKNAP Lyser grønt, når generatoren tændes. 2 DISPLAY/TRYKFØLSOM SKÆRM Viser systemoplysninger og fungerer som interface til justering af kontroller og indstillinger. 3 STIK/ ANORDNINGSMODTAGER Modtager, som bruges til at slutte stikkene eller enhederne til generatoren. Generatorens bagpanel Figur 2 4 ELLEDNINGSMODTAGER Modtager, som bruges til at slutte elledningen til generatoren. 5 FODKONTAKTS- MODTAGER Modtager, som bruges til at slutte fodkontakten til generatoren. 6 POTENTIAL- UDLIGNINGSKLEMME Giver mulighed for tilslutning til en potentialudligningsleder. Generator G11 6

7 Fodkontakt Figur 3 7 MIN [MIN.] (VENSTRE PEDAL) Aktiverer energi til EnSeal eller minimumenergi til Harmonic. 8 MAX [MAKS.] (HØJRE PEDAL) Aktiverer maksimumenergi til Harmonic. Generelle advarsler Kontrollér, at anordningen fungerer korrekt, før der administreres energi til forsegling af væv. Dette udstyr er kun beregnet til brug af uddannet lægepersonale, som er uddannet i anvendelse af ultralyds- eller elektrokirurgi. Forkert anvendelse af udstyret af uudannet medicinsk personale kan medføre farlige elektriske udladninger. Må ikke anvendes i nærheden af brændbare anæstetika eller oxiderende gasser som f.eks. lattergas (N 2 O) og oxygen på grund af eksplosionsfaren. Der bør anvendes ikke-brændbare stoffer til rengøring og desinficering, når det er muligt. Brændbare stoffer, der anvendes til rengøring eller desinficering eller som opløsningsmidler til klæbestoffer, bør få lov til at fordampe, før HF-kirurgi anvendes. Der er risiko for ophobning af brændbare opløsninger under patienten i kropsfordybninger som navlen og i kropshulrum som vagina. Væsker, som er ophobet i disse områder, skal tørres op før elektrokirurgien. Der gøres opmærksom på faren for antændelse af endogene eller brandfarlige gasser. Nogle materialer, f.eks. vat og gaze, kan, når de er mættet med oxygen, blive antændt af gnister, som opstår ved normal brug under elektrokirurgi. Brug ikke Generator G11 i fugtige miljøer, da det kan udgøre risiko for stød. Hvis der er kommet væsker ind i Generator G11, skal anordningen sendes til testning hos fabrikanten før anvendelse. Enheden må ikke betjenes tæt på flygtige opløsningsmidler som f.eks. metanol eller alkohol på grund af eksplosionsfaren. Undgå at anvende Generator G11 ved siden af eller oven på andet udstyr. Hvis dette er nødvendigt, skal Generator G11 og det andet udstyr overvåges for at sikre normal drift. Interferens, der opstår som følge af betjening af højfrekvent operationsudstyr, kan forstyrre driften af andet elektronmedicinsk udstyr som f.eks. monitorer og udstyr til billedfremstilling. Undersøg, om patienten har en pacemaker eller implanteret cardioverter/defibrillator. Bed fabrikanten af pacemakeren eller den implanterede cardioverter/defibrillator om oplysninger om effekten af radiofrekvent energi på disse anordninger. Hvis der anvendes andet tilbehør og andre kabler end de specificerede, kan det medføre uforudsigelig drift, øgede elektromagnetiske udladninger eller forringet elektromagnetisk immunitet. Kunden må ikke ændre dette udstyr. Hvis udstyret ændres, kan det have negativ indvirkning på den elektriske sikring og elektromagnetiske emissioner. Der er ingen indvendige dele, som kan repareres af brugeren. Ved service skal generatoren sendes til et autoriseret Ethicon Endo-Surgeryserviceværksted. For at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes en lysnetkontakt med jordforbindelse. 7 Generator G11

8 Generator G11 isoleres fra lysnetforsyningen ved at tage elledningen ud af bagpanelet på generatoren eller af stikkontakten. Sørg for, at der er fri adgang til disse to steder. Anordningen er ikke MR-sikker og er ikke MR-kompatibel. Anordningen forsegler kar op til en diameter på maksimalt 7 mm, afhængigt af det anvendte instrument. Der er yderligere oplysninger i instrumentets brugsanvisning. Som med alle energikilder (elektrokirurgi, laser eller ultralyd) er der betænkeligheder ved biprodukternes cancerogene og infektiøse potentiale som f.eks. røg fra afbrændt væv og aerosoler. Der skal anvendes passende foranstaltninger som f.eks. øjenværn, filtermasker og effektivt røgudsugningsudstyr ved såvel åbne som laparoskopiske indgreb. Der skal i tilfælde af systemsvigt sikres adgang til passende reserveudstyr, der er relevant for den specifikke procedure. Efter at instrumentet er fjernet, undersøges vævet for hæmostase. Hvis der ikke er hæmostase, bør passende teknikker tages i brug for at opnå hæmostase. Generelle sikkerhedsregler Det trykfølsomme skærmdisplay på generatoren er meget følsomt. Brug ikke skarpe metalgenstande på den trykfølsomme skærm. Hvis bundskruerne fjernes, eller anordningen åbnes, ophæves garantien, og der kan opstå en farlig situation. Læs anvisningerne før anvendelse, og følg hospitalets retningslinjer for klinisk praksis vedrørende ultralydskirurgi, elektrokirurgi, gynækologi og laparoskopiske indgreb. Udskift kun sikringerne med den relevante type og nominelle effekt: Se Systemspecifikationer. Generator G11 må ikke steriliseres. Sterilisering beskadiger enheden. Hullerne i bunden af Generator G11 s og på bagpanelet må ikke blokeres, da de tilvejebringer den påkrævede luftstrøm til afkøling. Hvis der er mistanke om elektromagnetisk interferens med andet udstyr, vendes anordningen, eller mulige interferenskilder (f.eks. mobiltelefoner, radioer osv.) fjernes fra lokalet. Overvågningselektroder skal anbringes så langt væk fra anordningens engangsspidser som muligt, når der samtidig anvendes højfrekvent kirurgisk udstyr og fysiologisk monitoreringsudstyr. Monitoreringssystemer med anordninger til begrænsning af højfrekvensstrømstyrken anbefales. Det anbefales ikke at anvende overvågningselektroder af nåletypen. Aktivering af en radiofrekvensanordning, når der ikke er kontakt med målvævet, eller udstyret ikke befinder sig i den rigtige position til at levere energi, kan forårsage kapacitiv kobling. Patienten må ikke komme i kontakt med metaldele, som er jordet, eller som kan forudses at have kapacitet til jordforbindelse (f.eks. operationsbordets understøtning osv.). Kabler til de kirurgiske elektroder skal anbringes således, at der undgås kontakt med patienten eller andre elektroder. CRT11 anbefales, hvis Generator G11 flyttes ud af operationsstuen. Hold kontrol over generator og rullebord, når de flyttes over en dørtærskel. Kundeservice Garanti Denne garanti samt rettigheder og forpligtelser derunder skal være fortolket under og være underlagt lovene i staten Ohio, USA. Ethicon Endo-Surgery garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materiale og udførelse ved normal brug og forebyggende vedligeholdelse i den respektive garantiperiode, der er vist nedenfor. Ethicon Endo-Surgerys forpligtelser under denne garanti er begrænset til, efter eget skøn, reparation eller erstatning af ethvert produkt eller dele heraf, der returneres til Ethicon Endo-Surgery eller dets distributør inden for den gældende tidsperiode vist nedenfor, og som undersøgelsen, til Ethicon Endo-Surgerys tilfredshed, afslørede, at være defekt. Denne garanti gælder ikke noget produkt, eller del heraf, der er blevet: (1) uhensigtsmæssigt påvirket pga. anvendelse sammen med anordninger, der er fremstillet eller distribueret af parter, der ikke er autoriseret af Ethicon Endo-Surgery (2) repareret eller ændret uden for Ethicon Endo- Surgerys fabrik på en måde, således at det efter Ethicon Endo-Surgerys skøn, påvirker dets stabilitet eller pålidelighed (3) udsat for forkert anvendelse, forsømmelse eller uheld eller (4) anvendt uden at være i henhold til parametrene for design og tilsigtet anvendelse, anvisninger og retningslinjer for produktet og dets funktionelle, driftsmæssige eller miljømæssige standarder for lignende produkter, der generelt accepteres inden for branchen. Generator G11 8

9 Ethicon Endo-Surgerys produkter garanteres for de følgende perioder efter levering til den oprindelige køber: Generator og elledning Et (1) år, dele og arbejdskraft Fodkontakt Et (1) år, dele og arbejdskraft Rullebord Et (1) år, dele og arbejdskraft MEDMINDRE DEN ERSTATTES AF GÆLDENDE LOKAL LOV, GÆLDER DENNE GARANTI I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL SAMT ALLE ANDRE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR FOR ETHICON ENDO- SURGERYS VEDKOMMENDE OG ER EN KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER ETHICON ENDO-SURGERY ERSTATNINGSPLIGTIG, HVAD ANGÅR SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER SOM RESULTAT AF TAB AF ANVENDELSE, PROFIT OG FORRETNINGER ELLER GOODWILL, UD OVER HVAD DER UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I EN SPECIFIK LOV. Ethicon Endo-Surgery hverken påtager sig eller godkender nogen anden person til at påtage sig noget ansvar i forbindelse med salg eller brug af nogen af Ethicon Endo-Surgerys produkter. Der er ingen garanti, der strækker sig ud over vilkårene heraf. Ethicon Endo-Surgery forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produkter, der er bygget og/eller solgt af dem uden nogen forpligtelse til at foretage de samme eller lignende ændringer af produkter, der er bygget og/eller solgt af dem tidligere. Kundeservice Kontakt Ethicon Endo-Surgerys kundeserviceafdeling eller den lokale repræsentant for eventuel kundeservice eller teknisk support. Ring på USE-ENDO ( ) (kun i USA). Kapitel 2 - Brugsvejledning - Harmonic-anordninger Opsætning Forsigtig: Undgå at blokere generatorens ventilationsåbninger for at undgå, at generatoren bliver overophedet. 1 Undersøg Generator G11 og Harmonic-anordningen for skader. En defekt anordning må ikke anvendes. 2 Monter generatoren på rullebordet eller et andet passende møbel i den korrekte position. 3 Slut elledningen til elledningsmodtageren på generatorens bagpanel og til en stikkontakt med jordforbindelse. Strømkravene til Generator G11 er anført på mærkaten på generatorens bagpanel. 4 Slut fodkontaktstikket til fodkontaktmodtageren på generatorens bagpanel, hvis det er relevant. 5 Slut Harmonic-instrumentet til Generator G11. Hvis proppen ligner nedenstående billede, sluttes anordningen direkte til Generator G11-modtageren. Figur 4 Hvis proppen ser ud som på nedenstående billede, bruges stikket som interface mellem anordningen og generatoren. 9 Generator G11

10 Stik Prop Figur 5 Forsigtig: Kontrollér, at generatoren er fastmonteret på rullebordet eller et andet passende møbel, før den tændes. 6 Tænd generatoren med afbryderen på generatorens frontpanel. 7 Den grønne standbyindikator lyser, og systemet kører sin initialiseringssekvens. Der lyder en tone under initialiseringssekvensen. Når initialiseringssekvensen er udført, vises testpromptskærmen. 8 Følg vejledningen på skærmen for at køre testen. 9 Harmonic-klar-skærmen vises, og generatoren er klar til brug. Funktioner på klar-skærmen Harmonic-klar-skærmen har følgende funktioner: Figur 6 1 Tryk på denne knap for at gå til systemindstillingerne. Generator G11 10

11 2 ANORDNINGS- SPECIFIKATION Angiver, hvilken anordning der er i brug. 3 MIN [MIN.] Angiver minimumseffektindstillingen. Når denne effekt aktiveres (med fodkontakt eller håndkontakt), blinker MIN -indikatoren. Systemet anvender som standard MIN -effekten 3. Den anbefalede minimumseffekt kan ses i det enkelte instruments indlægsseddel. 4 MAX [MAKS.] Angiver indstillingen for maksimumeffekt. Denne indstilling er altid 5. Når denne effekt aktiveres (med fodkontakt eller håndkontakt), blinker MAX -indikatoren. 5 ØG EFFEKT Tryk på denne knap for at øge minimumsindstillingen (MIN) for effekt til det ønskede niveau (fra 1 til 5). Det valgte niveau vises på skærmen. Effekten kan reguleres, når generatoren er klar. 6 MINDSK EFFEKT Tryk på denne knap for at mindske minimumsindstillingen (MIN) for effekt til det ønskede niveau (fra 1 til 5). Det valgte niveau vises på skærmen. Effekten kan reguleres, når generatoren er klar. 7 LYDSTYRKE Tryk på plus- eller minusknappen for at justere aktiveringstonernes lydstyrke. Der høres en tone for at angive den valgte lydstyrke. Betjening Minimums- eller maksimumeffekt aktiveres fra Harmonic-anordningen eller fodkontakten. Brug den venstre pedal på fodkontakten til at aktivere minimumseffekten, og brug den højre pedal til maksimumeffekten. Under minimumsaktivering lyser MIN-området på generatorskærmen grønt og pulserer. Under maksimumaktivering lyser MAX-området grønt og pulserer. Når effekten er aktiveret, påbegyndes lydfeedback. Standardeffektværdien er 3 for minimum. Tryk på knappen øg effekt eller mindsk effekt for at øge eller mindske den effekt, der skal genereres i denne tilstand. Bemærk: Kun indstillingen for MIN-effekt kan ændres. MAX-effekten er altid indstillet til 5. Lydstyrke Juster lydstyrken med plus- eller minus-knappen. Standardindstillingen er 7. Nedlukning Sluk generatoren med afbryderen på enhedens frontpanel. Nedlukningssekvensen kan ikke initieres under effektaktivering. Under nedlukning fjerner generatoren indhold fra skærmen, informerer brugeren, hvis der er 10 eller færre håndstykkeanvendelser tilbage for det monterede håndstykke, og viser nedlukningsanimationen. Grundlæggende navigering Tryk på knappen for at justere systemindstillingerne og få adgang til systemoplysninger. Skærmen åbnes. Rul ned for at få yderligere valgmuligheder. Bemærk: Hvis der aktiveres effekt, mens du er i menuen, lukker vinduet automatisk og returnerer til klarskærmen. Tryk på luk-knappen X for at afslutte, uanset hvor du er i menuen. Tryk på tilbage-pilen for at gå til den foregående menu fra undermenuskærmene. 11 Generator G11

12 Displays lysstyrke Hånd/fod-aktivering Sprog Håndstykketest Systemoplysninger Figur 7 Displays lysstyrke Vælg Displays lysstyrke for at se et eksempel på klar-skærmen, mens lysstyrken justeres. Tryk på plus- eller minus-knappen for at justere lysstyrken. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Når den nye indstilling for lysstyrke er valgt, bliver denne indstilling den nye standardindstilling i systemet. Hånd/fod-aktivering Vælg håndkontaktaktivering eller fodkontaktaktivering eller begge dele på skærmen Hånd/fod-aktivering under start. Dette valg kan ændres, mens udstyret anvendes. En prik bruges til at angive den aktuelle indstilling, mens grønt lys fremhæver det aktuelle valg. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Sprog Vælg det foretrukne sprog på skærmen Sprog. Der er seks sprog at vælge imellem, og engelsk er standard. Når brugeren vælger og bekræfter valget af et nyt sprog, bliver dette sprog standardindstillingen på systemet. Tryk på den ønskede valgmulighed, og der vises en bekræftelsesskærm. Vælg OK for at bekræfte sprogvalget eller Cancel for at annullere sprogændringen. Håndstykketest Vælg Håndstykketest for at kontrollere, om håndstykket fungerer korrekt, ved at installere en testspids og køre testen uden noget instrument monteret. Der gives instrukser og resultater på skærmen for det specifikke håndstykke, der skal testes. Systemoplysninger Vælg Systemoplysninger for at se oplysninger på højt niveau om generatoren og den anordning, som er tilsluttet generatoren. Hospitalspersonalet kan bruge oplysningerne til at bestemme, om der skal bestilles et nyt håndstykke. På skærmen kan man også se versionsnummeret på den aktuelt installerede generatorsoftware. Biomed-oplysninger Biomed-oplysninger giver teknikerne mulighed for at få adgang til oplysninger om hver fejl, der er opstået på generatoren, og giver adgang til et Biomed-tilstand -display, der streamer data, når instrumentet er i brug. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte. Advarsel Det aktive blad på et Harmonic-instrument opvarmer vævet ved friktion, og hensigten er, at det skal levere tilstrækkelig friktion og klippeeffekt til at snitte og koagulere det væv, som er i kontakt med det aktive blad. Derfor skal brugeren anvende bladet, fastspændingsarmen og skaftets distale dele med forsigtighed, da deres temperatur kan være høj. Der kan være yderligere temperaturoplysninger i brugsanvisningen til det enkelte instrument. Generator G11 12

13 Kapitel 3 - Brugsvejledning - EnSeal-anordninger Opsætning Forsigtig: Undgå at blokere generatorens ventilationsåbninger for at undgå, at generatoren bliver overophedet. 1 Undersøg Generator G11 og EnSeal-anordningen for skader. En defekt anordning må ikke anvendes. 2 Monter generatoren på rullebordet eller et andet passende møbel i den korrekte position. 3 Slut elledningen til elledningsmodtageren på generatorens bagpanel og til en stikkontakt med jordforbindelse. Strømkravene til Generator G11 er anført på mærkaten på generatorens bagpanel. 4 Slut fodkontaktstikket til fodkontaktmodtageren på generatorens bagpanel, hvis det er relevant. 5 Slut EnSeal-vævsforseglingsinstrumentet til Generator G11. Se brugsanvisningen til instrumentet. Hvis proppen ligner nedenstående billede, sluttes anordningen direkte til Generator G11-modtageren. Figur 8 Hvis proppen ser ud som på nedenstående billede, bruges stikket som interface mellem anordningen og generatoren. Stik Prop Figur 9 Forsigtig: Kontrollér, at generatoren er fastmonteret på rullebordet eller et andet passende møbel, før den tændes. 6 Tænd generatoren med afbryderen på generatorens frontpanel. 7 Den grønne standbyindikator lyser, og systemet kører sin initialiseringssekvens. Der lyder en tone under initialiseringssekvensen. Når initialiseringssekvensen er udført, vises EnSeal-klar-skærmen, og generatoren er klar til brug. 13 Generator G11

14 Funktioner på klar-skærmen EnSeal-klar-skærmen har følgende funktioner: 2 Klar Figur 10 1 Bruges til at gå til systemindstillingerne. 2 ANORDNINGS- SPECIFIKATION Angiver, hvilken anordning der er i brug. 3 Klar System klar-display. 4 LYDSTYRKE Tryk på plus- eller minusknappen for at justere aktiveringstonernes lydstyrke. Der høres en tone for at angive den valgte lydstyrke. Betjening Effekt aktiveres fra EnSeal-anordningen eller fra den venstre pedal på fodkontakten. EnSeal-anordningen har kun en driftstilstand. Der er ikke nogen effektindstillinger. Når effekten er aktiveret, påbegyndes lydfeedback. Når den øvre impedanstærskel nås, og før kniven er ført helt frem, skifter lydfeedbacken til en højere tone. Når både den øvre impedanstærskel er nået, og kniven er fuldt fremført (håndtaget er helt lukket), lyder der en enkelt tone, som angiver, at en cyklus er afsluttet. Før altid kniven frem med energi. Den enkelte tone for en afsluttet cyklus er den eneste indikation af en afsluttet cyklus og snit. Lydstyrke Juster lydstyrken med plus- eller minus-knappen. Standardindstillingen er 7. Nedlukning Sluk generatoren med afbryderen på enhedens frontpanel. Nedlukningssekvensen kan ikke initieres under effektaktivering. Under nedlukning fjerner generatoren indholdet fra skærmen og viser nedlukningsanimationen. Generator G11 14

15 Grundlæggende navigering Tryk på knappen for at justere systemopsætningen og få adgang til systemoplysninger. Skærmen åbnes. Rul ned for at få yderligere valgmuligheder. Bemærk: Hvis der aktiveres effekt, mens du er i menuen, lukker vinduet automatisk og returnerer til klarskærmen. Tryk på luk-knappen X for at afslutte, uanset hvor du er i menuen. Tryk på tilbage-pilen for at gå til den foregående menu fra undermenuskærmene. Displays lysstyrke Hånd/fod-aktivering Sprog Systemoplysninger Biomed-oplysninger Figur 11 Displays lysstyrke Vælg Displays lysstyrke for at se et eksempel på klar-skærmen, mens lysstyrken justeres. Tryk på plus- eller minus-knappen for at justere lysstyrken. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Når den nye indstilling for lysstyrke er valgt, bliver denne indstilling den nye standardindstilling i systemet. Hånd / fod-aktivering Vælg håndkontaktaktivering eller fodkontaktaktivering eller begge dele på skærmen Hånd / fod-aktivering under start. Dette valg kan ændres, mens udstyret anvendes. En prik bruges til at angive den aktuelle indstilling, mens grønt lys fremhæver det aktuelle valg. Tryk på tilbage-pilen eller luk-knappen for at afslutte, når du har justeret indstillingerne. Sprog Vælg det foretrukne sprog på skærmen Sprog. Der er seks sprog at vælge imellem, og engelsk er standard. Når brugeren vælger og bekræfter valget af et nyt sprog, bliver dette sprog standardindstillingen på systemet. Tryk på den ønskede valgmulighed, og der vises en bekræftelsesskærm. Vælg OK for at bekræfte sprogvalget eller Cancel for at annullere sprogændringen. Systemoplysninger Vælg Systemoplysninger for at se oplysninger på højt niveau om generatoren og den anordning, som er tilsluttet generatoren. På skærmen kan man også se versionsnummeret på den aktuelt installerede generatorsoftware. Biomed-oplysninger Biomed-oplysninger giver teknikerne adgang til oplysninger om hver fejl, der har været på generatoren. 15 Generator G11

16 Kapitel 4 - Fejlfinding og skærmvejledning Generel fejlfinding Informativ Brugerinterfacet for Generator G11 har en række informative skærme, som vejleder i effektiv brug af generatoren. Informative skærme har en ensartet mørk baggrund for at adskille dem fra alarmskærmene, som er vist nedenfor. Alarmsystem Generator G11 indeholder integreret diagnostik, som overvåger driften af generatoren og tilbehøret og blinker med informative skærme eller alarmer uden forsinkelse. Ud over lydalarmerne vises der alarmer på frontpanelet, som kirurgen eller sygeplejerskerne let kan se fra operationsfeltet. Alle alarmer er tekniske alarmer og er baseret på elektriske parametre. Generator G11 producerer ingen fysiologiske alarmer. Alarmindstillingerne og prioriteringen kan ikke ændres af brugeren. Alarmindstillingerne justeres heller ikke efter brugerens input, og de ændres heller ikke ved strømsvigt. Startselvtesten (POST) bekræfter, at generatoren kan betjenes. Da alarmerne er integreret i de softwarealgoritmer, som kører de relevante instrumenter, kontrollerer startselvtesten (POST) også alarmfunktionen. Derfor er en separat test til verificering af alarmudgangseffekt ikke nødvendig. Under startselvtesten (POST) udsendes der en lydtone fra generatoren, så brugeren kan kontrollere, at lydudgangseffekten fungerer. Den visuelle udgangseffekt kan også kontrolleres via startskærmene. Alarmlyden kan ikke sættes på pause, men den ophører automatisk, når brugeren afbryder aktivering af instrumentet. Alarmer og andre hændelser logges i generatoren. Loggen bevares, når strømmen afbrydes, og tilgås via Biomed-skærmen. Der er ikke noget påmindelsessignal. Lydtryksniveauer Mellemniveaualarmer: Over 75 dba (kan ikke justeres) Lavniveaualarmer: dba (kan ikke justeres) Alarmdefinitioner Der anvendes følgende alarmprioriteter til Generator G11. Alle alarmer stopper generatorens udgangseffekt, og alarmer med høj prioritet har forrang frem for alarmer med lavere prioritet. Kun en alarm vises på et givet tidspunkt, da enhver alarm standser udgangseffekten. Alarmer med lav prioritet Kræver indgriben fra operationspersonalet for at kunne fortsætte proceduren effektivt. Et problem med lav prioritet eskalerer generelt ikke til en farlig tilstand, selvom det ikke løses straks, men det skal løses for at kunne fortsætte proceduren. Skærmen viser en fast gul baggrund med et symbol for en alarm med lav prioritet. Der lyder en lydalarm med to toner sammen med en alarm med lav prioritet. Alarmer med mellemprioritet Kræver omgående indgriben fra operationspersonalet for at mindske eller mildne en farlig tilstand. Hvis denne alarm ignoreres, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Skærmen viser en fast gul baggrund med et blinkende symbol for en alarm med mellemprioritet. Der lyder en lydalarm med tre toner sammen med en alarm med mellemprioritet. Alarmer med høj prioritet Der er ikke nogen tilstande med alarmer med høj prioritet i Generator G11. De følgende alarmer er generelle alarmer med lav prioritet: Visuelle alarmer Beskrivelse Fejlfindingstrin Reaktiver To k-aktiveringer registreret: HÅNDKONTAKT FODKONTAKT Reaktiver instrument for at fortsætte. To aktiveringskontakter er lukket i systemet. Det kan skyldes, at en kontakt sidder fast, eller at en ekstra kontakt ved en fejl er blevet lukket. Aktivér instrumentet igen for at fortsætte. Hvis operationspersonalet kun har aktiveret én kontakt, udskiftes det instrument eller den fodkontakt, der evt. har en kontakt, der sidder fast. Generator G11 16

17 Genstart generatoren Genstart generatoren for at nulstille systemet og fortsætte. Hvis problemet kommer igen, kontaktes EESrepræsentanten. Det er nødvendigt at nulstille systemet. Fjern instrumentet fra incisionen, sluk generatoren og tænd den igen ved hjælp af kontakten afbryderknappen foran på panelet. Hvis problemet fortsætter, skal generatoren sendes til et autoriseret servicecenter for Ethicon Endo-Surgery. Tryk på OK for at fortsætte Tryk på OK for at nulstille systemet og fortsætte. Hvis problemet kommer igen, kontaktes EESrepræsentanten. OK Det er nødvendigt at nulstille systemet. Tryk på OK for at vende tilbage til den tilstand, systemet var i, da fejlen opstod. Hvis problemet fortsætter, skal generatoren sendes til et autoriseret servicecenter for Ethicon Endo-Surgery. Kontakt EES-repræsentanten Fejl i kølingsventilator registreret. Angiver en intern fejl med generatorens køleventilatorer. Send generatoren til et autoriseret servicecenter for Ethicon Endo-Surgery. Generator overopheder Fjern blokeringer fra ventilationsåbninger. Generatoren er ved at overophede. Fjern eventuelle blokeringer fra ventilationsåbninger bag på og på undersiden af generatoren. Hvis ventilationsåbningerne ikke er blokeret, og problemet kommer igen, skal generatoren sendes til et autoriseret Ethicon Endo-Surgery-serviceværksted. Softwareopgradering nødvendig for at køre anordning Kontakt EES-repræsentanten Anordningen kræver en opgradering af generatorsoftwaren. Kontakt Ethicon Endo- Surgery-repræsentanten for en softwareopgradering. Kontakt EESrepræsentanten Ethvert generelt problem med systemet. Kontakt din Ethicon Endo-Surgeryrepræsentant. Harmonic-fejlfinding Bemærk: Følgende alarmer er specifikke for Harmonic-anordninger, som anvendes sammen med Generator G11. Alarmer Generator G11 understøtter følgende alarmer, som hjælper med at identificere og fejlfinde komponentproblemer, når der anvendes en Harmonic-anordning. Følgende liste er et supplement til, men ikke en erstatning for, klinisk vurdering og observation. 17 Generator G11

18 Ud over sikringer er der ingen dele i Generator G11, der kan serviceres af brugeren. For udskiftning eller service kontaktes Ethicon Endo- Surgerys kundeserviceafdeling eller den lokale repræsentant. Visuelle alarmer Beskrivelse Fejlfindingstrin Ingen anvendelser tilbage Udskift håndstykke. Ingen anvendelser tilbage Udskift håndstykke. Håndstykket har nået enden på sin levetid. Udskift håndstykket. Kontakt Ethicon Endo-Surgerys kundeserviceafdeling (ring på telefon USE-ENDO ( ) kun i USA), eller kontakt den lokale salgsrepræsentant for at drøfte lokale løsninger på og processer til bortskaffelse af affald. Udskift håndstykke Udskift håndstykke Håndstykket har ikke udført de interne diagnostikrutiner, og generatoren kan ikke drive håndstykket pålideligt. Udskift håndstykket. Kontakt Ethicon Endo-Surgerys kundeserviceafdeling (ring på telefon USE-ENDO ( ) kun i USA), eller kontakt den lokale salgsrepræsentant for at drøfte lokale løsninger på og processer til bortskaffelse af affald. Reducer tryk på blad Reaktiver instrument for at fortsætte. Instrumentet er belastet så meget, at udgangseffekten er stoppet. Reducer trykket på instrumentet, eller juster placeringen, så der er mindre væv i gabet. Frigør aktiveringskontakten, og reaktiver instrumentet for at fortsætte. Fjern instrument fra patient Næste Denne skærm er en forløber for yderligere diagnostik. For at undgå utilsigtet beskadigelse af væv under diagnostik vejledes kirurgen til at fjerne instrumentet fra incisionen, før der fortsættes. Fjern instrumentet fra incisionen. Når instrumentet er fjernet, trykkes der på knappen Næste for yderligere diagnostisk vejledning. Generator G11 18

19 Udskift instrumentet Bladfejl registreret. Tag håndstykke ud, og udskift instrument. Harmonic-instrumentet kan være beskadiget og kan ikke aktiveres. Tag håndstykket ud, og udskift instrumentet. Spænd samling Spænd samling Næste Instrumentet kan måske ikke samles korrekt med håndstykket. Tryk på knappen Næste for at fortsætte. Spænd instrumentet igen. Sørg for, at den ene hånd holder den relevante momentnøgle, og den anden hånd holder håndstykket (ikke instrumentet). Næste Åbn gabet under test Hvis der bruges saks, skal apparatets kæber være åbne under testen. Tryk på Næste for at gå videre og prøve testen igen med kæberne åbne. Næste Åbn gabet under test Hvis der bruges saks, skal apparatets kæber være åbne under testen. Tryk på Næste for at gå videre og prøve testen igen med kæberne åbne. Næste Udskift instrumentet Instrumentfejl registreret. Tag håndstykke ud, og udskift instrument. Reaktiver Reaktiver instrumentet for at nulstille systemet og fortsætte Angiver en intern fejl på instrumentet, som bevirker, at det ikke kan anvendes. Det er nødvendigt at nulstille systemet. Tag håndstykket ud, og udskift instrumentet. Bemærk: Forsøg at udskifte håndstykket for at kontrollere, om problemet findes i instrumenterne, hvis flere instrumenter har angivet en instrumentfejl på samme håndstykke. Aktivér instrumentet igen for at nulstille systemet og fortsætte. 19 Generator G11

20 Udskift instrumentet Instrumentfejl registreret. Tag håndstykke ud, og udskift instrument. Angiver en intern fejl med identifikationssystemkredsløbet i instrumentet. På visse avancerede anordninger er der installeret et særligt systemkredsløb til at identificere apparatet for generatoren og tilpasse generatorens effekt til apparatet. Tag håndstykket ud, og udskift instrumentet. Udskift håndstykket Kontakt EES-repræsentanten for at tjekke det pågældende håndstykke for fejl. Hvis problemet kommer igen, udskiftes instrumentet. Udskift håndstykket Angiver en intern fejl, der kan have med enten håndstykket eller instrumentet at gøre. Skift håndstykket først. Kontakt EESrepræsentanten for at få det aktuelle håndstykke kontrolleret for fejl. Hvis problemet fortsætter, skal håndstykket frakobles og instrumentet udskiftes. Kontakt EES-repræsentanten for at tjekke det pågældende håndstykke for fejl. Hvis problemet kommer igen, udskiftes instrumentet. EnSeal-fejlfinding Bemærk: Følgende alarmer er specifikke for EnSeal-anordninger, som anvendes sammen med Generator G11. Alarmer Generator G11 understøtter følgende alarmer, som hjælper med at identificere og fejlfinde komponentproblemer, når der anvendes et EnSeal-vævsforseglingsinstrument. Følgende liste er et supplement til, men ikke en erstatning for, klinisk vurdering og observation. Ud over sikringer er der ingen dele i Generator G11, der kan serviceres af brugeren. For udskiftning eller service kontaktes Ethicon Endo- Surgerys kundeserviceafdeling eller den lokale repræsentant. Visuelle alarmer Beskrivelse Fejlfindingstrin Flyt gabet og reaktiver Instrumentet aktiveres ved kontakt med (tynd) hud og metal med lav impedans (f.eks. stifter, clips, retraktorer og klemmer). Tilpas instrumentgabets position, og aktivér instrumentet igen. Generator G11 20

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MEMOday. Art.nr Rev A DK

MEMOday. Art.nr Rev A DK Brugervejledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sådan kommer du i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skift baggrundsfarve... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Softwareversion 1.11

BRUGERVEJLEDNING. Softwareversion 1.11 BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING Softwareversion 1.11 Forord Aquamantys Pump Generator må kun anvendes af kvalificeret lægepersonale, som har korrekt uddannelse i anvendelse af elektrokirurgisk udstyr,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

1964-P P-2000

1964-P P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 LÆS VENLIGST OG FØLG DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Keeler Væg-enheds instruktioner Læs omhyggeligt instruktionerne før brug af Deres Keeler produkt. Observer for Deres egen sikkerheds

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Medikoteknikker uddannelsen Diathermi. Lkaa 2012 Mar

Medikoteknikker uddannelsen Diathermi. Lkaa 2012 Mar Medikoteknikker uddannelsen Diathermi Lkaa 2012 Mar Frekvensafhængighed! Hvorfor er det, det mest følsomme område? Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 300 KHz (ingen faradisk effekt ved den frekvens,

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06 VIO 300 D kort vejledning 12.06 Den korte vejledning er ingen erstatning for brugsanvisningen! Specielt indeholder den ikke alle sikkerhedsanvisninger. Apparatets stik kan De lade sammenstille individuelt.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere