40 Brugsanvisning AM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40 Brugsanvisning AM"

Transkript

1 40 Brugsanvisning AM

2 Cardio AM OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan du trykke for at markere en omgang. 3 1 Lys / Tænd/Sluk ( / ) Tryk og hold for at tænde eller slukke apparatet. Tryk for at tænde for baggrundslyset. 2 Tilbage ( ) Tryk for at gå tilbage til forrige side eller annullere en handling. I træningstilstand, skal du trykke på for at stoppe registreringen. I målingstilstand, skal du trykke på for at pausere registreringen og trykke på igen for at stoppe registreringen. 4 Op (p) I tilstanden Menu, tryk på knappen for at rulle op igennem menuerne. Tryk og hold på knappen for at rulle hurtigt op igennem menuerne. 5 NedD (q/ ) I tilstanden Menu, tryk på knappen for at rulle ned igennem menuerne. Tryk og hold på knappen for at rulle hurtigt ned igennem menuerne. I meter-visning kan du trykke på knappen for at skifte side. 2 Cardio 40 Brugsanvisning

3 AM Sådan kommer du i gang Tænd/Sluk Tryk og hold på for at tænde eller slukke apparatet. Nulstil For at nulstille apparatet skal du trykke og holde alle tre knapper ( /OK/q) nede på samme tid. Første opsætning Når du tænder for apparatet for første gang, vises opsætningsassistenten på skærmen. Følg instruktionerne for at gennemføre konfigurationen. 1. Vælg skærmsprog. 2. Vælg målingsenhed. 3. Indtast din "brugerprofil". Det anbefales at indtaste data. Nøjagtigheden af data har stor indflydelse på din træningsanalyse. 4. Læs og accepter betingelserne i Sikkerhedsaftalen. Tilslutning, synkronisering og opladning 1. Tilslut apparatet en pc med den medfølgende USB opladerclip. 2. Hent Bryton Bridge 2-programmet på brytonsport.com og synkroniser med apparatet. Lad apparatet være tilsluttet pc'en for at oplade batteriet. Tilslut USB opladerclippen apparatet og sæt den anden ende til en pc. Bemærk: Oplad batteriet i mindst 3 timer, inden du tager apparatet i brug første gang. Send uret tilbage til den lokale forhandler, hvis der opstår batteriproblemer. Forkert udskiftning af batteriet kan forårsage en eksplosion. Du må kun udskifte batteriet med et nyt af samme type som det originale eller af en type, som er angivet af producenten. Kasserede batterier skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. Af hensyn til bedre miljøbeskyttelse bør brugte batterier indsamles separat til genbrug eller særlig bortskaffelse. Cardio 40 Brugsanvisning 3

4 Vis statusbjælke Fixed GPS signalstyrke GPS til/fra status Sensorer er parret med Cardio 40 Metertilstand Batteriniveau Ikoner ikon Beskrivelse GPS signalstyrke Intet signal Svagt * Rimeligt ** Godt ** Status for GPS-position Intet signal (ikke fastsat) Svagt signal Stærkt signal Pulssensor aktiv ikon / Beskrivelse Træningstilstand Metertilstand Logregistrering aktiv Registrering sat på pause Strømstatus Fuldt batteri Halvt batteri / Lavt batteri Batteri tomt Bemærk: Kun de aktive ikoner vises på skærmen. * Bevæg dig til et åbnet område for at få bedre signal. ** Når lampen blinker, indikerer dette, at enheden stadig søger efter et GPS-signal. 4 Cardio 40 Brugsanvisning

5 Ur-visning Dag Tid 1 (lokal tid) Tid 2 (alternativ tid) 04:30 AM Indstil tid 1. Tryk på q for at komme til menutilstand. 2. Tryk på p/q for at vælge Indstillinger > Ur > Tid > Indstil tid 1 eller Indstil tid2 og tryk på OK for at gå i undermenuen. 3. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. AM Indstil tid 1 Indstil tid 2 Dato Alarm-ikon Ikon for påmindelse Tid Fra Indstil alarm (Tid1) 1. I Menu skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > Ur > Alarm og trykke på OK for at gå til dens undermenu. 2. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Alarm Indst. Alarm AM 08:00 Kontakt Til Bemærk: Hvis du vil aktivere alarmen, skal du vælge Indstillinger > Ur > Alarm > Kontakt > Til. Cardio 40 Brugsanvisning 5

6 Øvelse/Træning Under en øvelse eller træning kan du med Cardio 40 måle og registrere dine jogging-aktiviteter og vise dine aktuelle præstationer. Bemærk: Den viste information varierer alt efter øvelses-tilstand og brugerpræferencer. Klar til Simpel træning 1. Tryk på q for at komme til menutilstand. 2. Tryk på p/q for at vælge Træn. & Test og tryk derefter på OK for at gå til menuen Træning. 03:48 PM 01/04 Løb Træn. & Test Vis historik 3. For at indstille en simpel træning, skal du vælge Til plan > Enkel > Varm op, Arbejde eller køler ned. 4. Indstil mål for træningen og tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: Vælg Ja for at gemme træningen. Hvis du vil udføre træningen, skal du gå til Træn. & Test > Min træning. 5. Indtast et navn til træningen med skærmtastaturet. Når du er færdig, skal du vælge at gemme navnet for træningen. for Enkel Gemme til Min træning? By Time By Distance By Calorie Ja 6 Cardio 40 Brugsanvisning

7 Bryton test og træning 1. I Menu trykker du på p/q for at vælge Træning og Test og tryk derefter på OK for at gå til menuen Træning. 2. Tryk på p/q for at vælge Bryton WKT eller Bryton Test og tryk på OK for at gå til dens undermenu. Bryton WKT 20' i zone ' Z3 40' nemt løb Tempoløb Bryton Workout 3. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Bryton Test LTHR MHR 3km kapløb 5km kapløb Bryton Test r p m Bemærk: Når ikonet vises på skærmen, skal du trykke på p for at springe over det aktuelle interval. Intervaltræninger Hvis du vil indstille intervaltræning, skal du vælge Træning og Test > Til plan> Interval. Indstil herefter mål for træningen og tryk på OK for at bekræfte. Cardio 40 Brugsanvisning 7

8 Start / Pause / Stop øvelse / Træning Tryk på OK for at starte registreringsloggen. I målingstilstand, skal du trykke på for at pausere registreringen og trykke på igen for at stoppe registreringen. I træningstilstand, skal du trykke på for at stoppe registreringen. Bemærk: Under træningen skal du trykke og holde på Under registreringen skal du trykke på SmartOmgang for at gå til Genvejsmenuen. to gange for at stoppe. Hvis du vil starte en omgangstræning, skal du vælge Indstillinger > Øvelse > SmartOmgang > Distance eller Placering og så trykke på OK. Indstil herefter mål for træningen og tryk på OK for at bekræfte. Marker omgang Start en aktivitet ved at trykke på OK. Når du registrerer, kan du trykke på OK for at markere en omgang. Når du bruger Omgang, vises Omgang-skærmen, mens du træner. Vis historik 1. I Menu trykker du på p/q for at vælge Vis historik og tryk derefter på OK for at bekræfte. 2. Brug p/q til at vise din historik. Vælg Mere for at se flere oplysninger. Vil du stoppe? Ja 12/25 12:23 00:06:00 løbe 12 km 5 min/km 512 kcal 5 laps mere 2/5 r p m 8 Cardio 40 Brugsanvisning

9 Slet alle øvelses-/træningsoplysninger 1. I Menu trykker du på p/q for at vælge Vis historik og tryk derefter på OK for at bekræfte. 2. Tryk på p/q for at vælge Slet alt og tryk på OK for at gå til dens undermenu. Der vises en meddelelse Sikkerhedskopier data først. Slette? på skærmen. For at slette data, skal du trykke på p/q for at vælge Ja og trykke på OK for at bekræfte. Indstilling af påmindelse 1. Tryk på p/q for at vælge Indstillinger> Træning > Øvelses påm. > Tid, Distance, Skridttemp, HF eller Hastighed og tryk på OK for at gå i undermenuen. 2. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Øvelses Exercise påm. 96~110 Tid bpm Slet Sikkerhedskopier data først. Slette? Ja Øvelses Exercise påm. Exercise Min. Exercise Maks. 96~110 HF bpm 96~11090 bpm 96~ bpm p q Øvelses Exercise påm. 96~Hastighed Exercise Min. 96~1107bpm Exercise Maks. 96~1105bpm Cardio 40 Brugsanvisning 9

10 Parring af sensorer Brug indstillingen til at parre sensorer med Cardio I Menu skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > Sensorer > Puls og trykke på OK for at gå til dens undermenu. Puls Sensorer 2. Tryk på p/q for at vælge Mere og tryk derefter på OK for at gå til undermenuen for den valgte sensor. 3. Når sensoren er tilsluttet, vises sensorid en på skærmen. Kontroller, at sensor-id en er korrekt. Puls Status: aktiv ID: xxxxxxxx mere Bemærk: Oplysninger om sensorens id kan findes på pakken. 4. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte. Scan igen: Scanner igen for at detektere sensoren. Slå fra (*kun hvis apparatet er parret med sensoren): Deaktiverer sensoren. Sensorer Scan igen Slå fra Tilpas skærmindstillingerne 1. I Menu trykker du på p/q for at vælge Indstillinger > Øvelse > Måler > Måler > Måler 1, Måler 2, Måler 3 eller Måler 4 og tryk på OK for at gå i undermenuen. Bemærk: Omgang har kun 2 sidemuligheder (Måler 1 / Måler 2). Måler Måler 1 Måler 2 Måler 3 2. Tryk på p/q for at vælge antallet af datafelter og tryk derefter på OK for at bekræfte valget. Til Fra Fra 10 Cardio 40 Brugsanvisning

11 3. Tryk på p/q for at vælge emnet, som du ønsker at tilpasse, og tryk derefter på OK for at bekræfte valget. 4. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Bemærk: Omgangsskærmen vises i sekvenser, når indstillingen aktiveres. Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du sætte indstillingen til Fra. Personalisering af brugerprofil 1. I Menu trykker du på p/q for at vælge Indstillinger > Brugerprofil og tryk på OK for at gå i undermenuen. 2. Tryk på p/q for at vælge den indstilling, du vil ændre, og tryk på OK for at bekræfte valget. Skift indstillinger for Baggrundslys Fra 1. I Menu skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > General > System > Bag. lys Fra og trykke på OK for at gå til dens undermenu. 2. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Aktiver Tastaturtone / Alarm Bag. lys Fra 5 sek 15 sek 30 sek 1 min I Menu trykker du på p/q for at vælge Indstillinger > General > System > Tastaturtone eller Alarm og tryk på OK for at gå i undermenuen. Tryk herefter på p/q for at vælge TIL, og tryk så på OK for at aktivere indstillingen. Bemærk: Når alarmen er slået FRA, slukker lyden under træning og frie øvelser. Indstil Enhed/Sprog I Menu trykker du på p/q for at vælge Indstillinger > General > System > Enhed eller Sprog og tryk på OK for at gå i undermenuen. Tryk så på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Cardio 40 Brugsanvisning 11

12 Vis GPS I Menu skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > General > GPS og trykke på OK. Fra: Deaktiverer GPS. Fuld kraft: GPS er slået til og giver en mere præcis position, men forbruger mere strøm. Strømbesp.: GPS er slået til. GPS positionsangivelsen vil være mindre præcis, men batteriet varer længere. Specifikationer Skærm Del Fysisk størrelse Vægt Beskrivelse 1,4" Mono LCD-skærm 42,9 x 48,4 x 11,7mm 48 g Driftstemperatur -10 C ~ 50 C Opladningstemperatur for batteri Batterilevetid GPS RF transceiver G-sensor 0 C ~ 40 C Op til 14 dage i ur-tilstand Op til 8 timer i træningstilstand i klart vejr Integreret højfølsom modtager med indbygget antenne 2,4 GHz ANT+ transceiver med indbygget antenne 3-akse accelerationssensor *Design og specifikationer kan ændres uden varsel. 12 Cardio 40 Brugsanvisning

13 Cardio 40_UMS_R002_NOV

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Andre indstillinger... 19. Bilag... 23. Øvelse/Træning... 8. Træningsindstillinger...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Andre indstillinger... 19. Bilag... 23. Øvelse/Træning... 8. Træningsindstillinger... 0 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 0... 4 Nulstilling af Rider 0... 5 Tilbehør... 5 Statusikoner... 5 Tilslutning, synkronisering og oladning... 6 Tænd/Sluk for Rider 0... 6 Indledende

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 BRUGERVEJLEDNING SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 BRUGERVEJLEDNING 2 1 SIKKERHED... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Knapper og menuer... 8 2.2 Opsætning... 9 2.3 Justering af indstillinger... 12 3 Funktioner... 14 3.1 Overvågning af aktiviteter...

Læs mere

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 13 V800 13 H7 pulsmåler* 14 USB-kabel 14 Appen Polar Flow 14 Polar FlowSync Software 14 Webservicen Polar Flow 14 Kom i gang 15 Oplad batteriet

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere