AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019"

Transkript

1 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

2 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE TRIVSEL OG ENSOMHED FÆLLESSKAB ÅBENHED OG DISKRIMINATION Foto: VisitAarhus 2

3 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen har til formål at levere input til Udvalget for mangfoldig og ligestillings arbejde med at gøre Aarhus til en god by for LGBT+ personer. I undersøgelsen afdækkes LGBT+ personers oplevelser og holdninger til en række spørgsmål om blandt andet Aarhus som by, trivsel og ensomhed, LGBT+ fællesskaber, åbenhed og diskrimination. LGBT+ personers besvarelser til spørgsmål om Aarhus som by, vil i rapporten blive sammenholdt med besvarelser fra aarhusianere generelt, hvilket Epinion afdækkede i en temperaturmåling fra KORT OM UNDERSØGELSEN Analysen bygger en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt LGBT+ personer med tilknytning til Aarhus. Deltagerne til undersøgelsen er blevet rekrutteret igennem LGBT+ organisationer, Aarhus Kommunes kommunikationskanaler samt forskellige personers netværk. Undersøgelsen har kunne besvares online, og tilgås igennem et elektronisk svarlink. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 7. februar til 25. februar 2019, og der er i alt 531 personer, som har deltaget i undersøgelsen. 3

4 HOVEDKONKLUSIONER De vigtigste resultater og hovedkonklusioner fra undersøgelsen er: LGBT+ personer mener i lavere grad end aarhusianere generelt, at Aarhus er en god by for dem. af LGBT+ personerne svarer, at Aarhus i meget høj grad er en god by for dem, hvilket er 11%point lavere end hvad aarhusianere generelt svarede i temperaturmålingen fra Kun 2% af LGBT+ personer svarer dog, at Aarhus slet ikke er en god by for den. Det som flest LGBT+ personer nævner, kan gøre Aarhus til en bedre by for dem er: flere cafeer, foreninger og diskoteker for LGBT+ personer, flere arrangementer for LGBT+ personer og oprettelse af et LGBT hus. 5% af LGBT+ personerne svarer, at deres trivsel og livskvalitet er dårlig / virkelig dårlig. 17% svarer, til et spørgsmål om ensomhed, at de ofte er alene, selvom de hellere ville være sammen med andre. Yngre LGBT+ personer er i højere grad ramt af dårlig trivsel, livskvalitet og ensomhed end ældre LGBT+ personer. af LGBT+ personerne svarer, at det i meget høj grad / i høj grad er vigtigt for dem, at være en del af et LGBT+ fællesskab. Kun 29% af de, som mener det er vigtigt at være en del af et fællesskab, svarer at de i meget høj grad / i høj grad har mulighed for at blive en del af et LGBT+ fællesskab. Dette indikerer, at der er en uoverensstemmelse mellem lyst og muligheder, når det kommer til LGBT+ fællesskaber i Aarhus. De fællesskaber som flest LGBT+ personer nævner, der mangler i Aarhus er: fællesskaber for ældre, fællesskaber for unge, fællesskaber for nye LGBT+ personer og kulturfællesskaber. 59% af LGBT+ personerne, svarer at de ikke altid er åbne over for deres seksualitet og/eller kønsidentitet. De tre hyppigste steder hvor LGBT+ personer ikke er åbne om deres seksualitet og/eller kønsidentitet er på offentlige steder (f.eks. gaden, cafeer mv.), arbejdet og studiet. 44% af LGBT+ personerne har oplevet at været udsat for diskrimination og/eller hadforbrydelser i Aarhus, de fleste heraf har kun sjældent oplevet det. Yngre LGBT+ personer har i højere grad oplevet at blive udsat for diskrimination og/eller hadforbrydelser end ældre LGBT+ personer. af LGBT+ personerne svarer, at de i meget høj grad / i høj grad har oplevet, at Aarhus Kommune ikke har anerkendt deres kønsidentitet og/eller seksualitet. Der hvor flest har oplevet ikke at blive anerkendt, har været i forbindelse med spørgeskemaer, blanketter og formularer. Derudover bliver folkeskolen og dagtilbud (oplevelser fra forældre) og sundhedsvæsnet nævnt som steder, hvor flere har oplevet, at deres kønsidentitet og/eller seksualitet ikke er blevet anerkendt. 4

5 RESPONDENTERNES BAGGRUND Dette afsnit giver en præsentation af respondenternes alder, kommune tilknytning, kønsidentitet, seksuel orientering, uddannelsesniveau og nuværende beskæftigelsessituation. Foto: VisitAarhus 5

6 RESPONDENTERNES BAGGRUND 1/2 Fordelinger for kommune tilknytning og alder. I undersøgelsen har fokus været at afdække LGBT+ personers syn og oplevelse af Aarhus. Det har derfor ikke været et krav at respondenterne, skulle være bosat i kommunen. 74% af respondenterne er bosat i Aarhus Kommune, 7% af bosat i en nabo kommune til Aarhus Kommune, og 18% er bosat i en anden kommune. KOMMUNE TILKNYTNING 18% 7% 74% Aarhus Kommune Nabo kommuner Andre kommuner Note: Spørgsmålet lød: Er Hvilken din seksuelle kommune orientering er du bosat overvejende i? rettet mod? N = 531 Respondenterne repræsenterer et bredt aldersspektrum fra år, og fordeler sig relativt jævnt med en lille overvægt af yngre respondenter. Gennemsnitsalderen blandt respondenterne er 37 år. 23% 17% ALDERSFORDELING 8% 12% 9% 9% 13% under 25 år år år år år år år 55+ år Note: Spørgsmålet lød: Hvad er din alder? N = 524 6

7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 2/2 Fordelinger for højest gennemførte uddannelse og nuværende beskæftigelsessituation. Flest af LGBT+ personerne har en mellemlang videregående uddannelse som højest gennemførte uddannelse med 31%, herefter følger lang videregående uddannelse med 25% og gymnasial uddannelse/hf/htx/hhx med 21%. 55% af LGBT+ personerne er i arbejde, 28% er studerende og de resterende 17% af LGBT+ personerne er i aktivering, arbejdsløs eller sygemeldt, uden for arbejdsmarkedet eller andet. HØJEST GENNEMFØRTE UDDANNELSE NUVÆRENDE BESKÆFTIGELSES SITUATION 55% Folkeskole eller kortere 5% Erhvervsuddannelse 7% Gymnasial uddannelse/hf/htx/hhx 21% 28% Kort videregående uddannelse (op til 3 år) 11% Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år) 31% 2% 5% 7% 3% Lang videregående uddannelse (5 år eller mere) 25% Studerende I arbejde I aktivering eller lignende Arbejdsløs, sygemeldt eller lignende Uden for arbejdsmarkedet Andet Note: Spørgsmålet lød: Hvad er din højeste gennemførte uddannelse? N = 525 Note: Spørgsmålet lød: Hvad er din nuværende beskæftigelse? N = 531 7

8 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE Dette afsnit giver en præsentation af LGBT+ borgernes oplevelse af Aarhus som by, og sammenligner resultaterne med aarhusianere generelt. Foto: VisitAarhus 8

9 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE Epinion lavede i 2018 en måling af aarhusianernes syn på Aarhus som by. Flere af spørgsmålene fra 2018 målingen er repliceret i denne undersøgelse, hvilket gør det muligt at lave en umiddelbar sammenligning mellem aarhusianerne og LGBT+ personer. 11%point færre LGBT+ personer synes i meget høj grad, at Aarhus er en god by for dem sammenlignet med aarhusianere generelt. Kun 2% af LGBT+ personerne mener dog, at Aarhus slet ikke er en god by for dem. I temperaturmålingen om Aarhus som by, er aarhusianernes gennemsnitlige vurdering af byen på 76 (0-100 skala), mens den for LGBT+ personer er på 69. ER AARHUS EN GOD BY FOR DIG? 100 TEMPERATURMÅLING 31% 47% 46% 25% 16% I meget høj grad 6% 4% 1% 2% 1% 1% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Aarhusianere generelt LGBT+ personer Aarhusianere generelt LGBT+ personer Note: Spørgsmålet lød: Hvis du tænker på din nuværende situation, i hvilken grad synes du, at Aarhus er en god by for dig? Note: Ved ikke-svar på spørgsmålet om Aarhus som by er udeladt i Aarhusianere generelt N = 1607, LGBT+ personer N = 531 beregningen af den samlede temperatur-score. Aarhusianere generelt N = 1607, LGBT+ personer N = 531 9

10 Kommune tilknytning Kønsidentitet Alder AARHUS EN GOD BY FOR ALLE I nedenstående figur fremgår forskelle i oplevelsen af Aarhus som by blandt grupper af LGBT+ personer. Resultaterne præsenteres som gruppe gennemsnit, der minusset det samlede gennemsnit for alle LGBT+ personer, som var 69 på en skala. Oplevelse af Aarhus som by blandt grupper af LGBT+ personer Under 30 år (n=206) år (n=271) 0 LGBT+ personer på 50+ oplever Aarhus, som en mindre god by for dem sammenlignet med personer på år og under 30 år. * 50+ år (n=42) Mand (n=203) Kvinde (n=294) LGBT+ personer med ikke-binær kønsidentitet ligger gennemsnitligt 8point lavere i temperaturmålingen end det samlede gennemsnit. Personer med mandlig kønsidentitet ligger 3point lavere, mens personer med kvindelig kønsidentitet ligger 3point højere. Ikke-binær (n=22) Aarhus (n=390) Nabo kommune (n=39) LGBT+ personer bosat i Aarhus Kommune, ser Aarhus by, som værende en smule bedre end personer bosat i en nabo kommune til Aarhus eller en anden kommune. Anden kommune (n=97) Note: * I grupperingen for kønsidentitet indgår transpersoner i grupperne mand og kvinde. Eksempelvis indgår en person, der kønsmæssigt identificerer sig som transmand i gruppen med mandlig kønsidentitet. Ikke-binær gruppen indeholder personer, som identificerer sig som begge køn, intet køn eller noget der ligger mellem de to køn. Spørgsmålet lød: Hvis du tænker på din nuværende situation, i hvilken grad synes du, at Aarhus er en god by for dig?. 10

11 MANGFOLDIGHED OG UDFOLDELSESMULIGHEDER I nedenstående figurer fremgår LGBT+ personers besvarelser på spørgsmål om mangfoldighed og udfoldelsesmuligheder i Aarhus by. Besvarelserne sammenlignes med besvarelser fra aarhusianere generelt. 19%point færre LGBT+ personer svarer, at de er enig i, at Aarhus er en by med plads til at udfoldelse sig sammenlignet med aarhusianere generelt. Kun 3% af LGBT+ personerne er uenig i udsagnet. 21%point færre LGBT+ personer er enig i, at Aarhus er en by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed sammenlignet med aarhusianerne generelt. Kun 3% af LGBT+ personerne er uenig i udsagnet. 54% AARHUS ER EN BY MED PLADS TIL AT UDFOLDE SIG 48% AARHUS ER EN BY MED PLADS TIL FORSKELLIGHED OG MANGFOLDIGHED 53% 47% 35% 32% 32% 33% Enig Delvis enig Hverken enig eller uenig 8% 7% 6% 2% 3% 1% 3% 1% Delvis uenig Uenig Ved ikke Enig Delvis enig Hverken enig eller uenig 7% 9% 8% 3% 1% 3% 2% 2% Delvis uenig Uenig Ved ikke Aarhusianere generelt LGBT+ personer Note: Udsagnet lød: Aarhus er en by, hvor man har plads til at udfolde sig Aarhusianere generelt N = 1607, LGBT+ personer N = 531 Aarhusianere generelt LGBT+ personer Note: Udsagnet lød: Aarhus er en by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed Aarhusianere generelt N = 1607, LGBT+ personer N =

12 FORBEDRINGSFORSLAG 292 (55%) af LGBT+ personerne har angivet, hvordan de mener, at Aarhus kan gøres til en bedre by for dem. 337 forslag er i alt blevet kategoriseret. 37% af forslagene omhandler oprettelsen af flere cafeer, foreninger, diskoteker mv. for LGBT+ personer. 13% af svarene omhandler oprettelse af flere arrangementer for LGBT+ personer, 11% oprettelse af et LGBT hus, og 9% af svarene omhandler udbredelse af undervisning, kampagner og politik om accept af LGBT+ personer. HVAD KUNNE GØRE AARHUS BEDRE FOR DIG? Flere cafeer, foreninger, diskoteker mv. for LGBT+ personer 37% Flere arrangementer for LGBT+ personer 13% LGBT hus 11% Undervisning, kampagner og politik om accept af LGBT+ personer 9% Mere synlig accept af LGBT+ personer i bybilledet 7% Mere tryghed for LGBT+ personer 6% Bedre transport og parkeringsmuligheder i byen Flere grønneområder i byen Flere kønsneutrale faciliteter (toiletter, omklædningsrum mm.) Rådgivning og lægehjælp for LGBT+ personer 4% 3% 2% 2% Andet 5% 5% 15% 25% 35% Note: Spørgsmålet lød: Hvis du tænker på din nuværende situation, hvordan føler du, at Aarhus kan gøres til en bedre by for dig? I opgørelsen indgår ikke respondenter, der enten har undladt at svare på spørgsmålet, eller respondenter, der har leveret svar i retningen af ingen kommentarer, Nej eller Ved ikke. Andelen refererer til den total antal af svar, som faktisk er kategoriseret under den systematiske kodning. I nogle tilfælde er en respondents åbne besvarelse kodet i mere end én kategori, da den relaterer sig til flere kategorier. Kategorier med under 2% tilslutning vises ikke i figuren. N =

13 TRIVSEL OG ENSOMHED Dette afsnit giver en præsentation af LGBT+ personers oplevelse af trivsel og ensomhed. Der vil desuden blive set på forskelle på tværs af alder. Foto: VisitAarhus 13

14 TRIVSEL OG ENSOMHED LGBT+ personerne er i undersøgelsen blevet bedt om at vurdere deres egen trivsel og livskvalitet, samt hvorvidt de oplever ensomhed. Resultaterne fra disse spørgsmål er præsenteret i nedenstående figurer. 26% af LGBT+ personerne svarer, at deres trivsel og livskvalitet er virkelig god. svarer, at deres trivsel og livskvalitet er god. Samtidig fremgår det, at 5% af LGBT+ personerne svarer at deres trivsel og livskvalitet er dårlig eller meget dårlig. 17% af LGBT+ borgerne svarer, at de ofte er alene, selvom de hellere vil være sammen med andre. 39% svarer en gang imellem. HVORDAN ER DIN TRIVSEL OG LIVSKVALITET? ER DU OFTE ALENE, SELVOM DU GERNE VIL VÆRE SAMMEN MED ANDRE? 39% 26% 26% 19% 17% 18% Virkelig god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig 4% 1% Ja, ofte Ja, en gang imellem Ja, men sjældent Nej Note: Spørgsmålet lød: Hvordan synes du, din trivsel og livskvalitet er alt i alt? Note: Spørgsmålet lød: Sker det nogensinde, at du er alene, N = 531 selvom du mest har lyst til at være sammen med andre? N =

15 TRIVSEL OG ENSOMHED I nedenstående figurer er LGBT+ personernes besvarelser om trivsel og livskvalitet samt ensomhed inddelt i følgende aldersintervaller: Under 30 år, år og 50+ år. I forhold til trivsel og livskvalitet kan det ses, at LGBT+ personer under 30 år har dårligere trivsel og livskvalitet end LGBT+ personer på år og 50+ år. De under 30 år ligger 14-15%point lavere i andelen, der har virkelig god trivsel/livskvalitet, samtidig med de ligger højest i andelene, der har svaret nogenlunde, dårligt, og meget dårligt. Ensomheden er også størst hos LGBT+ personer under 30 år, hvor 22% ofte er alene, mens det for årig er 15% og 7% for 50+ årige. HVORDAN ER DIN TRIVSEL OG LIVSKVALITET? 57% 51% 49% ER DU OFTE ALENE, SELVOM DU GERNE VIL VÆRE SAMMEN MED ANDRE? 52% 47% 32% 31% 27% 22% 32% 23% 29% 26% 25% 17% 15% 5% 4% 2% 1% 1% Virkelig god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Note: Spørgsmålet lød: Hvordan synes du, din trivsel og livskvalitet er alt i alt? Under 30 år år 50+ år Under 30 år n=205, år n=273, 50+ år n=42 15% 7% 14% Ja, ofte Ja, en gang imellem Ja, men sjældent Nej Note: Spørgsmålet lød: Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre? Under 30 år år 50+ år 8% Under 30 år n=205, år n=273, 50+ år n=42 15

16 FÆLLESSKAB Dette afsnit giver en præsentation af LGBT+ personernes oplevelse af fællesskaber. 16

17 FÆLLESSKAB Respondenterne er i blevet spurgt til en række spørgsmål omhandlende fællesskaber. I de nedenstående figurer afdækkes LGBT+ personernes oplevelse af at være en del af et fællesskab, og hvorvidt der er forskel i opfattelsen på tværs af alder. 34% af LGBT+ personerne svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad er en del af et meningsfyldt fællesskab. Kun 2% svarer, at de slet ikke er en del af et meningsfyldt fællesskab. På tværs af alder ses en tendens til at yngre LGBT+ personer i lavere grad føler at de er en del af et meningsfyldt fællesskaber. Færre LGBT+ personer under 30 år svarer f.eks. i meget høj grad, og flere svarer i mindre grad og slet ikke til spørgsmålet. ER DU EN DEL AF ET MENINGSFYLDT FÆLLESSKAB? ER DU EN DEL AF ET MENINGSFYLDT FÆLLESSKAB? 15% I meget høj grad 29% 36% 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Note: Spørgsmålet lød: I hvilken grad føler du dig som en del af et meningsfyldt fællesskab? N = 531 2% 1% 11% 17% 24% I meget høj grad 29% 29% 38% 36% 34% 22% 15% 7% 2% 2% 1% 2% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Under 30 år år 50+ år Note: Spørgsmålet lød: I hvilken grad føler du dig som en del af et meningsfyldt fællesskab? Under 30 år n=205, år n=273, 50+ år n=42 17

18 LGBT+ FÆLLESSKAB LGBT+ personerne er i undersøgelsen spurgt til, om de mener, at det er vigtigt at være en del af et LGBT+ fællesskab. Personer, der har svarer, at det er vigtigt, er efterfølgende blevet bedt vurdere muligheden for at blive en del af et LGBT+ fællesskab. af LGBT+ personerne svarer, at det i meget høj grad eller i høj grad er vigtigt at være en del af et LGBT+ fællesskab. Kun 4% svarer, at det slet ikke er vigtigt at være en del af et LGBT+ fællesskab. Blandt de LGBT+ borgere, som mener det er vigtigt at være en del af et fællesskab, svarer flest, at de i nogen grad har mulighed for at blive en del af et LGBT+ fællesskab med 39%. ER DET VIGTIGT AT VÆRE EN DEL AF ET LGBT+FÆLLESSKAB? HAR DU MULIGHED FOR AT BLIVE DEL AF ET LGBT+ FÆLLESSKAB? 39% 21% 29% 29% 15% 23% 26% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Note: Udsagnet lød: I hvor høj grad er det vigtigt for dig at være en del af et LGBT+fællesskab? N = 531 4% 2% 6% I meget høj grad 3% 3% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ikke relevant Note: Spørgsmålet lød: I hvor høj grad har du mulighed for at være en del af de LGBT+fællesskaber i Aarhus, som du ønsker? N =

19 LGBT+ FÆLLESSKAB 256 (48%) af LGBT+ personerne har angivet, hvilket LGBT+ fællesskaber de mener, der mangler i Aarhus. 279 svar er i alt blevet kategoriseret. Flere af respondenterne har i stedet for at nævne et fællesskab, nævnt et mødested de mangler i Aarhus. Det som flest nævner (23%) er, at der i Aarhus mangler flere cafeer, foreninger, diskoteker for LGBT+ personer. Herefter nævner næstflest, at Aarhus mangler et LGBT hus (16%). Blandt besvarelser, som går specifikt på hvilke fællesskaber, der mangler i Aarhus, er de tre hyppigst nævnte: fællesskaber for ældre (11%), fællesskaber for unge (6%) og fællesskaber for nye LGBT+ personer (5%). ER DER LGBT+ FÆLLESSKABER, DU SYNES, DER MANGLER I AARHUS? Flere cafeer, barer og diskoteker for LGBT+ personer LGBT hus Fællesskaber for ældre LGBT+ personer Steder der har åbent i hverdagen Steder der ikke involverer alkohol Fællesskaber for unge LGBT+ personer Fællesskaber for nye LGBT+ personer Kulturfælleskaber Fællesskaber for biseksuelle Sportsfællesskaber Fællesskaber for homoseksuelle Fællesskaber på tværs af seksuelorientering Andet 6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 5% 9% 9% 11% 16% 23% 5% 15% 25% Note: Spørgsmålet lød: Er der nogle LGBT+fællesskaber, du synes, der mangler i Aarhus?. I opgørelsen indgår ikke respondenter, der enten har undladt at svare på spørgsmålet, eller respondenter, der har leveret svar i retningen af ingen kommentarer, Nej eller Ved ikke. Andelen refererer til det total antal svar, som faktisk er kategoriseret under den systematiske kodning. Kategorier med under 2% tilslutning vises ikke i figuren. N =

20 ÅBENHED OG DISKRIMINATION Dette afsnit giver en præsentation af LGBT+ personers åbenhed om seksualitet og/eller kønsidentitet, samt oplevelse af diskrimination i Aarhus. Foto: VisitAarhus 20

21 ÅBENHED OM SEKSUALITET OG KØNSIDENTITET I nedenstående figurer fremgår resultater om LGBT+ personernes åbenhed om seksualitet og/eller kønsidentitet, samt resultater om hvorfor nogle LGBT+ personer ikke altid ønsker, at være åbne om egen seksualitet og/eller kønsidentitet. Størstedelen af LGBT+ personerne er enten altid (41%) eller for det meste (46%) åbne om deres seksualitet/kønsidentitet. Kun 1% af LGBT+ borgerne svarer, at de aldrig er åbne om deres seksualitet/kønsidentitet. Hovedårsagen til at nogle LGBT+ personer ikke altid er åbne, er at det ikke er relevant i mange sammenhænge (fx på arbejdet og blandt fremmede) eller for at undgå diskrimination, fordomme mv.. ER DU ÅBEN OMKRING DIN SEKSUALITET OG/ELLER KØNSIDENTITET? 46% 41% HVAD ER ÅRSAGEN TIL DU IKKE ALTID ÅBEN? Det er ikke relevant i mange sammenhænge (fx på arbejdet og blandt fremmede) For at undgå diskrimination, fordomme mv. Det er personligt 11% 35% 35% For at undgå at vække opsigt og skille sig ud 8% Altid For det meste En gang i mellem 4% Sjældent 1% Aldrig Note: Spørgsmålet lød: Er du åben omkring din seksualitet og/eller kønsidentitet? N = 531 For at undgå spørgsmål Andet 4% 6% Note: Spørgsmålet lød: Hvis du ikke altid er åben omkring din seksualitet og/eller kønsidentitet, bedes du skrive hvorfor:. I opgørelsen indgår ikke respondenter, der enten har undladt at svare på spørgsmålet, eller respondenter, der har leveret svar i retningen af jeg er altid åben, ingen kommentarer, Nej eller Ved ikke. Andelen refererer til den total af svar, som faktisk er kategoriseret under den systematiske kodning. Kategorier med under 2% tilslutning vises ikke i figuren. N =

22 ÅBENHED OM SEKSUALITET OG KØNSIDENTITET De LGBT+ personer, der svarede, at de ikke altid var åbne, om deres seksualitet og/eller kønsidentitet er i undersøgelsen blevet bedt om at nævne hvilke sammenhænge, de ikke er åbne. Det sted hvor flest LGBT+ personer ikke er åbne omkring deres seksualitet/kønsidentitet er offentlige steder, hvor det fremgår, at 46% af gruppen ikke er åbne om deres seksualitet og/eller kønsidentitet. 43% er ikke åbne på deres arbejde, 34% er ikke åbne på studiet, og 26% er ikke åbne i mødet med kommunale medarbejdere. I HVILKE SAMMENHÆNGE ER DU IKKE ÅBEN OM DIN SEKSUALITET OG/ELLER KØNSIDENTITET? Offentlige steder (f.eks. gaden, cafeer mv.) 46% På mit arbejde* 43% På mit studie* 34% I mødet med sagsbehandler eller andre personer fra kommunen 26% Fritidsaktiviteter Med min familie Når jeg er til fest/på bar/diskotek 22% Ved egen læge 15% I skolen* 12% Med mine venner 5% Andre steder 16% 5% 15% 25% 35% 45% Note: Spørgsmålet lød: I hvilke sammenhænge er du ikke åben om din seksualitet og/eller kønsidentitet?. * Basen der indgår i beregningen af andele for besvarelserne På mit arbejde, På mit studie og I skolen er dannet af besvarelser fra nuværende beskæftigelsesstatus. Således at det f.eks. kun er personer som er studerende, der tæller med basen for andelen, som ikke altid er åben på studiet eller i skolen. N =

23 DISKRIMINATION OG HADFORBRYDELSER I nedenstående figurer fremgår LGBT+ personernes besvarelser til spørgsmålet om, hvorvidt de har været udsat for diskrimination og/eller hadforbrydelse i Aarhus. 56% svarer nej til, at have været udsat for diskrimination/hate crime, 31% svarer sjældent, 11% svarer en gang imellem, og 2% svarer, at de ofte har været udsat for diskrimination og/eller hate crime i Aarhus. Hvis oplevelser af diskrimination/hate crime krydses med spørgsmålet om, hvorvidt Aarhus er en god by (se slide 9-10), ses det, at personer, som ofte og en gang i mellem oplever diskrimination/hate crime, ser Aarhus som en markant dårligere by end gennemsnittet. HAR DU VÆRET UDSAT FOR DISKRIMINATION OG/ELLER HATE CRIME? Oplevelser af diskrimination/hate crime krydset med syn på Aarhus som by 56% Ofte (n=10) -37 En gang imellem (n=59) % Sjældent (n=163) -1 2% 11% Ja, ofte Ja, en gang imellem Ja, men sjældent Nej Note: Spørgsmålet lød: Har du som LGBT+person været udsat for diskrimination og/eller hadforbrydelser i Aarhus? N = 531 Nej (n=294) Note: Spørgsmålene lød: Hvis du tænker på din nuværende situation, i hvilken grad synes du, at Aarhus er en god by for dig? og Har du som LGBT+ person været udsat for diskrimination og/eller hadforbrydelser i Aarhus? 4 23

24 DISKRIMINATION OG HADFORBRYDELSER I nedenstående figur er LGBT+ personernes besvarelser om oplevelse af diskrimination og hadforbrydelser inddelt i følgende aldersintervaller: Under 30 år, år og 50+ år. 8 7 HAR DU VÆRET UDSAT FOR DISKRIMINATION OG/ELLER HATE CRIME? 71% Figuren viser, at der er en tendens til, at LGBT+ personer fra det yngste aldersinterval (under 30 år) har været hyppigere udsat for diskrimination og/eller hadforbrydelser i Aarhus end LGBT+ personer på år og 50+ år. 33% 32% 51% 57% Blandt LGBT+ personerne på 50+ år ses det, at 71% svarer nej til at have oplevet diskrimination og/eller hadforbrydelser i Aarhus. Dette er en relativt stor andel sammenlignet med LGBT+ personerne på år og under 30 år. 2% 2% 14% 12% 9% 17% Ja, ofte Ja, en gang imellem Ja, men sjældent Nej Under 30 år år 50+ år Note: Spørgsmålet lød: Har du som LGBT+person været udsat for diskrimination og/eller hadforbrydelser i Aarhus? Under 30 år n=205, år n=273, 50+ år n=42 24

25 AARHUS KOMMUNE LGBT+ personerne er i undersøgelsen spurgt til, om de har oplevet, at Aarhus Kommune ikke har anerkendt deres kønsidentitet og/eller seksualitet. Personer, som har oplevet ikke at blive anerkendt, er efterfølgende blevet bedt om at uddybe situationen. af LGBT+ borgerne svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad har oplevet ikke at blive anerkendt for deres kønsidentitet og/eller seksualitet af Aarhus Kommune. 51% svarer slet ikke, og 24% svarer ved ikke. I uddybningen af situationen hvor man ikke har følt sig anerkendt, svarer flest, at det har været ved udfyldelse af spørgeskemaer, blanketter og formularer. En del svarer, at de ikke er blevet anerkendt af folkeskolen, dagtilbud (forældres oplevelser) og sundhedsvæsnet. HAR DU OPLEVET IKKE AT BLIVE ANERKENDT AF AARHUS KOMMUNE? 51% I HVILKEN SAMMENHÆNG BLEV DU IKKE ANERKENDT? Ved udfyldelse af spørgeskemaer, blanketter og formularer I folkeskolen og dagtilbud (oplevelser fra forældre) I sundhedsvæsnet 17% 21% 35% 24% Generelt i mødet med medarbejdere fra kommunen 8% Hos sagsbehandler 7% 5% 5% 9% 6% På universitetet 2% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Note: Spørgsmålet lød: Har du i dit møde/dialog med Aarhus Kommune oplevet, at din kønsidentitet og/eller seksualitet ikke blev anerkendt? Andet 7% Note: I opgørelsen indgår ikke respondenter, der enten har undladt at svare på spørgsmålet, eller respondenter, der har leveret svar i retningen af ingen kommentarer, Nej eller Ved ikke. Andelen refererer til den total af svar, som faktisk er kategoriseret under den N = 531 systematiske kodning. Kategorier med under 2% tilslutning vises ikke i figuren. N = 87 25

26 EPINION AARHUS Hack Kampmanns Plads Aarhus C, Denmark T: E: EPINION KØBENHAVN Ryesgade 3F 2200 Copenhagen N, Denmark T: E: 26

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019 BALANCE OG LIGESTILLING RAPPORT Februar 2019 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL Epinion har i samarbejde med FH foretaget en bred undersøgelse af familie-arbejdslivs balancen og ligestilling blandt lønmodtagere

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Ensomhed blandt ældre

Ensomhed blandt ældre Ensomhed blandt ældre Af Nadja Hedegaard Andersen, k Dato: E-mail: 336 Side af 8 Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (6+ år) i Danmark. Analysen bygger på data

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse. Rapport September 2017

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse. Rapport September 2017 Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 10 12 18 22 2 FN s Verdensmål 3

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

LO-måling om LGBT-personer 1 på arbejdspladsen

LO-måling om LGBT-personer 1 på arbejdspladsen Sagsnr. 14-2301 Ref. LSH/edo Den 3. august 2015 LO-måling om LGBT-personer 1 på arbejdspladsen Supplerende notat med tilføjelse af kønsopdelte data. Målingen er gennemført af Epinion for LO i perioden

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Indledning. Baggrund for undersøgelsen

Indledning. Baggrund for undersøgelsen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 2019 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen Kantar Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA

EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA FOLKELAGKAGEN 2019 FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM JUNI 2019 KORT OM UNDERSØGELSEN 1 Formål med undersøgelsen 2 Metode til indsamling og behandling af data Folkelagkagen i 2019

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Trivselsmåling på Elbæk Efterskole

Trivselsmåling på Elbæk Efterskole Trivselsmåling på Elbæk Efterskole 27/6-2017 Social trivsel Er du glad for din skole? Meget tit 35 53,8 45 60 80 57,1 Tit 20 30,8 26 34,7 46 32,9 En gang i mellem 10 15,4 3 4 13 9,3 Sjældent 0 0 0 0 0

Læs mere

AARHUSMÅLENE TEMPERATURMÅLING

AARHUSMÅLENE TEMPERATURMÅLING AARHUSMÅLENE TEMPERATURMÅLING AARHUS KOMMUNE BORGMESTERENS AFDELING HOVEDRAPPORT MARTS 2016 Foto: Dennis Borup Jakobsen, Aarhus Kommune Foto: VisitAarhus INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

Gallup for Sex og Samfund

Gallup for Sex og Samfund Gallup for Sex og Samfund Projekt nr. 63181 Bjarne Lindemose 29.06 2018 Topline resultater - I Generelt ses der en større accept og forståelse for homoseksuelles vilkår og problemstillinger blandt de respondenter,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGISTERANALYSE BØRN OG UNGE MED ORDBLINDHED

REGISTERANALYSE BØRN OG UNGE MED ORDBLINDHED REGISTERANALYSE BØRN OG UNGE MED ORDBLINDHED BILAGSRAPPORT EGMONT FONDEN NOVEMBER 2018 INDLEDNING Præsentation af baggrund, metode og identifikation af unge med ordblindhed Baggrund Egmont Fondens årstema

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 20. august 2014 SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.2. Baggrund... 3 Kort om undersøgelsens metode... 4 2. Hovedkonklusioner...

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Notat. Hører til journalnummer: P Udskrevet den Elevtrivselsmåling Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc:

Notat. Hører til journalnummer: P Udskrevet den Elevtrivselsmåling Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: Notat 1 - Elevtrivselsmåling 2019 Hører til journalnummer: 17.00.35-P05-2-19 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: Orientering om elevtrivselsmåling 2019 Et af folkeskolereformens tre nationale mål

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Total. Totalrapport December Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Total. Totalrapport December Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Kunstakadamiet Total Totalrapport December 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 182 120 66% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 6 OVERORDNET TRIVSEL 6 DET FAGLIGE STUDIEMILJØ

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig.

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig. Unges syn på demokratiet anno 2018 Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de 16-25- årig. Om undersøgelsen DUF har siden 2011 gennemført en årlig demokratiundersøgelse,

Læs mere

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side

Læs mere

UNDERSØGELSE AF. Naboskab og tryghed. i Vollsmose 2017

UNDERSØGELSE AF. Naboskab og tryghed. i Vollsmose 2017 UNDERSØGELSE AF Naboskab og tryghed i Vollsmose 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Opsummering af resultater... 7 3. Baggrundsspørgsmål...8 3.1 Aldersfordeling...8 3.2 Kønsfordeling...8 3.3 Samlivsforhold...9

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

De studerendes studiekultur

De studerendes studiekultur Side 1 af 9 De studerendes studiekultur STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 AUGUST 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Kun hver tredje glæder sig stort set altid til at komme på deres studie... 3 2. Ni ud

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Skødstrup Skole, klassetrin Aarhus Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Skødstrup Skole, klassetrin Aarhus Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT Aarhus Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Den korte udgave Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer.

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2011

Medlemsundersøgelse 2011 Medlemsundersøgelse 2011 September 2011 1 Indhold Sammenfatning..3 Hvordan ser det typiske skolebestyrelsesmedlem ud?...4 Skolerne 5 Skolebestyrelsernes virksomhed.7 Bistand fra Skole og Forældre 9 Hvor

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi Studiemiljøundersøgelsen 201 civilingeniør i robotteknologi Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i 201. Tallene i denne rapport er de uddannelsesspecifikke

Læs mere

Notat. 1 - Elevtrivselsmåling Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Notat. 1 - Elevtrivselsmåling Hører til journalnummer: P Udskrevet den Notat 1 - Elevtrivselsmåling 2018 Hører til journalnummer: 17.00.35-P05-2-17 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Orientering om elevtrivselsmåling 2018 Et af folkeskolereformens tre nationale

Læs mere

Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet

Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet Målingen er foretaget af Epinion for LO, FTF og AC blandt 500 beskæftigede på det danske arbejdsmarked, der alle identificerer sig som andet

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater...

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Gentofte Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer...3

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

TÆT PÅ MAGIEN OFF ROAD FESTIVAL AARHUS % 45 % af publikum har gennemført enten en mellemlang eller lang videregående uddannelse

TÆT PÅ MAGIEN OFF ROAD FESTIVAL AARHUS % 45 % af publikum har gennemført enten en mellemlang eller lang videregående uddannelse TÆT PÅ MAGIEN OFF ROAD FESTIVAL AARHUS 2017 Publikumsundersøgelse PUBLIKUMS SAMLEDE VURDERING AF TÆT PÅ MAGIEN OFF ROAD FESTIVAL Delvist positiv 30% Meget positiv 65% Delvist negativ Neutral 3% Meget negativ

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet afdeling, 4.-9. klassetrin Varde Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold...

Læs mere

Deltidsansættelser i Danmark

Deltidsansættelser i Danmark Side 1 af 6 Deltidsansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Deltidsansættelser fordelt på køn... 3 2. Deltidsansættelse blandt akademikere... 5 Hovedkonklusioner

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Mariagerfjord Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold...

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold... 3 1.3 Læsning

Læs mere

Opsamling på spørgeskemaundersøgelse i forlængelse af dialogmøder med lægerne på AUH, Risskov samlet rapport

Opsamling på spørgeskemaundersøgelse i forlængelse af dialogmøder med lægerne på AUH, Risskov samlet rapport Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Opsamling på spørgeskemaundersøgelse i forlængelse af dialogmøder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Appendiks 1 Spørgeskemaundersøgelse Tilbud om fleksibel aflastning til pårørende til personer med demens, som bor i egen bolig 2018 Indhold Indhold 2 Indledning 3 Spørgeskemaundersøgelse 3 Hovedkonklusioner

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

KUNDECENTER

KUNDECENTER KUNDECENTER 2012-2013 Midttrafik Kundetilfredshed Årsrapport Baggrund Kundernes køn, alder og kommune Kendskab til kontaktkanaler Tilfredshedspunkter og samlet tilfredshed Net Promoter Score 3 5 9 13 20

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold... 3 1.3 Læsning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere