GLB0049 GLB0050 GLB0051

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLB0049 GLB0050 GLB0051"

Transkript

1 GLB0049 GLB0050 GLB0051

2 Indholdsfortegnelse Parameterindstilling 2. niveau side 3 Test af kortvirkning side 4 Strømningsmåler side 6 Sprogindstilling side 6 Indstilling af Baudrate side 7 Defekt / Fejlmelding side 7 Indgreb SAFE side 9 Programmering af det elektroniske styrekort side 10 2

3 Parameterindstilling 2. niveau Et programmerings- og parameterindstillingsniveau nummer 2, forbeholdt teknisk og specialiseret personale, er forudset. Der tages adgang til niveau nummer to på følgende vis: Tryk, for slukket maskine og samtidigt, på knapperne P5 ; P4 ; P2 og P1 i et par sekunder, hvorefter KEY 0 visualiseres. Indstil på KEY 5,ved hjælp af trykknap P4 og tryk på knap P2. Læg mærke til at kontrollampe L13 maskine i programmeringstilstand og indstilling af første parameter tænder. Hvert parameter kan modificeres med knapperne P5 og P4 P5 formindsker værdien med en enhed og P4 forøger værdien med en enhed, mens man fortsætter til næstfølgende parameter med P3. Parameter Beskrivelse Defaultværdi TPLMAX Maksimal forvasktemperatur. Hvis den indstillede værdi overstiges, aktiverer 50 C maskinen en afkøling af forvaskens kar. TPLMIN Minimale forvasktemperatur. Hvis temperaturen falder til under den 40 C indstillede værdi, aktiverer maskinen en opvarmning af forvaskens kar. TRA Forsinkelsestidsrum til slukning af tørring. Forsinker slukning af 20 tørringsmodulet i forhold til TAUT. TRAT Forsinkelsestidsrum til slukning af tørring med kurv i løbebaneafslutning på 10 bord. TRR Forsinkelsestidsrum til slukning af skylning med kurv i løbebaneafslutning 3 på bord. TRT Forsinkelsestidsrum til slukning af kurvetræksystemet i forhold til TAUT 80 TRL Forsinkelsestidsrum til slukning af vask med kurv i løbebaneafslutning på 15 bord. TOUTCAR Maksimalt tidsrum til karrenes vandindtagning 60 TINTERTR Impulsvarighed on off 1. kurvetrækhastighed 8 Quset en Aktivering af gennemstrømningsmåler på skyllevand Yes* Qset min Skyllevandskapacitetens minimumstærskel 0.5 liter/m Qset max Skyllevandskapacitetens maksimumstærskel liter/m Num cest Aktivering af kurvetællerindstilling. Yes* Tst Tidsrum til udskiftning af vand i kar 2 timer Tmax B Aktivering af alarmen maksimal temperatur kedel Yes* (95 Tmax V Aktivering af alarmen maksimal temperatur kar Yes* Tmaxpl Aktivering af alarmen maksimal temperatur forvask Yes* Tmaxa Aktivering af alarmen maksimal temperatur tørring. Yes* 3

4 Tmin ril Aktivering af alarmen minimal temperatur hver enkelt sonde kan registrere. Yes* tplset Forvasktemperaturdifference. ( indenfor intervallet minimums- og 2 C maksimumstemperatur) Parameter beskrivelse Defaultværdi tvset Vasktemperaturdifference 2C tbset Kedeltemperaturdifference 2C taset Tørringstemperaturdifference. 2C tialset Vandindtagsdifference 5C TF Totale antal driftstimer i maskinens levetid --- Par cont Antal manøvre, udført med autotimerkontakten. --- Prel en Aktivering af forvask 65 C Tmax ali Maksimal forsyningstemperatur Yes/no* Asciugat Aktivering af tørring Yes/no* termostop Aktivering af termostop Yes/no* Vas 2 en Aktivering af kar 2 Nej Risci en Aktivering af alarmen skylning Yes* Vel 3 en Aktivering af 3. hastighed (impulshastighed) Yes* *: Kan aktiveres med P4 (yes) ; kan inaktiveres med P5 (no). --- : værdi, der kun kan visualiseres. Test af kortvirkning. Det er muligt at afvikle en test af at kortet virker korrekt og visualisere inputstatussen og værdierne Registreret af sonderne. Det samme system benyttes til at tage adgang til programmeringstilstanden (tryk samtidig på knapperne P1 P2 P4 P5) og introducer KEY 10 ( ved hjælp af P4). Nu visualiseres: IA: temperatur i vandindtag; Bo: temperatur i kedel PL: temperatur i forvask VA: Temperatur i vask. Ved hjælp af P2 kan man visualisere de andre parametre. As: temperatur i tørring. Ved endnu et tryk på P2 visualiseres inputstatussen. ( 0 = inaktiveret input ; 1 = aktiveret input). PP: forvaskens trykmåler PL: vaskens trykmåler MP: grænseafbryder på dør AU: maskinens startkontakt 4

5 RI: skyllekontakt FC: kurvenes løbebaneafslutning SM: mekanisk sikring SP : termisk sikring på elektropumpe ST: termisk sikring på træk FLUX: værdi på vandgennemstrømning i indgang. Ved hjælp af P2 er det ydermere muligt at visualisere outputtenes status og teste outputaktiveringen manuelt. Med P4: aktiveres udtaget, der angives i den nederste linje i display L14, kortvarigt. Med P5 : aktiveres udtaget, der angives i den øverste linje i display L14, kortvarigt. ( 0 = off 1= on) GIV AGT! Hvert output aktiveres forceret hvilket medfører at der ikke tages højde for eventuelle sikringer så som åbne eller lukkede døre eller uoparbejdet vandniveau i kar, hvorfor - og med henblik på at undgå uheld - ingen tæller aktiveres på maskinens el-tavle, eller rettere det eneste der aktiveres er relæet på styrekortet. For at forcere den indstillede sikring mere end det og derigennem teste hele afsnittet indtil aktuatoren, er det påkrævet at udføre en elektrisk tilslutning på klemkassen og præcist:. mellem tråd 143 og 140. GIV AGT! DENNE TILSLUTNING MÅ UDELUKKENDE UDFØRES FOR AT TESTE HVER AKTUATOR OG MÅ UDELUKKENDE UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE. TILSLUTNINGEN MÅ ALDRIG OG AF INGEN ÅRSAG EFTERLADES VED BRUG ELLER NORMAL DRIFT. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader på genstande eller personer, der forårsages af manglende overholdelse ovennævnte forskrifter. Liste over output der kan testes: VASC BOIL RISC VEL1 VEL2 PLAV RASC VASC RIEMP PRIE DOSD LINE AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 Aktivering af karopvarmning Aktivering af kedelopvarmning Aktivering af skylning. Aktivering af 1. hastighed Aktivering af 2. hastighed Aktivering af pumpe på vask Aktivering af tørringens modstand. Aktivering af tørringens ventilator. Aktivering af vandpåfyldning. Aktivering af forvaskens vandpåfyldning. Aktivering af vaskemiddeldoseringen. Aktivering af linjesikring. Aktivering af hjælpeudtag Aktivering af hjælpeudtag Aktivering af hjælpeudtag Aktivering af hjælpeudtag 5

6 Strømningsmåler Strømningsmåleren kontroller trin efter trin maskintilførslens vandgennemstrømning. Det er påkrævet at kommutere parameteret QSET EN og RISCI EN over på No, for at inaktivere skylningsgennemstrømningsstyringens alarmfunktion. Tryk, for slukket maskine og samtidigt på knapperne P5 ; P4 ; P2 og P1 i et par sekunder, hvorefter KEY 0 visualiseres. Indstil på KEY 5,ved hjælp af trykknap P4 og tryk på knap P2. Læg mærke til at kontrollampe L13 maskine i programmeringstilstand og indstilling af første parameter tænder. Gennemse, ved hjælp af P3, indtil QSET EN YES visualiseres. Med P5 inaktiveres funktionen No Med P4 aktiveres funktionen Yes. Tryk derefter på P3 indtil RISCI EN YES visualiseres. Med P5 inaktiveres funktionen No Med P4 aktiveres funktionen Yes. Tryk i længere tid på P2 og funktionen lagres. Sprogindstilling. Det er muligt at markere eller ændre det ønskede sprog blandt de følgende: Italiensk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk. Hold samtidig knapperne P1 P2 P5 P4 trykket i et par sekunder Visualisér KEY 0 og tryk derefter adskillige gange på P4 indtil KEY 19 visualiseres. Visualisér derefter, ved hjælp af P2, BAUDRATE 0 6

7 ER 04 PÅFYLDNINGSHAVARI Alarmforholdet visualiseres hvis maskinens vandpåfyldning ikke foregår korrekt. Alarmforholdets betydning: -lavt vandtryk i indtag -overløbsindretningen mangler i et af karrene -skade på niveausensor (trykmåler) ER 05 ÅBEN KARSONDE. Dette alarmforhold angiver at karrets temperatursonde ikke virker korrekt. Skader på sonden er ofte forårsaget af en ER 06 KARSONDE I KORTSLUTNING Dette alarmforhold angiver at karrets temperatursonde ikke virker korrekt.. Skader på sonden er ofte forårsaget af en ER 07 ÅBEN KEDELSONDE Dette alarmforhold angiver at kedlens temperatursonde ikke virker korrekt.. Skader på sonden er ofte forårsaget af en ER 08 KEDELSONDE I KORTSLUTNING Dette alarmforhold angiver at kedlens temperatursonde ikke virker korrekt.. Skader på sonden er ofte forårsaget af en ER 13 PUMPEHAVARI Dette alarmforhold angiver en fejlfunktion på vaskens elektropumpe. Indgreb fra motorens termiske beskyttelsesanordning, (Undersøg termoafbrydernes placering i el-diagrammet) Overophedningen kan opstå på grund af: -at pumpehjulets rotation er hæmmet -at en vaskeskinne er ødelagt -at et kugleleje er ødelagt udskiftning anbefales under alle omstændigheder. ER 14 TRÆKSYSTEMHAVARI Dette alarmforhold angiver en fejlfunktion på kurvetrækkets motor. Indgreb fra motorens termiske beskyttelsesanordning, (Undersøg termoafbrydernes placering i el-diagrammet) Overophedningen kan opstå hvis den mekaniske sikring ikke virker hvorfor systemet arbejder under en overdreven belastning eller hvis motoren drejer i den modsatte retning. ER 15 ÅBEN TØRRESONDE Dette alarmforhold angiver at tørreafsnittets temperatursonde ikke virker korrekt. Skader på sonden er ofte forårsaget af en ER 16 KORTSLUTNING PÅ TØRREAFSNITTETS SONDE Dette alarmforhold angiver at tørreafsnittets temperatursonde ikke virker korrekt. Skader på sonden er ofte forårsaget af en ER 17 ÅBEN SONDE I Dette alarmforhold angiver at vandindtagets temperatursonde ikke virker korrekt. Udskift den omtalte VANDINDTAG ER 18 KORTSLUTNING PÅ Dette alarmforhold angiver at vandindtagets temperatursonde ikke virker korrekt. Udskift den omtalte SONDE I VANDINDTAG ER 19 ÅBEN SONDE I FORVASK Dette alarmforhold angiver at forvaskens temperatursonde ikke virker korrekt. Skader på sonden er ofte forårsaget af en ER 20 KORTSLUTNING PÅ SONDE I FORVASK SAFE Dette alarmforhold angiver at forvaskens temperatursonde ikke virker korrekt. Skader på sonden er ofte forårsaget af en Denne alarmmeddelelse visualiseres ved indgreb af en hvilken som helst temperatursikkerhedstermostat. Den kan også visualiseres hvis træksystemet er overbelastet. ( jfr. kap. Safe) 8

8 KEDEL HI KEDEL LO KAR HI KAR LO OVERDREVEN VANDGENNEMSTRØMNING UTILSTRÆKKELIG VANDGENNEMSTRØMNING LAV VANDTEMPERATUR I INDTAG SKIFT VAND I KAR FOR HØJ TEMPERATUR PÅ FORVASKEVAND FOR HØJ TEMPERATUR I TØRREAFSNIT Overdreven kedeltemperatur. Det anbefales at indstille en lavere temperatur eller at kontrollere om den involverede fjernbetjening virker. Kedelvandet er frosset eller temperaturen er for lav. Det anbefales at afvente normale miljøforhold inden maskinen tændes. Kontrollér og undersøg at der ikke er opstået skader. Overdreven temperatur i karret. Det anbefales at indstille en lavere temperatur eller at kontrollere om den involverede fjernbetjening virker. Frossent vandkar Det anbefales at afvente normale miljøforhold inden maskinen tændes. Kontrollér og undersøg at der ikke er opstået skader. Denne meddelelse visualiseres hvis vandgennemstrømningen i indtaget er for stor og derfor forhindrer korrekt opvarmning af kedlen. Indvirk på trykreguleringen og indstil den korrekte gennemstrømningsværdi. ( Jfr. anvisningerne). Denne meddelelse visualiseres hvis vandgennemstrømningen i indgang ikke er tilstrækkelig til at sikre en korrekt skylning. Indvirk på trykreguleringen og indstil den korrekte gennemstrømningsværdi. ( Jfr. anvisningerne). Denne meddelelse signalerer at maskinen forsynes med vand hvis temperatur er for lav, hvorfor der ikke forekommer en korrekt opvarmning. Sørg for at forsyne maskinen med opvarmet vand eller indsæt sættet til koldt vand. Denne meddelelse visualiseres når vaskevandet ikke udskiftes i over 1 arbejdsdag. Denne meddelelse visualiseres hvis forvaskens kølesystem ikke fungerer korrekt. Det afsluttende vaskeresultat kan påvirkes negativt. Denne meddelelse visualiseres hvis tørresystemet arbejder ved en for høj temperatur, hvorfor tørreafsnittets modstande, eller endog genstandende i tørreafsnittet, kan tage skade. Alle alarmsituationer eller fejlfunktioner signaleres derudover af at kontrollampen L4 tænder Indgreb SAFE Maskinen er, udover sikringer og softwarestyring, udstyret med styringer og sikringer af den "elektromekaniske" type og reelt drejer det sig om sikkerhedstermostater og løbebaneafslutningsafbrydere. Hver gang SAFE visualiseres vil maskinen standse fuldstændigt op og alle sikkerhedstællerne afbryder forsyningen på de forskellige aftagere. Kontrollér derfor om en af sikkerhedstermostaterne har grebet ind. ( Kedel, Kar, Tørreafsnit, Forvask). Indgrebstilfælde: Skade af temperaturstyringssonde For høj indstilling af driftstemperaturen. Skade af en driftsfjernbetjening Derudover kan en SAFE også gribe ind hvis der opstår et problem med kurvetræksystemet. Indgrebstilfælde: Kurveoverbelastning på træksystem Manglende duelighed på arbejdets løbebaneafbryder Skade på træksystemet Nedfald af genstande mellem elementer i bevægelse og de stationere elementer. 9

9 Tryk på P3 og visualiser Sprog 0. Tallet angiver det markerede sprog. Man kan markere tallet, der svarer til det ønskede sprog, ved hjælp af P5 og P4. Tilsvarende sprog: 0 = ITALIENSK 1 = ENGELSK 2 = TYSK 3 = FRANSK 4 = SPANSK Forlad programmeringen ved hjælp af P2 og markeringen lagres. Indstilling af Baudrate. Hold samtidig knapperne P1 P2 P5 P4 trykket i et par sekunder Visualisér KEY 0 og tryk derefter adskillige gange på P4 indtil KEY 19 visualiseres. Visualisér derefter, ved hjælp af P2, BAUDRATE 0 Markér, ved hjælp af P4, BAUDRATE 1 og BAUDRATE 0 ved hjælp af P5. Defekt / Fejlmelding. Maskinen kan genkende forskellige alarmsituationer eller fejlfunktioner. Enhver fejlfunktion signaleres med meddelelser på displayet Fejlkode Visualiseret meddelelse beskrivelse ER 01 VANDMANGEL Alarmforholdet visualiseres hvis vandgennemstrømningsmåleren i tilførslen registrerer et utilstrækkeligt vandtryk til at sikre skylning af maskinens indhold. Kontrollér skylningen og hvis alt er OK er gennemstrømningssensoren muligvis defekt. Inaktivér den indtil den udskiftes. ( jfr. kap. Strømningsmåler) 7

10 BEMÆRK AT DENNE SIKRING ALDRIG FUNGERER HVIS TRÆKSYSTEMET DREJER I DEN MODSATTE RETNING AF DEN PILEN ANGIVER. DETTE KAN MEDFØRE SKADE PÅ SELVE SYSTEMET!! Programmering af det elektroniske styrekort. Det er nødvendigt at råde over sættet supervisor til serieltilslutning eller stationær tilslutning og et adapterforspændingskabel m. 8 kontaktben, for at udføre denne handling. Det er derudover nødvendigt at råde over filerne: prog ; hc08sprg ; filen, der indeholder softwaret. Udfør derefter: - 1 Forsyningsfrakobling på konnektorkortet CN13 24V - 2 Tilslutning af serielkablet, der kommer fra serielinterfacet, til porten com på pc en. - 3 Tilslutning af serielkablet til konnektor CN20 på kort ved hjælp af adapteren med 8 kontaktben - Opret en mappe og indsæt kun de ovennævnte filer. - Klik på filen prog hvorefter et shell dos åbnes - Aktiver forsyningen på konnektorkortet, ved at forbinde konnektor CN13 Læg mærke til at en sekvens af tal gennembladres. Når optællingen er fuldført er kortet programmeret. - Frakobl konnektor CN13 forsyning 10

11 - Frakobl CN20 og kobl, om forudset, serielforbindelsen med 4 kontaktben til igen. - Kobl konnektor CN13 til igen. 11

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere