Velkommen til børnehaveklassen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til børnehaveklassen!"

Transkript

1 Velkommen til børnehaveklassen! Mandag den 18. august 2014 starter den nye 0. klasse på Kildeskolen. Overgangen fra børnehave til skole, kaldet indskolingen, er en spændende tid, hvor barnet oplever et væld af forandringer. Der er nye klassekammerater og lærere. Papir, sakse og legetøj ligger andre steder, skoene skal stilles et nyt sted om morgenen, toiletterne er anderledes og så er der alle de kæmpestore børn i skolegården! Der er tidspunkter, hvor man skal lytte til læreren og der er mødetider! Og inden længe er der bøger med bogstaver og tal, som skal læses og regnes med. Overgangen kan også være en udfordring for jer. Hvem skal man tale med? Hvordan fungerer skolen? Hvordan kan man hjælpe sit barn til at få en glad og spændende skoletid? Vi skal nok hjælpe med at gøre overgangen så gnidningsfri som mulig. Derfor har vi skrevet dette informationshæfte, og derfor kan I altid ringe til klasselærer eller skoleledere - altid! Hvis I undrer jer, må I endelig spørge. Alle spørgsmål er velkomne. Vi ønsker, at jeres barn får et godt socialt miljø og en udfordrende undervisning fra starten og ser frem til 10 års samarbejde! Venlig hilsen Niels Bergstedt Skoleleder Anna Lawaetz Viceskoleleder 1

2 Information om Kildeskolen Profil Kildeskolen blev grundlagt i august Vi er en friskole med undervisning på alle trin fra 0. til 10. klasse. I hver klasse er der højest 20 elever, så lærerne kan overskue og støtte den enkelte elevs fremskridt og trivsel bedst muligt. Eleverne aflægger folkeskolens afgangsprøve, FSA, ved udgangen af det 9. eller 10. skoleår. Vi følger Undervisningsministeriets Lov om Friskoler, og vores økonomi bygger på statstilskud og forældrebetaling. Vi har en forældrevalgt bestyrelse. Den daglige drift forestås af skoleleder Niels Bergstedt og viceskoleleder Anna Lawaetz. Skolen er medlem af Applied Scholastics (Anvendt Studium), som er en international almennyttig organisation, der har til formål at forbedre uddannelse verden over. Skolen er også medlem af Dansk Friskoleforening, som giver råd og vejledning til friskoler. Værdigrundlag Vi ønsker at Kildeskolen skal være en rummelig skole, hvor der er plads til elever, som ønsker at være her for at forbedre deres kundskaber og færdigheder. Vi mener at alle forældre og elever har ret til deres egne politiske overbevisninger og religiøse tro. Vores skole er hverken politisk eller religiøs. Vi koncentrerer os 2

3 udelukkende om at skabe et miljø, hvor der dyrkes faglig sikkerhed, samarbejdsevne, selvrespekt og respekt for andre. Vi mener at hver elev har ret til at opnå kundskaber og færdigheder i eget tempo. Mennesker er forskellige og det er deres indlæringshastighed også. Den hurtige elev må ikke bremses og den langsomme skal havde den tid, det tager. Vi mener at indlæring bedst foregår i et udfordrende, respektfuldt og anerkendende miljø. Derfor er én af skolens vigtigste opgaver at udfordre enhver elev optimalt både socialt og fagligt med behørig hensyntagen til hver elevs formåen. Er udfordringerne for store, taber eleven. Er udfordringerne for små, taber eleven også. 3 Vi mener at indlæring både skal omfatte individuel fordybelse og fælles aktiviteter. Den rette balance sikrer fortsat indlæringsglæde. Vi mener at rammerne for indlæring skal være kendte og lette at forstå. Vores ordensregler skal skabe et miljø af tryghed og sikkerhed for alle. Vi ønsker at vore elever oplever, at uddannelse ikke blot er en nødvendighed, men tillige en glædelig aktivitet, som bidrager til et arbejdsomt, kreativt og dynamisk liv. Vi ønsker at give vore elever en grunduddannelse, som åbner dørene for videre uddannelse. Vi ønsker at give vore elever en grunduddannelse, der hjælper dem til at deltage i og tage ansvar for vort demokratiske samfund som individer og som del af fællesskabet. Med ovenstående som værdigrundlag finder vi, at det er vigtigt, at vore elever kender og kan klare de forhindringer, som ethvert studie indebærer. Derfor uddanner vi eleverne i en brugbar og effektiv studiemetode, som er beskrevet i bogen Lær at Lære. Bogen bygger på forfatteren L. Ron Hubbards forskning om studiemetode.

4 Fag på de forskellige klassetrin 0. klasse - Dansk, matematik, musik og idræt. 1. klasse - Dansk, matematik, natur/teknik, kristendomskundskab, billedkunst, idræt og musik. 2. klasse - Dansk, matematik, natur/teknik, kristendomskundskab, billedkunst, idræt og musik. 3. klasse - Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, kristendomskundskab, historie, billedkunst, idræt og musik. 4. klasse - Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, kristendomskundskab, historie, musik, P-fag og idræt. 5. klasse - Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, kristendomskundskab, historie, Musik, P-fag og idræt. 6. klasse - Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, historie, Musik, P-fag og idræt. 7. klasse - Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi, historie, geografi, valgfag og idræt, 8. klasse - Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi, samfundsfag, historie, geografi, valgfag og idræt. 9. klasse - Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi, samfundsfag, historie, geografi, kommunikation/performance og idræt. 10. klasse - Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi, samfundsfag, historie, geografi og kommunikation/performance. Alle klasser har klassens time hver torsdag 12:15 til 13:00. P-fag er sammensat af håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. 4

5 Elevplaner På Kildeskolen har hver elev en elevplan, som tydeligt viser elevens fremskridt i de forskellige fag. Ved hjælp af denne plan kan både forældre og lærere følge elevens faglige udvikling i de forskellige fag, uge for uge. Eleven har selv stor fornøjelse af elevplanen det er rart at kunne se, om man når det hele, om man er foran eller om der skal gøres en ekstra indsats. Elevplanen bruges ved alle forældrekonsultationer og sendes til hjemmet 5 gange om året. En elevplan for 0. klasse Elevplanen for 10. klasse fylder to sider. 5

6 Faciliteter Skolen har tre etager med de mindste klasser i stueetagen, de mellemste på 1. sal og de to største på 2. sal. Hver sal har et stort fælleslokale. Kælderetagen indeholder SFO, indendørs boldbane og køkken. Etagen benyttes desuden til fællesarrangementer, teaterforestillinger osv. Hver klasse har sit eget klasselokale, som klassen gør rent hver dag og indretter sammen med klasselæreren. På stueetagen har skolen et musiklokale, hvor der undervises i sang, musik og brug af instrumenter. På 1. sal har skolen et moderne IT-lokale, som bruges til individuel IT-undervisning og fælles informationssøgning. Der er også et velindrettet fysiklokale. 2. sals fælleslokale er indrettet som biograf, hvor der vises film eller billeder/film/filer fra nettet. Dette rum bruges også dagligt til lektiecafé og ved fremlæggelser af projekter. På 2. sal findes desuden lokaler til tosprogsundervisning, uddannelsesvejledning, sundhedsplejerske, specialundervisning, skolesekretær, lærerværelse og skoleledelse. På hver sal er der tre pigetoiletter og tre drengetoiletter. I underetagen er der et handicaptoilet. Skolegården er indrettet med boldbur, sandkasse og legeplads. 6

7 Støtteforening Ved Kildeskolens start i 1985 oprettede forældregruppen en støtteforening, hvis formål er at hjælpe skolen økonomisk i forskellige målrettede aktiviteter. Støtteforeningen har ydet væsentlige tilskud til lejrskoler, indkøb af bøger, istandsættelse af lokaler og indretning af legeplads. Støtteforeningen står også for de to faste årlige arrangementer: Julefesten og Sommerfesten. Medlemskab af Støtteforeningen koster årligt 300 kr. for hvert forældrepar og 150 kr. for enlige. Bedsteforældre, gamle elever og andre, der er knyttet til skolen, kan også være medlemmer af Støtteforeningen. Som medlem kan du foreslå nye tiltag og tage aktivt del i de forskellige arrangementer. Stoffri skole Kildeskolen er en stoffri skole. Stoffer hæmmer indlæringsevnen og livskvalitet. Derfor sørger vi for, at eleverne informeres om konsekvenserne ved indtagelse af alkohol og narkotika. Mobbepolitik Vi accepterer ikke mobning og har en meget klar moppepolitik. Formålet med vores moppepolitik er at fastholde trygge omgivelser, hvor eleverne kan udtrykke sig frit, og hvor deres indlæringsevne, kreative evner og talenter kan komme til udtryk bedst muligt. (Se Kildeskolens Ordensregler) 7

8 Hvad vi forventer af forældrene Barnets skolegang bygger på et samarbejde mellem elev, lærere og forældre. Når samarbejdet fungerer, kan vi sikre, at barnet får en spændende skolegang med gode faglige resultater. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i barnets skolegang. Som forældre skal I sørge for at hjælpe barnet med at være klar til dagens arbejde, og det betyder at barnet har sovet nok, spist nærende morgenmad og møder til tiden at barnet har sund og tilstrækkelig mad med i skole, så barnet har energi gennem hele skoledagen at barnet har sine arbejdsredskaber (blyanter, kuglepenne, linealer, regnemaskine og lignende) med i skole at barnet har idrætstøj med i skole, og at barnet har tøj med, som passer til årstid og dagens aktiviteter at støtte barnets hjemmearbejde bl.a. ved at sørge for, at der er passende ordbøger i hjemmet at informere klasselæreren eller skolelederen, hvis barnet ikke trives på skolen eller hvis barnet ikke oplever gode faglige fremskridt at informere skolelederen, hvis hændelser i barnets liv forventes at forstyrre barnets skolegang at informere skolen i tilfælde af barnets fravær at deltage i klassens to årlige forældremøder og to årlige forældrekonsultationer at barnet deltager i klassens ture, lejrture og studieture at betale skolepenge til tiden hver måned Vi ønsker også, at I deltager i skolens to årlige arbejdsweekender deltager i skolens to årlige arrangementer, sommerfest og julefest deltager i den årlige generalforsamling Endelig vil vi gerne have, at I sørger for at hjælpe barnet med at finde og deltage i sportslige aktiviteter at hjælpe barnet med at finde og deltage i kreative aktiviteter at hjælpe barnet til at deltage i hjemmets aktiviteter, så barnet oplever at dets bidrag til familien virkelig betyder noget I er velkomne til at overvære undervisningen efter aftale med klasselæreren. 8

9 Qual Qual står for kvalitet. Qual er navnet på en afdeling, som arbejder sideløbende med den almindelige undervisning i klasserne. Qual tester alle nye elever. Qual arbejder med at finde elevernes mål med at gå i skole, talenter og kreative evner. Qual tester tosprogede elever og kan sende dem til særlig undervisning, når der er behov for det. Qual hjælper elever, som er kørt fast i et fag. Qual inspicerer også lærernes undervisning i klasserne for at dygtiggøre og videreuddanne dem. Både elever og lærere kan frit søge hjælp i Qual. Madordning og mælk Skolen har ingen madordning. Der er køleskab i klasselokalet, og I kan arrangere en mælkeordning sammen med klasselæreren. Frikvarterer Det er vigtigt, at børnene kommer ud at røre sig i løbet af skoledagen. I hvert frikvarter er der to lærere i skolegården, som hjælper eller leger med børnene. Venskabsvenner Elevrådet har arrangeret, at de små elever har såkaldte venskabsvenner blandt de større elever. Målet er, at de små altid føler sig hjemme og får hjælp af de store. Klasserne besøger også hinanden ved forskellige lejligheder. Sprogfag På Kildeskolen lærer alle eleverne engelsk. Tysk er frivilligt men også et krav for at komme i gymnasiet. Nogle elever lærer fransk på en ungdomsskole. 9

10 Lektiecafé Skolen har en lektiecafé, som er åben mandag til torsdag mellem 14:00 og 16:30. Her kan alle elever få en lærers hjælp med lektierne. Lektiecaféen er en frivillig ordning, så lektierne kan også laves i hjemmet under alle omstændigheder skal lektierne udføres til tiden. Forældremøder og konsultationer Klasselæreren afholder to forældremøder i løbet af et skoleår. På det første møde, som afholdes kort efter skoleårets start, orienteres I om generelle planer for klassen. Nye lærere og fag bliver også præsenteret på dette møde. Det andet forældremøde afholdes, når der er behov for det. Klasselæreren afholder også to årlige forældrekonsultationer, hvor klasselærer og faglærere vurderer jeres barns faglige fremskridt og trivsel på skolen. Der afsættes minutter til hver elev. I kan til enhver tid arrangere ekstra møder med klasselærer eller skoleledelse. Studiemetode og forældre Hvert år tilbyder skolen et Lær at Lære kursus til forældregruppen, så forældrene bedre kan støtte deres barn med skolearbejdet især med lektierne. Vi har erfaret, at forældre, som deltager i kurset, også selv bruger studiemetoden med gode resultater. Kurset tager omkring 15 timer fordelt på 2-3 dage. Der er ikke nogen kalenderplan, men kurset afholdes, når en gruppe af 8-10 forældre ønsker det. Har I lyst til at deltage i kurset, har I venner eller familie, som også kunne tænke sig at lære studiemetoden, skal I kontakte lærer Hanne Ginge-Nielsen. Sommerskole Skolen er åben i de første 4 uger af sommerferien, hvor Sommerskolen foregår tirsdag, onsdag og torsdag fra 10:00 til 14:00. Her kan eleverne arbejde intensivt med ét eller flere fag. Tilmelding til Sommerskolen er påkrævet af hensyn til personalebemanding. Det koster ikke ekstra at benytte dette tilbud. 10

11 Sommer SFO Skolefritidsordningen, SFO en, har ligeledes åbent de første 4 uger af sommerferien fra kl. 7:00 til 17:00. Her vil der være mange forskellige aktiviteter og daglige ture. Tilmelding til Sommer SFO er påkrævet af hensyn til personalebemanding. Det koster 300kr per uge at deltage i Sommer SFO. SFO-koloni Lejrskole Der er tradition for at afholde SFOkoloni i begyndelsen af august, som regel i den sidste uge af sommerferien. I modtager nærmere information om tid, sted, pris og andre praktiske oplysninger inden sommerferien. Tilmelding er påkrævet. Der er tradition for, at skolens klasser tager på en årlig lejrskole. Ofte slår to eller tre klasser sig sammen, mens nogle klasser vælger at tage af sted alene. Afgangsklasserne tager ofte på studietur til en storby: Berlin, Dublin, Prag, Edinburgh og London har været blandt rejsemålene. Der er ikke faste priser for turene, da det afhænger af den enkelte klasses planlægning og rejsemål. Nærmere information om tid, sted, pris og andre praktiske oplysninger vil blive givet på det første forældremøde i starten af skoleåret. 11

12 SFO og Klub 12 Skolefritidsordningen er et tilbud til alle elever fra 0. til og med 3. klasse. For eleverne i 4. til 6. klasse har vi en klub-ordning. SFO og Klub holder åbent fra 7:00 indtil undervisningen starter klokken 9:00. Efter skoletid åbner SFO en kl. 13:00 og lukker 17:00. Der er ingen boglig undervisning i SFO en. Børnene er i centrum det skal være et dejligt, trygt, kreativt, udfordrende og sjovt sted at være, et sted hvor børnene bliver hørt og talt med. SFO en tilbyder mange kreative aktiviteter: Børnene kan uforstyrret tegne, male, sy, klippe/klistre, arbejde med perler og smykker, synge/danse m.v. Desuden spiller børnene både bordtennis og bordfodbold med stor iver! Den indendørs softballbane er også et stort hit - især hos drengene! Pigerne står dog ikke af vejen for at udfordre dem! Året igennem tager SFO en på en del ture, f.eks. i svømmehal, parker, på andre udendørs legepladser, kanalrundfart og så videre. Kildeskolens Støtteforening besluttede for nogle år siden, at der skulle være et lignende tilbud til de børn, som går i 4. til 6. klasse. Støtteforeningen gjorde det efterfølgende økonomisk muligt, og projektet, kaldet Klubben, blev en realitet. Børnene i denne aldersklasse har deres eget rum, som de selv har indrettet.

13 Både i SFO en og i Klubben serveres frugt hver dag nogle gange får børnene madder eller kage, som de selv bager. Klubben sørger også for mad til SFO en én gang om ugen. Den sidste fredag hver måned er der forældre-kaffe mellem 14:00 og 16:00, hvor forældrene kan komme og hygge med. Tilmelding til SFO og Klub sker almindeligvis inden skoleårets start, men I kan tilmelde jeres barn i løbet af skoleåret. Udmelding skal ske med 30 dages varsel. Tilskud Der er mulighed for, at I kan få et mindre tilskud til jeres barns bus- og togkort. Det afhænger af afstand fra hjem til skole og barnets alder. Der er også mulighed for, at I kan få et lille tilskud til skolepenge og SFO-betaling. Det afhænger af jeres husstandsindtægt og antallet af hjemmeboende børn. Ansøgningsskemaer sendes hvert forår til hjemmet. Sundhedsplejerske Kildeskolen har en sundhedsplejerske, som er tilknyttet skolen. Hun kommer som regel én gang om ugen, hvor hun måler og vejer eleverne samt laver syns- og høretester. Hun gennemgår ofte én klasse ad gangen, men er også åben for at tage en snak med elever og forældre, der har behov for det. Der fokuseres meget på god kost og generel sundhed. 13

14 Skoletandlæge Kildeskolen er tilknyttet skoletandlæge-ordningen på Vesterbro Ny Skole. I får indkaldelser tilsendt direkte fra tandplejen og I skal selv følge jeres barn. Hvis der er brug for, at jeres barn kommer hurtigt til tandlæge, kan I ringe til skoletandplejen på tlf.: Akut behandling og medicinering De fleste af skolens lærere er uddannede i at give førstehjælp. Der findes ingen medicin på skolen heller ikke hovedpinepiller. I tilfælde af hovedpine o. lign. sørger vi for at eleven kan få væske, salt og sukker. I visse tilfælde tilbyder vi vitaminer og mineraler, når mangel på disse stoffer giver eleven ubehag. I tilfælde af tilskadekomst, der kræver yderligere behandling, følger vi eleven på skadestuen og informerer straks forældrene. Ferier og fridage udenfor ferieplanen Kildeskolen har hvert år en fastlagt ferieplan, som sendes til hjemmet. Den udleveres også ved indmelding og findes på hjemmesiden. Eleverne skal rette sig efter denne plan for at få det største udbytte af undervisningen. Hvis I alligevel ønsker, at jeres barn skal have en enkelt fridag udenfor den normale ferieplan, skal I informere klasselæreren om dette skriftligt. Drejer det sig om flere sammenhængende dage, skal anmodningen sendes skriftligt til skolens leder senest 14 dage før ferien. Hjemmeside På Kildeskolens hjemmeside kan du finde alle informationer og kalenderdata om skolen. Siden ajourføres løbende. 14

15 Kildeskolenyt I skolebladet Kildeskolenyt! kan I læse om store og små nyheder fra skolens hverdag og årets gang. Bladet indeholder praktisk information, kalenderdata, billeder fra hverdagen, ture, arrangementer og meget andet. Bladet sendes til jer vedhæftet til en mail én gang månedligt. Det kan også downloades fra skolens hjemmeside. Sørg for at skolen får alle jeres mailadresser vi sender gerne skolebladet alle elever, forældre, bedsteforældre og venner. 15

16 Ordensregler for elever Kildeskolens ordensregler bygger på 25 års erfaring og har til formål at skabe det bedst mulige studiemiljø, hvor små og store elever kan færdes trygt sammen og opnå de bedst mulige faglige resultater. Vi anbefaler, at I gennemgår reglerne med jeres barn i løbet af skoleåret. Tag en snak med barnet om hver af reglerne giv jer god tid. De er glade for at vide, hvad der er god og dårlig opførsel på skolen. Reglerne er: Jeg vil være flittig og målbevidst med at opnå så stor viden som muligt og på den måde selv tage ansvar for min fremtid. Jeg vil være et godt eksempel for andre, så alle får de bedste muligheder for at udnytte deres evner. Jeg forstår, at skolens regler er lavet, for at alle elever kan få mest muligt ud af deres skolegang og have det rart og trygt på skolen. Derfor vil jeg overholde Kildeskolen ordensregler. Ordensregler 1) Jeg vil være til stede ved hvert navneopråb. Hvis jeg er forhindret, vil jeg give skolen besked i god tid før navneopråb. 2) Jeg vil sove nok, spise morgenmad, have madpakke med i skole hver dag og ikke spise slik og tyggegummi i skoletiden, så jeg altid er frisk til at studere. 3) Jeg vil have alle nødvendige materialer klar til hver time (skrive- og regne-redskaber, bøger, hæfter, gymnastiktøj osv.), og jeg vil sidde på min plads, så læreren kan lave navneopråb. 4) Jeg vil anvende det, jeg har lært om studiemetoden, så jeg forstår det, jeg lærer i hvert fag. 5) Jeg vil kun forlade skolens område med en lærers tilladelse. 6) Jeg vil passe på mine egne, mine kammeraters og skolens ejendele, og være med til at sørge for at klassen og fællesområderne ser pæne ude hele tiden. 16

17 7) Jeg vil være høflig og hensynsfuld overfor alle voksne og børn på skolen. 8) Jeg vil være høflig og hensynsfuld på vej til og fra skole, så skolen og eleverne har et godt ry. 9) Jeg vil tage ansvar for mine studier ved at: a) arbejde ærligt og flittigt for at nå mine mål i timerne b) lave de aftalte lektier hjemme eller på skolen 10) Jeg er villig til at løse ethvert problem angående mine studier. 11) Jeg er villig til at løse ethvert problem angående min egen eller andres opførsel. 12) Jeg forstår, at min medbragte mobiltelefon og andet elektronisk udstyr kun skal være fremme, når det gavner undervisningen. Jeg forstår også, at skolen ikke erstatter mit elektroniske udstyr, hvis det mistes eller går i stykker. 13) Jeg er klar over, at rygning ikke er tilladt i skoletiden. Hvad der sker, hvis reglerne brydes Overtrædelse af reglerne bliver påtalt. Det forventes, at du bagefter er villig til at forbedre din opførsel. Hvis reglerne brydes igen og igen, får dine forældre besked om det. Du kan blive sendt hjem i 1 til 3 dage for at finde ud af, om skolen skal være din "arbejdsplads" igen. Før du kan komme tilbage, skal du og dine forældre til et møde på skolen, hvor vi taler om din beslutning. Grov opførsel, vold eller hærværk medfører øjeblikkelig hjemsendelse i 3 dage. Du og dine forældre bliver herefter indkaldt til et møde, hvor vi taler om din videre skolegang på Kildeskolen. At gøre skaden god igen Du skal vide, at du næsten altid kan gøre en skade god igen: Vær ærlig, tag ansvar for dine handlinger og gør en ekstra indsats med dine studier, for skolen og de involverede elever. Ved indmelding i 0. klasse underskriver forældrene ordensreglerne. 17

18 Undervisningsplan for 0. klasse 2013/2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte om børnehaveklassen. Planen gennemgås og ajourføres før skoleåret. Målsætning At give eleverne en god skolestart. At styrke elevernes nysgerrighed og ønske om at lære. At gøre eleverne fortrolige med skolen, de øvrige elever og skolens regler. At forstærke elevernes evne til at fokusere. At lære eleverne at færdiggøre det, de går i gang med. At øve eleverne i at deltage i det kollektive arbejde og at lytte til en kollektiv besked. Oversigt Emner Dansk: Alfabetet Bogstavernes navne Bogstavernes lyde Sammensætning af lyde til ord Den første læsning At skrive bogstaverne Dansk: Udvidelse af sproget Matematik: Kende og skrive cifrene fra 0 til 9 Kende og skrive tallene fra 10 til 20 Mængder Lige og ulige Enere og tiere Lægge sammen og trække fra Forskelle og ligheder Begreber Materiale/ handling Det gule læsekursus Det lilla læsekursus ABC-læsetekster Sandpapirsbogstaver til at føle på Staveposer Bogstavsange Lyd-sange Forskellige alfabet-bøger Højtlæsning af eventyr og børnelitteratur Rim og remser Højtlæsning af Gyldendals Kanon Tællepinde Sandpapirstal til at føle på Udstansede tal og brikker Før Sigma Sigma 1A Min førskolebog Mini-løk opgavehæfte 18

19 Tider: Årstider Ugedage Måneder Klokken Trafik: Lære trafikregler og øvelse i at bevæge sig i trafikken. Biologi, dyr: Navne på de forskellige husdyr Hvad vi får af produkter fra dyrene Vilde dyr Biologi, planter: Navne på de mest kendte træer og deres udseende Vores mest almindelige blomster Spiselige planter Lære at så og passe planter og plante dem ud Geografi: Danmark (Sjælland, Jylland, Fyn og Grønland) Sverige, Norge, Finland og Island Diverse folkeslag på jorden Mad: Hvad bør vi spise? Hvad er sund og usund mad? Navne på forskellige frugter og grøntsager Musik: Sang og rytme Kunst, kreativitet (finmotorik) Idræt (grovmotorik) Årskalender Månedsplancher Årstidsmappe med opgaver til kopiering Pap-ur lavet af børnene Øvelsesur Trafikmappe med opgaver til kopiering Computerspil om trafik Besøg af politiet Udendørs træning med klassen Dus med dyr undervisningsmateriale bestående af forskellige spil, bånd og videofilm Eventuelt besøg på bondegård Udflugt til Roskilde Dyrskue Besøg i Zoologisk Have Dyre-leksikon Små dyrefigurer Årstidsmappen Forskellige bøger med tegninger og fotografier af planer og træer At tage børnene med ud i naturen for at se og føle på planter og træer Globus Kort Flag Bøger med fotografier Bogen: Alle verdens børn Madpyramiden Samtaler og plancher om hvad der er sundt og usundt Sange og sanglege Tegne, farve og male Klippe og klistre Lave figurer i modelervoks Lave perleplader Kaste og gribe bolde Skolens aktivitetsbane (klatre, balancere og hoppe) og sjippe Svømning: blive fortrolig med vand og bevægelse i vand 19

20 Praktiske færdigheder: Binde snørebånd Knappe Lyne lynlås Træde nåle Sy Flette Lave snore Binde knuder Pakke ind Slå søm i Informationsteknologi Duksepligt: Opførsel og manérer: Øves i klassen Forskellige indlæringsprogrammer Lære at støvsuge Vaske borde Vande blomster Rydde op i klassen Gennemgå skolens ordensregler Øvelse i at arbejde alene, parvis og i grupper Øvelse i at løse konflikter via kommunikation Børnehaveklassen Børnehaveklasseleder Emily 20

21 Skoleskema Skoleskemaet for Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 9:00-9:45 Time Idræt Time Time Time 9:45-10:30 Time Idræt Time Time Musik Pause 10:45-11:30 Time Idræt Time Time Time Spisepause 12:15-13:00 Time Time Time Klassens time Time Kontakt Adresse: Høffdingsvej 14, 2500 Valby Hovednummer: Lærerværelse: SFO: Klasselærer: Emily Cook, telefon: , mail: Hjemmeside: Skoleleder: Niels Bergstedt, telefon: , mail: Viceskoleleder: Anna Lawaetz, telefon , mail: Skolesekretær: Karna Jensen, telefon: , mail: Skoletandpleje: Vesterbro Ny Skole, telefon: Sundhedsplejerske: Tania Mackeprang, telefon , mail: Kontakt vedrørende mailadresser: 21

22 og en skønne dag er man færdig med skolen, har fået sit eksamensbevis og skal videre med sin uddannelse. Men det er først om 10 år! 2013 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics TM (Anvendt Læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse. 22

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Folkeskolereformen. Reformens mål er at gøre skoledagen længere og at give eleverne en mere varieret undervisning.

Folkeskolereformen. Reformens mål er at gøre skoledagen længere og at give eleverne en mere varieret undervisning. Kildeskolenyt! Folkeskolereformen Fra august 2014 træder Folkeskolereformen i kraft på alle landets folkeskoler. Selv om reformen kun gælder for folkeskolerne, indeholder den så mange gode tiltag, at vi

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Vi er nødt til at tage et ekstranummer!

Vi er nødt til at tage et ekstranummer! Kildeskolenyt! 4 Vi er nødt til at tage et ekstranummer! Egentlig var juni måneds nummer årets sidste - men så skete der så meget i resten af juni, at vi var nødt til at lave et ekstranummer af Kildeskolenyt!

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Anden halvleg... God læsning!

Anden halvleg... God læsning! Kildeskolenyt! Anden halvleg... Efter en skøn juleferie kastede vi os over anden halvleg. Eleverne skulle lige vænne sig til, at der atter var faste mødetider og at timerne skulle bruges til koncentreret

Læs mere

Londontur, femtenklub og IT-lokale!

Londontur, femtenklub og IT-lokale! Kildeskolenyt! Londontur, femtenklub og IT-lokale! Siden februar har vi arbejdet med at bygge et IT-lokale, som giver eleverne et ideelt sted at lære brugen af den moderne informations teknologi nu er

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Temauge og andet godt!

Temauge og andet godt! Kildeskolenyt! Temauge og andet godt! November 2012 12. årgang nummer 9 I oktober måned fik vi nye journalister på Tumlerummet, elevrådet mødtes og arbejdede med Venskabsvenner, der var efterårsferie med

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Så gik november. Og ellers: Nyd et godt nummer af Kildeskolenyt!

Så gik november. Og ellers: Nyd et godt nummer af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Så gik november Vi har nu lagt Brobygning og Praktikuge bag os, årets første terminsprøver er afholdt, de store elever har været på uddannelsesmesse og alle andre har på skift været en tur

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kort måned, mange aktiviteter

Kort måned, mange aktiviteter Kildeskolenyt! Kort måned, mange aktiviteter Trods februars få dage bød måneden på en mangfoldighed af aktiviteter! Marts 2015 15. årgang nr. 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.:

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar PÅ VEJ I SKOLE Fra dagtilbud til + En god skolestart et fælles ansvar De fleste børn er glade for at gå i børnehave og de fleste børn glæder sig til at komme i skole. Hos jer forældre går der givet vis

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere