Velkommen til børnehaveklassen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til børnehaveklassen!"

Transkript

1 Velkommen til børnehaveklassen! Mandag den 18. august 2014 starter den nye 0. klasse på Kildeskolen. Overgangen fra børnehave til skole, kaldet indskolingen, er en spændende tid, hvor barnet oplever et væld af forandringer. Der er nye klassekammerater og lærere. Papir, sakse og legetøj ligger andre steder, skoene skal stilles et nyt sted om morgenen, toiletterne er anderledes og så er der alle de kæmpestore børn i skolegården! Der er tidspunkter, hvor man skal lytte til læreren og der er mødetider! Og inden længe er der bøger med bogstaver og tal, som skal læses og regnes med. Overgangen kan også være en udfordring for jer. Hvem skal man tale med? Hvordan fungerer skolen? Hvordan kan man hjælpe sit barn til at få en glad og spændende skoletid? Vi skal nok hjælpe med at gøre overgangen så gnidningsfri som mulig. Derfor har vi skrevet dette informationshæfte, og derfor kan I altid ringe til klasselærer eller skoleledere - altid! Hvis I undrer jer, må I endelig spørge. Alle spørgsmål er velkomne. Vi ønsker, at jeres barn får et godt socialt miljø og en udfordrende undervisning fra starten og ser frem til 10 års samarbejde! Venlig hilsen Niels Bergstedt Skoleleder Anna Lawaetz Viceskoleleder 1

2 Information om Kildeskolen Profil Kildeskolen blev grundlagt i august Vi er en friskole med undervisning på alle trin fra 0. til 10. klasse. I hver klasse er der højest 20 elever, så lærerne kan overskue og støtte den enkelte elevs fremskridt og trivsel bedst muligt. Eleverne aflægger folkeskolens afgangsprøve, FSA, ved udgangen af det 9. eller 10. skoleår. Vi følger Undervisningsministeriets Lov om Friskoler, og vores økonomi bygger på statstilskud og forældrebetaling. Vi har en forældrevalgt bestyrelse. Den daglige drift forestås af skoleleder Niels Bergstedt og viceskoleleder Anna Lawaetz. Skolen er medlem af Applied Scholastics (Anvendt Studium), som er en international almennyttig organisation, der har til formål at forbedre uddannelse verden over. Skolen er også medlem af Dansk Friskoleforening, som giver råd og vejledning til friskoler. Værdigrundlag Vi ønsker at Kildeskolen skal være en rummelig skole, hvor der er plads til elever, som ønsker at være her for at forbedre deres kundskaber og færdigheder. Vi mener at alle forældre og elever har ret til deres egne politiske overbevisninger og religiøse tro. Vores skole er hverken politisk eller religiøs. Vi koncentrerer os 2

3 udelukkende om at skabe et miljø, hvor der dyrkes faglig sikkerhed, samarbejdsevne, selvrespekt og respekt for andre. Vi mener at hver elev har ret til at opnå kundskaber og færdigheder i eget tempo. Mennesker er forskellige og det er deres indlæringshastighed også. Den hurtige elev må ikke bremses og den langsomme skal havde den tid, det tager. Vi mener at indlæring bedst foregår i et udfordrende, respektfuldt og anerkendende miljø. Derfor er én af skolens vigtigste opgaver at udfordre enhver elev optimalt både socialt og fagligt med behørig hensyntagen til hver elevs formåen. Er udfordringerne for store, taber eleven. Er udfordringerne for små, taber eleven også. 3 Vi mener at indlæring både skal omfatte individuel fordybelse og fælles aktiviteter. Den rette balance sikrer fortsat indlæringsglæde. Vi mener at rammerne for indlæring skal være kendte og lette at forstå. Vores ordensregler skal skabe et miljø af tryghed og sikkerhed for alle. Vi ønsker at vore elever oplever, at uddannelse ikke blot er en nødvendighed, men tillige en glædelig aktivitet, som bidrager til et arbejdsomt, kreativt og dynamisk liv. Vi ønsker at give vore elever en grunduddannelse, som åbner dørene for videre uddannelse. Vi ønsker at give vore elever en grunduddannelse, der hjælper dem til at deltage i og tage ansvar for vort demokratiske samfund som individer og som del af fællesskabet. Med ovenstående som værdigrundlag finder vi, at det er vigtigt, at vore elever kender og kan klare de forhindringer, som ethvert studie indebærer. Derfor uddanner vi eleverne i en brugbar og effektiv studiemetode, som er beskrevet i bogen Lær at Lære. Bogen bygger på forfatteren L. Ron Hubbards forskning om studiemetode.

4 Fag på de forskellige klassetrin 0. klasse - Dansk, matematik, musik og idræt. 1. klasse - Dansk, matematik, natur/teknik, kristendomskundskab, billedkunst, idræt og musik. 2. klasse - Dansk, matematik, natur/teknik, kristendomskundskab, billedkunst, idræt og musik. 3. klasse - Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, kristendomskundskab, historie, billedkunst, idræt og musik. 4. klasse - Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, kristendomskundskab, historie, musik, P-fag og idræt. 5. klasse - Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, kristendomskundskab, historie, Musik, P-fag og idræt. 6. klasse - Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, historie, Musik, P-fag og idræt. 7. klasse - Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi, historie, geografi, valgfag og idræt, 8. klasse - Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi, samfundsfag, historie, geografi, valgfag og idræt. 9. klasse - Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi, samfundsfag, historie, geografi, kommunikation/performance og idræt. 10. klasse - Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi, samfundsfag, historie, geografi og kommunikation/performance. Alle klasser har klassens time hver torsdag 12:15 til 13:00. P-fag er sammensat af håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. 4

5 Elevplaner På Kildeskolen har hver elev en elevplan, som tydeligt viser elevens fremskridt i de forskellige fag. Ved hjælp af denne plan kan både forældre og lærere følge elevens faglige udvikling i de forskellige fag, uge for uge. Eleven har selv stor fornøjelse af elevplanen det er rart at kunne se, om man når det hele, om man er foran eller om der skal gøres en ekstra indsats. Elevplanen bruges ved alle forældrekonsultationer og sendes til hjemmet 5 gange om året. En elevplan for 0. klasse Elevplanen for 10. klasse fylder to sider. 5

6 Faciliteter Skolen har tre etager med de mindste klasser i stueetagen, de mellemste på 1. sal og de to største på 2. sal. Hver sal har et stort fælleslokale. Kælderetagen indeholder SFO, indendørs boldbane og køkken. Etagen benyttes desuden til fællesarrangementer, teaterforestillinger osv. Hver klasse har sit eget klasselokale, som klassen gør rent hver dag og indretter sammen med klasselæreren. På stueetagen har skolen et musiklokale, hvor der undervises i sang, musik og brug af instrumenter. På 1. sal har skolen et moderne IT-lokale, som bruges til individuel IT-undervisning og fælles informationssøgning. Der er også et velindrettet fysiklokale. 2. sals fælleslokale er indrettet som biograf, hvor der vises film eller billeder/film/filer fra nettet. Dette rum bruges også dagligt til lektiecafé og ved fremlæggelser af projekter. På 2. sal findes desuden lokaler til tosprogsundervisning, uddannelsesvejledning, sundhedsplejerske, specialundervisning, skolesekretær, lærerværelse og skoleledelse. På hver sal er der tre pigetoiletter og tre drengetoiletter. I underetagen er der et handicaptoilet. Skolegården er indrettet med boldbur, sandkasse og legeplads. 6

7 Støtteforening Ved Kildeskolens start i 1985 oprettede forældregruppen en støtteforening, hvis formål er at hjælpe skolen økonomisk i forskellige målrettede aktiviteter. Støtteforeningen har ydet væsentlige tilskud til lejrskoler, indkøb af bøger, istandsættelse af lokaler og indretning af legeplads. Støtteforeningen står også for de to faste årlige arrangementer: Julefesten og Sommerfesten. Medlemskab af Støtteforeningen koster årligt 300 kr. for hvert forældrepar og 150 kr. for enlige. Bedsteforældre, gamle elever og andre, der er knyttet til skolen, kan også være medlemmer af Støtteforeningen. Som medlem kan du foreslå nye tiltag og tage aktivt del i de forskellige arrangementer. Stoffri skole Kildeskolen er en stoffri skole. Stoffer hæmmer indlæringsevnen og livskvalitet. Derfor sørger vi for, at eleverne informeres om konsekvenserne ved indtagelse af alkohol og narkotika. Mobbepolitik Vi accepterer ikke mobning og har en meget klar moppepolitik. Formålet med vores moppepolitik er at fastholde trygge omgivelser, hvor eleverne kan udtrykke sig frit, og hvor deres indlæringsevne, kreative evner og talenter kan komme til udtryk bedst muligt. (Se Kildeskolens Ordensregler) 7

8 Hvad vi forventer af forældrene Barnets skolegang bygger på et samarbejde mellem elev, lærere og forældre. Når samarbejdet fungerer, kan vi sikre, at barnet får en spændende skolegang med gode faglige resultater. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i barnets skolegang. Som forældre skal I sørge for at hjælpe barnet med at være klar til dagens arbejde, og det betyder at barnet har sovet nok, spist nærende morgenmad og møder til tiden at barnet har sund og tilstrækkelig mad med i skole, så barnet har energi gennem hele skoledagen at barnet har sine arbejdsredskaber (blyanter, kuglepenne, linealer, regnemaskine og lignende) med i skole at barnet har idrætstøj med i skole, og at barnet har tøj med, som passer til årstid og dagens aktiviteter at støtte barnets hjemmearbejde bl.a. ved at sørge for, at der er passende ordbøger i hjemmet at informere klasselæreren eller skolelederen, hvis barnet ikke trives på skolen eller hvis barnet ikke oplever gode faglige fremskridt at informere skolelederen, hvis hændelser i barnets liv forventes at forstyrre barnets skolegang at informere skolen i tilfælde af barnets fravær at deltage i klassens to årlige forældremøder og to årlige forældrekonsultationer at barnet deltager i klassens ture, lejrture og studieture at betale skolepenge til tiden hver måned Vi ønsker også, at I deltager i skolens to årlige arbejdsweekender deltager i skolens to årlige arrangementer, sommerfest og julefest deltager i den årlige generalforsamling Endelig vil vi gerne have, at I sørger for at hjælpe barnet med at finde og deltage i sportslige aktiviteter at hjælpe barnet med at finde og deltage i kreative aktiviteter at hjælpe barnet til at deltage i hjemmets aktiviteter, så barnet oplever at dets bidrag til familien virkelig betyder noget I er velkomne til at overvære undervisningen efter aftale med klasselæreren. 8

9 Qual Qual står for kvalitet. Qual er navnet på en afdeling, som arbejder sideløbende med den almindelige undervisning i klasserne. Qual tester alle nye elever. Qual arbejder med at finde elevernes mål med at gå i skole, talenter og kreative evner. Qual tester tosprogede elever og kan sende dem til særlig undervisning, når der er behov for det. Qual hjælper elever, som er kørt fast i et fag. Qual inspicerer også lærernes undervisning i klasserne for at dygtiggøre og videreuddanne dem. Både elever og lærere kan frit søge hjælp i Qual. Madordning og mælk Skolen har ingen madordning. Der er køleskab i klasselokalet, og I kan arrangere en mælkeordning sammen med klasselæreren. Frikvarterer Det er vigtigt, at børnene kommer ud at røre sig i løbet af skoledagen. I hvert frikvarter er der to lærere i skolegården, som hjælper eller leger med børnene. Venskabsvenner Elevrådet har arrangeret, at de små elever har såkaldte venskabsvenner blandt de større elever. Målet er, at de små altid føler sig hjemme og får hjælp af de store. Klasserne besøger også hinanden ved forskellige lejligheder. Sprogfag På Kildeskolen lærer alle eleverne engelsk. Tysk er frivilligt men også et krav for at komme i gymnasiet. Nogle elever lærer fransk på en ungdomsskole. 9

10 Lektiecafé Skolen har en lektiecafé, som er åben mandag til torsdag mellem 14:00 og 16:30. Her kan alle elever få en lærers hjælp med lektierne. Lektiecaféen er en frivillig ordning, så lektierne kan også laves i hjemmet under alle omstændigheder skal lektierne udføres til tiden. Forældremøder og konsultationer Klasselæreren afholder to forældremøder i løbet af et skoleår. På det første møde, som afholdes kort efter skoleårets start, orienteres I om generelle planer for klassen. Nye lærere og fag bliver også præsenteret på dette møde. Det andet forældremøde afholdes, når der er behov for det. Klasselæreren afholder også to årlige forældrekonsultationer, hvor klasselærer og faglærere vurderer jeres barns faglige fremskridt og trivsel på skolen. Der afsættes minutter til hver elev. I kan til enhver tid arrangere ekstra møder med klasselærer eller skoleledelse. Studiemetode og forældre Hvert år tilbyder skolen et Lær at Lære kursus til forældregruppen, så forældrene bedre kan støtte deres barn med skolearbejdet især med lektierne. Vi har erfaret, at forældre, som deltager i kurset, også selv bruger studiemetoden med gode resultater. Kurset tager omkring 15 timer fordelt på 2-3 dage. Der er ikke nogen kalenderplan, men kurset afholdes, når en gruppe af 8-10 forældre ønsker det. Har I lyst til at deltage i kurset, har I venner eller familie, som også kunne tænke sig at lære studiemetoden, skal I kontakte lærer Hanne Ginge-Nielsen. Sommerskole Skolen er åben i de første 4 uger af sommerferien, hvor Sommerskolen foregår tirsdag, onsdag og torsdag fra 10:00 til 14:00. Her kan eleverne arbejde intensivt med ét eller flere fag. Tilmelding til Sommerskolen er påkrævet af hensyn til personalebemanding. Det koster ikke ekstra at benytte dette tilbud. 10

11 Sommer SFO Skolefritidsordningen, SFO en, har ligeledes åbent de første 4 uger af sommerferien fra kl. 7:00 til 17:00. Her vil der være mange forskellige aktiviteter og daglige ture. Tilmelding til Sommer SFO er påkrævet af hensyn til personalebemanding. Det koster 300kr per uge at deltage i Sommer SFO. SFO-koloni Lejrskole Der er tradition for at afholde SFOkoloni i begyndelsen af august, som regel i den sidste uge af sommerferien. I modtager nærmere information om tid, sted, pris og andre praktiske oplysninger inden sommerferien. Tilmelding er påkrævet. Der er tradition for, at skolens klasser tager på en årlig lejrskole. Ofte slår to eller tre klasser sig sammen, mens nogle klasser vælger at tage af sted alene. Afgangsklasserne tager ofte på studietur til en storby: Berlin, Dublin, Prag, Edinburgh og London har været blandt rejsemålene. Der er ikke faste priser for turene, da det afhænger af den enkelte klasses planlægning og rejsemål. Nærmere information om tid, sted, pris og andre praktiske oplysninger vil blive givet på det første forældremøde i starten af skoleåret. 11

12 SFO og Klub 12 Skolefritidsordningen er et tilbud til alle elever fra 0. til og med 3. klasse. For eleverne i 4. til 6. klasse har vi en klub-ordning. SFO og Klub holder åbent fra 7:00 indtil undervisningen starter klokken 9:00. Efter skoletid åbner SFO en kl. 13:00 og lukker 17:00. Der er ingen boglig undervisning i SFO en. Børnene er i centrum det skal være et dejligt, trygt, kreativt, udfordrende og sjovt sted at være, et sted hvor børnene bliver hørt og talt med. SFO en tilbyder mange kreative aktiviteter: Børnene kan uforstyrret tegne, male, sy, klippe/klistre, arbejde med perler og smykker, synge/danse m.v. Desuden spiller børnene både bordtennis og bordfodbold med stor iver! Den indendørs softballbane er også et stort hit - især hos drengene! Pigerne står dog ikke af vejen for at udfordre dem! Året igennem tager SFO en på en del ture, f.eks. i svømmehal, parker, på andre udendørs legepladser, kanalrundfart og så videre. Kildeskolens Støtteforening besluttede for nogle år siden, at der skulle være et lignende tilbud til de børn, som går i 4. til 6. klasse. Støtteforeningen gjorde det efterfølgende økonomisk muligt, og projektet, kaldet Klubben, blev en realitet. Børnene i denne aldersklasse har deres eget rum, som de selv har indrettet.

13 Både i SFO en og i Klubben serveres frugt hver dag nogle gange får børnene madder eller kage, som de selv bager. Klubben sørger også for mad til SFO en én gang om ugen. Den sidste fredag hver måned er der forældre-kaffe mellem 14:00 og 16:00, hvor forældrene kan komme og hygge med. Tilmelding til SFO og Klub sker almindeligvis inden skoleårets start, men I kan tilmelde jeres barn i løbet af skoleåret. Udmelding skal ske med 30 dages varsel. Tilskud Der er mulighed for, at I kan få et mindre tilskud til jeres barns bus- og togkort. Det afhænger af afstand fra hjem til skole og barnets alder. Der er også mulighed for, at I kan få et lille tilskud til skolepenge og SFO-betaling. Det afhænger af jeres husstandsindtægt og antallet af hjemmeboende børn. Ansøgningsskemaer sendes hvert forår til hjemmet. Sundhedsplejerske Kildeskolen har en sundhedsplejerske, som er tilknyttet skolen. Hun kommer som regel én gang om ugen, hvor hun måler og vejer eleverne samt laver syns- og høretester. Hun gennemgår ofte én klasse ad gangen, men er også åben for at tage en snak med elever og forældre, der har behov for det. Der fokuseres meget på god kost og generel sundhed. 13

14 Skoletandlæge Kildeskolen er tilknyttet skoletandlæge-ordningen på Vesterbro Ny Skole. I får indkaldelser tilsendt direkte fra tandplejen og I skal selv følge jeres barn. Hvis der er brug for, at jeres barn kommer hurtigt til tandlæge, kan I ringe til skoletandplejen på tlf.: Akut behandling og medicinering De fleste af skolens lærere er uddannede i at give førstehjælp. Der findes ingen medicin på skolen heller ikke hovedpinepiller. I tilfælde af hovedpine o. lign. sørger vi for at eleven kan få væske, salt og sukker. I visse tilfælde tilbyder vi vitaminer og mineraler, når mangel på disse stoffer giver eleven ubehag. I tilfælde af tilskadekomst, der kræver yderligere behandling, følger vi eleven på skadestuen og informerer straks forældrene. Ferier og fridage udenfor ferieplanen Kildeskolen har hvert år en fastlagt ferieplan, som sendes til hjemmet. Den udleveres også ved indmelding og findes på hjemmesiden. Eleverne skal rette sig efter denne plan for at få det største udbytte af undervisningen. Hvis I alligevel ønsker, at jeres barn skal have en enkelt fridag udenfor den normale ferieplan, skal I informere klasselæreren om dette skriftligt. Drejer det sig om flere sammenhængende dage, skal anmodningen sendes skriftligt til skolens leder senest 14 dage før ferien. Hjemmeside På Kildeskolens hjemmeside kan du finde alle informationer og kalenderdata om skolen. Siden ajourføres løbende. 14

15 Kildeskolenyt I skolebladet Kildeskolenyt! kan I læse om store og små nyheder fra skolens hverdag og årets gang. Bladet indeholder praktisk information, kalenderdata, billeder fra hverdagen, ture, arrangementer og meget andet. Bladet sendes til jer vedhæftet til en mail én gang månedligt. Det kan også downloades fra skolens hjemmeside. Sørg for at skolen får alle jeres mailadresser vi sender gerne skolebladet alle elever, forældre, bedsteforældre og venner. 15

16 Ordensregler for elever Kildeskolens ordensregler bygger på 25 års erfaring og har til formål at skabe det bedst mulige studiemiljø, hvor små og store elever kan færdes trygt sammen og opnå de bedst mulige faglige resultater. Vi anbefaler, at I gennemgår reglerne med jeres barn i løbet af skoleåret. Tag en snak med barnet om hver af reglerne giv jer god tid. De er glade for at vide, hvad der er god og dårlig opførsel på skolen. Reglerne er: Jeg vil være flittig og målbevidst med at opnå så stor viden som muligt og på den måde selv tage ansvar for min fremtid. Jeg vil være et godt eksempel for andre, så alle får de bedste muligheder for at udnytte deres evner. Jeg forstår, at skolens regler er lavet, for at alle elever kan få mest muligt ud af deres skolegang og have det rart og trygt på skolen. Derfor vil jeg overholde Kildeskolen ordensregler. Ordensregler 1) Jeg vil være til stede ved hvert navneopråb. Hvis jeg er forhindret, vil jeg give skolen besked i god tid før navneopråb. 2) Jeg vil sove nok, spise morgenmad, have madpakke med i skole hver dag og ikke spise slik og tyggegummi i skoletiden, så jeg altid er frisk til at studere. 3) Jeg vil have alle nødvendige materialer klar til hver time (skrive- og regne-redskaber, bøger, hæfter, gymnastiktøj osv.), og jeg vil sidde på min plads, så læreren kan lave navneopråb. 4) Jeg vil anvende det, jeg har lært om studiemetoden, så jeg forstår det, jeg lærer i hvert fag. 5) Jeg vil kun forlade skolens område med en lærers tilladelse. 6) Jeg vil passe på mine egne, mine kammeraters og skolens ejendele, og være med til at sørge for at klassen og fællesområderne ser pæne ude hele tiden. 16

17 7) Jeg vil være høflig og hensynsfuld overfor alle voksne og børn på skolen. 8) Jeg vil være høflig og hensynsfuld på vej til og fra skole, så skolen og eleverne har et godt ry. 9) Jeg vil tage ansvar for mine studier ved at: a) arbejde ærligt og flittigt for at nå mine mål i timerne b) lave de aftalte lektier hjemme eller på skolen 10) Jeg er villig til at løse ethvert problem angående mine studier. 11) Jeg er villig til at løse ethvert problem angående min egen eller andres opførsel. 12) Jeg forstår, at min medbragte mobiltelefon og andet elektronisk udstyr kun skal være fremme, når det gavner undervisningen. Jeg forstår også, at skolen ikke erstatter mit elektroniske udstyr, hvis det mistes eller går i stykker. 13) Jeg er klar over, at rygning ikke er tilladt i skoletiden. Hvad der sker, hvis reglerne brydes Overtrædelse af reglerne bliver påtalt. Det forventes, at du bagefter er villig til at forbedre din opførsel. Hvis reglerne brydes igen og igen, får dine forældre besked om det. Du kan blive sendt hjem i 1 til 3 dage for at finde ud af, om skolen skal være din "arbejdsplads" igen. Før du kan komme tilbage, skal du og dine forældre til et møde på skolen, hvor vi taler om din beslutning. Grov opførsel, vold eller hærværk medfører øjeblikkelig hjemsendelse i 3 dage. Du og dine forældre bliver herefter indkaldt til et møde, hvor vi taler om din videre skolegang på Kildeskolen. At gøre skaden god igen Du skal vide, at du næsten altid kan gøre en skade god igen: Vær ærlig, tag ansvar for dine handlinger og gør en ekstra indsats med dine studier, for skolen og de involverede elever. Ved indmelding i 0. klasse underskriver forældrene ordensreglerne. 17

18 Undervisningsplan for 0. klasse 2013/2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte om børnehaveklassen. Planen gennemgås og ajourføres før skoleåret. Målsætning At give eleverne en god skolestart. At styrke elevernes nysgerrighed og ønske om at lære. At gøre eleverne fortrolige med skolen, de øvrige elever og skolens regler. At forstærke elevernes evne til at fokusere. At lære eleverne at færdiggøre det, de går i gang med. At øve eleverne i at deltage i det kollektive arbejde og at lytte til en kollektiv besked. Oversigt Emner Dansk: Alfabetet Bogstavernes navne Bogstavernes lyde Sammensætning af lyde til ord Den første læsning At skrive bogstaverne Dansk: Udvidelse af sproget Matematik: Kende og skrive cifrene fra 0 til 9 Kende og skrive tallene fra 10 til 20 Mængder Lige og ulige Enere og tiere Lægge sammen og trække fra Forskelle og ligheder Begreber Materiale/ handling Det gule læsekursus Det lilla læsekursus ABC-læsetekster Sandpapirsbogstaver til at føle på Staveposer Bogstavsange Lyd-sange Forskellige alfabet-bøger Højtlæsning af eventyr og børnelitteratur Rim og remser Højtlæsning af Gyldendals Kanon Tællepinde Sandpapirstal til at føle på Udstansede tal og brikker Før Sigma Sigma 1A Min førskolebog Mini-løk opgavehæfte 18

19 Tider: Årstider Ugedage Måneder Klokken Trafik: Lære trafikregler og øvelse i at bevæge sig i trafikken. Biologi, dyr: Navne på de forskellige husdyr Hvad vi får af produkter fra dyrene Vilde dyr Biologi, planter: Navne på de mest kendte træer og deres udseende Vores mest almindelige blomster Spiselige planter Lære at så og passe planter og plante dem ud Geografi: Danmark (Sjælland, Jylland, Fyn og Grønland) Sverige, Norge, Finland og Island Diverse folkeslag på jorden Mad: Hvad bør vi spise? Hvad er sund og usund mad? Navne på forskellige frugter og grøntsager Musik: Sang og rytme Kunst, kreativitet (finmotorik) Idræt (grovmotorik) Årskalender Månedsplancher Årstidsmappe med opgaver til kopiering Pap-ur lavet af børnene Øvelsesur Trafikmappe med opgaver til kopiering Computerspil om trafik Besøg af politiet Udendørs træning med klassen Dus med dyr undervisningsmateriale bestående af forskellige spil, bånd og videofilm Eventuelt besøg på bondegård Udflugt til Roskilde Dyrskue Besøg i Zoologisk Have Dyre-leksikon Små dyrefigurer Årstidsmappen Forskellige bøger med tegninger og fotografier af planer og træer At tage børnene med ud i naturen for at se og føle på planter og træer Globus Kort Flag Bøger med fotografier Bogen: Alle verdens børn Madpyramiden Samtaler og plancher om hvad der er sundt og usundt Sange og sanglege Tegne, farve og male Klippe og klistre Lave figurer i modelervoks Lave perleplader Kaste og gribe bolde Skolens aktivitetsbane (klatre, balancere og hoppe) og sjippe Svømning: blive fortrolig med vand og bevægelse i vand 19

20 Praktiske færdigheder: Binde snørebånd Knappe Lyne lynlås Træde nåle Sy Flette Lave snore Binde knuder Pakke ind Slå søm i Informationsteknologi Duksepligt: Opførsel og manérer: Øves i klassen Forskellige indlæringsprogrammer Lære at støvsuge Vaske borde Vande blomster Rydde op i klassen Gennemgå skolens ordensregler Øvelse i at arbejde alene, parvis og i grupper Øvelse i at løse konflikter via kommunikation Børnehaveklassen Børnehaveklasseleder Emily 20

21 Skoleskema Skoleskemaet for Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 9:00-9:45 Time Idræt Time Time Time 9:45-10:30 Time Idræt Time Time Musik Pause 10:45-11:30 Time Idræt Time Time Time Spisepause 12:15-13:00 Time Time Time Klassens time Time Kontakt Adresse: Høffdingsvej 14, 2500 Valby Hovednummer: Lærerværelse: SFO: Klasselærer: Emily Cook, telefon: , mail: Hjemmeside: Skoleleder: Niels Bergstedt, telefon: , mail: Viceskoleleder: Anna Lawaetz, telefon , mail: Skolesekretær: Karna Jensen, telefon: , mail: Skoletandpleje: Vesterbro Ny Skole, telefon: Sundhedsplejerske: Tania Mackeprang, telefon , mail: Kontakt vedrørende mailadresser: 21

22 og en skønne dag er man færdig med skolen, har fået sit eksamensbevis og skal videre med sin uddannelse. Men det er først om 10 år! 2013 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics TM (Anvendt Læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse. 22

Det kan være svært at finde den rigtige 10. klasse

Det kan være svært at finde den rigtige 10. klasse Det kan være svært at finde den rigtige 10. klasse 1 2014 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics TM (Anvendt Læring)

Læs mere

Velkommen til børnehaveklassen!

Velkommen til børnehaveklassen! Velkommen til børnehaveklassen! Onsdag den 10. august 2016 starter den nye 0. klasse på Kildeskolen. Overgangen fra børnehave til skole, kaldet indskolingen, er en spændende tid, hvor barnet oplever et

Læs mere

Det kan være svært at finde den rigtige 10. klasse

Det kan være svært at finde den rigtige 10. klasse Det kan være svært at finde den rigtige 10. klasse Du har sikkert set en bunke reklamer, der fortæller, hvor sjovt det skal være at gå i 10. klasse. På nogle skoler kan du dyrke mere sport, på andre kan

Læs mere

...hvor dygtige lærere giver eleverne en spændende skoledag!

...hvor dygtige lærere giver eleverne en spændende skoledag! Kildeskolen, Høffdingsvej 14, 2500 Valby...hvor dygtige lærere giver eleverne en spændende skoledag! 2014 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at

Læs mere

Det kan være svært at finde den rigtige 10. klasse

Det kan være svært at finde den rigtige 10. klasse Det kan være svært at finde den rigtige 10. klasse 2016 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics TM (Anvendt Læring) undervisningsmetode.

Læs mere

Ændring af ordensregler?

Ændring af ordensregler? ildeskolenyt! - f jo O Ændring af ordensregler? På vores hjemmeside står der om ordensreglerne: Når mennesker skal fungere sammen i en gruppe, må de have kendte og accepterede regler, der fastlægger, hvad

Læs mere

...hvor dygtige lærere giver eleverne en spændende skoledag!

...hvor dygtige lærere giver eleverne en spændende skoledag! Kildeskolen, Høffdingsvej 14, 2500 Valby...hvor dygtige lærere giver eleverne en spændende skoledag! 2016 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at

Læs mere

I gang med 2007! Godt Nytår! Festerne er færdige og vi skal i gang!

I gang med 2007! Godt Nytår! Festerne er færdige og vi skal i gang! ildeskolenyt! - f jo O I gang med 2007! Godt Nytår! Festerne er færdige og vi skal i gang! December var festernes måned den blev afsluttet med en dejlig juleferie, hvor batterierne blev ladet op, så alle

Læs mere

Foråret er på vej endelig!

Foråret er på vej endelig! Kildeskolenyt! Foråret er på vej endelig! I februar afholdt vi en kæmpe fastelavnsfest med tøndeslagning, karamelkonkurrence og rasleri. Det var en skøn dag med et utal af flotte udklædninger desværre

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

Hurtig og direkte kommunikation

Hurtig og direkte kommunikation Kildeskolenyt! Hurtig og direkte kommunikation En travl september er gået eleverne er helt tilbage og i fuld vigør! Lærerne er ved at færdiggøre læseplaner for alle fag og for hver eneste elev. Undervisningsministeriet

Læs mere

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Kildeskolenyt! Foråret er på vej! Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store elever der tager

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

I gang med 2005! Januar 2005 5. årgang nummer 1. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40

I gang med 2005! Januar 2005 5. årgang nummer 1. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Kildeskolenyt! - f jo O I gang med 2005! Velkommen tilbage fra juleferie og: Godt Nytår! En tid med god mad, fest og massevis af hygge er overstået, og vi skal nu i gang med skoleårets sidste halvdel en

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

Grøn Skole Grønt Flag

Grøn Skole Grønt Flag Kildeskolenyt! Grøn Skole Grønt Flag Igennem lang tid har vi ønsket at gøre Kildeskolen til en Grøn Skole. Det betyder, at lærere og elever er bevidste om skolens energiforbrug og affald og det betyder,

Læs mere

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger Farsø Skole 2014 0.a 0.b 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 9.a 9.b 9.c A-klasser M-klasser A 3 M 1 A 4 M 2 A 5 M - 3 AKT+ 9 elever 690 elever 64 lærere 20

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

En kort måned... Februar er nu slut - en kort måned med kun 15 skoledage.

En kort måned... Februar er nu slut - en kort måned med kun 15 skoledage. Kildeskolenyt! En kort måned... Februar er nu slut - en kort måned med kun 15 skoledage. I starten af måneden var der gang i Skolevalg 2017, et projekt som en masse skoler deltog i, og som blev afsluttet

Læs mere

Folkeskolereformen. Reformens mål er at gøre skoledagen længere og at give eleverne en mere varieret undervisning.

Folkeskolereformen. Reformens mål er at gøre skoledagen længere og at give eleverne en mere varieret undervisning. Kildeskolenyt! Folkeskolereformen Fra august 2014 træder Folkeskolereformen i kraft på alle landets folkeskoler. Selv om reformen kun gælder for folkeskolerne, indeholder den så mange gode tiltag, at vi

Læs mere

Velkommen tilbage! Det bliver et skønt skoleår!

Velkommen tilbage! Det bliver et skønt skoleår! Kildeskolenyt! September 2010 10. årgang nummer 7 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Ny lærer og ændringer * Hvad vi forventer af forældre

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Julen er overstået og vi er parate til at kaste os over anden halvdel af skoleåret!

Julen er overstået og vi er parate til at kaste os over anden halvdel af skoleåret! Kildeskolenyt! Julen er overstået og vi er parate til at kaste os over anden halvdel af skoleåret! I december måned afholdt Støtteforeningen en hyggelig Julefest med 200 gæster. Det blev en dag med skøn

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Vi holder skam varmen...

Vi holder skam varmen... Kildeskolenyt! Vi holder skam varmen... Efter endt juleferie vendte eleverne tilbage til undervisningen og bunkevis af udfordringer og spændende aktiviteter. 9. og 10. klasse havde projektuge, efterfølgende

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

En levende skole. Og i dette nummer af Kildeskolenyt! kan du netop læse et essay af Hubbard, der handler om børns bidrag.

En levende skole. Og i dette nummer af Kildeskolenyt! kan du netop læse et essay af Hubbard, der handler om børns bidrag. Kildeskolenyt! En levende skole Februar var en måned med terminsprøver, uddannelsesparathedsvurderinger og ansøgninger om videre uddannelse for eleverne i 9. og 10. klasse, fastelavnsfest, stand-up konkurrence,

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Så er der taget hul på 06-07!

Så er der taget hul på 06-07! Kildeskolenyt! Så er der taget hul på 06-07! En pragtfuld og solrig sommerferie er netop afsluttet, og vi er i gang med et nyt spændende skoleår! I juni måned tog vi afsked med 15 glade elever, der klarede

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

Så kaster vi os over anden halvdel af skoleåret...

Så kaster vi os over anden halvdel af skoleåret... Kildeskolenyt! Så kaster vi os over anden halvdel af skoleåret... Januar 2013 13. årgang nr. 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet

Læs mere

En november med tryk på!

En november med tryk på! Kildeskolenyt! En november med tryk på! Så gik november måned med en masse forskellige aktiviteter, som du kan læse om her i årets sidste nummer af Kildeskolenyt! December 2010 10. årgang nummer 10 Husk

Læs mere

Det var så 2015... Niels Bergstedt

Det var så 2015... Niels Bergstedt Kildeskolenyt! Det var så 2015... Det føles, som om skoleåret lige er startet - og så er det pludselig Jul og Nytår! 2015 var et godt år for Kildeskolen: Den daglige undervisning kørte på skinner, lærerne

Læs mere

Skole Parathed Vejledning til forældre.

Skole Parathed Vejledning til forældre. Skole Parathed Vejledning til forældre. Mange er i tvivl omkring sit barns skolegang og i dag stilles der større og større krav til hvad man skal kunne. Ud over at man skal kunne eller være interesserede

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Med april kom sommeren

Med april kom sommeren Kildeskolenyt! Med april kom sommeren Maj 2011 11. årgang nummer 5 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Anna i USA * Fotografering igen * Tumlerummet

Læs mere

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Nordskovens Friskoles tidlig sfo er en del af skolens ordinære sfo og til sammen udgør de et heldagstilbud for førskolebørnene. I Faaborg Midtfyn Kommune starter børnene

Læs mere

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære!

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! I det følgende kan du læse mere uddybende, hvad vores mål og indhold er for vores 0. klasser. Lærerne: 1. Louise Fruergaard Hare, pyramiden

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Temauge, elevråd og undervisning i efterårsferien!

Temauge, elevråd og undervisning i efterårsferien! Kildeskolenyt! Temauge, elevråd og undervisning i efterårsferien! November 2005 5. årgang nummer 9 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Kaldender

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Værdier, der spirer BØRNHAVEKLASSEN 2012/2013 Vi har stadig ledige pladser! FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Høng Privatskole www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk HØNG PRIVATSKOLE - Grundlagt

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Så kom sneen endelig!

Så kom sneen endelig! ildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Marts 2007 7. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender * Svømmeundervisning * En kendt

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. September 2010 Kære forældre Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Det er noget stort at

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Kan vi gøre mere som forældre?

Kan vi gøre mere som forældre? ildeskolenyt! - f jo O Kan vi gøre mere som forældre? I denne udgave af Kildekolenyt! finder du to artikler om forholdet mellem børn og voksne den ene stammer fra metroxpres og omhandler en undersøgelse

Læs mere

Frederikssund skolevæsen

Frederikssund skolevæsen Velkommen Aftenens program Frederikssund skolevæsen Slangerup Skole Hvad vil det sige at gå i skole Hvad skal børn kunne når de begynder skole Start i minisfo Om 0. klassen Opdragelse Forventninger til

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

En festlig måned! God sommerferie!

En festlig måned! God sommerferie! Kildeskolenyt! Juli 2015 15. årgang - ekstra Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Lejrskole 4. og 5. klasse * Teaterscenen * Sommerfesten *

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE?

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? At skulle starte skole kan være en stor omvæltning for både jer og jeres børn. I forældre har måske tanker som er mit barn nu skoleparat og hvad skal han/ hun egentlig kunne,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere