Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen"

Transkript

1 Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras PM171 Bruger Manual Scan koden og se præsentations videoen Model No.: 9P-077 series Læs brugsvejledning før brug.

2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION PRODUKT BESKRIVELSE INSTALLATION OPERATION RENGØRING OPBEVARING VEDLIGEHOLD TEKNISK BESKRIVELSE APPENDIX A: EMC INFORMATION

3 VIGTIGE SIKKERHEDSFORESKRIFTER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE Reducer risikoen for stød: 1. Dette produkt skal altid frakobles efter brug. 2. Dette produkt må ikke bruges under badning. 3. Produktet skal ikke placeres eller opbevares så det kan falde I et badekar, vask eller lignende. 4. Det skal placeres væk fra vand eller andre flydende væsker. 5. Rør ikke ved produktet hvis det har været i vand, før stikket er ude af kontakten. ADVARSEL Reducer risikoen for brandsår, stød, brand eller skade op personer: 1. Dette produkt bør aldrig forlades uden tilsyn når det er til koblet. 2. Produktet bør være under opsyn når det bliver brugt af, på, eller nær børn eller handicappede. 3. Produktet må ikke bruges til andet end beskrevet I denne manual. Der må ikke anvendes tilbehør e.l. som ikke er anbefalet af producenten 4. Brug aldrig produktet hvis ledninger eller pumpen er skadet, eller hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis det har været tabt, eller været I vand. Send produktet til service for tjek eller reparation. 5. Hold ledninger væk fra varme overflader.. 6. Bloker aldrig luftåbningerne på produktet eller placer det på et dårligt underlag såsom en seng eller pude så luftåbningerne på produktet kan blokeres, Hold luftåbningerne fri for snavs, hår og lignende. 7. Stik aldrig noget ind I luftåbningerne på pumpen. 8. Produktet må kun tilsluttes til en stikkontakt med jord. Se instruktion for jord. MÆRKE, NB! OG ADVARSEL: MÆRKE - indikerer tips. NB! - Indikerer korrekt brug eller vedligehold for at hindre skade eller ødelæggelse af udstyret eller andre ejendele. ADVARSEL Påkalder opmærksomheden til en potential fare som kræver korrekt behandling for at hindre personskade. SYMBOL Definitions Authorized representative in the European community. Fabrikant Symbolet indikerer at dette produkt opfylder krav til beskyttelse mod elektrisk stød for type BF udstyr. Vær opmærksom: bør læse instruktionerne! Affaldshåndtering af Elektrisk og Elektronisk udstyr. Affaldshåndtering gores I henhold til locale retningslinier. Læs brugsanvisning før brug. 2

4 Klasse II 1. INTRODUKTION Denne manual bør læses før systemet tages i brug, og kan bruges som opslag. 1.1 GENERAL INFORMATION Dette system er af høj kvalitet og kun beregnet til forebyggelse og behandling af tryksår i stadie I, II, IIl Systemet er testet med succes efter følgende standarder: EN EN EN Klasse B IEC IEC FORMÅL: Dette produkt har til formål at hjælpe og reducerer muligheden for tryksår samt give patienten optimal komfort. Det er dermed også velegnet til: Individuel hjemmebehandling og langtidspleje for den som har tryksår. Smertelindring. Udstyret må ikke anvendes I nærheden af antændelige gasser. 3

5 2. PRODUKT BESKRIVELSE 2.1 PUMPE OG MADRAS SYSTEM CPR 2. Pumpe 3. Madras System 4. Slange til kobling. 4 4

6 2.2 PUMPE 2 Front 1. Slange til kobling 1 2. Front Panel Bagside 1. Tænd/sluk 2. Strømudtag 3. Ophæng 2.3 Front panel 1 1. Trykregulerende knap 2 3 Trykregulerende knap kontrollerer lufttryk I madrassen. Ved at trykke på så øges trykket I madrassen. Ved tryk på( ) så mindskes trykket I madrassen. Lufttrykket afpasses efter brugerens vægt og bygning. For at finde det rigtige tryk: Fyld madrassen helt op, brugeren lægges på madrassen, gør langsomt trykket mindre i madrassen ved at trykke på pilen til venstre, ind til brugeren føler det 5 4

7 l mest komfortabelt uden at ligge igennem. Udfør altid håndtesten ved at sætte hånden ind mellem to celler. Der skal være 2-4 cm luft mellem brugeren og de statiske celler. Er der for lidt luft øges trykket, er der for meget sænkes trykket. Der skal være mindst 2 cm for at sikre at brugeren ikke sidder igennem. 2. Therapy. A. Max Firm Denne terapiform vil pumpen altid køre når pumpen startes. Når max tryk er opnået, slår pumpen automatisk over på alternate ( dynamisk ) funktion. Der kan først reguleres på pumpen når max tryk er nået. Plejefunktion opnås ved at trykke pumpen på Max Firm. Så er madrassen fast ved pleje, mobilisering, træning ect.. Max Firm slår fra efter 20 min. pumpen vender tilbage til den indstillede komfort og alternate. B. Alternate Når der er lys ved alternate, så fungerer pumpen med veksletryk I 10 min cyklus. C. Static Tryk den statiske funktion til hvis man ikke ønsker den dynamiske funktion. Trykket inde I luftcellerne vil nu være det samme lave tryk I alle celler. Tryk på Static igen, så vil pumpen vende tilbage til alternate. Static slår automatisk fra efter 20 min., og vender tilbage til alternate funktion for at give brugeren bedst mulig terapi. D. Seat Inflate Sidde Funktion øger trykket lidt i hele madrassen. Det er med til at sikre at brugeren ikke sidder i gennem i oprejst stilling. Brugeren kan tilvælge denne seat inflate både ved alternate og static 3. Alarm Mute Tryk på alarm mute knappen for at slå lyden fra ved the low-pressure alarm (LED lys og lyd). Skulle trykket ikke være iorden indenfor 3~5 mins, så slå alarm lyden til igen. A. PFA (Power Failure Alarm) Hvis der bliver strømsvigt (slukket for strøm), vil the Power Failure LED lys og alarmlyd slå til. For at stoppe PFA, tryk da Power knappen for at slukke. B. Low Pressure Indicator Hvis low pressure LED lyser, er trykket I madrassen lavere en normalt. Kig I fejlfinding for at finde fejlen og få det løst 4. Service Denne vil lyse ved en mekanisk fejl. Brugeren skal kontakte leverandøren 6

8 2. INSTALLATION Åben pakken og tjek at alt er ok. Komplet pakket Liste Madras x1 Pumpe x 1 Brugsvejledning x 1 Undersøg apparatet og madras for skader som må være opstået under transport. Hvis der er skader kontakt leverandøren øjeblikkeligt. 3.1 PUMPE & MADRAS INSTALLATION 1. Placer madrassen oven på en skummadras, eller direkte på sengebunden, hvis der er indlagt en skumdel I madrssen under luftcellerne. top of the bed frame. Vær opmærksom på fod ende. 2. Hæng pumpen på endegavlen (fod-enden), ved hjælp af de to ophæng, eller stil pumpen på et fast underlag ved siden af senge 3. Klik de to slanger fra madrassen fast på pumpen. Når der føres et "klik", er slangerne koblet korrekt på pumpen. NOTE: Tjek at slangerne ikke er knækkede eller klemte under madrassen. 4. Sæt ledningen til stikkontakt og tilslut strømmen. 7

9 Mærke: 1. Tjek at pumpen er egnet til 220 V.. 2. For at slukke kan stikket tages ud af stikkontakten. OBS: Pumpen må kun bruges på madrasser anbefalet af producenten. Pumpen må ikke bruges til andre form 5. Slå hovedafbryderen på ON position. ON FLERE INSTALLATIONSTIPS. PLACER ALTID LEDINGER, SÅ DER IKKE ER RISIKO FOR AT FALDE I DEM ELLER FOR AT KØRE OVER DEM MED SENG ELLER ANDRE HJÆLPEMIDLER 8

10 4. OPERATION/START NOTE: læs altid brugervejledningen før ibrugtagning OPSTART: 1. Tænd pumpen ved at trykke på tænd/slukknap på siden af pumpen. 2. Pumpen vil nu fylde madrassen helt op med luft, vent ca. 30 min. før madrassen er fyldt. 2. Indikator Low pressure (gult LED) vil lyse, Indtil madrssen er helt fyldt op. 4. Når trykket I madrassen er nået vil low pressure indicator (yellow LED) gå ud, og pumpen skifter over til alternate terapi. 5. I forhold til brugerens vægt og højde, indstilles trykket I madrassen for mest komfortabelt niveau uden at brugeren sidder igennem. Trykket i madrassen vil langsomt ændre sig til et vist niveau Efter at madrassen er klargjort til brug. NOTE: Hver gang pumpen slukkes vil den altid starte på autofirm, og der kan ikke ændres før tykket I madrassen er nået. Den vil altid slå over på den indstilling den blev slukket på. 4.2 CPR / HURTIGTØMNING nødstilfælde er det nødvendigt at udføre CRP ( hjertemassage) på brugeren. Træk CRP ventilen ud for at tømme madrassen hurtigt. CRP ventilen befinder sig på højre side af madrassen. Hurtigtilkoblingen for luftslangerne fra pumpen kan også kobles fra for endnu hurtigere tømning. 9

11 4.3 TRYKTILPASNING Brugeren kan justere trykket I madrassen ved at ændre på komfort indstilling indtil ønsket komfort er opnået. Rådfør med terapeut eller sygeplejerske for at få korrekt trykindstilling. Brugeren kan ligge på madrassen når pumpen kører på alternate terapi, dette indikerer at trykket er ved at ændre sig til lavere tryk. NOTE: Tjek at ønsket tryk er valgt ved at sætte en hånd mellem to celler under borgerens sædeparti. Her må man lige fornemme brugeren, men ikke tydeligt mærke knoglerne. Hvis brugeren sidder igennem øges trykket, er der meget luft sænkes trykket. 4.4 VARSLING VED FOR LAVT TRYK Hvis et unormalt lavt tryk indtræffer, vil indikatoren for lavt tryk (gult LED) lyse samt en alarm vil høres. Tjek at alle koblinger er ordentlig tilkoblet og at de er korrekt tilkoblet i henhold til installationsvejledningen. Mærke: Hvis trykket fortsat er konstant lavt, tjek for lækager (celler og luftslanger). OM nødvendig, udskift ødelagte celler og luftslanger. Eventuelt kontakt leverandøren for reparation. Low Pressure indicator vil lyse indtil problemet er lost og trykket er normalt. 4.5 STATIC MODE Tryk på Terapy indtil Static Mode lyser, hvis man ønsker at standse dynamisk terapi. Tryk igen på terapi når dynamisk terapi ønskes igen. 4.6 ALARM MUTE Når lavt tryk indtræffer vil både gul LED lyse og alarmen gå, for at give besked om, at noget er galt. Ved at trykke på alarm mute vil alarmen midlertidig standse. Tjek udstyret for mulige lækager. Er problemet ikke løst inden for 3-5 min. så vil alarmen slå til igen. 5. RENGØRING Det er vigtig at følge instruktionerne for rengøring før produktet tages I brug. Dette skal gøres for at reducere risikoen for infektioner da flere mennesker er I fysisk kontakt med det. Dette gøres ved at tørre pumpeenheden af med en fugtig, gennemblødt klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Holdes rent for støv. Hvis andre midler anvendes, vælges en som ikke har en kemisk effekt på plastikken 10

12 på pumpehuset. CAUTION: Er du i tvivl, spørg hygiejneekspert. Pumpen må ikke sænkes ned i væske. Madrassen skal tørres af med en fugtig klud som er gennemblødt i varmt vand ( ikke over 80C) Afføring og blodpletter fjernes straks med kold vand. Anvend ved behov desinfektionsmiddel. Betrækket kan vaskes i maskine v. maks 80 C Kontroller altid betrækkets stand ved rengøring. CAUTION: Fenolbaseret produkter må ikke bruges til rengøring. CAUTION: Efter rengøring skal madrassen lufttørres uden at være udsat for direkte sollys. Transporttasken til systemet (hvis den haves) bør vrænges med indersiden ud dog fuldstændig rengjort med desinfektionsmidler. Lufttørres. Når indersiden er helt tør, vræng den tilbage og rengør ydersiden med desinfektionsmidler. Lufttørres. 6. OPBEVARING 1. For opbevaring, læg madrassen fladt på med opsiden ned. 2. Rul madrassen fra hovedenden til fodenden. 3. Stropperne ved fodenden kan stækkes rundt om madrassen og strammes for at forhindre at den ruller sig ud igen. Note: Krøl eller stabel ikke madrasserne. 7. VEDLIGEHOLD 7.1 GENERELT 1. Tjek strømledningen (hovedkablet) og stikkontakten om der er skader eller tegn på slidtage. 2. Tjek betrækket til madrassen, om der er tegn på slidtage eller skader. Tjek at betrækket og slangerne er korrekt pakket sammen 3. Tjek luftstrømmen fra udtaget til luftslangerne. Luftstrømmen skal veksle mellem hvert udtag efter en halv cyklus, hvis madrassen er i alternate terapi 4. Tjek luftslangerne for knæk eller brud. 11

13 8. TEKNISK BESKRIVELSE Specifikationer: Item Specifikation Strømforsyning (Note: See rating label on the product) AC V 60 Hz, 0.17A (for 120V system) AC V 50 Hz, 0.07A (for 230V system) Sikkerhedsspænding T1A, 250V Cyklus tid 10 minutte Dimension (L x W x H) 29 x 18.5 x 12.6 (cm) / 11.4" x 7.3" x 5.0" vægt 2.3 Kg or 5.1 lb Operation:10 C to 40 C (50 F to 104 F) Temperatur Storage: -15 C to 50 C (5 F to 122 F) Miljø Shipping: -15 C to 70 C (5 F to 158 F) Operation: 10% to 90% non-condensing Fugtighed Storage: 10% to 90% non-condensing Shipping:10 % to 90% non-condensing Class II, Type BF Klassification Bruges til: luft madras Ikke egnet til brug I nærheden af antændelige anestetiske blandinger (gasser). Mattress Specification Model 5"TOPMADRAS 5"+ 3 HELMADRAS MED 8 HELMADRAS SKUM Dimension (L x W x H) 200 x 85 x 12.7 cm 200 x 85 x 12.7 cm 200 x 85 x 20.3 cm / 78.7" x 35.4" x 5" / 78.7" x 35.4" x 5" / 78.7 x 35.4 x 8 Weight 5.2 kg or 11.4 lb 5.2 kg or 11.4 lb 7.5 kg 16.5 lb Pressure Range 6 comfort levels setting. NOTE: 1. Consult the distributor or EU representative for further technical documents. 2. These specifications are also applicable for other regions operating with the same power supply. 3. Mattress dimensions and weight is measured without foam; 4. The manufacturer reserves the right to modify the specifications without notice. 12

14 APPENDIX A: EMC INFORMATION Guidance and Manufacturer s Declaration- Electromagnetic Emissions: This device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of this device should make sure it is used in such an environment. Emissions Test Compliance Electromagnetic Environment-Guidance Harmonic emissions IEC Voltage fluctuations / Flicker emissions IEC Class A Complies The device is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network. Guidance and Manufacturer s Declaration- Electromagnetic Immunity: This device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of this device should make sure it is used in such an environment. Immunity Test IEC60601 test level Compliance Electromagnetic Environment-Guidance Electrostatic Discharge (ESD) IEC ±6kV contact ±8kV air ±6kV contact ±8kV air Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%. Electrical fast transient/ burst IEC ±2kV for power supply line ±1kV for input/out line ±2kV for power supply line ±1kV for input/out line Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. Surge IEC ± 1 kv line(s) to ± 1 kv line(s) to line(s) line(s) ± 2 kv line(s) to earth Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC <5 % U T (>95 % dip in U T)for 0,5 cycle 40 % U T (60 % dip in U T)for 5 cycles 70 % U T (30 % dip in U T)for 25 cycles <5 % U T (>95 % dip in U T)for 5 sec <5 % U T (>95 % dip in U T) for 0,5 cycle 40 % U T (60 % dip in U T) for 5 cycles 70 % U T (30 % dip in U T) for 25 cycles <5 % U T (>95 % dip in U T) for 5 sec Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of this device requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the device be powered from an uninterruptible power supply or a battery. Power frequency (50/60Hz) magnetic field IEC A/m 3 A/m Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment. NOTE: U T is the a.c. mains voltage prior to the application of the test level 13

15 Guidance and Manufacturer s Declaration - Electromagnetic Immunity: This device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of this device should make sure it is used in such an environment. Immunity Test IEC60601 test level Compliance Electromagnetic Environment-Guidance Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of this device, including cables, than there commended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance d 1. 2 P 150kHz to 80MHz d 1. 2 P 150kHz to 80MHz d 2. 3 P 80 MHz to 2.5G MHz Conducted RF IEC Radiated RF IEC Vrms150 khz to 80 MHz outside ISM bands a 3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz 3 Vrms 3 V/m Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). b Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey c, should be less than the compliance level in each frequency range d. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people. a/ The ISM (industrial, scientific and medical) bands between 150 khz and 80 MHz are 6,765 MHz to 6,795 MHz;13,553 MHz to 13,567 MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66 MHz to 40,70 MHz. 14

16 b/ The compliance levels in the ISM frequency bands between 150 khz and 80 MHz and in the frequency range 80 MHz to 2.5 GHz are intended to decrease the likelihood that mobile/portable communications equipment could cause interference if it is inadvertently brought into patient areas. For this reason, an additional factor of 10/3 is used in calculating the recommended separation distance for transmitters in these frequency ranges. c/ Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the device is used exceeds the applicable RF compliance level above, the device should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the device. d/ Over the frequency range 150 khz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and this device: This device is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of this device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and this device as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment Rated maximum output power of transmitter W Separation distance according to frequency of transmitter 150 khz to 80 MHz d 1. 2 P 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2,5 GHz d 1. 2 P d 2. 3 P m For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects, and people. 15

17

18 Forhandler: Zibo Athene A/S Jylland: Sjælland Præstemarksvej 67 Blokken 23 A Hatting 3460 Birkerød 8700 Horsens Tlf: Tlf APEX MEDICAL CORP. APEX MEDICAL S.L. Máximo Aguirre 18 Bis, 8ª planta Bilbao. Vizcaya. Spain xxxxxx-0000 V1.0

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

PERSONALSCOPE tm. Brugervejledning for HPS10 HPS40 P E R S O N A L S C O P E. Display Setup. Triggert-V/div X/Y-pos Marker 1-2. Memory.

PERSONALSCOPE tm. Brugervejledning for HPS10 HPS40 P E R S O N A L S C O P E. Display Setup. Triggert-V/div X/Y-pos Marker 1-2. Memory. PERSONALSCOPE tm Brugervejledning for HPS10 HPS40 Display Setup Triggert-V/div X/Y-pos Marker 1-2 Reset Trigger mode Slope Charge Memory Probe x1/x10 ac/dc Gnd Auto P E R S O N A L S C O P E HHPS40/10

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktnavne

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MANUAL Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt 12B40, DK Rev. 22/02-2006 Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Brugsvejledning Rise II - Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Indhold: Side: 1. Mærkning

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere