Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen"

Transkript

1 Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras PM171 Bruger Manual Scan koden og se præsentations videoen Model No.: 9P-077 series Læs brugsvejledning før brug.

2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION PRODUKT BESKRIVELSE INSTALLATION OPERATION RENGØRING OPBEVARING VEDLIGEHOLD TEKNISK BESKRIVELSE APPENDIX A: EMC INFORMATION

3 VIGTIGE SIKKERHEDSFORESKRIFTER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE Reducer risikoen for stød: 1. Dette produkt skal altid frakobles efter brug. 2. Dette produkt må ikke bruges under badning. 3. Produktet skal ikke placeres eller opbevares så det kan falde I et badekar, vask eller lignende. 4. Det skal placeres væk fra vand eller andre flydende væsker. 5. Rør ikke ved produktet hvis det har været i vand, før stikket er ude af kontakten. ADVARSEL Reducer risikoen for brandsår, stød, brand eller skade op personer: 1. Dette produkt bør aldrig forlades uden tilsyn når det er til koblet. 2. Produktet bør være under opsyn når det bliver brugt af, på, eller nær børn eller handicappede. 3. Produktet må ikke bruges til andet end beskrevet I denne manual. Der må ikke anvendes tilbehør e.l. som ikke er anbefalet af producenten 4. Brug aldrig produktet hvis ledninger eller pumpen er skadet, eller hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis det har været tabt, eller været I vand. Send produktet til service for tjek eller reparation. 5. Hold ledninger væk fra varme overflader.. 6. Bloker aldrig luftåbningerne på produktet eller placer det på et dårligt underlag såsom en seng eller pude så luftåbningerne på produktet kan blokeres, Hold luftåbningerne fri for snavs, hår og lignende. 7. Stik aldrig noget ind I luftåbningerne på pumpen. 8. Produktet må kun tilsluttes til en stikkontakt med jord. Se instruktion for jord. MÆRKE, NB! OG ADVARSEL: MÆRKE - indikerer tips. NB! - Indikerer korrekt brug eller vedligehold for at hindre skade eller ødelæggelse af udstyret eller andre ejendele. ADVARSEL Påkalder opmærksomheden til en potential fare som kræver korrekt behandling for at hindre personskade. SYMBOL Definitions Authorized representative in the European community. Fabrikant Symbolet indikerer at dette produkt opfylder krav til beskyttelse mod elektrisk stød for type BF udstyr. Vær opmærksom: bør læse instruktionerne! Affaldshåndtering af Elektrisk og Elektronisk udstyr. Affaldshåndtering gores I henhold til locale retningslinier. Læs brugsanvisning før brug. 2

4 Klasse II 1. INTRODUKTION Denne manual bør læses før systemet tages i brug, og kan bruges som opslag. 1.1 GENERAL INFORMATION Dette system er af høj kvalitet og kun beregnet til forebyggelse og behandling af tryksår i stadie I, II, IIl Systemet er testet med succes efter følgende standarder: EN EN EN Klasse B IEC IEC FORMÅL: Dette produkt har til formål at hjælpe og reducerer muligheden for tryksår samt give patienten optimal komfort. Det er dermed også velegnet til: Individuel hjemmebehandling og langtidspleje for den som har tryksår. Smertelindring. Udstyret må ikke anvendes I nærheden af antændelige gasser. 3

5 2. PRODUKT BESKRIVELSE 2.1 PUMPE OG MADRAS SYSTEM CPR 2. Pumpe 3. Madras System 4. Slange til kobling. 4 4

6 2.2 PUMPE 2 Front 1. Slange til kobling 1 2. Front Panel Bagside 1. Tænd/sluk 2. Strømudtag 3. Ophæng 2.3 Front panel 1 1. Trykregulerende knap 2 3 Trykregulerende knap kontrollerer lufttryk I madrassen. Ved at trykke på så øges trykket I madrassen. Ved tryk på( ) så mindskes trykket I madrassen. Lufttrykket afpasses efter brugerens vægt og bygning. For at finde det rigtige tryk: Fyld madrassen helt op, brugeren lægges på madrassen, gør langsomt trykket mindre i madrassen ved at trykke på pilen til venstre, ind til brugeren føler det 5 4

7 l mest komfortabelt uden at ligge igennem. Udfør altid håndtesten ved at sætte hånden ind mellem to celler. Der skal være 2-4 cm luft mellem brugeren og de statiske celler. Er der for lidt luft øges trykket, er der for meget sænkes trykket. Der skal være mindst 2 cm for at sikre at brugeren ikke sidder igennem. 2. Therapy. A. Max Firm Denne terapiform vil pumpen altid køre når pumpen startes. Når max tryk er opnået, slår pumpen automatisk over på alternate ( dynamisk ) funktion. Der kan først reguleres på pumpen når max tryk er nået. Plejefunktion opnås ved at trykke pumpen på Max Firm. Så er madrassen fast ved pleje, mobilisering, træning ect.. Max Firm slår fra efter 20 min. pumpen vender tilbage til den indstillede komfort og alternate. B. Alternate Når der er lys ved alternate, så fungerer pumpen med veksletryk I 10 min cyklus. C. Static Tryk den statiske funktion til hvis man ikke ønsker den dynamiske funktion. Trykket inde I luftcellerne vil nu være det samme lave tryk I alle celler. Tryk på Static igen, så vil pumpen vende tilbage til alternate. Static slår automatisk fra efter 20 min., og vender tilbage til alternate funktion for at give brugeren bedst mulig terapi. D. Seat Inflate Sidde Funktion øger trykket lidt i hele madrassen. Det er med til at sikre at brugeren ikke sidder i gennem i oprejst stilling. Brugeren kan tilvælge denne seat inflate både ved alternate og static 3. Alarm Mute Tryk på alarm mute knappen for at slå lyden fra ved the low-pressure alarm (LED lys og lyd). Skulle trykket ikke være iorden indenfor 3~5 mins, så slå alarm lyden til igen. A. PFA (Power Failure Alarm) Hvis der bliver strømsvigt (slukket for strøm), vil the Power Failure LED lys og alarmlyd slå til. For at stoppe PFA, tryk da Power knappen for at slukke. B. Low Pressure Indicator Hvis low pressure LED lyser, er trykket I madrassen lavere en normalt. Kig I fejlfinding for at finde fejlen og få det løst 4. Service Denne vil lyse ved en mekanisk fejl. Brugeren skal kontakte leverandøren 6

8 2. INSTALLATION Åben pakken og tjek at alt er ok. Komplet pakket Liste Madras x1 Pumpe x 1 Brugsvejledning x 1 Undersøg apparatet og madras for skader som må være opstået under transport. Hvis der er skader kontakt leverandøren øjeblikkeligt. 3.1 PUMPE & MADRAS INSTALLATION 1. Placer madrassen oven på en skummadras, eller direkte på sengebunden, hvis der er indlagt en skumdel I madrssen under luftcellerne. top of the bed frame. Vær opmærksom på fod ende. 2. Hæng pumpen på endegavlen (fod-enden), ved hjælp af de to ophæng, eller stil pumpen på et fast underlag ved siden af senge 3. Klik de to slanger fra madrassen fast på pumpen. Når der føres et "klik", er slangerne koblet korrekt på pumpen. NOTE: Tjek at slangerne ikke er knækkede eller klemte under madrassen. 4. Sæt ledningen til stikkontakt og tilslut strømmen. 7

9 Mærke: 1. Tjek at pumpen er egnet til 220 V.. 2. For at slukke kan stikket tages ud af stikkontakten. OBS: Pumpen må kun bruges på madrasser anbefalet af producenten. Pumpen må ikke bruges til andre form 5. Slå hovedafbryderen på ON position. ON FLERE INSTALLATIONSTIPS. PLACER ALTID LEDINGER, SÅ DER IKKE ER RISIKO FOR AT FALDE I DEM ELLER FOR AT KØRE OVER DEM MED SENG ELLER ANDRE HJÆLPEMIDLER 8

10 4. OPERATION/START NOTE: læs altid brugervejledningen før ibrugtagning OPSTART: 1. Tænd pumpen ved at trykke på tænd/slukknap på siden af pumpen. 2. Pumpen vil nu fylde madrassen helt op med luft, vent ca. 30 min. før madrassen er fyldt. 2. Indikator Low pressure (gult LED) vil lyse, Indtil madrssen er helt fyldt op. 4. Når trykket I madrassen er nået vil low pressure indicator (yellow LED) gå ud, og pumpen skifter over til alternate terapi. 5. I forhold til brugerens vægt og højde, indstilles trykket I madrassen for mest komfortabelt niveau uden at brugeren sidder igennem. Trykket i madrassen vil langsomt ændre sig til et vist niveau Efter at madrassen er klargjort til brug. NOTE: Hver gang pumpen slukkes vil den altid starte på autofirm, og der kan ikke ændres før tykket I madrassen er nået. Den vil altid slå over på den indstilling den blev slukket på. 4.2 CPR / HURTIGTØMNING nødstilfælde er det nødvendigt at udføre CRP ( hjertemassage) på brugeren. Træk CRP ventilen ud for at tømme madrassen hurtigt. CRP ventilen befinder sig på højre side af madrassen. Hurtigtilkoblingen for luftslangerne fra pumpen kan også kobles fra for endnu hurtigere tømning. 9

11 4.3 TRYKTILPASNING Brugeren kan justere trykket I madrassen ved at ændre på komfort indstilling indtil ønsket komfort er opnået. Rådfør med terapeut eller sygeplejerske for at få korrekt trykindstilling. Brugeren kan ligge på madrassen når pumpen kører på alternate terapi, dette indikerer at trykket er ved at ændre sig til lavere tryk. NOTE: Tjek at ønsket tryk er valgt ved at sætte en hånd mellem to celler under borgerens sædeparti. Her må man lige fornemme brugeren, men ikke tydeligt mærke knoglerne. Hvis brugeren sidder igennem øges trykket, er der meget luft sænkes trykket. 4.4 VARSLING VED FOR LAVT TRYK Hvis et unormalt lavt tryk indtræffer, vil indikatoren for lavt tryk (gult LED) lyse samt en alarm vil høres. Tjek at alle koblinger er ordentlig tilkoblet og at de er korrekt tilkoblet i henhold til installationsvejledningen. Mærke: Hvis trykket fortsat er konstant lavt, tjek for lækager (celler og luftslanger). OM nødvendig, udskift ødelagte celler og luftslanger. Eventuelt kontakt leverandøren for reparation. Low Pressure indicator vil lyse indtil problemet er lost og trykket er normalt. 4.5 STATIC MODE Tryk på Terapy indtil Static Mode lyser, hvis man ønsker at standse dynamisk terapi. Tryk igen på terapi når dynamisk terapi ønskes igen. 4.6 ALARM MUTE Når lavt tryk indtræffer vil både gul LED lyse og alarmen gå, for at give besked om, at noget er galt. Ved at trykke på alarm mute vil alarmen midlertidig standse. Tjek udstyret for mulige lækager. Er problemet ikke løst inden for 3-5 min. så vil alarmen slå til igen. 5. RENGØRING Det er vigtig at følge instruktionerne for rengøring før produktet tages I brug. Dette skal gøres for at reducere risikoen for infektioner da flere mennesker er I fysisk kontakt med det. Dette gøres ved at tørre pumpeenheden af med en fugtig, gennemblødt klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Holdes rent for støv. Hvis andre midler anvendes, vælges en som ikke har en kemisk effekt på plastikken 10

12 på pumpehuset. CAUTION: Er du i tvivl, spørg hygiejneekspert. Pumpen må ikke sænkes ned i væske. Madrassen skal tørres af med en fugtig klud som er gennemblødt i varmt vand ( ikke over 80C) Afføring og blodpletter fjernes straks med kold vand. Anvend ved behov desinfektionsmiddel. Betrækket kan vaskes i maskine v. maks 80 C Kontroller altid betrækkets stand ved rengøring. CAUTION: Fenolbaseret produkter må ikke bruges til rengøring. CAUTION: Efter rengøring skal madrassen lufttørres uden at være udsat for direkte sollys. Transporttasken til systemet (hvis den haves) bør vrænges med indersiden ud dog fuldstændig rengjort med desinfektionsmidler. Lufttørres. Når indersiden er helt tør, vræng den tilbage og rengør ydersiden med desinfektionsmidler. Lufttørres. 6. OPBEVARING 1. For opbevaring, læg madrassen fladt på med opsiden ned. 2. Rul madrassen fra hovedenden til fodenden. 3. Stropperne ved fodenden kan stækkes rundt om madrassen og strammes for at forhindre at den ruller sig ud igen. Note: Krøl eller stabel ikke madrasserne. 7. VEDLIGEHOLD 7.1 GENERELT 1. Tjek strømledningen (hovedkablet) og stikkontakten om der er skader eller tegn på slidtage. 2. Tjek betrækket til madrassen, om der er tegn på slidtage eller skader. Tjek at betrækket og slangerne er korrekt pakket sammen 3. Tjek luftstrømmen fra udtaget til luftslangerne. Luftstrømmen skal veksle mellem hvert udtag efter en halv cyklus, hvis madrassen er i alternate terapi 4. Tjek luftslangerne for knæk eller brud. 11

13 8. TEKNISK BESKRIVELSE Specifikationer: Item Specifikation Strømforsyning (Note: See rating label on the product) AC V 60 Hz, 0.17A (for 120V system) AC V 50 Hz, 0.07A (for 230V system) Sikkerhedsspænding T1A, 250V Cyklus tid 10 minutte Dimension (L x W x H) 29 x 18.5 x 12.6 (cm) / 11.4" x 7.3" x 5.0" vægt 2.3 Kg or 5.1 lb Operation:10 C to 40 C (50 F to 104 F) Temperatur Storage: -15 C to 50 C (5 F to 122 F) Miljø Shipping: -15 C to 70 C (5 F to 158 F) Operation: 10% to 90% non-condensing Fugtighed Storage: 10% to 90% non-condensing Shipping:10 % to 90% non-condensing Class II, Type BF Klassification Bruges til: luft madras Ikke egnet til brug I nærheden af antændelige anestetiske blandinger (gasser). Mattress Specification Model 5"TOPMADRAS 5"+ 3 HELMADRAS MED 8 HELMADRAS SKUM Dimension (L x W x H) 200 x 85 x 12.7 cm 200 x 85 x 12.7 cm 200 x 85 x 20.3 cm / 78.7" x 35.4" x 5" / 78.7" x 35.4" x 5" / 78.7 x 35.4 x 8 Weight 5.2 kg or 11.4 lb 5.2 kg or 11.4 lb 7.5 kg 16.5 lb Pressure Range 6 comfort levels setting. NOTE: 1. Consult the distributor or EU representative for further technical documents. 2. These specifications are also applicable for other regions operating with the same power supply. 3. Mattress dimensions and weight is measured without foam; 4. The manufacturer reserves the right to modify the specifications without notice. 12

14 APPENDIX A: EMC INFORMATION Guidance and Manufacturer s Declaration- Electromagnetic Emissions: This device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of this device should make sure it is used in such an environment. Emissions Test Compliance Electromagnetic Environment-Guidance Harmonic emissions IEC Voltage fluctuations / Flicker emissions IEC Class A Complies The device is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network. Guidance and Manufacturer s Declaration- Electromagnetic Immunity: This device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of this device should make sure it is used in such an environment. Immunity Test IEC60601 test level Compliance Electromagnetic Environment-Guidance Electrostatic Discharge (ESD) IEC ±6kV contact ±8kV air ±6kV contact ±8kV air Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%. Electrical fast transient/ burst IEC ±2kV for power supply line ±1kV for input/out line ±2kV for power supply line ±1kV for input/out line Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. Surge IEC ± 1 kv line(s) to ± 1 kv line(s) to line(s) line(s) ± 2 kv line(s) to earth Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC <5 % U T (>95 % dip in U T)for 0,5 cycle 40 % U T (60 % dip in U T)for 5 cycles 70 % U T (30 % dip in U T)for 25 cycles <5 % U T (>95 % dip in U T)for 5 sec <5 % U T (>95 % dip in U T) for 0,5 cycle 40 % U T (60 % dip in U T) for 5 cycles 70 % U T (30 % dip in U T) for 25 cycles <5 % U T (>95 % dip in U T) for 5 sec Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of this device requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the device be powered from an uninterruptible power supply or a battery. Power frequency (50/60Hz) magnetic field IEC A/m 3 A/m Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment. NOTE: U T is the a.c. mains voltage prior to the application of the test level 13

15 Guidance and Manufacturer s Declaration - Electromagnetic Immunity: This device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The user of this device should make sure it is used in such an environment. Immunity Test IEC60601 test level Compliance Electromagnetic Environment-Guidance Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of this device, including cables, than there commended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance d 1. 2 P 150kHz to 80MHz d 1. 2 P 150kHz to 80MHz d 2. 3 P 80 MHz to 2.5G MHz Conducted RF IEC Radiated RF IEC Vrms150 khz to 80 MHz outside ISM bands a 3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz 3 Vrms 3 V/m Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). b Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey c, should be less than the compliance level in each frequency range d. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people. a/ The ISM (industrial, scientific and medical) bands between 150 khz and 80 MHz are 6,765 MHz to 6,795 MHz;13,553 MHz to 13,567 MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66 MHz to 40,70 MHz. 14

16 b/ The compliance levels in the ISM frequency bands between 150 khz and 80 MHz and in the frequency range 80 MHz to 2.5 GHz are intended to decrease the likelihood that mobile/portable communications equipment could cause interference if it is inadvertently brought into patient areas. For this reason, an additional factor of 10/3 is used in calculating the recommended separation distance for transmitters in these frequency ranges. c/ Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the device is used exceeds the applicable RF compliance level above, the device should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the device. d/ Over the frequency range 150 khz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and this device: This device is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of this device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and this device as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment Rated maximum output power of transmitter W Separation distance according to frequency of transmitter 150 khz to 80 MHz d 1. 2 P 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2,5 GHz d 1. 2 P d 2. 3 P m For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects, and people. 15

17

18 Forhandler: Zibo Athene A/S Jylland: Sjælland Præstemarksvej 67 Blokken 23 A Hatting 3460 Birkerød 8700 Horsens Tlf: Tlf APEX MEDICAL CORP. APEX MEDICAL S.L. Máximo Aguirre 18 Bis, 8ª planta Bilbao. Vizcaya. Spain xxxxxx-0000 V1.0

Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual Model No.: 9P-052 series LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG 1 Indholdsfortegnelse. Vigtige Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse..

Læs mere

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Madras System Bruger Manual Modell No.: 9P-051 serie LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. 1 Indhold Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse.. 4 Instalation 6 Operation..

Læs mere

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe VAC Pumpe Transportabel sugepumpe Brugsanvisning Model No.: VacPro VacMaxi VacPlus. www.kendan.dk Symboler O I Slukket Tændt Producent Autoriseret europæisk repræsentant CE mærket og NBR registreret, Annex

Læs mere

PM 211AA. Brugervejledning. Dynamisk selvindstillelig madras. Læs brugervejledning før brug. Model No.: 9P-052080

PM 211AA. Brugervejledning. Dynamisk selvindstillelig madras. Læs brugervejledning før brug. Model No.: 9P-052080 PM 211AA Brugervejledning Dynamisk selvindstillelig madras Model No.: 9P-052080 Læs brugervejledning før brug VIGTIGE SIKKERHEDSFORESKRIFTER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE Reducer risikoen for stød:

Læs mere

LIC batterilader Lithium-Ion, 29,3V-6A

LIC batterilader Lithium-Ion, 29,3V-6A LIC batterilader Lithium-Ion, 29,3V-6A Introduktion Dette ladeapparat er optimeret til opladning af elektriske kørestole og køretøjer udstyret med 8 celler LiFePO4 batterier, seriekoblet til 25,60V nominelt.

Læs mere

ANALGE-JECT BRUGERVEJLEDNING. Computerstyret injektionssystem til dental intraligamentær-, infi ltrations- og ledningsanalgesi

ANALGE-JECT BRUGERVEJLEDNING. Computerstyret injektionssystem til dental intraligamentær-, infi ltrations- og ledningsanalgesi DK ANALGE-JECT BRUGERVEJLEDNING Computerstyret injektionssystem til dental intraligamentær-, infi ltrations- og ledningsanalgesi BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE ANALGE-JECT! Læs denne vejledning

Læs mere

FT 93. Betjeningsvejledning

FT 93. Betjeningsvejledning FT 93 DK Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de DK Berøringsfrit febertermometer

Læs mere

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe VAC Pumpe Transportabel sugepumpe Brugsanvisning VacPro VacMaxi VacPlus www.kendan.dk Symboler O I Slukket Tændt Producent Autoriseret europæisk repræsentant CE mærket og NBR registreret, Annex II artikel

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

TL 30. Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain Industrial Estate Duanfen Taishan, Guangdong Province, China

TL 30. Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain Industrial Estate Duanfen Taishan, Guangdong Province, China TL 30 c Dagslyslampe Brugsanvisning... 32 37 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION... 63 66 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION... 64-66 Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

Plexus Auto Sure-Float

Plexus Auto Sure-Float Brugsanvisning Plexus Auto Sure-Float Alternerende, dynamisk, trykaflastende helmadrassystem med automatisk tryksensorstyring. Bariatriske størrelser op til 260 kg. Vare nr. 80-10213 HMI nr. 40692 Maj-10

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Athene II-systemet. Brugervejledning. Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring

Athene II-systemet. Brugervejledning. Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring Brugervejledning Athene II-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I-III iht. EPUAP) Zibo Athene A/S Blokken 23a 3460 Kvistgård

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Brugervejledning. KANMED WarmCloud Varenr. OT-600-073/9. Produceret af: KANMED AB www.kanmed.se

Brugervejledning. KANMED WarmCloud Varenr. OT-600-073/9. Produceret af: KANMED AB www.kanmed.se KANMED WarmCloud Varenr. OT-600-073/9 2013-05-17 0413 OBS Forkert brug af varmeudstyret kan medføre alvorlig personskade. Læs denne brugervejledning grundigt. Produceret af: KANMED AB www.kanmed.se Nærværende

Læs mere

CARELINK EXPRESS TM MONITOR. MONITOR MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C /Modell 2020B/2020C / Model 2020B/2020C

CARELINK EXPRESS TM MONITOR. MONITOR MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C /Modell 2020B/2020C / Model 2020B/2020C CARELINK EXPRESS TM MONITOR CARELINK EXPRESS TM MONITOR MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C /Modell 2020B/2020C / Model 2020B/2020C Electromagnetic Compatibility Declaration / Erklæring om elektromagnetisk

Læs mere

Tlf.: Fax: Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem

Tlf.: Fax: Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem Tlf.: 86 55 70 45 Fax: 86557145 Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem Indholdsfortegnelse Lenos light. SIDE: Forord 3 2. Sikkerheds instruktion. 3 3. System installering og opsætning

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK)

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK) Invacare Scandi-Puls Invacare Scandi-Puls User s manual (DK) Invacare EC-Høng A/S Ident. nr.: 1427684 Version 01 01.2003 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 2. Scandi-Puls systemet...4 3. Ved modtagelse

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE reducer faren for elektrisk stød: 1. Sørg altid for at koble produktet fra umiddelbart

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Carebed Carebed Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Invacare A/S Version 01 03.2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2. Produktbeskrivelse... 3. Når

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Trådløs fjernbetjening VFF/DB-Basis med Bluetooth-Teknologi

Trådløs fjernbetjening VFF/DB-Basis med Bluetooth-Teknologi Trådløs fjernbetjening VFF/DB-Basis med Bluetooth-Teknologi Brugsanvisning (Oversættelse af den originale instruktionsbog) Til elevationsseng med en VIBRADORM motor Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning

Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Vekseltrykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring 1 Kontraindikationer Som med alle vekseltryk

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PILOT HD

BRUGERVEJLEDNING PILOT HD BRUGERVEJLEDNING PILOT HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til opstart...5 5. Vedligeholdelse... 6 6. Øvrige oplysninger... 7 7. Tekniske specifikationer...

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2.4GHz Trådløs Audio / Video System

2.4GHz Trådløs Audio / Video System 2.GHz Trådløs Audio / Video System 1. INDLEDNING 2. PAKKENS INDHOLD 3. FUNKTIER. SYSTEM STRUKTUR 5. SYSTEM INSTALLATI 6. BETJENING 7. PROBLEMSLØSNING 8. SPECIFIKATIER 1 2 3 5 7 11 13 Brugermanual LÆS DENNE

Læs mere

DECUBIMAT 360 / SURCON.

DECUBIMAT 360 / SURCON. Tlf.: 8655 7045 Fax: 8655 7145 DECUBIMAT 360 / SURCON. Juli 2014 Speciel luftpumpeaggregat og PU- vekseltryksmadras til understøttelse i forebyggelse- og behandling af tryksår m.m. Sår stadie I-II - Kategori

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500

Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500 Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500 Vi håber, De får glæde og gavn af madrassystemet i hverdagen. Læs denne brugsanvisning nøje før systemet installeres og tages i brug. Vær venlig specielt at lægge

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

ProBP 2400 Digital blodtryksmåler

ProBP 2400 Digital blodtryksmåler Advancing Frontline Care ProBP 2400 Digital blodtryksmåler Brugervejledning DA 1 drevet af Indledning Denne brugervejledning er en omfattende guide, som er udformet til at hjælpe dig med at forstå funktioner

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

LOGIC PROGRAM. Helmadrasser og topmadrasser. with people in mind

LOGIC PROGRAM. Helmadrasser og topmadrasser. with people in mind LOGIC PROGRAM Helmadrasser og topmadrasser with people in mind Helmadrasser og topmadrasser Auto logic 200 helmadrasser og Auto logic 110 topmadrasser udgør en del af det nye logic-program fra ArjoHuntleigh.

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Brugsanvisning til. Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe

Brugsanvisning til. Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe Brugsanvisning til Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe Cobiflow 200 topmadras er udstyret med 17 luft celler der fyldes af en mekanisk vekseltryks pumpe, som hele tiden pumper luft

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere