Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin"

Transkript

1 Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for Klinisk Fysiologisk Afdeling, Undersøgelsesprincip 99m Tc-sestamibis optagelse i hjertemuskulaturen er tilnærmelsesvis proportional med dens gennemblødning. Sporstoffet bindes irreversibelt i mitochondrierne i muskelcellerne. Derfor afspejler en senere billedoptagelse hjertets gennemblødning på injektionstidspunktet. Ved kontinuerlig infusion af udvides koronarkarrene. Myokardievæv, forsynet af et koronarkar med en eventuel stenose, vil have relativt lavere gennemblødning sammenholdt med det øvrige myokardievæv. Dette medfører lavere optagelse af 99m Tc-sestamibi i den berørte hjertemuskulatur perifert for stenosen. Indikationer Mistanke om iskæmisk hjertesygdom, vurdering af effekt af revaskulariserende behandling, mistanke om restiskæmi efter AMI eller præoperativ vurdering før eksempelvis nyre allotransplantation. Adenosin bruges som farmakologisk stress i tilfælde, hvor patienten ikke opnår eller kan forventes at opnå tilstrækkeligt hjertefrekvensstigning ved ergometer-test (herunder patienter med manglende pausering af betablokker). Desuden benyttes hos patienter med venstresidigt grenblok eller pacemaker, på grund af risiko for falsk positive defekter i septum i forbindelse med hjertefrekvensstigning. Kontraindikationer Akut koronart syndrom indtil tilstanden har været stabil i 1 døgn 2. eller 3. grads SA- eller AV-blok samt syg sinusknude, med mindre patienten har pacemaker Astma bronchiale eller svær kronisk obstruktiv lungesygdom Hypotension (systolisk blodtryk < 90 mmhg) Svær aortastenose samt hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati Perikarditis, myokarditis og endokarditis Febrilia Tidligere hjertetransplantation Manglende pausering med dipyridamol præparater i 48 timer (se præparatliste nedenfor) Bivirkninger Kortåndethed, flushing, hovedpine, brystsmerter (behøver ikke at have relation til iskæmisk hjertesygdom), kvalme og blodtryksfald % vil få bivirkninger af varierende sværhedsgrad, men symptomerne vil oftest forsvinde kort efter ophør af infusion (halveringstiden for er mindre end 10 sekunder). I svære tilfælde gives Teofylamin 110 mg intravenøst.

2 Instruks Side 2 af 5 Sjældent opstår varierende grader af AV-blok. Effekten på atrioventrikulærknuden optræder ofte efter effekten på den koronare gennemblødning. Derfor kan man hurtigt injicere Cardiolite når AVblokket optræder, efter infusionshastigheden er nedsat (eller stoppet). Graviditet og amning Relativ kontraindikation ved graviditet. Normalt ingen ammepause. Forberedelse Patienten informeres kort om undersøgelsen og vurderes klinisk af den ansvarlige læge både med henblik på indikation og kontraindikationer. Patienten må ikke have indtaget kaffe, te, cola, chokolade eller banan i 24 timer før undersøgelsen. Patienten skal have pauseret med dipyridamol præparater (fx Persantin, Asasantin Retard, Asasantine Retard og Aggrenox ) i 48 timer før undersøgelsen. Langtidsvirkende nitratpræparater skal pauseres i 24 timer. Kortvirkende i 2 timer. Procoralan skal pauseres i 12 timer. Det er op til henvisende læge at instruere patienten i relevant pausering med medicin. Sygeplejerske/bioanalytiker opretter patienten i computer: Vælg [Patient] eller [Søg]. Indtast: Nummer (cpr. uden bindestreg), efternavn, fornavn, cpr., vægt og højde, [OK] (Rette patientdata: Vælg [rediger], [patientkort], [ret], [OK]) Patienten vejes og måles. Iføres patientskjorte og lægges på lejet. Der raseres evt. og afsprittes hvorefter elektroder påsættes: Ekstremitetsafledninger: (A-elektroder) Højre skulder : Rød Højre flanke : Sort Venstre skulder : Gul Venstre flanke : Grøn Præcordialafledninger: V1 i 4. højre intercostalrum ved sternum. V2 i 4. venstre intercostalrum ved sternum. V3 mellem V2 og V4. V4 i 5. venstre intercostalrum i medioclavikulærlinien. V5 mellem V4 og V6. V6 i venstre midtaxillærlinie på højde med V4. Blodtryksmanchet fra cyklen påmonteres helst venstre arm. Tryk [NIPD] på cyklen for at måle BT, notér på arbejdsark. EKG tages liggende. Vælg [EKG=Hvile] (vent til EKG er i ro), [Optag], [Udskriv] (4x3,25mm/sek), [OK]. Ønskes langt EKG: Vælg rytme og [F12]. Der anlægges venflon med 3-vejshane helst i højre arm. 2 BNP blodprøver tages, der sprøjtes efter med 10ml NaCl isot. og der udfyldes specielt arbejdsark. Sygeplejerske/bioanalytiker trækker op i 60 ml Terumo sprøjte. Mængden afhænger af patientens vægt (se Lægemidler, aktivitetsmængde og dosis). Lægen kontrollerer mængden. Herefter fyldes sprøjten med isotonisk NaCl (brug udluftningskanyle). Den resterende NaCl kasseres. Infusionsslange tilsluttes og fyldes med -blandingen.

3 Instruks Side 3 af 5 Infusionpumpen tændes: Tryk [on/off]. Der skal herefter kortvarigt stå 12 på displayet (korrekt sprøjtevalg). Sprøjte fastmonteres. Ved venstresidigt grenblok samt pacemaker udføres undersøgelsen med patienten liggende for at undgå hjertefrekvensstigning. Fremgangsmåde Patienten anbringes på cyklen (max.150 kg). Nyt blodtryk måles ved tryk på [NIPD] på cyklen. Vælg Arbejdsprotokol: [Adenosin 25] og Blodtryksprotokol: [Adenosin 25] på computeren, [OK], [Start]. Vælg [Rediger]: Belastningen tilpasses patientens formåen, [OK]. Adenosin-infusion påbegyndes efter patienten har cyklet 1 minut (tryk [Start] på pumpen). To minutter efter start af -infusion injiceres 99m Tc-sestamibi ved at dreje på trevejshanen, så infusionen kortvarigt stoppes. Hvis der går lang tid vil alarmen fra pumpen lyde, og man må derefter starte pumpen igen. Adenosin-infusionen fortsættes i 3 minutter herefter. Patienten cykler eventuelt endnu 1 minut herefter. EKG-registreringen fortsætter i yderligere 4 minutter. Undervejs måles blodtrykket hvert 2. minut og noteres på arbejdsarket. Puls noteres også. EKG udskrives hvert 2. minut. Skematisk: Start protokol. Pt. cykler 1 min. mens belastning reguleres. Efter 1 min: Start Adenosin. Efter 3 min: Injicér MIBI. Efter 6 min: Stop Adenosin. Efter 10 min: Stop protokol hvis pt. er velbefindende. Skintigrafi foretages 30 minutter efter injektion af 99m Tc-sestamibi. Patienten får en danskvand og må nu gerne drikke kaffe eller te. Kriterier for afbrydelse af testen Svær hypotension. Persisterende 2. eller 3. grads AV- eller SA-blok. Bronkospasme. Svære brystsmerter. Lægemidler, aktivitetsmængde og dosis Beregning af -dosis

4 Instruks Side 4 af 5 Der infunderes 140 mikrogram/kg/min. I en 60 ml sprøjte trækkes 5 mg/ml op afhængig af patientens vægt se skema nedenfor. Adenosinen fortyndes med isotonisk NaCl, således at det samlede volumen er 60 ml. Infusionshastigheden er 500 ml/time svarende til 41,7 ml på 5 minutter. Vægt Adenosin NaCl kg mg ml ml > Eksempel: Til en person på 75 kg optrækkes 15 ml samt 45 ml NaCl. 99m Tc-sestamibi: 700 MBq. Stråledosis 6mSv Inj. Teofylamin 22mg/ml. Fortolkning og svar Data vedrørende henvisningsårsag og forløb af stress test udføres af den læge, som står for testen. Bagvagten tager stilling til om patienten skal have foretaget hvile undersøgelse eller afsluttes som normal undersøgelse. Bagvagten udfører: Beskrivelse af skintigrammer og Konklusion. Til svaret vedlægges billeddokumentation. Se under Bilag/links. Ansvar og organisering Afdelingens myokardieskintigrafi-ansvarlige personale har ansvar for udarbejdelse af denne instruks. Afdelingens ledelse har ansvar for at godkende denne instruks. Alle medarbejdere har ansvar for at følge denne instruks. Formularer Ikke relevant

5 Instruks Side 5 af 5 Definitioner Ikke relevant Referencer B. Hesse et al: EANM/ESC procedural guidelines for myocardial perfusion imaging in nuclear cardiology. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2005) 32: Petersen CL et al. Myokardiescintigrafi. Vejledende retningslinier udarbejdet af Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin. Ugeskr Læger 1998;160(suppl 3):1-10 Bekendtgørelse nr. 954 af 23/10/00, stk. 2,1 JCI (2011): BE.1, KP.2.1 DDKM (2009): 2.8.4, Bilag/links Adenosin-dosis til myokardieskintigrafi 06.2.HEH Bilag 1 Arbejdsskema Precedence SPECT/CT Udprintning af Mibi

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen

Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen Indhold 1. Introduktion... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Sikkerhedsinstruktioner... 3 2. Generelt om Milou... 3 2.1.

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER 2005 INDHOLD Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Sygdommens natur, diagnostik og epidemiologi Janne Milton, Charlotte Anker,

Læs mere

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Dette materiale er en del af e-learningkurset Modtagelse og behandling af akut syg patient, udarbejdet af DIMS og E-learningenheden i samarbejde

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger

Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 4 Forfattere SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi Gældende fra 12-05- 2012 Fagligt

Læs mere

Spinalstenose operation i lænderyggen

Spinalstenose operation i lænderyggen Spinalstenose operation i lænderyggen Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit Indholdsfortegnelse Spinalstenose i lænderyggen... 3 Før indlæggelsen...

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 BEHANDLINGREGLER Behandling med Tysabri og Gilenya er af

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

Blandevejledninger... 19

Blandevejledninger... 19 Indholdsfortegnelse 1. DEL... 4 Resumé... 4 Indledning... 4 Dato for ikrafttrædelse... 4 Dato for revidering... 4 Baggrund... 4 A. Den potentielle organdonor... 4 B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007

1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007 1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007 25 år for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 5 Status og udvikling 1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007 25 år for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Læs mere

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis 1. Introduktion 2. Materialeoversigt: 2.1. Læsevejledning 2.2. Dokumentoversigt 2.3. Grafisk oversigt hvem gør hvad 3. Mistanke om KOL: 3.1. Vejledning

Læs mere

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner 60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2 Organdonation Manual til nøglepersoner 2003 60673 Faneblade 16/12/02 17:07 Side 1 Forord Introduktion Del 1 Nøglepersonernes opgaver Hvordan udføres opgaven?

Læs mere

Særlige forhold hos ICD-bærere

Særlige forhold hos ICD-bærere Ved læge Marianne Frederiksen Den normale hjerterytme(puls) kontrolleres af hjertets naturlige (medfødte) pacemaker kaldt sinus knuden. De elektriske signaler fra sinusknuden spreder sig igennem hjertets

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm Patientvejledning Koloskopi samt udrensningsvejledning Kikkertundersøgelse af tyktarm En koloskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og tyktarmen med henblik på at afsløre sygelige forandringer i

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Akutte situationer i tandlægestolen

Akutte situationer i tandlægestolen Akutte situationer i tandlægestolen MERETE AABOE og BRIAN LERCHE Sammensætningen af befolkningen har ændret sig, således at mængden af ældre er stigende. Mængden af behandlingstilbud er ligeledes stigende,

Læs mere

At donere æg Information

At donere æg Information Atdonereæg Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention... 3 Når du vil i

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter www.vaeske.dk 1. Baggrund s. 3 2. Planlægning af væsketerapi Formål s. 4 Praktisk udførelse s. 5 3. Erstatning af tab - Erstatning af normale væsketab s. 5

Læs mere