ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater."

Transkript

1 Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er gemt på enheden, og følgetab er ikke omfattet af denne garanti. Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren. Teknisk support Gå til for de seneste produkt oplysninger. for teknisk support. TTS Group Ltd. Park Lane Business park Kirkby-in-Ashfield Nottinghamshire NG17 9GU, Storbritannien Gratisnummer: Gratisfax: TTS er stolte af at være en del af PLC Easi-Pulse ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 36 måneder på grund af små dele kvælningsfare. Lavet i Kina, på vegne af TTS Group Ltd. TTS Produktkode: EL00145 Nxxxxx N448

2 Easi-Pulse måler iltmætningen og pulsen BRUGER VEJLEDNING

3 Instruktioner til brugeren Kære bruger, mange tak for købet af vores pulsoximeter. Denne brugermanual er skrevet og udarbejdet i overensstemmelse med Rådets direktiv MDD 93/42/EEC for medicinsk udstyr og harmoniserede standarder. I tilfælde af ændringer og softwareopgraderinger, kan oplysningerne i dette dokument ændres uden varsel. I henhold til pulsoximetrets funktioner og sikkerhedskrav, beskriver denne vejledning enhedens hovedstruktur, funktioner, specifikationer, korrekte metoder til transport, installation, brug, drift, reparation, vedligeholdelse og opbevaring, osv. samt de sikkerhedsmæssige procedurer for beskyttelse af både bruger og udstyr. Se venligst de respektive kapitler for yderligere oplysninger. Læs venligst brugervejledningen grundigt igennem, inden du bruger dette produkt. Brugervejledningen, der beskriver betjeningsprocedurerne, skal følges nøje. Hvis brugervejledningerne ikke følges, kan det forkerte målinger, beskadigelse af udstyr og personskade. Producenten er ikke ansvarlig for evt. problemer med sikkerhed, pålidelighed eller ydeevne, eller nogen former for fejlmålinger, skade på mennesker eller udstyr, som følge af brugernes forsømmelse af brugsvejledningerne. Producenten garanti dækker ikke sådanne fejl. På grund af den forestående produktrenovering, er de specifikke produkter, du har modtaget muligvis ikke helt i overensstemmelse med beskrivelsen i denne brugervejledning. Dette beklager vi meget. Dette produkt er medicinsk udstyr, som kan bruges flere gange. 2

4 Easi-Pulse ADVARSEL: n Patienter kan begynde at føle ubehag eller smerte, hvis enheden bruges uden afbrydelser, især patienter med dårlig mikrocirkulationen. Det anbefales, at sensoren højst anvendes i 2 timer ad gangen. n Enheden kan ikke sætte på hævet eller øm hud. n Undgå, at kikke direkte på det infrarøde lys. n Fjern alle kosmetik fra fingerneglen inden brug. n Se venligst litteratur om kliniske restriktioner og forsigtigheder. n Denne enhed er ikke beregnet til medicinsk behandling. Brugervejledningen er udgivet af Contec Medical Systems Co, LTD. Alle rettigheder forbeholdes. 3

5 Indhold 1 Sikkerhed 1.1 Instruktioner for sikker drift 1.2 Advarsler 1.3 Vigtigt 2 Oversigt 2.1 Funktioner 2.2 Beregnet brug og anvendelsesområde 2.3 Miljøkrav 3 Princip 4 Tekniske specifikationer 4.1 Vigtigste ydeevne 4.2 Vigtigste parametre 5 Installation 5.1 Visning af frontpanelet 5.2 Batteriisætning 5.3 Tilbehør 6 Brugervejledning 6.1 Anvendelsesmetode 6.2 Betjening 6.3 Kliniske restriktioner 7 Vedligeholdelse, transport og opbevaring 7.1 Rengøring 7.2 Vedligeholdelse 7.3 Transport og opbevaring 8 Fejlfinding 9 Nøglesymboler 10 Funktionsspecifikation Appendiks

6 Easi-Pulse 1 Sikkerhed 1.1 Instruktioner for sikker drift Se hovedenheden og alt tilbehøret efter regelmæssigt for at sikre, at der ikke er nogen synlige skader, som kan påvirke patientens sikkerhed. Se også kablerne efter. Det anbefales, at enheden ses efter en gang om ugen. Hvis der opstår synlige skader, må enheden ikke længere bruges. n Vedligeholdelsesarbejde må KUN udføres af en kvalificeret servicetekniker. Enheden indeholder ikke nogen servicerbare dele, og brugeren må ikke selv udføre vedligeholdelsesarbejde på enheden. n Oximetret kan ikke bruges med enheder, der ikke er specificeret i brugervejledningen. Denne enhed må kun bruges med tilbehør, der er udpeget eller anbefalet af producenten. n Dette produkt kalibreres, inden det forlader fabrikken. 1.2 Advarsel n Sprængfare - Oximetret MÅ IKKE bruges i et miljø, hvor der findes brændbare gasser, såsom antændelige anæstetika. n Sørg for, at miljøet hvor enheden bruges, ikke bliver udsat for stærk elektromagnetisk interferens, fra f.eks. radiosendere, mobiltelefoner osv. n Oximetret MÅ IKKE bruges under MRI og CT-scanninger. n Plastik indeholder gummi, som nogle brugere kan være allergisk over for. n Bortskaffelsen af instrumentet og dets tilbehør og emballage (inklusiv batteri, plastposer, skum og papkasser) skal ske i henhold til de lokale love og bestemmelser. n Husk at tjekke pakken inden brug, så du sikre at enheden og tilbehøret er i overensstemmelse med pakkelisten. n Brug kun tilbehør og sonder, der er godkendt eller produceret af fabrikanten, da andre enheder eller tilbehør kan beskadige enheden. 5

7 1.3 Vigtigt n Oximetret skal holdes væk fra støv, vibrationer, ætsende stoffer, eksplosive materialer, høje temperaturer og fugt. n Hvis oximetret bliver våd, skal du holde op med at bruge det. n Sørg for at oximetret får tid til at akklimatisere sig til forskellige miljøer. n Tasterne på frontpanelet MÅ IKKE betjenes med skarpe genstande. n Desinfektion af oximetret med varmt damp eller højttryksdamp kan ikke anbefales. n Oximeteret må ikke komme i kontakt med væsker. n Når enheden rengøres med vand, skal temperaturen være lavere end 60 C. n Dataopdateringstiden er under 5 sekunder. n Læs venligst den målte værdi, når bølgeformen på skærmen er lige og stabil. Denne målte værdi er den optimale værdi. n Hvis der kommer unormale symboler frem på skærmen under brug, skal fingeren tages ud og sættes i igen, hvorefter enheden kan bruges normalt igen. n Denne enhed har en alarmfunktion, som brugen kan læse mere om i kapitel 6.2. n Enhedens to halvdele er forbundet med et fleksibelt kredsløb. Undgå at vride eller trække i forbindelsen. 2 Oversigt Iltmætningen er procentdelen af HbO2 af den samlede Hb i blodet, hvilket er den såkaldte O2-koncentrationen i blodet. Det er et vigtigt biologisk parameter for åndedrættet. En række sygdomme, der er relateret til åndedrætsorganerne, kan føre til en nedsættelse af SpO2 i blodet. 2.1 Funktioner A. Produktet er enkelt og praktisk at betjene. B. Produktet er kompakt, let i vægt og nem at bære. C. Lavt strømforbrug 6

8 Easi-Pulse 2.2 Beregnet brug og anvendelsesområde Pulsoximetret kan anvendes til målingen af iltmætningen og pulsen gennem fingeren. Produktet er beregnet til brug i hjemmet, på hospitalet, på en iltbar, hos sundhedsplejen og til fysisk pleje inden for sport (det kan bruges før og efter sportsudøvelse, men det er ikke anbefalet at bruge enheden under sportsudøvelse) mm. 2.3 Miljøkrav Opbevaringsmiljø a) Temperatur: -40 C +60 C b) Relativ luftfugtighed: 5% 95% c) Atmosfærisk tryk: 500hPa 1060hPa Driftsbetingelser a) Temperatur: 10 C 40 C b) Relativ luftfugtighed: 30% 75% c) Atmosfærisk tryk: 700hPa 1060hPa 3 Princip Princippet bag oximeteret er som følger: Ved brug af Lambert-Beers lov laves der en spektrumanalyse af reduktiv hæmoglobins (Hb) og oxyhæmoglobins (HbO2) absorptionsevne af rødt og infrarødt lys. Enhedens driftsprincip er: En fotoelektrisk undersøgelse af oxyhæmoglobin bearbejdet i overensstemmelse med pulsmålingen ved at to lysstråler af forskellige bølgelængder udsendes på fingerneglen gennem sensoren, der er indbygget i klemmen, der monteres på fingeren. Det målte signal opfanges af en fotodetektor og informationen vises på skærmen. Glow and Infrared-ray Emission tube Glow and Infraredray Receit tube 7

9 4 Tekniske specifikationer 4.1 Vigtigste ydeevne A. Visning af SpO2-værdien B. Visning af pulsfrekvens og søjlediagram C. Visning af pulsbølgeform D. Indikation af lavspænding E. Automatisk nedlukning: Enheden slukker automatisk inden for 5 sekunder, hvis fingeren falder ud af sonden. F. Visningstilstanden kan ændres G. Lydindikation for pulsfrekvens H. Alarmfunktion I. SpO2-værdien og pulsfrekvensen gemmes, og kan uploades til computere J. Data kan overføres til computere 4.2 Vigtigste parametre A. Måling af SpO2 Måleområde: 0% 100 Nøjagtighed: Når SpO2-måleområdet er 70% 100, er det maksimale tilladte fejlområde ±2 under 70% er uspecificeret B. Pulsmåling Måleområde: 30bpm 250bpm Nøjagtighed: ±2 bpm eller ±2% (vælg større) C. Opløsning SpO2: 1%, Pulsfrekvens: 1bpm. 8

10 Easi-Pulse D. Måleevne i svag påfyldningstilstand SpO2-værdien og pulsfrekvensen kan vises korrekt, når puls-fyldningsgraden er 0,4%. SpO2-fejlværdien er ±4%, pulsfejlværdien er ±2 bpm eller ± 2% (vælg større). E. Modstand over for omgivende lys Forskellen mellem den målte værdi i menneskeskabt lys eller indendørs naturligt lys og i et mørkekammer er mindre end ±1%. F. Strømforsyningskrav: 2,6 V DC ~ 3,6V DC. G. Optisk sensor Rødt lys (bølgelænge på 660nm 6,65mW) Infrarød (bølgelængd på 880nm, 6,75mW) H. Justerbar alarmområde: SpO2 0%~100% Pulsfrekvens: 0bpm~250bpm 5 Installation 5.1 Visning af frontpanelet 9

11 5.2 Batteriisætning A. Sæt to AAA-batterier i, som vist i figur 3, og sørg for at de vender rigtigt. B. Sæt låget på igen. 5.3 Tilbehør A. Nøglebånd B. To tørbatterier (AAA) (ekstraudstyr) 6 Brugervejledning 6.1 Anvendelsesmetode A. a) Sæt de to batterier i, og sørg for at polerne vender korrekt, og sæt derefter låget på. b) Åbn klemmen, som vist i figur 4. c) Sæt fingeren mellem skumgummipuderne på klemmen (sørg for, at fingeren er placeret rigtigt), og slip derefter klemmen på fingeren. d) Dataene kan aflæses direkte på skærmen på målegrænsefladen. Figur 3 C. Brugsanvisning D. USB-kabel E. Cd (pc-software) Figur 4 Sæt fingeren på plads 10

12 Easi-Pulse B. Ændring af visningen på skærmen På målegrænsefladen, skal du trykke på knappen for at ændre visningen. C. Sådan sættes alarmen på pause: a) Alarmen kan indstilles til at lyde, hvis dataene overstiger de forudbestemte grænser, hvis batteriniveauet bliver lavt eller hvis fingeren fjernes. c) For at slukke alarmen, skal indstillingen ændres i betjeningsmenuen. D. Indstillinger for dataoverførsel Den medfølgende software skal først installeres på computeren, hvorefter to ikoner kommer frem på skrivebordet. SpO2 er et program til modtagelse af realtidsdata, som vist i figur 5. SpO2 Review er et program til modtagelse at gemte data, som vist i figur 6. a. Forbind venligst enheden til computeren med USB-kablet, og dobbeltklik derefter på ikonet "SpO2", for at starte programmet. B. Når USB-kablet tages ud af computeren, vises dialogboksen "Gem viste data" på skrivebordet. Her bliver du bedt om at indtaste grundlæggende brugeroplysninger, hvis det kræves. Figur 5 SpO2-program Figur 5 SpO2-programanmeldelse 11

13 E. Menubetjening På målegrænsefladen, kan skærmvisningen ændres ved at trykke hurtigt på tænd/ sluk-knappen. Enheden kan vise seks forskellige dataoplysninger. Hold tænd/sluk-knappen nede (1 sek.), for at åbne indstillingsmenuen (se figur 7). I indstillingsmenuen kan brugeren indstille følgende: Tænd alarm, tænd pulslyd, høje/lave grænser for alarm, datalagring (optagelse). Bemærk i indstillingsmenuen: Figur 7 Klik på= Kort tryk på tænd/slukknappen og TRYK PÅ= Længere tryk på tænd/sluk-knappen (1 sek.) a) Alarmindstilling I hovedmenuen skal du klikke på tænd/ sluk-knappen for at vælge "Alarm". Hold tænd/sluk-knappen nede (1 sek.), for at åbne alarmindstillingen, som vist i figur 8: Figur 8 12

14 Easi-Pulse a. Indstilling af maks- og minimumsgrænserne for alarmen På brugerfladen for alarmindstillingen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at vælge "Dir", og tryk derefter på knappen (1 sek.) for at åbne for alarmindstillingen, som vist i figur 9: I alarmindstillingen, skal du klikke på tænd/sluk-knappen for at vælge "SpO2 Alm" eller "PR-Alm", og tryk derefter på knappen (1 sek) for at åbne SpO2- eller PR-indstillingen, som vist i figur 10: Figur 9 Figur 10 Klik på tænd/sluk-knappen for at vælge "Dir", og tryk derefter på op- eller nedknappen (på denne måde indstilles maks- og minimumsgrænserne for SpO2 og pulsfrekvensen) For at hæve grænsen for SpO2 og pulsfrekvensen, skal du vælge "Dir" som 'Op', og klik derefter på tænd/sluk-knappen for at vælge en høj grænse (Høj) eller en lav grænse (Lav). Hold tænd/sluk-knappen nede, for at indstille grænsen til en højere værdi, og slip tænd/sluk-knappen, når den ønskede grænse er nået. For at sænke grænsen for SpO2 og pulsfrekvensen, skal du vælge "Dir" som 'Ned', og klik derefter på tænd/sluk-knappen for at vælge en høj grænse (Høj) eller en lav grænse (Lav). Hold tænd/sluk-knappen nede, for at indstille grænsen til en lavere værdi, og slip tænd/sluk-knappen, når den ønskede grænse er nået. 13

15 14 B. Indstilling af lydindikering for pulsen I alarmindstillingen, som vist i figur 8, skal du klikke på tænd/sluk-knappen for at vælge "Psound", og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at slå alarmen for pulsen (hjerteslag) "til" og "fra". c. Indstilling af alarmtilstanden I alarmindstillingen, som vist i figur 8, skal du klikke på tænd/sluk-knappen for at vælge "Alarm", og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at slå alarmen til eller fra. Vælg "til" for at slå alarmen til og "fra" for at slå alarmen fra. d. Afslut alarmindstillingerne og SpO2- og PR-indstillingen Klik på tænd/sluk-knappen for at vælge "Afslut", og tryk derefter på tænd/slukknappen for at afslutte menuen, og vende tilbage til den forrige menu. B Indstilling af datalagring Dette instrument er i stand til at gemme 24 timers data. Det kan gemme den målte puls og SpO2-værdierne, overføre dataene til en computer, vise dataene og udskrive rapporter (med den medfølgende SpO2-software - Green Heart) a. I hovedmenuen, som vist i figur 7, skal du klikke på knappen for at vælge "Optag", og tryk derefter på knappen for at vælge, om dataene skal gemmes eller ej. Vælg "til" for at gemme og "fra" for ikke at gemme. B. Hvis datalagring er slået til, vises der en blinkende gul prik på hovedbrugerfladen. c. Under optagelsen vil skærmen muligvis automatisk lukket ned, og viser kun den blinkende gul prik, for at vise at enheden optager. d. Dataene overskrives automatisk, hvis de ikke uploades. e. Når lagerplads er fuld, viser enheden "Hukommelsen er fuld" på skærmen, hvorefter den lukker ned efter 3 sekunder. c Upload af data til pc efter optagelse a. Forbind enheden til en computer med USB-kablet, der fulgte med enheden, og dobbeltklik derefter på ikonet "SpO2 Review", for at starte softwaren. Klik på ikonet "Ny session" i softwaren, åbn patientens data og klik på "OK". Softwaren viser derefter "enhed tilsluttet, venter på data". b. Optagefunktionen skal være slået fra i hovedmenuen på enheden.

16 Easi-Pulse d Afslut hovedmenuen I hovedmenuen, skal du trykke på knappen for at vælge "Afslut", og tryk derefter på knappen for at afslutte hovedmenuen. F. Nedlukning Enheden slukker automatisk, hvis den ikke modtager et signal i 5 sekunder. Enheden kan ikke slukkes, når den er i gang med at gemme data. 6.2 Vedrørende betjeningen A. Se enheden efter, inden brug. B. Finger skal sidde ordentligt (se vedlagte billeder i figur 4), ellers kan det medføre en unøjagtig måling. C. SpO2-sensoren må ikke benyttes på steder, hvor der er en pulsåre eller en blodtryksmanchet, eller mens patienten får intravenøs injektion. D. SpO2-sensoren må ikke fastgøres med lim. E. For meget omgivende lys kan påvirke måleresultatet. F. Anstrengende handlinger fra patienten eller ekstrem elektrokirurgisk interferens kan også påvirke nøjagtigheden. G. Enheden skal rengøres og desinficeres efter brug i overensstemmelse med brugervejledningen (7.1). 6.3 Kliniske restriktioner A. Nogle medicinske tilstande kan påvirke SpO2-aflæsningen på denne skærm, som kan være unøjagtige. 7 Vedligeholdelse, transport og opbevaring 7.1 Rengøring og desinficering Brug medicinsk alkohol til at desinficere enheden, og lad den lufttørre eller rengøre den med en ren, blød klud. 7.2 Vedligeholdelse A. Enheden skal rengøres og desinficeres inden brug i henhold til brugervejledningen (7.1). 15

17 B. Batteriet skal skiftes, når skærmen viser det. C. Hvis enheden skal gemmes væk i længere tid, skal batterierne tages ud. 7.3 Transport og opbevaring A. Der er ikke nogen særlige krav til transport. B. Den nedpakkede enhed skal opbevares i et rum med: Temperatur: -40 C~60 C; Luftfugtighed: 95% Problemløsning SpO2 og pulsfrekvens kan ikke aflæses 1. Fingeren er ikke placeret korrekt 2. Patientens SpO2-tal er for lavt til at kunne registreres. 1. Placer fingeren korrekt og prøv igen. 2. Prøv igen, eller tag på hospitalet og få en diagnose, hvis du er sikker på, at enheden virker som den skal. SpO2 og pulsfrekvens vises ikke stabilt Enheden vil ikke tænde 1. Fingeren er ikke placeret dybt nok. 2. Fingeren ryster eller patienten bevæger sig. 1. Batteriet er fladt. 2. Batteriet er sat forkert i. 3. Enheden er defekt. 1. Placer fingeren korrekt og prøv igen. 2. Sørg for, at patienten bevarer roen. 1. Skift batterierne. 2. Sæt batteriet i igen. 3. Kontakt venligst forhandleren. Skærmen slukker pludseligt 1. Denne enhed er indstillet til automatisk at slukke efter 5 sekunder, hvis den ikke kan registrere noget signal. 2. Batteriet er fladt. 1. Sørg for, at fingeren sidder korrekt 2. Skift batterierne. 16

18 Easi-Pulse 9 Nøglesymboler Advarsel - se brugervejledningen %SpO2 PRbpm Iltmætning (%) Pulsfrekvens (bpm) Lavspænding Åbn alarmindikationen Åbn pulsindikationen menuknap/tænd/sluk-knap/funktionsknap SN --- Type BF Serienummer 1. Fingerklemmen falder (ingen finger indsat)] 2. Fejl på sonden 3. Indikator for utilstrækkelig signalstyrke batteri positiv batteri negativ IPXI USB Indtrængning af væsker WEEE (2002/96/EC) Denne enhed er i overensstemmelse med direktiv 93/42/ EØF om medicinsk udstyr fra d. 14. juni 1993, et direktiv fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. 17

19 Iltmætning (SpO2) Pulsfrekvens (PR) Pulsintensitet (søjlediagram) SpO2 Parameterspecifikation Måleområde Nøjagtighed Gennemsnitsværdi 2-cifret digital OLED-skærm 3-cifret digital OLED-skærm søjlediagram OLED-skærm 0%-100%, (opløsning på 1%). 70%-100% ±2%, under 70% uspecificeret. Beregn gennemsnitsværdien for hver 4. målværdi. Forskellen mellem gennemsnitsværdien og den sande værdi er ikke over 1%. Puls-parameterspecifikation Måleområde Nøjagtighed Gennemsnitspuls 30bpm-250bpm, (opløsning på 1bpm) ±2bpm eller ±2% (vælg større) Løbende beregn gennemsnitspulsen for hver 4. hjerteslag. Forskellen mellem gennemsnitsværdien og den sande værdi er ikke over 1% Sikkerhedstype Pulsintensitet Område Batterikrav Batteriets levetid Indbygget batteri, BF-type Skærm med løbende søjlediagram, jo højere visningen er, jo stærkere er pulsen. 1,5V (AAA) alkaliske batterier 2 2 stk. 1,5V (AAA) 600mAh alkaliske batterier kan køre konstant i 24 timer 18

20 Easi-Pulse Mål og vægt Mål Vægt 58,5 (L) 31 (B) 32 (H) mm Ca. 52g (med batterier) Appendiks Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetiske emissioner for alle Udstyr og Systemer Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetisk emission Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden til brugeren af CMS50D+, skal sørge for at enheden bruges i et sådant miljø. Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø - vejledning RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 Enheden CMS50D+ bruger kun RFenergi til interne funktioner. Dens RFemissioner er derfor meget lave, og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens i elektronisk udstyr i nærheden. RF-emission CISPR 11 Klasse B Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i alle slags bygninger, undtagen privatboliger samt bygninger, der er strømforsynet med en lav spænding, der bruges til privatboliger. 19

21 Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetisk immunitet - for alle Udstyr og Systemer Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetisk immunitet Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden til brugeren af CMS50D+, skal sørge for at enheden bruges i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø - vejledning Elektrostatisk afladning (ESD) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvet er dækket med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed mindst være 30%. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3A/m Strømkvalitet skal være som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. BEMÆRK: UT er netspændingen inden test-niveauet anvendes. 20

22 Easi-Pulse Immunitet test IEC testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø - vejledning Udstrålet RF IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på nogen dele af enheden CMS50D+, herunder kabler, end den anbefalede afstand, som beregnes ud fra ligningen, der gælder for senderens frekvens. Anbefalet sikkerhedsafstand 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2.5 GHz Hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge producenten af senderen, og d er den anbefalede afstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemmes ved en elektromagnetisk undersøgelse A, skal være mindre end overholdelsesniveauet for hvert frekvensområde B. Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: 21

23 BEMÆRK 1Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. BEMÆRK 2Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker. a Feltstyrker fra faste sendere, såsom basestationer til radiotelefoner (mobile/ trådløse) og landmobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø, der er forårsaget af faste RF-sendere, bør man overveje at lave en elektromagnetisk undersøgelse. Hvis den målte feltstyrke der, hvor enheden CMS50D+bruges, overstiger det gældende RFniveau ovenfor, skal CMS50D+ holdes øje med, for at sikre en normal drift. Hvis der opstår unormal drift, kan yderligere forholdsregler være nødvendige, såsom at dreje eller flytte enheden CMS50D+. b Inden for frekvensområdet 150 khz til 80 MHz, skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m. 22

24 Easi-Pulse Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og enheden CMS50D+ Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af enheden CMS50D+ kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og enheden CMS50D+ som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Senderens maksimale nominelle udgangseffekt (W) Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2.5 GHz På sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede afstand D i meter (m) findes ved brug af ligningen, der gælder for senderens frekvens, hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt ( W) ifølge producenten af senderen. BEMÆRK 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. BEMÆRK 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker. 23

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat

Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat Nucleus Cochlear-implantater Information til brugere af et Cochlear-implantat Indhold Om dette dokument... 5 Læs dette dokument omhyggeligt... 5 Anvendte symboler i dette dokument... 6 Til implantatbrugere...

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Kun på recept (kun i USA)

Kun på recept (kun i USA) Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. En virksomhed under Bioness Inc. 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Worldwide Corporate Office Bioness Inc. 25103 Rye Canyon

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere