ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater."

Transkript

1 Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er gemt på enheden, og følgetab er ikke omfattet af denne garanti. Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren. Teknisk support Gå til for de seneste produkt oplysninger. for teknisk support. TTS Group Ltd. Park Lane Business park Kirkby-in-Ashfield Nottinghamshire NG17 9GU, Storbritannien Gratisnummer: Gratisfax: TTS er stolte af at være en del af PLC Easi-Pulse ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 36 måneder på grund af små dele kvælningsfare. Lavet i Kina, på vegne af TTS Group Ltd. TTS Produktkode: EL00145 Nxxxxx N448

2 Easi-Pulse måler iltmætningen og pulsen BRUGER VEJLEDNING

3 Instruktioner til brugeren Kære bruger, mange tak for købet af vores pulsoximeter. Denne brugermanual er skrevet og udarbejdet i overensstemmelse med Rådets direktiv MDD 93/42/EEC for medicinsk udstyr og harmoniserede standarder. I tilfælde af ændringer og softwareopgraderinger, kan oplysningerne i dette dokument ændres uden varsel. I henhold til pulsoximetrets funktioner og sikkerhedskrav, beskriver denne vejledning enhedens hovedstruktur, funktioner, specifikationer, korrekte metoder til transport, installation, brug, drift, reparation, vedligeholdelse og opbevaring, osv. samt de sikkerhedsmæssige procedurer for beskyttelse af både bruger og udstyr. Se venligst de respektive kapitler for yderligere oplysninger. Læs venligst brugervejledningen grundigt igennem, inden du bruger dette produkt. Brugervejledningen, der beskriver betjeningsprocedurerne, skal følges nøje. Hvis brugervejledningerne ikke følges, kan det forkerte målinger, beskadigelse af udstyr og personskade. Producenten er ikke ansvarlig for evt. problemer med sikkerhed, pålidelighed eller ydeevne, eller nogen former for fejlmålinger, skade på mennesker eller udstyr, som følge af brugernes forsømmelse af brugsvejledningerne. Producenten garanti dækker ikke sådanne fejl. På grund af den forestående produktrenovering, er de specifikke produkter, du har modtaget muligvis ikke helt i overensstemmelse med beskrivelsen i denne brugervejledning. Dette beklager vi meget. Dette produkt er medicinsk udstyr, som kan bruges flere gange. 2

4 Easi-Pulse ADVARSEL: n Patienter kan begynde at føle ubehag eller smerte, hvis enheden bruges uden afbrydelser, især patienter med dårlig mikrocirkulationen. Det anbefales, at sensoren højst anvendes i 2 timer ad gangen. n Enheden kan ikke sætte på hævet eller øm hud. n Undgå, at kikke direkte på det infrarøde lys. n Fjern alle kosmetik fra fingerneglen inden brug. n Se venligst litteratur om kliniske restriktioner og forsigtigheder. n Denne enhed er ikke beregnet til medicinsk behandling. Brugervejledningen er udgivet af Contec Medical Systems Co, LTD. Alle rettigheder forbeholdes. 3

5 Indhold 1 Sikkerhed 1.1 Instruktioner for sikker drift 1.2 Advarsler 1.3 Vigtigt 2 Oversigt 2.1 Funktioner 2.2 Beregnet brug og anvendelsesområde 2.3 Miljøkrav 3 Princip 4 Tekniske specifikationer 4.1 Vigtigste ydeevne 4.2 Vigtigste parametre 5 Installation 5.1 Visning af frontpanelet 5.2 Batteriisætning 5.3 Tilbehør 6 Brugervejledning 6.1 Anvendelsesmetode 6.2 Betjening 6.3 Kliniske restriktioner 7 Vedligeholdelse, transport og opbevaring 7.1 Rengøring 7.2 Vedligeholdelse 7.3 Transport og opbevaring 8 Fejlfinding 9 Nøglesymboler 10 Funktionsspecifikation Appendiks

6 Easi-Pulse 1 Sikkerhed 1.1 Instruktioner for sikker drift Se hovedenheden og alt tilbehøret efter regelmæssigt for at sikre, at der ikke er nogen synlige skader, som kan påvirke patientens sikkerhed. Se også kablerne efter. Det anbefales, at enheden ses efter en gang om ugen. Hvis der opstår synlige skader, må enheden ikke længere bruges. n Vedligeholdelsesarbejde må KUN udføres af en kvalificeret servicetekniker. Enheden indeholder ikke nogen servicerbare dele, og brugeren må ikke selv udføre vedligeholdelsesarbejde på enheden. n Oximetret kan ikke bruges med enheder, der ikke er specificeret i brugervejledningen. Denne enhed må kun bruges med tilbehør, der er udpeget eller anbefalet af producenten. n Dette produkt kalibreres, inden det forlader fabrikken. 1.2 Advarsel n Sprængfare - Oximetret MÅ IKKE bruges i et miljø, hvor der findes brændbare gasser, såsom antændelige anæstetika. n Sørg for, at miljøet hvor enheden bruges, ikke bliver udsat for stærk elektromagnetisk interferens, fra f.eks. radiosendere, mobiltelefoner osv. n Oximetret MÅ IKKE bruges under MRI og CT-scanninger. n Plastik indeholder gummi, som nogle brugere kan være allergisk over for. n Bortskaffelsen af instrumentet og dets tilbehør og emballage (inklusiv batteri, plastposer, skum og papkasser) skal ske i henhold til de lokale love og bestemmelser. n Husk at tjekke pakken inden brug, så du sikre at enheden og tilbehøret er i overensstemmelse med pakkelisten. n Brug kun tilbehør og sonder, der er godkendt eller produceret af fabrikanten, da andre enheder eller tilbehør kan beskadige enheden. 5

7 1.3 Vigtigt n Oximetret skal holdes væk fra støv, vibrationer, ætsende stoffer, eksplosive materialer, høje temperaturer og fugt. n Hvis oximetret bliver våd, skal du holde op med at bruge det. n Sørg for at oximetret får tid til at akklimatisere sig til forskellige miljøer. n Tasterne på frontpanelet MÅ IKKE betjenes med skarpe genstande. n Desinfektion af oximetret med varmt damp eller højttryksdamp kan ikke anbefales. n Oximeteret må ikke komme i kontakt med væsker. n Når enheden rengøres med vand, skal temperaturen være lavere end 60 C. n Dataopdateringstiden er under 5 sekunder. n Læs venligst den målte værdi, når bølgeformen på skærmen er lige og stabil. Denne målte værdi er den optimale værdi. n Hvis der kommer unormale symboler frem på skærmen under brug, skal fingeren tages ud og sættes i igen, hvorefter enheden kan bruges normalt igen. n Denne enhed har en alarmfunktion, som brugen kan læse mere om i kapitel 6.2. n Enhedens to halvdele er forbundet med et fleksibelt kredsløb. Undgå at vride eller trække i forbindelsen. 2 Oversigt Iltmætningen er procentdelen af HbO2 af den samlede Hb i blodet, hvilket er den såkaldte O2-koncentrationen i blodet. Det er et vigtigt biologisk parameter for åndedrættet. En række sygdomme, der er relateret til åndedrætsorganerne, kan føre til en nedsættelse af SpO2 i blodet. 2.1 Funktioner A. Produktet er enkelt og praktisk at betjene. B. Produktet er kompakt, let i vægt og nem at bære. C. Lavt strømforbrug 6

8 Easi-Pulse 2.2 Beregnet brug og anvendelsesområde Pulsoximetret kan anvendes til målingen af iltmætningen og pulsen gennem fingeren. Produktet er beregnet til brug i hjemmet, på hospitalet, på en iltbar, hos sundhedsplejen og til fysisk pleje inden for sport (det kan bruges før og efter sportsudøvelse, men det er ikke anbefalet at bruge enheden under sportsudøvelse) mm. 2.3 Miljøkrav Opbevaringsmiljø a) Temperatur: -40 C +60 C b) Relativ luftfugtighed: 5% 95% c) Atmosfærisk tryk: 500hPa 1060hPa Driftsbetingelser a) Temperatur: 10 C 40 C b) Relativ luftfugtighed: 30% 75% c) Atmosfærisk tryk: 700hPa 1060hPa 3 Princip Princippet bag oximeteret er som følger: Ved brug af Lambert-Beers lov laves der en spektrumanalyse af reduktiv hæmoglobins (Hb) og oxyhæmoglobins (HbO2) absorptionsevne af rødt og infrarødt lys. Enhedens driftsprincip er: En fotoelektrisk undersøgelse af oxyhæmoglobin bearbejdet i overensstemmelse med pulsmålingen ved at to lysstråler af forskellige bølgelængder udsendes på fingerneglen gennem sensoren, der er indbygget i klemmen, der monteres på fingeren. Det målte signal opfanges af en fotodetektor og informationen vises på skærmen. Glow and Infrared-ray Emission tube Glow and Infraredray Receit tube 7

9 4 Tekniske specifikationer 4.1 Vigtigste ydeevne A. Visning af SpO2-værdien B. Visning af pulsfrekvens og søjlediagram C. Visning af pulsbølgeform D. Indikation af lavspænding E. Automatisk nedlukning: Enheden slukker automatisk inden for 5 sekunder, hvis fingeren falder ud af sonden. F. Visningstilstanden kan ændres G. Lydindikation for pulsfrekvens H. Alarmfunktion I. SpO2-værdien og pulsfrekvensen gemmes, og kan uploades til computere J. Data kan overføres til computere 4.2 Vigtigste parametre A. Måling af SpO2 Måleområde: 0% 100 Nøjagtighed: Når SpO2-måleområdet er 70% 100, er det maksimale tilladte fejlområde ±2 under 70% er uspecificeret B. Pulsmåling Måleområde: 30bpm 250bpm Nøjagtighed: ±2 bpm eller ±2% (vælg større) C. Opløsning SpO2: 1%, Pulsfrekvens: 1bpm. 8

10 Easi-Pulse D. Måleevne i svag påfyldningstilstand SpO2-værdien og pulsfrekvensen kan vises korrekt, når puls-fyldningsgraden er 0,4%. SpO2-fejlværdien er ±4%, pulsfejlværdien er ±2 bpm eller ± 2% (vælg større). E. Modstand over for omgivende lys Forskellen mellem den målte værdi i menneskeskabt lys eller indendørs naturligt lys og i et mørkekammer er mindre end ±1%. F. Strømforsyningskrav: 2,6 V DC ~ 3,6V DC. G. Optisk sensor Rødt lys (bølgelænge på 660nm 6,65mW) Infrarød (bølgelængd på 880nm, 6,75mW) H. Justerbar alarmområde: SpO2 0%~100% Pulsfrekvens: 0bpm~250bpm 5 Installation 5.1 Visning af frontpanelet 9

11 5.2 Batteriisætning A. Sæt to AAA-batterier i, som vist i figur 3, og sørg for at de vender rigtigt. B. Sæt låget på igen. 5.3 Tilbehør A. Nøglebånd B. To tørbatterier (AAA) (ekstraudstyr) 6 Brugervejledning 6.1 Anvendelsesmetode A. a) Sæt de to batterier i, og sørg for at polerne vender korrekt, og sæt derefter låget på. b) Åbn klemmen, som vist i figur 4. c) Sæt fingeren mellem skumgummipuderne på klemmen (sørg for, at fingeren er placeret rigtigt), og slip derefter klemmen på fingeren. d) Dataene kan aflæses direkte på skærmen på målegrænsefladen. Figur 3 C. Brugsanvisning D. USB-kabel E. Cd (pc-software) Figur 4 Sæt fingeren på plads 10

12 Easi-Pulse B. Ændring af visningen på skærmen På målegrænsefladen, skal du trykke på knappen for at ændre visningen. C. Sådan sættes alarmen på pause: a) Alarmen kan indstilles til at lyde, hvis dataene overstiger de forudbestemte grænser, hvis batteriniveauet bliver lavt eller hvis fingeren fjernes. c) For at slukke alarmen, skal indstillingen ændres i betjeningsmenuen. D. Indstillinger for dataoverførsel Den medfølgende software skal først installeres på computeren, hvorefter to ikoner kommer frem på skrivebordet. SpO2 er et program til modtagelse af realtidsdata, som vist i figur 5. SpO2 Review er et program til modtagelse at gemte data, som vist i figur 6. a. Forbind venligst enheden til computeren med USB-kablet, og dobbeltklik derefter på ikonet "SpO2", for at starte programmet. B. Når USB-kablet tages ud af computeren, vises dialogboksen "Gem viste data" på skrivebordet. Her bliver du bedt om at indtaste grundlæggende brugeroplysninger, hvis det kræves. Figur 5 SpO2-program Figur 5 SpO2-programanmeldelse 11

13 E. Menubetjening På målegrænsefladen, kan skærmvisningen ændres ved at trykke hurtigt på tænd/ sluk-knappen. Enheden kan vise seks forskellige dataoplysninger. Hold tænd/sluk-knappen nede (1 sek.), for at åbne indstillingsmenuen (se figur 7). I indstillingsmenuen kan brugeren indstille følgende: Tænd alarm, tænd pulslyd, høje/lave grænser for alarm, datalagring (optagelse). Bemærk i indstillingsmenuen: Figur 7 Klik på= Kort tryk på tænd/slukknappen og TRYK PÅ= Længere tryk på tænd/sluk-knappen (1 sek.) a) Alarmindstilling I hovedmenuen skal du klikke på tænd/ sluk-knappen for at vælge "Alarm". Hold tænd/sluk-knappen nede (1 sek.), for at åbne alarmindstillingen, som vist i figur 8: Figur 8 12

14 Easi-Pulse a. Indstilling af maks- og minimumsgrænserne for alarmen På brugerfladen for alarmindstillingen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at vælge "Dir", og tryk derefter på knappen (1 sek.) for at åbne for alarmindstillingen, som vist i figur 9: I alarmindstillingen, skal du klikke på tænd/sluk-knappen for at vælge "SpO2 Alm" eller "PR-Alm", og tryk derefter på knappen (1 sek) for at åbne SpO2- eller PR-indstillingen, som vist i figur 10: Figur 9 Figur 10 Klik på tænd/sluk-knappen for at vælge "Dir", og tryk derefter på op- eller nedknappen (på denne måde indstilles maks- og minimumsgrænserne for SpO2 og pulsfrekvensen) For at hæve grænsen for SpO2 og pulsfrekvensen, skal du vælge "Dir" som 'Op', og klik derefter på tænd/sluk-knappen for at vælge en høj grænse (Høj) eller en lav grænse (Lav). Hold tænd/sluk-knappen nede, for at indstille grænsen til en højere værdi, og slip tænd/sluk-knappen, når den ønskede grænse er nået. For at sænke grænsen for SpO2 og pulsfrekvensen, skal du vælge "Dir" som 'Ned', og klik derefter på tænd/sluk-knappen for at vælge en høj grænse (Høj) eller en lav grænse (Lav). Hold tænd/sluk-knappen nede, for at indstille grænsen til en lavere værdi, og slip tænd/sluk-knappen, når den ønskede grænse er nået. 13

15 14 B. Indstilling af lydindikering for pulsen I alarmindstillingen, som vist i figur 8, skal du klikke på tænd/sluk-knappen for at vælge "Psound", og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at slå alarmen for pulsen (hjerteslag) "til" og "fra". c. Indstilling af alarmtilstanden I alarmindstillingen, som vist i figur 8, skal du klikke på tænd/sluk-knappen for at vælge "Alarm", og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at slå alarmen til eller fra. Vælg "til" for at slå alarmen til og "fra" for at slå alarmen fra. d. Afslut alarmindstillingerne og SpO2- og PR-indstillingen Klik på tænd/sluk-knappen for at vælge "Afslut", og tryk derefter på tænd/slukknappen for at afslutte menuen, og vende tilbage til den forrige menu. B Indstilling af datalagring Dette instrument er i stand til at gemme 24 timers data. Det kan gemme den målte puls og SpO2-værdierne, overføre dataene til en computer, vise dataene og udskrive rapporter (med den medfølgende SpO2-software - Green Heart) a. I hovedmenuen, som vist i figur 7, skal du klikke på knappen for at vælge "Optag", og tryk derefter på knappen for at vælge, om dataene skal gemmes eller ej. Vælg "til" for at gemme og "fra" for ikke at gemme. B. Hvis datalagring er slået til, vises der en blinkende gul prik på hovedbrugerfladen. c. Under optagelsen vil skærmen muligvis automatisk lukket ned, og viser kun den blinkende gul prik, for at vise at enheden optager. d. Dataene overskrives automatisk, hvis de ikke uploades. e. Når lagerplads er fuld, viser enheden "Hukommelsen er fuld" på skærmen, hvorefter den lukker ned efter 3 sekunder. c Upload af data til pc efter optagelse a. Forbind enheden til en computer med USB-kablet, der fulgte med enheden, og dobbeltklik derefter på ikonet "SpO2 Review", for at starte softwaren. Klik på ikonet "Ny session" i softwaren, åbn patientens data og klik på "OK". Softwaren viser derefter "enhed tilsluttet, venter på data". b. Optagefunktionen skal være slået fra i hovedmenuen på enheden.

16 Easi-Pulse d Afslut hovedmenuen I hovedmenuen, skal du trykke på knappen for at vælge "Afslut", og tryk derefter på knappen for at afslutte hovedmenuen. F. Nedlukning Enheden slukker automatisk, hvis den ikke modtager et signal i 5 sekunder. Enheden kan ikke slukkes, når den er i gang med at gemme data. 6.2 Vedrørende betjeningen A. Se enheden efter, inden brug. B. Finger skal sidde ordentligt (se vedlagte billeder i figur 4), ellers kan det medføre en unøjagtig måling. C. SpO2-sensoren må ikke benyttes på steder, hvor der er en pulsåre eller en blodtryksmanchet, eller mens patienten får intravenøs injektion. D. SpO2-sensoren må ikke fastgøres med lim. E. For meget omgivende lys kan påvirke måleresultatet. F. Anstrengende handlinger fra patienten eller ekstrem elektrokirurgisk interferens kan også påvirke nøjagtigheden. G. Enheden skal rengøres og desinficeres efter brug i overensstemmelse med brugervejledningen (7.1). 6.3 Kliniske restriktioner A. Nogle medicinske tilstande kan påvirke SpO2-aflæsningen på denne skærm, som kan være unøjagtige. 7 Vedligeholdelse, transport og opbevaring 7.1 Rengøring og desinficering Brug medicinsk alkohol til at desinficere enheden, og lad den lufttørre eller rengøre den med en ren, blød klud. 7.2 Vedligeholdelse A. Enheden skal rengøres og desinficeres inden brug i henhold til brugervejledningen (7.1). 15

17 B. Batteriet skal skiftes, når skærmen viser det. C. Hvis enheden skal gemmes væk i længere tid, skal batterierne tages ud. 7.3 Transport og opbevaring A. Der er ikke nogen særlige krav til transport. B. Den nedpakkede enhed skal opbevares i et rum med: Temperatur: -40 C~60 C; Luftfugtighed: 95% Problemløsning SpO2 og pulsfrekvens kan ikke aflæses 1. Fingeren er ikke placeret korrekt 2. Patientens SpO2-tal er for lavt til at kunne registreres. 1. Placer fingeren korrekt og prøv igen. 2. Prøv igen, eller tag på hospitalet og få en diagnose, hvis du er sikker på, at enheden virker som den skal. SpO2 og pulsfrekvens vises ikke stabilt Enheden vil ikke tænde 1. Fingeren er ikke placeret dybt nok. 2. Fingeren ryster eller patienten bevæger sig. 1. Batteriet er fladt. 2. Batteriet er sat forkert i. 3. Enheden er defekt. 1. Placer fingeren korrekt og prøv igen. 2. Sørg for, at patienten bevarer roen. 1. Skift batterierne. 2. Sæt batteriet i igen. 3. Kontakt venligst forhandleren. Skærmen slukker pludseligt 1. Denne enhed er indstillet til automatisk at slukke efter 5 sekunder, hvis den ikke kan registrere noget signal. 2. Batteriet er fladt. 1. Sørg for, at fingeren sidder korrekt 2. Skift batterierne. 16

18 Easi-Pulse 9 Nøglesymboler Advarsel - se brugervejledningen %SpO2 PRbpm Iltmætning (%) Pulsfrekvens (bpm) Lavspænding Åbn alarmindikationen Åbn pulsindikationen menuknap/tænd/sluk-knap/funktionsknap SN --- Type BF Serienummer 1. Fingerklemmen falder (ingen finger indsat)] 2. Fejl på sonden 3. Indikator for utilstrækkelig signalstyrke batteri positiv batteri negativ IPXI USB Indtrængning af væsker WEEE (2002/96/EC) Denne enhed er i overensstemmelse med direktiv 93/42/ EØF om medicinsk udstyr fra d. 14. juni 1993, et direktiv fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. 17

19 Iltmætning (SpO2) Pulsfrekvens (PR) Pulsintensitet (søjlediagram) SpO2 Parameterspecifikation Måleområde Nøjagtighed Gennemsnitsværdi 2-cifret digital OLED-skærm 3-cifret digital OLED-skærm søjlediagram OLED-skærm 0%-100%, (opløsning på 1%). 70%-100% ±2%, under 70% uspecificeret. Beregn gennemsnitsværdien for hver 4. målværdi. Forskellen mellem gennemsnitsværdien og den sande værdi er ikke over 1%. Puls-parameterspecifikation Måleområde Nøjagtighed Gennemsnitspuls 30bpm-250bpm, (opløsning på 1bpm) ±2bpm eller ±2% (vælg større) Løbende beregn gennemsnitspulsen for hver 4. hjerteslag. Forskellen mellem gennemsnitsværdien og den sande værdi er ikke over 1% Sikkerhedstype Pulsintensitet Område Batterikrav Batteriets levetid Indbygget batteri, BF-type Skærm med løbende søjlediagram, jo højere visningen er, jo stærkere er pulsen. 1,5V (AAA) alkaliske batterier 2 2 stk. 1,5V (AAA) 600mAh alkaliske batterier kan køre konstant i 24 timer 18

20 Easi-Pulse Mål og vægt Mål Vægt 58,5 (L) 31 (B) 32 (H) mm Ca. 52g (med batterier) Appendiks Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetiske emissioner for alle Udstyr og Systemer Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetisk emission Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden til brugeren af CMS50D+, skal sørge for at enheden bruges i et sådant miljø. Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø - vejledning RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 Enheden CMS50D+ bruger kun RFenergi til interne funktioner. Dens RFemissioner er derfor meget lave, og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens i elektronisk udstyr i nærheden. RF-emission CISPR 11 Klasse B Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i alle slags bygninger, undtagen privatboliger samt bygninger, der er strømforsynet med en lav spænding, der bruges til privatboliger. 19

21 Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetisk immunitet - for alle Udstyr og Systemer Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetisk immunitet Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden til brugeren af CMS50D+, skal sørge for at enheden bruges i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø - vejledning Elektrostatisk afladning (ESD) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvet er dækket med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed mindst være 30%. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3A/m Strømkvalitet skal være som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. BEMÆRK: UT er netspændingen inden test-niveauet anvendes. 20

22 Easi-Pulse Immunitet test IEC testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø - vejledning Udstrålet RF IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på nogen dele af enheden CMS50D+, herunder kabler, end den anbefalede afstand, som beregnes ud fra ligningen, der gælder for senderens frekvens. Anbefalet sikkerhedsafstand 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2.5 GHz Hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge producenten af senderen, og d er den anbefalede afstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemmes ved en elektromagnetisk undersøgelse A, skal være mindre end overholdelsesniveauet for hvert frekvensområde B. Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: 21

23 BEMÆRK 1Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. BEMÆRK 2Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker. a Feltstyrker fra faste sendere, såsom basestationer til radiotelefoner (mobile/ trådløse) og landmobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø, der er forårsaget af faste RF-sendere, bør man overveje at lave en elektromagnetisk undersøgelse. Hvis den målte feltstyrke der, hvor enheden CMS50D+bruges, overstiger det gældende RFniveau ovenfor, skal CMS50D+ holdes øje med, for at sikre en normal drift. Hvis der opstår unormal drift, kan yderligere forholdsregler være nødvendige, såsom at dreje eller flytte enheden CMS50D+. b Inden for frekvensområdet 150 khz til 80 MHz, skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m. 22

24 Easi-Pulse Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og enheden CMS50D+ Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af enheden CMS50D+ kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og enheden CMS50D+ som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Senderens maksimale nominelle udgangseffekt (W) Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2.5 GHz På sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede afstand D i meter (m) findes ved brug af ligningen, der gælder for senderens frekvens, hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt ( W) ifølge producenten af senderen. BEMÆRK 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. BEMÆRK 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker. 23

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Meniett lavtryksimpulsgenerator

Meniett lavtryksimpulsgenerator Meniett lavtryksimpulsgenerator Brugerhåndbog Rx Only Indholdsfortegnelse Indikationer for anvendelse... 1 Patientinformation om isætning af trommehindedræn... 1 Om apparatet... 2 Sådan isætter du batteriet...

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Forsigtig (ingen personskade)

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere