ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater."

Transkript

1 Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er gemt på enheden, og følgetab er ikke omfattet af denne garanti. Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren. Teknisk support Gå til for de seneste produkt oplysninger. for teknisk support. TTS Group Ltd. Park Lane Business park Kirkby-in-Ashfield Nottinghamshire NG17 9GU, Storbritannien Gratisnummer: Gratisfax: TTS er stolte af at være en del af PLC Easi-Pulse ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 36 måneder på grund af små dele kvælningsfare. Lavet i Kina, på vegne af TTS Group Ltd. TTS Produktkode: EL00145 Nxxxxx N448

2 Easi-Pulse måler iltmætningen og pulsen BRUGER VEJLEDNING

3 Instruktioner til brugeren Kære bruger, mange tak for købet af vores pulsoximeter. Denne brugermanual er skrevet og udarbejdet i overensstemmelse med Rådets direktiv MDD 93/42/EEC for medicinsk udstyr og harmoniserede standarder. I tilfælde af ændringer og softwareopgraderinger, kan oplysningerne i dette dokument ændres uden varsel. I henhold til pulsoximetrets funktioner og sikkerhedskrav, beskriver denne vejledning enhedens hovedstruktur, funktioner, specifikationer, korrekte metoder til transport, installation, brug, drift, reparation, vedligeholdelse og opbevaring, osv. samt de sikkerhedsmæssige procedurer for beskyttelse af både bruger og udstyr. Se venligst de respektive kapitler for yderligere oplysninger. Læs venligst brugervejledningen grundigt igennem, inden du bruger dette produkt. Brugervejledningen, der beskriver betjeningsprocedurerne, skal følges nøje. Hvis brugervejledningerne ikke følges, kan det forkerte målinger, beskadigelse af udstyr og personskade. Producenten er ikke ansvarlig for evt. problemer med sikkerhed, pålidelighed eller ydeevne, eller nogen former for fejlmålinger, skade på mennesker eller udstyr, som følge af brugernes forsømmelse af brugsvejledningerne. Producenten garanti dækker ikke sådanne fejl. På grund af den forestående produktrenovering, er de specifikke produkter, du har modtaget muligvis ikke helt i overensstemmelse med beskrivelsen i denne brugervejledning. Dette beklager vi meget. Dette produkt er medicinsk udstyr, som kan bruges flere gange. 2

4 Easi-Pulse ADVARSEL: n Patienter kan begynde at føle ubehag eller smerte, hvis enheden bruges uden afbrydelser, især patienter med dårlig mikrocirkulationen. Det anbefales, at sensoren højst anvendes i 2 timer ad gangen. n Enheden kan ikke sætte på hævet eller øm hud. n Undgå, at kikke direkte på det infrarøde lys. n Fjern alle kosmetik fra fingerneglen inden brug. n Se venligst litteratur om kliniske restriktioner og forsigtigheder. n Denne enhed er ikke beregnet til medicinsk behandling. Brugervejledningen er udgivet af Contec Medical Systems Co, LTD. Alle rettigheder forbeholdes. 3

5 Indhold 1 Sikkerhed 1.1 Instruktioner for sikker drift 1.2 Advarsler 1.3 Vigtigt 2 Oversigt 2.1 Funktioner 2.2 Beregnet brug og anvendelsesområde 2.3 Miljøkrav 3 Princip 4 Tekniske specifikationer 4.1 Vigtigste ydeevne 4.2 Vigtigste parametre 5 Installation 5.1 Visning af frontpanelet 5.2 Batteriisætning 5.3 Tilbehør 6 Brugervejledning 6.1 Anvendelsesmetode 6.2 Betjening 6.3 Kliniske restriktioner 7 Vedligeholdelse, transport og opbevaring 7.1 Rengøring 7.2 Vedligeholdelse 7.3 Transport og opbevaring 8 Fejlfinding 9 Nøglesymboler 10 Funktionsspecifikation Appendiks

6 Easi-Pulse 1 Sikkerhed 1.1 Instruktioner for sikker drift Se hovedenheden og alt tilbehøret efter regelmæssigt for at sikre, at der ikke er nogen synlige skader, som kan påvirke patientens sikkerhed. Se også kablerne efter. Det anbefales, at enheden ses efter en gang om ugen. Hvis der opstår synlige skader, må enheden ikke længere bruges. n Vedligeholdelsesarbejde må KUN udføres af en kvalificeret servicetekniker. Enheden indeholder ikke nogen servicerbare dele, og brugeren må ikke selv udføre vedligeholdelsesarbejde på enheden. n Oximetret kan ikke bruges med enheder, der ikke er specificeret i brugervejledningen. Denne enhed må kun bruges med tilbehør, der er udpeget eller anbefalet af producenten. n Dette produkt kalibreres, inden det forlader fabrikken. 1.2 Advarsel n Sprængfare - Oximetret MÅ IKKE bruges i et miljø, hvor der findes brændbare gasser, såsom antændelige anæstetika. n Sørg for, at miljøet hvor enheden bruges, ikke bliver udsat for stærk elektromagnetisk interferens, fra f.eks. radiosendere, mobiltelefoner osv. n Oximetret MÅ IKKE bruges under MRI og CT-scanninger. n Plastik indeholder gummi, som nogle brugere kan være allergisk over for. n Bortskaffelsen af instrumentet og dets tilbehør og emballage (inklusiv batteri, plastposer, skum og papkasser) skal ske i henhold til de lokale love og bestemmelser. n Husk at tjekke pakken inden brug, så du sikre at enheden og tilbehøret er i overensstemmelse med pakkelisten. n Brug kun tilbehør og sonder, der er godkendt eller produceret af fabrikanten, da andre enheder eller tilbehør kan beskadige enheden. 5

7 1.3 Vigtigt n Oximetret skal holdes væk fra støv, vibrationer, ætsende stoffer, eksplosive materialer, høje temperaturer og fugt. n Hvis oximetret bliver våd, skal du holde op med at bruge det. n Sørg for at oximetret får tid til at akklimatisere sig til forskellige miljøer. n Tasterne på frontpanelet MÅ IKKE betjenes med skarpe genstande. n Desinfektion af oximetret med varmt damp eller højttryksdamp kan ikke anbefales. n Oximeteret må ikke komme i kontakt med væsker. n Når enheden rengøres med vand, skal temperaturen være lavere end 60 C. n Dataopdateringstiden er under 5 sekunder. n Læs venligst den målte værdi, når bølgeformen på skærmen er lige og stabil. Denne målte værdi er den optimale værdi. n Hvis der kommer unormale symboler frem på skærmen under brug, skal fingeren tages ud og sættes i igen, hvorefter enheden kan bruges normalt igen. n Denne enhed har en alarmfunktion, som brugen kan læse mere om i kapitel 6.2. n Enhedens to halvdele er forbundet med et fleksibelt kredsløb. Undgå at vride eller trække i forbindelsen. 2 Oversigt Iltmætningen er procentdelen af HbO2 af den samlede Hb i blodet, hvilket er den såkaldte O2-koncentrationen i blodet. Det er et vigtigt biologisk parameter for åndedrættet. En række sygdomme, der er relateret til åndedrætsorganerne, kan føre til en nedsættelse af SpO2 i blodet. 2.1 Funktioner A. Produktet er enkelt og praktisk at betjene. B. Produktet er kompakt, let i vægt og nem at bære. C. Lavt strømforbrug 6

8 Easi-Pulse 2.2 Beregnet brug og anvendelsesområde Pulsoximetret kan anvendes til målingen af iltmætningen og pulsen gennem fingeren. Produktet er beregnet til brug i hjemmet, på hospitalet, på en iltbar, hos sundhedsplejen og til fysisk pleje inden for sport (det kan bruges før og efter sportsudøvelse, men det er ikke anbefalet at bruge enheden under sportsudøvelse) mm. 2.3 Miljøkrav Opbevaringsmiljø a) Temperatur: -40 C +60 C b) Relativ luftfugtighed: 5% 95% c) Atmosfærisk tryk: 500hPa 1060hPa Driftsbetingelser a) Temperatur: 10 C 40 C b) Relativ luftfugtighed: 30% 75% c) Atmosfærisk tryk: 700hPa 1060hPa 3 Princip Princippet bag oximeteret er som følger: Ved brug af Lambert-Beers lov laves der en spektrumanalyse af reduktiv hæmoglobins (Hb) og oxyhæmoglobins (HbO2) absorptionsevne af rødt og infrarødt lys. Enhedens driftsprincip er: En fotoelektrisk undersøgelse af oxyhæmoglobin bearbejdet i overensstemmelse med pulsmålingen ved at to lysstråler af forskellige bølgelængder udsendes på fingerneglen gennem sensoren, der er indbygget i klemmen, der monteres på fingeren. Det målte signal opfanges af en fotodetektor og informationen vises på skærmen. Glow and Infrared-ray Emission tube Glow and Infraredray Receit tube 7

9 4 Tekniske specifikationer 4.1 Vigtigste ydeevne A. Visning af SpO2-værdien B. Visning af pulsfrekvens og søjlediagram C. Visning af pulsbølgeform D. Indikation af lavspænding E. Automatisk nedlukning: Enheden slukker automatisk inden for 5 sekunder, hvis fingeren falder ud af sonden. F. Visningstilstanden kan ændres G. Lydindikation for pulsfrekvens H. Alarmfunktion I. SpO2-værdien og pulsfrekvensen gemmes, og kan uploades til computere J. Data kan overføres til computere 4.2 Vigtigste parametre A. Måling af SpO2 Måleområde: 0% 100 Nøjagtighed: Når SpO2-måleområdet er 70% 100, er det maksimale tilladte fejlområde ±2 under 70% er uspecificeret B. Pulsmåling Måleområde: 30bpm 250bpm Nøjagtighed: ±2 bpm eller ±2% (vælg større) C. Opløsning SpO2: 1%, Pulsfrekvens: 1bpm. 8

10 Easi-Pulse D. Måleevne i svag påfyldningstilstand SpO2-værdien og pulsfrekvensen kan vises korrekt, når puls-fyldningsgraden er 0,4%. SpO2-fejlværdien er ±4%, pulsfejlværdien er ±2 bpm eller ± 2% (vælg større). E. Modstand over for omgivende lys Forskellen mellem den målte værdi i menneskeskabt lys eller indendørs naturligt lys og i et mørkekammer er mindre end ±1%. F. Strømforsyningskrav: 2,6 V DC ~ 3,6V DC. G. Optisk sensor Rødt lys (bølgelænge på 660nm 6,65mW) Infrarød (bølgelængd på 880nm, 6,75mW) H. Justerbar alarmområde: SpO2 0%~100% Pulsfrekvens: 0bpm~250bpm 5 Installation 5.1 Visning af frontpanelet 9

11 5.2 Batteriisætning A. Sæt to AAA-batterier i, som vist i figur 3, og sørg for at de vender rigtigt. B. Sæt låget på igen. 5.3 Tilbehør A. Nøglebånd B. To tørbatterier (AAA) (ekstraudstyr) 6 Brugervejledning 6.1 Anvendelsesmetode A. a) Sæt de to batterier i, og sørg for at polerne vender korrekt, og sæt derefter låget på. b) Åbn klemmen, som vist i figur 4. c) Sæt fingeren mellem skumgummipuderne på klemmen (sørg for, at fingeren er placeret rigtigt), og slip derefter klemmen på fingeren. d) Dataene kan aflæses direkte på skærmen på målegrænsefladen. Figur 3 C. Brugsanvisning D. USB-kabel E. Cd (pc-software) Figur 4 Sæt fingeren på plads 10

12 Easi-Pulse B. Ændring af visningen på skærmen På målegrænsefladen, skal du trykke på knappen for at ændre visningen. C. Sådan sættes alarmen på pause: a) Alarmen kan indstilles til at lyde, hvis dataene overstiger de forudbestemte grænser, hvis batteriniveauet bliver lavt eller hvis fingeren fjernes. c) For at slukke alarmen, skal indstillingen ændres i betjeningsmenuen. D. Indstillinger for dataoverførsel Den medfølgende software skal først installeres på computeren, hvorefter to ikoner kommer frem på skrivebordet. SpO2 er et program til modtagelse af realtidsdata, som vist i figur 5. SpO2 Review er et program til modtagelse at gemte data, som vist i figur 6. a. Forbind venligst enheden til computeren med USB-kablet, og dobbeltklik derefter på ikonet "SpO2", for at starte programmet. B. Når USB-kablet tages ud af computeren, vises dialogboksen "Gem viste data" på skrivebordet. Her bliver du bedt om at indtaste grundlæggende brugeroplysninger, hvis det kræves. Figur 5 SpO2-program Figur 5 SpO2-programanmeldelse 11

13 E. Menubetjening På målegrænsefladen, kan skærmvisningen ændres ved at trykke hurtigt på tænd/ sluk-knappen. Enheden kan vise seks forskellige dataoplysninger. Hold tænd/sluk-knappen nede (1 sek.), for at åbne indstillingsmenuen (se figur 7). I indstillingsmenuen kan brugeren indstille følgende: Tænd alarm, tænd pulslyd, høje/lave grænser for alarm, datalagring (optagelse). Bemærk i indstillingsmenuen: Figur 7 Klik på= Kort tryk på tænd/slukknappen og TRYK PÅ= Længere tryk på tænd/sluk-knappen (1 sek.) a) Alarmindstilling I hovedmenuen skal du klikke på tænd/ sluk-knappen for at vælge "Alarm". Hold tænd/sluk-knappen nede (1 sek.), for at åbne alarmindstillingen, som vist i figur 8: Figur 8 12

14 Easi-Pulse a. Indstilling af maks- og minimumsgrænserne for alarmen På brugerfladen for alarmindstillingen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at vælge "Dir", og tryk derefter på knappen (1 sek.) for at åbne for alarmindstillingen, som vist i figur 9: I alarmindstillingen, skal du klikke på tænd/sluk-knappen for at vælge "SpO2 Alm" eller "PR-Alm", og tryk derefter på knappen (1 sek) for at åbne SpO2- eller PR-indstillingen, som vist i figur 10: Figur 9 Figur 10 Klik på tænd/sluk-knappen for at vælge "Dir", og tryk derefter på op- eller nedknappen (på denne måde indstilles maks- og minimumsgrænserne for SpO2 og pulsfrekvensen) For at hæve grænsen for SpO2 og pulsfrekvensen, skal du vælge "Dir" som 'Op', og klik derefter på tænd/sluk-knappen for at vælge en høj grænse (Høj) eller en lav grænse (Lav). Hold tænd/sluk-knappen nede, for at indstille grænsen til en højere værdi, og slip tænd/sluk-knappen, når den ønskede grænse er nået. For at sænke grænsen for SpO2 og pulsfrekvensen, skal du vælge "Dir" som 'Ned', og klik derefter på tænd/sluk-knappen for at vælge en høj grænse (Høj) eller en lav grænse (Lav). Hold tænd/sluk-knappen nede, for at indstille grænsen til en lavere værdi, og slip tænd/sluk-knappen, når den ønskede grænse er nået. 13

15 14 B. Indstilling af lydindikering for pulsen I alarmindstillingen, som vist i figur 8, skal du klikke på tænd/sluk-knappen for at vælge "Psound", og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at slå alarmen for pulsen (hjerteslag) "til" og "fra". c. Indstilling af alarmtilstanden I alarmindstillingen, som vist i figur 8, skal du klikke på tænd/sluk-knappen for at vælge "Alarm", og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at slå alarmen til eller fra. Vælg "til" for at slå alarmen til og "fra" for at slå alarmen fra. d. Afslut alarmindstillingerne og SpO2- og PR-indstillingen Klik på tænd/sluk-knappen for at vælge "Afslut", og tryk derefter på tænd/slukknappen for at afslutte menuen, og vende tilbage til den forrige menu. B Indstilling af datalagring Dette instrument er i stand til at gemme 24 timers data. Det kan gemme den målte puls og SpO2-værdierne, overføre dataene til en computer, vise dataene og udskrive rapporter (med den medfølgende SpO2-software - Green Heart) a. I hovedmenuen, som vist i figur 7, skal du klikke på knappen for at vælge "Optag", og tryk derefter på knappen for at vælge, om dataene skal gemmes eller ej. Vælg "til" for at gemme og "fra" for ikke at gemme. B. Hvis datalagring er slået til, vises der en blinkende gul prik på hovedbrugerfladen. c. Under optagelsen vil skærmen muligvis automatisk lukket ned, og viser kun den blinkende gul prik, for at vise at enheden optager. d. Dataene overskrives automatisk, hvis de ikke uploades. e. Når lagerplads er fuld, viser enheden "Hukommelsen er fuld" på skærmen, hvorefter den lukker ned efter 3 sekunder. c Upload af data til pc efter optagelse a. Forbind enheden til en computer med USB-kablet, der fulgte med enheden, og dobbeltklik derefter på ikonet "SpO2 Review", for at starte softwaren. Klik på ikonet "Ny session" i softwaren, åbn patientens data og klik på "OK". Softwaren viser derefter "enhed tilsluttet, venter på data". b. Optagefunktionen skal være slået fra i hovedmenuen på enheden.

16 Easi-Pulse d Afslut hovedmenuen I hovedmenuen, skal du trykke på knappen for at vælge "Afslut", og tryk derefter på knappen for at afslutte hovedmenuen. F. Nedlukning Enheden slukker automatisk, hvis den ikke modtager et signal i 5 sekunder. Enheden kan ikke slukkes, når den er i gang med at gemme data. 6.2 Vedrørende betjeningen A. Se enheden efter, inden brug. B. Finger skal sidde ordentligt (se vedlagte billeder i figur 4), ellers kan det medføre en unøjagtig måling. C. SpO2-sensoren må ikke benyttes på steder, hvor der er en pulsåre eller en blodtryksmanchet, eller mens patienten får intravenøs injektion. D. SpO2-sensoren må ikke fastgøres med lim. E. For meget omgivende lys kan påvirke måleresultatet. F. Anstrengende handlinger fra patienten eller ekstrem elektrokirurgisk interferens kan også påvirke nøjagtigheden. G. Enheden skal rengøres og desinficeres efter brug i overensstemmelse med brugervejledningen (7.1). 6.3 Kliniske restriktioner A. Nogle medicinske tilstande kan påvirke SpO2-aflæsningen på denne skærm, som kan være unøjagtige. 7 Vedligeholdelse, transport og opbevaring 7.1 Rengøring og desinficering Brug medicinsk alkohol til at desinficere enheden, og lad den lufttørre eller rengøre den med en ren, blød klud. 7.2 Vedligeholdelse A. Enheden skal rengøres og desinficeres inden brug i henhold til brugervejledningen (7.1). 15

17 B. Batteriet skal skiftes, når skærmen viser det. C. Hvis enheden skal gemmes væk i længere tid, skal batterierne tages ud. 7.3 Transport og opbevaring A. Der er ikke nogen særlige krav til transport. B. Den nedpakkede enhed skal opbevares i et rum med: Temperatur: -40 C~60 C; Luftfugtighed: 95% Problemløsning SpO2 og pulsfrekvens kan ikke aflæses 1. Fingeren er ikke placeret korrekt 2. Patientens SpO2-tal er for lavt til at kunne registreres. 1. Placer fingeren korrekt og prøv igen. 2. Prøv igen, eller tag på hospitalet og få en diagnose, hvis du er sikker på, at enheden virker som den skal. SpO2 og pulsfrekvens vises ikke stabilt Enheden vil ikke tænde 1. Fingeren er ikke placeret dybt nok. 2. Fingeren ryster eller patienten bevæger sig. 1. Batteriet er fladt. 2. Batteriet er sat forkert i. 3. Enheden er defekt. 1. Placer fingeren korrekt og prøv igen. 2. Sørg for, at patienten bevarer roen. 1. Skift batterierne. 2. Sæt batteriet i igen. 3. Kontakt venligst forhandleren. Skærmen slukker pludseligt 1. Denne enhed er indstillet til automatisk at slukke efter 5 sekunder, hvis den ikke kan registrere noget signal. 2. Batteriet er fladt. 1. Sørg for, at fingeren sidder korrekt 2. Skift batterierne. 16

18 Easi-Pulse 9 Nøglesymboler Advarsel - se brugervejledningen %SpO2 PRbpm Iltmætning (%) Pulsfrekvens (bpm) Lavspænding Åbn alarmindikationen Åbn pulsindikationen menuknap/tænd/sluk-knap/funktionsknap SN --- Type BF Serienummer 1. Fingerklemmen falder (ingen finger indsat)] 2. Fejl på sonden 3. Indikator for utilstrækkelig signalstyrke batteri positiv batteri negativ IPXI USB Indtrængning af væsker WEEE (2002/96/EC) Denne enhed er i overensstemmelse med direktiv 93/42/ EØF om medicinsk udstyr fra d. 14. juni 1993, et direktiv fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. 17

19 Iltmætning (SpO2) Pulsfrekvens (PR) Pulsintensitet (søjlediagram) SpO2 Parameterspecifikation Måleområde Nøjagtighed Gennemsnitsværdi 2-cifret digital OLED-skærm 3-cifret digital OLED-skærm søjlediagram OLED-skærm 0%-100%, (opløsning på 1%). 70%-100% ±2%, under 70% uspecificeret. Beregn gennemsnitsværdien for hver 4. målværdi. Forskellen mellem gennemsnitsværdien og den sande værdi er ikke over 1%. Puls-parameterspecifikation Måleområde Nøjagtighed Gennemsnitspuls 30bpm-250bpm, (opløsning på 1bpm) ±2bpm eller ±2% (vælg større) Løbende beregn gennemsnitspulsen for hver 4. hjerteslag. Forskellen mellem gennemsnitsværdien og den sande værdi er ikke over 1% Sikkerhedstype Pulsintensitet Område Batterikrav Batteriets levetid Indbygget batteri, BF-type Skærm med løbende søjlediagram, jo højere visningen er, jo stærkere er pulsen. 1,5V (AAA) alkaliske batterier 2 2 stk. 1,5V (AAA) 600mAh alkaliske batterier kan køre konstant i 24 timer 18

20 Easi-Pulse Mål og vægt Mål Vægt 58,5 (L) 31 (B) 32 (H) mm Ca. 52g (med batterier) Appendiks Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetiske emissioner for alle Udstyr og Systemer Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetisk emission Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden til brugeren af CMS50D+, skal sørge for at enheden bruges i et sådant miljø. Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø - vejledning RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 Enheden CMS50D+ bruger kun RFenergi til interne funktioner. Dens RFemissioner er derfor meget lave, og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens i elektronisk udstyr i nærheden. RF-emission CISPR 11 Klasse B Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i alle slags bygninger, undtagen privatboliger samt bygninger, der er strømforsynet med en lav spænding, der bruges til privatboliger. 19

21 Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetisk immunitet - for alle Udstyr og Systemer Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetisk immunitet Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i det nedenfor angivne elektromagnetiske miljø. Kunden til brugeren af CMS50D+, skal sørge for at enheden bruges i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø - vejledning Elektrostatisk afladning (ESD) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvet er dækket med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed mindst være 30%. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3A/m Strømkvalitet skal være som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. BEMÆRK: UT er netspændingen inden test-niveauet anvendes. 20

22 Easi-Pulse Immunitet test IEC testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø - vejledning Udstrålet RF IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på nogen dele af enheden CMS50D+, herunder kabler, end den anbefalede afstand, som beregnes ud fra ligningen, der gælder for senderens frekvens. Anbefalet sikkerhedsafstand 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2.5 GHz Hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge producenten af senderen, og d er den anbefalede afstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemmes ved en elektromagnetisk undersøgelse A, skal være mindre end overholdelsesniveauet for hvert frekvensområde B. Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: 21

23 BEMÆRK 1Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. BEMÆRK 2Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker. a Feltstyrker fra faste sendere, såsom basestationer til radiotelefoner (mobile/ trådløse) og landmobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø, der er forårsaget af faste RF-sendere, bør man overveje at lave en elektromagnetisk undersøgelse. Hvis den målte feltstyrke der, hvor enheden CMS50D+bruges, overstiger det gældende RFniveau ovenfor, skal CMS50D+ holdes øje med, for at sikre en normal drift. Hvis der opstår unormal drift, kan yderligere forholdsregler være nødvendige, såsom at dreje eller flytte enheden CMS50D+. b Inden for frekvensområdet 150 khz til 80 MHz, skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m. 22

24 Easi-Pulse Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og enheden CMS50D+ Enheden CMS50D+ er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af enheden CMS50D+ kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og enheden CMS50D+ som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Senderens maksimale nominelle udgangseffekt (W) Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2.5 GHz På sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede afstand D i meter (m) findes ved brug af ligningen, der gælder for senderens frekvens, hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt ( W) ifølge producenten af senderen. BEMÆRK 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. BEMÆRK 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker. 23

Brugervejledning Pulsoximeter CMS-50D

Brugervejledning Pulsoximeter CMS-50D Brugervejledning Pulsoximeter CMS-50D Kære kunde. Tak fordi du har valgt at købe vores produkt. Denne brugervejledning er udarbejdet i overensstemmelse med MDD93/42/EEC direktivet for medicinsk udstyr

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Interactive Wall Chart

Interactive Wall Chart Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Interactive Wall Chart eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Fingertip Pulsoximeter

Fingertip Pulsoximeter Fingertip Pulsoximeter Model: Fairy A4 www.kendan.dk 1. Brugsområde Pulsoximeter anvendes til måling af SpO2 og puls via fingerspidsen. Pulsoximeteret kan anvendes til børn og voksne på hospitaler, klinikker

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af see n speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Outdoor Big Points eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Talking Turtles. Garanti & Support. Teknisk support

Talking Turtles. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking Turtles eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Attention Tracker heller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem DK Brugervejledning Computerstyret injektionssystem / BUGEVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE CALAJECT! Læs denne vejledning grundigt inden, du tager CALAJECT i brug CALAJECT må kun anvendes af uddannede personer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Sound-Shuffle BRUGER VEJLEDNING. Sekventiel og vilkårlig afspilning. www.tts-shopping.com

Sound-Shuffle BRUGER VEJLEDNING. Sekventiel og vilkårlig afspilning. www.tts-shopping.com Sound-Shuffle Sekventiel og vilkårlig afspilning BRUGER VEJLEDNING www.tts-shopping.com www.tts-shopping.com Vigtig information Opbevar disse instruktioner til fremtidig reference Lad ikke din Sound-Shuffle

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE reducer faren for elektrisk stød: 1. Sørg altid for at koble produktet fra umiddelbart

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Se demonstrationsvideo Manual S-168KD Brrugsanviisniing Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Indholdsfortegnelse Obs... 3 Korrekt anvendelse... 3 Hvad er blodtryk...4 Hvorfor måle blodtryk

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere