Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer

2 Forord Bystrukturen i den nye kommune består af Aalborg, en række mellemstore byer som Nibe, Svenstrup, Storvorde, Hals og Vodskov samt mange mindre byer og landsbyer. Den nye struktur giver Aalborg Kommune en stor udfordring med at udvikle nye byroller, som matcher nutidens netværksbaserede samspil mellem byer med forskelligstørrelse og specialisering. Aalborg Kommune har derfor modtaget støtte af Realdania til at udvikle et nyt bykoncept, der erstatter det tidligere bymønster i amtets og de 4 sammenlægningskommuners planlægning. Resultatetet vil indgå i Kommunplan 29 og de efterfølgende års planlægning af byerne. Denne rapport er en del af Plan9 projektet og indgår som en del af grundlaget for at kunne udforme et forslag til bykoncept, der fastlægger principperne for den fremtidige byudvikling i Aalborg Kommune. Rapporten gennemgår statistiske og kvalitative nøgletal for alle kommunens byer med over 2 indbyggere, dvs. de byer hvor Danmarks Statistik kan levere statistiske oplysninger. Data Danmarks Statistik, Sundhedsstyrelsen og Aalborg Kommune Besigtigelse Forvaltningen for Sundhed - og Bæredygtig Udvikling Fotos Forvaltningen for Sundhed - og Bæredygtig Udvikling Rådgivning COWI A/S Regional udvikling, Strategi og Fysisk Planlægning Foruden denne rapport indgår en større bylivsundersøgelse og en livsformsanalyse som grundlag for udarbejdelsen af et forslag til byroller i Aalborg Kommune. Analyse af livsformer og brugen af byerne forventes afrapporteret medio 28. For mere information om projektet henvises til Plan9's hjemmeside: Byrapport Bylivsanalyse Forslag til Bykoncept Livsformer 2 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

3 Indhold Opsamling... 4 Byerne i Aalborg Kommune - statistik... 6 Gennemgang af 4 byer Aalborg Nørresundby Svenstrup... 2 Nibe Vodskov Klarup Gistrup Storvorde... 3 Frejlev Hals Vester Hassing Vestbjerg Vadum... 4 Godthåb Gandrup Sulsted Kongerslev Tylstrup... 5 Mou Dall Villaby Ulsted Byer med under 1. indbyggere Langholt Sønderholm... 6 Ferslev Grindsted Hou Gudumholm Ellidshøj... 7 Vaarst Stae Fjellerad Farstrup Nøvling... 8 Sebbersund Nørre Kongerslev Uggerhalne Valsted Nørholm... 9 Bislev Kølby Gennemgang af byer under 2 indbyggere vil blive igangsat maj 28 Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 3

4 Opsamling Sammenligning af statistiske hovedtræk for de enkelte byer Nedenstående skema viser en sammenligning af statististiske hovedtræk for alle byer med over 2 indbyggere i Aalborg Kommune (ekskl. Aalborg og Nørreundby) suppleret med en vurdering af bymiljøet i den enkelte by. Skemaet viser, hvordan byerne for udvalgte parametre afviger fra gennemsnittet i byer indenfor sammen størrelseskategori. Det fremgår fx, at Frejlev har 5 færre arbejdspladser end gennemsnittet for byer i tilsvarende størrelse, når der samtidig tages højde for den enkelte bys indbyggertal. Det fremgår fx også, at der i Nørholm bor relativ mange med en mellemlang eller lang videregående uddannelse og, at der er relativ få børnefamilier i Uggerhalne. Ser man på tværs af de enkelte parametre viser der sig betydelige forskellige mellem byerne. For de største byer tegner der sig fx et billede af, at Frejlev og Vadum er hinandens statistiske modsætninger og formodentlig henvender sig til forskellige livsformer. På samme måde udgør Godthåb og Tylstrup samt Nøvling og Kølby byer med vidt forskellige karaktertræk. Af skemaet fremgår det samtidig, at Aalborg Kommune forventer at den væsentligste befolkningsvækst vil ske i skoledistrikterne omkring Nibe, Storvorde, Frejlev og Hals. By Afstand fra Aalborg (9) Byens afvigelse i PROCENT fra byer i samme størrelse (>2., 1.-2., 5-1., 2-5 indbyggere) Befolkningstal Andel, videregående (1.1.27) Befolkningsudvikling Befolkningsprognose Gennemsnitsalder Andel beskæftigede uddannelse Personindkomst Andel parcelhuse Andel par med børn Huspriser (vurdering) Arbejdspladser ift. indbyggertal (18-59 år) Tilflytningsrate (tilflytninger/indb.) Svenstrup Nibe Vodskov Klarup Gistrup Bymiljøvurdering (1-5)* Storvorde Frejlev Hals Vester Hassing Vestbjerg Vadum Godthåb Gandrup Sulsted Kongerslev Tylstrup Mou Dall Villaby ? Ulsted Langholt Sønderholm Ferslev Grindsted Hou Gudumholm Ellidshøj Vaarst Stae Fjellerad Farstrup Nøvling Sebbersund Nørre Kongerslev Uggerhalne Valsted Nørholm Bislev Kølby Signaturforklaring Den gennemsnitlige, årlige Huspriser: Baseret på ejendomsvurdering 26 Andel parcelhuse: Andel af parcelhuse i forhold til den samlede boligmasse Personindkomst: Gennemsnitlig personindkomst for personer over 15 år Andel, videregående uddannelse: Andel med mellemlang eller lang uddannelse Beskæftigelse: Andel af befolkning over 15 år med arbejde 4 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

5 Tylstrup Brønderslev Kommune Sulsted Grindsted Jammerbugt Kommune Vestbjerg Uggerhalne Vadum Vodskov Langholt Stae Ulsted Nørresundby Vester Hassing Gandrup Hou Nørholm Aalborg Sønderholm Frejlev Dall Villaby Gistrup Klarup Storvorde Hals Farstrup Kølby Valsted Sebbersund Bislev Nibe Svenstrup Godthåb Ferslev Ellidshøj Nøvling Vårst Fjellerad Gudumholm Mou Nørre Kongerslev Kongerslev Vesthimmerland Kommune Rebild Kommune Kort med de 4 byer Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 5

6 Byerne i Aalborg Statistik Byerne i Aalborg Befolkningen Alder I det følgende vil det statistiske materiale fremgå for byer over 2 indbyggere. De statistiske oplysninger vil endvidere frem seperat for de enkelte byer fra s. 16. Statistikken indholder oplsyninger om: Befolkning Alder Beskæftigelse Uddannelse Indkomst Boligtyper Husstande Ejendomspriser Tomme boliger Virksomheder Ansatte pendlingsmønsteret i Aalborg Kommune. Byer med indbyggere Vårst St ae Fjellerad Farstrup Nøvling Sebbersund By med indb. Gennemsnit Nørre Kongerslev Uggerhalne Valsted Nørholm Bislev Kølby Byer med indbyggere Langholt Sønderholm Ferslev By med indb. Gennemsnit Grindsted Hou Gudumholm Ellidshøj Byer med indbyggere Godthåb Gandrup Sulsted By med indb. Gennemsnit Kongerslev Tylstrup Mou Dall Villaby Ulsted Indekseret gennemsnitsalder Byer med indbyggere 112 Nibe Svenst rup 11 Landområde Vodskov Klarup 1 8 By med indb. Gistrup By med indb. Gennemsnit Storvorde By med indb. Frejlev Hals 1 2 By med indb. Vester Hassing Vestbjerg 1 By med indb. Vadum By med 2-3 indb. 94 By med 3-11 indb Aalborg Nørresundby Aalborg Kommune Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

7 Byerne i Aalborg Statistik Byerne i Aalborg Opsamling, temaopdelt Antal beskæftigede i procent Uddannelse Indkomst 3 25 By med indb. 2 By med indb. 15 By med indb. 1 By med indb. By med 2-3 indb. 5 By med 3-11 indb Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 7

8 Byerne i Aalborg Statistik Indkomst Boligtyper 1 % 1 % Indkomstgruppe 6 Indkomstgruppe 5 6 Andet Stuehuse Indkomstgruppe 4 5 Etagebolig Indkomstgruppe 3 Rækkehuse o.l. 4 Indkomstgruppe 2 Indkomstgruppe 1 4 Parcelhuse 1 % By med indb. By med indb. By med indb. By med 2- By med 2- By med indb. 3 indb. 11 indb Aalborg Kommune By med indb. By med By med 1- indb indb. By med indb. By med 2- By med 3-3 indb. 11 indb Aalborg Kommune 8 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

9 Byerne i Aalborg Statistik Husstande Ejendomspriser 1 % Øvrige Enlig uden børn 4 Enlig med børn Par uden børn Par med børn 6 Kvmpris 1999 Kvmpris Landområde By med indb. By med 5- By med 1- By med 2- By med 999 indb indb indb. 2-3 indb. By med 3-11 indb Grand Total By med indb. By med By med 1- indb indb. By med indb. By med 2- By med 3-3 indb. 11 indb. Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 9

10 Byerne i Aalborg Statistik Tomme boliger Virksomheder i kommunen,,,, Andel tomme boliger 199 Andel tomme boliger 2,, 1 %, 9, By med indb. By med indb. By med 1- By med 2- By med 2- By med indb indb. 3 indb. 11 indb Aalborg Kommune % Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst Detailhandel, Hot el, Forretningsservice Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Landbrug 6 Andet Et agebolig 1 % 5 Rækkehuse 4 Parcelhuse St uehuse By med indb. By med 2- By med indb. 999 indb. By med By med By med indb. 3 indb. 11 indb Aalborg Kommune 1 % By med indb. By med By med 1- indb indb. By med indb. By med 2- By med 3-3 indb. 11 indb Aalborg Kommune 1 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

11 Byerne i Aalborg Statistik Ansatte Ejendomspriser Byerne er indekseret indenfor tre kategoeier: befolkningstilvækst, ejendomspriser og indkomst. Indenfor disse kategorier er hver af byerne tildelt 1,, -1. Befolkningsvækst Ejendomspriser Indkomst 1-1 Mere end 1 % vækst i Mellem og 1 % vækst Negativ vækst i perioden perioden i perioden Vækst på over 5 % i Vækst på mellem 25 og Vækst på under 25 % i perioden 1999 til 26 5 % i perioden perioden Mere end 3 % af befolkningen med en indkomst over 3. i Mellem 2 og 3 % af befolkningen med en indkomst over 3. i Mere end 2 % af befolkningen med en indkomst over 3. i Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 11

12 Byerne i Aalborg Statistik Pendling Pendlere til Aalborg Kommune (22-data) Pendling mellem sogne i Aalborg Kommune, Aalborg og Nørresundby; samt indpendling fra, og udpendling til kommuner uden for Aalborg Kommune, 22. Bemærk at beskæftigede uden fast arbejdssted og uden adresse på arbejdsstedet ikke indgår i opgørelsen. Udover nedenstående kort er der udarbejdet Tilpendlere fra Aalborg Kommune (22-data) 12 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

13 Byerne i Aalborg Statistik Flytteanalyse af landet samt forskellen mellem indvandring og udvandring selsoverskud - forskel mellem antal fødsler og antal dødsfald fra Aalborg Kommune, det vil sige den reelle ændring i antal Nettoflytning, Danmark Fødselsoverskud Nettovandring Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 13

14 Gennemgang af byerne - metode Der er foretaget en sammenligning af byerne indenfor en række udvalgte statistiktemaer, som tilsammen vurderes at dække de væsentligste emner mht. befolknings- og erhvervsudvikling. Der er set nærmere på følgende temaer: Befolkning (udvikling, aldersfordeling, husstandstyper) Beskæftigelse Uddannelse Personindkomst (for skattepligtige personer) Boligtyper Ejendomspriser (en-familie boliger) Erhverv (virksomheder og arbejdspladser) Pendling, Aalborg Universitet Flyttemønster Servicefunktioner Tidsperiode Der er så vidt muligt anvendt statistik for perioden muligt, f.eks. fordi der undervejs har været databrud - dvs. spring i det statistiske datagrundlag, som gør tallene uegnede til sammenligninger over hele tidsperioden. Det statistikken gælder for. I alle tilfælde anvendes den nyest tilgængelige statistik. 24-data. som baserer sig på ud-træk fra CVR-registret, 27. Suppleret med oplysninger om kommunale institutio ner. stret, 27. tistikken stillet til rå-dighed af Region Nordjylland, der har indsamlet rådata i forbindelse med udarbejdelse af landdistriktsredegørelse 28. Data er herefter viderebearbejdet i regi af dette projekt. Ordforklaringer Skattepligtige personer: Antallet af personer fra 15 år og opefter. Videregående uddannelse: Kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse En-familie boliger: Parcel- og stuehuse samt række-, kæde og dobbelthuse Beskæftigelse: Der er endvidere foretaget en beskrivelse af byernes kvaliteter som bo og levested i relation til metoden, der er anvendt i Rubin undersøgelse. Der er i forbindelse med bykvalitetsvurderingen foretaget en besigtigelse af alle byer. Byernes kvaliteter består af: Byers historie fra deres oprindelse og frem til i dag er vurderet pga. af historisk litteratur. Bymiljøet er vurderet ud fra om, der er særlige karakterskabende elementer, der kendetegner byen som helhed. De særlige karakterskabende elementer kan fx være en karakteristisk byggeskik, monumenter eller et karakterskabende landskab. kerede indfaldsvej, erhvervsområderne og boligområderne. I alle byer er hver områdetype vurderet med et sæt faste parametre. Bymidten er vurderet med hensyn til fx om: til højde, størrelse og arkitektur, Beskæftigelses- og uddannelsesstatistik gælder personer over 15 år. For hvert tema er data præsenteret i form af diagrammer, der sammenligner byen med andre byer. Byen vurderes i forhold til byer af samme størrelse i forhold til en række parametre. De parametre, der for den enkelte by, har den største afvigelse i forhold til gennemsnittet, er nævnt først. Beskrivelsen er opbygget så byerne enten er over, eller også under gennemsnittet også selv om det nogle gange er marginalt. På opslaget viser grafer og tabeller mere præcist værdierne for de enkelte parametre. Indkomstgrupper : Byernes kvaliteter som bo- og levesteder Byernes rolle Statistiske kilder Størstedelen af statistikken er baseret på udtræk fra Statistikbanken eller leverede udtræk fra Danmarks Statistik. Undtagelserne er: ring 26 og leveret af Region Nordjylland stret, Sundhedsstyrelsen. Baserer sig på data fra Figur: Kilde, Rubin delrapport, Bykvaliteter og bosætning i nordjyske byer. 14 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

15 og om Boligområderne er vurderet med hensyn til om de eksempelvis er: store og ensformige Vurderingen bygger på en besigtigelse af alle byer samt bybeskrivelser fra kommuneplanerne Vurderingen af erhvervsområderne omfatter eksempelvis om: devej byen om Ved vurderingen af indfaldsvejene indgår eksempelvis om: til højde, størrelse og arkitektur, ninger og om serviceniveau bygger på. Målsætningerne for områderne ved et baggrundsnotat. Målsætningerne er opdelt i tre kategorier For hver kategori er der fastsat overordnede målsætninger for betjeningsomfanget i forhold til myldretid, øvrige dagtimer, aften og weekender og tidlig og sene timer i weekenden, teletaxi mv.. Tilgængeligheden er vurderet i forhold til om betjeningen lever op til målsætninger eller om serviceniveauet er ringere eller bedre i forhold hertil. Byernes service- og kulturudbud er vurderet ud fra, hvor mange service- og kulturtilbud de enkelte byer byer har - både de almindeligt forekommende og mere sjældne. Informationsindsamlingen er sket via CVR registeret, internetsøgninger, kommunale oplysninger om service udbud samt besigtigelser af samtlige byer. Byernes service- og kulturudbud er vurderet ud fra, hvor mange af 3 udvalgte eksempler på service- og kulturtilbud de enkelte byer har. De udvalgte service- og kulturtilbud omfatter både de almindeligt forekommende og mere sjældne. Natur og landskab Naturområder og landskaber, som byerne ligger i eller tæt på, er blevet undersøgt og vurderet. De undersøgte naturog landskabstyper og kriterierne for vurderingen er ud til kysten, ud til vandet, nelse over søer og andre større søer af særlig betyd ning. Søerne skal ligge i eller i kanten af byen. Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 15

16 Aalborg Landsdelscenter med 1.73 indb. Afstand fra Aalborg: km g Indeks Aalborg Kommune Indeks By med 3-11 indb Indeks Aalborg årige 7-16 årige årige årige Hele Kommunen Aalborg skolerne skoledistrikt Aalborg 1992 Aalborg 1998 Aalborg 26 Gennemsnit 26 - By Gennemsnit 26 - med 3-11 indb Aalborg Kommune Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg Gennemsnit - By Gennemsnit - med 3-11 indb Aalborg Kommune Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg Gennemsnit - By Gennemsnit - med 3-11 indb Aalborg Kommune Grundskole Gymnasiale udd. Erhvervsudd. Kort videregående udd. Mellemlang udd. Lang videregående udd. Uoplyst Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg Gennemsnit - By Gennemsnit - med 3-11 indb Aalborg Kommune Indkomstgruppe 1 Indkomstgruppe Indkomstgruppe 3 2 Indkomstgruppe 4 Indkomstgruppe 5 Indkomstgruppe Aalborg 1992 Aalborg 1998 Aalborg By med 3-11 Aalborg Kommune indb Stuehuse Parcelhuse Etagebolig Andet Rækkehuse o.l Aalborg 1992 Aalborg 1998 Aalborg By med 3-11 Aalborg Kommune indb Par med børn uden børn uden børn Øvrige Par Enlig med børn Enlig Huspriser ERHVERVSPROFIL Tilflytningsrate Pendlingsdata Arbejdspladser i forhold til befolkning i alderen Huspriser, vurdering kr. pr. kvm Andel par med børn Andel parcelhuse Gennemsnitlig personindkomst 2 Andel, mellemlang eller lang videregående udd. Aalborg By med 3-11 indb Aalborg Kommune Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg By med 3-11 Aalborg Kommune indb Landbrug Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Detailhandel, Hotel, Forretningsservice Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst 5 Tilflyttere Netto Fraflyttere Andel beskæftigede Gennemsnitsalder Befolkningsprognose Befolkningsudvikling % Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

17 Aalborg Storby -regionshovedstad Shoppingmiljø Kulturcenter Aalborg er regionens hovedby. Selvom skalaen ikke helt er til betegnelsen storby, så er det dog i Aalborg man kommer tættest på storbykvaliteter, storbyliv og gadekultur. Aalborg er en betydningsfuld studie- og uddannelsesby og styrkes blandt andet gennem etableringen af Musikkens Hus og Nordkraft. Aalborgs identitet er knyttet til middelalderbyen hvis spor stadig kan opleves i den historiske bykerne - og ikke mindst den tidligere arbejderbys industrielle bygningsanlæg: de rygende skorstene. Også beliggenheden ved Limfjorden er et betydningsfuldt strandenge og den friske vestenvind. I baglandet dannes bylandskabet af Østerådalens forløb mod fjorden mellem to kridtbakker mod øst og vest. hver deres æra i byens historie. Vesterbros Funkis suppleres af Aalborgtårnet, der udover at være et markant vartegn for byen, også illustrerer en ukuelig nordjysk tro på fremskridtet i en trængt tid. Havnens særlige skala og bebyggelsesstruktur danner en markant kontrast til den bagvedliggende homogene by. Den centrale del af Aalborg omkranses af mere forstadsprægede kvarterer som Hasseris, Vejgaard og Kærby med stærke historiske aner. Aalborg Øst, Gug og Skalborg er nyere bydannelser med større og monofuktionelle bolig- og erhvervsområder. Motorvejsanlægget udgør en markant skillelinie mellem Aalborg Øst og det øvrige Aalborg. Målforhold: 1:15. Servicefunktioner TOTAL 1.48 Biblioteker 6 Børnehaver 64 Dagligvarebutikker 83 Dagpleje og vuggestuer 314 Foreninger 183 Folkeskoler 31 Forlystelser 21 Fritidsklubber 18 Idrætsklubber 124 Lægepraksis 87 Tandlæger 72 Teatre og biografer 41 Ungdoms- og efterskoler 4 Kilde: CVR-udtræk, oktober 27 I tætbyen skiller Vesterbros og Boulevardens gaderum sig ud som arkitektonisk helstøbte gaderum, der eksponerer Bymidten 3 Boligområderne 3 Erhvervsområderne 3 Indfaldsvej 2 Målforhold: 1:65. Aalborg Indpendling Udpendling Sogne i Aalborg kommune Øvrige kommuner Bor og arbejder i sognet 3.25 Sogne i Aalborg kommune Nørresundby (4.192) Nørresundby (2.782) Gistrup (1.126) Svenstrup (853) Svenstrup (1.112) Vodskov (428) Klarup (99) Gistrup (244) Sulsted (96) Frejlev (145) Øvrige kommuner Rebild (2.887) Rebild (915) Jammerbugt (2.673) Jammerbugt (98) Brønderslev(2.79) Brønderslev (544) Hjørring (979) Hjørring (56) Mariagerfjord (92) Århus (55) 3: Over middel, 2: Middel. 1: Under middel Dall VIllaby Gistrup, Sdr. Tranders, Svenstrup, Frejlev, Klarup Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 17

18 Nørresundby Landsdelscenter med 2.9 indb. Afstand fra Aalborg: km Indeks Aalborg Kommune Indeks By med 2-3 indb. Indeks Nørresundby årige 7-16 årige årige årige Hele Kommunen Nørresundbyskolerne skoledistrikt Nørresundby 1992 Nørresundby 1998 Nørresundby 26 Gennemsnit 26 - By Gennemsnit 26 - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby Gennemsnit - By Gennemsnit - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe Gennemsnit Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby Gennemsnit - By - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Grundskole Gymnasiale udd. Erhvervsudd. Kort videregående udd. Mellemlang udd. Lang videregående udd. Uoplyst Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby Gennemsnit - By Gennemsnit - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Indkomstgruppe 1 Indkomstgruppe Indkomstgruppe 3 2 Indkomstgruppe 4 Indkomstgruppe 5 Indkomstgruppe Nørresundby 1992 Nørresundby 1998 Nørresundby By med 2-3 Aalborg Kommune indb. Stuehuse Parcelhuse Rækkehuse Andet o.l. Etagebolig Nørresundby 1992 Nørresundby 1998 Nørresundby By med 2-3 Aalborg Kommune indb. Par med børn Par uden børn Enlig uden børn Øvrige med børn Enlig Huspriser ERHVERVSPROFIL 15 1 Byens afvigelse fra det kommunale gennemsnit med hensyn til Tilflytningsrate Pendlingsdata Arbejdspladser i forhold til befolkning i alderen Huspriser, vurdering kr. pr. kvm Andel par med børn Andel parcelhuse 2 Nørresundby By med 2-3 indb Aalborg Kommune Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby By med 2-3 Aalborg Kommune indb. Landbrug Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Detailhandel, Hotel, Forretningsservice Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst Tilflyttere Netto Fraflyttere Gennemsnitlig personindkomst Andel, mellemlang eller lang videregående udd. Andel beskæftigede Gennemsnitsalder Befolkningsprognose Befolkningsudvikling % Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

19 Nørresundby Lindholm Høje Til trods for byens status som lillebror til Aalborg, er Nørresundby en by med en stærk lokal identitet. Købstaden Nørresundby var sin egen helt frem til kommunesammenlægningen 197. Herefter svandt byens handelsliv ind. ket af byen og har Skansebakken som sit højeste punkt. På det mellemste ligger Lindholm Høje. Fra kridtøens toppe er Servicefunktioner Nørresundby blev til et område man hastede igennem, og billedet blev for mange, det man kunne se fra indfaldsvejene, store skilte og uskønne bygninger. Men specielt i midtbyen er der sket markante forbedringer af bymiljøet i de seneste år. Nørresundby fungerer i dag som en integreret del af storbyen, og det giver gode muligheder for nye arbejdspladser og et bedre grundlag for butikker og service. Især den gode tilgængelighed fra motorvejsnettet virker til gunst for erhvervsudviklingen i Nørresundb. Nørresundby ligger indbydende på den sydvendte side af en kridtø med afrundede bakker og markante terrænfald ned mod Limfjorden. Kridtøens sydligste højdedrag er helt dæk- Beliggenheden på fjordens solside er attraktiv. I modsætning til den til tider mørke og kølige havnefront på Aalborgsiden ligger Nørresundbys havnearealer dejligt lyst og inviterer i høj grad til rekreativ udnyttelse. Byen er først og fremmest udbygget i et mønster med langs udfaldsvejene, mens Skansebakken umiddelbart spærrede for yderligere udbygning direkte mod nord. Efterhånden er bebyggelsen groet sammen med de tidligere landsbyer, Lindholm og Nr. Uttrup. Det var først med etableringen af Forbindelsesvejen omkring 195 at U-formens to "arme" blev forbundet. I dag er resultatet et næsten fuldt udbygget byområde bestående af midtbyen og 4 bydele: Skansekvarteret, Nørre Uttrup, Lindholm og Løvvang. Målforhold: 1:5. Biblioteker 4 Børnehaver 12 Dagligvarebutikker 17 Dagpleje og vuggestuer 88 Foreninger 38 Folkeskoler 6 Forlystelser 4 Fritidsklubber 5 Idrætsklubber 24 Lægepraksis 13 Tandlæger 8 Teatre og biografer 5 Ungdoms- og efterskoler 1 Kilde: CVR-udtræk, oktober 27 Bymidten 2 Boligområder 2 Erhvervsområderne 3 Indfaldsvej 1 Målforhold: 1:5. Indpendling Udpendling Sogne i Aalborg kommune Øvrige kommuner Bor og arbejder i sognet Sogne i Aalborg kommune Aalborg (2.664) Aalborg (4.128) Sulsted (267) Vodskov (144) Vodskov (24) Svenstrup (143) Vester Hassing (185) Vesterkær (64) Vadum (179) Sulsted (58) Øvrige kommuner Jammerbugt (711) Jammerbugt (258) Brønderslev(419) Rebild (123) Rebild (278) Brønderslev(111) Hjørring (127) Hjørring (75) Frederikshavn (19) Frederikshavn (71) 3: Over middel, 2: Middel. 1: Under middel Aalborg Vodskov Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 19

20 Svenstrup Oplandsby med 6.3 indb. Afstand fra Aalborg: 1 km Indeks Aalborg Kommune Indeks By med indb. Indeks Svenstrup årige 7-16 årige årige årige Hele Kommunen Svenstrup skolernes distrikt g Svenstrup 1992 Svenstrup 1998 Svenstrup 26 Gennemsnit 26 - By Gennemsnit 26 - med indb. Aalborg Kommune Svenstrup 1998 Svenstrup 23 Svenstrup Gennemsnit - By Gennemsnit - med indb. Aalborg Kommune Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe Svenstrup Svenstrup Gennemsnit Gennemsnit Svenstrup By - med indb. Aalborg Kommune Grundskole Gymnasiale udd. Erhvervsudd. Kort videregående udd Svenstrup 1998 Svenstrup 23 Svenstrup Gennemsnit - By Gennemsnit - med indb. Aalborg Kommune Indkomstgruppe 2 Indkomstgruppe 3 1 Indkomstgruppe Svenstrup 1992 Svenstrup 1998 Svenstrup By med indb. Aalborg Kommune Svenstrup 1992 Svenstrup 1998 Svenstrup By med indb. Aalborg Kommune Mellemlang udd. Lang videregående udd. Uoplyst Indkomstgruppe 4 Indkomstgruppe 5 Indkomstgruppe 6 Stuehuse Parcelhuse Rækkehuse o.l. Etagebolig Andet Par med børn Par uden børn Enlig med børn Enlig uden børn Øvrige Huspriser 9 ERHVERVSPROFIL Tilflytningsrate dspladser i forhold til befolkning i alderen Huspriser, vurdering kr. pr. kvm SVENSTRUP By med indb. Aalborg Kommune Svenstrup 1998 Svenstrup 23 Svenstrup By med indb. Aalborg Kommune Landbrug Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Detailhandel, Hotel, Forretningsservice Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst Tilflyttere Netto Fraflyttere Andel par med børn Andel parcelhuse Gennemsnitlig personindkomst Andel, mellemlang eller lang videregående udd. Andel beskæftigede Gennemsnitsalder Befolkningsudvikling Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

21 Svenstrup Flødalen Zinks fabrikker Svenstrup er en by med mange boliger og et varieret udbud af butikker, service og erhverv. Byens struktur hænger tæt sammen med landskabets former. Jernbanen, den gamle Nibe-bane, Langdyssen og Runesvinget har et forløb i de landskabelige lavninger, og mange af de øvrige gadeforløb har krumme forløb tilpasset terræn og baneforbindelser. Svenstrup en klar og let opfattelig struktur. Godt handlesliv i byen. Svenstrup kan inddeles i en gammel landsby knyttet til Guldbækken, en centralt beliggende stationsby, to perifere erhvervsområder og en boligby som via infrastruktur og ter- delse til den omkringliggende natur Byens styrke er de mange grønne elementer og det kuperede terræn med store rekreative kvaliteter. Byen afgrænses mod øst af den lavtliggende Østerådal. Fra nord-vest mødes skoven med byen. Byen er mod syd, vest og nord omgivet af et højere liggende terræn, mens den mod øst møder den lavere Østerådal. Guldbækken opdeler byen, i en del der hænger sammen med skov- og bakkelandskabet mod nord, og en sydlig del hvor byen formes af beliggenheden på to mindre landskabs-øer. Antallet af arbejdspladser i forhold til byens årige, ligger meget over gennemsnittet. Den gennemsnitlige årlige end gennemsnittet. Antallet af par med børn er meget under gennemsnittet. Andelen af parcelhuse er meget under gennemsnittet. Andelen af personer med en mellemlang eller lang uddannelse, er lidt under gennemsnittet. Befolkningsudviklingen siden 1992, ligger meget under gennemsnittet. Andelen af beskæftigede i byen er lidt under gennemsnittet. Indkomsten pr. person er lidt under gennemsnittet. Gennemsnitsalderen for beboere i byen, er lidt højere (ældre) end gennemsnittet. Byens huspriser er lidt højere end gennemsnittet. Målforhold: 1:15. Servicefunktioner Biblioteker 1 Børnehaver 3 Dagligvarebutikker 5 Dagpleje og vuggestuer 28 Foreninger 9 Folkeskoler 2 Forlystelser 1 Fritidsklubber 3 Idrætsklubber 5 Lægepraksis 1 Tandlæger 2 Teatre og biografer - Ungdoms- og efterskoler - Kilde: CVR-udtræk, oktober 27 Bymidten 1 Boligområder 3 Erhvervsområderne 3 Indfaldsvej 1 3: Over middel, 2: Middel. 1: Under middel Målforhold: 1:35. Pe Svenstrup sogn Indpendling Udpendling Sogne i Aalborg kommune Øvrige kommuner Bor og arbejder i sognet 632 Sogne i Aalborg kommune Aalborg (819) Aalborg (1.112) Nørresundby (143) Nørresundby (88) Godthåb (19) Godthåb (23) Ellidshøj (63) Frejlev (15) Frejlev (6) Vodskov (14) Øvrige kommuner Rebild (411) Rebild (19) Jammerbugt (87) Mariagerfjord (27) Mariagerfjord (86) Vesthimmerland (26) Brønderslev(61) Jammerbugt (24) Vesthimmerland (59) Århus (21) Godthåb, Dall VIllaby Frejlev, Aalborg, Ferslev, Ellidshøj, Frejlev Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 21

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune Redegørelse 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Indhold Aalborg Kommunes kommuneplanstrategi består af to dele: - Nærværende redegørelse - Planstrategi* Redegørelsen introducerer de 6 temaer i planstrategien

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup.

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup. April 2013 LOKALPLAN 4-4-109 Nyt Aalborg Universitetshospital Universitetsområdet Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 1 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudviklingens Danmarkskort Befolkningsudvikling 2008-2010 Befolkningsprognose 2013-2023

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING Kortlægningsgruppe nr. 1 marts 29 Baggrund Som led i arbejdet med Kommuneplan 29 skal der indgå overvejelser om det fremtidige arealforbrug til forskellige byformål

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland

En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland Vesthimmerlands Kommune og Himmerlands Udviklingsråd En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland Endelig rapport Marts 2008 Vesthimmerlands Kommune og Himmerlands Udviklingsråd En ny erhvervsstrategi for

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne Indledning Forord Så foreligger den nye kommuneplan for Skjern Kommune. I planen skitserer byrådet sit bud på nogle af de overordnede mål og rammer for udviklingen i kommunen de kommende år. Kommuneplanen

Læs mere