Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer

2 Forord Bystrukturen i den nye kommune består af Aalborg, en række mellemstore byer som Nibe, Svenstrup, Storvorde, Hals og Vodskov samt mange mindre byer og landsbyer. Den nye struktur giver Aalborg Kommune en stor udfordring med at udvikle nye byroller, som matcher nutidens netværksbaserede samspil mellem byer med forskelligstørrelse og specialisering. Aalborg Kommune har derfor modtaget støtte af Realdania til at udvikle et nyt bykoncept, der erstatter det tidligere bymønster i amtets og de 4 sammenlægningskommuners planlægning. Resultatetet vil indgå i Kommunplan 29 og de efterfølgende års planlægning af byerne. Denne rapport er en del af Plan9 projektet og indgår som en del af grundlaget for at kunne udforme et forslag til bykoncept, der fastlægger principperne for den fremtidige byudvikling i Aalborg Kommune. Rapporten gennemgår statistiske og kvalitative nøgletal for alle kommunens byer med over 2 indbyggere, dvs. de byer hvor Danmarks Statistik kan levere statistiske oplysninger. Data Danmarks Statistik, Sundhedsstyrelsen og Aalborg Kommune Besigtigelse Forvaltningen for Sundhed - og Bæredygtig Udvikling Fotos Forvaltningen for Sundhed - og Bæredygtig Udvikling Rådgivning COWI A/S Regional udvikling, Strategi og Fysisk Planlægning Foruden denne rapport indgår en større bylivsundersøgelse og en livsformsanalyse som grundlag for udarbejdelsen af et forslag til byroller i Aalborg Kommune. Analyse af livsformer og brugen af byerne forventes afrapporteret medio 28. For mere information om projektet henvises til Plan9's hjemmeside: Byrapport Bylivsanalyse Forslag til Bykoncept Livsformer 2 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

3 Indhold Opsamling... 4 Byerne i Aalborg Kommune - statistik... 6 Gennemgang af 4 byer Aalborg Nørresundby Svenstrup... 2 Nibe Vodskov Klarup Gistrup Storvorde... 3 Frejlev Hals Vester Hassing Vestbjerg Vadum... 4 Godthåb Gandrup Sulsted Kongerslev Tylstrup... 5 Mou Dall Villaby Ulsted Byer med under 1. indbyggere Langholt Sønderholm... 6 Ferslev Grindsted Hou Gudumholm Ellidshøj... 7 Vaarst Stae Fjellerad Farstrup Nøvling... 8 Sebbersund Nørre Kongerslev Uggerhalne Valsted Nørholm... 9 Bislev Kølby Gennemgang af byer under 2 indbyggere vil blive igangsat maj 28 Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 3

4 Opsamling Sammenligning af statistiske hovedtræk for de enkelte byer Nedenstående skema viser en sammenligning af statististiske hovedtræk for alle byer med over 2 indbyggere i Aalborg Kommune (ekskl. Aalborg og Nørreundby) suppleret med en vurdering af bymiljøet i den enkelte by. Skemaet viser, hvordan byerne for udvalgte parametre afviger fra gennemsnittet i byer indenfor sammen størrelseskategori. Det fremgår fx, at Frejlev har 5 færre arbejdspladser end gennemsnittet for byer i tilsvarende størrelse, når der samtidig tages højde for den enkelte bys indbyggertal. Det fremgår fx også, at der i Nørholm bor relativ mange med en mellemlang eller lang videregående uddannelse og, at der er relativ få børnefamilier i Uggerhalne. Ser man på tværs af de enkelte parametre viser der sig betydelige forskellige mellem byerne. For de største byer tegner der sig fx et billede af, at Frejlev og Vadum er hinandens statistiske modsætninger og formodentlig henvender sig til forskellige livsformer. På samme måde udgør Godthåb og Tylstrup samt Nøvling og Kølby byer med vidt forskellige karaktertræk. Af skemaet fremgår det samtidig, at Aalborg Kommune forventer at den væsentligste befolkningsvækst vil ske i skoledistrikterne omkring Nibe, Storvorde, Frejlev og Hals. By Afstand fra Aalborg (9) Byens afvigelse i PROCENT fra byer i samme størrelse (>2., 1.-2., 5-1., 2-5 indbyggere) Befolkningstal Andel, videregående (1.1.27) Befolkningsudvikling Befolkningsprognose Gennemsnitsalder Andel beskæftigede uddannelse Personindkomst Andel parcelhuse Andel par med børn Huspriser (vurdering) Arbejdspladser ift. indbyggertal (18-59 år) Tilflytningsrate (tilflytninger/indb.) Svenstrup Nibe Vodskov Klarup Gistrup Bymiljøvurdering (1-5)* Storvorde Frejlev Hals Vester Hassing Vestbjerg Vadum Godthåb Gandrup Sulsted Kongerslev Tylstrup Mou Dall Villaby ? Ulsted Langholt Sønderholm Ferslev Grindsted Hou Gudumholm Ellidshøj Vaarst Stae Fjellerad Farstrup Nøvling Sebbersund Nørre Kongerslev Uggerhalne Valsted Nørholm Bislev Kølby Signaturforklaring Den gennemsnitlige, årlige Huspriser: Baseret på ejendomsvurdering 26 Andel parcelhuse: Andel af parcelhuse i forhold til den samlede boligmasse Personindkomst: Gennemsnitlig personindkomst for personer over 15 år Andel, videregående uddannelse: Andel med mellemlang eller lang uddannelse Beskæftigelse: Andel af befolkning over 15 år med arbejde 4 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

5 Tylstrup Brønderslev Kommune Sulsted Grindsted Jammerbugt Kommune Vestbjerg Uggerhalne Vadum Vodskov Langholt Stae Ulsted Nørresundby Vester Hassing Gandrup Hou Nørholm Aalborg Sønderholm Frejlev Dall Villaby Gistrup Klarup Storvorde Hals Farstrup Kølby Valsted Sebbersund Bislev Nibe Svenstrup Godthåb Ferslev Ellidshøj Nøvling Vårst Fjellerad Gudumholm Mou Nørre Kongerslev Kongerslev Vesthimmerland Kommune Rebild Kommune Kort med de 4 byer Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 5

6 Byerne i Aalborg Statistik Byerne i Aalborg Befolkningen Alder I det følgende vil det statistiske materiale fremgå for byer over 2 indbyggere. De statistiske oplysninger vil endvidere frem seperat for de enkelte byer fra s. 16. Statistikken indholder oplsyninger om: Befolkning Alder Beskæftigelse Uddannelse Indkomst Boligtyper Husstande Ejendomspriser Tomme boliger Virksomheder Ansatte pendlingsmønsteret i Aalborg Kommune. Byer med indbyggere Vårst St ae Fjellerad Farstrup Nøvling Sebbersund By med indb. Gennemsnit Nørre Kongerslev Uggerhalne Valsted Nørholm Bislev Kølby Byer med indbyggere Langholt Sønderholm Ferslev By med indb. Gennemsnit Grindsted Hou Gudumholm Ellidshøj Byer med indbyggere Godthåb Gandrup Sulsted By med indb. Gennemsnit Kongerslev Tylstrup Mou Dall Villaby Ulsted Indekseret gennemsnitsalder Byer med indbyggere 112 Nibe Svenst rup 11 Landområde Vodskov Klarup 1 8 By med indb. Gistrup By med indb. Gennemsnit Storvorde By med indb. Frejlev Hals 1 2 By med indb. Vester Hassing Vestbjerg 1 By med indb. Vadum By med 2-3 indb. 94 By med 3-11 indb Aalborg Nørresundby Aalborg Kommune Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

7 Byerne i Aalborg Statistik Byerne i Aalborg Opsamling, temaopdelt Antal beskæftigede i procent Uddannelse Indkomst 3 25 By med indb. 2 By med indb. 15 By med indb. 1 By med indb. By med 2-3 indb. 5 By med 3-11 indb Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 7

8 Byerne i Aalborg Statistik Indkomst Boligtyper 1 % 1 % Indkomstgruppe 6 Indkomstgruppe 5 6 Andet Stuehuse Indkomstgruppe 4 5 Etagebolig Indkomstgruppe 3 Rækkehuse o.l. 4 Indkomstgruppe 2 Indkomstgruppe 1 4 Parcelhuse 1 % By med indb. By med indb. By med indb. By med 2- By med 2- By med indb. 3 indb. 11 indb Aalborg Kommune By med indb. By med By med 1- indb indb. By med indb. By med 2- By med 3-3 indb. 11 indb Aalborg Kommune 8 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

9 Byerne i Aalborg Statistik Husstande Ejendomspriser 1 % Øvrige Enlig uden børn 4 Enlig med børn Par uden børn Par med børn 6 Kvmpris 1999 Kvmpris Landområde By med indb. By med 5- By med 1- By med 2- By med 999 indb indb indb. 2-3 indb. By med 3-11 indb Grand Total By med indb. By med By med 1- indb indb. By med indb. By med 2- By med 3-3 indb. 11 indb. Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 9

10 Byerne i Aalborg Statistik Tomme boliger Virksomheder i kommunen,,,, Andel tomme boliger 199 Andel tomme boliger 2,, 1 %, 9, By med indb. By med indb. By med 1- By med 2- By med 2- By med indb indb. 3 indb. 11 indb Aalborg Kommune % Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst Detailhandel, Hot el, Forretningsservice Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Landbrug 6 Andet Et agebolig 1 % 5 Rækkehuse 4 Parcelhuse St uehuse By med indb. By med 2- By med indb. 999 indb. By med By med By med indb. 3 indb. 11 indb Aalborg Kommune 1 % By med indb. By med By med 1- indb indb. By med indb. By med 2- By med 3-3 indb. 11 indb Aalborg Kommune 1 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

11 Byerne i Aalborg Statistik Ansatte Ejendomspriser Byerne er indekseret indenfor tre kategoeier: befolkningstilvækst, ejendomspriser og indkomst. Indenfor disse kategorier er hver af byerne tildelt 1,, -1. Befolkningsvækst Ejendomspriser Indkomst 1-1 Mere end 1 % vækst i Mellem og 1 % vækst Negativ vækst i perioden perioden i perioden Vækst på over 5 % i Vækst på mellem 25 og Vækst på under 25 % i perioden 1999 til 26 5 % i perioden perioden Mere end 3 % af befolkningen med en indkomst over 3. i Mellem 2 og 3 % af befolkningen med en indkomst over 3. i Mere end 2 % af befolkningen med en indkomst over 3. i Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 11

12 Byerne i Aalborg Statistik Pendling Pendlere til Aalborg Kommune (22-data) Pendling mellem sogne i Aalborg Kommune, Aalborg og Nørresundby; samt indpendling fra, og udpendling til kommuner uden for Aalborg Kommune, 22. Bemærk at beskæftigede uden fast arbejdssted og uden adresse på arbejdsstedet ikke indgår i opgørelsen. Udover nedenstående kort er der udarbejdet Tilpendlere fra Aalborg Kommune (22-data) 12 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

13 Byerne i Aalborg Statistik Flytteanalyse af landet samt forskellen mellem indvandring og udvandring selsoverskud - forskel mellem antal fødsler og antal dødsfald fra Aalborg Kommune, det vil sige den reelle ændring i antal Nettoflytning, Danmark Fødselsoverskud Nettovandring Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 13

14 Gennemgang af byerne - metode Der er foretaget en sammenligning af byerne indenfor en række udvalgte statistiktemaer, som tilsammen vurderes at dække de væsentligste emner mht. befolknings- og erhvervsudvikling. Der er set nærmere på følgende temaer: Befolkning (udvikling, aldersfordeling, husstandstyper) Beskæftigelse Uddannelse Personindkomst (for skattepligtige personer) Boligtyper Ejendomspriser (en-familie boliger) Erhverv (virksomheder og arbejdspladser) Pendling, Aalborg Universitet Flyttemønster Servicefunktioner Tidsperiode Der er så vidt muligt anvendt statistik for perioden muligt, f.eks. fordi der undervejs har været databrud - dvs. spring i det statistiske datagrundlag, som gør tallene uegnede til sammenligninger over hele tidsperioden. Det statistikken gælder for. I alle tilfælde anvendes den nyest tilgængelige statistik. 24-data. som baserer sig på ud-træk fra CVR-registret, 27. Suppleret med oplysninger om kommunale institutio ner. stret, 27. tistikken stillet til rå-dighed af Region Nordjylland, der har indsamlet rådata i forbindelse med udarbejdelse af landdistriktsredegørelse 28. Data er herefter viderebearbejdet i regi af dette projekt. Ordforklaringer Skattepligtige personer: Antallet af personer fra 15 år og opefter. Videregående uddannelse: Kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse En-familie boliger: Parcel- og stuehuse samt række-, kæde og dobbelthuse Beskæftigelse: Der er endvidere foretaget en beskrivelse af byernes kvaliteter som bo og levested i relation til metoden, der er anvendt i Rubin undersøgelse. Der er i forbindelse med bykvalitetsvurderingen foretaget en besigtigelse af alle byer. Byernes kvaliteter består af: Byers historie fra deres oprindelse og frem til i dag er vurderet pga. af historisk litteratur. Bymiljøet er vurderet ud fra om, der er særlige karakterskabende elementer, der kendetegner byen som helhed. De særlige karakterskabende elementer kan fx være en karakteristisk byggeskik, monumenter eller et karakterskabende landskab. kerede indfaldsvej, erhvervsområderne og boligområderne. I alle byer er hver områdetype vurderet med et sæt faste parametre. Bymidten er vurderet med hensyn til fx om: til højde, størrelse og arkitektur, Beskæftigelses- og uddannelsesstatistik gælder personer over 15 år. For hvert tema er data præsenteret i form af diagrammer, der sammenligner byen med andre byer. Byen vurderes i forhold til byer af samme størrelse i forhold til en række parametre. De parametre, der for den enkelte by, har den største afvigelse i forhold til gennemsnittet, er nævnt først. Beskrivelsen er opbygget så byerne enten er over, eller også under gennemsnittet også selv om det nogle gange er marginalt. På opslaget viser grafer og tabeller mere præcist værdierne for de enkelte parametre. Indkomstgrupper : Byernes kvaliteter som bo- og levesteder Byernes rolle Statistiske kilder Størstedelen af statistikken er baseret på udtræk fra Statistikbanken eller leverede udtræk fra Danmarks Statistik. Undtagelserne er: ring 26 og leveret af Region Nordjylland stret, Sundhedsstyrelsen. Baserer sig på data fra Figur: Kilde, Rubin delrapport, Bykvaliteter og bosætning i nordjyske byer. 14 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

15 og om Boligområderne er vurderet med hensyn til om de eksempelvis er: store og ensformige Vurderingen bygger på en besigtigelse af alle byer samt bybeskrivelser fra kommuneplanerne Vurderingen af erhvervsområderne omfatter eksempelvis om: devej byen om Ved vurderingen af indfaldsvejene indgår eksempelvis om: til højde, størrelse og arkitektur, ninger og om serviceniveau bygger på. Målsætningerne for områderne ved et baggrundsnotat. Målsætningerne er opdelt i tre kategorier For hver kategori er der fastsat overordnede målsætninger for betjeningsomfanget i forhold til myldretid, øvrige dagtimer, aften og weekender og tidlig og sene timer i weekenden, teletaxi mv.. Tilgængeligheden er vurderet i forhold til om betjeningen lever op til målsætninger eller om serviceniveauet er ringere eller bedre i forhold hertil. Byernes service- og kulturudbud er vurderet ud fra, hvor mange service- og kulturtilbud de enkelte byer byer har - både de almindeligt forekommende og mere sjældne. Informationsindsamlingen er sket via CVR registeret, internetsøgninger, kommunale oplysninger om service udbud samt besigtigelser af samtlige byer. Byernes service- og kulturudbud er vurderet ud fra, hvor mange af 3 udvalgte eksempler på service- og kulturtilbud de enkelte byer har. De udvalgte service- og kulturtilbud omfatter både de almindeligt forekommende og mere sjældne. Natur og landskab Naturområder og landskaber, som byerne ligger i eller tæt på, er blevet undersøgt og vurderet. De undersøgte naturog landskabstyper og kriterierne for vurderingen er ud til kysten, ud til vandet, nelse over søer og andre større søer af særlig betyd ning. Søerne skal ligge i eller i kanten af byen. Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 15

16 Aalborg Landsdelscenter med 1.73 indb. Afstand fra Aalborg: km g Indeks Aalborg Kommune Indeks By med 3-11 indb Indeks Aalborg årige 7-16 årige årige årige Hele Kommunen Aalborg skolerne skoledistrikt Aalborg 1992 Aalborg 1998 Aalborg 26 Gennemsnit 26 - By Gennemsnit 26 - med 3-11 indb Aalborg Kommune Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg Gennemsnit - By Gennemsnit - med 3-11 indb Aalborg Kommune Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg Gennemsnit - By Gennemsnit - med 3-11 indb Aalborg Kommune Grundskole Gymnasiale udd. Erhvervsudd. Kort videregående udd. Mellemlang udd. Lang videregående udd. Uoplyst Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg Gennemsnit - By Gennemsnit - med 3-11 indb Aalborg Kommune Indkomstgruppe 1 Indkomstgruppe Indkomstgruppe 3 2 Indkomstgruppe 4 Indkomstgruppe 5 Indkomstgruppe Aalborg 1992 Aalborg 1998 Aalborg By med 3-11 Aalborg Kommune indb Stuehuse Parcelhuse Etagebolig Andet Rækkehuse o.l Aalborg 1992 Aalborg 1998 Aalborg By med 3-11 Aalborg Kommune indb Par med børn uden børn uden børn Øvrige Par Enlig med børn Enlig Huspriser ERHVERVSPROFIL Tilflytningsrate Pendlingsdata Arbejdspladser i forhold til befolkning i alderen Huspriser, vurdering kr. pr. kvm Andel par med børn Andel parcelhuse Gennemsnitlig personindkomst 2 Andel, mellemlang eller lang videregående udd. Aalborg By med 3-11 indb Aalborg Kommune Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg By med 3-11 Aalborg Kommune indb Landbrug Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Detailhandel, Hotel, Forretningsservice Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst 5 Tilflyttere Netto Fraflyttere Andel beskæftigede Gennemsnitsalder Befolkningsprognose Befolkningsudvikling % Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

17 Aalborg Storby -regionshovedstad Shoppingmiljø Kulturcenter Aalborg er regionens hovedby. Selvom skalaen ikke helt er til betegnelsen storby, så er det dog i Aalborg man kommer tættest på storbykvaliteter, storbyliv og gadekultur. Aalborg er en betydningsfuld studie- og uddannelsesby og styrkes blandt andet gennem etableringen af Musikkens Hus og Nordkraft. Aalborgs identitet er knyttet til middelalderbyen hvis spor stadig kan opleves i den historiske bykerne - og ikke mindst den tidligere arbejderbys industrielle bygningsanlæg: de rygende skorstene. Også beliggenheden ved Limfjorden er et betydningsfuldt strandenge og den friske vestenvind. I baglandet dannes bylandskabet af Østerådalens forløb mod fjorden mellem to kridtbakker mod øst og vest. hver deres æra i byens historie. Vesterbros Funkis suppleres af Aalborgtårnet, der udover at være et markant vartegn for byen, også illustrerer en ukuelig nordjysk tro på fremskridtet i en trængt tid. Havnens særlige skala og bebyggelsesstruktur danner en markant kontrast til den bagvedliggende homogene by. Den centrale del af Aalborg omkranses af mere forstadsprægede kvarterer som Hasseris, Vejgaard og Kærby med stærke historiske aner. Aalborg Øst, Gug og Skalborg er nyere bydannelser med større og monofuktionelle bolig- og erhvervsområder. Motorvejsanlægget udgør en markant skillelinie mellem Aalborg Øst og det øvrige Aalborg. Målforhold: 1:15. Servicefunktioner TOTAL 1.48 Biblioteker 6 Børnehaver 64 Dagligvarebutikker 83 Dagpleje og vuggestuer 314 Foreninger 183 Folkeskoler 31 Forlystelser 21 Fritidsklubber 18 Idrætsklubber 124 Lægepraksis 87 Tandlæger 72 Teatre og biografer 41 Ungdoms- og efterskoler 4 Kilde: CVR-udtræk, oktober 27 I tætbyen skiller Vesterbros og Boulevardens gaderum sig ud som arkitektonisk helstøbte gaderum, der eksponerer Bymidten 3 Boligområderne 3 Erhvervsområderne 3 Indfaldsvej 2 Målforhold: 1:65. Aalborg Indpendling Udpendling Sogne i Aalborg kommune Øvrige kommuner Bor og arbejder i sognet 3.25 Sogne i Aalborg kommune Nørresundby (4.192) Nørresundby (2.782) Gistrup (1.126) Svenstrup (853) Svenstrup (1.112) Vodskov (428) Klarup (99) Gistrup (244) Sulsted (96) Frejlev (145) Øvrige kommuner Rebild (2.887) Rebild (915) Jammerbugt (2.673) Jammerbugt (98) Brønderslev(2.79) Brønderslev (544) Hjørring (979) Hjørring (56) Mariagerfjord (92) Århus (55) 3: Over middel, 2: Middel. 1: Under middel Dall VIllaby Gistrup, Sdr. Tranders, Svenstrup, Frejlev, Klarup Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 17

18 Nørresundby Landsdelscenter med 2.9 indb. Afstand fra Aalborg: km Indeks Aalborg Kommune Indeks By med 2-3 indb. Indeks Nørresundby årige 7-16 årige årige årige Hele Kommunen Nørresundbyskolerne skoledistrikt Nørresundby 1992 Nørresundby 1998 Nørresundby 26 Gennemsnit 26 - By Gennemsnit 26 - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby Gennemsnit - By Gennemsnit - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe Gennemsnit Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby Gennemsnit - By - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Grundskole Gymnasiale udd. Erhvervsudd. Kort videregående udd. Mellemlang udd. Lang videregående udd. Uoplyst Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby Gennemsnit - By Gennemsnit - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Indkomstgruppe 1 Indkomstgruppe Indkomstgruppe 3 2 Indkomstgruppe 4 Indkomstgruppe 5 Indkomstgruppe Nørresundby 1992 Nørresundby 1998 Nørresundby By med 2-3 Aalborg Kommune indb. Stuehuse Parcelhuse Rækkehuse Andet o.l. Etagebolig Nørresundby 1992 Nørresundby 1998 Nørresundby By med 2-3 Aalborg Kommune indb. Par med børn Par uden børn Enlig uden børn Øvrige med børn Enlig Huspriser ERHVERVSPROFIL 15 1 Byens afvigelse fra det kommunale gennemsnit med hensyn til Tilflytningsrate Pendlingsdata Arbejdspladser i forhold til befolkning i alderen Huspriser, vurdering kr. pr. kvm Andel par med børn Andel parcelhuse 2 Nørresundby By med 2-3 indb Aalborg Kommune Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby By med 2-3 Aalborg Kommune indb. Landbrug Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Detailhandel, Hotel, Forretningsservice Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst Tilflyttere Netto Fraflyttere Gennemsnitlig personindkomst Andel, mellemlang eller lang videregående udd. Andel beskæftigede Gennemsnitsalder Befolkningsprognose Befolkningsudvikling % Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

19 Nørresundby Lindholm Høje Til trods for byens status som lillebror til Aalborg, er Nørresundby en by med en stærk lokal identitet. Købstaden Nørresundby var sin egen helt frem til kommunesammenlægningen 197. Herefter svandt byens handelsliv ind. ket af byen og har Skansebakken som sit højeste punkt. På det mellemste ligger Lindholm Høje. Fra kridtøens toppe er Servicefunktioner Nørresundby blev til et område man hastede igennem, og billedet blev for mange, det man kunne se fra indfaldsvejene, store skilte og uskønne bygninger. Men specielt i midtbyen er der sket markante forbedringer af bymiljøet i de seneste år. Nørresundby fungerer i dag som en integreret del af storbyen, og det giver gode muligheder for nye arbejdspladser og et bedre grundlag for butikker og service. Især den gode tilgængelighed fra motorvejsnettet virker til gunst for erhvervsudviklingen i Nørresundb. Nørresundby ligger indbydende på den sydvendte side af en kridtø med afrundede bakker og markante terrænfald ned mod Limfjorden. Kridtøens sydligste højdedrag er helt dæk- Beliggenheden på fjordens solside er attraktiv. I modsætning til den til tider mørke og kølige havnefront på Aalborgsiden ligger Nørresundbys havnearealer dejligt lyst og inviterer i høj grad til rekreativ udnyttelse. Byen er først og fremmest udbygget i et mønster med langs udfaldsvejene, mens Skansebakken umiddelbart spærrede for yderligere udbygning direkte mod nord. Efterhånden er bebyggelsen groet sammen med de tidligere landsbyer, Lindholm og Nr. Uttrup. Det var først med etableringen af Forbindelsesvejen omkring 195 at U-formens to "arme" blev forbundet. I dag er resultatet et næsten fuldt udbygget byområde bestående af midtbyen og 4 bydele: Skansekvarteret, Nørre Uttrup, Lindholm og Løvvang. Målforhold: 1:5. Biblioteker 4 Børnehaver 12 Dagligvarebutikker 17 Dagpleje og vuggestuer 88 Foreninger 38 Folkeskoler 6 Forlystelser 4 Fritidsklubber 5 Idrætsklubber 24 Lægepraksis 13 Tandlæger 8 Teatre og biografer 5 Ungdoms- og efterskoler 1 Kilde: CVR-udtræk, oktober 27 Bymidten 2 Boligområder 2 Erhvervsområderne 3 Indfaldsvej 1 Målforhold: 1:5. Indpendling Udpendling Sogne i Aalborg kommune Øvrige kommuner Bor og arbejder i sognet Sogne i Aalborg kommune Aalborg (2.664) Aalborg (4.128) Sulsted (267) Vodskov (144) Vodskov (24) Svenstrup (143) Vester Hassing (185) Vesterkær (64) Vadum (179) Sulsted (58) Øvrige kommuner Jammerbugt (711) Jammerbugt (258) Brønderslev(419) Rebild (123) Rebild (278) Brønderslev(111) Hjørring (127) Hjørring (75) Frederikshavn (19) Frederikshavn (71) 3: Over middel, 2: Middel. 1: Under middel Aalborg Vodskov Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 19

20 Svenstrup Oplandsby med 6.3 indb. Afstand fra Aalborg: 1 km Indeks Aalborg Kommune Indeks By med indb. Indeks Svenstrup årige 7-16 årige årige årige Hele Kommunen Svenstrup skolernes distrikt g Svenstrup 1992 Svenstrup 1998 Svenstrup 26 Gennemsnit 26 - By Gennemsnit 26 - med indb. Aalborg Kommune Svenstrup 1998 Svenstrup 23 Svenstrup Gennemsnit - By Gennemsnit - med indb. Aalborg Kommune Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe Svenstrup Svenstrup Gennemsnit Gennemsnit Svenstrup By - med indb. Aalborg Kommune Grundskole Gymnasiale udd. Erhvervsudd. Kort videregående udd Svenstrup 1998 Svenstrup 23 Svenstrup Gennemsnit - By Gennemsnit - med indb. Aalborg Kommune Indkomstgruppe 2 Indkomstgruppe 3 1 Indkomstgruppe Svenstrup 1992 Svenstrup 1998 Svenstrup By med indb. Aalborg Kommune Svenstrup 1992 Svenstrup 1998 Svenstrup By med indb. Aalborg Kommune Mellemlang udd. Lang videregående udd. Uoplyst Indkomstgruppe 4 Indkomstgruppe 5 Indkomstgruppe 6 Stuehuse Parcelhuse Rækkehuse o.l. Etagebolig Andet Par med børn Par uden børn Enlig med børn Enlig uden børn Øvrige Huspriser 9 ERHVERVSPROFIL Tilflytningsrate dspladser i forhold til befolkning i alderen Huspriser, vurdering kr. pr. kvm SVENSTRUP By med indb. Aalborg Kommune Svenstrup 1998 Svenstrup 23 Svenstrup By med indb. Aalborg Kommune Landbrug Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Detailhandel, Hotel, Forretningsservice Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst Tilflyttere Netto Fraflyttere Andel par med børn Andel parcelhuse Gennemsnitlig personindkomst Andel, mellemlang eller lang videregående udd. Andel beskæftigede Gennemsnitsalder Befolkningsudvikling Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

21 Svenstrup Flødalen Zinks fabrikker Svenstrup er en by med mange boliger og et varieret udbud af butikker, service og erhverv. Byens struktur hænger tæt sammen med landskabets former. Jernbanen, den gamle Nibe-bane, Langdyssen og Runesvinget har et forløb i de landskabelige lavninger, og mange af de øvrige gadeforløb har krumme forløb tilpasset terræn og baneforbindelser. Svenstrup en klar og let opfattelig struktur. Godt handlesliv i byen. Svenstrup kan inddeles i en gammel landsby knyttet til Guldbækken, en centralt beliggende stationsby, to perifere erhvervsområder og en boligby som via infrastruktur og ter- delse til den omkringliggende natur Byens styrke er de mange grønne elementer og det kuperede terræn med store rekreative kvaliteter. Byen afgrænses mod øst af den lavtliggende Østerådal. Fra nord-vest mødes skoven med byen. Byen er mod syd, vest og nord omgivet af et højere liggende terræn, mens den mod øst møder den lavere Østerådal. Guldbækken opdeler byen, i en del der hænger sammen med skov- og bakkelandskabet mod nord, og en sydlig del hvor byen formes af beliggenheden på to mindre landskabs-øer. Antallet af arbejdspladser i forhold til byens årige, ligger meget over gennemsnittet. Den gennemsnitlige årlige end gennemsnittet. Antallet af par med børn er meget under gennemsnittet. Andelen af parcelhuse er meget under gennemsnittet. Andelen af personer med en mellemlang eller lang uddannelse, er lidt under gennemsnittet. Befolkningsudviklingen siden 1992, ligger meget under gennemsnittet. Andelen af beskæftigede i byen er lidt under gennemsnittet. Indkomsten pr. person er lidt under gennemsnittet. Gennemsnitsalderen for beboere i byen, er lidt højere (ældre) end gennemsnittet. Byens huspriser er lidt højere end gennemsnittet. Målforhold: 1:15. Servicefunktioner Biblioteker 1 Børnehaver 3 Dagligvarebutikker 5 Dagpleje og vuggestuer 28 Foreninger 9 Folkeskoler 2 Forlystelser 1 Fritidsklubber 3 Idrætsklubber 5 Lægepraksis 1 Tandlæger 2 Teatre og biografer - Ungdoms- og efterskoler - Kilde: CVR-udtræk, oktober 27 Bymidten 1 Boligområder 3 Erhvervsområderne 3 Indfaldsvej 1 3: Over middel, 2: Middel. 1: Under middel Målforhold: 1:35. Pe Svenstrup sogn Indpendling Udpendling Sogne i Aalborg kommune Øvrige kommuner Bor og arbejder i sognet 632 Sogne i Aalborg kommune Aalborg (819) Aalborg (1.112) Nørresundby (143) Nørresundby (88) Godthåb (19) Godthåb (23) Ellidshøj (63) Frejlev (15) Frejlev (6) Vodskov (14) Øvrige kommuner Rebild (411) Rebild (19) Jammerbugt (87) Mariagerfjord (27) Mariagerfjord (86) Vesthimmerland (26) Brønderslev(61) Jammerbugt (24) Vesthimmerland (59) Århus (21) Godthåb, Dall VIllaby Frejlev, Aalborg, Ferslev, Ellidshøj, Frejlev Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 21

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Hirtshals. Hjørring. Vrå. Pandrup Kaas Åbybro. Sulsted. Vadum. Klarup. Aalborg. Gistrup Svenstrup. Nibe. Støvring. Skørping. Haverslev. Arden.

Hirtshals. Hjørring. Vrå. Pandrup Kaas Åbybro. Sulsted. Vadum. Klarup. Aalborg. Gistrup Svenstrup. Nibe. Støvring. Skørping. Haverslev. Arden. R U B I N Fjerritslev Løgstør Ranum Bykvaliteter og bosætning i nordjyske byer Farsø Løkken Brovst Aars Nibe Hirtshals Hjørring Pandrup Kaas Åbybro Vadum Aalborg Støvring Haverslev Nørager Vrå Brønderslev

Læs mere

Vaarst i kommuneplan 09

Vaarst i kommuneplan 09 Velkommen til Vaarst Høringssvar Vaarst i kommuneplan 09 August 2009 1 Vaarst er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg kommune på grænsen af Lindenborg Ådal. Fra bakken over Vaarst er der udsigt til

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. April 2014 STARTREDEGØRELSE Tech College, Øster Uttrup Ve og Rørdalsve Vegård Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestberg Hallerup Dronninglund

Læs mere

Fra spildevand til rekreativt land og vand

Fra spildevand til rekreativt land og vand Fra spildevand til rekreativt land og vand MINDRE CO 2 MERE KLIMA BORGERTRIVSEL I RENE OMGIVELSER SEPARATKLOAKERING SKÅNER MILJØET AALBORG FORSYNING Vi forbedrer miljøet også for de næste generationer

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Byrapporten. - byer under 200 indbyggere. Plan09 - Nye Byroller 2008

Byrapporten. - byer under 200 indbyggere. Plan09 - Nye Byroller 2008 Byrapporten - byer under 200 indbyggere Plan09 - Nye Byroller 2008 Plan09 - Nye Byroller 2008 Bystrukturen i den nye kommune består af Aalborg, en række mellemstore byer som Nibe, Svenstrup, Storvorde,

Læs mere

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING RAPPORTENS BUDSKABER Vejle er en by i befolkningsmæssig vækst og der er flere, der flytter til byen end fra byen. Det er især

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt

Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt 1 Fag: Det erhvervsrelaterede projekt Eksamenskode: HBIB00161E Navn: Mia Sund Ingerslev Studienummer: WTN257 Projktudbyder: Aalborg Bibliotekerne

Læs mere

Byrapporten. - byer under 200 indbyggere. Plan09 - Nye Byroller 2008

Byrapporten. - byer under 200 indbyggere. Plan09 - Nye Byroller 2008 Byrapporten - byer under 200 indbyggere Plan09 - Nye Byroller 2008 Plan09 - Nye Byroller 2008 Bystrukturen i den nye kommune består af Aalborg, en række mellemstore byer som Nibe, Svenstrup, Storvorde,

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog

Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog Erhvervskatalog BY Kommune BEDRE Erhvervsområder Nord nord kommune Magistratens 2. afdeling Erhvervs- og miljøforvaltningen Tylstrup Oversigtskort Sulsted Oplandsbyer Nord Grindsted Hammer Bakker Vadum

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.030 for udvidelse af bydelscentret i Gug Aalborg Byråd godkendte den 8. september

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

ET DEMOGRAFISK BLIK PÅ KOKKEDAL

ET DEMOGRAFISK BLIK PÅ KOKKEDAL ET DEMOGRAFISK BLIK PÅ KOKKEDAL Demografiske forskelle og ligheder mellem boligområderne i Kokkedal Indhold s. 3 Indledning: s. 4 Introduktion til områderne s. 6 Resumé af hovedpunkter s. 9 Individ & etnicitet:

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl.

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 26. november 2007 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 til offentliggørelse

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE

HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE AUGUST DECEMBER 2015 Foto: Shutterstock.com / Lopolo Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune Aalborg Ungdomsskole Aalborg Kommune UngAalborg

Læs mere

Årsberetning 2013 for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Årsberetning 2013 for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Årsberetning 2013 for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling er en tværgående forvaltning, der har ansvar for udvikling og drift af sundhedsfremme og forebyggelse,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Til Kopi til Fra Byrådet Team-Kommuneplan 14-10-2009 Sagsnr.: 2009-28434 Dok.nr.: 2009-284263 Init.: MK Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Forslag til Kommuneplan09 har været

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012. NOTAT Dato: 3. september 2012 Projektnavn: Forespørgsler, ad-hoc opgaver IGM/Projekt nr.: 12-01-70/4123710 Udarbejdet af: Flemming Lapertis Kvalitetssikring: Modtager: Side: 1 af 15 Morten Steen Sørensen

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Det vil vi Perspektivplan 2014-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. DAGPLEJEN I AALBORG KOMMUNE... 4 2.1. OM DAGPLEJEN... 4 2.2 DAGPLEJEPÆDAGOGERNE... 4

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

SOLSIDEN. om Aalborg Kommune

SOLSIDEN. om Aalborg Kommune KOMMUNEPLANEN SKAL REVIDERES FOR DEN NORDLIGE DEL AF STORBYEN. REVISIONEN OMFATTER HELE NØRRESUNDBY UNDTAGEN MIDTBYEN - DVS. LINDHOLM, LØVVANG, NØRRE UTTRUP OG SKANSEKVARTERET. DETTE HÆFTE ER BYRÅDETS

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Arrangør: Støvring Idrætsforening Fodbold Støvring Idrætsforenings fodboldafdeling byder velkommen til det

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger

Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger Kolding Kommune, 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Befolkningsprognose 2011-2024... 4 Prognosens hovedresultater... 4 Arealudlæg i Kolding

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

BILAG 2 KILDEBJERG RY

BILAG 2 KILDEBJERG RY FACT-SHEET BESKRIVELSE ILLUSTRATIONER, FOTOS, DIAGRAMMER BILAG 2 KILDEBJERG RY 1. 1.1 Områdets navn Kildebjerg Ry Lokalplan nr.112, nr.128, nr. 133, nr. 1023, forslag til LP nr. 1020 (midterfasen) ultimo

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere