Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer

2 Forord Bystrukturen i den nye kommune består af Aalborg, en række mellemstore byer som Nibe, Svenstrup, Storvorde, Hals og Vodskov samt mange mindre byer og landsbyer. Den nye struktur giver Aalborg Kommune en stor udfordring med at udvikle nye byroller, som matcher nutidens netværksbaserede samspil mellem byer med forskelligstørrelse og specialisering. Aalborg Kommune har derfor modtaget støtte af Realdania til at udvikle et nyt bykoncept, der erstatter det tidligere bymønster i amtets og de 4 sammenlægningskommuners planlægning. Resultatetet vil indgå i Kommunplan 29 og de efterfølgende års planlægning af byerne. Denne rapport er en del af Plan9 projektet og indgår som en del af grundlaget for at kunne udforme et forslag til bykoncept, der fastlægger principperne for den fremtidige byudvikling i Aalborg Kommune. Rapporten gennemgår statistiske og kvalitative nøgletal for alle kommunens byer med over 2 indbyggere, dvs. de byer hvor Danmarks Statistik kan levere statistiske oplysninger. Data Danmarks Statistik, Sundhedsstyrelsen og Aalborg Kommune Besigtigelse Forvaltningen for Sundhed - og Bæredygtig Udvikling Fotos Forvaltningen for Sundhed - og Bæredygtig Udvikling Rådgivning COWI A/S Regional udvikling, Strategi og Fysisk Planlægning Foruden denne rapport indgår en større bylivsundersøgelse og en livsformsanalyse som grundlag for udarbejdelsen af et forslag til byroller i Aalborg Kommune. Analyse af livsformer og brugen af byerne forventes afrapporteret medio 28. For mere information om projektet henvises til Plan9's hjemmeside: Byrapport Bylivsanalyse Forslag til Bykoncept Livsformer 2 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

3 Indhold Opsamling... 4 Byerne i Aalborg Kommune - statistik... 6 Gennemgang af 4 byer Aalborg Nørresundby Svenstrup... 2 Nibe Vodskov Klarup Gistrup Storvorde... 3 Frejlev Hals Vester Hassing Vestbjerg Vadum... 4 Godthåb Gandrup Sulsted Kongerslev Tylstrup... 5 Mou Dall Villaby Ulsted Byer med under 1. indbyggere Langholt Sønderholm... 6 Ferslev Grindsted Hou Gudumholm Ellidshøj... 7 Vaarst Stae Fjellerad Farstrup Nøvling... 8 Sebbersund Nørre Kongerslev Uggerhalne Valsted Nørholm... 9 Bislev Kølby Gennemgang af byer under 2 indbyggere vil blive igangsat maj 28 Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 3

4 Opsamling Sammenligning af statistiske hovedtræk for de enkelte byer Nedenstående skema viser en sammenligning af statististiske hovedtræk for alle byer med over 2 indbyggere i Aalborg Kommune (ekskl. Aalborg og Nørreundby) suppleret med en vurdering af bymiljøet i den enkelte by. Skemaet viser, hvordan byerne for udvalgte parametre afviger fra gennemsnittet i byer indenfor sammen størrelseskategori. Det fremgår fx, at Frejlev har 5 færre arbejdspladser end gennemsnittet for byer i tilsvarende størrelse, når der samtidig tages højde for den enkelte bys indbyggertal. Det fremgår fx også, at der i Nørholm bor relativ mange med en mellemlang eller lang videregående uddannelse og, at der er relativ få børnefamilier i Uggerhalne. Ser man på tværs af de enkelte parametre viser der sig betydelige forskellige mellem byerne. For de største byer tegner der sig fx et billede af, at Frejlev og Vadum er hinandens statistiske modsætninger og formodentlig henvender sig til forskellige livsformer. På samme måde udgør Godthåb og Tylstrup samt Nøvling og Kølby byer med vidt forskellige karaktertræk. Af skemaet fremgår det samtidig, at Aalborg Kommune forventer at den væsentligste befolkningsvækst vil ske i skoledistrikterne omkring Nibe, Storvorde, Frejlev og Hals. By Afstand fra Aalborg (9) Byens afvigelse i PROCENT fra byer i samme størrelse (>2., 1.-2., 5-1., 2-5 indbyggere) Befolkningstal Andel, videregående (1.1.27) Befolkningsudvikling Befolkningsprognose Gennemsnitsalder Andel beskæftigede uddannelse Personindkomst Andel parcelhuse Andel par med børn Huspriser (vurdering) Arbejdspladser ift. indbyggertal (18-59 år) Tilflytningsrate (tilflytninger/indb.) Svenstrup Nibe Vodskov Klarup Gistrup Bymiljøvurdering (1-5)* Storvorde Frejlev Hals Vester Hassing Vestbjerg Vadum Godthåb Gandrup Sulsted Kongerslev Tylstrup Mou Dall Villaby ? Ulsted Langholt Sønderholm Ferslev Grindsted Hou Gudumholm Ellidshøj Vaarst Stae Fjellerad Farstrup Nøvling Sebbersund Nørre Kongerslev Uggerhalne Valsted Nørholm Bislev Kølby Signaturforklaring Den gennemsnitlige, årlige Huspriser: Baseret på ejendomsvurdering 26 Andel parcelhuse: Andel af parcelhuse i forhold til den samlede boligmasse Personindkomst: Gennemsnitlig personindkomst for personer over 15 år Andel, videregående uddannelse: Andel med mellemlang eller lang uddannelse Beskæftigelse: Andel af befolkning over 15 år med arbejde 4 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

5 Tylstrup Brønderslev Kommune Sulsted Grindsted Jammerbugt Kommune Vestbjerg Uggerhalne Vadum Vodskov Langholt Stae Ulsted Nørresundby Vester Hassing Gandrup Hou Nørholm Aalborg Sønderholm Frejlev Dall Villaby Gistrup Klarup Storvorde Hals Farstrup Kølby Valsted Sebbersund Bislev Nibe Svenstrup Godthåb Ferslev Ellidshøj Nøvling Vårst Fjellerad Gudumholm Mou Nørre Kongerslev Kongerslev Vesthimmerland Kommune Rebild Kommune Kort med de 4 byer Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 5

6 Byerne i Aalborg Statistik Byerne i Aalborg Befolkningen Alder I det følgende vil det statistiske materiale fremgå for byer over 2 indbyggere. De statistiske oplysninger vil endvidere frem seperat for de enkelte byer fra s. 16. Statistikken indholder oplsyninger om: Befolkning Alder Beskæftigelse Uddannelse Indkomst Boligtyper Husstande Ejendomspriser Tomme boliger Virksomheder Ansatte pendlingsmønsteret i Aalborg Kommune. Byer med indbyggere Vårst St ae Fjellerad Farstrup Nøvling Sebbersund By med indb. Gennemsnit Nørre Kongerslev Uggerhalne Valsted Nørholm Bislev Kølby Byer med indbyggere Langholt Sønderholm Ferslev By med indb. Gennemsnit Grindsted Hou Gudumholm Ellidshøj Byer med indbyggere Godthåb Gandrup Sulsted By med indb. Gennemsnit Kongerslev Tylstrup Mou Dall Villaby Ulsted Indekseret gennemsnitsalder Byer med indbyggere 112 Nibe Svenst rup 11 Landområde Vodskov Klarup 1 8 By med indb. Gistrup By med indb. Gennemsnit Storvorde By med indb. Frejlev Hals 1 2 By med indb. Vester Hassing Vestbjerg 1 By med indb. Vadum By med 2-3 indb. 94 By med 3-11 indb Aalborg Nørresundby Aalborg Kommune Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

7 Byerne i Aalborg Statistik Byerne i Aalborg Opsamling, temaopdelt Antal beskæftigede i procent Uddannelse Indkomst 3 25 By med indb. 2 By med indb. 15 By med indb. 1 By med indb. By med 2-3 indb. 5 By med 3-11 indb Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 7

8 Byerne i Aalborg Statistik Indkomst Boligtyper 1 % 1 % Indkomstgruppe 6 Indkomstgruppe 5 6 Andet Stuehuse Indkomstgruppe 4 5 Etagebolig Indkomstgruppe 3 Rækkehuse o.l. 4 Indkomstgruppe 2 Indkomstgruppe 1 4 Parcelhuse 1 % By med indb. By med indb. By med indb. By med 2- By med 2- By med indb. 3 indb. 11 indb Aalborg Kommune By med indb. By med By med 1- indb indb. By med indb. By med 2- By med 3-3 indb. 11 indb Aalborg Kommune 8 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

9 Byerne i Aalborg Statistik Husstande Ejendomspriser 1 % Øvrige Enlig uden børn 4 Enlig med børn Par uden børn Par med børn 6 Kvmpris 1999 Kvmpris Landområde By med indb. By med 5- By med 1- By med 2- By med 999 indb indb indb. 2-3 indb. By med 3-11 indb Grand Total By med indb. By med By med 1- indb indb. By med indb. By med 2- By med 3-3 indb. 11 indb. Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 9

10 Byerne i Aalborg Statistik Tomme boliger Virksomheder i kommunen,,,, Andel tomme boliger 199 Andel tomme boliger 2,, 1 %, 9, By med indb. By med indb. By med 1- By med 2- By med 2- By med indb indb. 3 indb. 11 indb Aalborg Kommune % Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst Detailhandel, Hot el, Forretningsservice Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Landbrug 6 Andet Et agebolig 1 % 5 Rækkehuse 4 Parcelhuse St uehuse By med indb. By med 2- By med indb. 999 indb. By med By med By med indb. 3 indb. 11 indb Aalborg Kommune 1 % By med indb. By med By med 1- indb indb. By med indb. By med 2- By med 3-3 indb. 11 indb Aalborg Kommune 1 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

11 Byerne i Aalborg Statistik Ansatte Ejendomspriser Byerne er indekseret indenfor tre kategoeier: befolkningstilvækst, ejendomspriser og indkomst. Indenfor disse kategorier er hver af byerne tildelt 1,, -1. Befolkningsvækst Ejendomspriser Indkomst 1-1 Mere end 1 % vækst i Mellem og 1 % vækst Negativ vækst i perioden perioden i perioden Vækst på over 5 % i Vækst på mellem 25 og Vækst på under 25 % i perioden 1999 til 26 5 % i perioden perioden Mere end 3 % af befolkningen med en indkomst over 3. i Mellem 2 og 3 % af befolkningen med en indkomst over 3. i Mere end 2 % af befolkningen med en indkomst over 3. i Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 11

12 Byerne i Aalborg Statistik Pendling Pendlere til Aalborg Kommune (22-data) Pendling mellem sogne i Aalborg Kommune, Aalborg og Nørresundby; samt indpendling fra, og udpendling til kommuner uden for Aalborg Kommune, 22. Bemærk at beskæftigede uden fast arbejdssted og uden adresse på arbejdsstedet ikke indgår i opgørelsen. Udover nedenstående kort er der udarbejdet Tilpendlere fra Aalborg Kommune (22-data) 12 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

13 Byerne i Aalborg Statistik Flytteanalyse af landet samt forskellen mellem indvandring og udvandring selsoverskud - forskel mellem antal fødsler og antal dødsfald fra Aalborg Kommune, det vil sige den reelle ændring i antal Nettoflytning, Danmark Fødselsoverskud Nettovandring Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 13

14 Gennemgang af byerne - metode Der er foretaget en sammenligning af byerne indenfor en række udvalgte statistiktemaer, som tilsammen vurderes at dække de væsentligste emner mht. befolknings- og erhvervsudvikling. Der er set nærmere på følgende temaer: Befolkning (udvikling, aldersfordeling, husstandstyper) Beskæftigelse Uddannelse Personindkomst (for skattepligtige personer) Boligtyper Ejendomspriser (en-familie boliger) Erhverv (virksomheder og arbejdspladser) Pendling, Aalborg Universitet Flyttemønster Servicefunktioner Tidsperiode Der er så vidt muligt anvendt statistik for perioden muligt, f.eks. fordi der undervejs har været databrud - dvs. spring i det statistiske datagrundlag, som gør tallene uegnede til sammenligninger over hele tidsperioden. Det statistikken gælder for. I alle tilfælde anvendes den nyest tilgængelige statistik. 24-data. som baserer sig på ud-træk fra CVR-registret, 27. Suppleret med oplysninger om kommunale institutio ner. stret, 27. tistikken stillet til rå-dighed af Region Nordjylland, der har indsamlet rådata i forbindelse med udarbejdelse af landdistriktsredegørelse 28. Data er herefter viderebearbejdet i regi af dette projekt. Ordforklaringer Skattepligtige personer: Antallet af personer fra 15 år og opefter. Videregående uddannelse: Kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse En-familie boliger: Parcel- og stuehuse samt række-, kæde og dobbelthuse Beskæftigelse: Der er endvidere foretaget en beskrivelse af byernes kvaliteter som bo og levested i relation til metoden, der er anvendt i Rubin undersøgelse. Der er i forbindelse med bykvalitetsvurderingen foretaget en besigtigelse af alle byer. Byernes kvaliteter består af: Byers historie fra deres oprindelse og frem til i dag er vurderet pga. af historisk litteratur. Bymiljøet er vurderet ud fra om, der er særlige karakterskabende elementer, der kendetegner byen som helhed. De særlige karakterskabende elementer kan fx være en karakteristisk byggeskik, monumenter eller et karakterskabende landskab. kerede indfaldsvej, erhvervsområderne og boligområderne. I alle byer er hver områdetype vurderet med et sæt faste parametre. Bymidten er vurderet med hensyn til fx om: til højde, størrelse og arkitektur, Beskæftigelses- og uddannelsesstatistik gælder personer over 15 år. For hvert tema er data præsenteret i form af diagrammer, der sammenligner byen med andre byer. Byen vurderes i forhold til byer af samme størrelse i forhold til en række parametre. De parametre, der for den enkelte by, har den største afvigelse i forhold til gennemsnittet, er nævnt først. Beskrivelsen er opbygget så byerne enten er over, eller også under gennemsnittet også selv om det nogle gange er marginalt. På opslaget viser grafer og tabeller mere præcist værdierne for de enkelte parametre. Indkomstgrupper : Byernes kvaliteter som bo- og levesteder Byernes rolle Statistiske kilder Størstedelen af statistikken er baseret på udtræk fra Statistikbanken eller leverede udtræk fra Danmarks Statistik. Undtagelserne er: ring 26 og leveret af Region Nordjylland stret, Sundhedsstyrelsen. Baserer sig på data fra Figur: Kilde, Rubin delrapport, Bykvaliteter og bosætning i nordjyske byer. 14 Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

15 og om Boligområderne er vurderet med hensyn til om de eksempelvis er: store og ensformige Vurderingen bygger på en besigtigelse af alle byer samt bybeskrivelser fra kommuneplanerne Vurderingen af erhvervsområderne omfatter eksempelvis om: devej byen om Ved vurderingen af indfaldsvejene indgår eksempelvis om: til højde, størrelse og arkitektur, ninger og om serviceniveau bygger på. Målsætningerne for områderne ved et baggrundsnotat. Målsætningerne er opdelt i tre kategorier For hver kategori er der fastsat overordnede målsætninger for betjeningsomfanget i forhold til myldretid, øvrige dagtimer, aften og weekender og tidlig og sene timer i weekenden, teletaxi mv.. Tilgængeligheden er vurderet i forhold til om betjeningen lever op til målsætninger eller om serviceniveauet er ringere eller bedre i forhold hertil. Byernes service- og kulturudbud er vurderet ud fra, hvor mange service- og kulturtilbud de enkelte byer byer har - både de almindeligt forekommende og mere sjældne. Informationsindsamlingen er sket via CVR registeret, internetsøgninger, kommunale oplysninger om service udbud samt besigtigelser af samtlige byer. Byernes service- og kulturudbud er vurderet ud fra, hvor mange af 3 udvalgte eksempler på service- og kulturtilbud de enkelte byer har. De udvalgte service- og kulturtilbud omfatter både de almindeligt forekommende og mere sjældne. Natur og landskab Naturområder og landskaber, som byerne ligger i eller tæt på, er blevet undersøgt og vurderet. De undersøgte naturog landskabstyper og kriterierne for vurderingen er ud til kysten, ud til vandet, nelse over søer og andre større søer af særlig betyd ning. Søerne skal ligge i eller i kanten af byen. Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 15

16 Aalborg Landsdelscenter med 1.73 indb. Afstand fra Aalborg: km g Indeks Aalborg Kommune Indeks By med 3-11 indb Indeks Aalborg årige 7-16 årige årige årige Hele Kommunen Aalborg skolerne skoledistrikt Aalborg 1992 Aalborg 1998 Aalborg 26 Gennemsnit 26 - By Gennemsnit 26 - med 3-11 indb Aalborg Kommune Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg Gennemsnit - By Gennemsnit - med 3-11 indb Aalborg Kommune Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg Gennemsnit - By Gennemsnit - med 3-11 indb Aalborg Kommune Grundskole Gymnasiale udd. Erhvervsudd. Kort videregående udd. Mellemlang udd. Lang videregående udd. Uoplyst Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg Gennemsnit - By Gennemsnit - med 3-11 indb Aalborg Kommune Indkomstgruppe 1 Indkomstgruppe Indkomstgruppe 3 2 Indkomstgruppe 4 Indkomstgruppe 5 Indkomstgruppe Aalborg 1992 Aalborg 1998 Aalborg By med 3-11 Aalborg Kommune indb Stuehuse Parcelhuse Etagebolig Andet Rækkehuse o.l Aalborg 1992 Aalborg 1998 Aalborg By med 3-11 Aalborg Kommune indb Par med børn uden børn uden børn Øvrige Par Enlig med børn Enlig Huspriser ERHVERVSPROFIL Tilflytningsrate Pendlingsdata Arbejdspladser i forhold til befolkning i alderen Huspriser, vurdering kr. pr. kvm Andel par med børn Andel parcelhuse Gennemsnitlig personindkomst 2 Andel, mellemlang eller lang videregående udd. Aalborg By med 3-11 indb Aalborg Kommune Aalborg 1998 Aalborg 23 Aalborg By med 3-11 Aalborg Kommune indb Landbrug Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Detailhandel, Hotel, Forretningsservice Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst 5 Tilflyttere Netto Fraflyttere Andel beskæftigede Gennemsnitsalder Befolkningsprognose Befolkningsudvikling % Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

17 Aalborg Storby -regionshovedstad Shoppingmiljø Kulturcenter Aalborg er regionens hovedby. Selvom skalaen ikke helt er til betegnelsen storby, så er det dog i Aalborg man kommer tættest på storbykvaliteter, storbyliv og gadekultur. Aalborg er en betydningsfuld studie- og uddannelsesby og styrkes blandt andet gennem etableringen af Musikkens Hus og Nordkraft. Aalborgs identitet er knyttet til middelalderbyen hvis spor stadig kan opleves i den historiske bykerne - og ikke mindst den tidligere arbejderbys industrielle bygningsanlæg: de rygende skorstene. Også beliggenheden ved Limfjorden er et betydningsfuldt strandenge og den friske vestenvind. I baglandet dannes bylandskabet af Østerådalens forløb mod fjorden mellem to kridtbakker mod øst og vest. hver deres æra i byens historie. Vesterbros Funkis suppleres af Aalborgtårnet, der udover at være et markant vartegn for byen, også illustrerer en ukuelig nordjysk tro på fremskridtet i en trængt tid. Havnens særlige skala og bebyggelsesstruktur danner en markant kontrast til den bagvedliggende homogene by. Den centrale del af Aalborg omkranses af mere forstadsprægede kvarterer som Hasseris, Vejgaard og Kærby med stærke historiske aner. Aalborg Øst, Gug og Skalborg er nyere bydannelser med større og monofuktionelle bolig- og erhvervsområder. Motorvejsanlægget udgør en markant skillelinie mellem Aalborg Øst og det øvrige Aalborg. Målforhold: 1:15. Servicefunktioner TOTAL 1.48 Biblioteker 6 Børnehaver 64 Dagligvarebutikker 83 Dagpleje og vuggestuer 314 Foreninger 183 Folkeskoler 31 Forlystelser 21 Fritidsklubber 18 Idrætsklubber 124 Lægepraksis 87 Tandlæger 72 Teatre og biografer 41 Ungdoms- og efterskoler 4 Kilde: CVR-udtræk, oktober 27 I tætbyen skiller Vesterbros og Boulevardens gaderum sig ud som arkitektonisk helstøbte gaderum, der eksponerer Bymidten 3 Boligområderne 3 Erhvervsområderne 3 Indfaldsvej 2 Målforhold: 1:65. Aalborg Indpendling Udpendling Sogne i Aalborg kommune Øvrige kommuner Bor og arbejder i sognet 3.25 Sogne i Aalborg kommune Nørresundby (4.192) Nørresundby (2.782) Gistrup (1.126) Svenstrup (853) Svenstrup (1.112) Vodskov (428) Klarup (99) Gistrup (244) Sulsted (96) Frejlev (145) Øvrige kommuner Rebild (2.887) Rebild (915) Jammerbugt (2.673) Jammerbugt (98) Brønderslev(2.79) Brønderslev (544) Hjørring (979) Hjørring (56) Mariagerfjord (92) Århus (55) 3: Over middel, 2: Middel. 1: Under middel Dall VIllaby Gistrup, Sdr. Tranders, Svenstrup, Frejlev, Klarup Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 17

18 Nørresundby Landsdelscenter med 2.9 indb. Afstand fra Aalborg: km Indeks Aalborg Kommune Indeks By med 2-3 indb. Indeks Nørresundby årige 7-16 årige årige årige Hele Kommunen Nørresundbyskolerne skoledistrikt Nørresundby 1992 Nørresundby 1998 Nørresundby 26 Gennemsnit 26 - By Gennemsnit 26 - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby Gennemsnit - By Gennemsnit - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe Gennemsnit Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby Gennemsnit - By - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Grundskole Gymnasiale udd. Erhvervsudd. Kort videregående udd. Mellemlang udd. Lang videregående udd. Uoplyst Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby Gennemsnit - By Gennemsnit - med 2-3 indb. Aalborg Kommune Indkomstgruppe 1 Indkomstgruppe Indkomstgruppe 3 2 Indkomstgruppe 4 Indkomstgruppe 5 Indkomstgruppe Nørresundby 1992 Nørresundby 1998 Nørresundby By med 2-3 Aalborg Kommune indb. Stuehuse Parcelhuse Rækkehuse Andet o.l. Etagebolig Nørresundby 1992 Nørresundby 1998 Nørresundby By med 2-3 Aalborg Kommune indb. Par med børn Par uden børn Enlig uden børn Øvrige med børn Enlig Huspriser ERHVERVSPROFIL 15 1 Byens afvigelse fra det kommunale gennemsnit med hensyn til Tilflytningsrate Pendlingsdata Arbejdspladser i forhold til befolkning i alderen Huspriser, vurdering kr. pr. kvm Andel par med børn Andel parcelhuse 2 Nørresundby By med 2-3 indb Aalborg Kommune Nørresundby 1998 Nørresundby 23 Nørresundby By med 2-3 Aalborg Kommune indb. Landbrug Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Detailhandel, Hotel, Forretningsservice Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst Tilflyttere Netto Fraflyttere Gennemsnitlig personindkomst Andel, mellemlang eller lang videregående udd. Andel beskæftigede Gennemsnitsalder Befolkningsprognose Befolkningsudvikling % Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

19 Nørresundby Lindholm Høje Til trods for byens status som lillebror til Aalborg, er Nørresundby en by med en stærk lokal identitet. Købstaden Nørresundby var sin egen helt frem til kommunesammenlægningen 197. Herefter svandt byens handelsliv ind. ket af byen og har Skansebakken som sit højeste punkt. På det mellemste ligger Lindholm Høje. Fra kridtøens toppe er Servicefunktioner Nørresundby blev til et område man hastede igennem, og billedet blev for mange, det man kunne se fra indfaldsvejene, store skilte og uskønne bygninger. Men specielt i midtbyen er der sket markante forbedringer af bymiljøet i de seneste år. Nørresundby fungerer i dag som en integreret del af storbyen, og det giver gode muligheder for nye arbejdspladser og et bedre grundlag for butikker og service. Især den gode tilgængelighed fra motorvejsnettet virker til gunst for erhvervsudviklingen i Nørresundb. Nørresundby ligger indbydende på den sydvendte side af en kridtø med afrundede bakker og markante terrænfald ned mod Limfjorden. Kridtøens sydligste højdedrag er helt dæk- Beliggenheden på fjordens solside er attraktiv. I modsætning til den til tider mørke og kølige havnefront på Aalborgsiden ligger Nørresundbys havnearealer dejligt lyst og inviterer i høj grad til rekreativ udnyttelse. Byen er først og fremmest udbygget i et mønster med langs udfaldsvejene, mens Skansebakken umiddelbart spærrede for yderligere udbygning direkte mod nord. Efterhånden er bebyggelsen groet sammen med de tidligere landsbyer, Lindholm og Nr. Uttrup. Det var først med etableringen af Forbindelsesvejen omkring 195 at U-formens to "arme" blev forbundet. I dag er resultatet et næsten fuldt udbygget byområde bestående af midtbyen og 4 bydele: Skansekvarteret, Nørre Uttrup, Lindholm og Løvvang. Målforhold: 1:5. Biblioteker 4 Børnehaver 12 Dagligvarebutikker 17 Dagpleje og vuggestuer 88 Foreninger 38 Folkeskoler 6 Forlystelser 4 Fritidsklubber 5 Idrætsklubber 24 Lægepraksis 13 Tandlæger 8 Teatre og biografer 5 Ungdoms- og efterskoler 1 Kilde: CVR-udtræk, oktober 27 Bymidten 2 Boligområder 2 Erhvervsområderne 3 Indfaldsvej 1 Målforhold: 1:5. Indpendling Udpendling Sogne i Aalborg kommune Øvrige kommuner Bor og arbejder i sognet Sogne i Aalborg kommune Aalborg (2.664) Aalborg (4.128) Sulsted (267) Vodskov (144) Vodskov (24) Svenstrup (143) Vester Hassing (185) Vesterkær (64) Vadum (179) Sulsted (58) Øvrige kommuner Jammerbugt (711) Jammerbugt (258) Brønderslev(419) Rebild (123) Rebild (278) Brønderslev(111) Hjørring (127) Hjørring (75) Frederikshavn (19) Frederikshavn (71) 3: Over middel, 2: Middel. 1: Under middel Aalborg Vodskov Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 19

20 Svenstrup Oplandsby med 6.3 indb. Afstand fra Aalborg: 1 km Indeks Aalborg Kommune Indeks By med indb. Indeks Svenstrup årige 7-16 årige årige årige Hele Kommunen Svenstrup skolernes distrikt g Svenstrup 1992 Svenstrup 1998 Svenstrup 26 Gennemsnit 26 - By Gennemsnit 26 - med indb. Aalborg Kommune Svenstrup 1998 Svenstrup 23 Svenstrup Gennemsnit - By Gennemsnit - med indb. Aalborg Kommune Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe Svenstrup Svenstrup Gennemsnit Gennemsnit Svenstrup By - med indb. Aalborg Kommune Grundskole Gymnasiale udd. Erhvervsudd. Kort videregående udd Svenstrup 1998 Svenstrup 23 Svenstrup Gennemsnit - By Gennemsnit - med indb. Aalborg Kommune Indkomstgruppe 2 Indkomstgruppe 3 1 Indkomstgruppe Svenstrup 1992 Svenstrup 1998 Svenstrup By med indb. Aalborg Kommune Svenstrup 1992 Svenstrup 1998 Svenstrup By med indb. Aalborg Kommune Mellemlang udd. Lang videregående udd. Uoplyst Indkomstgruppe 4 Indkomstgruppe 5 Indkomstgruppe 6 Stuehuse Parcelhuse Rækkehuse o.l. Etagebolig Andet Par med børn Par uden børn Enlig med børn Enlig uden børn Øvrige Huspriser 9 ERHVERVSPROFIL Tilflytningsrate dspladser i forhold til befolkning i alderen Huspriser, vurdering kr. pr. kvm SVENSTRUP By med indb. Aalborg Kommune Svenstrup 1998 Svenstrup 23 Svenstrup By med indb. Aalborg Kommune Landbrug Bygge-anlæg, Fremstilling, Transport Detailhandel, Hotel, Forretningsservice Offentlig adm, Sundhed, Øvrige/uoplyst Tilflyttere Netto Fraflyttere Andel par med børn Andel parcelhuse Gennemsnitlig personindkomst Andel, mellemlang eller lang videregående udd. Andel beskæftigede Gennemsnitsalder Befolkningsudvikling Bykatalog Plan9 - Nye Byroller 28

21 Svenstrup Flødalen Zinks fabrikker Svenstrup er en by med mange boliger og et varieret udbud af butikker, service og erhverv. Byens struktur hænger tæt sammen med landskabets former. Jernbanen, den gamle Nibe-bane, Langdyssen og Runesvinget har et forløb i de landskabelige lavninger, og mange af de øvrige gadeforløb har krumme forløb tilpasset terræn og baneforbindelser. Svenstrup en klar og let opfattelig struktur. Godt handlesliv i byen. Svenstrup kan inddeles i en gammel landsby knyttet til Guldbækken, en centralt beliggende stationsby, to perifere erhvervsområder og en boligby som via infrastruktur og ter- delse til den omkringliggende natur Byens styrke er de mange grønne elementer og det kuperede terræn med store rekreative kvaliteter. Byen afgrænses mod øst af den lavtliggende Østerådal. Fra nord-vest mødes skoven med byen. Byen er mod syd, vest og nord omgivet af et højere liggende terræn, mens den mod øst møder den lavere Østerådal. Guldbækken opdeler byen, i en del der hænger sammen med skov- og bakkelandskabet mod nord, og en sydlig del hvor byen formes af beliggenheden på to mindre landskabs-øer. Antallet af arbejdspladser i forhold til byens årige, ligger meget over gennemsnittet. Den gennemsnitlige årlige end gennemsnittet. Antallet af par med børn er meget under gennemsnittet. Andelen af parcelhuse er meget under gennemsnittet. Andelen af personer med en mellemlang eller lang uddannelse, er lidt under gennemsnittet. Befolkningsudviklingen siden 1992, ligger meget under gennemsnittet. Andelen af beskæftigede i byen er lidt under gennemsnittet. Indkomsten pr. person er lidt under gennemsnittet. Gennemsnitsalderen for beboere i byen, er lidt højere (ældre) end gennemsnittet. Byens huspriser er lidt højere end gennemsnittet. Målforhold: 1:15. Servicefunktioner Biblioteker 1 Børnehaver 3 Dagligvarebutikker 5 Dagpleje og vuggestuer 28 Foreninger 9 Folkeskoler 2 Forlystelser 1 Fritidsklubber 3 Idrætsklubber 5 Lægepraksis 1 Tandlæger 2 Teatre og biografer - Ungdoms- og efterskoler - Kilde: CVR-udtræk, oktober 27 Bymidten 1 Boligområder 3 Erhvervsområderne 3 Indfaldsvej 1 3: Over middel, 2: Middel. 1: Under middel Målforhold: 1:35. Pe Svenstrup sogn Indpendling Udpendling Sogne i Aalborg kommune Øvrige kommuner Bor og arbejder i sognet 632 Sogne i Aalborg kommune Aalborg (819) Aalborg (1.112) Nørresundby (143) Nørresundby (88) Godthåb (19) Godthåb (23) Ellidshøj (63) Frejlev (15) Frejlev (6) Vodskov (14) Øvrige kommuner Rebild (411) Rebild (19) Jammerbugt (87) Mariagerfjord (27) Mariagerfjord (86) Vesthimmerland (26) Brønderslev(61) Jammerbugt (24) Vesthimmerland (59) Århus (21) Godthåb, Dall VIllaby Frejlev, Aalborg, Ferslev, Ellidshøj, Frejlev Plan9 - Nye Byroller 28 Byrapporten 21

Byrapporten. - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune. Plan09 - Nye Byroller 2008

Byrapporten. - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune. Plan09 - Nye Byroller 2008 Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer Forord Bystrukturen

Læs mere

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt godt i gang med Kommuneplan 2009 Miljøministeriet Realdania Forord Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive oplandsbyer og enestående

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4).

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4). Opdateret bilag 5 Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse Vandforsyningsplanens bilag 5 skal opdateres hvert år og godkendes af Miljø og Energiudvalget, jf. byrådets beslutning på møde den 19. april 2004 (punkt

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL

AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 1.0 DECEMBER 2015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering

Læs mere

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013 BILAG - Kvalitetsrapport 2015 Bilag 1: Karakterer Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse Bundne prøvefag 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Byplanvejens Skole 6,5 7,2 5,6 Farstrup Skole 6,5 5,1 5,8 Ferslev Skole

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

Vaarst-Fjellerad samarbejdende landsbyer. Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune

Vaarst-Fjellerad samarbejdende landsbyer. Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune Vaarst Fjellerad april 2009 1 Vaarst og Fjellerad er måske de to landsbyer i Aalborg kommune, som bedst forener muligheden for at

Læs mere

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen Bilag A Oversigt over samtlige figurer i rapporten Figur Titel Sidetal Kap. 2. Om undersøgelsen 2.2.1 Andel elever, der har svaret på spørgeskemaet - opgjort på klassetrin 16 2.2.2 Andel elever, der har

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Del 4:

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Flytteanalyser og bosætning

Flytteanalyser og bosætning Flytteanalyser og bosætning Thomas Jensen, COWI (toje@cowi.dk) Aalborg, 19. juni 2014 1 Intro Lidt om mig selv Civilingeniør i byplanlægning Arbejder i COWI Aalborg: - Digitale kommuneplaner - Letbaner

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Boligby med 2.600 indbyggere, kraftig befolkningsvækst og god funktionsdækning

Boligby med 2.600 indbyggere, kraftig befolkningsvækst og god funktionsdækning Frejlev Boligby med 2.600 indbyggere, kraftig befolkningsvækst og god funktionsdækning Frejlev i korte træk Oprindeligt en lille landsby, hvor udbygningen først begyndte i 1960 erne. I dag bosætningssatellit

Læs mere

Grindsted. Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning. Potentialer og udfordringer. Fakta om Grindsted

Grindsted. Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning. Potentialer og udfordringer. Fakta om Grindsted Grindsted Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning Grindsted i korte træk Oprindeligt landsby opstået langs Uggerhalnevej på nordsiden af Hammer Bakker. Attraktiv rekreativ beliggenhed

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Nøgletal til Skoleudvalget - Budget

Nøgletal til Skoleudvalget - Budget Nøgletal til Skoleudvalget - Budget 2018-2021 Nøgletallene er lavet på baggrund af henholdsvis data fra det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS), hvor det er muligt at sammenligne eksempelvis

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm.

STARTREDEGØRELSE. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Januar 2014 STARTREDEGØRELSE Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

Materiale om Tech College til Skoleudvalgets møde 4. november 2014

Materiale om Tech College til Skoleudvalgets møde 4. november 2014 Til Kopi til Fra Sagsnr. Skoleudvalget Indtast Kopi til Indtast sagsnr. Skoler Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby skole-kultur@aalborg.dk Init.: pes 28. oktober 2014 Materiale om Tech College

Læs mere

Esbjerg by. Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ. Befolkning Uddannelse Indkomst OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE

Esbjerg by. Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ. Befolkning Uddannelse Indkomst OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE Esbjerg by befolk fra 20 Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ Befolkning Uddannelse Indkomst 012 mx100m). udviklingen fra centrum. OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE FORORD

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 25. Årre 25.01 Årre By 25.02 Roust 25.03 Rousthøje 25.04 Hjortkær 25.10 Åbent land Årre Bevaringsværdige bygninger Rammer 25.01 Årre By Status Årre er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Maj 2014 STARTREDEGØRELSE Boliger i Gammel Hasseris, Bygaden 44-50 Hasseris Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Hirtshals. Hjørring. Vrå. Pandrup Kaas Åbybro. Sulsted. Vadum. Klarup. Aalborg. Gistrup Svenstrup. Nibe. Støvring. Skørping. Haverslev. Arden.

Hirtshals. Hjørring. Vrå. Pandrup Kaas Åbybro. Sulsted. Vadum. Klarup. Aalborg. Gistrup Svenstrup. Nibe. Støvring. Skørping. Haverslev. Arden. R U B I N Fjerritslev Løgstør Ranum Bykvaliteter og bosætning i nordjyske byer Farsø Løkken Brovst Aars Nibe Hirtshals Hjørring Pandrup Kaas Åbybro Vadum Aalborg Støvring Haverslev Nørager Vrå Brønderslev

Læs mere

Sulsted Åbybro Grindsted Biersted. Birkelse Vestbjerg. Nørholm AALBORG. AALBORG Holtet. Lundby. Vaarst Ellidshøj Fjellerad.

Sulsted Åbybro Grindsted Biersted. Birkelse Vestbjerg. Nørholm AALBORG. AALBORG Holtet. Lundby. Vaarst Ellidshøj Fjellerad. Pandrup Pandrup Tylstrup Tylstrup Åbybro Dronninglund Asaa Vestbjerg Uggerhalne Uggerhalne Vadum Arentsminde Hjallerup Grindsted Biersted Birkelse Asaa Vestbjerg Sulsted Åbybro Dronninglund Grindsted Biersted

Læs mere

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208 Aalborg Kommune Flytteanalyse COWI A/S Maren Turis Gade 2 9 Aalborg Udgivelsesdato 1228 1 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling i Aalborg Kommune. Type 22 23 24 25 26 27 22-27 28 Bestand 19.671 19.96

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // --

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // -- BYER I BEVÆGELSE Haderslev tæt på -- // Analyse af byer i udvikling // -- INTRO 2 BYANALYSER: Haderslev - tæt på Indhold Haderslev - tæt på er et projekt, hvor Region Syddanmark og Haderslev Kommune sætter

Læs mere

Nøgletal for folketallets udvikling

Nøgletal for folketallets udvikling Nøgletal for folketallets udvikling 21-26 Nøgletal 21 22 23 24 25 26 Folketal ultimo 8828 88686 88978 89615 9519 9149 Fødte 174 195 181 1161 193 1215 Døde 928 99 958 862 798 839 Fødselsoverskud 146 15

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen Datagrundlag

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen Datagrundlag Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 Datagrundlag 1 Beregningsmetode Nøgletallene for skoledelen er beregnet med udgangspunkt i fem forskellige kilder. Det drejer sig om: KMD-Matrix for skoleåret

Læs mere

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // --

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BYER I BEVÆGELSE Brørup -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BRØRUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde med Vejen

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN FORSIDEBILLEDE: LETBANE I BERN PÅ DENNE SIDE : BILLEDE FRA LETBANE I MULHOUSE ANALYSE - FUNKTIONELLE

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier N OTAT Yderområder er attraktive for børnefamilier D en 11. nov ember 2014 Sags I D : 1922991 D ok. ID : 1922991 Hovedkonklusioner: J N C @k l.dk D irek t e 3370 3802 Mobil 3131 1749 Befolkningsforskydningerne

Læs mere

2 STATUS. Anette Thierry, byplanarkitekt. Erik Hove Olesen, borgmester

2 STATUS. Anette Thierry, byplanarkitekt. Erik Hove Olesen, borgmester 30 2 STATUS Jeg synes ikke, man skal være så fikseret på vækst for enhver pris. Jeg synes, det er meget vigtigt at få alle alternativerne til vækst frem på lystavlen. Hvordan kan der udvikles samfund,

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni 2016

Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni 2016 Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni Den politiske beslutning Budgetrapport - Udvalget (ønsker), at forvaltningen udarbejder et forslag til, hvorledes der kan foretages en nærmere analyse

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Forslag til: Byudviklingsplan. for. Storvorde/Sejlflod

Forslag til: Byudviklingsplan. for. Storvorde/Sejlflod Forslag til: Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod Debat om: forslag til Ny Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod - Kommuneplantillæg nr. 8.009 Forslaget til ny Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Nordvestsjælland som forstad

Nordvestsjælland som forstad Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Bykatalog - Nordvestsjælland - Ny Holbæk Kommune - Holbæk Kommune

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere