Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60"

Transkript

1 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse Str Str

2 Indholdsfortegnelse 1. oversigt Generelt 3 1. Funktionsprincipper Cooler 14 og Cooler 24, 34, 48 og Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder 6 2. Risici El-udstyr Autorisation Mærkater 6 3 Installation Aflæsning/transport ind i bygningen Håndtering med truck Håndtering med kran 7 3. Opstilling Montering af håndtag Installationsprincipper Installation af Cooler størrelse Installation af Cooler størrelse Installation af Cooler størrelse el-tilslutning Strømtilslutning Cooler størrelse Cooler størrelse Cooler størrelse Cooler størrelse Øvrige el-tilslutninger GOLD verson B Øvrige aggregattyper 11 5 Ferritblok Kommunikationskabel Køletilslutning Placering Aftapning af kølebatteri Vandforbindelse Udluftningsnipler Isolering af kuldebærerkredsen Tilslutning til køleaggregat Sikkerhedsafløb Påfyldning af vand/glykolblanding Påfyldning Udluftning af systemet 14 7 Idriftsætning Forberedelser Før den første opstart Opstart Ved forkert fasefølge 15 8 Programmering og menubetjening Håndholdt terminal Display og knapper Menuernes knaptekster og symboler Menugruppering og niveauer 16 9 Menuer Hovedmenu Informationsmenuer Indstillingsmenuer Testmenuer Alarmmenuer alarmer Generelt Nulstilling (reset) af alarm Indstillinger Alarmforudsætninger Alarmprioriteter Vedligeholdelse Rengøring Skift af vand/glykolblanding Håndtering af kølemedium Påfyldning af køledmedium Årlig kontrol Service Kølebatteri og kølemiddelkøler Instruktion BASIC Kølemiddelkøler BCKO, Kølebatteri BCKA, Instruktion GOLD størrelse Installation af kølebatteri TBKA, TBKC Kanaltilslutning Gavltyper elektriske data Køleaggregat Strømforsyning generelle tekniske data Mekanisk opbygning Konstruktion Dimensioner og vægt Diverse Miljødokumentation Demonteringsinstruktion overensstemmelseserklæring 33 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

3 1. Oversigt 1.1. Generelt Køleaggregat Cooler Køleaggregatet Cooler er et komplet enhedsaggregat til komfortkøling i luftbehandlingssystemer. Alle komponenter er køleteknisk og elektrisk færdigkoblede og samlede i en fælles kassedel. Aggregaterne er prøvekørt før leveringen. Batterierne monteres i kanal. Rør mellem køleaggregat og batterier samt elektrisk tilslutning af kølemaskinen foretages på stedet. Cooler kan benyttes til alle luftbehandlingsaggregater. De seks effektvarianter er dog effektmæssigt tilpasset luftbehandlingssystem GOLD samt Basic Fuldstændig indirekte system (størrelse 24, 34, 48 og 60) Cooler har et fuldstændig indirekte system. Via varmevekslere overføres varme/køling fra kølemediet til glykolblandet vand. Både kuldebærerkreds og kølemiddelkreds fyldes efter installationen med en blanding af vand og 30 % ætylenglykol. Kompressorer Størrelserne 14, 18, 24 og 34 har to stempelkompressorer. Størrelse 48 og 60 har også to kompressorer, men af scroll-typen. Delvis indirekte system (størrelse 14 og 18) Cooler 14 og 18 har et delvis indirekte system. På den varme side benyttes et batteri (kondensor) til direkte fordampende kølemedium. På den kolde sider er der en varmeveksler, hvor veksling sker til glykolblandet vand, som er kuldebærer hen til kølebatteriet i indblæsningsluftkanalen. Påfyldning sker efter installation med glykolblandet vand indeholdende 30 % ætylenglykol. Kondensatorbatteriet er placeret i kølemaskinen, som monteres i afkastluftkanalen. Fig. 2 Kølemedium Cooler har dobbelte kølemediekredse, som er adskilt fra hinanden. Kølemedier er R407C og R134A, som findes i hver sin kreds med en kompressor til hver. Køle-mediekredsene er fyldt ved leveringen. Disse kølemedier har ingen i dag kendt indvirkning på ozonlaget, og der er ingen i øjeblikket kendte, fremtidige restriktioner. Kølemediemængde Se afsnit 14. Generelle tekniske data. Rapporteringspligt Der er kun rapporteringspligt til de lokale tilsynsmyndigheder, hvis påfyldningsmængden sammenlagt overstiger 10 kg. Årlig kontrol Der kræves årlig kontrol foretaget af akkrediteret kontrolorgan, hvis kølemediemængden i enhedsaggregatet overstiger 3 kg. Dette er kun aktuelt for Cooler størrelse 24, 34, 48 og 60. Fig. 1 Kvalitetssystem ISO 9001 og miljøstyringssystem ISO Swegon arbejder seriøst efter et certificeret kvalitetssystem iht. ISO 9001 og et certificeret miljøstyringssystem iht. ISO Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 3

4 1.2 Funktionsprincipper Cooler 14 og 18 BT4 Kondensatorbatteri Fig. 3 BT1 BT2 BT3 BT4 RP1:2 RP2:2 RP1:1 RP2:1 G1 M1 M2 VVX1 VVX2 SV EK E1 SS BT2 RP2:2 M2 EV2 EV1 VVX2 VVX1 M1 BT1 RP1:2 RP2:1 BT3 RP1:1 Varmlufttermostat R134A Varmlufttermostat R407C Kuldebærertemperatur Afkastluftstemperatur Højtrykspressostat R134A Højtrykspressostat R407C Lavtrykspressostat R134A Lavtrykspressostat R407C Kuldebærerpumpe Kompressor R134A Kompressor R407C Fordamper Fordamper Sikkerhedsventil Ekspansionsbeholder G1 S E1 SV EK El-skab med sikkerhedsafbryder, kraftdel og styrekort Start- og styresignal EV1 Ekspansionsventil 1 EV2 Ekspansionsventil 2 HT S Håndholdt terminal Si HT Kølebatteri SS Funktion I kølemaskinen er der to kølemediekredse. Kredsene er adskilt fra hinanden og har forskellige kølemedier. Hver kreds er forsynet med sin varmeveksler på den kolde side. På den varme side går begge kredse gennem et direkte fordampningsbatteri. Kuldebæreren (vand/ætylenglykol) passerer begge kredsenes varmevekslere. Det luftformige kølemedium komprimeres af de respektive kompressorer og går derefter til kondensatorbatteriet, hvor det afkøles af den forbistrømmende luft og kondenserer til væske. I ekspansionsventil EV sker der en trykreduktion, og trykket falder. Fra ekspansionsventilen går kølemediet til fordamper VVX, hvor kølemediet fordamper og dermed optager varme fra det modstående medium, dvs. kuldebæreren, som derved afkøles. Fra fordamperen kommer der gas, som går til kompressoren. Vandpumpe G1 pumper kuldebæreren (vand/ætylenglykol) i kredsen fra fordamperne VVX1 og VVX2, hvor det afkøles af køle-mediet, videre til kølebatteriet, som så afkøler luftbehandlingsaggregatets indblæsningsluft. Kølemedierne har aldrig fysisk kontakt med kuldebæreren. Varme og køling oveføres via varmevekslere i fordamper og kondensor. Regulering På styrsignal til/fra starter vandpumpe G1 og kompressor M1. Køleeffekten reguleres, ved at en eller to kompressorer er i drift. Ved øget behov starter kompressor M2, samtidig med at M1 standser. Hvis der foreligger yderligere behov, er både M1 og M2 i drift. Hvis kuldebærerens udgangstemperatur bliver for lav, lukkes en kompressor. Genstart sker automatisk. Hvis trykket bliver for lavt, udløses lavtrykspressostaten. Det tilsvarende sker på den varme side. Hvis afkastlufttemperaturen bliver for høj, lukkes en kompressor. Stiger trykket alligevel, udløses højtrykspressostaten. 4 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

5 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 og 60 Kølemiddelkøler Fig. 4 BT1 BT2 BT3 BT4 RP1:2 RP2:2 RP1:1 RP2:1 G1 G2 M1 M2 VVX1 VVX2 VVX3 VVX4 EK SV E1 SS SV EK BT4 S2 BT2 RP2:2 G2 VVX2 VVX1 BT1 RP1:2 EV2 EV1 M1 RP2:1 M2 VVX3 VVX4 Varmlufttermostat R134A Varmlufttermostat R407C Kuldebærertemperatur Kølemiddeltemperatur Højtrykspressostat R134A Højtrykspressostat R407C Lavtrykspressostat R134A Lavtrykspressostat R407C Kuldebærerpumpe Varmebærerpumpe Kompressor R134A Kompressor R407C Kondensor Kondensor Fordamper Fordamper Ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil BT3 RP1:1 G1S1 E1 SV EK El-skab med sikkerhedsafbryder, kraftdel og styrekort Start- og styresignal EV1 Ekspansionsventil 1 EV2 Ekspansionsventil 2 HT S1 S2 Håndholdt terminal Si Si HT SS Kølebatteri Funktion I kølemaskinen er der to kølemediekredse. Kredsene er adskilt fra hinanden og har forskellige kølemedier. Kredsene er forsynet med hver sit sæt varmevekslere på den varme hhv. den kolde side. Kølemediet og kuldebæreren (vand/ ætylenglykol) passerer begge kredsenes varmevekslere. Det luftformige kølemedium komprimeres af de respektive kompressorer og går derefter til kondensor VVX1 eller VVX2, hvor det afkøles af et kølemiddel (vand/ætylenglykol) og kondenserer til væske. I ekspansionsventil EV sker der en trykreduktion, og trykket falder. Fra ekspansionsventilen går kølemediet til fordamper VVX3 eller VVX4, hvor kølemediet fordamper, koger og optager varme fra det modstående medium, dvs. kuldebæreren (vand/ætylenglykol). Fra fordamperen kommer der gas, som vender tilbage til kølekompressoren. Vandpumpe G1 pumper kuldebæreren (vand/ætylenglykol) i kredsen fra fordamperne VVX3 og VVX4, hvor det afkøles af kølemediet, videre til kølebatteriet, som så afkøler luftbehandlingsaggregatets indblæsningsluft. Vandpumpen G2 pumper kølemiddel (vand og ætylenglykol) i kredsen fra kondensatorerne VVX1 og VVX2, hvor kølemidlet køler kølemediet, og videre til kølemiddelkøleren (batteri i afkastkanal). Her afkøles kølemidlet og overfører varmen til luftbehandlingsaggregatets afkastluft. Derefter føres kølemidlet tilbage til kondensatoren. Hvis kølingen af kølemediet ikke er tilstrækkelig, vil Cooler midlertidigt sænke effekten for ikke at få driftsstop (lukke en kølemediekreds og kompressor). Kølemaskinen går dog op på fuld effekt igen, så snart driftsforholdene tillader det. Regulering På styresignal til/fra starter vandpumpe G1 og G2 samt kompressor M1. Køleeffekten reguleres, ved at en eller to kompressorer er i drift. Ved forøget behov starter kompressor M2, samtidig med at M1 standser. Hvis der foreligger yderligere behov, er både M1 og M2 i drift. Hvis kuldebærerens udgangstemperatur bliver for lav, lukkes en kompressor. Genstart sker automatisk. Hvis trykket bliver for lavt, udløses lavtrykspressostaten. Det tilsvarende sker på den varme side. Hvis afkastlufttemperaturen bliver for høj, lukkes en kompressor. Stiger trykket alligevel, udløses højtrykspressostaten. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 5

6 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder Sikkerhedsafbryderen er placeret inden for inspektionsdøren (højre dør på størrelse 24 60). Sikkerhedsafbryderen må ikke benyttes til at starte eller standse køleaggregatet. Kontroller, at Cooler er afbrudt, ved at standse luftbehandlingsaggregatet eller ved midlertidigt at afbryde kølemaskinen på displayet. Gå ind under INDST i hovedmenuen og vælg INDST igen, vælg nu PROG og derefter AFBRUDT. Når dette er gjort, kan strømmen afbrydes med sikkerhedsafbryderen. Bemærk Slå altid sikkerhedsafbryderen fra ved servicearbejde, medmindre andet er angivet i instruktionerne. 2.3 El-udstyr Aggregatets el-udstyr er monteret inden for inspektionsdøren i et separat el-skab. 2.4 Autorisation Kun autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale må udføre den elektriske installation af aggregatet. Arbejder på eller reparation af kølemediekredsen må kun udføres af et autoriseret kølefirma. Arbejder på aggregatet må kun udføres af servicepersonale, der er uddannet af Swegon. Kontakt venligst et Swegon servicekontor ved behov for reparationsarbejde. Se sidste side i denne dokumentation. 2.5 Mærkater Typenummerskilt med typebetegnelse, serienummer, kølemediemængde m.m. findes på aggregatets dør. 2.2 Risici Advarsel Ved arbejder på aggregatet, skal det altid kontrolleres, at spændingen er afbrudt. Advarsel Kølemediekredsen må under ingen omstændigheder åbnes af ikkeautoriseret personale, da der findes gas under højt tryk i kredsen. Risikoområder med kølemedium Hele det indvendige af køleaggregatet er i princippet risikoområde. Angående fremgangsmåden ved lækage, se afsnit De kølemedier, der benyttes, er R407C og R134A. Advarsel Da Cooleren findes på tryksiden, efter luftbehandlingsaggregatets ventilator, må inspektionslemmen ikke åbnes, mens ventilatoren er i drift. Døren kan gå op og forårsage personskader (gælder størrelse 14 og 18). 6 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

7 3 Installation 3.1 Aflæsning/transport ind i bygningen Bemærk Al transport skal ske med aggregatet i vandret stilling Håndtering med truck Fig. 6 Fig. 5 Advarsel Lavt tyngdepunkt! Løft aggregatet forsigtigt. 3.2 Opstilling Køleaggregatet Cooler anbringes et passende sted i ventilatorrummet. Aggregatet kan stilles med bagsiden mod væggen. Der skal være tilstrækkelig plads til at betjene sikkerhedsafbryderen/hovedafbryderen inden for inspektionsdøren iht. gældende el-forskrifter Montering af håndtag Monter håndtagene på inspektionsdøren Håndtering med kran Anbring to tovspredere på aggregatets overside og to på undersiden af pallen eller under aggregatet og løft i pallen (eller i aggregatet, hvis pallen ikke skal med). Se fig. 6. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 7

8 3.3 Installationsprincipper Kølebatteriets og kølemiddelkølerens dimensioner og kapacitet er beregnet for tilslutning til luftbehandlingsaggregat GOLD størrelse og Basic Angående fortegnelse over hvilke effektstørrelser på kølemaskiner der passer til de henholdsvise aggregatstørrelser, se afsnit 14, Generelle tekniske data. Cooler Udluftningsnippel Strømforsyning Start- og styresignal Kuldebærer Udluftningsnippel Afkastluft Friskluft Udsugningsluft Stativ Indblæsningsluft Afløb, kondensvand Kølebatteri Fig. 7 Cooler Kølemiddel Udluftningsnipler Kuldebærer Start- og styresignal Afkastluft Friskluft Udsugningsluft Kølemiddelkøler Indblæsningsluft Strømforsyning Afløb, kondensvand Kølebatteri Fig Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

9 Generelt Da luftbehandlingsaggregaterne GOLD og Basic er forsynet med de specielle Wing-ventilatorer, kan tilslutning af batterier ske direkte til aggregatet, uden at der opstår tryktab eller ujævn luftstrøm. Ved installation til GOLD-aggregatet skal der sikres mulighed for inspektion og rengøring, f.eks. i form af lemme i kanalen eller ved at gøre batterierne aftagelige. Kølebatteriet indbygges i en blok eller sættes separat i en Basickassedel et passende sted på aggregatets indblæsningsside Installation af Cooler størrelse 14 Til GOLD: Kølebatteri og kølemaskine til Cooler 14 har godkendt gummiringstætning til cirkulær tilslutning i indblæsningsluftkanal henholdsvis afkastluftkanal til GOLD 08. Konisk overgang 400/500 mm på luftbehandlingsaggregatets indblæsningsluftside er nødvendig. Kølemaskinen har rektangulær tilslutning på udgangssiden for at reducere tryktab. Til GOLD er tilslutningene rektangulære og tilpasset i størrelse efter dette aggregat. Tilslutning sker med styreprofil. Til Basic: Kølemaskinen tilsluttes uden gavl til Basic på afkastluftsiden efter ventilatoren. Luftbehandlingsaggregatet skal forsynes med en dækplade, da kølemaskinen er noget smallere, se fig. 9. Kølebatteriet indbygges i en blok eller sættes separat i en Basic-kassedel et valgfrit sted på aggregatets indblæsningsluftside. Se kapitel 5 angående køletilslutning Installation af Cooler størrelse 18 Til GOLD: Kølebatteri og kølemaskine til størrelse 18 har rektangulær tilslutning. Kanaltilslutning sker med styreprofil. Til Basic: Kølemaskinen tilsluttes uden gavl til Basic på afkastluftsiden efter ventilatoren. Kølebatteriet indbygges i en blok eller sættes separat i en Basic-kassedel et passende sted på aggregatets indblæsningsluftside. Se kapitel 5 angående køletilsslutning Installation af Cooler størrelse Til GOLD: Kølebatteri og kølemiddelkøler til størrelse 24, 34, 48 og 60 har rektangulær tilslutning. Tilslutning sker med styreprofil. Til Basic: Kølebatteri og kølemiddelkøler indbygges i blok eller monteres separat i en Basic-kassedel et passende sted på aggregatets indblæsnings- hhv. afkastluftside. Se kapitel 5 angående køletilslutning. Fig. 9 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 9

10 4 El-tilslutning Bemærk Til installationen kræves autoriseret elektriker. 4.1 Strømtilslutning El-tilslutningen sker på aggregatets forside. Ved siden af inspektionslemmen er der en fast del, hvor kabelforskruningenr monteret fra fabrikken. Placeringen af forskruningen varierer noget for de forskellige størrelser. Tilslutningskabel til 400 V (5-ledersystem) sluttes direkte til sikkerhedsafbryderen, som har fire brydende kontaktfunktioner. Sikkerhedsafbryderen er monteret i det indbyggede el-skab. Klemmen til tilgang, jord findes i umiddelbar nærhed af sikkerhedsafbryderen. Hvis der benyttes 4-ledersystem, skal jord- og nulklemme forsynes med bøjle i Cooleren. For at komme til sikkerhedsafbryderens tilslutninger skal berøringsbeskyttelsen over el-skabets komponenter afmonteres Cooler størrelse 14 Kabelforskruningen sidder længst oppe til højre på frontsiden. Sikring til kablet skal være 20 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Se fig Cooler størrelse 18 Kabelforskruningen sidder i underkanten af frontsiden. Sikring til kablet skal være 25 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Se fig Cooler størrelse Kabelforskruningen sidder længst oppe til højre på frontsiden. Sikring til kablet skal for Cooler 24 være 32/35 A(T) og for Cooler 34 være 35 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Se fig Cooler størrelse Kabelforskruningen sidder længst oppe til højre på frontsiden. Sikring til kablet skal være 63 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Fig Øvrige el-tilslutninger GOLD verson B Generelt Cooler leveres med to alternative tilbehør til styring af kølebehov. Til de varianter af Cooler, hvor kølebehovet styres af et eksternt 0 10 V DC signal, er en ekstra forstyrrelsesbeskyttelse nødvendig. For at opfylde de i EMC-direktivet foreskrevne krav, der stilles til ufølsomhed over for forstyrrelser, skal analoge indgange beskyttes med en Ferritblok, Kommunikationskabel er det tilbehør, der skal benyttes, når Cooler arbejder sammen med ventilationsaggregat GOLD, version B. Udførelse Ferritblok er beregnet til at sætte omkring kabler. Blokken består af to ferrit-halvdele i en plastkappe, der kan åbnes. Plastkappen har»hængsler«og en enkel lukkemekanisme, som gør den enkel at åbne og lukke omkring de aktuelle ledere. Dimensioner: H = 15 mm, B = 15 mm, L = 29 mm og huldiameter = 6,6 mm. Kommunikationskablet er et 5 m langt fladkabel med RJ 12 modularstik monteret i begge ender. Kablet overfører normale kommunikationssignaler mellem styreenheden og GOLD-aggregatet (version B), men ikke 24 V DC. Begge typer styring har deres egen forsyning af 24 V DC. Bemærk, at der ikke skal anvendes et almindeligt bus-kabel. Hvis 24 V DC-tilslutningerne kobles sammen, vil dette medføre driftsforstyrrelser. 10 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

11 Styre- og reguleringstilslutning til luftbehandlingsaggregat Der kræves kun en kommunikationsledning for at overføre information mellem Cooler- og GOLD-styringerne. Alle driftsbetingelser og alarmer overføres via ledningen. Kommunikation: Kommunikationen mellem Cooleren og GOLD-aggregatet sker via et specielt kommunikationskabel (PM artikelnummer ). Montering: Afmonter berøringsbeskyttelsen over Coolerens el-skab. Løsn den aflange kabeltætning på forsiden af el-skabet så meget, at det er muligt at få hurtigkoblingen på kommunikationskablet ind gennem åbningen. Fastgør hurtigkoblingen i en af tilslutningerne for ABC-bus/kommunikation på styrekortet. Se fig. 11. Installation Gold Kommunikationskablet skal sluttes til et af ABCbusstikkene på styreenheden. For GOLD (version B) se fig.11. Anvend et af hullerne i den aflange gummibeklædte kabelgennemføring på bagsiden af tilkoblingshætten for at føre kablet ind til styreenheden. Se fig. 12. Skub lidt til kabelgennemføringen, så modultilslutningen kan komme igennem. Slut kablet til et busstik på styreenheden. Justér kabellængden i el-boksen, og tilpas kablet i gennemføringen. Sæt gennemføringen på plads igen. Kommunikationskablet trækkes på en sikker måde fra tilkoblingshætten på toppen af GOLD-aggregatet (version B) til Cooler-aggregatet. Installation Cooler: Kommunikationskablet skal sluttes til et af ABC-busstikkene på styreenheden. For Cooler se fig. 11b. Afmonter berøringsbeskyttelsen over Coolerens el-skab. Løsn den aflange kabeltætning på forsiden af el-skabet så meget, at det kan lade sig gøre at få multistikket på kommunikationskablet ind gennem åbningen, se fig. 12. Fastgør multistikket til et af stikkene til ABC-bus/kommunikation på styrekortet. ABC-Bus DIP-switch SW1 Fig 11b. Håndterminal: Håndterminalen sluttes til en af tilslutningerne på styrekortet. Der kan sluttes til den midterste tilslutning foroven til venstre eller et af de 6 højre modularstik i underkanten af styrekortet. Kablet føres gennem kabeltætningen på samme måde som kommunikationskablet, som beskrevet ovenfor. Coolerens håndterminal kan også sluttes til et ledigt ABCbusstik på GOLD-aggregatets styrekort eller håndterminal. Idriftsætning I underkanten af styreenheden i Cooleren er der en rød blok med 4 DIP-switches, som skal indstilles. For kommunikation med GOLD-aggregatet skal alle 4 DIP-switches være i position ON (opad). Sæt kølemaskinefunktionen i position autodrift med håndterminalen. Dette sker under INST, se drift og vedligeholdelse for GOLD Øvrige aggregattyper ABC-bus Instruktion for Cooler med 0-10V-styring Styre- og reguleringstilslutning til andre luftbehandlingsaggregater end GOLD version B DIP switch-indstilling: I underkanten af styreenheden i Cooleren er der en rød blok med 4 DIP switche, der skal indstilles. Ved 0-10V-styring skal switchene 1 stå på OFF (nedad) og switchene 2 4 skal stå på ON (opad), se fig.11b. Håndholdt terminal: Den håndholdte terminal sluttes til ABC-bus-tilslutningerne på styrekortet. Tilslutning kan ske til den midterste tilslutning foroven til venstre (fig. 13) eller et af de 6 højre modulstik i underkanten af styrekortet (fig. 11). Fig. 11 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 11

12 Montering: Afmonter berøringsbeskyttelsen over Coolerens el-skab. Løsn den aflange kabeltætning på forsiden af el-skabet så meget, at det kan lade sig gøre at få hurtigkoblingen på kommunikationskablet ind gennem åbningen. Fastgør hurtigkoblingen i en af tilslutningerne for ABC-bus/kommunikation på styrekortet. Se fig. 12. Der kan bruges et fælles kabel til de to signaler. Den eksisterende kabeltætning kan anvendes, hvis kabeldiameteren ikke overstiger 6,5 mm. Ved et tykkere kabel anvendes en af kabelforskruningerne ved siden af kabeltætningen Ferritblock P N L Fig.12 Startsignal, isoleret sluttekontakt for køling til/fra Tilsluttes til klemmenummer 45 og 46. Styresignal, 0 10 V for regulering af køleeffekt Styresignalet må ikke overstige 10 V + 10 %. Tilslut til klemmenummer 47 ( ) og 48 (+). Bemærk Begge signalindgange skal være tilsluttede. Der kan bruges et fælles kabel til de to signaler. Den eksisterende kabeltætning kan anvendes, hvis kabeldiameteren ikke overstiger 6,5 mm. Ved grovere kabel anvendes en af kabelforskruningerne ved siden af kabeltætningen. Udgangsalarm A og B Udgangsalarm med prioritet A indikeres ved indkobling af potentialfri relækontakt mellem klemme 9 og 10. Udgangsalarm med prioritet B indikeres ved indkobling af potentialfri relækontakt mellem klemme 11 og 12. Driftsindikering Indikering af pumpernes drift kan fås via en skiftende poten-tialfri relækontakt. Klemme 15 (NC), 16 (Com) og 17 (NO). Der kan bruges et fælles kabel til alle signalerne. Den eksisterende kabeltætning kan anvendes, hvis kabeldiameteren ikke overstiger 6,5 mm. Ved grovere kabel anvendes en af kabelforskruningerne ved siden af kabeltætningen. Installation i GOLD, version C Før kablet/kablerne ind i el-boksen via kabeltætningen eller via forskruningen på bagsiden af tilkoblingshætten. Startsignal Sluttes til klemme nr. 7 og 8. Styresignal 0-10 V Sluttes til klemme nr. 42 (-) og 43 (+). Udgangsalarm A og eventuelt udgangsalarm B Alarmen fra Cooler skal sluttes til ekstern alarm 1 hhv. ekstern alarm 2. Alarmerne i Cooler er fabriksindstillet til prioritet A, hvilket betyder, at det normalt kun er nødvendigt at tilslutte udgangsalarm A. Lederne fra klemme 9 og 10 i Cooler-styringen sluttes til klemme nr. 50 og 51, eller 52 og 53, i GOLD-styreenheden. Driftsindikering Der findes ingen ekstern driftsindgang i GOLD-aggregatet. 12 Fig Ferritblok Instruktion for Cooler med 0-10V-styring Generelt Cooler leveres med to alternative tilbehør til styring af kølebehovet. Ved de varianter af Cooler, hvor kølebehovet styres af et eksternt 0 10 V DC-signal, er der behov for ekstra støjdæmpning. For at opfylde kravene i EMC-direktivet med hensyn til beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser skal analoge indgange beskyttes med en ferritblok, Kommunikationskabel er det tilbehør, der skal benyttes, når Cooler arbejder sammen med ventilationsaggregatet GOLD, version B. Se særskilt instruktion. Udførelse Ferritblok er beregnet til at sætte omkring kabler. Blokken består af to ferrit-halvdele i en plastkappe, der kan åbnes. Plastkappen har hængsler og en enkel lukkemekanisme, som gør den nem at åbne og lukke omkring de aktuelle ledere. Dimensioner: H= 15 mm, B= 15 mm, L= 29 mm og huldiameter = 6,6 mm. Installation Efter installation af de aktuelle kabler til drift og styring af Cooler monteres en ferritblok. Monter ferritblokken omkring de ledere, som er tilsluttet på klemme (0-10V-styresignal) og eventuelle ledere på klemme (fast 10V-udgangssignal). Sørg for, at ferritblokken sidder så tæt ved klemme som muligt. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

13 6 Kommunikationskabel Instruktion til Cooler Generelt Cooler leveres med to alternative tilbehør til styring af kølebehovet. Kommunikationskabel er det tilbehør, der skal benyttes, når Cooler arbejder sammen med ventilationsaggregatet GOLD, version B. For de varianter af Cooler, hvor kølebehovet styres af et eksternt 0 10 V DC-signal, skal kommunikationskabel ikke anvendes. I disse tilfælde skal tilbehøret Ferritblok, anvendes i stedet, se særskilt instruktion. Udførelse Kommunikationskablet er et 5 m langt fladkabel med RJ 12 modularstik monteret i begge ender. Kablet overfører normale kommunikationssignaler mellem styreenheden og GOLD-aggregatet, men ikke 24 V DC. Begge typer styring har deres egen forsyning af 24 V DC. Hvis der benyttes et almindeligt buskabel, kobles 24 V DCtilslutningerne sammen, hvilket giver driftsforstyrrelser. Installation Kommunikationskablet skal sluttes til et af ABCbusstikkene på styreenheden. Anvend et af hullerne i den aflange, gummibeklædte kabelgennemføring på forsiden af el-boksen for at føre kablet ind til styreenheden. Skub lidt til kabelgennemføringen, så modularstikket kan komme igennem. Slut kablet til et busstik på styreenheden. Justér kabellængden i el-boksen, og tilpas kablet i gennemføringen. Sæt gennemføringen på plads igen. Kommunikationskablet trækkes til tilkoblingshætten på toppen af GOLD-aggregatet på en sikker måde. Før kablet ind, og slut det på tilsvarende måde til GOLDstyreenheden. Idriftsætning Indstil DIP-switchene på styreenheden i Cooler til kommunikation med GOLD. Stil DIP-switchene SW1, 1 4 på On (opad). Cooler-styringen er nu slave. Ved leveringen er DIP-switch SW1, 1 = Off og 2 4 = On. Cooler-styringen er nu master. Sæt kølemaskinefunktionen i position autodrift med håndterminalen. Dette sker under INST, se drift og vedligeholdelse for Cooler. Dip switch ABC Bus SW1 6 Køletilslutning Tilslutning af kølebatteri og kølemiddelkøler til køleaggregat. 6.1 Placering Kølebatteriet er placeret i indblæsningsluftkanalen. Ved størrelse 14 og 18 er kølemaskinen placeret i afkastluftkanalen efter ventilatoren. Ved størrelse 24, 34, 48 og 60 er kølemiddelkøleren placeret i afkastluftkanalen, og kølemaskinen står frit i ventilatorrummet. 6.2 Aftapning af kølebatteri Kølebatteriet er forsynet med aftapningsbeholder og aftapningstilslutning (der dannes kondensvand i batteriet). Aftapningen skal sluttes til batteriet og trækkes til afløb. Ved størrelse 14 sammen med Gold-aggregat 15 skal den tilslutning benyttes, som sidder på udgangsluftsiden. Tilslutning ved indgangsluft tilproppes. 6.3 Vandforbindelse Vandforbindelse foretages med rør. Tilslutning sker via indvendigt gevind på batterier og lodde- eller klemringsforbindelse på Cooler. For at kølebatteriet og kølemiddelkøleren skal give maksimal effekt, skal væskekredsen tilsluttes for modstrømscirkulation. For ikke at behøve at tappe hele systemet for væske i forbindelse med service og reparationer (f.eks. ved udskiftning af pumpe) bør der monteres lukkeventiler på rør til og fra kølebatteriet. 6.4 Udluftningsnipler Udluftningsnipler monteres ved det højeste punkt på forbindelserne for både ud- og indløb til henholdsvis køle-batteri og kølemiddelkøler. Sæt niplerne, hvor vandet er på vej nedad. Se billederne i afsnit Isolering af kuldebærerkredsen Kuldebærerkredsen til kølebatteri skal isoleres efter gældende normer. 6.6 Tilslutning til køleaggregat Tilslut kølebatteri og kølemiddelkøler til køleaggregatet iht. forklaringen på billedet i afsnit Sikkerhedsafløb Sikkerhedsventilerne til vandkredsene er placeret på ekspansionsbeholderne. Sikkerhedsventilen åbnes, hvis trykket i systemet bliver for højt, og åbningstrykket er 1,5 bar. Afløbet fra sikkerhedsventilen skal trækkes til opsamlingsbeholder. Ledningen må ikke trækkes direkte til afløbet, da vandkredsen indeholder glykol. Der er trukket en (størrelse 14-18) eller to slanger (størrelse 24-60), Ø 13 mm indv., fra sikkerhedsventilerne og ud gennem hullet for at kunne forbindes videre til en opsamlingsbeholder, se fig. 7 og 8. Fig. 14 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 13

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere