Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60"

Transkript

1 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse Str Str

2 Indholdsfortegnelse 1. oversigt Generelt 3 1. Funktionsprincipper Cooler 14 og Cooler 24, 34, 48 og Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder 6 2. Risici El-udstyr Autorisation Mærkater 6 3 Installation Aflæsning/transport ind i bygningen Håndtering med truck Håndtering med kran 7 3. Opstilling Montering af håndtag Installationsprincipper Installation af Cooler størrelse Installation af Cooler størrelse Installation af Cooler størrelse el-tilslutning Strømtilslutning Cooler størrelse Cooler størrelse Cooler størrelse Cooler størrelse Øvrige el-tilslutninger GOLD verson B Øvrige aggregattyper 11 5 Ferritblok Kommunikationskabel Køletilslutning Placering Aftapning af kølebatteri Vandforbindelse Udluftningsnipler Isolering af kuldebærerkredsen Tilslutning til køleaggregat Sikkerhedsafløb Påfyldning af vand/glykolblanding Påfyldning Udluftning af systemet 14 7 Idriftsætning Forberedelser Før den første opstart Opstart Ved forkert fasefølge 15 8 Programmering og menubetjening Håndholdt terminal Display og knapper Menuernes knaptekster og symboler Menugruppering og niveauer 16 9 Menuer Hovedmenu Informationsmenuer Indstillingsmenuer Testmenuer Alarmmenuer alarmer Generelt Nulstilling (reset) af alarm Indstillinger Alarmforudsætninger Alarmprioriteter Vedligeholdelse Rengøring Skift af vand/glykolblanding Håndtering af kølemedium Påfyldning af køledmedium Årlig kontrol Service Kølebatteri og kølemiddelkøler Instruktion BASIC Kølemiddelkøler BCKO, Kølebatteri BCKA, Instruktion GOLD størrelse Installation af kølebatteri TBKA, TBKC Kanaltilslutning Gavltyper elektriske data Køleaggregat Strømforsyning generelle tekniske data Mekanisk opbygning Konstruktion Dimensioner og vægt Diverse Miljødokumentation Demonteringsinstruktion overensstemmelseserklæring 33 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

3 1. Oversigt 1.1. Generelt Køleaggregat Cooler Køleaggregatet Cooler er et komplet enhedsaggregat til komfortkøling i luftbehandlingssystemer. Alle komponenter er køleteknisk og elektrisk færdigkoblede og samlede i en fælles kassedel. Aggregaterne er prøvekørt før leveringen. Batterierne monteres i kanal. Rør mellem køleaggregat og batterier samt elektrisk tilslutning af kølemaskinen foretages på stedet. Cooler kan benyttes til alle luftbehandlingsaggregater. De seks effektvarianter er dog effektmæssigt tilpasset luftbehandlingssystem GOLD samt Basic Fuldstændig indirekte system (størrelse 24, 34, 48 og 60) Cooler har et fuldstændig indirekte system. Via varmevekslere overføres varme/køling fra kølemediet til glykolblandet vand. Både kuldebærerkreds og kølemiddelkreds fyldes efter installationen med en blanding af vand og 30 % ætylenglykol. Kompressorer Størrelserne 14, 18, 24 og 34 har to stempelkompressorer. Størrelse 48 og 60 har også to kompressorer, men af scroll-typen. Delvis indirekte system (størrelse 14 og 18) Cooler 14 og 18 har et delvis indirekte system. På den varme side benyttes et batteri (kondensor) til direkte fordampende kølemedium. På den kolde sider er der en varmeveksler, hvor veksling sker til glykolblandet vand, som er kuldebærer hen til kølebatteriet i indblæsningsluftkanalen. Påfyldning sker efter installation med glykolblandet vand indeholdende 30 % ætylenglykol. Kondensatorbatteriet er placeret i kølemaskinen, som monteres i afkastluftkanalen. Fig. 2 Kølemedium Cooler har dobbelte kølemediekredse, som er adskilt fra hinanden. Kølemedier er R407C og R134A, som findes i hver sin kreds med en kompressor til hver. Køle-mediekredsene er fyldt ved leveringen. Disse kølemedier har ingen i dag kendt indvirkning på ozonlaget, og der er ingen i øjeblikket kendte, fremtidige restriktioner. Kølemediemængde Se afsnit 14. Generelle tekniske data. Rapporteringspligt Der er kun rapporteringspligt til de lokale tilsynsmyndigheder, hvis påfyldningsmængden sammenlagt overstiger 10 kg. Årlig kontrol Der kræves årlig kontrol foretaget af akkrediteret kontrolorgan, hvis kølemediemængden i enhedsaggregatet overstiger 3 kg. Dette er kun aktuelt for Cooler størrelse 24, 34, 48 og 60. Fig. 1 Kvalitetssystem ISO 9001 og miljøstyringssystem ISO Swegon arbejder seriøst efter et certificeret kvalitetssystem iht. ISO 9001 og et certificeret miljøstyringssystem iht. ISO Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 3

4 1.2 Funktionsprincipper Cooler 14 og 18 BT4 Kondensatorbatteri Fig. 3 BT1 BT2 BT3 BT4 RP1:2 RP2:2 RP1:1 RP2:1 G1 M1 M2 VVX1 VVX2 SV EK E1 SS BT2 RP2:2 M2 EV2 EV1 VVX2 VVX1 M1 BT1 RP1:2 RP2:1 BT3 RP1:1 Varmlufttermostat R134A Varmlufttermostat R407C Kuldebærertemperatur Afkastluftstemperatur Højtrykspressostat R134A Højtrykspressostat R407C Lavtrykspressostat R134A Lavtrykspressostat R407C Kuldebærerpumpe Kompressor R134A Kompressor R407C Fordamper Fordamper Sikkerhedsventil Ekspansionsbeholder G1 S E1 SV EK El-skab med sikkerhedsafbryder, kraftdel og styrekort Start- og styresignal EV1 Ekspansionsventil 1 EV2 Ekspansionsventil 2 HT S Håndholdt terminal Si HT Kølebatteri SS Funktion I kølemaskinen er der to kølemediekredse. Kredsene er adskilt fra hinanden og har forskellige kølemedier. Hver kreds er forsynet med sin varmeveksler på den kolde side. På den varme side går begge kredse gennem et direkte fordampningsbatteri. Kuldebæreren (vand/ætylenglykol) passerer begge kredsenes varmevekslere. Det luftformige kølemedium komprimeres af de respektive kompressorer og går derefter til kondensatorbatteriet, hvor det afkøles af den forbistrømmende luft og kondenserer til væske. I ekspansionsventil EV sker der en trykreduktion, og trykket falder. Fra ekspansionsventilen går kølemediet til fordamper VVX, hvor kølemediet fordamper og dermed optager varme fra det modstående medium, dvs. kuldebæreren, som derved afkøles. Fra fordamperen kommer der gas, som går til kompressoren. Vandpumpe G1 pumper kuldebæreren (vand/ætylenglykol) i kredsen fra fordamperne VVX1 og VVX2, hvor det afkøles af køle-mediet, videre til kølebatteriet, som så afkøler luftbehandlingsaggregatets indblæsningsluft. Kølemedierne har aldrig fysisk kontakt med kuldebæreren. Varme og køling oveføres via varmevekslere i fordamper og kondensor. Regulering På styrsignal til/fra starter vandpumpe G1 og kompressor M1. Køleeffekten reguleres, ved at en eller to kompressorer er i drift. Ved øget behov starter kompressor M2, samtidig med at M1 standser. Hvis der foreligger yderligere behov, er både M1 og M2 i drift. Hvis kuldebærerens udgangstemperatur bliver for lav, lukkes en kompressor. Genstart sker automatisk. Hvis trykket bliver for lavt, udløses lavtrykspressostaten. Det tilsvarende sker på den varme side. Hvis afkastlufttemperaturen bliver for høj, lukkes en kompressor. Stiger trykket alligevel, udløses højtrykspressostaten. 4 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

5 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 og 60 Kølemiddelkøler Fig. 4 BT1 BT2 BT3 BT4 RP1:2 RP2:2 RP1:1 RP2:1 G1 G2 M1 M2 VVX1 VVX2 VVX3 VVX4 EK SV E1 SS SV EK BT4 S2 BT2 RP2:2 G2 VVX2 VVX1 BT1 RP1:2 EV2 EV1 M1 RP2:1 M2 VVX3 VVX4 Varmlufttermostat R134A Varmlufttermostat R407C Kuldebærertemperatur Kølemiddeltemperatur Højtrykspressostat R134A Højtrykspressostat R407C Lavtrykspressostat R134A Lavtrykspressostat R407C Kuldebærerpumpe Varmebærerpumpe Kompressor R134A Kompressor R407C Kondensor Kondensor Fordamper Fordamper Ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil BT3 RP1:1 G1S1 E1 SV EK El-skab med sikkerhedsafbryder, kraftdel og styrekort Start- og styresignal EV1 Ekspansionsventil 1 EV2 Ekspansionsventil 2 HT S1 S2 Håndholdt terminal Si Si HT SS Kølebatteri Funktion I kølemaskinen er der to kølemediekredse. Kredsene er adskilt fra hinanden og har forskellige kølemedier. Kredsene er forsynet med hver sit sæt varmevekslere på den varme hhv. den kolde side. Kølemediet og kuldebæreren (vand/ ætylenglykol) passerer begge kredsenes varmevekslere. Det luftformige kølemedium komprimeres af de respektive kompressorer og går derefter til kondensor VVX1 eller VVX2, hvor det afkøles af et kølemiddel (vand/ætylenglykol) og kondenserer til væske. I ekspansionsventil EV sker der en trykreduktion, og trykket falder. Fra ekspansionsventilen går kølemediet til fordamper VVX3 eller VVX4, hvor kølemediet fordamper, koger og optager varme fra det modstående medium, dvs. kuldebæreren (vand/ætylenglykol). Fra fordamperen kommer der gas, som vender tilbage til kølekompressoren. Vandpumpe G1 pumper kuldebæreren (vand/ætylenglykol) i kredsen fra fordamperne VVX3 og VVX4, hvor det afkøles af kølemediet, videre til kølebatteriet, som så afkøler luftbehandlingsaggregatets indblæsningsluft. Vandpumpen G2 pumper kølemiddel (vand og ætylenglykol) i kredsen fra kondensatorerne VVX1 og VVX2, hvor kølemidlet køler kølemediet, og videre til kølemiddelkøleren (batteri i afkastkanal). Her afkøles kølemidlet og overfører varmen til luftbehandlingsaggregatets afkastluft. Derefter føres kølemidlet tilbage til kondensatoren. Hvis kølingen af kølemediet ikke er tilstrækkelig, vil Cooler midlertidigt sænke effekten for ikke at få driftsstop (lukke en kølemediekreds og kompressor). Kølemaskinen går dog op på fuld effekt igen, så snart driftsforholdene tillader det. Regulering På styresignal til/fra starter vandpumpe G1 og G2 samt kompressor M1. Køleeffekten reguleres, ved at en eller to kompressorer er i drift. Ved forøget behov starter kompressor M2, samtidig med at M1 standser. Hvis der foreligger yderligere behov, er både M1 og M2 i drift. Hvis kuldebærerens udgangstemperatur bliver for lav, lukkes en kompressor. Genstart sker automatisk. Hvis trykket bliver for lavt, udløses lavtrykspressostaten. Det tilsvarende sker på den varme side. Hvis afkastlufttemperaturen bliver for høj, lukkes en kompressor. Stiger trykket alligevel, udløses højtrykspressostaten. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 5

6 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder Sikkerhedsafbryderen er placeret inden for inspektionsdøren (højre dør på størrelse 24 60). Sikkerhedsafbryderen må ikke benyttes til at starte eller standse køleaggregatet. Kontroller, at Cooler er afbrudt, ved at standse luftbehandlingsaggregatet eller ved midlertidigt at afbryde kølemaskinen på displayet. Gå ind under INDST i hovedmenuen og vælg INDST igen, vælg nu PROG og derefter AFBRUDT. Når dette er gjort, kan strømmen afbrydes med sikkerhedsafbryderen. Bemærk Slå altid sikkerhedsafbryderen fra ved servicearbejde, medmindre andet er angivet i instruktionerne. 2.3 El-udstyr Aggregatets el-udstyr er monteret inden for inspektionsdøren i et separat el-skab. 2.4 Autorisation Kun autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale må udføre den elektriske installation af aggregatet. Arbejder på eller reparation af kølemediekredsen må kun udføres af et autoriseret kølefirma. Arbejder på aggregatet må kun udføres af servicepersonale, der er uddannet af Swegon. Kontakt venligst et Swegon servicekontor ved behov for reparationsarbejde. Se sidste side i denne dokumentation. 2.5 Mærkater Typenummerskilt med typebetegnelse, serienummer, kølemediemængde m.m. findes på aggregatets dør. 2.2 Risici Advarsel Ved arbejder på aggregatet, skal det altid kontrolleres, at spændingen er afbrudt. Advarsel Kølemediekredsen må under ingen omstændigheder åbnes af ikkeautoriseret personale, da der findes gas under højt tryk i kredsen. Risikoområder med kølemedium Hele det indvendige af køleaggregatet er i princippet risikoområde. Angående fremgangsmåden ved lækage, se afsnit De kølemedier, der benyttes, er R407C og R134A. Advarsel Da Cooleren findes på tryksiden, efter luftbehandlingsaggregatets ventilator, må inspektionslemmen ikke åbnes, mens ventilatoren er i drift. Døren kan gå op og forårsage personskader (gælder størrelse 14 og 18). 6 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

7 3 Installation 3.1 Aflæsning/transport ind i bygningen Bemærk Al transport skal ske med aggregatet i vandret stilling Håndtering med truck Fig. 6 Fig. 5 Advarsel Lavt tyngdepunkt! Løft aggregatet forsigtigt. 3.2 Opstilling Køleaggregatet Cooler anbringes et passende sted i ventilatorrummet. Aggregatet kan stilles med bagsiden mod væggen. Der skal være tilstrækkelig plads til at betjene sikkerhedsafbryderen/hovedafbryderen inden for inspektionsdøren iht. gældende el-forskrifter Montering af håndtag Monter håndtagene på inspektionsdøren Håndtering med kran Anbring to tovspredere på aggregatets overside og to på undersiden af pallen eller under aggregatet og løft i pallen (eller i aggregatet, hvis pallen ikke skal med). Se fig. 6. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 7

8 3.3 Installationsprincipper Kølebatteriets og kølemiddelkølerens dimensioner og kapacitet er beregnet for tilslutning til luftbehandlingsaggregat GOLD størrelse og Basic Angående fortegnelse over hvilke effektstørrelser på kølemaskiner der passer til de henholdsvise aggregatstørrelser, se afsnit 14, Generelle tekniske data. Cooler Udluftningsnippel Strømforsyning Start- og styresignal Kuldebærer Udluftningsnippel Afkastluft Friskluft Udsugningsluft Stativ Indblæsningsluft Afløb, kondensvand Kølebatteri Fig. 7 Cooler Kølemiddel Udluftningsnipler Kuldebærer Start- og styresignal Afkastluft Friskluft Udsugningsluft Kølemiddelkøler Indblæsningsluft Strømforsyning Afløb, kondensvand Kølebatteri Fig Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

9 Generelt Da luftbehandlingsaggregaterne GOLD og Basic er forsynet med de specielle Wing-ventilatorer, kan tilslutning af batterier ske direkte til aggregatet, uden at der opstår tryktab eller ujævn luftstrøm. Ved installation til GOLD-aggregatet skal der sikres mulighed for inspektion og rengøring, f.eks. i form af lemme i kanalen eller ved at gøre batterierne aftagelige. Kølebatteriet indbygges i en blok eller sættes separat i en Basickassedel et passende sted på aggregatets indblæsningsside Installation af Cooler størrelse 14 Til GOLD: Kølebatteri og kølemaskine til Cooler 14 har godkendt gummiringstætning til cirkulær tilslutning i indblæsningsluftkanal henholdsvis afkastluftkanal til GOLD 08. Konisk overgang 400/500 mm på luftbehandlingsaggregatets indblæsningsluftside er nødvendig. Kølemaskinen har rektangulær tilslutning på udgangssiden for at reducere tryktab. Til GOLD er tilslutningene rektangulære og tilpasset i størrelse efter dette aggregat. Tilslutning sker med styreprofil. Til Basic: Kølemaskinen tilsluttes uden gavl til Basic på afkastluftsiden efter ventilatoren. Luftbehandlingsaggregatet skal forsynes med en dækplade, da kølemaskinen er noget smallere, se fig. 9. Kølebatteriet indbygges i en blok eller sættes separat i en Basic-kassedel et valgfrit sted på aggregatets indblæsningsluftside. Se kapitel 5 angående køletilslutning Installation af Cooler størrelse 18 Til GOLD: Kølebatteri og kølemaskine til størrelse 18 har rektangulær tilslutning. Kanaltilslutning sker med styreprofil. Til Basic: Kølemaskinen tilsluttes uden gavl til Basic på afkastluftsiden efter ventilatoren. Kølebatteriet indbygges i en blok eller sættes separat i en Basic-kassedel et passende sted på aggregatets indblæsningsluftside. Se kapitel 5 angående køletilsslutning Installation af Cooler størrelse Til GOLD: Kølebatteri og kølemiddelkøler til størrelse 24, 34, 48 og 60 har rektangulær tilslutning. Tilslutning sker med styreprofil. Til Basic: Kølebatteri og kølemiddelkøler indbygges i blok eller monteres separat i en Basic-kassedel et passende sted på aggregatets indblæsnings- hhv. afkastluftside. Se kapitel 5 angående køletilslutning. Fig. 9 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 9

10 4 El-tilslutning Bemærk Til installationen kræves autoriseret elektriker. 4.1 Strømtilslutning El-tilslutningen sker på aggregatets forside. Ved siden af inspektionslemmen er der en fast del, hvor kabelforskruningenr monteret fra fabrikken. Placeringen af forskruningen varierer noget for de forskellige størrelser. Tilslutningskabel til 400 V (5-ledersystem) sluttes direkte til sikkerhedsafbryderen, som har fire brydende kontaktfunktioner. Sikkerhedsafbryderen er monteret i det indbyggede el-skab. Klemmen til tilgang, jord findes i umiddelbar nærhed af sikkerhedsafbryderen. Hvis der benyttes 4-ledersystem, skal jord- og nulklemme forsynes med bøjle i Cooleren. For at komme til sikkerhedsafbryderens tilslutninger skal berøringsbeskyttelsen over el-skabets komponenter afmonteres Cooler størrelse 14 Kabelforskruningen sidder længst oppe til højre på frontsiden. Sikring til kablet skal være 20 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Se fig Cooler størrelse 18 Kabelforskruningen sidder i underkanten af frontsiden. Sikring til kablet skal være 25 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Se fig Cooler størrelse Kabelforskruningen sidder længst oppe til højre på frontsiden. Sikring til kablet skal for Cooler 24 være 32/35 A(T) og for Cooler 34 være 35 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Se fig Cooler størrelse Kabelforskruningen sidder længst oppe til højre på frontsiden. Sikring til kablet skal være 63 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Fig Øvrige el-tilslutninger GOLD verson B Generelt Cooler leveres med to alternative tilbehør til styring af kølebehov. Til de varianter af Cooler, hvor kølebehovet styres af et eksternt 0 10 V DC signal, er en ekstra forstyrrelsesbeskyttelse nødvendig. For at opfylde de i EMC-direktivet foreskrevne krav, der stilles til ufølsomhed over for forstyrrelser, skal analoge indgange beskyttes med en Ferritblok, Kommunikationskabel er det tilbehør, der skal benyttes, når Cooler arbejder sammen med ventilationsaggregat GOLD, version B. Udførelse Ferritblok er beregnet til at sætte omkring kabler. Blokken består af to ferrit-halvdele i en plastkappe, der kan åbnes. Plastkappen har»hængsler«og en enkel lukkemekanisme, som gør den enkel at åbne og lukke omkring de aktuelle ledere. Dimensioner: H = 15 mm, B = 15 mm, L = 29 mm og huldiameter = 6,6 mm. Kommunikationskablet er et 5 m langt fladkabel med RJ 12 modularstik monteret i begge ender. Kablet overfører normale kommunikationssignaler mellem styreenheden og GOLD-aggregatet (version B), men ikke 24 V DC. Begge typer styring har deres egen forsyning af 24 V DC. Bemærk, at der ikke skal anvendes et almindeligt bus-kabel. Hvis 24 V DC-tilslutningerne kobles sammen, vil dette medføre driftsforstyrrelser. 10 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

11 Styre- og reguleringstilslutning til luftbehandlingsaggregat Der kræves kun en kommunikationsledning for at overføre information mellem Cooler- og GOLD-styringerne. Alle driftsbetingelser og alarmer overføres via ledningen. Kommunikation: Kommunikationen mellem Cooleren og GOLD-aggregatet sker via et specielt kommunikationskabel (PM artikelnummer ). Montering: Afmonter berøringsbeskyttelsen over Coolerens el-skab. Løsn den aflange kabeltætning på forsiden af el-skabet så meget, at det er muligt at få hurtigkoblingen på kommunikationskablet ind gennem åbningen. Fastgør hurtigkoblingen i en af tilslutningerne for ABC-bus/kommunikation på styrekortet. Se fig. 11. Installation Gold Kommunikationskablet skal sluttes til et af ABCbusstikkene på styreenheden. For GOLD (version B) se fig.11. Anvend et af hullerne i den aflange gummibeklædte kabelgennemføring på bagsiden af tilkoblingshætten for at føre kablet ind til styreenheden. Se fig. 12. Skub lidt til kabelgennemføringen, så modultilslutningen kan komme igennem. Slut kablet til et busstik på styreenheden. Justér kabellængden i el-boksen, og tilpas kablet i gennemføringen. Sæt gennemføringen på plads igen. Kommunikationskablet trækkes på en sikker måde fra tilkoblingshætten på toppen af GOLD-aggregatet (version B) til Cooler-aggregatet. Installation Cooler: Kommunikationskablet skal sluttes til et af ABC-busstikkene på styreenheden. For Cooler se fig. 11b. Afmonter berøringsbeskyttelsen over Coolerens el-skab. Løsn den aflange kabeltætning på forsiden af el-skabet så meget, at det kan lade sig gøre at få multistikket på kommunikationskablet ind gennem åbningen, se fig. 12. Fastgør multistikket til et af stikkene til ABC-bus/kommunikation på styrekortet. ABC-Bus DIP-switch SW1 Fig 11b. Håndterminal: Håndterminalen sluttes til en af tilslutningerne på styrekortet. Der kan sluttes til den midterste tilslutning foroven til venstre eller et af de 6 højre modularstik i underkanten af styrekortet. Kablet føres gennem kabeltætningen på samme måde som kommunikationskablet, som beskrevet ovenfor. Coolerens håndterminal kan også sluttes til et ledigt ABCbusstik på GOLD-aggregatets styrekort eller håndterminal. Idriftsætning I underkanten af styreenheden i Cooleren er der en rød blok med 4 DIP-switches, som skal indstilles. For kommunikation med GOLD-aggregatet skal alle 4 DIP-switches være i position ON (opad). Sæt kølemaskinefunktionen i position autodrift med håndterminalen. Dette sker under INST, se drift og vedligeholdelse for GOLD Øvrige aggregattyper ABC-bus Instruktion for Cooler med 0-10V-styring Styre- og reguleringstilslutning til andre luftbehandlingsaggregater end GOLD version B DIP switch-indstilling: I underkanten af styreenheden i Cooleren er der en rød blok med 4 DIP switche, der skal indstilles. Ved 0-10V-styring skal switchene 1 stå på OFF (nedad) og switchene 2 4 skal stå på ON (opad), se fig.11b. Håndholdt terminal: Den håndholdte terminal sluttes til ABC-bus-tilslutningerne på styrekortet. Tilslutning kan ske til den midterste tilslutning foroven til venstre (fig. 13) eller et af de 6 højre modulstik i underkanten af styrekortet (fig. 11). Fig. 11 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 11

12 Montering: Afmonter berøringsbeskyttelsen over Coolerens el-skab. Løsn den aflange kabeltætning på forsiden af el-skabet så meget, at det kan lade sig gøre at få hurtigkoblingen på kommunikationskablet ind gennem åbningen. Fastgør hurtigkoblingen i en af tilslutningerne for ABC-bus/kommunikation på styrekortet. Se fig. 12. Der kan bruges et fælles kabel til de to signaler. Den eksisterende kabeltætning kan anvendes, hvis kabeldiameteren ikke overstiger 6,5 mm. Ved et tykkere kabel anvendes en af kabelforskruningerne ved siden af kabeltætningen Ferritblock P N L Fig.12 Startsignal, isoleret sluttekontakt for køling til/fra Tilsluttes til klemmenummer 45 og 46. Styresignal, 0 10 V for regulering af køleeffekt Styresignalet må ikke overstige 10 V + 10 %. Tilslut til klemmenummer 47 ( ) og 48 (+). Bemærk Begge signalindgange skal være tilsluttede. Der kan bruges et fælles kabel til de to signaler. Den eksisterende kabeltætning kan anvendes, hvis kabeldiameteren ikke overstiger 6,5 mm. Ved grovere kabel anvendes en af kabelforskruningerne ved siden af kabeltætningen. Udgangsalarm A og B Udgangsalarm med prioritet A indikeres ved indkobling af potentialfri relækontakt mellem klemme 9 og 10. Udgangsalarm med prioritet B indikeres ved indkobling af potentialfri relækontakt mellem klemme 11 og 12. Driftsindikering Indikering af pumpernes drift kan fås via en skiftende poten-tialfri relækontakt. Klemme 15 (NC), 16 (Com) og 17 (NO). Der kan bruges et fælles kabel til alle signalerne. Den eksisterende kabeltætning kan anvendes, hvis kabeldiameteren ikke overstiger 6,5 mm. Ved grovere kabel anvendes en af kabelforskruningerne ved siden af kabeltætningen. Installation i GOLD, version C Før kablet/kablerne ind i el-boksen via kabeltætningen eller via forskruningen på bagsiden af tilkoblingshætten. Startsignal Sluttes til klemme nr. 7 og 8. Styresignal 0-10 V Sluttes til klemme nr. 42 (-) og 43 (+). Udgangsalarm A og eventuelt udgangsalarm B Alarmen fra Cooler skal sluttes til ekstern alarm 1 hhv. ekstern alarm 2. Alarmerne i Cooler er fabriksindstillet til prioritet A, hvilket betyder, at det normalt kun er nødvendigt at tilslutte udgangsalarm A. Lederne fra klemme 9 og 10 i Cooler-styringen sluttes til klemme nr. 50 og 51, eller 52 og 53, i GOLD-styreenheden. Driftsindikering Der findes ingen ekstern driftsindgang i GOLD-aggregatet. 12 Fig Ferritblok Instruktion for Cooler med 0-10V-styring Generelt Cooler leveres med to alternative tilbehør til styring af kølebehovet. Ved de varianter af Cooler, hvor kølebehovet styres af et eksternt 0 10 V DC-signal, er der behov for ekstra støjdæmpning. For at opfylde kravene i EMC-direktivet med hensyn til beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser skal analoge indgange beskyttes med en ferritblok, Kommunikationskabel er det tilbehør, der skal benyttes, når Cooler arbejder sammen med ventilationsaggregatet GOLD, version B. Se særskilt instruktion. Udførelse Ferritblok er beregnet til at sætte omkring kabler. Blokken består af to ferrit-halvdele i en plastkappe, der kan åbnes. Plastkappen har hængsler og en enkel lukkemekanisme, som gør den nem at åbne og lukke omkring de aktuelle ledere. Dimensioner: H= 15 mm, B= 15 mm, L= 29 mm og huldiameter = 6,6 mm. Installation Efter installation af de aktuelle kabler til drift og styring af Cooler monteres en ferritblok. Monter ferritblokken omkring de ledere, som er tilsluttet på klemme (0-10V-styresignal) og eventuelle ledere på klemme (fast 10V-udgangssignal). Sørg for, at ferritblokken sidder så tæt ved klemme som muligt. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

13 6 Kommunikationskabel Instruktion til Cooler Generelt Cooler leveres med to alternative tilbehør til styring af kølebehovet. Kommunikationskabel er det tilbehør, der skal benyttes, når Cooler arbejder sammen med ventilationsaggregatet GOLD, version B. For de varianter af Cooler, hvor kølebehovet styres af et eksternt 0 10 V DC-signal, skal kommunikationskabel ikke anvendes. I disse tilfælde skal tilbehøret Ferritblok, anvendes i stedet, se særskilt instruktion. Udførelse Kommunikationskablet er et 5 m langt fladkabel med RJ 12 modularstik monteret i begge ender. Kablet overfører normale kommunikationssignaler mellem styreenheden og GOLD-aggregatet, men ikke 24 V DC. Begge typer styring har deres egen forsyning af 24 V DC. Hvis der benyttes et almindeligt buskabel, kobles 24 V DCtilslutningerne sammen, hvilket giver driftsforstyrrelser. Installation Kommunikationskablet skal sluttes til et af ABCbusstikkene på styreenheden. Anvend et af hullerne i den aflange, gummibeklædte kabelgennemføring på forsiden af el-boksen for at føre kablet ind til styreenheden. Skub lidt til kabelgennemføringen, så modularstikket kan komme igennem. Slut kablet til et busstik på styreenheden. Justér kabellængden i el-boksen, og tilpas kablet i gennemføringen. Sæt gennemføringen på plads igen. Kommunikationskablet trækkes til tilkoblingshætten på toppen af GOLD-aggregatet på en sikker måde. Før kablet ind, og slut det på tilsvarende måde til GOLDstyreenheden. Idriftsætning Indstil DIP-switchene på styreenheden i Cooler til kommunikation med GOLD. Stil DIP-switchene SW1, 1 4 på On (opad). Cooler-styringen er nu slave. Ved leveringen er DIP-switch SW1, 1 = Off og 2 4 = On. Cooler-styringen er nu master. Sæt kølemaskinefunktionen i position autodrift med håndterminalen. Dette sker under INST, se drift og vedligeholdelse for Cooler. Dip switch ABC Bus SW1 6 Køletilslutning Tilslutning af kølebatteri og kølemiddelkøler til køleaggregat. 6.1 Placering Kølebatteriet er placeret i indblæsningsluftkanalen. Ved størrelse 14 og 18 er kølemaskinen placeret i afkastluftkanalen efter ventilatoren. Ved størrelse 24, 34, 48 og 60 er kølemiddelkøleren placeret i afkastluftkanalen, og kølemaskinen står frit i ventilatorrummet. 6.2 Aftapning af kølebatteri Kølebatteriet er forsynet med aftapningsbeholder og aftapningstilslutning (der dannes kondensvand i batteriet). Aftapningen skal sluttes til batteriet og trækkes til afløb. Ved størrelse 14 sammen med Gold-aggregat 15 skal den tilslutning benyttes, som sidder på udgangsluftsiden. Tilslutning ved indgangsluft tilproppes. 6.3 Vandforbindelse Vandforbindelse foretages med rør. Tilslutning sker via indvendigt gevind på batterier og lodde- eller klemringsforbindelse på Cooler. For at kølebatteriet og kølemiddelkøleren skal give maksimal effekt, skal væskekredsen tilsluttes for modstrømscirkulation. For ikke at behøve at tappe hele systemet for væske i forbindelse med service og reparationer (f.eks. ved udskiftning af pumpe) bør der monteres lukkeventiler på rør til og fra kølebatteriet. 6.4 Udluftningsnipler Udluftningsnipler monteres ved det højeste punkt på forbindelserne for både ud- og indløb til henholdsvis køle-batteri og kølemiddelkøler. Sæt niplerne, hvor vandet er på vej nedad. Se billederne i afsnit Isolering af kuldebærerkredsen Kuldebærerkredsen til kølebatteri skal isoleres efter gældende normer. 6.6 Tilslutning til køleaggregat Tilslut kølebatteri og kølemiddelkøler til køleaggregatet iht. forklaringen på billedet i afsnit Sikkerhedsafløb Sikkerhedsventilerne til vandkredsene er placeret på ekspansionsbeholderne. Sikkerhedsventilen åbnes, hvis trykket i systemet bliver for højt, og åbningstrykket er 1,5 bar. Afløbet fra sikkerhedsventilen skal trækkes til opsamlingsbeholder. Ledningen må ikke trækkes direkte til afløbet, da vandkredsen indeholder glykol. Der er trukket en (størrelse 14-18) eller to slanger (størrelse 24-60), Ø 13 mm indv., fra sikkerhedsventilerne og ud gennem hullet for at kunne forbindes videre til en opsamlingsbeholder, se fig. 7 og 8. Fig. 14 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 13

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere