Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60"

Transkript

1 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse Str Str

2 Indholdsfortegnelse 1. oversigt Generelt 3 1. Funktionsprincipper Cooler 14 og Cooler 24, 34, 48 og Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder 6 2. Risici El-udstyr Autorisation Mærkater 6 3 Installation Aflæsning/transport ind i bygningen Håndtering med truck Håndtering med kran 7 3. Opstilling Montering af håndtag Installationsprincipper Installation af Cooler størrelse Installation af Cooler størrelse Installation af Cooler størrelse el-tilslutning Strømtilslutning Cooler størrelse Cooler størrelse Cooler størrelse Cooler størrelse Øvrige el-tilslutninger GOLD verson B Øvrige aggregattyper 11 5 Ferritblok Kommunikationskabel Køletilslutning Placering Aftapning af kølebatteri Vandforbindelse Udluftningsnipler Isolering af kuldebærerkredsen Tilslutning til køleaggregat Sikkerhedsafløb Påfyldning af vand/glykolblanding Påfyldning Udluftning af systemet 14 7 Idriftsætning Forberedelser Før den første opstart Opstart Ved forkert fasefølge 15 8 Programmering og menubetjening Håndholdt terminal Display og knapper Menuernes knaptekster og symboler Menugruppering og niveauer 16 9 Menuer Hovedmenu Informationsmenuer Indstillingsmenuer Testmenuer Alarmmenuer alarmer Generelt Nulstilling (reset) af alarm Indstillinger Alarmforudsætninger Alarmprioriteter Vedligeholdelse Rengøring Skift af vand/glykolblanding Håndtering af kølemedium Påfyldning af køledmedium Årlig kontrol Service Kølebatteri og kølemiddelkøler Instruktion BASIC Kølemiddelkøler BCKO, Kølebatteri BCKA, Instruktion GOLD størrelse Installation af kølebatteri TBKA, TBKC Kanaltilslutning Gavltyper elektriske data Køleaggregat Strømforsyning generelle tekniske data Mekanisk opbygning Konstruktion Dimensioner og vægt Diverse Miljødokumentation Demonteringsinstruktion overensstemmelseserklæring 33 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

3 1. Oversigt 1.1. Generelt Køleaggregat Cooler Køleaggregatet Cooler er et komplet enhedsaggregat til komfortkøling i luftbehandlingssystemer. Alle komponenter er køleteknisk og elektrisk færdigkoblede og samlede i en fælles kassedel. Aggregaterne er prøvekørt før leveringen. Batterierne monteres i kanal. Rør mellem køleaggregat og batterier samt elektrisk tilslutning af kølemaskinen foretages på stedet. Cooler kan benyttes til alle luftbehandlingsaggregater. De seks effektvarianter er dog effektmæssigt tilpasset luftbehandlingssystem GOLD samt Basic Fuldstændig indirekte system (størrelse 24, 34, 48 og 60) Cooler har et fuldstændig indirekte system. Via varmevekslere overføres varme/køling fra kølemediet til glykolblandet vand. Både kuldebærerkreds og kølemiddelkreds fyldes efter installationen med en blanding af vand og 30 % ætylenglykol. Kompressorer Størrelserne 14, 18, 24 og 34 har to stempelkompressorer. Størrelse 48 og 60 har også to kompressorer, men af scroll-typen. Delvis indirekte system (størrelse 14 og 18) Cooler 14 og 18 har et delvis indirekte system. På den varme side benyttes et batteri (kondensor) til direkte fordampende kølemedium. På den kolde sider er der en varmeveksler, hvor veksling sker til glykolblandet vand, som er kuldebærer hen til kølebatteriet i indblæsningsluftkanalen. Påfyldning sker efter installation med glykolblandet vand indeholdende 30 % ætylenglykol. Kondensatorbatteriet er placeret i kølemaskinen, som monteres i afkastluftkanalen. Fig. 2 Kølemedium Cooler har dobbelte kølemediekredse, som er adskilt fra hinanden. Kølemedier er R407C og R134A, som findes i hver sin kreds med en kompressor til hver. Køle-mediekredsene er fyldt ved leveringen. Disse kølemedier har ingen i dag kendt indvirkning på ozonlaget, og der er ingen i øjeblikket kendte, fremtidige restriktioner. Kølemediemængde Se afsnit 14. Generelle tekniske data. Rapporteringspligt Der er kun rapporteringspligt til de lokale tilsynsmyndigheder, hvis påfyldningsmængden sammenlagt overstiger 10 kg. Årlig kontrol Der kræves årlig kontrol foretaget af akkrediteret kontrolorgan, hvis kølemediemængden i enhedsaggregatet overstiger 3 kg. Dette er kun aktuelt for Cooler størrelse 24, 34, 48 og 60. Fig. 1 Kvalitetssystem ISO 9001 og miljøstyringssystem ISO Swegon arbejder seriøst efter et certificeret kvalitetssystem iht. ISO 9001 og et certificeret miljøstyringssystem iht. ISO Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 3

4 1.2 Funktionsprincipper Cooler 14 og 18 BT4 Kondensatorbatteri Fig. 3 BT1 BT2 BT3 BT4 RP1:2 RP2:2 RP1:1 RP2:1 G1 M1 M2 VVX1 VVX2 SV EK E1 SS BT2 RP2:2 M2 EV2 EV1 VVX2 VVX1 M1 BT1 RP1:2 RP2:1 BT3 RP1:1 Varmlufttermostat R134A Varmlufttermostat R407C Kuldebærertemperatur Afkastluftstemperatur Højtrykspressostat R134A Højtrykspressostat R407C Lavtrykspressostat R134A Lavtrykspressostat R407C Kuldebærerpumpe Kompressor R134A Kompressor R407C Fordamper Fordamper Sikkerhedsventil Ekspansionsbeholder G1 S E1 SV EK El-skab med sikkerhedsafbryder, kraftdel og styrekort Start- og styresignal EV1 Ekspansionsventil 1 EV2 Ekspansionsventil 2 HT S Håndholdt terminal Si HT Kølebatteri SS Funktion I kølemaskinen er der to kølemediekredse. Kredsene er adskilt fra hinanden og har forskellige kølemedier. Hver kreds er forsynet med sin varmeveksler på den kolde side. På den varme side går begge kredse gennem et direkte fordampningsbatteri. Kuldebæreren (vand/ætylenglykol) passerer begge kredsenes varmevekslere. Det luftformige kølemedium komprimeres af de respektive kompressorer og går derefter til kondensatorbatteriet, hvor det afkøles af den forbistrømmende luft og kondenserer til væske. I ekspansionsventil EV sker der en trykreduktion, og trykket falder. Fra ekspansionsventilen går kølemediet til fordamper VVX, hvor kølemediet fordamper og dermed optager varme fra det modstående medium, dvs. kuldebæreren, som derved afkøles. Fra fordamperen kommer der gas, som går til kompressoren. Vandpumpe G1 pumper kuldebæreren (vand/ætylenglykol) i kredsen fra fordamperne VVX1 og VVX2, hvor det afkøles af køle-mediet, videre til kølebatteriet, som så afkøler luftbehandlingsaggregatets indblæsningsluft. Kølemedierne har aldrig fysisk kontakt med kuldebæreren. Varme og køling oveføres via varmevekslere i fordamper og kondensor. Regulering På styrsignal til/fra starter vandpumpe G1 og kompressor M1. Køleeffekten reguleres, ved at en eller to kompressorer er i drift. Ved øget behov starter kompressor M2, samtidig med at M1 standser. Hvis der foreligger yderligere behov, er både M1 og M2 i drift. Hvis kuldebærerens udgangstemperatur bliver for lav, lukkes en kompressor. Genstart sker automatisk. Hvis trykket bliver for lavt, udløses lavtrykspressostaten. Det tilsvarende sker på den varme side. Hvis afkastlufttemperaturen bliver for høj, lukkes en kompressor. Stiger trykket alligevel, udløses højtrykspressostaten. 4 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

5 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 og 60 Kølemiddelkøler Fig. 4 BT1 BT2 BT3 BT4 RP1:2 RP2:2 RP1:1 RP2:1 G1 G2 M1 M2 VVX1 VVX2 VVX3 VVX4 EK SV E1 SS SV EK BT4 S2 BT2 RP2:2 G2 VVX2 VVX1 BT1 RP1:2 EV2 EV1 M1 RP2:1 M2 VVX3 VVX4 Varmlufttermostat R134A Varmlufttermostat R407C Kuldebærertemperatur Kølemiddeltemperatur Højtrykspressostat R134A Højtrykspressostat R407C Lavtrykspressostat R134A Lavtrykspressostat R407C Kuldebærerpumpe Varmebærerpumpe Kompressor R134A Kompressor R407C Kondensor Kondensor Fordamper Fordamper Ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil BT3 RP1:1 G1S1 E1 SV EK El-skab med sikkerhedsafbryder, kraftdel og styrekort Start- og styresignal EV1 Ekspansionsventil 1 EV2 Ekspansionsventil 2 HT S1 S2 Håndholdt terminal Si Si HT SS Kølebatteri Funktion I kølemaskinen er der to kølemediekredse. Kredsene er adskilt fra hinanden og har forskellige kølemedier. Kredsene er forsynet med hver sit sæt varmevekslere på den varme hhv. den kolde side. Kølemediet og kuldebæreren (vand/ ætylenglykol) passerer begge kredsenes varmevekslere. Det luftformige kølemedium komprimeres af de respektive kompressorer og går derefter til kondensor VVX1 eller VVX2, hvor det afkøles af et kølemiddel (vand/ætylenglykol) og kondenserer til væske. I ekspansionsventil EV sker der en trykreduktion, og trykket falder. Fra ekspansionsventilen går kølemediet til fordamper VVX3 eller VVX4, hvor kølemediet fordamper, koger og optager varme fra det modstående medium, dvs. kuldebæreren (vand/ætylenglykol). Fra fordamperen kommer der gas, som vender tilbage til kølekompressoren. Vandpumpe G1 pumper kuldebæreren (vand/ætylenglykol) i kredsen fra fordamperne VVX3 og VVX4, hvor det afkøles af kølemediet, videre til kølebatteriet, som så afkøler luftbehandlingsaggregatets indblæsningsluft. Vandpumpen G2 pumper kølemiddel (vand og ætylenglykol) i kredsen fra kondensatorerne VVX1 og VVX2, hvor kølemidlet køler kølemediet, og videre til kølemiddelkøleren (batteri i afkastkanal). Her afkøles kølemidlet og overfører varmen til luftbehandlingsaggregatets afkastluft. Derefter føres kølemidlet tilbage til kondensatoren. Hvis kølingen af kølemediet ikke er tilstrækkelig, vil Cooler midlertidigt sænke effekten for ikke at få driftsstop (lukke en kølemediekreds og kompressor). Kølemaskinen går dog op på fuld effekt igen, så snart driftsforholdene tillader det. Regulering På styresignal til/fra starter vandpumpe G1 og G2 samt kompressor M1. Køleeffekten reguleres, ved at en eller to kompressorer er i drift. Ved forøget behov starter kompressor M2, samtidig med at M1 standser. Hvis der foreligger yderligere behov, er både M1 og M2 i drift. Hvis kuldebærerens udgangstemperatur bliver for lav, lukkes en kompressor. Genstart sker automatisk. Hvis trykket bliver for lavt, udløses lavtrykspressostaten. Det tilsvarende sker på den varme side. Hvis afkastlufttemperaturen bliver for høj, lukkes en kompressor. Stiger trykket alligevel, udløses højtrykspressostaten. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 5

6 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder Sikkerhedsafbryderen er placeret inden for inspektionsdøren (højre dør på størrelse 24 60). Sikkerhedsafbryderen må ikke benyttes til at starte eller standse køleaggregatet. Kontroller, at Cooler er afbrudt, ved at standse luftbehandlingsaggregatet eller ved midlertidigt at afbryde kølemaskinen på displayet. Gå ind under INDST i hovedmenuen og vælg INDST igen, vælg nu PROG og derefter AFBRUDT. Når dette er gjort, kan strømmen afbrydes med sikkerhedsafbryderen. Bemærk Slå altid sikkerhedsafbryderen fra ved servicearbejde, medmindre andet er angivet i instruktionerne. 2.3 El-udstyr Aggregatets el-udstyr er monteret inden for inspektionsdøren i et separat el-skab. 2.4 Autorisation Kun autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale må udføre den elektriske installation af aggregatet. Arbejder på eller reparation af kølemediekredsen må kun udføres af et autoriseret kølefirma. Arbejder på aggregatet må kun udføres af servicepersonale, der er uddannet af Swegon. Kontakt venligst et Swegon servicekontor ved behov for reparationsarbejde. Se sidste side i denne dokumentation. 2.5 Mærkater Typenummerskilt med typebetegnelse, serienummer, kølemediemængde m.m. findes på aggregatets dør. 2.2 Risici Advarsel Ved arbejder på aggregatet, skal det altid kontrolleres, at spændingen er afbrudt. Advarsel Kølemediekredsen må under ingen omstændigheder åbnes af ikkeautoriseret personale, da der findes gas under højt tryk i kredsen. Risikoområder med kølemedium Hele det indvendige af køleaggregatet er i princippet risikoområde. Angående fremgangsmåden ved lækage, se afsnit De kølemedier, der benyttes, er R407C og R134A. Advarsel Da Cooleren findes på tryksiden, efter luftbehandlingsaggregatets ventilator, må inspektionslemmen ikke åbnes, mens ventilatoren er i drift. Døren kan gå op og forårsage personskader (gælder størrelse 14 og 18). 6 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

7 3 Installation 3.1 Aflæsning/transport ind i bygningen Bemærk Al transport skal ske med aggregatet i vandret stilling Håndtering med truck Fig. 6 Fig. 5 Advarsel Lavt tyngdepunkt! Løft aggregatet forsigtigt. 3.2 Opstilling Køleaggregatet Cooler anbringes et passende sted i ventilatorrummet. Aggregatet kan stilles med bagsiden mod væggen. Der skal være tilstrækkelig plads til at betjene sikkerhedsafbryderen/hovedafbryderen inden for inspektionsdøren iht. gældende el-forskrifter Montering af håndtag Monter håndtagene på inspektionsdøren Håndtering med kran Anbring to tovspredere på aggregatets overside og to på undersiden af pallen eller under aggregatet og løft i pallen (eller i aggregatet, hvis pallen ikke skal med). Se fig. 6. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 7

8 3.3 Installationsprincipper Kølebatteriets og kølemiddelkølerens dimensioner og kapacitet er beregnet for tilslutning til luftbehandlingsaggregat GOLD størrelse og Basic Angående fortegnelse over hvilke effektstørrelser på kølemaskiner der passer til de henholdsvise aggregatstørrelser, se afsnit 14, Generelle tekniske data. Cooler Udluftningsnippel Strømforsyning Start- og styresignal Kuldebærer Udluftningsnippel Afkastluft Friskluft Udsugningsluft Stativ Indblæsningsluft Afløb, kondensvand Kølebatteri Fig. 7 Cooler Kølemiddel Udluftningsnipler Kuldebærer Start- og styresignal Afkastluft Friskluft Udsugningsluft Kølemiddelkøler Indblæsningsluft Strømforsyning Afløb, kondensvand Kølebatteri Fig Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

9 Generelt Da luftbehandlingsaggregaterne GOLD og Basic er forsynet med de specielle Wing-ventilatorer, kan tilslutning af batterier ske direkte til aggregatet, uden at der opstår tryktab eller ujævn luftstrøm. Ved installation til GOLD-aggregatet skal der sikres mulighed for inspektion og rengøring, f.eks. i form af lemme i kanalen eller ved at gøre batterierne aftagelige. Kølebatteriet indbygges i en blok eller sættes separat i en Basickassedel et passende sted på aggregatets indblæsningsside Installation af Cooler størrelse 14 Til GOLD: Kølebatteri og kølemaskine til Cooler 14 har godkendt gummiringstætning til cirkulær tilslutning i indblæsningsluftkanal henholdsvis afkastluftkanal til GOLD 08. Konisk overgang 400/500 mm på luftbehandlingsaggregatets indblæsningsluftside er nødvendig. Kølemaskinen har rektangulær tilslutning på udgangssiden for at reducere tryktab. Til GOLD er tilslutningene rektangulære og tilpasset i størrelse efter dette aggregat. Tilslutning sker med styreprofil. Til Basic: Kølemaskinen tilsluttes uden gavl til Basic på afkastluftsiden efter ventilatoren. Luftbehandlingsaggregatet skal forsynes med en dækplade, da kølemaskinen er noget smallere, se fig. 9. Kølebatteriet indbygges i en blok eller sættes separat i en Basic-kassedel et valgfrit sted på aggregatets indblæsningsluftside. Se kapitel 5 angående køletilslutning Installation af Cooler størrelse 18 Til GOLD: Kølebatteri og kølemaskine til størrelse 18 har rektangulær tilslutning. Kanaltilslutning sker med styreprofil. Til Basic: Kølemaskinen tilsluttes uden gavl til Basic på afkastluftsiden efter ventilatoren. Kølebatteriet indbygges i en blok eller sættes separat i en Basic-kassedel et passende sted på aggregatets indblæsningsluftside. Se kapitel 5 angående køletilsslutning Installation af Cooler størrelse Til GOLD: Kølebatteri og kølemiddelkøler til størrelse 24, 34, 48 og 60 har rektangulær tilslutning. Tilslutning sker med styreprofil. Til Basic: Kølebatteri og kølemiddelkøler indbygges i blok eller monteres separat i en Basic-kassedel et passende sted på aggregatets indblæsnings- hhv. afkastluftside. Se kapitel 5 angående køletilslutning. Fig. 9 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 9

10 4 El-tilslutning Bemærk Til installationen kræves autoriseret elektriker. 4.1 Strømtilslutning El-tilslutningen sker på aggregatets forside. Ved siden af inspektionslemmen er der en fast del, hvor kabelforskruningenr monteret fra fabrikken. Placeringen af forskruningen varierer noget for de forskellige størrelser. Tilslutningskabel til 400 V (5-ledersystem) sluttes direkte til sikkerhedsafbryderen, som har fire brydende kontaktfunktioner. Sikkerhedsafbryderen er monteret i det indbyggede el-skab. Klemmen til tilgang, jord findes i umiddelbar nærhed af sikkerhedsafbryderen. Hvis der benyttes 4-ledersystem, skal jord- og nulklemme forsynes med bøjle i Cooleren. For at komme til sikkerhedsafbryderens tilslutninger skal berøringsbeskyttelsen over el-skabets komponenter afmonteres Cooler størrelse 14 Kabelforskruningen sidder længst oppe til højre på frontsiden. Sikring til kablet skal være 20 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Se fig Cooler størrelse 18 Kabelforskruningen sidder i underkanten af frontsiden. Sikring til kablet skal være 25 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Se fig Cooler størrelse Kabelforskruningen sidder længst oppe til højre på frontsiden. Sikring til kablet skal for Cooler 24 være 32/35 A(T) og for Cooler 34 være 35 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Se fig Cooler størrelse Kabelforskruningen sidder længst oppe til højre på frontsiden. Sikring til kablet skal være 63 A(T). Ved dimensioneringen af kablet skal der også tages hensyn til omgivelsestemperaturen og måden, det skal lægges på. Fig Øvrige el-tilslutninger GOLD verson B Generelt Cooler leveres med to alternative tilbehør til styring af kølebehov. Til de varianter af Cooler, hvor kølebehovet styres af et eksternt 0 10 V DC signal, er en ekstra forstyrrelsesbeskyttelse nødvendig. For at opfylde de i EMC-direktivet foreskrevne krav, der stilles til ufølsomhed over for forstyrrelser, skal analoge indgange beskyttes med en Ferritblok, Kommunikationskabel er det tilbehør, der skal benyttes, når Cooler arbejder sammen med ventilationsaggregat GOLD, version B. Udførelse Ferritblok er beregnet til at sætte omkring kabler. Blokken består af to ferrit-halvdele i en plastkappe, der kan åbnes. Plastkappen har»hængsler«og en enkel lukkemekanisme, som gør den enkel at åbne og lukke omkring de aktuelle ledere. Dimensioner: H = 15 mm, B = 15 mm, L = 29 mm og huldiameter = 6,6 mm. Kommunikationskablet er et 5 m langt fladkabel med RJ 12 modularstik monteret i begge ender. Kablet overfører normale kommunikationssignaler mellem styreenheden og GOLD-aggregatet (version B), men ikke 24 V DC. Begge typer styring har deres egen forsyning af 24 V DC. Bemærk, at der ikke skal anvendes et almindeligt bus-kabel. Hvis 24 V DC-tilslutningerne kobles sammen, vil dette medføre driftsforstyrrelser. 10 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

11 Styre- og reguleringstilslutning til luftbehandlingsaggregat Der kræves kun en kommunikationsledning for at overføre information mellem Cooler- og GOLD-styringerne. Alle driftsbetingelser og alarmer overføres via ledningen. Kommunikation: Kommunikationen mellem Cooleren og GOLD-aggregatet sker via et specielt kommunikationskabel (PM artikelnummer ). Montering: Afmonter berøringsbeskyttelsen over Coolerens el-skab. Løsn den aflange kabeltætning på forsiden af el-skabet så meget, at det er muligt at få hurtigkoblingen på kommunikationskablet ind gennem åbningen. Fastgør hurtigkoblingen i en af tilslutningerne for ABC-bus/kommunikation på styrekortet. Se fig. 11. Installation Gold Kommunikationskablet skal sluttes til et af ABCbusstikkene på styreenheden. For GOLD (version B) se fig.11. Anvend et af hullerne i den aflange gummibeklædte kabelgennemføring på bagsiden af tilkoblingshætten for at føre kablet ind til styreenheden. Se fig. 12. Skub lidt til kabelgennemføringen, så modultilslutningen kan komme igennem. Slut kablet til et busstik på styreenheden. Justér kabellængden i el-boksen, og tilpas kablet i gennemføringen. Sæt gennemføringen på plads igen. Kommunikationskablet trækkes på en sikker måde fra tilkoblingshætten på toppen af GOLD-aggregatet (version B) til Cooler-aggregatet. Installation Cooler: Kommunikationskablet skal sluttes til et af ABC-busstikkene på styreenheden. For Cooler se fig. 11b. Afmonter berøringsbeskyttelsen over Coolerens el-skab. Løsn den aflange kabeltætning på forsiden af el-skabet så meget, at det kan lade sig gøre at få multistikket på kommunikationskablet ind gennem åbningen, se fig. 12. Fastgør multistikket til et af stikkene til ABC-bus/kommunikation på styrekortet. ABC-Bus DIP-switch SW1 Fig 11b. Håndterminal: Håndterminalen sluttes til en af tilslutningerne på styrekortet. Der kan sluttes til den midterste tilslutning foroven til venstre eller et af de 6 højre modularstik i underkanten af styrekortet. Kablet føres gennem kabeltætningen på samme måde som kommunikationskablet, som beskrevet ovenfor. Coolerens håndterminal kan også sluttes til et ledigt ABCbusstik på GOLD-aggregatets styrekort eller håndterminal. Idriftsætning I underkanten af styreenheden i Cooleren er der en rød blok med 4 DIP-switches, som skal indstilles. For kommunikation med GOLD-aggregatet skal alle 4 DIP-switches være i position ON (opad). Sæt kølemaskinefunktionen i position autodrift med håndterminalen. Dette sker under INST, se drift og vedligeholdelse for GOLD Øvrige aggregattyper ABC-bus Instruktion for Cooler med 0-10V-styring Styre- og reguleringstilslutning til andre luftbehandlingsaggregater end GOLD version B DIP switch-indstilling: I underkanten af styreenheden i Cooleren er der en rød blok med 4 DIP switche, der skal indstilles. Ved 0-10V-styring skal switchene 1 stå på OFF (nedad) og switchene 2 4 skal stå på ON (opad), se fig.11b. Håndholdt terminal: Den håndholdte terminal sluttes til ABC-bus-tilslutningerne på styrekortet. Tilslutning kan ske til den midterste tilslutning foroven til venstre (fig. 13) eller et af de 6 højre modulstik i underkanten af styrekortet (fig. 11). Fig. 11 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 11

12 Montering: Afmonter berøringsbeskyttelsen over Coolerens el-skab. Løsn den aflange kabeltætning på forsiden af el-skabet så meget, at det kan lade sig gøre at få hurtigkoblingen på kommunikationskablet ind gennem åbningen. Fastgør hurtigkoblingen i en af tilslutningerne for ABC-bus/kommunikation på styrekortet. Se fig. 12. Der kan bruges et fælles kabel til de to signaler. Den eksisterende kabeltætning kan anvendes, hvis kabeldiameteren ikke overstiger 6,5 mm. Ved et tykkere kabel anvendes en af kabelforskruningerne ved siden af kabeltætningen Ferritblock P N L Fig.12 Startsignal, isoleret sluttekontakt for køling til/fra Tilsluttes til klemmenummer 45 og 46. Styresignal, 0 10 V for regulering af køleeffekt Styresignalet må ikke overstige 10 V + 10 %. Tilslut til klemmenummer 47 ( ) og 48 (+). Bemærk Begge signalindgange skal være tilsluttede. Der kan bruges et fælles kabel til de to signaler. Den eksisterende kabeltætning kan anvendes, hvis kabeldiameteren ikke overstiger 6,5 mm. Ved grovere kabel anvendes en af kabelforskruningerne ved siden af kabeltætningen. Udgangsalarm A og B Udgangsalarm med prioritet A indikeres ved indkobling af potentialfri relækontakt mellem klemme 9 og 10. Udgangsalarm med prioritet B indikeres ved indkobling af potentialfri relækontakt mellem klemme 11 og 12. Driftsindikering Indikering af pumpernes drift kan fås via en skiftende poten-tialfri relækontakt. Klemme 15 (NC), 16 (Com) og 17 (NO). Der kan bruges et fælles kabel til alle signalerne. Den eksisterende kabeltætning kan anvendes, hvis kabeldiameteren ikke overstiger 6,5 mm. Ved grovere kabel anvendes en af kabelforskruningerne ved siden af kabeltætningen. Installation i GOLD, version C Før kablet/kablerne ind i el-boksen via kabeltætningen eller via forskruningen på bagsiden af tilkoblingshætten. Startsignal Sluttes til klemme nr. 7 og 8. Styresignal 0-10 V Sluttes til klemme nr. 42 (-) og 43 (+). Udgangsalarm A og eventuelt udgangsalarm B Alarmen fra Cooler skal sluttes til ekstern alarm 1 hhv. ekstern alarm 2. Alarmerne i Cooler er fabriksindstillet til prioritet A, hvilket betyder, at det normalt kun er nødvendigt at tilslutte udgangsalarm A. Lederne fra klemme 9 og 10 i Cooler-styringen sluttes til klemme nr. 50 og 51, eller 52 og 53, i GOLD-styreenheden. Driftsindikering Der findes ingen ekstern driftsindgang i GOLD-aggregatet. 12 Fig Ferritblok Instruktion for Cooler med 0-10V-styring Generelt Cooler leveres med to alternative tilbehør til styring af kølebehovet. Ved de varianter af Cooler, hvor kølebehovet styres af et eksternt 0 10 V DC-signal, er der behov for ekstra støjdæmpning. For at opfylde kravene i EMC-direktivet med hensyn til beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser skal analoge indgange beskyttes med en ferritblok, Kommunikationskabel er det tilbehør, der skal benyttes, når Cooler arbejder sammen med ventilationsaggregatet GOLD, version B. Se særskilt instruktion. Udførelse Ferritblok er beregnet til at sætte omkring kabler. Blokken består af to ferrit-halvdele i en plastkappe, der kan åbnes. Plastkappen har hængsler og en enkel lukkemekanisme, som gør den nem at åbne og lukke omkring de aktuelle ledere. Dimensioner: H= 15 mm, B= 15 mm, L= 29 mm og huldiameter = 6,6 mm. Installation Efter installation af de aktuelle kabler til drift og styring af Cooler monteres en ferritblok. Monter ferritblokken omkring de ledere, som er tilsluttet på klemme (0-10V-styresignal) og eventuelle ledere på klemme (fast 10V-udgangssignal). Sørg for, at ferritblokken sidder så tæt ved klemme som muligt. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse.

13 6 Kommunikationskabel Instruktion til Cooler Generelt Cooler leveres med to alternative tilbehør til styring af kølebehovet. Kommunikationskabel er det tilbehør, der skal benyttes, når Cooler arbejder sammen med ventilationsaggregatet GOLD, version B. For de varianter af Cooler, hvor kølebehovet styres af et eksternt 0 10 V DC-signal, skal kommunikationskabel ikke anvendes. I disse tilfælde skal tilbehøret Ferritblok, anvendes i stedet, se særskilt instruktion. Udførelse Kommunikationskablet er et 5 m langt fladkabel med RJ 12 modularstik monteret i begge ender. Kablet overfører normale kommunikationssignaler mellem styreenheden og GOLD-aggregatet, men ikke 24 V DC. Begge typer styring har deres egen forsyning af 24 V DC. Hvis der benyttes et almindeligt buskabel, kobles 24 V DCtilslutningerne sammen, hvilket giver driftsforstyrrelser. Installation Kommunikationskablet skal sluttes til et af ABCbusstikkene på styreenheden. Anvend et af hullerne i den aflange, gummibeklædte kabelgennemføring på forsiden af el-boksen for at føre kablet ind til styreenheden. Skub lidt til kabelgennemføringen, så modularstikket kan komme igennem. Slut kablet til et busstik på styreenheden. Justér kabellængden i el-boksen, og tilpas kablet i gennemføringen. Sæt gennemføringen på plads igen. Kommunikationskablet trækkes til tilkoblingshætten på toppen af GOLD-aggregatet på en sikker måde. Før kablet ind, og slut det på tilsvarende måde til GOLDstyreenheden. Idriftsætning Indstil DIP-switchene på styreenheden i Cooler til kommunikation med GOLD. Stil DIP-switchene SW1, 1 4 på On (opad). Cooler-styringen er nu slave. Ved leveringen er DIP-switch SW1, 1 = Off og 2 4 = On. Cooler-styringen er nu master. Sæt kølemaskinefunktionen i position autodrift med håndterminalen. Dette sker under INST, se drift og vedligeholdelse for Cooler. Dip switch ABC Bus SW1 6 Køletilslutning Tilslutning af kølebatteri og kølemiddelkøler til køleaggregat. 6.1 Placering Kølebatteriet er placeret i indblæsningsluftkanalen. Ved størrelse 14 og 18 er kølemaskinen placeret i afkastluftkanalen efter ventilatoren. Ved størrelse 24, 34, 48 og 60 er kølemiddelkøleren placeret i afkastluftkanalen, og kølemaskinen står frit i ventilatorrummet. 6.2 Aftapning af kølebatteri Kølebatteriet er forsynet med aftapningsbeholder og aftapningstilslutning (der dannes kondensvand i batteriet). Aftapningen skal sluttes til batteriet og trækkes til afløb. Ved størrelse 14 sammen med Gold-aggregat 15 skal den tilslutning benyttes, som sidder på udgangsluftsiden. Tilslutning ved indgangsluft tilproppes. 6.3 Vandforbindelse Vandforbindelse foretages med rør. Tilslutning sker via indvendigt gevind på batterier og lodde- eller klemringsforbindelse på Cooler. For at kølebatteriet og kølemiddelkøleren skal give maksimal effekt, skal væskekredsen tilsluttes for modstrømscirkulation. For ikke at behøve at tappe hele systemet for væske i forbindelse med service og reparationer (f.eks. ved udskiftning af pumpe) bør der monteres lukkeventiler på rør til og fra kølebatteriet. 6.4 Udluftningsnipler Udluftningsnipler monteres ved det højeste punkt på forbindelserne for både ud- og indløb til henholdsvis køle-batteri og kølemiddelkøler. Sæt niplerne, hvor vandet er på vej nedad. Se billederne i afsnit Isolering af kuldebærerkredsen Kuldebærerkredsen til kølebatteri skal isoleres efter gældende normer. 6.6 Tilslutning til køleaggregat Tilslut kølebatteri og kølemiddelkøler til køleaggregatet iht. forklaringen på billedet i afsnit Sikkerhedsafløb Sikkerhedsventilerne til vandkredsene er placeret på ekspansionsbeholderne. Sikkerhedsventilen åbnes, hvis trykket i systemet bliver for højt, og åbningstrykket er 1,5 bar. Afløbet fra sikkerhedsventilen skal trækkes til opsamlingsbeholder. Ledningen må ikke trækkes direkte til afløbet, da vandkredsen indeholder glykol. Der er trukket en (størrelse 14-18) eller to slanger (størrelse 24-60), Ø 13 mm indv., fra sikkerhedsventilerne og ud gennem hullet for at kunne forbindes videre til en opsamlingsbeholder, se fig. 7 og 8. Fig. 14 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse. 13

Kølemaskine COOL DXS Installations- og vedligeholdelsesvejledning Str. 12-80 DK.COOLDXS.INS.100507

Kølemaskine COOL DXS Installations- og vedligeholdelsesvejledning Str. 12-80 DK.COOLDXS.INS.100507 Kølemaskine COOL DXS Installations- og vedligeholdelsesvejledning Str. 12-80 DK.COOLDXS.INS.100507 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt... 3 1.1. Generelt... 3 1.2 Funktionsprincip... 4 1.3 Regulering... 5

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt Instruktion BASIC, størrelse 004 055 1. Generelt 1.1 Systembeskrivelse BASIC er et komplet luftbehandlingsaggregat af bloktypen, hvilket betyder, at flere funktioner, der indgår i aggregatet, indbygges

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

KØLEMASKINE COOL DX version F, COOL DX Top version E, Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 05-80

KØLEMASKINE COOL DX version F, COOL DX Top version E, Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 05-80 DK.COOLDX.IN.F.5089 KØLEMASKINE COOL DX version F, COOL DX Top version E, Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 05-80 COOL DX COOL DX Top Dokumentets originalsprog er svensk DK.COOLDX.IN.F.5089

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse

Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 011-030 GOLD RX/HC Dokumentets originalsprog er svensk 1. Sikkerhedsinstruktioner...3 1.1 Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder...3

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykføleren benyttes i anlæg, hvor man ønsker variabelt volumen ved at holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykføleren benyttes

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD DK.BCRWD.000 Instruktion BASIC Ventilator BCRWD. Generelt Basic Wing BCRWD er en direkte trukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet luftstrøm, svag

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3 Side 1 af 5 Tilslutningsskemaer over forskellige skyllekredsløb Pilene på de efterfølgende billeder peger i kølemidlets gennemstrømningsretning ved skylning. Ved skylning strømmer kølemidlet mod gennemstrømningsretningen,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikationsenheden GOLDen GATE Lonworks fås i flere sæt til tilslutning til forskellige generationer af GOLD og COMPACT. De

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker 1 Installations og Driftsvejledning Højvandslukker HVL100 & HVL200 Montering på rørledning eller i brønd Montering i brønd Version 1.2016 2 Indehold: Indehold Side 2 Introduktion Side 3 Installation krav

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere