Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infant Flow SiPAP. Brugervejledning"

Transkript

1 Infant Flow SiPAP Brugervejledning

2 ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist kopieres, gengives, oversættes, opbevares i et system, hvor det kan hentes frem, eller videresendes i nogen form eller reduceres til et format, som kan aflæses elektronisk eller maskinelt, uden forudgående skriftligt samtykke fra CareFusion. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden foregående varsel. Dette dokument er udelukkende informerende og skal ikke anses som værende en erstatning for eller supplement til de betingelser og vilkår, som foreligger i licensaftalen CareFusion Corporation eller et af dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Infant Flow er et registreret varemærke og SiPAP et varemærke tilhørende CareFusion Corporation eller et af dets datterselskaber. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. USA CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California Tlf Tlf Fax Authorized European Representative CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Höchberg Tyskland Tlf Fax carefusion.com Dokumentnummer: revision M Rev. M

3 Infant Flow SiPAP iii R evis ions overs igt Dato Revision Ændringer September (3) Udgave August 2004 D Udgiv brugervejledning i VIASYS Respiratory Care skabelon med VIASYS Respiratory Care terminologi. Revider delnummerlisten i Tillæg B over godkendt tilbehør. November 2004 E Reviderede kontakt-/ordreinformationer. Kapitel 4, afsnit 5 b, reviderede betingelser ved brug af LED belysning. Tillæg A, rettede enheder fra Pm til bpm. Tillæg E, tillæg med nye huestørrelser. Tillæg E, tidligere Transducerenhed , NU transducergrænsesnit Marts 2005 F Opdaterede kontaktinformationer. Opdaterede tilslutningsmuligheder. Maj 2006 G Firmanavn opdateret. Opdateret kontakt- og ordreinformation. Opdaterede eksempler. Tilføjelse af advarsel I forbindelse med tryk. Tilføjet en bemærkning vedrørende Hudson RCI fugtersystem. Tilføjet Kontroller, at der er sat et minimum på 8 LPM på NCPAP/PRES Low Flowmetret til den første angivelse under Topunkts O 2 -følerens kalibrering. Ændret trin 8 vedrørende ncpap trykket. Ændret det 2. og 3. punkt vedrørende skift af kontrol. Tilføjet Opsætning af manuelt åndedræt. Tilføjet bemærkning om muligheden for manuelt åndedræt eller back-up af APNØ åndedræt. Tilføjet en advarsel om infant flow forbrugsartikler. Tilføjet Afbryd forbindelsen til luft- og iltforsyningen, når Infant Flow SiPAP TM ikke er i brug. Tillæg E fjernet.

4 iv Infant Flow SiPAP Dato Revision Ændringer Februar 2009 H Ændret Ti til T-High og indåndingstid til Time High. Erstattet reference til VIASYS Respiratory Care tilbehør med reference til Cardinal Health tilbehør. Tilføjet TM med hævet skrift til SiPAP. Tilføjet reference til AirLife TM Infant ncpap systemgenerator. Fjernet indåndingstid. Erstattet Indåndingstid (Time High) med Time High (Thigh) Ændret 1 cmh 2 O til 1,5 cmh 2 O; tilføjet eller 60 psi for at præcisere 4 bar. Tilføjet reservedelsliste til både Infant Flow produkter og AirLife TM produkter. Tilføjet reference til kontaktinformation til Cardinal Health på side v. Tilføjet reference til AirLife TM Infant ncpap systemets tilbehør. Der er tilføjet en advarsel om brug af en ekstern oxygenmonitor. Tilføjet reference til fabriksuddannet tekniker og servicehåndbog P/N Tilføjet (registreret symbol) med hævet skrift til Infant Flow. Opdateret etiket med ADVARSEL: fra Der kan opstå returtryk fra luftfugterkammeret på nogle automatiske væskebeholdere. Til "Returtryk fra nogle automatiske luftfugterkamre kan bevirke, at væskebeholderne fyldes med luft. Figur 5 udskiftet. Indhold tilføjet vedrørende en tømt eller beskadiget intern oxygencelle. Der er tilføjet en advarsel om brug af en ekstern oxygenmonitor. Indhold tilføjet for at forklare fejlkode E5X. Erstattet "tast med knap ; præciseret oxygenalarm ved at tilføje den hørbare ; tilføjet præcisering af, at den interne overvågning deaktiveres, og at der skal skal anvendes en ekstern oxygenmonitor.

5 Infant Flow SiPAP v Dato Revision Ændringer Tilføjet en bemærkning om at den 2. flowmåler anvendes til manuel vejrtrækningstilførsel; Tilføjet bindestreg i T-High. Præciseret Skærmbillede til valg af behandlingsmodus Tilføjet Vejledning til brug af AirLife TM Infant ncpap system. Ændret 1 cmh 2 O til 1,5 cmh 2 O; rettet lavt batterispændingsniveau fra 10 til 11,10. Tilføjet eller uddannet biomedicinsk tekniker. Der er tilføjet et skema vedrørende deaktivering af oxygenmonitor og alarmer. Ændret 1 cmh 2 O til 1,5 cmh 2 O; (rettet lavt batterispændingsniveau fra 10 til 11,10) Tabel 10 er opdateret. Tabel 11 er opdateret. Præciseret betydningen af T-High. Februar 2010 J Revideret for at overholde det reviderede direktiv om medicinsk udstyr 2007/42/EF. Marts 2010 K Ændret brugervejledningen, så den afspejler det nye brand, CareFusion. Opdateret skemaet med reservedelsnumre. January 2011 L Changed the logo and company references to VIASYS. January 2011 M Changed the logo and company references to CareFusion.

6 vi Infant Flow SiPAP Garanti Infant Flow SiPAP TM garanteres at være fri for fejl i materialer eller fremstilling og overholde de anførte specifikationer i 1 (et) år fra afsendelsesdatoen. Erstatningsansvaret for CareFusion (herefter benævnt: firmaet) i henhold til denne garanti, er begrænset til udskiftning, reparation og/eller udlån efter firmaets skøn, for de dele der er eventuelt er beskadiget eller ikke opfylder specifikationerne under gatantiperioden. Firmaet vil ikke være garantiansvarlig med mindre: (A) Firmaet omgående skriftligt underrettes af køber ved opdagelse af beskadigelse eller fejl ifølge de oplyste specifikationer; (B) den defekte enhed eller del returneres til firmaet, transportudgifter forudbetales af køber; (C) Den defekte enhed eller del er modtaget i firmaet til udbedrelse ikke senere end 4 uger efter den sidste dato i garantiperioden; og (D) firmaets gennemgang af det beskadigede skal godtgøre, at beskadigelse / fejlen ikke skyldes misbrug, tilsidesættelse af brugervejledning, forkert installation, uautoriseret reparation indgreb eller ulykkeshændelser. Enhver tilladelse fra firmaets side til reparation eller indgreb i apparaturet fra købers side skal foreligge skriftligt fra firmaet for at imødegå eventuelle garantispørgsmål. Firmaet kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig overfor køber for indtjeningstab eller forsinkelser ved anvendelsen. Firmaets garantier som beskrevet i denne brugervejledning og ovenfor, kan ikke udvides, reduceres eller påvirkes af-, og ingen forpligtelser eller erstatningsansvar kan opstå efter / eller som følge af tekniske anvisninger eller vedligeholdelse fra firmaet eller dets repræsentant i forbindelse med købers bestilling af de produkter der omtales her. Begrænsning af erstatningsansvar Denne garanti dækker ikke normal vedligeholdelse såsom rensning, justering og smøring og opdatering af enhedsdele. Denne garanti er ugyldig og ikke gældende hvis udstyret bruges sammen med tilbehør eller dele som ikke er fremstillet af firmaet, eller skriftligt godkendt til brugen af firmaet, eller hvis udstyret ikke vedligeholdes i henhold til foreskreven vedligeholdelsesskema. Garantien som anført ovenfor, er gældende i en periode på 1 (et) år fra afsendelsesdatoen, med følgende undtagelser: 1. For komponenter til overvågning af fysiske ændringer, såsom temperatur, tryk eller flow gælder garantien i 90 (halvfems) dage, fra modtagelsesdatoen. 2. For elastiske polymerkomponenter og andre dele eller komponenter som udsættes for slitage som ligger udenfor selskabets kontrolmuligheder, gælder garantien i 60 (tres) dage, fra modtagelsesdatoen. 3. For indbyggede / indre batterier gælder garantien i 90 (halvfems) dage, fra modtagelsesdatoen. Foranstående erstatter enhver garanti, udtrykkelig eller underforstået, herunder, uden begrænsning, enhver garanti for salgbarhed, undtaget for selve produktet, og kan kun ændres skriftligt af en af selskabet behørigt autoriseret repræsentant.

7 Infant Flow SiPAP vii Indhold Revisionsoversigt... ii Garanti... vi Indhold... vii Liste over figurer... viii Liste over tabeller... viii Oplysninger... ix Kapitel 1 Produktbeskrivelse... 1 Kapitel 2 Produktspecifikationer... 3 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler... 7 Kapitel 4 Udpakning og opsætning Kapitel 5 Betjening Kapitel 6 Driftsmodus Kapitel 7 Alarmer og indikatorer Kapitel 8 Vedligeholdelse og rengøring Kapitel 9 Symbolforklaring Tillæg A Produktkonfigurationer Tillæg B Trykdiagram Tillæg C Alarmproblemer og -løsninger Tillæg D Håndtering af fejltilstande Ordliste Indhold... 65

8 viii Infant Flow SiPAP Liste over figurer Figur 1 Udpakning af stativ og montering heraf Figur 2 Montering af stativ og driver Figur 3 Driver monteret med patientslangesæt og luftfugter Figur 4 Tilkobling af abdominal respirationsføler Figur 5 Flowtryknomogram Figur 6 Frontpanel Figur 7 Bagpanel Figur 8 Opstartsskærmbillede Figur 9 Alarmindstillinger/bekræft skærmbillede Figur 10 Skærmbillede til valg af behandlingsmodus Figur 11 Parameterjusterings skærmbillede Figur 12 Hovedskærmbillede Figur 13 Skærmbillede for overvågede parametre Figur 14 NCPAP Figur 15 BiPhasic Figur 16 BiPhasic tr Figur 17 Skærmbillede for afladt batteri Liste over tabeller Tabel 1 Funktioner og tilbehør... 2 Tabel 2 Brug af dynamiske funktionstaster Tabel 3 Standard parameterværdier Tabel 4 Alarmsymboler og indikatorer Tabel 5 Symboler på udstyret Tabel 6 Symboler på knapperne Tabel 7 Konfigurationsparametre (udenfor USA) Tabel 8 Konfigurationsparametre (USA) Tabel 9 Alarmerproblemer og -løsninger Tabel 10 Fejlklassificering Tabel 11 Fejlkorrigering... 58

9 Infant Flow SiPAP ix Oplysninger Oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet (E MC ) Dette udstyr afgiver og er påvirkelig af radiofrekvenser/bølger. Hvis udstyret ikke installeres og bruges i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, kan der opstå elektromagnetiske forstyrelser / interferens. Udstyret er testet og opfylder betingelserne som beskrevet i BS EN for medicinsk elektrisk udstyr, del 1-2: Generelle krav til sikkerhedsstandard. Elektromagnetisk kompatibilitet krav og afprøvninger. Opfyldelse af disse krav giver acceptebel beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrelser/interferens når udstyret bruges efter hensigten (d.v.s. hospitalsbrug) som beskrevet i denne brugervejledning. Dette udstyr, er også udformet og fremstillet til opfyldelse af nedennævnte standarder: Sikkerhed: UL : 2003, Medicinsk elektrisk Udstyr, del 1: Generelle krav til sikkerheden. CAN/CSA C22.2 nr M90, Medicinsk elektrisk udstyr, del 1: Generelle krav til sikkerheden, indkluderet C22.2 nr S1-94 (IEC601-1, rettelse 1:1991) Tillæg nr til CAN/CSA 22.2 nr M90. Vedrørende elektrisk sikkerhed: Klasse 1 udstyr Indeholder dele af type BF til anvendelse I forbindelse med patienter Kontinuerlig drift Oplysninger om magnettomografi (MR I) Dette udstyr indeholder elektromagnetiske komponenter, og brugen heraf kan påvirkes af andre stærke elektromagnetiske felter. Dette udstyr må ikke bruges i MRI omgivelser eller i nærheden af højfrekvens kirurgisk diatermi udstyr, defibrillatorer eller udstyr til kortbølgebehandlinger. Elektromagnetisk interferens kan forstyre brugen af udstyret. Oplys ninger om anvendels e The Infant Flow SiPAP, bestående af en driver og generator samt NCPAP forsyningsslanger og maske må kun bruges til ventilation gennem CPAP (SiPAP)-tryk i 2 niveauer. Udstyret er fremstillet til hospitalsbrug, i hospitalslignende miljøer og ved overflytninger indenfor hospitalet og kan bruges til behandling af nyfødte og spædbørn. Infant Flow SiPAP må kun betjenes af klinisk personale med tilstrækkelig oplæring, efter lægelig anvisning.

10 x Infant Flow SiPAP Oplysninger om lovgivning I henhold til lovgivningen I USA må dette udstyr kun sælges efter bestilling fra en læge. Genanvendelse af ekstraudstyr, som er beregnet til brug på en enkelt patient, kan forringe produktets ydelse eller forårsage krydskontamination. K las s ificering Type af udstyr: Medicinsk udstyr, klasse 1 til internt brug, IPX1-beskyttet og anvendes med dele af anvendelsesetype BF. Udstyret må ikke bruges i nærheden af brændbare anæstesimidler. Oplys ninger om overens s temmels e Dette medicinske udstyr overholder Medicinsk udstyrs direktiv, 93/42EØF, og de følgende tekniske standarder, hvor overensstemmelse er oplyst: EN og EN EN EN Teknisk kontrolorgan: BSI (Reg. nr. 0086) Varemærke: Infant Flow SiPAP Produceret af: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, CA Hvis der er spørgsmål i forbindelse med oplysningerne om overensstemmelse for dette produkt, bedes der taget kontakt med CareFusion.

11 Infant Flow SiPAP 1 Kapitel 1 Produktbeskrivelse Infant Flow SiPAP giver ikke invasiv ventilation som er tilpasset nyfødte i hospitalsafdelinger, såsom fødeafdelinger og pædiatrisk intensivbehandling. Udstyret kan også bruges i forbindelse med flytning af denne type patienter indenfor sygehusets område. Infant Flow SiPAP er for tiden tilgængelig i konfigurationerne Plus eller Comprehensive* konfiguration. Plus konfigurationen giver NCPAP- og tidudløst BiPhasic-modus med og uden overvågning af ventilationsfrekvensen. Comprehensive* konfigurationen har samme muligheder samt tillige en patientudløst BiPhasic-modus med ekstra hjælp til ventilation ved apnø. Infant Flow SiPAP har som standard i alle konfigurationer en LCD berøringsskærm, grafik i bølgeform med tryktid, integreret patientoverågning, alarmer for for højt og lavt tryk og FiO 2 og indtil 2 timers batteristrøm til nødforsyning. Som et resultat af det unikke, patenterede design, har Infant Flow eller AirLife TM Infant ncpap systemgeneratoren vist sig, at give det mest stabile CPAP tryk med det laveste vejrtrækningsbesvær for patienten sammenlignet med andre enheder (1), Infant Flow generatorens enestående funktion opretholdes uafhængigt af patientbehovet eller udåndingsstrømmen. Systemet er udformet og testet for, at fungere optimalt med tilbehør som er anskaffet fra CareFusion. Dette tilbehør omfatter slangekredsløb og generatorer, samt patienttilbehør så som tryner, masker og huer. Infant Flow SiPAP egenskaber Med de udvidede muligheder for Infant Flow SiPAP Plus og Comprehensive* konfigurationer kan udstyret bruges på et større antal patienter som måske ellers ikke ville være kandidater til non-invasiv ventilation fra NCPAP, alene (2,3). NCPAP kontinuerlig positiv luftvejstryk, baseret på en lægelig indstillet trykrate / alarm. Overvågning/alarm for respirationsfrekvens kan aktiveres i denne indstilling. BiPhasic tidsudløst trykhjælp givet på basis af Time-High, frekvens- og trykkriterier, som er indstillet af lægen. Overvågning af og alarm for vejrtrækningen kan aktiveres i denne indstilling. BiPhasic tr* patientudløst trykhjælp givet på basis af Time-High og trykkriterier, som er indstillet af lægen. Overvågning af og alarm for vejrtrækningsfrekvens samt backup vejrtrækning ved apnø aktiveres automatisk ved denne indstilling. Patenteret Infant Flow eller AirLife TM Infant ncpap systemgenerator Infant Flow generatoren er et indstilleligt teknisk udstyr til frembringelse af et ensartet nasalt CPAP-tryk til nyfødte- og spædbørn hvor der kræves lav ventilationsmodstand sammenlignet med andet udstyr (1). Komplet integreret alarmpakke alarm ved svigt af luft- og gastilførelsel, højt patienttryk, lavt patienttryk, tilførelse af høj og lav O 2 koncentration, overgang fra vekselstrømskilde til jævnstrømskilde, lavt ladet batteri eller opbrugt / fladt batteri, lav åndedrætsfrekvens / apnø.

12 2 Kapitel 1 Produktbeskrivelse Batteri backup Op til 2 timers batteri back up giver mulighed for intern flytning indenfor hospitalets område. Der gives klar indikation for hvilken strømtype (veksel- eller jævnstrøm), og batteriets opladningsniveau. Skærmlås Efter 120 sekunder hvor skærmen ikke har været i brug, låses skærmen for at undgå utilsigtede ændringer. Hvis der udløses en højt prioriteret alarm, deaktiveres skærmlåsen således, at alle betjeningsfunktionerne på denne bliver tilgængelige. Tabel 1 Funktioner og tilbehør Funktioner og tilbehør Plus Comprehensive* NCPAP NCPAP med respirationsfrekvens monitorering og alarm BiPhasic BiPhasic med respirationsfrekvens monitorering og alarm BiPhasic tr* Internt batteri Manuel respiration Apnøback up måling Skærmlås Prioritering af alarmer *Comprehensive konfiguration, ikke til salg i USA (1) Decreased imposed work with a new nasal continuous positive airway pressure device. Klausner, James F., PhD, Lee, Amy., Hutchison, Alastair A., FRACP. Pediatric Pulmonology 22: ; 1996 (2) A Prospective Randomized, Controlled Trial Comparing Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation versus Nasal Continuous Positive Airway Pressure as Modes of Extubation. Khalaf Nabeel, M., Brodsky Nancy, Hurley John, Bhandari Vineet. PEDIATRICS 108 (1): 13-17: 2001 (3) Efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation in Treating Apnea of Prematurity. Lin Chyi-Her, MD, Wang Shan-Tair, PhD, Lin Yuh-Jyh, MD, Yeh Tsu-Fuh, MD:Pediatric Pulmonolgy: 26 (5): ; 1996

13 Infant Flow SiPAP 3 Kapitel 2 Produktspecifikationer Indstillinger NCPAP NCPAP med visning af respirationsfrekvens monitorering og alarm for lav respirationfrekvens BiPhasic (tidsudløst) BiPhasic (tidsudløst) med respirationsfrekvens monitorering og alarm for lav respirationsfrekvens BiPhasic tr (patientudløst) med respirationsfrekvens monitorering, alarm for lav respirationsfrekvens og back up for apnø (kun Comprehensive modeller) Kontrolmuligheder Time High (T-High) 0,1 3,0 sekunder Frekvens (R) (Konfigurationsparametre, ikke USA) 1-54 (USA konfigurationsparametre) Apnø interval (T apnø ) sekunder, 5 sekunders interval (konfigurationsparametre, ikke USA) (TLBR) sekunder, 5 sekunders interval (USA konfigurationsparametre) NCPAP / lavt tryk flowmeter 0-15 l/min Indenfor ± 15% af den valgte udgangseffekt Højt tryk flowmeter 0-15 l/min Indenfor ± 15% af den valgte udgangseffekt Manuel respiration X 1 %O % Kontrolmuligheder CPAP PEEP MAP PIP %O 2 I:E ratio Pludselige ændringer (Rsp) Batteriets opladningstilstand

14 4 Kapitel 2 Produktspecifikationer Alarmer Højt luftvejstryk 3 cmh 2 O over målt luftvejstryk Alarm for overtryk i luftveje maksimal 11 cmh 2 O ved NCPAP og tidsudløst BiPhasic indstilling maksimal 15 cmh 2 O ved patientudløst BiPhasic tr indstilling Lavt luftvejstryk 2 cmh 2 O under målt luftvejstryk eller 1,5 cmh 2 O hvis andet er gået i nul Høj eller lav levering af ilt koncentration ± 5% af indstilling. Minimum og maksimum leveret FiO 2 er respektive 18 og 104%. Alarm for lav respirationsfrekvens Lav batteri opladningstilstand Batteri opbrugt (fladt/dødt batteri) Fejl ved tilførende gasser Alarm styrke (elektroniske alarmer) 70 dba ved 1 meters afstand Iltforsyning Patientens iltudtag 15 mm Standard forbindelsesled Patientens trykindtag 4,5 mm Luerhanens forbindelsesled Gasforsyning: Nominelt 4 bar eller 60 psi, ren, tør medicinsk luft og ilt Område 40,61 PSI 87 PSI; maksimalt udsvingende tryk 29 PSI Manometer område cmh 2 O indenfor ± 2% spændvidde Gastilslutninger standard DISS, NIST eller flydende lufttilslutninger Strømforsyning Indgående strøm VAC Indgående frekvens 50/60 Hz Strøm forbrug maksimalt 50 VA Sikringsstørrelse ved 220 volt planmæssig T type 2,5 Amp. ved 250 volt Udstyrets overbygning opfylder IPX1 Ved fuldt opladet batteri, fungerer dette i 2 timer Batteriet må højst oplades i 16 timer

15 Kapitel 2 Produktspecifikationer 5 Atmosfære og miljø Temperaturværdier Ved anvendelse: 5º 40ºC Ved opbevaring: 20º 50ºC Relativ luftfugtighedsanvendelse: 0 95% ikke kondensafgivende Ved opbevaring: 0 95% ikke kondensafgivende Fysiske mål Tilbehør Dimensioner (Kun driveren)- (B x H x D) 26 x 38 x 23,5 cm (B x H x D) 10,25 x 15 x 9,25 in Vægt (Kun driveren)- 8,8 kg 19,5 lb Støjafskærmning / Bakteriefilter Den ekstra beskyttelse der opnås ved D1420/100 Støjafskærmning og bakteriefilter og adapter udgør mindst 0,56 cmh 2 O ved 15 LPM, og mindst 0,40 cmh 2 O ved 5 LPM.

16 6 Kapitel 2 Produktspecifikationer Infant Flow SiPAP

17 Infant Flow SiPAP 7 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler Vilkår Gennemlæs venligst følgende sikkerhedsinformationer forinden Infant Flow SiPAP udstyret tages i brug. Ved at begynde anvendelsen af dette udstyr uden fuld forståelse for dets muligheder og funktioner, kan dette medføre at udstyret ikke indstilles efter bestemmelserne. Advarsler og forsigtighedsregler, som under alle omstændigheder er nødvendige for brugen af udstyret er inkluderet i dette kapitel. Nogle af advarslerne og forsigtighedsreglerne er også indsat i brugervejledningen hvor dette er skønnet formålstjeneligt. Bemærkninger er også anført i hele brugervejledningen, hvor det er skønnet nødvendigt af hensyn til brugen. Hvis der er spørgsmål vedrørende installation, opsætning, brug eller vedligeholdelse af udstyret, kontakt venligst CareFusion (se side v). ADVARSLER FORSIGTIGHEDS- REGLER BEMÆRKNINGER angiver betingelser eller brug der kan resultere i alvorlige, uheldige situationer eller udgøre en sikkerhedsrisiko. angiver betingelser eller brug som kan føre til beskadigelse af driveren eller udstyret. angiver tillægsinformationer til en bedre forståelse af hvordan driveren fungerer. Advarsel Infant Flow SiPAP er beregnet til brug af medicinsk personale med tilstrækkelig oplæring under direkte tilsyn af en kvalificeret læge. Når Infant Flow SiPAP er tilkoblet til en patient, skal der til enhver tid være kvalificeret personale tilstede som kan reagere på en alarm eller andre indikationer for eventuelle problemer. Hav altid en alternativ form for ventilationsmulighed parat i forbindelse med enhver brug af Infant Flow SiPAP. Tilslut ikke generatoren til en patient forinden brugertesten og indstilling til NCPAP brug er gennemført. Fugt / Vand i luftforsyningen kan medføre utilsigtede fejl i dette udstyr. I forbindelse med brug af Infant Flow SiPAP må de elektriske forbindelser på udstyret eller dets tilbehør ikke berøres samtidig med berøring af patienten. En tydelig alarm indikerer en abnorm tilstand og må ikke gå upåagtet hen.

18 8 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler Anti statisk elektriske eller elektrisk ledende ledninger eller slanger må ikke bruges i patientkredsløbet. Hvis der opstår et mekanisk eller elektrisk problem i forbindelse med brugen af Infant Flow SiPAP udstyret, skal brugen af udstyret straks afbrydes, og udstyret sendes til service hos kvalificeret personale. Brug af beskadiget udstyr kan medføre skader på patienten. Før udstyret tages i brug, skal det kontrolleres, at alle brugerverificeringer og -test samt kalibreringsprocedurer er gennemført uden fejl. Brugerverificering og brugertest og kalibreringsprocedurer skal gennemføres før tilslutning til patienter. Denne indikation er for forbindelse mellem transducerenheden og driveren, Den indikerer ikke selve tilføjelsen eller korrekt position for føleren til abdominal ventilation. Under visse omstændigheder (minimum leveret tryk og maximum krævet gas, inkluderet med hjælpe output) kan det ske, at flow trykket og dets leverance til generatoren bliver reduceret. Trykket for højt flow meter må justeres ned til nul, hvis det ikke benyttes til patient. Hvis en patient er tilsluttet til ventilationsanlægget, kræves der altid tilsyn af kvalificeret personale. Anvendelsen af alarm eller overvågningssystem system garanterer ikke for, at alle advarsler om et eventuelt svigt som kan opstå i forbindelse med udstyret bliver afgivet. Endvidere kan enkelte alarmtilstande kræve omgående tiltag. Nasal CPAP behandling kan generelt forårsage irritation i næsen, skæv skillevæg, hudirritationer og tryksårsnekrose. Ved at følge de anbefalede brugsanvisninger for Infant Flow SiPAP og AirLife TM Infant ncpap systemtilbehør kan forekomsten af sådanne komplikationer reduceres. Det skal stærkt anbefales, at patienter som får ikke-invasiv ventilationshjælp, jævnligt kontrolleres for gastriks oppustethed. Der henvises til hospitalets procedurer og yderligere vejledning. Dette udstyr afgiver O 2 under normal anvendelse. Ilt er yderst brandfarlig. For at undgå faren for brand, må brændbare materialer eller varmekilder ikke placeres i nærheden af udtømningsrøret. Abdominal ventilationsføleren bruges kun til at muliggøre funktioner i særlige indstillinger i Infant Flow SiPAP systemet. Ved brug af abdominalføleren, skal der altid anvendes en ekstra ekstern enhed til overvågning af ventilationstiden og visning af apnø-episoder, samt en egnet enhed til kontinuerlig SaO 2 overvågning. Hvis Infant Flow SiPAP udstyret er monteret på en hylde, skal det sikres, at driveren er stabilt placeret og at alle slangesæt, slanger og kabler er fastgjorte, for at undgå risiko for at vælte udstyret. Kontroller at vandfælden er tømt inden brug og husk at tømme den jævnligt under brugen. Udtømningsrøret på udstyrets bagside må ikke blokeres eller tilstoppes. Dette kan medføre at udstyret ikke virker efter hensigten.

19 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler 9 Udstyret må ikke bruges uden at udåndingsslangen er koblet til generatoren. Brug kun det medfølgende AC kabel til tilslutning af strømforsyningen. Indikator LED-lampe på driverens forside angiver kun at driveren er tilkoblet. Den angiver ikke tilkobling til eller rigtig placering af dem abdominale sensor. Overbelast ikke stangen og stativet. Ilt er yderst brandfarlig. Undgå eksplosionsfare, brug ikke instrumenter eller andet udstyr som kan være indsmurt i olie eller fedt. Når en alarm for lav gas tilførelse aktiveres vil ilt koncentrationen der tilføres patienten afvige fra indstillingen af %O 2 kontrollen. Et svigt i gastilførelsen vil ændre FiO 2, og kan medføre skade på patienten. Brugbarheden af dette udstyr kan påvirkes negativt, hvis der anvendes andet udstyr i nærheden, såsom højfrekvent kirurgisk udstyr (diatermi), defibrillatorer, udstyr til kortbølgebehandling, bærbare radiotelefoner (walkie-talkie, mobiltelefoner). Grundet mulig eksplosionsfare, må Infant Flow SiPAP ikke bruges i nærheden af brændbare anæstesimidler. Fare for elektrsik stød fjern ikke nogen af afdækningerne eller panelerne på Infant Flow SiPAP udstyret. Henvis al service til en autoriseret CareFusion servicetekniker eller fabriksuddannet tekniker (se servicehåndbog P/N ). En sikker jordledning i forbindelse med strømtilførsel til udstyret er en forudsætning for sikker anvendelse af udstyret. Hvis jordforbindelsen svigter, kan alle strømførende dele, inklusive taster og greb som tilsyneladende er isolerede, afgive elektrisk stød. Hanstikket til strømforsyningen sættes i en dertil egnet stikdåse. Brug kun strømledningen som følger med udstyret og sørg for, at strømledningen er i god ubeskadiget stand. Infant Flow SiPAP er konstrueret til at sikre at hverken bruger eller patient udsættes for fejlstrøm i henhold til gældende standarder. Dette kan imidlertid ikke garanteres, når der er koblet eksternt udstyr til driveren. For at undgå muligheden for fejlstrøm fra eksternt udstyr som tilkobles driveren, skal det sikres, at de beskyttende jordlednings dele er isolerede, for at sikre en korrekt tilkobling. Denne isolering skal sikre, at ledningsbeskyttelsen er isoleret i den perifere ende af ledningen. Når Infant Flow SiPAP -enheden er koblet til en patient, og den interne oxygenmonitor er deaktiveret, skal Infant Flow SiPAP -enheden anvendes sammen med en ekstern oxygenmonitor.

20 10 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler Forsigtighedsregler Forinden udstyret tages i brug, skal det sikres at kvalificeret teknisk servicepersonale har godkendt udstyret til brug. Det skal sikres, at spændingen (voltagen) og de indbyggede sikringer i udstyret er i overensstemmelse med det for vægudtaget gældende. Et batteri der er fuldstændigt opbrugt (fladt/dødt) kan skade driveren og skal skiftes ud. Alt tilbehør som tilkobles til driveren skal opfylde CSA/IEC601/ETL. Selv om der er fejl ved en af ovenstående test, vil ventilatoren alligevel fungere. Ventilatoren skal dog kontrolleres for at sikre at den fungerer som den skal, forinden den tilkobles en patient. Infant Flow SiPAP udstyret er kun testet til brug med tilbehør fra CareFusion. Udstyret må kun bruges med tilbehør som er godkendt til brugen af CareFusion. Hvis der opstår tvivlspørgsmål kontaktes den lokale salgsrepræsentant. Sørg for at anvende korrekt løfteteknik ved montering af udstyret. Driveren må ikke steriliseres. De indbyggede komponenter er ikke forenelige med de anvendte steriliseringstekniker. Driveren må ikke sænkes ned i i væske, ligesom der ikke må hældes rensevæske over eller ind i driveren. Efter enhver alarmsafhjælpningstest skal det sikres, at kontrolindstillinger og alarmgrænser er stillet tilbage i henhold til de anførte instruktioner, før der fortsættes til næste test. Bemærkninger CareFusion kan ikke garantere produktets ydelse vil være som anført i denne brugervejledning, hvis udstyret bruges med tilbehør som ikke er produceret (eller godkendt) af CareFusion.

21 Infant Flow SiPAP 11 Kapitel 4 Udpakning og opsætning Montering og fysisk opsætning Valgfri Tilbehør Figur 1 Udpakning af stativ og montering heraf

22 12 Kapitel 4 Udpakning og opsætning IVforlænger stang Infant Flow SiPAP-driver Valgfri Tilbehør Monteringsskruer Luftfugterbeslag Stang Figur 2 Montering af stativ og driver

23 Kapitel 4 Udpakning og opsætning 13 Tilslutning af patientslangesæt Vandtilfø rselssæt Infant Flow SiPAP-driver Valgfri Tilbehør Tempera tursonde Transducergrænseflade Luftfugter Temperaturs onde Abdominal respirationsføler Generator Figur 3 Driver monteret med patientslangesæt og luftfugter Bemærk Der anbefales temperaturer mellem 36ºC (96,8ºF) og 37ºC (98,6ºF) men aldrig højere end 37ºC (98,6ºF) ved indåndet gas.

Infant Flow. SiPAP komplet lynvejledning

Infant Flow. SiPAP komplet lynvejledning Infant Flow SiPAP komplet lynvejledning Indhold Afsnit 1: Kredsløbsopsætning...1 Åben seng og kuvøse...2 Abdominal sensor...3 Tryknomogram for Infant Flow LP generator...4 Alarmtest...5-6 Topunkts oxygenkalibrering...7-8

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger NIV (børn over 10 kg) Udstyr I BRITA findes forskellige

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR

BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1 Brug 1 Læk kompensering 2 Udåndingsport test 4 2 Taster og display 5 Patient kredsløbs forbindelser 5 Justerings hjul 6 Display

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere