Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infant Flow SiPAP. Brugervejledning"

Transkript

1 Infant Flow SiPAP Brugervejledning

2 ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist kopieres, gengives, oversættes, opbevares i et system, hvor det kan hentes frem, eller videresendes i nogen form eller reduceres til et format, som kan aflæses elektronisk eller maskinelt, uden forudgående skriftligt samtykke fra CareFusion. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden foregående varsel. Dette dokument er udelukkende informerende og skal ikke anses som værende en erstatning for eller supplement til de betingelser og vilkår, som foreligger i licensaftalen CareFusion Corporation eller et af dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Infant Flow er et registreret varemærke og SiPAP et varemærke tilhørende CareFusion Corporation eller et af dets datterselskaber. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. USA CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California Tlf Tlf Fax Authorized European Representative CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Höchberg Tyskland Tlf Fax carefusion.com Dokumentnummer: revision M Rev. M

3 Infant Flow SiPAP iii R evis ions overs igt Dato Revision Ændringer September (3) Udgave August 2004 D Udgiv brugervejledning i VIASYS Respiratory Care skabelon med VIASYS Respiratory Care terminologi. Revider delnummerlisten i Tillæg B over godkendt tilbehør. November 2004 E Reviderede kontakt-/ordreinformationer. Kapitel 4, afsnit 5 b, reviderede betingelser ved brug af LED belysning. Tillæg A, rettede enheder fra Pm til bpm. Tillæg E, tillæg med nye huestørrelser. Tillæg E, tidligere Transducerenhed , NU transducergrænsesnit Marts 2005 F Opdaterede kontaktinformationer. Opdaterede tilslutningsmuligheder. Maj 2006 G Firmanavn opdateret. Opdateret kontakt- og ordreinformation. Opdaterede eksempler. Tilføjelse af advarsel I forbindelse med tryk. Tilføjet en bemærkning vedrørende Hudson RCI fugtersystem. Tilføjet Kontroller, at der er sat et minimum på 8 LPM på NCPAP/PRES Low Flowmetret til den første angivelse under Topunkts O 2 -følerens kalibrering. Ændret trin 8 vedrørende ncpap trykket. Ændret det 2. og 3. punkt vedrørende skift af kontrol. Tilføjet Opsætning af manuelt åndedræt. Tilføjet bemærkning om muligheden for manuelt åndedræt eller back-up af APNØ åndedræt. Tilføjet en advarsel om infant flow forbrugsartikler. Tilføjet Afbryd forbindelsen til luft- og iltforsyningen, når Infant Flow SiPAP TM ikke er i brug. Tillæg E fjernet.

4 iv Infant Flow SiPAP Dato Revision Ændringer Februar 2009 H Ændret Ti til T-High og indåndingstid til Time High. Erstattet reference til VIASYS Respiratory Care tilbehør med reference til Cardinal Health tilbehør. Tilføjet TM med hævet skrift til SiPAP. Tilføjet reference til AirLife TM Infant ncpap systemgenerator. Fjernet indåndingstid. Erstattet Indåndingstid (Time High) med Time High (Thigh) Ændret 1 cmh 2 O til 1,5 cmh 2 O; tilføjet eller 60 psi for at præcisere 4 bar. Tilføjet reservedelsliste til både Infant Flow produkter og AirLife TM produkter. Tilføjet reference til kontaktinformation til Cardinal Health på side v. Tilføjet reference til AirLife TM Infant ncpap systemets tilbehør. Der er tilføjet en advarsel om brug af en ekstern oxygenmonitor. Tilføjet reference til fabriksuddannet tekniker og servicehåndbog P/N Tilføjet (registreret symbol) med hævet skrift til Infant Flow. Opdateret etiket med ADVARSEL: fra Der kan opstå returtryk fra luftfugterkammeret på nogle automatiske væskebeholdere. Til "Returtryk fra nogle automatiske luftfugterkamre kan bevirke, at væskebeholderne fyldes med luft. Figur 5 udskiftet. Indhold tilføjet vedrørende en tømt eller beskadiget intern oxygencelle. Der er tilføjet en advarsel om brug af en ekstern oxygenmonitor. Indhold tilføjet for at forklare fejlkode E5X. Erstattet "tast med knap ; præciseret oxygenalarm ved at tilføje den hørbare ; tilføjet præcisering af, at den interne overvågning deaktiveres, og at der skal skal anvendes en ekstern oxygenmonitor.

5 Infant Flow SiPAP v Dato Revision Ændringer Tilføjet en bemærkning om at den 2. flowmåler anvendes til manuel vejrtrækningstilførsel; Tilføjet bindestreg i T-High. Præciseret Skærmbillede til valg af behandlingsmodus Tilføjet Vejledning til brug af AirLife TM Infant ncpap system. Ændret 1 cmh 2 O til 1,5 cmh 2 O; rettet lavt batterispændingsniveau fra 10 til 11,10. Tilføjet eller uddannet biomedicinsk tekniker. Der er tilføjet et skema vedrørende deaktivering af oxygenmonitor og alarmer. Ændret 1 cmh 2 O til 1,5 cmh 2 O; (rettet lavt batterispændingsniveau fra 10 til 11,10) Tabel 10 er opdateret. Tabel 11 er opdateret. Præciseret betydningen af T-High. Februar 2010 J Revideret for at overholde det reviderede direktiv om medicinsk udstyr 2007/42/EF. Marts 2010 K Ændret brugervejledningen, så den afspejler det nye brand, CareFusion. Opdateret skemaet med reservedelsnumre. January 2011 L Changed the logo and company references to VIASYS. January 2011 M Changed the logo and company references to CareFusion.

6 vi Infant Flow SiPAP Garanti Infant Flow SiPAP TM garanteres at være fri for fejl i materialer eller fremstilling og overholde de anførte specifikationer i 1 (et) år fra afsendelsesdatoen. Erstatningsansvaret for CareFusion (herefter benævnt: firmaet) i henhold til denne garanti, er begrænset til udskiftning, reparation og/eller udlån efter firmaets skøn, for de dele der er eventuelt er beskadiget eller ikke opfylder specifikationerne under gatantiperioden. Firmaet vil ikke være garantiansvarlig med mindre: (A) Firmaet omgående skriftligt underrettes af køber ved opdagelse af beskadigelse eller fejl ifølge de oplyste specifikationer; (B) den defekte enhed eller del returneres til firmaet, transportudgifter forudbetales af køber; (C) Den defekte enhed eller del er modtaget i firmaet til udbedrelse ikke senere end 4 uger efter den sidste dato i garantiperioden; og (D) firmaets gennemgang af det beskadigede skal godtgøre, at beskadigelse / fejlen ikke skyldes misbrug, tilsidesættelse af brugervejledning, forkert installation, uautoriseret reparation indgreb eller ulykkeshændelser. Enhver tilladelse fra firmaets side til reparation eller indgreb i apparaturet fra købers side skal foreligge skriftligt fra firmaet for at imødegå eventuelle garantispørgsmål. Firmaet kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig overfor køber for indtjeningstab eller forsinkelser ved anvendelsen. Firmaets garantier som beskrevet i denne brugervejledning og ovenfor, kan ikke udvides, reduceres eller påvirkes af-, og ingen forpligtelser eller erstatningsansvar kan opstå efter / eller som følge af tekniske anvisninger eller vedligeholdelse fra firmaet eller dets repræsentant i forbindelse med købers bestilling af de produkter der omtales her. Begrænsning af erstatningsansvar Denne garanti dækker ikke normal vedligeholdelse såsom rensning, justering og smøring og opdatering af enhedsdele. Denne garanti er ugyldig og ikke gældende hvis udstyret bruges sammen med tilbehør eller dele som ikke er fremstillet af firmaet, eller skriftligt godkendt til brugen af firmaet, eller hvis udstyret ikke vedligeholdes i henhold til foreskreven vedligeholdelsesskema. Garantien som anført ovenfor, er gældende i en periode på 1 (et) år fra afsendelsesdatoen, med følgende undtagelser: 1. For komponenter til overvågning af fysiske ændringer, såsom temperatur, tryk eller flow gælder garantien i 90 (halvfems) dage, fra modtagelsesdatoen. 2. For elastiske polymerkomponenter og andre dele eller komponenter som udsættes for slitage som ligger udenfor selskabets kontrolmuligheder, gælder garantien i 60 (tres) dage, fra modtagelsesdatoen. 3. For indbyggede / indre batterier gælder garantien i 90 (halvfems) dage, fra modtagelsesdatoen. Foranstående erstatter enhver garanti, udtrykkelig eller underforstået, herunder, uden begrænsning, enhver garanti for salgbarhed, undtaget for selve produktet, og kan kun ændres skriftligt af en af selskabet behørigt autoriseret repræsentant.

7 Infant Flow SiPAP vii Indhold Revisionsoversigt... ii Garanti... vi Indhold... vii Liste over figurer... viii Liste over tabeller... viii Oplysninger... ix Kapitel 1 Produktbeskrivelse... 1 Kapitel 2 Produktspecifikationer... 3 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler... 7 Kapitel 4 Udpakning og opsætning Kapitel 5 Betjening Kapitel 6 Driftsmodus Kapitel 7 Alarmer og indikatorer Kapitel 8 Vedligeholdelse og rengøring Kapitel 9 Symbolforklaring Tillæg A Produktkonfigurationer Tillæg B Trykdiagram Tillæg C Alarmproblemer og -løsninger Tillæg D Håndtering af fejltilstande Ordliste Indhold... 65

8 viii Infant Flow SiPAP Liste over figurer Figur 1 Udpakning af stativ og montering heraf Figur 2 Montering af stativ og driver Figur 3 Driver monteret med patientslangesæt og luftfugter Figur 4 Tilkobling af abdominal respirationsføler Figur 5 Flowtryknomogram Figur 6 Frontpanel Figur 7 Bagpanel Figur 8 Opstartsskærmbillede Figur 9 Alarmindstillinger/bekræft skærmbillede Figur 10 Skærmbillede til valg af behandlingsmodus Figur 11 Parameterjusterings skærmbillede Figur 12 Hovedskærmbillede Figur 13 Skærmbillede for overvågede parametre Figur 14 NCPAP Figur 15 BiPhasic Figur 16 BiPhasic tr Figur 17 Skærmbillede for afladt batteri Liste over tabeller Tabel 1 Funktioner og tilbehør... 2 Tabel 2 Brug af dynamiske funktionstaster Tabel 3 Standard parameterværdier Tabel 4 Alarmsymboler og indikatorer Tabel 5 Symboler på udstyret Tabel 6 Symboler på knapperne Tabel 7 Konfigurationsparametre (udenfor USA) Tabel 8 Konfigurationsparametre (USA) Tabel 9 Alarmerproblemer og -løsninger Tabel 10 Fejlklassificering Tabel 11 Fejlkorrigering... 58

9 Infant Flow SiPAP ix Oplysninger Oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet (E MC ) Dette udstyr afgiver og er påvirkelig af radiofrekvenser/bølger. Hvis udstyret ikke installeres og bruges i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, kan der opstå elektromagnetiske forstyrelser / interferens. Udstyret er testet og opfylder betingelserne som beskrevet i BS EN for medicinsk elektrisk udstyr, del 1-2: Generelle krav til sikkerhedsstandard. Elektromagnetisk kompatibilitet krav og afprøvninger. Opfyldelse af disse krav giver acceptebel beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrelser/interferens når udstyret bruges efter hensigten (d.v.s. hospitalsbrug) som beskrevet i denne brugervejledning. Dette udstyr, er også udformet og fremstillet til opfyldelse af nedennævnte standarder: Sikkerhed: UL : 2003, Medicinsk elektrisk Udstyr, del 1: Generelle krav til sikkerheden. CAN/CSA C22.2 nr M90, Medicinsk elektrisk udstyr, del 1: Generelle krav til sikkerheden, indkluderet C22.2 nr S1-94 (IEC601-1, rettelse 1:1991) Tillæg nr til CAN/CSA 22.2 nr M90. Vedrørende elektrisk sikkerhed: Klasse 1 udstyr Indeholder dele af type BF til anvendelse I forbindelse med patienter Kontinuerlig drift Oplysninger om magnettomografi (MR I) Dette udstyr indeholder elektromagnetiske komponenter, og brugen heraf kan påvirkes af andre stærke elektromagnetiske felter. Dette udstyr må ikke bruges i MRI omgivelser eller i nærheden af højfrekvens kirurgisk diatermi udstyr, defibrillatorer eller udstyr til kortbølgebehandlinger. Elektromagnetisk interferens kan forstyre brugen af udstyret. Oplys ninger om anvendels e The Infant Flow SiPAP, bestående af en driver og generator samt NCPAP forsyningsslanger og maske må kun bruges til ventilation gennem CPAP (SiPAP)-tryk i 2 niveauer. Udstyret er fremstillet til hospitalsbrug, i hospitalslignende miljøer og ved overflytninger indenfor hospitalet og kan bruges til behandling af nyfødte og spædbørn. Infant Flow SiPAP må kun betjenes af klinisk personale med tilstrækkelig oplæring, efter lægelig anvisning.

10 x Infant Flow SiPAP Oplysninger om lovgivning I henhold til lovgivningen I USA må dette udstyr kun sælges efter bestilling fra en læge. Genanvendelse af ekstraudstyr, som er beregnet til brug på en enkelt patient, kan forringe produktets ydelse eller forårsage krydskontamination. K las s ificering Type af udstyr: Medicinsk udstyr, klasse 1 til internt brug, IPX1-beskyttet og anvendes med dele af anvendelsesetype BF. Udstyret må ikke bruges i nærheden af brændbare anæstesimidler. Oplys ninger om overens s temmels e Dette medicinske udstyr overholder Medicinsk udstyrs direktiv, 93/42EØF, og de følgende tekniske standarder, hvor overensstemmelse er oplyst: EN og EN EN EN Teknisk kontrolorgan: BSI (Reg. nr. 0086) Varemærke: Infant Flow SiPAP Produceret af: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, CA Hvis der er spørgsmål i forbindelse med oplysningerne om overensstemmelse for dette produkt, bedes der taget kontakt med CareFusion.

11 Infant Flow SiPAP 1 Kapitel 1 Produktbeskrivelse Infant Flow SiPAP giver ikke invasiv ventilation som er tilpasset nyfødte i hospitalsafdelinger, såsom fødeafdelinger og pædiatrisk intensivbehandling. Udstyret kan også bruges i forbindelse med flytning af denne type patienter indenfor sygehusets område. Infant Flow SiPAP er for tiden tilgængelig i konfigurationerne Plus eller Comprehensive* konfiguration. Plus konfigurationen giver NCPAP- og tidudløst BiPhasic-modus med og uden overvågning af ventilationsfrekvensen. Comprehensive* konfigurationen har samme muligheder samt tillige en patientudløst BiPhasic-modus med ekstra hjælp til ventilation ved apnø. Infant Flow SiPAP har som standard i alle konfigurationer en LCD berøringsskærm, grafik i bølgeform med tryktid, integreret patientoverågning, alarmer for for højt og lavt tryk og FiO 2 og indtil 2 timers batteristrøm til nødforsyning. Som et resultat af det unikke, patenterede design, har Infant Flow eller AirLife TM Infant ncpap systemgeneratoren vist sig, at give det mest stabile CPAP tryk med det laveste vejrtrækningsbesvær for patienten sammenlignet med andre enheder (1), Infant Flow generatorens enestående funktion opretholdes uafhængigt af patientbehovet eller udåndingsstrømmen. Systemet er udformet og testet for, at fungere optimalt med tilbehør som er anskaffet fra CareFusion. Dette tilbehør omfatter slangekredsløb og generatorer, samt patienttilbehør så som tryner, masker og huer. Infant Flow SiPAP egenskaber Med de udvidede muligheder for Infant Flow SiPAP Plus og Comprehensive* konfigurationer kan udstyret bruges på et større antal patienter som måske ellers ikke ville være kandidater til non-invasiv ventilation fra NCPAP, alene (2,3). NCPAP kontinuerlig positiv luftvejstryk, baseret på en lægelig indstillet trykrate / alarm. Overvågning/alarm for respirationsfrekvens kan aktiveres i denne indstilling. BiPhasic tidsudløst trykhjælp givet på basis af Time-High, frekvens- og trykkriterier, som er indstillet af lægen. Overvågning af og alarm for vejrtrækningen kan aktiveres i denne indstilling. BiPhasic tr* patientudløst trykhjælp givet på basis af Time-High og trykkriterier, som er indstillet af lægen. Overvågning af og alarm for vejrtrækningsfrekvens samt backup vejrtrækning ved apnø aktiveres automatisk ved denne indstilling. Patenteret Infant Flow eller AirLife TM Infant ncpap systemgenerator Infant Flow generatoren er et indstilleligt teknisk udstyr til frembringelse af et ensartet nasalt CPAP-tryk til nyfødte- og spædbørn hvor der kræves lav ventilationsmodstand sammenlignet med andet udstyr (1). Komplet integreret alarmpakke alarm ved svigt af luft- og gastilførelsel, højt patienttryk, lavt patienttryk, tilførelse af høj og lav O 2 koncentration, overgang fra vekselstrømskilde til jævnstrømskilde, lavt ladet batteri eller opbrugt / fladt batteri, lav åndedrætsfrekvens / apnø.

12 2 Kapitel 1 Produktbeskrivelse Batteri backup Op til 2 timers batteri back up giver mulighed for intern flytning indenfor hospitalets område. Der gives klar indikation for hvilken strømtype (veksel- eller jævnstrøm), og batteriets opladningsniveau. Skærmlås Efter 120 sekunder hvor skærmen ikke har været i brug, låses skærmen for at undgå utilsigtede ændringer. Hvis der udløses en højt prioriteret alarm, deaktiveres skærmlåsen således, at alle betjeningsfunktionerne på denne bliver tilgængelige. Tabel 1 Funktioner og tilbehør Funktioner og tilbehør Plus Comprehensive* NCPAP NCPAP med respirationsfrekvens monitorering og alarm BiPhasic BiPhasic med respirationsfrekvens monitorering og alarm BiPhasic tr* Internt batteri Manuel respiration Apnøback up måling Skærmlås Prioritering af alarmer *Comprehensive konfiguration, ikke til salg i USA (1) Decreased imposed work with a new nasal continuous positive airway pressure device. Klausner, James F., PhD, Lee, Amy., Hutchison, Alastair A., FRACP. Pediatric Pulmonology 22: ; 1996 (2) A Prospective Randomized, Controlled Trial Comparing Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation versus Nasal Continuous Positive Airway Pressure as Modes of Extubation. Khalaf Nabeel, M., Brodsky Nancy, Hurley John, Bhandari Vineet. PEDIATRICS 108 (1): 13-17: 2001 (3) Efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation in Treating Apnea of Prematurity. Lin Chyi-Her, MD, Wang Shan-Tair, PhD, Lin Yuh-Jyh, MD, Yeh Tsu-Fuh, MD:Pediatric Pulmonolgy: 26 (5): ; 1996

13 Infant Flow SiPAP 3 Kapitel 2 Produktspecifikationer Indstillinger NCPAP NCPAP med visning af respirationsfrekvens monitorering og alarm for lav respirationfrekvens BiPhasic (tidsudløst) BiPhasic (tidsudløst) med respirationsfrekvens monitorering og alarm for lav respirationsfrekvens BiPhasic tr (patientudløst) med respirationsfrekvens monitorering, alarm for lav respirationsfrekvens og back up for apnø (kun Comprehensive modeller) Kontrolmuligheder Time High (T-High) 0,1 3,0 sekunder Frekvens (R) (Konfigurationsparametre, ikke USA) 1-54 (USA konfigurationsparametre) Apnø interval (T apnø ) sekunder, 5 sekunders interval (konfigurationsparametre, ikke USA) (TLBR) sekunder, 5 sekunders interval (USA konfigurationsparametre) NCPAP / lavt tryk flowmeter 0-15 l/min Indenfor ± 15% af den valgte udgangseffekt Højt tryk flowmeter 0-15 l/min Indenfor ± 15% af den valgte udgangseffekt Manuel respiration X 1 %O % Kontrolmuligheder CPAP PEEP MAP PIP %O 2 I:E ratio Pludselige ændringer (Rsp) Batteriets opladningstilstand

14 4 Kapitel 2 Produktspecifikationer Alarmer Højt luftvejstryk 3 cmh 2 O over målt luftvejstryk Alarm for overtryk i luftveje maksimal 11 cmh 2 O ved NCPAP og tidsudløst BiPhasic indstilling maksimal 15 cmh 2 O ved patientudløst BiPhasic tr indstilling Lavt luftvejstryk 2 cmh 2 O under målt luftvejstryk eller 1,5 cmh 2 O hvis andet er gået i nul Høj eller lav levering af ilt koncentration ± 5% af indstilling. Minimum og maksimum leveret FiO 2 er respektive 18 og 104%. Alarm for lav respirationsfrekvens Lav batteri opladningstilstand Batteri opbrugt (fladt/dødt batteri) Fejl ved tilførende gasser Alarm styrke (elektroniske alarmer) 70 dba ved 1 meters afstand Iltforsyning Patientens iltudtag 15 mm Standard forbindelsesled Patientens trykindtag 4,5 mm Luerhanens forbindelsesled Gasforsyning: Nominelt 4 bar eller 60 psi, ren, tør medicinsk luft og ilt Område 40,61 PSI 87 PSI; maksimalt udsvingende tryk 29 PSI Manometer område cmh 2 O indenfor ± 2% spændvidde Gastilslutninger standard DISS, NIST eller flydende lufttilslutninger Strømforsyning Indgående strøm VAC Indgående frekvens 50/60 Hz Strøm forbrug maksimalt 50 VA Sikringsstørrelse ved 220 volt planmæssig T type 2,5 Amp. ved 250 volt Udstyrets overbygning opfylder IPX1 Ved fuldt opladet batteri, fungerer dette i 2 timer Batteriet må højst oplades i 16 timer

15 Kapitel 2 Produktspecifikationer 5 Atmosfære og miljø Temperaturværdier Ved anvendelse: 5º 40ºC Ved opbevaring: 20º 50ºC Relativ luftfugtighedsanvendelse: 0 95% ikke kondensafgivende Ved opbevaring: 0 95% ikke kondensafgivende Fysiske mål Tilbehør Dimensioner (Kun driveren)- (B x H x D) 26 x 38 x 23,5 cm (B x H x D) 10,25 x 15 x 9,25 in Vægt (Kun driveren)- 8,8 kg 19,5 lb Støjafskærmning / Bakteriefilter Den ekstra beskyttelse der opnås ved D1420/100 Støjafskærmning og bakteriefilter og adapter udgør mindst 0,56 cmh 2 O ved 15 LPM, og mindst 0,40 cmh 2 O ved 5 LPM.

16 6 Kapitel 2 Produktspecifikationer Infant Flow SiPAP

17 Infant Flow SiPAP 7 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler Vilkår Gennemlæs venligst følgende sikkerhedsinformationer forinden Infant Flow SiPAP udstyret tages i brug. Ved at begynde anvendelsen af dette udstyr uden fuld forståelse for dets muligheder og funktioner, kan dette medføre at udstyret ikke indstilles efter bestemmelserne. Advarsler og forsigtighedsregler, som under alle omstændigheder er nødvendige for brugen af udstyret er inkluderet i dette kapitel. Nogle af advarslerne og forsigtighedsreglerne er også indsat i brugervejledningen hvor dette er skønnet formålstjeneligt. Bemærkninger er også anført i hele brugervejledningen, hvor det er skønnet nødvendigt af hensyn til brugen. Hvis der er spørgsmål vedrørende installation, opsætning, brug eller vedligeholdelse af udstyret, kontakt venligst CareFusion (se side v). ADVARSLER FORSIGTIGHEDS- REGLER BEMÆRKNINGER angiver betingelser eller brug der kan resultere i alvorlige, uheldige situationer eller udgøre en sikkerhedsrisiko. angiver betingelser eller brug som kan føre til beskadigelse af driveren eller udstyret. angiver tillægsinformationer til en bedre forståelse af hvordan driveren fungerer. Advarsel Infant Flow SiPAP er beregnet til brug af medicinsk personale med tilstrækkelig oplæring under direkte tilsyn af en kvalificeret læge. Når Infant Flow SiPAP er tilkoblet til en patient, skal der til enhver tid være kvalificeret personale tilstede som kan reagere på en alarm eller andre indikationer for eventuelle problemer. Hav altid en alternativ form for ventilationsmulighed parat i forbindelse med enhver brug af Infant Flow SiPAP. Tilslut ikke generatoren til en patient forinden brugertesten og indstilling til NCPAP brug er gennemført. Fugt / Vand i luftforsyningen kan medføre utilsigtede fejl i dette udstyr. I forbindelse med brug af Infant Flow SiPAP må de elektriske forbindelser på udstyret eller dets tilbehør ikke berøres samtidig med berøring af patienten. En tydelig alarm indikerer en abnorm tilstand og må ikke gå upåagtet hen.

18 8 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler Anti statisk elektriske eller elektrisk ledende ledninger eller slanger må ikke bruges i patientkredsløbet. Hvis der opstår et mekanisk eller elektrisk problem i forbindelse med brugen af Infant Flow SiPAP udstyret, skal brugen af udstyret straks afbrydes, og udstyret sendes til service hos kvalificeret personale. Brug af beskadiget udstyr kan medføre skader på patienten. Før udstyret tages i brug, skal det kontrolleres, at alle brugerverificeringer og -test samt kalibreringsprocedurer er gennemført uden fejl. Brugerverificering og brugertest og kalibreringsprocedurer skal gennemføres før tilslutning til patienter. Denne indikation er for forbindelse mellem transducerenheden og driveren, Den indikerer ikke selve tilføjelsen eller korrekt position for føleren til abdominal ventilation. Under visse omstændigheder (minimum leveret tryk og maximum krævet gas, inkluderet med hjælpe output) kan det ske, at flow trykket og dets leverance til generatoren bliver reduceret. Trykket for højt flow meter må justeres ned til nul, hvis det ikke benyttes til patient. Hvis en patient er tilsluttet til ventilationsanlægget, kræves der altid tilsyn af kvalificeret personale. Anvendelsen af alarm eller overvågningssystem system garanterer ikke for, at alle advarsler om et eventuelt svigt som kan opstå i forbindelse med udstyret bliver afgivet. Endvidere kan enkelte alarmtilstande kræve omgående tiltag. Nasal CPAP behandling kan generelt forårsage irritation i næsen, skæv skillevæg, hudirritationer og tryksårsnekrose. Ved at følge de anbefalede brugsanvisninger for Infant Flow SiPAP og AirLife TM Infant ncpap systemtilbehør kan forekomsten af sådanne komplikationer reduceres. Det skal stærkt anbefales, at patienter som får ikke-invasiv ventilationshjælp, jævnligt kontrolleres for gastriks oppustethed. Der henvises til hospitalets procedurer og yderligere vejledning. Dette udstyr afgiver O 2 under normal anvendelse. Ilt er yderst brandfarlig. For at undgå faren for brand, må brændbare materialer eller varmekilder ikke placeres i nærheden af udtømningsrøret. Abdominal ventilationsføleren bruges kun til at muliggøre funktioner i særlige indstillinger i Infant Flow SiPAP systemet. Ved brug af abdominalføleren, skal der altid anvendes en ekstra ekstern enhed til overvågning af ventilationstiden og visning af apnø-episoder, samt en egnet enhed til kontinuerlig SaO 2 overvågning. Hvis Infant Flow SiPAP udstyret er monteret på en hylde, skal det sikres, at driveren er stabilt placeret og at alle slangesæt, slanger og kabler er fastgjorte, for at undgå risiko for at vælte udstyret. Kontroller at vandfælden er tømt inden brug og husk at tømme den jævnligt under brugen. Udtømningsrøret på udstyrets bagside må ikke blokeres eller tilstoppes. Dette kan medføre at udstyret ikke virker efter hensigten.

19 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler 9 Udstyret må ikke bruges uden at udåndingsslangen er koblet til generatoren. Brug kun det medfølgende AC kabel til tilslutning af strømforsyningen. Indikator LED-lampe på driverens forside angiver kun at driveren er tilkoblet. Den angiver ikke tilkobling til eller rigtig placering af dem abdominale sensor. Overbelast ikke stangen og stativet. Ilt er yderst brandfarlig. Undgå eksplosionsfare, brug ikke instrumenter eller andet udstyr som kan være indsmurt i olie eller fedt. Når en alarm for lav gas tilførelse aktiveres vil ilt koncentrationen der tilføres patienten afvige fra indstillingen af %O 2 kontrollen. Et svigt i gastilførelsen vil ændre FiO 2, og kan medføre skade på patienten. Brugbarheden af dette udstyr kan påvirkes negativt, hvis der anvendes andet udstyr i nærheden, såsom højfrekvent kirurgisk udstyr (diatermi), defibrillatorer, udstyr til kortbølgebehandling, bærbare radiotelefoner (walkie-talkie, mobiltelefoner). Grundet mulig eksplosionsfare, må Infant Flow SiPAP ikke bruges i nærheden af brændbare anæstesimidler. Fare for elektrsik stød fjern ikke nogen af afdækningerne eller panelerne på Infant Flow SiPAP udstyret. Henvis al service til en autoriseret CareFusion servicetekniker eller fabriksuddannet tekniker (se servicehåndbog P/N ). En sikker jordledning i forbindelse med strømtilførsel til udstyret er en forudsætning for sikker anvendelse af udstyret. Hvis jordforbindelsen svigter, kan alle strømførende dele, inklusive taster og greb som tilsyneladende er isolerede, afgive elektrisk stød. Hanstikket til strømforsyningen sættes i en dertil egnet stikdåse. Brug kun strømledningen som følger med udstyret og sørg for, at strømledningen er i god ubeskadiget stand. Infant Flow SiPAP er konstrueret til at sikre at hverken bruger eller patient udsættes for fejlstrøm i henhold til gældende standarder. Dette kan imidlertid ikke garanteres, når der er koblet eksternt udstyr til driveren. For at undgå muligheden for fejlstrøm fra eksternt udstyr som tilkobles driveren, skal det sikres, at de beskyttende jordlednings dele er isolerede, for at sikre en korrekt tilkobling. Denne isolering skal sikre, at ledningsbeskyttelsen er isoleret i den perifere ende af ledningen. Når Infant Flow SiPAP -enheden er koblet til en patient, og den interne oxygenmonitor er deaktiveret, skal Infant Flow SiPAP -enheden anvendes sammen med en ekstern oxygenmonitor.

20 10 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler Forsigtighedsregler Forinden udstyret tages i brug, skal det sikres at kvalificeret teknisk servicepersonale har godkendt udstyret til brug. Det skal sikres, at spændingen (voltagen) og de indbyggede sikringer i udstyret er i overensstemmelse med det for vægudtaget gældende. Et batteri der er fuldstændigt opbrugt (fladt/dødt) kan skade driveren og skal skiftes ud. Alt tilbehør som tilkobles til driveren skal opfylde CSA/IEC601/ETL. Selv om der er fejl ved en af ovenstående test, vil ventilatoren alligevel fungere. Ventilatoren skal dog kontrolleres for at sikre at den fungerer som den skal, forinden den tilkobles en patient. Infant Flow SiPAP udstyret er kun testet til brug med tilbehør fra CareFusion. Udstyret må kun bruges med tilbehør som er godkendt til brugen af CareFusion. Hvis der opstår tvivlspørgsmål kontaktes den lokale salgsrepræsentant. Sørg for at anvende korrekt løfteteknik ved montering af udstyret. Driveren må ikke steriliseres. De indbyggede komponenter er ikke forenelige med de anvendte steriliseringstekniker. Driveren må ikke sænkes ned i i væske, ligesom der ikke må hældes rensevæske over eller ind i driveren. Efter enhver alarmsafhjælpningstest skal det sikres, at kontrolindstillinger og alarmgrænser er stillet tilbage i henhold til de anførte instruktioner, før der fortsættes til næste test. Bemærkninger CareFusion kan ikke garantere produktets ydelse vil være som anført i denne brugervejledning, hvis udstyret bruges med tilbehør som ikke er produceret (eller godkendt) af CareFusion.

21 Infant Flow SiPAP 11 Kapitel 4 Udpakning og opsætning Montering og fysisk opsætning Valgfri Tilbehør Figur 1 Udpakning af stativ og montering heraf

22 12 Kapitel 4 Udpakning og opsætning IVforlænger stang Infant Flow SiPAP-driver Valgfri Tilbehør Monteringsskruer Luftfugterbeslag Stang Figur 2 Montering af stativ og driver

23 Kapitel 4 Udpakning og opsætning 13 Tilslutning af patientslangesæt Vandtilfø rselssæt Infant Flow SiPAP-driver Valgfri Tilbehør Tempera tursonde Transducergrænseflade Luftfugter Temperaturs onde Abdominal respirationsføler Generator Figur 3 Driver monteret med patientslangesæt og luftfugter Bemærk Der anbefales temperaturer mellem 36ºC (96,8ºF) og 37ºC (98,6ºF) men aldrig højere end 37ºC (98,6ºF) ved indåndet gas.

Infant Flow. SiPAP komplet lynvejledning

Infant Flow. SiPAP komplet lynvejledning Infant Flow SiPAP komplet lynvejledning Indhold Afsnit 1: Kredsløbsopsætning...1 Åben seng og kuvøse...2 Abdominal sensor...3 Tryknomogram for Infant Flow LP generator...4 Alarmtest...5-6 Topunkts oxygenkalibrering...7-8

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk Ventilatorer for voksne og børn Lynopsætningsvejledning Dansk Opsætning Noninvasiv brug Netledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 H4i varmtvandsfugter Netledning Låseklemme til netledning Invasiv brug

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere