Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infant Flow SiPAP. Brugervejledning"

Transkript

1 Infant Flow SiPAP Brugervejledning

2 ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist kopieres, gengives, oversættes, opbevares i et system, hvor det kan hentes frem, eller videresendes i nogen form eller reduceres til et format, som kan aflæses elektronisk eller maskinelt, uden forudgående skriftligt samtykke fra CareFusion. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden foregående varsel. Dette dokument er udelukkende informerende og skal ikke anses som værende en erstatning for eller supplement til de betingelser og vilkår, som foreligger i licensaftalen CareFusion Corporation eller et af dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Infant Flow er et registreret varemærke og SiPAP et varemærke tilhørende CareFusion Corporation eller et af dets datterselskaber. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. USA CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California Tlf Tlf Fax Authorized European Representative CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Höchberg Tyskland Tlf Fax carefusion.com Dokumentnummer: revision M Rev. M

3 Infant Flow SiPAP iii R evis ions overs igt Dato Revision Ændringer September (3) Udgave August 2004 D Udgiv brugervejledning i VIASYS Respiratory Care skabelon med VIASYS Respiratory Care terminologi. Revider delnummerlisten i Tillæg B over godkendt tilbehør. November 2004 E Reviderede kontakt-/ordreinformationer. Kapitel 4, afsnit 5 b, reviderede betingelser ved brug af LED belysning. Tillæg A, rettede enheder fra Pm til bpm. Tillæg E, tillæg med nye huestørrelser. Tillæg E, tidligere Transducerenhed , NU transducergrænsesnit Marts 2005 F Opdaterede kontaktinformationer. Opdaterede tilslutningsmuligheder. Maj 2006 G Firmanavn opdateret. Opdateret kontakt- og ordreinformation. Opdaterede eksempler. Tilføjelse af advarsel I forbindelse med tryk. Tilføjet en bemærkning vedrørende Hudson RCI fugtersystem. Tilføjet Kontroller, at der er sat et minimum på 8 LPM på NCPAP/PRES Low Flowmetret til den første angivelse under Topunkts O 2 -følerens kalibrering. Ændret trin 8 vedrørende ncpap trykket. Ændret det 2. og 3. punkt vedrørende skift af kontrol. Tilføjet Opsætning af manuelt åndedræt. Tilføjet bemærkning om muligheden for manuelt åndedræt eller back-up af APNØ åndedræt. Tilføjet en advarsel om infant flow forbrugsartikler. Tilføjet Afbryd forbindelsen til luft- og iltforsyningen, når Infant Flow SiPAP TM ikke er i brug. Tillæg E fjernet.

4 iv Infant Flow SiPAP Dato Revision Ændringer Februar 2009 H Ændret Ti til T-High og indåndingstid til Time High. Erstattet reference til VIASYS Respiratory Care tilbehør med reference til Cardinal Health tilbehør. Tilføjet TM med hævet skrift til SiPAP. Tilføjet reference til AirLife TM Infant ncpap systemgenerator. Fjernet indåndingstid. Erstattet Indåndingstid (Time High) med Time High (Thigh) Ændret 1 cmh 2 O til 1,5 cmh 2 O; tilføjet eller 60 psi for at præcisere 4 bar. Tilføjet reservedelsliste til både Infant Flow produkter og AirLife TM produkter. Tilføjet reference til kontaktinformation til Cardinal Health på side v. Tilføjet reference til AirLife TM Infant ncpap systemets tilbehør. Der er tilføjet en advarsel om brug af en ekstern oxygenmonitor. Tilføjet reference til fabriksuddannet tekniker og servicehåndbog P/N Tilføjet (registreret symbol) med hævet skrift til Infant Flow. Opdateret etiket med ADVARSEL: fra Der kan opstå returtryk fra luftfugterkammeret på nogle automatiske væskebeholdere. Til "Returtryk fra nogle automatiske luftfugterkamre kan bevirke, at væskebeholderne fyldes med luft. Figur 5 udskiftet. Indhold tilføjet vedrørende en tømt eller beskadiget intern oxygencelle. Der er tilføjet en advarsel om brug af en ekstern oxygenmonitor. Indhold tilføjet for at forklare fejlkode E5X. Erstattet "tast med knap ; præciseret oxygenalarm ved at tilføje den hørbare ; tilføjet præcisering af, at den interne overvågning deaktiveres, og at der skal skal anvendes en ekstern oxygenmonitor.

5 Infant Flow SiPAP v Dato Revision Ændringer Tilføjet en bemærkning om at den 2. flowmåler anvendes til manuel vejrtrækningstilførsel; Tilføjet bindestreg i T-High. Præciseret Skærmbillede til valg af behandlingsmodus Tilføjet Vejledning til brug af AirLife TM Infant ncpap system. Ændret 1 cmh 2 O til 1,5 cmh 2 O; rettet lavt batterispændingsniveau fra 10 til 11,10. Tilføjet eller uddannet biomedicinsk tekniker. Der er tilføjet et skema vedrørende deaktivering af oxygenmonitor og alarmer. Ændret 1 cmh 2 O til 1,5 cmh 2 O; (rettet lavt batterispændingsniveau fra 10 til 11,10) Tabel 10 er opdateret. Tabel 11 er opdateret. Præciseret betydningen af T-High. Februar 2010 J Revideret for at overholde det reviderede direktiv om medicinsk udstyr 2007/42/EF. Marts 2010 K Ændret brugervejledningen, så den afspejler det nye brand, CareFusion. Opdateret skemaet med reservedelsnumre. January 2011 L Changed the logo and company references to VIASYS. January 2011 M Changed the logo and company references to CareFusion.

6 vi Infant Flow SiPAP Garanti Infant Flow SiPAP TM garanteres at være fri for fejl i materialer eller fremstilling og overholde de anførte specifikationer i 1 (et) år fra afsendelsesdatoen. Erstatningsansvaret for CareFusion (herefter benævnt: firmaet) i henhold til denne garanti, er begrænset til udskiftning, reparation og/eller udlån efter firmaets skøn, for de dele der er eventuelt er beskadiget eller ikke opfylder specifikationerne under gatantiperioden. Firmaet vil ikke være garantiansvarlig med mindre: (A) Firmaet omgående skriftligt underrettes af køber ved opdagelse af beskadigelse eller fejl ifølge de oplyste specifikationer; (B) den defekte enhed eller del returneres til firmaet, transportudgifter forudbetales af køber; (C) Den defekte enhed eller del er modtaget i firmaet til udbedrelse ikke senere end 4 uger efter den sidste dato i garantiperioden; og (D) firmaets gennemgang af det beskadigede skal godtgøre, at beskadigelse / fejlen ikke skyldes misbrug, tilsidesættelse af brugervejledning, forkert installation, uautoriseret reparation indgreb eller ulykkeshændelser. Enhver tilladelse fra firmaets side til reparation eller indgreb i apparaturet fra købers side skal foreligge skriftligt fra firmaet for at imødegå eventuelle garantispørgsmål. Firmaet kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig overfor køber for indtjeningstab eller forsinkelser ved anvendelsen. Firmaets garantier som beskrevet i denne brugervejledning og ovenfor, kan ikke udvides, reduceres eller påvirkes af-, og ingen forpligtelser eller erstatningsansvar kan opstå efter / eller som følge af tekniske anvisninger eller vedligeholdelse fra firmaet eller dets repræsentant i forbindelse med købers bestilling af de produkter der omtales her. Begrænsning af erstatningsansvar Denne garanti dækker ikke normal vedligeholdelse såsom rensning, justering og smøring og opdatering af enhedsdele. Denne garanti er ugyldig og ikke gældende hvis udstyret bruges sammen med tilbehør eller dele som ikke er fremstillet af firmaet, eller skriftligt godkendt til brugen af firmaet, eller hvis udstyret ikke vedligeholdes i henhold til foreskreven vedligeholdelsesskema. Garantien som anført ovenfor, er gældende i en periode på 1 (et) år fra afsendelsesdatoen, med følgende undtagelser: 1. For komponenter til overvågning af fysiske ændringer, såsom temperatur, tryk eller flow gælder garantien i 90 (halvfems) dage, fra modtagelsesdatoen. 2. For elastiske polymerkomponenter og andre dele eller komponenter som udsættes for slitage som ligger udenfor selskabets kontrolmuligheder, gælder garantien i 60 (tres) dage, fra modtagelsesdatoen. 3. For indbyggede / indre batterier gælder garantien i 90 (halvfems) dage, fra modtagelsesdatoen. Foranstående erstatter enhver garanti, udtrykkelig eller underforstået, herunder, uden begrænsning, enhver garanti for salgbarhed, undtaget for selve produktet, og kan kun ændres skriftligt af en af selskabet behørigt autoriseret repræsentant.

7 Infant Flow SiPAP vii Indhold Revisionsoversigt... ii Garanti... vi Indhold... vii Liste over figurer... viii Liste over tabeller... viii Oplysninger... ix Kapitel 1 Produktbeskrivelse... 1 Kapitel 2 Produktspecifikationer... 3 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler... 7 Kapitel 4 Udpakning og opsætning Kapitel 5 Betjening Kapitel 6 Driftsmodus Kapitel 7 Alarmer og indikatorer Kapitel 8 Vedligeholdelse og rengøring Kapitel 9 Symbolforklaring Tillæg A Produktkonfigurationer Tillæg B Trykdiagram Tillæg C Alarmproblemer og -løsninger Tillæg D Håndtering af fejltilstande Ordliste Indhold... 65

8 viii Infant Flow SiPAP Liste over figurer Figur 1 Udpakning af stativ og montering heraf Figur 2 Montering af stativ og driver Figur 3 Driver monteret med patientslangesæt og luftfugter Figur 4 Tilkobling af abdominal respirationsføler Figur 5 Flowtryknomogram Figur 6 Frontpanel Figur 7 Bagpanel Figur 8 Opstartsskærmbillede Figur 9 Alarmindstillinger/bekræft skærmbillede Figur 10 Skærmbillede til valg af behandlingsmodus Figur 11 Parameterjusterings skærmbillede Figur 12 Hovedskærmbillede Figur 13 Skærmbillede for overvågede parametre Figur 14 NCPAP Figur 15 BiPhasic Figur 16 BiPhasic tr Figur 17 Skærmbillede for afladt batteri Liste over tabeller Tabel 1 Funktioner og tilbehør... 2 Tabel 2 Brug af dynamiske funktionstaster Tabel 3 Standard parameterværdier Tabel 4 Alarmsymboler og indikatorer Tabel 5 Symboler på udstyret Tabel 6 Symboler på knapperne Tabel 7 Konfigurationsparametre (udenfor USA) Tabel 8 Konfigurationsparametre (USA) Tabel 9 Alarmerproblemer og -løsninger Tabel 10 Fejlklassificering Tabel 11 Fejlkorrigering... 58

9 Infant Flow SiPAP ix Oplysninger Oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet (E MC ) Dette udstyr afgiver og er påvirkelig af radiofrekvenser/bølger. Hvis udstyret ikke installeres og bruges i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, kan der opstå elektromagnetiske forstyrelser / interferens. Udstyret er testet og opfylder betingelserne som beskrevet i BS EN for medicinsk elektrisk udstyr, del 1-2: Generelle krav til sikkerhedsstandard. Elektromagnetisk kompatibilitet krav og afprøvninger. Opfyldelse af disse krav giver acceptebel beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrelser/interferens når udstyret bruges efter hensigten (d.v.s. hospitalsbrug) som beskrevet i denne brugervejledning. Dette udstyr, er også udformet og fremstillet til opfyldelse af nedennævnte standarder: Sikkerhed: UL : 2003, Medicinsk elektrisk Udstyr, del 1: Generelle krav til sikkerheden. CAN/CSA C22.2 nr M90, Medicinsk elektrisk udstyr, del 1: Generelle krav til sikkerheden, indkluderet C22.2 nr S1-94 (IEC601-1, rettelse 1:1991) Tillæg nr til CAN/CSA 22.2 nr M90. Vedrørende elektrisk sikkerhed: Klasse 1 udstyr Indeholder dele af type BF til anvendelse I forbindelse med patienter Kontinuerlig drift Oplysninger om magnettomografi (MR I) Dette udstyr indeholder elektromagnetiske komponenter, og brugen heraf kan påvirkes af andre stærke elektromagnetiske felter. Dette udstyr må ikke bruges i MRI omgivelser eller i nærheden af højfrekvens kirurgisk diatermi udstyr, defibrillatorer eller udstyr til kortbølgebehandlinger. Elektromagnetisk interferens kan forstyre brugen af udstyret. Oplys ninger om anvendels e The Infant Flow SiPAP, bestående af en driver og generator samt NCPAP forsyningsslanger og maske må kun bruges til ventilation gennem CPAP (SiPAP)-tryk i 2 niveauer. Udstyret er fremstillet til hospitalsbrug, i hospitalslignende miljøer og ved overflytninger indenfor hospitalet og kan bruges til behandling af nyfødte og spædbørn. Infant Flow SiPAP må kun betjenes af klinisk personale med tilstrækkelig oplæring, efter lægelig anvisning.

10 x Infant Flow SiPAP Oplysninger om lovgivning I henhold til lovgivningen I USA må dette udstyr kun sælges efter bestilling fra en læge. Genanvendelse af ekstraudstyr, som er beregnet til brug på en enkelt patient, kan forringe produktets ydelse eller forårsage krydskontamination. K las s ificering Type af udstyr: Medicinsk udstyr, klasse 1 til internt brug, IPX1-beskyttet og anvendes med dele af anvendelsesetype BF. Udstyret må ikke bruges i nærheden af brændbare anæstesimidler. Oplys ninger om overens s temmels e Dette medicinske udstyr overholder Medicinsk udstyrs direktiv, 93/42EØF, og de følgende tekniske standarder, hvor overensstemmelse er oplyst: EN og EN EN EN Teknisk kontrolorgan: BSI (Reg. nr. 0086) Varemærke: Infant Flow SiPAP Produceret af: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, CA Hvis der er spørgsmål i forbindelse med oplysningerne om overensstemmelse for dette produkt, bedes der taget kontakt med CareFusion.

11 Infant Flow SiPAP 1 Kapitel 1 Produktbeskrivelse Infant Flow SiPAP giver ikke invasiv ventilation som er tilpasset nyfødte i hospitalsafdelinger, såsom fødeafdelinger og pædiatrisk intensivbehandling. Udstyret kan også bruges i forbindelse med flytning af denne type patienter indenfor sygehusets område. Infant Flow SiPAP er for tiden tilgængelig i konfigurationerne Plus eller Comprehensive* konfiguration. Plus konfigurationen giver NCPAP- og tidudløst BiPhasic-modus med og uden overvågning af ventilationsfrekvensen. Comprehensive* konfigurationen har samme muligheder samt tillige en patientudløst BiPhasic-modus med ekstra hjælp til ventilation ved apnø. Infant Flow SiPAP har som standard i alle konfigurationer en LCD berøringsskærm, grafik i bølgeform med tryktid, integreret patientoverågning, alarmer for for højt og lavt tryk og FiO 2 og indtil 2 timers batteristrøm til nødforsyning. Som et resultat af det unikke, patenterede design, har Infant Flow eller AirLife TM Infant ncpap systemgeneratoren vist sig, at give det mest stabile CPAP tryk med det laveste vejrtrækningsbesvær for patienten sammenlignet med andre enheder (1), Infant Flow generatorens enestående funktion opretholdes uafhængigt af patientbehovet eller udåndingsstrømmen. Systemet er udformet og testet for, at fungere optimalt med tilbehør som er anskaffet fra CareFusion. Dette tilbehør omfatter slangekredsløb og generatorer, samt patienttilbehør så som tryner, masker og huer. Infant Flow SiPAP egenskaber Med de udvidede muligheder for Infant Flow SiPAP Plus og Comprehensive* konfigurationer kan udstyret bruges på et større antal patienter som måske ellers ikke ville være kandidater til non-invasiv ventilation fra NCPAP, alene (2,3). NCPAP kontinuerlig positiv luftvejstryk, baseret på en lægelig indstillet trykrate / alarm. Overvågning/alarm for respirationsfrekvens kan aktiveres i denne indstilling. BiPhasic tidsudløst trykhjælp givet på basis af Time-High, frekvens- og trykkriterier, som er indstillet af lægen. Overvågning af og alarm for vejrtrækningen kan aktiveres i denne indstilling. BiPhasic tr* patientudløst trykhjælp givet på basis af Time-High og trykkriterier, som er indstillet af lægen. Overvågning af og alarm for vejrtrækningsfrekvens samt backup vejrtrækning ved apnø aktiveres automatisk ved denne indstilling. Patenteret Infant Flow eller AirLife TM Infant ncpap systemgenerator Infant Flow generatoren er et indstilleligt teknisk udstyr til frembringelse af et ensartet nasalt CPAP-tryk til nyfødte- og spædbørn hvor der kræves lav ventilationsmodstand sammenlignet med andet udstyr (1). Komplet integreret alarmpakke alarm ved svigt af luft- og gastilførelsel, højt patienttryk, lavt patienttryk, tilførelse af høj og lav O 2 koncentration, overgang fra vekselstrømskilde til jævnstrømskilde, lavt ladet batteri eller opbrugt / fladt batteri, lav åndedrætsfrekvens / apnø.

12 2 Kapitel 1 Produktbeskrivelse Batteri backup Op til 2 timers batteri back up giver mulighed for intern flytning indenfor hospitalets område. Der gives klar indikation for hvilken strømtype (veksel- eller jævnstrøm), og batteriets opladningsniveau. Skærmlås Efter 120 sekunder hvor skærmen ikke har været i brug, låses skærmen for at undgå utilsigtede ændringer. Hvis der udløses en højt prioriteret alarm, deaktiveres skærmlåsen således, at alle betjeningsfunktionerne på denne bliver tilgængelige. Tabel 1 Funktioner og tilbehør Funktioner og tilbehør Plus Comprehensive* NCPAP NCPAP med respirationsfrekvens monitorering og alarm BiPhasic BiPhasic med respirationsfrekvens monitorering og alarm BiPhasic tr* Internt batteri Manuel respiration Apnøback up måling Skærmlås Prioritering af alarmer *Comprehensive konfiguration, ikke til salg i USA (1) Decreased imposed work with a new nasal continuous positive airway pressure device. Klausner, James F., PhD, Lee, Amy., Hutchison, Alastair A., FRACP. Pediatric Pulmonology 22: ; 1996 (2) A Prospective Randomized, Controlled Trial Comparing Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation versus Nasal Continuous Positive Airway Pressure as Modes of Extubation. Khalaf Nabeel, M., Brodsky Nancy, Hurley John, Bhandari Vineet. PEDIATRICS 108 (1): 13-17: 2001 (3) Efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation in Treating Apnea of Prematurity. Lin Chyi-Her, MD, Wang Shan-Tair, PhD, Lin Yuh-Jyh, MD, Yeh Tsu-Fuh, MD:Pediatric Pulmonolgy: 26 (5): ; 1996

13 Infant Flow SiPAP 3 Kapitel 2 Produktspecifikationer Indstillinger NCPAP NCPAP med visning af respirationsfrekvens monitorering og alarm for lav respirationfrekvens BiPhasic (tidsudløst) BiPhasic (tidsudløst) med respirationsfrekvens monitorering og alarm for lav respirationsfrekvens BiPhasic tr (patientudløst) med respirationsfrekvens monitorering, alarm for lav respirationsfrekvens og back up for apnø (kun Comprehensive modeller) Kontrolmuligheder Time High (T-High) 0,1 3,0 sekunder Frekvens (R) (Konfigurationsparametre, ikke USA) 1-54 (USA konfigurationsparametre) Apnø interval (T apnø ) sekunder, 5 sekunders interval (konfigurationsparametre, ikke USA) (TLBR) sekunder, 5 sekunders interval (USA konfigurationsparametre) NCPAP / lavt tryk flowmeter 0-15 l/min Indenfor ± 15% af den valgte udgangseffekt Højt tryk flowmeter 0-15 l/min Indenfor ± 15% af den valgte udgangseffekt Manuel respiration X 1 %O % Kontrolmuligheder CPAP PEEP MAP PIP %O 2 I:E ratio Pludselige ændringer (Rsp) Batteriets opladningstilstand

14 4 Kapitel 2 Produktspecifikationer Alarmer Højt luftvejstryk 3 cmh 2 O over målt luftvejstryk Alarm for overtryk i luftveje maksimal 11 cmh 2 O ved NCPAP og tidsudløst BiPhasic indstilling maksimal 15 cmh 2 O ved patientudløst BiPhasic tr indstilling Lavt luftvejstryk 2 cmh 2 O under målt luftvejstryk eller 1,5 cmh 2 O hvis andet er gået i nul Høj eller lav levering af ilt koncentration ± 5% af indstilling. Minimum og maksimum leveret FiO 2 er respektive 18 og 104%. Alarm for lav respirationsfrekvens Lav batteri opladningstilstand Batteri opbrugt (fladt/dødt batteri) Fejl ved tilførende gasser Alarm styrke (elektroniske alarmer) 70 dba ved 1 meters afstand Iltforsyning Patientens iltudtag 15 mm Standard forbindelsesled Patientens trykindtag 4,5 mm Luerhanens forbindelsesled Gasforsyning: Nominelt 4 bar eller 60 psi, ren, tør medicinsk luft og ilt Område 40,61 PSI 87 PSI; maksimalt udsvingende tryk 29 PSI Manometer område cmh 2 O indenfor ± 2% spændvidde Gastilslutninger standard DISS, NIST eller flydende lufttilslutninger Strømforsyning Indgående strøm VAC Indgående frekvens 50/60 Hz Strøm forbrug maksimalt 50 VA Sikringsstørrelse ved 220 volt planmæssig T type 2,5 Amp. ved 250 volt Udstyrets overbygning opfylder IPX1 Ved fuldt opladet batteri, fungerer dette i 2 timer Batteriet må højst oplades i 16 timer

15 Kapitel 2 Produktspecifikationer 5 Atmosfære og miljø Temperaturværdier Ved anvendelse: 5º 40ºC Ved opbevaring: 20º 50ºC Relativ luftfugtighedsanvendelse: 0 95% ikke kondensafgivende Ved opbevaring: 0 95% ikke kondensafgivende Fysiske mål Tilbehør Dimensioner (Kun driveren)- (B x H x D) 26 x 38 x 23,5 cm (B x H x D) 10,25 x 15 x 9,25 in Vægt (Kun driveren)- 8,8 kg 19,5 lb Støjafskærmning / Bakteriefilter Den ekstra beskyttelse der opnås ved D1420/100 Støjafskærmning og bakteriefilter og adapter udgør mindst 0,56 cmh 2 O ved 15 LPM, og mindst 0,40 cmh 2 O ved 5 LPM.

16 6 Kapitel 2 Produktspecifikationer Infant Flow SiPAP

17 Infant Flow SiPAP 7 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler Vilkår Gennemlæs venligst følgende sikkerhedsinformationer forinden Infant Flow SiPAP udstyret tages i brug. Ved at begynde anvendelsen af dette udstyr uden fuld forståelse for dets muligheder og funktioner, kan dette medføre at udstyret ikke indstilles efter bestemmelserne. Advarsler og forsigtighedsregler, som under alle omstændigheder er nødvendige for brugen af udstyret er inkluderet i dette kapitel. Nogle af advarslerne og forsigtighedsreglerne er også indsat i brugervejledningen hvor dette er skønnet formålstjeneligt. Bemærkninger er også anført i hele brugervejledningen, hvor det er skønnet nødvendigt af hensyn til brugen. Hvis der er spørgsmål vedrørende installation, opsætning, brug eller vedligeholdelse af udstyret, kontakt venligst CareFusion (se side v). ADVARSLER FORSIGTIGHEDS- REGLER BEMÆRKNINGER angiver betingelser eller brug der kan resultere i alvorlige, uheldige situationer eller udgøre en sikkerhedsrisiko. angiver betingelser eller brug som kan føre til beskadigelse af driveren eller udstyret. angiver tillægsinformationer til en bedre forståelse af hvordan driveren fungerer. Advarsel Infant Flow SiPAP er beregnet til brug af medicinsk personale med tilstrækkelig oplæring under direkte tilsyn af en kvalificeret læge. Når Infant Flow SiPAP er tilkoblet til en patient, skal der til enhver tid være kvalificeret personale tilstede som kan reagere på en alarm eller andre indikationer for eventuelle problemer. Hav altid en alternativ form for ventilationsmulighed parat i forbindelse med enhver brug af Infant Flow SiPAP. Tilslut ikke generatoren til en patient forinden brugertesten og indstilling til NCPAP brug er gennemført. Fugt / Vand i luftforsyningen kan medføre utilsigtede fejl i dette udstyr. I forbindelse med brug af Infant Flow SiPAP må de elektriske forbindelser på udstyret eller dets tilbehør ikke berøres samtidig med berøring af patienten. En tydelig alarm indikerer en abnorm tilstand og må ikke gå upåagtet hen.

18 8 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler Anti statisk elektriske eller elektrisk ledende ledninger eller slanger må ikke bruges i patientkredsløbet. Hvis der opstår et mekanisk eller elektrisk problem i forbindelse med brugen af Infant Flow SiPAP udstyret, skal brugen af udstyret straks afbrydes, og udstyret sendes til service hos kvalificeret personale. Brug af beskadiget udstyr kan medføre skader på patienten. Før udstyret tages i brug, skal det kontrolleres, at alle brugerverificeringer og -test samt kalibreringsprocedurer er gennemført uden fejl. Brugerverificering og brugertest og kalibreringsprocedurer skal gennemføres før tilslutning til patienter. Denne indikation er for forbindelse mellem transducerenheden og driveren, Den indikerer ikke selve tilføjelsen eller korrekt position for føleren til abdominal ventilation. Under visse omstændigheder (minimum leveret tryk og maximum krævet gas, inkluderet med hjælpe output) kan det ske, at flow trykket og dets leverance til generatoren bliver reduceret. Trykket for højt flow meter må justeres ned til nul, hvis det ikke benyttes til patient. Hvis en patient er tilsluttet til ventilationsanlægget, kræves der altid tilsyn af kvalificeret personale. Anvendelsen af alarm eller overvågningssystem system garanterer ikke for, at alle advarsler om et eventuelt svigt som kan opstå i forbindelse med udstyret bliver afgivet. Endvidere kan enkelte alarmtilstande kræve omgående tiltag. Nasal CPAP behandling kan generelt forårsage irritation i næsen, skæv skillevæg, hudirritationer og tryksårsnekrose. Ved at følge de anbefalede brugsanvisninger for Infant Flow SiPAP og AirLife TM Infant ncpap systemtilbehør kan forekomsten af sådanne komplikationer reduceres. Det skal stærkt anbefales, at patienter som får ikke-invasiv ventilationshjælp, jævnligt kontrolleres for gastriks oppustethed. Der henvises til hospitalets procedurer og yderligere vejledning. Dette udstyr afgiver O 2 under normal anvendelse. Ilt er yderst brandfarlig. For at undgå faren for brand, må brændbare materialer eller varmekilder ikke placeres i nærheden af udtømningsrøret. Abdominal ventilationsføleren bruges kun til at muliggøre funktioner i særlige indstillinger i Infant Flow SiPAP systemet. Ved brug af abdominalføleren, skal der altid anvendes en ekstra ekstern enhed til overvågning af ventilationstiden og visning af apnø-episoder, samt en egnet enhed til kontinuerlig SaO 2 overvågning. Hvis Infant Flow SiPAP udstyret er monteret på en hylde, skal det sikres, at driveren er stabilt placeret og at alle slangesæt, slanger og kabler er fastgjorte, for at undgå risiko for at vælte udstyret. Kontroller at vandfælden er tømt inden brug og husk at tømme den jævnligt under brugen. Udtømningsrøret på udstyrets bagside må ikke blokeres eller tilstoppes. Dette kan medføre at udstyret ikke virker efter hensigten.

19 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler 9 Udstyret må ikke bruges uden at udåndingsslangen er koblet til generatoren. Brug kun det medfølgende AC kabel til tilslutning af strømforsyningen. Indikator LED-lampe på driverens forside angiver kun at driveren er tilkoblet. Den angiver ikke tilkobling til eller rigtig placering af dem abdominale sensor. Overbelast ikke stangen og stativet. Ilt er yderst brandfarlig. Undgå eksplosionsfare, brug ikke instrumenter eller andet udstyr som kan være indsmurt i olie eller fedt. Når en alarm for lav gas tilførelse aktiveres vil ilt koncentrationen der tilføres patienten afvige fra indstillingen af %O 2 kontrollen. Et svigt i gastilførelsen vil ændre FiO 2, og kan medføre skade på patienten. Brugbarheden af dette udstyr kan påvirkes negativt, hvis der anvendes andet udstyr i nærheden, såsom højfrekvent kirurgisk udstyr (diatermi), defibrillatorer, udstyr til kortbølgebehandling, bærbare radiotelefoner (walkie-talkie, mobiltelefoner). Grundet mulig eksplosionsfare, må Infant Flow SiPAP ikke bruges i nærheden af brændbare anæstesimidler. Fare for elektrsik stød fjern ikke nogen af afdækningerne eller panelerne på Infant Flow SiPAP udstyret. Henvis al service til en autoriseret CareFusion servicetekniker eller fabriksuddannet tekniker (se servicehåndbog P/N ). En sikker jordledning i forbindelse med strømtilførsel til udstyret er en forudsætning for sikker anvendelse af udstyret. Hvis jordforbindelsen svigter, kan alle strømførende dele, inklusive taster og greb som tilsyneladende er isolerede, afgive elektrisk stød. Hanstikket til strømforsyningen sættes i en dertil egnet stikdåse. Brug kun strømledningen som følger med udstyret og sørg for, at strømledningen er i god ubeskadiget stand. Infant Flow SiPAP er konstrueret til at sikre at hverken bruger eller patient udsættes for fejlstrøm i henhold til gældende standarder. Dette kan imidlertid ikke garanteres, når der er koblet eksternt udstyr til driveren. For at undgå muligheden for fejlstrøm fra eksternt udstyr som tilkobles driveren, skal det sikres, at de beskyttende jordlednings dele er isolerede, for at sikre en korrekt tilkobling. Denne isolering skal sikre, at ledningsbeskyttelsen er isoleret i den perifere ende af ledningen. Når Infant Flow SiPAP -enheden er koblet til en patient, og den interne oxygenmonitor er deaktiveret, skal Infant Flow SiPAP -enheden anvendes sammen med en ekstern oxygenmonitor.

20 10 Kapitel 3 Opsummering af advarsler og forsigtighedsregler Forsigtighedsregler Forinden udstyret tages i brug, skal det sikres at kvalificeret teknisk servicepersonale har godkendt udstyret til brug. Det skal sikres, at spændingen (voltagen) og de indbyggede sikringer i udstyret er i overensstemmelse med det for vægudtaget gældende. Et batteri der er fuldstændigt opbrugt (fladt/dødt) kan skade driveren og skal skiftes ud. Alt tilbehør som tilkobles til driveren skal opfylde CSA/IEC601/ETL. Selv om der er fejl ved en af ovenstående test, vil ventilatoren alligevel fungere. Ventilatoren skal dog kontrolleres for at sikre at den fungerer som den skal, forinden den tilkobles en patient. Infant Flow SiPAP udstyret er kun testet til brug med tilbehør fra CareFusion. Udstyret må kun bruges med tilbehør som er godkendt til brugen af CareFusion. Hvis der opstår tvivlspørgsmål kontaktes den lokale salgsrepræsentant. Sørg for at anvende korrekt løfteteknik ved montering af udstyret. Driveren må ikke steriliseres. De indbyggede komponenter er ikke forenelige med de anvendte steriliseringstekniker. Driveren må ikke sænkes ned i i væske, ligesom der ikke må hældes rensevæske over eller ind i driveren. Efter enhver alarmsafhjælpningstest skal det sikres, at kontrolindstillinger og alarmgrænser er stillet tilbage i henhold til de anførte instruktioner, før der fortsættes til næste test. Bemærkninger CareFusion kan ikke garantere produktets ydelse vil være som anført i denne brugervejledning, hvis udstyret bruges med tilbehør som ikke er produceret (eller godkendt) af CareFusion.

21 Infant Flow SiPAP 11 Kapitel 4 Udpakning og opsætning Montering og fysisk opsætning Valgfri Tilbehør Figur 1 Udpakning af stativ og montering heraf

22 12 Kapitel 4 Udpakning og opsætning IVforlænger stang Infant Flow SiPAP-driver Valgfri Tilbehør Monteringsskruer Luftfugterbeslag Stang Figur 2 Montering af stativ og driver

23 Kapitel 4 Udpakning og opsætning 13 Tilslutning af patientslangesæt Vandtilfø rselssæt Infant Flow SiPAP-driver Valgfri Tilbehør Tempera tursonde Transducergrænseflade Luftfugter Temperaturs onde Abdominal respirationsføler Generator Figur 3 Driver monteret med patientslangesæt og luftfugter Bemærk Der anbefales temperaturer mellem 36ºC (96,8ºF) og 37ºC (98,6ºF) men aldrig højere end 37ºC (98,6ºF) ved indåndet gas.

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

ASTRONAUT A3 Malkerobot

ASTRONAUT A3 Malkerobot Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning BLANK MED VILJE ii REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut,

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere