Nr. 6 August Boulevarden DEN LANGE REJSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 6 August 2008. Boulevarden DEN LANGE REJSE"

Transkript

1 Nr. 6 August 2008 Boulevarden DEN LANGE REJSE

2 Billedtema Billederne i Boulevarden i år er en stille kommentar til skriftets tema den lange rejse. Århus-fotografen Aage Fredslund-Andersens stemningsmættede sort/hvide billeder af folk på arbejde i Århus, formentlig optaget i 1940 erne, signalerer det overskuelige og velordnede samfund, hvor den enkelte har en klart defineret og anerkendt plads i arbejdsfællesskabet. Heroverfor står den nutidige position, hvor den enkeltes rolle til stadig skal nyfortolkes sammenhænge, som er uoverskuelige. Fotos er venligst udlånt af Århus Bymuseum. Tak til Henrik Fode. Øvrige illustrationer: VUC Århus arkiv. Boulevarden Nr. 6 august 2008 Redaktion Erik Højerslev og Preben Clausen VUC Århus Ingerslevs Boulevard Århus C Forsidefoto Knortegæs (P. Clausen foto) Grafisk produktion Stæhr Grafisk

3 Indhold 3 Den lange rejse v/preben Clausen, forstander 6 Velkommen til VUC Århus i det 51. år v/bestyrelsesformand Katherine Richardson, professor og prodekan, KU En sentimental rejse i VUC-historien 12 Århus i opbrud grænserne sprænges i 50 erne og 60 erne v/lektor Hans Bjørn, VUC Århus 22 Bernhardt Jensen, borgmester i Århus v/næstformand Hans Halvorsen, LO-formand 27 Rids af VUC-historien i Århus v/preben Clausen, forstander 35 VUC på Samsø v/carsten og Jette Redin, tidligere ledere af VUC Samsø 45 HF på VUC som springbræt til arkæologien v/peter Hambro Mikkelsen, chef for Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgaard Museum, tidligere kursist 49 Havde jeg ikke fravalgt folkeskolen, havde den sikkert fravalgt mig interview med Leif T. Nielsen, tidligere kursist 51 Sproget er den naturlige vej til integration interview med Andrea Rose, tidligere kursist 53 Trans Atlantic interview med Fadi Kassem, tidligere kursist 55 Vi følger jo ikke alle den slagne vej v/vita Jensen, Samsø-kursist 58 Fra usynlighed til synlighed v/rengøringsassistent Tove Møller Bengtson 61 De gode gamle dage og det er ganske vist v/overlærer Lisbeth Møller Pedersen 67 Den midaldrende skole v/lektor Hans Peter Thøgersen 71 Jeg er en dinosaur v/lektor Helle Dreyer Møller 76 Udpluk af en pensionists erindringer v/tidligere forstander Søren Vinther 81 Flere nye århusianere v/integrationschef Pauli Johansen, Århus Kommune 87 Udlært købmand et spørgsmål om ære. Refleksioner over 25 års arbejde med modernisering af den offentlige sektor v/preben Clausen, forstander

4 Formidling i tiden 94 Den Gamle By er et museum for både tossen og professoren v/thomas Bloch Ravn, direktør, Den Gamle By, Århus 99 Klodshans nu med uddannelse v/jens Thodberg Bertelsen, rektor, Odense Katedralskole 106 Når individet er i centrum faglige miljøer i undervisningen v/anya Eskildsen, direktør, Niels Brock, København 111 Xtract journalistprojekt i medieundervisningen v/sólrún Einarsdóttir og Maria Timm, kursister i mediefag og dansk 115 Vild med viden v/anne Thorø Nielsen, direktør for Studenterhuset Århus VUC om tyve år nye kontekster 121 VUC om tyve år v/undervisningsminister Bertel Haarder 125 Århus år 2028 v/borgmester i Århus, Nicolai Wammen 129 For fremtidens skyld v/borgmester på Samsø, Carsten Bruun 132 VUC Århus i 2028 v/forstander Mona Birkø og v/studierektor Susanne Dombernowsky 139 Fremtidens VUC Århus - udfordringer, ansvar og legitimitet i et 20-årigt perspektiv v/kommunikationsinspektor Erik Højerslev

5 Preben Clausen,forstander Den lange rejse Denne udgave af Boulevarden er speciel, for den markerer, at VUC Århus i 2008 med sine aktiviteter har været på pladsen omkring Ingerslevs Boulevard uafbrudt i 50 år. Det markerer vi i skriftet ved at sætte et tydeligt fokus på skolens stifter borgmester Bernhardt Jensen og byen i 50 erne. Vi har også bedt en række nuværende og tidligere kursister og medarbejdere om at kigge tilbage og reflektere over, på hvilken måde tilknytningen til skolen har påvirket dem. I et mellemafsnit beskæftiger en række indbudte skribenter sig med formidlingsbegrebet, fordi vi som skole er levende optaget af at kunne række ud også til unge og voksne, der ikke er vant til en skoles teoretiske tilgang til viden. Vi skal simpelthen kunne formidle fagene anderledes og mere konkret, end vi har gjort tidligere. Og vi skal gøre det på vores måde. Skriftet afsluttes med et visionsafsnit, hvori vi har bedt deltagerne slippe drømmene løs og forestille sig det danske samfund i år Skolen har siden sin start i 1958 foretaget en lang rejse sammen med sine to samfund Århus og Samsø der i grove træk har ført os alle fra landbrugskulturens ro og lange traditioner, over industrikulturen med dens regulerede arbejdspladser, hvor gruppetilhørsforholdet var vigtigt, til den kaudervælske og dynamiske forvirring, som præger det moderne hyperindividualiserede og uforudsigeligt afhængige videnssamfund. Lærere med lang erindring husker endnu med veneration manden (og pigen) fra ploven, altså den opvakte unge fra landet, der søgte til byen for at få en uddannelse. Og undervisningsopgaver for især piger knyttet til opbygningen af den danske velfærdsstat i 70 erne, der havde vækst som stiltiende forudsætning. Til fattigfirsernes omstillinger og senest det danske samfunds totale integration i en global sammenhæng, som har præget de sidste to årtier. En på mange måder dramatisk rejse, der har stillet krav til os alle sammen om stadig omstilling. Og det er vel en central del af kernen i VUC, at vi pragmatisk har deltaget i løsningen af tidens problemer. At vi har gjort det godt, er vi aldrig selv i tvivl 3

6 om. Alligevel er det rart i dette skrift også at se, at vore kursister synes det samme. Men den stadige forandring døgnets melodi kan forlede os til at glemme, at vi som institution også varetager opgaver, der rækker længere og videre. Selve vores eksistens som offentlig skole er et stolt vidnesbyrd om et gammelt kultursamfund, der kerer sig alvorligt om alle sine indvånere og gerne giver en chance til for at få alle med. At hele dette menneskesyn med dets hensyntagende tillid virker også i international sammenhæng, har vi nu vished for i talrige undersøgelser. Vi har nemlig en reel konkurrencefordel, så længe vi organiserer os på en anden måde end de samfund, vi økonomisk konkurrerer med i den store verden. Her er VUC et element i en særlig dansk tillidskultur, der også giver økonomisk bonus ud over selvfølgelig at sikre sammenhæng. Jo, vi har taget meget med os fra bondesamfundets overskuelige landsbyer. Bevidstheden om denne store sammenhæng ligger også bag skolens grundlag med værdier, mission, vision og strategi. På den baggrund tør vi godt helt rationelt stikke nye mål ud og foretage nye rejser ud i en ukendt fremtid. Derfor pryder i år billedet af en gruppe lysbugede knortegås skriftets forside. Det er arktiske gæs, der samler kræfter til den lange rejse mod yngleområderne på Svalbard og Nordøstgrønland. De er en sjælden race, de er i god form, de er individualister af sind, men de forstår at holde sammen, når den lange rejse skal påbegyndes til det revir, som de har udpeget som deres i det kolde nord. Til slut vil jeg sige tak til skolens kursister og medarbejdere for fem årtiers intenst arbejde med opbygningen af VUC Århus og til de mange bidragydere, som har taget imod handsken og leveret et personligt synspunkt i dette jubilæumsskrift, og jeg overleverer hermed den videre rejse gennem vores univers til læserne med stolthed. 4

7 Nye lejligheder opføres på Frederiksbjerg skolens kvarter. Murere, murerarbejdsmænd og tømrer.

8 Katherine Richardson, bestyrelsesformand, professor og prodekan, KU Velkommen til VUC Århus i det 51. år Tillykke med jubilæet! Det er ikke uden berettigelse, at VUC Århus i september måned med stolthed markerer sit 50-års jubilæum. Skolen er nemlig et af ganske få nuværende danske VUC er, der har været med fra den spæde start i 1958, og så arbejder skolen fortsat i de samme gamle bygninger i det centrale Århus. Fra bestyrelsens side vil jeg derfor gerne udtrykke en dobbelt anerkendelse til skolen og dens nuværende og tidligere medarbejdere: tak fordi I har været med til at bygge et stort dansk VUC op fra grunden, og tak fordi I tålmodigt har fundet jer i, at denne opbygning er sket i bygninger, som kun delvis er egnede til formålet! Samtidig vil jeg også gerne indledningsvist slå fast, at det er min og bestyrelsens sikre vurdering, at VUC Århus er en meget velfungerende, udviklingsorienteret og fagligt stærkt funderet skole. I det følgende vil jeg beskæftige mig lidt med, hvilke tanker vi i bestyrelsen har gjort os om skolens virke for Århus og Samsø fra og med skolens 51. år, idet flere andre indlæg i jubilæumsskriftet tager sig af den historiske del. Det er min og bestyrelsens opfattelse, at skolen har et stærkt udgangspunkt for også de næste 50 års arbejde. Den vurdering bygger jeg på mit kendskab til skolen gennem flere bestyrelsesperioder. Det er et vigtigt træk ved den danske VUCtradition, at skolen til stadighed tilpasser sit udbud til skiftende behov. Med andre ord er dynamisk og fleksibel på én gang. Sådan har skolen forvaltet sine undervisningsopgaver hidtil, og ud fra samme logik har vi i bestyrelsen udformet en ny strategiplan for skolen i de kommende år, som jeg kort her vil præsentere. Helt overordnet er det min vurdering, at VUC Århus i de kommende år vil formå at fastholde og i et vist omfang også udbygge sin position i Århus og på Samsø. Vi forventer nemlig, at aktiviteten frem til 2012 vil vokse svagt. At væksten ikke er stor, skyldes det forhold, at de dele af dansk uddannelse, som vi betjener med suppleringsprodukter, folkeskolen, alle ungdomsuddannelserne og de videregå- 6

9 ende uddannelser, i de kommende år investerer mange penge i at sikre, at flest mulige gennemfører en god og målrettet uddannelse, der gør overgangen til næste trin nem. Det sker under overskrifter, som at 95 procent skal have en ungdomsuddannelse og at 50 procent skal have en videregående uddannelse. Overskrifter, som også er vores. Vi får derfor god og kærlig konkurrence fra dem, som vi betjener med vores fleksible enkeltfagstilbud, hvis uddannelsen ikke lykkes helt for den unge, eller valgene var forkerte. Jeg vil her gerne understrege, at vi på dette område ikke er konkurrenter til skoleformerne vi skal ikke være folkeskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse men garanter for (i et systemperspektiv), at den samlede samfundsinvestering i uddannelse kan gennemføres med så høj en succesrate som muligt. Samtidig er alle uddannelser nu på taxameterordninger, der indebærer, at taxametret forsvinder, hvis elever holder op i utide. Det etablerer for skolerne et økonomisk incitament til at sikre, at de unge gennemfører. Og så får vi jo som VUC ikke så mange bagefter. Denne opgave, der hænger organisk sammen med det primære uddannelsessystem, fylder meget for os i uddannelsesbyen Århus. Et andet forhold er, at voksengruppen uden anden uddannelse end folkeskolen, som traditionelt har været et stort VUC-område, nu er meget mindre i vores dele af landet og efterhånden har en alder, der betyder, at voksenuddannelse ikke længere er helt så relevant. Samlet betyder disse to forhold mere konkurrence på ungeområdet og en vigende søgning på voksenområdet altså, at vores samlede omsætning kun vokser svagt. Vores overordnede vurdering af markedet er dernæst, at ca. 80 procent af vores aktivitet vil kunne køre i de gamle og velprøvede spor, men at vi skal oppe os med nye produkter til nye målgrupper for at nå de sidste 20 procent. Sådan har vi derfor tilrettelagt strategien, som består af fem hovedindsatsområder, som jeg kort vil præsentere nedenfor. Først nogle bemærkninger om udviklingen af nye tilbud. Vi har valgt at satse målrettet på to områder i skolens nye uddannelsestilbud. For det første vil vi investere mere energi i at lave heltidstilbud til grupper af unge og voksne. Vi kan nemlig se, at vi over tid er blevet meget populære på dette område, hvor vi virkelig samler mange op og giver deres liv og videre uddannelse ny retning. Jeg tænker her på fødekæder i forhold til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannel- 7

10 ser. Altså pakker af fag, der samtidig indebærer, at man efterfølgende kan blive optaget på ønskeuddannelsen, med hvem vi så har en aftale derom. Vi ved fra undersøgelser, at dette konkrete perspektiv sikrer en høj gennemførelse, samtidig med at selve dette, at kursister får et dagligt fællesskab i klasser, også virker styrkende for gennemførelsen. Blandt nye heltidstilbud er 2-årigt HF, som vi har søgt om at få fra august Her er logikken den samme, og da vi årligt selv producerer op imod 200 hele HF ere i enkeltfagssystemet, forventer vi at kunne rekruttere hovedparten af HF-klasserne derfra. Og så vil gøre en ekstra indsats på integrationsområdet ved at etablere egne tilbud og tilbud om pakker af fag sammen med de videregående uddannelser, som også arbejder med det konkrete perspektiv: videre uddannelse. På enkeltfagsområdet er vores målgrupper meget brede. Deres motivation for deltagelse varierer fra ekstremt fagligt fokus på et eller to enkelte fag for at komme ind på en videregående uddannelse, over personlig efteruddannelse om aftenen med henblik på at styrke sig selv i arbejdslivet og til ren og skær interesse for et fag og dets univers. Alt sammen helt i overensstemmelse med VUC s formål. Her etablerer vi en endnu større spændvidde i udbuddet af fag og især i udbuddet af fleksible tilrettelæggelser i de kommende år. Vi fortsætter udvidelsen af fagelementer på HF, som er dele af fag uden eksamen som kan have en bredere interesse. Vi lægger desuden flere sprogfag ind, fordi disse fag er stærkt efterspurgte. I 2008 f.eks. kinesisk. Med hensyn til tilrettelæggelser er den store nyhed i de kommende år introduktionen af VUC-flex, som er et IT-baseret fjernundervisningskoncept, dog med mulighed for personlig vejledning og kontakt til lærer og medstuderende ugentligt, seminarer og i de naturvidenskabelige fag laboratoriekurser. Vi starter ud i 2008 med 10 HF-fag, og vi forventer i løbet af et par år at have samtlige HF-fag i programmet. Sideløbende kobles AVU på. Fagene er modulopdelte i 6 eller 8 moduler, og der arbejdes målrettet med skriftlige opgaver. Projektet har vist sig særligt velegnet til træning af centrale studiefærdigheder i forhold til de videregående uddannelser. Ud over disse to investeringer i en tilpasning af tilbuddet, satser vi i de kommende år på tre andre områder. Først og fremmest vil vi udvikle en mere hensigtsmæssig måde at sikre fastholdelse af kursisterne på. Enkeltfagssystemet er i sin 8

11 natur ikke befordrende for gennemførelse, fordi den enkelte kursists binding til skolen er begrænset. Derfor også ændringerne i tilbuddet ovenfor med flere heltidstilbud, der har større gennemførelse, og med nye enkeltfagstilbud, der indebærer større træfsikkerhed i forhold til målgruppernes forskellighed. Vi vil ud over disse ændringer i tilbuddet sammen med kursisterne og lærerne tilrettelægge arbejdet på skolen på en måde, der i alle forhold fremmer gennemførelse. En anden investering har vi kaldt den intelligente, fleksible og attraktive arbejdsplads. Her udvikler vi skolen på IT-siden, så den er helt i front i dansk uddannelse. Vi ser også på vores organisationsdesign og på personalepolitikken. Alt sammen for at kunne fastholde dygtige kursister og medarbejdere og for i et konkurrencepræget marked at kunne tiltrække nye. Og endelig har vi som det femte indsatsområde sat fokus på dokumentationsbegrebet: at vi ved, hvad vi gør, og hvad der virker. Det udfolder vi gennem evalueringer, der giver mening for kursister og lærere, gennem et kvalitetssystem, der er integreret med strategiplanen og gennem en robust økonomistyring. Med denne strategiplan håber vi i bestyrelsen på, at VUC Århus er stærkt rustet til at møde udfordringerne i de kommende år og kan vedblive at gøre dette på en nyskabende måde. VUC Århus er en uundværlig del af uddannelsesbilledet i Århus og på Samsø. Der står nemlig meget på spil i disse år. Det danske samfund sættes alvorligt under pres af en global økonomi. Disse nye rammevilkår gør det tidligere så trygge job eller den sikre uddannelse mere risikobetonet end tidligere, fordi flere beslutninger af betydning for den enkelte nu træffes meget langt væk, og hændelser overalt på kloden får næsten øjeblikkelig virkning for den enkelte. En stærk uddannelsesindsats kan bidrage til at sikre, at den enkelte borger i en sådan brudsituation kan se flere handlemuligheder for sig selv. Samtidig bidrager specielt VUC s uddannelser til at sikre tværgående mobilitet i uddannelserne og i det danske samfund generelt og til at fremme den indre sammenhæng, således at flest mulige borgere oplever at være en aktiv og selvstændig del af et dynamisk samfund uanset baggrund. 9

12 Da Århus for alvor blev industriby

13 En sentimental rejse i VUC-historien 11

14 Hans Bjørn, lektor, VUC Århus Århus i opbrud. Grænserne sprænges i 'erne I midten af 1950'erne flyttede den unge skuespillerelev og senere teaterdirektør Preben Harris fra København til Århus for at uddanne sig på Århus Teaters elevskole. I sine erindringer Århus viste vejen. En københavnerdreng kom med i det århusianske opsving ( trykt i Ung i Århus, 1988) skriver han begejstret og charmerende om de gode år i byen, der gjorde ham voksen, hvor man viste ham tillid og gav ham en masse chancer, men først og fremmest om det at møde en provinsby, der var i en rivende udvikling økonomisk, uddannelsesmæssigt, kunstnerisk og mentalt: Min tid i Århus holdt jeg meget af. Byen var i rivende udvikling i midten af halvtredserne. Og min kommende arbejdsplads Århus Teater var under ombygning. Århus var begyndt at satse på sit kulturliv. For en københavnerdreng var det naturligvis en stor omvæltning at rykke ud fra hovedstaden. Men jeg har aldrig fortrudt, at det netop blev i Århus, jeg startede. Halvtredserne var en kold tid, og København var på den tid svært at varme op rent kulturelt. Nej, det er ikke fattigfirserne, der tales om, men halvtredserne! Århus bliver kaldt Smilets By, men den er langt mere end det. Det er en levende kulturby, hvor teater, universitet og musik- og værtshusliv er med til at præge byen på en god og givtig måde. Og jeg kunne ikke have fået bedre betingelser end i Århus, der tog så godt imod mig i de kolde halvtredsere. Byen gav mig selvtillid og masser af varme og kammerater for livet. Jeg kom i de næste år til at arbejde mere og mere uden for Århus. Det var i årene omkring Men alligevel blev jeg boende i byen. Jeg havde slet ikke lyst til at flytte. I lang tid udskød jeg beslutningen om at flytte fra byen. Jeg holdt for meget af den! De kolde halvtredsere! Efter krigen og besættelsen oplevede Danmark som andre europæiske lande et mindre opsving i økonomien stimuleret af blandt andet Marshallhjælpen, men efter 1950 afløstes vækst, fremgang og optimisme af tilba- 12

15 gegang i økonomien, stærkt stigende arbejdsløshed, alvorlig boligmangel og politisk pessimisme i skyggen af tilspidsningen af Den kolde Krig, atomvåben-kapløbet mellem USA og Sovjet, der på det politiske plan kulminerede i den kommunistiske undertrykkelse af opstanden i Ungarn i november Efter syv magre år med meget lav økonomisk vækst og megen mismod vendte konjunkturerne som på en tallerken i 1957, og nu kom det danske samfund ind i en vækstperiode af hidtil uset omfang og styrke, en forgyldt periode i Danmarks historie, der skulle fortsætte uafbrudt i femten år indtil energikrisen i Det blev en tid med ubrudt vækst, stærkt stigende velstand i alle sociale klasser, fuld beskæftigelse, stærk stigende industrialisering, udbygning af den offentlige sektor, et eksplosivt nybyggeri af boliger, etagebyggeri såvel som parcelhuse, og til dristige, visionære og bekostelige politiske initiativer inden for uddannelse, sundhed, offentligt byggeri, udbygningen af infrastrukturen og trafiknettet, støtte til kunsten og kulturen, indførelse af 5-dages ugen og meget meget andet. Nærdemokrati, aktivitet, kreativitet, miljø, trivsel, manipulation, indoktrinering, ungdomsoprør, gæstearbejder, campingvogn, charterferie, fjernsyn og kildeskat blev nye ord i sproget. Danmark var i et forbløffende tempo under forvandling til en velfærdsstat. I 1958 vedtog Folketinget endelig efter års diskussioner en ny skolelov for såvel folkeskolen som for gymnasiet, en lov der passede til det moderne industrisamfunds stigende behov for kvalificerede medarbejdere på alle niveauer. Det blev også gjort muligt at oprette nye eksamensklasser for voksne om aftenen, og i det driftige Århus tøvede man ikke, men iværksatte straks en sådan kompetencegivende voksenundervisning på Ingerslevs Boulevard Skole fra skoleårets start i altså for nøjagtig 50 år siden. I 1960 havde en tredjedel af danskerne mellemskoleeksamen, en fjerdedel realeksamen og 7 procent studentereksamen. Alle tallene var fordoblede siden 1940! I værket Århus. Byens Historie (1995) beskrives resultatet af skoleloven af 1958 på følgende rammende måde: De foregående års slidsomme arbejde på at skaffe små forbedringer blev nu afløst af fremskridt indført med bulldozer og i en størrelsesorden, som ingen havde drømt om. Det var som om alt kunne lade sig gøre i disse år. Undervisning havde politisk medvind. 13

16 Det siger sig selv, at den generelle vækst efter 1957 ramte alle dele af det danske samfund, men ud over København kom Århus, takket være dygtige og fremsynede politikere og erhvervsledere, der under ingen omstændigheder ville stå i skyggen af hovedstaden, i særlig høj grad til at nyde godt af den generelle højkonjunktur, og i de næste 50 år skulle byen udvikle sig mere, end den havde gjort i de foregående 1000 år. Århus stod i 1950'erne på spring til en ny virkelighed, og borgerne havde at springe på. Alle måtte med i den store bevægelse, som med øget tempo har drejet Århus væk fra at være en købstad på købstædernes sidevej og ind på motorvejen på pladsen som Danmarks anden rigtige storby - eller med et kendt Århus slogan som Verdens mindste storby. Byen var i rivende udvikling, skriver Preben Harris i sine før citerede erindringer om ungdomsårene i Århus mellem En meget vigtig brik i denne udvikling var Århus Havn, og det blev af uvurderlig betydning for byens ekspanderende erhvervsliv og for beskæftigelsen i byen, da Århus i begyndelsen af 1960'erne, som den eneste udenfor København, blev anerkendt som såkaldt basishavn for de vigtigste udgående ruter og for en stor del af de indgående ruter, for eksempel som udlosningshavn for japanske biler i Danmark. Flere virksomheder lod sig lokke til byen, flere og større skibe lagde nu til i Århus havn, godsomsætningen steg stødt og havnen udbygges løbende med nye kajanlæg og ny teknologi for at kunne klare konkurrencen fra Göteborg og Hamburg. Politikerne på rådhuset stod 100 procent bag denne udvikling, selv om der fra mange borgere rejste sig en stigende kritik af, at den stadige ud-bygning af havnen med tårnhøje siloer og kæmpestore olie -og benzintanke skæmmede byens profil, var grimme og miljøfjendtlige, men borgmester Hyllested fejede protesterne til side med en bemærkning om, at åkander ikke vokser i saltvand! I 1950'erne var Århus primært en industriby. Industri og håndværk havde relativt flere ansatte i Århus end i Danmark som helhed. I 1950'erne var knap halvdelen af arbejdskraften endnu ansat i industri og håndværk, men udviklingen i de efterfølgende årtier gik i retningen af stadig flere ansatte i administration, service og liberale erhverv, og Århus kom i 1970'erne på niveau med København med 30procent af arbejdsstyrken ansat i disse erhverv. I midten af 1950'erne beskæftigede det offentlige endnu kun 16 procent af arbejdsstyrken, men i 60'erne og 70'erne voksede den offentlige sektor i Århus hurtigere end i de øvrige danske byer og 14

17 Århus havn overskuelig teknologi med mange arbejdere

18 nåede i 1980 op på over 25 procent af de beskæftigede. Den kraftige udbygning af Kommunehospitalet, Universitetet og de utallige nye plejehjem, sundhedsklinikker, kulturcentre og uddannelsesinstitutioner og offentlige styrelser bidrog kraftigt hertil. Men som sagt var Århus efter krigen en industriby, der nød godt af det, man har kaldt den 2. industrielle revolution. Århus havde den fordel, at byens industri ikke som i Ålborg og Odense var domineret af en eller to meget store brancher eller virksomheder, men rummede en bred vifte af større og mindre virksomheder og brancher. Næsten havde arbejde og udkomme på henved fabrikker og værksteder ved erhvervstællingen i En håndfuld af dem var meget store arbejdspladser med op mod 500 ansatte eller flere. Inde i bykernen gjaldt det Århus Oliefabrik, Sabroes fabrikker og Statsbanernes Centralværksteder og hertil kom Ceres og Frichs i omegnen. Men de fleste af virksomhederne var mellemstore eller små og alsidig sammensat. Til gengæld var virksomhederne ude af stand til at ekspandere, da mange af dem netop lå klemt inde i midtbyen. Løsningen kunne kun blive en udflytning til omegnskommunerne. Således flyttede A/S Sabroe i slutningen af 50'erne til Holme, hvorved Århus kommune gik glip af arbejdspladser og dyrebare skattekroner, en situation der i længden var helt uholdbar. Der blev næsten 400 færre virksomheder i selve købstaden i løbet af 1950'- erne, en nedgang på 20 procent! Langt de fleste af dem flyttede ud på den anden side af Ringgaden. I 1962 måtte Borgerskolen i Christiansgade som den første byskole lukke af mangel på elever. Medarbejderne flyttede nemlig med ud til omegnskommunerne, der lokkede med et lavere skattetryk, billigere husleje og bedre plads til børnene, og til den nyindkøbte privatbil. A/S Sabroe havde oprindelig tænkt sig at ekspandere på det gamle sted i midtbyen, men kommunen stillede en række krav til ombygningen, blandt andet at fabrikken skulle sørge for parkeringspladser til arbejdernes biler. Sabroes direktør Axel Gruhn svarede igen: Det som er det vanskelige for industriens folk i Århus, er, at rådhusets mandariner holder så meget på vedtægterne og nægter at dispensere, selv om der er mulighed for det. Problemet er, om man skal producere eller parkere, og når det er spørgsmålet, vælger vi det første! 16

19 Slagsmålet mellem kommunen og Sabroe i 1958 er meget karakteristisk for et af det økonomiske opsvings mest synlige resultater der blev simpelthen flere og flere biler i de århusianske gader. Den stigende velstand havde for første gang i historien givet den almindelige dansker med et fast og velbetalt arbejde mulighed for at holde privatbil, en livslang (drenge)drøm næret af amerikanske biograffilm og lysten til at opnå de samme goder som de bedre stillede i samfundet. Privatbilen blev om noget symbolet på, at opsvinget i 'erne ikke alene var forbeholdt de velhavende, men i høj grad tilhørte folket. Livet i byens gader blev nu totalt domineret af bilerne. Antallet af personbiler i Århus købstad 10-dobledes fra 1950 til1970, last -og varevogne 5-dobledes! Men der var også en meget alvorlig bagside ved denne vækst. Byens smalle og krogede gader kunne umuligt klare presset fra de mange nye biler. Sagen om A/S Sabroes parkeringspladser understreger problemet, men hvordan skulle det så løses, så Århus kunne blive en by, der levede op til bilismens tidsalder? Svaret lå lige for. Store dele af den gamle bykerne måtte fjernes, og brede motorveje anlægges tværs gennem bycentrum. I 1954 satte et enigt byråd underskrift under det såkaldte Ny Hovedgadeprojekt eller Frederiksgadeprojektet, der skulle give Århus et moderne storby-udseende ved hjælp af gadegennembrud igennem hele den indre by fra rådhuset i syd til Østbanetorvet og Nørre Port i nord. En gade med fire kørebaner i 45 meters bredde. Projektet var et udtryk for den optimisme der herskede i Århus på den tid. Nok skulle store dele af det gamle historiske Århus fra 1500-tallet og fremover rives ned, men sympatien var ikke med historien. Nu skulle der ses fremad, skabes fremskridt og vækst, og så måtte de gamle usunde og saneringsmodne huse vige for lyse og luftige højhuse og boligkareer langs den nye Hovedgade. I Aarhus Stiftstidende kunne man læse: Vi skal ikke modsige dem, der sukker over, at en smule romantik er gået tabt. Men det nye, de stramme linier i en arkitektur, der er mere ingeniørmæssig end arkitektonisk har også sin skønhed. Man skal bare vænne sig til det. Man skal ikke søge detaljen, men helheden. Bevarede tegninger af projektet er virkelig meget imponerende, men det skulle alligevel ikke blive til noget. Gudskelov vil mange i dag mene, for vi har i vores egen tid en helt anden opfattelse af sammenstødet mellem det gamle og det nye. Der er nemlig plads til begge dele på hvert sit sted. Så Århus und- 17

20 gik stort set den skæbne som Odense og Ålborg led på samme tid, og som har gjort disse byer langt mindre attraktive. Omtrent halvdelen af de fine gamle renæssancehuse i Den gamle By i Århus kommer fra netop Aalborg, hvor man med hård hånd fjernede dem for at skabe plads til byens store moderne gadegennembrud Vesterbro. Det er en gammel sandhed, at det hverken er krige eller brande, der er den virkelige ødelægger af gamle huse og bymiljøer, men menneskets ønske om i økonomiske opgangstider at skabe fremskridt. Stagnation derimod er en bedre konservator, som det ses i Ebeltoft og Mariager, der overlevede fordi udviklingen tidligt gik uden om dem! I dag er Århus med å-afdækningen og smukke restaureringer af de gamle huse et mønstereksempel på, at velstand og fremskridt ikke behøver at betyde vandalisering af byens gamle korpus, men at nænsomhed og omtanke kan tilføre bykernen nyt liv i samspillet mellem det gamle og det nye. Men det har krævet en holdningsændring, og det har taget tid at komme dertil. I Århus er det enkelt at udpege ophavsmanden til dette skift i mentalitet. Navnet er Bernhardt Jensen, byens borgmester fra 1958 til Med en utrolig stædighed og en god portion held lykkedes det ham at få forpurret det ambitiøse Hovedgadeprojekt fra Tiden var simpelthen løbet fra det, hævdede borgmesteren. Antallet af biler var allerede steget langt ud over hvad prognoserne spåede, og derfor var det håbløst at forestille sig, at man ville kunne presse fremtidens stærkt voksende bilpark gennem byens centrum og parkere den der, medens ejeren gik på indkøb i byens forretninger hvis der altså overhovedet skulle være en by i fremtiden! Yderligere var industrien godt i gang med at flytte uden for bykernen sammen med en stigende del af arbejderne, og endelig kneb det med at opnå økonomisk støtte fra staten til det ambitiøse projekt. Bernhard Jensen havde tydeligvis set rigtigt, selv om det tog lang tid for hans partifæller og modstandere at se det, men stædig var manden og 1960'erne bekræftede hans skepsis. I september 1971 på et byrådsmøde, hvor et par af hans egne partifæller og modstandere var borte, kuppede borgmesteren en fredning og istandsættelse af de gamle ejendomme i Studgade igennem, med den argumentation at svenske og amerikanske erfaringer fortalte, at handelen ville blive trukket ud af byerne. I 1970 åbnede Bilka i Tilst. Her kunne tusindvis af kunder parkere deres biler og handle, og et nyt indkøbsmønster var grundlagt og midtbyen i Århus reddet! 18

Ti år efter kursusloven

Ti år efter kursusloven Ti år efter kursusloven Rids af enlæltfagskursernes historie Af Henning Nielsen Fra den l. august 1978 overtog amtskommunerne ved Lov om prøveforberedende enkeltfagsundervisning m.v. for voksne (også kaldet

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv VUC Århus Bestyrelsen Strategiplan 2016 Resumé PC/20/08/10 I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission Mobilitet baseret på faglig, differentieret,

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Region Midtjylland Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 29 Region Midtjylland Tingvej

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere!

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december 2015 Thisted Kommune Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Det er en stor glæde at kunne ønske jer alle tillykke med Kellpo s 20 års jubilæum.

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse.

NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse. NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse. Gennem tillid og anerkendelse støtter vi din faglige udvikling

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland 3/2016 Østjylland De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland Flemmings leder Forbundet har styrken til at fortsætte alene

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH Karrierelæring i gymnasiet Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH En rapport og et oplæg i to dele Del 1: De unge i gymnasiet Del 2: Karrierelæring i gymnasiet Resultater

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo Kolonihaver Åndehul for den moderne bybo Vi har brug for flere kolonihaver Solen skinner, fuglene synger og kaffekopperne klirrer. De ældre får sig en sludder hen over havelågen, og børnene leger. Intet

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere