Nr. 6 August Boulevarden DEN LANGE REJSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 6 August 2008. Boulevarden DEN LANGE REJSE"

Transkript

1 Nr. 6 August 2008 Boulevarden DEN LANGE REJSE

2 Billedtema Billederne i Boulevarden i år er en stille kommentar til skriftets tema den lange rejse. Århus-fotografen Aage Fredslund-Andersens stemningsmættede sort/hvide billeder af folk på arbejde i Århus, formentlig optaget i 1940 erne, signalerer det overskuelige og velordnede samfund, hvor den enkelte har en klart defineret og anerkendt plads i arbejdsfællesskabet. Heroverfor står den nutidige position, hvor den enkeltes rolle til stadig skal nyfortolkes sammenhænge, som er uoverskuelige. Fotos er venligst udlånt af Århus Bymuseum. Tak til Henrik Fode. Øvrige illustrationer: VUC Århus arkiv. Boulevarden Nr. 6 august 2008 Redaktion Erik Højerslev og Preben Clausen VUC Århus Ingerslevs Boulevard Århus C Forsidefoto Knortegæs (P. Clausen foto) Grafisk produktion Stæhr Grafisk

3 Indhold 3 Den lange rejse v/preben Clausen, forstander 6 Velkommen til VUC Århus i det 51. år v/bestyrelsesformand Katherine Richardson, professor og prodekan, KU En sentimental rejse i VUC-historien 12 Århus i opbrud grænserne sprænges i 50 erne og 60 erne v/lektor Hans Bjørn, VUC Århus 22 Bernhardt Jensen, borgmester i Århus v/næstformand Hans Halvorsen, LO-formand 27 Rids af VUC-historien i Århus v/preben Clausen, forstander 35 VUC på Samsø v/carsten og Jette Redin, tidligere ledere af VUC Samsø 45 HF på VUC som springbræt til arkæologien v/peter Hambro Mikkelsen, chef for Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgaard Museum, tidligere kursist 49 Havde jeg ikke fravalgt folkeskolen, havde den sikkert fravalgt mig interview med Leif T. Nielsen, tidligere kursist 51 Sproget er den naturlige vej til integration interview med Andrea Rose, tidligere kursist 53 Trans Atlantic interview med Fadi Kassem, tidligere kursist 55 Vi følger jo ikke alle den slagne vej v/vita Jensen, Samsø-kursist 58 Fra usynlighed til synlighed v/rengøringsassistent Tove Møller Bengtson 61 De gode gamle dage og det er ganske vist v/overlærer Lisbeth Møller Pedersen 67 Den midaldrende skole v/lektor Hans Peter Thøgersen 71 Jeg er en dinosaur v/lektor Helle Dreyer Møller 76 Udpluk af en pensionists erindringer v/tidligere forstander Søren Vinther 81 Flere nye århusianere v/integrationschef Pauli Johansen, Århus Kommune 87 Udlært købmand et spørgsmål om ære. Refleksioner over 25 års arbejde med modernisering af den offentlige sektor v/preben Clausen, forstander

4 Formidling i tiden 94 Den Gamle By er et museum for både tossen og professoren v/thomas Bloch Ravn, direktør, Den Gamle By, Århus 99 Klodshans nu med uddannelse v/jens Thodberg Bertelsen, rektor, Odense Katedralskole 106 Når individet er i centrum faglige miljøer i undervisningen v/anya Eskildsen, direktør, Niels Brock, København 111 Xtract journalistprojekt i medieundervisningen v/sólrún Einarsdóttir og Maria Timm, kursister i mediefag og dansk 115 Vild med viden v/anne Thorø Nielsen, direktør for Studenterhuset Århus VUC om tyve år nye kontekster 121 VUC om tyve år v/undervisningsminister Bertel Haarder 125 Århus år 2028 v/borgmester i Århus, Nicolai Wammen 129 For fremtidens skyld v/borgmester på Samsø, Carsten Bruun 132 VUC Århus i 2028 v/forstander Mona Birkø og v/studierektor Susanne Dombernowsky 139 Fremtidens VUC Århus - udfordringer, ansvar og legitimitet i et 20-årigt perspektiv v/kommunikationsinspektor Erik Højerslev

5 Preben Clausen,forstander Den lange rejse Denne udgave af Boulevarden er speciel, for den markerer, at VUC Århus i 2008 med sine aktiviteter har været på pladsen omkring Ingerslevs Boulevard uafbrudt i 50 år. Det markerer vi i skriftet ved at sætte et tydeligt fokus på skolens stifter borgmester Bernhardt Jensen og byen i 50 erne. Vi har også bedt en række nuværende og tidligere kursister og medarbejdere om at kigge tilbage og reflektere over, på hvilken måde tilknytningen til skolen har påvirket dem. I et mellemafsnit beskæftiger en række indbudte skribenter sig med formidlingsbegrebet, fordi vi som skole er levende optaget af at kunne række ud også til unge og voksne, der ikke er vant til en skoles teoretiske tilgang til viden. Vi skal simpelthen kunne formidle fagene anderledes og mere konkret, end vi har gjort tidligere. Og vi skal gøre det på vores måde. Skriftet afsluttes med et visionsafsnit, hvori vi har bedt deltagerne slippe drømmene løs og forestille sig det danske samfund i år Skolen har siden sin start i 1958 foretaget en lang rejse sammen med sine to samfund Århus og Samsø der i grove træk har ført os alle fra landbrugskulturens ro og lange traditioner, over industrikulturen med dens regulerede arbejdspladser, hvor gruppetilhørsforholdet var vigtigt, til den kaudervælske og dynamiske forvirring, som præger det moderne hyperindividualiserede og uforudsigeligt afhængige videnssamfund. Lærere med lang erindring husker endnu med veneration manden (og pigen) fra ploven, altså den opvakte unge fra landet, der søgte til byen for at få en uddannelse. Og undervisningsopgaver for især piger knyttet til opbygningen af den danske velfærdsstat i 70 erne, der havde vækst som stiltiende forudsætning. Til fattigfirsernes omstillinger og senest det danske samfunds totale integration i en global sammenhæng, som har præget de sidste to årtier. En på mange måder dramatisk rejse, der har stillet krav til os alle sammen om stadig omstilling. Og det er vel en central del af kernen i VUC, at vi pragmatisk har deltaget i løsningen af tidens problemer. At vi har gjort det godt, er vi aldrig selv i tvivl 3

6 om. Alligevel er det rart i dette skrift også at se, at vore kursister synes det samme. Men den stadige forandring døgnets melodi kan forlede os til at glemme, at vi som institution også varetager opgaver, der rækker længere og videre. Selve vores eksistens som offentlig skole er et stolt vidnesbyrd om et gammelt kultursamfund, der kerer sig alvorligt om alle sine indvånere og gerne giver en chance til for at få alle med. At hele dette menneskesyn med dets hensyntagende tillid virker også i international sammenhæng, har vi nu vished for i talrige undersøgelser. Vi har nemlig en reel konkurrencefordel, så længe vi organiserer os på en anden måde end de samfund, vi økonomisk konkurrerer med i den store verden. Her er VUC et element i en særlig dansk tillidskultur, der også giver økonomisk bonus ud over selvfølgelig at sikre sammenhæng. Jo, vi har taget meget med os fra bondesamfundets overskuelige landsbyer. Bevidstheden om denne store sammenhæng ligger også bag skolens grundlag med værdier, mission, vision og strategi. På den baggrund tør vi godt helt rationelt stikke nye mål ud og foretage nye rejser ud i en ukendt fremtid. Derfor pryder i år billedet af en gruppe lysbugede knortegås skriftets forside. Det er arktiske gæs, der samler kræfter til den lange rejse mod yngleområderne på Svalbard og Nordøstgrønland. De er en sjælden race, de er i god form, de er individualister af sind, men de forstår at holde sammen, når den lange rejse skal påbegyndes til det revir, som de har udpeget som deres i det kolde nord. Til slut vil jeg sige tak til skolens kursister og medarbejdere for fem årtiers intenst arbejde med opbygningen af VUC Århus og til de mange bidragydere, som har taget imod handsken og leveret et personligt synspunkt i dette jubilæumsskrift, og jeg overleverer hermed den videre rejse gennem vores univers til læserne med stolthed. 4

7 Nye lejligheder opføres på Frederiksbjerg skolens kvarter. Murere, murerarbejdsmænd og tømrer.

8 Katherine Richardson, bestyrelsesformand, professor og prodekan, KU Velkommen til VUC Århus i det 51. år Tillykke med jubilæet! Det er ikke uden berettigelse, at VUC Århus i september måned med stolthed markerer sit 50-års jubilæum. Skolen er nemlig et af ganske få nuværende danske VUC er, der har været med fra den spæde start i 1958, og så arbejder skolen fortsat i de samme gamle bygninger i det centrale Århus. Fra bestyrelsens side vil jeg derfor gerne udtrykke en dobbelt anerkendelse til skolen og dens nuværende og tidligere medarbejdere: tak fordi I har været med til at bygge et stort dansk VUC op fra grunden, og tak fordi I tålmodigt har fundet jer i, at denne opbygning er sket i bygninger, som kun delvis er egnede til formålet! Samtidig vil jeg også gerne indledningsvist slå fast, at det er min og bestyrelsens sikre vurdering, at VUC Århus er en meget velfungerende, udviklingsorienteret og fagligt stærkt funderet skole. I det følgende vil jeg beskæftige mig lidt med, hvilke tanker vi i bestyrelsen har gjort os om skolens virke for Århus og Samsø fra og med skolens 51. år, idet flere andre indlæg i jubilæumsskriftet tager sig af den historiske del. Det er min og bestyrelsens opfattelse, at skolen har et stærkt udgangspunkt for også de næste 50 års arbejde. Den vurdering bygger jeg på mit kendskab til skolen gennem flere bestyrelsesperioder. Det er et vigtigt træk ved den danske VUCtradition, at skolen til stadighed tilpasser sit udbud til skiftende behov. Med andre ord er dynamisk og fleksibel på én gang. Sådan har skolen forvaltet sine undervisningsopgaver hidtil, og ud fra samme logik har vi i bestyrelsen udformet en ny strategiplan for skolen i de kommende år, som jeg kort her vil præsentere. Helt overordnet er det min vurdering, at VUC Århus i de kommende år vil formå at fastholde og i et vist omfang også udbygge sin position i Århus og på Samsø. Vi forventer nemlig, at aktiviteten frem til 2012 vil vokse svagt. At væksten ikke er stor, skyldes det forhold, at de dele af dansk uddannelse, som vi betjener med suppleringsprodukter, folkeskolen, alle ungdomsuddannelserne og de videregå- 6

9 ende uddannelser, i de kommende år investerer mange penge i at sikre, at flest mulige gennemfører en god og målrettet uddannelse, der gør overgangen til næste trin nem. Det sker under overskrifter, som at 95 procent skal have en ungdomsuddannelse og at 50 procent skal have en videregående uddannelse. Overskrifter, som også er vores. Vi får derfor god og kærlig konkurrence fra dem, som vi betjener med vores fleksible enkeltfagstilbud, hvis uddannelsen ikke lykkes helt for den unge, eller valgene var forkerte. Jeg vil her gerne understrege, at vi på dette område ikke er konkurrenter til skoleformerne vi skal ikke være folkeskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse men garanter for (i et systemperspektiv), at den samlede samfundsinvestering i uddannelse kan gennemføres med så høj en succesrate som muligt. Samtidig er alle uddannelser nu på taxameterordninger, der indebærer, at taxametret forsvinder, hvis elever holder op i utide. Det etablerer for skolerne et økonomisk incitament til at sikre, at de unge gennemfører. Og så får vi jo som VUC ikke så mange bagefter. Denne opgave, der hænger organisk sammen med det primære uddannelsessystem, fylder meget for os i uddannelsesbyen Århus. Et andet forhold er, at voksengruppen uden anden uddannelse end folkeskolen, som traditionelt har været et stort VUC-område, nu er meget mindre i vores dele af landet og efterhånden har en alder, der betyder, at voksenuddannelse ikke længere er helt så relevant. Samlet betyder disse to forhold mere konkurrence på ungeområdet og en vigende søgning på voksenområdet altså, at vores samlede omsætning kun vokser svagt. Vores overordnede vurdering af markedet er dernæst, at ca. 80 procent af vores aktivitet vil kunne køre i de gamle og velprøvede spor, men at vi skal oppe os med nye produkter til nye målgrupper for at nå de sidste 20 procent. Sådan har vi derfor tilrettelagt strategien, som består af fem hovedindsatsområder, som jeg kort vil præsentere nedenfor. Først nogle bemærkninger om udviklingen af nye tilbud. Vi har valgt at satse målrettet på to områder i skolens nye uddannelsestilbud. For det første vil vi investere mere energi i at lave heltidstilbud til grupper af unge og voksne. Vi kan nemlig se, at vi over tid er blevet meget populære på dette område, hvor vi virkelig samler mange op og giver deres liv og videre uddannelse ny retning. Jeg tænker her på fødekæder i forhold til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannel- 7

10 ser. Altså pakker af fag, der samtidig indebærer, at man efterfølgende kan blive optaget på ønskeuddannelsen, med hvem vi så har en aftale derom. Vi ved fra undersøgelser, at dette konkrete perspektiv sikrer en høj gennemførelse, samtidig med at selve dette, at kursister får et dagligt fællesskab i klasser, også virker styrkende for gennemførelsen. Blandt nye heltidstilbud er 2-årigt HF, som vi har søgt om at få fra august Her er logikken den samme, og da vi årligt selv producerer op imod 200 hele HF ere i enkeltfagssystemet, forventer vi at kunne rekruttere hovedparten af HF-klasserne derfra. Og så vil gøre en ekstra indsats på integrationsområdet ved at etablere egne tilbud og tilbud om pakker af fag sammen med de videregående uddannelser, som også arbejder med det konkrete perspektiv: videre uddannelse. På enkeltfagsområdet er vores målgrupper meget brede. Deres motivation for deltagelse varierer fra ekstremt fagligt fokus på et eller to enkelte fag for at komme ind på en videregående uddannelse, over personlig efteruddannelse om aftenen med henblik på at styrke sig selv i arbejdslivet og til ren og skær interesse for et fag og dets univers. Alt sammen helt i overensstemmelse med VUC s formål. Her etablerer vi en endnu større spændvidde i udbuddet af fag og især i udbuddet af fleksible tilrettelæggelser i de kommende år. Vi fortsætter udvidelsen af fagelementer på HF, som er dele af fag uden eksamen som kan have en bredere interesse. Vi lægger desuden flere sprogfag ind, fordi disse fag er stærkt efterspurgte. I 2008 f.eks. kinesisk. Med hensyn til tilrettelæggelser er den store nyhed i de kommende år introduktionen af VUC-flex, som er et IT-baseret fjernundervisningskoncept, dog med mulighed for personlig vejledning og kontakt til lærer og medstuderende ugentligt, seminarer og i de naturvidenskabelige fag laboratoriekurser. Vi starter ud i 2008 med 10 HF-fag, og vi forventer i løbet af et par år at have samtlige HF-fag i programmet. Sideløbende kobles AVU på. Fagene er modulopdelte i 6 eller 8 moduler, og der arbejdes målrettet med skriftlige opgaver. Projektet har vist sig særligt velegnet til træning af centrale studiefærdigheder i forhold til de videregående uddannelser. Ud over disse to investeringer i en tilpasning af tilbuddet, satser vi i de kommende år på tre andre områder. Først og fremmest vil vi udvikle en mere hensigtsmæssig måde at sikre fastholdelse af kursisterne på. Enkeltfagssystemet er i sin 8

11 natur ikke befordrende for gennemførelse, fordi den enkelte kursists binding til skolen er begrænset. Derfor også ændringerne i tilbuddet ovenfor med flere heltidstilbud, der har større gennemførelse, og med nye enkeltfagstilbud, der indebærer større træfsikkerhed i forhold til målgruppernes forskellighed. Vi vil ud over disse ændringer i tilbuddet sammen med kursisterne og lærerne tilrettelægge arbejdet på skolen på en måde, der i alle forhold fremmer gennemførelse. En anden investering har vi kaldt den intelligente, fleksible og attraktive arbejdsplads. Her udvikler vi skolen på IT-siden, så den er helt i front i dansk uddannelse. Vi ser også på vores organisationsdesign og på personalepolitikken. Alt sammen for at kunne fastholde dygtige kursister og medarbejdere og for i et konkurrencepræget marked at kunne tiltrække nye. Og endelig har vi som det femte indsatsområde sat fokus på dokumentationsbegrebet: at vi ved, hvad vi gør, og hvad der virker. Det udfolder vi gennem evalueringer, der giver mening for kursister og lærere, gennem et kvalitetssystem, der er integreret med strategiplanen og gennem en robust økonomistyring. Med denne strategiplan håber vi i bestyrelsen på, at VUC Århus er stærkt rustet til at møde udfordringerne i de kommende år og kan vedblive at gøre dette på en nyskabende måde. VUC Århus er en uundværlig del af uddannelsesbilledet i Århus og på Samsø. Der står nemlig meget på spil i disse år. Det danske samfund sættes alvorligt under pres af en global økonomi. Disse nye rammevilkår gør det tidligere så trygge job eller den sikre uddannelse mere risikobetonet end tidligere, fordi flere beslutninger af betydning for den enkelte nu træffes meget langt væk, og hændelser overalt på kloden får næsten øjeblikkelig virkning for den enkelte. En stærk uddannelsesindsats kan bidrage til at sikre, at den enkelte borger i en sådan brudsituation kan se flere handlemuligheder for sig selv. Samtidig bidrager specielt VUC s uddannelser til at sikre tværgående mobilitet i uddannelserne og i det danske samfund generelt og til at fremme den indre sammenhæng, således at flest mulige borgere oplever at være en aktiv og selvstændig del af et dynamisk samfund uanset baggrund. 9

12 Da Århus for alvor blev industriby

13 En sentimental rejse i VUC-historien 11

14 Hans Bjørn, lektor, VUC Århus Århus i opbrud. Grænserne sprænges i 'erne I midten af 1950'erne flyttede den unge skuespillerelev og senere teaterdirektør Preben Harris fra København til Århus for at uddanne sig på Århus Teaters elevskole. I sine erindringer Århus viste vejen. En københavnerdreng kom med i det århusianske opsving ( trykt i Ung i Århus, 1988) skriver han begejstret og charmerende om de gode år i byen, der gjorde ham voksen, hvor man viste ham tillid og gav ham en masse chancer, men først og fremmest om det at møde en provinsby, der var i en rivende udvikling økonomisk, uddannelsesmæssigt, kunstnerisk og mentalt: Min tid i Århus holdt jeg meget af. Byen var i rivende udvikling i midten af halvtredserne. Og min kommende arbejdsplads Århus Teater var under ombygning. Århus var begyndt at satse på sit kulturliv. For en københavnerdreng var det naturligvis en stor omvæltning at rykke ud fra hovedstaden. Men jeg har aldrig fortrudt, at det netop blev i Århus, jeg startede. Halvtredserne var en kold tid, og København var på den tid svært at varme op rent kulturelt. Nej, det er ikke fattigfirserne, der tales om, men halvtredserne! Århus bliver kaldt Smilets By, men den er langt mere end det. Det er en levende kulturby, hvor teater, universitet og musik- og værtshusliv er med til at præge byen på en god og givtig måde. Og jeg kunne ikke have fået bedre betingelser end i Århus, der tog så godt imod mig i de kolde halvtredsere. Byen gav mig selvtillid og masser af varme og kammerater for livet. Jeg kom i de næste år til at arbejde mere og mere uden for Århus. Det var i årene omkring Men alligevel blev jeg boende i byen. Jeg havde slet ikke lyst til at flytte. I lang tid udskød jeg beslutningen om at flytte fra byen. Jeg holdt for meget af den! De kolde halvtredsere! Efter krigen og besættelsen oplevede Danmark som andre europæiske lande et mindre opsving i økonomien stimuleret af blandt andet Marshallhjælpen, men efter 1950 afløstes vækst, fremgang og optimisme af tilba- 12

15 gegang i økonomien, stærkt stigende arbejdsløshed, alvorlig boligmangel og politisk pessimisme i skyggen af tilspidsningen af Den kolde Krig, atomvåben-kapløbet mellem USA og Sovjet, der på det politiske plan kulminerede i den kommunistiske undertrykkelse af opstanden i Ungarn i november Efter syv magre år med meget lav økonomisk vækst og megen mismod vendte konjunkturerne som på en tallerken i 1957, og nu kom det danske samfund ind i en vækstperiode af hidtil uset omfang og styrke, en forgyldt periode i Danmarks historie, der skulle fortsætte uafbrudt i femten år indtil energikrisen i Det blev en tid med ubrudt vækst, stærkt stigende velstand i alle sociale klasser, fuld beskæftigelse, stærk stigende industrialisering, udbygning af den offentlige sektor, et eksplosivt nybyggeri af boliger, etagebyggeri såvel som parcelhuse, og til dristige, visionære og bekostelige politiske initiativer inden for uddannelse, sundhed, offentligt byggeri, udbygningen af infrastrukturen og trafiknettet, støtte til kunsten og kulturen, indførelse af 5-dages ugen og meget meget andet. Nærdemokrati, aktivitet, kreativitet, miljø, trivsel, manipulation, indoktrinering, ungdomsoprør, gæstearbejder, campingvogn, charterferie, fjernsyn og kildeskat blev nye ord i sproget. Danmark var i et forbløffende tempo under forvandling til en velfærdsstat. I 1958 vedtog Folketinget endelig efter års diskussioner en ny skolelov for såvel folkeskolen som for gymnasiet, en lov der passede til det moderne industrisamfunds stigende behov for kvalificerede medarbejdere på alle niveauer. Det blev også gjort muligt at oprette nye eksamensklasser for voksne om aftenen, og i det driftige Århus tøvede man ikke, men iværksatte straks en sådan kompetencegivende voksenundervisning på Ingerslevs Boulevard Skole fra skoleårets start i altså for nøjagtig 50 år siden. I 1960 havde en tredjedel af danskerne mellemskoleeksamen, en fjerdedel realeksamen og 7 procent studentereksamen. Alle tallene var fordoblede siden 1940! I værket Århus. Byens Historie (1995) beskrives resultatet af skoleloven af 1958 på følgende rammende måde: De foregående års slidsomme arbejde på at skaffe små forbedringer blev nu afløst af fremskridt indført med bulldozer og i en størrelsesorden, som ingen havde drømt om. Det var som om alt kunne lade sig gøre i disse år. Undervisning havde politisk medvind. 13

16 Det siger sig selv, at den generelle vækst efter 1957 ramte alle dele af det danske samfund, men ud over København kom Århus, takket være dygtige og fremsynede politikere og erhvervsledere, der under ingen omstændigheder ville stå i skyggen af hovedstaden, i særlig høj grad til at nyde godt af den generelle højkonjunktur, og i de næste 50 år skulle byen udvikle sig mere, end den havde gjort i de foregående 1000 år. Århus stod i 1950'erne på spring til en ny virkelighed, og borgerne havde at springe på. Alle måtte med i den store bevægelse, som med øget tempo har drejet Århus væk fra at være en købstad på købstædernes sidevej og ind på motorvejen på pladsen som Danmarks anden rigtige storby - eller med et kendt Århus slogan som Verdens mindste storby. Byen var i rivende udvikling, skriver Preben Harris i sine før citerede erindringer om ungdomsårene i Århus mellem En meget vigtig brik i denne udvikling var Århus Havn, og det blev af uvurderlig betydning for byens ekspanderende erhvervsliv og for beskæftigelsen i byen, da Århus i begyndelsen af 1960'erne, som den eneste udenfor København, blev anerkendt som såkaldt basishavn for de vigtigste udgående ruter og for en stor del af de indgående ruter, for eksempel som udlosningshavn for japanske biler i Danmark. Flere virksomheder lod sig lokke til byen, flere og større skibe lagde nu til i Århus havn, godsomsætningen steg stødt og havnen udbygges løbende med nye kajanlæg og ny teknologi for at kunne klare konkurrencen fra Göteborg og Hamburg. Politikerne på rådhuset stod 100 procent bag denne udvikling, selv om der fra mange borgere rejste sig en stigende kritik af, at den stadige ud-bygning af havnen med tårnhøje siloer og kæmpestore olie -og benzintanke skæmmede byens profil, var grimme og miljøfjendtlige, men borgmester Hyllested fejede protesterne til side med en bemærkning om, at åkander ikke vokser i saltvand! I 1950'erne var Århus primært en industriby. Industri og håndværk havde relativt flere ansatte i Århus end i Danmark som helhed. I 1950'erne var knap halvdelen af arbejdskraften endnu ansat i industri og håndværk, men udviklingen i de efterfølgende årtier gik i retningen af stadig flere ansatte i administration, service og liberale erhverv, og Århus kom i 1970'erne på niveau med København med 30procent af arbejdsstyrken ansat i disse erhverv. I midten af 1950'erne beskæftigede det offentlige endnu kun 16 procent af arbejdsstyrken, men i 60'erne og 70'erne voksede den offentlige sektor i Århus hurtigere end i de øvrige danske byer og 14

17 Århus havn overskuelig teknologi med mange arbejdere

18 nåede i 1980 op på over 25 procent af de beskæftigede. Den kraftige udbygning af Kommunehospitalet, Universitetet og de utallige nye plejehjem, sundhedsklinikker, kulturcentre og uddannelsesinstitutioner og offentlige styrelser bidrog kraftigt hertil. Men som sagt var Århus efter krigen en industriby, der nød godt af det, man har kaldt den 2. industrielle revolution. Århus havde den fordel, at byens industri ikke som i Ålborg og Odense var domineret af en eller to meget store brancher eller virksomheder, men rummede en bred vifte af større og mindre virksomheder og brancher. Næsten havde arbejde og udkomme på henved fabrikker og værksteder ved erhvervstællingen i En håndfuld af dem var meget store arbejdspladser med op mod 500 ansatte eller flere. Inde i bykernen gjaldt det Århus Oliefabrik, Sabroes fabrikker og Statsbanernes Centralværksteder og hertil kom Ceres og Frichs i omegnen. Men de fleste af virksomhederne var mellemstore eller små og alsidig sammensat. Til gengæld var virksomhederne ude af stand til at ekspandere, da mange af dem netop lå klemt inde i midtbyen. Løsningen kunne kun blive en udflytning til omegnskommunerne. Således flyttede A/S Sabroe i slutningen af 50'erne til Holme, hvorved Århus kommune gik glip af arbejdspladser og dyrebare skattekroner, en situation der i længden var helt uholdbar. Der blev næsten 400 færre virksomheder i selve købstaden i løbet af 1950'- erne, en nedgang på 20 procent! Langt de fleste af dem flyttede ud på den anden side af Ringgaden. I 1962 måtte Borgerskolen i Christiansgade som den første byskole lukke af mangel på elever. Medarbejderne flyttede nemlig med ud til omegnskommunerne, der lokkede med et lavere skattetryk, billigere husleje og bedre plads til børnene, og til den nyindkøbte privatbil. A/S Sabroe havde oprindelig tænkt sig at ekspandere på det gamle sted i midtbyen, men kommunen stillede en række krav til ombygningen, blandt andet at fabrikken skulle sørge for parkeringspladser til arbejdernes biler. Sabroes direktør Axel Gruhn svarede igen: Det som er det vanskelige for industriens folk i Århus, er, at rådhusets mandariner holder så meget på vedtægterne og nægter at dispensere, selv om der er mulighed for det. Problemet er, om man skal producere eller parkere, og når det er spørgsmålet, vælger vi det første! 16

19 Slagsmålet mellem kommunen og Sabroe i 1958 er meget karakteristisk for et af det økonomiske opsvings mest synlige resultater der blev simpelthen flere og flere biler i de århusianske gader. Den stigende velstand havde for første gang i historien givet den almindelige dansker med et fast og velbetalt arbejde mulighed for at holde privatbil, en livslang (drenge)drøm næret af amerikanske biograffilm og lysten til at opnå de samme goder som de bedre stillede i samfundet. Privatbilen blev om noget symbolet på, at opsvinget i 'erne ikke alene var forbeholdt de velhavende, men i høj grad tilhørte folket. Livet i byens gader blev nu totalt domineret af bilerne. Antallet af personbiler i Århus købstad 10-dobledes fra 1950 til1970, last -og varevogne 5-dobledes! Men der var også en meget alvorlig bagside ved denne vækst. Byens smalle og krogede gader kunne umuligt klare presset fra de mange nye biler. Sagen om A/S Sabroes parkeringspladser understreger problemet, men hvordan skulle det så løses, så Århus kunne blive en by, der levede op til bilismens tidsalder? Svaret lå lige for. Store dele af den gamle bykerne måtte fjernes, og brede motorveje anlægges tværs gennem bycentrum. I 1954 satte et enigt byråd underskrift under det såkaldte Ny Hovedgadeprojekt eller Frederiksgadeprojektet, der skulle give Århus et moderne storby-udseende ved hjælp af gadegennembrud igennem hele den indre by fra rådhuset i syd til Østbanetorvet og Nørre Port i nord. En gade med fire kørebaner i 45 meters bredde. Projektet var et udtryk for den optimisme der herskede i Århus på den tid. Nok skulle store dele af det gamle historiske Århus fra 1500-tallet og fremover rives ned, men sympatien var ikke med historien. Nu skulle der ses fremad, skabes fremskridt og vækst, og så måtte de gamle usunde og saneringsmodne huse vige for lyse og luftige højhuse og boligkareer langs den nye Hovedgade. I Aarhus Stiftstidende kunne man læse: Vi skal ikke modsige dem, der sukker over, at en smule romantik er gået tabt. Men det nye, de stramme linier i en arkitektur, der er mere ingeniørmæssig end arkitektonisk har også sin skønhed. Man skal bare vænne sig til det. Man skal ikke søge detaljen, men helheden. Bevarede tegninger af projektet er virkelig meget imponerende, men det skulle alligevel ikke blive til noget. Gudskelov vil mange i dag mene, for vi har i vores egen tid en helt anden opfattelse af sammenstødet mellem det gamle og det nye. Der er nemlig plads til begge dele på hvert sit sted. Så Århus und- 17

20 gik stort set den skæbne som Odense og Ålborg led på samme tid, og som har gjort disse byer langt mindre attraktive. Omtrent halvdelen af de fine gamle renæssancehuse i Den gamle By i Århus kommer fra netop Aalborg, hvor man med hård hånd fjernede dem for at skabe plads til byens store moderne gadegennembrud Vesterbro. Det er en gammel sandhed, at det hverken er krige eller brande, der er den virkelige ødelægger af gamle huse og bymiljøer, men menneskets ønske om i økonomiske opgangstider at skabe fremskridt. Stagnation derimod er en bedre konservator, som det ses i Ebeltoft og Mariager, der overlevede fordi udviklingen tidligt gik uden om dem! I dag er Århus med å-afdækningen og smukke restaureringer af de gamle huse et mønstereksempel på, at velstand og fremskridt ikke behøver at betyde vandalisering af byens gamle korpus, men at nænsomhed og omtanke kan tilføre bykernen nyt liv i samspillet mellem det gamle og det nye. Men det har krævet en holdningsændring, og det har taget tid at komme dertil. I Århus er det enkelt at udpege ophavsmanden til dette skift i mentalitet. Navnet er Bernhardt Jensen, byens borgmester fra 1958 til Med en utrolig stædighed og en god portion held lykkedes det ham at få forpurret det ambitiøse Hovedgadeprojekt fra Tiden var simpelthen løbet fra det, hævdede borgmesteren. Antallet af biler var allerede steget langt ud over hvad prognoserne spåede, og derfor var det håbløst at forestille sig, at man ville kunne presse fremtidens stærkt voksende bilpark gennem byens centrum og parkere den der, medens ejeren gik på indkøb i byens forretninger hvis der altså overhovedet skulle være en by i fremtiden! Yderligere var industrien godt i gang med at flytte uden for bykernen sammen med en stigende del af arbejderne, og endelig kneb det med at opnå økonomisk støtte fra staten til det ambitiøse projekt. Bernhard Jensen havde tydeligvis set rigtigt, selv om det tog lang tid for hans partifæller og modstandere at se det, men stædig var manden og 1960'erne bekræftede hans skepsis. I september 1971 på et byrådsmøde, hvor et par af hans egne partifæller og modstandere var borte, kuppede borgmesteren en fredning og istandsættelse af de gamle ejendomme i Studgade igennem, med den argumentation at svenske og amerikanske erfaringer fortalte, at handelen ville blive trukket ud af byerne. I 1970 åbnede Bilka i Tilst. Her kunne tusindvis af kunder parkere deres biler og handle, og et nyt indkøbsmønster var grundlagt og midtbyen i Århus reddet! 18

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

JUBILÆUMSSKRIFT / 25 ÅR 1990-2015

JUBILÆUMSSKRIFT / 25 ÅR 1990-2015 JUBILÆUMSSKRIFT 2015 JUBILÆUMSSKRIFT / 25 ÅR 1990-2015 1 INDHOLD 16 1 TEMA: Hvad er en international efterskole? Hvad er SKALs?... 6 7 Fra beslutning til bekymring til succes... 30 Globalisering kan ikke

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by Hele dette tillæg er Hele en annonce dette tillæg fra Århus er en Kommunes annonce fra Erhvervskontaktudvalg Århus Kommune Århus Vestdanmarks vækstcenter Tiltrækning: International Community trækker kloge

Læs mere

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 REGIONALT BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 BJERRINGBRO FJENDS HANSTHOLM HVORSLEV KARUP KJELLERUP MORSØ MØLDRUP SALLINGSUND SKIVE SPØTTRUP SUNDSØRE SYDTHY THISTED TJELE VIBORG

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

Invitation. Aalsrode Tømrerfirma A/S. i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, fredag den 18. september 2009 mellem kl. 13 og 17.

Invitation. Aalsrode Tømrerfirma A/S. i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, fredag den 18. september 2009 mellem kl. 13 og 17. Tømrerfirma A/S Tlf. 86 33 18 88 Fax. 86 33 16 88 Toftevej 4 8500 Grenaa www.aat.dk 100 Invitation I anledning af vores 100 års jubilæum vil det glæde Tømrerfirma A/S at se dig til åben reception i Kulturhuset

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Den gode historie. Af Finn Brunse

Den gode historie. Af Finn Brunse Den gode historie Af Finn Brunse Tommerup er på mange måder en god historie. En god historie som ikke mindst nu hvor vi skal være en del af noget større, fortjener at blive fortalt. Indenfor markedsføring

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

Forord. Indhold. 1939-1951 Pionertiden... 3. 1951-1976 Rutiner... 6. 1976-1997 Revolutioner... 13. 1997-2014 Fast grund... 20

Forord. Indhold. 1939-1951 Pionertiden... 3. 1951-1976 Rutiner... 6. 1976-1997 Revolutioner... 13. 1997-2014 Fast grund... 20 75 år Tekst: Hans Gregersen 2014 Grafisk tilrettelæggelse & prepress: NORDJYSKE Medier // Kreativ afdeling Tryk: Vinderup Bogtrykkeri Tak til alle, der har bidraget, både skriftligt, mundtligt og billedligt,

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen.

Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen. 2/2010KONZENS U D G I V E T A F K L O G K T O Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen. VI SKAL LYTTE Frank Jensen parat til anerkendende ledelse. Vejen gennem chokket Tilbage

Læs mere

Et boligselskab bliver stiftet

Et boligselskab bliver stiftet Et boligselskab bliver stiftet Maleri af Helsingørs borgmester og boligselskabets initiativtager Peder Christensen. Portrættet, der hænger på Helsingør Rådhus, er malet af H. C. Bärenholdt. 75 år er gået,

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød:

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød: Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2012 Nyt forretningsområde i Kina / Åben Farm var en succes / Avlsdyrtælling 2012 Søren Gade er ny direktør for Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere