Nr. 6 August Boulevarden DEN LANGE REJSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 6 August 2008. Boulevarden DEN LANGE REJSE"

Transkript

1 Nr. 6 August 2008 Boulevarden DEN LANGE REJSE

2 Billedtema Billederne i Boulevarden i år er en stille kommentar til skriftets tema den lange rejse. Århus-fotografen Aage Fredslund-Andersens stemningsmættede sort/hvide billeder af folk på arbejde i Århus, formentlig optaget i 1940 erne, signalerer det overskuelige og velordnede samfund, hvor den enkelte har en klart defineret og anerkendt plads i arbejdsfællesskabet. Heroverfor står den nutidige position, hvor den enkeltes rolle til stadig skal nyfortolkes sammenhænge, som er uoverskuelige. Fotos er venligst udlånt af Århus Bymuseum. Tak til Henrik Fode. Øvrige illustrationer: VUC Århus arkiv. Boulevarden Nr. 6 august 2008 Redaktion Erik Højerslev og Preben Clausen VUC Århus Ingerslevs Boulevard Århus C Forsidefoto Knortegæs (P. Clausen foto) Grafisk produktion Stæhr Grafisk

3 Indhold 3 Den lange rejse v/preben Clausen, forstander 6 Velkommen til VUC Århus i det 51. år v/bestyrelsesformand Katherine Richardson, professor og prodekan, KU En sentimental rejse i VUC-historien 12 Århus i opbrud grænserne sprænges i 50 erne og 60 erne v/lektor Hans Bjørn, VUC Århus 22 Bernhardt Jensen, borgmester i Århus v/næstformand Hans Halvorsen, LO-formand 27 Rids af VUC-historien i Århus v/preben Clausen, forstander 35 VUC på Samsø v/carsten og Jette Redin, tidligere ledere af VUC Samsø 45 HF på VUC som springbræt til arkæologien v/peter Hambro Mikkelsen, chef for Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgaard Museum, tidligere kursist 49 Havde jeg ikke fravalgt folkeskolen, havde den sikkert fravalgt mig interview med Leif T. Nielsen, tidligere kursist 51 Sproget er den naturlige vej til integration interview med Andrea Rose, tidligere kursist 53 Trans Atlantic interview med Fadi Kassem, tidligere kursist 55 Vi følger jo ikke alle den slagne vej v/vita Jensen, Samsø-kursist 58 Fra usynlighed til synlighed v/rengøringsassistent Tove Møller Bengtson 61 De gode gamle dage og det er ganske vist v/overlærer Lisbeth Møller Pedersen 67 Den midaldrende skole v/lektor Hans Peter Thøgersen 71 Jeg er en dinosaur v/lektor Helle Dreyer Møller 76 Udpluk af en pensionists erindringer v/tidligere forstander Søren Vinther 81 Flere nye århusianere v/integrationschef Pauli Johansen, Århus Kommune 87 Udlært købmand et spørgsmål om ære. Refleksioner over 25 års arbejde med modernisering af den offentlige sektor v/preben Clausen, forstander

4 Formidling i tiden 94 Den Gamle By er et museum for både tossen og professoren v/thomas Bloch Ravn, direktør, Den Gamle By, Århus 99 Klodshans nu med uddannelse v/jens Thodberg Bertelsen, rektor, Odense Katedralskole 106 Når individet er i centrum faglige miljøer i undervisningen v/anya Eskildsen, direktør, Niels Brock, København 111 Xtract journalistprojekt i medieundervisningen v/sólrún Einarsdóttir og Maria Timm, kursister i mediefag og dansk 115 Vild med viden v/anne Thorø Nielsen, direktør for Studenterhuset Århus VUC om tyve år nye kontekster 121 VUC om tyve år v/undervisningsminister Bertel Haarder 125 Århus år 2028 v/borgmester i Århus, Nicolai Wammen 129 For fremtidens skyld v/borgmester på Samsø, Carsten Bruun 132 VUC Århus i 2028 v/forstander Mona Birkø og v/studierektor Susanne Dombernowsky 139 Fremtidens VUC Århus - udfordringer, ansvar og legitimitet i et 20-årigt perspektiv v/kommunikationsinspektor Erik Højerslev

5 Preben Clausen,forstander Den lange rejse Denne udgave af Boulevarden er speciel, for den markerer, at VUC Århus i 2008 med sine aktiviteter har været på pladsen omkring Ingerslevs Boulevard uafbrudt i 50 år. Det markerer vi i skriftet ved at sætte et tydeligt fokus på skolens stifter borgmester Bernhardt Jensen og byen i 50 erne. Vi har også bedt en række nuværende og tidligere kursister og medarbejdere om at kigge tilbage og reflektere over, på hvilken måde tilknytningen til skolen har påvirket dem. I et mellemafsnit beskæftiger en række indbudte skribenter sig med formidlingsbegrebet, fordi vi som skole er levende optaget af at kunne række ud også til unge og voksne, der ikke er vant til en skoles teoretiske tilgang til viden. Vi skal simpelthen kunne formidle fagene anderledes og mere konkret, end vi har gjort tidligere. Og vi skal gøre det på vores måde. Skriftet afsluttes med et visionsafsnit, hvori vi har bedt deltagerne slippe drømmene løs og forestille sig det danske samfund i år Skolen har siden sin start i 1958 foretaget en lang rejse sammen med sine to samfund Århus og Samsø der i grove træk har ført os alle fra landbrugskulturens ro og lange traditioner, over industrikulturen med dens regulerede arbejdspladser, hvor gruppetilhørsforholdet var vigtigt, til den kaudervælske og dynamiske forvirring, som præger det moderne hyperindividualiserede og uforudsigeligt afhængige videnssamfund. Lærere med lang erindring husker endnu med veneration manden (og pigen) fra ploven, altså den opvakte unge fra landet, der søgte til byen for at få en uddannelse. Og undervisningsopgaver for især piger knyttet til opbygningen af den danske velfærdsstat i 70 erne, der havde vækst som stiltiende forudsætning. Til fattigfirsernes omstillinger og senest det danske samfunds totale integration i en global sammenhæng, som har præget de sidste to årtier. En på mange måder dramatisk rejse, der har stillet krav til os alle sammen om stadig omstilling. Og det er vel en central del af kernen i VUC, at vi pragmatisk har deltaget i løsningen af tidens problemer. At vi har gjort det godt, er vi aldrig selv i tvivl 3

6 om. Alligevel er det rart i dette skrift også at se, at vore kursister synes det samme. Men den stadige forandring døgnets melodi kan forlede os til at glemme, at vi som institution også varetager opgaver, der rækker længere og videre. Selve vores eksistens som offentlig skole er et stolt vidnesbyrd om et gammelt kultursamfund, der kerer sig alvorligt om alle sine indvånere og gerne giver en chance til for at få alle med. At hele dette menneskesyn med dets hensyntagende tillid virker også i international sammenhæng, har vi nu vished for i talrige undersøgelser. Vi har nemlig en reel konkurrencefordel, så længe vi organiserer os på en anden måde end de samfund, vi økonomisk konkurrerer med i den store verden. Her er VUC et element i en særlig dansk tillidskultur, der også giver økonomisk bonus ud over selvfølgelig at sikre sammenhæng. Jo, vi har taget meget med os fra bondesamfundets overskuelige landsbyer. Bevidstheden om denne store sammenhæng ligger også bag skolens grundlag med værdier, mission, vision og strategi. På den baggrund tør vi godt helt rationelt stikke nye mål ud og foretage nye rejser ud i en ukendt fremtid. Derfor pryder i år billedet af en gruppe lysbugede knortegås skriftets forside. Det er arktiske gæs, der samler kræfter til den lange rejse mod yngleområderne på Svalbard og Nordøstgrønland. De er en sjælden race, de er i god form, de er individualister af sind, men de forstår at holde sammen, når den lange rejse skal påbegyndes til det revir, som de har udpeget som deres i det kolde nord. Til slut vil jeg sige tak til skolens kursister og medarbejdere for fem årtiers intenst arbejde med opbygningen af VUC Århus og til de mange bidragydere, som har taget imod handsken og leveret et personligt synspunkt i dette jubilæumsskrift, og jeg overleverer hermed den videre rejse gennem vores univers til læserne med stolthed. 4

7 Nye lejligheder opføres på Frederiksbjerg skolens kvarter. Murere, murerarbejdsmænd og tømrer.

8 Katherine Richardson, bestyrelsesformand, professor og prodekan, KU Velkommen til VUC Århus i det 51. år Tillykke med jubilæet! Det er ikke uden berettigelse, at VUC Århus i september måned med stolthed markerer sit 50-års jubilæum. Skolen er nemlig et af ganske få nuværende danske VUC er, der har været med fra den spæde start i 1958, og så arbejder skolen fortsat i de samme gamle bygninger i det centrale Århus. Fra bestyrelsens side vil jeg derfor gerne udtrykke en dobbelt anerkendelse til skolen og dens nuværende og tidligere medarbejdere: tak fordi I har været med til at bygge et stort dansk VUC op fra grunden, og tak fordi I tålmodigt har fundet jer i, at denne opbygning er sket i bygninger, som kun delvis er egnede til formålet! Samtidig vil jeg også gerne indledningsvist slå fast, at det er min og bestyrelsens sikre vurdering, at VUC Århus er en meget velfungerende, udviklingsorienteret og fagligt stærkt funderet skole. I det følgende vil jeg beskæftige mig lidt med, hvilke tanker vi i bestyrelsen har gjort os om skolens virke for Århus og Samsø fra og med skolens 51. år, idet flere andre indlæg i jubilæumsskriftet tager sig af den historiske del. Det er min og bestyrelsens opfattelse, at skolen har et stærkt udgangspunkt for også de næste 50 års arbejde. Den vurdering bygger jeg på mit kendskab til skolen gennem flere bestyrelsesperioder. Det er et vigtigt træk ved den danske VUCtradition, at skolen til stadighed tilpasser sit udbud til skiftende behov. Med andre ord er dynamisk og fleksibel på én gang. Sådan har skolen forvaltet sine undervisningsopgaver hidtil, og ud fra samme logik har vi i bestyrelsen udformet en ny strategiplan for skolen i de kommende år, som jeg kort her vil præsentere. Helt overordnet er det min vurdering, at VUC Århus i de kommende år vil formå at fastholde og i et vist omfang også udbygge sin position i Århus og på Samsø. Vi forventer nemlig, at aktiviteten frem til 2012 vil vokse svagt. At væksten ikke er stor, skyldes det forhold, at de dele af dansk uddannelse, som vi betjener med suppleringsprodukter, folkeskolen, alle ungdomsuddannelserne og de videregå- 6

9 ende uddannelser, i de kommende år investerer mange penge i at sikre, at flest mulige gennemfører en god og målrettet uddannelse, der gør overgangen til næste trin nem. Det sker under overskrifter, som at 95 procent skal have en ungdomsuddannelse og at 50 procent skal have en videregående uddannelse. Overskrifter, som også er vores. Vi får derfor god og kærlig konkurrence fra dem, som vi betjener med vores fleksible enkeltfagstilbud, hvis uddannelsen ikke lykkes helt for den unge, eller valgene var forkerte. Jeg vil her gerne understrege, at vi på dette område ikke er konkurrenter til skoleformerne vi skal ikke være folkeskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse men garanter for (i et systemperspektiv), at den samlede samfundsinvestering i uddannelse kan gennemføres med så høj en succesrate som muligt. Samtidig er alle uddannelser nu på taxameterordninger, der indebærer, at taxametret forsvinder, hvis elever holder op i utide. Det etablerer for skolerne et økonomisk incitament til at sikre, at de unge gennemfører. Og så får vi jo som VUC ikke så mange bagefter. Denne opgave, der hænger organisk sammen med det primære uddannelsessystem, fylder meget for os i uddannelsesbyen Århus. Et andet forhold er, at voksengruppen uden anden uddannelse end folkeskolen, som traditionelt har været et stort VUC-område, nu er meget mindre i vores dele af landet og efterhånden har en alder, der betyder, at voksenuddannelse ikke længere er helt så relevant. Samlet betyder disse to forhold mere konkurrence på ungeområdet og en vigende søgning på voksenområdet altså, at vores samlede omsætning kun vokser svagt. Vores overordnede vurdering af markedet er dernæst, at ca. 80 procent af vores aktivitet vil kunne køre i de gamle og velprøvede spor, men at vi skal oppe os med nye produkter til nye målgrupper for at nå de sidste 20 procent. Sådan har vi derfor tilrettelagt strategien, som består af fem hovedindsatsområder, som jeg kort vil præsentere nedenfor. Først nogle bemærkninger om udviklingen af nye tilbud. Vi har valgt at satse målrettet på to områder i skolens nye uddannelsestilbud. For det første vil vi investere mere energi i at lave heltidstilbud til grupper af unge og voksne. Vi kan nemlig se, at vi over tid er blevet meget populære på dette område, hvor vi virkelig samler mange op og giver deres liv og videre uddannelse ny retning. Jeg tænker her på fødekæder i forhold til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannel- 7

10 ser. Altså pakker af fag, der samtidig indebærer, at man efterfølgende kan blive optaget på ønskeuddannelsen, med hvem vi så har en aftale derom. Vi ved fra undersøgelser, at dette konkrete perspektiv sikrer en høj gennemførelse, samtidig med at selve dette, at kursister får et dagligt fællesskab i klasser, også virker styrkende for gennemførelsen. Blandt nye heltidstilbud er 2-årigt HF, som vi har søgt om at få fra august Her er logikken den samme, og da vi årligt selv producerer op imod 200 hele HF ere i enkeltfagssystemet, forventer vi at kunne rekruttere hovedparten af HF-klasserne derfra. Og så vil gøre en ekstra indsats på integrationsområdet ved at etablere egne tilbud og tilbud om pakker af fag sammen med de videregående uddannelser, som også arbejder med det konkrete perspektiv: videre uddannelse. På enkeltfagsområdet er vores målgrupper meget brede. Deres motivation for deltagelse varierer fra ekstremt fagligt fokus på et eller to enkelte fag for at komme ind på en videregående uddannelse, over personlig efteruddannelse om aftenen med henblik på at styrke sig selv i arbejdslivet og til ren og skær interesse for et fag og dets univers. Alt sammen helt i overensstemmelse med VUC s formål. Her etablerer vi en endnu større spændvidde i udbuddet af fag og især i udbuddet af fleksible tilrettelæggelser i de kommende år. Vi fortsætter udvidelsen af fagelementer på HF, som er dele af fag uden eksamen som kan have en bredere interesse. Vi lægger desuden flere sprogfag ind, fordi disse fag er stærkt efterspurgte. I 2008 f.eks. kinesisk. Med hensyn til tilrettelæggelser er den store nyhed i de kommende år introduktionen af VUC-flex, som er et IT-baseret fjernundervisningskoncept, dog med mulighed for personlig vejledning og kontakt til lærer og medstuderende ugentligt, seminarer og i de naturvidenskabelige fag laboratoriekurser. Vi starter ud i 2008 med 10 HF-fag, og vi forventer i løbet af et par år at have samtlige HF-fag i programmet. Sideløbende kobles AVU på. Fagene er modulopdelte i 6 eller 8 moduler, og der arbejdes målrettet med skriftlige opgaver. Projektet har vist sig særligt velegnet til træning af centrale studiefærdigheder i forhold til de videregående uddannelser. Ud over disse to investeringer i en tilpasning af tilbuddet, satser vi i de kommende år på tre andre områder. Først og fremmest vil vi udvikle en mere hensigtsmæssig måde at sikre fastholdelse af kursisterne på. Enkeltfagssystemet er i sin 8

11 natur ikke befordrende for gennemførelse, fordi den enkelte kursists binding til skolen er begrænset. Derfor også ændringerne i tilbuddet ovenfor med flere heltidstilbud, der har større gennemførelse, og med nye enkeltfagstilbud, der indebærer større træfsikkerhed i forhold til målgruppernes forskellighed. Vi vil ud over disse ændringer i tilbuddet sammen med kursisterne og lærerne tilrettelægge arbejdet på skolen på en måde, der i alle forhold fremmer gennemførelse. En anden investering har vi kaldt den intelligente, fleksible og attraktive arbejdsplads. Her udvikler vi skolen på IT-siden, så den er helt i front i dansk uddannelse. Vi ser også på vores organisationsdesign og på personalepolitikken. Alt sammen for at kunne fastholde dygtige kursister og medarbejdere og for i et konkurrencepræget marked at kunne tiltrække nye. Og endelig har vi som det femte indsatsområde sat fokus på dokumentationsbegrebet: at vi ved, hvad vi gør, og hvad der virker. Det udfolder vi gennem evalueringer, der giver mening for kursister og lærere, gennem et kvalitetssystem, der er integreret med strategiplanen og gennem en robust økonomistyring. Med denne strategiplan håber vi i bestyrelsen på, at VUC Århus er stærkt rustet til at møde udfordringerne i de kommende år og kan vedblive at gøre dette på en nyskabende måde. VUC Århus er en uundværlig del af uddannelsesbilledet i Århus og på Samsø. Der står nemlig meget på spil i disse år. Det danske samfund sættes alvorligt under pres af en global økonomi. Disse nye rammevilkår gør det tidligere så trygge job eller den sikre uddannelse mere risikobetonet end tidligere, fordi flere beslutninger af betydning for den enkelte nu træffes meget langt væk, og hændelser overalt på kloden får næsten øjeblikkelig virkning for den enkelte. En stærk uddannelsesindsats kan bidrage til at sikre, at den enkelte borger i en sådan brudsituation kan se flere handlemuligheder for sig selv. Samtidig bidrager specielt VUC s uddannelser til at sikre tværgående mobilitet i uddannelserne og i det danske samfund generelt og til at fremme den indre sammenhæng, således at flest mulige borgere oplever at være en aktiv og selvstændig del af et dynamisk samfund uanset baggrund. 9

12 Da Århus for alvor blev industriby

13 En sentimental rejse i VUC-historien 11

14 Hans Bjørn, lektor, VUC Århus Århus i opbrud. Grænserne sprænges i 'erne I midten af 1950'erne flyttede den unge skuespillerelev og senere teaterdirektør Preben Harris fra København til Århus for at uddanne sig på Århus Teaters elevskole. I sine erindringer Århus viste vejen. En københavnerdreng kom med i det århusianske opsving ( trykt i Ung i Århus, 1988) skriver han begejstret og charmerende om de gode år i byen, der gjorde ham voksen, hvor man viste ham tillid og gav ham en masse chancer, men først og fremmest om det at møde en provinsby, der var i en rivende udvikling økonomisk, uddannelsesmæssigt, kunstnerisk og mentalt: Min tid i Århus holdt jeg meget af. Byen var i rivende udvikling i midten af halvtredserne. Og min kommende arbejdsplads Århus Teater var under ombygning. Århus var begyndt at satse på sit kulturliv. For en københavnerdreng var det naturligvis en stor omvæltning at rykke ud fra hovedstaden. Men jeg har aldrig fortrudt, at det netop blev i Århus, jeg startede. Halvtredserne var en kold tid, og København var på den tid svært at varme op rent kulturelt. Nej, det er ikke fattigfirserne, der tales om, men halvtredserne! Århus bliver kaldt Smilets By, men den er langt mere end det. Det er en levende kulturby, hvor teater, universitet og musik- og værtshusliv er med til at præge byen på en god og givtig måde. Og jeg kunne ikke have fået bedre betingelser end i Århus, der tog så godt imod mig i de kolde halvtredsere. Byen gav mig selvtillid og masser af varme og kammerater for livet. Jeg kom i de næste år til at arbejde mere og mere uden for Århus. Det var i årene omkring Men alligevel blev jeg boende i byen. Jeg havde slet ikke lyst til at flytte. I lang tid udskød jeg beslutningen om at flytte fra byen. Jeg holdt for meget af den! De kolde halvtredsere! Efter krigen og besættelsen oplevede Danmark som andre europæiske lande et mindre opsving i økonomien stimuleret af blandt andet Marshallhjælpen, men efter 1950 afløstes vækst, fremgang og optimisme af tilba- 12

15 gegang i økonomien, stærkt stigende arbejdsløshed, alvorlig boligmangel og politisk pessimisme i skyggen af tilspidsningen af Den kolde Krig, atomvåben-kapløbet mellem USA og Sovjet, der på det politiske plan kulminerede i den kommunistiske undertrykkelse af opstanden i Ungarn i november Efter syv magre år med meget lav økonomisk vækst og megen mismod vendte konjunkturerne som på en tallerken i 1957, og nu kom det danske samfund ind i en vækstperiode af hidtil uset omfang og styrke, en forgyldt periode i Danmarks historie, der skulle fortsætte uafbrudt i femten år indtil energikrisen i Det blev en tid med ubrudt vækst, stærkt stigende velstand i alle sociale klasser, fuld beskæftigelse, stærk stigende industrialisering, udbygning af den offentlige sektor, et eksplosivt nybyggeri af boliger, etagebyggeri såvel som parcelhuse, og til dristige, visionære og bekostelige politiske initiativer inden for uddannelse, sundhed, offentligt byggeri, udbygningen af infrastrukturen og trafiknettet, støtte til kunsten og kulturen, indførelse af 5-dages ugen og meget meget andet. Nærdemokrati, aktivitet, kreativitet, miljø, trivsel, manipulation, indoktrinering, ungdomsoprør, gæstearbejder, campingvogn, charterferie, fjernsyn og kildeskat blev nye ord i sproget. Danmark var i et forbløffende tempo under forvandling til en velfærdsstat. I 1958 vedtog Folketinget endelig efter års diskussioner en ny skolelov for såvel folkeskolen som for gymnasiet, en lov der passede til det moderne industrisamfunds stigende behov for kvalificerede medarbejdere på alle niveauer. Det blev også gjort muligt at oprette nye eksamensklasser for voksne om aftenen, og i det driftige Århus tøvede man ikke, men iværksatte straks en sådan kompetencegivende voksenundervisning på Ingerslevs Boulevard Skole fra skoleårets start i altså for nøjagtig 50 år siden. I 1960 havde en tredjedel af danskerne mellemskoleeksamen, en fjerdedel realeksamen og 7 procent studentereksamen. Alle tallene var fordoblede siden 1940! I værket Århus. Byens Historie (1995) beskrives resultatet af skoleloven af 1958 på følgende rammende måde: De foregående års slidsomme arbejde på at skaffe små forbedringer blev nu afløst af fremskridt indført med bulldozer og i en størrelsesorden, som ingen havde drømt om. Det var som om alt kunne lade sig gøre i disse år. Undervisning havde politisk medvind. 13

16 Det siger sig selv, at den generelle vækst efter 1957 ramte alle dele af det danske samfund, men ud over København kom Århus, takket være dygtige og fremsynede politikere og erhvervsledere, der under ingen omstændigheder ville stå i skyggen af hovedstaden, i særlig høj grad til at nyde godt af den generelle højkonjunktur, og i de næste 50 år skulle byen udvikle sig mere, end den havde gjort i de foregående 1000 år. Århus stod i 1950'erne på spring til en ny virkelighed, og borgerne havde at springe på. Alle måtte med i den store bevægelse, som med øget tempo har drejet Århus væk fra at være en købstad på købstædernes sidevej og ind på motorvejen på pladsen som Danmarks anden rigtige storby - eller med et kendt Århus slogan som Verdens mindste storby. Byen var i rivende udvikling, skriver Preben Harris i sine før citerede erindringer om ungdomsårene i Århus mellem En meget vigtig brik i denne udvikling var Århus Havn, og det blev af uvurderlig betydning for byens ekspanderende erhvervsliv og for beskæftigelsen i byen, da Århus i begyndelsen af 1960'erne, som den eneste udenfor København, blev anerkendt som såkaldt basishavn for de vigtigste udgående ruter og for en stor del af de indgående ruter, for eksempel som udlosningshavn for japanske biler i Danmark. Flere virksomheder lod sig lokke til byen, flere og større skibe lagde nu til i Århus havn, godsomsætningen steg stødt og havnen udbygges løbende med nye kajanlæg og ny teknologi for at kunne klare konkurrencen fra Göteborg og Hamburg. Politikerne på rådhuset stod 100 procent bag denne udvikling, selv om der fra mange borgere rejste sig en stigende kritik af, at den stadige ud-bygning af havnen med tårnhøje siloer og kæmpestore olie -og benzintanke skæmmede byens profil, var grimme og miljøfjendtlige, men borgmester Hyllested fejede protesterne til side med en bemærkning om, at åkander ikke vokser i saltvand! I 1950'erne var Århus primært en industriby. Industri og håndværk havde relativt flere ansatte i Århus end i Danmark som helhed. I 1950'erne var knap halvdelen af arbejdskraften endnu ansat i industri og håndværk, men udviklingen i de efterfølgende årtier gik i retningen af stadig flere ansatte i administration, service og liberale erhverv, og Århus kom i 1970'erne på niveau med København med 30procent af arbejdsstyrken ansat i disse erhverv. I midten af 1950'erne beskæftigede det offentlige endnu kun 16 procent af arbejdsstyrken, men i 60'erne og 70'erne voksede den offentlige sektor i Århus hurtigere end i de øvrige danske byer og 14

17 Århus havn overskuelig teknologi med mange arbejdere

18 nåede i 1980 op på over 25 procent af de beskæftigede. Den kraftige udbygning af Kommunehospitalet, Universitetet og de utallige nye plejehjem, sundhedsklinikker, kulturcentre og uddannelsesinstitutioner og offentlige styrelser bidrog kraftigt hertil. Men som sagt var Århus efter krigen en industriby, der nød godt af det, man har kaldt den 2. industrielle revolution. Århus havde den fordel, at byens industri ikke som i Ålborg og Odense var domineret af en eller to meget store brancher eller virksomheder, men rummede en bred vifte af større og mindre virksomheder og brancher. Næsten havde arbejde og udkomme på henved fabrikker og værksteder ved erhvervstællingen i En håndfuld af dem var meget store arbejdspladser med op mod 500 ansatte eller flere. Inde i bykernen gjaldt det Århus Oliefabrik, Sabroes fabrikker og Statsbanernes Centralværksteder og hertil kom Ceres og Frichs i omegnen. Men de fleste af virksomhederne var mellemstore eller små og alsidig sammensat. Til gengæld var virksomhederne ude af stand til at ekspandere, da mange af dem netop lå klemt inde i midtbyen. Løsningen kunne kun blive en udflytning til omegnskommunerne. Således flyttede A/S Sabroe i slutningen af 50'erne til Holme, hvorved Århus kommune gik glip af arbejdspladser og dyrebare skattekroner, en situation der i længden var helt uholdbar. Der blev næsten 400 færre virksomheder i selve købstaden i løbet af 1950'- erne, en nedgang på 20 procent! Langt de fleste af dem flyttede ud på den anden side af Ringgaden. I 1962 måtte Borgerskolen i Christiansgade som den første byskole lukke af mangel på elever. Medarbejderne flyttede nemlig med ud til omegnskommunerne, der lokkede med et lavere skattetryk, billigere husleje og bedre plads til børnene, og til den nyindkøbte privatbil. A/S Sabroe havde oprindelig tænkt sig at ekspandere på det gamle sted i midtbyen, men kommunen stillede en række krav til ombygningen, blandt andet at fabrikken skulle sørge for parkeringspladser til arbejdernes biler. Sabroes direktør Axel Gruhn svarede igen: Det som er det vanskelige for industriens folk i Århus, er, at rådhusets mandariner holder så meget på vedtægterne og nægter at dispensere, selv om der er mulighed for det. Problemet er, om man skal producere eller parkere, og når det er spørgsmålet, vælger vi det første! 16

19 Slagsmålet mellem kommunen og Sabroe i 1958 er meget karakteristisk for et af det økonomiske opsvings mest synlige resultater der blev simpelthen flere og flere biler i de århusianske gader. Den stigende velstand havde for første gang i historien givet den almindelige dansker med et fast og velbetalt arbejde mulighed for at holde privatbil, en livslang (drenge)drøm næret af amerikanske biograffilm og lysten til at opnå de samme goder som de bedre stillede i samfundet. Privatbilen blev om noget symbolet på, at opsvinget i 'erne ikke alene var forbeholdt de velhavende, men i høj grad tilhørte folket. Livet i byens gader blev nu totalt domineret af bilerne. Antallet af personbiler i Århus købstad 10-dobledes fra 1950 til1970, last -og varevogne 5-dobledes! Men der var også en meget alvorlig bagside ved denne vækst. Byens smalle og krogede gader kunne umuligt klare presset fra de mange nye biler. Sagen om A/S Sabroes parkeringspladser understreger problemet, men hvordan skulle det så løses, så Århus kunne blive en by, der levede op til bilismens tidsalder? Svaret lå lige for. Store dele af den gamle bykerne måtte fjernes, og brede motorveje anlægges tværs gennem bycentrum. I 1954 satte et enigt byråd underskrift under det såkaldte Ny Hovedgadeprojekt eller Frederiksgadeprojektet, der skulle give Århus et moderne storby-udseende ved hjælp af gadegennembrud igennem hele den indre by fra rådhuset i syd til Østbanetorvet og Nørre Port i nord. En gade med fire kørebaner i 45 meters bredde. Projektet var et udtryk for den optimisme der herskede i Århus på den tid. Nok skulle store dele af det gamle historiske Århus fra 1500-tallet og fremover rives ned, men sympatien var ikke med historien. Nu skulle der ses fremad, skabes fremskridt og vækst, og så måtte de gamle usunde og saneringsmodne huse vige for lyse og luftige højhuse og boligkareer langs den nye Hovedgade. I Aarhus Stiftstidende kunne man læse: Vi skal ikke modsige dem, der sukker over, at en smule romantik er gået tabt. Men det nye, de stramme linier i en arkitektur, der er mere ingeniørmæssig end arkitektonisk har også sin skønhed. Man skal bare vænne sig til det. Man skal ikke søge detaljen, men helheden. Bevarede tegninger af projektet er virkelig meget imponerende, men det skulle alligevel ikke blive til noget. Gudskelov vil mange i dag mene, for vi har i vores egen tid en helt anden opfattelse af sammenstødet mellem det gamle og det nye. Der er nemlig plads til begge dele på hvert sit sted. Så Århus und- 17

20 gik stort set den skæbne som Odense og Ålborg led på samme tid, og som har gjort disse byer langt mindre attraktive. Omtrent halvdelen af de fine gamle renæssancehuse i Den gamle By i Århus kommer fra netop Aalborg, hvor man med hård hånd fjernede dem for at skabe plads til byens store moderne gadegennembrud Vesterbro. Det er en gammel sandhed, at det hverken er krige eller brande, der er den virkelige ødelægger af gamle huse og bymiljøer, men menneskets ønske om i økonomiske opgangstider at skabe fremskridt. Stagnation derimod er en bedre konservator, som det ses i Ebeltoft og Mariager, der overlevede fordi udviklingen tidligt gik uden om dem! I dag er Århus med å-afdækningen og smukke restaureringer af de gamle huse et mønstereksempel på, at velstand og fremskridt ikke behøver at betyde vandalisering af byens gamle korpus, men at nænsomhed og omtanke kan tilføre bykernen nyt liv i samspillet mellem det gamle og det nye. Men det har krævet en holdningsændring, og det har taget tid at komme dertil. I Århus er det enkelt at udpege ophavsmanden til dette skift i mentalitet. Navnet er Bernhardt Jensen, byens borgmester fra 1958 til Med en utrolig stædighed og en god portion held lykkedes det ham at få forpurret det ambitiøse Hovedgadeprojekt fra Tiden var simpelthen løbet fra det, hævdede borgmesteren. Antallet af biler var allerede steget langt ud over hvad prognoserne spåede, og derfor var det håbløst at forestille sig, at man ville kunne presse fremtidens stærkt voksende bilpark gennem byens centrum og parkere den der, medens ejeren gik på indkøb i byens forretninger hvis der altså overhovedet skulle være en by i fremtiden! Yderligere var industrien godt i gang med at flytte uden for bykernen sammen med en stigende del af arbejderne, og endelig kneb det med at opnå økonomisk støtte fra staten til det ambitiøse projekt. Bernhard Jensen havde tydeligvis set rigtigt, selv om det tog lang tid for hans partifæller og modstandere at se det, men stædig var manden og 1960'erne bekræftede hans skepsis. I september 1971 på et byrådsmøde, hvor et par af hans egne partifæller og modstandere var borte, kuppede borgmesteren en fredning og istandsættelse af de gamle ejendomme i Studgade igennem, med den argumentation at svenske og amerikanske erfaringer fortalte, at handelen ville blive trukket ud af byerne. I 1970 åbnede Bilka i Tilst. Her kunne tusindvis af kunder parkere deres biler og handle, og et nyt indkøbsmønster var grundlagt og midtbyen i Århus reddet! 18

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

en privatskole i storbyen med gamle rødder

en privatskole i storbyen med gamle rødder Klostermarksskolen en privatskole i storbyen med gamle rødder 368 Friskolebladet vil besøge et par frie grundskoler fra de andre skoleforeninger for at se på deres baggrund og virke. Fælles for dem er,

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere