Indhold. Resumé Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Forventninger til fremtiden...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden..."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Indhold Resumé Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Forventninger til fremtiden Tema: Din personlige bank Forstår jeres bank, hvad der er vigtigt for jer? Giver din bank dig grund til at smile? Ved jeres bank, hvad I drømmer om? Kan jeres bank følge med? Den gode arbejdsplads Lån & Spar aktionæren Risikostyring Corporate Social Responsibility Corporate Governance Intern kontrol og risikostyring ved regnskabsaflæggelsen Regnskab Påtegninger Ledelse Repræsentantskab Lokalråd Loyalitetsbanker Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Rådgivningscentre og adresser

3 Resumé Fremgang på alle fronter For Lån & Spar har 2010 på alle måder været et aktivt og begivenhedsrigt år. Vi har haft rigtig travlt i det forgangne år. Det skyldes ikke mindst vores loyalitetsbanker, hvor vi har haft stor succes med Danmarks bedste lønkonto. Med en indlånsrente på 5 % er det et rigtig attraktivt produkt for vores kunder, men det har også været en god forretning for os. Tiltaget har nemlig betydet en stor tilgang af kunder, som har valgt at samle alle deres bankforretninger hos Lån & Spar. Et stort skridt på vejen Med en vision om at sætte høje standarder for din personlige bank og en mission om at være et attraktivt valg ud fra den personlige oplevelse, har vi sat barren højt. Vores mål frem til 2013 er fortsat at nå en basisindtjening efter nedskrivninger på 100 mio. kr. Herudover har vi et mål om at forbedre både kundeog medarbejdertilfredsheden. I 2010 har vi iværksat en lang række tiltag, der understøtter strategien. Vi har også brugt 2010 til at arbejde videre med integrationen af Gudme Raaschou Kapitalforvaltning, som vi i 2009 købte af det tidligere Gudme Raaschou Bank. Vi er allerede så langt, at vi er begyndt at høste synergieffekterne. Rådgivningscentrene er også en vigtig del af strategien, da det er her, vi har det personlige møde med kunden. Vi vil derfor gerne øge antallet af rådgivningscentre, hvilket har ført til, at vi i 2010 har åbnet en ny filial på Brønshøj Torv. Kunder og medarbejdere er som nævnt centrale elementer i de ambitiøse mål, vi har sat os. Vi har derfor gennemført undersøgelser af både kunde- og medarbejdertilfredshed i På kundetilfredshed er vi allerede nået langt, selvom der stadig er plads til forbedring. Medarbejdertilfredsheden er generelt god, men også her vil vi gerne løfte niveauet yderligere. Begge undersøgelser har givet os et godt indblik i, hvor det er, indsatsen skal lægges i de kommende år. Samlet set er vi derfor kommet et stort skridt på vejen mod realiseringen af vores strategi. Et af vores strategiske fokusområder er loyalitetsbankerne, hvor vi i 2010 har indgået en aftale med Forbrugsforeningen, som har ikke mindre end medlemmer. Et andet vigtigt element i strategien er vores entré på erhvervskundemarkedet, som i 2010 har ført til etableringen af en egentlig erhvervsafdeling. Med vores erhvervsafdeling ønsker vi primært at tiltrække kunder inden for de liberale erhverv som fx speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter m.fl. Partnerservice er et andet nyt tiltag i 2010, og er et koncept hvor vi stiller vores infrastruktur til rådighed for andre banker og sparekasser. De væsentligste produkter er handel med værdipapirer, valuta og udlandsforretninger. Vi har allerede indgået aftale med den første bank, og forventer, at flere vil komme til. Resultater Indtjeningsmæssig har vi realiseret et resultat før skat på 59,3 mio. kr. og en basisindtjening før nedskrivninger på 86,8 mio. kr. Det er inden for den udmeldte resultatforventning, og vi er ganske tilfredse med de resultater, der er opnået. Fremtiden Vi forventer, at også 2011 bliver et spændende år med flere strategiske tiltag og øget aktivitet. Indtjeningsmæssigt forventer vi at realisere en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet mio. kr. 1

4 Din personlige bank Lån & Spar satte i 2009 ambitiøse mål for den nye strategi frem mod For effektivt at kunne følge op på implementeringen, har vi allerede i år undersøgt, hvor langt vi er kommet. Vi har i 2010 fået udarbejdet en kundetilfredsundersøgelse baseret på henvendelse til kunder. Kunderne har svaret på, om banken lever op til visionen om at sætte høje standarder for din personlig bank og missionen om at være det attraktive bankvalg. Undersøgelsen skal anvendes som benchmark for de næste tre års undersøgelser. Kunderne har svaret på en række udsagn og anbragt rigtigheden af disse på en skala fra 1-7 (med 7 som det højeste). Undersøgelsen er opdelt i temaer, og på de efterfølgende sider (4, 7, 8, 10) vil vi gennemgå enkelte af temaerne. Vi har også deltaget i undersøgelsen Great Place to Work, og giver på side 12 et udpluk af resultatet. Generelt får Lån & Spar en meget flot placering i begge undersøgelser, men der er plads til forbedringer, og vi vil i årene fremover fokusere på at leve op til målsætningerne om at være din personlige bank, og en af de bedste arbejdspladser. 2

5 Hoved- og nøgletal Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter 459,0 425,2 379,9 344,0 321,6 Kursreguleringer 12,0 16,6-32,6-5,6-9,3 Udgifter til personale og administration 380,8 352,8 324,3 299,2 289,3 Nedskrivninger på udlån mv. 34,8 51,7 7,3-9,5-20,0 Resultat af kapitalandele i fælles kontrollerede virksomheder 2,3 0,3-1,0-0,4-0,3 Resultat før skat 59,3 44,1 1,3 38,7 40,2 Årets resultat 43,7 31,8-0,9 28,0 31,3 Kassebeholdning og tilgodehavender i kreditinstitutter mv , ,3 719,0 57,9 928,6 Udlån 6.666, , , , ,7 Obligationer og aktier 1.513, , , , ,3 Aktiver i alt 9.615, , , , ,4 Indlån 8.112, , , , ,9 Egenkapital i alt 730,9 685,2 695,8 713,2 693,6 Gennemsnitligt antal ansatte 346,0 338,0 339,0 340,0 341,0 Finanstilsynets nøgletalsmodel Solvensprocent* 18,3 18,0 23,0 10,6 11,8 Kernekapitalprocent* 15,6 15,1 19,0 8,6 11,2 Egenkapitalforrentning før skat (%) 8,4 6,4 0,2 5,5 5,9 Egenkapitalforrentning efter skat (%) 6,2 4,6-4,0 4,6 Indtjening pr. omkostningskrone 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 Renterisiko (%) 2,8 3,6 3,0 3,7 4,4 Valutaposition (%) 7,2 7,5 4,2 7,3 4,2 Valutarisiko (%) 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 Udlån i forhold til indlån (%) 83,2 79,8 90,0 91,6 63,7 Udlån i forhold til egenkapital 9,1 9,4 9,1 8,4 6,2 Årets udlånsvækst (%) 3,0 2,5 5,1 39,1 20,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 186,5 196,1 151,8 26,4 202,0 Summen af store engagementer (%) 78,3 82,8 73,2 65,9 118,3 Årets nedskrivningsprocent 0,4 0,6 0,1-0,1-0,3 Årets resultat pr. aktie (kr.) 17,5 12,7-0,4 11,0 12,2 Indre værdi pr. aktie (kr.) 292,0 275,9 275,7 282,8 270,4 Udbytte pr. aktie (kr.) 5,0 0,0 0,0 7,0 7,0 Børskurs/årets resultat pr. aktie 15,7 22,4-38,8 37,1 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,9 1,0 1,2 1,5 1,7 *) Fra 2008 er den avancerede IRB-metode anvendt til opgørelse af kreditrisiko. 3

6 Forstår jeres bank, hvad der er vigtigt for jer? 1 Den totale tilfredshed ,2 6 7 Lån & Spar har god indsigt i, hvad der er vigtigt for vores kunder. Det giver meget stor tilfredshed. I kundetilfredshedsundersøgelsen giver vores kunder os en flot placering over den samlede tilfredshed, og samtidig sætter man pris på, at vi både er troværdig, pålidelig og har en stor soliditet. I det daglige arbejde oplever man os som meget imødekommende. Alt i alt tildeler kunderne os et positivt image, som passer godt med Lån & Spars målsætninger. Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Uddrag af resultater: Lån & Spar er troværdig og pålidelig Er imødekommende over for sine kunder Lån & Spar er en solid bank Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende ,5 5,4 5,5 4

7 Ledelsesberetning Fremgang på alle fronter Ved indgangen til 2010 kunne vi konstatere, at det stabile forretningsgrundlag for Lån & Spar havde båret banken fornuftigt gennem finanskrisen og sikret et godt grundlag for ny udvikling og dynamik. Selv om markedet stadig må karakteriseres som relativt uforudsigeligt, kan vi nu et år senere konstatere, at mange af de nye tiltag har båret frugt og givet fremgang på stort set alle fronter. Det viser sig blandt andet som nettotilgang af kunder, forbedret indtjening og topkarakter fra Finanstilsynet på kreditkvalitet og -styring. Men også som succes for vores nye forretningsmæssige tiltag ved etablering af en egentlig erhvervsafdeling, øget fokus på kapitalforvaltning gennem opkøbet af Gudme Raaschou, Partnerservice og nye loyalitetsbanker. Det bliver altsammen berørt i det følgende. Ny kommunikationsplatform Til en start bør det her i beretningen nævnes, at Lån & Spar har formuleret og vedtaget en ny kommunikationsplatform. Den er grundlaget for den måde, vi kommunikerer på, både internt over for markedet og Vi kan nu et år senere konstatere, at mange af de nye tiltag har båret frugt og givet fremgang på stort set alle fronter over for vores kunder. Derfor danner den en klangbund for de tiltag, vi har taget initiativ til i 2010 og fremadrettet vil tage initiativ til i Den udvidede aktivitet betyder, at vi kan tiltrække en ny type kunder og kan holde længere på nogle af dem, der ellers ville have søgt andre steder hen Fordi du er vigtig. Sådan lyder den nye kommunikationsplatform, og den er på én gang en videreførelse og en præcisering af den formulerede markedspositionering som din personlige bank. Skal man analysere den yderligere, lægger den i højere grad op til aktiv handling, så det er også en sætning, der forpligter. Vi er blevet flere i banken Som nævnt i indledningen har vi i Lån & Spar oplevet en nettotilgang af kunder i det forløbne år. Afgangen har været mindre end tidligere og tilgangen betydeligt større. Det har betydet, at vi trods faldende marginaler har en pæn vækst i bankens toplinje. Banken er ganske enkelt vokset i volumen og aktivitet. Kundetilgangen skyldes flere faktorer. Den almindelige uro omkring den finansielle sektor har for det første ikke ramt Lån & Spar i lige så høj grad som mange andre pengeinstitutter. For det andet har loyalitetsbankerne som forventet vist sig at være en god rekrutteringskanal for nye kunder. Og for det tredje har vi fået meget positiv omtale på tiltaget med Danmarks bedste lønkonto med fem procent i rente. Derudover betyder vores udvidede aktivitetsområde med dedikeret erhvervsafdeling og kapitalforvaltning også, at vi tiltrækker en ny type kunder og kan holde på nogle af dem, der ellers ville have søgt andre steder hen. Danmarks bedste lønkonto, og de mange andre attraktive produkter, har givet stor efterspørgsel hen over året. Til tider har der simpelthen været leveringstid på nogle af produkterne. Selv om det er et positivt problem og tegn på stor interesse fra marke- 5

8 Ledelsesberetning det, så er det selvsagt ikke hensigtsmæssigt. Derfor vil markedsføring og bemanding blive nøje afstemt i det nye år. Vi har med stor tilfredshed indgået aftale med Forbrugsforeningen, der omfatter ikke mindre end medlemmer Selv blandt vores kolleger i andre banker har det vakt opsigt, at vi har været i stand til at give fem procent på en lønkonto. Det er da også kun en god forretning, fordi det er et ufravigeligt krav, at alle kundens bankforretninger følger med. I 2010 var tiden moden til at etablere en egentlig erhvervsafdeling. Den 1. august tiltrådte vores nye erhvervsdirektør Helle Ilskjær. Lån & Spar Erhverv er allerede nu en kompetent full-service erhvervspartner, der tilbyder personlig rådgivning lige fra pension og investering til udlandsforretninger og meget mere. Et godt eksempel på den erhvervskundetype, vi har i kikkerten, er de hvide kitler. Det kan være speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter eller andre, der driver klinik og etablerer sig som selvstændige. Nogle af dem har været Lån & Spar kunder helt tilbage fra studietiden. Med hjælp fra vores erhvervsafdeling kan de blive i banken, få den nødvendige rådgivning og på den måde danne grundlag for den kontrollerede vækst på det sikre grundlag, vi har som mål. Stor aftale er nu på plads Vores samarbejde med loyalitetsbankerne har stået for en stor del af kundetilgangen. Derfor er det med stor tilfredshed, at vi har indgået en aftale med Forbrugsforeningen, der omfatter ikke mindre end medlemmer. Nu er nogle af de mange medlemmer selvfølgelig kunder hos os i forvejen, men det er forventningen, at vi med tilbud, som blandt andet den fordelagtige lønkonto, kan opleve yderligere tilgang i Forbrugsforeningens medlemsprofil passer godt til Lån & Spars forretningsfilosofi. Dedikeret erhvervsafdeling Det har været et erklæret mål for Lån & Spar at gå ind på erhvervskundemarkedet. Dog har det været en klar forudsætning, at det skulle ske på vores egne vilkår og gennem en kontrolleret vækst. I 2010 blev tiden moden til etablering af en egentlig full-service erhvervsafdeling med personlig rådgivning af pension, investering og udlandsforretninger Samarbejde med andre banker og sparekasser Partnerservice er et andet tiltag på den forretningsmæssige front, som vi i det forløbne år har valgt at gå ind i. Med dette koncept indgår vi et partnerskab med banker og sparekasser, hvor vi stiller vores infrastruktur til rådighed for partnerne og deres kunder. De væsentligste produkter og serviceydelser i Partnerservice er handel med værdipapirer, valuta og udlandsforretninger. For partnerne betyder det en mulighed for at betjene kunderne endnu bedre, og måske ligefrem tilbyde produkter, som ikke findes i sortimentet i dag. 6

9 Giver din bank dig grund til at smile? Den totale kundeloyalitet ,8 2 6 Lån & Spar giver vores kunder grund til at smile, og kunderne giver os høj grad af loyalitet tilbage. 1 Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. 7 Niveauet er meget tilfredsstillende. I kundetilfredshedsundersøgelsen giver vores kunder et højt udsving på skalaen over deres loyalitet. Vi er kendt for at være både kundeorienteret, og at rådgivningen foregår i et klart sprog rettet mod kundens behov. Kun 2 % forventer ikke at være kunder om 1 år. Ca. 73 % vil anbefale Lån & Spar til familie og venner. Uddrag af resultater: Lån & Spar er en kundeorienteret bank Rådgivningen foregår i et klart og tydeligt sprog Lån & Spars produkter dækker mine behov ,4 5,8 5,5 7

10 Ved jeres bank, hvad I drømmer om? Samlet bedømmelse af Lån & Spar rådgiveren ,4 6 Lån & Spar skal vide, hvad vores kunder drømmer om, så vi kan give den bedste rådgivning. Det gør vi heldigvis langt hen ad vejen. 1 Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. 7 Niveauet er meget tilfredsstillende. Uddrag af resultater: I kundetilfredshedsundersøgelsen er vores rådgivere et vigtigt omdrejningspunkt for din personlige bank. Bedømmelsen af rådgiveren ligger højt på skalaen, idet rådgivningen foregår med kunden i centrum. Rådgiveren gør en stor indsats for dels at kende sine kunders forhold og dels for at være velforberedt til møderne. Jeg får rådgivning med udgangspunkt i min situation Min rådgiver er velforberedt til vores møder Min rådgiver kan selv træffe hurtige beslutninger 5,5 5,4 5,5 8

11 Ledelsesberetning Den første aftale er indgået med BankNordik og betyder, at vi nu servicerer alle BankNordik s 22 filialer Den første aftale er indgået med BankNordik og betyder, at vi nu servicerer alle BankNordiks 22 filialer i Danmark, Grønland og Færøerne. Det er forventningen, at flere vil følge efter, så vi i løbet af 2011 vil opleve en vækst inden for dette aktivitetsområde. Udvikling på investeringsområdet Købet af Gudme Raashou og tilførslen af ekstra ressourcer og kompetencer inden for kapitalforvaltning er for alvor slået igennem i De nye kræfter er blevet stadigt bedre integreret i bankens organisation, og de forventede synergier er begyndt at slå igennem på årets regnskab. Forhistorien var som bekendt, at vi gennem det statslige selskab, Finansiel Stabilitet, overtog den sunde del af aktiviteterne i den tidligere Gudme Raaschou Bank. Medarbejderne flyttede rent fysisk sammen med Lån & Spar i det centrale København, og i løbet af det forgange år er denne sammensmeltning blevet yderligere konsolideret. Den øgede satsning på kapitalforvaltningen har givet tilgang af en ny type kunder og desuden givet os et ekstra ben at stå på i vores forretning. Finanstilsynet kom forbi Sidst Finanstilsynet var på inspektion i Lån & Spar var i Vi havde derfor ventet, at 2010 nok blev året, hvor vi skulle under luppen igen. Inspektionen blev gennemført i foråret og var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Det vil sige, at der blev brugt mest tid på de områder, der har den største risiko. På inspektionen var hovedvægten derfor lagt på kreditrisiko og markedsrisiko. Finanstilsynet konkluderede overordnet, at kreditkvaliteten er bedre end gennemsnittet for danske pengeinstitutter, og at bankens kreditstyring er god. For markedsrisikoen konkluderede Finanstilsynet, at den er kendetegnet ved en begrænset aktivitet og et lavt risikoniveau. Undersøgelsens resultat bekræfter derfor bankens ledelse i, at Lån & Spar er en veldrevet og sund bank. Den øgede satsning på kapitalforvaltningen har givet tilgang af en ny type kunder og givet os et ekstra ben at stå på Rådgivningscenter på Brønshøj Torv Mandag den 25. oktober 2010 kunne vi slå dørene op til den nyeste filial med en central og meget synlig hjørneplacering på Brønshøj Torv. Vores styrke på markedet kombineret med ønsket om at agere dynamisk og offensivt er baggrunden for åbningen af den nye filial. Som din personlige bank, der gerne vil tæt på sine kunder og tilmed siger Fordi du er vigtig skal vi også være til stede dér, hvor kunderne er. Det gælder i høj grad for Brønshøj, der meget bevidst er valgt som hjemsted for det nye rådgivningcenter. Det er en driftig forstad med mange økonomisk solide kernekunder. Her er der basis for god rådgivning af eksisterende kunder og tilførsel af nye. 9

12 Kan jeres bank følge med? Relevans af indholdet på Lån & Spars hjemmeside ,5 6 Lån & Spar står i første række, når det gælder kommunikation på internettet. Vores netbank er populær og vores hjemmeside flittigt besøgt. I kundetilfredshedsundersøgelsen får vores hjemmeside en pæn scoring. Netbanken dækker vores kunders behov for de daglige transaktioner. Desuden bedømmes netbanken til at være let at anvende. Vi stopper dog ikke her. I fremtiden vil vi sætte yderligere fokus på de online medier. 1 Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Uddrag af resultater: Netbankens muligheder dækker mine behov Det er nemt at bruge netbank Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende ,0 6,0 10

13 Ledelsesberetning Rådgivningsteamet på Brønshøj Torv er bemandet med et stærkt hold af dygtige og lokalkendte rådgivere. Hvis der er mulighed for at finde flere gode placeringer, vil antallet af rådgivningscentre blive øget i de kommende år Hvis der er mulighed for at finde flere gode placeringer, vil antallet af rådgivningscentre blive øget i de kommende år. Dialog med kunderne Vores kunder vil ikke overlades til sig selv. Tværtimod efterspørger de, at banken kontakter dem med relevante tilbud og forventer, at vi i Lån & Spar kan levere svarene på de mange spørgsmål. Med et vidensbarometer, rådgivningskompasset og flere andre nyttige værktøjer står vores medarbejdere godt klædt på til at levere den ønskede sparring, når det gælder. Kunderådgiverne scorer generelt højt i kundetilfredshedsundersøgelsen, og ledelsen har fokus på både det faglige niveau og på at rådgiveren kommer hele vejen rundt om kundens ønsker og behov under rådgivningssamtalen. Der er ingen tvivl om, at en god portion af den øgede produktion stammer fra rådgivernes evner til at komme kompasset rundt, og på den måde hente flere af kundens bankforretninger hjem til Lån & Spar. Bankpakker Den 30. september 2010 udløb Bankpakke I, som Lån & Spar, i lighed med stort set alle danske pengeinstitutter, deltog i. Dermed udløb statsgarantien for indskud på almindelige bankkonti. Datoen gav ikke anledning til de store udsving for Lån & Spar, da kunderne beholdt deres indestående i banken. Lån & Spar er ikke en del af Bankpakke II, da vi, grundet bankens soliditet, anser dette for overflødigt. 11

14 Den gode arbejdsplads Et af vores væsentlige målepunkter i strategien Plan 113 fra 2009 var medarbejdernes bedømmelse af Lån & Spar som den gode arbejdsplads. Vi har igen i år meldt os til undersøgelsen: Great Place to Work, som igennem Great Place to Work Institute Europe hvert år udarbejder lister over Danmarks bedste arbejdspladser. Samtlige Lån & Spar medarbejdere indgår i undersøgelsen, og kernen i definitionen af den gode arbejdsplads består af fem overordnede katagorier: Troværdighed, Respekt, Retfærdighed, Stolthed og Fællesskab. Vi har siden sidste år blandt andet forbedret pointscoringen på disse for Lån & Spar væsentlige forhold: Udsagn Jeg er generelt tilfreds med at være ansat i Lån & Spar På basis af mine erfaringer vil jeg anbefale Lån & Spar som arbejds giver til venner og bekendte Når jeg Spoler tiden tilbage, ville jeg gerne søge job hos Lån & Spar igen Motivationen hos de kolleger, jeg arbejder sammen med i dag, er høj Lån & Spar overordnede præstationer på markedet er gode 89 % 88 % 82 % 79 % 87 % 85 % 81 % 73 % 85 % 68 % Det lykkedes ikke at blive blandt de bedste i undersøgelsen i Vores mål er at placere os blandt de 25 bedste i Danmark i Vi skal i den kommende tid se nærmere på hvilke kriterier, der kan forbedres, så vi kommer tæt på målet næste år. 12

15 Regnskabsberetning For 2010 realiserede Lån & Spar et resultat før skat på 59,3 mio. kr. og en basisindtjening før nedskrivninger på 86,8 mio. kr. Resultat ligger inden for den udmeldte resultatforventning om en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet mio. kr. Nedskrivninger på udlån er faldende og er på et meget lavt niveau. Efter nedskrivninger udgør basisindtjeningen 52,0 mio. kr. Forretningsmæssigt har vi igangsat en række strategiske tiltag i 2010 og opnået en pæn kundetilgang og en positiv udvikling i forretningsomfanget. Ledelsen anser på det grundlag basisindtjening og årets resultat som ganske tilfredsstillende. Resultat Netto renteindtægter udgør 344,0 mio. kr. mod 343,6 mio. kr. i Netto renteindtægter er negativt påvirket af faldet i renteniveauet. Faldet i renteniveauet har både betydet et mindre fald i kunderentemarginalen og en lidt lavere forrentning af overskudslikviditeten. Som følge af vækst i det gennemsnitlige udlån og indlån, har det imidlertid været muligt at fastholde netto renteindtægter på niveauet for Gebyrindtægter udgør 139,1 mio. kr. og er steget 26,8 % fra En del af denne stigning skyldes købet af kapitalforvaltningsaktiviteterne fra det tidligere Gudme Raaschou Bank. Købet blev gennemført i juni 2009, og der indgår derfor kun indtægter for syv måneder i Afgivne gebyrer udgør 27,0 mio. kr., hvoraf 12,4 mio. kr. er provision vedrørende Bankpakke I. I 2009 udgjorde de afgivne gebyrer 31,1 mio. kr., hvoraf 16,6 mio. kr. var provision vedrørende Bankpakke I. Samlet set udgør netto rente- og gebyrindtægter 459,0 mio. kr. mod 425,2 mio. kr. i Det svarer til en stigning på 7,9 %. Kursreguleringer udgør 12,0 mio. kr. I 2009 udgjorde kursreguleringer til sammenligning 16,6 mio. kr. Andre driftsindtægter udgør 15,9 mio. kr. Heri er indeholdt 9,6 mio. kr. i uddeling fra Lån & Spar Fond til delvis dækning af bankens udgifter til Bankpakke I. Uddelingen er afregnet med aktier i banken. Udgifter til personale og administration udgør 380,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,9 %. Af de samlede udgifter udgør 213,2 mio. kr. udgifter til personale en stigning på 11,3 % i forhold til Stigningen skyldes dels tilkøbte kapitalforvaltningsaktiviteter i 2009, dels den overenskomstmæssige lønstigning på 3,7 %. Øvrige administrationsomkostninger udgør 167,6 mio. kr. Det er en stigning på 3,4 %. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgør 14,3 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. i Basisindtjening og resultat før skat Mio. kr Basisindtjening før nedskrivninger Basisindtjening Resultat før skat Netto rente- og gebyrindtægter Mio. kr Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter 13

16 Regnskabsberetning Grafen nedenfor viser udviklingen i indtægter og omkostninger. Som det fremgår, er det i de seneste år lykkedes at skabe en vækst i indtægterne, der væsentligt overstiger omkostningsudviklingen. For 2010 udgør O/I-nøglen 83,2. 3,0 %. Væksten afspejler en pæn tilgang af nye kunder, som dog modvirkes af en vis tilbageholdenhed fra kunderne til at optage yderligere gæld. Udlånet er samlet nedskrevet med 84,3 mio. kr. mod 65,1 mio. kr. ved udgangen af Nedskrivninger på udlån udgør 34,8 mio. kr., hvilket svarer til en nedskrivningsprocent på 0,4 %. I 2009 udgjorde nedskrivningerne 51,7 mio. kr. og nedskrivningsprocenten 0,6 %. Af de 34,8 mio. kr. er 9,2 mio. kr. tab på kaution vedrørende Finansiel Stabilitet. I 2009 var der udgiftsført 10,7 mio. kr. vedrørende denne kaution. Nedskrivninger på udlån vedrørende bankens egne kunder udgør dermed 25,6 mio. kr. mod 41,0 mio. kr. i Skat af årets resultat udgør 15,6 mio. kr. svarende til en effektiv skattesats på 26,3 %. Den maksimale krediteksponering ekskl. krediteksponeringen på handelsbeholdningen udgør 9.035,0 mio. kr., hvoraf garantier udgør 1.253,8 mio. kr. (Mio. kr.) Detail 7.175, ,4 Erhverv 716,8 622,6 Institut 142,1 150,1 Stat 1.000,4 947,9 I alt 9.035, ,0 Årets resultat udgør 43,7 mio. kr. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på 5 kr. pr. aktie svarende til et samlet udbytte på 13,6 mio. kr. Balance, risikoeksponering og kapitalforhold Balancen udgør 9.615,9 mio. kr. ved udgangen af 2010, hvilket er et fald på 53,0 mio. kr. sammenlignet med balancen ved starten af året. Udlånet udgør 6.666,8 mio. kr. pr. 31. december I forhold til udlånet ved årets start udgør væksten Som det fremgår af tabellen udgør detail langt hovedparten af krediteksponeringen. En fordeling af detaileksponeringen efter kreditkvalitet er vist i grafen nedenfor. 81,0 % af krediteksponeringen placeret i risikoklasserne 7-10, hvor der er en meget lille sandsynlighed for, at kunderne misligholder deres forpligtelser. Misligholdte eksponeringer (M) udgør 62,1 mio. kr. mod 48,3 mio. kr. ved udgangen af Indtægter, omkostninger og O/I-nøgle Mio. kr % % % % 100 Krediteksponeringen på detail Procent 40 % 30 % 20 % 10 % K Pr 40 % 30 % 20 % % 0 % M % Indtægter Omkostninger O/I-nøgle % 14 Indtægter, omkostninger og O/I-nøgle

17 Lån & Spar Aktionæren Fokus på resultater Det er ikke kun over for kunderne, vi ønsker at sætte høje standarder. Vi vil også give vores aktionærer et attraktivt afkast i forhold til risikoen. Vi har som nævnt et mål om, at vi i 2013 når en basisindtjening efter nedskrivninger på mindst 100 mio. kr. Det vil være tæt på en fordobling af den basisindtjening, vi har realiseret for Planen er ambitiøs, men ikke urealistisk. Vi er kommet godt fra start med strategien frem mod 2013, og vil i de kommende år sætte flere aktiviteter i gang for at sikre den vækst, der skal bringe os i mål. Oversigten nedenfor viser de væsentligste nøgletal for Lån & Spar-aktien. Nøgletal pr. aktie (kr.) Årets resultat 17,5 12,7 Indre værdi 292,0 275,9 Udbytte 5,0 0,0 Børskurs/årets resultat 15,7 22,4 Børskurs/indre værdi 0,9 1,0 Aktionærer Lån & Spar er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Størstedelen af aktierne er imidlertid ejet af faglige organisationer og er omfattet af aktionæroverenskomster. Disse aktier omsættes derfor normalt kun inden for denne kreds af aktionærer. Aktionærer der ejer mere end 5 % af aktiekapitalen fremgår af årsregnskabet note 50. De resterende aktier er primært fordelt på en række private aktionærer. Kursudvikling Kursudviklingen i Lån & Spar-aktien er vist i grafen nedenfor med sammenligning med udviklingen i OMXC20-indekset. Kursen på Lån & Spar-aktien var ved udgangen af 2010 på 275. Kursudvikling Kurs Lån & Spar OMXC20 Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 5 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2010, hvilket svarer til 31,0 % af årets resultat. Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 16. marts 2011 kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. 15

18 Regnskabsberetning Ved Finanstilsynets inspektion i foråret blev vi bekræftet i vores vurdering af kreditkvaliteten, idet Finanstilsynet overordnet konkluderede, at kreditkvaliteten er bedre end gennemsnittet for danske pengeinstitutter. Erhvervseksponeringen er primært sammensat af organisationer og institutionelle investorer. Instituteksponeringen består af tilgodehavender hos danske og udenlandske banker. Både erhvervs- og instituteksponeringerne er kendetegnet ved en høj kreditkvalitet. Statseksponeringen består af et tilgodehavende hos Danmarks Nationalbank, som almindeligvis ikke vurderes at indebære nogen reel kreditrisiko. Obligationsbeholdningen udgør 1.372,1 mio. kr. ved udgangen af 2010 mod 1.667,2 mio. kr. året før. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker udgør 501,7 mio. kr. mod 485,6 mio. kr. pr. 31. december Indlånet udgør 8.112,9 mio. kr. pr. 31. december 2010 mod 8.193,5 mio. kr. pr. 31. december Den 30. september 2010 udløb Bankpakke I, og den ubegrænsede statsgaranti for indlån blev erstattet af Indskydergarantifondens dækning af den enkelte kundes indlån op til euro. Overgangen er forløbet uden større udtræk af indlån og har ikke påvirket indlånsrenten. Bankens likviditet skal minimum udgøre 1.073,5 mio. kr. pr. 31. december Likviditeten udgør hele 2.883,0 mio. kr. eller 168,6 % mere end lovkravet. I forhold til 10 %-kravet udgør overdækningen 186,5 %. (Mio. kr.) Stat 75,7 11,2 Realkredit 1.242, ,8 Øvrige 54,2 5,2 Obligationer i alt 1.372, ,2 Udlån og indlån Mio. kr Udlån og i Mio. kr Markedsrisikoen omfatter primært renterisiko, aktierisiko og valutarisiko. Renterisikoen ved en rentestigning på 1 %-point udgør 18,1 mio. kr. ved udgangen af 2010 mod 21,6 mio. kr. pr. 31. december Udlån Indlån (Mio. kr.) U Aktiebeholdningen i balancen udgør 141,6 mio. kr. og 125,6 mio. kr. inklusiv ikke afregnede handler. Aktierisikoen kan udtrykkes som et fald i markedsværdien på 12 %, svarende til en middel negativ markedsudvikling, og vil betyde et kurstab på 15,1 mio. kr. Ved udgangen af 2009 udgjorde aktierisikoen 16,0 mio. kr. Vi er kun i begrænset omfang eksponeret i udenlandsk valuta. Valutaeksponeringen er opgjort til 46,1 mio. kr. mod 45,2 mio. kr. pr. 31. december %-krav 1.006, ,2 15 %-krav 1.073, ,6 Likviditet 2.883, ,7 Overdækning 168,6 % 196,1 % Det er værd at bemærke, at banken primært er finansieret med indlån og egenkapital, og derfor ikke er afhængig af store lån på pengemarkedet, som løbende skal refinansieres. 16

19 Regnskabsberetning Egenkapitalen udgør 730,9 mio. kr. mod 685,2 mio. kr. ved udgangen af Stigningen skyldes primært årets overskud. En omvurdering af bankens domicilejendomme ved udgangen af året har medført et fald i opskrivningshenlæggelserne på 2,3 mio. kr. (Mio. kr.) Kernekapital 637,0 602,0 Basiskapital 746,0 718,2 Risikovægtede poster 4.075, ,8 Solvens 18,3 % 18,0 % Solvensbehov 9,1 % 10,9 % Nødvendig solvens 11,7 % 12,1 % Solvensen udgør 18,3 % mod 18,0 % pr. 31. december Solvensbehovet udgør 9,1 %. Den nødvendige solvens er opgjort til 11,7 %, og er således det højeste krav til bankens kapital. Forskellen op til solvensen udgør 6,6 %-point, og svarer til 269,0 mio. kr. i kapital. Det er vores målsætning at opretholde kapitalberedskabet til eventuelle strategiske formål og til at imødegå følgerne af en eventuel længerevarende lavkonjunktur. Begivenheder efter balancedagen Efter regnskabsårets afslutning er Amagerbanken A/S gået konkurs. Lån & Spar har ikke krediteksponeringer af betydning mod Amagerbanken. Sammen med de øvrige danske pengeinstitutter hæfter vi imidlertid for tab, der dækkes af Garantifonden for Indskydere. Størrelsen af tabet er ikke kendt på tidspunktet for offentliggørelse af årsrapporten. Den seneste opgørelse af Lån & Spars andel af pengeinstitutternes samlede indeståelse over for Garantifonden for Indskydere udgør 0,71 %. 17

20 Forventninger til fremtiden Forventninger til fremtiden I 2010 har vi som planlagt udvidet bankens forretningsmæssige fokus og har fået en stærkere position inden for kapitalforvaltning og erhvervsfinansiering. Det er vores forventning, at synergierne inden for disse to områder vil være to vigtige støttepunkter for en fortsat vækst i Banken fastholder desuden sin vision og mission, ligesom strategien med klare mål for vækst og indtjening frem mod 2013 stadig står ved magt. Strategien formulerede blandt andet, at målet for basisindtjening om tre år er 100 millioner kroner, hvad der stadig er et realistisk sigtepunkt bliver et spændende år. De mange tiltag og nye initiativer vil udmønte sig i øget aktivitet og en mere alsidig profil Det er vores opfattelse, at opbremsningen på boligmarkedet er afløst af mere realistiske prisforventninger, og at det sammen med det fortsat lave renteniveau vil medvirke til et aktivitetsniveau, der stiger i en fornuftig takt. Det samme gælder investeringsområdet, hvor investorer med fordel kan placere penge med et langt tidsperspektiv. Som nævnt tidligere i beretningen har loyalitetsbankerne givet god tilgang af kunder, ligesom vi med Partnerservice er gået ind på et helt nyt aktivitetsområde. I 2011 vil loyalitetsbankerne også være en uhyre vigtig kanal for profilering og kunderekruttering. Vi vil også fortsætte med at øge antallet af rådgivningscentre, og forventer at åbne 1-2 nye rådgivningscentre i Partnerservice har vi planer om at udvide ved at indgå samarbejde med flere banker og sparekasser. Vi er fortsat åbne for vækst gennem opkøb og fusion. Banken bygger på en kontrolleret vækst, men hvis de rette muligheder byder sig, er vi også klar til at tage et større spring fremad på markedet. På de indre linjer vil der fortsat være fokus på efteruddannelse, styrkelse af kompetencerne og den personlige rådgivning. Der er ingen tvivl om, at det ikke mindst er gennem kvaliteten af vores rådgivning i Lån & Spar, at vi kan skille os markant ud på markedet. Derfor vil vi også i 2011 målrettet styrke vores faglige kompetencer i rådgivningscentrene. Samlet set er det vores forventning, at 2011 bliver et spændende år for Lån & Spar, og at de mange tiltag og nye initiativer vil udmønte sig i øget aktivitet og i en mere alsidig profil for banken. For 2011 forventer vi en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet mio. kr. Resultatforventningen er baseret på en forventning om en let positiv konjunkturudvikling. Det vil sammen med bankens strategiske tiltag give mulighed for yderligere vækst i forretningsomfanget. 18

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2010 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2010 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 9. februar 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 8. februar 2012 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Kvartalsrapport for Lån & Spar Bank A/S 29. oktober KVARTALSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning... 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2012 Halvårsrapport

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 9. maj 2012 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2013 Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2014 Halvårsrapport

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. oktober 2015 Kvartalsrapport 1.-3.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 3. november 2014 Kvartalsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 6. februar 2013 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 3. november Kvartalsrapport 1.-3. kvartal

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 9. februar 2017 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2016 Halvårsrapport 2016

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. april 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 9. februar 2016 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. maj 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere