God læselyst. Center for Indlejerede Software Systemer. Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God læselyst. Center for Indlejerede Software Systemer. Forsknings- og Innovationsstyrelsen"

Transkript

1

2 Jo mere virksomheder investerer i forskning og uddannelse, des bedre er deres muligheder for at udvikle nye produkter. Informations- og Kommunikations Teknologi er en vigtig faktor, når det gælder om at skabe innovation i danske virksomheder. Danmark har en høj produktivitet, men står samtidig i en situation med voksende mangel på arbejdskraft og øget international konkurrence. Det rammer selv de mindre virksomheder i det regionale Danmark. Informations- og Kommunikations Teknologi kan bruges til at effektivisere eksisterende produktions- og arbejdsprocesser og til at bygge ny funktionalitet ind i eksisterende produkter. I Danmark er der allerede udviklet mange løsninger, som kan videreudvikles til andre virksomheder. Vi har samlet en række af de nyeste løsninger i denne pjece. Sigtet er at formidle de gode cases og give inspiration til virksomheder, som står på trappen til at tage ny teknologi i brug. Teknologierne er udviklet i tæt samarbejde mellem virksomheder, universiteter og de regionale kompetencecentre. Pjecen udgør en del af formidlingsprojektet Teknologikaravanen, som er et 1-årigt projekt, der gennemføres med tilskud fra Forsknings- og Innovationstyrelsen under Videnskabsministeriet. God læselyst Ole Lehrmann Madsen ISIS Katrinebjerg/Alexandra Instituttet A/S Bo Balstrup Center for Software Innovation Kim Guldstrand Larsen Center for Indlejerede Software Systemer Niels Henrik Helms Knowledge Lab Thomas Alslev Christensen Forsknings- og Innovationsstyrelsen Tom Togsverd DI ITEK

3 Maysound Music Player er den første dedikerede musikafspiller til sengen. Maysound Music Player anvendes med stor fordel på hospitaler, klinikker og behandlingssteder. Desuden bruges den på wellness centre og i private hjem. Musikafspilleren udnytter akustiske teknikker, som gør det muligt at skabe en stereo-lydkuppel af meget stor akustisk kvalitet omkring hovedet på lytteren. Maysound Music Player sælges til hospitaler og sundhedssektoren i øvrigt sammen med MusiCure - musik som medicin specialudviklede musikbehandlingsprogrammer fra Gefion Records. Musikafspilleren anvendes til behandling af stress, til opvågning, til beroligende behandling i forbindelse med procedure før/under og efter narkose, i forbindelse med blodtrykssænkende behandling etc. I Danmark forhandles Maysound Music Player af Tempur (www.tempurmed.dk).

4 Intelligent styring af klimaet i grisestalden gør landmandens arbejde nemmere. Tidligere målte man temperatur, luftfugtighed og en række andre klimafaktorer i stalden for at ramme en idealtilstand for grisene. Nu kan en computer hjælpe med at styre klimaet. Computeren modtager løbende informationer fra diverse sensorer i stalden om grisenes adfærd og tilstand. Systemet kan hele tiden rette ind og sørge for, at dyrene har det bedst muligt. Systemet regner ud, hvad der skal gøres, så dyrene har det optimalt. Det er en intelligent styring af klimaet i grisestalden. Edderkoppen er et interaktivt klatrestativ til skolens legeplads. Klatrestativet fremmer kreativ leg. Edderkoppen fungerer som et klassisk klatrestativ, men har samtidig spil og andre legeaktiviteter. Edderkoppen forener det traditionelle med et interaktivt legetøj, som inspirerer og udvikler børns leg og læring. Edderkoppen kan også bruges til at hjælpe handicappede. Legepladsen kan medvirke til at motivere og stimulere bevægelseshæmmede.

5 Fjernstyringen til container terminalen er et eksempel på anvendelse af ny teknologi i kendte produkter. I stedet for at tænke traditionelt i knapper og taster, har CSI her anvendt gyroteknikken, hvor små bevægelser og vip styrer kranens retning og bevægelse. En indbygget sikkerhed i styringen vil kunne afbøde, at pludselige bevægelser bringer kranen til uhensigtsmæssige handlinger. Gyroteknikkens anvendelse løfter blot en lille flig af nye muligheder for at tænke og udvikle utraditionelt og mere brugervenligt. Containerterminalen er en model i skala 1-87 udlånt af Heljan. Kunstigt intelligente antenner, som kan bruges på ting, der er i bevægelse, f.eks. skibe og militærkøretøjer, er en helt ny generation af antenner. Selv under vanskelige vejrforhold kan der kommunikeres gennem antennen. Et skib kan bevare telefon- og datakommunikationen, hvilket øger sikkerheden. Skibet får også et udvidet alarmsystem, som selv giver besked, hvis der er registreret en fejl. Softwaren kan altså simulere, at sensoren virker - samtidig med at den sender signal om, at noget er i stykker. På den måde mister skibet ikke kontakt til omverdenen, selv om en enkelt komponent skulle være i uorden.

6 Timco Electronic ApS stod i en situation, hvor de skulle træffe valg om nyudvikling af deres autopilot til både. Udfordringen lå i at afstikke projektet, afsøge markedet og finde egnet indlejret soft- og hardware, efterfulgt af afprøvning gennem et Proof of Concept. Gennem afprøvning og risikoidentificering kom man efterhånden frem til den tekniske grundplatform, som skulle bære den nye autopilot. Efter opbygning af grundplatformen, kunne CSI give Timcos medarbejdere en Teknologi Injektion, så de var i stand til at lægge applikationer m.v. på platformen og selv arbejde videre på produktet. En verdensnyhed så dagens lys i april 2008, da Servodan A/S præsenterede en helt ny form for lysstyring og kvalitet som ikke er set tidligere. Ved hjælp af sensorer, controllere og kunstige vinduer, kan man nu genskabe dagslys i rum helt afskåret fra almindelig indstråling fra almindeligt sollys. Center for Software Innovation var med i processen omkring Proof of Concept og prototype udviklingen. Den nye form for lysstyring og belysning vil i fremtiden være medvirkende til at skabe bedre inde- og arbejdsklima i offentlige bygninger og på arbejdspladser.

7 See-mi kan hjælpe til at undgå højresvingsulykker mellem højresvingende køretøjer og ligeudkørende cyklister. Når cyklister skal lige ud i et vejkryds, løber de en høj risiko for at blive inddraget i en trafikulykke p.g.a. højresvingende køretøjer. Den risiko formindskes med See-mi, som anvender RFID teknologi på en unik måde. Teknologien kræver ingen installation i lastbilerne. Cyklisterne kan på et display på trafiklyset se, om det er sikkert at fortsætte ligeud. Alice kan bl.a. læse internetsider og s højt for svagtseende. Med en computer, der har flere menneskelige kendetegn, bliver det muligt at hjælpe handicappede. Alice kan også bruges som en virtuel sekretær, der kan oplyse om mødedeltageres kalender, hvordan man kommer hen til mødelokalet og hvor mødet holdes. I sprogpædagogisk sammenhæng kan Alice bruges til at undervise hørehæmmede børn og voksne i korrekte mundstillinger for udtale i kraft af evnen til at gøre ansigtet gennemsigtigt. Ideen er at skabe en virtuel underviser, som instruerer, inspirerer og korrigerer brugeren og derved giver en større fornemmelse af autentisk undervisning.

8 GoalRef er en intelligent bold, der sender et signal til dommeren, når den passerer målstregen. Den er udviklet i et samarbejde mellem virksomheden GoalRef, Alexandra Instituttet A/S og Datalogisk Institut, Aarhus Universitet samt boldproducenten Select. GoalRef er et projekt under Alexandra Instituttets kompetencecenter ISIS Katrinebjerg. Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har besluttet at bruge intelligente Select-bolde ved VM i Kroatien i januar 2009, men teknologien vil i fremtiden også kunne bruges til bl.a. fodbold og ishockey, til både professionelt brug og fritidsbrug. Modellen af et stålproduktions anlæg fra Belgien, er en demonstration af styring og optimal planlægning. Som manglen på arbejdskraft bliver mere tydelig og energi priserne stiger, er det åbenlyst, at det bliver mere og mere ønskværdigt at drive et givent produktionsanlæg optimalt eller nær-optimalt. Hvordan kan man optimere arbejdsgangen, når den rå jernmalm skal flyttes rundt? Det er en kompleks proces, og CISS hjælper med til at regne ud, hvordan det kan gøres med så få ressourcer som muligt. Eksemplet viser et stålproduktions anlæg, men der foreligger intet specielt i værkets opførsel, som gør, at de anvendte metoder for styring og optimal planlægning ikke er generelt anvendelige.

9 Danisco Session SIMAP web-server DB SIMAP DB Log-in Java-applet LAN Danisco DB Krypteret bud Dyrker DKS DB Budafgivning Beregning 3D EarSim tillader kirurgen at øve sig grundigt før en operation. Tindingebenets tætte koncentration af bl.a. nerver gør det vanskeligt at operere i mellemøret og det indre øre. Derfor har forskere udviklet simuleringsværktøjet 3D EarSim til kirurgen. I 3D EarSim-systemet betjener kirurgen et naturtro bor under en virtuel operation. Billederne viser et kirurgisk relevant udsnit af tindingebenet. Det, der er tegnet med en grøn farve, er ansigtsnerven som kirurgen skal undgå at berøre med sit bor, da dette kan forårsage permanente ansigtslammelser. 3D EarSim er under produktmodning og vil i løbet af 2008 blive tilgængelig for ørekirurger verden over. Secure Multiparty Computing sikrer, at man kan dele en hemmelighed med andre uden at røbe den. Og man kan oven i købet regne på disse hemmeligheder, så at sige uden at kigge på dem. Stærkt forsimplet går systemet ud på at fordele en beregning ud over et antal forskellige computere. Nu har teknologien fået sin første praktiske anvendelse i et nyt auktionssystem til Kontraktbørsen for handel med sukkerkontrakter. Ud over auktioner kan systemet bruges til databasesamkøring og benchmarking, hvor deltagerne har behov for at kombinere hemmelig viden med andre uden at skulle kompromittere deres egne hemmeligheder.

10 LIWAS registrerer vejens beskaffenhed og giver besked videre til bilisterne. Det betyder, at bilisterne ved, hvad de kører på, og hvad der sker længere fremme både med føret og trafikken. LIWAS kan derfor reducere antallet af ulykker i trafikken. LIWAS kan monteres i biler, lastvogne, busser etc. eller stå som standere ved vejkanten. Ved hjælp af sensorer og standere bidrager teknologien til at øge trafiksikkerheden og reducere miljøbelastningen. Teknologien kan bruges til at give føreren besked, om kørefladen er tør, om der er olie på vejen, samt om mængden af vand eller is på vejen. InfoGalleri er et softwarekoncept til at udstille digitalt indhold på interaktive displays (f.eks. infostandere, storskærme, projektioner, gulvdisplays) i det fysiske rum. Sådanne displays bliver et dynamisk alternativ til den fysiske plakat. Med redaktionsværktøjet kan man sende indhold ud til relevante målgrupper. Den hurtige opdatering formidler fra minut til minut dit budskab ud til målgruppen: det kan være et slagtilbud en time før lukketid på displays i supermarkedet; eller en aktuel event, der skal gøres reklame for på alle displays i et indkøbscenter. InfoGalleri giver samtidigt et interaktivt alternativ til almindelige in-store skærme, som kun giver mulighed for envejs-kommunikation. På InfoGalleri præsenteres indholdet, som f.eks. kan være video, tilbud eller nyheder, derfor i en anderledes og opsigtsvækkende grafik. De besøgende eller kunderne kan få mulighed for dialog i form af kommentarer, afstemning og egne opslag. For at målrette indholdet og gøre det interaktivt anvendes bl.a. sensorer og bluetooth til at tilpasse indholdet til brugerne, og måske overraske dem, når de kommer i nærheden af et display. InfoGalleri er allerede i anvendelse på landets største biblioteker og en række andre kulturinstitutioner og offentlige forvaltninger.

11 Soundspot er blevet udviklet til den japanske interaktionskunstner Mariko Moris udstilling Oneness på kunstmuseet ARoS. Det er en nyskabende og interaktiv formidlingsform. Formidlingstiltagene, kaldet The Sound & Contemplations of Art, præsenterer med den nyeste teknologi de besøgende for sammenhænge og baggrunde for kunstnerens værker. The Sound & Contemplations of Art bestod bl.a. af lydzoner i selve udstillingen, hvor publikum selv aktiverede Mariko Moris stemme, der fortalte om tanker og idéer bag værkerne. Bosted Systemet er et socialpædagogisk it-værktøj, der er udviklet specielt til at dække hverdagens behov for dokumentation og videndeling på de sociale tilbud i Danmark. Ansatte på landets tilbud kan spare ressourcer ved at implementere Bosted Systemet til den daglige dokumentation og administration og derved få mere tid til omsorg. Bosted Systemet tilbyder en brugervenlig og struktureret tilgang til det socialpædagogiske arbejde. Systemet giver en daglig kvalitetssikring af observationer, aktiviteter, beskrivelse af borgernes hverdag og gennemførelse af individuelle planer, herunder effektmåling og kvalitetssikring.

12 ISIS Katrinebjerg er et regionalt IKT-kompetencecenter under den Regionale IKT-satsning med kompetencer inden for pervasive computing, pervasive healthcare, samt interaktive rum, bygninger og byrum. Alexandra Instituttet A/S er operatør på ISIS Katrinebjerg, hvor der desuden arbejdes med områderne new ways of working, avanceret visualisering og interaktion, forretningsfor-ståelse, pervasive positioning og it-sikkerhed. Knowledge Lab er et regionalt IKT-kompetencecenter, hvis fokusområde er anvendelsen af digitale teknologier i lære- og vidensprocesser. IKT skal her ses som både de værktøjer og den (infra-) struktur, der muliggør nyttiggørelse, distribuering og udvikling af viden som individuel ressource, økonomisk ressource og ledelses- og styringsressource, og som derigennem muliggør lære-, videns- og innovationsprocesser.

13 DI ITEK er DI s branchefællesskab for it, tele, elektronik og kommunikationsvirksomheder. DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation med mere end medlemsvirksomheder dækkende brancher som fremstilling, Forsknings- og Innovationsstyrelsen er en offentlig myndighed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Styrelsens aktiviteter vedrører bl.a. forskning og innovation, kommercialisering af forskning og samspil mellem videninstitutioner og erhverv. Styrelsen er desuden sekretariat for bl.a. Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Teknologi- videnrådgivning, service, transport og handel. DI har 18 karavanen gennemføres med tilskud fra Forsknings- og Innovati- regionalforeninger. onsstyrelsens midler til IKT-kampagnen - en del af Den Regionale IKT-satsning. IKT-kampagnen er en formidlingsindsats, der skal skabe formidlende og støttende aktiviteter omkring Den Regionale IKT-satsning. Formålet er at støtte og øge udbyttet af den øvrige IKT-satsning. CISS er et regionalt IKT-kompetencecenter under den Regionale IKT-satsning. CISS er blandt de førende inden for indlejrede software systemer, ikke blot i Danmark men også i Europa. Centeret arbejder inden for 11 forskellige fokusområder omkring indlejret software. På hvert område forskes i ny viden og der udvikles nye metoder og processer, der kommer vores samarbejdspartnere til gode, hvad enten det er virksomheder, andre forskningsinstitutioner eller noget helt tredje. De 11 CSI er et regionalt IKT-kompetencecenter, som har spidskompetence inden for embedded software. CSI formidler viden om den nyeste informations- og kommunikationsteknologi til alle - fra den lille iværksætter til den store industrielle virksomhed. Gennem fokusområder er: HW/SW Co-design, objektorienteret analyse rådgivning støtter CSI aktivt produktinnovationen i virksomhe- og design, trådløse netværk, optimal skedulering, højniveau derne, og med hands-on læring kan CSIs specialister hæve virk- programmeringssprog, validering og test af indlejrede systemer, somhedens kompetenceniveau. CSIs kompetente medarbejdere indlejrede og tidstro operativsystemer og platforme, intelligente sparrer, vejleder og guider hele vejen fra idé, over valg af soft- og sensornetværk, modeldrevet udvikling samt it i automation. hardware, til færdigt produkt.

14 Din virksomhed kan kvit og frit få et rådgivningsbesøg af to timers varighed af en repræsentant fra et af de fire kompetencecentre CISS, CSI, Knowledge Lab og ISIS Katrinebjerg. Repræsentanten vil rådgive jer om, hvordan jeres virksomhed, med dens specifikke forretningsområde ville kunne få gavn af at indgå i Forsknings- & Udviklingsprojekter, samt drøfte aktuelle, igangværende forskningsprojekter med jer. Læs mere på og bestil besøg af en repræsentant. Mette Bjørn-Andersen Erhvervspolitisk konsulent DI ITEK H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V tlf:

15 idéerne kommer til dig

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og

Læs mere

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER Letlæst inspirationshæfte med idékatalog, kort gennemgang af teknologier samt eksempler på kørende og kommende systemer ALEXANDRA INSTITUTTET, feb. 2010 KOLOFON

Læs mere

26. september 2011. Det Digitale Samfund

26. september 2011. Det Digitale Samfund Det Digitale Samfund Dette notat er et indspil til Forsk2020 skrevet i samarbejde mellem Institut for Datalogi og Institut for Informations- og medievidenskab - Aarhus Universitet, Datalogisk Institut

Læs mere

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk er udgivet af, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Hjemmeside: www.itst.dk Publikationen udleveres gratis, så længe lager

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

SummIT 2013. 22. maj 2013. Axelborg. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it?

SummIT 2013. 22. maj 2013. Axelborg. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it? SummIT 2013. 22. maj 2013. Axelborg Konferencetemaer og oplægsholdere The Future is IT Are you ready to face it? LOKALEOVERSIGT: Hammerich 1 Anvendelse: Mobil og pervasive læring Et kig ind i fremtiden:

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT

TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT 19.-20. januar 2005 «EN KONFERENCE I REGI AF DEN JYSK-FYNSKE IT-SATSNING TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT V E J E N T I L F O R S K N I N G S B A S E R E T I T - I N N O V A T I O N Projekt udstillet

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Vi har meget at lære Danmark står nu, og i de kommende år, overfor flere store udfordringer. Hvorvidt

Læs mere

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 1 ISIS KATRINEBJERG... 7 1.1 Executive summary... 7 1.2 Organisation... 8 1.2.1 Styregruppe... 8 1.2.2 Projektledelse mm...

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Interaktive touch-skærme rykker ind i daginstitutioner, på skoler og plejehjem

Interaktive touch-skærme rykker ind i daginstitutioner, på skoler og plejehjem BUDSKABSPLAKATER NEMT OG HURTIGT Nem og hurtig tilgang til alle relevante opslag, budskaber og informationer. side 19 10 VIGTIGE PUNKTER NÅR DU INDRETTER Hvor vil I hen? Hvilke behov vil I have opfyldt?

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark digitalisér 2010 Foto: Jakob Mark IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010-1 - DigITAlisér 2010 digitalisering af hele Danmark Af Jørgen Abild Andersen, direktør, IT- og Telestyrelsen Foto: Martin

Læs mere

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er No 1 // Februar 2007 The Innovation & Venture Magazine TEMA // Den gode idé Hvordan opstår den, og hvordan kommer den videre? 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation Har du en god ide?

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere