Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 3200

2 Copyright 2013 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse af udstyr. S-ICD, SQ-RX og Q-TRAK er alle registrerede varemærker tilhørende Cameron Health, Inc. Q-GUIDE og Q-TECH er alle varemærker tilhørende Cameron Health, Inc. Vejledninger og anden skriftlig dokumentation må ikke kopieres eller distribueres uden tilladelse fra Cameron Health, Inc. Cameron Health, Inc. 905 Calle Amanecer Suite 300 San Clemente, CA USA CARDIAC ( ) Cameron Health BV World Trade Center Nieuwe Stationsstraat KS Arnhem Nederlandene CARDIAC ( )

3 GENEREL BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse 1 Indikationer 1 Kontraindikationer 1 Advarsler og forholdsregler for programmeringsenheden 1 Generelt...1 Elektrostatisk afladning (ESD)...3 Advarsler og forholdsregler i forbindelse med S-ICD-systemet 3 Generelt...3 Brug af andre medicinske terapimetoder/diagnostiske procedurer...4 Elektromagnetisk interferens (EMI) uden for hospitalsmiljøet...5 Potentielle komplikationer...5 FUNKTION Opsætning af Q-TECH Programmeringsenhed 7 Emballage...7 Opladning af programmeringsenheden...7 Brug af Q-TECH Programmeringsenheden 8 Aktivering af programmeringsenheden...8 Placering af programmeringsenheden i pausetilstand...9 Sådan slukkes programmeringsenheden Brug af programmeringsenhedens kontaktskærm Brug af staven Navigation Skærmoverskrift Navigationspanel Genstart af programmeringsenheden Konfiguration af Q-TECH Programmeringsenhed 15 Konfiguration af programmeringsenhedens indstillinger Dato og tidsformat Tidszone Sprogpræference Printervalg Programmeringsenhedens softwareversion Svenska Español Slovenská Português Italiano Deutsch Français Nederlands Dansk Česky English

4 FUNKTION (fortsat) Betjeningstilstande for Q-TECH Programmeringsenhed 21 Online funktionsmåde Offline funktionsmåde Betjeningstilstande for SQ-RX-anordningen 23 Tilstanden Shelf (Lagring) Tilstanden Therapy On (Terapi til) Tilstanden Therapy Off (Terapi fra) Tilslutning til og frakobling fra SQ-RX-anordningen 24 Scanning for SQ-RX-anordninger Tilslutning til SQ-RX-anordningen Tilslutning til en SQ-RX-anordning i lagringstilstanden: Afslutning af en patientsession Programmering af SQ-RX-anordningen ved implantation 29 Indtastning af elektrodeoplysninger Oprettelse af patientjournalen Automatisk konfiguration Programmering af terapiparametre Defibrillationstest Udførelse af SQ-RX-kontrol 42 Konfiguration af måling og automatisk opsætning Visning af SQ-RX-anordningens status Visning af lagrede episoder Udskrivning af rapporter fra programmeringsenheden 45 Udskrivning af rapporter Oversigtsrapport Registreret S-EKG-rapport Episoderapport S-EKG-funktioner 49 S-EKG-markører på rytmestrimler S-EKG-skalaindstillinger Registrering og visning af S-EKG-strimler Menuen Utilities (Funktioner) 52 Anskaffelse af reference-s-ekg Bipperkontrol Manuel konfiguration Smart-ladning... 57

5 Yderligere funktioner på programmereringsenheden 59 Livsreddende stød Manuelt stød S-ICD-systemmagnet, model VEDLIGEHOLDELSE Opladning af programmeringsenheden Rengøring af programmeringsenheden Vedligeholdelse Vedligeholdelsescheck Sikkerhedsforanstaltninger Udtjent programmeringsenhed FEJLFINDING Printeren kan ikke udskrive Ingen tilgængelig printer Kontaktskærm inaktiv mens tilsluttet vekselstrøm Tab af kommunikation med printer Kan ikke kommunikere med SQ-RX-anordningen OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER Federal Communications Commission (FCC) USA /5/EF (R&TTE direktivet) EMI/RFI DEKLARATIONER Deklaration om elektromagnetiske emissioner Deklaration om elektromagnetisk immunitet, part Deklaration om elektromagnetisk immunitet, part Anbefalede separationsafstandes EMI/RFI-oplysninger SPECIFIKATIONER Retningslinjer for produktet Specifikationer Nominelle specifikationer DEFINITION AF SYMBOLER PÅ PAKKENS ETIKETTERING Emballage Symbols: Q-TECH Programmeringsenhed Emballage Symbols: Stav for Q-TECH Programmeringsenhed GARANTI Garanti Svenska Español Slovenská Português Italiano Deutsch Français Nederlands Dansk Česky English

6

7 Beskrivelse GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED Q-TECH Programmeringsenhed ( programmeringsenheden ), model 3200, er en del af S-ICD-systemet fra Cameron Health/Boston Scientific, som er ordineret til patienter, hvor behandling af hjertearytmi er berettiget. De andre komponenter af S-ICD-systemet omfatter SQ-RX-pulsgeneratoren ( SQ-RXanordningen ), Q-TRAK-subkutan elektrode ( elektroden ) og Q-GUIDE-instrumentet til indføring af subkutane elektroder ( EIT ). Programmeringsenheden kommunikerer trådløst med SQ-RX-anordningen for at gøre det muligt at justere programmerbare indstillinger og indsamle data. S-ICD-systemet er beregnet til at være brugervenligt og til at forenkle patientbehandling. S-ICD-systemet kommer med en mængde forskellige automatiske funktioner, der er beregnet til at reducere den mængde tid, der er nødvendig for implantation, indledningsvis programmering og patientkontrol. Indikationer S-ICD-systemet er beregnet til at administrere defibrillationsterapi for behandling af livstruende ventrikulære takyarytmier i patienter uden symptomatisk bradykardi, uophørlig ventrikeltakykardi eller spontan, hyppigt recidiverende ventrikeltakykardi, som pålideligt kan afbrydes med anti-takykardipacing. Kontraindikationer Unipolære pacemakere er kontraindiceret for brug sammen med S-ICD-systemet. Advarsler og forholdsregler for programmeringsenheden Generelt Eksternt defibrillationsudstyr skal være tilgængeligt til øjeblikkelig anvendelse under implantationsproceduren og kontrolbesøg. Brug kun programmeringsenheden med den eksterne strømforsyning, der følger med programmeringsenheden. Brug af andet tilbehør kan beskadige programmeringsenheden. Den amerikanske netledning skal forbindes med et 110 VAC forsyningsnet. Alle andre netledninger skal forbindes med et 230 VAC forsyningsnet. Uden for USA sørg for at bruge den leverede netledning, der nøjagtigt matcher din vekselstrømsstikkontakt. For at undgå risiko for elektrisk stød må programmeringsenheden kun tilsluttes et forsyningsnet med beskyttelsesjording. Isolering af forsyningsnettet opnås ved at frakoble strømforsyningens AC forbindelsesstik. Programmeringsenheden eller den eksterne strømforsyning må ikke placeres således, at det er vanskeligt at frakoble denne ledning. 1

8 GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED 2 Brug aldrig en beskadiget ekstern strømforsyning eller en beskadiget programmeringsenhed. Programmeringsenheden er ikke vandtæt eller eksplosionssikker og kan ikke steriliseres. Den må ikke bruges i nærheden af brandfarlige gasblandinger inklusive bedøvelsesblanding, der indeholder luft, oxygen eller dinitrogenoxid. Bekræft, at programmeringsenheden kommunikerer med den tilsigtede implanterede SQ-RXpulsgenerator. Programmeringsenheden er udelukkende beregnet til brug af professionelle inden for sundhedssektoren. Programmeringsenheden kan forårsage radiointerferens, eller den kan afbryde funktionen af nærliggende udstyr. Det kan være nødvendigt at tage mildnende forholdsregler såsom omorientering eller omplacering af programmeringsenheden eller afskærmning af området. Programmeringsenheden er designet til at afgive radiofrekvenser (403,5 MHz og 2,5 GHz). Dette kan forårsage interferens med nærliggende udstyr. Elektrisk medicinaludstyr i nærheden skal overvåges nært, når programmeringsenheden anvendes. Tilstedeværelsen af andet udstyr i samme frekvensbånd (403,5 MHz for SQ-RX impulsgenerator og 2,5 GHz for printeren) kan forårsage interferens med kommunikation. I tilfælde af kommunikationsproblemer henvises der til afsnittet Fejlfinding i denne vejledning. Hvis programmeringsenheden anvendes i nærheden af andet medicinsk udstyr eller kontorudstyr, skal alt udstyr kontrolleres for at sikre normal funktion. Andet udstyr kan forårsage interferens med programmeringsenheden, selv hvis dette andet udstyr er i overensstemmelse med emissionskravene for International Special Committee on Radio Interference (CISPR). Brug af tilbehør, der ikke er godkendt af Cameron Health/Boston Scientific, kan resultere i øgede emissioner eller reduceret funktion af programmeringsenheden, og det kan forårsage utilsigtet adfærd af programmeringsenheden. Det er ikke tilladt at modificere programmeringsenheden. Udelukkende Cameron Health/Boston Scientific S-ICD-programmeringsenheden og den rette software må anvendes til kommunikation med og programmering af SQ-RX-pulsgeneratoren. Programmeringsenheden må ikke bortskaffes i forbrændingsanlæg eller afbrændes, og den må ikke udsættes for temperaturer på over 100 C. Dette kan resultere i, at programmeringsenheden eksploderer. Ingen dele af programmeringsenheden må demonteres eller ændres. Programmeringsenheden må ikke nedsænkes i nogen form for væske. Hvis programmeringsenheden bliver våd, kontakt Kundeservice for oplysninger om returnering af programmeringsenheden til Cameron Health/Boston Scientific. Forsøg ikke at tørre den i en ovn, mikrobølgeovn eller tørremaskine, da dette udgør en risiko for overophedning eller eksplosion.

9 GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED Programmeringsenheden må ikke opbevares på steder, hvor temperaturerne er uden for opbevaringsområdet, som er -10 C til 55 C. Udsættelse for høje temperaturer kan forårsage overophedning eller antændelse af programmeringsenheden, og det kan muligvis reducere programmeringsenhedens ydeevne og levetid. Misbrug (fx at den tabes eller knuses) kan beskadige programmeringsenheden. Hvis du har mistanke om, at programmeringsenheden er beskadiget, kontakt din lokale Cameron Health/ Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for instruktioner og returneringsemballage. Programmeringsenhedens display er fremstillet i glas eller akryl og kan knuses, hvis programmeringsenheden tabes eller den udsættes for kraftige stød. Brug ikke enheden, hvis skærmen er knust eller sprækket, da dette kan forårsage personskade. Kontakt den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for assistance eller reservedele. Elektrostatisk afladning (ESD) Programmeringsenheden kan være påvirket af ESD. Hvis ESD forekommer, og programmeringsenhedens funktionalitet er påvirket, forsøg da at nulstille programmeringsenheden eller kontakt den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for retningslinjer. Rør ikke ved, og forbind ikke fjernmålingsstaven med programmeringsenheden, medmindre forebyggende foranstaltninger for ESD anvendes. Advarsler og forholdsregler i forbindelse med S-ICD-systemet Før brug af S-ICD-systemet skal alle advarsler og forholdsregler i denne vejledning læses og overholdes. Se brugervejledningerne til SQ-RX-pulsgeneratoren, Q-TRAK-elektroden eller Q-GUIDE-instrumentet til indføring af elektroder for oplysninger om implantation og eksplantation af S-ICD-systemet. S-ICD-systemet indeholder sterile produkter, som udelukkende er til engangsbrug. Anordningen må ikke resteriliseres. Håndter altid S-ICD-systemets komponenter forsigtigt, og anvend korrekt steril teknik. Generelt Eksternt defibrillationsudstyr skal være tilgængeligt til øjeblikkelig anvendelse under implantationsproceduren og kontrolbesøg. Placering af en magnet over SQ-RX-pulsgeneratoren afbryder arytmidetektion og terapireaktionen. Når magneten fjernes, genoptages arytmidetektion og terapireaktionen. Et opbrugt batteri vil i sidste ende få SQ-RX-pulsgeneratoren til at holde op med at virke. Defibrillation og et stort antal opladninger forkorter den lange levetid for SQ-RX-pulsgeneratorens batteri. 3

10 4 GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED S-ICD-systemet er ikke blevet evalueret i forhold til pædiatrisk brug. S-ICD-systemet administrerer ikke pacing til længerevarende bradykardi, kardiel resynkroniseringsterapi (CRT) eller anti-takykardipacing (ATP). Brug af andre medicinske terapimetoder/diagnostiske procedurer Ekstern defibrillation eller cardioverter-defibrillation kan skade S-ICD-systemet. Undgå at placere defibrillationselektroder direkte over anordningen eller elektroden. Hjerte-lungeredning (CPR) kan forstyrre detekteringen kortvarigt og medføre en forsinkelse af terapien. En patient med et implanteret S-ICD-system må ikke udsættes for diatermi. Interaktionen i forbindelse med diatermibehandling med en implanteret SQ-RX-pulsgenerator kan beskadige SQ-RX-pulsgeneratoren og forårsage patientskade. Patienten må ikke udsættes for MR-scanning. MR-scanning kan beskadige SQ-RXpulsgeneratoren og forårsage patientskade. Elektrisk interferens eller støj fra kilder såsom elektrokirurgisk og monitoreringsudstyr kan forårsage interferens med kommunikationen mellem programmeringsenheden og SQ-RX-pulsgeneratoren eller resultere i upassende terapi. Hvis interferens forekommer, skal programmeringsenheden eller staven flyttes og omplaceres væk fra interferenskilden. Ioniserende strålebehandling såsom radioaktiv kobolt, lineære acceleratorer og betatroner kan påvirke S-ICD-systemets funktion negativt. Terapeutisk ioniseringsstråling kan ikke detekteres øjeblikkeligt. Strålingen kan dog beskadige de elektroniske komponenter i SQ-RX-pulsgeneratoren. Minimer risikoen for ioniseringsstråling på følgende måde:» Afskærm SQ-RX-pulsgeneratoren med et strålefast materiale uanset afstanden mellem SQ-RX-pulsgeneratoren og bestrålingsstrålen.» Ret ikke strålingsporten direkte mod SQ-RX-pulsgeneratoren.» Evaluer S-ICD-systemets funktion efter hver strålebehandling. Litotripsi og andre terapeutiske former for ultralyd kan skade SQ-RX-pulsgeneratoren. Hvis ultralyd er påkrævet, skal direkte flow af impulsbølger nær stedet med den implanterede SQ-RX-pulsgenerator undgås. Udvis forsigtighed under ablationsprocedurer. Programmer S-ICD-systemet til Therapy Off (Terapi fra). Hold strømbanen (elektrodespids til jord) så langt væk fra den implanterede SQ-RX-pulsgenerator og elektrode som muligt. Programmeringsenheden er ikke egnet til brug i tilstedeværelsen af en brændbar anæstetisk blanding med luft eller med ilt eller dinitrogenoxid.

11 GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED Elektromagnetisk interferens (EMI) uden for hospitalsmiljøet Eksponering for EMI eller statisk magnetiske felter kan afbryde detektion af takykardi og muligvis forårsage midlertidig hindring af terapilevering. EMI kan også aktivere levering af et stød i fraværet af takykardi. Automatisk måling og detektion af takykardier genoptages, når patienten bevæger sig væk fra kilden med EMI eller statisk magnetiske felter. For at minimere denne risiko, skal patienter rådes til at undgå kilder med EMI eller statisk magnetiske felter med en styrke >10 gauss eller 1 mtesla. Kilder med EMI omfatter, men er ikke begrænset til:» Højspændingsledninger» Lysbuesvejsningsudstyr» Elektriske smelteovne» Store radiofrekvenssendere (såsom radar)» Vekselstrømsgeneratorer på kørende motorer i biler» Kommunikationsudstyr (såsom højspændingsradiosendere) Kilder med stærke statisk magnetiske felter kan inkludere følgende:» Industrielle transformere og motorer» Store stereohøjtalere» Magnetiske stave såsom dem, der bruges i sikkerhedskontrollen i lufthavne Patienter skal søge medicinsk rådgivning hos lægen, før de træder ind i et område, hvor et opslået skilt netop forbyder patienter med en implanteret cardioverter-defibrillator eller pacemaker adgang. Potentielle komplikationer Potentielle komplikationer i forbindelse med implantation af S-ICD-systemet kan inkludere, men er ikke begrænset til følgende: Acceleration/induktion af atrielle eller Blødning ventrikulære arytmier Brud på den elektriske leder Bivirkning fremkaldt af Cystedannelse induktionsafprøvning Død Allergisk reaktion/bivirkning fremkaldt af systemet eller lægemidlet Forsinket terapilevering 5

12 GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED Ubehag ved eller forlænget ophelingstid for incision Fejl i elektrodeisoleringen Elektrodedeformation og/eller -brud Erosion/udstødelse Manglende terapilevering Feber Hæmatom Hæmothorax Forkert elektrodetilslutning til pulsgeneratoren Manglende evne til at kommunikere med pulsgeneratoren Manglende evne til at defibrillere eller pace Upassende pacing efter stød Upassende levering af stød Infektion Keloiddannelse Migrering eller løsrivelse Muskelstimulation Nerveskade Pneumothorax Ubehag efter stød/pacing Præmatur afladning af batteri Vilkårlige komponentfejl Slagtilfælde Subkutant emfysem Kirurgisk revision eller udskiftning af systemet Synkope Rødme, irritation, følelsesløshed eller nekrose i væv I tilfælde af potentielle komplikationer kan invasiv korrigerende handling og/eller modifikation eller fjernelse af S-ICD-systemet være nødvendigt. Patienter, som modtager et S-ICD-system, kan også udvikle psykiske sygdomme, som inkluderer, men ikke er begrænset til følgende: Depression Fantomstød Angst for stød 6

13 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Opsætning af Q-TECH Programmeringsenhed Emballage Programmeringsenhedens komponenter omfatter: Model 3200-programmeringsenhed med software installeret Model 3203-telemetristav Ekstern strømforsyning og vekselstrømsnetledning Efterse emballagen visuelt for at sikre, at indholdet er fuldkomment. Anvend ikke produktet, hvis der er tegn på skade. I tilfælde af skade skal produktet returneres til Cameron Health/Boston Scientific. Kontakt den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for instruktioner og returneringsemballage. Opladning af programmeringsenheden Programmeringsenheden er hovedsageligt beregnet til at blive anvendt, mens den er strømført med vekselstrøm, men den kan også anvendes på batteristrøm, så længe de interne batterier er tilstrækkeligt opladet. Programmeringsenheden genoplades, når den strømføres med vekselstrøm. Når programmeringsenheden ikke er i brug, anbefales det, at den forbliver tilsluttet til vekselstrøm for at sikre tilstrækkeligt opladede batterier. En batteripakke kan oplades fuldstændigt i løbet af 4 timer. Det kan dog tage længere tid, hvis programmeringsenheden anvendes, mens den oplades. Batteristatusindikatoren i øverste højre hjørne af skærmen viser hovedbatteriets strømstatus, når enheden er i brug: Alle fire søjler er oplyst (grønne) Batteriet er 100 % opladet. Tre søjler er oplyst (grønne) Batteriet er 75 % opladet. To søjler er oplyst (gule) Batteriet er 50 % opladet. Én søjle er oplyst (rød) Batteriet er 25 % opladet. 7

14 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION En af følgende advarselsskærme vises på programmeringsenheden, efterhånden som batteriets strømniveau gradvist bliver lavere. Programmer Battery Low (Programmeringsenhedens batteriniveau er lavt) Programmer Battery Critical (Programmeringsenhedens batteriniveau er kritisk) Out Of Power (Batteriet er tomt) Sådan oplades programmeringsenheden: 1. Forbind vekselstrømsnetledningen med programmeringsenheden (figur 1). Vekselstrømsport Figur 1: Tilslutning af vekselstrøm 2. Slut netledningen til en vekselstrømsstikdåse. Brug af Q-TECH Programmeringsenheden Aktivering af programmeringsenheden Programmeringsenhedens tænd-/slukknap sidder i fordybningen over og bag skærmens venstre hjørne. Tryk ned på, og hold knappen nede, indtil skærmen er aktiv (figur 2). 8

15 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Tænd/sluk Figur 2: Sådan tændes/slukkes programmeringsenheden Bemærk: Hvis programmeringsenheden ikke kan tændes, mens den strømføres med vekselstrøm via netledningen, skal netledningen først tages ud af programmeringsenheden. Tryk ned på, og hold programmeringsenhedens tænd-/slukknap nede, indtil skærmen er aktiv (figur 2). Derefter kan vekselstrømsnetledningen forbindes igen. Placering af programmeringsenheden i pausetilstand Programmeringsenheden har en pausetilstand, som aktiveres automatisk for at spare på strøm. Når denne tilstand er aktiv, er skærmbilledet tomt. Programmeringsenheden går i pausetilstand, når: Der trykkes kortvarigt på tænd-/slukknappen (figur 2) Programmeringsenheden ikke er strømført med vekselstrøm, ikke er i aktiv kommunikation med en SQ-RX-pulsgenerator, og den har været inaktiv i 15 minutter Kortvarigt tryk på tænd-/slukknappen vil genoptage normal funktion. 9

16 Sådan slukkes programmeringsenheden Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Programmeringsenheden kan slukkes på to måder: 1. Tryk på, og hold tænd-/slukknappen (figur 2) nede, indtil systemnedlukningsmenuen vises. Vælg Sluk i pop-op-menuen, og bekræft ved at trykke på OK. 2. Fra skærmens hovedmenu tryk på knappen Sluk, og vælg OK i bekræftelsesdialogen. Brug af programmeringsenhedens kontaktskærm Programmeringsenheden er udstyret med en LCD-kontaktskærm. Skærmen kan justeres til den ønskede visningsvinkel ved hjælp af støttebenet, der sidder bag på programmeringsenheden. Al interaktion med programmeringsenheden foregår ved at bruge fingrene til at berøre de passende steder på skærmen. Bladr gennem lister på skærmen ved at lade en finger glide op og ned ad listen (figur 3). Der vises et tastatur på skærmen, når det er nødvendigt at indtaste tekst. Figur 3: Sådan bladres der gennem lister på skærmen Brug af staven Model 3203-staven ( staven ) gør det muligt for programmeringsenheden at kommunikere med SQ-RX-anordningen. Bemærk: Staven er en usteril anordning. Staven og programmeringsenheden MÅ IKKE STERILISERES. Ved brug i et sterilt område skal staven indeholdes i en steril barriere. 10

17 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Staven forbindes med programmeringsenheden ved at skubbe stavens kabelforbindelsesstik over kommunikationskortets forbindelsesport, som findes på den bageste kant af programmeringsenheden (figur 4). For at fjerne staven tag fat i stavens kabelforbindelsesstik og træk det forsigtigt lige ud af kommunikationskortets forbindelsesport. Bemærk: Træk, eller ryk ikke i kablet for at fjerne staven fra programmeringsenheden. Sådan handling kan forårsage skjult skade på kablet. Et beskadiget kabel kan reducere den trådløse kommunikationsevne og kræve, at staven udskiftes. Figur 4: Tilslutning af staven For at opnå optimal telemetri, skal staven anbringes direkte over den implanterede SQ-RX-anordning. Selvom programmeringsenheden måske modtager S-EKG-telemetri ved større afstande, skal programmering foretages med staven anbragt over SQ-RX-anordningen. Hvis telemetri går tabt, bliver skærmbilledet gult, og der vises en meddelelse med teksten Communication Loss (Kommunikationstab) for at advare brugeren. Staven skal omplaceres for at etablere kommunikation. Der vises et skærmbillede på programmeringsenheden, der oplyser brugeren om, at SQ-RX-anordningen er fundet, og programmering kan fortsætte. Bemærk: Hvis kommunikation ikke kan genetableres, skal sessionen afsluttes og genstartes ved at scanne efter SQ-RX-anordningen. 11

18 Navigation Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Programmeringsenhedens grafiske brugergrænseflade (GUI) letter administration og kontrol af S-ICD-systemet. Med Navigationspanelet og ikoner øverst på skærmen kan brugeren navigere på programmeringssoftwareskærme. Der vises endvidere et kontinuerligt subkutant elektrokardiogram (S-EKG) nederst på skærmen under online (aktiv) kommunikation med SQ-RX-anordningen. Skærmoverskrift Når programmeringsenheden er offline (inaktiv kommunikation), viser skærmoverskriften indikatoren for batteristatus. Når offline lagrede sessioner vises, viser skærmoverskriften: Patientens navn Therapy On/Off (Terapi til/fra) Indikatoren for batteristatus Når programmeringsenheden er online (aktiv kommunikation), viser skærmoverskriften: Therapy On/Off (Terapi til/fra) Patientens navn Patientens hjertefrekvens Statusindikatorer for programmeringsenhedens batteri og telemetri Skærmbilledets titel Ikon for livsreddende stød Navigationspanel Navigationspanelet er den primære Navigationsmetode på programmeringsenhedens online skærme. Panelet findes langs den øverste kant på programmeringsenhedens skærm, og den tilsvarende skærm vises med den valgte ikon fremhævet. Tabel 1 viser en liste over programmeringsenhedens ikoner og de tilsvarende beskrivelser. 12

19 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Tabel 1: Ikonbeskrivelser Ikon Beskrivelse Brugeranvendelse Knap til hovedmenu Giver brugeren mulighed for at vende tilbage til hovedmenuen. Knap til automatisk konfiguration Giver brugeren adgang til menuen til automatisk konfiguration. Knappen til anordningsindstillinger Knappen for anordningsstatus (åben mappe og lukket mappe) Knap for patientvisning Giver brugeren adgang til skærmen med SQ-RX-anordningsindstillinger. Giver brugeren adgang til skærmen med SQ-RX-anordningsstatus. Brugeren kan se det antal stød, der blev leveret siden den sidste opdatering, samt levetiden for SQ-RX-anordningens batteri. Giver brugeren adgang til skærmen med patientjournalen. Knap for registrerede og lagrede S-EKG-episoder Giver brugeren adgang til skærme med S-EKG og lagrede episoder. Knap for induktionstest Knap for manuelt stød Batteri og telemetrimåler Registrer S-EKG S-EKG-skærmindstillinger Ikon for hjertefrekvens Knap for livsreddende stød Giver brugeren adgang til induktionsskærmen. Giver brugeren adgang til skærmen med manuelle stød. På venstre side af måleren kan brugeren se programmeringsenhedens batteristatus. På højre side af måleren kan brugeren se telemetrisignalet. Lader brugeren registrere live S-EKG. Lader brugeren ændre zoom og scanningshastigheden for live S-EKG. Lader brugeren se den aktuelle hjertefrekvens. Lader brugeren give et stød fra en vilkårlig skærm på programmeringsenheden. Omskifter til valg af alternativ Lader brugeren vælge et af to alternativer, fx A eller B 13

20 Genstart af programmeringsenheden Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Programmeringsenhedens operativsystem er selvstyrende og kan generelt opdage mange systemfejlforhold og reagerer automatisk ved at starte en genstartsekvens. Følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre genstartsekvensen, der er indledt af programmeringsenheden. Det kan være nødvendigt manuelt at genstarte programmeringsenheden, hvis: Du ikke kan afslutte et skærmbillede Operativsystemet ikke svarer mere En manuel genstart udføres ved at trykke på og holde tænd-/slukknappen nede, indtil systemnedlukningsmenuen vises på skærmen. Vælg Restart (Genstart) i pop-op-menuen, og bekræft ved at trykke på OK. Hvis programmeringsenheden ikke reagerer på genstartprocessen, skal du kontakte den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeserviceafdeling for assistance. 14

21 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Konfiguration af Q-TECH Programmeringsenhed Konfiguration af programmeringsenhedens indstillinger Programmeringsenheden skal konfigureres, før der gøres forsøg på at kommunikere med en SQ-RX-anordning. Dette omfatter indstilling af dato og tidsformat, tidszone, sprog og printer. Når disse indstillinger er konfigureret under den indledningsvise konfigurationsproces, bliver de til standardparametrene, og det er normalt ikke nødvendigt at ændre dem i hver session. Sådan konfigureres programmeringsenhedens indstillinger: 1. Vælg knappen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) på startskærmen (figur 5) for at få skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) vist (figur 6). Figur 5: Startskærmen 15

22 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Figur 6: Skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) 2. Vælg den tilsvarende linje for at få adgang til hver enkelt indstilling. De indstillinger, der kan konfigureres, omfatter: Dato og tidsformat Tidszone Sprog Printer 16

23 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Dato og tidsformat Sådan indstilles dato- og tidsformatet: 1. Vælg Set Date and Time Format (Indstil dato- og tidsformat) på skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) (figur 6). Skærmen Date and Time Settings (dato- og tidsindstillinger) vises (figur 7). 2. Vælg det ønskede datoformat. 3. Vælg knappen Save (Gem) for at gemme ændringerne og vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger), eller vælg Cancel (Annuller) for at vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) uden at gemme ændringerne. Figur 7: Skærmen Date and Time Settings (dato- og tidsindstillinger) Tidszone Sådan angives den tidszone, som programmeringsenheden skal bruges: 1. Vælg Set Time Zone (Angiv tidszone) på skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger). Skærmen til indstilling af tidszone vises (figur 8). 2. Vælg lande-/tidszoneknappen for den zone, som programmeringsenheden skal bruges i. Der vises et hak i den valgte knap. SQ-RX-anordningens liniefrekvens på 50 Hz eller 60 Hz programmeres automatisk på baggrund af den valgte lande/tidszone. 17

24 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Figur 8: Skærmen til valg af tidszone (rulleliste) 3. Vælg knappen Save (Gem) for at gemme ændringerne og vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger), eller vælg Cancel (Annuller) for at vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) uden at gemme ændringerne. Sprogpræference Sådan angives sprogpræferencen: 1. Vælg Set Language (Angiv sprog) på skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger). Skærmen Language Settings (Sprogindstillinger) vises. 2. Vælg knappen Save (Gem) for at gemme ændringerne eller Cancel (Annuller) for at vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) uden at gemme ændringerne. Hvis sproget ændres, genstartes programmeringsenheden automatisk og vender tilbage til startskærmen. Printervalg Kun Cameron Health/Boston Scientific-godkendt printere kan anvendes sammen med programmeringsenheden. Sådan vælges den printer, der skal anvendes sammen med programmeringsenheden: 18

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Model 2020

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Model 2020 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Model 2020 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Opdatering til programmeringssoftware model 9995 Tillæg til lægens håndbog 0123 2008 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere