Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 3200

2 Copyright 2013 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse af udstyr. S-ICD, SQ-RX og Q-TRAK er alle registrerede varemærker tilhørende Cameron Health, Inc. Q-GUIDE og Q-TECH er alle varemærker tilhørende Cameron Health, Inc. Vejledninger og anden skriftlig dokumentation må ikke kopieres eller distribueres uden tilladelse fra Cameron Health, Inc. Cameron Health, Inc. 905 Calle Amanecer Suite 300 San Clemente, CA USA CARDIAC ( ) Cameron Health BV World Trade Center Nieuwe Stationsstraat KS Arnhem Nederlandene CARDIAC ( )

3 GENEREL BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse 1 Indikationer 1 Kontraindikationer 1 Advarsler og forholdsregler for programmeringsenheden 1 Generelt...1 Elektrostatisk afladning (ESD)...3 Advarsler og forholdsregler i forbindelse med S-ICD-systemet 3 Generelt...3 Brug af andre medicinske terapimetoder/diagnostiske procedurer...4 Elektromagnetisk interferens (EMI) uden for hospitalsmiljøet...5 Potentielle komplikationer...5 FUNKTION Opsætning af Q-TECH Programmeringsenhed 7 Emballage...7 Opladning af programmeringsenheden...7 Brug af Q-TECH Programmeringsenheden 8 Aktivering af programmeringsenheden...8 Placering af programmeringsenheden i pausetilstand...9 Sådan slukkes programmeringsenheden Brug af programmeringsenhedens kontaktskærm Brug af staven Navigation Skærmoverskrift Navigationspanel Genstart af programmeringsenheden Konfiguration af Q-TECH Programmeringsenhed 15 Konfiguration af programmeringsenhedens indstillinger Dato og tidsformat Tidszone Sprogpræference Printervalg Programmeringsenhedens softwareversion Svenska Español Slovenská Português Italiano Deutsch Français Nederlands Dansk Česky English

4 FUNKTION (fortsat) Betjeningstilstande for Q-TECH Programmeringsenhed 21 Online funktionsmåde Offline funktionsmåde Betjeningstilstande for SQ-RX-anordningen 23 Tilstanden Shelf (Lagring) Tilstanden Therapy On (Terapi til) Tilstanden Therapy Off (Terapi fra) Tilslutning til og frakobling fra SQ-RX-anordningen 24 Scanning for SQ-RX-anordninger Tilslutning til SQ-RX-anordningen Tilslutning til en SQ-RX-anordning i lagringstilstanden: Afslutning af en patientsession Programmering af SQ-RX-anordningen ved implantation 29 Indtastning af elektrodeoplysninger Oprettelse af patientjournalen Automatisk konfiguration Programmering af terapiparametre Defibrillationstest Udførelse af SQ-RX-kontrol 42 Konfiguration af måling og automatisk opsætning Visning af SQ-RX-anordningens status Visning af lagrede episoder Udskrivning af rapporter fra programmeringsenheden 45 Udskrivning af rapporter Oversigtsrapport Registreret S-EKG-rapport Episoderapport S-EKG-funktioner 49 S-EKG-markører på rytmestrimler S-EKG-skalaindstillinger Registrering og visning af S-EKG-strimler Menuen Utilities (Funktioner) 52 Anskaffelse af reference-s-ekg Bipperkontrol Manuel konfiguration Smart-ladning... 57

5 Yderligere funktioner på programmereringsenheden 59 Livsreddende stød Manuelt stød S-ICD-systemmagnet, model VEDLIGEHOLDELSE Opladning af programmeringsenheden Rengøring af programmeringsenheden Vedligeholdelse Vedligeholdelsescheck Sikkerhedsforanstaltninger Udtjent programmeringsenhed FEJLFINDING Printeren kan ikke udskrive Ingen tilgængelig printer Kontaktskærm inaktiv mens tilsluttet vekselstrøm Tab af kommunikation med printer Kan ikke kommunikere med SQ-RX-anordningen OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER Federal Communications Commission (FCC) USA /5/EF (R&TTE direktivet) EMI/RFI DEKLARATIONER Deklaration om elektromagnetiske emissioner Deklaration om elektromagnetisk immunitet, part Deklaration om elektromagnetisk immunitet, part Anbefalede separationsafstandes EMI/RFI-oplysninger SPECIFIKATIONER Retningslinjer for produktet Specifikationer Nominelle specifikationer DEFINITION AF SYMBOLER PÅ PAKKENS ETIKETTERING Emballage Symbols: Q-TECH Programmeringsenhed Emballage Symbols: Stav for Q-TECH Programmeringsenhed GARANTI Garanti Svenska Español Slovenská Português Italiano Deutsch Français Nederlands Dansk Česky English

6

7 Beskrivelse GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED Q-TECH Programmeringsenhed ( programmeringsenheden ), model 3200, er en del af S-ICD-systemet fra Cameron Health/Boston Scientific, som er ordineret til patienter, hvor behandling af hjertearytmi er berettiget. De andre komponenter af S-ICD-systemet omfatter SQ-RX-pulsgeneratoren ( SQ-RXanordningen ), Q-TRAK-subkutan elektrode ( elektroden ) og Q-GUIDE-instrumentet til indføring af subkutane elektroder ( EIT ). Programmeringsenheden kommunikerer trådløst med SQ-RX-anordningen for at gøre det muligt at justere programmerbare indstillinger og indsamle data. S-ICD-systemet er beregnet til at være brugervenligt og til at forenkle patientbehandling. S-ICD-systemet kommer med en mængde forskellige automatiske funktioner, der er beregnet til at reducere den mængde tid, der er nødvendig for implantation, indledningsvis programmering og patientkontrol. Indikationer S-ICD-systemet er beregnet til at administrere defibrillationsterapi for behandling af livstruende ventrikulære takyarytmier i patienter uden symptomatisk bradykardi, uophørlig ventrikeltakykardi eller spontan, hyppigt recidiverende ventrikeltakykardi, som pålideligt kan afbrydes med anti-takykardipacing. Kontraindikationer Unipolære pacemakere er kontraindiceret for brug sammen med S-ICD-systemet. Advarsler og forholdsregler for programmeringsenheden Generelt Eksternt defibrillationsudstyr skal være tilgængeligt til øjeblikkelig anvendelse under implantationsproceduren og kontrolbesøg. Brug kun programmeringsenheden med den eksterne strømforsyning, der følger med programmeringsenheden. Brug af andet tilbehør kan beskadige programmeringsenheden. Den amerikanske netledning skal forbindes med et 110 VAC forsyningsnet. Alle andre netledninger skal forbindes med et 230 VAC forsyningsnet. Uden for USA sørg for at bruge den leverede netledning, der nøjagtigt matcher din vekselstrømsstikkontakt. For at undgå risiko for elektrisk stød må programmeringsenheden kun tilsluttes et forsyningsnet med beskyttelsesjording. Isolering af forsyningsnettet opnås ved at frakoble strømforsyningens AC forbindelsesstik. Programmeringsenheden eller den eksterne strømforsyning må ikke placeres således, at det er vanskeligt at frakoble denne ledning. 1

8 GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED 2 Brug aldrig en beskadiget ekstern strømforsyning eller en beskadiget programmeringsenhed. Programmeringsenheden er ikke vandtæt eller eksplosionssikker og kan ikke steriliseres. Den må ikke bruges i nærheden af brandfarlige gasblandinger inklusive bedøvelsesblanding, der indeholder luft, oxygen eller dinitrogenoxid. Bekræft, at programmeringsenheden kommunikerer med den tilsigtede implanterede SQ-RXpulsgenerator. Programmeringsenheden er udelukkende beregnet til brug af professionelle inden for sundhedssektoren. Programmeringsenheden kan forårsage radiointerferens, eller den kan afbryde funktionen af nærliggende udstyr. Det kan være nødvendigt at tage mildnende forholdsregler såsom omorientering eller omplacering af programmeringsenheden eller afskærmning af området. Programmeringsenheden er designet til at afgive radiofrekvenser (403,5 MHz og 2,5 GHz). Dette kan forårsage interferens med nærliggende udstyr. Elektrisk medicinaludstyr i nærheden skal overvåges nært, når programmeringsenheden anvendes. Tilstedeværelsen af andet udstyr i samme frekvensbånd (403,5 MHz for SQ-RX impulsgenerator og 2,5 GHz for printeren) kan forårsage interferens med kommunikation. I tilfælde af kommunikationsproblemer henvises der til afsnittet Fejlfinding i denne vejledning. Hvis programmeringsenheden anvendes i nærheden af andet medicinsk udstyr eller kontorudstyr, skal alt udstyr kontrolleres for at sikre normal funktion. Andet udstyr kan forårsage interferens med programmeringsenheden, selv hvis dette andet udstyr er i overensstemmelse med emissionskravene for International Special Committee on Radio Interference (CISPR). Brug af tilbehør, der ikke er godkendt af Cameron Health/Boston Scientific, kan resultere i øgede emissioner eller reduceret funktion af programmeringsenheden, og det kan forårsage utilsigtet adfærd af programmeringsenheden. Det er ikke tilladt at modificere programmeringsenheden. Udelukkende Cameron Health/Boston Scientific S-ICD-programmeringsenheden og den rette software må anvendes til kommunikation med og programmering af SQ-RX-pulsgeneratoren. Programmeringsenheden må ikke bortskaffes i forbrændingsanlæg eller afbrændes, og den må ikke udsættes for temperaturer på over 100 C. Dette kan resultere i, at programmeringsenheden eksploderer. Ingen dele af programmeringsenheden må demonteres eller ændres. Programmeringsenheden må ikke nedsænkes i nogen form for væske. Hvis programmeringsenheden bliver våd, kontakt Kundeservice for oplysninger om returnering af programmeringsenheden til Cameron Health/Boston Scientific. Forsøg ikke at tørre den i en ovn, mikrobølgeovn eller tørremaskine, da dette udgør en risiko for overophedning eller eksplosion.

9 GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED Programmeringsenheden må ikke opbevares på steder, hvor temperaturerne er uden for opbevaringsområdet, som er -10 C til 55 C. Udsættelse for høje temperaturer kan forårsage overophedning eller antændelse af programmeringsenheden, og det kan muligvis reducere programmeringsenhedens ydeevne og levetid. Misbrug (fx at den tabes eller knuses) kan beskadige programmeringsenheden. Hvis du har mistanke om, at programmeringsenheden er beskadiget, kontakt din lokale Cameron Health/ Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for instruktioner og returneringsemballage. Programmeringsenhedens display er fremstillet i glas eller akryl og kan knuses, hvis programmeringsenheden tabes eller den udsættes for kraftige stød. Brug ikke enheden, hvis skærmen er knust eller sprækket, da dette kan forårsage personskade. Kontakt den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for assistance eller reservedele. Elektrostatisk afladning (ESD) Programmeringsenheden kan være påvirket af ESD. Hvis ESD forekommer, og programmeringsenhedens funktionalitet er påvirket, forsøg da at nulstille programmeringsenheden eller kontakt den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for retningslinjer. Rør ikke ved, og forbind ikke fjernmålingsstaven med programmeringsenheden, medmindre forebyggende foranstaltninger for ESD anvendes. Advarsler og forholdsregler i forbindelse med S-ICD-systemet Før brug af S-ICD-systemet skal alle advarsler og forholdsregler i denne vejledning læses og overholdes. Se brugervejledningerne til SQ-RX-pulsgeneratoren, Q-TRAK-elektroden eller Q-GUIDE-instrumentet til indføring af elektroder for oplysninger om implantation og eksplantation af S-ICD-systemet. S-ICD-systemet indeholder sterile produkter, som udelukkende er til engangsbrug. Anordningen må ikke resteriliseres. Håndter altid S-ICD-systemets komponenter forsigtigt, og anvend korrekt steril teknik. Generelt Eksternt defibrillationsudstyr skal være tilgængeligt til øjeblikkelig anvendelse under implantationsproceduren og kontrolbesøg. Placering af en magnet over SQ-RX-pulsgeneratoren afbryder arytmidetektion og terapireaktionen. Når magneten fjernes, genoptages arytmidetektion og terapireaktionen. Et opbrugt batteri vil i sidste ende få SQ-RX-pulsgeneratoren til at holde op med at virke. Defibrillation og et stort antal opladninger forkorter den lange levetid for SQ-RX-pulsgeneratorens batteri. 3

10 4 GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED S-ICD-systemet er ikke blevet evalueret i forhold til pædiatrisk brug. S-ICD-systemet administrerer ikke pacing til længerevarende bradykardi, kardiel resynkroniseringsterapi (CRT) eller anti-takykardipacing (ATP). Brug af andre medicinske terapimetoder/diagnostiske procedurer Ekstern defibrillation eller cardioverter-defibrillation kan skade S-ICD-systemet. Undgå at placere defibrillationselektroder direkte over anordningen eller elektroden. Hjerte-lungeredning (CPR) kan forstyrre detekteringen kortvarigt og medføre en forsinkelse af terapien. En patient med et implanteret S-ICD-system må ikke udsættes for diatermi. Interaktionen i forbindelse med diatermibehandling med en implanteret SQ-RX-pulsgenerator kan beskadige SQ-RX-pulsgeneratoren og forårsage patientskade. Patienten må ikke udsættes for MR-scanning. MR-scanning kan beskadige SQ-RXpulsgeneratoren og forårsage patientskade. Elektrisk interferens eller støj fra kilder såsom elektrokirurgisk og monitoreringsudstyr kan forårsage interferens med kommunikationen mellem programmeringsenheden og SQ-RX-pulsgeneratoren eller resultere i upassende terapi. Hvis interferens forekommer, skal programmeringsenheden eller staven flyttes og omplaceres væk fra interferenskilden. Ioniserende strålebehandling såsom radioaktiv kobolt, lineære acceleratorer og betatroner kan påvirke S-ICD-systemets funktion negativt. Terapeutisk ioniseringsstråling kan ikke detekteres øjeblikkeligt. Strålingen kan dog beskadige de elektroniske komponenter i SQ-RX-pulsgeneratoren. Minimer risikoen for ioniseringsstråling på følgende måde:» Afskærm SQ-RX-pulsgeneratoren med et strålefast materiale uanset afstanden mellem SQ-RX-pulsgeneratoren og bestrålingsstrålen.» Ret ikke strålingsporten direkte mod SQ-RX-pulsgeneratoren.» Evaluer S-ICD-systemets funktion efter hver strålebehandling. Litotripsi og andre terapeutiske former for ultralyd kan skade SQ-RX-pulsgeneratoren. Hvis ultralyd er påkrævet, skal direkte flow af impulsbølger nær stedet med den implanterede SQ-RX-pulsgenerator undgås. Udvis forsigtighed under ablationsprocedurer. Programmer S-ICD-systemet til Therapy Off (Terapi fra). Hold strømbanen (elektrodespids til jord) så langt væk fra den implanterede SQ-RX-pulsgenerator og elektrode som muligt. Programmeringsenheden er ikke egnet til brug i tilstedeværelsen af en brændbar anæstetisk blanding med luft eller med ilt eller dinitrogenoxid.

11 GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED Elektromagnetisk interferens (EMI) uden for hospitalsmiljøet Eksponering for EMI eller statisk magnetiske felter kan afbryde detektion af takykardi og muligvis forårsage midlertidig hindring af terapilevering. EMI kan også aktivere levering af et stød i fraværet af takykardi. Automatisk måling og detektion af takykardier genoptages, når patienten bevæger sig væk fra kilden med EMI eller statisk magnetiske felter. For at minimere denne risiko, skal patienter rådes til at undgå kilder med EMI eller statisk magnetiske felter med en styrke >10 gauss eller 1 mtesla. Kilder med EMI omfatter, men er ikke begrænset til:» Højspændingsledninger» Lysbuesvejsningsudstyr» Elektriske smelteovne» Store radiofrekvenssendere (såsom radar)» Vekselstrømsgeneratorer på kørende motorer i biler» Kommunikationsudstyr (såsom højspændingsradiosendere) Kilder med stærke statisk magnetiske felter kan inkludere følgende:» Industrielle transformere og motorer» Store stereohøjtalere» Magnetiske stave såsom dem, der bruges i sikkerhedskontrollen i lufthavne Patienter skal søge medicinsk rådgivning hos lægen, før de træder ind i et område, hvor et opslået skilt netop forbyder patienter med en implanteret cardioverter-defibrillator eller pacemaker adgang. Potentielle komplikationer Potentielle komplikationer i forbindelse med implantation af S-ICD-systemet kan inkludere, men er ikke begrænset til følgende: Acceleration/induktion af atrielle eller Blødning ventrikulære arytmier Brud på den elektriske leder Bivirkning fremkaldt af Cystedannelse induktionsafprøvning Død Allergisk reaktion/bivirkning fremkaldt af systemet eller lægemidlet Forsinket terapilevering 5

12 GENEREL BESKRIVELSE AF Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHED Ubehag ved eller forlænget ophelingstid for incision Fejl i elektrodeisoleringen Elektrodedeformation og/eller -brud Erosion/udstødelse Manglende terapilevering Feber Hæmatom Hæmothorax Forkert elektrodetilslutning til pulsgeneratoren Manglende evne til at kommunikere med pulsgeneratoren Manglende evne til at defibrillere eller pace Upassende pacing efter stød Upassende levering af stød Infektion Keloiddannelse Migrering eller løsrivelse Muskelstimulation Nerveskade Pneumothorax Ubehag efter stød/pacing Præmatur afladning af batteri Vilkårlige komponentfejl Slagtilfælde Subkutant emfysem Kirurgisk revision eller udskiftning af systemet Synkope Rødme, irritation, følelsesløshed eller nekrose i væv I tilfælde af potentielle komplikationer kan invasiv korrigerende handling og/eller modifikation eller fjernelse af S-ICD-systemet være nødvendigt. Patienter, som modtager et S-ICD-system, kan også udvikle psykiske sygdomme, som inkluderer, men ikke er begrænset til følgende: Depression Fantomstød Angst for stød 6

13 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Opsætning af Q-TECH Programmeringsenhed Emballage Programmeringsenhedens komponenter omfatter: Model 3200-programmeringsenhed med software installeret Model 3203-telemetristav Ekstern strømforsyning og vekselstrømsnetledning Efterse emballagen visuelt for at sikre, at indholdet er fuldkomment. Anvend ikke produktet, hvis der er tegn på skade. I tilfælde af skade skal produktet returneres til Cameron Health/Boston Scientific. Kontakt den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for instruktioner og returneringsemballage. Opladning af programmeringsenheden Programmeringsenheden er hovedsageligt beregnet til at blive anvendt, mens den er strømført med vekselstrøm, men den kan også anvendes på batteristrøm, så længe de interne batterier er tilstrækkeligt opladet. Programmeringsenheden genoplades, når den strømføres med vekselstrøm. Når programmeringsenheden ikke er i brug, anbefales det, at den forbliver tilsluttet til vekselstrøm for at sikre tilstrækkeligt opladede batterier. En batteripakke kan oplades fuldstændigt i løbet af 4 timer. Det kan dog tage længere tid, hvis programmeringsenheden anvendes, mens den oplades. Batteristatusindikatoren i øverste højre hjørne af skærmen viser hovedbatteriets strømstatus, når enheden er i brug: Alle fire søjler er oplyst (grønne) Batteriet er 100 % opladet. Tre søjler er oplyst (grønne) Batteriet er 75 % opladet. To søjler er oplyst (gule) Batteriet er 50 % opladet. Én søjle er oplyst (rød) Batteriet er 25 % opladet. 7

14 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION En af følgende advarselsskærme vises på programmeringsenheden, efterhånden som batteriets strømniveau gradvist bliver lavere. Programmer Battery Low (Programmeringsenhedens batteriniveau er lavt) Programmer Battery Critical (Programmeringsenhedens batteriniveau er kritisk) Out Of Power (Batteriet er tomt) Sådan oplades programmeringsenheden: 1. Forbind vekselstrømsnetledningen med programmeringsenheden (figur 1). Vekselstrømsport Figur 1: Tilslutning af vekselstrøm 2. Slut netledningen til en vekselstrømsstikdåse. Brug af Q-TECH Programmeringsenheden Aktivering af programmeringsenheden Programmeringsenhedens tænd-/slukknap sidder i fordybningen over og bag skærmens venstre hjørne. Tryk ned på, og hold knappen nede, indtil skærmen er aktiv (figur 2). 8

15 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Tænd/sluk Figur 2: Sådan tændes/slukkes programmeringsenheden Bemærk: Hvis programmeringsenheden ikke kan tændes, mens den strømføres med vekselstrøm via netledningen, skal netledningen først tages ud af programmeringsenheden. Tryk ned på, og hold programmeringsenhedens tænd-/slukknap nede, indtil skærmen er aktiv (figur 2). Derefter kan vekselstrømsnetledningen forbindes igen. Placering af programmeringsenheden i pausetilstand Programmeringsenheden har en pausetilstand, som aktiveres automatisk for at spare på strøm. Når denne tilstand er aktiv, er skærmbilledet tomt. Programmeringsenheden går i pausetilstand, når: Der trykkes kortvarigt på tænd-/slukknappen (figur 2) Programmeringsenheden ikke er strømført med vekselstrøm, ikke er i aktiv kommunikation med en SQ-RX-pulsgenerator, og den har været inaktiv i 15 minutter Kortvarigt tryk på tænd-/slukknappen vil genoptage normal funktion. 9

16 Sådan slukkes programmeringsenheden Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Programmeringsenheden kan slukkes på to måder: 1. Tryk på, og hold tænd-/slukknappen (figur 2) nede, indtil systemnedlukningsmenuen vises. Vælg Sluk i pop-op-menuen, og bekræft ved at trykke på OK. 2. Fra skærmens hovedmenu tryk på knappen Sluk, og vælg OK i bekræftelsesdialogen. Brug af programmeringsenhedens kontaktskærm Programmeringsenheden er udstyret med en LCD-kontaktskærm. Skærmen kan justeres til den ønskede visningsvinkel ved hjælp af støttebenet, der sidder bag på programmeringsenheden. Al interaktion med programmeringsenheden foregår ved at bruge fingrene til at berøre de passende steder på skærmen. Bladr gennem lister på skærmen ved at lade en finger glide op og ned ad listen (figur 3). Der vises et tastatur på skærmen, når det er nødvendigt at indtaste tekst. Figur 3: Sådan bladres der gennem lister på skærmen Brug af staven Model 3203-staven ( staven ) gør det muligt for programmeringsenheden at kommunikere med SQ-RX-anordningen. Bemærk: Staven er en usteril anordning. Staven og programmeringsenheden MÅ IKKE STERILISERES. Ved brug i et sterilt område skal staven indeholdes i en steril barriere. 10

17 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Staven forbindes med programmeringsenheden ved at skubbe stavens kabelforbindelsesstik over kommunikationskortets forbindelsesport, som findes på den bageste kant af programmeringsenheden (figur 4). For at fjerne staven tag fat i stavens kabelforbindelsesstik og træk det forsigtigt lige ud af kommunikationskortets forbindelsesport. Bemærk: Træk, eller ryk ikke i kablet for at fjerne staven fra programmeringsenheden. Sådan handling kan forårsage skjult skade på kablet. Et beskadiget kabel kan reducere den trådløse kommunikationsevne og kræve, at staven udskiftes. Figur 4: Tilslutning af staven For at opnå optimal telemetri, skal staven anbringes direkte over den implanterede SQ-RX-anordning. Selvom programmeringsenheden måske modtager S-EKG-telemetri ved større afstande, skal programmering foretages med staven anbragt over SQ-RX-anordningen. Hvis telemetri går tabt, bliver skærmbilledet gult, og der vises en meddelelse med teksten Communication Loss (Kommunikationstab) for at advare brugeren. Staven skal omplaceres for at etablere kommunikation. Der vises et skærmbillede på programmeringsenheden, der oplyser brugeren om, at SQ-RX-anordningen er fundet, og programmering kan fortsætte. Bemærk: Hvis kommunikation ikke kan genetableres, skal sessionen afsluttes og genstartes ved at scanne efter SQ-RX-anordningen. 11

18 Navigation Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Programmeringsenhedens grafiske brugergrænseflade (GUI) letter administration og kontrol af S-ICD-systemet. Med Navigationspanelet og ikoner øverst på skærmen kan brugeren navigere på programmeringssoftwareskærme. Der vises endvidere et kontinuerligt subkutant elektrokardiogram (S-EKG) nederst på skærmen under online (aktiv) kommunikation med SQ-RX-anordningen. Skærmoverskrift Når programmeringsenheden er offline (inaktiv kommunikation), viser skærmoverskriften indikatoren for batteristatus. Når offline lagrede sessioner vises, viser skærmoverskriften: Patientens navn Therapy On/Off (Terapi til/fra) Indikatoren for batteristatus Når programmeringsenheden er online (aktiv kommunikation), viser skærmoverskriften: Therapy On/Off (Terapi til/fra) Patientens navn Patientens hjertefrekvens Statusindikatorer for programmeringsenhedens batteri og telemetri Skærmbilledets titel Ikon for livsreddende stød Navigationspanel Navigationspanelet er den primære Navigationsmetode på programmeringsenhedens online skærme. Panelet findes langs den øverste kant på programmeringsenhedens skærm, og den tilsvarende skærm vises med den valgte ikon fremhævet. Tabel 1 viser en liste over programmeringsenhedens ikoner og de tilsvarende beskrivelser. 12

19 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Tabel 1: Ikonbeskrivelser Ikon Beskrivelse Brugeranvendelse Knap til hovedmenu Giver brugeren mulighed for at vende tilbage til hovedmenuen. Knap til automatisk konfiguration Giver brugeren adgang til menuen til automatisk konfiguration. Knappen til anordningsindstillinger Knappen for anordningsstatus (åben mappe og lukket mappe) Knap for patientvisning Giver brugeren adgang til skærmen med SQ-RX-anordningsindstillinger. Giver brugeren adgang til skærmen med SQ-RX-anordningsstatus. Brugeren kan se det antal stød, der blev leveret siden den sidste opdatering, samt levetiden for SQ-RX-anordningens batteri. Giver brugeren adgang til skærmen med patientjournalen. Knap for registrerede og lagrede S-EKG-episoder Giver brugeren adgang til skærme med S-EKG og lagrede episoder. Knap for induktionstest Knap for manuelt stød Batteri og telemetrimåler Registrer S-EKG S-EKG-skærmindstillinger Ikon for hjertefrekvens Knap for livsreddende stød Giver brugeren adgang til induktionsskærmen. Giver brugeren adgang til skærmen med manuelle stød. På venstre side af måleren kan brugeren se programmeringsenhedens batteristatus. På højre side af måleren kan brugeren se telemetrisignalet. Lader brugeren registrere live S-EKG. Lader brugeren ændre zoom og scanningshastigheden for live S-EKG. Lader brugeren se den aktuelle hjertefrekvens. Lader brugeren give et stød fra en vilkårlig skærm på programmeringsenheden. Omskifter til valg af alternativ Lader brugeren vælge et af to alternativer, fx A eller B 13

20 Genstart af programmeringsenheden Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Programmeringsenhedens operativsystem er selvstyrende og kan generelt opdage mange systemfejlforhold og reagerer automatisk ved at starte en genstartsekvens. Følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre genstartsekvensen, der er indledt af programmeringsenheden. Det kan være nødvendigt manuelt at genstarte programmeringsenheden, hvis: Du ikke kan afslutte et skærmbillede Operativsystemet ikke svarer mere En manuel genstart udføres ved at trykke på og holde tænd-/slukknappen nede, indtil systemnedlukningsmenuen vises på skærmen. Vælg Restart (Genstart) i pop-op-menuen, og bekræft ved at trykke på OK. Hvis programmeringsenheden ikke reagerer på genstartprocessen, skal du kontakte den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeserviceafdeling for assistance. 14

21 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Konfiguration af Q-TECH Programmeringsenhed Konfiguration af programmeringsenhedens indstillinger Programmeringsenheden skal konfigureres, før der gøres forsøg på at kommunikere med en SQ-RX-anordning. Dette omfatter indstilling af dato og tidsformat, tidszone, sprog og printer. Når disse indstillinger er konfigureret under den indledningsvise konfigurationsproces, bliver de til standardparametrene, og det er normalt ikke nødvendigt at ændre dem i hver session. Sådan konfigureres programmeringsenhedens indstillinger: 1. Vælg knappen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) på startskærmen (figur 5) for at få skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) vist (figur 6). Figur 5: Startskærmen 15

22 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Figur 6: Skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) 2. Vælg den tilsvarende linje for at få adgang til hver enkelt indstilling. De indstillinger, der kan konfigureres, omfatter: Dato og tidsformat Tidszone Sprog Printer 16

23 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Dato og tidsformat Sådan indstilles dato- og tidsformatet: 1. Vælg Set Date and Time Format (Indstil dato- og tidsformat) på skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) (figur 6). Skærmen Date and Time Settings (dato- og tidsindstillinger) vises (figur 7). 2. Vælg det ønskede datoformat. 3. Vælg knappen Save (Gem) for at gemme ændringerne og vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger), eller vælg Cancel (Annuller) for at vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) uden at gemme ændringerne. Figur 7: Skærmen Date and Time Settings (dato- og tidsindstillinger) Tidszone Sådan angives den tidszone, som programmeringsenheden skal bruges: 1. Vælg Set Time Zone (Angiv tidszone) på skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger). Skærmen til indstilling af tidszone vises (figur 8). 2. Vælg lande-/tidszoneknappen for den zone, som programmeringsenheden skal bruges i. Der vises et hak i den valgte knap. SQ-RX-anordningens liniefrekvens på 50 Hz eller 60 Hz programmeres automatisk på baggrund af den valgte lande/tidszone. 17

24 Q-TECH TM PROGRAMMERINGSENHEDENS FUNKTION Figur 8: Skærmen til valg af tidszone (rulleliste) 3. Vælg knappen Save (Gem) for at gemme ændringerne og vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger), eller vælg Cancel (Annuller) for at vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) uden at gemme ændringerne. Sprogpræference Sådan angives sprogpræferencen: 1. Vælg Set Language (Angiv sprog) på skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger). Skærmen Language Settings (Sprogindstillinger) vises. 2. Vælg knappen Save (Gem) for at gemme ændringerne eller Cancel (Annuller) for at vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) uden at gemme ændringerne. Hvis sproget ændres, genstartes programmeringsenheden automatisk og vender tilbage til startskærmen. Printervalg Kun Cameron Health/Boston Scientific-godkendt printere kan anvendes sammen med programmeringsenheden. Sådan vælges den printer, der skal anvendes sammen med programmeringsenheden: 18

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 3200 Copyright 2013 Boston Scientific or its affiliates. All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens

Læs mere

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 2020EU

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 2020EU Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 2020EU Copyright 2013 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA. Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse

Læs mere

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 3200 Copyright 2014 Boston Scientific or its affiliates. All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens

Læs mere

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Model 2020

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Model 2020 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Model 2020 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Opdatering til programmeringssoftware model 9995 Tillæg til lægens håndbog 0123 2008 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ Lynvejledning VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Version: MJC-1409-DK2 QRG3814d INDHOLD Afsnit A GENEREL BESKRIVELSE A1 Forside side 3/10 A2 Strømforsyning side 4/10

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning

Installations og betjeningsvejledning Installations og betjeningsvejledning EKRUCBS Installations og betjeningsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse For brugeren 2 1 Knapper 2 2 Statusikoner 2 Til installatøren 3 3 Oversigt:

Læs mere

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang)

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) september, 26 2012 HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) Kære Kunde, Formålet med dette brev er at informere

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

REVEAL Patientassistent 9538/9539

REVEAL Patientassistent 9538/9539 REVEAL Patientassistent 9538/9539 Lægens håndbog 0123 2007 Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic: Medtronic og Reveal Forklaring af symboler på produktet og emballagen. 0123 2007 Conformité Européenne

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere