Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07"

Transkript

1 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

2 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi. Virksomheden tilbyder kommunikationsløsninger til fire markedssområder: Maritim Landmobil Aeronautisk Systemer. Godt 800 højtuddannede og engagerede medarbejdere i Danmark, Norge, USA og Kina bidrager sammen med et globalt netværk af distributører til Thrane & Thranes årlige omsætning på 1,1 mia. kr. Thrane & Thrane er grundlagt i 1981 af tvillingebrødrene Lars og Per Thrane og blev børsnoteret i København i 2001 (OMXC: THRAN). Hovedsædet er beliggende i Lyngby nord for København. Vores ambition er at tilbyde de bedste og mest innovative globale mobile kommunikationsløsninger. Vores strategiske fokusområder er: Teknologisk lederskab Nærhed til markedet Samarbejde med underleverandører Nye forretningsområder Attraktiv arbejdsplads Optimal kapitaludnyttelse. LEDELSENS BERETNING: Et år med strategiske initiativer... 1 Fem års hovedtal...2 Årets hovedbegivenheder...3 Fremgangen fortsatte i 2006/ Køb af Nera SatCom...8 Marked og strategi Teknologisk lederskab Nærhed til markedet Samarbejde med underleverandører Nye forretningsområder Attraktiv arbejdsplads Optimal kapitaludnyttelse Aktionærinformation Corporate governance...28 Risikofaktorer...30 Regnskabsberetning PÅTEGNINGER REGNSKAB FOR KONCERNEN: Anvendt regnskabspraksis...39 Resultatopgørelse Balance...46 Egenkapitalopgørelse...48 Pengestrømsopgørelse Noter...50 Regnskab for moderselskabet Bestyrelse og direktion...82 Ordliste...84 Årsrapporten er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske version gældende.

3 Pioneering mobile communication MARITIME PRODUKTER Radio- og satellitkommunikationsløsninger til anvendelse inden for det maritime marked omfattende blandt andet terminaler, radioer og antenner. De nyeste maritime produkter, som alle markedsføres under navnet SAILOR, er Fleet/Fleet+, mini-c samt VHF og MF/HF radioer. LANDMOBILE PRODUKTER Løsninger til global mobil satellitkommunikation omfattende blandt andet terminaler og antenner. De nyeste landmobile terminaler markedsføres under navnet EXPLORER og tilbyder bredbåndshastigheder (op til 492 kbps). AERONAUTISKE PRODUKTER Kommunikationsløsninger til installation i business jets og militære fly omfattende terminaler og antenner. Systemerne muliggør overvågning (tracking) af fly samt telefoni, fax og dataudveksling. Det primære produkt, som markedsføres under navnet Thrane & Thrane, er Aero-HSD +. SYSTEMER Systemprodukterne omfatter såkaldte jordstationer, dvs. større løsninger, til Inmarsats kommunikationstjenester. Jordstationerne er forbundet med det landbaserede netværk og fungerer som bindeled mellem satellitsystemet og det faste telefonnet, mobilnettet og internettet. Det vil sige, at jordstationerne sender data til og modtager data fra satellitterne. Markedsføringen af systemprodukter sker under navnet Thrane & Thrane.

4 FLEET/FLEET+ Satellitterminaler tilpasset de ekstreme forhold til havs. Produkterne, som tilbyder datahastigheder op til 128 kbps, findes i tre størrelser målrettet henholdsvis store oceangående skibe, yachter og handelsskibe samt mindre fiskeri- og fritidsfartøjer. Primær anvendelse: Telefoni og datatransmission. MINI-C En lille og meget kompakt satellitterminal, der blandt andet anvendes til overvågning (tracking) af fiskerifartøjer. Terminalen giver samtidig mulighed for at sende nødsignaler. Mini-C terminalen anvendes også til SSAS (Ship Security Alert System), der ved international lov er påkrævet for fartøjer over 500 bruttoton. VHF OG MF/HF Produkterne udgøres af en serie af fastmonterede robuste radioer, der tilbyder radiokommunikation og sikkerhed til søs inden for de internationale frekvensområder: VHF, MF og HF. Senest er også introduceret en række håndholdte VHF radioer. Alle produkterne lever op til international søfarts nyeste sikkerhedskrav. EXPLORER Serie af bærbare terminaler i forskellige størrelser. De kompakte terminaler har integrerede antenner og høj brugervenlighed. Serien omfatter også terminaler med ekstern antenne og til køretøjer. Alle terminalerne er udviklet til satellitoperatøren Inmarsats nyeste BGAN (Broadband Global Area Network) tjenester, der blandt andet muliggør udveksling af data ved høje hastigheder. AERO-HSD + Et let og meget kompakt produkt, der er udviklet med baggrund i erfaringerne fra det landmobile og maritime område. Netop størrelse og vægt er ofte af betydning i forbindelse med valg af kommunikationsudstyr til business jets, da det muliggør en forøgelse af flyets rækkevidde samt en mindre pladskrævende installation. Aero-HSD + tilbydes i forskellige løsninger alt afhængig af kundens specifikke behov. Produktet muliggør sikker og stabil kommunikation med høj datahastighed (op til 128 kbps). RAN Jordstationer leveres typisk til Inmarsats tjenester på turn-key basis, hvor stationerne leveres med alle nødvendige interfaces, antenner etc. De seneste jordstationer, som er leveret til Inmarsat, er de såkaldte RAN (Radio Access Network) jordstationer. Disse stationer håndterer Inmarsats nyeste landmobile bredbåndstjenester, BGAN.

5 Købet af Nera SatCom markerede et nyt kapitel i vores selskabs 25 år lange historie og førte os videre mod vores strategiske mål. Waldemar Schmidt Et år med strategiske initiativer Det forløbne år var præget af en række vigtige strategiske skridt og især af de omstillinger, der fulgte af vores køb af Nera SatCom tidligere vores største konkurrent på satellitområdet, nu integreret i Thrane & Thrane. Købet markerede et nyt kapitel i vores selskabs 25 år lange historie og førte os videre mod vores mål om en fordobling af omsætningen fra en til to mia. kr. i Det er mig en glæde at kunne rapportere på ledelsens vegne, at integrationen af Nera SatCom har været vellykket og har fulgt de planer, vi lagde ved overtagelsen. Der var et klart strategisk potentiale i at bringe de to virksomheder sammen, og efter at have arbejdet i det meste af et år med såvel markedssiden som udvikling og produktion kan vi se muligheder for synergier i størrelsesordenen 50 mio. kr. om året, hvor vi ved overtagelsen forventede 40 mio. kr. om året. Integrationsomkostningerne er opgjort til 39 mio. kr. - hvilket er mindre end de oprindelig forventede 50 mio. kr. Omkostningerne er udgiftsført i deres helhed i det årsregnskab, vi hermed præsenterer for aktionærerne. Integrationen af Nera SatCom frigjorde ressourcer til nye, fremadrettede initiativer. Vi har således igangsat flere nye aktiviteter, som bygger på de stærke kompetencer, vi har i det sammenlagte Thrane & Thrane: Vi er begyndt at udvikle egne antenner styrbare og elektroniske. Vi har besluttet at gå ind i markedet for Ku-bånds-udstyr til maritim satellitkommunikation. Og vi er begyndt at sælge kommunikationstjenester (airtime) i forbindelse med vores landmobile EXPLORER terminaler. En række nye produkter er ført frem til markedet i det forløbne år, alle baseret på Thrane & Thranes ambition om at tilbyde de bedste og mest innovative globale mobile kommunikationsløsninger. Selv om året har budt på flere vigtige lanceringer, er endnu flere på vej gennem vores effektive udviklingsproces. Vi har i dette forår påbegyndt en markant omlægning af vores afsætningskanaler, som bringer os tættere på markedet. Strukturen bliver enklere og bygger på udvikling og pleje af interessefællesskabet mellem Thrane & Thrane og vores værdsatte distributions- og servicepartnere verden over. Årsrapporten fortæller meget mere om den stærke udvikling, som Thrane & Thrane er inde i. Den beskriver også de økonomiske resultater, der er opnået. Omsætningen blev mio. kr., en stigning på mere end 200 mio. kr. i forhold til året før og dermed et solidt skridt i retning af målet på to mia. kr. Samtidig blev 2006/07 det regnskabsår, hvor vi passerede en omsætning på en mia. kr. tilmed meget markant. Omsætningen blev dog ikke helt så høj, som vi regnede med tidligere på året. Vi så det i øjnene allerede i februar og meddelte det til aktionærerne og offentligheden. Vi gør rede for årsagerne i årsrapporten, og vi har grund til at forvente, at forsinkelsen i indtjeningen kan indhentes. Bestyrelsen ser meget store vækstmuligheder i markedet for globale, mobile kommunikationsløsninger. Det er et marked, der stiller høje krav, men det er også et marked, der byder på nogle meget attraktive muligheder for en virksomhed som Thrane & Thrane. Den vækststrategi, som vi har formuleret, giver os et stærkt udgangspunkt for at forfølge disse muligheder og nå vores fastsatte mål. Waldemar Schmidt Formand for bestyrelsen 1

6 Hoved- og nøgletal t.kr. 2002/ / / / /07 Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift før integrationsomkostninger Resultat af primær drift Resultat før skat Årets resultat Egenkapital ultimo Balance sum Investeret kapital Afholdte udviklingsomkostninger Udviklingsomkostninger i % af omsætning 15,1% 16,3% 15,7% 15,9% 15,0% Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet (33.007) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets pengestrøm (77.175) (52.251) Organisk omsætningsvækst 28,0% 2,8% (2,8%) 0,2% 1,1% Overskudsgrad * 13,5% 13,5% 12,0% 13,8% 10,5% Afkast af den investerede kapital * 29,3% 29,6% 25,8% 17,7% 15,7% Egenkapitalandel 67,5% 65,0% 52,9% 55,0% 40,3% Resultat pr. aktie (kr.) 11,5 13,5 13,4 18,1 8,6 Pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie (kr.) 27,5 8,8 24,9 33,2 28,8 Udbytte pr. aktie (kr.) 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 Indre værdi pr. aktie (kr.) 79,0 88,8 99,0 109,1 135,2 Gennemsnitligt antal medarbejdere Fra 1. maj 2005 er anvendt regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Sammenligningstal for 2004/05 er tilpasset. Hoved- og nøgletal for 2002/ /04 er ikke tilpasset. Nøgletallene er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal * I beregningen er anvendt resultat af primær drift før integrationsomkostninger i 2006/07. 2

7 Årets hovedbegivenheder Omsætningen for 2006/07 blev mio. kr. (919 mio. kr.), mens resultat af primær drift før integrationsomkostninger blev 118 mio. kr. (127 mio. kr.). Der blev i 2006/07 afholdt 168 mio. kr. på produktudvikling og produktvedligeholdelse (146 mio.kr.) svarende til 15% af omsætningen (16%). Årets pengestrøm fra driften blev 151 mio. kr. (160 mio. kr.). I 4. kvartal af 2006/07 blev omsætningen 368 mio. kr. (284 mio. kr.), mens resultat af primær drift før integrationsomkostninger blev 54 mio. kr. (61 mio. kr.). Thrane & Thrane overtog i efteråret 2006 det norske selskab Nera SatCom AS. Processen med at integrere Nera SatCom forløber helt som planlagt. Købet af Nera SatCom frigjorde væsentlige udviklingsressourcer, der vil blive anvendt til udvikling af flere nye forretningsområder. Disse omfatter: - mekanisk styrbare og elektroniske antenner - Ku-bånds udstyr til maritim satellitkommunikation samt - salg af airtime til vores landmobile satellitterminaler. For regnskabsåret 2007/08 forventer Thrane & Thrane en omsætning på cirka mio. kr. (1.121 mio. kr.) og en overskudsgrad på cirka 15% (10,5%). Thrane & Thranes bestyrelse vil på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 27. juni 2007 indstille til, at der udbetales et udbytte på 5,5 kr. pr. aktie (5,5 kr.). 3

8 Fremgangen fortsatte i 2006/07 Omsætning og resultater Thrane & Thrane havde i 2006/07 en koncernomsætning på mio. kr., hvilket er en stigning på 22% sammenlignet med sidste år (919 mio. kr.). Af stigningen i omsætning kan 192 mio. kr. henføres til overtagelsen af Nera SatCom. Købet af Nera SatCom blev gennemført den 10. oktober 2006, hvilket indebærer, at omsætning fra Nera SatCom er medtaget fra og med oktober måned Omsætningen på 192 mio. kr. fra Nera SatCom er således alene for en syv-måneders periode. Den organiske vækst i omsætningen var 1% svarende til 10 mio. kr. Den organiske vækst var negativt påvirket af, at vi i 2006/07 som forventet havde en væsentlig mindre systemomsætning, idet vi sidste år færdiggjorde den oprindelige RAN kontrakt. Dette påvirkede omsætningen negativt med 36 mio. kr. Resultat af primær drift før integrationsomkostninger blev 118 mio. kr. (127 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 10,5% (13,8%). Årets resultat blev 45 mio. kr. (87 mio. kr.). Omsætning og resultat af primær drift før integrationsomkostninger er i overensstemmelse med forventningerne udmeldt i forbindelse med vores kvartalsrapport for kvartal 2006/07. I årets 4. kvartal nåede vi en omsætning på 368 mio. kr. (284 mio. kr.), mens resultat af primær drift før integrationsomkostninger blev 54 mio. kr. (61 mio. kr.). Resultatet for året var negativt påvirket af omkostninger forbundet med integrationen af Nera SatCom. Disse omkostninger udgjorde 39 mio. kr. og omfatter blandt andet fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere i Nera SatCom, nedskrivning af udviklingsprojekter samt annullering af diverse indkøbskontrakter. Markedsudvikling Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation. Selskabet leverer løsninger baseret på Inmarsat satellitsystemet til landbaseret, maritim og aeronautisk brug. På det maritime område er Thrane & Thrane markedsleder inden for udstyr til radiokommunikation. Over de seneste tre år er selskabets omsætning steget fra 637 mio. kr. i 2003/04 til 1,1 mia. kr. i 2006/07. Det svarer til en gennemsnitlig annualiseret vækstrate på 20,7%. I det seneste regnskabsår var der vækst i den maritime, landmobile og aeronautiske omsætning. Omsætningen inden for systemer faldt som forventet, som følge af at vi i 2005/06 færdiggjorde den oprindelige RAN kontrakt. Thrane & Thranes vigtigste markeder er Europa, Nordamerika og Fjernøsten. Europa og Fjernøsten udgjorde henholdsvis 55% og 19% af omsætningen i 2006/07 mod 60% og 16% året før. Omsætningen for det nordamerikanske marked udgjorde 23% af omsætningen mod 20% i 2005/06. 4

9 OMSÆTNING FORDELT GEOGRAFISK Ledelse og organisation Den 14. marts 2007 fratrådte Henrik Lunde stillingen som CEO i Thrane & Thrane. Indtil en ny CEO kan tiltræde, varetager Lars Thrane midlertidigt stillingen som CEO. Ændringen i direktionen havde baggrund i, at bestyrelsen vurderede, at der efter akkvisition og integration af Nera SatCom var behov for en ændring og forstærkning af selskabets topledelse med henblik på realiseringen af de visioner og målsætninger, som er indeholdt i Thrane & Thranes fem års strategi. Direktionen i Thrane & Thrane udgøres således af fungerende CEO og President Lars Thrane samt CFO Svend Åge Lundgaard Jensen. Forventninger For regnskabsåret 2007/08 forventer vi en omsætning på cirka mio. kr. (1.121 mio. kr.) og en overskudsgrad på cirka 15% (10,5%). På det landmobile marked ventes en omsætningsstigning som følge af et øget salg af EXPLORER produkter. På det aeronautiske område forventes et øget salg af Aero-HSD + og en stigning i omsætningen i forhold til 2006/07. På det maritime område og inden for systemer forventer vi en omsætning på niveau med 2006/07. På omkostningssiden forudses en stigning i distributions-, administrations- og udviklingsomkostningerne sammenlignet med 2006/07. Stigningen i omkostninger skyldes et øget aktivitetsniveau samt helårseffekten af overtagelsen af Nera SatCom. Udviklingsomkostningerne forventes at stige, primært som følge af øgede afskrivninger på produktprogrammet på cirka 10 mio. kr. Udbytte På den ordinære generalforsamling vil selskabets bestyrelse indstille til, at der af årets resultat udloddes et udbytte på 5,5 kr. pr. aktie (5,5 kr.) svarende til 30,3 mio. kr. (27,0 mio. kr.). Udbyttet udgør 67% af årets resultat, hvilket anses som forsvarligt i forhold til Thrane & Thranes finansielle situation og fremtidige kapitalbehov. Generalforsamling Thrane & Thranes generalforsamling afholdes onsdag den 27. juni 2007, klokken på selskabets adresse: Lundtoftegårdsvej 93D, 2800 Kgs. Lyngby. 5

10 Maritime produkter Thrane & Thranes produkter til det maritime marked er målrettet det professionelle marked og anvendes blandt andet til nød- og sikkerhedstjenesten GMDSS. Udstyret bruges typisk af handelsskibe, arbejdsbåde, fiske- og fritidsfartøjer til såvel radio- som satellitkommunikation. Kunderne er primært skibsværfter samt erhvervsmæssige og private skibsejere. Omsætningen på det maritime marked i 2006/07 steg med 18% til 639 mio. kr. (543 mio. kr.). Den organiske vækst udgjorde cirka 7%. Omsætningen var fordelt med 458 mio. kr. (353 mio. kr.) på udstyr til satellitkommunikation og 181 mio. kr. (190 mio. kr.) på radioudstyr. Stigningen i omsætning inden for udstyr til satellitkommunikation skyldtes primært overtagelsen af Nera SatCom. I forhold til sidste år havde vi et øget salg af især Fleet produkter. Omsætningen steg inden for alle produktkategorier, dvs. Fleet 77, Fleet 55 og Fleet 33, men først og fremmest steg salget af Fleet 77 terminaler. Baggrunden for dette er, at vi har opnået et endnu stærkere fodfæste inden for specielt nybygmarkedet, samtidig med at den gode markedsposition er fastholdt inden for øvrige områder. Den maritime omsætning var også positivt påvirket af et øget salg af Inmarsat-C og Iridium terminaler. Stigningen i salget af Inmarsat-C skyldtes primært en række større leverancer af terminaler til fiskeriovervågning i Nordamerika, mens salget af Iridium terminaler hovedsagelig var med henblik på crew calling, dvs. anvendelse af terminalen til besætningsmedlemmer ombord på skibe. Omsætningen inden for VHF og MF/HF radioudstyr var på niveau med 2005/06. En vigtig konkurrenceparameter på det maritime marked er muligheden for hurtigt og effektivt at kunne tilbyde service og support. For at tilgodese dette har vi, i samarbejde med partnere og distributører, etableret et maritimt servicekoncept bestående af On-Board Service Centre. Et On-Board Service Center kan gå ombord på skibe og udføre reparationer på samtlige af Thrane & Thranes maritime produkter. Ved udgangen af kalenderåret 2007 er det vores mål at have 40 On-Board Service Centre fordelt verden over. Dette vil blandt andet blive nået gennem en sammenlægning af de hidtidige Nera SatCom og Thrane & Thrane servicecentre. Aeronautiske produkter Thrane & Thranes aeronautiske produkter omfatter kommunikationsudstyr til business jets og militære fly. Udstyret understøtter tale- og dataapplikationer til sikkerhed, drift, cockpit og passagerer. Omsætningen på det aeronautiske marked i 2006/07 steg med 33% til 84 mio. kr. (63 mio. kr.). Den øgede omsætning var primært drevet af et øget salg af Aero-HSD +, hvor flyproducenten Dassault Falcon Jet Corp. er primær kunde. I 2006/07 steg omsætningen af Aero-HSD + med 57% fra 47 mio. kr. sidste år kr. til 74 mio. kr. I årets 4. kvartal steg Aero-HSD + omsætningen med 81% fra 16 mio. kr. til 29 mio. kr. Vi arbejder fortsat på at indgå samarbejdsaftaler med andre flyproducenter som fx Bombardier, Cessna, Gulfstream, Hawker- Beechcraft mfl. Blandt flyproducenterne er der stor interesse for udviklingen inden for aeronautiske kommunikationsløsninger. Vi har derfor fokus på at præsentere de forskellige flyproducenter for såvel den nuværende Aero-HSD + løsning, som de bredbåndsløsninger vi forventer at kunne tilbyde i fremtiden. Markedsføringen af Aero-HSD + over for ejere af business jets foregår hovedsagelig via samarbejdsaftaler med service- og installationscentre. Amerikanske Midcoast Aviation er et sådant servicecenter, der både foretager udskiftninger af kommunikationssystemer i eksisterende fly og gennemfører installationer i helt nye fly. Midcoast Aviation foretager primært installationer i Bombardier fly, og i 2006/07 modtog vi den første Aero-HSD + ordre fra Midcoast Aviation til installation i et nyt Bombardier fly. 6

11 Landmobile produkter Thrane & Thranes produkter til det landmobile marked omfatter bærbare terminaler til personlig kommunikation. Herudover produceres terminaler til brug i køretøjer. De typiske kunder er internationale hjælpeorganisationer, regeringer, medier samt olie-, gas- og minedriftsselskaber. På det landmobile marked steg omsætningen i 2006/07 med 52% til 259 mio. kr. mod 170 mio. kr. i 2005/06. Den organiske vækst udgjorde cirka 33%. Stigningen i omsætning var drevet af et øget salg af EXPLORER terminaler. Specielt var der stor efterspørgsel efter EXPLORER 700, der blev introduceret i juni EXPLORER 700 har vist sig som den mest efterspurgte terminal blandt professionelle brugere af mobil satellitkommunikation. I juni 2006 introducerede vi desuden EXPLORER 300, en lille og meget kompakt terminal, samt EXPLORER 527, der er en terminal beregnet til køretøjer. Herudover fik vi med overtagelsen af Nera SatCom yderligere en BGAN terminal, WorldPro 1010, i produktporteføljen. Sidstnævnte terminal markedsføres nu under navnet EXPLORER 110. De tre terminaler EXPLORER 100, EXPLORER 300 og EXPLORER 527 har alle som nye terminaler i produktporteføljen medvirket til en øget landmobil omsætning. Den sidste terminal i vores BGAN produktportefølje er EXPLORER 500. Med introduktionen af denne terminal i december 2005 satte Thrane & Thrane helt nye standarder for både størrelse og anvendelsesmuligheder af mobilt satellitkommunikationsudstyr. EXPLORER 500 er blevet meget positivt modtaget i markedet, men det har som forventet vist sig udfordrende at øge kendskabet til terminalens anvendelsesmuligheder uden for eksisterende kundegrupper. Vores fokus er derfor på at indgå aftaler med partnere, der kan medvirke til at tiltrække nye typer af landmobile kunder. I årets 4. kvartal indgik vi en sådan partneraftale med Actebis A/S i Danmark, der er en førende distributør inden for IT- og mobilindustrien. Ved udgangen af regnskabsåret havde Inmarsat registreret tæt ved aktive terminaler på BGAN systemet. Af disse terminaler vurderer vi, at minimum 60-70% er EXPLORER terminaler. Systemer Markedet for systemer består af jordstationer til de forskellige tjenester under Inmarsat. Jordstationerne er forbundet med det jordbaserede netværk og fungerer som bindeled mellem på den ene side satellitsystemet og på den anden side det faste telefonnet, mobilnettet og internettet. Inden for systemer blev omsætningen 139 mio. kr. (143 mio. kr.) svarende til et fald på 3% i forhold til sidste år. Af de 139 mio. kr. var 47 mio. kr. relateret til overtagelsen af Nera SatCom. Den mindre omsætning inden for systemer skyldtes primært, at RAN omsætningen i 2006/07 faldt med 36 mio. kr. fra 90 mio. kr. sidste år til 54 mio. kr. i år. Den mindre RAN omsætning var ventet, idet vi i 2005/06 færdiggjorde den oprindelige RAN kontrakt. Vi modtog i starten af året den endelige godkendelse af RAN jordstationerne til Inmarsats BGAN satellitsystem. Herefter blev der indgået en kontrakt med Inmarsat omhandlende videreudvikling af RAN jordstationerne, så de også kan tilbyde bredbåndstjenester til maritim (Fleet Broadband) og aeronautisk (SwiftBroadband) anvendelse samt til landmobile køretøjer (BGAN). Kontraktens værdi er på cirka 45 mio. kr. (7,45 mio. US dollars), og den planlægges færdiggjort i den nærmeste fremtid. I slutningen af 2006/07 indgik vi en kontrakt til en værdi af 17 mio. kr. med det japanske selskab KDDI, der er en førende udbyder af Inmarsat tjenester. Kontrakten omfatter blandt andet leverancer af hardware til en Inmarsat-C jordstation i Yamaguchi i Japan. Levering af kontrakten forventes at ske i efteråret

12 Køb af Nera SatCom Thrane & Thrane indgik i august 2006 en betinget aftale om køb af Nera SatCom AS, som rummede Nera ASA s aktiviteter inden for mobil satellitkommunikation. Med en omsætning på omkring 480 mio. kr. var Nera SatCom den næststørste virksomhed på markedet. Kontantværdien af købesummen var 523 mio. kr., ekskl. gæld og likvider (enterprise value). Sælger fik 385 mio. kr. kontant og nye aktier i Thrane & Thrane en udvidelse af kapitalen på 9,6%. Aktierne blev efterfølgende solgt i markedet. Med henblik på hurtigt at opnå de forventede synergier skønnedes ved købet integrationsomkostninger i størrelsesordenen 50 mio. kr., heraf halvdelen med likviditetseffekt. De faktiske integrationsomkostninger, der alle er udgiftsført i regnskabsåret 2006/07, viste sig at være 39 mio. kr. EU-kommissionen meddelte i marts 2007, at købet af Nera SatCom ikke indebærer konkurrencemæssige problemer. 8

13 Et stort skridt frem Købet af Nera SatCom gjorde 2006 til et skelsættende år for Thrane & Thrane. Vi blev den absolut førende udbyder af udstyr til global mobil satellitkommunikation. Og vi tog et meget stort skridt frem mod vores mål om at nå en omsætning på 2 mia. kr. i Baggrunden for købet I mange år var Thrane & Thrane og Nera SatCom de to førende producenter af mobilt satellitudstyr til Inmarsat systemet. Sammen blev vi verdens nummer 1. Vi fik samtidig et stærkere grundlag for at udvide forretningen og for at bevæge os ind på tilgrænsende forretningsområder inden for løsninger til global mobil kommunikation. Dertil kommer væsentlige økonomiske fordele gennem synergier såvel udadtil i forhold til markedet som indadtil inden for produktudvikling, drift, salg, marketing og administration. Sammenlægningen af Thrane & Thrane og Nera SatCom indebar således en væsentlig styrkelse af virksomheden, både strategisk og økonomisk. Bedre udnyttelse af ressourcer Indtil overtagelsen havde Thrane & Thrane og Nera SatCom i stort omfang overlappende aktiviteter inden for produktudvikling. Ved eliminering af mere eller mindre ens udviklingsprojekter er det muligt at opnå væsentlige synergier, ikke mindst gennem mere effektive investeringer i nye Inmarsat-relaterede produkter. Elimineringen af ensartede produkter betyder også lavere vedligeholdelsesomkostninger vedrørende den eksisterende produktportefølje. Synergier opnås også inden for salg, marketing og administration, ligesom der på forsyningssiden kan opnås lavere enhedsomkostninger som følge af større indkøb. Udfasningen af overlappende produkter samler efterspørgslen efter de tilbageværende produkter, hvilket også medfører bedre driftsøkonomi. Samlet forventer vi at opnå likviditetsskabende synergier på cirka 50 mio. kr. om året. Disse ressourcer vil vi blandt andet udnytte til at bevæge os ind på beslægtede forretningsområder, således at vores forretningsmæssige platform udbygges. Succesfuld integration Integrationen af de to virksomheder blev sat i gang straks efter overtagelsen i oktober 2006 og er siden forløbet som planlagt. Processen har blandt andet omfattet følgende: Organisationen blev omlagt, således at hvert af medlemmerne af det lokale norske ledelsesteam refererer til en leder med koncernansvar på de pågældende områder. Fælles IT-netværk, platform samt økonomisystem blev etableret. Antallet af medarbejdere i Norge blev reduceret med cirka 30. Efter eget ønske fratrådte den hidtidige administrerende direktør for Nera SatCom, Stig-Are Mogstad. Navnet blev ændret til Thrane & Thrane Norge AS. En plan for branding af de maritime og landmobile produkter blev udarbejdet og implementeret. Strategien for den fremtidige distribution herunder sammenlægning af de to eksisterende organisationer blev tilrettelagt, og implementeringen blev sat i gang. Flere nye udviklingsprojekter blev sat i gang i både Oslo og Lyngby. Købet af Nera SatCom omfattede også det 100%-ejede tyske datterselskab European Satellite Link GmbH (ESL). Dette selskab kan ikke med fordel integreres i Thrane & Thrane og søges derfor solgt. Der forhandles med interesserede parter, og et salg forventes gennemført senere i år. 9

14 Marked og strategi Marked i vækst Thrane & Thrane udvikler og leverer globale mobile kommunikationsløsninger. Efterspørgslen stiger. Menneskers behov for eller blot trang til at kommunikere med andre er i vedvarende vækst. Tale og data. Overførsel med høje hastigheder. På arbejde og i fritiden. På alle tidspunkter. Overalt. Ofte under krævende forhold. Mennesker vænner sig hurtigt til højere kvalitet, komfort og driftssikkerhed også når det gælder kommunikation. Markedet antages at vokse med omkring 10% om året og aktuelt at være omkring 20 mia. kr. Heraf udgør det maritime marked 50-55%, det landmobile marked cirka 40%, det aeronautiske marked cirka 5% og systemer et par procent. Stærk position Markedet stiller store krav til udbydere af udstyr og systemer. Men det byder først og fremmest på meget attraktive muligheder for en virksomhed som Thrane & Thrane. Vi er verdens førende udbyder af udstyr og systemer til mobil kommunikation, baseret på avanceret satellit- og radioteknologi og til anvendelse til lands, til vands og i luften. Gennem støt fremgang siden etableringen for 25 år siden har Thrane & Thrane nået en position som verdens mest succesfulde leverandør af udstyr til Inmarsat satellitsystemet. Og på det maritime marked er vi blandt verdens tre største udbydere af udstyr til professionel radiokommunikation. Vores organisation omfatter nogle af verdens dygtigste specialister inden for satellit- og radiokommunikation. Vi har gennem årene opbygget en tilstedeværelse og et distributionsnet, der bringer os tæt på de markeder, vi lever af at betjene. Med en omsætning på godt 1,1 mia. kr. har vi en andel på omkring 5% af det samlede marked, som vi henvender os til. Markedet er altså tyve gange større end vi er i dag, så der er god plads til vækst. Udfordrende mål Vores overordnede mål er at skabe værdi for brugerne af vores produkter og ydelser, for vores samarbejdspartnere, for vores medarbejdere og for vores aktionærer. Vi har sat os tre økonomiske mål: Vi vil fordoble omsætningen til 2 mia. kr. om året i den igangværende strategiperiode frem til Vi vil have en overskudsgrad på minimum 12% i hvert af årene. Vi vil skabe en fri pengestrøm - dvs. før akkvisitioner og finansiering - på mindst 50% af resultatet i strategiperioden. Vores ambition Thrane & Thrane vil tilbyde de bedste og mest innovative løsninger til global mobil kommunikation. Ambitionen er enkel og klar. Den er vedvarende udviklingen standser ikke og holder ikke pauser. Og den er krævende for alle i vores organisation. 10

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip 1 Årsrapport 2011/12 Indhold 2 2 Indhold Beretning 4 Kære Aktionær 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 HOVEDAKTIVITET 11 Design services San José 15 Enterprise & voip 20 UDVIKLING

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S ÅRSRAPPORT 2008 Netop Solutions A/S Kent Madsen, CTO Claus Finderup Grove, CFO 2 Kurt Groth Bager, CEO indhold NETOP Solutions A/S kort fortalt Til aktionærerne 4 Hovedpunkter 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 27 En helt ny æra 5 Idégrundlag 6 27 i overskrifter 7 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 22 Risikostyringsaktiviteter 24 God selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2005

GN Store Nord Årsrapport 2005 GN Store Nord Årsrapport 2005 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2008/09 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger udstyr til tælling og analyse af celler i væsker. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Årsrapport 2007/08. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2007/08. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2007/08 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2007/08 Bang & Olufsen a/s koncernen Ønskes direkte adgang til de enkelte sider i denne pdf-fil er der mulighed for at klikke

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2004

GN Store Nord Årsrapport 2004 GN Store Nord Årsrapport 2004 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18.

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18. Indhold Navision 3 Hoved- og nøgletal 4 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/2001 5 Ledelsens beretning 6 Regnskabsberetning 7 Fokus på vækst 12 Integrerede virksomhedsløsninger 14 Virksomheder

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resume 6 Ledelsens beretning 15 Kundefokus 16 Showroom og dialogcenter 18 Leverandør og strategisk rådgiver 20 Akkvisitioner og partnerskaber 22

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere