Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07"

Transkript

1 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

2 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi. Virksomheden tilbyder kommunikationsløsninger til fire markedssområder: Maritim Landmobil Aeronautisk Systemer. Godt 800 højtuddannede og engagerede medarbejdere i Danmark, Norge, USA og Kina bidrager sammen med et globalt netværk af distributører til Thrane & Thranes årlige omsætning på 1,1 mia. kr. Thrane & Thrane er grundlagt i 1981 af tvillingebrødrene Lars og Per Thrane og blev børsnoteret i København i 2001 (OMXC: THRAN). Hovedsædet er beliggende i Lyngby nord for København. Vores ambition er at tilbyde de bedste og mest innovative globale mobile kommunikationsløsninger. Vores strategiske fokusområder er: Teknologisk lederskab Nærhed til markedet Samarbejde med underleverandører Nye forretningsområder Attraktiv arbejdsplads Optimal kapitaludnyttelse. LEDELSENS BERETNING: Et år med strategiske initiativer... 1 Fem års hovedtal...2 Årets hovedbegivenheder...3 Fremgangen fortsatte i 2006/ Køb af Nera SatCom...8 Marked og strategi Teknologisk lederskab Nærhed til markedet Samarbejde med underleverandører Nye forretningsområder Attraktiv arbejdsplads Optimal kapitaludnyttelse Aktionærinformation Corporate governance...28 Risikofaktorer...30 Regnskabsberetning PÅTEGNINGER REGNSKAB FOR KONCERNEN: Anvendt regnskabspraksis...39 Resultatopgørelse Balance...46 Egenkapitalopgørelse...48 Pengestrømsopgørelse Noter...50 Regnskab for moderselskabet Bestyrelse og direktion...82 Ordliste...84 Årsrapporten er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske version gældende.

3 Pioneering mobile communication MARITIME PRODUKTER Radio- og satellitkommunikationsløsninger til anvendelse inden for det maritime marked omfattende blandt andet terminaler, radioer og antenner. De nyeste maritime produkter, som alle markedsføres under navnet SAILOR, er Fleet/Fleet+, mini-c samt VHF og MF/HF radioer. LANDMOBILE PRODUKTER Løsninger til global mobil satellitkommunikation omfattende blandt andet terminaler og antenner. De nyeste landmobile terminaler markedsføres under navnet EXPLORER og tilbyder bredbåndshastigheder (op til 492 kbps). AERONAUTISKE PRODUKTER Kommunikationsløsninger til installation i business jets og militære fly omfattende terminaler og antenner. Systemerne muliggør overvågning (tracking) af fly samt telefoni, fax og dataudveksling. Det primære produkt, som markedsføres under navnet Thrane & Thrane, er Aero-HSD +. SYSTEMER Systemprodukterne omfatter såkaldte jordstationer, dvs. større løsninger, til Inmarsats kommunikationstjenester. Jordstationerne er forbundet med det landbaserede netværk og fungerer som bindeled mellem satellitsystemet og det faste telefonnet, mobilnettet og internettet. Det vil sige, at jordstationerne sender data til og modtager data fra satellitterne. Markedsføringen af systemprodukter sker under navnet Thrane & Thrane.

4 FLEET/FLEET+ Satellitterminaler tilpasset de ekstreme forhold til havs. Produkterne, som tilbyder datahastigheder op til 128 kbps, findes i tre størrelser målrettet henholdsvis store oceangående skibe, yachter og handelsskibe samt mindre fiskeri- og fritidsfartøjer. Primær anvendelse: Telefoni og datatransmission. MINI-C En lille og meget kompakt satellitterminal, der blandt andet anvendes til overvågning (tracking) af fiskerifartøjer. Terminalen giver samtidig mulighed for at sende nødsignaler. Mini-C terminalen anvendes også til SSAS (Ship Security Alert System), der ved international lov er påkrævet for fartøjer over 500 bruttoton. VHF OG MF/HF Produkterne udgøres af en serie af fastmonterede robuste radioer, der tilbyder radiokommunikation og sikkerhed til søs inden for de internationale frekvensområder: VHF, MF og HF. Senest er også introduceret en række håndholdte VHF radioer. Alle produkterne lever op til international søfarts nyeste sikkerhedskrav. EXPLORER Serie af bærbare terminaler i forskellige størrelser. De kompakte terminaler har integrerede antenner og høj brugervenlighed. Serien omfatter også terminaler med ekstern antenne og til køretøjer. Alle terminalerne er udviklet til satellitoperatøren Inmarsats nyeste BGAN (Broadband Global Area Network) tjenester, der blandt andet muliggør udveksling af data ved høje hastigheder. AERO-HSD + Et let og meget kompakt produkt, der er udviklet med baggrund i erfaringerne fra det landmobile og maritime område. Netop størrelse og vægt er ofte af betydning i forbindelse med valg af kommunikationsudstyr til business jets, da det muliggør en forøgelse af flyets rækkevidde samt en mindre pladskrævende installation. Aero-HSD + tilbydes i forskellige løsninger alt afhængig af kundens specifikke behov. Produktet muliggør sikker og stabil kommunikation med høj datahastighed (op til 128 kbps). RAN Jordstationer leveres typisk til Inmarsats tjenester på turn-key basis, hvor stationerne leveres med alle nødvendige interfaces, antenner etc. De seneste jordstationer, som er leveret til Inmarsat, er de såkaldte RAN (Radio Access Network) jordstationer. Disse stationer håndterer Inmarsats nyeste landmobile bredbåndstjenester, BGAN.

5 Købet af Nera SatCom markerede et nyt kapitel i vores selskabs 25 år lange historie og førte os videre mod vores strategiske mål. Waldemar Schmidt Et år med strategiske initiativer Det forløbne år var præget af en række vigtige strategiske skridt og især af de omstillinger, der fulgte af vores køb af Nera SatCom tidligere vores største konkurrent på satellitområdet, nu integreret i Thrane & Thrane. Købet markerede et nyt kapitel i vores selskabs 25 år lange historie og førte os videre mod vores mål om en fordobling af omsætningen fra en til to mia. kr. i Det er mig en glæde at kunne rapportere på ledelsens vegne, at integrationen af Nera SatCom har været vellykket og har fulgt de planer, vi lagde ved overtagelsen. Der var et klart strategisk potentiale i at bringe de to virksomheder sammen, og efter at have arbejdet i det meste af et år med såvel markedssiden som udvikling og produktion kan vi se muligheder for synergier i størrelsesordenen 50 mio. kr. om året, hvor vi ved overtagelsen forventede 40 mio. kr. om året. Integrationsomkostningerne er opgjort til 39 mio. kr. - hvilket er mindre end de oprindelig forventede 50 mio. kr. Omkostningerne er udgiftsført i deres helhed i det årsregnskab, vi hermed præsenterer for aktionærerne. Integrationen af Nera SatCom frigjorde ressourcer til nye, fremadrettede initiativer. Vi har således igangsat flere nye aktiviteter, som bygger på de stærke kompetencer, vi har i det sammenlagte Thrane & Thrane: Vi er begyndt at udvikle egne antenner styrbare og elektroniske. Vi har besluttet at gå ind i markedet for Ku-bånds-udstyr til maritim satellitkommunikation. Og vi er begyndt at sælge kommunikationstjenester (airtime) i forbindelse med vores landmobile EXPLORER terminaler. En række nye produkter er ført frem til markedet i det forløbne år, alle baseret på Thrane & Thranes ambition om at tilbyde de bedste og mest innovative globale mobile kommunikationsløsninger. Selv om året har budt på flere vigtige lanceringer, er endnu flere på vej gennem vores effektive udviklingsproces. Vi har i dette forår påbegyndt en markant omlægning af vores afsætningskanaler, som bringer os tættere på markedet. Strukturen bliver enklere og bygger på udvikling og pleje af interessefællesskabet mellem Thrane & Thrane og vores værdsatte distributions- og servicepartnere verden over. Årsrapporten fortæller meget mere om den stærke udvikling, som Thrane & Thrane er inde i. Den beskriver også de økonomiske resultater, der er opnået. Omsætningen blev mio. kr., en stigning på mere end 200 mio. kr. i forhold til året før og dermed et solidt skridt i retning af målet på to mia. kr. Samtidig blev 2006/07 det regnskabsår, hvor vi passerede en omsætning på en mia. kr. tilmed meget markant. Omsætningen blev dog ikke helt så høj, som vi regnede med tidligere på året. Vi så det i øjnene allerede i februar og meddelte det til aktionærerne og offentligheden. Vi gør rede for årsagerne i årsrapporten, og vi har grund til at forvente, at forsinkelsen i indtjeningen kan indhentes. Bestyrelsen ser meget store vækstmuligheder i markedet for globale, mobile kommunikationsløsninger. Det er et marked, der stiller høje krav, men det er også et marked, der byder på nogle meget attraktive muligheder for en virksomhed som Thrane & Thrane. Den vækststrategi, som vi har formuleret, giver os et stærkt udgangspunkt for at forfølge disse muligheder og nå vores fastsatte mål. Waldemar Schmidt Formand for bestyrelsen 1

6 Hoved- og nøgletal t.kr. 2002/ / / / /07 Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift før integrationsomkostninger Resultat af primær drift Resultat før skat Årets resultat Egenkapital ultimo Balance sum Investeret kapital Afholdte udviklingsomkostninger Udviklingsomkostninger i % af omsætning 15,1% 16,3% 15,7% 15,9% 15,0% Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet (33.007) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets pengestrøm (77.175) (52.251) Organisk omsætningsvækst 28,0% 2,8% (2,8%) 0,2% 1,1% Overskudsgrad * 13,5% 13,5% 12,0% 13,8% 10,5% Afkast af den investerede kapital * 29,3% 29,6% 25,8% 17,7% 15,7% Egenkapitalandel 67,5% 65,0% 52,9% 55,0% 40,3% Resultat pr. aktie (kr.) 11,5 13,5 13,4 18,1 8,6 Pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie (kr.) 27,5 8,8 24,9 33,2 28,8 Udbytte pr. aktie (kr.) 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 Indre værdi pr. aktie (kr.) 79,0 88,8 99,0 109,1 135,2 Gennemsnitligt antal medarbejdere Fra 1. maj 2005 er anvendt regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Sammenligningstal for 2004/05 er tilpasset. Hoved- og nøgletal for 2002/ /04 er ikke tilpasset. Nøgletallene er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal * I beregningen er anvendt resultat af primær drift før integrationsomkostninger i 2006/07. 2

7 Årets hovedbegivenheder Omsætningen for 2006/07 blev mio. kr. (919 mio. kr.), mens resultat af primær drift før integrationsomkostninger blev 118 mio. kr. (127 mio. kr.). Der blev i 2006/07 afholdt 168 mio. kr. på produktudvikling og produktvedligeholdelse (146 mio.kr.) svarende til 15% af omsætningen (16%). Årets pengestrøm fra driften blev 151 mio. kr. (160 mio. kr.). I 4. kvartal af 2006/07 blev omsætningen 368 mio. kr. (284 mio. kr.), mens resultat af primær drift før integrationsomkostninger blev 54 mio. kr. (61 mio. kr.). Thrane & Thrane overtog i efteråret 2006 det norske selskab Nera SatCom AS. Processen med at integrere Nera SatCom forløber helt som planlagt. Købet af Nera SatCom frigjorde væsentlige udviklingsressourcer, der vil blive anvendt til udvikling af flere nye forretningsområder. Disse omfatter: - mekanisk styrbare og elektroniske antenner - Ku-bånds udstyr til maritim satellitkommunikation samt - salg af airtime til vores landmobile satellitterminaler. For regnskabsåret 2007/08 forventer Thrane & Thrane en omsætning på cirka mio. kr. (1.121 mio. kr.) og en overskudsgrad på cirka 15% (10,5%). Thrane & Thranes bestyrelse vil på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 27. juni 2007 indstille til, at der udbetales et udbytte på 5,5 kr. pr. aktie (5,5 kr.). 3

8 Fremgangen fortsatte i 2006/07 Omsætning og resultater Thrane & Thrane havde i 2006/07 en koncernomsætning på mio. kr., hvilket er en stigning på 22% sammenlignet med sidste år (919 mio. kr.). Af stigningen i omsætning kan 192 mio. kr. henføres til overtagelsen af Nera SatCom. Købet af Nera SatCom blev gennemført den 10. oktober 2006, hvilket indebærer, at omsætning fra Nera SatCom er medtaget fra og med oktober måned Omsætningen på 192 mio. kr. fra Nera SatCom er således alene for en syv-måneders periode. Den organiske vækst i omsætningen var 1% svarende til 10 mio. kr. Den organiske vækst var negativt påvirket af, at vi i 2006/07 som forventet havde en væsentlig mindre systemomsætning, idet vi sidste år færdiggjorde den oprindelige RAN kontrakt. Dette påvirkede omsætningen negativt med 36 mio. kr. Resultat af primær drift før integrationsomkostninger blev 118 mio. kr. (127 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 10,5% (13,8%). Årets resultat blev 45 mio. kr. (87 mio. kr.). Omsætning og resultat af primær drift før integrationsomkostninger er i overensstemmelse med forventningerne udmeldt i forbindelse med vores kvartalsrapport for kvartal 2006/07. I årets 4. kvartal nåede vi en omsætning på 368 mio. kr. (284 mio. kr.), mens resultat af primær drift før integrationsomkostninger blev 54 mio. kr. (61 mio. kr.). Resultatet for året var negativt påvirket af omkostninger forbundet med integrationen af Nera SatCom. Disse omkostninger udgjorde 39 mio. kr. og omfatter blandt andet fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere i Nera SatCom, nedskrivning af udviklingsprojekter samt annullering af diverse indkøbskontrakter. Markedsudvikling Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation. Selskabet leverer løsninger baseret på Inmarsat satellitsystemet til landbaseret, maritim og aeronautisk brug. På det maritime område er Thrane & Thrane markedsleder inden for udstyr til radiokommunikation. Over de seneste tre år er selskabets omsætning steget fra 637 mio. kr. i 2003/04 til 1,1 mia. kr. i 2006/07. Det svarer til en gennemsnitlig annualiseret vækstrate på 20,7%. I det seneste regnskabsår var der vækst i den maritime, landmobile og aeronautiske omsætning. Omsætningen inden for systemer faldt som forventet, som følge af at vi i 2005/06 færdiggjorde den oprindelige RAN kontrakt. Thrane & Thranes vigtigste markeder er Europa, Nordamerika og Fjernøsten. Europa og Fjernøsten udgjorde henholdsvis 55% og 19% af omsætningen i 2006/07 mod 60% og 16% året før. Omsætningen for det nordamerikanske marked udgjorde 23% af omsætningen mod 20% i 2005/06. 4

9 OMSÆTNING FORDELT GEOGRAFISK Ledelse og organisation Den 14. marts 2007 fratrådte Henrik Lunde stillingen som CEO i Thrane & Thrane. Indtil en ny CEO kan tiltræde, varetager Lars Thrane midlertidigt stillingen som CEO. Ændringen i direktionen havde baggrund i, at bestyrelsen vurderede, at der efter akkvisition og integration af Nera SatCom var behov for en ændring og forstærkning af selskabets topledelse med henblik på realiseringen af de visioner og målsætninger, som er indeholdt i Thrane & Thranes fem års strategi. Direktionen i Thrane & Thrane udgøres således af fungerende CEO og President Lars Thrane samt CFO Svend Åge Lundgaard Jensen. Forventninger For regnskabsåret 2007/08 forventer vi en omsætning på cirka mio. kr. (1.121 mio. kr.) og en overskudsgrad på cirka 15% (10,5%). På det landmobile marked ventes en omsætningsstigning som følge af et øget salg af EXPLORER produkter. På det aeronautiske område forventes et øget salg af Aero-HSD + og en stigning i omsætningen i forhold til 2006/07. På det maritime område og inden for systemer forventer vi en omsætning på niveau med 2006/07. På omkostningssiden forudses en stigning i distributions-, administrations- og udviklingsomkostningerne sammenlignet med 2006/07. Stigningen i omkostninger skyldes et øget aktivitetsniveau samt helårseffekten af overtagelsen af Nera SatCom. Udviklingsomkostningerne forventes at stige, primært som følge af øgede afskrivninger på produktprogrammet på cirka 10 mio. kr. Udbytte På den ordinære generalforsamling vil selskabets bestyrelse indstille til, at der af årets resultat udloddes et udbytte på 5,5 kr. pr. aktie (5,5 kr.) svarende til 30,3 mio. kr. (27,0 mio. kr.). Udbyttet udgør 67% af årets resultat, hvilket anses som forsvarligt i forhold til Thrane & Thranes finansielle situation og fremtidige kapitalbehov. Generalforsamling Thrane & Thranes generalforsamling afholdes onsdag den 27. juni 2007, klokken på selskabets adresse: Lundtoftegårdsvej 93D, 2800 Kgs. Lyngby. 5

10 Maritime produkter Thrane & Thranes produkter til det maritime marked er målrettet det professionelle marked og anvendes blandt andet til nød- og sikkerhedstjenesten GMDSS. Udstyret bruges typisk af handelsskibe, arbejdsbåde, fiske- og fritidsfartøjer til såvel radio- som satellitkommunikation. Kunderne er primært skibsværfter samt erhvervsmæssige og private skibsejere. Omsætningen på det maritime marked i 2006/07 steg med 18% til 639 mio. kr. (543 mio. kr.). Den organiske vækst udgjorde cirka 7%. Omsætningen var fordelt med 458 mio. kr. (353 mio. kr.) på udstyr til satellitkommunikation og 181 mio. kr. (190 mio. kr.) på radioudstyr. Stigningen i omsætning inden for udstyr til satellitkommunikation skyldtes primært overtagelsen af Nera SatCom. I forhold til sidste år havde vi et øget salg af især Fleet produkter. Omsætningen steg inden for alle produktkategorier, dvs. Fleet 77, Fleet 55 og Fleet 33, men først og fremmest steg salget af Fleet 77 terminaler. Baggrunden for dette er, at vi har opnået et endnu stærkere fodfæste inden for specielt nybygmarkedet, samtidig med at den gode markedsposition er fastholdt inden for øvrige områder. Den maritime omsætning var også positivt påvirket af et øget salg af Inmarsat-C og Iridium terminaler. Stigningen i salget af Inmarsat-C skyldtes primært en række større leverancer af terminaler til fiskeriovervågning i Nordamerika, mens salget af Iridium terminaler hovedsagelig var med henblik på crew calling, dvs. anvendelse af terminalen til besætningsmedlemmer ombord på skibe. Omsætningen inden for VHF og MF/HF radioudstyr var på niveau med 2005/06. En vigtig konkurrenceparameter på det maritime marked er muligheden for hurtigt og effektivt at kunne tilbyde service og support. For at tilgodese dette har vi, i samarbejde med partnere og distributører, etableret et maritimt servicekoncept bestående af On-Board Service Centre. Et On-Board Service Center kan gå ombord på skibe og udføre reparationer på samtlige af Thrane & Thranes maritime produkter. Ved udgangen af kalenderåret 2007 er det vores mål at have 40 On-Board Service Centre fordelt verden over. Dette vil blandt andet blive nået gennem en sammenlægning af de hidtidige Nera SatCom og Thrane & Thrane servicecentre. Aeronautiske produkter Thrane & Thranes aeronautiske produkter omfatter kommunikationsudstyr til business jets og militære fly. Udstyret understøtter tale- og dataapplikationer til sikkerhed, drift, cockpit og passagerer. Omsætningen på det aeronautiske marked i 2006/07 steg med 33% til 84 mio. kr. (63 mio. kr.). Den øgede omsætning var primært drevet af et øget salg af Aero-HSD +, hvor flyproducenten Dassault Falcon Jet Corp. er primær kunde. I 2006/07 steg omsætningen af Aero-HSD + med 57% fra 47 mio. kr. sidste år kr. til 74 mio. kr. I årets 4. kvartal steg Aero-HSD + omsætningen med 81% fra 16 mio. kr. til 29 mio. kr. Vi arbejder fortsat på at indgå samarbejdsaftaler med andre flyproducenter som fx Bombardier, Cessna, Gulfstream, Hawker- Beechcraft mfl. Blandt flyproducenterne er der stor interesse for udviklingen inden for aeronautiske kommunikationsløsninger. Vi har derfor fokus på at præsentere de forskellige flyproducenter for såvel den nuværende Aero-HSD + løsning, som de bredbåndsløsninger vi forventer at kunne tilbyde i fremtiden. Markedsføringen af Aero-HSD + over for ejere af business jets foregår hovedsagelig via samarbejdsaftaler med service- og installationscentre. Amerikanske Midcoast Aviation er et sådant servicecenter, der både foretager udskiftninger af kommunikationssystemer i eksisterende fly og gennemfører installationer i helt nye fly. Midcoast Aviation foretager primært installationer i Bombardier fly, og i 2006/07 modtog vi den første Aero-HSD + ordre fra Midcoast Aviation til installation i et nyt Bombardier fly. 6

11 Landmobile produkter Thrane & Thranes produkter til det landmobile marked omfatter bærbare terminaler til personlig kommunikation. Herudover produceres terminaler til brug i køretøjer. De typiske kunder er internationale hjælpeorganisationer, regeringer, medier samt olie-, gas- og minedriftsselskaber. På det landmobile marked steg omsætningen i 2006/07 med 52% til 259 mio. kr. mod 170 mio. kr. i 2005/06. Den organiske vækst udgjorde cirka 33%. Stigningen i omsætning var drevet af et øget salg af EXPLORER terminaler. Specielt var der stor efterspørgsel efter EXPLORER 700, der blev introduceret i juni EXPLORER 700 har vist sig som den mest efterspurgte terminal blandt professionelle brugere af mobil satellitkommunikation. I juni 2006 introducerede vi desuden EXPLORER 300, en lille og meget kompakt terminal, samt EXPLORER 527, der er en terminal beregnet til køretøjer. Herudover fik vi med overtagelsen af Nera SatCom yderligere en BGAN terminal, WorldPro 1010, i produktporteføljen. Sidstnævnte terminal markedsføres nu under navnet EXPLORER 110. De tre terminaler EXPLORER 100, EXPLORER 300 og EXPLORER 527 har alle som nye terminaler i produktporteføljen medvirket til en øget landmobil omsætning. Den sidste terminal i vores BGAN produktportefølje er EXPLORER 500. Med introduktionen af denne terminal i december 2005 satte Thrane & Thrane helt nye standarder for både størrelse og anvendelsesmuligheder af mobilt satellitkommunikationsudstyr. EXPLORER 500 er blevet meget positivt modtaget i markedet, men det har som forventet vist sig udfordrende at øge kendskabet til terminalens anvendelsesmuligheder uden for eksisterende kundegrupper. Vores fokus er derfor på at indgå aftaler med partnere, der kan medvirke til at tiltrække nye typer af landmobile kunder. I årets 4. kvartal indgik vi en sådan partneraftale med Actebis A/S i Danmark, der er en førende distributør inden for IT- og mobilindustrien. Ved udgangen af regnskabsåret havde Inmarsat registreret tæt ved aktive terminaler på BGAN systemet. Af disse terminaler vurderer vi, at minimum 60-70% er EXPLORER terminaler. Systemer Markedet for systemer består af jordstationer til de forskellige tjenester under Inmarsat. Jordstationerne er forbundet med det jordbaserede netværk og fungerer som bindeled mellem på den ene side satellitsystemet og på den anden side det faste telefonnet, mobilnettet og internettet. Inden for systemer blev omsætningen 139 mio. kr. (143 mio. kr.) svarende til et fald på 3% i forhold til sidste år. Af de 139 mio. kr. var 47 mio. kr. relateret til overtagelsen af Nera SatCom. Den mindre omsætning inden for systemer skyldtes primært, at RAN omsætningen i 2006/07 faldt med 36 mio. kr. fra 90 mio. kr. sidste år til 54 mio. kr. i år. Den mindre RAN omsætning var ventet, idet vi i 2005/06 færdiggjorde den oprindelige RAN kontrakt. Vi modtog i starten af året den endelige godkendelse af RAN jordstationerne til Inmarsats BGAN satellitsystem. Herefter blev der indgået en kontrakt med Inmarsat omhandlende videreudvikling af RAN jordstationerne, så de også kan tilbyde bredbåndstjenester til maritim (Fleet Broadband) og aeronautisk (SwiftBroadband) anvendelse samt til landmobile køretøjer (BGAN). Kontraktens værdi er på cirka 45 mio. kr. (7,45 mio. US dollars), og den planlægges færdiggjort i den nærmeste fremtid. I slutningen af 2006/07 indgik vi en kontrakt til en værdi af 17 mio. kr. med det japanske selskab KDDI, der er en førende udbyder af Inmarsat tjenester. Kontrakten omfatter blandt andet leverancer af hardware til en Inmarsat-C jordstation i Yamaguchi i Japan. Levering af kontrakten forventes at ske i efteråret

12 Køb af Nera SatCom Thrane & Thrane indgik i august 2006 en betinget aftale om køb af Nera SatCom AS, som rummede Nera ASA s aktiviteter inden for mobil satellitkommunikation. Med en omsætning på omkring 480 mio. kr. var Nera SatCom den næststørste virksomhed på markedet. Kontantværdien af købesummen var 523 mio. kr., ekskl. gæld og likvider (enterprise value). Sælger fik 385 mio. kr. kontant og nye aktier i Thrane & Thrane en udvidelse af kapitalen på 9,6%. Aktierne blev efterfølgende solgt i markedet. Med henblik på hurtigt at opnå de forventede synergier skønnedes ved købet integrationsomkostninger i størrelsesordenen 50 mio. kr., heraf halvdelen med likviditetseffekt. De faktiske integrationsomkostninger, der alle er udgiftsført i regnskabsåret 2006/07, viste sig at være 39 mio. kr. EU-kommissionen meddelte i marts 2007, at købet af Nera SatCom ikke indebærer konkurrencemæssige problemer. 8

13 Et stort skridt frem Købet af Nera SatCom gjorde 2006 til et skelsættende år for Thrane & Thrane. Vi blev den absolut førende udbyder af udstyr til global mobil satellitkommunikation. Og vi tog et meget stort skridt frem mod vores mål om at nå en omsætning på 2 mia. kr. i Baggrunden for købet I mange år var Thrane & Thrane og Nera SatCom de to førende producenter af mobilt satellitudstyr til Inmarsat systemet. Sammen blev vi verdens nummer 1. Vi fik samtidig et stærkere grundlag for at udvide forretningen og for at bevæge os ind på tilgrænsende forretningsområder inden for løsninger til global mobil kommunikation. Dertil kommer væsentlige økonomiske fordele gennem synergier såvel udadtil i forhold til markedet som indadtil inden for produktudvikling, drift, salg, marketing og administration. Sammenlægningen af Thrane & Thrane og Nera SatCom indebar således en væsentlig styrkelse af virksomheden, både strategisk og økonomisk. Bedre udnyttelse af ressourcer Indtil overtagelsen havde Thrane & Thrane og Nera SatCom i stort omfang overlappende aktiviteter inden for produktudvikling. Ved eliminering af mere eller mindre ens udviklingsprojekter er det muligt at opnå væsentlige synergier, ikke mindst gennem mere effektive investeringer i nye Inmarsat-relaterede produkter. Elimineringen af ensartede produkter betyder også lavere vedligeholdelsesomkostninger vedrørende den eksisterende produktportefølje. Synergier opnås også inden for salg, marketing og administration, ligesom der på forsyningssiden kan opnås lavere enhedsomkostninger som følge af større indkøb. Udfasningen af overlappende produkter samler efterspørgslen efter de tilbageværende produkter, hvilket også medfører bedre driftsøkonomi. Samlet forventer vi at opnå likviditetsskabende synergier på cirka 50 mio. kr. om året. Disse ressourcer vil vi blandt andet udnytte til at bevæge os ind på beslægtede forretningsområder, således at vores forretningsmæssige platform udbygges. Succesfuld integration Integrationen af de to virksomheder blev sat i gang straks efter overtagelsen i oktober 2006 og er siden forløbet som planlagt. Processen har blandt andet omfattet følgende: Organisationen blev omlagt, således at hvert af medlemmerne af det lokale norske ledelsesteam refererer til en leder med koncernansvar på de pågældende områder. Fælles IT-netværk, platform samt økonomisystem blev etableret. Antallet af medarbejdere i Norge blev reduceret med cirka 30. Efter eget ønske fratrådte den hidtidige administrerende direktør for Nera SatCom, Stig-Are Mogstad. Navnet blev ændret til Thrane & Thrane Norge AS. En plan for branding af de maritime og landmobile produkter blev udarbejdet og implementeret. Strategien for den fremtidige distribution herunder sammenlægning af de to eksisterende organisationer blev tilrettelagt, og implementeringen blev sat i gang. Flere nye udviklingsprojekter blev sat i gang i både Oslo og Lyngby. Købet af Nera SatCom omfattede også det 100%-ejede tyske datterselskab European Satellite Link GmbH (ESL). Dette selskab kan ikke med fordel integreres i Thrane & Thrane og søges derfor solgt. Der forhandles med interesserede parter, og et salg forventes gennemført senere i år. 9

14 Marked og strategi Marked i vækst Thrane & Thrane udvikler og leverer globale mobile kommunikationsløsninger. Efterspørgslen stiger. Menneskers behov for eller blot trang til at kommunikere med andre er i vedvarende vækst. Tale og data. Overførsel med høje hastigheder. På arbejde og i fritiden. På alle tidspunkter. Overalt. Ofte under krævende forhold. Mennesker vænner sig hurtigt til højere kvalitet, komfort og driftssikkerhed også når det gælder kommunikation. Markedet antages at vokse med omkring 10% om året og aktuelt at være omkring 20 mia. kr. Heraf udgør det maritime marked 50-55%, det landmobile marked cirka 40%, det aeronautiske marked cirka 5% og systemer et par procent. Stærk position Markedet stiller store krav til udbydere af udstyr og systemer. Men det byder først og fremmest på meget attraktive muligheder for en virksomhed som Thrane & Thrane. Vi er verdens førende udbyder af udstyr og systemer til mobil kommunikation, baseret på avanceret satellit- og radioteknologi og til anvendelse til lands, til vands og i luften. Gennem støt fremgang siden etableringen for 25 år siden har Thrane & Thrane nået en position som verdens mest succesfulde leverandør af udstyr til Inmarsat satellitsystemet. Og på det maritime marked er vi blandt verdens tre største udbydere af udstyr til professionel radiokommunikation. Vores organisation omfatter nogle af verdens dygtigste specialister inden for satellit- og radiokommunikation. Vi har gennem årene opbygget en tilstedeværelse og et distributionsnet, der bringer os tæt på de markeder, vi lever af at betjene. Med en omsætning på godt 1,1 mia. kr. har vi en andel på omkring 5% af det samlede marked, som vi henvender os til. Markedet er altså tyve gange større end vi er i dag, så der er god plads til vækst. Udfordrende mål Vores overordnede mål er at skabe værdi for brugerne af vores produkter og ydelser, for vores samarbejdspartnere, for vores medarbejdere og for vores aktionærer. Vi har sat os tre økonomiske mål: Vi vil fordoble omsætningen til 2 mia. kr. om året i den igangværende strategiperiode frem til Vi vil have en overskudsgrad på minimum 12% i hvert af årene. Vi vil skabe en fri pengestrøm - dvs. før akkvisitioner og finansiering - på mindst 50% af resultatet i strategiperioden. Vores ambition Thrane & Thrane vil tilbyde de bedste og mest innovative løsninger til global mobil kommunikation. Ambitionen er enkel og klar. Den er vedvarende udviklingen standser ikke og holder ikke pauser. Og den er krævende for alle i vores organisation. 10

15 STRATEGI 2011 Strategi for vækst Vores vækststrategi skal føre virksomheden frem til de fastsatte mål. Strategien har seks fokusområder: 1 Teknologisk lederskab Vi vil styrke vores teknologiske lederskab gennem et fortsat højt aktivitetsniveau inden for udvikling af nye pro dukter. Vi regner med hvert år at anvende et beløb svarende til cirka 15% af hardwareomsætningen til udvikling. Vi vil anvende vores førende teknologiske platforme bedst muligt på tværs af markedssegmenter. Herved kan vi forkorte udviklingstiden og begrænse investeringerne. 2 Nærhed til markedet Vi fortsætter regionaliseringen af vores salgsaktiviteter, som bringer os tættere på slutbrugerne, samtidig med at vi i stadig højere grad kan lade kundernes adfærd være styrende for vores tilgang til markedet. Vi skal sikre en stærk platform for salg af vores radioer og Inmarsat relaterede produkter, da det vil være udgangspunkt for markedsføring af produkter inden for nye områder. 3 Samarbejde med underleverandører Vi vil fortsat outsource det meste af produktionen. Det giver fleksibilitet og mindsker behovet for investeringer. Vi skal dog samtidig sikre, at vi også fremover besidder produktions tekniske kompetencer, så vi kan samarbejde effektivt med leverandørerne. Vi vil løbende vurdere muligheder for i større grad at anvende leverandører i lande med lave fremstillingsomkostninger. 4 Nye forretningsområder Vi vil fortsætte med at gå ind på udvalgte nye forretningsområder, som er nært beslægtede med de nuværende. Det vil ske organisk gennem brug af såvel vores tekniske kompetencer som vores eksisterende salgskanaler. Men vi vil også tilkøbe attraktive virksomheder eller teknologier, når det kan bidrage til hurtigere at nå målene. 5 Attraktiv arbejdsplads Dygtige medarbejdere er en forudsætning for fortsat fremgang i produktudviling, afsætning og indgang i nye forretningsområder. Deres kompetencer udvikles gennem udfordrende opgaver. Vi skal stræbe efter, at Thrane & Thrane bliver en endnu bedre og endnu mere attraktiv arbejdsplads. Desuden skal vi arbejde med at harmonisere aktiviteter og værdier. 6 Optimal kapitaludnyttelse Vi lægger vægt på soliditet, økonomisk fleksibilitet og handlefrihed. Vi vil optimere kapitalstrukturen, blandt andet i forbindelse med gennemførelse af akkvisitioner. Vores mål er, at gælden ikke må være højere end egenkapitalen. M M M 11

16 1 Teknologisk lederskab Vi vil styrke vores teknologiske lederskab gennem et fortsat højt aktivitetsniveau inden for udvikling af nye produkter. Vi regner med hvert år at anvende et beløb svarende til cirka 15% af hardwareomsætningen til udvikling. Vi vil anvende vores førende teknologiske platforme bedst muligt på tværs af markedssegmenter. Herved kan vi forkorte udviklingstiden og begrænse investeringerne. Vores aktivitetsniveau inden for produktudvikling i 2006/07 nåede det højeste niveau nogensinde. Antallet af medarbejdere beskæf tiget med produktudvikling var ved udgangen af april mod 226 medarbejdere ultimo april Den store stigning skyldes primært købet af Nera SatCom, der bevirkede, at vi fik tilført yderligere cirka 76 udviklingsingeniører. Nye produkter Som følge af det høje aktivitetsniveau lancerede vi i løbet af regnskabsåret flere nye produkter. Først og fremmest introducerede vi vores landmobile kunder for tre nye BGAN terminaler EXPLORER 700, EXPLORER 300 og EXPLORER 527. EXPLORER 700 er en terminal målrettet professionelle brugere, hvilket blandt andet indebærer, at den kan anvendes i et flerbrugermiljø. EXPLORER 300 derimod henvender sig til individuelle brugere og er derfor den mindste, letteste og mest kompakte terminal i vores EXPLORER produktfamilie. EXPLORER 527 er den første BGAN terminal beregnet for køretøjer. Den bliver i 2007/08 erstattet af en ny version baseret på EXPLORER 700. Med introduktionen af de nye højhastighedsterminaler, som supplerer EXPLORER 500 introduceret i 2005/06 tilbyder vi, som den eneste producent, et fuldt BGAN produktprogram. Vi har været i stand til at introducere de mange nye landmobile terminaler inden for meget kort tid. Det skyldes, at vi i stor udstrækning har genanvendt den teknologiplatform, som vi udviklede til EXPLORER 500. I 2006/07 modtog vi også Inmarsats officielle godkendelse som Inmarsat BGAN Distributionspartner. Med denne godkendelse har vi indledt markedsføring af BGAN airtime (taletid) i kombination med vores EXPLORER terminaler. Vi forventer, at dette vil understøtte vores salg af EXPLORER terminaler, ikke mindst over for nye kundesegmenter. Samtidig vil salg af airtime kunne generere yderligere omsætning. På det maritime område har vi indledt udvikling af en ny VHF og MF/HF radioportefølje. Målet er yderligere at styrke vores position som en af verdens førende leverandører af maritim kommunikation. RAN et historisk udviklingsprojekt I august 2001 vandt Thrane & Thrane sit hidtil største udviklingsprojekt. Den såkaldte RAN-kontrakt på 360 mio. kr. omfattede udvikling, produktion og installation af jordstationer (Radio Access Network) til Inmarsats nye satellitsystem, BGAN. Den samlede kontraktværdi på projektet er siden steget til mere end 500 mio. kr. Siden hovedkontrakten blev underskrevet i sommeren 2001, er der anvendt mere end 290 mandeår til udvikling af hardware og software til RAN-stationerne. Hertil kommer produktion, levering, installation og idriftsættelse. Den første RAN-jordstation blev sat i drift i forbindelse med lanceringen af BGAN tjenesten på den første Inmarsat-4 satellit i december Denne satellit dækker Europa, Afrika, Mellemøsten og Asien. I april 2006 blev den anden station sat i drift, samtidig med at BGAN tjenesten blev lanceret på den anden Inmarsat-4 satellit, der blandt andet dækker Nord- og Sydamerika. Driften af RAN-stationerne har siden afleveringen til Inmarsat været særdeles tilfredsstillende. Antallet af fejl og driftsstop har været minimale, og Thrane & Thrane anvender kun nogle få ingeniører til den løbende support og fejludbedring. Systemet er i drift mere end 99,99% af tiden, dvs. 12

17 STRATEGI 2011 Det første resultat af dette udviklingsarbejde præsenterede vi i årets 4. kvartal i form af en ny serie håndholdte VHF radioer, der øger vores konkurrencedygtighed og kompetence inden for VHF og GMDSS udstyr. Radioerne tilbyder en række nye og attraktive funktioner, der blandt andet letter anvendelsen af radioprodukter ombord på fartøjer. Inden for systemer modtog vi i 2006/07 den endelige godkendelse af vores levering af RAN jordstationerne til Inmarsats BGAN satellitsystem. Godkendelsen markerede afslutningen på vores udvikling, test og levering af den hardware og software, som anvendes i RAN jordstationerne i Fucino (Italien) og Burum (Holland). Vi indledte herefter arbejdet med at videreudvikle RAN jordstationerne, så de også kan håndtere Inmarsats fremtidige bredbåndstjenester til aeronautisk (SwiftBroadband) og maritim (FleetBroadband) anvendelse samt til landmobile køretøjer (BGAN). Produkter på vej I regnskabsåret 2007/08 forventer vi at introducere en række nye og spændende produkter. På det aeronautiske område er vi ved at udvikle en ny terminal til den kommende SwiftBroadband tjeneste. Udviklingen af den nye terminal tilrettelægges således, at vores nuværende Aero-HSD + terminaler vil kunne opgraderes til SwiftBroadband. Den nye SwiftBroadband terminal forventes færdigudviklet i 2. kvartal På det maritime område udvikles nye terminaler til den kommende FleetBroadband tjeneste. Vi forventer at introducere de første maritime bredbåndsterminaler i 4. kvartal 2007, samtidig med at Inmarsat sætter den nye tjeneste i kommerciel drift. Inden for maritim radiokommunikation er vi tæt på at kunne introducere en ny MF/HF radio. De første leverancer af den nye MF/HF radio forventes at finde sted inden for kort tid. På systemsiden er vi ved at afslutte arbejdet med at videreudvikle Inmarsats RAN-jordstationer, det vil sige implementering og test af de kommende bredbåndstjenester rettet til de aeronautiske og maritime markeder. Dette arbejde er i den sidste fase og forventes afsluttet i løbet af sommeren Vi er desuden i gang med opgradering af de jordstationer, der håndterer eksisterende aeronautiske tjenester, således at jordstationerne kan fungere med de nye Inmarsat-4 satellitter. Dette arbejde forventer vi at afslutte i løbet af indeværende regnskabsår. I 2007/08 forventer vi således at have et aktivitetsniveau inden for produktudvikling og et antal produktintroduktioner, der overgår det allerede høje niveau for 2006/07. M M M at det er ude af drift i mindre end fem minutter pr. måned. Den høje driftssikkerhed skyldes blandt andet det omfattende testarbejde, herunder automatiske software test, som Thrane & Thrane udfører inden levering. Inmarsat forventer inden for de kommende år at opsende den tredje og sidste Inmarsat-4 satellit, der skal sikre en global dækning af BGAN-tjenesterne. I forbindelse hermed påtænker Inmarsat at etablere en jordstation på Hawaii. Denne skal udstyres med to RAN stationer, som Thrane & Thrane allerede har produceret. Der forhandles i øjeblikket med Inmarsat om denne kontraktudvidelse, der vil omfatte levering, installation og idriftsættelse. 13

18 2 Nærhed til markedet Vi fortsætter regionaliseringen af vores salgsaktiviteter, som bringer os tættere på slutbrugerne, samtidig med at vi i stadig højere grad kan lade kundernes adfærd være styrende for vores tilgang til markedet. Vi skal sikre en stærk platform for salg af vores radioer og Inmarsat-relaterede produkter, da det vil være udgangspunkt for markedsføring af produkter inden for nye områder. Vi har i det forløbne år arbejdet med at udvikle vores distributionsmodel og er ved at implementere den. Vores mål om vækst skal nås ved at styrke afsætningen, og vores mål om lønsomhed skal nås blandt andet gennem en øget fokusering og effektivisering af salgsarbejdet i distributionen. I takt med den øgede anvendelse af Thrane & Thranes avancerede kommunikationsløsninger fokuserer vores samarbejdspartnere i stigende grad på særlige markedssegmenter, geografiske områder og slutbrugere. Den nye distributionsmodel bygger derfor på partnerskaber med fokuserede og dedikerede virksomheder, som kan se fordele ved et tæt samarbejde med Thrane & Thrane. Strategien har disse hovedpunkter: Styrkelse af vores og vores distributørers forståelse for slutbrugernes behov og efterspørgsel. En klarere segmentering i markedet. Visse slutkundegrupper har en særlig efterspørgsel og betjenes derfor mest hensigtsmæssigt af en specialiseret distributør. Etablering af partnerskaber, som er gensidigt forpligtende og som rummer stærke fordele for såvel den enkelte distributør som Thrane & Thrane. Sigtet med omlægningen af distributionsstrukturen er et voksende salg til de hidtidige kundegrupper, styrket salg af nye produkter og flere ydelser til de enkelte slutkunder samt åbning af kontakter til nye kundegrupper og anvendelsesområder for vores produkter. Den nye distributionsmodel har tre kategorier af partnere: Certified Partners er tæt på deres kundegrupper og enkelte kunder. De er markedsspecialister og har opnået overbevisende resultater, baseret på stærke kompetencer til udvikling af løsninger, som svarer til kundernes behov. Partnerne køber produkter, ydelser og støtte fra Thrane & Thrane. Registered Resellers har fuld opmærksomhed på betjening af slutbrugere og opererer i modsætning til Certified Partners normalt i et geografisk afgrænset marked eller i et afgrænset anvendelsesområde. Disse virksomheder Første Master Distributor Thrane & Thrane er rykket endnu nærmere på sine største markeder. Det skete, da selskabets nye strategi for distribution i maj 2007 fik europæisk grund under fødderne med udnævnelsen af den første Master Distributor. Valget faldt på NSSL, der er en international leverandør af serviceydelser til satellitbaseret kommunikation. Fra sin specialiserede logistikorganisation i Storbritannien bliver det NSSL, der fremover bringer porteføljen af kommunikationsløsninger ud til Thrane & Thranes europæiske netværk af Registered Resellers, som betjener slutbrugerne ude på de enkelte markeder. NSSL har eksisteret siden 1969 og har en dyb viden om teknologien og markedet, ikke mindst når det gælder Inmarsat, hvor NSSL er en af de globalt førende leverandører af ydelser. Som Master Distributor vil NSSL levere udstyr inden for Thrane & Thranes varemærker EXPLORER og SAILOR. 14

19 STRATEGI 2011 THRANE & THRANES DISTRIBUTIONSMODEL Certified Partner Thrane & Thrane Slutbruger Master Distributor Registered Reseller anerkendes af Thrane & Thrane som kvalificerede partnere. De køber produkter, ydelser og støtte fra Master Distributors. Master Distributors tager sig udelukkende af betjeningen af et regionalt netværk af Registered Resellers og støtter disses salg til slutbrugerne gennem effektiv lagerføring og logistik. Produkter, ydelser og støtte leveres fra Thrane & Thrane. Master Distributors er også ansvarlige for udviklingen af netværket af Registered Resellers. Den nye distributionsmodel giver mulighed for klarere roller og for stærkere tilskyndelse til at tilgodese fælles interesser. De udvalgte Certified Partners får opmærksomhed og støtte til gengæld for deres markedsfokusering og specialisering. De mange Registered Resellers vil få mere støtte og forbedrede vilkår til gengæld for deres indsats for at styrke salget af vores produkter og ydelser på hvert deres marked. Og de nye Master Distributors vil blive belønnet for effektivitet i distributionen og for udvikling af denne med nye salgsenheder. M M M 15

20 3 Samarbejde med underleverandører Vi vil fortsat outsource det meste af produktionen. Det giver fleksibilitet og mindsker behovet for investeringer. Vi skal dog samtidig sikre, at vi også fremover besidder produktionstekniske kompetencer, så vi kan samarbejde effektivt med leverandørerne. Vi vil løbende vurdere mulighederne for i højere grad at anvende leverandører i lande med lave fremstillingsomkostninger. Thrane & Thranes succes hviler på teknologier, der udvikler sig i rivende fart ikke mindst takket være den udvikling, Thrane & Thrane selv driver. Det stiller stadigt stigende krav både til vores valg af leverandører og til vores samarbejde med disse. For at være bedst skal vi ikke bare kunne identificere de teknologisk stærkeste partnere inden for mobil kommunikation. Hvis vi skal drage fordel af vores partneres kompetencer, skal vi også selv råde over dyb viden om produktionsteknologierne. Det sikrer det samspil mellem os og vores leverandører, som gør partnerskaberne meningsfyldte. Vi vil ikke bare reducere omkostningerne, vi vil anvende en intelligent outsourcing. Modellen indebærer, at vi til stadighed justerer processerne på vores forsyningsside. De 250 dedikerede medarbejdere i vores Supply Chain i Lyngby, Aalborg og Oslo tog i 2006/07 afgørende nye skridt, som vil forstærke vores fokus på at sikre Thrane & Thrane optimale leverandørforhold. Outsourcing Med placeringen af et af vores nye produkter udviklet i Aalborg hos SVI i Thailand har vi i 2006/07 lagt op til en strategisk outsourcing af vores indkøb og produktion. Vi forventer at opnå lavere omkostninger særligt på indkøb af mekaniske dele og naturligvis på lønomkostningerne. Det er ikke nyt for os at indkøbe i lavtlønsområder. Kina, Taiwan og Østeuropa blandt andre har været leverandører til Thrane & Thrane gennem flere år. Særligt på kabler, mekanik/plast og halvfabrikata. Valget af SVI skete efter en rundrejse i Kina, Singapore og Thailand. Billedet uden for Thailand viste, at de underleverandører, der på teknisk niveau kunne møde vores krav, alle var ensidigt fokuseret på meget høj volumen. SVI derimod tilbyder indsigt i og erfaring med at håndtere små til mellemstore serier, hvor den afgørende faktor er et højt teknologisk og kvalitativt niveau. SVI har også års erfaring med samarbejde med andre kendte danske virksomheder, hvor vi kunne indhente referencer. 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Meddelelse nr. 16-2007/08 24. august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08

Meddelelse nr. 16-2007/08 24. august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08 Meddelelse nr. 16-2007/08 24. august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08, som hermed fremsendes. Kvartalsrapporten

Læs mere

Driftsresultatet blev 108 mio. kr., en fordobling i forhold til 1.-3. kvartal sidste år. Overskudsgraden

Driftsresultatet blev 108 mio. kr., en fordobling i forhold til 1.-3. kvartal sidste år. Overskudsgraden Meddelelse nr. 30-2007/08 28. februar 2008 DELÅRSRAPPORT FOR 1.-3. KVARTAL 2007/08 Fortsat fremgang i omsætning og driftsresultat Omsætningen blev 869 mio. kr., en fremgang på 15% i forhold til samme periode

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2007/08

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2007/08 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2007/08 Profil... 1 Hoved- og nøgletal...2 Resultater 2007/08...3 Strategi for vækst...4 Fremgang og fokusering...8 Sådan virker teknologien...12 Det maritime

Læs mere

Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2007/08, der sluttede 31. oktober 2007.

Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2007/08, der sluttede 31. oktober 2007. Meddelelse nr. 21-2007/08 22. november 2007 DELÅRSRAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2007/08 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2007/08, der sluttede 31. oktober

Læs mere

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem

Læs mere

Halvårsrapport for 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Halvårsrapport for 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 2003/04 20/11/03 Halvårsrapport for 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets halvårsrapport for 2003/04, som hermed fremsendes. Halvårsrapporten er ikke

Læs mere

Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen

Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen Meddelelse nr. 04-2010/11 26. august 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen Omsætningen i regnskabsårets 1. kvartal, der sluttede 31. juli 2010

Læs mere

Fremgang i omsætning og resultat

Fremgang i omsætning og resultat Meddelelse nr. 08-2008/09 26. august 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008/09 Fremgang i omsætning og resultat Omsætningen i regnskabsårets første kvartal, der sluttede 31. juli 2008, steg betydeligt til

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Rapporten 2006 er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske version gældende.

Rapporten 2006 er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske version gældende. Rapporten 2006 Ambitiøse mål Årets hovedbegivenheder Hovedbegivenheder for de seneste fem år Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning EXPLORER TM familien Course 2011 En prik på verdenskortet Højere hastighed

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret

God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret Meddelelse nr. 09-2010/11 24. februar 2011 Delårsrapport 3. kvartal 2010/11 God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret Omsætningen i regnskabsårets

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

PROFIL INDHOLD. Virksomheden tilbyder kommunikationsløsninger til fire markedsområder:

PROFIL INDHOLD. Virksomheden tilbyder kommunikationsløsninger til fire markedsområder: ARSRAPPORT 2008 09 LEDELSE ÅRSRAPPORT 2008/09 1 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

WE BRING COMMUNICATION DOWN TO EARTH

WE BRING COMMUNICATION DOWN TO EARTH ÅRSRAPPORT 09/10 WE BRING COMMUNICATION DOWN TO EARTH Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

God efterspørgsel efter nye bredbåndsprodukter

God efterspørgsel efter nye bredbåndsprodukter Meddelelse nr. 05-2009/10 26. november 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009/10 God efterspørgsel efter nye bredbåndsprodukter Thrane & Thrane havde i regnskabsårets 2. kvartal en god efterspørgsel efter selskabets

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

VISION OPERATIONELLE MÅL

VISION OPERATIONELLE MÅL Årsrapport 2002 VISION Thrane & Thranes vision er at skabe værdi for aktionærerne ved at være en førende udbyder af teknologisk innovative satellitprodukter til udvalgte kundegrupper inden for mobil og

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Struer, den 18. april 2001

Struer, den 18. april 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 18. april 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-28. februar 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets tre første

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

STRATEGI FOR TELE-POST

STRATEGI FOR TELE-POST STRATEGI FOR TELE-POST 2017 2020 Ass. / Foto: Mads Pihl Ass. / Foto: Lars Svankjær Vision TELE-POST bringer verdenen tættere på Mission TELE-POST skaber national sammenhængskraft som pålidelig leverandør

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003 Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003 Asgaard Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 København, den 28. maj 2003 Asgaard Development A/S Fondskode DK001013130-9. 28-05-03 Side 1 af 1 Regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr. 27.02.2017 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden 01.01.2016-31.12.2016 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere