Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition"

Transkript

1 Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition Dansk oversættelse fra tysk med støtte fra engelsk version Side 20 til 44 Afsnittet: Hurtig Start Haakon Hansen Haakon Hansen Side 1

2 Hurtig start første trin... 3 Denne hurtigstart vil vise Program start... 3 Hurtig start Andet trin, Systemindstillinger... 4 Systemindstillinger... 4 Valg af et digitalt system... 4 Digitale system er tilsluttet... 5 Interface tilslutning... 5 Baud rate... 5 Registrering af tilbagemeldings moduler... 5 Hurtig start - Tredje trin, Kontrol af lokomotiver... 7 Kontrol af lokomotiv... 7 Hurtig start - Fjerde trin, Sporplanseditor Opret sporplaner, oprette magnetartikler og andet dekoderstyret udstyr, påfører tilbagemeldings numre (S88 kontakter) Opret bloksystemet Fordeling af digitale adresser til magnetartikeludstyr Fastlæggelse af tilbagemeldingskontakter via S88 system Hurtig start - Femte trin, togvejseditor Registrering og skift af ruter (togveje) Optagelse ruterne vha. ruteguiden Betingelser for frigivelse af togvej Udførelse af fx signal skift Start/brems og målkontakt (Start/Brems/Ziel) Testkørsel på togvejen Haakon Hansen Side 2

3 Hurtig start første trin Denne hurtigstart vil vise.. hvordan man indstiller det grundlæggende system, skifte to magnetartikler, kontrollere et lokomotiv, vise tilbagemeldingskontakter, skaber og skifter en rute. Før du fortsætter, bør du læse... kapitel 2 i denne vejledning - punkt 2.1 til 2.3 og kapitel 3 - afsnit 3.1, 3.2 og 3.3 Derefter fortsættes... med indstillinger i henhold til punkt 2,1 til 2,3 afhængig af kravene i din computer / model jernbanen og følg instruktionerne i afsnit 3.2 og 3.3 i denne vejledning. Derefter, når du har installeret WIN-DIGIPET 2009 på din computer, kan du begynde med hurtig start. Ved første programstart skal den originale WIN-DIGIPET 2009 CD-rom placeres i drevet. Senere kan programmet startes uden CD en i drevet. Opbevar den originale cd meget omhyggeligt. Program start I første omgang klikkes på "Start" i proceslinjen - <Programs> - <Win-Digipet 2009 Premium Udgave>, derefter <Win-Digipet 2009 Premium Edition>. Vigtigt Der kan også startes i Buro-versionen, fordi den i Win-Digipet 2009 version installeres automatisk i den samme mappe som den normale version. Buro-versionen er beregnet til brug uden nogen forbindelse til din modelbane. Et vindue åbnes "Win-Digipet projekt". Angiv projektets navn, ikke mere end 8 tegn lang, og en beskrivelse, med en maksimal længde på 50 tegn. Dette behøves kun at gøres denne ene gang, når programmet startes første gang. Haakon Hansen Side 3

4 Projektet vil blive gemt med dette navn og registreres til Windows registreringsdatabase. Yderligere projekter kan oprettes senere. Ved at udfylde formularen og bekræfter med "OK", skiftes der til hovedprogrammet i Win-Digipet Hurtig start Andet trin, Systemindstillinger Systemindstillinger Til installation af en fungerende forbindelse til din modeljernbanet, skal systemet informeres om... det digitale system forbindelsen parametrene til det digitale system og antallet af tilbagemeldingsmoduler i værktøjslin- Klik i menulinjen på "Datei" og derefter på "Systemeinstellungen" eller på symbolet jen. Et nyt vindue med det første kartotekskort, "Digitalt system 1-4" vises. Valg af et digitalt system Indtast oplysninger om det anvendte digitale system på kartotekskortet. Der kan senere ændres og tilføjes oplysninger. Haakon Hansen Side 4

5 Vigtigt! Denne beskrivelse er baseret på den antagelse, at der anvendes Märklin 6020/6021 og 6050/6051 og bruger LDT HSI-88 som tilbagemeldingssystem til modelbanen. Hvis der anvendes andre digitale systemer, kan der findes yderligere oplysninger i kapitel 4.1 til 4.3. Digitale system er tilsluttet Vælg som første digitale system Märklin grænsefladen 6050/6051 og som andet digitale system LDT HSI-88. Interface tilslutning Seksten serielle com-port-forbindelser (COM 1 til COM 16) kan der vælges mellem. Normalt er COM 1 valgt for Interface. Vælg en COM-port fra listen. En fejlbesked vil blive vist, hvis der vælges en ikkeeksisterende COM-port, når indstillingerne forsøges at gemmes. NONE eller KEINE er kun til testformål af programmet uden interface. Baud rate Her kan vælges baudraten til det digitale system. Baudraten til Märklin 6050/6051 og LDT HSI-88 er fastsat til 2400 og 9600 Baud, fordi disse ikke understøtter et baudrate valg. Alle andre indstillinger i systemindstillinger skal ikke ændres for denne gang. Klik nu på "Gem" (Speichen) og luk vinduet via "Luk" (Schliesen). Win-Digipet 2009 vil nu afsluttes og genstartes, før der kan registreres tilbagemeldingsmoduler (S88). Registrering af tilbagemeldings moduler Genstart programmet og vælg igen systemindstillinger. Derefter vælges fanebladet med "Rückmelde- Module". Haakon Hansen Side 5

6 Ved at klikke på Ny FB-kontakt opgave" (Neue RM-Module Zuweisung) to knapper og fire ekstra listefelter vises... Digitalsystem Von Modul og Bis Modul Startmodul WDP Kontaktbereich Vigtigt! Når der bruges S88-tilbagemeldingsmoduler, bemærk da, at Win-Digipet kun bruger tilbagemeldings moduler med 8 kontakter. En normal S88 tilbagemeldingsmodul (16 kontakter) svarer til 2 tilbagemeldingsmoduler i Win-Digipet. Nu registreres tilbagemeldingsmodulerne i henhold til ovenstående eksempel. Her registreres de første to S88-moduler med 16 kontakter hver. Selvfølgelig kan der også registreres alle tilsluttede tilbagemeldingskontakter. Yderligere oplysninger om dette emne kan findes i kapitel 4.3 i vejledning. Klik nu på Übernehmen (Overfør), derefter på "Gem" (Speisen), og forlad vinduet via "Luk" (Schliessen). Win-Digipet 2009 vil nu afsluttes og genstartes, før du kan fortsætte med de næste skridt. Haakon Hansen Side 6

7 Hurtig start - Tredje trin, Kontrol af lokomotiver Kontrol af lokomotiv Klik i menulinjen på "Datei" og derefter på "Lokomotiven databank" eller på symbolet i værktøjslinjen. På det første kartotekskort "Grunddaten" registreres lokomotivernes data. To lokomotiver er angivet som eksempel ved Win-Digipet 2009: en BR80 og en krokodille. For hurtig start vælges BR80 til test med henblik på et af dine digitale lokomotiver. Vælg på kartotekskort "Lokomotiv-database - Loc-Dekoder" den nødvendige decodertype for det valgte lokomotiv og registrer adressen på lokomotivet (her 37). Haakon Hansen Side 7

8 Vælg den funktion (f0) for lokomotivet, som er lokomotivets front- og baglys i de fleste tilfælde (Spitzenbeleuchtung). Neden under kan der vælges specielle funktioner på lokomotiv. Til dette formål åbnes udvælgelsesfelterne med de små listepile, og der vælges det ønskede piktogram og beskrivelse. På kartotekskort "Lokomotiv-Database - Egenskaber" (Fahreigenschaften) skal alle værdier forblive som standardværdier. Haakon Hansen Side 8

9 Efter et klik på drejeknappen for lokomotivkontrollen, bør lokomotivet starte. Den øverste indikator angiver den nominelle hastighed og indikatoren under den aktuelle hastighed. Der kan også testes andre funktioner som Stop, Retningsskift, Lys (Function (F0)) og særlige funktioner. Vær forsigtig, når der bruges specielle funktioner med dekodere til det nye Motorola-format. Her bør Märklin CU dip-switches for CU sættes til OFF-ON-OFF-OFF. Forlad lokomotivdatabase med et klik på symbolet i værktøjslinjen. Haakon Hansen Side 9

10 Hurtig start - Fjerde trin, Sporplanseditor Opret sporplaner, oprette magnetartikler og andet dekoderstyret udstyr, påfører tilbagemeldings numre (S88 kontakter) I første omgang vises en "tom" sporplanstegning. Når man har registreret lokomotiverne og systemets indstillinger, skal der oprettes et sporplanstegning. Klik i hovedmenuen på "Datei" og "Gleisbild-Editor " eller på symbolet i værktøjslinien. Et vindue med sporplanseditor (kapitel 6) og dens spor symboler vises. En lille cirkulær bane med to blokstrækninger (fra signal til signal) tegnes for at demonstrere brugen af sporplanseditoren i dette hurtig start kapitel Opret bloksystemet Klik på den type felt i værktøjslinjen af symbol vinduet. Klik på symbolet 0068 i symbolet vindue. Musemarkøren skifter fra markøren til en pil med det valgte symbol. Det valgte symbol vises i nederste venstre hjørne af symbol vinduet. Ved siden af symbolet vises symbolteksten. Placer symbolet, hvor sporet ønskes tegnet og tryk på venstre museknap. Hver gang, der trykkes på venstre museknap, tegnes der et spor. Træk musemarkøren - med venstre museknap nede - over hele længden af blokken, hvis symbolet skal vises mere end én gang, fx her "lige spor". Opret nu resten af den cirkulære tegning. Dertil skal også benyttes symbolerne 0069 og 0072 til Resultatet af arbejdet skal ligne det billede, der er vist nedenfor. Haakon Hansen Side 10

11 Næste skridt er at placere de to bloksignaler som beskrevet ovenfor. De er meget vigtige, fordi de sikrer låsning af togvejene (ruterne). Er togvejene hvide, har de ikke fået tildelt en digital adresse endnu. Også antallet af symboler for tognummerdisplay skal placeres (lokomotiv symbol i symbol vindue), om muligt, altid to felter foran et signal. Haakon Hansen Side 11

12 Placering af loknummerdisplay. Klik på lok symbolet i højre symbolvindue og før musen hen til det ønskede sted på sporplanen. Fordeling af digitale adresser til magnetartikeludstyr Klik på symbolet i værktøjslinjen. Vinduet for spor symbol lukkes og musemarkøren ændres til en pil med micro switches. Peg på det venstre signal. Det vil blive indrammet i rødt. Klik på det. Vinduet med "Optag magnetartikelenheder "vises. (Magnetartikel-Erfassung) Først og fremmest skal man vælge det digitale system, signalet er tilsluttet. Hvis der kun bruges ét digital system, vil dette blive oprettet automatisk. Signalet vises som et stort symbol øverst i vinduet. Beskrivelsen for typen, f.eks. "Zweibegriffiges Signal" vises også. Signalets adresse vælges nu i adressefeltet. Der kan også indtastes et navn / beskrivelse for signalet. Dette vil hjælpe med at identificere, de magnetartikelenhed i andre dele af programmet f.eks. "Signal Blok 1". Haakon Hansen Side 12

13 Endelig bruges kommandoen "Übernehmen" for at placere magnetartikelenheden i sporplanen. Sporplanen viser nu de magnetartikelenheden i dens oprindelige indstilling. Det højre signal indtastes på samme måde som beskrevet ovenfor til venstre signal. Her kan også indtastes et navn / beskrivelse for signalet. Dette vil hjælpe med at identificere de magnetartikelenheder i andre dele af programmet f.eks. "Signal Blok 2". Haakon Hansen Side 13

14 Fastlæggelse af tilbagemeldingskontakter via S88 system Klik på knappen i værktøjslinjen. Vinduet "Rückmeldekontakte" åbnes. I feltet "Kontakt nummer" registreres nummeret på kontakten, enten ved hjælp af klik med musen eller piletasterne på tastaturet. Peg med musemarkøren på det sporsymbol, som skal tildeles det valgte kontakt nummer og tryk på venstre museknap. Det korrekte kontaktnummer vises på dette sted. Nummeret kan placeres så ofte, som det kræves i sporplanen, ved at trykke på venstre museknap flere gange eller ved at trække det med musen. Hvis der tildeles et kontakt-nummer til et tognummerfelt, åbnes et vindue Rückmeldekontakte und Zugnummernfeld. I dette vindue kan der tildeles et kort navn og beskrivelse med en maksimal længde på 24 tegn til tognummerfeltet. Disse registreringer vil senere blive brugt til automatisk rute skabelse med ruteguiden. Ændringerne kan gemmes ved hjælp af Ubernehmen" eller slettes med Löschen. Hvis der indtastes ugyldige tegn gives der en fejlmelding. Seks kontakt numre anvendes i dette lille eksempel. Placeringerne af dem kan ses i nedenstående skærmbillede. Haakon Hansen Side 14

15 Vi bruger fire tilbagemeldings kontaktnumre for spor fra højre til venstre bloksignal. Vi starter på det højre tognummerfelt ved hjælp af kontakt nummer 1, efterfulgt af kontakt 2, bremse kontakt 3 og destinationkontakt 4 for det næste tognummerfelt. En blok skal altid bestå af mindst tre kontakter: Start kontakt (RMK 1 for første rute, og RMK 4 for anden rute) (RMK = tilbagemeldingskontakt) Bremse kontakt (RMK 3 for første rute, og RMK 6 for anden rute) Destinationkontakt (Målkontakt) (RMK 4 for første rute, og RMK 1 for anden rute) Destinationskontakten for en rute er altid startkontakt til den følgende rute. For en optimal kontrol af lokomotivet, er det bedre at bruge yderligere linje kontakter som vist ovenfor. Dette afhænger naturligvis af modelbanelayoutet og længden af blok systemerne. Vigtig bemærkning! Husk altid at være opmærksom på, at tognummerfeltet indeholder kontaktnumre. Dette er meget vigtigt for en problemfri togdrift, og fordi det er nødvendigt for at vise det korrekte tognummer i feltet. Klik på "Löschen" for at slette et kontaktnummer. Hvis sporplanen skal gemmes klikkes på hjælp af symbolet. i værktøjslinjen og sporplans programmet afsluttes ved I hovedprogrammet er man nu i stand til at... kontrollerer lokomotiver ændre både signaler og sporskifter med et museklik og observere sporbesættelse Haakon Hansen Side 15

16 Sammenlign igen sporplanen, som vises i hovedprogrammet, med tegningen her i manualen for at blive sikker på, at de næste eksempler kan følges. Placer nu et lokomotiv på sporet og kontrolér om sporet på sporplanen skifter til rød farve. Dette indikerer, at sporet er optaget. Nu kan lokomotivet køre ved hjælp af lokomotivkontrollen eller det normale digitale system. Derved kan afprøves, om funktion af alle tilbagemeldingskontakter er korrekt. Eventuelle fejl korrigeres ved hjælp af sporplanseditoren. Hurtig start - Femte trin, togvejseditor Registrering og skift af ruter (togveje) Nu kan de to togveje defineres til den cirkulære sporplan. Klik i menulinjen i hovedprogrammet på kontakten i værktøjslinjen. Et vindue "Fahrstrassen-Editor" åbnes, indeholdende seks kartotekskort. Editoren indeholder et eksempel på en togvej. Optagelse ruterne vha. ruteguiden Vi ønsker at bruge standard værdi til at registrere togvejen i blokken. Derfor bruges ruteguiden, et meget stærkt værktøj. Klik nu på symbolet i værktøjslinjen for at åbne ruteguiden. Ruteguiden vil hjælpe dig med meget arbejde og skaber fejlfrie togveje, men der er blevet lidt tuning tilbage, som skal udføres manuelt fx, hvis der ønskes at bruge delvise frigivelser, ekstra sporkontakter mv. Ruteguiden tilbyder fire forskellige valgmuligheder til togvejeoprettelse; her gives anvisning til den første mulighed. Efter tryk på Weiter skal der vælges start- og målpunkt (Ziel) symbol for togvejen. Startsymbolet vil blive udformet grønt og Ziel- Haakon Hansen Side 16

17 symbolet rødt. I dette eksempel skal det højre tognummerfelt anvendes som startsymbol og det venstre som Ziel (mål) symbol. Bemærk, at startsymbolet placeres før tognummerfeltet, og målsymbolet placeres på signalet efter tognummerfeltet. Efter tryk på "Weiter" ønsker ruteguiden at vide i hvilken retning, der skal søges fra startsymbolet. Der vælges ved at klikke på den ønskede retning. Her skal der klikkes på den højre pileknap. Valgmulighed "Weg Suche optimeren..." kan bruges til at oprette en delvis frigivelse automatisk fra startsymbolet indtil det første vigtige signal på togvejen fx at reducere den tid, hvor et stationsspor er spærret. Brug denne valgmulighed. I nogle tilfælde kan ruteguiden ikke finde nogen løsning på den ønskede togvej. I dette tilfælde kan det være nyttigt at fjerne markeringen "Weg Suche optimeren..." for at finde flere løsninger. Men vær opmærksom, dette vil også resultere i en længere søgetid. Efter klik på startpilen (her denne til højre) vil Win-Digipet 2009 søge efter alle mulige togveje og vise dem på en liste. Haakon Hansen Side 17

18 Hvis der markeres i "Ich möchte Fahrstrasen-Beschreibung... "bliver der mulighed for at ændre togvejsbeskrivelsen og hastigheds indstillinger. Ved at klikke på "Weiter" bekræftes valget. Vælg nu mulighed for at oprette en ekstra togvej Ich möchte sofort.. og klik på Weiter. Nu oprettes den anden togvej. Bemærk, at start er nu ved venstre tognummerfelt, og mål er ved højre signal. Ellers er proceduren som ved oprettelse af den første togvej. Klik til slut på Fertigstellen Haakon Hansen Side 18

19 Listen i højre felt viser automatisk alle tilbagemeldingens numre på togvejen. På felterne K1 til K4 er tilbagemeldingskontakterne registreret i den rækkefølge, de er afsat i togvejen. Indstillingens betingelser for togvejen er FRI eller BESAT er ligeledes vist. (Om togvejen er valgt / klar) For rute gælder: kun klar, hvis kontakt... 4 = besat og 5, 6 og 1 = fri Betingelser for frigivelse af togvej Klik derefter på "Freigaben" indekskortet. Her kan defineres undtagelser for låsning og betingelserne for frigivelse på dette indekskort. Ruteguiden fra WIN-DIGIPET 2009 har allerede registreret en standard frigivelses tilstand og også delvis frigivelse af togvej 1. Alle magnetartikelenheder i denne togvej vil blive låst, så snart betingelserne er opfyldt, og togvejen er valgt. Andre togveje, som indeholder en eller flere magnetartikler fælles med denne togvej, kan kun vælges efter frigivelsen af togvejen. Togveje kan kun slettes automatisk, hvis frigivelsesbetingelser er opfyldt. I eksemplet... delvis frigivelse, (frigivelse af første del af togvejen, markeret med rødt), så snart kontakt nummer 4 bliver fri igen Hele togvejen i eksemplet er frigivet og slettes fra skærmen, når kontakt 1 er aktiveret (lok er ankommet til kontakt 1), f.eks. kontakt 1 = besatte. Haakon Hansen Side 19

20 Udførelse af fx signal skift WIN-DIGIPET 2009 er i stand til at foretage skift på magnetartikeludstyr (fx signaler) ved påvirkning af tilbagemeldingskontakter. I dette eksempel skal det kørende tog sætte signalet på RØD når Kontakt 4 er fri. Denne funktion er udført automatisk af programmet. Der skal ikke foretages yderlige indtastninger eller indstillinger. Bemærk Som allerede beskrevet i forberedelsen af togvejene, skal der altid oprettes togveje med start- og slutsignaler. De to signaler spiller en meget vigtig rolle i sikringsfunktionen ved senere kørsel. Denne sikringsfunktion udføres kun på magnetiske artikler (herunder virtuelle), såsom kontakter, signaler, osv. Den gule belysning af sporet er ikke en sikringsfunktion, men tjener kun optiske formål. Start/brems og målkontakt (Start/Brems/Ziel) Indstillingerne på ovenstående kartotekskort Start/Brems/Ziel kan ændres senere for at justere egenskaberne for kørselsadfærden. Alle andre felter på dette kartotekskort er uden betydning for Hurtige start afsnittet. Dette er beskrevet i andre afsnit. Gem indtastningerne med symbolet i værktøjslinjen. Haakon Hansen Side 20

21 Testkørsel på togvejen Nu skal den første togvej testes live på modelbanen. Træk med nedtrykket højre musetast fra lokomotivlisten det lokomotiv, der ønskes til testen, ned til det højre tognummerfelt. Når musetasten slippes på tognummerfeltet, vil feltet vise adressen på lokomotivet. Klik derefter med højre tast på det højre tognummerfeldt. I det nye vindue vælges Start, grøn firkant, med venstre tast. Derefter klikkes med højre på det venstre tognummerfelt. Nu vælges Mål, rød firkant. Derefter vises ovenstående vindue. Kontrolér, at lokomotivet har den ønskede kørselsretning. Klik på knappen Stellen + Fahren. Tognummeret vises nu i det venstre tognummerfelt, og lokomotivet starter og kører til næste signal og standser. Hvis alt forløber uden fejl, er den første testkørsel med succes afviklet. Haakon Hansen Side 21

Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition

Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition Dansk oversættelse fra tysk med støtte fra engelsk version Side 283 til 307 Afsnittet: Tur-editor Side 1 9. Rute/tureditor... 3 9.1 General... 3 9.1.1 Turafvikling...

Læs mere

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC... 1 Anvend Paint til tegning af skinnesymboler... 1 Start af Paint... 1 Ny tegning i Paint... 1 Tegn et sporskifte... 2 Valg af farve...

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Kvik guide: GT-Command Mobile

Kvik guide: GT-Command Mobile GamesOnTrack A/S, Uhresoevej 35, DK 7500 Holstebro, Denmark, www.gamesontrack.com Tel: +45 3070 3777, email: nb@gamesontrack.com, CVR and VAT number: DK 3105 3013 Kvik guide: GT-Command Mobile I version

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen DiMAX 1200Z Digitalcentral Funktioner i DiMAX -valgfri Strømstyrke 4, 7, 12 Amp. -separat programmerings udtag -spændingsbegrænsning

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Kalkia Kom hurtigt i gang. Oprettelse af Projekter, Mapper og Linjer.

Kalkia Kom hurtigt i gang. Oprettelse af Projekter, Mapper og Linjer. Kalkia Kom hurtigt i gang. Oprettelse af Projekter, Mapper og Linjer. Denne øvelse skal give en grundlæggende indsigt i, hvorledes et projekt (en sag), med underliggende mappestruktur (ofte tilbudspunkter)

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. juli 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Arbejde i Citrix Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login Norddjurs

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Metrologic ApS Tinvej 20 B 3060 Espergærde Tel: 0045 4913 6500 Fax. 0045 4913 6540 E-mail: Mail@metrologic.dk WWW. Metrologic.dk Version: 1 2005 Q-DAS GmbH, - Metrologic

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Matematikhuset hjælp. Matematikhuset 3.1.0. Mikro Værkstedet A/S

Matematikhuset hjælp. Matematikhuset 3.1.0. Mikro Værkstedet A/S Matematikhuset hjælp Matematikhuset 3.1.0 Mikro Værkstedet A/S Matematikhuset hjælp: Matematikhuset 3.1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Logind...

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning 040915 ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås, hvordan man kan få en computer og ipad'en til at spille sammen : * Hvordan overføres fotos fra PC til ipad? * Hvordan

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Christoph Schepers Indhold I Ret opgaver i Word Markér fejl i farver (nemt og hurtigt).. Brug Words egne retteværktøjer:

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Vejledning Version 1.0 4. april 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Hvorfor rokort.dk?... 4 2. Web... 6 2.1. Adgang... 6 2.1.1. Ret din brugerprofil...

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Videoredigering for begyndere 2 Kære kolleger Denne lille vejledning er lavet i forbindelse med et kursus i video-redigering for begyndere på PMC i Horsens

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Formularer Flytte- og måleraflæsning 1 Manual til Vandværksløsninger 8. Formularer Flytte- og måleraflæsning Formularer Flytte- og måleraflæsning 2 Sådan arbejder du med formularen Formularer er et modul,

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Bevægelses analyse med SkillSpector Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Hvad er SkillSpector SkillSpector er software program til video baseret bevægelses analyse. Der er følgende muligheder med

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Uhlenbrock 75 100 (1) Lokdekoder 75 100 Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til vekselstrømsmotorer forstår

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm BETJENINGSVEJLEDNING Når du er på start siden (index.htm), vælg altid fuld skærm. Herved får du bedre plads til at se på tegningerne. Du kan også klikke på F11 på tastaturet. Hvis du altid vil starte med

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort Introduktion Udsæt ikke PU012 for ekstreme temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke PU012 i ekstremt støvede

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual. TauRIS software Opdatering af Terminal

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual. TauRIS software Opdatering af Terminal 2012 DE DANSKE BREVDUEFORENINGER De danske Brevdueforeninger DdB Compakt Manual TauRIS software Opdatering af Terminal 2 TauRIS Compact XL i DdB version Betjeningsvejledning til klubben. Ver. 2.2 april

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Sådan søger du boliger på Findbolig.nu 1 Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Denne vejledning viser de forskellige søgemuligheder, du har på Findbolig.nu. I vejledningen kan du se, hvordan du - søger

Læs mere

GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion

GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion Alle henvendelser om GPS-Link bedes foretaget pr. email til supportdlsk@sejlsport.dk Hvad er GPS-Link? GPS-Link anvendes til overførsel af navigationsdata

Læs mere