REGISTER AARHUS AARBOG 1932

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTER AARHUS AARBOG 1932"

Transkript

1 REGISTER AARHUS AARBOG 1932 Udarbejdet af Kurt Lundskov 2009

2 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 2 af 46 Register Aarhus Aarbog 1932 AARHUS AARBOG 1932 blev udgivet på Universitetsforlaget i Århus i november Den var redigeret af Emanuel Sejr, og var på 152 r. Det var den første Århus-årbog, der blev udgivet. Årbogen omfatter i alt væsentligt perioden 1. oktober 1931 til 30. september Planen var, at den skulle efterfølges af tilsvarende årbøger de kommende år. Dette fremgår af forordet, hvor der blandt andet skrives:...men allerede med næste Aargang vil Betingelsen for en saadan Afstemning af Stoffet være til Stede. Ligeledes haaber Redaktionen da at kunne rette de Fejl og afhjælpe de Mangler, som sikkert trods al anvendt Omhu findes, især indenfor Omraader som vanskeligt lader sig direkte kontrollere... Men sådan gik det ikke. Den næste årbog udkom først i 1972 og fortsatte da til Aarhus Aarbog 1932 indleder med Aarets Dagbog om store og små begivenheder i året. Herefter gennemgår den Århus politiske og administrative opbygning. Den nævner byrådets medlemmer og alle byrådets udvalg, inklusive medlemmernes navne. Den gennemgår alle de forskellige offentlige institutioner i Århus, samt de udførte opgaver og planlagte projekter. Heri indgår mange statistiske og ofte detaljerede økonomiske oplysninger således havde Aarhus elektriske Sporveje en værdi på kroner 08 øre. Interessant er oplysningerne om navnene på alle de århusianere, der blev valgt og opstillet til folketinget n Ligesom årbogen har en liste over årets grund- og ejendomssalg i Århus, inklusive ejendommenes adresser, matrikelnumre, salgspriser samt navnene på købere og sælgere. Navnestoffet omhandler endvidere byens jubilarer og århusianske fødselsdage for såvel skomagere, lygtetændere og slagtermestre, som læger, grosserer, postinspektører og pastorer; selv fruer og frøkener bliver omtalt. Fruerne og frøkener dog kun med fødselsdagen, mens mændene må stå ved deres alder, da de både er nævnt med fødselsdag og -år! Men mange fruer bliver kun omtalt ved deres mands efternavn, og nogle endog også med hans fornavn. Endelig er der en liste over alle dødsfald i byen uden skelen til høj eller lav - blot de var over ét år gamle. Der nævnes både fødselsdag og dødsdag. Her bliver damerne imidlertid nævnt med deres fulde navn, egen titel og endog fødenavn, mens herrerne må nøjes med efternavn, forbogstaver og titel. en afsluttes med en omfattende Kontor-Kalender, der opsummerer alle Århus offentlige kontorer, institutioner, læger, foreninger med flere; med adresser, telefonnumre, åbningstider og ledernes navne - en slags vejviser. Dette register Årbogen har en indholdsfortegnelse, men intet stikordsregister. Det prøver dette REGISTER AAR- HUS AARBOG 1932 at råde bod på. Det kan måske undre, at en så relativ beskeden årbog på 152 r, kan give anledning til dette register på godt 6000 stikord. Dette skyldes især, at årbogen har mange stedoplysninger og overordent-

3 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 3 af 46 ligt mange personnavne, hvoraf et stort antal er gengangere i flere forskellige sammenhænge. Alene fødselsdage, jubilæer, dødsfald og ejendomshandler omfatter omkring 2800 personer. Personnavne. Dette register omfatter stikord med alle årbogens personnavne. Symbolerne efter navnene betyder, at de i årbogen er nævnt under: * fødselsdage, jubilæer, dødsfald. Gennem dele af Aarhus Aarbogen er det kendetegnende, at mange personer kun er anført med efternavn, hvis navnet da ikke lige er et almindeligt '-sen-navn', og i begrænset omfang også titel. Politimesteren omtaltes fx konsekvent som 'Hoeck' eller 'politimester Hoeck'. For damernes vedkommende er navnet ofte tilføjet et 'Frk.', fx 'Frk. Anna Berg', eller blot 'Frk. Berg'. Fruerne oftest kun med mandens efternavn. Dette har selvfølgelig vanskeliggjort opbygningen af dette register. Jeg har valgt at skrive navnene, som de er opført i bogen. Hvis der kun er anført et efternavn, indeholder registeret også kun dette. Er der i bogen tilføjet en titel, er den med, hvor det er skønnet nødvendigt. En person i registeret kan således være anført på flere måder: 'Mousten', 'Mousten K.', 'Mousten Kr.' 'Mousten Kristian' eller 'Mousten overlærer'. Er personer kun omtalt med titel, fx 'politimesteren' eller 'borgmesteren', er det ikke med i registeret. Fruerne er flere steder i registeret opført som fx 'Nielsen fru', eller 'Nielsen Kristian fru' - så var fruen altså gift med en hr. Nielsen eller hr. Kristian Nielsen. Institutioner, adresser. Endvidere indeholder det institutioner, virksomheder, gadenavne og begivenheder. Alle adresser fra grund- og ejendomssalg er også medtaget, men ikke matrikelnumre. Gentagelser. Forekommer et navn, sted eller andet flere gange med samme tal, er det fordi, emnet er omtalt flere gange på samme i årbogen. Begivenheder. Jeg har ikke medtaget datoer ved begivenhederne fra afsnittet Aarets Dagbog. Vil læseren vide den nøjagtige dato, henvises til årbogen. Relationer. Det kan dog være en hjælp at vide lidt om, hvad de enkelte stikord, fx ved navne, kan relatere til af begivenheder i Aarhus Aarbog Det kan delvist aflæses af de tal, som stikordene henviser til: Side 9-20: Dagbog-begivenheder 1.oktober september 1932: s.9: okt. 1931; s.10: okt.-nov.; s.11: nov.-dec.; s.12: dec jan.1932; s.13: jan.-feb.; s.14: feb.-mar.; s.15: mar.-maj; s.16: maj-jun.; s.17: jun.-jul.; s.18: jul.-aug.; s.19: aug.-sep.; s.20: sep Side 21-26: Byrådet og dets forskellige udvalg Side 27-82: Omtalen af de forskellige institutioner Side 83-84: Statistiske forhold Side 85-87: Valgte og opstillede fra Århus-kredsene til Folketinget n Og altså ikke kun for årene Side 88-96: Grund- og ejendomssalg Side 96-99: Jubilæer Side : Fødselsdage Side : Side : Dødsfald Kontorkalenderen, med kontorernes adresser, åbningstider og ledere. Et par eksempler: Andersen E. Buch 17: Er om talt i forbindelse med dagbog-begivenhed Baden H.J. 21: Er omtalt i forbindelse med byrådet Baden H.J. 52: Er omtalt i forbindelse med en institution Schmidt Orla 91: Er omtalt i forbindelse med ejendomssalg Baden H.J. * 99: Er omtalt i forbindelse med fødselsdag (*) Boldreel B.M. 99: Er omtalt i forbindelse med jubilæum ( ) Andersen A.C. 108: Er omtalt i forbindelse med dødsfald ( ) Kun register. Dette er kun et register til årbogen. Vil læserne vide mere om de emner, som stikor-

4 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 4 af 46 dene henviser til, skal man slå det op i Aarhus Aarbog Dette register er ikke publiceret og har ingen officiel tilknytning til udgiverne. Det er primært lavet til mit eget brug, men stilles også via min hjemme gratis til rådighed for private, der kunne have nytte af det. Jeg forbeholder mig ophavsretten. Det må ikke mangfoldiggøres, hverken i trykt eller elektronisk form, og må ikke bruges til kommercielle formål uden forudgående aftale med mig. Åbyhøj, juni 2009 Kurt Lundskov Salvo errore et omissione

5 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 5 af 46 A A Abel Leonard * 99 Abildgaard-Stabell kbmd. 96 Abrahamsen J.P. * 99 Abrahamsen P. 79 Abrahamsen P. 144 Abrahamsen telegrafbestyrer 18 Abrahamsens Vægtfabrik 60 år 98 Absalonsgade Absalonsgade 3 88 Absalonsgade 31 brand 43 Acta Jutlandica 68 Adamsen F. 91 Adamsen F.C. 91 Afholdsbladet 122 Afholdsselskaber 127 Afsked 65-årige statsbanerne 20 Agersbæk Kirstine Christensen 108 Agerschou Thora 108 AGF 12 Aggebo A.J. * 99 Aggebo Anker 140 Aggebo læge 25 Agger Chr. 140 Agger Chr. * 99 Agger Chr. 98 Ahnfeldt-Mollerup fru 132 Albech Victor 68 Albeck V. 138 Albeck V. 140 Albeck V. 148 Albeck V. 148 Albeck Victor 58 Albeck Victor * 99 Albeck Victor medalje 19 Albrechtsen Otto 96 Aldersrente 49 Aldersrenteboliger 36 Marselisborg Aldersrentekontoret 120 Aldersrovej 135 Aldersrovej 139 Aldersrovej Alhof M.C. * 99 Alliance Francaise 127 Almsten C. 24 Almsten S.C. 126 Alstrup Anna Cathrine 108 Christine Alstrup Chr. 96 Alstrup Georg 140 Amaliegade 135 Amaliegade Amaliegade Amaliegade Amaliegade optøjer 19 Amstrup A. 92 Amstrup A. * 99 Amtslæge 141 Amtslæge 142 Amtslægens kontor 140 Amtsstuedistrikt 120 Amtssygehus 38 Amtssygehus murerarbejde 10 Amtssygehuset 37 Amtssygehuset 56 Amtssygehuset 50 år 98 Amtsvej- og Vandinspektørens 120 kontor Andelsboligforeningen Aarhus 127 Andersen A. 24 Andersen A. 25 Andersen A. 90 Andersen A. 128 Andersen A. * 99 Andersen A. 108 Andersen A. assistent 97 Andersen A. Lading 128 Andersen A. lærer 21 Andersen A. portner 97 Andersen A.C. 136 Andersen A.C. 108 Andersen A.C.P. 108 Andersen A.M. 108 Andersen A.P. 108 Andersen Abr. * 99 Andersen Aksel 92 Andersen Ane 108 Andersen Ane Cathrine 108 Andersen Ane Cathrine 108 Andersen Ane Kirstine 108 Andersen Ane Kirstine 108 Andersen Ane Margrethe 108 Andersen Ane Marie 108 Andersen Anton 92 Andersen Baltzer 92 Andersen C. 94 Andersen C. * mekaniker 99 Andersen C. ejendomsmægler 99 * Andersen C. musikhandler * 99 Andersen C.C. 108 Andersen Carl W. * 99 Andersen Carla * 99 Andersen Chr. 128 Andersen Chr. 98 Andersen Chr. D.A. * 99 Andersen Christiane 108 Andersen Dorthea Ane Marie 108 Andersen E. Buch 17 Andersen E.C. 108 Andersen E.R. 94 Andersen E.W. * 99 Andersen Eline Mariane 108 Andersen Else Marie 108 Andersen Emil 95 Andersen Emil 95 Andersen Erik 99 Andersen Fr. A. 87 Andersen H.B. * 99 Andersen H.C. 129 Andersen H.L. 108 Andersen H.P. 108 Andersen Henning 92 Andersen I.P. 99 Andersen Ingeborg 108 Andersen Inger 108 Andersen J.C. 143 Andersen J.K. 93 Andersen J.L. 108 Andersen Jacob 87 Andersen Jacob 126 Andersen Jacob * 99 Andersen Johanne 93 Andersen Jul. 132 Andersen Julius * 99 Andersen K.L. 108 Andersen Karen Marie 108 Andersen Knud 130 Andersen L. 93 Andersen L. 108 Andersen L.M. 89 Andersen Lene 108 Andersen M. 92 Andersen M. frk. 16 Andersen M.M. 108 Andersen Maren 93 Andersen Maren 93 Andersen Maren 96

6 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 6 af 46 A Andersen Maren 96 Andersen Mariane 108 Andersen Marius 128 Andersen Martin 88 Andersen maskinarbejder 127 Andersen N. Chr. 89 Andersen N.A. 92 Andersen N.J. 89 Andersen N.M. 96 Andersen N.M. 129 Andersen N.P. 108 Andersen Niels 96 Andersen P. 108 Andersen P. drejerm. 87 Andersen P.E. 108 Andersen P.E.H. 108 Andersen P.J. 108 Andersen P.S. 90 Andersen Peter * 99 Andersen R. 25 Andersen R. 108 Andersen Robert 139 Andersen Ruben 23 Andersen Ruben 71 Andersen Ruben 143 Andersen Ruben * 99 Andersen S.S. 108 Andersen Signe Charlotte 108 Andersen Sofus 95 Andersen Th. 108 Andersen Th. arbmd. 108 Andersen Viggo 89 Andersen Worsøe 134 Andkjær Minna 108 Andreasen A.H. 93 Andreasen A.H. 94 Andreasen A.J. 93 Andreasen A.J. 94 Andreasen Ane Kirstine 108 Andreasen Carl * 99 Andreasen Carl M. 93 Andreasen Fr. * 99 Andreasen H. 138 Andreasen J.A. 131 Andreasen J.H.N. 108 Andreasen Jacob Aagaard * 99 Andreasen Marie Kirstine 96 Pedersen Andreasen maskinmester 25 Andreasen N.P. 96 Andreasen N.P.J. 108 Andresen K. * 99 Anette Sophie Mathine 109 Anholtsgade Anholtsgade Ankersted Karen 86 Ankjær R. 127 Ankjær R. 132 Annagade > Se også Skt. Anna Gade Annagade Apoteker 120 Appel Jens 93 Appel Johanne 125 Appel Johanne * 99 Arbejder Spare- og Laanekasse 143 Arbejdernes Andels- 127 Boligforening Arbejdernes Byggeforening 128 Arbejdernes 128 Fællesorganisation Arbejdernes Idrætsklub 136 Arbejdernes 130 Oplysningsforbund Arbejdernes Radioklub 130 Arbejdsanvisningskontor 50 Arbejdsanvisningskontor 122 Arbejdsløse Arbejdsløsheden 50 Arberg Else Annine Dorthea 108 Arbs Wilhelmine Cathrine 109 Arion sangkor 135 Arke elektricitetsselskab 124 Arndal O.L. * 99 Arndal Oluf L. 85 Arndal Oluf L. 126 Arndal Oluf L. 132 Arndt magasinformand 127 Arndt-Larsen J.F. 109 Aronsson F.O. 109 Arrestforvarerens kontor 122 Artilleriforeningen 135 Arveprinsesse Carolines 122 Børneasyl Askøe fru * 99 Askøe K.F.W. * 99 Assensgade Astrup C. * 99 Asyler 122 Asylvej Automobilruter 42 Aviser 122 Avissamling Statens 69 Avissamlingen 123 B Bach K. 90 Bach Petrine 109 Bach S.S. 94 Baden 22 Baden 22 Baden 22 Baden 22 Baden 23 Baden 23 Baden H.J. 21 Baden H.J. 52 Baden H.J. * 99 Baden Nikoline 109 Badstuegade Badstuegade Badstuegade Badstuegade Baes Chr. * 99 Baes N.C.L.C. 109 Bager J.P. 109 Bagger H. 58 Bagger H. 138 Bagger H. 140 Bagger Hans * 99 Bagger J.M. 109 Bagger M. 91 Bagger M. * 99 Bak murermester 25 Bak murermester 26 Bak N.M. 10 Bak N.M. * 99 Balslev fru * 99 Balslev I. 91 Balslev I.C. 24 Balslev I.C. 139 Balslev I.C. 139 Balslev J.C. * 99 Bananmodningsanstalten 37 Bandorff-Nielsen Karen 95 Banegården 77 Banegården > Se også Hovedbanegården Banegårdspladsen 41 Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen 8 120

7 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 7 af 46 B Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen busrute 42 Baneunderføring Risskov 17 Bang Dagmar 92 Bang F.D. 76 Bang F.D. 148 Bang F.D. * 99 Bang F.D. 99 Bang fru * 99 Bang H. 138 Bang Henrik 56 Bang Henrik 140 Bang Henrik * 99 Bang J.A. frk. 97 Bang Kirsten 109 Bang N.J. 41 Bang N.J. 147 Bang N.J. * 99 Bankkontoret i Aarhus 143 Baptistmenighedens Kirke 139 Barlach Dagmar Juliane 109 Barlyng A. 92 Barnow fru * 99 Barnow konsul 13 Barnow N. 11 Barnow N. 21 Barnow N. 64 Barnow N. 125 Barnow N. 140 Barnow N. * 99 Barrit Victor * 99 Basse J.P. 109 Bataillons Soldaterforening 136 Bathum H.C. 88 Bathum H.C. 89 Bathum H.C. 89 Bathum H.C. 89 Bathum H.C. 89 Baumgarten Frederikke 109 Andrea Baune Joh. * 99 Baunsgaard fru * 99 Baunsgaard P. * 99 Bay fru * 99 Bay K.Q. * 99 Bayer Fr. 144 Bayer Fr. * 99 Beboelsesforhold 53 Bech fru * 100 Bech Gotfred * 100 Bech Hansine Gertine 109 Bech J.N. 109 Bech O. 133 Bech Oluf 140 Bech Oluf * 100 Bech P.M. * 100 Becher J.C. 109 Bechgaard C.A. 92 Bechgaard J. 93 Bedemand 122 Befolkningstal 83 Begravelser 46 Begravelseskontoret 122 Begravelsesvæsenet 46 Belysningsvæsenet 33 Belysningsvæsenet 122 Belysningsvæsenet Trøjborg 9 Bendixen E. 96 Bendixen H.P. 92 Bendtsen Claudius * 100 Bendtsen F.M. * 100 Bendtsen N.S. 93 Bentsen A. 96 Bentsen C. 109 Bentsen Niels 93 Berejste Haandværkere 131 Berg frk. 22 Berg frk. 22 Berg frk. 22 Berg frk. 23 Berg frk. 23 Berg frk. 23 Berg frk. 23 Berg frk. 24 Berg J. frk. 21 Berg Johanne * 100 Bergmann H.P.I. 109 Berlème-Nix C. * 100 Berlème-Nix fru 131 Berlème-Nix fru * 100 Berlème-Nix politiassistent 144 Bernhardt C. 91 Bernhardt C. 95 Berntzen Pouline Louise 109 Bertelsen A.N.P. 109 Bertelsen H.F.V. 109 Bertelsen Karen 109 Bertelsen Louise 126 Berthelsen Ragnhild 109 Bestle Petrine C.M. 94 Bethania 133 Bethania 143 Bethania missionshus 127 Bethania-Foreningens 131 Diakonisse- og Plejehjem Bethesda fødehjem 53 Bethesda Rednings- og 122 Fødehjem Beuchert J.P. * 100 Beyer A.F. * 100 Beyer kaptajn 9 Beyer kaptajn 11 Biblioteker 122 Bie fru * 100 Bie Viggo * 100 Bikuben 143 Bilister signalhorn forbud 18 Bilruten Århus-Silkeborg 19 Binzer J.N.F. 109 Biografen 148 Birkefeldt K. Skytte * 100 Birkegade 8 95 Birklund N. * 100 Bischoff Maren 109 Bisgaard N.O. 109 Bisgaard P. 90 Bispegade Bispekontoret 123 Bispeskov Karen Petersen 109 Bispetorvet 17 Bispetorvet 148 Bispetorvet 148 Bissensgade Bitsch 22 Bitsch 22 Bitsch 22 Bitsch 23 Bitsch 23 Bitsch A. 21 Bitsch Andr. 120 Bitsch Andreas * 100 Bitsch fru 24 Bitsch Marie 24 Bjelke Th. S. 144 Bjerregaard A. frk. 146 Bjerregaard C.J. 109 Bjerregaard Laura Marie 109 Bjerregaard P. * 100 Bjøreng fru * 100 Bjøreng N. 144

8 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 8 af 46 B Bjøreng N. * 100 Bjørnbak Lars 85 Bjørnbak Viggo 85 Bjørnholm H.L. * 100 Bjørnvig Th. 80 Bjørnvig Th. 125 Bjørnvig Th. * 100 Blangsted Minna 122 Blatt Franz* 100 Blatt fru * 100 Blegdammen Blegdammen 9 21 Blicher K. 140 Blicher K.H. * 100 Blicher Kaj 24 Blicher St. 136 Blichert G. 95 Blichfeld J. 93 Blinkenberg Andr. * 100 Blinkenberg fru * 100 Blaa Baand Det 127 Blaa Baand Det 127 Blaa Kors 127 Blaa Kors 127 Blaa Kors Det 127 Boas N. Hansen 95 Bodé M. frk. 99 Bodé Magda * 100 Bodholdt Anna Laura 109 Boeck Ph. * 100 Boeck Philips L. v. 139 Boeck-Hansen E. 87 Boeskov P. 140 ason fru * 100 ason S. 140 ason Skuli * 100 Boisen Mette 109 Boisen Sofie Mathilde 109 Bojsen H.C.E. 109 Boldreel B.M. 99 Boldreel C. * 100 Boldsen G. * 100 Boligbyggeriet 36 Boligstatistisk Kontor 123 Bomholt J.N. * 100 Bonde H.C. 109 Bonde J.J. 109 Bondesen fru * 100 Bondesen J.D. * 100 Bonnde W.H. 109 Bonnez Chr. 98 Borgbjerg 18 undervisningsminister Borgbjerg 67 undervisningsminister Borgerforeningen 131 Borgerforeningens Bibliotek 123 Borgerforeningens Stiftelse 147 Borgerlige Sygekasse Den 147 Borggreen murermester 24 Borggreen murermester 25 Borgkvist S. * 100 Borgmestergården 73 Borgmesterkontor 123 Borgporten 142 Borgporten 147 Bork Ninni Elisabeth Poula 109 Birthe Bork P.A.J. 109 Borlyng A. 89 Bornøe A. * 100 Bornøe fru * 100 Borre H. 90 Borup Emma 88 Borup P.H. 88 Botanisk Have 38 Botanisk Have 39 Botanisk Have læskur 36 Boulanger Johanne * 100 Boye Chr. * 100 Boysen A. * 100 Boysen C. Chr. 99 Boysen malermst. 91 Brage sangkor 135 Brammer fru * 100 Brammer Max 58 Brammer Max 140 Brammer Max * 100 Brammersgade 127 Brammersgade 134 Brammersgade Brammersgade Brammersgade Brammersgade Brammersgade Brammersgade Branddirektoratet 123 Branddirektoratet 123 Brandkorpsets Forening 131 Brandstation 42 Brandstrup Niels 95 Brandt J. 90 Brandt Karen Marie 109 Brandt Lydia Sørensen 109 Brandvæsen 42 Brandvæsenet 123 Brasen A. 130 Brask Th. * 100 Brathlund H. 61 Bredal A.J. 42 Bredal A.J. 123 Bredal A.J. * 100 Brendstrup Alvine Therese 109 Brendstrup Aage 50 Brendstrup Aage 138 Brendstrupvej Brenstrup A. 93 Brix C. 91 Broby fru * 100 Broby H. * 100 Broge Hans 64 Bromann murermester 26 Bromann R.B. 91 Bromann R.B. 93 Bropalæ Bruun C. 94 Bruun H.A.P. 109 Bruun-Rasmussen biskop 11 Bruun-Rasmussen biskop 19 Bruun-Rasmussen bispinde * 100 Bruun-Rasmussen F.C. * 100 Bruunsgade 148 Bruunsgade > Se også M.P. 89 Bruuns Gade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Brændstrup Anna * 100 Brændstrup P.P. 109 Brænstrup J. 109

9 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 9 af 46 B Bræstrup William 95 Brøbech S.J. * 100 Brømme P. 139 Brøndsholm Knud 93 Brøndsted K. 90 Brøndum M.V. 126 Brøndum M.V. * 100 Buch Johan 93 Buchholdt N.P. 109 Buchtrups Annoncebureau 136 Buchwald Chr. v. * 100 Buchwald oberstløjtnant 10 Bugten sejlklub 137 Buhl J.W. 136 Buhmann V. 90 Buhmann W. 90 Buhmann W. 93 Bundgaard J. 146 Bundgaard Viggo Nielsen 95 Bundne Kræfter teaterforestilling 75 Busch E.F. 56 Busch Fanny 141 Busch J.P. 98 Busch K.F.B. 141 Busch P. 24 Busch P. 136 Busch P. * 100 Busch W. 24 Busk Anna Caroline Cecilie 109 Busk J.S. 109 Buslinje 3 og 4 åbnes 17 Busser nye 42 Byggeforetagender 35 Bygningsinspektøren 123 Bygningskommissionen 100 år 98 Bülowsgade Bülowsgade Bülowsgade Bülowsgade Bülowsgade folketal 83 Byrådet udvalg 21 Byrådets medlemmer 21 Byrådskontoret 123 Byskriverkontoret 123 Bærendsen A. 89 Bødker H.P. Christensen 109 Bødkermestrenes 131 Lokalforening Bøgeskov Jens 92 Bøgeskov Karen Jensen 109 Bøggild David 57 Bøggild David 141 Bøggild David H. * 100 Bøggild fru * 100 Bøgh E.O. 109 Bølling H. * 100 Bømler Jensine 109 Bønsøe F.V.O. 90 Børneforsorg 53 Børnehjem Chr. IX 124 Børnehjælpsdag 16 Børnely 122 Børneopdragelseshjem 49 Børneoptagelseshjem 124 Børneplejestation 124 Børnetilsynets kontor 124 Børscaféen 134 Bøstrup Anna Laura 109 Bøtker Ingeborg 109 Baadh fru * 99 Baadh W. 140 Baadh Will. * 99 Baake Vilh. * 99 C Capella Arbejdersangkoret 135 Carl Blochs Gade Carlsen Edel Marie 109 Carlsen A.F. 25 Carlsen Axel * 100 Carlsen fru * 100 Carlsen læge 141 Carlsen P. * 100 Carmel 143 Carmel missionshus 127 Carstens A. 88 Carstens A. 90 Carstens H.A. * 100 Carstensen Ninna 89 Caspersen C. * 100 Caspersen smed 25 Centaur engelsk krydser besøg 17 Centralforeningen af 131 Arbejdsherberger i Danmark Centralforeningen af 131 Bagermestre Centralforeningen af jydske 131 Kellner- og Lejetjenerforeninger Centralforeningen af 131 Snedkermestre Ceres Bryggeriet 75 år 97 Chaufførlockout 16 Chr. IX's børnehjem 53 Chr. Kiers Plads Chr. Kiers Plads Chr. Rømers Haven 39 Chr. Winthers Vej Chr. Winthers Vej Christensen > Se også Kristensen Christensen A. 135 Christensen A. 145 Christensen A. 109 Christensen A.C. 132 Christensen A.C.P. 109 Christensen And. 87 Christensen Andr. 25 Christensen Andr. 72 Christensen Andr. 73 Christensen Andr. 147 Christensen Andr. 144 Christensen Andr. * 100 Christensen Andreas 143 Christensen Ane 89 Christensen Ane Christine 109 Marie Christensen Anna Marie 109 Christiane Christensen Anna Marie 109 Dagmar Christensen Anna Susanne 109 Christensen Anton 133 Christensen Arthur 25 Christensen Arthur 94 Christensen Arthur 144 Christensen Arthur * 100 Christensen Axel I. * 100 Christensen C 147 Christensen C. 134 Christensen C. * 100 Christensen C. 109 Christensen C.H. 109 Christensen C.V. 86 Christensen Carl 131 Christensen Carl * 100 Christensen Caroline 109 Christensen Charlotte 109 Marianne Christensen Chr. 89 Christensen Chr. 90 Christensen Chr. 93 Christensen Chr. 128 Christensen Chr. 136

10 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 10 af 46 C Christensen Chr. * 100 damptærskeværksejer Christensen Chr. * 100 politidyrlæge Christensen Chr. F. 91 Christensen Chr. F. 92 Christensen Christen 96 Christensen E. Stecher * 100 Christensen Edith Camilla 109 Christensen Edle 134 Christensen Elly Margrethe 109 Kier Christensen fru * 100 Christensen fru * 100 Christensen Georg * 100 Christensen H. 124 Christensen H. 141 Christensen H. 109 Christensen H. malermester 97 Christensen H.K.P. 92 Christensen H.P. 21 Christensen H.P. 22 Christensen H.P. 22 Christensen H.P. 22 Christensen H.P. 23 Christensen H.P. 23 Christensen H.P. 23 Christensen H.P. 24 Christensen H.P. 25 Christensen H.P. 25 Christensen H.P. 33 Christensen H.P. 130 Christensen H.P. 130 Christensen H.P. * 100 Christensen Herman 97 Christensen Holger 144 Christensen Holger * 100 Christensen Ida Marie 109 Christensen J. 89 Christensen J. * 100 Christensen J. 109 Christensen J.C. 94 Christensen J.C. 131 Christensen J.C. 109 Christensen J.M. 109 Christensen J.P. 109 Christensen Jensine 109 Christensen Johanne Marie 109 Christensen Johs. 24 Christensen Johs. 25 Christensen Johs. * 100 Christensen Johs. Jensen * 100 Christensen Julie Marie 109 Christensen Jørgenmine 109 Christensen K. 109 Christensen Karen Marie 109 Christensen Kathrine * 100 Christensen Kirsten Marie 109 Christensen Kirsten Marie 110 Christensen L. 110 Christensen L. 97 Christensen L. Chr. * 100 Christensen L.G. 110 Christensen L.N.P. 110 Christensen Laust 91 Christensen Maren 110 Christensen Marie 138 Christensen Marie Christine 110 Christensen Marie Dorthea 110 Christensen Marie Kirstine 110 Christensen Marinus * 100 Christensen Mathilde 110 Christensen Mathilde Kirstine 110 Christensen Mette Johanne 110 Marie Christensen N. * 100 Christensen N. 110 Christensen N.K. 110 Christensen Niels formand * 100 Christensen Niels lagerarb. * 100 Christensen Nina Gravgaard 110 Christensen Oda Cathrine 110 Christensen Otto Valdemar 93 Christensen R. 88 Christensen Rasmus 93 Christensen Rasmusine 110 Christensen Rigmor Josefine 110 Christensen Rs. * 100 Christensen Rs. arbejdsmand 87 Christensen S. 110 Christensen S.E. 110 Christensen S.P. 110 Christensen Søren 92 Christensen Søren * 100 Christensen T. 135 Christensen Tagen Egede * 100 Christensen Th. Dyhr 87 Christensen Th. Dyhr 87 Christensen V. 94 Christensen V. 95 Christensen V.P.D. 90 Christensen Volmer Høj 89 Christensen-Dalsgaard C.P. 87 Christiansbjerg Folkebibliotek 123 Christiansen A.M. smedem. 98 Christiansen Andrea 110 Christiansen Birgitte Marie 110 Christiansen C. 110 Christiansen C.A. * 100 Christiansen C.L. 146 Christiansen Carl * 100 Christiansen Chr. 13 Christiansen Chr. 87 Christiansen Chr. 87 Christiansen Chr. 87 Christiansen H. 110 Christiansen H.P. 89 Christiansen J. 89 Christiansen J. 92 Christiansen J. 110 Christiansen J.P. * 100 Christiansen J.P. 110 Christiansen Jens 89 Christiansen Jens 90 Christiansen L fru * 100 Christiansen L. 61 Christiansen L. * 100 Christiansen M. 85 Christiansen Maren 93 Christiansen Maren 110 Christiansen Margrethe 122 Christiansen Mette Cathrine 110 Christiansen N. 110 Christiansen N.C. 25 Christiansen N.C. 90 Christiansen N.C. 133 Christiansen N.C. * 100 Christiansen N.C. 110 Christiansen R. 138 Christiansen V. 110 Christiansen Vald. 131 Christiansen Aage 91 Christiansgade 11 Christiansgade 32 Christiansgade 37 Christiansgade Christiansgade Christiansgade Christiansgade Christiansgade Christiansgade Christiansgade 3 95 Christiansgade

11 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 11 af 46 C Christiansgade Christiansgade 9 90 Christiansgade borgerskole 146 Christiansgade 49 børneopdragelseshjem Christiansgade museum 71 Christiansgade optagelseshjem 53 Christiansgade skole 59 Christiansgade å-overdækning 18 Christianskirken 139 Christoffersen C.A. 120 Christoffersen E.O. 110 Christoffersen P. * 100 Christoffersen Viggo * 100 Christophersen V. 93 Clausen Aug. * 100 Clausen Chr. 97 Clausen F. 140 Clausen Frimodt 24 Clausen G. * 100 Clausen H.M. 110 Clausen H.P.A. 110 Clausen J. * 100 Clausen J.M. 110 Clausen Aase Miss Europa 14 Clausensgade Clausensgade Clausensgade Clausensgade Clausensgade Clausensgade 9 94 Claussen O. fru * 100 Claussen Otto 136 Claussen Otto * 100 Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemensstræde 144 Clemensstræde 145 Clemensstræde > Se også Sct. Clemens Stræde Clemensstræde Clemensstræde Clemensstræde Clemenstorv > Se også Skt. Clemens Torv Clemmensen Ansgar * 100 Clemmensen Marie Caroline 110 Cortzen Vilh. * 100 Creditreformforeningen for 131 Danmark Cykel grand-prix 17 Cykelsti Strandvejen 40 Cykelstier 40 D d'homel F. 130 Dahl F.C. 99 Dahl M. frk. 132 Dahl Rasmine Mogensen 110 Dahl T. fru * 100 Dahl Torsten * 100 Dahl Valborg * 100 Dal H.A. 14 Dal H.A. * 100 Dalby Chr. Christensen * 100 Dalbøge J. 91 Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalin Johanne Lydia 110 Dam A. 85 Dam Axel 87 Dam Krogh A. * 100 Dam Krogh overretssagf. 144 Dambmann H. fru * 100 Dambmann Heinr. 137 Dambmann Heinr. * 100 Dambmann Heinrich 99 borgerjubilæum Damgaard Anders Nielsen 92 Damgaard Ane Toft 110 Damgaard N.N. * 100 Damgaard S.J. 110 Damkier J.E. 85 Damkjer Axel 85 Damm S.A. 110 Damsgaard A. 97 Damsgaard B. 98 Damsgaard-Jensen J.R. * 100 Damsgaard-Nielsen Elley 110 Christine Damsgaard-Sørensen A.P. 86 Danby J.C. 91 Danielsen Grethe * 100 Danielsen J.P.A. 110 Danielsen K. 138 Danmarks 131 Fjerkræavlerforening Danmarks Good Templar 127 Orden Danmarks National Good 127 Templar Orden Danmarks-Samfundet 131 Dannebrog kongeskibet nyt 16 ankommer Dannebrogsgade Dannebrogsgade Dannebrogsgade Dannebrogsgade 9 94 Dannerfjord overvognstyrer 135 Dans stenografisk Forening 131 Dansk Andels- og Folkebank 143 Dansk Arbejde 10 Dansk Arbejde 131 Dansk Arbejde årsmøde 16 Dansk Arbejdsgiver- og 132 Mesterforenings Medlemmer Dansk Ingeniørforening 131 Dansk Kulturhistorisk 16 Museumsforening Dansk Kvindesamfund 131 Dansk Ligbrændingsforening 131 Dansk Røde Kors 131 Dansk Santalmission 131 Dansk Skak-Union 135 Dansk Smede- og 17 Maskinarbejder Forbund kongres Dansk Sygeplejeraad 131 Dansk vegetarisk Forening 131 Dansk-amerikansk Klub i 131 Aarhus Danske Forsvarsbrødre De 135 Danske Jernbane- 127 Afholdsselskab Danske Mejeriforeningens 131 Fællesorganisation De Davidsen Ella 110 De gamles Hjem 124 de Mezas Vej 138 de Mezas Vej de Mezas Vej de Mezas Vej de Mezas Vej de Mezas Vej

12 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 12 af 46 D de Mezas Vej de Mezas Vej de Mezas Vej folketal 83 Demokraten 122 Den bestøvlede Kat teaterforestilling 75 Den gamle By 38 Den gamle By 73 Den gamle By 124 Den gamle By Skomagerens 15 Hus indvies Den gamle Bys Venner 132 Den permanente Udstilling 124 Den sidste Nat teaterforestilling 75 Denecke L.C.F. 110 Det jydske Haveselskab 38 Diakonhøjskolen 124 Dich Marie Dorothea Caroline 110 Didriksen Jens * 100 Dirt Track-banen åbnes 15 Doekum C.E. von 85 Dollerupvej anlagt 32 Domkirken 139 Domkirkeuret igangsat igen 12 Dommergaard A. 48 Dommergaard A. 145 Dommergaard A. * 101 Dommergaard skattedirektør 16 Dommergaard skattedirektør 125 Dommerkontorer 124 Dorph fru * 101 Dorph H.G. * 101 Dorph H.G. 98 Drab dom 18 Drab Peder Skrams Gade Dragonregiment 79 Dragonregiment 3. og 5. afsked 18 Dragsted H. 97 Draiby Fr. E. 147 Draiby Fr. M.R. * 101 Drejer N.P.J. 110 Dreschel E.C.L. 86 Drescher fru * 101 Drescher M.P. 126 Drescher M.P. 135 Drescher M.P. * 101 Drewes Odin 93 Dreyer Chr. * 101 Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej 5 94 Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronnings Margrethes Vej Du og jeg syngestykke 18 Duborgskolen børn ferie 19 Due fru * 101 Due P. * 101 Due S. 130 Due-Petersen P. * 101 Duun K. 133 Duun Marie 90 Dybbølgade Dybkjær O.C. 87 Dyhr Dagmar 91 Dynkarken Dynkarken Dynkarken Dynkarken Dyrepark 40 Dyreværnsforeningen Svalen 132 Dyrlæger 124 Død 52 Dødsfald 108 Døvstummes Menighed 139 E Ebbehøj E. 56 Eben-Ezer 143 Eben-Ezer missionshus 127 Eberhard E.H. 147 Eberhard E.H. * 101 Echo Afholdsforening 127 Eckersbergsgade Eckersbergsgade Eckersbergsgade 3 89 Eckersbergsgade Eckersbergsgade Eeg P. 144 Eeg P. * 101 Eeg Peder 88 Eeg Peder 90 Eeg Peder 90 Egdø Helga * 101 Egeberg J.C.S. 110 Egerrup H.L. * 101 Eggerup Hans 141 Egholm A. 96 Ehrenreich P. 126 Ehrenreich Peter * 101 Ejbye-Ernst fru * 101 Ejbye-Ernst N. * 101 Ejendomssalg 88 Ejendomsskatterne 14 Ekberg Axel 39 Eland C.C.V. 98 Elektricitetsværk 33 Elektricitetsværket turbine 10 Elfelt L.P. 87 Elgaard S.R. 88 Elgaard S.R. 88 Elgaard S.R. 90 Elikofer V. 90 Elise Smiths Skole 146 Elmquist E.E. 86 Elskovskampen skulptur 39 Emborg H. * 101 Emmerys Konditori 25 år 97 Enemark Andrea 110 Enemark Ing. 131 Engel J. * 101 Engell Margrethe 110 Enggaard alterdegn 139 English Club 132 Engstrøm J. 88 Engstrøm J. * 101 Engstrøm Johan 90 Enkeboliger 49 Enkebørnsunderstøttelse 49 Ensomme Gamles Vel 132 Ensomme gamles Vel 132 Ensomme Gamles Vels stiftelse 147 Erhardt H.M. 25 Erhardt H.M. * 101 Erichsen Mogens 135 Erichsen Mogens * 101 Erichsen P.H. 137 Erichsen P.H. * 101 Erichsen T.J. 110 Eriksen A. 12 Eriksen C.O. 98 Eriksen Christiane 110 Eriksen E. skræddermester 98 borgerjubilæum Eriksen Erik * 101 Eriksen Esther 88 Eriksen H. 21

13 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 13 af 46 E Eriksen H. 22 Eriksen H. 22 Eriksen H. 23 Eriksen H. 24 Eriksen H. 24 Eriksen Holger 87 Eriksen Holger 130 Eriksen Holger * 101 Eriksen J. 110 Eriksen Johs. 89 Eriksen K.L. 130 Eriksen M. 89 Eriksen M. 90 Eriksen M. 91 Eriksen M. 91 Eriksen M. 91 Eriksen M. 92 Eriksen M. 92 Eriksen M. 92 Eriksen M. 92 Eriksen M. 93 Eriksen M. 94 Eriksen M. 95 Eriksen N. Chr. 94 Eriksen Rasm. * 101 Eriksen S. Tvede 128 Eriksen Sophus 128 Erlov Karen Larsine 110 Ernst Ejbye 122 Ernst Ejbye 149 Ernst N. Ejbye 25 Eshøj E. 91 Eshøj E.P. 94 Eskelund Karl J. 87 Eskesen Niels 25 Esmann Gudrun 10 Espensen Leth 123 Esperantist årskongres 16 Esvang Jonna 99 Even-Ezer 134 Ewald J.R. 110 Ewaldsgade Ewaldsgade Ewaldsgade 4 94 Eyber. P. Schack * 101 F Faber B. 56 Faber P. * 101 Fabiansen Andr. * 101 Fabiansen Andreas 145 Fabricius-Møller fru * 101 Fabricius-Møller J. 57 Fabricius-Møller J. 141 Fabricius-Møller J.T. * 101 Fabricius-Møller overkirurg 138 Fabricius-Møller overlæge 24 Fabricius-Møller Tofa 141 Fabrikstilsynet 80 Fabrikstilsynet 125 Falck fru * 101 Falck Harry 82 Falck Harry 120 Falck Harry * 101 Falcks Redningskorps 81 Falk M. 42 Falk M.C. 120 Falk M.C. * 101 Falsing O.G. 25 Falsing O.G. * 101 Falstersgade 15b 130 Falstersgade Falstersgade Falstersgade Falstersgade folketal 83 Fangel P. * 101 Fanger 22 Fanger 22 Fanger 23 Fanger 24 Fanger Anna 147 Fanger fru * 101 Fanger J.R. 136 Fanger J.R. * 101 Fanger R. 21 Fasanvej Fast P. 95 Fast S. 90 Fastelavnssluppen genoptages 13 Fattigvæsenet 49 Faust teater-forestilling 75 FDB generalforsamling 16 Feldballe Erna 110 Feltartilleriforeningen 135 Feltartilleriregiment 79 Ferdinandspladsen 17 Feriegæsterne teaterforestilling 75 Feriekoloni 49 Filtenborgs stiftelse 147 Findahl J.K. 71 Findal J. * 101 Findal viceskoleinspektør 25 Findal viceskoleinspektør 143 Findal viceskoleinspektør 149 Fine Licht E. de 57 Fine Licht E. de 138 Fine Licht E. de 138 Finsensgade 124 Finsensgade Finsensgade borgerskole 146 Finsensgade skole 59 Fischer S.A. * 10 Fischer Sørine 110 Fisker Kay 10 Fiskergade Fiskergade Fiskergade Fjernopvarmningsanlæg 34 Fjordsgade borgerskole 146 Fjordsgade skole 59 Flach A. * 101 Flagermusen teater-forestilling 75 Fleischer O. 147 Fleischer O. * 101 Flensborg Christine 110 Floor Anna Beathe Cathrine 110 Flora sangkor 135 Flyttedag i byen 9 Flådebesøg engelsk 17 Fodbold Syd-Norge Jylland 17 Foersom Anna Sørine 110 Fog S. Bille * 101 Fog Steen Bille 95 Fog-Petersen F.P. * 101 Fog-Petersen sognepræst 24 Fogh Mogensen 24 Fogh Mogensen 24 Fogh Mogensen fru 25 Fogh Mogensen J. 136 Fogsgaard Anna Sørine 110 Fogsgaard R.P.R. 110 Fogtmann Grethe 110 Folkebibliotek 39 Folkebibliotek Mølleparken 10 Folkebiblioteket 70 Folkebiblioteket 122 Folkeregistret 48 Folkeregistret 125 Folketal forstæder 83 Folketal nabokommuner 83 Folketallet i Århus 83 Folketeatret 148

14 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 14 af 46 F Folketingsvalg 85 Folkjær N.P. 94 Forbrændingsanstalt 12 Forbrændingsanstalt 34 Forbrændingsanstalten 13 Foredragsforeningen af Forende Afholds-Ordner De 127 Forenede danske Motorejere 16 årsmøde Foreningen af 132 Bygningsinteresserede Foreningen af jydske 132 Landboforeninger Foreningen af Sportsfiskere 132 Foreningen for Indkøb af 132 udenlandsk Musik Foreningen for Understøttelse 132 og Belønninger af Tyender Foreningen til Dyrenes 132 Beskyttelse Foreningen til Indkøb af 132 Skønlitteratur paa fremmed Sprog Foreninger 125 Forhyringskontoret 137 Forligskommissionen 137 Forsthaven 40 Forsørgelsesanstalten 49 Forsørgelsesanstalten 13 bespisning Forsørgelsesanstalten vaskeri 10 Forsørgelsesanstalten vaskeri 19 Forsørgelsesinspektører 19 årsmøde Forsørgelsesvæsenet 48 Forsørgelsesvæsenet 137 Fortevej 142 Fortsættelsesskole for unge 61 kvinder Forældreskolen 146 Fosberg Ingeborg Rasmine 110 Julie Hansine Fotorama 148 Framming E. * 101 Framming Erik 147 Franck C. 134 Frandsen Ernst * 101 Frandsen F.M. 110 Frandsen fru * 101 Frandsen K.W. 110 Frandsen Maren Kirstine 110 Frandsen N. * 101 Frandsen Nielsine 110 Frank Anna Margrethe 110 Frank M. * 101 Frankel fru * 101 Frankel Svend * 101 Frantsen Nathalie 25 Fredens Torv Fredens Torv Fredens Torv Fredensgade 145 Fredensgade Fredensgade Fredensgade Fredensgade Fredensgade Fredensgade Fredenstorv Frederiks Allé 41 Frederiks Allé 139 Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé 75a 132 Frederiks Allé 75a 132 Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé borgerskole 146 Frederiks Allé folketal 83 Frederiks Allé kirkegård 46 Frederiks Allé skole 59 Frederiksbjerg 127 Afholdsforening Echo Frederiksbjerg 133 Grundejerforening Frederiksbjerg Handels- og 132 Haandværkerforening Frederiksbjerg Torv 139 Frederiksbjerg Torv 144 Frederiksbjerg Torv Frederiksbjergs Realskole 146 Frederiksbro 32 Frederiksen A 98 dameskrædderinde Frederiksen A. 124 Frederiksen Ane 110 Frederiksen Anton 97 Frederiksen C. 110 Frederiksen C.A. * 101 Frederiksen C.A. 110 Frederiksen Chr. * 101 Frederiksen E. 133 Frederiksen E.M. * 101 Frederiksen F. * 101 Frederiksen fru * 101 Frederiksen H.M. 90 Frederiksen J.C. * 101 Frederiksen Johs. 133 Frederiksen Johs. * 101 Frederiksen L.P. * 101 Frederiksen M. 94 Frederiksen M. * 101 Frederiksen Th. J. 87 Frederiksen Viggo * 101 Frederiksgade 32 Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade 78a 139 Frederiksgade Frederikshøj 40 Fredslund N.M. 93 Frelsens Hær 132 Frelsens Hær 9 Kathrinebjerggård Fremad Aarhus Idræts Club 136 Freunde Deutscher Litteratur 133 Frey Amalie 110 Frichs diesellokomotiv 18 Frichs diesellokomotiv 19 prøvetur Frichs Fabrikker 17 Fridericia fru * 101 Fridericia H. 134 Fridericia Hilmar * 101 Fridericia Hilmar J. 124 Fridericia Hilmar J. 141 Fridericia læge 25 Frier Anna Johanne 110 Frier V.F. 98 Friheden 40 Friheden vandværk 32 Friis Ane Marie Dorthea 110 Friis Anna Marie 110 Friis L. 147 Friis Laur. * 101 Friis Margrethe Marie 110 Frimurerlogen 133

15 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 15 af 46 F Frimurerlogen Janus Westa 133 Frithjof Nansens Vej Fritz M.B. 134 Frivilligt Drenge Forbund 133 From P. 90 Fru Laursens Realskole 146 Frue Kirke 139 Frue Kirke > Se også Vor Frue Kirke Frue Kirkeplads 10 Frue Kirkeplads 124 Frue Kirkeplads Frue Kirkerist Frue Kirkerist 4 89 Fryd C.A.A. * 101 Frydenlund gård 54 Frühstück Nielsen Chr. * 101 Frühstück-Nielsen C. 132 Fuglsangs Allé Fælleskontoret for 19 Velgørenhed Fælleskontoret for 137 Velgørenhed Færch A. Th. 137 Færdselsmøde 10 Fæstningsartilleri-Foreningen 135 Fødselsanstalten 57 Fødselsanstalten 138 Fødselsdage 99 Fødsler 52 Fåborggade 19b 129 G Gade N. 98 Gader og veje 31 Gader tættest befolkede 83 Galthen J.J. * 101 Gammelgaard A.F. 0 Gandrup Chr. Richardt * 101 Gandrup fru * 101 Gandrup Rich. 86 Ganespaltklinikken 58 Ganespaltklinikken 138 Garderforeningen 135 Garnisonen 79 Garnisonen udvides 15 Garnisonssygehuset 138 Gasværk 33 Gasværket 35 Gebauer fru * 101 Gebauer H. 31 Gebauer H. 137 Gebauer Holger * 101 Gee G. 98 Geert-Jørgensen A. 87 Geert-Jørgensen A. 87 Geert-Jørgensen A. * 101 Geertsen fru * 101 Geertsen N. * 101 Gentoftevej 135 Gentoftevej 3 94 Geografi og kjærlighed teaterforestilling 75 Gerdes fru * 101 Gerdes N. * 101 Gerdes N. Chr. 135 Gerdes N. Chr. 141 Gertsen N. 97 Gissel S. Sørensen 111 Gjaldsbæk K. 147 Gjerulff Johs. * 101 Gjerulff Sophie * 101 Glass S.B. 111 Glavind lærer 25 Glentevej 6 94 Gliemann fru * 101 Gliemann G. 141 Gliemann G. * 101 Glud Adele Lizette 111 Glud P. 145 Glud P. * 101 Glæsel E.A. 145 Glæsel Edv. * 101 Glæsel Edv. A. 131 Godsbanegården 77 Godthåbsgade 138 Godthåbsgade Goldmann Emma 15 Good Templar Orden 127 Gormsen S. 76 Gossmann H. 125 Gossmann H. 136 Gothenborg K. 91 Gottlieb C. 94 Gottlieb Carl * 101 Gottlieb fru * 101 Gram H. 89 Gram N. * 101 Grandjean I.C. * 101 Grandjean overretssagf. 145 Granild R. * 101 Graven Graven Graven Gravenhorst C.O. 135 Gravesen N. 89 Gravesen N. 95 Greffel L. * 101 Gregersen C. Neergaard 94 Gregersen Fr. 56 Gregersen Fr. 126 Gregersen Fr. 132 Gregersen Fr. * 101 Gregersen fru * 101 Gregersen Rigmor * 101 Greve O.R. 111 Grey Karen Abigael 111 Groes-Petersen N. 125 Groes-Petersen N. * 101 Grosen Jens 127 Groth J.M. 77 Grouleff Else 111 Grund- og bygningsværdien 14 Grundejerforeningen for 133 Trøjborg Grundejerforeninger 133 Grundsalg 88 Grundtvig V. 123 Grundtvig Vilh. 69 Grundtvig Vilh. * 101 Grænseforeningen 19 Grænseforeningen for Aarhus 133 og Omegn Grønland Grønland Grønland Grønland Grønlandsgade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade 93 brand 43 Grønnegade folketal 83 Graa J.P.C. 111 Graabek J. Jensen * 101 Gudenåcentralen 13

16 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 16 af 46 G Gudenåcentralen 33 Gudenåcentralen 137 Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Gullachsen Dorthea Marie 111 Gulstad fru * 101 Gulstad O. 141 Gulstad Otto * 101 Gundel fru * 101 Gundel lektor 15 Gundel Sven * 101 Gundelach Nicoline Dorthea 111 Gustafsen H. 93 Gustafsen S. 93 Gyldenløvesgade 3 95 Gylling Maggi 111 Gyring I. frk. 131 Gønge S. 111 Gøteborg presse besøg 16 H H. Drachmanns Vej Hafniahus 141 Hafniahus 145 Hafniahus 147 Hafstrøm K.F. * 101 Hage Hother 85 Hald fru * 101 Hald I.C. 24 Hald J.C. 145 Hald J.C. * 101 Hald J.C. * 101 Hald Kuranstalt 13 Hallin Bengta 111 Hammelbanebestyrelsen 12 Hammelbanegården 138 Hammelbanen økonomi 18 Hammelbanens funktionærer 14 Hammer J. 90 Hammer J.M. 92 Hammerschmidt C. 89 Hammerschmidt C. 90 Handels- og 133 Kontoristforeningen Handelsaftenskolen i Frederiks 65 Allé Handelsforeningen 9 Handelsforenings Aftenskole 65 Handelsskole Den jydske 64 Handest Ane Marie 111 Hans Broges Gade Hans Broges Gade Hans broges Gade Hans Egedes Vej Hansen Gustav * 102 Hansen H. skomagerm. * 102 Hansen A. 111 Hansen A. snedkersv. 111 Hansen A.M. 89 Hansen Albin 98 Hansen Alfrida 131 Hansen Alma Anine 111 Hansen Ane Cathrine 111 Hansen Ane Kirstine Hansine 111 Hansen Ane Marie 111 Hansen Anna 95 Hansen Anna Marie 111 Hansen Anna Mary Hansine 111 Hansen Aug. 92 Hansen Augusta Jensine 111 Hansen Axel 25 Hansen Axel 25 Hansen Axel 146 Hansen Axel 146 Hansen Bertha Marie 111 Hansen Birthe Marie 111 Hansen C. 93 Hansen C. 94 Hansen C. 128 Hansen C. 111 Hansen C.C. 141 Hansen C.E. 136 Hansen Carl 135 Hansen Chr. 92 Hansen Chr. * 101 Hansen Christine 111 Hansen Christine Marie 111 Hansen Constance Johanne 111 Morleste Hansen E. 125 Hansen E.M.C.U. 111 Hansen E.V. 111 Hansen Ed. 14 Hansen Folmer 94 Hansen Fr. * 101 Hansen Frantsine Olivia 111 Hansen Gustav 66 Hansen Gustav 98 Hansen H,M. 89 Hansen H. 90 Hansen H. 91 Hansen H. 122 Hansen H. murermester 97 Hansen H. redaktør * 102 Hansen H.B. 111 Hansen H.C. * 102 Hansen H.E. 111 Hansen H.O. * 102 Hansen H.O. fru * 102 Hansen H.P. 33 Hansen H.P. 85 Hansen H.P. 92 Hansen H.P. 111 Hansen H.P. kulhandler * 101 Hansen H.P. vandværksbest. * 102 Hansen H.S. 89 Hansen Hans Peter 88 Hansen Hansine Cathrine 111 Caroline Hansen I. 94 Hansen Ivar 130 Hansen J. 111 Hansen J. beslagsmed 111 Hansen J. lærer 111 Hansen J.C. 111 Hansen J.C. 97 Hansen Jens Aarslev 95 Hansen Jensine 111 Hansen Johs. 92 Hansen Johs. * 102 Hansen K.A.N. 111 Hansen Karen 111 Hansen Karen f. Schou 111 Hansen Kirstine Julie 111

17 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 17 af 46 H Hansen L. 111 Hansen L. fru 130 Hansen L. togfører 111 Hansen L.P. 126 Hansen Laura 25 Hansen Laura 25 Hansen Leo 90 Hansen Leonh. 22 Hansen Leonh. 22 Hansen Leonh. 22 Hansen Leonh. 23 Hansen Leonh. 24 Hansen Leonh. 25 Hansen Leonhard 13 Hansen Leonhard 21 Hansen Leonhard 87 Hansen Leonhard 87 Hansen Leonhard 128 Hansen Leonhard 130 Hansen Leonhard 130 Hansen Leonhard * 102 Hansen M.G. * 102 Hansen M.S.C. frk. 98 Hansen Mads * 102 Hansen Mailand * 102 Hansen Maren 111 Hansen Martin * 102 Hansen Mette Magdalene 111 Kirstine Hansen Mette Marie 89 Hansen N. 89 Hansen N. 90 Hansen N. Hammer 91 Hansen N. Hammer 91 Hansen N. Hammer 92 Hansen N.O. 137 Hansen N.O. 99 Hansen N.V. 98 Hansen Nicoline 111 Hansen Nielsine 111 Hansen O.L. 111 Hansen O.V. 111 Hansen Olaf * 102 Hansen Olaf fru * 102 Hansen Olga 111 Hansen Oline Marie 111 Hansen Ove * 102 Hansen P.A. 111 Hansen P.A. 97 Hansen P.C. 111 Hansen P.F. 139 Hansen R. beslagsmed 99 Hansen Rasmus 25 Hansen Rigmor Margrethe 111 Elisabeth Hansen S. 111 Hansen skomager 132 Hansen Thorvald * 102 Hansen V.A. 111 Hansen Vald. 145 Hansen Valdemar 16 Hansen Valdemar 47 Hansen Victor 25 Hansen Vilh 146 Hansen Villads * 102 Harald Jensens Plads 41 Harald Jensens Plads ny 31 Harbou J.W.A. 85 Harden fru * 102 Harden V. * 102 Harden Vald. 145 Harder Helge 17 Harmsen Herløv 93 Harmsen Herløv 93 Harmsen Herløv 95 Hasen Cornelius 133 Hasle Henning 87 Hassing-Jørgensen J. * 102 Hasted S.O. * 102 Hastrup E.V. * 102 Hastrup Madsine Laurentze 111 Emilie Hastrup O. 98 Hastrup sagfører 145 Hauch H. 132 Hauerbach André * 102 Hauerbach André G. 145 Hauerbach fru * 102 Haugsted Ejler 72 Haugsted Ejler 127 Haugsted Ejler 133 Haugsted Ejler * 102 Haugsted fru * 102 Haugaard J. Nielsen 111 Haugaard J.K. 132 Haugaard J.K. * 102 Haun J. 95 Haun J. 95 Havekolonier 49 Havers-Christensen K. * 102 Havers-Christensen Knud 147 Havnegade 37 Havnegade 134 Havnegade 136 Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havneingeniør-kontoret 137 Havnekontor 137 Havnen kortskitse 30 Havnen nyarbejder 14 Havreballeskov 39 Hedeager S. 136 Hededal K. 130 Hedegarard J.S. 90 Hedegaard Niels 90 Hedelund C. Edv. * 102 Hedelund C.E. 124 Hedelund C.E.H. 86 Hedelund C.E.H. 86 Hedelund C.E.H. 87 Hedelund C.E.H. 87 Hedelund C.E.H. 87 Hedelund C.E.H. 87 Hedelund dyrlæge 87 Hedelund fru * 102 Hedemannsgade Hedeselskabet 138 Heering Chr. * 102 Hegelund-Lange H.C. 86 Heibergsgade Heibergsgade Heibergsgade Heibergsgade Heibergsgade Heibergsgade Heibergsgade 3 92 Heibergsgade Heickendorff P. 131 Heilgaard Christiane * 102 Heilmann L.P. * 102 Heimann fru * 102 Heimann H.O. 131 Heimann Herman * 102

18 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 18 af 46 H Heimannsberg 16 politikommandør Heise fru * 102 Heise K. 141 Heise Kai * 102 Helberg O. 120 Held i spil lystspil 20 Helgenæsgade 4 94 Helgolandsgade Helgolandsgade Helm Petersen I.C. 24 Helm-Petersen J.C. * 102 Helver N.P. * 102 Hendrik Pontoppidans Gade > Se også Pontoppidans Gade Henning C. 97 Henning-Jensen direktør 75 Henning-Jensen E. 148 Henning-Jensen Erik * 102 Henning-Jensen fru * 102 Henningsen I. 64 Henningsen I. 146 Henningsen Imm. * 102 Henriette Sprogøes Vaskeri år Henriksen formand 131 Henriksen H.P. 24 Henriksen H.W. 123 Henriksen Halfdan 86 Henriksen J.P. 111 Henriksen Karen 111 Henriksen Marie Bernhardine 111 Henriksen N.C. 111 Henriksen Olaf 88 Henriksen S.A.A.V. 111 Henriksen S.P. 99 Henriques Gudrun * 102 Herberg 49 Herforth Carl 81 Herforth direktør 15 Herluf Trolles Gade Herluf Trolles Gade Herluf Trolles Gade Herluf Trolles Gade Hermansen E. 95 Hermansen p. 111 Herskind Kirstine Marie 111 Hertz C.E. 85 Hessellund Marie 147 Hessellund Marie * 102 Hessellund R.P. 111 Hestbek Cathrine 138 Hestehaven 39 Heuckendorff H.P. 120 Heuckendorff Hans * 102 Himmelstrup malerm. 26 Hinge A.S. 26 Hingsberg H.E. 95 Historisk Samfund for Aarhus 133 Stift Hjarnøgade 122 Hjarnøgade Hjelm fru * 102 Hjelm Ove * 102 Hjelmensgade Hjelmenshus 96 Hjort Alexandra Caroline 111 Jenny Hjort P.J. 111 Hjortensgade 32 Hjortensgade Hjorth Rob. * 102 Hjortshøj N. 86 Hjælpekasse 50 Hjælpekasse-institutionen år Hjælpekassen 138 HN Clausens Gade > Se også Clausensgade Hoech Einar * 102 Hoeck E. 44 Hoeck E. 144 Hoeck fru * 102 Hoeck politimester 10 Hoeck politimester 18 Hoff fru * 102 Hoff J. 124 Hoff J. * 102 Hoff Johs. 59 Hoff Johs. 138 Hoff Johs. 141 Hoffmanns Møbelfabrik 40 år 98 Hoffmeyer C. Skat 139 Hoffmeyer fru * 102 Hoffmeyer Skat * 102 Hofman C. * 102 Holbergsgade 7 94 Holch K.Ø. 123 Holch kgl. borgmester 24 Holch kgl. borgmester 24 Holch kgl. borgmester 24 Holck fru * 102 Holck G. * 102 Holck K. fru * 102 Holck Knud * 102 Holdgaard Jens 132 Holle Otto * 102 Holm A.M. 111 Holm arrestforvarer 17 Holm Chr. * 102 Holm Emma Petrea 111 Holm F.C. 120 Holm H.C. * 102 Holm Jens 98 Holm L. fru * 102 Holm Laurentius * 102 Holm M. 94 Holm N.P. 90 Holm P. 124 Holm P. 132 Holm Peter 73 Holm Peter 74 Holm Peter * 102 Holm S. 25 Holm S. 128 Holm S.N. 135 Holmark S. Chr. * 102 Holmark S.C. 47 Holmark sagfører 24 Holmark sagfører 145 Holme L.M.B. * 102 Holmevej Holmgreen O. * 102 Holmsgaard P. 126 Holst A.M. Nielsen * 102 Holst M.C. * 102 Holst M.C. fru * 102 Holst Martine 111 Holst Olaf Chr. 141 Holst Petra Marianne Jensen 111 Holst Aage E. * Holst-Knudsen 22 Holst-Knudsen 22 Holst-Knudsen 22 Holst-Knudsen 23 Holst-Knudsen 23 Holst-Knudsen 23 Holst-Knudsen 24 Holst-Knudsen C. 19 Holst-Knudsen C. 68 Holst-Knudsen C. 145 Holst-Knudsen C. 148 Holst-Knudsen Carl * 102

19 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 19 af 46 H Holst-Knudsen fru * 102 Holst-Knudsen 21 landsretssagfører Holstebro Ax. Bülow * 102 Holstein Bent 86 Holstein Bent 86 Holstein Bent 86 Holstein Bent 87 Holstein Bent 87 Holstein dommerfuldmægtig 25 Holstein Huno v. 15 Holstein Huno v. 137 Holstein Rathlou fru * 102 Holstein Rathlou Viggo J. v. * 102 Holsten Bent 87 Holtet J.C.C. 86 Holtevej Honoré A. * 102 Hornbech Annelise 96 Hornbech N.P. * 102 Hornbæk M.S. 88 Horsensgade Horsensgade Hospitaler 138 Hospitalsgade Hospitalskirken 139 Hotel Royal 10 Hotel Royal 14 Hougaard E.T. 111 Hougaard O. 90 Hougaard-Frey C.H. * 102 Houlberg I.N. 122 Houlberg J. * 102 Hovedbanegården 138 Hovedbanegården 144 Hovedbanegården > Se også Banegården Hovedbanegården 12 sikringsanlæg Hovgaard C. 90 Hude C. v. * 102 Hude C.v.d. 140 Hude fru * 102 Hude Hj. v.d. * 102 Hude Hjalmar v.d. 140 Hulgaard fru * 102 Hulgaard H.O. * 102 Hulgaard O. 126 Hulgaard Otto 147 Husted P. * 102 Husvildeafdelinger 38 Hutzelr A. 149 Hutzelr menageriejer 13 (Zoo) Hvass fru * 102 Hvass H.H. 124 Hvass H.H. 125 Hvass H.H. * 102 Hvid Birgitte Marie 111 Hvid-Hansen F. * 102 Hvid-Hansen tandlæge 147 Hvide Kors Det 127 Hvidt V. 62 Hviid J. 94 Hviid Jens 26 Hviid R.R. 111 Hviid Vald. 94 Hvilsted Arthur * 102 Hygiejniske forhold 52 Hühn Johan 97 Hühn menighedsforstander 140 Hypotekforeningen i Aarhus 143 Hæe C.C. 111 Høegh Guldbergs Gade 148 Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade folketal 83 Høegh-Guldberg fru * 102 Høegh-Guldberg J.E.C. 85 Høegh-Guldberg O. 144 Høegh-Guldberg O. * 102 Høegh-Hansen A. * 102 Høegh-Hansen fru * 102 Høgh Jens 94 Høilund-Carlsen G. 98 Høiriis J. 136 Højbygaard Ormslev 132 Højen P.J. 112 Højlund Carlsen revisor 66 Højmark A. 125 Højmark A. 139 Højmark Asger * 102 Højmark fru * 102 Højsgaard P. 147 Højskolehotellet 10 Højskolehotellet 135 Højvang 124 Højvang 49 børneopdragelseshjem Højvang optagelseshjem 53 Høltermand J. 112 Hørhavegården 17 Hørlyck fru * 102 Hørlyck N. * 102 Hørlyck N.C. 124 Hørning Mathilde 98 Høstrup J.P.J. 97 Høyer C. * 102 Høyer Jac. 66 Høyer Jac. 120 Høyer Jac. * 102 Høyer Viggo 98 Haa C.P. 111 Haagen Jessen læge 58 Haagensen A. 134 Haagensen Ebba 98 Haagensen Aage * 101 Haagerup Kaj 146 Håndværkerforeningen 13 Håndværkerforeningen 14 Håndværkerforeningen laugsal 11 indvies Håndværkerforeningen 18 urmagerkongres Håndværkerforeningens 123 Bibliotek I Idrætspark 120 Igum G. * 102 Immervad 11 Immervad Immervad 9 21 Immervad å-overdækning 17 Indkomstskatterne 14 Indlånsrenten 9 Ingerslev C.P.R. 85 Ingerslev H.P. 39 Ingerslevs Boulevard 124 Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard 146 borgerskole Ingerslevs Boulevard folketal 83

20 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 20 af 46 I Ingerslevs Boulevard skole 59 Ingerslevs Plads 63 Ingerslevs Plads 146 Ingerslevs Plads Ingerslevs Plads International Order og Good 127 Templars Aarhus-Kreds Ipsen E.M. 93 Ipsen E.M. 93 Irgens-Bergh G.O.A. v. 79 Irgens-Bergh G.O.A. v. 97 Irgens-Bergh Gerhard * 102 Isager K. 55 Israelsen H. * 102 Istedgade Istedgade Ivar Huitfeldts Gade 127 Ivar Huitfeldts Gade 133 Ivar Huitfeldts Gade Ivar Huitfeldts Gade 5 91 Ivar Huitfeldts Gade Ivar Huitfeldts Gade 8 21 Ivar Huitfeldts Gade Ivar Huitfeldts Gade Iversen E. 93 Iversen havnearbejder 135 Iversen Helga Kirstine Marie 112 Iversen J.C. 112 Iversen Johanne Kirstine 112 Iversen O.R. 126 J Jacob teater-forestilling 75 Jacobsen A. 123 Jacobsen A.T.B. fru * 102 Jacobsen Anders 69 Jacobsen Ane Mette Marie 112 Kirstine Jacobsen C. 86 Jacobsen C. 86 Jacobsen C. * 103 Jacobsen Carl 24 Jacobsen Carl 58 Jacobsen Carl 141 Jacobsen Carl Th. * 103 Jacobsen Chr. 129 Jacobsen Chr. * 103 Jacobsen F.A. 112 Jacobsen fru * 103 Jacobsen G. 112 Jacobsen Gerhardine 112 Jacobsen Gotfred 96 Jacobsen Gotfred 96 Jacobsen H. Hertel 112 Jacobsen I.L. 24 Jacobsen J. Thune 138 Jacobsen J.L. * 103 Jacobsen J.V. * 103 Jacobsen K. fru * 103 Jacobsen Karen 96 Jacobsen Kirsten Marie 112 Jacobsen L. 89 Jacobsen L. 89 Jacobsen L. 93 Jacobsen Laura 94 Jacobsen Laura 96 Jacobsen Ludvig 89 Jacobsen M.C. 97 Jacobsen N. * 103 Jacobsen P. * 103 Jacobsen R.P. 97 Jacobsen S. * 103 Jacobsen S.O. 112 Jacobsen V.J. 97 Jacobsen Aa. Th. B. 57 Jacobsen Aa. Th. B. 141 Jacobsen Aa. Thune 141 Jacobsen Aage Th. B. 138 Jacobsen Aage Th. B. * 102 Jacobsen Aage Thune * 102 Jagd Herluf * 103 Jagd L.J. 88 Jahnsen Louise Charlotte 112 Johanne Jakobsen Heydorn 146 Janus la Cours Gade 3 90 Janus la Cours Gade 8 92 Janus la Cours Gade 9 96 Janus la Cours Gade Janus la Cours Gade kloak 32 Jaquet fru 25 Jaquet G.V. 46 Jaquet G.V. 140 Jaquet Vald. 24 Jarde fru * 103 Jarde Vald. 141 Jarde Valdemar * 103 Jarding J. 25 Jarding Julius 145 Jensen A. 91 Jensen A. * 103 Jensen A. snedker 99 Jensen A.B. 112 Jensen A.C. * 103 Jensen A.D. 112 Jensen A.F. 145 Jensen A.F. * 103 Jensen Adolph 91 Jensen Alex. 24 Jensen Ane Cathrine 112 Jensen Ane f. Bjerring 112 Rasmussen Jensen Ane f. Christensen 112 Jensen Ane f. Laursen 112 Jensen Ane Kirstine 95 Jensen Ane Margrethe 112 Jensen Ane Marie 112 Jensen Anna 88 Jensen Anna Mathilde 112 Caroline Jensen Anne 112 Jensen Anne Marie 112 Jensen Astrid 112 Jensen Axel 146 Jensen Bent 122 Jensen Bernt 52 Jensen Bernt 87 Jensen Bernt 127 Jensen Bernt 147 Jensen Bernt * 103 Jensen Bertha 96 Jensen Birgitte 112 Jensen C. 90 Jensen C. 91 Jensen C. 91 Jensen C. * 103 Jensen C.A. * 103 Jensen Carl 91 Jensen Carl Aage * 103 Jensen Charles N. 88 Jensen Chr. 88 Jensen Chr. 93 Jensen Chr. 129 Jensen Chr. * 103 Jensen Chr. 97 Jensen Chr. 97 Jensen Chr. 97 Jensen Chr. G. 94 Jensen Chr. M. * 103 Jensen Chr. Møller 99 Jensen Chr. plejer 98 Jensen Christiane Johanne 112 Jensen E. Rasmussen * 103

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

LUNDSKOV.DK. Register til. Kurt Lundskov Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE 1932 1992 ÅRHUS-ÅRBØGERNE. Kurt Lundskov

LUNDSKOV.DK. Register til. Kurt Lundskov Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE 1932 1992 ÅRHUS-ÅRBØGERNE. Kurt Lundskov Kurt Lundskov Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE 1932 1992 Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE 1932 1992 Kurt Lundskov Register til Århus-Årbøgerne Register til Århus-Årbøgerne 1932-1992 1 Register til Århus-Årbøgerne

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 - - 2 - Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg 1999-3 - Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Søskende og efterkommere til min. Tipoldefar Frederik Larsen. Tipoldemor Else Kristine Pedersen

Søskende og efterkommere til min. Tipoldefar Frederik Larsen. Tipoldemor Else Kristine Pedersen Søskende og efterkommere til min Tipoldefar Frederik Larsen Og Tipoldemor Else Kristine Pedersen Else Kristine Pedersen 4. Tipoldefar 5. Tipoldemor 6. Tipoldefar 7. Tipoldemor Frederik Larsen Arbejdsmand

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Registret omfatter personnavne, stednavne, emner og begreber. Hvor det har været muligt, er der ved personnavne tilføjet stillingsbeskrivelse. Hvis denne ikke

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. Omslagsbillede: Philip Høpner.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. Omslagsbillede: Philip Høpner. H e r l u f s h o l m S k o l e J u n i 2 0 1 2 Leder Det bliver en spændende sommer og efterår vi går i møde på Herlufsholm Skole, til et længe ventet og ønsket projekt kan vi den 25.juni tage det første

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Højbjerg og Holme Lokalhistoriske Samling

Højbjerg og Holme Lokalhistoriske Samling A. H. Winges Vej. Lone Hindø fortæller om lægen Anders Hvass Winge, som gav navn til vejen. 16-10-2013 2013 Beretning HS A.M.C. Maskinkompagni solgt til Højbjerg Maskinfabrik 1964 Erhverv/Institution HS

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere