REGISTER AARHUS AARBOG 1932

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTER AARHUS AARBOG 1932"

Transkript

1 REGISTER AARHUS AARBOG 1932 Udarbejdet af Kurt Lundskov 2009

2 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 2 af 46 Register Aarhus Aarbog 1932 AARHUS AARBOG 1932 blev udgivet på Universitetsforlaget i Århus i november Den var redigeret af Emanuel Sejr, og var på 152 r. Det var den første Århus-årbog, der blev udgivet. Årbogen omfatter i alt væsentligt perioden 1. oktober 1931 til 30. september Planen var, at den skulle efterfølges af tilsvarende årbøger de kommende år. Dette fremgår af forordet, hvor der blandt andet skrives:...men allerede med næste Aargang vil Betingelsen for en saadan Afstemning af Stoffet være til Stede. Ligeledes haaber Redaktionen da at kunne rette de Fejl og afhjælpe de Mangler, som sikkert trods al anvendt Omhu findes, især indenfor Omraader som vanskeligt lader sig direkte kontrollere... Men sådan gik det ikke. Den næste årbog udkom først i 1972 og fortsatte da til Aarhus Aarbog 1932 indleder med Aarets Dagbog om store og små begivenheder i året. Herefter gennemgår den Århus politiske og administrative opbygning. Den nævner byrådets medlemmer og alle byrådets udvalg, inklusive medlemmernes navne. Den gennemgår alle de forskellige offentlige institutioner i Århus, samt de udførte opgaver og planlagte projekter. Heri indgår mange statistiske og ofte detaljerede økonomiske oplysninger således havde Aarhus elektriske Sporveje en værdi på kroner 08 øre. Interessant er oplysningerne om navnene på alle de århusianere, der blev valgt og opstillet til folketinget n Ligesom årbogen har en liste over årets grund- og ejendomssalg i Århus, inklusive ejendommenes adresser, matrikelnumre, salgspriser samt navnene på købere og sælgere. Navnestoffet omhandler endvidere byens jubilarer og århusianske fødselsdage for såvel skomagere, lygtetændere og slagtermestre, som læger, grosserer, postinspektører og pastorer; selv fruer og frøkener bliver omtalt. Fruerne og frøkener dog kun med fødselsdagen, mens mændene må stå ved deres alder, da de både er nævnt med fødselsdag og -år! Men mange fruer bliver kun omtalt ved deres mands efternavn, og nogle endog også med hans fornavn. Endelig er der en liste over alle dødsfald i byen uden skelen til høj eller lav - blot de var over ét år gamle. Der nævnes både fødselsdag og dødsdag. Her bliver damerne imidlertid nævnt med deres fulde navn, egen titel og endog fødenavn, mens herrerne må nøjes med efternavn, forbogstaver og titel. en afsluttes med en omfattende Kontor-Kalender, der opsummerer alle Århus offentlige kontorer, institutioner, læger, foreninger med flere; med adresser, telefonnumre, åbningstider og ledernes navne - en slags vejviser. Dette register Årbogen har en indholdsfortegnelse, men intet stikordsregister. Det prøver dette REGISTER AAR- HUS AARBOG 1932 at råde bod på. Det kan måske undre, at en så relativ beskeden årbog på 152 r, kan give anledning til dette register på godt 6000 stikord. Dette skyldes især, at årbogen har mange stedoplysninger og overordent-

3 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 3 af 46 ligt mange personnavne, hvoraf et stort antal er gengangere i flere forskellige sammenhænge. Alene fødselsdage, jubilæer, dødsfald og ejendomshandler omfatter omkring 2800 personer. Personnavne. Dette register omfatter stikord med alle årbogens personnavne. Symbolerne efter navnene betyder, at de i årbogen er nævnt under: * fødselsdage, jubilæer, dødsfald. Gennem dele af Aarhus Aarbogen er det kendetegnende, at mange personer kun er anført med efternavn, hvis navnet da ikke lige er et almindeligt '-sen-navn', og i begrænset omfang også titel. Politimesteren omtaltes fx konsekvent som 'Hoeck' eller 'politimester Hoeck'. For damernes vedkommende er navnet ofte tilføjet et 'Frk.', fx 'Frk. Anna Berg', eller blot 'Frk. Berg'. Fruerne oftest kun med mandens efternavn. Dette har selvfølgelig vanskeliggjort opbygningen af dette register. Jeg har valgt at skrive navnene, som de er opført i bogen. Hvis der kun er anført et efternavn, indeholder registeret også kun dette. Er der i bogen tilføjet en titel, er den med, hvor det er skønnet nødvendigt. En person i registeret kan således være anført på flere måder: 'Mousten', 'Mousten K.', 'Mousten Kr.' 'Mousten Kristian' eller 'Mousten overlærer'. Er personer kun omtalt med titel, fx 'politimesteren' eller 'borgmesteren', er det ikke med i registeret. Fruerne er flere steder i registeret opført som fx 'Nielsen fru', eller 'Nielsen Kristian fru' - så var fruen altså gift med en hr. Nielsen eller hr. Kristian Nielsen. Institutioner, adresser. Endvidere indeholder det institutioner, virksomheder, gadenavne og begivenheder. Alle adresser fra grund- og ejendomssalg er også medtaget, men ikke matrikelnumre. Gentagelser. Forekommer et navn, sted eller andet flere gange med samme tal, er det fordi, emnet er omtalt flere gange på samme i årbogen. Begivenheder. Jeg har ikke medtaget datoer ved begivenhederne fra afsnittet Aarets Dagbog. Vil læseren vide den nøjagtige dato, henvises til årbogen. Relationer. Det kan dog være en hjælp at vide lidt om, hvad de enkelte stikord, fx ved navne, kan relatere til af begivenheder i Aarhus Aarbog Det kan delvist aflæses af de tal, som stikordene henviser til: Side 9-20: Dagbog-begivenheder 1.oktober september 1932: s.9: okt. 1931; s.10: okt.-nov.; s.11: nov.-dec.; s.12: dec jan.1932; s.13: jan.-feb.; s.14: feb.-mar.; s.15: mar.-maj; s.16: maj-jun.; s.17: jun.-jul.; s.18: jul.-aug.; s.19: aug.-sep.; s.20: sep Side 21-26: Byrådet og dets forskellige udvalg Side 27-82: Omtalen af de forskellige institutioner Side 83-84: Statistiske forhold Side 85-87: Valgte og opstillede fra Århus-kredsene til Folketinget n Og altså ikke kun for årene Side 88-96: Grund- og ejendomssalg Side 96-99: Jubilæer Side : Fødselsdage Side : Side : Dødsfald Kontorkalenderen, med kontorernes adresser, åbningstider og ledere. Et par eksempler: Andersen E. Buch 17: Er om talt i forbindelse med dagbog-begivenhed Baden H.J. 21: Er omtalt i forbindelse med byrådet Baden H.J. 52: Er omtalt i forbindelse med en institution Schmidt Orla 91: Er omtalt i forbindelse med ejendomssalg Baden H.J. * 99: Er omtalt i forbindelse med fødselsdag (*) Boldreel B.M. 99: Er omtalt i forbindelse med jubilæum ( ) Andersen A.C. 108: Er omtalt i forbindelse med dødsfald ( ) Kun register. Dette er kun et register til årbogen. Vil læserne vide mere om de emner, som stikor-

4 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 4 af 46 dene henviser til, skal man slå det op i Aarhus Aarbog Dette register er ikke publiceret og har ingen officiel tilknytning til udgiverne. Det er primært lavet til mit eget brug, men stilles også via min hjemme gratis til rådighed for private, der kunne have nytte af det. Jeg forbeholder mig ophavsretten. Det må ikke mangfoldiggøres, hverken i trykt eller elektronisk form, og må ikke bruges til kommercielle formål uden forudgående aftale med mig. Åbyhøj, juni 2009 Kurt Lundskov Salvo errore et omissione

5 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 5 af 46 A A Abel Leonard * 99 Abildgaard-Stabell kbmd. 96 Abrahamsen J.P. * 99 Abrahamsen P. 79 Abrahamsen P. 144 Abrahamsen telegrafbestyrer 18 Abrahamsens Vægtfabrik 60 år 98 Absalonsgade Absalonsgade 3 88 Absalonsgade 31 brand 43 Acta Jutlandica 68 Adamsen F. 91 Adamsen F.C. 91 Afholdsbladet 122 Afholdsselskaber 127 Afsked 65-årige statsbanerne 20 Agersbæk Kirstine Christensen 108 Agerschou Thora 108 AGF 12 Aggebo A.J. * 99 Aggebo Anker 140 Aggebo læge 25 Agger Chr. 140 Agger Chr. * 99 Agger Chr. 98 Ahnfeldt-Mollerup fru 132 Albech Victor 68 Albeck V. 138 Albeck V. 140 Albeck V. 148 Albeck V. 148 Albeck Victor 58 Albeck Victor * 99 Albeck Victor medalje 19 Albrechtsen Otto 96 Aldersrente 49 Aldersrenteboliger 36 Marselisborg Aldersrentekontoret 120 Aldersrovej 135 Aldersrovej 139 Aldersrovej Alhof M.C. * 99 Alliance Francaise 127 Almsten C. 24 Almsten S.C. 126 Alstrup Anna Cathrine 108 Christine Alstrup Chr. 96 Alstrup Georg 140 Amaliegade 135 Amaliegade Amaliegade Amaliegade Amaliegade optøjer 19 Amstrup A. 92 Amstrup A. * 99 Amtslæge 141 Amtslæge 142 Amtslægens kontor 140 Amtsstuedistrikt 120 Amtssygehus 38 Amtssygehus murerarbejde 10 Amtssygehuset 37 Amtssygehuset 56 Amtssygehuset 50 år 98 Amtsvej- og Vandinspektørens 120 kontor Andelsboligforeningen Aarhus 127 Andersen A. 24 Andersen A. 25 Andersen A. 90 Andersen A. 128 Andersen A. * 99 Andersen A. 108 Andersen A. assistent 97 Andersen A. Lading 128 Andersen A. lærer 21 Andersen A. portner 97 Andersen A.C. 136 Andersen A.C. 108 Andersen A.C.P. 108 Andersen A.M. 108 Andersen A.P. 108 Andersen Abr. * 99 Andersen Aksel 92 Andersen Ane 108 Andersen Ane Cathrine 108 Andersen Ane Cathrine 108 Andersen Ane Kirstine 108 Andersen Ane Kirstine 108 Andersen Ane Margrethe 108 Andersen Ane Marie 108 Andersen Anton 92 Andersen Baltzer 92 Andersen C. 94 Andersen C. * mekaniker 99 Andersen C. ejendomsmægler 99 * Andersen C. musikhandler * 99 Andersen C.C. 108 Andersen Carl W. * 99 Andersen Carla * 99 Andersen Chr. 128 Andersen Chr. 98 Andersen Chr. D.A. * 99 Andersen Christiane 108 Andersen Dorthea Ane Marie 108 Andersen E. Buch 17 Andersen E.C. 108 Andersen E.R. 94 Andersen E.W. * 99 Andersen Eline Mariane 108 Andersen Else Marie 108 Andersen Emil 95 Andersen Emil 95 Andersen Erik 99 Andersen Fr. A. 87 Andersen H.B. * 99 Andersen H.C. 129 Andersen H.L. 108 Andersen H.P. 108 Andersen Henning 92 Andersen I.P. 99 Andersen Ingeborg 108 Andersen Inger 108 Andersen J.C. 143 Andersen J.K. 93 Andersen J.L. 108 Andersen Jacob 87 Andersen Jacob 126 Andersen Jacob * 99 Andersen Johanne 93 Andersen Jul. 132 Andersen Julius * 99 Andersen K.L. 108 Andersen Karen Marie 108 Andersen Knud 130 Andersen L. 93 Andersen L. 108 Andersen L.M. 89 Andersen Lene 108 Andersen M. 92 Andersen M. frk. 16 Andersen M.M. 108 Andersen Maren 93 Andersen Maren 93 Andersen Maren 96

6 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 6 af 46 A Andersen Maren 96 Andersen Mariane 108 Andersen Marius 128 Andersen Martin 88 Andersen maskinarbejder 127 Andersen N. Chr. 89 Andersen N.A. 92 Andersen N.J. 89 Andersen N.M. 96 Andersen N.M. 129 Andersen N.P. 108 Andersen Niels 96 Andersen P. 108 Andersen P. drejerm. 87 Andersen P.E. 108 Andersen P.E.H. 108 Andersen P.J. 108 Andersen P.S. 90 Andersen Peter * 99 Andersen R. 25 Andersen R. 108 Andersen Robert 139 Andersen Ruben 23 Andersen Ruben 71 Andersen Ruben 143 Andersen Ruben * 99 Andersen S.S. 108 Andersen Signe Charlotte 108 Andersen Sofus 95 Andersen Th. 108 Andersen Th. arbmd. 108 Andersen Viggo 89 Andersen Worsøe 134 Andkjær Minna 108 Andreasen A.H. 93 Andreasen A.H. 94 Andreasen A.J. 93 Andreasen A.J. 94 Andreasen Ane Kirstine 108 Andreasen Carl * 99 Andreasen Carl M. 93 Andreasen Fr. * 99 Andreasen H. 138 Andreasen J.A. 131 Andreasen J.H.N. 108 Andreasen Jacob Aagaard * 99 Andreasen Marie Kirstine 96 Pedersen Andreasen maskinmester 25 Andreasen N.P. 96 Andreasen N.P.J. 108 Andresen K. * 99 Anette Sophie Mathine 109 Anholtsgade Anholtsgade Ankersted Karen 86 Ankjær R. 127 Ankjær R. 132 Annagade > Se også Skt. Anna Gade Annagade Apoteker 120 Appel Jens 93 Appel Johanne 125 Appel Johanne * 99 Arbejder Spare- og Laanekasse 143 Arbejdernes Andels- 127 Boligforening Arbejdernes Byggeforening 128 Arbejdernes 128 Fællesorganisation Arbejdernes Idrætsklub 136 Arbejdernes 130 Oplysningsforbund Arbejdernes Radioklub 130 Arbejdsanvisningskontor 50 Arbejdsanvisningskontor 122 Arbejdsløse Arbejdsløsheden 50 Arberg Else Annine Dorthea 108 Arbs Wilhelmine Cathrine 109 Arion sangkor 135 Arke elektricitetsselskab 124 Arndal O.L. * 99 Arndal Oluf L. 85 Arndal Oluf L. 126 Arndal Oluf L. 132 Arndt magasinformand 127 Arndt-Larsen J.F. 109 Aronsson F.O. 109 Arrestforvarerens kontor 122 Artilleriforeningen 135 Arveprinsesse Carolines 122 Børneasyl Askøe fru * 99 Askøe K.F.W. * 99 Assensgade Astrup C. * 99 Asyler 122 Asylvej Automobilruter 42 Aviser 122 Avissamling Statens 69 Avissamlingen 123 B Bach K. 90 Bach Petrine 109 Bach S.S. 94 Baden 22 Baden 22 Baden 22 Baden 22 Baden 23 Baden 23 Baden H.J. 21 Baden H.J. 52 Baden H.J. * 99 Baden Nikoline 109 Badstuegade Badstuegade Badstuegade Badstuegade Baes Chr. * 99 Baes N.C.L.C. 109 Bager J.P. 109 Bagger H. 58 Bagger H. 138 Bagger H. 140 Bagger Hans * 99 Bagger J.M. 109 Bagger M. 91 Bagger M. * 99 Bak murermester 25 Bak murermester 26 Bak N.M. 10 Bak N.M. * 99 Balslev fru * 99 Balslev I. 91 Balslev I.C. 24 Balslev I.C. 139 Balslev I.C. 139 Balslev J.C. * 99 Bananmodningsanstalten 37 Bandorff-Nielsen Karen 95 Banegården 77 Banegården > Se også Hovedbanegården Banegårdspladsen 41 Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen 8 120

7 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 7 af 46 B Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen Banegårdspladsen busrute 42 Baneunderføring Risskov 17 Bang Dagmar 92 Bang F.D. 76 Bang F.D. 148 Bang F.D. * 99 Bang F.D. 99 Bang fru * 99 Bang H. 138 Bang Henrik 56 Bang Henrik 140 Bang Henrik * 99 Bang J.A. frk. 97 Bang Kirsten 109 Bang N.J. 41 Bang N.J. 147 Bang N.J. * 99 Bankkontoret i Aarhus 143 Baptistmenighedens Kirke 139 Barlach Dagmar Juliane 109 Barlyng A. 92 Barnow fru * 99 Barnow konsul 13 Barnow N. 11 Barnow N. 21 Barnow N. 64 Barnow N. 125 Barnow N. 140 Barnow N. * 99 Barrit Victor * 99 Basse J.P. 109 Bataillons Soldaterforening 136 Bathum H.C. 88 Bathum H.C. 89 Bathum H.C. 89 Bathum H.C. 89 Bathum H.C. 89 Baumgarten Frederikke 109 Andrea Baune Joh. * 99 Baunsgaard fru * 99 Baunsgaard P. * 99 Bay fru * 99 Bay K.Q. * 99 Bayer Fr. 144 Bayer Fr. * 99 Beboelsesforhold 53 Bech fru * 100 Bech Gotfred * 100 Bech Hansine Gertine 109 Bech J.N. 109 Bech O. 133 Bech Oluf 140 Bech Oluf * 100 Bech P.M. * 100 Becher J.C. 109 Bechgaard C.A. 92 Bechgaard J. 93 Bedemand 122 Befolkningstal 83 Begravelser 46 Begravelseskontoret 122 Begravelsesvæsenet 46 Belysningsvæsenet 33 Belysningsvæsenet 122 Belysningsvæsenet Trøjborg 9 Bendixen E. 96 Bendixen H.P. 92 Bendtsen Claudius * 100 Bendtsen F.M. * 100 Bendtsen N.S. 93 Bentsen A. 96 Bentsen C. 109 Bentsen Niels 93 Berejste Haandværkere 131 Berg frk. 22 Berg frk. 22 Berg frk. 22 Berg frk. 23 Berg frk. 23 Berg frk. 23 Berg frk. 23 Berg frk. 24 Berg J. frk. 21 Berg Johanne * 100 Bergmann H.P.I. 109 Berlème-Nix C. * 100 Berlème-Nix fru 131 Berlème-Nix fru * 100 Berlème-Nix politiassistent 144 Bernhardt C. 91 Bernhardt C. 95 Berntzen Pouline Louise 109 Bertelsen A.N.P. 109 Bertelsen H.F.V. 109 Bertelsen Karen 109 Bertelsen Louise 126 Berthelsen Ragnhild 109 Bestle Petrine C.M. 94 Bethania 133 Bethania 143 Bethania missionshus 127 Bethania-Foreningens 131 Diakonisse- og Plejehjem Bethesda fødehjem 53 Bethesda Rednings- og 122 Fødehjem Beuchert J.P. * 100 Beyer A.F. * 100 Beyer kaptajn 9 Beyer kaptajn 11 Biblioteker 122 Bie fru * 100 Bie Viggo * 100 Bikuben 143 Bilister signalhorn forbud 18 Bilruten Århus-Silkeborg 19 Binzer J.N.F. 109 Biografen 148 Birkefeldt K. Skytte * 100 Birkegade 8 95 Birklund N. * 100 Bischoff Maren 109 Bisgaard N.O. 109 Bisgaard P. 90 Bispegade Bispekontoret 123 Bispeskov Karen Petersen 109 Bispetorvet 17 Bispetorvet 148 Bispetorvet 148 Bissensgade Bitsch 22 Bitsch 22 Bitsch 22 Bitsch 23 Bitsch 23 Bitsch A. 21 Bitsch Andr. 120 Bitsch Andreas * 100 Bitsch fru 24 Bitsch Marie 24 Bjelke Th. S. 144 Bjerregaard A. frk. 146 Bjerregaard C.J. 109 Bjerregaard Laura Marie 109 Bjerregaard P. * 100 Bjøreng fru * 100 Bjøreng N. 144

8 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 8 af 46 B Bjøreng N. * 100 Bjørnbak Lars 85 Bjørnbak Viggo 85 Bjørnholm H.L. * 100 Bjørnvig Th. 80 Bjørnvig Th. 125 Bjørnvig Th. * 100 Blangsted Minna 122 Blatt Franz* 100 Blatt fru * 100 Blegdammen Blegdammen 9 21 Blicher K. 140 Blicher K.H. * 100 Blicher Kaj 24 Blicher St. 136 Blichert G. 95 Blichfeld J. 93 Blinkenberg Andr. * 100 Blinkenberg fru * 100 Blaa Baand Det 127 Blaa Baand Det 127 Blaa Kors 127 Blaa Kors 127 Blaa Kors Det 127 Boas N. Hansen 95 Bodé M. frk. 99 Bodé Magda * 100 Bodholdt Anna Laura 109 Boeck Ph. * 100 Boeck Philips L. v. 139 Boeck-Hansen E. 87 Boeskov P. 140 ason fru * 100 ason S. 140 ason Skuli * 100 Boisen Mette 109 Boisen Sofie Mathilde 109 Bojsen H.C.E. 109 Boldreel B.M. 99 Boldreel C. * 100 Boldsen G. * 100 Boligbyggeriet 36 Boligstatistisk Kontor 123 Bomholt J.N. * 100 Bonde H.C. 109 Bonde J.J. 109 Bondesen fru * 100 Bondesen J.D. * 100 Bonnde W.H. 109 Bonnez Chr. 98 Borgbjerg 18 undervisningsminister Borgbjerg 67 undervisningsminister Borgerforeningen 131 Borgerforeningens Bibliotek 123 Borgerforeningens Stiftelse 147 Borgerlige Sygekasse Den 147 Borggreen murermester 24 Borggreen murermester 25 Borgkvist S. * 100 Borgmestergården 73 Borgmesterkontor 123 Borgporten 142 Borgporten 147 Bork Ninni Elisabeth Poula 109 Birthe Bork P.A.J. 109 Borlyng A. 89 Bornøe A. * 100 Bornøe fru * 100 Borre H. 90 Borup Emma 88 Borup P.H. 88 Botanisk Have 38 Botanisk Have 39 Botanisk Have læskur 36 Boulanger Johanne * 100 Boye Chr. * 100 Boysen A. * 100 Boysen C. Chr. 99 Boysen malermst. 91 Brage sangkor 135 Brammer fru * 100 Brammer Max 58 Brammer Max 140 Brammer Max * 100 Brammersgade 127 Brammersgade 134 Brammersgade Brammersgade Brammersgade Brammersgade Brammersgade Brammersgade Branddirektoratet 123 Branddirektoratet 123 Brandkorpsets Forening 131 Brandstation 42 Brandstrup Niels 95 Brandt J. 90 Brandt Karen Marie 109 Brandt Lydia Sørensen 109 Brandvæsen 42 Brandvæsenet 123 Brasen A. 130 Brask Th. * 100 Brathlund H. 61 Bredal A.J. 42 Bredal A.J. 123 Bredal A.J. * 100 Brendstrup Alvine Therese 109 Brendstrup Aage 50 Brendstrup Aage 138 Brendstrupvej Brenstrup A. 93 Brix C. 91 Broby fru * 100 Broby H. * 100 Broge Hans 64 Bromann murermester 26 Bromann R.B. 91 Bromann R.B. 93 Bropalæ Bruun C. 94 Bruun H.A.P. 109 Bruun-Rasmussen biskop 11 Bruun-Rasmussen biskop 19 Bruun-Rasmussen bispinde * 100 Bruun-Rasmussen F.C. * 100 Bruunsgade 148 Bruunsgade > Se også M.P. 89 Bruuns Gade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Bruunsgade Brændstrup Anna * 100 Brændstrup P.P. 109 Brænstrup J. 109

9 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 9 af 46 B Bræstrup William 95 Brøbech S.J. * 100 Brømme P. 139 Brøndsholm Knud 93 Brøndsted K. 90 Brøndum M.V. 126 Brøndum M.V. * 100 Buch Johan 93 Buchholdt N.P. 109 Buchtrups Annoncebureau 136 Buchwald Chr. v. * 100 Buchwald oberstløjtnant 10 Bugten sejlklub 137 Buhl J.W. 136 Buhmann V. 90 Buhmann W. 90 Buhmann W. 93 Bundgaard J. 146 Bundgaard Viggo Nielsen 95 Bundne Kræfter teaterforestilling 75 Busch E.F. 56 Busch Fanny 141 Busch J.P. 98 Busch K.F.B. 141 Busch P. 24 Busch P. 136 Busch P. * 100 Busch W. 24 Busk Anna Caroline Cecilie 109 Busk J.S. 109 Buslinje 3 og 4 åbnes 17 Busser nye 42 Byggeforetagender 35 Bygningsinspektøren 123 Bygningskommissionen 100 år 98 Bülowsgade Bülowsgade Bülowsgade Bülowsgade Bülowsgade folketal 83 Byrådet udvalg 21 Byrådets medlemmer 21 Byrådskontoret 123 Byskriverkontoret 123 Bærendsen A. 89 Bødker H.P. Christensen 109 Bødkermestrenes 131 Lokalforening Bøgeskov Jens 92 Bøgeskov Karen Jensen 109 Bøggild David 57 Bøggild David 141 Bøggild David H. * 100 Bøggild fru * 100 Bøgh E.O. 109 Bølling H. * 100 Bømler Jensine 109 Bønsøe F.V.O. 90 Børneforsorg 53 Børnehjem Chr. IX 124 Børnehjælpsdag 16 Børnely 122 Børneopdragelseshjem 49 Børneoptagelseshjem 124 Børneplejestation 124 Børnetilsynets kontor 124 Børscaféen 134 Bøstrup Anna Laura 109 Bøtker Ingeborg 109 Baadh fru * 99 Baadh W. 140 Baadh Will. * 99 Baake Vilh. * 99 C Capella Arbejdersangkoret 135 Carl Blochs Gade Carlsen Edel Marie 109 Carlsen A.F. 25 Carlsen Axel * 100 Carlsen fru * 100 Carlsen læge 141 Carlsen P. * 100 Carmel 143 Carmel missionshus 127 Carstens A. 88 Carstens A. 90 Carstens H.A. * 100 Carstensen Ninna 89 Caspersen C. * 100 Caspersen smed 25 Centaur engelsk krydser besøg 17 Centralforeningen af 131 Arbejdsherberger i Danmark Centralforeningen af 131 Bagermestre Centralforeningen af jydske 131 Kellner- og Lejetjenerforeninger Centralforeningen af 131 Snedkermestre Ceres Bryggeriet 75 år 97 Chaufførlockout 16 Chr. IX's børnehjem 53 Chr. Kiers Plads Chr. Kiers Plads Chr. Rømers Haven 39 Chr. Winthers Vej Chr. Winthers Vej Christensen > Se også Kristensen Christensen A. 135 Christensen A. 145 Christensen A. 109 Christensen A.C. 132 Christensen A.C.P. 109 Christensen And. 87 Christensen Andr. 25 Christensen Andr. 72 Christensen Andr. 73 Christensen Andr. 147 Christensen Andr. 144 Christensen Andr. * 100 Christensen Andreas 143 Christensen Ane 89 Christensen Ane Christine 109 Marie Christensen Anna Marie 109 Christiane Christensen Anna Marie 109 Dagmar Christensen Anna Susanne 109 Christensen Anton 133 Christensen Arthur 25 Christensen Arthur 94 Christensen Arthur 144 Christensen Arthur * 100 Christensen Axel I. * 100 Christensen C 147 Christensen C. 134 Christensen C. * 100 Christensen C. 109 Christensen C.H. 109 Christensen C.V. 86 Christensen Carl 131 Christensen Carl * 100 Christensen Caroline 109 Christensen Charlotte 109 Marianne Christensen Chr. 89 Christensen Chr. 90 Christensen Chr. 93 Christensen Chr. 128 Christensen Chr. 136

10 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 10 af 46 C Christensen Chr. * 100 damptærskeværksejer Christensen Chr. * 100 politidyrlæge Christensen Chr. F. 91 Christensen Chr. F. 92 Christensen Christen 96 Christensen E. Stecher * 100 Christensen Edith Camilla 109 Christensen Edle 134 Christensen Elly Margrethe 109 Kier Christensen fru * 100 Christensen fru * 100 Christensen Georg * 100 Christensen H. 124 Christensen H. 141 Christensen H. 109 Christensen H. malermester 97 Christensen H.K.P. 92 Christensen H.P. 21 Christensen H.P. 22 Christensen H.P. 22 Christensen H.P. 22 Christensen H.P. 23 Christensen H.P. 23 Christensen H.P. 23 Christensen H.P. 24 Christensen H.P. 25 Christensen H.P. 25 Christensen H.P. 33 Christensen H.P. 130 Christensen H.P. 130 Christensen H.P. * 100 Christensen Herman 97 Christensen Holger 144 Christensen Holger * 100 Christensen Ida Marie 109 Christensen J. 89 Christensen J. * 100 Christensen J. 109 Christensen J.C. 94 Christensen J.C. 131 Christensen J.C. 109 Christensen J.M. 109 Christensen J.P. 109 Christensen Jensine 109 Christensen Johanne Marie 109 Christensen Johs. 24 Christensen Johs. 25 Christensen Johs. * 100 Christensen Johs. Jensen * 100 Christensen Julie Marie 109 Christensen Jørgenmine 109 Christensen K. 109 Christensen Karen Marie 109 Christensen Kathrine * 100 Christensen Kirsten Marie 109 Christensen Kirsten Marie 110 Christensen L. 110 Christensen L. 97 Christensen L. Chr. * 100 Christensen L.G. 110 Christensen L.N.P. 110 Christensen Laust 91 Christensen Maren 110 Christensen Marie 138 Christensen Marie Christine 110 Christensen Marie Dorthea 110 Christensen Marie Kirstine 110 Christensen Marinus * 100 Christensen Mathilde 110 Christensen Mathilde Kirstine 110 Christensen Mette Johanne 110 Marie Christensen N. * 100 Christensen N. 110 Christensen N.K. 110 Christensen Niels formand * 100 Christensen Niels lagerarb. * 100 Christensen Nina Gravgaard 110 Christensen Oda Cathrine 110 Christensen Otto Valdemar 93 Christensen R. 88 Christensen Rasmus 93 Christensen Rasmusine 110 Christensen Rigmor Josefine 110 Christensen Rs. * 100 Christensen Rs. arbejdsmand 87 Christensen S. 110 Christensen S.E. 110 Christensen S.P. 110 Christensen Søren 92 Christensen Søren * 100 Christensen T. 135 Christensen Tagen Egede * 100 Christensen Th. Dyhr 87 Christensen Th. Dyhr 87 Christensen V. 94 Christensen V. 95 Christensen V.P.D. 90 Christensen Volmer Høj 89 Christensen-Dalsgaard C.P. 87 Christiansbjerg Folkebibliotek 123 Christiansen A.M. smedem. 98 Christiansen Andrea 110 Christiansen Birgitte Marie 110 Christiansen C. 110 Christiansen C.A. * 100 Christiansen C.L. 146 Christiansen Carl * 100 Christiansen Chr. 13 Christiansen Chr. 87 Christiansen Chr. 87 Christiansen Chr. 87 Christiansen H. 110 Christiansen H.P. 89 Christiansen J. 89 Christiansen J. 92 Christiansen J. 110 Christiansen J.P. * 100 Christiansen J.P. 110 Christiansen Jens 89 Christiansen Jens 90 Christiansen L fru * 100 Christiansen L. 61 Christiansen L. * 100 Christiansen M. 85 Christiansen Maren 93 Christiansen Maren 110 Christiansen Margrethe 122 Christiansen Mette Cathrine 110 Christiansen N. 110 Christiansen N.C. 25 Christiansen N.C. 90 Christiansen N.C. 133 Christiansen N.C. * 100 Christiansen N.C. 110 Christiansen R. 138 Christiansen V. 110 Christiansen Vald. 131 Christiansen Aage 91 Christiansgade 11 Christiansgade 32 Christiansgade 37 Christiansgade Christiansgade Christiansgade Christiansgade Christiansgade Christiansgade Christiansgade 3 95 Christiansgade

11 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 11 af 46 C Christiansgade Christiansgade 9 90 Christiansgade borgerskole 146 Christiansgade 49 børneopdragelseshjem Christiansgade museum 71 Christiansgade optagelseshjem 53 Christiansgade skole 59 Christiansgade å-overdækning 18 Christianskirken 139 Christoffersen C.A. 120 Christoffersen E.O. 110 Christoffersen P. * 100 Christoffersen Viggo * 100 Christophersen V. 93 Clausen Aug. * 100 Clausen Chr. 97 Clausen F. 140 Clausen Frimodt 24 Clausen G. * 100 Clausen H.M. 110 Clausen H.P.A. 110 Clausen J. * 100 Clausen J.M. 110 Clausen Aase Miss Europa 14 Clausensgade Clausensgade Clausensgade Clausensgade Clausensgade Clausensgade 9 94 Claussen O. fru * 100 Claussen Otto 136 Claussen Otto * 100 Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemens Torv Clemensstræde 144 Clemensstræde 145 Clemensstræde > Se også Sct. Clemens Stræde Clemensstræde Clemensstræde Clemensstræde Clemenstorv > Se også Skt. Clemens Torv Clemmensen Ansgar * 100 Clemmensen Marie Caroline 110 Cortzen Vilh. * 100 Creditreformforeningen for 131 Danmark Cykel grand-prix 17 Cykelsti Strandvejen 40 Cykelstier 40 D d'homel F. 130 Dahl F.C. 99 Dahl M. frk. 132 Dahl Rasmine Mogensen 110 Dahl T. fru * 100 Dahl Torsten * 100 Dahl Valborg * 100 Dal H.A. 14 Dal H.A. * 100 Dalby Chr. Christensen * 100 Dalbøge J. 91 Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalgas Avenue Dalin Johanne Lydia 110 Dam A. 85 Dam Axel 87 Dam Krogh A. * 100 Dam Krogh overretssagf. 144 Dambmann H. fru * 100 Dambmann Heinr. 137 Dambmann Heinr. * 100 Dambmann Heinrich 99 borgerjubilæum Damgaard Anders Nielsen 92 Damgaard Ane Toft 110 Damgaard N.N. * 100 Damgaard S.J. 110 Damkier J.E. 85 Damkjer Axel 85 Damm S.A. 110 Damsgaard A. 97 Damsgaard B. 98 Damsgaard-Jensen J.R. * 100 Damsgaard-Nielsen Elley 110 Christine Damsgaard-Sørensen A.P. 86 Danby J.C. 91 Danielsen Grethe * 100 Danielsen J.P.A. 110 Danielsen K. 138 Danmarks 131 Fjerkræavlerforening Danmarks Good Templar 127 Orden Danmarks National Good 127 Templar Orden Danmarks-Samfundet 131 Dannebrog kongeskibet nyt 16 ankommer Dannebrogsgade Dannebrogsgade Dannebrogsgade Dannebrogsgade 9 94 Dannerfjord overvognstyrer 135 Dans stenografisk Forening 131 Dansk Andels- og Folkebank 143 Dansk Arbejde 10 Dansk Arbejde 131 Dansk Arbejde årsmøde 16 Dansk Arbejdsgiver- og 132 Mesterforenings Medlemmer Dansk Ingeniørforening 131 Dansk Kulturhistorisk 16 Museumsforening Dansk Kvindesamfund 131 Dansk Ligbrændingsforening 131 Dansk Røde Kors 131 Dansk Santalmission 131 Dansk Skak-Union 135 Dansk Smede- og 17 Maskinarbejder Forbund kongres Dansk Sygeplejeraad 131 Dansk vegetarisk Forening 131 Dansk-amerikansk Klub i 131 Aarhus Danske Forsvarsbrødre De 135 Danske Jernbane- 127 Afholdsselskab Danske Mejeriforeningens 131 Fællesorganisation De Davidsen Ella 110 De gamles Hjem 124 de Mezas Vej 138 de Mezas Vej de Mezas Vej de Mezas Vej de Mezas Vej de Mezas Vej

12 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 12 af 46 D de Mezas Vej de Mezas Vej de Mezas Vej folketal 83 Demokraten 122 Den bestøvlede Kat teaterforestilling 75 Den gamle By 38 Den gamle By 73 Den gamle By 124 Den gamle By Skomagerens 15 Hus indvies Den gamle Bys Venner 132 Den permanente Udstilling 124 Den sidste Nat teaterforestilling 75 Denecke L.C.F. 110 Det jydske Haveselskab 38 Diakonhøjskolen 124 Dich Marie Dorothea Caroline 110 Didriksen Jens * 100 Dirt Track-banen åbnes 15 Doekum C.E. von 85 Dollerupvej anlagt 32 Domkirken 139 Domkirkeuret igangsat igen 12 Dommergaard A. 48 Dommergaard A. 145 Dommergaard A. * 101 Dommergaard skattedirektør 16 Dommergaard skattedirektør 125 Dommerkontorer 124 Dorph fru * 101 Dorph H.G. * 101 Dorph H.G. 98 Drab dom 18 Drab Peder Skrams Gade Dragonregiment 79 Dragonregiment 3. og 5. afsked 18 Dragsted H. 97 Draiby Fr. E. 147 Draiby Fr. M.R. * 101 Drejer N.P.J. 110 Dreschel E.C.L. 86 Drescher fru * 101 Drescher M.P. 126 Drescher M.P. 135 Drescher M.P. * 101 Drewes Odin 93 Dreyer Chr. * 101 Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej 5 94 Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronning Margrethes Vej Dronnings Margrethes Vej Du og jeg syngestykke 18 Duborgskolen børn ferie 19 Due fru * 101 Due P. * 101 Due S. 130 Due-Petersen P. * 101 Duun K. 133 Duun Marie 90 Dybbølgade Dybkjær O.C. 87 Dyhr Dagmar 91 Dynkarken Dynkarken Dynkarken Dynkarken Dyrepark 40 Dyreværnsforeningen Svalen 132 Dyrlæger 124 Død 52 Dødsfald 108 Døvstummes Menighed 139 E Ebbehøj E. 56 Eben-Ezer 143 Eben-Ezer missionshus 127 Eberhard E.H. 147 Eberhard E.H. * 101 Echo Afholdsforening 127 Eckersbergsgade Eckersbergsgade Eckersbergsgade 3 89 Eckersbergsgade Eckersbergsgade Eeg P. 144 Eeg P. * 101 Eeg Peder 88 Eeg Peder 90 Eeg Peder 90 Egdø Helga * 101 Egeberg J.C.S. 110 Egerrup H.L. * 101 Eggerup Hans 141 Egholm A. 96 Ehrenreich P. 126 Ehrenreich Peter * 101 Ejbye-Ernst fru * 101 Ejbye-Ernst N. * 101 Ejendomssalg 88 Ejendomsskatterne 14 Ekberg Axel 39 Eland C.C.V. 98 Elektricitetsværk 33 Elektricitetsværket turbine 10 Elfelt L.P. 87 Elgaard S.R. 88 Elgaard S.R. 88 Elgaard S.R. 90 Elikofer V. 90 Elise Smiths Skole 146 Elmquist E.E. 86 Elskovskampen skulptur 39 Emborg H. * 101 Emmerys Konditori 25 år 97 Enemark Andrea 110 Enemark Ing. 131 Engel J. * 101 Engell Margrethe 110 Enggaard alterdegn 139 English Club 132 Engstrøm J. 88 Engstrøm J. * 101 Engstrøm Johan 90 Enkeboliger 49 Enkebørnsunderstøttelse 49 Ensomme Gamles Vel 132 Ensomme gamles Vel 132 Ensomme Gamles Vels stiftelse 147 Erhardt H.M. 25 Erhardt H.M. * 101 Erichsen Mogens 135 Erichsen Mogens * 101 Erichsen P.H. 137 Erichsen P.H. * 101 Erichsen T.J. 110 Eriksen A. 12 Eriksen C.O. 98 Eriksen Christiane 110 Eriksen E. skræddermester 98 borgerjubilæum Eriksen Erik * 101 Eriksen Esther 88 Eriksen H. 21

13 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 13 af 46 E Eriksen H. 22 Eriksen H. 22 Eriksen H. 23 Eriksen H. 24 Eriksen H. 24 Eriksen Holger 87 Eriksen Holger 130 Eriksen Holger * 101 Eriksen J. 110 Eriksen Johs. 89 Eriksen K.L. 130 Eriksen M. 89 Eriksen M. 90 Eriksen M. 91 Eriksen M. 91 Eriksen M. 91 Eriksen M. 92 Eriksen M. 92 Eriksen M. 92 Eriksen M. 92 Eriksen M. 93 Eriksen M. 94 Eriksen M. 95 Eriksen N. Chr. 94 Eriksen Rasm. * 101 Eriksen S. Tvede 128 Eriksen Sophus 128 Erlov Karen Larsine 110 Ernst Ejbye 122 Ernst Ejbye 149 Ernst N. Ejbye 25 Eshøj E. 91 Eshøj E.P. 94 Eskelund Karl J. 87 Eskesen Niels 25 Esmann Gudrun 10 Espensen Leth 123 Esperantist årskongres 16 Esvang Jonna 99 Even-Ezer 134 Ewald J.R. 110 Ewaldsgade Ewaldsgade Ewaldsgade 4 94 Eyber. P. Schack * 101 F Faber B. 56 Faber P. * 101 Fabiansen Andr. * 101 Fabiansen Andreas 145 Fabricius-Møller fru * 101 Fabricius-Møller J. 57 Fabricius-Møller J. 141 Fabricius-Møller J.T. * 101 Fabricius-Møller overkirurg 138 Fabricius-Møller overlæge 24 Fabricius-Møller Tofa 141 Fabrikstilsynet 80 Fabrikstilsynet 125 Falck fru * 101 Falck Harry 82 Falck Harry 120 Falck Harry * 101 Falcks Redningskorps 81 Falk M. 42 Falk M.C. 120 Falk M.C. * 101 Falsing O.G. 25 Falsing O.G. * 101 Falstersgade 15b 130 Falstersgade Falstersgade Falstersgade Falstersgade folketal 83 Fangel P. * 101 Fanger 22 Fanger 22 Fanger 23 Fanger 24 Fanger Anna 147 Fanger fru * 101 Fanger J.R. 136 Fanger J.R. * 101 Fanger R. 21 Fasanvej Fast P. 95 Fast S. 90 Fastelavnssluppen genoptages 13 Fattigvæsenet 49 Faust teater-forestilling 75 FDB generalforsamling 16 Feldballe Erna 110 Feltartilleriforeningen 135 Feltartilleriregiment 79 Ferdinandspladsen 17 Feriegæsterne teaterforestilling 75 Feriekoloni 49 Filtenborgs stiftelse 147 Findahl J.K. 71 Findal J. * 101 Findal viceskoleinspektør 25 Findal viceskoleinspektør 143 Findal viceskoleinspektør 149 Fine Licht E. de 57 Fine Licht E. de 138 Fine Licht E. de 138 Finsensgade 124 Finsensgade Finsensgade borgerskole 146 Finsensgade skole 59 Fischer S.A. * 10 Fischer Sørine 110 Fisker Kay 10 Fiskergade Fiskergade Fiskergade Fjernopvarmningsanlæg 34 Fjordsgade borgerskole 146 Fjordsgade skole 59 Flach A. * 101 Flagermusen teater-forestilling 75 Fleischer O. 147 Fleischer O. * 101 Flensborg Christine 110 Floor Anna Beathe Cathrine 110 Flora sangkor 135 Flyttedag i byen 9 Flådebesøg engelsk 17 Fodbold Syd-Norge Jylland 17 Foersom Anna Sørine 110 Fog S. Bille * 101 Fog Steen Bille 95 Fog-Petersen F.P. * 101 Fog-Petersen sognepræst 24 Fogh Mogensen 24 Fogh Mogensen 24 Fogh Mogensen fru 25 Fogh Mogensen J. 136 Fogsgaard Anna Sørine 110 Fogsgaard R.P.R. 110 Fogtmann Grethe 110 Folkebibliotek 39 Folkebibliotek Mølleparken 10 Folkebiblioteket 70 Folkebiblioteket 122 Folkeregistret 48 Folkeregistret 125 Folketal forstæder 83 Folketal nabokommuner 83 Folketallet i Århus 83 Folketeatret 148

14 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 14 af 46 F Folketingsvalg 85 Folkjær N.P. 94 Forbrændingsanstalt 12 Forbrændingsanstalt 34 Forbrændingsanstalten 13 Foredragsforeningen af Forende Afholds-Ordner De 127 Forenede danske Motorejere 16 årsmøde Foreningen af 132 Bygningsinteresserede Foreningen af jydske 132 Landboforeninger Foreningen af Sportsfiskere 132 Foreningen for Indkøb af 132 udenlandsk Musik Foreningen for Understøttelse 132 og Belønninger af Tyender Foreningen til Dyrenes 132 Beskyttelse Foreningen til Indkøb af 132 Skønlitteratur paa fremmed Sprog Foreninger 125 Forhyringskontoret 137 Forligskommissionen 137 Forsthaven 40 Forsørgelsesanstalten 49 Forsørgelsesanstalten 13 bespisning Forsørgelsesanstalten vaskeri 10 Forsørgelsesanstalten vaskeri 19 Forsørgelsesinspektører 19 årsmøde Forsørgelsesvæsenet 48 Forsørgelsesvæsenet 137 Fortevej 142 Fortsættelsesskole for unge 61 kvinder Forældreskolen 146 Fosberg Ingeborg Rasmine 110 Julie Hansine Fotorama 148 Framming E. * 101 Framming Erik 147 Franck C. 134 Frandsen Ernst * 101 Frandsen F.M. 110 Frandsen fru * 101 Frandsen K.W. 110 Frandsen Maren Kirstine 110 Frandsen N. * 101 Frandsen Nielsine 110 Frank Anna Margrethe 110 Frank M. * 101 Frankel fru * 101 Frankel Svend * 101 Frantsen Nathalie 25 Fredens Torv Fredens Torv Fredens Torv Fredensgade 145 Fredensgade Fredensgade Fredensgade Fredensgade Fredensgade Fredensgade Fredenstorv Frederiks Allé 41 Frederiks Allé 139 Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé 75a 132 Frederiks Allé 75a 132 Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé Frederiks Allé borgerskole 146 Frederiks Allé folketal 83 Frederiks Allé kirkegård 46 Frederiks Allé skole 59 Frederiksbjerg 127 Afholdsforening Echo Frederiksbjerg 133 Grundejerforening Frederiksbjerg Handels- og 132 Haandværkerforening Frederiksbjerg Torv 139 Frederiksbjerg Torv 144 Frederiksbjerg Torv Frederiksbjergs Realskole 146 Frederiksbro 32 Frederiksen A 98 dameskrædderinde Frederiksen A. 124 Frederiksen Ane 110 Frederiksen Anton 97 Frederiksen C. 110 Frederiksen C.A. * 101 Frederiksen C.A. 110 Frederiksen Chr. * 101 Frederiksen E. 133 Frederiksen E.M. * 101 Frederiksen F. * 101 Frederiksen fru * 101 Frederiksen H.M. 90 Frederiksen J.C. * 101 Frederiksen Johs. 133 Frederiksen Johs. * 101 Frederiksen L.P. * 101 Frederiksen M. 94 Frederiksen M. * 101 Frederiksen Th. J. 87 Frederiksen Viggo * 101 Frederiksgade 32 Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade Frederiksgade 78a 139 Frederiksgade Frederikshøj 40 Fredslund N.M. 93 Frelsens Hær 132 Frelsens Hær 9 Kathrinebjerggård Fremad Aarhus Idræts Club 136 Freunde Deutscher Litteratur 133 Frey Amalie 110 Frichs diesellokomotiv 18 Frichs diesellokomotiv 19 prøvetur Frichs Fabrikker 17 Fridericia fru * 101 Fridericia H. 134 Fridericia Hilmar * 101 Fridericia Hilmar J. 124 Fridericia Hilmar J. 141 Fridericia læge 25 Frier Anna Johanne 110 Frier V.F. 98 Friheden 40 Friheden vandværk 32 Friis Ane Marie Dorthea 110 Friis Anna Marie 110 Friis L. 147 Friis Laur. * 101 Friis Margrethe Marie 110 Frimurerlogen 133

15 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 15 af 46 F Frimurerlogen Janus Westa 133 Frithjof Nansens Vej Fritz M.B. 134 Frivilligt Drenge Forbund 133 From P. 90 Fru Laursens Realskole 146 Frue Kirke 139 Frue Kirke > Se også Vor Frue Kirke Frue Kirkeplads 10 Frue Kirkeplads 124 Frue Kirkeplads Frue Kirkerist Frue Kirkerist 4 89 Fryd C.A.A. * 101 Frydenlund gård 54 Frühstück Nielsen Chr. * 101 Frühstück-Nielsen C. 132 Fuglsangs Allé Fælleskontoret for 19 Velgørenhed Fælleskontoret for 137 Velgørenhed Færch A. Th. 137 Færdselsmøde 10 Fæstningsartilleri-Foreningen 135 Fødselsanstalten 57 Fødselsanstalten 138 Fødselsdage 99 Fødsler 52 Fåborggade 19b 129 G Gade N. 98 Gader og veje 31 Gader tættest befolkede 83 Galthen J.J. * 101 Gammelgaard A.F. 0 Gandrup Chr. Richardt * 101 Gandrup fru * 101 Gandrup Rich. 86 Ganespaltklinikken 58 Ganespaltklinikken 138 Garderforeningen 135 Garnisonen 79 Garnisonen udvides 15 Garnisonssygehuset 138 Gasværk 33 Gasværket 35 Gebauer fru * 101 Gebauer H. 31 Gebauer H. 137 Gebauer Holger * 101 Gee G. 98 Geert-Jørgensen A. 87 Geert-Jørgensen A. 87 Geert-Jørgensen A. * 101 Geertsen fru * 101 Geertsen N. * 101 Gentoftevej 135 Gentoftevej 3 94 Geografi og kjærlighed teaterforestilling 75 Gerdes fru * 101 Gerdes N. * 101 Gerdes N. Chr. 135 Gerdes N. Chr. 141 Gertsen N. 97 Gissel S. Sørensen 111 Gjaldsbæk K. 147 Gjerulff Johs. * 101 Gjerulff Sophie * 101 Glass S.B. 111 Glavind lærer 25 Glentevej 6 94 Gliemann fru * 101 Gliemann G. 141 Gliemann G. * 101 Glud Adele Lizette 111 Glud P. 145 Glud P. * 101 Glæsel E.A. 145 Glæsel Edv. * 101 Glæsel Edv. A. 131 Godsbanegården 77 Godthåbsgade 138 Godthåbsgade Goldmann Emma 15 Good Templar Orden 127 Gormsen S. 76 Gossmann H. 125 Gossmann H. 136 Gothenborg K. 91 Gottlieb C. 94 Gottlieb Carl * 101 Gottlieb fru * 101 Gram H. 89 Gram N. * 101 Grandjean I.C. * 101 Grandjean overretssagf. 145 Granild R. * 101 Graven Graven Graven Gravenhorst C.O. 135 Gravesen N. 89 Gravesen N. 95 Greffel L. * 101 Gregersen C. Neergaard 94 Gregersen Fr. 56 Gregersen Fr. 126 Gregersen Fr. 132 Gregersen Fr. * 101 Gregersen fru * 101 Gregersen Rigmor * 101 Greve O.R. 111 Grey Karen Abigael 111 Groes-Petersen N. 125 Groes-Petersen N. * 101 Grosen Jens 127 Groth J.M. 77 Grouleff Else 111 Grund- og bygningsværdien 14 Grundejerforeningen for 133 Trøjborg Grundejerforeninger 133 Grundsalg 88 Grundtvig V. 123 Grundtvig Vilh. 69 Grundtvig Vilh. * 101 Grænseforeningen 19 Grænseforeningen for Aarhus 133 og Omegn Grønland Grønland Grønland Grønland Grønlandsgade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade Grønnegade 93 brand 43 Grønnegade folketal 83 Graa J.P.C. 111 Graabek J. Jensen * 101 Gudenåcentralen 13

16 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 16 af 46 G Gudenåcentralen 33 Gudenåcentralen 137 Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Guldsmedgade Gullachsen Dorthea Marie 111 Gulstad fru * 101 Gulstad O. 141 Gulstad Otto * 101 Gundel fru * 101 Gundel lektor 15 Gundel Sven * 101 Gundelach Nicoline Dorthea 111 Gustafsen H. 93 Gustafsen S. 93 Gyldenløvesgade 3 95 Gylling Maggi 111 Gyring I. frk. 131 Gønge S. 111 Gøteborg presse besøg 16 H H. Drachmanns Vej Hafniahus 141 Hafniahus 145 Hafniahus 147 Hafstrøm K.F. * 101 Hage Hother 85 Hald fru * 101 Hald I.C. 24 Hald J.C. 145 Hald J.C. * 101 Hald J.C. * 101 Hald Kuranstalt 13 Hallin Bengta 111 Hammelbanebestyrelsen 12 Hammelbanegården 138 Hammelbanen økonomi 18 Hammelbanens funktionærer 14 Hammer J. 90 Hammer J.M. 92 Hammerschmidt C. 89 Hammerschmidt C. 90 Handels- og 133 Kontoristforeningen Handelsaftenskolen i Frederiks 65 Allé Handelsforeningen 9 Handelsforenings Aftenskole 65 Handelsskole Den jydske 64 Handest Ane Marie 111 Hans Broges Gade Hans Broges Gade Hans broges Gade Hans Egedes Vej Hansen Gustav * 102 Hansen H. skomagerm. * 102 Hansen A. 111 Hansen A. snedkersv. 111 Hansen A.M. 89 Hansen Albin 98 Hansen Alfrida 131 Hansen Alma Anine 111 Hansen Ane Cathrine 111 Hansen Ane Kirstine Hansine 111 Hansen Ane Marie 111 Hansen Anna 95 Hansen Anna Marie 111 Hansen Anna Mary Hansine 111 Hansen Aug. 92 Hansen Augusta Jensine 111 Hansen Axel 25 Hansen Axel 25 Hansen Axel 146 Hansen Axel 146 Hansen Bertha Marie 111 Hansen Birthe Marie 111 Hansen C. 93 Hansen C. 94 Hansen C. 128 Hansen C. 111 Hansen C.C. 141 Hansen C.E. 136 Hansen Carl 135 Hansen Chr. 92 Hansen Chr. * 101 Hansen Christine 111 Hansen Christine Marie 111 Hansen Constance Johanne 111 Morleste Hansen E. 125 Hansen E.M.C.U. 111 Hansen E.V. 111 Hansen Ed. 14 Hansen Folmer 94 Hansen Fr. * 101 Hansen Frantsine Olivia 111 Hansen Gustav 66 Hansen Gustav 98 Hansen H,M. 89 Hansen H. 90 Hansen H. 91 Hansen H. 122 Hansen H. murermester 97 Hansen H. redaktør * 102 Hansen H.B. 111 Hansen H.C. * 102 Hansen H.E. 111 Hansen H.O. * 102 Hansen H.O. fru * 102 Hansen H.P. 33 Hansen H.P. 85 Hansen H.P. 92 Hansen H.P. 111 Hansen H.P. kulhandler * 101 Hansen H.P. vandværksbest. * 102 Hansen H.S. 89 Hansen Hans Peter 88 Hansen Hansine Cathrine 111 Caroline Hansen I. 94 Hansen Ivar 130 Hansen J. 111 Hansen J. beslagsmed 111 Hansen J. lærer 111 Hansen J.C. 111 Hansen J.C. 97 Hansen Jens Aarslev 95 Hansen Jensine 111 Hansen Johs. 92 Hansen Johs. * 102 Hansen K.A.N. 111 Hansen Karen 111 Hansen Karen f. Schou 111 Hansen Kirstine Julie 111

17 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 17 af 46 H Hansen L. 111 Hansen L. fru 130 Hansen L. togfører 111 Hansen L.P. 126 Hansen Laura 25 Hansen Laura 25 Hansen Leo 90 Hansen Leonh. 22 Hansen Leonh. 22 Hansen Leonh. 22 Hansen Leonh. 23 Hansen Leonh. 24 Hansen Leonh. 25 Hansen Leonhard 13 Hansen Leonhard 21 Hansen Leonhard 87 Hansen Leonhard 87 Hansen Leonhard 128 Hansen Leonhard 130 Hansen Leonhard 130 Hansen Leonhard * 102 Hansen M.G. * 102 Hansen M.S.C. frk. 98 Hansen Mads * 102 Hansen Mailand * 102 Hansen Maren 111 Hansen Martin * 102 Hansen Mette Magdalene 111 Kirstine Hansen Mette Marie 89 Hansen N. 89 Hansen N. 90 Hansen N. Hammer 91 Hansen N. Hammer 91 Hansen N. Hammer 92 Hansen N.O. 137 Hansen N.O. 99 Hansen N.V. 98 Hansen Nicoline 111 Hansen Nielsine 111 Hansen O.L. 111 Hansen O.V. 111 Hansen Olaf * 102 Hansen Olaf fru * 102 Hansen Olga 111 Hansen Oline Marie 111 Hansen Ove * 102 Hansen P.A. 111 Hansen P.A. 97 Hansen P.C. 111 Hansen P.F. 139 Hansen R. beslagsmed 99 Hansen Rasmus 25 Hansen Rigmor Margrethe 111 Elisabeth Hansen S. 111 Hansen skomager 132 Hansen Thorvald * 102 Hansen V.A. 111 Hansen Vald. 145 Hansen Valdemar 16 Hansen Valdemar 47 Hansen Victor 25 Hansen Vilh 146 Hansen Villads * 102 Harald Jensens Plads 41 Harald Jensens Plads ny 31 Harbou J.W.A. 85 Harden fru * 102 Harden V. * 102 Harden Vald. 145 Harder Helge 17 Harmsen Herløv 93 Harmsen Herløv 93 Harmsen Herløv 95 Hasen Cornelius 133 Hasle Henning 87 Hassing-Jørgensen J. * 102 Hasted S.O. * 102 Hastrup E.V. * 102 Hastrup Madsine Laurentze 111 Emilie Hastrup O. 98 Hastrup sagfører 145 Hauch H. 132 Hauerbach André * 102 Hauerbach André G. 145 Hauerbach fru * 102 Haugsted Ejler 72 Haugsted Ejler 127 Haugsted Ejler 133 Haugsted Ejler * 102 Haugsted fru * 102 Haugaard J. Nielsen 111 Haugaard J.K. 132 Haugaard J.K. * 102 Haun J. 95 Haun J. 95 Havekolonier 49 Havers-Christensen K. * 102 Havers-Christensen Knud 147 Havnegade 37 Havnegade 134 Havnegade 136 Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havneingeniør-kontoret 137 Havnekontor 137 Havnen kortskitse 30 Havnen nyarbejder 14 Havreballeskov 39 Hedeager S. 136 Hededal K. 130 Hedegarard J.S. 90 Hedegaard Niels 90 Hedelund C. Edv. * 102 Hedelund C.E. 124 Hedelund C.E.H. 86 Hedelund C.E.H. 86 Hedelund C.E.H. 87 Hedelund C.E.H. 87 Hedelund C.E.H. 87 Hedelund C.E.H. 87 Hedelund dyrlæge 87 Hedelund fru * 102 Hedemannsgade Hedeselskabet 138 Heering Chr. * 102 Hegelund-Lange H.C. 86 Heibergsgade Heibergsgade Heibergsgade Heibergsgade Heibergsgade Heibergsgade Heibergsgade 3 92 Heibergsgade Heickendorff P. 131 Heilgaard Christiane * 102 Heilmann L.P. * 102 Heimann fru * 102 Heimann H.O. 131 Heimann Herman * 102

18 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 18 af 46 H Heimannsberg 16 politikommandør Heise fru * 102 Heise K. 141 Heise Kai * 102 Helberg O. 120 Held i spil lystspil 20 Helgenæsgade 4 94 Helgolandsgade Helgolandsgade Helm Petersen I.C. 24 Helm-Petersen J.C. * 102 Helver N.P. * 102 Hendrik Pontoppidans Gade > Se også Pontoppidans Gade Henning C. 97 Henning-Jensen direktør 75 Henning-Jensen E. 148 Henning-Jensen Erik * 102 Henning-Jensen fru * 102 Henningsen I. 64 Henningsen I. 146 Henningsen Imm. * 102 Henriette Sprogøes Vaskeri år Henriksen formand 131 Henriksen H.P. 24 Henriksen H.W. 123 Henriksen Halfdan 86 Henriksen J.P. 111 Henriksen Karen 111 Henriksen Marie Bernhardine 111 Henriksen N.C. 111 Henriksen Olaf 88 Henriksen S.A.A.V. 111 Henriksen S.P. 99 Henriques Gudrun * 102 Herberg 49 Herforth Carl 81 Herforth direktør 15 Herluf Trolles Gade Herluf Trolles Gade Herluf Trolles Gade Herluf Trolles Gade Hermansen E. 95 Hermansen p. 111 Herskind Kirstine Marie 111 Hertz C.E. 85 Hessellund Marie 147 Hessellund Marie * 102 Hessellund R.P. 111 Hestbek Cathrine 138 Hestehaven 39 Heuckendorff H.P. 120 Heuckendorff Hans * 102 Himmelstrup malerm. 26 Hinge A.S. 26 Hingsberg H.E. 95 Historisk Samfund for Aarhus 133 Stift Hjarnøgade 122 Hjarnøgade Hjelm fru * 102 Hjelm Ove * 102 Hjelmensgade Hjelmenshus 96 Hjort Alexandra Caroline 111 Jenny Hjort P.J. 111 Hjortensgade 32 Hjortensgade Hjorth Rob. * 102 Hjortshøj N. 86 Hjælpekasse 50 Hjælpekasse-institutionen år Hjælpekassen 138 HN Clausens Gade > Se også Clausensgade Hoech Einar * 102 Hoeck E. 44 Hoeck E. 144 Hoeck fru * 102 Hoeck politimester 10 Hoeck politimester 18 Hoff fru * 102 Hoff J. 124 Hoff J. * 102 Hoff Johs. 59 Hoff Johs. 138 Hoff Johs. 141 Hoffmanns Møbelfabrik 40 år 98 Hoffmeyer C. Skat 139 Hoffmeyer fru * 102 Hoffmeyer Skat * 102 Hofman C. * 102 Holbergsgade 7 94 Holch K.Ø. 123 Holch kgl. borgmester 24 Holch kgl. borgmester 24 Holch kgl. borgmester 24 Holck fru * 102 Holck G. * 102 Holck K. fru * 102 Holck Knud * 102 Holdgaard Jens 132 Holle Otto * 102 Holm A.M. 111 Holm arrestforvarer 17 Holm Chr. * 102 Holm Emma Petrea 111 Holm F.C. 120 Holm H.C. * 102 Holm Jens 98 Holm L. fru * 102 Holm Laurentius * 102 Holm M. 94 Holm N.P. 90 Holm P. 124 Holm P. 132 Holm Peter 73 Holm Peter 74 Holm Peter * 102 Holm S. 25 Holm S. 128 Holm S.N. 135 Holmark S. Chr. * 102 Holmark S.C. 47 Holmark sagfører 24 Holmark sagfører 145 Holme L.M.B. * 102 Holmevej Holmgreen O. * 102 Holmsgaard P. 126 Holst A.M. Nielsen * 102 Holst M.C. * 102 Holst M.C. fru * 102 Holst Martine 111 Holst Olaf Chr. 141 Holst Petra Marianne Jensen 111 Holst Aage E. * Holst-Knudsen 22 Holst-Knudsen 22 Holst-Knudsen 22 Holst-Knudsen 23 Holst-Knudsen 23 Holst-Knudsen 23 Holst-Knudsen 24 Holst-Knudsen C. 19 Holst-Knudsen C. 68 Holst-Knudsen C. 145 Holst-Knudsen C. 148 Holst-Knudsen Carl * 102

19 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 19 af 46 H Holst-Knudsen fru * 102 Holst-Knudsen 21 landsretssagfører Holstebro Ax. Bülow * 102 Holstein Bent 86 Holstein Bent 86 Holstein Bent 86 Holstein Bent 87 Holstein Bent 87 Holstein dommerfuldmægtig 25 Holstein Huno v. 15 Holstein Huno v. 137 Holstein Rathlou fru * 102 Holstein Rathlou Viggo J. v. * 102 Holsten Bent 87 Holtet J.C.C. 86 Holtevej Honoré A. * 102 Hornbech Annelise 96 Hornbech N.P. * 102 Hornbæk M.S. 88 Horsensgade Horsensgade Hospitaler 138 Hospitalsgade Hospitalskirken 139 Hotel Royal 10 Hotel Royal 14 Hougaard E.T. 111 Hougaard O. 90 Hougaard-Frey C.H. * 102 Houlberg I.N. 122 Houlberg J. * 102 Hovedbanegården 138 Hovedbanegården 144 Hovedbanegården > Se også Banegården Hovedbanegården 12 sikringsanlæg Hovgaard C. 90 Hude C. v. * 102 Hude C.v.d. 140 Hude fru * 102 Hude Hj. v.d. * 102 Hude Hjalmar v.d. 140 Hulgaard fru * 102 Hulgaard H.O. * 102 Hulgaard O. 126 Hulgaard Otto 147 Husted P. * 102 Husvildeafdelinger 38 Hutzelr A. 149 Hutzelr menageriejer 13 (Zoo) Hvass fru * 102 Hvass H.H. 124 Hvass H.H. 125 Hvass H.H. * 102 Hvid Birgitte Marie 111 Hvid-Hansen F. * 102 Hvid-Hansen tandlæge 147 Hvide Kors Det 127 Hvidt V. 62 Hviid J. 94 Hviid Jens 26 Hviid R.R. 111 Hviid Vald. 94 Hvilsted Arthur * 102 Hygiejniske forhold 52 Hühn Johan 97 Hühn menighedsforstander 140 Hypotekforeningen i Aarhus 143 Hæe C.C. 111 Høegh Guldbergs Gade 148 Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade Høegh Guldbergs Gade folketal 83 Høegh-Guldberg fru * 102 Høegh-Guldberg J.E.C. 85 Høegh-Guldberg O. 144 Høegh-Guldberg O. * 102 Høegh-Hansen A. * 102 Høegh-Hansen fru * 102 Høgh Jens 94 Høilund-Carlsen G. 98 Høiriis J. 136 Højbygaard Ormslev 132 Højen P.J. 112 Højlund Carlsen revisor 66 Højmark A. 125 Højmark A. 139 Højmark Asger * 102 Højmark fru * 102 Højsgaard P. 147 Højskolehotellet 10 Højskolehotellet 135 Højvang 124 Højvang 49 børneopdragelseshjem Højvang optagelseshjem 53 Høltermand J. 112 Hørhavegården 17 Hørlyck fru * 102 Hørlyck N. * 102 Hørlyck N.C. 124 Hørning Mathilde 98 Høstrup J.P.J. 97 Høyer C. * 102 Høyer Jac. 66 Høyer Jac. 120 Høyer Jac. * 102 Høyer Viggo 98 Haa C.P. 111 Haagen Jessen læge 58 Haagensen A. 134 Haagensen Ebba 98 Haagensen Aage * 101 Haagerup Kaj 146 Håndværkerforeningen 13 Håndværkerforeningen 14 Håndværkerforeningen laugsal 11 indvies Håndværkerforeningen 18 urmagerkongres Håndværkerforeningens 123 Bibliotek I Idrætspark 120 Igum G. * 102 Immervad 11 Immervad Immervad 9 21 Immervad å-overdækning 17 Indkomstskatterne 14 Indlånsrenten 9 Ingerslev C.P.R. 85 Ingerslev H.P. 39 Ingerslevs Boulevard 124 Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard Ingerslevs Boulevard 146 borgerskole Ingerslevs Boulevard folketal 83

20 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 20 af 46 I Ingerslevs Boulevard skole 59 Ingerslevs Plads 63 Ingerslevs Plads 146 Ingerslevs Plads Ingerslevs Plads International Order og Good 127 Templars Aarhus-Kreds Ipsen E.M. 93 Ipsen E.M. 93 Irgens-Bergh G.O.A. v. 79 Irgens-Bergh G.O.A. v. 97 Irgens-Bergh Gerhard * 102 Isager K. 55 Israelsen H. * 102 Istedgade Istedgade Ivar Huitfeldts Gade 127 Ivar Huitfeldts Gade 133 Ivar Huitfeldts Gade Ivar Huitfeldts Gade 5 91 Ivar Huitfeldts Gade Ivar Huitfeldts Gade 8 21 Ivar Huitfeldts Gade Ivar Huitfeldts Gade Iversen E. 93 Iversen havnearbejder 135 Iversen Helga Kirstine Marie 112 Iversen J.C. 112 Iversen Johanne Kirstine 112 Iversen O.R. 126 J Jacob teater-forestilling 75 Jacobsen A. 123 Jacobsen A.T.B. fru * 102 Jacobsen Anders 69 Jacobsen Ane Mette Marie 112 Kirstine Jacobsen C. 86 Jacobsen C. 86 Jacobsen C. * 103 Jacobsen Carl 24 Jacobsen Carl 58 Jacobsen Carl 141 Jacobsen Carl Th. * 103 Jacobsen Chr. 129 Jacobsen Chr. * 103 Jacobsen F.A. 112 Jacobsen fru * 103 Jacobsen G. 112 Jacobsen Gerhardine 112 Jacobsen Gotfred 96 Jacobsen Gotfred 96 Jacobsen H. Hertel 112 Jacobsen I.L. 24 Jacobsen J. Thune 138 Jacobsen J.L. * 103 Jacobsen J.V. * 103 Jacobsen K. fru * 103 Jacobsen Karen 96 Jacobsen Kirsten Marie 112 Jacobsen L. 89 Jacobsen L. 89 Jacobsen L. 93 Jacobsen Laura 94 Jacobsen Laura 96 Jacobsen Ludvig 89 Jacobsen M.C. 97 Jacobsen N. * 103 Jacobsen P. * 103 Jacobsen R.P. 97 Jacobsen S. * 103 Jacobsen S.O. 112 Jacobsen V.J. 97 Jacobsen Aa. Th. B. 57 Jacobsen Aa. Th. B. 141 Jacobsen Aa. Thune 141 Jacobsen Aage Th. B. 138 Jacobsen Aage Th. B. * 102 Jacobsen Aage Thune * 102 Jagd Herluf * 103 Jagd L.J. 88 Jahnsen Louise Charlotte 112 Johanne Jakobsen Heydorn 146 Janus la Cours Gade 3 90 Janus la Cours Gade 8 92 Janus la Cours Gade 9 96 Janus la Cours Gade Janus la Cours Gade kloak 32 Jaquet fru 25 Jaquet G.V. 46 Jaquet G.V. 140 Jaquet Vald. 24 Jarde fru * 103 Jarde Vald. 141 Jarde Valdemar * 103 Jarding J. 25 Jarding Julius 145 Jensen A. 91 Jensen A. * 103 Jensen A. snedker 99 Jensen A.B. 112 Jensen A.C. * 103 Jensen A.D. 112 Jensen A.F. 145 Jensen A.F. * 103 Jensen Adolph 91 Jensen Alex. 24 Jensen Ane Cathrine 112 Jensen Ane f. Bjerring 112 Rasmussen Jensen Ane f. Christensen 112 Jensen Ane f. Laursen 112 Jensen Ane Kirstine 95 Jensen Ane Margrethe 112 Jensen Ane Marie 112 Jensen Anna 88 Jensen Anna Mathilde 112 Caroline Jensen Anne 112 Jensen Anne Marie 112 Jensen Astrid 112 Jensen Axel 146 Jensen Bent 122 Jensen Bernt 52 Jensen Bernt 87 Jensen Bernt 127 Jensen Bernt 147 Jensen Bernt * 103 Jensen Bertha 96 Jensen Birgitte 112 Jensen C. 90 Jensen C. 91 Jensen C. 91 Jensen C. * 103 Jensen C.A. * 103 Jensen Carl 91 Jensen Carl Aage * 103 Jensen Charles N. 88 Jensen Chr. 88 Jensen Chr. 93 Jensen Chr. 129 Jensen Chr. * 103 Jensen Chr. 97 Jensen Chr. 97 Jensen Chr. 97 Jensen Chr. G. 94 Jensen Chr. M. * 103 Jensen Chr. Møller 99 Jensen Chr. plejer 98 Jensen Christiane Johanne 112 Jensen E. Rasmussen * 103

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

aabnedoere.dk 2011 hos kunstnere og kunsthåndværkere i Århus Præsentationsudstilling 2011 i Balkongalleriet Musikhuset Århus 18.-21. marts.

aabnedoere.dk 2011 hos kunstnere og kunsthåndværkere i Århus Præsentationsudstilling 2011 i Balkongalleriet Musikhuset Århus 18.-21. marts. aabnedoere.dk 2011 hos kunstnere og kunsthåndværkere i Århus Præsentationsudstilling 2011 i Balkongalleriet Musikhuset Århus 18.-21. marts. Fernisering i Musikhuset fredag den 18. marts kl. 17. Åbningstale

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere