Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls"

Transkript

1 Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

2 Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er det muligt at identificere mønstre og kundegrupper, som sætter dig i stand til at udvælge emner, der passer bedre til din virksomhed. Alle rettigheder til analysen forbeholdes NN Markedsdata Rapportens formål og omfang Rapporten omfatter en Profil- og markedsdækningsanalyse af din kundedatabase. Rapportens formål er at udforske kundebasen og identificere virksomhedens styrker og svagheder i markedet. Profil- og markedsdækningsanalysen giver et objektivt billede af kundebasen og illustrerer, hvor du har flest kunder og bedst fat i markedet. Analysen indeholder også identifikation af Tvillinger dvs virksomheder med samme karakteristika som den analyserede kundedatabase. Profil- og markedsdækningsanalysens anvendelse Profil- og markedsdækningsanalysen giver en generel viden om kundebasens sammensætning set i forhold til markedet. Med denne viden kan du identificere og udvælge segmentkriterier, hvor du: Har flest kunder Penetrerer markedet bedst Sidst i analysen præsenteres et udpluk af tvillingeemnerne. En liste med emnerne kan tilkøbes. Vigtig information Grafer og tabeller, der viser antal kunder, fortæller ikke noget om, hvilke kunder din virksomhed har bedst fat i. De bør derfor ikke bruges til emnegenerering og segmentdannelse. Antallet af kunder sammenholdt med det totale marked giver grundlaget for beregning af din dækning i markedet. Vi anbefaler, at disse grafer og tabeller benyttes til emnegenerering og segmentering.

3 Selskabsform Kode Selskabsform Kunder DK Dækning i % 10 Enkeltmandsvirksomhed ,53 EMV 80 Anpartsselskab ,25 ApS 60 Aktieselskab ,68 A/S 115 Frivillig forening , Forening ,75 30 Interessentskab , Primærkommune ,70 90 Fond , Øvrige virksomhedsformer , Anden udenlandsk virksomhed ,48 40 Kommanditselskab , Folkekirkelige institutioner , Forening eller selskab med begrænset ansvar , Erhvervsdrivende fond , Statslig administrativ enhed , Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar , Andelsselskab (-forening) , Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties , Region ,74 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab , Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab , Enhed under oprettelse i Erhvervs- og Selskabsstyr Partrederi ,71 20 Dødsbo Uoplyst virksomhedsform Filial af udenlandsk virksomhed med begrænset ansv Europæisk Økonomisk Firmagruppe SE-selskab Filial af anden udenlandsk virksomhedsform Fast forretningssted af Europæisk økonomisk Firmag I dette afsnit fordeles kundebasen på selskabsform. Der findes 29 selskabsformer i Danmark, som indeholder aktive virksomheder. Først og fremmest er det interessant at se, hvor mange kunder du har i de tre største selskabsformer: Enkeltmandsvirksomheder, A/S og ApS, A/S; 3969 ApS; 6353 EMV; 7179 EMV ApS A/S Store andele af A/S er og ApS er, der begge har lovbestemt kapitalkrav, er et typisk tegn på en stabil kundebase.

4 Selskabsform Kode Selskabsform Kunder DK Dækning i % 60 Aktieselskab , Erhvervsdrivende fond ,12 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab , Øvrige virksomhedsformer ,46 80 Anpartsselskab , Statslig administrativ enhed , Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar ,73 10 Enkeltmandsvirksomhed ,53 30 Interessentskab , Forening eller selskab med begrænset ansvar ,06 Markedsmæssig styrke bestemmes ikke ud fra, hvor mange kunder du har inden for den enkelte selskabsform, men derimod ud fra hvor stor en andel af det totale marked, du har fat i. Top10 Selskabsformer - Dækning i %,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Aktieselskab Erhvervsdrivende fond Kommanditaktieselskab/Partnerselsk Øvrige virksomhedsformer Anpartsselskab Statslig administrativ enhed Andelsselskab (-forening) med Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab Forening eller selskab med Top 10 selskabsformer identificerer, hvilke selskabsformer du har bedst fat i. Det er inden for toppen af disse selskabsformer, at du kan udvælge emner til salg og markedsføring

5 Uoplyst Ansatte Kode Antal Ansatte Kunder DK Dækning i % B ,81 C ,96 D ,62 E ,56 F ,55 G ,16 H ,62 I ,80 J ,62 K ,67 L ,18 M Uoplyst ,84 I dette afsnit belyses kundernes størrelse målt på antal ansatte. En fordeling af kundebasen baseret på antallet af ansatte viser, at du har en del mindre virksomheder som kunder ,0 9000,0 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0,0 Antal Ansatte Kunder Dækning i % Bemærk, at selvom en virksomhed har forholdsvis mange små kunder målt på antal ansatte, er det ikke ensbetydende med en styrke blandt små virksomheder. For at evalurere hvilken størrelse af virksomheder, man har bedst fat i, må fordelingen holdes op imod alle danske virksomheder. Den grønne streg i diagrammet til venstre viser hvilken størrelse virksomheder du har bedst fat i i markedet. B C D E F G H I J K L M INFO - På landsplan finder vi, at ca. 69 % af alle danske virksomheder har 0 eller 1 ansatte.

6 Brancher - kundefordeling NACE Brancher Kunder I % Kumulativ % Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om 843 driftsledelse 4,22 4, Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 523 2,62 6, Computerprogrammering 521 2,61 9, Uoplyst 380 1,90 11, Ikke-finansielle holdingselskaber 366 1,83 13, Reklamebureauer 357 1,79 14, Detailhandel fra postordreforretninger 353 1,77 16, Udlejning af erhvervsejendomme 327 1,64 18, Andre organisationer og foreninger i.a.n ,54 19, Bogføring og revision; skatterådgivning 272 1,36 21, Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 258 1,29 22, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 254 1,27 23, Anden undervisning i.a.n ,19 25, Autoreparationsværksteder mv ,12 26, Ikke-specialiseret engroshandel 206 1,03 27, El-installation 186 0,93 28, Tøjforretninger 175 0,88 28, VVS- og blikkenslagerforretninger 173 0,87 29, Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n ,84 30, Anden it-servicevirksomhed 162 0,81 31, Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 162 0,81 32, Engroshandel med computere, ydre enheder og 159 software0,80 33, Restauranter 159 0,80 33, Arkitektvirksomhed 159 0,80 34, Kommunikationsdesign og grafisk design 157 0,79 35,45 I Danmark er alle virksomheder inddelt i 730 brancher ud fra det internationale standard NACE-kode system. NACE-kode systemets 6-cifrede brancher indeler virksomheder med en detaljegrad, som gør det muligt at identificere en virksomheds primære arbejdsområde. Branchetabellen viser de top 25 brancher, du har flest kunder i. Akkumuleret set indeholder disse 25 brancher en meget stor andel af din kundedatabase. NN Markedsdata anbefaler, at du benytter markedsdækningen som udvælgelseskriterie. Top 25 markedsdækningstabellen finder du på næste side.

7 Brancher - markedsdækning Dyrkning af ris Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning Fremstilling af motorcykler Fremstilling af militære kampkøretøjer Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af ure Fremstilling af keramiske sanitetsartikler Fremstilling af malt Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen 2 computere 8 og ydre enheder) Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk 8udstyr Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater Fremstilling af planglas Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter Transport af passagerer ad indre vandveje Fremstilling af elektriske husholdningsapparater Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen 1 beklædningsartikler Fremstilling af sprængstoffer Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er 13 mv Fremstilling af finerplader og træbaserede plader Fremstilling af papir og pap Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk 7 og elektroterapeutisk udstyr Det er inden for disse top 25 brancher, at du har bedst fat i markedet, idet en stor andel af virksomhederne har udvist behov for dine produkter og har fundet vej til din kundedatabase. Kundefordelingen på brancher er den vigtigste indikator for styrke i markedet. Den er en uundværlig faktor, når du skal segmentere din kundedatabase eller generere emner til salg og marketing kampagner. Hvis de viste 25 brancher ikke indeholder nok emner til f.eks. en Direkt Marketing kampagne, kan man i appendiks se den komplette brancheliste. Listen indeholder alle brancher og deres tilhørende antal kunder, virksomheder total og dækningsprocenter. Branchelisten viser også, hvor du ingen kunder har. Som udgangspunkt er disse brancher og virksomheder mindre interessante - med mindre du kan identificere brancher, som af strategiske årsager er værd at angribe.

8 Kommuner - kundefordeling - Antal Kunder i Kommunen 0 (Ingen kunder) Den geografiske fordeling viser, hvor i Danmark du har flest kunder. Kunder pr. kommune bruges primært til at identificere områder, man har glemt eller udeladt af strategiske årsager. Antallet af kunder inden for en kommune hænger normalt sammen med kommunens størrelse. Derfor er det vigtigt, at man benytter markedsdækningskortet på næste side til at identificere styrker og potentiale i markedet.

9 Kommuner - markedsdækning - Markedsdækning i % 0 (Ingen kunder) 0,01-2,12 2,13-2,74 2,75-3,15 3,16-7,27 Den geografiske penetration viser, hvor du bedst fat i markedet. Kortet bruges til at identificere, hvilke dele af landet du står stærkest i, men også hvor du har en lav markedspenetration. Dårlig penetrering af markedet kan skyldes: At virksomhederne i området ikke har behov for produktet Manglende salgsindsats eller distribution At konkurrenterne står stærkt i området I forbindelse med emnegenerering til salg og marketing bør man overveje om der er områder man kan fravælge. Alt andet lige er det sværere at konvertere emner til kunder i områder med lav markedsdækning - specielt hvis lav markedsdækning skyldes faktorer som manglende lokal tilstædeværelse.

10 Kommuner - markedsdækning Kode Kommune Kunder DK Dækning i % 621 Kolding , Vejen , Fredericia , Vallensbæk , Hørsholm , Solrød , Ishøj , Vejle , Middelfart , Brøndby , Herlev , Allerød , Hvidovre , Helsingør , Billund , Odense ,4 157 Gentofte , Nyborg , Aabenraa , Albertslund , Esbjerg , Rødovre , Rudersdal , Slagelse , Fredensborg ,15 Top 25 kommunetabellen illustrerer de 25 bedst penetrerede kommuner.

11 Én-til-én tvillinger Virksomheder, der minder om dine nuværende kunder, kaldes for tvillinger. Disse tvillinger har samme karakteristika som kunderne i databasen. Vi forventer derfor også,at de har samme grundlæggende behov. Tvillinger identificeret i denne analyse har følgende tilfældes med dine kunder: Branche målt på 6 cifret NACE-kode Antal Ansatte målt på CVR niveau Selskabsform Geografi hele Danmark Resultatet er en liste af tvillinger til din kundebase med samme karakteristika og behov som de enkelte kunder i databasen. Uvælgelsesalgoritmen én-til-én gør det muligt at angive hvilken kunde i din kundebase, der har genereret de enkelte Tvillinger. Ud fra tvillingens navn finder du navnet på den kunde, som tvillingen minder mest om. Tvilling_Segment Antal A-Tvillinger: 5570 B-Tvillinger: C-Tvillinger: D-Tvillinger: I ALT Du kan med fordel distribuere tvillingerne til den salgskonsulent, som i forvejen servicerer kunden og dermed har den største indsigt og erfaring i salg til denne type virksomhed.

12 Én-til-én tvillinger - eksempel Kunden Tvilling - stamdata Kunde og tvillinge segment Segment penetration Kundedata Juridisk Navn Adresse Postnr Bynavn Ansatte Nacetekst Virksomhedsform Kunder Dk DækningIndex Partner IT Østjylland A.W. Faber-Castell ApS Tonsbakken Nordic ApS Skovlunde 5-9 Engroshandel med Anpartsselskab andre kontormaskiner 6og andet 10 kontorudstyr Partner IT Østjylland OSP ApS Industriparken Nørager 5-9 Engroshandel med Anpartsselskab andre kontormaskiner 6og andet 10 kontorudstyr Partner IT Østjylland Office ApS Partner ApSVandmanden 10B9200 Aalborg SV5-9 Engroshandel med Anpartsselskab andre kontormaskiner 6og andet 10 kontorudstyr Singad Pharma ApS Pharma-Skan ApS Adelgade Skanderborg10-19 Engroshandel med Anpartsselskab medicinalvarer og sygeplejeartikler , Singad Pharma ApS Medidyne ApS Skodsborgvej Nærum Engroshandel med Anpartsselskab medicinalvarer og sygeplejeartikler , Singad Pharma ApS Linvatec Denmark Roskildevej ApS Albertslund10-19 Engroshandel med Anpartsselskab medicinalvarer og sygeplejeartikler , Rice A/S Depeche & Co A/SIslandsvej Horsens Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Rice A/S Dymak A/S Holkebjergvej Odense SV10-19 Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Rice A/S Marinus K. En-Gros Strømøvej A/S Horsens Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Rice A/S Andreas Holms Eftf. Maglebjergvej A/S Kongens Lyngby Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Rice A/S SIA Danmark A/S Rugvænget Taastrup Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Agramkow Fluid Scanlaf Systems A/S A/S Industrivej Lynge Fremstilling af udstyr Aktieselskab til måling, afprøvning, 4 navigation 8 og 50kontrol 648 Agramkow Fluid Teledyne Systems Reson A/S A/SFabriksvangen Slangerup Fremstilling af udstyr Aktieselskab til måling, afprøvning, 4 navigation 8 og 50kontrol 648 Agramkow Fluid Pr Systems Electronics A/S A/S Lerbakken Rønde Fremstilling af udstyr Aktieselskab til måling, afprøvning, 4 navigation 8 og 50kontrol 648 Carstens MC ApSCustom Cycles, Harley Brændstrup - Davidson Røddingvej ApS 6630 Rødding Salg, vedligeholdelse Anpartsselskab og reparation af motorcykler 4 8 og reservedele og tilbehør he Carstens MC ApSteven's Mc Shop ApS Starup Alle Kastrup 5-9 Salg, vedligeholdelse Anpartsselskab og reparation af motorcykler 4 8 og reservedele og tilbehør he Carstens MC ApSE. Bruun-Larsen & Vesterbro Søn ApS Odense C 5-9 Salg, vedligeholdelse Anpartsselskab og reparation af motorcykler 4 8 og reservedele og tilbehør he Carstens MC ApSMcmc ApS Krakasvej Hillerød 5-9 Salg, vedligeholdelse Anpartsselskab og reparation af motorcykler 4 8 og reservedele og tilbehør he Chocoma ApS Source Technology Albuen ApS 56B 6000 Kolding 2-4 Fremstilling af maskiner Anpartsselskab til føde-, drikke- 3og tobaksvareindustrien Chocoma ApS Pt. Industry ApS Vennelystvej Tarm 2-4 Fremstilling af maskiner Anpartsselskab til føde-, drikke- 3og tobaksvareindustrien Chocoma ApS Ovn & Maskinservice Ringbakken ApS Stenløse 2-4 Fremstilling af maskiner Anpartsselskab til føde-, drikke- 3og tobaksvareindustrien Øjenklinikken I Rungsted Speciallæge V/ Claus Ole Dithmer Lygten Christoffersen 2C 4 TH 2400 København 5 NV - 9 Praktiserende speciallæger Enkeltmandsvirksomhed Øjenklinikken I Rungsted Læge Kirsten V/ Ole Nørgaard Dithmer Magnoliavej Frederiksberg 5-9 Praktiserende speciallæger Enkeltmandsvirksomhed Øjenklinikken I Rungsted Midtjyske V/ Øjenklinik Ole Dithmer Fredensgade V/ Jens Aagaard 4 st7400 Herning 5-9 Praktiserende speciallæger Enkeltmandsvirksomhed I. C. Lauvring A/S Bloomingville A/S Lene Haus Vej Ikast Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Én-til-én tvillingerne har samme antal ansatte, brancher og selskabsform som den kunde, der danner baggrund for udvælgelsen. Under "segment penetration" kan du se, hvor mange kunder du har i samme segment, det samlede antal virksomheder i DK, segmentets penetration samt et indeks for, hvor attraktiv tvillingen er for din virksomhed.

13 Næste skridt Vi håber, at analysen har hjulpet dig til et mere indgående kendskab til dine kunder Hvis du vil vide mere om dine kunder, kan NN Markedsdata bl.a. hjælpe med nedenstående: Når man bearbejder kolde emner i markedet (dvs. virksomheder der højest sandsynligt ikke kender din virksomhed endnu), er der flere muligheder for at skabe den initielle dialog. Ved Direct Mail kampagner anbefaler NN Markedsdata, at du følger op telefonisk til de virksomheder, der ikke responderer af sig selv. Vi anbefaler også, at man ikke sender flere breve ud, end man kan nå at følge op på inden for en uge. Berigelse med telefonnummer, firmadata og variable fra OIS,CVR mm. Integrering af virksomhedsdata til dit CRM- eller ERPsystem Datamining, der estimerer virksomheders værdi eller krydssalgspotentiale Loyalitetsanalyse, der minimerer kundeafgang Cameo medie- og holdningsanalyser

14 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø , Dyrkning af ris , Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde , Dyrkning af tobak 0 1 0, Dyrkning af tekstilplanter 0 1 0, Dyrkning af andre etårige afgrøder , Dyrkning af druer , Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter , Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder , Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer 0 4 0, Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter , Dyrkning af andre flerårige afgrøder , Planteformering , Avl af malkekvæg , Avl af andet kvæg og bøfler , Avl af heste og dyr af hestefamilien , Avl af kameler og dyr af kamelfamilien 0 1 0, Avl af får og geder , Avl af smågrise , Produktion af slagtesvin , Fjerkræavl , Kenneler , Avl af pelsdyr mv , Blandet drift , Serviceydelser i forbindelse med planteavl , Serviceydelser i forbindelse med husdyravl , Forarbejdning af afgrøder efter høst , Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd , Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed , Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter , Skovning , Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer 0 3 0, Serviceydelser til skovbrug , Havfiskeri , Ferskvandsfiskeri , Havbrug , Ferskvandsbrug , Indvinding af råolie , Indvinding af naturgas 0 4 0, Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme 0 1 0, Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer , Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin , Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer 0 1 0, Indvinding og agglomerering af tørv , Saltindvinding 0 5 0, Anden råstofindvinding i.a.n ,00

15 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas , Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding , Forarbejdning af svinekød , Forarbejdning af andet kød , Forarbejdning og konservering af fjerkrækød , Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter , Fremstilling af fiskemel , Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel , Forarbejdning og konservering af kartofler , Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft , Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager , Fremstilling af olier og fedtstoffer , Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer 0 8 0, Mejerier samt ostefremstilling , Fremstilling af konsumis , Fremstilling af mølleriprodukter , Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter , Industriel fremstilling af brød; kager mv , Fremstilling af friske bageriprodukter , Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv , Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer 0 2 0, Fremstilling af sukker , Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer , Forarbejdning af te og kaffe , Fremstilling af smagspræparater og krydderier , Fremstilling af færdigretter , Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad , Fremstilling af andre fødevarer i.a.n , Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr , Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr , Destillation, rektifikation og blanding af alkohol , Fremstilling af vin af druer , Fremstilling af cider og anden frugtvin , Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer 0 5 0, Fremstilling af øl , Fremstilling af malt , Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske , Fremstilling af tobaksprodukter , Forbehandling og spinding af tekstilfibre , Vævning af tekstiler , Efterbehandling af tekstiler , Fremstilling af trikotagestoffer , Fremstilling af boligtekstiler , Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler , Fremstilling af tæpper , Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer ,56

16 Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler , Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler , Fremstilling af andre tekstiler i.a.n , Fremstilling af beklædningsartikler af læder , Fremstilling af arbejdsbeklædning , Fremstilling af anden yderbeklædning , Fremstilling af underbeklædning , Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør , Fremstilling af varer af pelsskind , Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer 0 8 0, Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler , Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind 0 9 0, Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv , Fremstilling af fodtøj , Udsavning og høvling af træ , Fremstilling af finerplader og træbaserede plader , Fremstilling af sammensatte parketstave , Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt , Fremstilling af træemballage , Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer , Fremstilling af papirmasse 0 2 0, Fremstilling af papir og pap , Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap , Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap , Fremstilling af kontorartikler af papir , Fremstilling af tapet 0 4 0, Fremstilling af andre papir- og papvarer , Trykning af dagblade , Anden trykning , Prepress- og premedia-arbejde , Bogbinding og lignende serviceydelser , Reproduktion af indspillede medier , Fremstilling af koks mv , Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter , Fremstilling af industrigasser , Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 0 5 0, Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier , Fremstilling af andre organiske basiskemikalier , Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter , Fremstilling af plast i ubearbejdet form , Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter 0 9 0, Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer , Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler , Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv , Fremstilling af sprængstoffer , Fremstilling af lim 0 4 0,00

17 Fremstilling af æteriske olier , Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n , Fremstilling af kemofibre 0 5 0, Fremstilling af farmaceutiske råvarer , Fremstilling af farmaceutiske præparater , Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk , Fremstilling af andre gummiprodukter , Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast , Fremstilling af plastemballage , Fremstilling af bygningsartikler af plast , Fremstilling af andre plastprodukter , Fremstilling af planglas , Formning og forarbejdning af planglas , Fremstilling af flasker, drikkeglas mv , Fremstilling af glasfiber , Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) , Fremstilling af ildfaste produkter , Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser 0 5 0, Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler , Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande , Fremstilling af keramiske sanitetsartikler , Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele 0 5 0, Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug 0 4 0, Fremstilling af andre keramiske produkter , Fremstilling af cement , Fremstilling af kalk og gips 0 8 0, Fremstilling af byggematerialer af beton , Fremstilling af byggematerialer af gips , Fremstilling af færdigblandet beton , Fremstilling af mørtel , Fremstilling af fibercement 0 5 0, Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter , Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten , Fremstilling af slibemidler 0 6 0, Fremstilling af asfalt og tagpap , Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n , Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer , Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål , Fremstilling af stænger ved koldtrækning 0 1 0, Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning , Koldbehandling , Fremstilling af ædelmetaller , Fremstilling af aluminium , Fremstilling af bly, zink og tin 0 1 0, Fremstilling af kobber 0 2 0, Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller 0 3 0,00

18 Støbning af jernprodukter , Støbning af stålprodukter , Støbning af letmetalprodukter , Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter , Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf , Fremstilling af døre og vinduer af metal , Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg , Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal , Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler , Fremstilling af våben og ammunition , Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi , Overfladebehandling af metal , Maskinforarbejdning , Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber , Fremstilling af låse og hængsler , Fremstilling af håndværktøj , Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere , Fremstilling af letmetalemballage , Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre , Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker , Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n , Fremstilling af elektroniske komponenter og plader , Fremstilling af printplader o.l , Fremstilling af computere og ydre enheder , Fremstilling af kommunikationsudstyr , Fremstilling af elektronik til husholdninger , Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol , Fremstilling af ure , Fremstilling af høreapparater og dele hertil , Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr , Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr , Fremstilling af magnetiske og optiske media , Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere , Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater , Fremstilling af batterier og akkumulatorer , Fremstilling af lyslederkabler , Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler , Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler , Fremstilling af elektriske belysningsartikler , Fremstilling af elektriske husholdningsapparater , Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater , Fremstilling af andet elektrisk udstyr , Fremstilling af vindmøller og dele hertil , Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer 1 29 og knallerter 3, Fremstilling af hydraulisk udstyr , Fremstilling af andre pumper og kompressorer ,69

19 Fremstilling af andre haner og ventiler , Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer , Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater , Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr , Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) , Fremstilling af motordrevet håndværktøj 0 6 0, Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) , Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n , Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner , Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner , Fremstilling af andre værktøjsmaskiner , Fremstilling af maskiner til metallurgi , Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg , Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien , Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder , Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap , Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi , Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n , Fremstilling af motorkøretøjer , Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne , Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer , Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer , Bygning af skibe og flydende materiel , Bygning af både til fritid og sport , Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje 0 9 0, Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l , Fremstilling af militære kampkøretøjer , Fremstilling af motorcykler , Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer , Fremstilling af andre transportmidler i.a.n , Fremstilling af kontor- og butiksmøbler , Fremstilling af køkkenmøbler , Fremstilling af madrasser , Fremstilling af andre møbler , Prægning af mønter 0 2 0, Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter , Fremstilling af bijouteri og lignende varer , Fremstilling af musikinstrumenter , Fremstilling af sportsudstyr , Fremstilling af spil og legetøj , Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil , Fremstilling af koste og børster , Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n , Reparation af jern- og metalvarer , Reparation af maskiner , Reparation af elektronisk og optisk udstyr ,35

20 Reparation af elektrisk udstyr , Reparation og vedligeholdelse af skibe og både , Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer , Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler , Reparation af andet udstyr , Installation af industrimaskiner og -udstyr , Produktion af elektricitet , Transmission af elektricitet , Distribution af elektricitet , Handel med elektricitet , Fremstilling af gas , Distribution af gas , Handel med gas gennem rørledninger , Varmeforsyning , Vandforsyning , Opsamling og behandling af spildevand , Indsamling af ikke-farligt affald , Indsamling af farligt affald , Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald , Bortskaffelse af affald med energiproduktion , Behandling og bortskaffelse af farligt affald , Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv , Genbrug af sorterede materialer , Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse , Gennemførelse af byggeprojekter , Opførelse af bygninger , Anlæg af veje og jernbaner , Anlæg af ledningsnet , Anden anlægsvirksomhed , Nedrivning , Forberedende byggepladsarbejder , Funderingsundersøgelser , El-installation , VVS- og blikkenslagerforretninger , Anden bygningsinstallationsvirksomhed , Stukkatørvirksomhed , Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed , Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning , Malerforretninger , Glarmestervirksomhed , Anden bygningsfærdiggørelse , Tagdækningsvirksomhed , Murere , Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering , Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser , Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser ,03

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Startdato Slutdato 01/01/2012 1 14/05/2012 1 01/02/2012 2 03/05/2012 1 25/05/2012 1 01/03/2012 3 16/04/2012 1 26/06/2012 1 31/05/2012 1 01/05/2012 6

Startdato Slutdato 01/01/2012 1 14/05/2012 1 01/02/2012 2 03/05/2012 1 25/05/2012 1 01/03/2012 3 16/04/2012 1 26/06/2012 1 31/05/2012 1 01/05/2012 6 Startdato Slutdato 0/0/202 4/05/202 0/02/202 2 03/05/202 25/05/202 0/03/202 3 6/04/202 26/06/202 3/05/202 0/05/202 6 08/05/202 5/05/202 5/06/202 24/05/202 25/05/202 29/05/202 0/06/20 2 29/05/202 3/05/202

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi

Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi 2.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Konkurrence på det danske hjemmemarked gavner både forbrugerne og virksomhederne. Konkurrence fører til øget produktivitet og innovation

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 18-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

Erhvervsstruktur og definitioner

Erhvervsstruktur og definitioner 0001 Olie og gas 0500 Olie og gas 0530 Olie- og gasproducenter 0533 Efterforskning og produktion Virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning og boring efter, produktion, raffinering og forsyning

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen april 2003 2 Forord Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030. Forsidefoto: Henning Stein,

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Markedet for Facilities Management i Danmark

Markedet for Facilities Management i Danmark Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Udgiver: Center for Facilities Management

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Dansk Energi Analyse A/S Viegand & Maagøe ApS Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug Udarbejdet af: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere