Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls"

Transkript

1 Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

2 Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er det muligt at identificere mønstre og kundegrupper, som sætter dig i stand til at udvælge emner, der passer bedre til din virksomhed. Alle rettigheder til analysen forbeholdes NN Markedsdata Rapportens formål og omfang Rapporten omfatter en Profil- og markedsdækningsanalyse af din kundedatabase. Rapportens formål er at udforske kundebasen og identificere virksomhedens styrker og svagheder i markedet. Profil- og markedsdækningsanalysen giver et objektivt billede af kundebasen og illustrerer, hvor du har flest kunder og bedst fat i markedet. Analysen indeholder også identifikation af Tvillinger dvs virksomheder med samme karakteristika som den analyserede kundedatabase. Profil- og markedsdækningsanalysens anvendelse Profil- og markedsdækningsanalysen giver en generel viden om kundebasens sammensætning set i forhold til markedet. Med denne viden kan du identificere og udvælge segmentkriterier, hvor du: Har flest kunder Penetrerer markedet bedst Sidst i analysen præsenteres et udpluk af tvillingeemnerne. En liste med emnerne kan tilkøbes. Vigtig information Grafer og tabeller, der viser antal kunder, fortæller ikke noget om, hvilke kunder din virksomhed har bedst fat i. De bør derfor ikke bruges til emnegenerering og segmentdannelse. Antallet af kunder sammenholdt med det totale marked giver grundlaget for beregning af din dækning i markedet. Vi anbefaler, at disse grafer og tabeller benyttes til emnegenerering og segmentering.

3 Selskabsform Kode Selskabsform Kunder DK Dækning i % 10 Enkeltmandsvirksomhed ,53 EMV 80 Anpartsselskab ,25 ApS 60 Aktieselskab ,68 A/S 115 Frivillig forening , Forening ,75 30 Interessentskab , Primærkommune ,70 90 Fond , Øvrige virksomhedsformer , Anden udenlandsk virksomhed ,48 40 Kommanditselskab , Folkekirkelige institutioner , Forening eller selskab med begrænset ansvar , Erhvervsdrivende fond , Statslig administrativ enhed , Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar , Andelsselskab (-forening) , Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties , Region ,74 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab , Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab , Enhed under oprettelse i Erhvervs- og Selskabsstyr Partrederi ,71 20 Dødsbo Uoplyst virksomhedsform Filial af udenlandsk virksomhed med begrænset ansv Europæisk Økonomisk Firmagruppe SE-selskab Filial af anden udenlandsk virksomhedsform Fast forretningssted af Europæisk økonomisk Firmag I dette afsnit fordeles kundebasen på selskabsform. Der findes 29 selskabsformer i Danmark, som indeholder aktive virksomheder. Først og fremmest er det interessant at se, hvor mange kunder du har i de tre største selskabsformer: Enkeltmandsvirksomheder, A/S og ApS, A/S; 3969 ApS; 6353 EMV; 7179 EMV ApS A/S Store andele af A/S er og ApS er, der begge har lovbestemt kapitalkrav, er et typisk tegn på en stabil kundebase.

4 Selskabsform Kode Selskabsform Kunder DK Dækning i % 60 Aktieselskab , Erhvervsdrivende fond ,12 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab , Øvrige virksomhedsformer ,46 80 Anpartsselskab , Statslig administrativ enhed , Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar ,73 10 Enkeltmandsvirksomhed ,53 30 Interessentskab , Forening eller selskab med begrænset ansvar ,06 Markedsmæssig styrke bestemmes ikke ud fra, hvor mange kunder du har inden for den enkelte selskabsform, men derimod ud fra hvor stor en andel af det totale marked, du har fat i. Top10 Selskabsformer - Dækning i %,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Aktieselskab Erhvervsdrivende fond Kommanditaktieselskab/Partnerselsk Øvrige virksomhedsformer Anpartsselskab Statslig administrativ enhed Andelsselskab (-forening) med Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab Forening eller selskab med Top 10 selskabsformer identificerer, hvilke selskabsformer du har bedst fat i. Det er inden for toppen af disse selskabsformer, at du kan udvælge emner til salg og markedsføring

5 Uoplyst Ansatte Kode Antal Ansatte Kunder DK Dækning i % B ,81 C ,96 D ,62 E ,56 F ,55 G ,16 H ,62 I ,80 J ,62 K ,67 L ,18 M Uoplyst ,84 I dette afsnit belyses kundernes størrelse målt på antal ansatte. En fordeling af kundebasen baseret på antallet af ansatte viser, at du har en del mindre virksomheder som kunder ,0 9000,0 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0,0 Antal Ansatte Kunder Dækning i % Bemærk, at selvom en virksomhed har forholdsvis mange små kunder målt på antal ansatte, er det ikke ensbetydende med en styrke blandt små virksomheder. For at evalurere hvilken størrelse af virksomheder, man har bedst fat i, må fordelingen holdes op imod alle danske virksomheder. Den grønne streg i diagrammet til venstre viser hvilken størrelse virksomheder du har bedst fat i i markedet. B C D E F G H I J K L M INFO - På landsplan finder vi, at ca. 69 % af alle danske virksomheder har 0 eller 1 ansatte.

6 Brancher - kundefordeling NACE Brancher Kunder I % Kumulativ % Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om 843 driftsledelse 4,22 4, Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 523 2,62 6, Computerprogrammering 521 2,61 9, Uoplyst 380 1,90 11, Ikke-finansielle holdingselskaber 366 1,83 13, Reklamebureauer 357 1,79 14, Detailhandel fra postordreforretninger 353 1,77 16, Udlejning af erhvervsejendomme 327 1,64 18, Andre organisationer og foreninger i.a.n ,54 19, Bogføring og revision; skatterådgivning 272 1,36 21, Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 258 1,29 22, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 254 1,27 23, Anden undervisning i.a.n ,19 25, Autoreparationsværksteder mv ,12 26, Ikke-specialiseret engroshandel 206 1,03 27, El-installation 186 0,93 28, Tøjforretninger 175 0,88 28, VVS- og blikkenslagerforretninger 173 0,87 29, Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n ,84 30, Anden it-servicevirksomhed 162 0,81 31, Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 162 0,81 32, Engroshandel med computere, ydre enheder og 159 software0,80 33, Restauranter 159 0,80 33, Arkitektvirksomhed 159 0,80 34, Kommunikationsdesign og grafisk design 157 0,79 35,45 I Danmark er alle virksomheder inddelt i 730 brancher ud fra det internationale standard NACE-kode system. NACE-kode systemets 6-cifrede brancher indeler virksomheder med en detaljegrad, som gør det muligt at identificere en virksomheds primære arbejdsområde. Branchetabellen viser de top 25 brancher, du har flest kunder i. Akkumuleret set indeholder disse 25 brancher en meget stor andel af din kundedatabase. NN Markedsdata anbefaler, at du benytter markedsdækningen som udvælgelseskriterie. Top 25 markedsdækningstabellen finder du på næste side.

7 Brancher - markedsdækning Dyrkning af ris Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning Fremstilling af motorcykler Fremstilling af militære kampkøretøjer Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af ure Fremstilling af keramiske sanitetsartikler Fremstilling af malt Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen 2 computere 8 og ydre enheder) Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk 8udstyr Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater Fremstilling af planglas Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter Transport af passagerer ad indre vandveje Fremstilling af elektriske husholdningsapparater Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen 1 beklædningsartikler Fremstilling af sprængstoffer Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er 13 mv Fremstilling af finerplader og træbaserede plader Fremstilling af papir og pap Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk 7 og elektroterapeutisk udstyr Det er inden for disse top 25 brancher, at du har bedst fat i markedet, idet en stor andel af virksomhederne har udvist behov for dine produkter og har fundet vej til din kundedatabase. Kundefordelingen på brancher er den vigtigste indikator for styrke i markedet. Den er en uundværlig faktor, når du skal segmentere din kundedatabase eller generere emner til salg og marketing kampagner. Hvis de viste 25 brancher ikke indeholder nok emner til f.eks. en Direkt Marketing kampagne, kan man i appendiks se den komplette brancheliste. Listen indeholder alle brancher og deres tilhørende antal kunder, virksomheder total og dækningsprocenter. Branchelisten viser også, hvor du ingen kunder har. Som udgangspunkt er disse brancher og virksomheder mindre interessante - med mindre du kan identificere brancher, som af strategiske årsager er værd at angribe.

8 Kommuner - kundefordeling - Antal Kunder i Kommunen 0 (Ingen kunder) Den geografiske fordeling viser, hvor i Danmark du har flest kunder. Kunder pr. kommune bruges primært til at identificere områder, man har glemt eller udeladt af strategiske årsager. Antallet af kunder inden for en kommune hænger normalt sammen med kommunens størrelse. Derfor er det vigtigt, at man benytter markedsdækningskortet på næste side til at identificere styrker og potentiale i markedet.

9 Kommuner - markedsdækning - Markedsdækning i % 0 (Ingen kunder) 0,01-2,12 2,13-2,74 2,75-3,15 3,16-7,27 Den geografiske penetration viser, hvor du bedst fat i markedet. Kortet bruges til at identificere, hvilke dele af landet du står stærkest i, men også hvor du har en lav markedspenetration. Dårlig penetrering af markedet kan skyldes: At virksomhederne i området ikke har behov for produktet Manglende salgsindsats eller distribution At konkurrenterne står stærkt i området I forbindelse med emnegenerering til salg og marketing bør man overveje om der er områder man kan fravælge. Alt andet lige er det sværere at konvertere emner til kunder i områder med lav markedsdækning - specielt hvis lav markedsdækning skyldes faktorer som manglende lokal tilstædeværelse.

10 Kommuner - markedsdækning Kode Kommune Kunder DK Dækning i % 621 Kolding , Vejen , Fredericia , Vallensbæk , Hørsholm , Solrød , Ishøj , Vejle , Middelfart , Brøndby , Herlev , Allerød , Hvidovre , Helsingør , Billund , Odense ,4 157 Gentofte , Nyborg , Aabenraa , Albertslund , Esbjerg , Rødovre , Rudersdal , Slagelse , Fredensborg ,15 Top 25 kommunetabellen illustrerer de 25 bedst penetrerede kommuner.

11 Én-til-én tvillinger Virksomheder, der minder om dine nuværende kunder, kaldes for tvillinger. Disse tvillinger har samme karakteristika som kunderne i databasen. Vi forventer derfor også,at de har samme grundlæggende behov. Tvillinger identificeret i denne analyse har følgende tilfældes med dine kunder: Branche målt på 6 cifret NACE-kode Antal Ansatte målt på CVR niveau Selskabsform Geografi hele Danmark Resultatet er en liste af tvillinger til din kundebase med samme karakteristika og behov som de enkelte kunder i databasen. Uvælgelsesalgoritmen én-til-én gør det muligt at angive hvilken kunde i din kundebase, der har genereret de enkelte Tvillinger. Ud fra tvillingens navn finder du navnet på den kunde, som tvillingen minder mest om. Tvilling_Segment Antal A-Tvillinger: 5570 B-Tvillinger: C-Tvillinger: D-Tvillinger: I ALT Du kan med fordel distribuere tvillingerne til den salgskonsulent, som i forvejen servicerer kunden og dermed har den største indsigt og erfaring i salg til denne type virksomhed.

12 Én-til-én tvillinger - eksempel Kunden Tvilling - stamdata Kunde og tvillinge segment Segment penetration Kundedata Juridisk Navn Adresse Postnr Bynavn Ansatte Nacetekst Virksomhedsform Kunder Dk DækningIndex Partner IT Østjylland A.W. Faber-Castell ApS Tonsbakken Nordic ApS Skovlunde 5-9 Engroshandel med Anpartsselskab andre kontormaskiner 6og andet 10 kontorudstyr Partner IT Østjylland OSP ApS Industriparken Nørager 5-9 Engroshandel med Anpartsselskab andre kontormaskiner 6og andet 10 kontorudstyr Partner IT Østjylland Office ApS Partner ApSVandmanden 10B9200 Aalborg SV5-9 Engroshandel med Anpartsselskab andre kontormaskiner 6og andet 10 kontorudstyr Singad Pharma ApS Pharma-Skan ApS Adelgade Skanderborg10-19 Engroshandel med Anpartsselskab medicinalvarer og sygeplejeartikler , Singad Pharma ApS Medidyne ApS Skodsborgvej Nærum Engroshandel med Anpartsselskab medicinalvarer og sygeplejeartikler , Singad Pharma ApS Linvatec Denmark Roskildevej ApS Albertslund10-19 Engroshandel med Anpartsselskab medicinalvarer og sygeplejeartikler , Rice A/S Depeche & Co A/SIslandsvej Horsens Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Rice A/S Dymak A/S Holkebjergvej Odense SV10-19 Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Rice A/S Marinus K. En-Gros Strømøvej A/S Horsens Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Rice A/S Andreas Holms Eftf. Maglebjergvej A/S Kongens Lyngby Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Rice A/S SIA Danmark A/S Rugvænget Taastrup Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Agramkow Fluid Scanlaf Systems A/S A/S Industrivej Lynge Fremstilling af udstyr Aktieselskab til måling, afprøvning, 4 navigation 8 og 50kontrol 648 Agramkow Fluid Teledyne Systems Reson A/S A/SFabriksvangen Slangerup Fremstilling af udstyr Aktieselskab til måling, afprøvning, 4 navigation 8 og 50kontrol 648 Agramkow Fluid Pr Systems Electronics A/S A/S Lerbakken Rønde Fremstilling af udstyr Aktieselskab til måling, afprøvning, 4 navigation 8 og 50kontrol 648 Carstens MC ApSCustom Cycles, Harley Brændstrup - Davidson Røddingvej ApS 6630 Rødding Salg, vedligeholdelse Anpartsselskab og reparation af motorcykler 4 8 og reservedele og tilbehør he Carstens MC ApSteven's Mc Shop ApS Starup Alle Kastrup 5-9 Salg, vedligeholdelse Anpartsselskab og reparation af motorcykler 4 8 og reservedele og tilbehør he Carstens MC ApSE. Bruun-Larsen & Vesterbro Søn ApS Odense C 5-9 Salg, vedligeholdelse Anpartsselskab og reparation af motorcykler 4 8 og reservedele og tilbehør he Carstens MC ApSMcmc ApS Krakasvej Hillerød 5-9 Salg, vedligeholdelse Anpartsselskab og reparation af motorcykler 4 8 og reservedele og tilbehør he Chocoma ApS Source Technology Albuen ApS 56B 6000 Kolding 2-4 Fremstilling af maskiner Anpartsselskab til føde-, drikke- 3og tobaksvareindustrien Chocoma ApS Pt. Industry ApS Vennelystvej Tarm 2-4 Fremstilling af maskiner Anpartsselskab til føde-, drikke- 3og tobaksvareindustrien Chocoma ApS Ovn & Maskinservice Ringbakken ApS Stenløse 2-4 Fremstilling af maskiner Anpartsselskab til føde-, drikke- 3og tobaksvareindustrien Øjenklinikken I Rungsted Speciallæge V/ Claus Ole Dithmer Lygten Christoffersen 2C 4 TH 2400 København 5 NV - 9 Praktiserende speciallæger Enkeltmandsvirksomhed Øjenklinikken I Rungsted Læge Kirsten V/ Ole Nørgaard Dithmer Magnoliavej Frederiksberg 5-9 Praktiserende speciallæger Enkeltmandsvirksomhed Øjenklinikken I Rungsted Midtjyske V/ Øjenklinik Ole Dithmer Fredensgade V/ Jens Aagaard 4 st7400 Herning 5-9 Praktiserende speciallæger Enkeltmandsvirksomhed I. C. Lauvring A/S Bloomingville A/S Lene Haus Vej Ikast Engroshandel med Aktieselskab kufferter og lædervarer , Én-til-én tvillingerne har samme antal ansatte, brancher og selskabsform som den kunde, der danner baggrund for udvælgelsen. Under "segment penetration" kan du se, hvor mange kunder du har i samme segment, det samlede antal virksomheder i DK, segmentets penetration samt et indeks for, hvor attraktiv tvillingen er for din virksomhed.

13 Næste skridt Vi håber, at analysen har hjulpet dig til et mere indgående kendskab til dine kunder Hvis du vil vide mere om dine kunder, kan NN Markedsdata bl.a. hjælpe med nedenstående: Når man bearbejder kolde emner i markedet (dvs. virksomheder der højest sandsynligt ikke kender din virksomhed endnu), er der flere muligheder for at skabe den initielle dialog. Ved Direct Mail kampagner anbefaler NN Markedsdata, at du følger op telefonisk til de virksomheder, der ikke responderer af sig selv. Vi anbefaler også, at man ikke sender flere breve ud, end man kan nå at følge op på inden for en uge. Berigelse med telefonnummer, firmadata og variable fra OIS,CVR mm. Integrering af virksomhedsdata til dit CRM- eller ERPsystem Datamining, der estimerer virksomheders værdi eller krydssalgspotentiale Loyalitetsanalyse, der minimerer kundeafgang Cameo medie- og holdningsanalyser

14 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø , Dyrkning af ris , Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde , Dyrkning af tobak 0 1 0, Dyrkning af tekstilplanter 0 1 0, Dyrkning af andre etårige afgrøder , Dyrkning af druer , Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter , Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder , Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer 0 4 0, Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter , Dyrkning af andre flerårige afgrøder , Planteformering , Avl af malkekvæg , Avl af andet kvæg og bøfler , Avl af heste og dyr af hestefamilien , Avl af kameler og dyr af kamelfamilien 0 1 0, Avl af får og geder , Avl af smågrise , Produktion af slagtesvin , Fjerkræavl , Kenneler , Avl af pelsdyr mv , Blandet drift , Serviceydelser i forbindelse med planteavl , Serviceydelser i forbindelse med husdyravl , Forarbejdning af afgrøder efter høst , Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd , Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed , Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter , Skovning , Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer 0 3 0, Serviceydelser til skovbrug , Havfiskeri , Ferskvandsfiskeri , Havbrug , Ferskvandsbrug , Indvinding af råolie , Indvinding af naturgas 0 4 0, Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme 0 1 0, Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer , Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin , Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer 0 1 0, Indvinding og agglomerering af tørv , Saltindvinding 0 5 0, Anden råstofindvinding i.a.n ,00

15 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas , Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding , Forarbejdning af svinekød , Forarbejdning af andet kød , Forarbejdning og konservering af fjerkrækød , Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter , Fremstilling af fiskemel , Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel , Forarbejdning og konservering af kartofler , Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft , Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager , Fremstilling af olier og fedtstoffer , Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer 0 8 0, Mejerier samt ostefremstilling , Fremstilling af konsumis , Fremstilling af mølleriprodukter , Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter , Industriel fremstilling af brød; kager mv , Fremstilling af friske bageriprodukter , Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv , Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer 0 2 0, Fremstilling af sukker , Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer , Forarbejdning af te og kaffe , Fremstilling af smagspræparater og krydderier , Fremstilling af færdigretter , Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad , Fremstilling af andre fødevarer i.a.n , Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr , Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr , Destillation, rektifikation og blanding af alkohol , Fremstilling af vin af druer , Fremstilling af cider og anden frugtvin , Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer 0 5 0, Fremstilling af øl , Fremstilling af malt , Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske , Fremstilling af tobaksprodukter , Forbehandling og spinding af tekstilfibre , Vævning af tekstiler , Efterbehandling af tekstiler , Fremstilling af trikotagestoffer , Fremstilling af boligtekstiler , Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler , Fremstilling af tæpper , Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer ,56

16 Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler , Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler , Fremstilling af andre tekstiler i.a.n , Fremstilling af beklædningsartikler af læder , Fremstilling af arbejdsbeklædning , Fremstilling af anden yderbeklædning , Fremstilling af underbeklædning , Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør , Fremstilling af varer af pelsskind , Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer 0 8 0, Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler , Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind 0 9 0, Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv , Fremstilling af fodtøj , Udsavning og høvling af træ , Fremstilling af finerplader og træbaserede plader , Fremstilling af sammensatte parketstave , Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt , Fremstilling af træemballage , Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer , Fremstilling af papirmasse 0 2 0, Fremstilling af papir og pap , Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap , Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap , Fremstilling af kontorartikler af papir , Fremstilling af tapet 0 4 0, Fremstilling af andre papir- og papvarer , Trykning af dagblade , Anden trykning , Prepress- og premedia-arbejde , Bogbinding og lignende serviceydelser , Reproduktion af indspillede medier , Fremstilling af koks mv , Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter , Fremstilling af industrigasser , Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 0 5 0, Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier , Fremstilling af andre organiske basiskemikalier , Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter , Fremstilling af plast i ubearbejdet form , Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter 0 9 0, Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer , Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler , Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv , Fremstilling af sprængstoffer , Fremstilling af lim 0 4 0,00

17 Fremstilling af æteriske olier , Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n , Fremstilling af kemofibre 0 5 0, Fremstilling af farmaceutiske råvarer , Fremstilling af farmaceutiske præparater , Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk , Fremstilling af andre gummiprodukter , Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast , Fremstilling af plastemballage , Fremstilling af bygningsartikler af plast , Fremstilling af andre plastprodukter , Fremstilling af planglas , Formning og forarbejdning af planglas , Fremstilling af flasker, drikkeglas mv , Fremstilling af glasfiber , Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) , Fremstilling af ildfaste produkter , Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser 0 5 0, Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler , Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande , Fremstilling af keramiske sanitetsartikler , Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele 0 5 0, Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug 0 4 0, Fremstilling af andre keramiske produkter , Fremstilling af cement , Fremstilling af kalk og gips 0 8 0, Fremstilling af byggematerialer af beton , Fremstilling af byggematerialer af gips , Fremstilling af færdigblandet beton , Fremstilling af mørtel , Fremstilling af fibercement 0 5 0, Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter , Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten , Fremstilling af slibemidler 0 6 0, Fremstilling af asfalt og tagpap , Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n , Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer , Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål , Fremstilling af stænger ved koldtrækning 0 1 0, Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning , Koldbehandling , Fremstilling af ædelmetaller , Fremstilling af aluminium , Fremstilling af bly, zink og tin 0 1 0, Fremstilling af kobber 0 2 0, Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller 0 3 0,00

18 Støbning af jernprodukter , Støbning af stålprodukter , Støbning af letmetalprodukter , Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter , Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf , Fremstilling af døre og vinduer af metal , Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg , Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal , Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler , Fremstilling af våben og ammunition , Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi , Overfladebehandling af metal , Maskinforarbejdning , Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber , Fremstilling af låse og hængsler , Fremstilling af håndværktøj , Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere , Fremstilling af letmetalemballage , Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre , Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker , Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n , Fremstilling af elektroniske komponenter og plader , Fremstilling af printplader o.l , Fremstilling af computere og ydre enheder , Fremstilling af kommunikationsudstyr , Fremstilling af elektronik til husholdninger , Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol , Fremstilling af ure , Fremstilling af høreapparater og dele hertil , Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr , Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr , Fremstilling af magnetiske og optiske media , Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere , Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater , Fremstilling af batterier og akkumulatorer , Fremstilling af lyslederkabler , Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler , Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler , Fremstilling af elektriske belysningsartikler , Fremstilling af elektriske husholdningsapparater , Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater , Fremstilling af andet elektrisk udstyr , Fremstilling af vindmøller og dele hertil , Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer 1 29 og knallerter 3, Fremstilling af hydraulisk udstyr , Fremstilling af andre pumper og kompressorer ,69

19 Fremstilling af andre haner og ventiler , Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer , Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater , Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr , Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) , Fremstilling af motordrevet håndværktøj 0 6 0, Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) , Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n , Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner , Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner , Fremstilling af andre værktøjsmaskiner , Fremstilling af maskiner til metallurgi , Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg , Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien , Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder , Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap , Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi , Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n , Fremstilling af motorkøretøjer , Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne , Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer , Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer , Bygning af skibe og flydende materiel , Bygning af både til fritid og sport , Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje 0 9 0, Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l , Fremstilling af militære kampkøretøjer , Fremstilling af motorcykler , Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer , Fremstilling af andre transportmidler i.a.n , Fremstilling af kontor- og butiksmøbler , Fremstilling af køkkenmøbler , Fremstilling af madrasser , Fremstilling af andre møbler , Prægning af mønter 0 2 0, Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter , Fremstilling af bijouteri og lignende varer , Fremstilling af musikinstrumenter , Fremstilling af sportsudstyr , Fremstilling af spil og legetøj , Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil , Fremstilling af koste og børster , Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n , Reparation af jern- og metalvarer , Reparation af maskiner , Reparation af elektronisk og optisk udstyr ,35

20 Reparation af elektrisk udstyr , Reparation og vedligeholdelse af skibe og både , Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer , Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler , Reparation af andet udstyr , Installation af industrimaskiner og -udstyr , Produktion af elektricitet , Transmission af elektricitet , Distribution af elektricitet , Handel med elektricitet , Fremstilling af gas , Distribution af gas , Handel med gas gennem rørledninger , Varmeforsyning , Vandforsyning , Opsamling og behandling af spildevand , Indsamling af ikke-farligt affald , Indsamling af farligt affald , Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald , Bortskaffelse af affald med energiproduktion , Behandling og bortskaffelse af farligt affald , Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv , Genbrug af sorterede materialer , Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse , Gennemførelse af byggeprojekter , Opførelse af bygninger , Anlæg af veje og jernbaner , Anlæg af ledningsnet , Anden anlægsvirksomhed , Nedrivning , Forberedende byggepladsarbejder , Funderingsundersøgelser , El-installation , VVS- og blikkenslagerforretninger , Anden bygningsinstallationsvirksomhed , Stukkatørvirksomhed , Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed , Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning , Malerforretninger , Glarmestervirksomhed , Anden bygningsfærdiggørelse , Tagdækningsvirksomhed , Murere , Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering , Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser , Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser ,03

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS)

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS) Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012 Input fil: 123Kundefil.txt Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag 1: Interview med Comwell Aarhus Har du kendskab til, hvilke muligheder der er for opkvalificering/ videre uddannelse indenfor oplevelsesøkonomi, der

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1893 DA 29.04.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1893/2006 af 20. december

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre BEK nr 1093 af 11/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. j.nr. SNS-100-00112 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgrænsning

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Kvartalsoversigt for virksomhedsvendt aktivering 1. kvartal 2014

Kvartalsoversigt for virksomhedsvendt aktivering 1. kvartal 2014 33373198 Andresen Towers A/S Privat sektor Fremstilling af vindmøller og dele 0 ansatte Nyborg Uddannelseshjælp Virksomhedspraktik 01/01/2014 07/02/2014 hertil 14814086 Handelsselskabet Af 19/3 Privat

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd. Årsrapport august 2014

Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd. Årsrapport august 2014 Stevns Årsrapport august 2014 Samarbejdsaftale Stevns Kommune og Stevns Rapport for 1. halvår 2014 1 RAPPORTERING PÅ SAMARBEJDSAFTALEN AUGUST 2014 Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns er på

Læs mere

Header text Total markedsanalyse

Header text Total markedsanalyse Firmanavn SoftInform ApS Kilde Salesoptimizer DK med Greens data Dato 31. december 2011 fil testfile.xlsx Indhold Resultat af emneprioritering...2 sudvælgelsens resultat...2 sanalyse på Firmatype...2 sanalyse

Læs mere

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik - et hurtigt overblik Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik Der er 658 arbejdssteder 83% af disse arbejdssteder er hovedselskaber, mens 17% filialer 182 arbejdssteder er inden for anden engroshandel,

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival?

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forskydninger i antal let af i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Dette analysenotat ser på udviklingen

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2006 KOM(2006) 39 endelig 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang november 206 NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-205 Knap 9.800 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Dansk Branchekode 2007

Dansk Branchekode 2007 Dansk Branchekode 2007 Kompendium - Nøgle mellem DB03 og - Brancheoversigt - Standardgrupperinger Dansk Branchekode 2007 Kompendium Udgivet af Danmarks Statistik 2. oplag, 200 stk Juni 2007 Printet hos

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07)

Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07) Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07) Branchefællesskab for Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig administration Branchekode DB 07 - Navn på branchekode

Læs mere

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse køkkenmedhjælper 5 17 2 4 4 9 5 6 4 6 4 9 7 82 pædagogmedhjælper 25 2 1 3 10 11 9 4 5 2 3 75 butiksmedhjælper 1 16 2 8 2 7 6 3 3 5 5 13 3 74 pedelmedhjælper

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990R3037 DA 01.01.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik 4.kvartal 2012

Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik 4.kvartal 2012 Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik 4.kvartal 2012 CVR-nr Virksomhedsnavn Branche Antal ansatte (CVR) Ydelse Ordning Startdato Slutdato Stillingsbetegnelse 29188955 Bo- Og Værestedet

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 755 endelig 2007/0256 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den statistiske nomenklatur

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND...

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

KLV-lister for RAR Fyn, 3. kvartal 2016

KLV-lister for RAR Fyn, 3. kvartal 2016 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse køkkenmedhjælper 1 2 1 3 1 7 18 5 38 kontorassistent 2 5 5 4 17 4 1 38 butiksassistent 2 2 1 1 2 1 19 2 30 lager- og logistikmedarbejder 5 3 1 2 2 16 29 butiksmedhjælper

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der får job og dermed forlader kontanthjælpssystemet, er nogenlunde uændret siden 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Konkursanalyse, september 2016

Konkursanalyse, september 2016 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, september 2016 Der har i september 2016 været 430 konkurser, hvilket er en stigning på 87,8 % sammenlignet med september 2015, hvor der var 229 konkurser.

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs erhvervskunder Indhold 1. INDLEDNING...2 1.1 Rapportens formål og omfang... 2 1.2 Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse... 2 1.3 Analysegrundlag...

Læs mere

Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm

Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm PRESSEMEDDELELSE 1.maj 2009 Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm Østjylland og Bornholm er de to områder i Danmark, der har oplevet den største stigning i antallet af konkurser de seneste 12 måneder.

Læs mere

Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder

Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder 16.november 2009 FAKTAARK Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder 1. Resumé fra pressemeddelelse Flere virksomheder end nogensinde før er truet af konkurs. Særligt virksomheder i hovedstadsområdet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Konkurskurven flader ud Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv er ved at stabilisere sig. 469 virksomheder gik konkurs i januar, og antallet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010

PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010 PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Antallet af konkurser slår alle rekorder Det er historisk hårde tider i dansk erhvervsliv: 656 virksomheder gik konkurs i marts 35 pct. flere

Læs mere

Evaluering Klog hverdagsmad

Evaluering Klog hverdagsmad Oplæg til evaluering af Klog hverdagsmad Region Midtjyllands fødevaresatsning Baggrund Formålet med Region Midtjyllands fødevaresatsning er at sikre en fortsat udvikling, innovation og konkurrenceevne

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009 PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 20 Nye konkurstal fra Experian: Højeste antal konkurser nogensinde 599 danske virksomheder er gået konkurs i november måned. Det er det højeste antal virksomheder, der

Læs mere

KLV-lister for RAR Fyn, 4. kvartal 2015

KLV-lister for RAR Fyn, 4. kvartal 2015 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse pædagogmedhjælper 5 1 2 2 4 37 11 62 kontorassistent 1 2 3 2 4 37 11 60 køkkenmedhjælper 2 2 2 1 4 23 9 2 45 butiksassistent 6 4 1 5 13 5 34 butiksmedhjælper

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Flere konkurser i februar 533 virksomheder gik konkurs i februar 16 pct. flere end i februar sidste år, hvor 460 virksomheder måtte dreje

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 5002/5005-0038 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010

PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010 PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Mange konkurser i april 575 virksomheder gik konkurs i april en stigning på godt 26 pct. i forhold til april måned sidste år, hvor 455 virksomheder

Læs mere

Højeste antal konkurser siden 1994

Højeste antal konkurser siden 1994 PRESSEMEDDELELSE 4. august 2008 Stigningen i konkurser fortsætter: Højeste antal konkurser siden 1994 Nye tal fra kredit- og analysevirksomheden Experian viser, at juli har slået alle rekorder for konkurser

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Antallet af konkurser falder igen

Antallet af konkurser falder igen PRESSEMEDDELELSE De mørke skyer over dansk erhvervsliv er ved at lette: Antallet af konkurser falder igen 4. august 20 I juli måned er 457 virksomheder gået konkurs. Det er dermed anden måned i træk, at

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( )

B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( ) B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( 2 0 1 7 ) Alvorlige arbejdsulykker ved fald, gliden og snublen - Hvad viser tallene? 27. juni 2017 Figur 1: Anmeldte alvorlige arbejdsulykker

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere