StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til VAC/50 Hz SV SV SV SV SV SV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017"

Transkript

1 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning USA Europa +31 (0) til VAC/50 Hz SV SV SV SV SV SV SV SV SV Referencevejledningen indeholder oplysninger om, hvordan Ergotrons StyleView Power System (SPS) installeres og betjenes. Læs vejledningen, så du får et godt kendskab til StyleView Power Systemets funktioner samt til vigtige krav vedrørende vedligeholdelse og sikkerhed. Gem denne vejledning, så du fremover kan slå op i den og se vigtige oplysninger om at holde strømforsyningsbatteriet opladet og omfattet af garantien. Oversigt over faresymboler...2 Sikkerhedsmæssige forholdsregler...3 Specifikationer...5 Opstartsvejledning...6 Løbende batteriopladninger...9 RUI (dvs. Remote User Interface) Sådan udskiftes batteriet Sådan opbevares arbejdsvognen Fejlfinding Garantioplysninger Set forfra Standerrørsmonteret RUI (dvs. Remote User Interface) Set forfra RUI s tilslutninger 3 AC udgangsstik Set bagfra Indbygget ledningsspole 55 AH batteri 1 af 18

2 Oversigt over faresymboler Betydningen af de symboler, der ses i denne vejledning, på arbejdsvognen eller på strømforsyningssystemet Disse symboler henleder din opmærksomhed på en sikkerhedsmæssig tilstand, der kræver din opmærksomhed. Du skal kunne genkende og forstå betydningen af følgende sikkerhedsfarer, hvis du støder på dem på arbejdsvognen eller i dens dokumentation (dvs. referencevejledningen). Farve Symbol Signalord Fareniveau Rød Orange Gul Uden Rød. Orange eller Gul FARE ADVARSEL FORSIGTIG FORSIGTIG Elektrisk Er tegn på en umiddelbart livsfarlig situation, der medfører døden eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. Er tegn på en potentielt livsfarlig situation, der kan medføre døden eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. Er tegn på en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate personskader, hvis den ikke undgås. Anvendt uden symbol for sikkerhedsadvarsel vises der en potentielt farlig situation, der kan medføre tingskader, hvis den ikke undgås. Er tegn på en umiddelbart forestående elektrisk fare, der kan medføre personskader, brand og/eller døden, hvis den ikke undgås. Vedledning i identifikation af farligt materiale Se herunder for at få generelle identifikationsoplysninger. BEMÆRK: Der kan rekvirer Farve Type Nummer Niveau Beskrivelse 4 Yderst Yderst giftig - kan være dødelig ved kortvarig eksponering. Der kræves særligt beskyttelsesudstyr. Blå Rød Helbred Brandfare 3 Svært Giftig - undgå indånding eller berøring med huden 2 Moderat Moderat giftig - kan være skadelig, hvis det indåndes eller absorberes. 1 Lidt Lidt giftig - kan forårsage en let irritation. 0 Minimalt Alle kemikalier er i nogen grad giftige. 4 Yderst Yderst brandfarlig gas eller væske. Flammepunkt under 23 C. 3 Svært Brandfarlig - Flammepunkt C. 2 Moderat Antændelig - Kræver moderat opvarmning for at antændes. Flammepunkt C. 1 Lidt Lidt antændelig - Kræver kraftig opvarmning for at antændes. 0 Minimalt Brænder ikke under normale omstændigheder. 4 Yderst Eksplosiv ved stuetemperatur. 3 Svært Kan eksplodere ved stød, ved opvarmning på begrænset plads eller blandet med vand. Gul Reaktivitet 2 Moderat Ustabil, kan reagere sammen med vand Hvid Beskyttende Udstyr 1 Lidt Kan reagere, hvis det opvarmes eller blandes med vand. 0 Minimalt Normalt stabil, reagerer ikke sammen med vand. Kendes ikke Varierer Varierer 2 af 18

3 Sikkerhedsmæssige forholdsregler Power System- Overhold disse advarselsudsagn. BEMÆRK: Overholdes disse anvisninger ikke, kan produktets garanti blive ugyldig, læs oplysningerne om garantien på side 18. Strømforsyningssystemet er kun udformet til at give strøm til udstyr, der er monteret på arbejdsvognen. Udstyr, der ikke er monteret på arbejdsvognen, må ikke tilsluttes strømforsyningssystemets stikdåser. Kobl ikke udstyr, der er monteret på arbejdsvognen, direkte til en strømkilde, der ikke er monteret på arbejdsvognen. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. Ledningen, der kan trækkes tilbage, strømforsyningssystemet og arbejdsvognen må kun anvendes INDEN DØRE. BETJEN DET ALDRIG UDENDØRS. Undersøges hver gang inden brug af ledningen, der kan trækkes tilbage; ANVEND ALDRIG LEDNINGEN, HVIS DEN ER BESKADIGET. Tilslut ALDRIG mere end det specificerede antal watt til ledningen, der kan trækkes tilbage. Lad IKKE ledningen, der kan trækkes tilbage, føres gennem døråbninger, hen over vægge eller gulve. Sæt stikket på ledningen, der kan trækkes tilbage, helt ind i stikdåsen. Den må ikke tages ud at stikket ved at trække i selve ledningen. Metaltænder eller -ben til ledningen, der kan trækkes tilbage, må IKKE fjernes, bøjes eller ændres. Tryk IKKE for hårdt, når der tilkobles. Hold ledningen, der kan trækkes tilbage, væk fra vand. LEDNINGEN PÅ IKKE TILSLUTTES EN STIKDÅSE, HVIS DEN ER VÅD. BETJEN IKKE STRØMFORSYNINGSSYSTEMET, HVIS DET ER VÅDT. Hold børn væk fra ledningen, der kan trækkes tilbage. Ledningen, der kan trækkes tilbage, må IKKE tilsluttes en forlængerledning. LAD IKKE LEDNINGEN BLIVE OVEROPHEDET. Genstande må ikke køres, slæbes eller placeres hen over ledningen, der kan trækkes tilbage. Man må IKKE stå eller gå på ledningen, der kan trækkes tilbage. ADVARSEL OM DUG: Der kan dannes kondens inde i arbejdsvognen, når den flyttes pludseligt fra et koldt til et varmt eller fugtigt sted. I så tilfælde må denne enhed ikke anvendes i ca. 2 timer, før man er sikker på, at al kondensdannelse er væk igen. ADVARSEL: Batteriets strømpoler må ikke korsluttes. Det kan medføre alvorlige personskader, og batteriet skades permanent. Batteriet flyttes eller løfte ved at tage det op i sin holder. ANBEFALING 65; ADVARSEL: Batteriets stolper, poler og lignende tilbehør indeholder bly og blykomponenter, som er kemikalier, man ved er kræftfremkaldende og skader evnen til at få børn. Vask hænder efter håndteringen. Inden der repareres, sluk for alt monteret udstyr, tag arbejdsvognens elledning ud af vægstikket, deaktivér ved RUI og løsn RUI'ens kabler fra stikdåserne på udgangsboksens side. BLY; BATTERIET SKAL GENBRUGES. Uegnet til brug på ethvert farligt sted. Arbejdsvognen regnes ikke i sig selv for at være sikker. Der kan forekomme gnistdannelse, mens batteriet udskiftes. Pas på, at værktøjet ikke forbinder batteripolerne med metalstellet. Udskift ikke batterierne på et sted med meget ilt, eller hvor der er faligt på anden måde. Der skal være en særskilt afbryderanordning på alt udstyr der tilsluttes dette strømsystem, så som en tænd-/slukkontakt eller en stikdåse på apparatet. Dette er nødvendigt når det ombordværende udstyr skal afbrydes på anden vis end på udgangsboksen. 3 af 18

4 Sikkerhedsmæssige forholdsregler FARE! ELEKTRISKE LEDNINGER KAN VÆRE FARLIGE. Forkert brug kan medføre BRAND eller DØD pga ELEKTRISK STØD. Læs og følg produktets brugsanvisning. FJERN IKKE DENNE ETIKET! Undersøg ledningen omhyggeligt hver gang inden brug. BRUG DEN IKKE, HVIS DEN ER BESKADIGET. Tilslut aldrig mere end det SPECIFICEREDE ANTAL WATT til strømforsyningen. Træk ikke ledningen gennem døråbninger, huller i loft, væg eller gulv. Sæt stikket HELT IND i stikkontakten. Ledningens metaltænder eller -ben må IKKE fjernes, bøjes eller ændres. Tryk ikke for hårdt, når der tilkobles. Lad ikke ledningen komme i kontakt med vand. BRUG DEN IKKE, HVIS DEN ER BLEVET VÅD. Hold børn væk fra ledningen. Ledningen må ikke tilsluttes en forlængerledning. UNDGÅ OVEROPHEDNING. Rul ledningen ud og dæk den ikke til med noget andet materiale. Ledningen må ikke køres over, og træk eller anbring ingenting over ledningen. Træd ikke på ledningen. HOLD FAST I STIKKET for at FJERNE LEDNINGEN fra stikkontakten. Den må ikke tages ud at stikket ved at trække i selve ledningen. Sikre områder for udtrækning af kabel Forsigtig! Udtræk stikket af kabelrullen i en vinkel på op til 60 fra vandret eller lodret. Hvis man trækker stikket ud i en vinkel på mere end 60, kan kablet blive beskadiget med personskade til følge. Vandret Indeholder elektriske komponenter. For at få oplysninger om bortskaffelse kontaktes vores kundeservice: USA: Europa: +31 (0) Set fra oven Lodret Set fra siden Produktet kom på markedet efter den 13. august af 18

5 Specifikationer Med StyleView AC Power System (SPS) kan arbejdsvognen tilføres strøm, så den kan flyttes. Strømforsyningssystemet er indbygget i arbejdsvognens fodstykke og leveres som standard med et batteri, sand sinusbølgeinverter, ATS, RUI, oplader, isolationstransformer, stikdåseboks med 3 udgangsstik og ledningsspole, der kan trækkes tilbage. TSW-inverter (dvs. True Sine Wave): konstrueret, så den sikrer, at effektfaktorkorrigeret udstyr, såsom fladskærme, fungerer tilfredsstillende. ATS (dvs. Automatic Transfer Switch): muliggør, at tilsluttet computerudstyr kan skifte over til husets strømforsyning, mens systemet oplades. RUI (dvs. Remote User Interface): Sidder tæt på arbejdsfladen og bevirker, at strømforsyningen kan tændes og slukkes, kan overvåge resterede batteriopladning og sørger for en hørlig alarm ved lav batteriopladning. Forseglet blysyre, absorberet mat glas, ventilreguleret og rekombineret gastype, 12 VDC batteri sender sikringsbeskyttet strøm til stikdåseboksen via strømforsyningsmodulet med 300 W, VAC, 50 Hz, når SPS er frakoblet en ekstern strømkilde med VAC, 50 Hz. Dette systems maksimale strømforbrug er testet til mindre end 2,7 A fra en ekstern strømkilde med vekselstrøm. En ledningsspole anvendes til at koble SPS til en ekstern strømkilde med VAC, 50 Hz. Arbejdsvognens anbefalede opbevaringstemperatur er 15 C. Det 55 amperetimer batteris aldersrelaterede kapacitetstab minimeres ved denne temperatur. Den mindste opbevaringstemperatur er -20 C, og den højeste opbevaringstemperatur er 50 C. Systemets lækstrøm er testet som mindre end de maksimalt tilladte værdier, der er fastsat af IEC , EN Ergotron giver 1 (ét) års garanti på alle strømforsyningskomponenter; batteriet har 90 dages garanti for ydeevne og 6 (seks) måneders garanti for fremstillingsfejl. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. Bemærk: Indenfor EU, to (2) års garanti på alle strømtilførselskomponenter fra Ergotron; batterier har en ydeevnegaranti på 90 dage og to (2) års garanti mod producentens defekter. Strømforsyningssystemet er testet og certificeret ifølge IEC , EN som elektrisk hospitalsudstyr i klasse I, type B, med intern strømforsyning. SÅDAN UDSKIFTES BATTERIET Vejledning i installation af udskiftningsbatterier til strømforsyningssystemet begynder på side 13 i denne vejledning. BORTSKAFFELSE AF TOMT BATTERI Batterierne skal genbruges. Kontakt Ergotron, hvis der er spørgsmål vedrørende batteriets korrekte bortskaffelse. ADVARSEL: Kun batterier, som Ergotron har specificeret, må anvendes i StyleView Power System. Vær venlig at ringe til kundeservice for nærmere oplysninger. Indeholder elektriske komponenter. For at få oplysninger om bortskaffelse kontaktes vores kundeservice: USA: Europa: +31 (0) Produktet kom på markedet efter den 13. august ADVARSEL Fare for elektrisk stød Afbryd strømtilførslen, inden der åbnes. Kun autoriseret personale må reparere dette udstyr. Læs og forstå brugervejledingen, inden enheden åbnes, eller batteriet udskiftes. 5 af 18

6 Opstartsvejledning 1 KABELFØRING Bemærk: Efter alle komponenter er fastgjort til arbejdsvognen, som anvist i referencevejledningen til StyleView Cart, føres kablerne på følgende måde. 1 A B C 2x 1x 1x 8-32 x 1/4" a Tag det dæksel af, der sidder på RUI, dækslet på kabelkanalen og fodstykkets frontdæksel. Både de grå og sorte RUI-kabler føres ned ad kabelkanalen til stikdåser, der sidder på udgangsboksens side. Match det grå kabel til den grå stikdåse og det sorte kabel til den grå stikdåse. BEMÆRK: Lad mindst 508 mm kabel ekstra sidde tilbage fra åbningen i bagsiden på tastaturets bakkestøtte og ind i kabelkanalen, så det er muligt at løfte og sænke standerrøret. FORSIGTIG: Før kun kablerne på den side af arbejdsvognen, hvor kabelkanalen sidder (højre). Opbevar ikke strømforsyningsboksen bag dækslerne. Føres kablerne på venstre side eller opbevares strømforsyningsboksen inde bag dækslerne, kan det forstyrre standrørets funktionsevne, hvilket kan beskadige både arbejdsvognen og det monterede udstyr. Europa Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore 6 af 18

7 Opstartsvejledning b Før kablerne gennem kanalen til CPU en og udgangsboksen. Europa Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore c Sæt dækslet fast på udgangsboksen. 2x 8-32 x 1/4" Europa 2x 8-32 x 1/4" Australien, New Zealand 2x 8-32 x 1/4" UK, Irland, Singapore 7 af 18

8 Opstartsvejledning d Fastgør igen kablerne ved kabelkanalen og udgangsboksen. e Vikl kablerne op: Der skal bruges én længde til kabler, der går ind øverst i kanalen, og den anden længde til kabler, der kommer ud. f Brug det medfølgende kabel til at holde de viklede kabler på plads langs med tastaturets bakkestøtte. g Luk kabelkanalen omkring det viklede kabel. h Bevæg standrøret op og ned, mens det kontrolleres, at kablerne er løse nok, så brugen ikke hæmmes. e f g BEMÆRK: Lad mindst 508 mm kabel ekstra sidde tilbage fra åbningen i bagsiden på tastaturets bakkestøtte og ind i kabelkanalen, så det er muligt at løfte og sænke standerrøret. 8 af 18

9 Opstartsvejledning 2 ALLERFØRSTE BATTERIOPLADNING Inden strømforsyningssystemet anvendes første gang, skal man sørge for, at batteriet er helt opladet (100%). UK, Irland, Singapore Sådan oplades batteriet: a Kontrollér, at kablerne er tilsluttet RUI. (se "Kabelføring" på side 6 for at få instrukser.) Europa, Australien, New Zealand b Aktivér strømforsyningssystemet ved at holde RUI-knappen Standby nede i 1-3 sekunder. Nu aktiveres Power-lampen, batteriopladningens indikatorlamper og alarmen. Se side 10 for nærmere oplysninger om RUI's funktioner. 3 LØBENDE c Tilslut elkablet til det rette vægstik. d Kontrollér, at lampen blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. Fortsæt med at oplade, indtil lampen holder op med at blinke og forbliver tændt. FORSIGTIG: Det medfølgende kabel er normeret til hospitalsbrug. Tilsluttes kablet til et stik, der ikke er af hospitalstypen (markeret med en grøn prik), kan man ikke være Set bagfra BATTERIOPLADNINGER sikker på beskyttelse med jordforbindelse. Oplad batteriet så ofte som muligt! Mens strømforsyningssystemet er tændt, kobles elkablet til et korrekt vægstik. Batteriets evne til at tage en komplet opladning berøres IKKE ved at tilslutte elkablet i korte perioder, og det får batteriet til at holde længere. BEMÆRK: Batterier når muligvis ikke op på optimal ydeevne, før den 5. cyklus med afladning /genopladning. Garantien på helt opladte* batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. For ikke at miste strøm til udstyret, anbefaler Ergotron, at batteriet oplades så ofte som muligt, og at batteriet tages ud, hvis systemet ikke skal anvendes i 3 måneder eller mere. Se side 16 for at få oplysninger om arbejdsvognens opbevaring. *Helt opladet: Batteriopladningen står på 100%, og alle RUI indikatorlamper lyser. **Helt afladet: Batteriopladningen står på 0%, og alle RUI indikatorlamper er slukket. 9 af 18

10 RUI (dvs. Remote User Interface) RUI-panelet sidder på standrøret foran på arbejdsvognent (over arbejdsfladen). Det sørger for både synlige og hørlige signaler, hvor ud fra strømforsyningssystemet kan optimeres. Nedenstående oversigt forklarer, hvordan hvert element på RUI fungerer. Er der spørgsmål vedrørende dette eller noget som helst andet aspekt af StyleView Power System, vær venlig at kontakte Ergotron Customer Care i USA: eller i Europa: +31 (0) Tomt batteri Lampen Standby Helt opladet batteri Alarmaktiveret lampe Knappen Standby Tilslut stikket for at oplade batteriet Knap til at lyddæmpe/ teste alarm Blinker, mens der oplades Strømaktivering: Batterikilde: Når ledningsspolen ikke er tilsluttet en strømkilde (vægstik), og RUI'ens lamper er slukkede, kan systemet få strøm via batteriet ved at trykke på knappen Standby på RUI. Tryk på knappen Standby på RUI, indtil den lille grønne lampe lyser over knappen Standby, hvorved inverterkredsløbet aktiveres, og strømmen kan dirigeres til udgangsboksen. Når inverteren aktiveres, bipper RUI 1 gang, hvilket viser, at der blev trykket på knappen. De 2 orange lamper lyser kortvarigt, hvorefter de slukkes. Den lille grønne lamper over den knap, der får alarmen til at forstumme, lyser, og RUI bipper 1 gang. Mellem 2 og 5 indikatorlamper for batteriopladning lyser grønt i serier, hvilket viser batteriets opladning. Ekstern strømkilde (vægstik): Når ledningsspolen ikke er tilsluttet en strømkilde (vægstik), og RUI'ens lamper er slukkede, kan systemet oplades via ekstern strømtilførsel ved at koble ledningsspolen til en ekstern strømkilde. De 2 orange lamper lyser kortvarigt, hvorefter de slukkes. Den lille grønne lamper over den knap, der får alarmen til at forstumme, lyser, og RUI bipper 1 gang. Mellem 2 og 5 indikatorlamper for batteriopladning lyser grønt i serier, hvilket viser batteriets opladning. Desuden blinker den indikatorlampe for batteriopladning, der er mærket 100, hvilket viser, at batteriet er ved at blive opladet. På dette tidspunkt oplader opladeren batteriet, og det er stadig ikke muligt at få strøm fra udgangsboksen. Tryk på knappen Standby på RUI, indtil den lille grønne lampe lyser over standbyknappen, hvorved strømmen dirigeres til udgangsboksen. Når inverteren aktiveres, bipper RUI 1 gang, hvilket viser, at der blev trykket på knappen. 10 af 18

11 RUI (dvs. Remote User Interface) Hver gang der trykkes på knapperne standby og alarmens lyddæmpning på RUI, så bipper den 1 gang. Ved igen at trykke på knappen Standby på RUI, kobles strømmen fra udgangsboksen, og RUI bipper 1 gang. Tryk igen på knappen Standby på RUI, hvorved strømforsyningen dirigeres til udgangsboksen. Den lille grønne lampe over knappen Standby lyser igen. Nu kan systemet belastes. Eksempelvis kan en computer tilsluttes udgangsboksen, hvorefter den kan aktiveres ved at trykke på computerens startknap. Computeren får nu strøm direkte fra den eksterne strømkilde, indtil ledningsspolen kobles fra den eksterne strømkilde. Ledningsspolens frakobling fra den eksterne strømkilde bevirker, at ATS (dvs. Automatic Transfer Switch) foretager en perfekt og umærkelig overførsel fra den eksterne strømkilde til apparatets egen batteristrøm. Ledningsspolens frakobling fra den eksterne strømkilde slukker ikke computeren, forudsat batteriet er korrekt tilsluttet systemet og tilstrækkeligt opladet. Afladningscyklus Efter ledningsspolen er løsnet fra den eksterne strømkilde, stopper lampen med at oplade. med at blinke, hvilket viser, at batteriet er færdigt Batteriopladningens indikatorlamper lyser, så brugeren kan se hvor meget opladning, der er tilbage i batteriet. Herunder beskrives det. hvordan batteriopladningens indikatorlamper fungerer, efterhånden som batteriet aflades fra 100% opladning, til der er 0% tilbage. = batteriopladningen er mere end 90%. = batteriopladningen er mere end 70% og mindre end 90%. = batteriopladningen er mere end 50% og mindre end 70%. = batteriopladningen er mere end 30% og mindre end 50%. RUI bipper, til der trykkes på den knap, der får alarmen til at forstumme. 11 af 18

12 RUI (dvs. Remote User Interface) = batteriopladningen er mindre end 30%. blinker, hvilket viser, at batteriet trænger til opladning. RUI bipper, til der trykkes på den knap, der får alarmen til at forstumme. RUI bipper igen 1 minut efter, der er trykket på den knap, der får alarmen til at forstumme. Det fortsætter sådan, indtil batteriet anerkendes som opladet, eller indtil inverteren lukker på grund af batteriets lave strømspænding. = batteriopladningen er på 0%, og systemet er i nedlukket tilstand. Når først strømsystemet lukker, sender arbejdsvognen ikke strøm til dens udgangsboks, før arbejdsvognen tilsluttes en ekstern strømkilde, og der trykkes på knappen Power på RUI'en. Opladningscyklus I samme øjeblik arbejdsvognen tilsluttes strømkilden, påbegynder batteriet sin opladningscyklus. Herunder beskrives det. hvordan batteriopladningens indikatorlamper fungerer, efterhånden som batteriet oplades fra 0% til 100% opladet. = batteriopladningen er mere end 0% og mindre end 30%. blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. = batteriopladningen er mere end 30% og mindre end 50%. blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. = batteriopladningen er mere end 50% og mindre end 70%. blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. = batteriopladningen er mere end 70% og mindre end 100%. blinker for at vise, at batteriet oplades, og stopper med at blinke, når det vurderes, at batteriet er helt opladet. BEMÆRKNINGER: Herunder ses en liste med vigtige punkter, man skal lægge mærke til, når strømforsyningssystemet anvendes. Strømforsyningssystemet lukker, hvis kablerne til RUI løsnes. RUI'en kan kobles til igen, men der sendes ikke strøm til udgangsboksen, før der er trykket på knappen Standby på RUI'en. Frakobles ledningsspolen fra den eksterne strømforsyning, kan systemet kun sende batteristrøm til udgangsboksen, efter der er trykket på RUI'ens knap Standby, og den lille grønne lampe over RUI-knappen Standby lyser, hvilket viser, at udgangsboksen får strøm. 12 af 18

13 Sådan udskiftes batteriet ADVARSEL: Kun batterier, som Ergotron har specificeret, må anvendes i StyleView Power System. Vær venlig at ringe til kundeservice for nærmere oplysninger. 1 1x A 1 Udskift ikke batterierne, mens arbejdsvognen befinder sig i omgivelser med meget ilt, eller hvor der er farligt på anden måde. Gnistdannelse kan forekomme. a Sluk for alt monteret udstyr. b Kobl strømforsyningssystemet fra strømkilden. 10mm Set bagfra c Sluk for strømforsyningssystemet ved at holde knappen Standby nede på RUI'en i 1-3 sekunder. Lampen Power slukkes. d Tag frontdækslet af og løsn RUI'ens kabler fra stikdåserne på udgangsboksens side. Europa, Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore 13 af 18

14 Sådan udskiftes batteriet 2 Tag batteridækslet af. 1/8" ADVARSEL Fare for elektrisk stød Afbryd strømtilførslen, inden der åbnes. Kun autoriseret personale må reparere dette udstyr. Læs og forstå brugervejledingen, inden enheden åbnes, eller batteriet udskiftes. Træk ledningsspolen ud af stikdåsen, så det er nemmere at komme til. 3 Fjern beskyttende muffer, polbolte og kabler. Fjern Sort (negativ) elektrodeledning, inden Rød (positiv) elektrodeledning fjernes. Pas på, at værktøj ikke kommer til at røre mellem polerne på batteriet og metalstellet. b c a (+) RØD (-) SORT 10mm d e (-) SORT f (+) RØD 10mm 14 af 18

15 Sådan udskiftes batteriet 4 a b Tag det gamle batteri ud af arbejdsvognen. Tag det gamle batteri ud af bakken. ELEKTRODELEDNIN BATTERIET SKAL GENBRUGES 5a b Installér et nyt batteri Sæt et nyt batteri i bakken. 6 ind i arbejdsvognen. Kobl igen kablerne til polboltene og sæt de beskyttende muffer på plads. Kontrollér at polerne vender korrekt, når kablerne fastgøres. Gøres det ikke, ryger der en sikring på batteriets ledningsnet. Tilslut Rød (positiv) elektrodeledning, inden Sort (negativ) elektrodeledning tilsluttes. Pas på, at værktøj ikke kommer til at røre mellem polerne på batteriet og metalstellet. b a (-) SORT (-) SORT (+) RØD (+) RØD (-) SORT (+) RØD 10mm 10mm 7 Sæt batteridækslet på plads igen, tilslut igen ledningsspolen, hvis den er blev trukket ud af stikdåsen, og stram skruerne. Overhold instrukserne for den allerførste batteriopladning på side 9, når et nyt batteri skal oplades. a b 1/8" 15 af 18

16 Sådan opbevares arbejdsvognen 1 Såfremt strømforsyningssystemet ikke skal anvendes i 3 måneder eller mere, tages batteriet ud. Såfremt strømforsyningssystemet ikke skal anvendes i mindre end 3 måneder, følges denne vejledning i at opbevare arbedsvognen. b Tilslut elkablet til den rette stikdåse på væggen for at oplade batteriet. a Sluk for alt monteret udstyr. Set bagfra c Sørg for, at batteriet er helt opladet (Batteriopladningen står på 100%, og alle indikatorlamper på RUI'en lyser). BEMÆRK: Strømforsyningssystemet skal være helt opladet, inden det sættes til opbevaring. d Deaktivér strømforsyningssystemet ved at holde RUIknappen Standby nede på RUI'en i 1-3 sekunder. Lampen Power slukkes. e Lad elkablet blive ved med at være tilsluttet det rette vægstik, hvis det er muligt. Er der ikke et ledigt vægstik i nærheden, hvor arbejdsvognen skal opbevares, tages frontdækslet af, kablerne på RUI'en løsnes fra stikdåserne på udgangsboksens side, og dækslet sættes på plads igen. Er arbejdsvognen ikke tilsluttet et vægstik, mens den opbevares, genoplades batteriet 1 gang hver måned (se vedledningen i batteriopladning på side 9). Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. Set bagfra Europa, Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore 16 af 18

17 Fejlfinding Brug denne tabel til at løse almindelige problemer, der opstår i forbindelse med betjeningen af dit strømforsyningssystem. Kontakt Ergotron, hvis din situation ikke svarer til nogen af de herunder beskrevne. Symptom Løsning 1) Lamperne på RUI (Remote User Interface = brugers fjernbetjening) lyser ikke. 2) Arbejdsvognens udgangsboks sender ikke strøm til mit udstyr. a) Tryk og hold på knappen Standby, som sidder på venstre side af RUI. Kontrollér, at den lille grønne lampe over den lyser sammen med én eller flere af batteriopladningens indikatorlamper. Er der flere lamper på RUI'en, der ikke lyser, gå videre til næste trin. b) Kontrollér, at de sorte og grå kommunikationskabler ikke er beskadiget og sidder ordentligt fast, hvilket gøres ved at trække let i dem ved RUI'ens bund. Gentag trin a). c) Træk frontpanelet af og kontrollér, at de sorte og grå kommunikationskabler ikke er beskadiget og sidder ordetligt fast (ved at trække let i dem) i de korrekte stikdåser på siden af arbejdsvognens udgangsboks. Sæt dækslet på plads og gentag trin a). d) Kontakt Kundeservice USA: eller i Europa: +31 (0) a) Kontrollér, at RUI'en lyser, og at udstyrets elledninger er ordentligt koblet til arbejdsvognens udgangsboks. Lyser RUI ikke, så prøv fejlfindingsproblem nr. 1, inden der fortsættes til trin b). b) Kobl alt udstyr fra arbejdsvognens udgangskontakter. Brug en strømtester til at verificere, at udgangskontakterne kan give den rette strømforsyning. Lad strømtesterne være koblet til den ene udgangskontakt, mens fejlen findes. c) Brug ledningsspolens kabel og tilslut arbejdsvognen til en stikkontakt, der får strøm udefra. d) Forsøg at aktivere RUI'en. Tryk og hold på knappen Standby, som sidder på venstre side af RUI. Kontrollér, at den lille grønne lampe oven over lyser, og at strømtesteren verificerer, at udgangskontakterne kan levere korrekt strøm. Bekræfter strømtesterne ikke, at udgangskontakterne kan levere korrekt strøm, fortsæt til næste trin. e) Se efter, at arbejdsvognens udgangsbokse er ordentligt koblet til strømforsyningsmodulet. Prøv dernæst trin d). f ) Løsn ledningsspolen fra det eksterne strømstik og fjern ledningsspolen, så det kontrolleres, at ledningsspolen er korrekt sat i stikdåsen på strømforsyningsmodulet. Sæt ledningsspolen i stikket og prøv trin d). g) Kontakt Kundeservice (USA: eller i Europa: +31 (0) ) for at få yderligere vejledning i fejlfinding. 3) Mit problem kan ikke løses med denne vejledning. a) Kontakt Kundeservice USA: eller i Europa: +31 (0) ADVARSEL Fare for elektrisk stød Afbryd strømtilførslen, inden der åbnes. Kun autoriseret personale må reparere dette udstyr. Læs og forstå brugervejledingen, inden enheden åbnes, eller batteriet udskiftes. ADVARSEL: Skulle det blive nødvendigt at reparere StyleView Cart, så kontakt straks Ergotrons kundeservice. Arbejdsvognen må kun repareres af Ergotron, Inc. eller af en agent, som Ergotron har autoriseret. USA Europa +31 (0) af 18

18 Ergotron garanti 18 af 18

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere