StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til VAC/50 Hz SV SV SV SV SV SV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017"

Transkript

1 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning USA Europa +31 (0) til VAC/50 Hz SV SV SV SV SV SV SV SV SV Referencevejledningen indeholder oplysninger om, hvordan Ergotrons StyleView Power System (SPS) installeres og betjenes. Læs vejledningen, så du får et godt kendskab til StyleView Power Systemets funktioner samt til vigtige krav vedrørende vedligeholdelse og sikkerhed. Gem denne vejledning, så du fremover kan slå op i den og se vigtige oplysninger om at holde strømforsyningsbatteriet opladet og omfattet af garantien. Oversigt over faresymboler...2 Sikkerhedsmæssige forholdsregler...3 Specifikationer...5 Opstartsvejledning...6 Løbende batteriopladninger...9 RUI (dvs. Remote User Interface) Sådan udskiftes batteriet Sådan opbevares arbejdsvognen Fejlfinding Garantioplysninger Set forfra Standerrørsmonteret RUI (dvs. Remote User Interface) Set forfra RUI s tilslutninger 3 AC udgangsstik Set bagfra Indbygget ledningsspole 55 AH batteri 1 af 18

2 Oversigt over faresymboler Betydningen af de symboler, der ses i denne vejledning, på arbejdsvognen eller på strømforsyningssystemet Disse symboler henleder din opmærksomhed på en sikkerhedsmæssig tilstand, der kræver din opmærksomhed. Du skal kunne genkende og forstå betydningen af følgende sikkerhedsfarer, hvis du støder på dem på arbejdsvognen eller i dens dokumentation (dvs. referencevejledningen). Farve Symbol Signalord Fareniveau Rød Orange Gul Uden Rød. Orange eller Gul FARE ADVARSEL FORSIGTIG FORSIGTIG Elektrisk Er tegn på en umiddelbart livsfarlig situation, der medfører døden eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. Er tegn på en potentielt livsfarlig situation, der kan medføre døden eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. Er tegn på en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate personskader, hvis den ikke undgås. Anvendt uden symbol for sikkerhedsadvarsel vises der en potentielt farlig situation, der kan medføre tingskader, hvis den ikke undgås. Er tegn på en umiddelbart forestående elektrisk fare, der kan medføre personskader, brand og/eller døden, hvis den ikke undgås. Vedledning i identifikation af farligt materiale Se herunder for at få generelle identifikationsoplysninger. BEMÆRK: Der kan rekvirer Farve Type Nummer Niveau Beskrivelse 4 Yderst Yderst giftig - kan være dødelig ved kortvarig eksponering. Der kræves særligt beskyttelsesudstyr. Blå Rød Helbred Brandfare 3 Svært Giftig - undgå indånding eller berøring med huden 2 Moderat Moderat giftig - kan være skadelig, hvis det indåndes eller absorberes. 1 Lidt Lidt giftig - kan forårsage en let irritation. 0 Minimalt Alle kemikalier er i nogen grad giftige. 4 Yderst Yderst brandfarlig gas eller væske. Flammepunkt under 23 C. 3 Svært Brandfarlig - Flammepunkt C. 2 Moderat Antændelig - Kræver moderat opvarmning for at antændes. Flammepunkt C. 1 Lidt Lidt antændelig - Kræver kraftig opvarmning for at antændes. 0 Minimalt Brænder ikke under normale omstændigheder. 4 Yderst Eksplosiv ved stuetemperatur. 3 Svært Kan eksplodere ved stød, ved opvarmning på begrænset plads eller blandet med vand. Gul Reaktivitet 2 Moderat Ustabil, kan reagere sammen med vand Hvid Beskyttende Udstyr 1 Lidt Kan reagere, hvis det opvarmes eller blandes med vand. 0 Minimalt Normalt stabil, reagerer ikke sammen med vand. Kendes ikke Varierer Varierer 2 af 18

3 Sikkerhedsmæssige forholdsregler Power System- Overhold disse advarselsudsagn. BEMÆRK: Overholdes disse anvisninger ikke, kan produktets garanti blive ugyldig, læs oplysningerne om garantien på side 18. Strømforsyningssystemet er kun udformet til at give strøm til udstyr, der er monteret på arbejdsvognen. Udstyr, der ikke er monteret på arbejdsvognen, må ikke tilsluttes strømforsyningssystemets stikdåser. Kobl ikke udstyr, der er monteret på arbejdsvognen, direkte til en strømkilde, der ikke er monteret på arbejdsvognen. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. Ledningen, der kan trækkes tilbage, strømforsyningssystemet og arbejdsvognen må kun anvendes INDEN DØRE. BETJEN DET ALDRIG UDENDØRS. Undersøges hver gang inden brug af ledningen, der kan trækkes tilbage; ANVEND ALDRIG LEDNINGEN, HVIS DEN ER BESKADIGET. Tilslut ALDRIG mere end det specificerede antal watt til ledningen, der kan trækkes tilbage. Lad IKKE ledningen, der kan trækkes tilbage, føres gennem døråbninger, hen over vægge eller gulve. Sæt stikket på ledningen, der kan trækkes tilbage, helt ind i stikdåsen. Den må ikke tages ud at stikket ved at trække i selve ledningen. Metaltænder eller -ben til ledningen, der kan trækkes tilbage, må IKKE fjernes, bøjes eller ændres. Tryk IKKE for hårdt, når der tilkobles. Hold ledningen, der kan trækkes tilbage, væk fra vand. LEDNINGEN PÅ IKKE TILSLUTTES EN STIKDÅSE, HVIS DEN ER VÅD. BETJEN IKKE STRØMFORSYNINGSSYSTEMET, HVIS DET ER VÅDT. Hold børn væk fra ledningen, der kan trækkes tilbage. Ledningen, der kan trækkes tilbage, må IKKE tilsluttes en forlængerledning. LAD IKKE LEDNINGEN BLIVE OVEROPHEDET. Genstande må ikke køres, slæbes eller placeres hen over ledningen, der kan trækkes tilbage. Man må IKKE stå eller gå på ledningen, der kan trækkes tilbage. ADVARSEL OM DUG: Der kan dannes kondens inde i arbejdsvognen, når den flyttes pludseligt fra et koldt til et varmt eller fugtigt sted. I så tilfælde må denne enhed ikke anvendes i ca. 2 timer, før man er sikker på, at al kondensdannelse er væk igen. ADVARSEL: Batteriets strømpoler må ikke korsluttes. Det kan medføre alvorlige personskader, og batteriet skades permanent. Batteriet flyttes eller løfte ved at tage det op i sin holder. ANBEFALING 65; ADVARSEL: Batteriets stolper, poler og lignende tilbehør indeholder bly og blykomponenter, som er kemikalier, man ved er kræftfremkaldende og skader evnen til at få børn. Vask hænder efter håndteringen. Inden der repareres, sluk for alt monteret udstyr, tag arbejdsvognens elledning ud af vægstikket, deaktivér ved RUI og løsn RUI'ens kabler fra stikdåserne på udgangsboksens side. BLY; BATTERIET SKAL GENBRUGES. Uegnet til brug på ethvert farligt sted. Arbejdsvognen regnes ikke i sig selv for at være sikker. Der kan forekomme gnistdannelse, mens batteriet udskiftes. Pas på, at værktøjet ikke forbinder batteripolerne med metalstellet. Udskift ikke batterierne på et sted med meget ilt, eller hvor der er faligt på anden måde. Der skal være en særskilt afbryderanordning på alt udstyr der tilsluttes dette strømsystem, så som en tænd-/slukkontakt eller en stikdåse på apparatet. Dette er nødvendigt når det ombordværende udstyr skal afbrydes på anden vis end på udgangsboksen. 3 af 18

4 Sikkerhedsmæssige forholdsregler FARE! ELEKTRISKE LEDNINGER KAN VÆRE FARLIGE. Forkert brug kan medføre BRAND eller DØD pga ELEKTRISK STØD. Læs og følg produktets brugsanvisning. FJERN IKKE DENNE ETIKET! Undersøg ledningen omhyggeligt hver gang inden brug. BRUG DEN IKKE, HVIS DEN ER BESKADIGET. Tilslut aldrig mere end det SPECIFICEREDE ANTAL WATT til strømforsyningen. Træk ikke ledningen gennem døråbninger, huller i loft, væg eller gulv. Sæt stikket HELT IND i stikkontakten. Ledningens metaltænder eller -ben må IKKE fjernes, bøjes eller ændres. Tryk ikke for hårdt, når der tilkobles. Lad ikke ledningen komme i kontakt med vand. BRUG DEN IKKE, HVIS DEN ER BLEVET VÅD. Hold børn væk fra ledningen. Ledningen må ikke tilsluttes en forlængerledning. UNDGÅ OVEROPHEDNING. Rul ledningen ud og dæk den ikke til med noget andet materiale. Ledningen må ikke køres over, og træk eller anbring ingenting over ledningen. Træd ikke på ledningen. HOLD FAST I STIKKET for at FJERNE LEDNINGEN fra stikkontakten. Den må ikke tages ud at stikket ved at trække i selve ledningen. Sikre områder for udtrækning af kabel Forsigtig! Udtræk stikket af kabelrullen i en vinkel på op til 60 fra vandret eller lodret. Hvis man trækker stikket ud i en vinkel på mere end 60, kan kablet blive beskadiget med personskade til følge. Vandret Indeholder elektriske komponenter. For at få oplysninger om bortskaffelse kontaktes vores kundeservice: USA: Europa: +31 (0) Set fra oven Lodret Set fra siden Produktet kom på markedet efter den 13. august af 18

5 Specifikationer Med StyleView AC Power System (SPS) kan arbejdsvognen tilføres strøm, så den kan flyttes. Strømforsyningssystemet er indbygget i arbejdsvognens fodstykke og leveres som standard med et batteri, sand sinusbølgeinverter, ATS, RUI, oplader, isolationstransformer, stikdåseboks med 3 udgangsstik og ledningsspole, der kan trækkes tilbage. TSW-inverter (dvs. True Sine Wave): konstrueret, så den sikrer, at effektfaktorkorrigeret udstyr, såsom fladskærme, fungerer tilfredsstillende. ATS (dvs. Automatic Transfer Switch): muliggør, at tilsluttet computerudstyr kan skifte over til husets strømforsyning, mens systemet oplades. RUI (dvs. Remote User Interface): Sidder tæt på arbejdsfladen og bevirker, at strømforsyningen kan tændes og slukkes, kan overvåge resterede batteriopladning og sørger for en hørlig alarm ved lav batteriopladning. Forseglet blysyre, absorberet mat glas, ventilreguleret og rekombineret gastype, 12 VDC batteri sender sikringsbeskyttet strøm til stikdåseboksen via strømforsyningsmodulet med 300 W, VAC, 50 Hz, når SPS er frakoblet en ekstern strømkilde med VAC, 50 Hz. Dette systems maksimale strømforbrug er testet til mindre end 2,7 A fra en ekstern strømkilde med vekselstrøm. En ledningsspole anvendes til at koble SPS til en ekstern strømkilde med VAC, 50 Hz. Arbejdsvognens anbefalede opbevaringstemperatur er 15 C. Det 55 amperetimer batteris aldersrelaterede kapacitetstab minimeres ved denne temperatur. Den mindste opbevaringstemperatur er -20 C, og den højeste opbevaringstemperatur er 50 C. Systemets lækstrøm er testet som mindre end de maksimalt tilladte værdier, der er fastsat af IEC , EN Ergotron giver 1 (ét) års garanti på alle strømforsyningskomponenter; batteriet har 90 dages garanti for ydeevne og 6 (seks) måneders garanti for fremstillingsfejl. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. Bemærk: Indenfor EU, to (2) års garanti på alle strømtilførselskomponenter fra Ergotron; batterier har en ydeevnegaranti på 90 dage og to (2) års garanti mod producentens defekter. Strømforsyningssystemet er testet og certificeret ifølge IEC , EN som elektrisk hospitalsudstyr i klasse I, type B, med intern strømforsyning. SÅDAN UDSKIFTES BATTERIET Vejledning i installation af udskiftningsbatterier til strømforsyningssystemet begynder på side 13 i denne vejledning. BORTSKAFFELSE AF TOMT BATTERI Batterierne skal genbruges. Kontakt Ergotron, hvis der er spørgsmål vedrørende batteriets korrekte bortskaffelse. ADVARSEL: Kun batterier, som Ergotron har specificeret, må anvendes i StyleView Power System. Vær venlig at ringe til kundeservice for nærmere oplysninger. Indeholder elektriske komponenter. For at få oplysninger om bortskaffelse kontaktes vores kundeservice: USA: Europa: +31 (0) Produktet kom på markedet efter den 13. august ADVARSEL Fare for elektrisk stød Afbryd strømtilførslen, inden der åbnes. Kun autoriseret personale må reparere dette udstyr. Læs og forstå brugervejledingen, inden enheden åbnes, eller batteriet udskiftes. 5 af 18

6 Opstartsvejledning 1 KABELFØRING Bemærk: Efter alle komponenter er fastgjort til arbejdsvognen, som anvist i referencevejledningen til StyleView Cart, føres kablerne på følgende måde. 1 A B C 2x 1x 1x 8-32 x 1/4" a Tag det dæksel af, der sidder på RUI, dækslet på kabelkanalen og fodstykkets frontdæksel. Både de grå og sorte RUI-kabler føres ned ad kabelkanalen til stikdåser, der sidder på udgangsboksens side. Match det grå kabel til den grå stikdåse og det sorte kabel til den grå stikdåse. BEMÆRK: Lad mindst 508 mm kabel ekstra sidde tilbage fra åbningen i bagsiden på tastaturets bakkestøtte og ind i kabelkanalen, så det er muligt at løfte og sænke standerrøret. FORSIGTIG: Før kun kablerne på den side af arbejdsvognen, hvor kabelkanalen sidder (højre). Opbevar ikke strømforsyningsboksen bag dækslerne. Føres kablerne på venstre side eller opbevares strømforsyningsboksen inde bag dækslerne, kan det forstyrre standrørets funktionsevne, hvilket kan beskadige både arbejdsvognen og det monterede udstyr. Europa Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore 6 af 18

7 Opstartsvejledning b Før kablerne gennem kanalen til CPU en og udgangsboksen. Europa Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore c Sæt dækslet fast på udgangsboksen. 2x 8-32 x 1/4" Europa 2x 8-32 x 1/4" Australien, New Zealand 2x 8-32 x 1/4" UK, Irland, Singapore 7 af 18

8 Opstartsvejledning d Fastgør igen kablerne ved kabelkanalen og udgangsboksen. e Vikl kablerne op: Der skal bruges én længde til kabler, der går ind øverst i kanalen, og den anden længde til kabler, der kommer ud. f Brug det medfølgende kabel til at holde de viklede kabler på plads langs med tastaturets bakkestøtte. g Luk kabelkanalen omkring det viklede kabel. h Bevæg standrøret op og ned, mens det kontrolleres, at kablerne er løse nok, så brugen ikke hæmmes. e f g BEMÆRK: Lad mindst 508 mm kabel ekstra sidde tilbage fra åbningen i bagsiden på tastaturets bakkestøtte og ind i kabelkanalen, så det er muligt at løfte og sænke standerrøret. 8 af 18

9 Opstartsvejledning 2 ALLERFØRSTE BATTERIOPLADNING Inden strømforsyningssystemet anvendes første gang, skal man sørge for, at batteriet er helt opladet (100%). UK, Irland, Singapore Sådan oplades batteriet: a Kontrollér, at kablerne er tilsluttet RUI. (se "Kabelføring" på side 6 for at få instrukser.) Europa, Australien, New Zealand b Aktivér strømforsyningssystemet ved at holde RUI-knappen Standby nede i 1-3 sekunder. Nu aktiveres Power-lampen, batteriopladningens indikatorlamper og alarmen. Se side 10 for nærmere oplysninger om RUI's funktioner. 3 LØBENDE c Tilslut elkablet til det rette vægstik. d Kontrollér, at lampen blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. Fortsæt med at oplade, indtil lampen holder op med at blinke og forbliver tændt. FORSIGTIG: Det medfølgende kabel er normeret til hospitalsbrug. Tilsluttes kablet til et stik, der ikke er af hospitalstypen (markeret med en grøn prik), kan man ikke være Set bagfra BATTERIOPLADNINGER sikker på beskyttelse med jordforbindelse. Oplad batteriet så ofte som muligt! Mens strømforsyningssystemet er tændt, kobles elkablet til et korrekt vægstik. Batteriets evne til at tage en komplet opladning berøres IKKE ved at tilslutte elkablet i korte perioder, og det får batteriet til at holde længere. BEMÆRK: Batterier når muligvis ikke op på optimal ydeevne, før den 5. cyklus med afladning /genopladning. Garantien på helt opladte* batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. For ikke at miste strøm til udstyret, anbefaler Ergotron, at batteriet oplades så ofte som muligt, og at batteriet tages ud, hvis systemet ikke skal anvendes i 3 måneder eller mere. Se side 16 for at få oplysninger om arbejdsvognens opbevaring. *Helt opladet: Batteriopladningen står på 100%, og alle RUI indikatorlamper lyser. **Helt afladet: Batteriopladningen står på 0%, og alle RUI indikatorlamper er slukket. 9 af 18

10 RUI (dvs. Remote User Interface) RUI-panelet sidder på standrøret foran på arbejdsvognent (over arbejdsfladen). Det sørger for både synlige og hørlige signaler, hvor ud fra strømforsyningssystemet kan optimeres. Nedenstående oversigt forklarer, hvordan hvert element på RUI fungerer. Er der spørgsmål vedrørende dette eller noget som helst andet aspekt af StyleView Power System, vær venlig at kontakte Ergotron Customer Care i USA: eller i Europa: +31 (0) Tomt batteri Lampen Standby Helt opladet batteri Alarmaktiveret lampe Knappen Standby Tilslut stikket for at oplade batteriet Knap til at lyddæmpe/ teste alarm Blinker, mens der oplades Strømaktivering: Batterikilde: Når ledningsspolen ikke er tilsluttet en strømkilde (vægstik), og RUI'ens lamper er slukkede, kan systemet få strøm via batteriet ved at trykke på knappen Standby på RUI. Tryk på knappen Standby på RUI, indtil den lille grønne lampe lyser over knappen Standby, hvorved inverterkredsløbet aktiveres, og strømmen kan dirigeres til udgangsboksen. Når inverteren aktiveres, bipper RUI 1 gang, hvilket viser, at der blev trykket på knappen. De 2 orange lamper lyser kortvarigt, hvorefter de slukkes. Den lille grønne lamper over den knap, der får alarmen til at forstumme, lyser, og RUI bipper 1 gang. Mellem 2 og 5 indikatorlamper for batteriopladning lyser grønt i serier, hvilket viser batteriets opladning. Ekstern strømkilde (vægstik): Når ledningsspolen ikke er tilsluttet en strømkilde (vægstik), og RUI'ens lamper er slukkede, kan systemet oplades via ekstern strømtilførsel ved at koble ledningsspolen til en ekstern strømkilde. De 2 orange lamper lyser kortvarigt, hvorefter de slukkes. Den lille grønne lamper over den knap, der får alarmen til at forstumme, lyser, og RUI bipper 1 gang. Mellem 2 og 5 indikatorlamper for batteriopladning lyser grønt i serier, hvilket viser batteriets opladning. Desuden blinker den indikatorlampe for batteriopladning, der er mærket 100, hvilket viser, at batteriet er ved at blive opladet. På dette tidspunkt oplader opladeren batteriet, og det er stadig ikke muligt at få strøm fra udgangsboksen. Tryk på knappen Standby på RUI, indtil den lille grønne lampe lyser over standbyknappen, hvorved strømmen dirigeres til udgangsboksen. Når inverteren aktiveres, bipper RUI 1 gang, hvilket viser, at der blev trykket på knappen. 10 af 18

11 RUI (dvs. Remote User Interface) Hver gang der trykkes på knapperne standby og alarmens lyddæmpning på RUI, så bipper den 1 gang. Ved igen at trykke på knappen Standby på RUI, kobles strømmen fra udgangsboksen, og RUI bipper 1 gang. Tryk igen på knappen Standby på RUI, hvorved strømforsyningen dirigeres til udgangsboksen. Den lille grønne lampe over knappen Standby lyser igen. Nu kan systemet belastes. Eksempelvis kan en computer tilsluttes udgangsboksen, hvorefter den kan aktiveres ved at trykke på computerens startknap. Computeren får nu strøm direkte fra den eksterne strømkilde, indtil ledningsspolen kobles fra den eksterne strømkilde. Ledningsspolens frakobling fra den eksterne strømkilde bevirker, at ATS (dvs. Automatic Transfer Switch) foretager en perfekt og umærkelig overførsel fra den eksterne strømkilde til apparatets egen batteristrøm. Ledningsspolens frakobling fra den eksterne strømkilde slukker ikke computeren, forudsat batteriet er korrekt tilsluttet systemet og tilstrækkeligt opladet. Afladningscyklus Efter ledningsspolen er løsnet fra den eksterne strømkilde, stopper lampen med at oplade. med at blinke, hvilket viser, at batteriet er færdigt Batteriopladningens indikatorlamper lyser, så brugeren kan se hvor meget opladning, der er tilbage i batteriet. Herunder beskrives det. hvordan batteriopladningens indikatorlamper fungerer, efterhånden som batteriet aflades fra 100% opladning, til der er 0% tilbage. = batteriopladningen er mere end 90%. = batteriopladningen er mere end 70% og mindre end 90%. = batteriopladningen er mere end 50% og mindre end 70%. = batteriopladningen er mere end 30% og mindre end 50%. RUI bipper, til der trykkes på den knap, der får alarmen til at forstumme. 11 af 18

12 RUI (dvs. Remote User Interface) = batteriopladningen er mindre end 30%. blinker, hvilket viser, at batteriet trænger til opladning. RUI bipper, til der trykkes på den knap, der får alarmen til at forstumme. RUI bipper igen 1 minut efter, der er trykket på den knap, der får alarmen til at forstumme. Det fortsætter sådan, indtil batteriet anerkendes som opladet, eller indtil inverteren lukker på grund af batteriets lave strømspænding. = batteriopladningen er på 0%, og systemet er i nedlukket tilstand. Når først strømsystemet lukker, sender arbejdsvognen ikke strøm til dens udgangsboks, før arbejdsvognen tilsluttes en ekstern strømkilde, og der trykkes på knappen Power på RUI'en. Opladningscyklus I samme øjeblik arbejdsvognen tilsluttes strømkilden, påbegynder batteriet sin opladningscyklus. Herunder beskrives det. hvordan batteriopladningens indikatorlamper fungerer, efterhånden som batteriet oplades fra 0% til 100% opladet. = batteriopladningen er mere end 0% og mindre end 30%. blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. = batteriopladningen er mere end 30% og mindre end 50%. blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. = batteriopladningen er mere end 50% og mindre end 70%. blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. = batteriopladningen er mere end 70% og mindre end 100%. blinker for at vise, at batteriet oplades, og stopper med at blinke, når det vurderes, at batteriet er helt opladet. BEMÆRKNINGER: Herunder ses en liste med vigtige punkter, man skal lægge mærke til, når strømforsyningssystemet anvendes. Strømforsyningssystemet lukker, hvis kablerne til RUI løsnes. RUI'en kan kobles til igen, men der sendes ikke strøm til udgangsboksen, før der er trykket på knappen Standby på RUI'en. Frakobles ledningsspolen fra den eksterne strømforsyning, kan systemet kun sende batteristrøm til udgangsboksen, efter der er trykket på RUI'ens knap Standby, og den lille grønne lampe over RUI-knappen Standby lyser, hvilket viser, at udgangsboksen får strøm. 12 af 18

13 Sådan udskiftes batteriet ADVARSEL: Kun batterier, som Ergotron har specificeret, må anvendes i StyleView Power System. Vær venlig at ringe til kundeservice for nærmere oplysninger. 1 1x A 1 Udskift ikke batterierne, mens arbejdsvognen befinder sig i omgivelser med meget ilt, eller hvor der er farligt på anden måde. Gnistdannelse kan forekomme. a Sluk for alt monteret udstyr. b Kobl strømforsyningssystemet fra strømkilden. 10mm Set bagfra c Sluk for strømforsyningssystemet ved at holde knappen Standby nede på RUI'en i 1-3 sekunder. Lampen Power slukkes. d Tag frontdækslet af og løsn RUI'ens kabler fra stikdåserne på udgangsboksens side. Europa, Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore 13 af 18

14 Sådan udskiftes batteriet 2 Tag batteridækslet af. 1/8" ADVARSEL Fare for elektrisk stød Afbryd strømtilførslen, inden der åbnes. Kun autoriseret personale må reparere dette udstyr. Læs og forstå brugervejledingen, inden enheden åbnes, eller batteriet udskiftes. Træk ledningsspolen ud af stikdåsen, så det er nemmere at komme til. 3 Fjern beskyttende muffer, polbolte og kabler. Fjern Sort (negativ) elektrodeledning, inden Rød (positiv) elektrodeledning fjernes. Pas på, at værktøj ikke kommer til at røre mellem polerne på batteriet og metalstellet. b c a (+) RØD (-) SORT 10mm d e (-) SORT f (+) RØD 10mm 14 af 18

15 Sådan udskiftes batteriet 4 a b Tag det gamle batteri ud af arbejdsvognen. Tag det gamle batteri ud af bakken. ELEKTRODELEDNIN BATTERIET SKAL GENBRUGES 5a b Installér et nyt batteri Sæt et nyt batteri i bakken. 6 ind i arbejdsvognen. Kobl igen kablerne til polboltene og sæt de beskyttende muffer på plads. Kontrollér at polerne vender korrekt, når kablerne fastgøres. Gøres det ikke, ryger der en sikring på batteriets ledningsnet. Tilslut Rød (positiv) elektrodeledning, inden Sort (negativ) elektrodeledning tilsluttes. Pas på, at værktøj ikke kommer til at røre mellem polerne på batteriet og metalstellet. b a (-) SORT (-) SORT (+) RØD (+) RØD (-) SORT (+) RØD 10mm 10mm 7 Sæt batteridækslet på plads igen, tilslut igen ledningsspolen, hvis den er blev trukket ud af stikdåsen, og stram skruerne. Overhold instrukserne for den allerførste batteriopladning på side 9, når et nyt batteri skal oplades. a b 1/8" 15 af 18

16 Sådan opbevares arbejdsvognen 1 Såfremt strømforsyningssystemet ikke skal anvendes i 3 måneder eller mere, tages batteriet ud. Såfremt strømforsyningssystemet ikke skal anvendes i mindre end 3 måneder, følges denne vejledning i at opbevare arbedsvognen. b Tilslut elkablet til den rette stikdåse på væggen for at oplade batteriet. a Sluk for alt monteret udstyr. Set bagfra c Sørg for, at batteriet er helt opladet (Batteriopladningen står på 100%, og alle indikatorlamper på RUI'en lyser). BEMÆRK: Strømforsyningssystemet skal være helt opladet, inden det sættes til opbevaring. d Deaktivér strømforsyningssystemet ved at holde RUIknappen Standby nede på RUI'en i 1-3 sekunder. Lampen Power slukkes. e Lad elkablet blive ved med at være tilsluttet det rette vægstik, hvis det er muligt. Er der ikke et ledigt vægstik i nærheden, hvor arbejdsvognen skal opbevares, tages frontdækslet af, kablerne på RUI'en løsnes fra stikdåserne på udgangsboksens side, og dækslet sættes på plads igen. Er arbejdsvognen ikke tilsluttet et vægstik, mens den opbevares, genoplades batteriet 1 gang hver måned (se vedledningen i batteriopladning på side 9). Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. Set bagfra Europa, Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore 16 af 18

17 Fejlfinding Brug denne tabel til at løse almindelige problemer, der opstår i forbindelse med betjeningen af dit strømforsyningssystem. Kontakt Ergotron, hvis din situation ikke svarer til nogen af de herunder beskrevne. Symptom Løsning 1) Lamperne på RUI (Remote User Interface = brugers fjernbetjening) lyser ikke. 2) Arbejdsvognens udgangsboks sender ikke strøm til mit udstyr. a) Tryk og hold på knappen Standby, som sidder på venstre side af RUI. Kontrollér, at den lille grønne lampe over den lyser sammen med én eller flere af batteriopladningens indikatorlamper. Er der flere lamper på RUI'en, der ikke lyser, gå videre til næste trin. b) Kontrollér, at de sorte og grå kommunikationskabler ikke er beskadiget og sidder ordentligt fast, hvilket gøres ved at trække let i dem ved RUI'ens bund. Gentag trin a). c) Træk frontpanelet af og kontrollér, at de sorte og grå kommunikationskabler ikke er beskadiget og sidder ordetligt fast (ved at trække let i dem) i de korrekte stikdåser på siden af arbejdsvognens udgangsboks. Sæt dækslet på plads og gentag trin a). d) Kontakt Kundeservice USA: eller i Europa: +31 (0) a) Kontrollér, at RUI'en lyser, og at udstyrets elledninger er ordentligt koblet til arbejdsvognens udgangsboks. Lyser RUI ikke, så prøv fejlfindingsproblem nr. 1, inden der fortsættes til trin b). b) Kobl alt udstyr fra arbejdsvognens udgangskontakter. Brug en strømtester til at verificere, at udgangskontakterne kan give den rette strømforsyning. Lad strømtesterne være koblet til den ene udgangskontakt, mens fejlen findes. c) Brug ledningsspolens kabel og tilslut arbejdsvognen til en stikkontakt, der får strøm udefra. d) Forsøg at aktivere RUI'en. Tryk og hold på knappen Standby, som sidder på venstre side af RUI. Kontrollér, at den lille grønne lampe oven over lyser, og at strømtesteren verificerer, at udgangskontakterne kan levere korrekt strøm. Bekræfter strømtesterne ikke, at udgangskontakterne kan levere korrekt strøm, fortsæt til næste trin. e) Se efter, at arbejdsvognens udgangsbokse er ordentligt koblet til strømforsyningsmodulet. Prøv dernæst trin d). f ) Løsn ledningsspolen fra det eksterne strømstik og fjern ledningsspolen, så det kontrolleres, at ledningsspolen er korrekt sat i stikdåsen på strømforsyningsmodulet. Sæt ledningsspolen i stikket og prøv trin d). g) Kontakt Kundeservice (USA: eller i Europa: +31 (0) ) for at få yderligere vejledning i fejlfinding. 3) Mit problem kan ikke løses med denne vejledning. a) Kontakt Kundeservice USA: eller i Europa: +31 (0) ADVARSEL Fare for elektrisk stød Afbryd strømtilførslen, inden der åbnes. Kun autoriseret personale må reparere dette udstyr. Læs og forstå brugervejledingen, inden enheden åbnes, eller batteriet udskiftes. ADVARSEL: Skulle det blive nødvendigt at reparere StyleView Cart, så kontakt straks Ergotrons kundeservice. Arbejdsvognen må kun repareres af Ergotron, Inc. eller af en agent, som Ergotron har autoriseret. USA Europa +31 (0) af 18

18 Ergotron garanti 18 af 18

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere