StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til VAC/50 Hz SV SV SV SV SV SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017"

Transkript

1 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning USA Europa +31 (0) til VAC/50 Hz SV SV SV SV SV SV SV SV SV Referencevejledningen indeholder oplysninger om, hvordan Ergotrons StyleView Power System (SPS) installeres og betjenes. Læs vejledningen, så du får et godt kendskab til StyleView Power Systemets funktioner samt til vigtige krav vedrørende vedligeholdelse og sikkerhed. Gem denne vejledning, så du fremover kan slå op i den og se vigtige oplysninger om at holde strømforsyningsbatteriet opladet og omfattet af garantien. Oversigt over faresymboler...2 Sikkerhedsmæssige forholdsregler...3 Specifikationer...5 Opstartsvejledning...6 Løbende batteriopladninger...9 RUI (dvs. Remote User Interface) Sådan udskiftes batteriet Sådan opbevares arbejdsvognen Fejlfinding Garantioplysninger Set forfra Standerrørsmonteret RUI (dvs. Remote User Interface) Set forfra RUI s tilslutninger 3 AC udgangsstik Set bagfra Indbygget ledningsspole 55 AH batteri 1 af 18

2 Oversigt over faresymboler Betydningen af de symboler, der ses i denne vejledning, på arbejdsvognen eller på strømforsyningssystemet Disse symboler henleder din opmærksomhed på en sikkerhedsmæssig tilstand, der kræver din opmærksomhed. Du skal kunne genkende og forstå betydningen af følgende sikkerhedsfarer, hvis du støder på dem på arbejdsvognen eller i dens dokumentation (dvs. referencevejledningen). Farve Symbol Signalord Fareniveau Rød Orange Gul Uden Rød. Orange eller Gul FARE ADVARSEL FORSIGTIG FORSIGTIG Elektrisk Er tegn på en umiddelbart livsfarlig situation, der medfører døden eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. Er tegn på en potentielt livsfarlig situation, der kan medføre døden eller alvorlige personskader, hvis den ikke undgås. Er tegn på en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate personskader, hvis den ikke undgås. Anvendt uden symbol for sikkerhedsadvarsel vises der en potentielt farlig situation, der kan medføre tingskader, hvis den ikke undgås. Er tegn på en umiddelbart forestående elektrisk fare, der kan medføre personskader, brand og/eller døden, hvis den ikke undgås. Vedledning i identifikation af farligt materiale Se herunder for at få generelle identifikationsoplysninger. BEMÆRK: Der kan rekvirer Farve Type Nummer Niveau Beskrivelse 4 Yderst Yderst giftig - kan være dødelig ved kortvarig eksponering. Der kræves særligt beskyttelsesudstyr. Blå Rød Helbred Brandfare 3 Svært Giftig - undgå indånding eller berøring med huden 2 Moderat Moderat giftig - kan være skadelig, hvis det indåndes eller absorberes. 1 Lidt Lidt giftig - kan forårsage en let irritation. 0 Minimalt Alle kemikalier er i nogen grad giftige. 4 Yderst Yderst brandfarlig gas eller væske. Flammepunkt under 23 C. 3 Svært Brandfarlig - Flammepunkt C. 2 Moderat Antændelig - Kræver moderat opvarmning for at antændes. Flammepunkt C. 1 Lidt Lidt antændelig - Kræver kraftig opvarmning for at antændes. 0 Minimalt Brænder ikke under normale omstændigheder. 4 Yderst Eksplosiv ved stuetemperatur. 3 Svært Kan eksplodere ved stød, ved opvarmning på begrænset plads eller blandet med vand. Gul Reaktivitet 2 Moderat Ustabil, kan reagere sammen med vand Hvid Beskyttende Udstyr 1 Lidt Kan reagere, hvis det opvarmes eller blandes med vand. 0 Minimalt Normalt stabil, reagerer ikke sammen med vand. Kendes ikke Varierer Varierer 2 af 18

3 Sikkerhedsmæssige forholdsregler Power System- Overhold disse advarselsudsagn. BEMÆRK: Overholdes disse anvisninger ikke, kan produktets garanti blive ugyldig, læs oplysningerne om garantien på side 18. Strømforsyningssystemet er kun udformet til at give strøm til udstyr, der er monteret på arbejdsvognen. Udstyr, der ikke er monteret på arbejdsvognen, må ikke tilsluttes strømforsyningssystemets stikdåser. Kobl ikke udstyr, der er monteret på arbejdsvognen, direkte til en strømkilde, der ikke er monteret på arbejdsvognen. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. Ledningen, der kan trækkes tilbage, strømforsyningssystemet og arbejdsvognen må kun anvendes INDEN DØRE. BETJEN DET ALDRIG UDENDØRS. Undersøges hver gang inden brug af ledningen, der kan trækkes tilbage; ANVEND ALDRIG LEDNINGEN, HVIS DEN ER BESKADIGET. Tilslut ALDRIG mere end det specificerede antal watt til ledningen, der kan trækkes tilbage. Lad IKKE ledningen, der kan trækkes tilbage, føres gennem døråbninger, hen over vægge eller gulve. Sæt stikket på ledningen, der kan trækkes tilbage, helt ind i stikdåsen. Den må ikke tages ud at stikket ved at trække i selve ledningen. Metaltænder eller -ben til ledningen, der kan trækkes tilbage, må IKKE fjernes, bøjes eller ændres. Tryk IKKE for hårdt, når der tilkobles. Hold ledningen, der kan trækkes tilbage, væk fra vand. LEDNINGEN PÅ IKKE TILSLUTTES EN STIKDÅSE, HVIS DEN ER VÅD. BETJEN IKKE STRØMFORSYNINGSSYSTEMET, HVIS DET ER VÅDT. Hold børn væk fra ledningen, der kan trækkes tilbage. Ledningen, der kan trækkes tilbage, må IKKE tilsluttes en forlængerledning. LAD IKKE LEDNINGEN BLIVE OVEROPHEDET. Genstande må ikke køres, slæbes eller placeres hen over ledningen, der kan trækkes tilbage. Man må IKKE stå eller gå på ledningen, der kan trækkes tilbage. ADVARSEL OM DUG: Der kan dannes kondens inde i arbejdsvognen, når den flyttes pludseligt fra et koldt til et varmt eller fugtigt sted. I så tilfælde må denne enhed ikke anvendes i ca. 2 timer, før man er sikker på, at al kondensdannelse er væk igen. ADVARSEL: Batteriets strømpoler må ikke korsluttes. Det kan medføre alvorlige personskader, og batteriet skades permanent. Batteriet flyttes eller løfte ved at tage det op i sin holder. ANBEFALING 65; ADVARSEL: Batteriets stolper, poler og lignende tilbehør indeholder bly og blykomponenter, som er kemikalier, man ved er kræftfremkaldende og skader evnen til at få børn. Vask hænder efter håndteringen. Inden der repareres, sluk for alt monteret udstyr, tag arbejdsvognens elledning ud af vægstikket, deaktivér ved RUI og løsn RUI'ens kabler fra stikdåserne på udgangsboksens side. BLY; BATTERIET SKAL GENBRUGES. Uegnet til brug på ethvert farligt sted. Arbejdsvognen regnes ikke i sig selv for at være sikker. Der kan forekomme gnistdannelse, mens batteriet udskiftes. Pas på, at værktøjet ikke forbinder batteripolerne med metalstellet. Udskift ikke batterierne på et sted med meget ilt, eller hvor der er faligt på anden måde. Der skal være en særskilt afbryderanordning på alt udstyr der tilsluttes dette strømsystem, så som en tænd-/slukkontakt eller en stikdåse på apparatet. Dette er nødvendigt når det ombordværende udstyr skal afbrydes på anden vis end på udgangsboksen. 3 af 18

4 Sikkerhedsmæssige forholdsregler FARE! ELEKTRISKE LEDNINGER KAN VÆRE FARLIGE. Forkert brug kan medføre BRAND eller DØD pga ELEKTRISK STØD. Læs og følg produktets brugsanvisning. FJERN IKKE DENNE ETIKET! Undersøg ledningen omhyggeligt hver gang inden brug. BRUG DEN IKKE, HVIS DEN ER BESKADIGET. Tilslut aldrig mere end det SPECIFICEREDE ANTAL WATT til strømforsyningen. Træk ikke ledningen gennem døråbninger, huller i loft, væg eller gulv. Sæt stikket HELT IND i stikkontakten. Ledningens metaltænder eller -ben må IKKE fjernes, bøjes eller ændres. Tryk ikke for hårdt, når der tilkobles. Lad ikke ledningen komme i kontakt med vand. BRUG DEN IKKE, HVIS DEN ER BLEVET VÅD. Hold børn væk fra ledningen. Ledningen må ikke tilsluttes en forlængerledning. UNDGÅ OVEROPHEDNING. Rul ledningen ud og dæk den ikke til med noget andet materiale. Ledningen må ikke køres over, og træk eller anbring ingenting over ledningen. Træd ikke på ledningen. HOLD FAST I STIKKET for at FJERNE LEDNINGEN fra stikkontakten. Den må ikke tages ud at stikket ved at trække i selve ledningen. Sikre områder for udtrækning af kabel Forsigtig! Udtræk stikket af kabelrullen i en vinkel på op til 60 fra vandret eller lodret. Hvis man trækker stikket ud i en vinkel på mere end 60, kan kablet blive beskadiget med personskade til følge. Vandret Indeholder elektriske komponenter. For at få oplysninger om bortskaffelse kontaktes vores kundeservice: USA: Europa: +31 (0) Set fra oven Lodret Set fra siden Produktet kom på markedet efter den 13. august af 18

5 Specifikationer Med StyleView AC Power System (SPS) kan arbejdsvognen tilføres strøm, så den kan flyttes. Strømforsyningssystemet er indbygget i arbejdsvognens fodstykke og leveres som standard med et batteri, sand sinusbølgeinverter, ATS, RUI, oplader, isolationstransformer, stikdåseboks med 3 udgangsstik og ledningsspole, der kan trækkes tilbage. TSW-inverter (dvs. True Sine Wave): konstrueret, så den sikrer, at effektfaktorkorrigeret udstyr, såsom fladskærme, fungerer tilfredsstillende. ATS (dvs. Automatic Transfer Switch): muliggør, at tilsluttet computerudstyr kan skifte over til husets strømforsyning, mens systemet oplades. RUI (dvs. Remote User Interface): Sidder tæt på arbejdsfladen og bevirker, at strømforsyningen kan tændes og slukkes, kan overvåge resterede batteriopladning og sørger for en hørlig alarm ved lav batteriopladning. Forseglet blysyre, absorberet mat glas, ventilreguleret og rekombineret gastype, 12 VDC batteri sender sikringsbeskyttet strøm til stikdåseboksen via strømforsyningsmodulet med 300 W, VAC, 50 Hz, når SPS er frakoblet en ekstern strømkilde med VAC, 50 Hz. Dette systems maksimale strømforbrug er testet til mindre end 2,7 A fra en ekstern strømkilde med vekselstrøm. En ledningsspole anvendes til at koble SPS til en ekstern strømkilde med VAC, 50 Hz. Arbejdsvognens anbefalede opbevaringstemperatur er 15 C. Det 55 amperetimer batteris aldersrelaterede kapacitetstab minimeres ved denne temperatur. Den mindste opbevaringstemperatur er -20 C, og den højeste opbevaringstemperatur er 50 C. Systemets lækstrøm er testet som mindre end de maksimalt tilladte værdier, der er fastsat af IEC , EN Ergotron giver 1 (ét) års garanti på alle strømforsyningskomponenter; batteriet har 90 dages garanti for ydeevne og 6 (seks) måneders garanti for fremstillingsfejl. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. Bemærk: Indenfor EU, to (2) års garanti på alle strømtilførselskomponenter fra Ergotron; batterier har en ydeevnegaranti på 90 dage og to (2) års garanti mod producentens defekter. Strømforsyningssystemet er testet og certificeret ifølge IEC , EN som elektrisk hospitalsudstyr i klasse I, type B, med intern strømforsyning. SÅDAN UDSKIFTES BATTERIET Vejledning i installation af udskiftningsbatterier til strømforsyningssystemet begynder på side 13 i denne vejledning. BORTSKAFFELSE AF TOMT BATTERI Batterierne skal genbruges. Kontakt Ergotron, hvis der er spørgsmål vedrørende batteriets korrekte bortskaffelse. ADVARSEL: Kun batterier, som Ergotron har specificeret, må anvendes i StyleView Power System. Vær venlig at ringe til kundeservice for nærmere oplysninger. Indeholder elektriske komponenter. For at få oplysninger om bortskaffelse kontaktes vores kundeservice: USA: Europa: +31 (0) Produktet kom på markedet efter den 13. august ADVARSEL Fare for elektrisk stød Afbryd strømtilførslen, inden der åbnes. Kun autoriseret personale må reparere dette udstyr. Læs og forstå brugervejledingen, inden enheden åbnes, eller batteriet udskiftes. 5 af 18

6 Opstartsvejledning 1 KABELFØRING Bemærk: Efter alle komponenter er fastgjort til arbejdsvognen, som anvist i referencevejledningen til StyleView Cart, føres kablerne på følgende måde. 1 A B C 2x 1x 1x 8-32 x 1/4" a Tag det dæksel af, der sidder på RUI, dækslet på kabelkanalen og fodstykkets frontdæksel. Både de grå og sorte RUI-kabler føres ned ad kabelkanalen til stikdåser, der sidder på udgangsboksens side. Match det grå kabel til den grå stikdåse og det sorte kabel til den grå stikdåse. BEMÆRK: Lad mindst 508 mm kabel ekstra sidde tilbage fra åbningen i bagsiden på tastaturets bakkestøtte og ind i kabelkanalen, så det er muligt at løfte og sænke standerrøret. FORSIGTIG: Før kun kablerne på den side af arbejdsvognen, hvor kabelkanalen sidder (højre). Opbevar ikke strømforsyningsboksen bag dækslerne. Føres kablerne på venstre side eller opbevares strømforsyningsboksen inde bag dækslerne, kan det forstyrre standrørets funktionsevne, hvilket kan beskadige både arbejdsvognen og det monterede udstyr. Europa Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore 6 af 18

7 Opstartsvejledning b Før kablerne gennem kanalen til CPU en og udgangsboksen. Europa Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore c Sæt dækslet fast på udgangsboksen. 2x 8-32 x 1/4" Europa 2x 8-32 x 1/4" Australien, New Zealand 2x 8-32 x 1/4" UK, Irland, Singapore 7 af 18

8 Opstartsvejledning d Fastgør igen kablerne ved kabelkanalen og udgangsboksen. e Vikl kablerne op: Der skal bruges én længde til kabler, der går ind øverst i kanalen, og den anden længde til kabler, der kommer ud. f Brug det medfølgende kabel til at holde de viklede kabler på plads langs med tastaturets bakkestøtte. g Luk kabelkanalen omkring det viklede kabel. h Bevæg standrøret op og ned, mens det kontrolleres, at kablerne er løse nok, så brugen ikke hæmmes. e f g BEMÆRK: Lad mindst 508 mm kabel ekstra sidde tilbage fra åbningen i bagsiden på tastaturets bakkestøtte og ind i kabelkanalen, så det er muligt at løfte og sænke standerrøret. 8 af 18

9 Opstartsvejledning 2 ALLERFØRSTE BATTERIOPLADNING Inden strømforsyningssystemet anvendes første gang, skal man sørge for, at batteriet er helt opladet (100%). UK, Irland, Singapore Sådan oplades batteriet: a Kontrollér, at kablerne er tilsluttet RUI. (se "Kabelføring" på side 6 for at få instrukser.) Europa, Australien, New Zealand b Aktivér strømforsyningssystemet ved at holde RUI-knappen Standby nede i 1-3 sekunder. Nu aktiveres Power-lampen, batteriopladningens indikatorlamper og alarmen. Se side 10 for nærmere oplysninger om RUI's funktioner. 3 LØBENDE c Tilslut elkablet til det rette vægstik. d Kontrollér, at lampen blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. Fortsæt med at oplade, indtil lampen holder op med at blinke og forbliver tændt. FORSIGTIG: Det medfølgende kabel er normeret til hospitalsbrug. Tilsluttes kablet til et stik, der ikke er af hospitalstypen (markeret med en grøn prik), kan man ikke være Set bagfra BATTERIOPLADNINGER sikker på beskyttelse med jordforbindelse. Oplad batteriet så ofte som muligt! Mens strømforsyningssystemet er tændt, kobles elkablet til et korrekt vægstik. Batteriets evne til at tage en komplet opladning berøres IKKE ved at tilslutte elkablet i korte perioder, og det får batteriet til at holde længere. BEMÆRK: Batterier når muligvis ikke op på optimal ydeevne, før den 5. cyklus med afladning /genopladning. Garantien på helt opladte* batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. For ikke at miste strøm til udstyret, anbefaler Ergotron, at batteriet oplades så ofte som muligt, og at batteriet tages ud, hvis systemet ikke skal anvendes i 3 måneder eller mere. Se side 16 for at få oplysninger om arbejdsvognens opbevaring. *Helt opladet: Batteriopladningen står på 100%, og alle RUI indikatorlamper lyser. **Helt afladet: Batteriopladningen står på 0%, og alle RUI indikatorlamper er slukket. 9 af 18

10 RUI (dvs. Remote User Interface) RUI-panelet sidder på standrøret foran på arbejdsvognent (over arbejdsfladen). Det sørger for både synlige og hørlige signaler, hvor ud fra strømforsyningssystemet kan optimeres. Nedenstående oversigt forklarer, hvordan hvert element på RUI fungerer. Er der spørgsmål vedrørende dette eller noget som helst andet aspekt af StyleView Power System, vær venlig at kontakte Ergotron Customer Care i USA: eller i Europa: +31 (0) Tomt batteri Lampen Standby Helt opladet batteri Alarmaktiveret lampe Knappen Standby Tilslut stikket for at oplade batteriet Knap til at lyddæmpe/ teste alarm Blinker, mens der oplades Strømaktivering: Batterikilde: Når ledningsspolen ikke er tilsluttet en strømkilde (vægstik), og RUI'ens lamper er slukkede, kan systemet få strøm via batteriet ved at trykke på knappen Standby på RUI. Tryk på knappen Standby på RUI, indtil den lille grønne lampe lyser over knappen Standby, hvorved inverterkredsløbet aktiveres, og strømmen kan dirigeres til udgangsboksen. Når inverteren aktiveres, bipper RUI 1 gang, hvilket viser, at der blev trykket på knappen. De 2 orange lamper lyser kortvarigt, hvorefter de slukkes. Den lille grønne lamper over den knap, der får alarmen til at forstumme, lyser, og RUI bipper 1 gang. Mellem 2 og 5 indikatorlamper for batteriopladning lyser grønt i serier, hvilket viser batteriets opladning. Ekstern strømkilde (vægstik): Når ledningsspolen ikke er tilsluttet en strømkilde (vægstik), og RUI'ens lamper er slukkede, kan systemet oplades via ekstern strømtilførsel ved at koble ledningsspolen til en ekstern strømkilde. De 2 orange lamper lyser kortvarigt, hvorefter de slukkes. Den lille grønne lamper over den knap, der får alarmen til at forstumme, lyser, og RUI bipper 1 gang. Mellem 2 og 5 indikatorlamper for batteriopladning lyser grønt i serier, hvilket viser batteriets opladning. Desuden blinker den indikatorlampe for batteriopladning, der er mærket 100, hvilket viser, at batteriet er ved at blive opladet. På dette tidspunkt oplader opladeren batteriet, og det er stadig ikke muligt at få strøm fra udgangsboksen. Tryk på knappen Standby på RUI, indtil den lille grønne lampe lyser over standbyknappen, hvorved strømmen dirigeres til udgangsboksen. Når inverteren aktiveres, bipper RUI 1 gang, hvilket viser, at der blev trykket på knappen. 10 af 18

11 RUI (dvs. Remote User Interface) Hver gang der trykkes på knapperne standby og alarmens lyddæmpning på RUI, så bipper den 1 gang. Ved igen at trykke på knappen Standby på RUI, kobles strømmen fra udgangsboksen, og RUI bipper 1 gang. Tryk igen på knappen Standby på RUI, hvorved strømforsyningen dirigeres til udgangsboksen. Den lille grønne lampe over knappen Standby lyser igen. Nu kan systemet belastes. Eksempelvis kan en computer tilsluttes udgangsboksen, hvorefter den kan aktiveres ved at trykke på computerens startknap. Computeren får nu strøm direkte fra den eksterne strømkilde, indtil ledningsspolen kobles fra den eksterne strømkilde. Ledningsspolens frakobling fra den eksterne strømkilde bevirker, at ATS (dvs. Automatic Transfer Switch) foretager en perfekt og umærkelig overførsel fra den eksterne strømkilde til apparatets egen batteristrøm. Ledningsspolens frakobling fra den eksterne strømkilde slukker ikke computeren, forudsat batteriet er korrekt tilsluttet systemet og tilstrækkeligt opladet. Afladningscyklus Efter ledningsspolen er løsnet fra den eksterne strømkilde, stopper lampen med at oplade. med at blinke, hvilket viser, at batteriet er færdigt Batteriopladningens indikatorlamper lyser, så brugeren kan se hvor meget opladning, der er tilbage i batteriet. Herunder beskrives det. hvordan batteriopladningens indikatorlamper fungerer, efterhånden som batteriet aflades fra 100% opladning, til der er 0% tilbage. = batteriopladningen er mere end 90%. = batteriopladningen er mere end 70% og mindre end 90%. = batteriopladningen er mere end 50% og mindre end 70%. = batteriopladningen er mere end 30% og mindre end 50%. RUI bipper, til der trykkes på den knap, der får alarmen til at forstumme. 11 af 18

12 RUI (dvs. Remote User Interface) = batteriopladningen er mindre end 30%. blinker, hvilket viser, at batteriet trænger til opladning. RUI bipper, til der trykkes på den knap, der får alarmen til at forstumme. RUI bipper igen 1 minut efter, der er trykket på den knap, der får alarmen til at forstumme. Det fortsætter sådan, indtil batteriet anerkendes som opladet, eller indtil inverteren lukker på grund af batteriets lave strømspænding. = batteriopladningen er på 0%, og systemet er i nedlukket tilstand. Når først strømsystemet lukker, sender arbejdsvognen ikke strøm til dens udgangsboks, før arbejdsvognen tilsluttes en ekstern strømkilde, og der trykkes på knappen Power på RUI'en. Opladningscyklus I samme øjeblik arbejdsvognen tilsluttes strømkilden, påbegynder batteriet sin opladningscyklus. Herunder beskrives det. hvordan batteriopladningens indikatorlamper fungerer, efterhånden som batteriet oplades fra 0% til 100% opladet. = batteriopladningen er mere end 0% og mindre end 30%. blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. = batteriopladningen er mere end 30% og mindre end 50%. blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. = batteriopladningen er mere end 50% og mindre end 70%. blinker, hvilket viser, at batteriet oplades. = batteriopladningen er mere end 70% og mindre end 100%. blinker for at vise, at batteriet oplades, og stopper med at blinke, når det vurderes, at batteriet er helt opladet. BEMÆRKNINGER: Herunder ses en liste med vigtige punkter, man skal lægge mærke til, når strømforsyningssystemet anvendes. Strømforsyningssystemet lukker, hvis kablerne til RUI løsnes. RUI'en kan kobles til igen, men der sendes ikke strøm til udgangsboksen, før der er trykket på knappen Standby på RUI'en. Frakobles ledningsspolen fra den eksterne strømforsyning, kan systemet kun sende batteristrøm til udgangsboksen, efter der er trykket på RUI'ens knap Standby, og den lille grønne lampe over RUI-knappen Standby lyser, hvilket viser, at udgangsboksen får strøm. 12 af 18

13 Sådan udskiftes batteriet ADVARSEL: Kun batterier, som Ergotron har specificeret, må anvendes i StyleView Power System. Vær venlig at ringe til kundeservice for nærmere oplysninger. 1 1x A 1 Udskift ikke batterierne, mens arbejdsvognen befinder sig i omgivelser med meget ilt, eller hvor der er farligt på anden måde. Gnistdannelse kan forekomme. a Sluk for alt monteret udstyr. b Kobl strømforsyningssystemet fra strømkilden. 10mm Set bagfra c Sluk for strømforsyningssystemet ved at holde knappen Standby nede på RUI'en i 1-3 sekunder. Lampen Power slukkes. d Tag frontdækslet af og løsn RUI'ens kabler fra stikdåserne på udgangsboksens side. Europa, Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore 13 af 18

14 Sådan udskiftes batteriet 2 Tag batteridækslet af. 1/8" ADVARSEL Fare for elektrisk stød Afbryd strømtilførslen, inden der åbnes. Kun autoriseret personale må reparere dette udstyr. Læs og forstå brugervejledingen, inden enheden åbnes, eller batteriet udskiftes. Træk ledningsspolen ud af stikdåsen, så det er nemmere at komme til. 3 Fjern beskyttende muffer, polbolte og kabler. Fjern Sort (negativ) elektrodeledning, inden Rød (positiv) elektrodeledning fjernes. Pas på, at værktøj ikke kommer til at røre mellem polerne på batteriet og metalstellet. b c a (+) RØD (-) SORT 10mm d e (-) SORT f (+) RØD 10mm 14 af 18

15 Sådan udskiftes batteriet 4 a b Tag det gamle batteri ud af arbejdsvognen. Tag det gamle batteri ud af bakken. ELEKTRODELEDNIN BATTERIET SKAL GENBRUGES 5a b Installér et nyt batteri Sæt et nyt batteri i bakken. 6 ind i arbejdsvognen. Kobl igen kablerne til polboltene og sæt de beskyttende muffer på plads. Kontrollér at polerne vender korrekt, når kablerne fastgøres. Gøres det ikke, ryger der en sikring på batteriets ledningsnet. Tilslut Rød (positiv) elektrodeledning, inden Sort (negativ) elektrodeledning tilsluttes. Pas på, at værktøj ikke kommer til at røre mellem polerne på batteriet og metalstellet. b a (-) SORT (-) SORT (+) RØD (+) RØD (-) SORT (+) RØD 10mm 10mm 7 Sæt batteridækslet på plads igen, tilslut igen ledningsspolen, hvis den er blev trukket ud af stikdåsen, og stram skruerne. Overhold instrukserne for den allerførste batteriopladning på side 9, når et nyt batteri skal oplades. a b 1/8" 15 af 18

16 Sådan opbevares arbejdsvognen 1 Såfremt strømforsyningssystemet ikke skal anvendes i 3 måneder eller mere, tages batteriet ud. Såfremt strømforsyningssystemet ikke skal anvendes i mindre end 3 måneder, følges denne vejledning i at opbevare arbedsvognen. b Tilslut elkablet til den rette stikdåse på væggen for at oplade batteriet. a Sluk for alt monteret udstyr. Set bagfra c Sørg for, at batteriet er helt opladet (Batteriopladningen står på 100%, og alle indikatorlamper på RUI'en lyser). BEMÆRK: Strømforsyningssystemet skal være helt opladet, inden det sættes til opbevaring. d Deaktivér strømforsyningssystemet ved at holde RUIknappen Standby nede på RUI'en i 1-3 sekunder. Lampen Power slukkes. e Lad elkablet blive ved med at være tilsluttet det rette vægstik, hvis det er muligt. Er der ikke et ledigt vægstik i nærheden, hvor arbejdsvognen skal opbevares, tages frontdækslet af, kablerne på RUI'en løsnes fra stikdåserne på udgangsboksens side, og dækslet sættes på plads igen. Er arbejdsvognen ikke tilsluttet et vægstik, mens den opbevares, genoplades batteriet 1 gang hver måned (se vedledningen i batteriopladning på side 9). Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) måneder i træk, er automatisk ugyldig. Garantien på helt opladte batterier, der efterlades ubrugte i mere end 3 (tre) dage i træk, er automatisk ugyldig. Set bagfra Europa, Australien, New Zealand UK, Irland, Singapore 16 af 18

17 Fejlfinding Brug denne tabel til at løse almindelige problemer, der opstår i forbindelse med betjeningen af dit strømforsyningssystem. Kontakt Ergotron, hvis din situation ikke svarer til nogen af de herunder beskrevne. Symptom Løsning 1) Lamperne på RUI (Remote User Interface = brugers fjernbetjening) lyser ikke. 2) Arbejdsvognens udgangsboks sender ikke strøm til mit udstyr. a) Tryk og hold på knappen Standby, som sidder på venstre side af RUI. Kontrollér, at den lille grønne lampe over den lyser sammen med én eller flere af batteriopladningens indikatorlamper. Er der flere lamper på RUI'en, der ikke lyser, gå videre til næste trin. b) Kontrollér, at de sorte og grå kommunikationskabler ikke er beskadiget og sidder ordentligt fast, hvilket gøres ved at trække let i dem ved RUI'ens bund. Gentag trin a). c) Træk frontpanelet af og kontrollér, at de sorte og grå kommunikationskabler ikke er beskadiget og sidder ordetligt fast (ved at trække let i dem) i de korrekte stikdåser på siden af arbejdsvognens udgangsboks. Sæt dækslet på plads og gentag trin a). d) Kontakt Kundeservice USA: eller i Europa: +31 (0) a) Kontrollér, at RUI'en lyser, og at udstyrets elledninger er ordentligt koblet til arbejdsvognens udgangsboks. Lyser RUI ikke, så prøv fejlfindingsproblem nr. 1, inden der fortsættes til trin b). b) Kobl alt udstyr fra arbejdsvognens udgangskontakter. Brug en strømtester til at verificere, at udgangskontakterne kan give den rette strømforsyning. Lad strømtesterne være koblet til den ene udgangskontakt, mens fejlen findes. c) Brug ledningsspolens kabel og tilslut arbejdsvognen til en stikkontakt, der får strøm udefra. d) Forsøg at aktivere RUI'en. Tryk og hold på knappen Standby, som sidder på venstre side af RUI. Kontrollér, at den lille grønne lampe oven over lyser, og at strømtesteren verificerer, at udgangskontakterne kan levere korrekt strøm. Bekræfter strømtesterne ikke, at udgangskontakterne kan levere korrekt strøm, fortsæt til næste trin. e) Se efter, at arbejdsvognens udgangsbokse er ordentligt koblet til strømforsyningsmodulet. Prøv dernæst trin d). f ) Løsn ledningsspolen fra det eksterne strømstik og fjern ledningsspolen, så det kontrolleres, at ledningsspolen er korrekt sat i stikdåsen på strømforsyningsmodulet. Sæt ledningsspolen i stikket og prøv trin d). g) Kontakt Kundeservice (USA: eller i Europa: +31 (0) ) for at få yderligere vejledning i fejlfinding. 3) Mit problem kan ikke løses med denne vejledning. a) Kontakt Kundeservice USA: eller i Europa: +31 (0) ADVARSEL Fare for elektrisk stød Afbryd strømtilførslen, inden der åbnes. Kun autoriseret personale må reparere dette udstyr. Læs og forstå brugervejledingen, inden enheden åbnes, eller batteriet udskiftes. ADVARSEL: Skulle det blive nødvendigt at reparere StyleView Cart, så kontakt straks Ergotrons kundeservice. Arbejdsvognen må kun repareres af Ergotron, Inc. eller af en agent, som Ergotron har autoriseret. USA Europa +31 (0) af 18

18 Ergotron garanti 18 af 18

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Betjeningsvejledning. HEINZMANN hjælpemotor til cykel. Standsning. Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes.

Betjeningsvejledning. HEINZMANN hjælpemotor til cykel. Standsning. Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes. Standsning Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes. Når batteriet er ved at være tomt, lyser den grønne lampe på speederhåndtaget mørkegrønt. Overophedning af motoren kan

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning BOOSTER PAC. Article Number: Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning BOOSTER PAC. Article Number: Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning BOOSTER PAC Article Number: Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_BOOSTER_PAC_63338[PDF]_da.pdf 2015-10-13 BRUGERVEJLEDNING TIL BOOSTER PAC

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere