GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING"

Transkript

1 GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN

2 Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service. Registrer dit produkt online på Brother Industries, Ltd.

3 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksintroduktion Netværksbrugsanvisning Mobil Print/Scan vejledning Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger. Gør dig bekendt med grundlæggende fax-, kopierings-, scannings- og PhotoCapture Center -funktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tip til fejlfinding. Gør dig bekendt med avancerede funktioner: Fax, kopiering, sikkerhedsfunktioner, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, netværksscanne, bruge PhotoCapture Center, fjernindstille, bruge PC-Fax, bruge webtjenester (scanning) og bruge Brothers ControlCenterhjælpeprogrammet. Denne brugsanvisning indeholder grundlæggende oplysninger om Brothermaskinernes avancerede netværksfunktioner samt beskrivelser af generel netværksterminologi og almindelig terminologi. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for trådløse netværk og sikkerhedsindstillinger ved brug af Brothermaskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller til maskinen og detaljerede tip til fejlfinding. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning af data fra din mobiltelefon og afsendelse af scannede data fra Brother-maskinen til din mobiltelefon. Trykt / i kassen Trykt / i kassen Trykt / i kassen PDF-fil / cd-rom PDF-fil / cd-rom PDF-fil / cd-rom PDF-fil / cd-rom PDF-fil / Brother Solutions Center 1 1 Besøg os på i

4 Indholdsfortegnelse (GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING) 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen...1 Symboler og regler, der bruges i dokumentationen...1 Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion...2 Sådan får du vist dokumentation...2 Adgang til Brother Support (Windows )...4 Adgang til Brother Support (Macintosh)...5 Kontrolpaneloversigt...6 Indikationer på displayet...8 Status-LED...9 Grundlæggende funktioner...9 Foretrukne indstillinger...10 Registrering af foretrukne indstillinger...10 Ændring af foretrukne indstillinger...11 Sletning af foretrukne indstillinger...11 Hentning af foretrukne indstillinger...11 Lydstyrkeindstillinger...12 Ringelydstyrke...12 Bipperlydstyrke...12 Højttalervolumen...12 Display...13 Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke Ilægning af papir 14 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier...14 Ilægning af konvolutter og postkort...16 Ilægning af fotopapir...18 Printbart område...21 Papirindstillinger...22 Papirtype...22 Papirstørrelse...22 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier...23 Anbefalede udskriftsmedier...23 Håndtering og brug af udskriftsmedier...24 Valg af det rigtige udskriftsmedie Ilægning af dokumenter 27 Sådan ilægges dokumenter...27 Brug af ADF'en...27 Brug af scannerglaspladen...28 Ikke-scanbart område...29 ii

5 4 Sende en faxmeddelelse 30 Afsendelse af en faxmeddelelse...30 Stop faxafsendelse...32 Indstilling af scannerglasstørrelse til faxafsendelse...32 Farvefaxtransmission...32 Annullering af en fax, der er i gang...32 Transmissionsbekræftelsesrapport Modtagelse af en faxmeddelelse 34 Modtagefunktioner...34 Vælge modtagefunktion...34 Brug af modtagefunktioner...35 Kun fax...35 Fax/Telefon...35 Manuel...35 Ekstratlf/Tad...35 Indstillinger i modtagefunktion...36 Forsinket opkald...36 F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion)...36 Faxregistrering Telefon og eksterne enheder 38 Stemmebetjeninger...38 Fax/Tlf-tilstand...38 Nummervisning...38 Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning...39 Sluk for nummerbestemt ringning...39 Telefontjenester...40 Indstilling af telefonlinjetype...40 Tilslutning af en ekstern telefonsvarer (TAD)...41 Indstillinger for forbindelser...41 Indspilning af en udgående meddelelse (OGM) på en ekstern telefonsvarer (TAD)...41 Multi-linjetilslutninger...42 Eksterne telefoner og ekstratelefoner...42 Tilslutning til en ekstern telefon eller en ekstratelefon...42 Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner...43 Brug af en trådløs ekstern telefon...43 Brug af fjernkoder...43 iii

6 7 Opkald til og lagring af numre 45 Sådan kalder du op...45 Manuelt opkald...45 Hurtigopkald...45 Faxgenopkald...45 Yderligere opkaldsfunktioner...46 Udgående opkaldshistorik...46 Nummervisningshistorik...46 Lagring af numre...47 Lagring af en pause...47 Lagring af hurtigopkaldsnumre...47 Ændre hurtigopkaldsnavne eller -numre Kopiering 50 Sådan kopierer du...50 Stop kopiering...50 Kopiindstillinger...51 Papirindstillinger Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev 53 PhotoCapture Center -funktioner (fotofunktion)...53 Brug af et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev...53 Kom godt i gang...54 Udskriv billeder...56 Se fotos...56 PhotoCapture Center -printerindstillinger...56 Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev Udskrivning fra en computer 58 Udskrivning af et dokument Scanning til en computer 59 Scanning af et dokument...59 Scanning med scan-tasten...59 Scanning med en scannerdriver...60 Scanning ved hjælp af ControlCenter...60 A Rutinemæssig vedligeholdelse 61 Udskiftning af blækpatronerne...61 Rengøring og kontrol af maskinen...64 Rengøring af scannerglaspladen...64 Rensning af printhovedet...65 Kontrol af udskriftskvaliteten...65 Kontrol af udskriftsjusteringen...66 iv

7 B Fejlfinding 67 Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser...67 Fejlanimationer...75 Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport...75 Dokumentstop...76 Printerstop eller papirstop...77 Fejlfinding...83 Hvis du har problemer med maskinen...83 Opkaldstoneregistrering...90 Telefonlinjeinterferens/VoIP...90 Maskininformation...91 Kontrol af serienummeret...91 Nulstillingsfunktioner...91 Sådan nulstiller du maskinen...91 C Menu og funktioner 92 Programmering på displayet...92 Menutabel...93 Indtastning af tekst Indsættelse af mellemrum Rettelser Gentagelse af bogstaver D Specifikationer 116 Generelt Udskriftsmedie Fax Kopi PhotoCapture Center PictBridge Scanner Printer Stik Computerkrav Forbrugsstoffer Netværk (LAN) E Indeks 129 v

8 Indholdsfortegnelse (UDVIDET BRUGSANVISNING) Udvidet brugsanvisning forklarer følgende funktioner. Du kan læse Udvidet brugsanvisning på cd-rom'en. 1 Generel opsætning VIGTIG BEMÆRKNING Hukommelseslagring Automatisk sommertid (kun MFC-modeller) Dvaletilstand Automatisk nedlukning (kun DCP-modeller) Display Mode Timer (kun MFC-modeller) 2 Sikkerhedsfunktioner (kun MFC-modeller) TX lås 3 Afsendelse af en faxmeddelelse (kun MFC-modeller) Ekstra afsendelsesfunktioner Ekstra afsendelsesfunktioner Pollingoversigt 4 Modtagelse af en faxmeddelelse (kun MFC-modeller) Hukommelsesmodtagelse (kun sort/hvid) Fjernmodtagelse Ekstra modtagefunktioner Pollingoversigt 5 Opkald og lagring af numre (kun MFC-modeller) Stemmefunktioner Ekstra opkaldsfunktioner Andre måder at lagre numre på 6 Udskrivning af rapporter Faxrapporter (kun MFC-modeller) Rapporter 7 Kopiering Kopiindstillinger 8 Udskrivning af fotos fra hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev (kun MFC-J625DW og DCP-J725DW) PhotoCapture Center -funktioner Udskriv billeder PhotoCapture Center udskriftsindstillinger Scanning til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev 9 Udskrivning af fotos fra et kamera (kun MFC-J625DW og DCP-J725DW) A B C Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera Udskrivning af fotos direkte fra et digitalkamera (uden PictBridge) Rutinemæssig vedligeholdelse Rengøring og kontrol af maskinen Pakning og forsendelse af maskinen Ordliste Indeks vi

9 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen 1 Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine. Symboler og regler, der bruges i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift angiver bestemte knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. ADVARSEL ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås. VIGTIGT! VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. 1 1

10 Kapitel 1 Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion 1 Denne grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, f.eks. brugen af de avancerede funktioner til fax, kopiering, PhotoCapture Center, printeren, scanneren, PC-Fax og netværket. Når du er parat til at få detaljerede driftsanvisninger, skal du læse Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion, der findes på cd-rom'en. Sådan får du vist dokumentation 1 b Klik på det relevante modelnavn, hvis skærmen med modelnavne vises. c Klik på dit sprog, hvis sprogskærmen vises. Cd-rom'ens hovedmenu vises. d Klik på Dokumentation. e Klik på PDF-dokumenter. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. Vælg den anvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises. Sådan får du vist dokumentation (Windows ) 1 Du kan få vist dokumentationen fra menuen Start ved at vælge Brother, MFC-XXXX (hvor XXXX er modelnavnet) på programlisten og derefter vælge Brugsanvisninger. Hvis du ikke har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen på cd-rom'en ved at følge nedenstående instruktioner: a Tænd din pc. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet. Bemærk! Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til Denne computer (Computer), dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på start.exe. 2

11 Generelle oplysninger Sådan får du vist dokumentation (Macintosh) 1 a Tænd din Macintosh. Sæt Brother-cdrom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises. b Dobbeltklik på ikonet Dokumentation. c Dobbeltklik på din sprogmappe. d Dobbeltklik på top.pdf. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. e Vælg den anvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises. Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning Scanning ControlCenter Netværksscanning ScanSoft PaperPort 12SE med OCR How-to-Guides (Windows -brugere) Komplette anvisninger til ScanSoft PaperPort 12SE med OCR kan ses fra Hjælp i programmet ScanSoft PaperPort 12SE. Brugsanvisning til Presto! PageManager (Macintosh-brugere) Bemærk! Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug. Se Adgang til Brother Support (Macintosh) uu side 5 for at få flere oplysninger. 1 Den komplette brugsanvisning til Presto! PageManager kan ses fra Hjælp i programmet Presto! PageManager. 3

12 Kapitel 1 Sådan finder du vejledning til netværksopsætning 1 Din maskine kan tilsluttes et trådløst netværk. Instruktioner til grundlæggende opsætning uuhurtig installationsvejledning Hvis dit trådløse accesspoint eller din router understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS uuhurtig installationsvejledning Netværksopsætning uunetværksbrugsanvisning Adgang til Brother Support (Windows ) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en. Klik på Brother support i Hovedmenu. Følgende skærmbillede vises: Du får adgang til vores hjemmeside ( ved at klikke på Brothers hjemmeside. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport ( skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer ( skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. Gå til Brother CreativeCenter ( og klik på Brother CreativeCenter for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives. Hvis du vil tilbage til hovedmenuen, skal du klikke på Tilbage, eller hvis du er færdig, skal du klikke på Afslut. 4

13 Generelle oplysninger Adgang til Brother Support (Macintosh) 1 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en. Dobbeltklik på Brother support-ikonet. Følgende skærmbillede vises: For at downloade og installere Presto! PageManager skal du klikke på Presto! PageManager. For at registrere din maskine fra Brothers produktregistreringsside ( skal du klikke på Onlineregistrering. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport ( skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer ( skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. 5

14 Kapitel 1 Kontrolpaneloversigt Tilstandstaster: FAX Giver adgang til faxfunktionen. SCAN Giver adgang til scanningsfunktionen. COPY Giver adgang til kopifunktionen. PHOTO Giver adgang til fotofunktionen. Bruges til at vende tilbage til Klar-tilstand. 2 Telefontaster: Redial/Pause Genopkalder de sidste 30 opkaldte numre. De indsætter også en pause, når man ringer op. Tel/R Denne tast benyttes til at gå ind i en telefonsamtale efter at have løftet røret på den eksterne telefon under F/T-ringning (hurtig dobbeltringning). Når der er forbindelse til en PBX, kan denne tast også anvendes til at opnå adgang til en bylinje eller viderestille et opkald til en anden ekstratelefon. 3 Start-taster: Mono Start Bruges til at sende faxmeddelelser eller tage kopier i sort-hvid. Kan også bruges til at starte en scanning (i farve eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren). Colour Start Bruges til at sende faxmeddelelser eller tage kopier i farver. Kan også bruges til at starte en scanning (i farve eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren). 6

15 Generelle oplysninger Stop/Exit 7 Stopper en funktion eller forlader menuen. 5 Opkaldstastatur Brug disse taster til at kalde op til telefon- og faxnumre og som tastatur til indtastning af information i maskinen. 6 Display (LCD) Dette display er en touchscreen. Du kan få adgang til menuerne og funktionerne ved at trykke på knapperne, der vises på skærmen. Du kan desuden indstille vinklen på displayet ved at løfte op i det. Du kan tænde og slukke maskinen. Tryk på for at tænde for maskinen. Tryk på og hold den nede for at slukke for maskinen. Der står Lukker ned på displayet, og displayet forbliver tændt i nogle få sekunder, før det slukker. Hvis du har tilsluttet en ekstern telefon eller TAD, er den altid tilgængelig. Hvis du slukker maskinen ved hjælp af knappen, renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet bør din maskine altid være tilsluttet strømforsyningen. 7

16 Kapitel 1 Indikationer på displayet 1 Displayet viser den aktuelle maskinstatus, når maskinen er inaktiv. 8 Hrtgopkld Du kan indstille hurtigopkalds- og gruppenumre. Du kan også søge efter det nummer, du vil ringe op Aktuel modtagefunktion Du kan se den aktuelle modtagefunktion. Fax (Kun fax) F/T (Fax/Tlf.) TAD (Ekstern TAD) Man (Manuel) Menu Bruges til at åbne hovedmenuen. 2 Blæk Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk. Bruges også til at åbne menuen Blæk. 3 s eller t Tryk for at få vist den foregående eller den næste side. Piletasterne lyser ikke, når der kun er én side. 5 Bemærk! Hvis funktionen Nummerbestemt ringning er aktiveret, viser displayet N/R. Nærmere oplysninger findes i Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning uu side Status for den trådløse forbindelse Et fjerde niveau viser den aktuelle trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse. 0 Maks Hvis informationsknappen lyser, kan du trykke på den for at få vist oplysninger om maskinfunktioner eller fejlmeddelelser. Tryk for at hente dine foretrukne indstillinger frem. Knapperne lyser altid, også selvom du ikke har registreret dine foretrukne indstillinger. Tryk på en favoritknap for at få oplysninger om, hvordan du indstiller en foretrukket indstilling. Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau. Advarselsikonet vises, når der er opstået en fejl, eller der vises en vedligeholdelsesmeddelelse. Nærmere oplysninger findes i Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser uu side Historik Du kan få vist en liste over udgående opkald og nummervisningshistorikken. Det er også muligt at sende en faxmeddelelse til det nummer, du har valgt fra listen. 8

17 Generelle oplysninger Status-LED 1 Status-LED'en lyser, når du tænder maskinen. Status-LED'en blinker, når der læses fra eller skrives til hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet. Hvis maskinen er i dvaletilstand, er status- LED'en slukket. c Tryk på Grundindst. d Tryk på s eller t for at få vist Svar mode. 1 e Tryk på Svar mode. f Tryk på s eller t for at få vist Fax/Tlf. g Tryk på Fax/Tlf. Grundlæggende funktioner 1 For at betjene touchscreen'en skal du trykke med en finger på Menu eller direkte på funktionsknapperne på touchscreen'en. For at få vist og åbne alle skærmmenuer eller funktioner i en indstilling skal du trykke på s eller t for at bladre gennem dem. De følgende trin viser, hvordan du kan ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel er modtagefunktionen ændret fra Kun fax til Fax/Tlf. a Tryk på Menu. b Tryk på s eller t for at få vist Grundindst. Bemærk! Tryk på for at vende tilbage til det foregående niveau. h Tryk på Stop/Exit. 9

18 Kapitel 1 Foretrukne indstillinger 1 Du kan registrere de fax-, kopi- og scanningsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som foretrukne. Du kan senere både hurtigt og nemt finde indstillingerne frem igen og bruge dem. Du kan registrere tre foretrukne indstillinger. Følgende indstillinger kan medtages i foretrukne fax-, kopi- eller scanningsindstillinger: Kopi Kvalitet Papirtype Papirstørrelse Forst./formin. Tæthed Stak/Sortér Sidelayout Duplex-kopi Fax Adresse Fax opløsning Kontrast Batch afs Realtid TX Oversøisk fax Glasscannestr. Scan (Scan til medie) Kvalitet Filtype Filnavn Registrering af foretrukne indstillinger 1 a Tryk på Menu. b Tryk på s eller t for at få vist Favorit-indstil. Tryk på Favorit-indstil. c Tryk på en foretrukken indstilling vist som "-Blank-". Bemærk! Alle knapper til foretrukne indstillinger viser ordet "-Blank-" ved siden af knappen, før du registrerer den. d Tryk på Næste for at få vist funktionerne Kopi, Fax og Scan. e Tryk på Kopi, Fax eller Scan for at gå til den funktion, du vil registrere. f Tryk på s eller t for at få vist de tilgængelige indstillinger for den funktion, du valgte i trin e, og tryk derefter på den indstilling, du vil gemme. g Tryk på s eller t for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den ønskede indstilling. Gentag trin f og g, indtil du har valgt alle indstillingerne for denne foretrukne indstilling. h Tryk på OK, når du er færdig. i Tryk på knapperne på touchscreen'en for at angive et navn for den foretrukne indstilling. (Hjælp til indtastning af bogstaver: Se Indtastning af tekst uu side 115). Tryk på OK. j Afslut og registrer indstillingerne for denne foretrukne indstilling ved at trykke på Ja. k Tryk på OK for at bekræfte. l Tryk på Stop/Exit. 10

19 Generelle oplysninger Ændring af foretrukne indstillinger 1 Du kan ændre indstillingerne for en foretrukken indstilling. a Tryk på Menu. b Tryk på s eller t for at få vist Favorit-indstil. Tryk på Favorit-indstil. c Tryk på den foretrukne indstilling (1, 2 eller 3), du vil gemme. d Tryk på Ændre og derefter på Ja for at bekræfte. e Tryk på s eller t for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den indstilling, du vil ændre. f Tryk på s eller t for at få vist de tilgængelige indstillinger, og vælg derefter den nye indstilling. Gentag trin e og f for at ændre andre indstillinger efter behov. g Tryk på OK, når du er færdig med at ændre indstillinger. Sletning af foretrukne indstillinger 1 Du kan slette en foretrukken indstilling. a Tryk på Menu. b Tryk på s eller t for at få vist Favorit-indstil. Tryk på Favorit-indstil. c Tryk på den foretrukne indstilling (1, 2 eller 3), du vil slette. d Tryk på Slet for at slette den foretrukne indstilling, du valgte i trin c. Tryk på Ja for at bekræfte. e Tryk på Stop/Exit. Hentning af foretrukne indstillinger 1 Knapperne til de enkelte foretrukne indstillinger vises altid på displayet. Du kan hente en foretrukken indstilling frem ved blot at trykke på den tilhørende knap. 1 h Du kan redigere navnet ved at holde nede for at slette det aktuelle navn og derefter indtaste et nyt navn ved at trykke på knapperne på touchscreen'en. (Hjælp til indtastning af bogstaver: Se Indtastning af tekst uu side 115). Tryk på OK. i Afslut og registrer indstillingerne for denne foretrukne indstilling ved at trykke på Ja. j Tryk på OK for at bekræfte. k Tryk på Stop/Exit. 11

20 Kapitel 1 Lydstyrkeindstillinger 1 Ringelydstyrke 1 Du kan vælge en række ringelydstyrker fra Høj til Fra. Maskinen bevarer den nye standardindstilling, indtil du ændrer den. Sådan indstilles ringelydstyrken fra menuen 1 a Tryk på Menu. b Tryk på s eller t for at få vist Gen. opsætning. c Tryk på Gen. opsætning. d Tryk på s eller t for at få vist Volume. e Tryk på Volume. f Tryk på s eller t for at få vist Ring. g Tryk på Ring. h Tryk på Lav, Med, Høj eller Fra. i Tryk på Stop/Exit. Bipperlydstyrke 1 Når bipperen er slået til, bipper maskinen, når du trykker på en tast eller begår en fejl, eller efter du sender eller modtager en faxmeddelelse. Du kan vælge en række lydstyrkeniveauer for bipper fra Høj til Fra. a Tryk på Menu. b Tryk på s eller t for at få vist Gen. opsætning. c Tryk på Gen. opsætning. d Tryk på s eller t for at få vist Volume. e Tryk på Volume. f Tryk på s eller t for at få vist Bipper. g Tryk på Bipper. h Tryk på Lav, Med, Høj eller Fra. i Tryk på Stop/Exit. Højttalervolumen 1 Du kan vælge en række højttalervolumenniveauer fra Høj til Fra. a Tryk på Menu. b Tryk på s eller t for at få vist Gen. opsætning. c Tryk på Gen. opsætning. d Tryk på s eller t for at få vist Volume. e Tryk på Volume. f Tryk på s eller t for at få vist Højttaler. g Tryk på Højttaler. h Tryk på Lav, Med, Høj eller Fra. i Tryk på Stop/Exit. 12

21 Generelle oplysninger Display 1 Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke 1 1 Hvis du har problemer med at læse på displayet, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på s eller t for at få vist Gen. opsætning. c Tryk på Gen. opsætning. d Tryk på s eller t for at vise LCD-indstill. e Tryk på LCD-indstill. f Tryk på s eller t for at få vist Baggrundslys. g Tryk på Baggrundslys. h Tryk på Lys, Med eller Mørk. i Tryk på Stop/Exit. 13

22 2 Ilægning af papir 2 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier 2 b Løft outputpapirbakkens låg (1). 1 Bemærk! Du skal bruge fotopapirbakken for at udskrive på papir af typen Foto (10 15 cm) eller Foto L ( mm). (Se Ilægning af fotopapir uu side 18). Læg kun én type og størrelse papir i bakken ad gangen. a Tag papirbakken helt ud af maskinen. Bemærk! Hvis papirholderflappen (1) er åben, skal den lukkes, og derefter skal papirstøtten lukkes (2). c Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1) og derefter papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at de trekantede mærker (3) på papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2) passer med mærkerne for den papirstørrelse, du bruger

23 Ilægning af papir d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. Bemærk! For at sikre optimal papirfremføring anbefales det, at der er mindst 10 ark papir i papirbakken. f Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1), så de passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider. 2 Bemærk! Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket. 1 e Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad og den øverste kant først. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken. g Luk outputpapirbakkens låg. VIGTIGT! Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer. 15

24 Kapitel 2 h Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen. Ilægning af konvolutter og postkort 2 Konvolutter 2 i Mens du holder papirbakken på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil det siger klik, og derefter folde papirholderflappen (2) ud. 2 1 Brug konvolutter med en vægt på mellem 80 og 95 g/m 2. Nogle konvolutter kræver, at margenindstillingerne i programmet konfigureres. Foretag en testudskrift først, før du udskriver mange konvolutter. VIGTIGT! Du må IKKE bruge nogen af de følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer: Hvis de har en poset udformning. Hvis de har ruder. Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift). Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer. Hvis de er fortrykt på indersiden. Lim Dobbelt klap Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger. 16

25 Ilægning af papir Ilægning af konvolutter og postkort 2 a Tryk på konvolutternes eller postkortenes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i. VIGTIGT! Hvis konvolutter eller postkort fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut eller ét postkort i papirbakken ad gangen. b Læg konvolutterne eller postkortene i papirbakken med adressesiden nedad og den øverste kant (toppen af konvolutterne) først som vist i illustrationen. Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til størrelsen af konvolutterne eller postkortene

26 Kapitel 2 Hvis du har problemer med at udskrive på konvolutter med klappen på den korte led, kan du prøve følgende: 2 a Åbn konvoluttens klap. b Læg konvolutten i papirbakken med adressesiden nedad og klappen placeret som vist i illustrationen. Ilægning af fotopapir 2 Brug fotopapirbakken, der er placeret oven på outputpapirbakkens låg, til at udskrive på papirstørrelser af typen Foto (10 15 cm) og Foto L ( mm). Når du bruger fotopapirbakken, behøver du ikke at tage det papir ud, der ligger i bakken under den. (Du kan se, hvor mange fotokort der maksimalt kan ilægges, i Papirvægt, tykkelse og kapacitet uu side 26). a Tryk på den blå udløserknap (1) på fotopapirbakken med højre pegefinger og tommelfinger, og tryk fotopapirbakken frem, indtil den klikker fast i fotoudskriftspositionen (2). 1 c Vælg Roteret udskrift i printerdriverens dialogboks, og juster derefter størrelse og margen i dit program. uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning og faxafsendelse (Macintosh) 2 18

27 Ilægning af papir b Juster papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen. 2 Bemærk! Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket. Indikatoren Photo (Foto) bekræfter, at fotopapirbakken er i udskriftspositionen Photo. A4/LTR-indikatoren bekræfter, at fotopapirbakken er i normal udskriftsposition. 2 1 c Læg fotopapiret i fotopapirbakken, og juster forsigtigt papirsidestyrene, så de passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken. 19

28 Kapitel 2 d Når du er færdig med at udskrive fotos, skal du sætte fotopapirbakken tilbage i normal udskriftsposition. Hvis du ikke gør det, opstår der en Check papirfejl, når du bruger papir i A4-format. Tryk på den blå udløserknap (1) på fotopapirbakken med højre pegefinger og tommelfinger, og træk fotopapirbakken tilbage, indtil den klikker (2). VIGTIGT! Hvis du ikke sætter fotopapirbakken tilbage i normal udskriftsposition efter udskrivning af fotos, opstår der en Check papir-fejl, når du bruger papirark. 1 2 Fotopapirbakke i normal udskriftsposition Fotopapirbakke i fotoudskriftsposition 20

29 Ilægning af papir Printbart område 2 Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser områder på papirark og konvolutter, som der ikke kan skrives på. Maskinen kan udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen Kant til kant er tilgængelig og slået til. uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning og faxafsendelse (Macintosh) 2 Enkeltark Konvolutter Top (1) Bund (2) Venstre (3) Højre (4) Enkeltark 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm Konvolutter 22 mm 22 mm 3 mm 3 mm Bemærk! Funktionen for kant til kant-udskrivning er ikke tilgængelig for konvolutter og duplexudskrivning. 21

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J525W og DCP-J725DW (sæt cirkel

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J4110DW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J4110DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J552DW og DCP-J752DW (sæt

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-5890CN, MFC-5895CW og MFC-6490CW

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-490CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-8950DW MFC-8950DWT Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A BRUGSANVISNING MFC-240C Version A Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for for senerene brug: Modelnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J132W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J152W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J152W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. For sikker og korrekt anvendelse, skal du sørge

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-680CN og MFC-885CW (Sæt ring omkring dit modelnummer) Serienummer:

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J430W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-193C, DCP-195C,

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J4510DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J4510DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-385C, DCP-383C, DCP-387C og

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C og DCP-560CN (Tegn

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-770CW

BRUGSANVISNING DCP-770CW BRUGSANVISNING DCP-770CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-770CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-8250DN Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-8250DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN

BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-215C og MFC-425CN (sæt en ring omkring dit modelnummer)

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen. Se For at få detaljerede informationer,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN Version A DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-8370DN og MFC-8380DN (sæt en ring

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-9270CDN Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9270CDN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-210C og MFC-410CN (sæt en ring omkring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6520DW og MFC-J6720DW

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W Version A DAN Hvis du har brug for at få adgang til brugsanvisningerne Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7320, MFC-7440N og MFC-7840W

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C. Version A

BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C. Version A BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1840C og MFC-3240C (Sæt en ring om dit

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-6890CDW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-6890CDW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN BRUGSANVISNING DCP-9045CDN Version A DAN hvis du ønsker at ringe til kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-9045CDN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-130C

BRUGSANVISNING DCP-130C BRUGSANVISNING DCP-130C Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-130C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-9420CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-9420CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-9420CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-9420CN Serienummer:* Købsdato: Købssted: * Du

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N Version C Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7420 og MFC-7820N (Sæt en ring om dit

Læs mere