Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar december Journalnummer: Kontraktens parter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter."

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar december 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Eannr: Nupark Accelerace Management c/o Nupark Nupark Holstebro Att.: Leo Hansen Resumé Vækstforum har som mål, at der er flere der vælger at starte egen virksomhed, og at flere iværksættere udvikler sig til vækstiværksættere. Adgang til risikovillig kapital er en nøglefaktor i bestræbelserne på at nå disse mål. Er den tilstrækkelige kapital til stede viser analyser imidlertid også, at venturefinansierede virksomheder skaber en betydelig vækst i både omsætning, ansatte og eksport. På denne baggrund etableres Den Midtjyske Iværksætterfond med fokus på nye videntunge og innovative virksomheder. Midtjysk Iværksætterfond har indgået en managementaftale med Nupark Accelerace Management A/S, som skal administrere fondens midler i overensstemmelse med fondens vilkår. Nupark Accelerace er ansvarlig for tilvejebringelse af den matchende kapital til Midtjysk Iværksætterfond. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav I det seneste halve år har 10 selskaber kørt gennem Accelerace forløbet, som er en forudsætning for, at der kan investeres fra Nupark Accelerace Invest K/S. Af de 10 selskaber blev seks af dem rated med de to højeste scores på en skale fra 1 til 5 i en vurdering af, om de er investeringsemner. Kvaliteten var dermed forholdsvis god, som vi også fornemmede allerede under udvælgelsen. Til to af selskaberne har vi ydet et mikrolån med det formål at bringe det til en situation, hvor de bliver investeringsmodne. Det ene af de to selskaber bliver indstillet til investeringskomiteen til en større investering i marts, mens den anden stadig arbejder for at få de sidste teser afklaret. I efteråret blev afholdt et investeringskomite møde, hvor et selskab, der arbejder med effektivisering af plejesektoren blev godkendt. Der er som ovenfor indikeret indkaldt til nyt møde den 4. marts, hvor et selskab, der laver et system, der kan spare kommuner for mange penge ved gadebelysning bliver indstillet. For fortsat at udbygge puljen af potentielle investeringsklare selskaber er igen til foråret 2014 forberedt, at et Accelerace hold skal køres igennem. Vi har derfor igen i efteråret arbejdet med sourcing af potentielle selskaber, som kunne være kandidater til et Accelerace forløb og potentielt efterfølgende en investering. Eftersom Nupark Accelerace har haft nogen tid i markedet, er vi i dag meget mere kendt, og kan dermed nemmere netværke os frem til potentielle kandidater. Det lykkedes således primært med almindelig netværksarbejde at skaffe 45 ansøgere til runden i foråret. Efter en grovsortering blev 15 præseneteret for investeringskomiteen i starten af januar og vi fik udvalgt 8 til forløbet, som kører gennem Accelerace i foråret På nuværende tidspunkt er der udbetalt 8,3 mio.kr. og bevilget 25 mio.kr. Der forventes at blive bevilget yderligre 6 mio.kr. allerede i marts måned. For at profilere aktiviteten yderligere har vi igangsat udarbejdelsen af en ny hjemmeside, som fortæller om Nupark Accelerace som investeringsselskab og om Accelerace som proces. Det er gjort i et forsøg på at adskille Nupark Accelerace fra bygningen Nupark, så budskabet står mere klart. Siden forventes at gå i luften i de første dage af april. På samme måde udarbejdes en simpel side, der fortæller om Den Midtjyske Iværksætterfond, og fortæller baggrunden for dens opståen og de aktiviteter, der sker i det regi. Igen for at markedsføre produktet overfor iværksættere. I relation til EU kapitalen er der stor bevågenhed fra ERST om det forventede aftræk af midlerne. De private investorer, er meget bevidste om usikkerheden i investeringerne, og har dermed ikke mere travlt, end det fortsat er vigtigst, at de bedste emner findes. Derfor er det ikke i Nupark Accelerace s samlede interesse at speede investeringskadancen op. Set i det lys, er der igangsat en procedure for, hvordan man kan få aktiveret EU kapitalen i investeringer, som ikke opfylder kravene om et Accelerace forløb, og dermed ikke kvalificerer sig til en Side 2

3 Nupark Accelerace investering. Der arbejdes således med cases, som har en anden privat partner involveret og som dermed kan matche EU kapitalen på den måde. Disse investeringer skal så godkendes af bestyrelsen i Den Midtjyske Iværksætterfond og ikke af Nupark Accelerace s investeringskomite. Vi forventer os meget af denne proces og håber på den måde at imødekomme ERSTs ønsker om, at få EU kapitalen ud at arbejde i relevante iværksætterselskaber, som kan bidrage med vækst og arbejdspladser. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Antal virksomheder Iværksætterfonden skal årligt investere i 510 vækstvirksomheder Resultatkrav 1.2 Opgøres i slutningen af fondens Fondens skal skabe et fornuftigt samlede levetid, senest 2022 afkast på min. 8 % af den investerede kapital, så denne kan recirkuleres og skabe grundlag for skabelse af flere vækstvirksomheder Resultatkrav 1.3 Fonden skal skabe grundlaget for en fremtidig investeringsindsats i Region Midtjylland dvs. etablere en endnu større fond på sigt Der er investeret i sammenlagt 9 vækstvirksomheder i perioden. Setuppet omkring Nupark Accelerace Invest og om Den Midtjyske Iværksætterfond har materialiseret sig og der er skabt et godt stort netværk blandt andre aktører på området, iværksættere og investorer. NAI er blevet en kendt aktør og med yderligere kapital ombord, kan det blive en meget interessant satsning, der vil kunne udvikle og professionalisere iværksættervirksomheder, så de virkelig kan komme i en vækstposition. Der er interesse blandt de eksisterende private investorer for at fortsætte og vi arbejder på at skabe kontakter til yderligere Side 3

4 Resultatkrav % af alle virksomheder, der har været igennem Accelerace programmet skal efterfølgende få tilført kapital enten fra Midtjysk Iværksætterfond eller fra andre investorer. Antal virksomheder og omfang af tilført kapital Mål 2 Mål 2 vedrørende aktiviteter private parter. Der har været 29 selskaber igennem Accelerace forløbet. 30 er udvalgt og en er sprunget fra. Af de 29 selskaber har 7 fået tilført kapital fra Midtjysk Iværksætterfond. 55% af selskaberne har totalt set fået tilført kapital. Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Konsortiet skal etablere et Accelerace program forbeholdt virksomheder fra Region Midtjylland 810 virksomheder udvælges halvårligt til deltagelse i Accelerace programmet. Resultatkrav 2.2 Nupark Accelerace gennemfører ansøgningsrunde til programmet og udvælger på baggrund af samtaler med hver enkelt virksomhed, 1520 af virksomhederne, som efterfølgende inviteres til udvælgelsescamp. Her præsenterer virksomhederne deres forretningside for en optagelseskomite. Antal virksomheder Antal ansøgere og antal indstillede virksomheder For hvert halve år køres som udgangspunkt 10 virksomheder igennem. Igen i efteråret er 10 kørt igennem i foråret 2014 er to sprunget fra, så der alene kører 8 selskaber. Men programmet er etableret og fungerer tilfredsstillende. Efter markedsføring og netværksaktivitet i løbet af første halvår lykkedes det at tiltrække 47 ansøgninger (til forløbet i andet halvår), til tredje halvår kom 42 ansøgninger og til det fjerde halvår som umiddelbart før sommerferien 2013 har haft ansøgningsfrist har 62 iværksættere ansøgt programmet. I efteråret 2013 nåede vi op på 45 ansøgere til processen i første halvår Af ansøgerne blev henholdsvis 15, 15, 14 og 15 indstillet til komiteen. Resultatkrav 2.3 Nupark Accelerace udvælger i Antal virksomheder Der har været 29 virksomheder igennem forløbet og i alt 8 virk Side 4

5 forlængelse af Acceleraca programmet de virksomheder, som vurderes at have størst potentiale og indstiller disse virksomheder til investeringskomiteen. Investeringskomiteen vælger ud fra følgende kriterier. : en realistisk milestone plan interesse fra andre investorer Internationalt potentiale og et langsigtet omsætningspotentiale på min. 75 mio. kr. De nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede i virksomheden eller tilføres somheder været indstillet til Investeringskomiteen. Investeringskomiteen fungerer ud fra de opstillede mål og baserer sine valg på de opstillede kriterier. Herudover er igangsat en investeringsproces for virksomheder, der ikke indgår i Accelerace processen, men som har anden privat kapital til rådighed og dermed kan investeres i direkte fra MIF. Resultatkrav 2.4 For at sikre et effektivt dealflow skal Nupark Accelerace etablere et stærkt samarbejde med centrale aktører i regionen, herunder Innovationsmiljøerne, Århus Universitet, Væksthus Midtjylland, Investormidt programmet med kapitalcoaches og Business Angels netværk, Connect DK og MTIC Art og omfang af samarbejder Innovationsmiljøerne samarbejdes der med fortsat med de er en god kilde til dealflow. Nupark har tiltrukket et af de nye innovationsmiljøer, så Borean Innovation i dag har kontor tæt på Nupark Accelerace. Det giver yderligere kommunikationsmuligheder. Væksthuset bidrager også med dealflow, og der er løbende kontakt mellem os og vækstkonsulenterne. Sammen med Business Angel netværket under Investormidt forsøger vi at skabe yderlige synergi igennem den nye proces, hvor vi forventer at anvende MIF kapital direkte i investeringer. Det matcher rigtig godt til business angels. Kapitalcoaches kommunikerer vi med enkeltvis, og er fortsat aktive leverandører af mulige emner. Også MTIC er vi i løbende dialog med vedrørende sourcing af nye Side 5

6 Resultatkrav 2.5 Nupark Accelerace er ansvarlig for opsøgende arbejde og kontakt til relevante virksomheder med henblik på at sikre et tilstrækkeligt dealflow Resultatkrav 2.6 Nupark Accelerace skal, udover den ordinære afrapporter til ERST og Region Midtjylland, en gang årligt lave en minievaluering, som samler op på året og som indeholder en uddybende beskrivelse af virksomheder, som har deltaget, hvem der har fået finansiering, tilfredshed med deltagelse i programmet og hvordan det går virksomheden. Art og omfang af opsøgende arbejde Mål 3 Mål 3 vedrørende organisering iværksættere samt udvikling af de iværksætterne vi har i forløbet allerede. Vi deltager endvidere i Kapitalplatformens møder og får generelt skabt de kontakter, der skal til for at få tilpas dealflow. Dealflow søges skabt ved at netværke med banker, revisorer, advokater, erhvervsråd, business angels m.v. Vores fokus er dog ikke så stort på revisor og advokat branchen. Historisk har de ikke leveret væsentlige leads. Vi deltager fortsat på relevante messer. I forbindelse med oprettelse af den nye hjemmeside for Nupark Accelerace Invest vil der her blive oprettet et fortroligt område, hvor selskabernes udvikling kan følges. Jeg henviser til denne side, som vil være i luften i april. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 3.1 Der henvises til de indgåede aftaler mellem Midtjysk Iværksætterfond og managementselskabet Resultatkrav 3.2 Region Midtjylland deltager som observatør i bestyrelsen for Midtjysk Iværksætterfond. Side 6

7 Mål 4 Mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 4.1 Der henvises her til de indgåede Midtjysk Iværksætterfond stiftes med en kapital på 50 mio. kr. skabsaftale og Syndikeringsaf kontrakter: Kommanditsel Nupark Accelerace er ansvarlig tale for tilvejebringelse af den matchende kapital. 3. Opfølgning på Økonomi Investeringsfrekvensen ligger under, hvad forestillingen var fra starten. Konstruktionen har til gengæld vist sig at være stabil og fungerer. Derfor er der gode mulighed for, at der kan tiltrækkes yderligere kapital til fremtidig drift. TABEL 1 DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Total Ekstern konsulentbistand Kapital til investeringer Øvrige omkostninger Revision Total Finansieringsbudget Total EU Socialfond Stat Privat Total Side 7

8 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 Udbetalinger År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Ekstern konsulentbistand Kapital til investeringer Øvrige omkostninger Revision Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 Indbetalinger År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total EU Socialfond Stat Privat Total Side 8

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere