producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med computeren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med computeren."

Transkript

1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med computeren. De bedes læse dem. De gælder for ovennævnte software, som omfatter de eventuelle medier, De måtte have modtaget den på. Trykte licensvilkår på papir, som følger med softwaren, træder i stedet for licensvilkår på skærmen. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts opdateringer tillæg internetbaserede tjenester og supporttjenester til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne andre vilkår. Hvis De henter opdateringer eller tillæg direkte fra Microsoft, er det Microsoft, og ikke producenten eller den, som har installeret softwaren, der giver disse i licens til Dem. Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge softwaren. Kontakt i stedet producenten eller den, som har installeret softwaren, for at få oplysninger om dennes returpolitik. De skal overholde denne politik, som kan begrænse Deres rettigheder eller kræve at De returnerer hele det system, som softwaren er installeret på. Som beskrevet nedenfor vil brug af softwaren være ensbetydende med Deres samtykke til indsamling af bestemte computeroplysninger under aktivering, validering og til internetbaserede tjenester. Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående rettigheder for hver licens, De anskaffer. 1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren omfatter desktopoperativsystemsoftware. Denne software inkluderer ikke Windows Live-tjenester. Windows Live-tjenester er tilgængelige fra Microsoft under en særskilt aftale. b. Licensmodel. Softwaren licenseres på basis af en licens pr. computer. En computer er et fysisk hardwaresystem med en intern lagringsenhed, der kan køre softwaren. En hardwarepartition eller blade betragtes som en separat computer. 2. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR.

2 a. Én kopi pr. Computer. Softwarelicensen er permanent tildelt den computer, som softwaren distribueres sammen med. Denne computer er den "licenserede computer". b. Licenseret Computer. De må bruge softwaren på op til to processorer ad gangen på den licenserede computer. Medmindre andet er angivet i disse licensvilkår, må De ikke bruge softwaren på nogen anden computer. c. Antal Brugere. Medmindre andet er angivet i disse licensvilkår, må kun én bruger ad gangen bruge softwaren på den licenserede computer. d. Alternative Versioner. Softwaren kan indeholde mere end en version, f.eks. versioner med 32-bit og 64-bit. De må kun bruge en version ad gangen. Hvis Producenten giver Dem muligheden for én gang at vælge mellem to eller flere sprogversioner, må De kun bruge den sprogversion De vælger. 3. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR. a. Multipleksing. Hardware eller software, som De bruger til at sammenkøre forbindelser eller reducere antal enheder eller brugere, der har direkte adgang til eller direkte bruger softwaren (nogle gange kaldet "multipleksing" eller "pooling") reducerer ikke det antal licenser, De har brug for. b. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge skrifttyperne til at få vist og udskrive indhold. De må kun integrere skrifttyper i indhold som tilladt af integrationsrestriktionerne i skrifttyperne og midlertidigt hente dem til en printer eller en anden outputenhed for at udskrive indhold. c. Ikoner, Billeder og Lyde. Mens softwaren kører, kan De bruge, men ikke dele, dets ikoner, billeder, lyde og medier. De eksempelbilleder, lyde og medier, der følger med softwaren, er kun til Deres ikke-kommercielle brug. d. Brug med Virtualiseringsteknologier. I stedet for at bruge softwaren direkte på den licenserede computer, kan De installere og bruge softwaren udelukkende i et virtuelt (eller på anden måde emuleret) hardwaresystem på den licenserede computer. Ved brug i et virtualiseret miljø er indhold, der er beskyttet af teknologien til administration af digitale rettigheder, BitLocker eller andre teknologier til diskdrevskryptering for en fuld volumen muligvis ikke så sikker som beskyttet indhold, der ikke er i et virtualiseret miljø. De skal overholde alle danske og internationale love, der gælder for sådan beskyttet indhold. e. Tilslutning af Enheder. De må give tilladelse til, at op til 20 andre enheder får adgang til softwaren, der er installeret på den licenserede computer, for kun at bruge Filtjenester, Udskriftstjenester, Internetoplysningstjenester, Tjenester vedrørende internetforbindelsesdeling og Telefonitjenester. f. Teknologier til fjernadgang. De er berettiget til at opnå fjernadgang til og bruge softwaren, der er installeret på den licenserede computer, fra en anden enhed ved hjælp af

3 fjernadgangsteknologier som følger: Fjernskrivebord. Den primære bruger af den licenserede computer må få adgang til en session fra en anden enhed ved hjælp af Fjernskrivebord eller lignende teknologier. En "session" betyder oplevelsen af interaktion med softwaren, direkte eller indirekte, via enhver kombination af tilsluttede input-, output- og visningsenheder. Andre brugere kan få adgang til en session fra en hvilken som helst enhed ved hjælp af disse teknologier, hvis fjernenheden har en separat licens til at køre softwaren. Andre Adgangsteknologier. De kan bruge "Fjernassistance" eller lignende teknologier til at dele en aktiv session. g. Media Center Extender. De har ret til at bruge fem Media Center Extender-sessioner (eller anden software eller enheder, der giver tilsvarende funktionalitet til et lignende formål), der kører på samme tid for at få vist softwarens brugerflade eller indhold på andre skærme eller enheder. h. Elektronisk Programguide. Hvis softwaren inkluderer adgang til en elektronisk programmeringsvejledning, der viser tilpassede tv-lister, gælder en separat tjenesteaftale for denne tjeneste. Hvis De ikke er enig i vilkårene i tjenesteaftalen, kan De fortsætte med at bruge softwaren, men De kan ikke bruge tjenesten med den elektroniske programmeringsvejledning. Tjenesten kan indeholde reklameindhold og relaterede data, som modtages og opbevares af softwaren. Tjenesten er ikke tilgængelig i alle områder. Se softwareoplysningerne for anvisninger om adgang til tjenesteaftalen. i. Relaterede Medieoplysninger. Hvis De anmoder om relaterede medieoplysninger som en del af afspilningsoplevelsen, er de leverede data muligvis ikke på Deres lokale sprog. Nogle lande eller områder har love eller forskrifter, der kan begrænse Deres mulighed for adgang til visse typer indhold. j. Verdensomspændende Brug af Media Center. Media Center er ikke udviklet til brug i alle lande. Selv om Media Center-oplysningerne f.eks. refererer til visse funktioner som f.eks. en elektronisk programmeringsvejledning eller giver oplysninger om hvordan De konfigurerer en tv-tuner, er det ikke sikkert, at disse funktioner fungerer i Deres område. Se Media Center-oplysningerne for en liste over funktioner, der muligvis ikke fungerer i Deres område. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktivering knytter brugen af softwaren til en specifik computer. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger om softwaren og computeren til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, sprog og produktnøgle for softwaren, computerens internetprotokoladresse og oplysninger, der hentes fra computerens hardwarekonfiguration. De kan finde yderligere oplysninger på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Ved at bruge softwaren, accepterer De overførslen af disse oplysninger. Med korrekt licensering, har De ret til at bruge den version af softwaren, der blev installeret under installationen, op til den tid, der er tilladt til aktivering. Medmindre softwaren er aktiveret, har De ikke ret til at bruge den efter tidspunktet, der er tilladt til aktivering. Dette er for at undgå ulicenseret brug. De har ikke tilladelse til at omgå aktivering. Hvis der oprettes forbindelse til internettet for computeren, prøver softwaren muligvis at oprette forbindelse til Microsoft for aktivering. De kan også aktivere softwaren manuelt over internettet eller pr. telefon. Hvis De gør dette, kan der forekomme et internet- eller telefonservicegebyr. Visse ændringer af Deres computerkomponenter eller softwaren kan kræve, at De aktiverer softwaren igen. I softwaren vises en påmindelse om aktivering, indtil De har aktiveret den. 5. VALIDERING.

4 a. Validering kontrollerer, at softwaren er blevet aktiveret og er korrekt licenseret. Den kontrollerer også, at der ikke er foretaget uautoriserede ændringer til valideringen, licenseringen eller softwarens aktiveringsfunktioner. Valideringen kontrollerer muligvis også for skadelig eller uautoriseret software, der er relateret til sådanne uautoriserede ændringer. En validering, der bekræfter, at De er korrekt licenseret, tillader Dem at fortsætte med at bruge softwaren, visse funktioner til softwaren eller opnå yderligere fordele. De har ikke tilladelse til at omgå valideringen. Dette er for at undgå ulicenseret brug af softwaren. De kan finde yderligere oplysninger på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= b. Softwaren vil med jævne mellemrum foretage en validering af softwaren. Kontrollen kan startes af softwaren eller Microsoft. Softwaren kan med jævne mellemrum kræve opdateringer eller yderligere overførsler af validerings-, licenserings- eller aktiveringsfunktioner for softwaren for at aktivere aktiveringsfunktionen og valideringen. Opdateringerne eller overførslerne er påkrævet, for at softwaren fungerer korrekt og kan overføres og installeres uden yderligere varsel til Dem. Under eller efter en validering sender softwaren muligvis oplysninger om softwaren, computeren og resultaterne af valideringen til Microsoft. Disse oplysninger omfatter f.eks. version, sprog og softwarens produktnøgle, uautoriserede ændringer, der er foretaget til validerings-, licenseringseller aktiveringsfunktionerne i softwaren, og relateret skadelig eller uautoriseret software, der blev fundet, samt computerens internetprotokoladresse. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Ved at bruge softwaren, accepterer De overførslen af disse oplysninger. Se go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104611, hvis De vil have flere oplysninger om validering og hvad, der sendes under eller efter en validering. c. Hvis softwaren efter en validering findes at være forfalsket, ukorrekt licenseret, et ikke-ægte Windows-produkt eller hvis den inkluderer uautoriserede ændringer, vil funktionaliteten og oplevelsen af at bruge softwaren blive påvirket. For eksempel: Microsoft kan reparere softwaren, og fjerne, sætte i karantæne eller deaktivere uautoriserede ændringer, som kan have indflydelse på den korrekte brug af softwaren, herunder omgåelse af aktiveringen eller softwarens valideringsfunktioner eller kontrollere og fjerne skadelig eller uautoriseret software, der vides at være relateret til sådanne uautoriserede ændringer eller give besked om, at softwaren er ukorrekt licenseret eller er et uægte Windows-produkt; og De kan modtage påmindelser om at anskaffe en korrekt licenseret kopi af softwaren eller blive nødt til at følge Microsofts anvisninger for at blive licenseret til at bruge softwaren og aktivere igen; og det er ikke sikkert, at De kan bruge eller fortsætte med at bruge softwaren eller visse af funktionerne i softwaren eller hente visse opdateringer eller opgraderinger fra Microsoft. d. De må kun hente opdateringer eller opgraderinger til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Se go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for yderligere oplysninger om, hvordan De

5 henter opdateringer fra autoriserede kilder. 6. POTENTIELT UØNSKET SOFTWARE. Hvis Windows Defender er aktiveret, søger den efter "spyware", "adware" og anden potentiel uønsket software på Deres computer. Hvis den finder potentielt uønsket software, vil De blive spurgt om De ønsker at ignorere, deaktivere (sætte i karantæne) eller fjerne den uønskede software. Enhver potentielt uønsket software, der er klassificeret "high" (høj) eller "severe" (kristisk) fjernes automatisk efter scanningen, medmindre De ændrer standardindstillingen. Fjernelse eller deaktivering af potentielt uønsket software kan medføre anden software på Deres computer ophører med at virke eller De misligholder en licensret til at bruge anden software på Deres computer. Ved at bruge denne software, er det muligt at De også fjerner eller deaktiverer software, der ikke er potentielt uønsket software. 7. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem. a. Samtykke til Internetbaserede Tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i Windows 7 Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Yderligere oplysninger om disse funktioner finder De i Windows 7 Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Når De bruger disse funktioner, accepterer De, at der sker overførsel af oplysningerne, der er beskrevet herunder. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender de relevante systemoplysninger, f.eks. Deres internetprotokoladresse, typen af operativsystem og browser, navn og version af den software, De bruger, og sprogkoden på den computer, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. Plug and Play og Plug and Play-udvidelser. De kan tilslutte ny hardware til Deres computer, enten direkte eller over et netværk. Deres computer mangler evt. de drivere, der skal bruges til at kommunikere med denne hardware. Hvis dette er tilfældet, kan softwarens opdateringsfunktion hente de korrekte drivere fra Microsoft og installere dem på Deres computer. En administrator kan deaktivere denne opdateringsfunktion. Windows Update. For at sikre at Windows Update-tjenesten fungerer korrekt i softwaren (hvis De bruger den), kan opdateringer eller overførsler til Windows Update-tjenesten være påkrævet fra tid til anden. Disse overførsler vil blive installeret uden yderligere besked til Dem. Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, online-undervisning, online-support og Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner. Digitale Certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter internetbrugeres identitet ved at sende oplysninger, som er krypteret efter X.509-standarden.

6 De kan også anvendes til digitalt at signere filer og makroer for at bekræfte integritet og oprindelse af filindholdet. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater over internettet, hvis dette er tilgængeligt. Automatisk Opdatering af Rodcertifikater. Funktionen til automatisk opdatering af rodcertifikater opdaterer listen over nøglecentre, der er tillid til. De kan deaktivere funktionen til automatisk opdatering af rodcertifikater. Administration af Digitale Rettigheder med Windows Media. Ejere af indhold bruger Windows Media-teknologi til administration af digitale rettigheder (WMDRM) til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne software og tredjepartssoftware bruger WMDRM til at afspille og kopiere WMDRM-beskyttet indhold. Hvis softwaren viser sig ikke at kunne beskytte indholdet, kan ejere af indhold bede Microsoft om at tilbagekalde den funktion i softwaren, der gør det muligt at bruge WMDRM til at afspille eller kopiere beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen vil ikke have indflydelse på andet indhold. Når De henter licenser til beskyttet indhold, accepterer De, at kan Microsoft indføje en tilbagekaldelsesliste i licenserne. Rettighedsindehavere kan kræve, at De opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Microsoft-software, som indeholder WMDRM, vil bede om Deres samtykke før opgraderingen. Hvis De afviser en opgradering, kan De ikke få adgang til det rettighedsbeskyttede indhold, som kræver opgraderingen. De kan deaktivere WMDRM-funktioner, der opretter forbindelse til internettet. Når disse funktioner er deaktiveret, kan De stadig afspille indhold, som De har en gyldig licens til. Windows Media Player. Når De bruger Windows Media Player, oprettes forbindelse til Microsoft for at finde kompatible onlinemusiktjenester i området og nye versioner af afspilleren. Se go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for at få yderligere oplysninger. Fjernelse af Skadelig Software. Hvis De vælger "Hent vigtige opdateringer til installationsprogrammet" under opsætningen, kontrollerer softwaren efter og fjerner muligvis skadelig software fra Deres computer. "Malware" er skadelig software. Hvis softwaren kører, fjernes den Malware, der er angivet og opdateret på Under en søgning efter Malware sendes en rapport til Microsoft med specifikke oplysninger om registreret Malware, fejl og andre oplysninger om computeren. Disse oplysninger anvendes til at forbedre softwaren og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Ingen af de oplysninger, der inkluderes i disse rapporter, vil blive anvendt til at identificere eller kontakte Dem. De kan deaktivere softwarens funktion til rapportering ved at følge instruktionerne under Hvis De ønsker yderligere oplysninger, kan De læse erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Fjernelse af skadelig software til Windows, der findes på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Netværkstilgængelighed. Denne funktion afgør, om et system er forbundet med et netværk enten ved passiv overvågning af netværkstrafik eller aktive DNS- eller HTTP-forespørgsler. Forespørgslen overfører kun standard-tcp/ip- eller DNS-oplysninger til routingsformål. De kan slå den aktive forespørgselsfunktion fra gennem en registreringsindstilling. Windows Tidstjeneste. Denne tjeneste synkroniserer med time.windows.com en gang om ugen så Deres computer viser den korrekte tid. De kan slå denne funktion fra eller vælge

7 Deres foretrukne tidskilde i appletten Dato og klokkeslæt i Kontrolpanel. Forbindelsen bruger standard-ntp-protokol. IPv6 Network Address Translation (NAT) Krydsningstjeneste (Teredo). Denne funktion hjælper eksisterende internetgatewayenheder med at skifte til IPv6. IPv6 er den næste generation af internetprotokol. Den hjælper med at muliggøre "end-to-end"-konnektivitet, som ofte behøves af peer-to-peer-applikationer. For at gøre dette forsøger Teredo-klienttjenesten at finde en offentlig Teredo-internettjeneste, hver gang De starter softwaren. Dette gør den ved at sende en forespørgsel over internettet. Denne forespørgsel overfører kun standard-dns-oplysninger (Domain Name Service) for at fastslå, om Deres computer har forbindelse til internettet og kan finde en offentlig Teredo-tjeneste. Hvis De bruger et program, der behøver IPv6-konnektivitet eller konfigurerer Deres firewall til altid at acceptere IPv6-konnektivitet sendes standardoplysninger om internetprotokol som standard til Teredo-tjenesten hos Microsoft med jævne mellemrum. Der sendes ikke andre oplysninger til Microsoft. De kan ændre denne standardindstilling til at anvende ikke-microsoft-servere. De kan også deaktivere denne funktion med et kommandolinjeprogram, der hedder "netsh". Acceleratorer. Når De klikker på eller bevæger musen over en Accelerator i Internet Explorer, sendes noget af følgende muligvis til tjenesteudbyderen: titlen og den fulde webadresse eller URL på den nuværende webside, standardcomputeroplysninger og et hvilket som helst indhold, De har valgt. Hvis De bruger en Accelerator, der er leveret af Microsoft, er brug af oplysningerne underlagt Microsofts onlineerklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne erklæring er tilgængelig på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Hvis De bruger en Accelerator, der er leveret af en tredjepart, er brug af de sendte oplysninger underlagt tredjepartens praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. Søgeforslagstjeneste. Når De i Internet Explorer indtaster en søgeforespørgsel i feltet Hurtigsøgning eller indtaster et spørgsmålstegn (?) før søgeordet i adresselinjen, kan De se søgeforslag, mens De taster (hvis dette understøttes af søgemaskinen). Alt, hvad De indtaster i feltet Hurtigsøgning eller i adresselinjen, når der sættes et spørgsmålstegn (?) foran, sendes til søgemaskinen, mens De taster. Når De trykker på Enter eller klikker på knappen Søg, sendes teksten i feltet Hurtigsøgning eller i adresselinjen desuden til søgemaskinen. Hvis De bruger en Microsoft-søgemaskine, er brug af oplysningerne underlagt Microsofts onlineerklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne erklæring er tilgængelig på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Hvis De bruger en søgemaskine fra en tredjepart, er brug af de sendte oplysninger underlagt tredjepartens praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. De kan til enhver tid deaktivere søgeforslag. Brug Administrer tilføjelsesprogrammer under knappen Funktioner i Internet Explorer for at gøre dette. De kan finde yderligere oplysninger om søgeforslag på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Samtykke til Opdatering af Infrarød Sender/Modtager. Softwaren kan indeholde teknologi, der sikrer, at den infrarøde sender/modtager, der leveres med visse Media Center-baserede produkter, fungerer korrekt. De accepterer, at softwaren kan opdatere denne computers

8 firmware. Media Center-onlinekampagner. Hvis De bruger softwarens Media Center-funktioner til at få adgang til internetbaseret indhold eller andre internetbaserede tjenester, kan sådanne tjenester indhente følgende oplysninger fra softwaren for at sætte Dem i stand til at modtage, acceptere og bruge visse kampagnetilbud: visse computeroplysninger, som f.eks. Deres internetprotokoladresse, typen af anvendt operativsystem og browser samt navn og version af den anvendte software. det anmodede indhold og sprogkoden for den computer, hvor De installerede softwaren. Med Deres brug af Media Center-funktionerne til at oprette forbindelse til disse tjenester accepterer De indhentning og brug af sådanne oplysninger. b. Brug af Oplysninger. Microsoft bruger muligvis computeroplysningerne, acceleratoroplysningerne, oplysningerne om søgeforslag, fejlrapporter og rapporter om Malware til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software. c. Misbrug af Internetbaserede Tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde. 8. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge de funktioner, der er inkluderet i den licenserede softwareversion. Producenten eller den, der installerede softwaren og Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. De må ikke arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, bruge computerens komponenter til at køre programmer, der ikke kører på softwaren, lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning, offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, leje, lease eller udlåne softwaren, eller bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. 9. BENCHMARKTEST AF MICROSOFT.NET. Softwaren kan indeholde en eller flere komponenter fra

9 .NET Framework (".NET Components"). De kan foretage intern benchmarktest af disse komponenter. De må offentliggøre resultaterne af enhver benchmarktest af disse komponenter under forudsætning af, at De overholder de vilkår, der er angivet på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Uanset eventuelle andre aftaler, De har med Microsoft, har Microsoft ret til, hvis De offentliggør sådanne benchmarktestresultater, at offentliggøre resultaterne af benchmarktest udført på Deres produkter, der konkurrerer med.net-komponenten, forudsat at dette sker i overensstemmelse med betingelser i go.microsoft.com/fwlink/?linkid= SIKKERHEDSKOPI. De har ret til at lave én sikkerhedskopi af softwaren. De må kun bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede computer. 11. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 12. SOFTWARE, DER IKKE MÅ VIDERESÆLGES. De må ikke sælge software, der er mærket "Ikke til videresalg", "NFR", "Software, der ikke må videresælges" eller "Not for Resale". 13. GEOGRAFISKE RESTRIKTIONER. Hvis software er markeret til at skulle aktiveres i en bestemt geografisk region, kan De kun aktivere softwaren i den geografiske region, der er angivet på software- eller computerpakken. De kan muligvis ikke aktivere softwaren uden for denne region. Besøg go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for yderligere oplysninger om geografiske begrænsninger. 14. OPGRADERINGER. For at bruge opgraderet software, skal De først have licens til den software, der kan opgraderes. Efter opgradering træder denne aftale i stedet aftalen for den software, De opgraderede fra. Efter opgradering kan De ikke længere bruge den software, De opgraderede fra. 15. NEDGRADERING. I stedet for at bruge softwaren, kan De bruge en af følgende tidligere versioner: Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Professional x64 Edition eller Microsoft Windows XP Tablet PC Edition. Nærværende aftale gælder for Deres brug af tidligere versioner. Hvis den tidligere version indeholder andre komponenter, gælder alle vilkår i den aftale, der følger med den tidligere version, for Deres brug af disse komponenter. Hverken producenten eller den, der installerede softwaren eller Microsoft er forpligtet til at levere tidligere versioner til Dem. De skal hente den tidligere version separat. De kan til enhver tid erstatte en tidligere version med denne version af softwaren. 16. LICENSBEVIS. a. Ægte Licensbevis. Hvis De har modtaget softwaren på en computer, eller på en disk eller andre medier, vil en ægte Microsoft-ægthed-etiket og en original udgave af softwaren identificere licenseret software. For at være gyldig, skal denne etiket sidde fastklæbet på computeren eller på producentens eller den, der installerede softwarens emballage. Hvis De har modtaget etiketten separat, er den ugyldig. De bør beholde etiketten på computeren eller gemme emballagen med etiketten som bevis på, at De har licens til at bruge softwaren. Hvis computeren leveres med mere end en ægte ægthed-etiket, kan De bruge hver version af softwaren, der er identificeret på disse etiketter.

10 b. Windows Anytime Upgrade-licens. Hvis De opgraderer softwaren med Windows Anytime Upgrade, identificeres Deres licensbevis ved den ægte Microsoft-ægthed-etiket for den software De opgraderede fra og den ægte Microsoft-købsbevisetiket fra Windows Anytime Upgrade-sættet, som De brugte til at opgradere. Det kan være nødvendigt at få købskvitteringen bekræftet dér, hvor De handlede. c. Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på OVERDRAGELSE TIL TREDJEPART. De må kun overdrage softwaren direkte til en tredjepart med den licenserede computer. Overførslen skal omfatte softwaren og etiketten med Ægthedsbeviset. De må ikke gemme kopier af softwaren eller tidligere versioner. Før en tilladt overdragelse skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. 18. MEDDELELSE OM H.264/AVC VISUAL STANDARD, VC-1 VIDEO STANDARD, MPEG-4 VISUAL STANDARD OG MPEG-2 VIDEO STANDARD. Denne software inkluderer den visuelle H.264/AVC-, VC-1-, MPEG-4 Part 2- og MPEG-2-komprimeringsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende meddelelse indsat i denne aftale: DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL OG MPEG-2 VIDEO PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN BRUGER TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE STANDARDER ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 OG MPEG-2 VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. INGEN AF LICENSERNE OMFATTER ANDRE PRODUKTER UANSET OM SÅDANNE PRODUKTER ER INKLUDERET MED DETTE PRODUKT I EN ENKELT ARTIKEL. INGEN LICENS TILDELES ELLER ER UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE PROGRAMMER FRA TREDJEPART. Softwaren indeholder programmer fra tredjeparter. Licensvilkårene for disse programmer gælder for Deres brug af dem. 20. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger findes på SUPPORTYDELSER. Kontakt producenten eller den, der installerede softwaren for at høre nærmere om supportmuligheder til softwaren generelt. Der henvises til det supportnummer, der fulgte med softwaren. For opdateringer og tillæg, der er hentet direkte fra Microsoft, yder Microsoft support som beskrevet på Hvis De bruger software, der ikke er korrekt licenseret, er De ikke berettiget til at modtage supportydelser. 22. HELE AFTALEN. Denne aftale (inklusive garantien nedenfor), yderligere vilkår (inklusive trykte licensvilkår på papir, som følger med softwaren og som kan ændre eller erstatte nogle eller alle disse vilkår) og vilkårene for tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne. 23. GÆLDENDE LOVGIVNING.

11 a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. 24. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder i henhold til dansk ret. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale ændrer ikke Deres rettigheder under dansk ret, hvis den danske lovgivning ikke tillader den det. 25. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. Udover refunderinger som producenten eller den, der installerede softwaren måtte tilbyde, kan De ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder i ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det gælder også, selvom reparation, erstatning eller en refundering for softwaren ikke fuldstændig kompenserer Dem for eventuelle tab eller Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Nogle stater tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

12 *********************************************************************** BEGRÆNSET GARANTI A. BEGRÆNSET GARANTI. Hvis De følger instruktionerne, og softwaren er korrekt licenseret, vil softwaren i væsentlig grad fungere som beskrevet i det Microsoft-materiale, De modtager i eller sammen med softwaren. B. VILKÅR FOR GARANTIEN, GARANTIMODTAGEREN OG VARIGHEDEN AF EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER. Den begrænsede garanti dækker softwaren i 90 dage efter den er anskaffet af den første bruger. Hvis De modtager tillæg, opdateringer eller erstatningssoftware i løbet af de 90 dage, er De dækket ind i den resterende garantiperiode eller mindst 30 dage. Hvis De overdrager softwaren, gælder den resterende garantiperiode for modtageren. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil alle stiltiende garantier, garantier eller betingelser kun være gældende i den begrænsede garantiperiode. Visse stater tillader ingen begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti, hvorfor disse begrænsninger muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, da nogle lande ikke tillader begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti eller et vilkår. C. UDELUKKELSER FRA GARANTI. Nærværende garanti dækker ikke problemer, som skyldes Deres handlinger (eller manglende handlinger), andres handlinger eller begivenheder, som med al rimelighed ligger uden for producentens eller den, der installerede softwarens, eller Microsofts kontrol. D. AFHJÆLPNING VED GARANTIBRUD. Producenten eller den, der installerede softwaren vil, efter eget valg, enten (i) reparere eller erstatte softwaren vederlagsfrit, eller (ii) acceptere returnering af produktet (eller produkterne) mod refusion af det evt. betalte beløb. Producenten eller den, der installerede softwaren reparerer eller erstatter også tillæg, opdateringer og erstatningssoftware, eller tilbyder en refusion af det beløb De har betalt. Kontakt producenten eller den, der installerede softwaren for at få oplysninger om dette. Disse er Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på den begrænsede garanti. E. FORBRUGERRETTIGHEDER PÅVIRKES IKKE. De kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. F. FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN. Kontakt producenten eller den, der installerede softwaren for få oplysninger om hvordan De får en garantiservice for softwaren. For at få en refusion, skal De opfylde kravene i producentens eller den, der installerede softwarens returneringspolitik. G. INGEN ANDRE GARANTIER. Den begrænsede garanti er producentens eller den, der installerede softwarens, eller Microsofts eneste direkte garanti. Producenten eller den, der installerede softwaren, og Microsoft stiller ingen andre udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Hvor det tillades af Deres lokale lovgivning, udelukker producenten, den, der installerede softwaren og Microsoft stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. Hvis dansk ret giver Dem stiltiende garantier, garantier eller betingelser, til trods for nærværende udelukkelse, er Deres muligheder for afhjælpning beskrevet i afsnittet "Afhjælpning ved garantibrud" ovenfor, i det omfang afhjælpningen er tilladt i henhold til dansk lovgivning. H. BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ERSTATNING FOR GARANTIBRUD. Ovenstående

13 klausul om begrænsning og udelukkelse af erstatning gælder for brud af denne begrænsede garanti. Nærværende begrænsede garanti giver Dem bestemte juridiske rettigheder, og De har muligvis andre rettigheder i henhold til dansk ret.!!!!eulaid!!!!

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden.

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA BUSINESS Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren,

Læs mere

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden.

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af enheden, som distribuerer softwaren

Læs mere

Hvis De har brug for hjælp til at finde Deres licenstype, kan De besøge: for at afgøre, hvilken licens De har.

Hvis De har brug for hjælp til at finde Deres licenstype, kan De besøge:  for at afgøre, hvilken licens De har. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE Nedenfor findes to separate sæt licensvilkår. Kun et af sættene er gældende for Dem. Hvis De bruger den software,

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT WINDOWS 8.1 Tak, fordi De har valgt en computer med forudinstalleret Microsoft Windows 8.1 eller opdaterer

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE Herunder er tre separate sæt licensvilkår. Kun et sæt gælder for Dem. De kan afgøre, hvilke licensvilkår der gælder for

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO Tak, fordi De har valgt en computer med forudinstalleret Microsoft Windows 8.1 Pro eller

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og YSI Incorporated. De bedes læse dem. De gælder for den software, der er inkluderet på denne enhed.

Læs mere

medmindre andre vilkår følger med disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne vedlagte vilkår.

medmindre andre vilkår følger med disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne vedlagte vilkår. SOFTWARELICENSBETINGELSER FOR MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden.

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA HOME BASIC SERVICE PACK 1 WINDOWS VISTA HOME PREMIUM SERVICE PACK 1 WINDOWS VISTA ULTIMATE SERVICE PACK 1 Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet:

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet: Readme-fil til Novell Filr Desktopprogrammet April 2015 1 Produktoversigt I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Innehåll INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERET INSTALLATION... 10 YDERLIGERE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Side 1 af 12 Indledning

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09 Installationsvejledning Version: 1.0 2012-03-09 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR 2010?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Til brug med applikationer, der er kompatible med QR-kode-scanner/-aflæser

Til brug med applikationer, der er kompatible med QR-kode-scanner/-aflæser Xerox QR-kode-app Startvejledning 702P03999 Til brug med applikationer, der er kompatible med QR-kode-scanner/-aflæser Brug QR (Quick Response)-kode-appen med følgende applikationer: QR-kodescanner/-aflæserapplikationer,

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

BRUGERMANUAL. easyweather pc software

BRUGERMANUAL. easyweather pc software BRUGERMANUAL easyweather pc software 1.0 general information BRUGERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-SOFTWARE 4.0 grundlæggende indstillinger for easyweather software Når EASYWEATHER.EXE programmet er startet

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument Politik til beskyttelse af personlige oplysninger 1 Formålet med dette dokument Dette dokument indeholder en forklaring af indsamlingen og anvendelsen af personlige oplysninger i forbindelse med Accu-Chek

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02 Installationsvejledning Version: 2.0 2015-02-02 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR EUNOMIA?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

XEROX SIKKERHEDSBULLETIN XRX05-004 Sårbarhed i Xerox MicroServer webserveren kan medføre, at adgang til denne tjeneste nægtes.

XEROX SIKKERHEDSBULLETIN XRX05-004 Sårbarhed i Xerox MicroServer webserveren kan medføre, at adgang til denne tjeneste nægtes. XEROX SIKKERHEDSBULLETIN XRX05-004 Sårbarhed i Xerox MicroServer webserveren kan medføre, at adgang til denne tjeneste nægtes. Nedenstående softwareløsning og instruktioner, som man selv kan udføre, stilles

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere