Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey"

Transkript

1 Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere 6 Fremstilling af drikkevarer 8 Programindstillinger 11 Rengøring og vedligeholdelse 13 Information på kaffemaskinens skærm 19 Fejlmeldinger 20 Transport og genbrug 21

4 Instruktioner omkring kaffemaskinens dele Beholder til bønner 2 Vandtankens låg 3 Vandtank 4 Beholder til kaffegrums 5 Vandspildsbakke 6 Vandspildsrist 7 Låg til pulverbeholderen 8 Hjul til kaffemaling 9 Bønnebeholder Kaffetud 11 Håndtag 12 Mælkerør 13 Mælkeskummer 14 Varmtvandstud 15 Mælk- og cremetud Stik 1

5 Knap til espresso kaffe 2 Knap til alm. kaffe 3 Knap til varmt vand 4 Tænd og sluk knap 5 Skærm 6 Knap til cappuccino 7 Knap til caffe latté 8 Knap til varm mælk/creme 89 Rengøringsknap 10 Rotationsknap 12 2

6 Sikkerhedsinstruktioner Se venligst mærket under kaffemaskinens bund for specifikationer af forhold i instruktionsmanualen. Forholdsregler Rør ikke ved maskinens varmedele, da det kan forårsage skoldninger. For at undgå skader som skoldninger, elektriske stød og andre skader, ved benyttelse af kaffemaskinen, undgå da at komme i kontakt med maskinens ledning, stik og vandtank. Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er blevet instrueret eller er under opsyn. Således de forstår at bruge produktet sikkerhedsmæssigt korrekt. Rengøring og vedligeholdelse af kaffemaskinen må ikke gøres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Sørg for at maskinen og dens ledning er placeret således børn ikke kan nå den. Børn bør ikke lege med maskinen. Maskinen kan benyttes af personer med nedsat bevægelighed og sanser, samt udviklingshæmmede, hvis de er instrueret i maskinens brug og er under opsyn. Derudover skal de være instrueret i den korrekte og sikre måde at benytte kaffemaskinen på, samt forstå risikoen, der er involveret. Hvis kaffemaskinens ledning er skadet, skal den erstattes af producenten, eller andre kvalificerede personer, således der undgås ulykker. Hiv maskinens stik ud, før den rengøres. Lad maskinen køle af, før du skiller maskinen ad eller rengører den. Brug af dele, der ikke er godkendt, kan resultere i brand af maskinen, elektrisk stød eller personskader. Benyt ikke maskinen udendørs. Hæng ikke maskinens ledning ud over bordkanten, da det kan føre til en elektronisk lækage, hvilket kan føre til personskader. Placer maskinen på en stabil overflade, og væk fra høje temperaturer (f.eks. gaskomfurer, elektriske kogere, induktionskomfurer mm.) Når maskinen slukkes, må stikket først rives ud, når rengøringsprogrammet er færdigt, og der ingen indikationer er på skærmen. Når maskinens espresso, long coffee og varmtvandsfunktion benyttes, vil der flyde varmt vand fra kaffetuden og vandtuden. Rør derfor ikke disse, da det kan forårsage skoldning. Når cappuccino, caffe latte, varm mælk/creme benyttes, tjek da, at mælketuden er tilsluttet mælkeskummeren, før overstående kaffevariationer laves. Ellers kommer der varm damp ud af maskinen, hvilket kan føre til personskader. 3

7 Advarsel Hvis maskinen skal repareres, må den aldrig skilles ad uden en godkendelse. Hvis maskinen har nogle fejl, så send det til et godkendt center for reparation. Her kan kontaktes ibob.dk. Forbud Udover rengøring og daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen, hvis den skulle gå i stykker, send den da til et godkendt center for reparationer, eller kontakt kundeservice hos ibob.dk. Placer aldrig maskinen i vand, og placer ikke maskinen i nærheden af vandhanen. Skil aldrig maskinen ad uden godkendelse, aflever den venligst i et servicecenter, eller kontakt ibob.dk. Brug aldrig en ikke godkendt strømkilde til maskinen, da det kan forårsage brand. Brug kun rent vand ved stuetemperatur, når du fylder maskinens vandtank. Hæld aldrig varmt vand, kogende vand, mælk eller andre væsker i maskinens vandtank. Løft eller flyt aldrig maskinen, imens den benyttes. Hvis maskinen skal flyttes, skal den først slukkes, og stikket skal være hevet ud. Da maskinen udskiller varme, bør den ikke placeres tættere end 3 centimeter på væggen, og der skal være mindst 15 cm. op til loftet fra det sted, maskinen placeres. Stil ikke maskinen i et lille rum. Maskinens dimensioner kan ses på bagsiden. Ikke-godkendte rengøringsmidler må ikke bruges til at gøre maskinen ren, da det kan forårsage ætsning af maskinen, hvilket fører til elektriske stød. Brug aldrig en våd klud til at tørre maskinen af med, da det kan føre til elektriske stød. Brug aldrig ståluld eller hårde klude, da dette kan skade maskinen. Hæld aldrig kakao pulver eller andre pulvermix i bønnebeholderen eller pulverbeholderen. Dette kan skade maskinen. Hæld aldrig kaffebønner i pulverbeholderen (til formalet bønner). Dette vil ødelægge maskinen. (Pulverbeholderen er den lille beholder i toppen, hvor der kun kan tilføres 1 skefuld pulver af gangen) Hæld aldrig formalet kaffepulver i bønnebeholderen, da det vil ødelægge maskinen. Fyld aldrig special behandlede kaffebønner i maskinen (f.eks. kakaobønner eller sukkerovertrukne bønner), da dette kan skade maskinen. Kun ristede bønner må puttes i bønnebeholderen. Ris, soyabønner, chokoladebønner, nødder, sukker og krydderier må ikke fyldes i maskinen, da det skade kaffemaskinen. Vask aldrig bønnebeholderen eller pulverbeholderen med vand, da dette vil skade delene. Benyt aldrig kaffemaskinen ved temperaturer under 0 C. Vandet i maskinen vil fryse, hvilket vil skade kaffemaskinen. Udsæt aldrig maskinen for regn, sne eller frost. Dette vil skade maskinen Hvis kaffemaskinen er beskadiget grundet overstående, bliver den ikke dækket af garantien. 4

8 Korrekt beskyttelse af maskinen For at garantere kaffesmagen, skal du være sikker på, at vandet har en temperatur på 25 C eller derover. Kaffe maskinen kan kun benyttes til tilberedning af kaffe og varmt vand. Benyt ikke maskinen til andet end det den er beregnet til. Vi tager ikke ansvar for konsekvenserne ved ikke korrekt benyttelse af maskinen. Læs indholdet af denne manual, således du kender kaffemaskinen tilstrækkeligt. Sikkerhedstips Læs nedenstående tips igennem for at undgå personskader, pga. elektrisk stød. Benyt ikke maskinen, hvis den har en beskadiget ledning. Hvis maskinen bryder ned (hvis maskinen lugter brændt eller ryger), skal maskinens stik hives ud med det samme, og et servicecenter skal kontaktes. Placer maskinen og dens ledning, i god afstand fra varmekilder. Lad ikke maskinens ledning komme i kontakt med skarpe genstande. For at undgå personskader, bør du hverken reparere maskinen uden tilladelse eller bruge den på en måde, der ikke er listet i denne manual. Placer maskinen udenfor børns rækkevidde. Hvis maskinen ikke benyttes i længere tid, bør maskinens stik hives ud, hvorefter maskinen gemmes væk. Brug ikke uoriginale dele til maskinen, da dette kan skade kaffemaskinen. Instruktioner til benyttelse af kaffemaskinen Læs denne manual, da den vil gøre dig fortrolig med kaffemaskinen samt informere dig om, hvordan den benyttes korrekt. Instruktioner til førstegangs brugere introducerer, trin-for-trin, hvordan man betjener kaffemaskinen. Problem beskrivelser vil give dig information til hvis du er løbet ind i problemer. Kaffemaskinemodel Denne manual er kun til kaffemaskiner fra Fey af modellen KLM1601 5

9 Introduktion til førstegangsbrugere Dette kapitel vil hjælpe dig med at forstå de helt basale indstillinger, inden du går i gang. Strømtilførsel Placer kaffemaskinen på en stabil overflade, der ikke er tæt på vand. Hold kaffemaskinen væk fra høje temperaturer og varmekilder. Sørg for at bruge den korrekte strømkilde Sørg for, at kaffemaskinens ledning er placeret, således folk ikke falder over den. Opfyldning af vandtanken Det er kun tilladt at hælde rent vand, ved stuetemperatur, i kaffemaskinens vandtank. Fyld aldrig andre væsker i (f.eks. varmt vand, kogende vand, mælk), da dette vil skade maskinen. For at sørge for en korrekt kaffesmag, anbefales det at bruge vand på ca. 25 C. Lavere temperaturer vil ikke give den gode kaffesmag. For at sikre en god kaffesmag, sørg da for at skifte vandet i vandtanken hver dag. Mængden af vand i tanken må ikke overstige MAX mærket. Opfyldning af bønner Fyld aldrig bønner, der er blevet specialbehandlet (f.eks. sukker, kakao), i maskinens bønnebeholder. Kun ristede kaffebønner bør fyldes i maskinen. Brug aldrig andre bønner som f.eks. ris, soyabønner, chokoladebønner, nødder, sukker og krydderier. Fyld aldrig hårde objekter i bønnebeholderen, da det beskadiger kværnen. Bønnebeholderens låg bruges også som forsegling, således bønnernes aroma holdes på det maksimale. Smid derfor ikke dette væk. Fyld aldrig væske i bønnebeholderen. Kværnen Juster finheden af kaffebønnernes maling, så det passer til kaffebønnerne. Juster ikke på kværnehjulet, imens det kører, da det vil beskadige hjulet. Hvis dine kaffebønner er mørke, anbefales det, at maskinen sættes på Roughest. Hvis dine kaffebønner er lyse, anbefales det, at maskinen sættes på Finest. Hvis der, under kaffebrygning, ikke løber kaffe igennem eller hvis det er meget lidt, sæt da maskinen over på Roughest. Hvis kaffen løber stærkt igennem, og farven på skummet er meget lys, sæt da maskinen på Finest. Justering på kværnehjulet er først effektivt efter brygning af ca. 2 kopper kaffe. 6

10 Tænd Da maskinen har været testet på fabrikken, kan der muligvis være en smule kaffepulver i maskinen. Vi garanterer dog, at maskinen er helt ny. Første gang, kaffemaskinen benyttes, starter den med en testning og rengøring. Dette hjælper kaffemaskinen til at give dig den bedst mulige kaffe. Processen kan derfor ikke springes over. Hver gang der tændes for kaffemaskinen vil den automatisk opvarme og rengøre. Denne proces kan ikke stoppes. Kaffemaskinen kan først benyttes når denne proces er færdig. Under rengøringsprocessen vil der, fra maskinens tud, komme kogende vand ned i dryp bakken. Undgå kontakt med spildvandet, da det er kogende. Tjek at maskinen er tilsluttet en strømkilde, før du trykker på startknappen. Sluk Hver gang, der slukkes for kaffemaskinen, vil den automatisk gennemføre rengørings processen en gang, denne proces kan ikke stoppes. Denne proces rengører kaffe rørene og fjerner kaffegrums. Under rengøringsprocessen kan der komme kogende vand, fra maskinens tud, ned i dryp bakken. Undgå at røre spildevandet, da det kan forårsage skoldninger og forbrændinger. Når du trykker på tænd-/sluk knappen, vil maskinen slukke efter den automatiske rengørings proces. < 7

11 Fremstilling af drikkevarer Dette afsnit instruerer dig i, hvordan du laver forskellige slags kaffe, varmt vand, varm mælk og mælkeskum ved brug af denne maskine. Læs nedenstående instruktioner grundigt, så du dermed kan lave kvalitetsdrikkevarer. Temperaturen på det varme vand er høj. Du skal derfor undgå at komme i kontakt med det, da det kan medføre skoldning. Før du begynder at lave kaffe, skal du være sikker på, at READY er indikeret i displayet. Kaffebønner bør opbevares på et tørt sted og ikke i direkte sollys. Kun rent vand ved normal temperatur bør benyttes i kaffemaskinen. For at få den bedste kaffesmag, anbefales det at benytte vand med en temperatur på ca. 25 C. For at sikre kaffekvaliteten, skift da vandet i maskinen hver dag. Varm kaffekoppen, før kaffen laves, da det giver en bedre kaffesmag. Juster højden på tuden, således den passer med kaffekoppens størrelse, og du dermed undgår kaffesprøjt. Justerbar højde på tuden: mm. Kaffebrygning Du kan lave alle slags kaffe ved at røre ved ikonerne, når skærmen viser READY. Nedenstående eksempel viser hvordan en espresso laves. Indholdet af espresso kan være fra 30 til 50 ml. Grundet det lille indhold, varm da koppen før kaffen laves. ESPRESSO STRONG 40ML > Når der vises READY i displayet, tryk da på espressoikonet for at benytte espressofunktionen. Tryk på rotationsknappen, således kværnen vil begynde at kværne. Nu kan du justere mængden af kaffebønner, hvilket gøres ved at justere på rotationsknappen. Efter bønnerne er kværnet, kan der ikke justeres på mængden af kaffebønner ved hjælp af rotationsknappen. Under kaffebrygningen kan du justere mængden af kaffe ved at rotere rotationsknappen. ENJOY Når skærmen viser billedet til venstre, betyder det, at kaffen er færdig vi håber, du vil nyder den. 8

12 Første gang kaffe parametrene indstilles De følgende 8 ting kan indstilles første gang Indstil mængden af kaffe bønner under malingsprocessen Indstil mængden af kaffe når det laves Indstil tiden på mælkeskum, så mængden kan kontrolleres, når der laves cappuccino Indstil tiden på mælk, så mængden kan kontrolleres, når der laves caffe latte. Indstil temperaturen på varmt vand, før dette laves Indstil mængden af varmt vand, når dette laves Indstil tiden på varmt mælk, så mængden kan kontrolleres, når der laves varm mælk Indstil tiden på varmt skum, når dette laves VOLUME CREAM STRONG 40ML 30S > > Når bønnerne males, kan du justere på mængden ved hjælp af rotationsknappen. Hvis knappen justeres til venstre, er det mildt, og til højre er det stærkt. Standardindstillingen er middel. Når der laves kaffe, kan kaffemængden justeres ved hjælp af rotationsknappen. F.eks. er den nuværende mængde 100 ml. 2 ryk til venstre reducerer mængden til 95 ml., og 2 ryk til højre øger mængden til 105 ml. Når der laves cappuccino, mælkeskum, eller caffe latte, kan tiden justeres på rotationsknappen, imens mælkeskummet laves. F.eks. er den nuværende tid 20 sekunder, 2 ryk til venstre og tiden reduceres til 19 sekunder, imens 2 ryk til højre vil øge tiden til 21 sekunder. NORMAL Før der laves varmt vand, kan temperaturen justeres på rotationsknappen. Til venstre er lav og til højre er høj. Standardindstillingen er normal. VOLUME 60ML Når der laves varmt vand, kan mængden justeres ved brug af rotationsknappen. F.eks. er den nuværende mængde 150 ml.. 2 ryk til venstre vil reducere mængden til 145 ml., og 2 ryk til højre vil øge den til 155 ml. 9

13 Kaffebrygning med kaffepulver Du kan vælge funktionen, hvis du ønsker at lave kaffe med kaffepulver < Undgå at fylde andre blandinger, som f.eks. instant kaffepulver eller kakaopulver i maskinens pulver beholder. Dette kan beskadige maskinen. Fyld ikke kaffepulveret i beholderen til kaffebønner, da dette vil beskadige < maskinen. Rens ikke pulverbeholderen med vand, da dette kan føre til elektriske stød. Benyt ordentligt malet kaffepulver til Espresso funktionen. Der kan kun benyttes 7-14 g kaffepulver i maskinen. Overskrides dette, vil maskinen blive beskadiget. Ved at bruge processen med at benytte pulver i stedet for kaffebønner, springer man kun over malingsprocessen. Alle de andre processer er det samme, som ved brug af hele bønner. READY USE POWDER > Hold rotationsknappen inde i 3 sekunder for at komme ind i indstillinger, når maskinen viser READY Juster på rotationsknappen indtil USE POWDER vises i displayet. Tryk så på rotationsknappen for at lave kaffe. FILL POWDER SELECT COFFEE ROTARY TO CANCEL Åben pulverbeholderen og påfyld kaffepulver, hvorefter låget lukkes. For at lave kaffe, trykker du blot på det drikkevare ikon, du ønsker at benytte. Tryk på rotationsknappen for at afbryde. 10

14 Programindstillinger Dette kapitel giver instruktioner i programindstillinger Tjek at maskinen viser READY, tryk derefter på settings knappen, tryk derefter på højre og venstre knapperne for at vælge MENU, således du kan indstille menuen. Vedligeholdelsesindstillinger Læs den detaljerede instruktion omkring rensning af bryggedelen af kaffemaskinen og omkring afkalkning på side 13 og side 15. Drikkevareindstillinger Dette kapitel vil instruere dig i, hvordan du indstiller de forskellige drikkevaremuligheder. Indstillingsparametrene inkluderer kaffens styrke, mængden af kaffe, temperaturen på varmt vand, tiden det tager at lave varmt vand, tiden det tager at lave varm mælk og tiden det tager at lave varmt skum. De valgte parametre vil blive standarden for hver drik. 1. Espressoindstillinger 2. Long coffeeindstillinger 3. Varmt vandsindstillinger 4. Cappuccinoindstillinger 5. Kaffe latteindstillinger 6. Varm mælksindstillinger 7. Varmt skumindstillinger Indstillinger for drikkevarer, parametre og muligheder Parametre for styrke og mængde kan indstilles for nedenstående drikkevarer. Styrken og mængden af espresso kan indstilles. Styrken og mængden af long coffee kan indstilles. Styrken og mængden af kaffedelen i cappuccino kan indstilles. Mælkeskummets tid kan indstilles. Styrken og mængden af kaffedelen i caffe latte kan indstilles. Mælk- og mælkeskummets tid kan indstilles Temperaturen og mængden af varmt vand kan indstilles. Varmmælkstiden kan indstilles. Energibesparende tilstand Energibesparende tilstand, ved dette valg vil det tage maskinen 30 sekunder at varme op for at lave cappuccino, caffe latte, varmt mælk og skum. Imens maskinen i normale tilstand kan lave disse drikke uden at varme op. Den normale tilstand bruger mere strøm end den energibesparende tilstand. Indstillingen fra fabrikken er den normale tilstand. Efter at være gået ind i programindstillinger, flytter du rotati onsknappen over på så er det indstillet. ECO SETTING, derefter trykker du på rotationsknappen, og 11

15 Automatisk slukfunktion Maskinen har en automatisk slukfunktion, der er sat til 24 timer. Dette betyder, at maskinen automatisk vil slukke efter 24 timer. Indstillingstiden på den automatiske slukfunktion er fra 15 minutter til 24 timer. Efter, at du er gået ind i indstillinger, justerer du rotationsknappen over på AUTO-OFF og trykker derefter på rotationsknappen for at gemme indstillingen. Genstart Denne funktion vil slette alle tidligere gemte indstillinger og standardindstillinger på drikkevarerne. Maskinen vil derved komme tilbage til standardindstillinger fra fabrikken (dog med undtagelse af sprogindstillingen). Derudover vil informationsmulighederne ikke blive genstartet. Efter, at du er gået ind i indstillinger, juster da rotationsknappen over på RESET. Tryk derefter på rotationsknappen for at bekræfte dit valg. Information I dette program kan du se informationer, numre af producerede drikke og antal tid. 1. Det totale antal drikke 2. Antal af producerede espresso 3. Antal af producerede long coffee 4. Antal af producerede varmt vand 5. Antal af producerede cappuccino 6. Antal af producerede caffe latte 7. Antal af producerede kaffe af kaffepulver 8. Antal af producerede varm mælk 9. Antal af producerede skum 10. Antal af rensningsomgange 11. Antal af rensninger af brygningsdelen 12. Antal af afkalknings omgange 13. Antal af udskiftninger af vandfilter 14. Antal af rensninger af mælkedelen Når maskinen bruges for første gang, vil der allerede være et antal af producerede drikke, fordi hver kaffemaskine er blevet testet, før den forlader fabrikken. Sprog Du kan indstille det ønskede sprog på kaffemaskinen Først skal du gå ind i program indstillinger og dreje rotationsknappen over på CHOOSE LANGUAGE, derefter trykkes der på rotationsknappen for at vælge sprog. Når det ønskede sprog er valgt trykkes der igen på rotationsknappen for at bekræfte det valgte sprog. Derefter er det indstillet. EXIT Når du har ændret i indstillinger, drej da rotationsknappen over på EXIT. Bagefter trykkes der på rotationsknappen. Når du er færdig med at redigere i maskinens indstillinger, vil maskinen vende tilbage til READY. 12

16 Rengøring og vedligeholdelse Dette kapitel vil instruere dig i hvordan kaffemaskinen rengøres og vedligeholdes. Vær opmærksom på, at daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen ikke kun vil sikrer dig den perfekte kaffesmag, men også forlænger kaffemaskinens levetid. Rensning af kaffemaskinen Dette kapitel vil forklare dig, hvordan du rengører og vedligeholder kaffemaskinen. Før du begynder at lave kaffe, tryk da på rengøringsknappen. Ved at gøre dette vil kaffemaskinen forvarme brygningsdelen af maskinen og det indre rørsystem, hvilket vil forbedre smagen af kaffen næste gang. Rengøringsfunktionen skal gennemføres, når kaffemaskinen er i READY status. READY CLEANING > Når kaffemaskinen viser READY og rengøringsindikatorlyset ikke er tændt, tryk da på rengøringsknappen for at starte rengøringen af brygningsdelen og kaffetuden. Processen med at rengøre kaffemaskinen kan ikke stoppes og maskinen vil automatisk vende tilbage til READY når den er færdig. Rengøring af brygningsdelen Efter længere tids brug, vil der være noget overskydende kaffepulver på brygningsdelen. Dette fjernes blot ved at rengøre brygningsdelen. Processen med at rengøre brygningsdelen tager ca. 10 minutter MAINTRANCE Efter du er gået ind i indstillinger, drej da rotationsknappen over på MAINTE- NANCE og tryk på rotationsknappen. CLEAN BREW UNIT Når skærmen viser billedet til venstre, indikerer det at rengøringen af brygningsdelen programmet er valgt. Tryk på rengøringsknappen for at starte rengøringen af brygningsdelen. EMPTY TRAY Vandspildsbakken bør rengøres før rengøringen af brygningsdelen, da der vil dryppe spildevand ned i bakken. INSTALL TRAY Indsæt drypbakken 13

17 CLEANING Brygningsdelen rengøres OPEN COVER ADD CLEANING TABLET Åbn kaffepulverbeholderens låg, og put en rengøringstablet i CLOSE COVER PRESS RINSE Luk kaffepulverbeholderens låg, og tryk på rengøringsknappen for at starte CLEAN Når skærmen viser som til venstre, tryk da på rengøringsknappen for at rengøre brygningsdelen CLEANING Brygningsdelen rengøres EMPTY TRAY Tøm spildevandsbakken INSTALL TRAY Indsæt spildevandsbakken READY Efter rengøringen er færdig, vil maskine gå tilbage til READY Rengøring af mælkedelen Efter længere tids brug, vil der være noget spild i mælkedelen, og den skal derfor rengøres. MAINTRANCE Gå ind i indstillinger, og drej rotationsknappen over på MAINTRANCE og tryk på den RINSE MILK UNIT Når skærmen viser billedet til venstre, er den inde i rengøringen. Herefter trykkes der start. 14

18 REMOVE MILK PIPE Fjern mælketuden fra mælke beholderen og indsæt den i hullet i spildevandsbakken, ligesom der er vist på displayet. Tryk herefter på renseknappen for at rense mælkedelen RINSE MILK UNIT Mælkedelen rengøres. Når rengøringen er færdig, vil maskine gå tilbage til READY Afkalkning af kaffemaskinen Dagligt brug af maskinen vil føre til kalk i maskinen. Hvor slemt dette er afhænger af vandets hårdhed. Kalkfjerner indeholder syreholdige substanser, hvilket kan skade dine øjne og hud. Derfor er det vigtigt at du overholder advarslerne på pakningen fra producenten. Hvis kalkfjerneren ved et uheld skulle komme i kontakt med dine øjne eller hud, vask da det berørte sted med rent vand. Kun original kalkfjerner bør bruges i maskinen, da andet kan skade den. Opløs kalkfjerneren i rent vand, og hæld derefter blandingen i kaffemaskinens vandbeholder. Sørg for, at kalkfjerneren er fuldt opløst, således maskinen bliver fuldstændig afkalket. Hele afkalkningsprocessen tager ca. 30 minutter. Hvis afkalkningsprocessen afbrydes, kan det skade kaffemaskinen. Når først afkalkningsprocessen er startet, skal den gennemføres. NEED DESCALE > Efter længere tids brug vil skærmen vise NEEDS DESCALE og PRESS RINSE helt automatisk. Tryk derefter på rengøringsknappen for at komme ind i afkalkningsprogrammet. PRESS RINSE MAINTENANCE Drej på rotationsknappen over på vedligeholdelsesindstillinger og tryk derefter på rotationsknappen. DESCALE Drej på rotationsknappen for at komme over på afkalkningsfunktionen, og tryk derefter på rotationsknappen. 30 MIN PRESS RINSE Efter at du er gået ind i afkalkningsprogrammet tryk da på rensningsknappen for at starte afkalkningsprogrammet. Dette vil tage ca. 25 min. 15

19 EMPTRY TRAY Forberedelse før afkalkning og rengøring. Først skal spildevandsbakken tømmes, da programmet vil lave spildevand der vil dryppe ned i bakken. > INSTALL TRAY Indsæt spildevandsbakken. SOLVENT IN TANK Tag en pose med afkalkningsmiddel og opløs det i rent vand. Hæld derefter blandingen i vandbeholderen, og indsæt vandtanken i kaffemaskinen. PRESS RINSE Efter, at du har tilført afkalkningsmiddel, skal du trykke på start afkalkning og rengøring. DECALCIFYING Når afkalkningen og rengøringen skal startes for første gang, stil da en beholder under kaffetuden. Beholderen skal have en kapacitet på mere end en 1 liter. EMPTRY TRAY Tøm bakken. INSTALL TRAY > Indsæt bakken. FILL WATER TANK PRESS RINSE Efter afkalkningen og rengøringen for første gang, tag da vandbeholderen ud, tøm den for vand, og rengør den. Tilføj rent vand i beholderen, og sæt den tilbage i maskinen. Tryk på rengøringsknappen for at komme ind i afkalkning og rengøring for anden gang. Dette gøres for at rengøre maskinens rør for vand med afkalkningsmiddel. Stil en beholder med en kapacitet på mere end 1 liter under kaffemaskinens tud. DECALCIFYING Afkalker. Tøm bakken EMPTRY TRAY INSTALL TRAY Indsæt bakken. READY Når skærmen viser READY, er afkalkningen færdig. Nu kan du fortsætte med at lave kaffe. 16

20 Rengøring af kaffegrumsbeholderen og vandspildsbakken Brug ikke kemiske opløsninger og alkohol til at rengøre kaffegrumsbeholderen og vandspildsbakken. Vandspildsbakken og kaffegrumsbeholderen kan ikke rengøres i opvaskemaskinen. Brug ikke metal objekter til at rengøre skidt eller kaffebundfald, da dette kan ridse spildevandsbakken og kaffegrumsbeholderen. Når maskinen viser at den trænger til en rengøring af kaffegrumsbeholderen, skal dette gøres, da den ellers kan blive skadet. EMPTY GROUNDS Når det samlede antal af kopper når op på 15 kopper vil maskinen automatisk vise EMPTY GROUNDS. INSTALL TRAY > Når maskinen viser INSTALL TRAY, fjern da kaffegrums fra spildevandsbakken og kaffebeholderen. READY Genindsæt spildevandsbakken i maskinen. Herefter vil den igen vise READY, og du kan forsætte med at bruge maskinen. EMPTY TRAY Hvis vandspildsbakken er fuld, vil maskinen automatisk vise EMPTY TRAY. Tag vandspildsbakken ud af maskinen, og tøm den for vand. READY Efter rengøringen af spildevandsbakken, indsæt da bakken i maskinen igen. Derefter vender den tilbage til READY, således du kan fortsætte med at benytte maskinen. Hver gang du rengører for kaffegrums og vand i spildevandsbeholderen, rengør da spildevandsbeholderen og kaffegrumsbeholderen. Efter rengøringen af spildevandsbeholderen, tør da de 2 metaldele, der er for enden af spildevandsbakken, af, og indsæt herefter spildevandsbakken i maskinen. Rengøring af vandtanken Det anbefales, at vandbeholderen rengøres med rindende vand, hver gang der fyldes vand i. Rengør vandtanken regelmæssigt (ca. 1 gang om måneden eller hver gang vandfil tret skiftes) med en våd klud og mild rengøringsmiddel. Da vandtanken er fremstillet af miljømæssige materialer, flækker det nemt. Derfor bør du være forsigtig når du fjerner tanken fra maskinen. Tab aldrig vandbeholderen. Hvis vandbeholderen skulle blive skadet, kontakt da kundeservice hos ibob.dk 17

21 Rengøring af bønnebeholderen Rengør ikke bønnebeholderen med vand, da det kan føre til skader i møllen til maling af kaffebønnerne. Brug en tør klud eller køkkenrulle til rengøring af rester fra kaffebønnerne i beholderen. Bønnebeholderen er lavet i miljømæssigt korrekte materialer, og det kan derfor let slå revner. Vær forsigtig, når beholderen løftes og stilles. Hvis bønnebeholderen bliver skadet, kontakt da kundeservice hos ibob.dk. Demontering og rengøring af mælkeskummeren For at garantere et fint og jævnt mælkeskum, rengør da mælkeskummeren hver dag. 1. Tag forsigtigt mælkeskummeren af. 2. Demonter hver del af mælkeskummeren. 3. Vask delene med rent vand. 4. Derefter samles mælkeskummeren igen, og indsættes i kaffemaskinen. Mælkeskummeren er nu rengjort. Rengøring af mælkerøret For at holde mælkerøret rent, rengør det da hver dag. 1. Tag forsigtigt mælkerøret af. 2. Rengør mælkerøret med løbende vand Rengøring af kaffemaskinen Før kaffemaskinens indre dele rengøres, sluk da for maskinen og hiv stikket ud. Put aldrig kaffemaskinen i vand, da det kan resultere i elektrisk stød. Tjek regelmæssigt kaffemaskinen for overskydende kaffepulver inde i maskinen. Brug evt. en børste til at fjerne overskydende kaffe. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens skærm. Vær opmærksom på, at skærmen er lavet af glas, hvorfor du skal undgå at slå på den, da det kan forårsage elektrisk stød, hvis glasset smadres. Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens overflader. Brug aldrig hårde objekter til at rengøre overskydende kaffe på maskinens overflader, da det kan skade maskinen. 18

22 Information på kaffemaskinens skærm Dette kapitel vil instruere dig i den informationen, der kan stå på maskinens skærm, samt hvad løsningen er. EMPTRY TRAY Årsag Hvis spildvandsbakken er fuld, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Løsning Tag vandspildsbakken ud, tøm spildevandet og sæt den derefter tilbage på plads i maskinen. EMPTRY GROUND Hvis kaffegrumsbeholderen er fuld, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Tag kaffegrumsbeholderen ud, tøm den og sæt den derefter tilbage på plads. FILL WATER TANK Hvis vandbeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Fyld vand i vandtanken. FILL BEANS Hvis kaffebønnebeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe. Put kaffebønner i beholderen og tryk på en knap for at gøre maskinen klar. INSTALL TRAY Vandspildsbakken er ikke placeret korrekt. Maskinen kan derfor ikke lave kaffe. Indsæt vandspildsbakken korrekt. UNIT EMPTY Der er ikke nok vand i maskinens rør, og maskinen vil derfor ikke kunne lave kaffe. Tryk på en tilfældig knap for at køre et vandtjek. TEMPERATURE HIGH Maskinens temperatur er for høj til, at den kan benyttes. Tag strømmen fra maskinen og vent 1 time. TEMPERATURE LOW Maskinens temperatur er for lav til, at den kan benyttes. Øg rumtemperaturen til over 10 C. ERROR Der er sket en fejl, og kaffemaskinen kan derfor ikke benyttes. Tag strømmen fra og genstart maskinen. FILL POWDER Der er ikke nok kaffepulver i pulverbeholderen. Næste gang du laver kaffe med kaffepulver, fyld da kaffepulver i maskinen. PRESSURE HIGH Der bruges mørkristede kaffebønner, for fint kaffepulver eller bryggerens filter er forstoppet 1. Tryk på en tilfældig knap for at køre et selv tjek program. 2. Juster kværnehjulet til grovere. 19

23 Fejlmeldinger Dette kapitel vil instruere dig i nogle fejlmeldinger, du kan møde og hvordan de løses. Hvis der er nogle fejl der ikke kan løses med følgende metoder, kontakt da kundeservicecenteret hos ibob.dk. Problem Årsag Kaffetemperaturen er for lav 1. Kaffekoppen var ikke forvarmet. 2. Der er gået flere minutter siden, den sidste kop kaffe er lavet. Bryggedelen og de indre rør er 1. Vask kaffekoppen i varmt vand før der laves kaffe. 2. Lav flere kopper kaffe. Kaffen kommer kun ud fra kaffetuden i dryp 1. Der bruges for fint kaffepulver eller kaffebønnerne er blevet malet for fint. 2. Brygningsdelens filter er stoppet 1. Juster kværnehjulet til grovere eller brug passende kaffepulver. 2. Kør rengøringsprogrammet for brygningsdelen. Utilstrækkeligt med kaffeolie Forkert valg af kaffebønnetype. Brug passende kaffebønner. Kværnen siger mærkelige lyde Der er et fremmed objekt i kværneren. Prøv at lave en ny kop. Fungerer det stadig ikke, kontakt da kundeservice centeret. Skærmen viser altid EMPTY TRAY. Der er et fremmed objekt i kværneren. Tør metaldelene af. Skærmen viser altid INSTALL TRAY. Kaffegrums i bunden af maskinen. Rengør bunden for kaffegrums. Skærmen viser altid FILL WATER TANK, selvom vandbeholderen er fuld. Vandbeholderindikatoren sidder fast. Rengør vandtanken. Skærmen viser altid FILL BEANS, selvom bønnebeholderen er fuld. Bønnebeholderen er for oliet og klistret. 1. Rør rundt i bønnerne i beholderen. 2. Tjek at bønnerne ikke er over ristet eller forkuldet. 3. Rengør bønnebeholderen. ERRORS vises på skærmen. Kaffemaskinen fejler og kan ikke benyttes. Sluk for strømforsyningen til maskinen, og kontakt kundeservice centeret. 20

24 Transport og genbrug Gem maskinens indpakning til senere transportering. Tøm kaffemaskinen for vand, før den transporteres, da maskinen ellers kan blive skadet. Efter at have tømt maskinen for vand, tør da maskinen af både indvendigt og udvendigt indtil den er tør. Efter at vandtømningsprogrammet er kørt, vil maskinen vende tilbage til førstegangsbrug, når maskinen benyttes igen. Imens maskinen tømmes for vand, vil der være varmt damp fra maskinens kaffetude. Vær opmærksom på dette for at undgå at blive skoldet. READY Maskinen viser READY FILL WATER TANK EMPTY UNIT > Tag vandbeholderen ud, og maskinen viser FILL WATER TANK. Hold presset på rengøringsknappen indtil skærmen viser EMPTY UNIT. Herefter begynder maskinen at rengøre vandvejene automatisk. Der vil derfor sprøjtes damp fra kaffetuden, hvorfor du skal holde afstand for at undgå skoldning Når vandvejene er tømt, vil maskinen automatisk slukke. Tag vandspildsbakken ud efter, at strømmen er slået fra, og tøm vandet fra spildevandsbakken. Genbrug Når kaffemaskinen skal genbruges, er det kun nogle af de indre dele der kan genbruges. Vær derfor opmærksom, således du kun genbruger de rette dele og dermed beskytter miljøet. 21

25

26 Hos Fey bruger vi vores passion for materialer og smukt, enkelt design, til at skabe produkter, som vil give dig følelsen af selvforkælelse. Vores produktsortiment strækker sig over en bred vifte af produkter, der alle har den samme grundsten, nemlig passion.

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL Kaffebrygger Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG Nummer til kundeservice: 001-206-388-1777 2-års begrænset garanti bonavitaworld.com Enkel

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

SLIP NEMT AF MED DIT AFFALD

SLIP NEMT AF MED DIT AFFALD SLIP NEMT AF MED DIT AFFALD FRA VÆRDILØST SKRALD TIL ALTERNATIV ENERGI Med en InSinkErator køkkenkværn installeret under vasken i dit køkken, kan du bidrage til et bedre miljø. De madrester, du ellers

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

CQUBE ME12 BRUGERMANUAL UM_DA. Part No.: 1764066_01

CQUBE ME12 BRUGERMANUAL UM_DA. Part No.: 1764066_01 UM_DA Part No.: 1764066_01 CQUBE ME12 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a2 A E C F D L G H G1 I J K ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page 28 Tak for den tillid som du har vist os ved at købe et KRUPS

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere